Jaarboek Golf Wouwse Plantage 2023

Page 1

JAARBOEK 2023 GOLFJAAR IN WOORD EN BEELD

DAMES 1 SPORTPLOEG VAN HET JAAR

Vier competitieteams kampioen

ERNST VERKUIL EN MICHEL POUCET

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

LUSTRUMUITGAVE JAARBOEK

Win golfweekend voor 2 personen

Sponsors Golf Wouwse Plantage
wd-plus.nl WOON DIENST EN + datvoeltgoed...
BENELUX

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Een jaar geleden was ik onwetend over wat de rol van de voorzitter van GWP behelst. Inmiddels mag ik van 1 jaar ervaring spreken en kan ik het voorwoord bij dit jaarboek met minder naïviteit schrijven. We hebben begin 2023 middels een ledenenquête gepeild hoe de leden aankijken tegen de verschillende facetten van onze golfclub en waar verbeterpotentieel ligt. De uitkomst was dat de baan en de golftraining ruim boven de benchmark scoorden. Andersom gold dat het clubhuis, de horeca en het verenigingsleven als ondermaats werden beoordeeld. In totaal waren er ruim 140 verbetersuggesties die het Bestuur het afgelopen jaar in een 8-tal vervolgprojecten heeft aangepakt. Ik hoop dat iedereen de kleinere en grotere veranderingen heeft opgemerkt die in de loop van de afgelopen maanden zijn geïmplementeerd.

Slechts een paar voorbeelden: de koffieautomaat bij de caddiemaster voor vroege vogels, een nieuw kassasysteem om afrekenen op het terras mogelijk te maken, diverse herstellingen in kleedkamers, een toilet op hole 5, gewijzigde opstelling van de bel op hole 17 etc.

We zijn voornemens eind 2024 weer de enquête-peilstok uit te gooien om feedback te verzamelen. Feedback die overigens ook buiten het enquête-instrument door het Bestuur wordt gewaardeerd.

Na de ALV van juni hebben we een aftrap kunnen geven aan de onderzoeksfase voor renovatie of nieuwbouw van het clubhuis. We hopen dit in de loop van 2024 tot een besluit te kunnen brengen en de ontwerpfase te kunnen aanvangen. 2023 was verder een jaar van betrekkelijke rust in de club. Onze baan lag er, dankzij excellent werk van het greenkeepersteam, in alle jaargetijden uitstekend bij. Het is altijd fijn om deze feedback ook te krijgen van derden en met name de pro’s die meededen tijdens de Pro-Am, waren laaiend enthousiast. Met iBirdies hebben we een tool geïntroduceerd die het voor alle leden makkelijk maakt om, alleen of met vrienden, een teetijd te boeken, de horecarekening te betalen of driving-range ballen te tappen. Bovendien worden alle nieuwsberichten mobiel toegankelijk, wat steeds meer mensen ook verwachten in het digitaal tijdperk. We zullen ook in 2024 het gebruik hiervan verder stimuleren.

Vanzelfsprekend dank ik de redactie en alle anderen die aan de uitgave van dit prachtig Jaarboek hebben meegewerkt. Veel leesplezier.

En voor het komend jaar wens ik u een geweldig golfjaar.

Fred Hermans

COLOFON

Jaarboek Golfclub Wouwse Plantage 2023 is een uitgave van GWP met een terugblik op een golfjaar vol sportieve uitdagingen, gezelligheid en een plezierig clubleven op Golfclub Wouwse Plantage.

2023, 10e jaargang

OPLAGE

1.000 exemplaren

REDACTIECOMMISSIE

Mieke van Loon (voorzitter)

Korien van Eijndhoven

Cari Kahn

Yolien van Deutekom

Hans van der Kaaden

Ger Tegelaar

Kopij insturen of contact zoeken met de redactiecommissie? E-mail naar redactie@golfwouwseplantage.nl

FOTOGRAFIE

Jan de Bont (Natuur op de Wouwse)

Martin van Stokhem, redactieleden, Archief GWP en anderen.

