Page 1

Afzender: Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, Wilrijkstraat 45, 2140, B-2140 Antwerpen - zeswekelijks tijdschrift van Scouts en Gidsen Vlaanderen (uitgezonderd juli & sept) - Afgiftekantoor: Antwerpen X • P409371

ALLES OVER HET JAARTHEMA MINDER IS MEER.

zeswekelijks tijdschrift VOOR LEIDING & jins

AUGUSTUS 2018

JRG 43

PMD

REST Deze poster

is gebaseerd

op het

GFT

PAPIER /KARTON

Groeikader

. Meer

info daarover

in de brochure

Kijk op

Scouting.

Gratis

downloadb

aar op

scoutsengi

dsenvlaand

eren.be

zoek op

KOS.

Door nieuw uit te wis voor e ideeën, selen, on

2019 DON ZAT

VRIJ

9 10

DIN WOE

DON

15

VRIJ

19 20 21

DON

22

27 28

Veel plezier op

kamp

23

ZAT

23 24

27 28

WERELD JAMBOREE

26

24

ZON

25

DON

26

HERFSTONTMOETING

ZAT

ZON

18

VRIJ

22

24 25

Hemelvaart

17

MAA Nationale feestdag

21

WOE

23

VRIJ

26

Onze-Lieve-Vrouw

16

DIN

20

DIN

22

2018

ontde

vor

min op schk je al doend gsmoment te pr ool. Maa e. te maoberen, r doo Niet zoa ls zwak ken en plezier r uit tes te je ste leren rktes kenn en Je ver en. met legt je gre sco ande uts en nzen sa re gidsen men in een groep en. Wa uit nie leer je he uwe omge nt t mee ving st.

KA LE

14

WOE

VRIJ

19

oktober

13

25 26

MAA

DON

18

& Weer

genoeg voor het Nog groepsdassen Dassenkiezer.be nieuwe werkjaar?

12

DIN

DIN WOE

17

bij Over

11

je kamp 2021 Boek als eerste bij Hopper Jeugdverblijf

27

WOE

MAA

WERELD JAMBOREE GILLWELL TENTEN ANIMATOR TENTEN

VRIJ TENTEN

ANIMATOR GILWELL ONDERWEG

ZON MAA DIN

WOE

8

16

MAA

21

al in orde?

25

27

7

ZAT

MAA

15

ZON

20

ZAT Kampregistratie

6

ZON

14

ZAT

19

ZON

24

5

DON VRIJ

ZAT

ZON

13

ZAT

VRIJ

DON

23

4

MAA

ZAT

DIN

INSTRUCTEURCURSUS

WOE DON

DIN

VRIJ

ZAT

ZON

MAA DIN

18

VRIJ

voor de zomercursussen?

22

ZAT Akabedag

12

ZON

27

Vlaamse feestdag

11

17

MAA

DIN

MAA

26

bossen al ingediend?

16

21

ZON

25

15

WOE Al ingeschreven

20

3

DON

26

ingevuld?

24

Aanvraag Waalse

14

DON

19

WOE

25

Kampvisum al

Pride

Bijvoegsel

2

9 10

13

DIN

MAA DIN

WOE DON

VRIJ

ZON

18

MAA

24

(Internationaal)

8

DON MAA DIN WOE

12

17

Paasmaandag Einde Paasvakantie

23

7

11

16

Pasen

22

6

14 15

1

5

Pinkstermaandag

WOE

MAA

ZAT

ZON

MAA DIN

13

20 21

4

Pinksteren

10

DON

12

19

ZON

23

3

WOE

ZAT ZON

9

DON

ZAT

ZON

11

ZAT

18

2

VRIJ

(foeriers, Extra verzekeringen en auto’s) reisbijstand, materiaal al online aangevraagd?

8

ELL ONDERWEG

VRIJ

10

RIJ

WOE

DON

6 7

1

ZAT

Suikerfeest

ZON

DIN WOE

5

VRIJ

MAA

Einde Ramadan

4

MAA

ZON MAA

DON VRIJ ZAT

ZON BASISWEEKEND

DIN WOE

9

DON

GILLWELL ONDERWEG

DIN WOE DON

VRIJ

of nieuwe stapschoenen allemaal! Nog gasbekkens Winkel heeft het nodig? Hopper

3

17

WOE

ZEESCOUTINGCONGRES

16

MAA

WOE

25

Begin Ramadan

8

JINTRO ANIMATORCURSUS INSTRUCTEURCURSUS DAK GILLWELL ONDER

15

VRIJ

ZAT

ZAT

22

ZON

24

VRIJWILLIGER

25

21

VRIJ

DIN

24

20

23

WEEK VAN DE

24

voor de krokuscursus?

2

7

14

ZAT

19

DIN

MAA

VRIJ

23

Al ingeschreven

1

6

13

DIN

MAA

18

Thinking Day

22 23

Verbondsraad

5

12

DON

ZON

17

21 22

4

11

WOE

WOE

ZAT

16

DON

20

WOE

ZAT Begin kerstvakantie

9

VRIJ

VRIJ

15

18 19

al aangesloten Zijn alle leden voor de kampen?

3

10

14

17

VRIJ

21

8

13

16

DON

20

7

DON

DIN

12

15

ZON

ZON

23

19

MAA

22

MAA

Vorming à la carte

18

Begin Paasvakantie

6

11

VRIJ

14

2

5

ZAT

ZON

Einde Krokusvakantie

10

DON

13

MAA

ZAT

21

DIN

DON

20

DIN

VRIJ

ZAT

9

MAA

ZON

DIN

12

ZON

17

ZON

19

WOE

MAA DIN

18

VRIJWILLIGER

VRIJ

8

11

15 16

WOE DON

VRIJ

JINTRO

7

10

ZAT

MAA

14

4

JULI 2019

JUNI 2019

Dag van de Arbeid

1

3

ZON

6

Verbondsraad

DON

13

2

ZAT

MAA

5

DIN

ANIMATORCURSUS GILWELL ONDERWEG

ZAT

9

MAA

VRIJ

4

8

DIN

VRIJ

DON

7

WOE

ZAT

ZON

12

1

MAA

ZAT ZON

3

WOE

6

MAA

VRIJ

11

WEEK VAN DE

Begin Krokusvakantie

2

DON

DIN

DIN WOE

9 10

VRIJ

Peacelight

17

22

T

23

5

8

DON

16

21

VRIJ

22

BASISWEEKEND

ZAT ZON

MAA

MAA

7

DIN

WOE DON

ZAT

Verbondsraad

VRIJ

20

DIN

MAA

19

DON

21

MAA

15

WOE

18

WOE

20

DIN

14

Dag van de jeugdbeweging

19

or de herfstcursus?

ZON

17

ZON

18

ZAT

VRIJ

DON

WOE

DIN

MAA

16

ZAT

Vorming à la carte

13

Café Gent

15

16 17

12

ZON

WOE

VRIJ

15

Buitenlands Kamp

14

4

DIN Einde kerstvakantie

6

WOE

DIN

11

VRIJ

13

DON

14

1

3

WOE

WOE DON VRIJ

MAA

10

Wapenstilstand

12

DIN

13

ZON

11

TRAGE WEG

DON

5

DON

9

ECONVENT

DIN WOE

10

MAA

12

VRIJ

4

ZON

ZAT

WOE DON VRIJ

8

ZON

9

ZON

Vorming à la carte

11

ZAT

3

7

9 10

DAG VAN DE

GILWELL ONDERWEG

Gidsen

6

Just Scout It

8

aan Scouts en

Café Leuven Buitenlands Kamp van de vrijwilliger dag Internationale

5

2

MEI 2019

APR 2019

MAA 2019

FEB 2019 1

Nieuwjaar

2

voor de kerstcursus?

ZAT

Al ingeschreven

1

DON

ZAT

WOE al verbeterd Ledengegevens in de groepsadministratie?

8

MAA

7

Lidgeld al betaald Vlaanderen?

4

bij het ULDK?

6

DON

ZON

7

Tenten al aangevraagd

5

VRIJ

DON

3

Einde Herfstvakantie

4

DIN

Verbondsraad

ZAT

VRIJ

2

DIN

6

ZON

voor een weekendplaatsop Nog op zoek naar Check “zoek&boek” tak of leiding? rblijf www.hopper.be/jeugdve

5

MAA

4

ZAT

3

1

ZAT

DON

JINTRO

2 3

GILWELL ONDERWEG

2

VRIJ

1

Allerheiligen

ZON

1

JAN 2019

DEC 2018

NOV 2018

ANIMATORCURSUS INSTRUCTEURCURSUS

OKT 2018

MAA

018

je eigje groep. impulsen tdek je uitwe en com Je verst en spelen peten met rken, comm ties: erkt spelen legg leden en en en ou unice organders, ov ren iseren erTijden . s een

AUG 2019

28 29

ND ER

201

STUDE NTENV 8-2 019 ERLOF GILW ELL OND HERFS ERW TVAKA EG NTIE BAS / INSTISWEEK GILWRUCTEUEND ZA 8 JINT ELL ONDR - VR KLUI ERW 14 SE ANI RO S MAT P EG KLUIS OR / VR 26 KLUI MA 2 - ZO 28 O KERST KLUI S VAKAN ZA 27 9 OKT - ZO KT S TIE JINT DI 30 OKT - VR 4 NOV ANI RO MAT MA 2 OKT- ZO 2 NOV GILW 9 OK OR T- ZO 4 NOV GILW ELL OND 4 NO DRIE ELL V OND ERWEG MER BOOMKENS ER KENV DAK / ELD BERG W D LESVRIJE WEEK/ RIEB W O 26 - MA OOM KROKU ANI KENS W O 26 - MA 31 DEC SVAKA MAT BERG NTIE O 26 BAS 31 D W ISW OR GILW O 26 - MA 31 D EC EEK - MA END 31 D EC BAS ELL OND DE W EC JINTISWEEK ERW INNE EG SCOU R RO END / TSHUIS ZA 2 MOE VR 1 - VR 8 FEB RKEN PAASVA MOE KANTIE ZA 2 - ZO 3 FEB RKEN SHEIDE JINT - VR SHEI 8 FEB ZA 15 RO DE ANI MAT DI 5 - - VR 17 F BAS ZO 1 EB ISW OR 0 MA GILW EEK A DRIE END GILW ELL OND DE B BOOM INST ELL OND ERW RINK KENSBERG EG DE BRINK RUC ZO TEU ER DAK / 14 - R ZA 13 VR 19 DRIE APR HEMEL VR 5 - VR 19 A DRIE BOOMKEN VAART - ZO PR BO

HO E

CUR SUS 50 UUR

1.