VORMGEVING EN REALISATIE

Webpz Reclamestudio

Kadedijk 85

4793 RP Fijnaart 0641 - 82 02 32 (Ger Tegelaar) webpzreclame.nl

COVERFOTO

De Plantage - Hole 17

Martin van Stokhem

ADRES GOLF WOUWSE PLANTAGE

Golfclub Wouwse Plantage

Zoomvlietweg 66

4624 RP Bergen op Zoom

golfwouwseplantage.nl

SECRETARIAAT 0165 - 377100

secretariaat@golfwouwseplantage.nl

CADDIEMASTER 0165 - 377106

gwp@golfwouwseplantage.nl

DISCLAIMER

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie en uitgever aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de volledige juistheid van de verwerkte teksten.

JAARBOEK 2023 | Golfclub Wouwse Plantage

INHOUD

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 3 | VOORWOORD VAN

DE REDACTIE 5 | LUMUMBA 7 | KICK-OFF COMPETITIE 7

| DE DIES 8 | AANPASSINGEN DRIVING-RANGE 10 | JOHN

SCHOONHOVEN 12 | LADIES INVITATION 13 | MARSHAL-

DAG 14 | KONINGSDAG 2023 16 | OLD GRAND-DAD 18 |

JUNIOR GOOSEN 19 | UITWISSELING WOUWSE DAMES 20 |

GENTLEMEN’S INVITATION 21 | VOORJAARSCOMPETITIE 22

| ANNIE DE JONGBEKER 26 | GWP DAMES 1 ‘SPORTPLOEG

VAN HET JAAR’ 27 | SPONSORDAG 2023 28 | ERNST VERKUIL

30 | WELKOM BIJ DE CADDIEMASTER 32 | MATCHPLAY

KAMPIOENSCHAP SENIOREN 33 | PRESIDENTSWOOD 34 |

NATUURLIJK KLOOF 35 | CLUBJES CUP 36 | WOUWSE PRO-

AM 38 | VIJF GENERATIES LANDGOED WOUWSE PLANTAGE

42 | MATCHPLAY KAMPIOENSCHAPPEN HEREN ALGEMEEN

45 | ECHTPARENWEDSTRIJD 46 | 3-BANEN TOERNOOI 47

| GOLFWEEK 2023 48 | APHRODITE CUP 50 | STROKEPLAY

KAMPIOENSCHAPPEN ALGEMEEN 51 | NATUUR OP DE

WOUWSE 52 | HOLE IN ONE 54 | GOLFARRANGEMENTJE.

NL 56 | UITWISSELING MET DE DOMBURGSCHE 57 |

DONDERDAG AVOND COMPETITIE 58 | HEREN-DAMESDAG

(HEDA) 59 | WOUWSE JEUGD PROMOVEERT 60 | LUIGI

CORONA 61 | JEUGD NACHTGOLF 62 | MARSHALDIENST

OP DE WOUWSE 63 | OMA NOMA 64 | ITALIAN WINE

TASTING 65 | MICHEL POUCET 66 | STROKEPLAY

KAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 68 | ORDER OF MERIT 70 | GOLFER/GOLFSTER VAN HET JAAR 70 | WIE BESLIST? 72 - | SUPERCUP 74 | NAJAARSCOMPETITIE

75 | BRIDGEMIDDAGEN 75 | WINTERCOMPETITIE 76 | MEMBER OF THE YEAR

77 | NIEUWJAARSRECEPTIE 78

Tiende editie Jaarboek!

Na de oproep van één van de bestuursleden in de nieuwsbrief van Golf Wouwse Plantage, nu tien jaar geleden, werd onder leiding van Martin van Stokhem de redactie GWP opgericht. Een aantal van u kent nog wel de ‘Pinfo’, het nieuwsbulletin uit vroegere jaren. Op een bepaald moment werden leden enkel nog geïnformeerd via de nieuwsbrief, maar er was duidelijk behoefte aan een nieuwe vorm van informatievoorziening. De oproep van het bestuur destijds heeft geresulteerd in het ontwikkelen van het Jaarboek, waarvan u nu de tiende editie in handen heeft.

Tien jaar geleden bestond de redactie, naast Martin, uit Jolien van Straaten en Laura de Bruin. In de loop der jaren hebben meerdere leden van onze golfclub deel uitgemaakt van het redactieteam. In 2021, na acht jaar voorzitterschap, heeft Martin zijn functie neergelegd. Na drie jaar lid te zijn geweest van het redactieteam heb ik het voorzitterschap van Martin overgenomen. Momenteel bestaat de redactie uit zes leden.