JE AT TE

ST BE HA

MAX 3 JAA R BEG ELE STA IDE GE 50 UUR

LE N?

EVA LUA MOM TIEE


Vooraf

Scouting: creating a better world

Heb je je ooit al eens afgevraagd wat jou een scout of gids maakt? Is het omdat je in het weekend met vrienden in uniform activiteiten doet? Omdat je je belofte deed? Een totem hebt? Kan sjorren en op kamp gaat? Had iemand me die vraag gesteld toen ik giver of leider was, ik had waarschijnlijk zoiets als hierboven geantwoord. Maar als voorzitter van Scouts en Gidsen Vlaanderen leerde ik onze beweging op een andere manier kennen. Ook door te praten met andere scoutsorganisaties in Vlaanderen en daarbuiten, is mijn visie veranderd. Ik kan ze ondertussen samenvatten in één zin: ’Scouts en Gidsen zijn jongeren die door avontuur groeien en meewerken aan een betere wereld.’ Vooral met dat laatste, die ’betere wereld’, hield ik mij als jonggiver of jin niet bezig. Toch is het een onlosmakelijk deel van onze identiteit als gids of scout. De wereldscoutsorganisatie (WOSM) gebruikt als baseline ’Scouting: Creating a better world’. En Robert Baden Powell, de oprichter van de scoutsbeweging, sprak over ’De wereld beter achterlaten dan hoe we ze gevonden hebben’. Ons jaarthema ’Minder is meer’ is de perfecte link tussen die missie en de actualiteit. Want we zijn de eerste generatie mensen die zich bewust is van de opwarming van de aarde en de laatste generatie die er iets aan kan doen. De hoeveelheid plastic in de oceaan is bijvoorbeeld zeventien keer zo groot als de oppervlakte van België en groeit nog jaarlijks aan. Het maakt dieren op grote schaal ziek of doodt ze. Bovendien breekt het plastic in superkleine deeltjes waardoor

2

FOTO: Lucas Flies

schadelijke, chemische stoffen in het lichaam van mens en dieren terechtkomen. Het is maar één voorbeeld om duidelijk te maken: de situatie is ernstig en urgent. Daarom kozen we voor het jaarthema, ‘Minder is meer’ en roepen we jullie op om er effectief mee aan de slag te gaan. Niet alleen binnen scouting, maar ook als burger in de maatschappij. Doe je dat door met de leden afval op te rapen langs de weg? Door op buitenlands kamp te gaan met de trein? Prima, maar jullie leden hebben na een goede uitleg en een creatieve brainstorm ongetwijfeld nog véél zottere en mooiere ideeën. En in deze Over & Weer lees je good practises en tips om mee aan de slag te gaan.

“Scouts en Gidsen zijn jongeren die door avontuur groeien en meewerken aan een betere wereld.” Als scouts en gidsen is het onze rol om de weg te zoeken en te tonen. En uiteraard beginnen we bij onszelf: “Wees de verandering die je wil zien in de wereld”. Na zes jaar voorzitter van Scouts en Gidsen Vlaanderen hang ik mijn ‘paarse’ das aan de haak. Maar ik blijf wel scout. Ik blijf me inzetten voor de wereld als burger, leerkracht en scout. Ik zeg jullie dus geen vaarwel. Wel: tot snel. Verbondsvoorzitter Simon Smagghe


Minder is meer Het jaarthema uit de doeken Fantaseren is ecologisch

4

20

En dan is er toch eten over. Wat nu?

6 22

Kant-en-klaar spel

GDPR: ook hier is minder meer.

8 23

Spelen, koken en de hudo: het kan met minder afval

Vorming a la carte in oktober in zes studentensteden.

10 Scouts en Gidsen Reynaert-Beatrijs gaat al jaren ecologisch op kamp.

24 Laat givers het jaarthema zelf aanpakken

12 26

Ook bij evenementen is minder meer

14

Eco-bingo voor alle takken

16

Hoe zorg je voor veilig drinkwater?

18

28 30 32

Een kant-en-klaar spel met dobbelstenen en spelbord over afval.

Een poster, een campagne Originele overgangsactiviteiten uit 8 scoutsgroepen

Met de trein op buitenlands kamp: het kan.

3


TEKST: Tine Smits | overenweer@scoutsengidsenvlaanderen.be

Wij geloven dat het anders kan. Met minder voedsel weggooien, minder energieverspilling en minder afval. En vooral, met veel meer bewustzijn, meer liefde en meer respect voor de natuur. Ravotten in de modder, met takken spelen in het bos, op kamp gaan in eindeloze groene vlaktes. Scouts en gidsen houden van de natuur: van buiten zijn worden we warm vanbinnen. Wij genieten van het buitenleven en willen dat nog lang blijven doen. En daarom willen we dit jaar samen iets veranderen.

Wist je dat: … we per jaar per persoon zeker 30 kg voeding weggooien? … België koploper is in de wereld qua lichtvervuiling? … we jaarlijks maar liefst 400 kg afval per persoon produceren? … er daar nog eens 3500 kg ‘verborgen’ afval per persoon per jaar bijkomt, voor de productie van al de spullen die we dagelijks gebruiken?

4

We zijn creatief en bewust genoeg om vandaag nog van start te gaan. Van een tak maken we kampaandenkens, van een houten paneel en véél kroonkurken het uithangbord van de eetdag, met die gekke groenten maken we heerlijke soep. En als we die samen uit één pot opeten hebben we toch minder water nodig om af te wassen? Alle beetjes helpen, samen staan we sterk. We zijn met 82.000 scouts en gidsen om voor de natuur een verschil te maken. Samen kunnen wij dit jaar 2,5 miljoen kg voeding en maar liefst 33 miljoen kilo afval minder verspillen. Wat een begin!


Gidsen Tervuren heeft 2 nieuwe foto’s toegevoegd. 11 februari 2017

Morgen verkopen de jonggidsen milieuvriendelijke pennen voor en na de vergadering. Vergeet zeker je kleingeld niet!

Wat gaan we doen? Minder afval Afval bestaat niet. Heel wat afval kan je vermijden. En door te denken aan meer ecologische alternatieven ga je verspilling tegen. Afvalvrije spelletjes, gamellen en drinkbussen in plaats van plastic flesjes en sorteren als de beste. Akabe Koningin Fabiola uit Edegem won dit jaar de Hopper jeugdverblijf Sorteerwedstrijd, en ook de Gidsen van Tervuren weten wat belangrijk is en verkopen voor hun geldactie milieuvriendelijke pennen. Ook door niet te ver-bruiken maar te ge-bruiken of hergebruiken vermijd je afval. Koop niets wat je niet nodig hebt of wat je kan lenen, herstellen of hergebruiken. Een scouts uit de buurt heeft vast ook wel een stootkar en die onesie maak je gewoon zelf met kleren van de kringloopwinkel. Zet een kledinginzamelcontainer of zamel kleding in zoals Scouts Mol-Ginderbuiten, of installeer een geefkast aan je lokaal, zoals Scouts Meulestede

Minder voedselverspilling Verloren of gewonnen brood? We gaan verspilling van eten tegen en geloven in gewonnen voedsel in plaats van verloren kost. Een zevengangendiner met koelkastrestjes, vettige vergadering met modder in plaats van pastasaus, miss wortelverkiezing met gekke groenten? Doe zoals de 99ste Parsifal Wijnegem en voorzie potjes om overschotten mee te geven.

Minder energieverspilling Hier brandt de lamp – niet. De groenste energie is energie die je niet verbruikt: lichten uit, waterspelletjes met regenwater, ecologisch afwassen en met de fiets in plaats van de auto. Zorg voor een energiezuinig lokaal Ên kamp. Wees je bewust van wat je verbruikt en weet dat alle beetjes helpen. En 82.000 beetjes, dat is heel wat! Doen jullie Scouts Winksele-Veltem-Beisem na en komen jullie allemaal met de fiets?

5


Minder materiaal, meer fantasie TEKST: Lotte Pynaerts en Caroline Joos | FOTO: Sabine De Schutter, Fien Wallays | kapoenen@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/PloegKapoenenZeehondjes

Wat is er leuker dan als kapoenenleiding die kleine spruiten te ontvangen in een volledig ingeklede fantasiewereld. Met zotte kleren voor piraten of geknutselde dierenoren voor de boerderijvergadering. Maar moet je daarvoor altijd nieuw materiaal aankopen? Nee dus. We gaan op fantasietocht zonder materiaal.

Teletijdmachine Om met kapoenen op tocht te gaan door de tijd, moet je de teletijdmachine in gang zetten. Laat alle kapoenen elkaars handen vastnemen en zo dicht mogelijk bij elkaar gaan zitten. Ze kunnen namelijk enkel door de tijd reizen als ze allemaal in de machine passen en de ogen sluiten. Leg een doek over de kapoenen om de machine vertrekkensklaar te maken en de reis kan beginnen. De machine maakt allerlei rare geluiden en botst onderweg nog tegen een meteoor. Maar gelukkig, oef, jullie landen allemaal veilig in de nieuwe tijd. ! TIP: maak de gekste geluiden en de fantasie van de kapoenen doet de rest. Wapper ook met het doek, zo lijkt het echt of jullie snel vliegen.

6

Het dinosaurussentijdperk Net nadat jullie zijn aangekomen, merkt iemand van de leiding op dat jullie in een pootafdruk van een parasaurolophus staan. Kijk! Die poot is zo groot als tien kapoenen op een rij. De leiding wijst naar boven en zegt dat die dino wel zo groot is als die boom daar. Op die plek moeten jullie dus uitkijken zodat de grote dino’s jullie niet verpletteren. Mensen en zeker kapoenen zijn klein en dus kunnen ze ons niet altijd zien, maar misschien kunnen ze ons wel horen. De kapoenen spelen een spel en roepen uit volle borst: Dino, dino hoe laat is het? ! TIP: Zeg tegen de kapoenen dat je net een babydino achter een boom hebt zien wegglippen, wie weet zien de kapoenen er daarna ook eentje in de struiken.

De middeleeuwen Wandel samen naar een ander stuk van het terrein en kruip daar met z’n allen weer in de teletijdmachine. Ogen toe, dicht bijeen, flits, boink, zwosh, wat gewapper en jullie zijn aangekomen in een andere tijd: de middeleeuwen. En meteen ziet de leiding overal denkbeeldige ridders en mensen met paard en kar op de marktplaats. Om echt in de middeleeuwen thuis te horen moeten de kapoenen hun paardrijskills oefenen. Speel paard en ruiter. ! TIP: vraag aan de kapoenen wat ze zien en welke ridders ze het leukste vinden. Dat zal hun fantasie extra triggeren en geeft jou ook inspiratie om verder te improviseren tijdens de tocht.