De eerste jaren werd het Jaarboek aangeboden aan een drukker in Oud-Gastel, maar sinds 2016 wordt het Jaarboek vormgegeven door Ger Tegelaar, eigenaar van Webpz Reclamestudio te Fijnaart.

De nieuwe doelstelling werd om het jaarboek een meer glossy uitstraling te geven.

Mieke van Loon 2014 2015 2016 2017 2018

VAN DE REDACTIE

Een jubileumjaar!

< De huidige Jaarboekcommissie met van links naar rechts: Hans van der Kaaden, Korien van Eijndhoven, Cari Kahn, Mieke van Loon en Yolien van Deutekom.

^ Hierboven Martin van Stokhem (fotografie) en Ger Tegelaar (vormgeving).

Met veel plezier en enthousiasme komen wij als redactie een aantal keer per jaar bij elkaar. Ieder jaar weer opnieuw de uitdaging om het Jaarboek mooier te maken dan de eerdere edities. Naast de verslaglegging van het golfjaar en het huldigen van de winnaars ontstond er bij de redactie de laatste jaren de behoefte om het blad wat meer diepgang te geven. Wij zijn als team steeds op zoek naar aanvullende artikelen, die voor onze leden leuk en interessant zijn om te lezen. In 2020 zijn de meeste wedstrijden en activiteiten niet doorgegaan vanwege Corona. Toch hebben wij dat jaar een Jaarboek kunnen maken, waarin wij alle commissies in het zonnetje hebben gezet. In 2021 was er een bijzonder interview met Nordin van Tilburg en in 2022 hebben wij een interview opgenomen met rentmeester Rudi Kerckhaert en een mooi verslag gemaakt van het Jubileumfeest.

Ook dit jaar hebben wij weer bijzondere interviews, zoals met Dennis en Inez, trotse eigenaars van Golfarrangementje.nl. Ik raad u zeker aan om dit interview te lezen. Dennis en Inez hebben vanwege het tienjarig bestaan van het Jaarboek een bijzonder geste gedaan. Ook de familie Van Zeebroeck heeft dit jaar een bijzondere bijdrage geleverd aan het Jaarboek, waarvoor hartelijk dank.

Wij kunnen als redactieteam niet zonder de input van onze leden en voor de realisatie van het Jaarboek niet zonder onze adverteerders. Hartelijk dank daarvoor. Namens het redactieteam wens ik u veel leesplezier toe en een succesvol golfjaar.

Mieke van Loon

2019

2020 2021 2022

2023

JAARBOEK 2023 | Golfclub Wouwse Plantage 5
Uw zaak heeft RAAD nodig ADMINISTRATIE BELASTINGEN ADVIES BEDRIJFSCOACHING AL Raad Partners R www.al-raad.nl 0165-74 56 20 • info@al-raad.nl Langdonk 3 • 4707 TG Roosendaal Untitled-1 1 06-03-20 16:40 Biggelaar Van de koffie en thee ® n Biggelaar Koffie & Thee, uw lokale partner voor koffiemachines en producten voor bedrijven en horeca! Biggelaar Koffie & Thee - Roosendaal, www.biggelaarkoffie.nl , 0165-536894

Zaterdag 29 oktober 2022 was het weer zover, de eerste speeldag van de 5e editie van de Lumumba Competitie! Een wintercompetitie die in het teken staat van sportiviteit, mooie prijzen, lekker eten en drinken en bovenal heel veel gezelligheid!

LUMUMBA 2022/2023 WAS WEER EEN FEEST...

Dat is waar het destijds ook allemaal om begonnen is. Om ook de winterperiode op een ongedwongen manier golfend door te komen. De eerste speeldag was er meteen één voor in de boeken. Met de warmste 29 oktober ooit gemeten, was het een aftrap die veelbelovend was voor de rest van de competitie!

Ook deze editie waren er weer veel trouwe én nieuwe sponsoren, die ervoor gezorgd hebben dat we in samenwerking met hen en met de horeca van de Wouwse een prachtige invulling aan het seizoen hebben kunnen geven. De deelnemers zorgden iedere keer opnieuw voor een volle baan en gezelligheid in het clubhuis en op het terras na afloop. In de baan werd tot het laatste moment hard gestreden om de felbegeerde wisselbeker in de wacht te slepen. Uiteindelijk was het Team Karpack 1 die er op zaterdag 18 maart 2023 met de winst vandoor ging. Van harte gefeliciteerd!

Wij kijken ook deze keer weer terug op een bijzonder geslaagde Lumumba! Graag willen we nogmaals alle deelnemers, sponsoren, Golf Wouwse Plantage en alle overige betrokkenen bedanken voor het feit dat zij de Lumumba ook dit jaar mogelijk hebben gemaakt!

Glenn Kies

KICK-OFF COMPETITIE

EEN GROOT SUCCES

Op zondag 19 maart werd op initiatief van Mirjam van Stokhem en de TC voor het eerst een kick-off van de competitie georganiseerd. Er waren 39 inschrijvingen en iedereen was na afloop enthousiast over het programma.

Om 10.00 uur was de ontvangst in de ruimte van de caddiemaster, waarbij iedereen te horen kreeg tegen wie hij/zij de Single Matchplay uitdaging mocht aangaan en wat het trainingsprogramma na afloop was.

Er werd om 10.30 uur gestart in 4-ballen met een Shotgun op de Bleekloop. Het weer was prima, in elk geval droog met aan het eind een dun zonnetje.

Na de 9 holes mochten we om 13.00 uur door naar het oefenprogramma. Alle deelnemers waren verdeeld in vier groepen van 9 à 10 man. Hierbij waren ook 3 pro’s van golfschool Edwin Derksen ingezet. Jochem gaf tips voor het chippen, Wes deed de bunkerslagen, Hanna stond op de putting green voor het clubhuis en Marjet stond op de driving range voor het geven van swing aanwijzingen. Ieder half uur werd er gewisseld van onderdeel. Zo kwam in twee uur tijd alles aan bod wat heel erg zinvol en leuk was.

Binnenprogramma

Om 15.00 uur begon het binnenprogramma met een presentatie van de golfregels door George Pieters die samen met Robert-Jan Suijkerbuijk alles weer tot in de puntjes had voorbereid. Vele situaties in de baan kwamen aan bod en er werden weer volop vragen gesteld en discussies gevoerd. Iedereen kreeg de presentatie na afloop per mail toegestuurd.

Om 16.45 uur werd de middag afgerond, alhoewel George nog lang zou kunnen doorvertellen. Mirjam van Stokhem bedankte alle aanwezigen voor hun deelname en wenste iedereen heel veel succes bij de competitie.

Een speciaal woord van dank aan Mirjam en Joost Veldkamp die er de hele dag bij waren om alles in goede banen te leiden. Wat mij betreft mag dit voortaan ieder jaar georganiseerd worden.

JAARBOEK 2023 | Golfclub Wouwse Plantage 7
Team Karpack ging er in de competitie 2022-2023 met de winst vandoor.
• • • door Korien van Eijndhoven • • •

DE DIES

Op zaterdag 25 maart werd het golfseizoen officieel geopend met de DIES, traditiegetrouw gespeeld als een Texas Scramble wedstrijd. In totaal hadden zich 60 personen voor de Dies ingeschreven.

Voor aanvang van de wedstrijd werden alle deelnemers getrakteerd op een kopje koffie of thee met iets lekkers. Om 10.00 uur werd er afgeslagen. Gelukkig was de regen gestopt en hebben we, op één fikse bui na, de paraplu niet op hoeven zetten. Tijdens onze ronde werden we door de wedstrijdleiding van die dag, Tom Gyselinck en Noud Vrijdag, verwend met een stukje stokbrood, scampi in kerriesaus en een glaasje witte wijn.

8
OPENING GOLFSEIZOEN 2023
• • • door Yolien van Deutekom • • •
De winnaars van het eerste evenement van het nieuwe golfseizoen.

Prijsuitreiking

Na afloop van de wedstrijd werd in het clubhuis genoten van een feestelijk glas prosecco en tapas. We hoefden daarna niet lang op de prijsuitreiking te wachten. Tom Gyselinck gaf aan dat een nieuwe prijs ingesteld was en wel een bruto prijs. Deze prijs ging naar het team van Fred Hermans, Edwin de Wolf, Hans Burger en Joost Veldkamp met bruto 73. Een heel mooi resultaat!

Samen met voorzitter Fred Hermans reikte Tom vervolgens de rest van de prijzen uit.