Motorpech En dan is het weeral tijd om verder te reizen. In een stukje bos kruipt iedereen opnieuw in de capsule. Maar net als jullie willen vertrekken, maakt de machine een wel heel erg raar geluid. Er is iets kapot en jullie kunnen niet verder voor het gemaakt is. Iedereen zal moeten helpen: Tom maakt een driedubbele motor zodat we zeker niet stilvallen. Kato maakt van een tak in het bos een grijparm om obstakels weg te kunnen nemen. Pieter maakt eten in het keukentje aan boord zodat we geen honger krijgen. Het wordt de mooiste en stoerste tijdreismachine ooit gemaakt. ! TIP: geef de kapoenen die niet uit zichzelf aan de machine beginnen sleutelen opdrachtjes om de teletijdversneller, de jaartalmeter, de tijdsprongknop of de sprongmotor na te kijken en te repareren. Zo betrek je iedereen bij de fantasietocht.

Na nog enkele stops met de gerepareerde teletijdmachine komen jullie weer aan in het heden. Met uitstapjes naar de dino’s, Egyptenaren, het riddertijdperk, het schip van kapitein Blauwbaard, de indianen en misschien wel de toekomst hebben jullie weer veel ontdekt vandaag. Elke kapoen krijgt nog een stukje van de teletijdmachine. Zo kunnen ze ook tijdens het vrije spel nog avonturen beleven.

! TIP Fantasietochten kan je in eender welk thema doen. Neem op voorhand de tijd om met je medeleiding te brainstormen over welke plekken jullie gaan bezoeken en wat je allemaal wil zien. Past jullie fantasietocht in een verhaallijn of is echt alles mogelijk? Laat ook je kapoenen mee beslissen wat jullie gaan zien en doen. Je zal verbaasd zijn door alle fantasie die in hun hoofdjes verstopt zit.

7


Maak de klik! TEKST: Ellen Loobuyck | FOTO: Jonathan De Maeyer | kabouterswelpen@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/kabouterswelpen

De kracht van De

staat nog aan

Hang verspreid over de spellocatie twintig ‘televisieschermen’ met daarop telkens een woord op geschreven. Elke ploeg krijgt één minuut de tijd om de tv’s te bekijken. Na die minuut moet de ploeg alle woorden noteren die ze onthouden hebben. Per woord dat ze noteren, kunnen ze één tv uitschakelen. De ploeg die de meeste televisies kan uitschakelen, wint het spel.

energie

Elke ploeg krijgt een pingpongballetje en een strook waarbinnen ze spelen. De spelers mogen het balletje niet aanraken en moeten het naar de overkant blazen. Elke kabouter of welp mag één keer blazen. Het team dat zijn balletje het snelst aan de overkant krijgt, wint.

onder de voeten ! TIP: Wees creatief en denk ecologisch. Je kan een televisiescherm tekenen op papier, maar je kan het ook met krijt op de grond tekenen of knutselen met takken.

Een klassieker. Elke ploeg moet een estafette doen om het warm te krijgen. Elke speler legt om ter snelst een hindernissenparcours af. De ploeg die het eerste klaar is, wint.


Was je

koud

Zet per ploeg een kom met koud water en zeep klaar. Vraag aan elke speler om zijn handen vuil te maken met aarde of verf. Bij elke kom zit een kabouter of welp met propere handen die de handen van de volgende moet wassen. Als de handen van de tweede speler proper zijn, blijft die kabouter of welp aan de kom zitten om de handen van de volgende te wassen enzovoort. De ploeg die als eerste allemaal propere handjes heeft, wint.

energie Elk team krijgt een foto van een zon en de helft zoveel stoelen als het aantal ploegleden. De bedoeling is dat de ploeg zo snel mogelijk zijn zon aan de overkant krijgt zonder de grond aan te raken.

energie Eén of meerdere spelers leggen een fiets­ parcours af. De ploeg die het parcours het snelste uitvoert, wint.

! TIP: Op dit spel kan je eenvoudig variëren. Zo kan je ze de zon ook ergens hoog laten ophangen; kan je de ploeg in een (relatief) donkere kamer zo snel mogelijk bij de gordijnen laten komen om die te openen; kan je meer of minder stoelen gebruiken; enzovoort.

Sluit het Als je je kleren op de verwarming legt, gaat er veel warmte verloren. Voor dit spel liggen er watjes op de verwarming, met daarnaast een potje vaseline, gel, lijm of zelfs water. Elke speler doopt zijn neus in de vaseline, pakt het watje met de neus, en vervoert het naar een kom of emmer. De ploeg waarvan de verwarming het eerst leeg is, wint.

! TIP: Je kan dit spel ook spelen zonder plakmiddel. Geef de teams één specifiek lichaamsdeel dat ze mogen gebruiken om de watjes te vervoeren. Creativiteit verzekerd!

Elke ploeg moet naar een lokaal lopen waar een leid(st)er zit. Het raam staat open in het lokaal en het is er koud. Om het raam te kunnen sluiten, moet elk ploeglid een vraag over energie correct beantwoorden. Als ze een fout antwoord geven, lopen ze terug naar de startlocatie en is het volgende ploeglid aan de beurt. Als ze twintig vragen juist beantwoord hebben, mag de ploeg het raam sluiten. De ploeg die daar het eerst in slaagt, wint.

9


Ecologisch in ,t weekend en op kamp Een nog leuker jonggiverjaar met een pak minder afval.

athan De Maeyer tte Reynders, Jon n | FOTO’S: Liselo onggiver TEKST: Jo Versteke envlaanderen.be | fb.com/hierleefteenj ids jonggivers@scoutseng

tjes Vettige spelle

en voor een n de trend zett ka t ar ? st e ch een vettig spel Een ecologis llie wel eens ju n en ee el ie Sp W . p. ar oddersoe ‘groen’ ja puur natuur m ar n na ee n en da ur st ik Gebru tijd door eft, mag het al we alle goed recept he n plechtig dat ve lo be ij W . na gi pa ok de facebo bliceren. n testen en pu recepten zulle

Weekend

wat t, kan je heel len goed ople ke rtjes die in w uu t er he vi j bi en Als je rbeeld ge oo jv bi us p oo K . dr om een inkb afval besparen vraag je leden En Je . . jn ap zi kl t n ak apart verp vliegen in éé . Zo sla je twee veel goedmee te nemen ntjeswater is aa kr én D PM r de eteen op het hebt veel min verschotten m lo se met ed vo l ee j wel rekening koper. Verd nd. Hou daarbi kom ke or ee vo w t g: he no n r einde va id. Of bete he lig ei lv se ed e vo akab de regels van k p.20 artikel chotten. Zie oo voedselovers

10


Kamp

voor een op kamp. Tips k ru rd pe su t bben he d en energie in Jonggivers he t je er extra tij da er nd zo p kam ecologischer . en ek st iets is t oe m root gelijk! N een HUDO? G ks ijkt op lij tk ar ui ja je e ijl lli p doen terw ha • Graven ju sc krijg od bo e grot ssen je billen zaliger dan je frisse bries tu e di n ee En r i. aa lle m va overal zo een prachtige van t je dat je niet e is w nt r ee aa m M ge j. bi de je er gratis zeker na bij t he g aa . Vr do ? e hu aven HUDO mag gr n ecologischer rie tips voor ee D s. at la pp m je ka papier in kan de rollen wcje r eft aa w st ki oien als het he Voorzie een ze niet weggo je t oe m Zo . bewaren geregend. ogisch z’n minst ecol toiletpapier op voorje t g: da no r or te vo be Zorg er umeerd. Of rf pa ge of r ie rd toiletpap en is, niet gekleu rin je gebruikt aa w ) do zelf (je ak ilz Zo hou je de hu zie een vu n weggooien. ka d an rb ve maand ur natuur. veel meer pu de hudo. bleekwater in of n te uc . od pr or agje zand over Giet geen chlo lve dag een la ha ke . el is n oo eg Gooi er gew hudo diep geno el voor dat je Zorg er dan w hudo NVLAANDEREN.BE : SCOUTSENGIDSE fo in r ee M e dan een ouilles? Voorzi tr pa n ge ei n geen volledig leden in hu hebt immers • Koken je Je . je n het ek nr de ui n personen aa gezamenlijk kr als je voor tie g tjes di po no ur tu at ka nfi en kleine co potje nootmus es sj oo pd k oe leine sn en zo oo een koken bent. K rdelen en krijg ve te in n de krui zijn ideaal om n. n ve le de ee tw tterij. Afwasse pelijke afwasba ap ch ek ns pl ee as m w af een ge grote • Maak ook en als je één wieso leuker het wegloopt. or vo en in groep is so er water zuiv as w af je zuivering je n at hebt, ka amp.be/w er pk .o w w w // tps: Meer info: ht isch afbreek­ wassen biolog en n se bidon. as w af or het k in een grote • Gebruik vo per Winkel, oo op H in op ko je bare zeep. Te ? Of wil je van er na het eten ov ge s ri je bu st na re g ch no en van de • Heb je to lusten de kipp ie D ? af en ill groentesch g! vast heel graa boer zeker en

s je aan?’ Stuur on ginnen we er be t. e ui je ho r or aa vo m s, ij testen ze ‘Al die goeie tip halen mp door en w e ka st be er ch de Denk je soms: is en og gina voor een ecol ze facebookpa groene gekste ideeën van voor op on die prachtige e en pj re m fil de n ie n ee ka er s zien Zo en . tip ar ak or ja m t e do W el di het jaar r & Weer-artik n. Wil je heel r de te ke la er ze n ht da ac het laatste Ove n ke s even groe werken? Li en te st ar in ja m ts en ou Ardenn ischer sc aan een ecolog ’. passeren om tuurlijk in actie na g, in na ‘Scout facebookpagi

Oproep

11


Givers en het jaarthema: vraag het ze zelf Het jaarthema waar ook de givers van Scouts en Gidsen Vlaanderen mee aan de slag gaan is bekend: Minder is meer. Givers zijn beregoed in het zelf bedenken van jaarthema-activiteiten en -ideeën, daag ze dus uit! TEKST: Simon De Backer | FOTO: Jonathan De Maeyer, Omar Wilssens | givers@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/gidsenverkenners

Tijdens het jaar

Op kamp

Een brainstorm over het jaarthema met givers geeft hen inspraak in het verloop van het jaar en de activiteiten die ze graag willen doen. Laat ze deze keer ook nadenken over hoe ze ecologischer te werk kunnen gaan tijdens het jaar en zotte activiteiten kunnen aanpassen aan het jaarthema.

Organiseer een fietskamp, je bent milieuvriendelijk onderweg en het kamp begint nog voor je bent aangekomen op het kampterrein.