Neary dames hole 4: Jeanne Meeuwis

Neary heren hole 16: Frank van den Broek

Leary hole 7: Martin van Stokhem, spelend in een 3-bal sloeg Martin de leary geheel zelf.

Vier teams eindigden met een gelijke netto score van 58. De beste score over de laatste 9 holes heeft de uitslag als volgt bepaald: 1e: Ingrid Schrijver, Jolanda Riedijk, Hans van der Kaaden, Henk Schoone. 2e: Marie-Christine van Overveld, John Schoonhoven, Wim Spierings. 3e: Jeanne Meeuwis, Boudewijn Meijer, Marc Baden, Frank van den Broek. 4e: Liselotte Voorderhaak, Cari Kahn, Ruud Mulder, Johan van Overveld.

Bijzonder

Een eagle werd geslagen op hole 13 door het team van Hetty Schot, Pauline Smits van Waesberghe, Jan-Willem Willemsen en Paul van Heteren.

Een bijna eagle, op 1 cm na, op hole 18 door het team van Michael van de Werfhorst, Mirjam van Stokhem, Mieke de Vet en John Steenbeek. Een easy birdie dus.

Uitreiking Jaarboek 2022

Hans van der Kaaden nam de honneurs waar voor Mieke van Loon (voorzitter redactiecommissie) en reikte het eerste exemplaar van het Jaarboek uit aan Fred Hermans. Fred zei in zijn dankwoord het een prachtige uitgave te vinden, rijk van inhoud en fraai vormgegeven. Hij dankte de redactiecommissie voor de inspanningen en feliciteerde ze met het eindresultaat.

Voorzitter Fred Hermans neemt het eerste exemplaar van het jaarboek 2022 in ontvangst uit handen van Jaarboekcommissielid Hans van der Kaaden. Het team van Hans van der Kaaden, Jolanda Riedijk, Ingrid Schrijver en Henk Schoone werd eerste bij de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen.

AANPASSINGEN OP DE DRIVING-RANGE

AUTOMATISCHE BALLENRAPER EN AUTOMATISCHE MAAIMACHINE

Begin 2023 is er een nieuwe automatische ballenraper en een automatische maaimachine in gebruik genomen om de driving-range van GWP te onderhouden.

Het gebruik van de gemotoriseerde ballenraper is nu niet langer meer nodig, maar blijft nog wel beschikbaar voor overmacht situaties. Daarnaast hoeft het gras van de driving range niet langer meer op maandagmorgen en donderdagmorgen gemaaid te worden. Tevens is er een nieuwe ballenautomaat geplaatst op de plek waar voorheen de bak met oefenballen stond.

Ballen kunnen uit de automaat worden gehaald door gebruik te maken van de Xafax app of het NGF-pasje. Door het keuzemenu te volgen en de QR-code of pasje voor de kaartlezer te houden worden de oefenballen beschikbaar gesteld. Elk lid van GWP heeft dagelijks automatisch een ballentegoed voor € 10,- (100 ballen). Het is ook mogelijk om met een betaalpas (extra) ballen te pakken. Dit laatste is vooral bedoeld voor niet–leden die niet beschikken over het dagelijkse ballentegoed.

In de loop van het jaar heeft iedereen kennis kunnen maken met het nieuwe systeem. Een verandering voor het ondersteunend personeel (o.a. greenkeepers, caddiemasters) en natuurlijk ook voor de gebruikers van de driving-range. Ik heb de baancommissaris (Michael van de Werfhorst) en hoofdgreenkeeper (René Deelen) een aantal vragen voorgelegd over de opgedane ervaringen tot nu toe. Hieronder hun reacties.

Waarom is gekozen voor deze oplossing?

duurde voordat de ballen weer opgehaald konden worden. Indien de oefenballenbak leeg was konden de ballen wel met de hand of met de speciaal daarvoor bestemde ballenraper (handkar) geraapt worden, maar dat was erg omslachtig.

“Er zijn nu altijd oefenballen aanwezig. Voorheen deed de heer Van Kan de coördinatie rondom het ophalen van de oefenballen. Hij werd hierbij ondersteund door jeugd die verschillende keren per dag, met de tractor en ballenraper het terrein in gingen. Het kwam regelmatig voor dat er in het weekeind al rond het middaguur geen oefenballen meer beschikbaar waren en het soms enige tijd

Gezien de leeftijd van de heer Van Kan was het gewenst om een goede alternatieve oplossing te vinden voor het ballen rapen in de toekomst. Die is gevonden met de introductie van de automatische ballenraper en automatische maaimachine, wat tevens ook nog een reductie van de personeelskosten met zich meebracht”.