Je givers extra aanmoedigen om met de fiets naar de scouts te komen, is een strak plan. Waarschijnlijk zal een groot deel dat al wel doen, maar misschien lukt het met dit jaarthema wel om de enkelingen die met de auto komen nog over de streep te trekken.

Zelfs simpele aanpassingen zorgen voor een beter milieu. Zo kan je bijvoorbeeld de papieren proppen uit klakkenbuizen vervangen door bolletjes brooddeeg. Die vergaan veel gemakkelijker in de natuur.

12

Om al die voorstellen te combineren, kan je een klimaatpact maken met de givers. Laat ze daarbij zelf doelstellingen verzamelen en bedenk samen een beloning voor als jullie de doelstellingen halen.

Laat de givers een originele manier bedenken om visueel weer te geven hoeveel afval er bijkomt tijdens het kamp. Hierdoor stimuleer je ze op een leuke manier om minder afval te produceren. Of maak er een rodedraadspel van dat heel het kamp gespeeld wordt. Laat je givers bijvoorbeeld een kunstwerk maken met gerecycleerd materiaal. Het mooiste werkje verdient een prijs.

‘Eet minder vlees op kamp.’ Het is ondertussen een bekende leuze, maar als je toch vlees eet, koop het dan bij een lokale boer. Ecologisch én dubbel zo lekker.

Ook ‘verspil zo weinig mogelijk eten’ is een aandachtspunt. Check www.kokenopkamp.be/hoeveelheden; er staat een handig lijstje om hoeveelheden per persoon in te schatten.

Heb je toch nog wat overschot? Laat je givers dan zelf opzoeken hoe ze lekker en voedselveilig etensresten kunnen hergebruiken.


(Geld)activiteiten

Wisselbekers gebruiken op een fuif is een topidee en het spaart je ook nog een heel wat geld en opkuiswerk.

Doen jullie elk jaar iets voor een goed doel? Laat je givers dit jaar zelf eens een goed doel in het jaarthema kiezen. Spoor ze aan om een activiteit te vinden waar ze nog lang over zullen praten.

Je kan een gewone kooktocht ook interactief maken. Laat de givers bijvoorbeeld een deel van het eten zoeken in het bos. Brandnetelsoep is een klassieker; maar ook kastanjes, hazelnoten en nog veel meer eetbare zaken kan je in het bos terugvinden. Informeer je wel goed over welke eetbare planten en vruchten makkelijk te herkennen zijn.

De mogelijkheden zijn eindeloos. Alle ideeĂŤn zijn welkom op: onze facebookpagina (ploeg Givers) of mail givers@scoutsengidsenvlaanderen.be.

13


Groene grooves

TEKST: Sander Van Tendeloo, Josse Coertjens, Laura Van den Brande, Marieke Van Broekhoven. ILLUSTRATIE: Laura Van den Brande | jins@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/jinguin.scoutsengidsen

Veel supertoffe, vetstrakke, megacoole evenementen hebben een helse afvalberg tot gevolg. Jezelf die afvalberg besparen is goed voor het milieu, beter nog dan afval recycleren. Zo bespaar je grondstoffen en energie. Hierbij een handvol makkelijke tips om de afvalberg op jouw evenement een flink stuk kleiner te maken.

Voorkom voedsel­overschot en wees creatief met overschotten. Geef overschotten meteen mee na de vergadering of nuttig ze de volgende dag als lunch voor een intensieve groepsraad. Let op voor de voedselveiligheid. scoutsengidsenvlaanderen.be te veel eten

Gebruik groenten van lokale boeren voor snacks of gerechten. Zo stimuleer je het contact tussen de telers, voedsel, oorsprong en je eigen scoutsgroep. Je beperkt het aantal kilometers dat groenten en kruiden afleggen en verser kan je ze niet krijgen.

Voorzie altijd een vegetarisch alternatief. scoutsengidsenvlaanderen.be eetfestijn

14

Gebruik ledverlichting, dat heeft veel voordelen. Ze verbruikt zo’n 80% tot 90% minder dan gloei- en halogeenlampen en brandt tot twintig keer langer. Ze werkt bovendien meteen op volle kracht. Je hoeft dus niet te wachten vooraleer ze optimaal presteert zoals bij spaarlampen.

Vermijd ook wegwerpborden en -servies. Gebruik herbruikbaar materiaal en was het af met een biologisch afbreekbaar afwasmiddel. Te koop in Hopper Winkel.

Verminder het papiergebruik. Vervang de programmaboekjes door het programma op grote zichtbare panelen te verven, digitaliseer de inschrijvingen en kies voor herbruikbare eet- en drankjetons. Zo moet je een pak minder laten drukken of kopiëren.


Peuken van sigaretten vormen een echte plaag en zijn lastig op te kuisen. Als ze rondslingeren in de natuur duurt het gemakkelijk zeven jaar voor ze definitief verdwijnen. Voorzie over het ganse terrein peukenpalen of emmers. Hetzelfde geldt voor kauwgom (vergaat pas na 20 jaar) en de kauwgomboom.

Plastic wegwerpbekers zijn passé. Je kan ze maar één keer gebruiken en ze worden vaak achtergelaten als zwerfvuil. Gebruik liever wisselbekers. Zo creëer je minder afval, moet je minder opkuisen en draag je bij aan een beter milieu. Ze zijn quasi onbreekbaar en aangenaam om uit te drinken.

Doe de Groene Vent scan! op www.ovam.be/ degroenevent

Beloon de fietsers. Dat kan op allerlei manieren, zoals gratis gebruik van de vestiaire voor een rugzak of jas of gewoon een gratis drankjeton.

Bier op vat is dikwijls smakelijker dan op fles en het zal ook meewerken om de natuur te sparen. Als de infrastructuur dat niet toelaat en je toch een koelinstallatie moet voorzien, gebruik die dan alleen als het echt nodig is. De koelkast een hele week laten draaien om op zaterdagavond fris drinken te kunnen serveren is een stomme kost én vervuilend.

Druk weinig of geen flyers of posters. Promoot je evenement via sociale media. Zo bereik je snel je potentieel publiek en vergroot je de bekendheid.

Kies grote glazen flessen boven de PET verpakkingen.

15


Bingo! De wereld is gered! Minder is meer, dat geldt ook voor de leidingsploeg. Pak het op een leuke manier aan. Ga de uitdaging aan en maak er een spel van… Bingo! TEKST: Ise Kenis | FOTO’S: Jeroen Broeckx | groepsleiding@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/ploeggrl

Hoe ga je te werk? 1. Brainstorm tijdens de eerste

groepsraad met de leidings­ ploeg over hun voornemens. Wat kunnen jullie doen om een steentje bij te dragen?

2. Laat elke takploeg de

voornemens kiezen die zij willen behalen en zet ze in hun bingorooster.

3. Bedenk een prijsje. Wat krijgt

de takploeg die wint? Zorg voor een leuke en creatieve beloning zodat iedereen wil meedoen.

16

4. Hang de bingoroosters op in

het leidingslokaal. (Denk ook aan het milieu, hergebruik oude posters of gebruik whiteboards.) Elke keer als de leidingsploeg een van de uitdagingen heeft volbracht, kruisen ze dit aan.

5. Rijtje vol? Kleine prijsjestijd. 6. Kaartje vol? Grote prijsjestijd. 7. Amai, de wereld is zoveel mooier nu…


B I NG O Ecologischere pennen gekocht.

Eitjes en melk voor het weekend gekocht bij een lokale boer.

Een maand lang spelletjes gespeeld zonder papier te gebruiken.

Iedereen had zijn eigen drinkbus bij op tocht.

Een maand lang je uniform niet gewassen. Mama is gelukkig en je spaart water uit!

Een lokaal biertje of sapje gedronken in plaats van cola.

Drie weken op rij het licht in het lokaal op tijd uitgedaan.

De takleiding is deze maand met de fiets naar de scouts gekomen.

Verloren voorwerpen die niet werden opgehaald, hergebruikt of geschonken aan het goede doel.

Windenergie geproduceerd. Bonen op het weekendmenu gezet.

Minder elektriciteit verbruikt door te lepelen op leidingsweekend.

Afwas gedaan met natuurvriendelijk detergent (te koop in Hopper Winkel).

Bloemen of groenten op het scoutsterrein geplant.

Geknutseld met afval.

Overschotjes van groenten van het weekend verwerkt tot soep.

Iedereen had op uitstap het lunchpakket mee in een brooddoos.

Ledenblaadje enkel digitaal verstuurd.

Groepsknuffel rond een boom.

Een spel gespeeld met de leden over ecologie.

Meegedaan aan de stratenschoonmaak.

Batterijen bespaard door alle smartphones uit te zetten tijdens de activiteit.

Met de hele tak geplast in het bos, keiveel water bespaard!

Vegetarisch gekookt op weekend.

De verwarming een tikje lager gezet en een mini-fuif gehouden.

Tip: Nog ecologischer en simpeler? Hergebruik dit bingoformulier.

17


Drinkbaar water De afgelopen jaren kregen veel jeugdkampen (van Scouts & Gidsen Vlaanderen, maar ook van onze vrienden van FOS, KSA of Chiro) te maken met een plotse uitbraak van maag- en darmklachten bij de leden op kamp. Niet zelden moest het kamp hierdoor vroegtijdig afgebroken worden. En heel dikwijls was de oorzaak van die problemen een combinatie van de drinkwateraansluiting en basishygiëne op het kamp TEKST: Niek Hoste | FOTO: Roel Velkeneers, Trijn Nyckees, Sabine De Schutter technieken@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/ploegtechnieken

Veilig drinkwater Eén van de eerste dingen die professionele hulporganisaties zoals het Rode Kruis of Artsen Zonder Grenzen doen van zodra er een opvangkamp opgericht wordt, is infrastructuur aanleggen voor veilig drinkwater. En wie denkt dat zoiets enkel belangrijk is in verre, warme landen of in oorlogsgebied, vergist zich. Denk maar aan evenementen als Herfstontmoeting of Intercamp, waar toch al snel zo’n 4000 mensen bijeen zijn.

18


Drie basisvereisten voor veilig drinkwater

1.

De bevoorrading (best vanuit het drinkwaternet) moet betrouwbaar zijn. De eigenaar van het kampterrein moet hiervoor zelf een attest aanvragen. Info over de bevoegde instanties kan je vinden op SCOUTSENGIDSENVLAANDEREN.BE

2.

Op tocht Het gebruik van drinkwater uit plaatselijke bronnen, riviertjes of stilstaande waterplassen is echt niet aangeraden. Als je echt geen alternatief hebt, bijvoorbeeld tijdens een bergwandeling op buitenlands kamp, zorg er dan voor dat je over de nodige middelen beschikt om het water te zuiveren. Koop bijvoorbeeld een eenvoudige waterfilter in Hopper Winkel van Care Plus voor 35 euro.

3.

water

Water moet kunnen stromen: stilstaand water is niet betrouwbaar. Stilstaand water in bijvoorbeeld een citern kan je wel gebruiken om jezelf te wassen. Om te koken, te drinken, groenten te kuisen, je tanden te poetsen moet je altijd stromend water gebruiken.

Vul je bidons om drinkwater beschikbaar te maken in bijvoorbeeld de foeragetent of de kookshelters van de patrouilles? Zorg dat ook daar de ziektekiemen in de kiem worden gesmoord.

Reinig de bidons grondig voor je op kamp vertrekt. Als ze echt vuil zijn doe je dat met water en zeep en spoel je grondig na. Ontsmetten doe je met tabletten die je bij de apotheker kunt kopen. Vraag daar ook meteen advies over hoeveel je er nodig hebt. Ook hier: nadien grondig naspoelen. En zet je bidons op kamp altijd in de schaduw.

De toevoerleidingen moeten zuiver zijn. Ga na waarvoor de waterslangen nog gebruikt worden. Als de boer er bijvoorbeeld tijdens het jaar zijn sproeistoffen of mest doorjaagt, spreekt het voor zich dat de waterslangen niet geschikt zijn voor drinkwater.

In een volgende Over & Weer zullen we uitgebreid terugkomen op het soort slangen dat je best gebruikt voor de drinkwater­ voorziening op kamp. Maar hou er toch al rekening mee dat de standaard tuinslang royaal voorzien is van zogenaamde ’zachtmakers’ die nu niet echt bevorderlijk zijn voor de gezondheid.

19


Te veel spaghetti gemaakt? TEKST: Evelien Noyens | FOTO: Floor Bruggeman | akabe@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/akabescouts

Eten over? Gooi het niet weg want je kan er wat mee.

Overschotjesbuffet Hou op kamp om de twee dagen een overschotjesbuffet. Veel lekkerder dan een boterham met choco en je moet veel minder eten weggooien.

Vijfde maaltijd Verwerk overschotjes in een nieuw gerecht. ’s Avonds spaghetti gegeten en er is nog heel veel over? Maak voor de leiding pizzabaguettes met saus en boterhammen als vijfde maaltijd. De pasta kan je omtoveren tot een lekkere koude pasta voor bij de boterham de volgende middag.

Veel groenten over? Wat prei en bouillonblokjes erbij en je hebt een lekkere soep voor de dag erna.

Toveren met oud brood Met oud brood kan je vanalles maken: gewonnen brood, korstjes voor in de soep of broodpudding als vieruurtje. Je kan oud brood ook roosteren en vermalen en zo gebruiken als paneermeel bij de gehaktballetjes.

20

Uitdelen Hou je een groot eetevenement met je groep en weet je uit ervaring dat je best wel wat voedsel over zal hebben? Zoek een facebookgroep voor inwoners en vraag wie er interesse heeft. Meestal krijg je snel antwoord. Zo’n facebookgroepen hebben namen als Gift, Freecycle, Ge zijt van… Met overschotten van onbereid voedsel kan je terecht op schenkingbeurs.be of via de app toogoodtogo. Voor grote hoeveelheden contacteer je best de voedselbanken via www.voedselbanken.be Wel best op voorhand contacteren.

Nodig de buren uit Wat teveel gemaakt voor het avondeten? Misschien heb je wel buren op je kampterrein of een andere scoutsgroep die vlakbij zit. Nodig hen uit om gezellig een hapje te komen mee-eten. Zo leren jullie elkaar ineens ook kennen.


Aanbevolen hoev

eelheden

Voorkom overschotten

Soep Gekookte aardap pelen Pasta Rijst Groenten Saus voor bij pa sta Vlees, vis, eiere n, vervangprodu cten Brood Ontbijtgranen (al s volledige maal tijd) Melk (pudding/rijs tpap/...)

6-12 jaar 12-59 jaar 0,3l 0,4l 200 gr 220 gr 120 gr 140 gr 100 gr 120 gr 210 gr 250 gr 150 cl 200 cl 120 gr 150 gr 4 tot 6 sneden 7 tot 9 sneden 55 gr 70 gr 200 cl als desser t

Al die overschotjes zijn leuk om mee aan de slag te gaan, maar als je vaak (veel) eten over hebt, denk dan eens na over jullie hoeveelheden. Hou rekening met wat een mens gemiddeld eet. En gebruik recepten die gemaakt zijn voor grote groepen. Meer info: kokenopkamp.be en Bikke bikke Bik Start met een foeriersdraaiboek. Laat de foeriers elke maaltijd het aantal eters, de gebruikte hoeveelheden (per persoon en in het totaal) en een evaluatie noteren. Welk eten was er over en hoeveel? Was er iets te krap bemeten? Was het tekort te wijten aan de grote honger na de dagtocht of aan het weer? Zo kan je leren uit voorgaande jaren en je hoeveelheden beter afstemmen. Jammer voor het overschotjesbuffet, maar veel beter voor het milieu en jullie portefeuille.

1-

Gratis te downloaden op scoutsengidsenvlaanderen.be of te koop in elke Hopper-winkel voor 2 euro.

Restjes veilig bewaren

Stop overschotjes na de maaltijd zo snel mogelijk (zeker binnen het uur!) in de ijskast of diepvries.

Bewaar overschotjes in een propere, afgesloten pot.

Eet de restjes binnen twee dagen op.

Herwerk je groenten in een soep, laat dan alles zeker goed doorkoken.

Warm de restjes maar ĂŠĂŠn keer opnieuw op.

Twijfel je, ruikt iets vreemd of ziet het er raar uit? Speel op zeker en gooi het dan toch maar weg.

21


Minder is meer: ook voor data Het was de afgelopen maanden een hot topic: de GDPR. Misschien kregen jullie er zelfs al vragen over van ouders of leden. GDPR zorgt voor een betere bescherming van onze gegevens. Dat is een goede zaak voor ons allemaal, maar wat houdt het nu eigenlijk in? TEKST: Michiel Neefs | privacy@scoutsengidsenvlaanderen.be

Wat is GDPR? GDPR staat voor General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming in het Nederlands) en moet ervoor zorgen dat onze persoons­ gegevens beter beschermd worden. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam, adres of telefoonnummer maar evengoed je rekeningnummer of je profielfoto op Facebook. De GDPR-wetgeving is bedoeld om organisaties, ook jouw scoutsgroep, bewuster te laten omgaan met de gegevens die ze opvragen en gebruiken. Onder het motto Minder is meer, is het doel voor bedrijven en organisaties: minder gegevens verzamelen en verwerken zodat je als persoon een beter overzicht hebt van waar je gegevens allemaal gebruikt worden.

Wat moet je doen als scoutsgroep? De twee belangrijkste administratieve dingen waar je als scoutsgroep mee in orde moet zijn tegen de start van het nieuwe werkjaar in september 2018, zijn het verwerkingsregister en de privacyverklaring. Een verwerkingsregister is een schematisch overzicht van alle soorten gegevens die je als scoutsgroep verwerkt.

In een privacyverklaring staat welke gegevens je opvraagt en waarvoor je ze gebruikt.

Scouts en Gidsen Vlaanderen voorziet een ingevuld verwerkingsregister en een sjabloon voor een privacyverklaring, dat je op maat van je scoutsgroep kan aanpassen. Ze zijn te vinden op www.scoutsengidsenvlaanderen.be/gdpr. En de bestaande standaardtools zoals de Groepsadministratie en het online inschrijvingsformulier zullen ook zo aangepast worden dat ze in orde zijn met de GDPR-wetgeving. Je gebruikt als scoutsgroep dus best zoveel mogelijk de standaardtools die Scouts en Gidsen Vlaanderen aanbiedt, ook bijvoorbeeld om mails te sturen. Hoe meer je die tools gebruikt, hoe minder werk je zal hebben om in orde te zijn. Duid ook iemand van de leiding aan als GDPR-verantwoordelijke. Zo hebben de ouders een aanspreekpunt.

Meer info SCOUTSENGIDSENVLAANDEREN.BE

22

gdpr

Vragen of opmerkingen? privacy@scoutsengidsenvlaanderen.be


Vorming a la Carte Het academiejaar gaat binnenkort weer van start en tussen de pizza’s, een gecompliceerd liefdesleven en de (afwezigheid tijdens) hoorcolleges door presenteren wij u: Vorming à la Carte! TEKST: Wietske Van Pelt | vorming@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/VormingInScouting

Ja, dat voelen we aan ons (studenten)hart! Brussel n

erpe Antw

Mechele

n

In zes studentensteden ben je op 11, 17 en 23 oktober welkom om bij te tanken over thema’s zoals ecologie in je groep, alle jaarlieddansen in de mix, een alcoholbeleid opstellen en leden motiveren.

Krijg je niet genoeg van al die nieuwe ideeën?

KA LE

Bekijk dan zeker het vormingsaanbod van volgend jaar

En als je denkt dat vorming les volgen is in een duf lokaal, dan heb je het mis! Vorming dat is een miljoen ideeën krijgen van andere leiding. Ideeën die je meteen kan gebruiken in je groep. Onderweg, in tenten, in het bos: vorming da’s doen!

ND ER

t 45, 2140 ilrijk straa en vz w, W Vlaander outs en Gi dsen

Schrijf je in op https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/VALC

Tijdens ontdek een vormingsm je al do oment en

op schoo de te prob l. Maar doo. Niet zoals te mak eren, plezier r uit zwakte en en je ster s te ler kt en kennes en en. Je verleg met sc t je grenzen ou sa andere ts en gidsen men groepe uit in een n. W an ni t leer je euwe omge ving het mee st.

agghe, Sc

Er is voor ieder wat wils: van leiding tot districtscommissarissen, van nieuwelingen tot ervaren rotten!