Wat zijn de ervaringen met beide robots?

“In het begin waren er natuurlijk de zogenaamde ‘kinderziektes’ en moesten er wat aanpassingen gedaan worden vanuit de fabrikant. Deze kinderziektes brachten storingen met zich mee en noodzaakte het om af en toe de oefenballen met de hand te rapen of de tractor met ballenra-

10
• • • door Hans van der Kaaden • • •

per weer van stal te halen. In het tweede deel van het jaar zijn de storingen gelukkig heel beperkt gebleven en verloopt het gebruik van de nieuwe apparatuur naar wens. Als nadeel wordt wel ervaren dat bij het optreden van een storing in het weekeinde het team van de greenkeepers moet worden ingeschakeld. Indien de storing dan niet verholpen kan worden kan pas vanaf maandag de fabrikant ingeschakeld worden.”

Heeft de nieuwe apparatuur impact op de werkzaamheden van de greenkeepers?

“Dit heeft zeker impact op hun dagelijkse werkzaamheden. Vooral in de wintermaanden moet de ballenautomaat (lift en wasser) en de ballenraapmachine vaker worden schoongemaakt. Modder dat aan de ballen blijft kleven kan in de machine storingen veroorzaken. Ditzelfde geldt ook voor het raapgedeelte in de ballenraapmachine. Gelukkig worden de greenkeepers steeds handiger in het oplossen van de storingen.

Vanuit René Deelen komt een dringend verzoek om de beide apparaten vooral NIET aan te raken! Zodra er iemand namelijk fysiek contact maakt met één van de apparaten (bijvoorbeeld door de rode deksel boven op het

apparaat op te tillen) zal er direct een ‘error’ modus voor het apparaat in werking treden. Het apparaat zal meteen automatisch worden uitgeschakeld. Vervolgens zal het apparaat pas weer in werking kunnen treden nadat het fysiek door één van de greenkeepers is ‘gereset’. Dit is ongewenst en levert vooral in het weekeind veel overlast op.

Het achterlaten van de ballenmandjes op het veld heeft herhaaldelijk voor storingen gezorgd van de ballenraapmachine en de grasmaaimachine. Van hieruit dan ook de oproep aan de gebruikers van de driving-range om de ballenmandjes niet achter te laten op het veld! Het is ook niet toegestaan om van het gras voor de matten te slaan.

En het spreekt natuurlijk voor zich dat u het mandje na gebruik weer keurig terugzet bij de ballenautomaat voor de volgende gebruiker”.

JAARBOEK 2023 | Golfclub Wouwse Plantage
Greenkeeper Jan van Gastel zorgt optimaal voor de driving range machines.

John Schoonhoven

Penningmeester Golf Wouwse Plantage van 2020 tot en met 2023

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van juni 2023 is onder luid applaus afscheid genomen van John Schoonhoven als penningmeester van onze club. Wij legden hem een halfjaar later enkele vragen voor.

John is lid geworden van GWP in 2008. Toen nog met een redelijk drukke baan in het bedrijfsleven, allengs wat meer tijd voor hobby’s en vrijwilligerswerk. In 2018 en 2019 heeft John meegedraaid in onder meer een financiële adviescommissie en heeft hij zich in de stuurgroep als financiële man bezig gehouden met de problematiek rondom nieuwbouw of renovatie van het clubhuis.

In het voorjaar van 2020 meldde onze gewaardeerde penningmeester Cees de Looze dat de impact van COVID 19 voor hem te groot werd. John gaf aan hem te willen opvolgen en is toen, zoals dat gebruikelijk is, enkele maanden adviseur van het bestuur geweest in afwachting van de formele benoeming. In juni 2020 is hij op een Bijzondere Leden Vergadering tot penningmeester gekozen. En bijzonder was deze vergadering zeker te noemen, aangezien deze gehouden werd op de driving range, volledig Coronaproef op 1,5 meter afstand onderling en in aanwezigheid van maximaal 10 leden waaronder de overige bestuursleden.

Het was een hectische periode waarin jij penningmeester bent geweest. Kun je een bepaalde zaak/ voorval noemen dat het meeste indruk op je heeft gemaakt? Ja, maar dat is geen zaak of voorval geweest, maar een van menselijke aard. Het betreft de tomeloze inzet van onze trouwe back-office medewerkster Ingrid. Ondanks haar kwakkelende gezondheid destijds is zij in deze periode blijven werken omdat simpelweg in haar ogen het werk gedaan moest worden. Voor het welzijn van haarzelf sterk af te raden om überhaupt op het werk te komen, maar dit negeren met zoveel positieve commitment, dat ben ik niet eerder tegengekomen. Gelukkig gaat het de laatste maanden weer een stuk beter met haar. Wat zijn je belangrijkste wapenfeiten geweest In de afgelopen jaren? Ik ben niet zo van het op mijn borst kloppen wat er allemaal is bereikt. Feit is wel dat de financiële slagkracht van de club enorm is verbeterd. Daarnaast zijn forse, ook financiële, verbeterslagen in de horeca gemaakt samen met Bart Oostelbos en dat we dankzij een ruling met de Belastingdienst inmiddels al heel veel vennootschapsbelasting hebben weten te besparen.

Had jij ooit gedacht subsidie expert te worden? Een hoop leden weten dit niet, maar de subsidieregels goed kennen en toepassen heeft dankzij jou GWP veel opgebracht. Ja, ik heb mij in de periode van Corona, deels noodzakelijk, extra moeten verdiepen in subsidies en andersoortige financiële regelingen. Naast een jaarlijkse positieve uitnutting van de BOSA subsidie (noot van de redactie: subsidie voor sportinstellingen), heeft GWP gebruik kunnen maken van allerlei subsidies rondom Corona en de regelingen met de eigenaren over de – tijdelijke- pachtreductie gedurende deze jaren. Wat ik minder als een verdienste van mezelf zie maar wat de club wel jaarlijks veel geld oplevert, is dat we in goed overleg met alle betrokken werknemers de voor de club kostbare pensioenregeling hebben weten aan te passen, echter met een zodanig positieve en creatieve draai dat ik alle medewerkers toen maar ook nu in de ogen kan blijven aankijken. Behalve penningmeester was jij ook algemeen bestuurder. Kun je hier wat meer over vertellen? Cijfertjes zijn één maar er zal binnen welk bestuur dan ook wel een chemie moeten zijn, wil het besturen in algemene zin een succes kunnen worden. Deze chemie was zeker aanwezig met de toenmalige voorzitter Wim Spierings en secretaris Cari Kahn. Vele dagen zijn wij gedrieën, zonder de anderen binnen het bestuur ook maar iets te kort te willen doen, bezig geweest om bijvoorbeeld de club door de uitermate lastige Coronatijd heen te loodsen. Daarnaast waar wenselijk en noodzakelijk, de interne en externe processen te optimaliseren, overigens in voortdurend overleg met de betrokkenen, wetende dat er altijd zaken liggen die voor verbetering vatbaar blijven. En nu, wat brengt de toekomst met zich mee op persoonlijk en sportief vlak? Op persoonlijk en sportief gebied valt er op mijn golfspel nog genoeg te verbeteren, daar zou nu dus eindelijk extra tijd voor moeten zijn. Echter ook meer tijd voor vakanties, ook met golfmaten, binnen en buiten de Wouwse, ontspannen te kunnen golfen en verder te genieten en te lachen bij een goed restaurant of goed glas wijn. Streven was en blijft om jaarlijks meerdere golfbanen te spelen, waar dan ook in de wereld, die in de top 50 staan. Ik heb er al ruim twintig kunnen afvinken, genoeg te gaan nog.

Ook meer vrije tijd om door te brengen met mijn vrouw en de drie opgroeiende meiden. Met leeftijden tussen de 14 tot 19 jaar, ideaal voor echt actieve vakanties samen. Afgelopen jaar al met hen door Oost-Azië getrokken en in de komende zomer gaan we onder meer kriskras door Tanzania op wildsafari, de wildheid soms binnen de Wouwse inruilen voor het echte wild, kijk dat is pas een goede ruil.