Door uit nieuwe te wisselen, on voor je ideeën, impuls tdek je

je eigengroep. Je ve en en spelen uitwer competent rsterkt met ledken, communies: spelen leggen en en oude iceren en orga rs, over nisere n.

on Sm

Gent

Hass

V.u.: Ant

ge

Brug

elt

Leuven

20 18 -20

STUDENTE 19 NVERLOF GILWE LL OND ERWEG HERFSTVAK / ANTIE BASISW ZA 8 - VR INSTRU EEKEND 14 SEP GILWE CTEUR KLUIS JINTR LL ONDERW KLU IS EG ANIMAO VR 26 - Z / TOR MA 29 O O 28 OKT KLUIS ZA 27 OKKT - ZO 4 NO KLUIS DI 30 OK T - VR 2 NOVV KERSTVAKA NTIE MA 29 O T- ZO 4 NOV JINTR KT- ZO 4 NOV ANIMAO GILWE TOR DRIEBOO GILWE LL ONDERW MKE LL OND EG MERKENVEL NSBERG D WO ER DAK / WO 26 - MA 31 D DRIE EC 26 - MA BOOMKE 31 DEC NSBERG WO 26 LESVRIJE WEEK/ MA WO KROKUSVA 26 - MA 31 DEC ANIMA KANTIE 31 DEC BASISWTOR HO E GILWE EEKEND DE WINN JE AT ER BASISWLL ONDERW TE ST EG SCOUTSHUI JINTR EEKEND S ZA 2 - VR BE HA / O 8 FE VR 1 - ZO B LE N? MOERKE ZA 2 - VR 3 FEB MOERKE NSHEIDE MA X 8 FEB 3 JAA NSHEIDE ZA 1 PAASVAKA R NTIE CURSUS DI 5 5 - VR 17 FEB - ZO 10 M JINTR 50 UUR BEGELE O AA ANIMA STAGEIDE BASISWTOR EVALUA DRIEBOO 50 UUR EEK GILWE MKENSB MOME TIEEND DE B NT RINK ERG Z GILWE LL ONDERW 4 UUR DE B O 14 - VR INSTRULL ONDER EG / RINK 19 A ZA 13 - V 1. Curs PR DAK CTEUR us: VR 5 - ZO R 19 APR DRIEBOO • Voor 50 uur jintro: d DRIEBOO MKENSBERG ZA 6 - VR 7 APR • A eze cur 12 A Z MKENSB nimator HEMELVAAR sus lev ERG Z A 13 - VR 19 APR T traj • H A 13 - VR PR oofdanim ect: Animat ert geen at INSTRU test op 19 APR orcu • In GILWE CTEUR structeu atortraject: Bas rsus LL OND rtraject iswe eke ERWEG DE BRIN : instruc 2. Stag K teurcurs nd + Gilwell / e: 50 uur us ZOMERVAK MA 27 M • In ANTIE je eigen ZA 25 - V EI - ZO 2 JUN scoutsg ANIMA R 31 ME roep of i I GILWE TOR TEN 3. Evaluatie n een an LL OND TEN dere org • Ter a moment: 4 uur ERWEG DE K ANIMA anisatie LUIS fronding GILWE TOR TEN / van je t ZA 29 JU LL TEN TEN raject Meer in N - VR 5 TEN DE K GILWE ZA 2 LUIS form JUL 9 JU LL OND atie ove N - VR 5 scoutse ERWEG DE KLUIS r attest JUL ZA 4 AUG ngidsen ering, c vlaande / ZA 4 AUG - VR 10 AUG heck: ren.be/ - VR 10 A vorming ZA 8 - VR UG Wist je 14 SEP dat

jouw gem een s gedee ltelijk te te rugbeta

je cursu

alt?

Vorming poster, te vinden bij deze O&W!

23

ATTEST


Zero waste kamp Arthur Bribosia, welpenleider bij Scouts en Gidsen Reynaert-Beatrijs uit Sint-Pieters-Woluwe, is getriggerd door de ecologische lasten van een kamp. Hij bedacht samen met zijn groep van 90 leden een plan om hun ecologische kampafdruk zo klein mogelijk te maken.

TEKST: Naomi Costrop | FOTO: Minne Bezuijen | kamp@scoutsengidsenvlaanderen.be

Waar haalde je het idee vandaan om jullie ecologische kampafdruk zo klein mogelijk te maken? Het is toch stom om op kamp te gaan in de natuur en die natuur dan te beschadigen? En waarom zouden we tomaten in blik kopen als ze ook vers van bij de boer kunnen komen en dan tien keer zo lekker én goedkoper zijn? Een naburige Frans scoutsgroep in Brussel vertelde me dat je tot 800 euro kan terug­ krijgen van een Waalse boerenbond, de APAQ, als je lokale producten koopt. Dat betekent niet dat je alles bij de boer moet kopen, maar wel vlees, groenten, fruit, zuivel en brood. En het moeten Belgische producten zijn. Hoe verliep de procedure om subsidie te krijgen? In mei, het jaar vóór het kamp moesten we ons aanmelden: een korte beschrijving van de groep, de gemeente vanwaar je komt en hoeveel leden je telt. Zo werden we opgenomen in het systeem. Een beetje te vergelijken met het ULDK. Op 30 oktober moesten we de subsidies feitelijk aanvragen. Daarvoor moesten we drie pagina’s informatie doorgeven, onder andere een begroting van de uitgaven. Ze vragen wel om als scoutsgroep een activiteit te organiseren met de leden bij een lokale boer. Dat was onhaalbaar want de boeren zaten gemiddeld op 20 km afstand. Maar het is wel leuk dat ze ecologisch en lokaal eten bij de jongeren proberen krijgen.

24

En wat kostte dat? Is biologische of lokale voeding duurder? Het prijsverschil tussen het grootwarenhuis en de boeren is echt minimaal. 540 euro in een grootwarenhuis versus 560 euro bij lokale boeren. Je hebt ook veel minder verpakking, je krijgt al je producten mee in grote herbruikbare plastieken bakken. We hebben het transport zelf geregeld, maar we hebben eigenlijk niet gevraagd of ze wilden leveren. De boer waar we groenten en fruit kochten, was wel zo enthousiast dat hij spontaan kwam leveren. De boeren waren superenthousiast over dit project. Het boost hun omzet en het maakt kinderen en jongeren bewust. Een van de boeren bood ons zelfs spontaan slaapplaats voor de tweedaagse. Daarnaast geven boeren ook veel overschotten: groenten en fruit dat niet meer te verkopen is, maar wel nog perfect om snel op te eten. Vooral groenten zijn bij de boer veel goedkoper dan in de supermarkt en ook nog eens biologisch en lokaal. Top! Koop ergens anders maar eens 20 kg patatten voor 5 euro. Zuivel van bij de lokale boer was dit jaar niet haalbaar, die prijzen verschilden te veel met die uit de supermarkt. Bovendien woonden die zuivelboeren niet dicht genoeg bij ons kampterrein, we moesten te veel benzine verbruiken en zo de impact van onze lokale aankoop misschien teniet doen.


Kregen de kinderen wel goed eten? We hebben nog nooit zo vers, gezond én lekker gegeten! Iedereen proefde het verschil. We voorzagen 60 gram vlees per dag per persoon. Dat leek ons wel voldoende. Er was ook dagelijks een vegan-alternatief dat iedereen kon kiezen (niet enkel de vegi’s) en uiteraard hielden we ook rekening met de allergieën van enkele leden. Hoe groot was de afvalberg op het einde van het kamp? Helaas zorgde de verpakking van brood, beleg en droge voeding zoals pasta toch nog wel voor wat afval. Maar de afvalberg slonk gemakkelijk 50%.

Willen jullie volgend jaar nog iets extra doen? Het vervoer naar het kamp kan zeker nog beter. Momenteel wordt er nog weinig gecarpoold. En ook onze HUDO willen we graag ecologischer zien. Gemiddeld houden we twee kampvuren voor de leden, en maken we een klein vuurtje om ons te warmen voor de leiding. We experimenteerden al met alternatieven om onze ecologische impact hiervan te beperken. Maar het is niet eenvoudig om zo’n Yukonkachel te bouwen. Bij onze activiteiten letten we ook op de duurzaamheid van het materiaal, maar die waterballonnen zullen wel blijven. Dat is té leuk.

Meer info: www.apaqw.be/Au-Camp-mangeons-Wallon

21 25


Spelen met afval TEKST: Ninke Neirynck | FOTO: Trijn Nyckees | overenweer@scoutsengidsenvlaanderen.be

Heb je geen inspiratie voor een activiteit over het jaarthema? Hier vind je een uitgewerkt spel, geschikt voor alle takken. Veel speelplezier!

Doel Elk ploegje moet met behulp van een spelbord * en vijf dobbelstenen zoveel mogelijk afval proberen sorteren. Het spel wordt gespeeld op een spelbord met rijen afval. Elke afvalsoort heeft een bepaald cijfer. Een rij met hetzelfde soort afval (hetzelfde cijfer) is een vuilbak waarin goed gesorteerd is. Een rij waar verschillende soorten afval liggen (verschillende cijfers op staan), is niet goed gesorteerd.

Een rij vervolledigen

Slaagt een ploeg erin om zijn pion op het laatste, rechtse vakje van een rij gesorteerd afval te zetten, dan krijgt ze de punten die er naast staan. Moeten ze hun pion helaas op het laatste vakje van een rij ongesorteerd afval zetten, dan moeten ze een boete betalen.

Daarna gooien ze opnieuw met de vier overgebleven dobbelstenen. Gooien ze opnieuw een vijf, dan kunnen ze de rij vervolledigen en krijgen ze de punten. Gooien ze geen enkele vijf, dan moeten ze toch een pion op een vakje zetten, ze mogen kiezen in welke rij, maar het moet op een vakje zijn met daarin het cijfer zijn dat ze gegooid hebben.

Een rij van het spelbord moet bedekt worden van begin tot einde, van links naar rechts. Elke ploeg moet verdergaan waar de andere gestopt is. En elke keer de ploeg met een of meerdere dobbelstenen gooit, moet ze een pion zetten.

26

Elk ploegje begint zijn beurt door de vijf dobbelstenen tegelijkertijd te gooien. Op basis van het resultaat beslissen ze welke rij ze willen proberen vervolledigen. Stel dat er bv. een vijf tussenzit, dan kunnen ze die alvast op de rij van de twee vijven zetten.

Het kan interessant zijn om een pion op een ongesorteerde rij afval te zetten om zo een andere ploeg op een gegeven moment te dwingen daarop een pion te zetten. Ze mogen dus ook pionnen zetten op de rij van een andere ploeg en omgekeerd.


=2

=1

GFT

papier /karton

Glas

=3

Rest

=4

PMD

=5

=6 KGA

CONTAINERPARK 1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

6

6

6

6

6

6

6

4

2

3

5

1

5

1

6

3

2

6

2

1

4

2

1

+80

+40 +70

+50

+20 6

6

6

6

6

6

6

+120

-60

-40 4

-50

* spelbord

-20 27


Homo! TEKST: Kirsten Loos, Karlien Rillaerts, Kimberly Biesbrouck, Bjorn Grootjans | FOTO: Wim Vanderwegen | diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/ploegdiversiteit

Taboe?!… Ploeg Diversiteit ken je misschien van projecten zoals Open Kamp, Uitwijker, Scouting op Maat of Taboe. Die laatste is een werkgroep die bezig is met seksualiteit en genderidentiteit. Drie jaar geleden begonnen we die thema’s binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen enthousiast te onderzoeken. En daarna schoten we in actie. We maakten leuke buttons die gratis te verkrijgen zijn bij ploeg Diversiteit (op Herfstontmoeting bijvoorbeeld). In 2017 en 2018 deden we mee aan de Belgian Pride Parade in Brussel met het project Youtwork@pride. En met verschillende jeugdbewegingen en jeugdverenigingen sloegen we de handen in elkaar om een duidelijk statement te maken: iedereen is welkom, ongeacht je geaardheid.

Drempels… Het statement kreeg de vorm van verschillende posters. Een ervan vind je bij deze Over & Weer. Hoe we daartoe kwamen? Twee jaar geleden interviewden we holebi’s die lid zijn (geweest) van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Daaruit bleek dat er – vaak onzichtbare – ‘drempels’ zijn. Drempels die het je moeilijk maken om je helemaal goed in je vel te voelen, te mogen zijn wie je bent, los van met welk gender je je identificeert of op wie je verliefd wordt. Die drempels zichtbaar en bespreekbaar maken, vormt het doel van deze campagne. Zo willen we hokjesdenken en stereotypen doorbreken; genderverhoudingen en –verwachtingen door elkaar schudden.

28

Labels… Op de poster speelt een scoutsgroep een spel over labels. Op elk label staat een eigenschap waarnaar de anderen moeten handelen. Een schijnbaar onschuldig scoutstafereel, met een heftige boodschap. Een label levert een stereotiep op. Labels worden aanzien als de essentie van deze persoon (in dit geval “homo”) en kunnen ervoor zorgen dat personen onterecht worden behandeld naar hun persoonlijk label. Het zorgt er soms voor dat iemand zich belemmerd voelt en zich zelfs gaat gedragen naar dat persoonlijk label. Terwijl elke persoon op deze wereld uniek is en natuurlijk veel meer is dan zijn of haar ‘label’. Deze samenleving is zo kleurrijk en divers, laten we dat omarmen. Met deze campagne willen we de pijnpunten blootleggen binnen de LHBT+ groep binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit is ons eerste beeld, er volgen er nog meer zodat we allemaal kunnen strijden voor een mooiere en vrijere scoutsbeleving voor iedereen.

LGBTQIA+ … De letters in het LGBT-alfabet, of LHBT+ in het Nederlands, staan telkens voor een bepaalde oriëntatie: L = Lesbisch G of H : Gay of Homo B = Biseksueel T= Transgender Dat zijn de vier meest gekende, maar er zijn nog zoveel meer verschillende oriëntaties. De Q staat voor Queer, de I voor Intersex, De A voor Aseksueel, en er is zelfs een S voor Straight Allies wat kortweg ‘heteroseksuele bondgenoot’ betekend.


Veel termen om duidelijker te maken waar het over gaat. Gender: alles wat te maken heeft met seksuele diversiteit. Het verzamelt je identiteit, expressie, seksuele oriëntatie en je geslacht.

Je biologisch geslacht is hoe je geboren bent. Dat is vrouw, man of intersex. Een intersex-persoon wordt geboren met beide geslachtskenmerken, dat komt zelden voor.

Je genderidenteit is hoe jij je voelt/de echte ik. Dat kan vrouw, man of ergens tussenin zijn.

De begrippen kunnen iemand helpen om zichzelf te vinden, maar uiteindelijk past er niemand in één bepaald hokje en ben je gewoon lekker jezelf.

Je genderexpressie is wat je van jezelf laat zien aan de anderen. Je kan je kleden/gedragen als man, vrouw of ergens tussenin. Je seksuele oriëntatie is op wie je verliefd wordt, dat kan een vrouw of een man zijn.

Als je nog vragen hebt, of op zoek bent naar extra info kan je terecht op scoutengidsenvlaanderen.be/diversiteit of mag je altijd mailen naar diversiteit@ scoutsengidsenvlaanderen.be.

29


Minder is meer: ook op de overgang TEKST: Anne Gabriëls | FOTO: Sigrid Proost | zingeving@scoutsengidsenvlaanderen.be

Tradities Organiseren jullie in september ook een overgang? Ploeg Zingeving vroeg aan acht scoutsgroepen hoe ze dat aanpakken. Een pleidooi voor rituelen, samenwerking en originele activiteiten op maat van de leden.

Letterlijk: het ,over-gaan,’ Door een overgang stap je letterlijk in een nieuwe groep. Daar moet je je welkom voelen. Anne, Scouts Sint-Lutgardis Hofstade: “Wij openen het scoutsjaar met een weekend in onze eigen lokalen. Op zaterdagochtend bouwen de leden zelf de obstakels, in de namiddag is het dan letterlijk de ‘overgang’ over al die obstakels, met onder andere een sprong in de modder, een touwenparcours en zwemmen in het beekje. Dat zijn vrij fysieke proeven, maar we passen de uitdaging heel erg aan de leeftijd aan. Op zondag organiseren we dan een opendeurdag zodat geïnteresseerde nieuwe leden ook een kijkje kunnen komen nemen op ons terrein.” Werner, Baden-Powell Scouts Hulst en Scouts & Gidsen Tessenderlo: “Wij laten onze leden het grondzeil van een tent ’door’gooien. Dat staat symbool voor het overgaan van de ene naar de andere tak, want je gooit samen eigenlijk ‘de basis waar je op bouwt’ door.” Cédric, Scouts Pijpelheide: “Onze groep doet verschillende activiteiten. Een overgang met viezigheid vindt immers niet iedereen leuk. Daarom passen we de activiteiten aan de leeftijd van de leden aan. De opdrachten met technieken zijn bij ons even belangrijk als het moddergevecht met een parcours en een tribune die supportert.”

30

Een traditie maakt van je groep een sterker geheel. Pieter, Scouts Leopoldsburg Centrum: “Wij starten het jaar nog altijd met een viering, voor iedereen. Daarna heeft elke tak bij ons een apart overgangsritueel. We houden een soort van carwash met ludieke vuil- en natmaakspelletjes, waar we er wel goed op letten dat iedereen het leuk blijft vinden. We maken ook een steile helling (een soort van glijbaan) met bruine zeep, waarbij de leden moeten samenwerken om boven te geraken.” Nele, Scouts & Gidsen Haegepoorters, Destelbergen: “Voor ons is het overgangs–ritueel een echt groepsmoment. Leden werken als één groep samen tijdens een dropping en verschillende spelen. Ze maken zelfs een levende brug.”

Samenwerken Door samen te werken leer je elkaar echt kennen. Valerie, Sint-Lucia en Sint-Pieter Berlaar: “Bij ons is het meer een leidingsovergang, want we doen massaspelen met alle takken om de leden te laten ontdekken wie hun leiding wordt. Er is bijvoorbeeld een hele leuke activiteit met wipplanken waarbij de leden de leiding omhoog moeten krijgen.” Dimitri, Sint-Bernadette Deurne: “Voor ons zijn technieken wel belangrijk. De nieuwe takken leren meteen goed samenwerken door bijvoorbeeld een zotte sjorconstructie te bouwen.” Eline, Akabe de Pioen, Geel: “De hele groep doet samen spelletjes en raadt tijdens die spelletjes de leidingsverdeling.”


Wij gaan er niet over Oké

Niet oké

Vuil worden door een spel.

Zomaar vuile dingen op je krijgen omdat het traditie is.

Aanmoedigen om grenzen te verleggen.

Onder druk zetten om bepaalde opdrachten te doen.

Rituelen met een doel.

Tradities waar je het doel niet meer van kan aanduiden.

Op maat van iedereen.

Iedereen verplichten om alles mee te doen.

Inspraak van je leden.

De derdejaars de eerstejaars ‘laten terugpakken’ voor hun eigen overgang.

Letterlijk ergens ‘over gaan’.

Zware fysieke uitputtende proeven.

Je welkom voelen in je nieuwe groep.

Uitgelachen worden, druk voelen, belachelijk gemaakt worden.

Wat als iemand iets niet durft? Je kan je leden zeker stimuleren en aanmoedigen om hun grenzen te verleggen en het beste uit zichzelf te halen, maar overdrijf niet! Als iemand iets niet durft of wil doen, respecteer dat dan en zet niemand onder druk. Wel kan je later even een gesprek met hen aangaan om te begrijpen waarom hij of zij het moeilijk heeft met een bepaalde activiteit.

Minder is meer Bij sommige overgangsrituelen komt heel wat viezigheid te pas. Spelen met eten kan leuk zijn, maar eigenlijk is het ook gewoon verspilling. Bovendien vindt niet iedereen het leuk om zomaar vuil te worden. Denken jullie mee na over (ecologischere) alternatieven?

25


Interrail: met de trein door Europa TEKST: Arno Maes, Gitta Van Goethem, Maarten Michels | internationaal@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/internationaal.scoutsengidsenvlaanderen

De jins van Scouts 121 uit Mortsel trekken traditiegetrouw met busjes op trekkamp naar het buitenland. Elk jaar, behalve vorige zomer, toen besloten ze om met de trein te gaan. Jinleider Arno Maes vertelt over de uitdagingen en voordelen van hun transportkeuze.

Traditiegetrouw gaan we met onze jins met gehuurde busjes voor acht à negen personen op kamp. Vorig jaar hadden we vijftien jins en een leidingsploeg van vier, waarvan maar twee personen met een rijbewijs. Om trouw te kunnen blijven aan onze traditie zouden we drie busjes moeten huren en op zoek moeten gaan naar vier foeriers met een rijbewijs. Dat was voor ons niet haalbaar, vooral financieel. Bij het zoeken naar een oplossing, kwamen we uit op Interrail.

Voordelen Het grootste voordeel was de prijs. We kochten de Interrailtickets in promotie voor 250 euro en moesten ons geen zorgen maken over bijkomende kosten. We konden met onze tickets tien dagen heel Europa rondreizen binnen een periode van dertig dagen en hebben tijdens ons kamp dan ook verschillende landen bezocht. We vertrokken in Antwerpen en reisden naar Hongarije, verbleven eerst in Boedapest en nadien in Siófok aan het Balatonmeer. Daarna trokken we via Rijeka in Kroatië naar Bled in Slovenië. Onze voorlaatste stop was in Stuttgart om uiteindelijk uit te komen op het groepskamp van onze scouts in de Ardennen. Nog voordelen? We hebben nooit last gehad van files en konden genieten van het uitzicht. Extra bonus: we appreciëren de NMBS meer.

32

Nadelen Er zijn natuurlijk ook nadelen. Qua administratie en planning was het een erg vermoeiend kamp. Maar eens je het systeem kent, wordt het wel gemakkelijker en gelukkig is er ook een handige app ‘Rail Planner’ om perrons en (alternatieve) routes op te zoeken. Een ander nadeel is ook dat je afhankelijk bent van vertrektijden natuurlijk.

Bagage Met bagage hebben we geen problemen ondervonden. De leid(st)ers en leden waren allemaal verantwoordelijk voor het eigen materiaal en onze foeriers kwamen ons achterna met een auto. Zo moesten we ons ook fourage- en spelmateriaal meesleuren. Ook voor de foeriers stippelden we een route uit, want ze volgden ons niet altijd precies. Zo was een van onze treinritten een nachttrein van 12 uur, maar de autorit was veel sneller. We hebben er toen voor gezorgd dat ze een nacht vroeger op onze volgende kampplaats terecht konden. Ik kan deze manier van op kamp gaan aan iedereen aanraden. Het is een relatief onbekend concept, maar wel echt een groot avontuur. Alles is vlotjes verlopen, we hebben geen treinen gemist en op geweldige plekken geslapen. Vooral Bled in Slovenië is ons allemaal bijgebleven. Als we ooit een reünie doen, zal het daar zijn!


Wist je dat... … er een app ‘Rail Planner’ bestaat waarmee je alle treinen in Europa kan opzoeken? Zo kan je gemakkelijk een buitenlands kamp met de trein plannen en ter plekke alternatieve oplossingen zoeken, de app werkt namelijk ook offline.

… er verschillende bedrijven zijn die busreizen coördineren? Zo kan de bus die jullie afzet op jullie kampplaats in Slovenië een stadje verder de volgende scoutsgroep oppikken om weer mee naar België te nemen. Zo sparen jullie geld uit én rijden er geen lege bussen rond.

… we zelfs op relatief kleine afstanden zoals Brussel-Berlijn, veel kunnen besparen op onze ecologische voetafdruk op basis van ons vervoersmiddel? Zo is vliegen vier keer vervuilender dan met de auto of de trein gaan en acht keer vervuilender dan de bus.

… lange reizen met het openbaar vervoer absoluut niet saai hoeven te zijn? Pas jullie lievelingsspelletjes aan jullie omgeving aan en geef ze een heel nieuwe dimensie!

33


Focus Afzender: Scouts en Gidsen

Vlaanderen vzw, Wilrijkstraat

45, 2140, B-2140 Antwerpen

- zeswekelijks tijdschrift van

Scouts en Gidsen Vlaanderen

van je van de activiteiten Maak je graag foto’s goeie je ad ra or vo n b je ee scoutsgroep? En he staan? k mputer of faceboo scoutsfoto’s op je co n houtee op n ke wegen, ko Op tocht langs kleine nds) kamp? overgang, (buitenla vuur, totemisatie,

r: Antwerpen X • P409371

(uitgezonderd juli & aug) - Afgiftekantoo

ter. Scoutingktmetonseenuniehoofk? dlet En hoe breng je dat in de praktijk? Wat maa

zeswekelijks tijdschrift VOOR LEIDING & jins

OKTOBER 2016

JRG 41

Stien Van Kerckhoven

Afzender: Scouts en Gidsen Vlaanderen Nationaal Secretariaat Wilrijkstraat 45 | 2140 Antwerpen Tel. 03 231 16 20 | Fax 03 232 63 92 info@scoutsengidsenvlaanderen.be

Hoofdredactie: Mieke Heymans Eindredactie: Sabine De Schutter V.U.: Anton Smagghe, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen Taalcorrectie: Joris Claus, Tine Lassuyt Opmaak: volta | vormgeving Drukkerij: Druk in de Weer Foto kaft: Sabine De Schutter Werkten mee aan dit nummer: Simon Smagghe, Tine Smits, Lotte Pynaerts,

Caroline Joos, Bram Scheerder, Jo Verstreken, Simon De Backer, Sander Van Tendeloo, Josse Coertjens, Laura Van den Brande, Marieke Van Broekhoven. Ise Kenis, Ninke Neirynck, Niek Hoste, Erwin De Blanger, Evelien Noyens, Michiel Neefs, Naomi Costrop, Wietske Van Pelt, Kirsten Loos, Karlien Rillaerts, Kimberly Biesbrouck, Bjorn Grootjans, Anne Gabriëls Arno Maes, Gitta Van Goethem, Maarten Michels, Tom Praet.

Missie: Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. De natuur is onze troef. We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer. We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is. Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen. Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld.

er 2018 je tien beste Stuur voor 1 oktob ar en hoge resolutie na scoutsfoto’s in kleur maak en .be en er nd laa senv focus@scoutsengid arcours eekend met touwenp tsw ou sc n ee op ns ka De jf bli er dv ug Hopper Je voor 25 personen op . en ijz troostpr Kluis of een van de van twee en deskundige jury Een onafhankelijke maken. tie lec se de l rafen za professionele fotog aars nn er maken we de wi Op vrijdag 12 oktob ren.be de an vla outsengidsen bekend op www.sc

d je op dstrijdreglement vin Meer info en het we us foc e/ envlaanderen.b www.scoutsengids ar aan de wedstrijd ma Wil je niet meedoen ts en ou Sc o’s bezorgen aan gewoon graag je fot uiken br ge en nn ku zodat zij ze Gidsen Vlaanderen ar na n da ze r uu St ? unicatie in hun eigen comm envlaanderen.be foto@scoutsengids

Lidgeld 2018-2019: 32,90 euro Over & Weer is een tijdschrift voor leiding en jins die lid zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Iemand van je groep heeft Over & Weer niet ontvangen? Bel tussen 9 en 17 uur naar het Nationaal Secretariaat van Scouts en Gidsen Vlaanderen: 03 231 16 20. Wil je een extra Over & Weer? Bel dan tussen 9 en 17 uur naar het Nationaal Secretariaat van Scouts en Gidsen Vlaanderen: 03 231 16 20 of mail naar secretariaat@scoutsengidsenvlaanderen.be Adreswijzigingen geef je door aan de persoon die zich in jouw groep met de administratie bezighoudt (‘de verantwoordelijke groepsadministratie’). Het heeft geen zin om adreswijzigingen door te geven aan het Nationaal Secretariaat van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Al wat wij nationaal aanpassen, wordt vroeg of laat overschreven met informatie uit de groepen. Ook als je geen lid bent van Scouts en Gidsen Vlaanderen, kan je een abonnement nemen op Over & Weer voor 8 euro voor zes nummers. Bel daarvoor naar Scouts en Gidsen Vlaanderen, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen, 03 231 16 20. De betaling van het abonnement wordt per factuur geregeld. De persoonsgegevens van alle leden worden verwerkt door Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. We gebruiken die gegevens voor het ledenbeheer en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Raadpleeg ons volledige privacybeleid via www.scoutsengidsenvlaanderen.be/privacy. Je kan je gegevens altijd opvragen of veranderen via info@scoutsengidsenvlaanderen.be of per brief bij Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen. Informatie, verzoeken of klachten over de verwerking van persoonsgegevens? Mail naar privacy@scoutsengidsenvlaanderen.be Schenkingen aan Scouts en Gidsen Vlaanderen kunnen steeds gestort worden op rekeningnummer BE55 4096 5041 4144. Giften van minimum 40 euro zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Papier: Over & Weer wordt gedrukt op Cyclusprint, honderd procent gerecycleerd en chloorvrij. Onze drukker gebruikt zo ecologisch mogelijke producten en procedures zodat we dit blad zo milieuvriendelijk als kan produceren.


FOTO: Kurt Saenen

Afspraak op de HO-markt

hopper.be/ho18


KLEEF HIER JE GROEPSFOTO

Deze pagina is van?

Scouts Sint-Maarten

uit Halle Zoersel

Wie vult dit in? De groepsleiding

Hoeveel leden en leid(st)ers telt jullie groep? 35 leid(st)ers en 211 leden Een interessant geschiedkundig feit? We hebben dit jaar het grootste aantal leid(st)ers ooit. Oprichtingsdatum?

14 januari 1977

Hebben jullie veel/weinig speelterrein?

We hebben een mooi bos rond onze lokalen en kunnen ook

altijd naar het speelpleintje of het park gaan. Oudste leiding / jongste leiding?

Onze oudste leid(st)ers zijn Markoen en Jolien. Zij zijn van 1996.

De jongsten zijn van 1999 en ze zijn met 17. De allerjongste van hen is David (25 december 1999). Bijnamen van leiding of leden?

Jwakke, Brakke, Lakke, Ruk, Wokke, Tikke, Popcorn, Jedefe,

Lavado. We houden van bijnamen en verzinnen er vaak meerdere per persoon. De gekste totem in je groep? Een gekke totem hebben we niet echt, maar de leukste is volgens ons die van Mathias: Ondeugende Grizzly.

Aantal koppels onder de leiding? Helaas zijn er geen koppels, maar wat niet is kan zeker nog komen ;-). Welke activiteit maakt je groep uniek?

Het Grote Bosgebeuren, dé fuif van de Kempen. We komen

jaarlijks in de krant als ‘het Tomorrowland van de Kempen’.

Wat is jullie beste verkoopstruc op een financiële activiteit? Onze kapoentjes mee sturen en hen eens lief laten lachen.

Het stiekemste kusplekje in/rond de lokalen?

Achter de jinpub zal al wel heel wat zijn afgekust, of in

de toiletten natuurlijk.

Het zotste kampthema ooit bedacht? Toen oma nog op de maan woonde. Wat zou je kiezen als je één ding zou mogen veranderen aan je groep? Dat iedereen op tijd komt voor de vergaderingen en de opruimdagen.

Wat is de beste kampmaaltijd ooit klaargemaakt? Heten bliksem! Wat is de langste discussie ooit geweest op de groepsraad? Welke oplossingen we kunnen verzinnen om onze buren blij te maken.

Wat is een domme traditie binnen jullie groep? Een deikeltje/shotgun doen op de opruimdag Waar zijn jullie niet zo trots op? We zijn nogal slordig en snel tevreden.

Wat wens je je groep toe tegen 2030? Dat Het Grote Bosgebeuren nog tien keer groter wordt en uitgroeit tot het nieuwe Tomorrowland. Elke Over & Weer laat een scouts- en gidsengroep het achterste van zijn tong zien. Zelf invullen? overenweer@scoutsengidsenvlaanderen.be

Over&Weer Jaargang 43 nr1, 2018-2019, Minder is meer  

Zeswekelijks tijdschrift voor leiding & jins

Over&Weer Jaargang 43 nr1, 2018-2019, Minder is meer  

Zeswekelijks tijdschrift voor leiding & jins