Tot slot wenst John de leden van de Wouwse: “Carpe Diem, of wel ‘pluk de dag’ en geniet hopelijk in goede gezondheid en met wat geluk samen met je naasten en goede vrienden.”

INTERVIEW
• • • door Cari Kahn • • •
...meer vrije tijd om door te brengen met mijn vrouw en drie opgroeiende meiden.

Ladies Invitation

Op maandag 10 april 2023, tweede Paasdag, is de Ladies Invitation gespeeld. Een golfwedstrijd waarbij traditiegetrouw een dame een heer uitnodigt om samen in teamverband een rondje golf te spelen (WHSChapman Foursome).

De weersvoorspelling bood niet al te veel zekerheid over een dag zonder kans op regen. Dit werd ook snel duidelijk door het beperkt aantal deelnemers (24 teams) dat uiteindelijk deelnam aan de wedstrijd. Het weer bleek ook inderdaad wisselvallig: de eerste ronde kon nog droog worden gespeeld, maar helaas kwam daarna de voorspelde regen. Echter voor de meeste deelnemers was de regen gelukkig geen spelbreker en is er veel plezier beleefd aan dit leuke evenement.

Podiumplaatsen

De Wedstrijd Commissie heeft voor deze editie de focus geheel op de prijswinnaars gelegd. Het gehele budget werd ingezet om mooie prijzen te kunnen uitreiken aan de uiteindelijke prijswinnaars. De Ladies Invitation werd dit jaar gewonnen door Marjan Bouman en Rutger Wilhelm. Op de tweede plaats eindigden Birgitte de Wolf-Asselbergs en haar zoon Jens de Wolf en op de derde plaats eindigden, de winnaars van vorig jaar, Sophie Muljono en Davie van Eekelen. Voor de ‘Neary’ was er een mooie prijs die werd gewonnen door Annemieke Vernooij-Schenk en Jens de Wolf. Voor de ‘Leary’ was er slechts één prijs, die gewonnen werd door Marjan Bouman. De dag werd afgesloten met een uitstekende dagschotel waarvan helaas maar een beperkt aantal deelnemers gebruik van heeft gemaakt.

UITSLAG

1. Marjan Bouman en Rutger Wilhelm

2. Birgitte de Wolf-Asselbergs en Jens de Wolf

3. Sophie Muljono en Davie van Eekelen

Neary hole 8: Annemieke Vernooij-Schenk en Jens de Wolf en de Leary hole 10: Marjan Bouman.

JAARBOEK 2023 | Golfclub Wouwse Plantage 13
3
• • • door Hans van der Kaaden • • • 1 2

MARSHAL-DAG GOLF WOUWSE PLANTAGE

De Marshals van Golf Wouwse Plantage (GWP) waren op 26 april 2023 allen uitgenodigd voor de gezellige ‘Marshal wedstrijd’ die in het voor- en najaar wordt georganiseerd. Aansluitend was er gelegenheid om met elkaar bij te praten en te evalueren over het functioneren van de Marshals bij GWP, dit onder het genot van een drankje en een borrelhapje.

14

Het aantal Marshals is onlangs gelukkig fors uitgebreid en van de 44 Marshals, waarover GWP nu beschikt, hadden zich 27 personen voor de wedstrijd ingeschreven. Na afloop van de wedstrijd schoven nog eens 3 Marshals aan voor de evaluatie en het gezellig samenzijn.

De ontvangst met koffie en gebak vond plaats rond de klok van 13.00 uur en een uur later kon de ’Shotgun wedstrijd’ over negen holes (Bleekloop lus) met flights van drie personen van start gaan. Er werd natuurlijk wederom gespeeld om de felbegeerde ‘Marshal wisseltrofee’. Natuurlijk was er ook nog een prijs voor een dubbel (D/H) ‘Longest’ (2e hole), de dubbel (D/H) ‘Neary’ (7e hole) en de ‘Leary’ (8e hole).

Het was prima golfweer, dus de omstandigheden voor de wedstrijd en een prachtige middag waren meer dan uitstekend. Na afloop van de wedstrijd verzamelden de deelnemers zich in het clubhuis en was er tijd voor een gezellig samenzijn. Na wat rekenwerk met de ingeleverde scorekaarten kwamen Wolter Keers en Jef Mahieu met de uiteindelijke uitslag.

• De eerste plaats: Petra Rijpert, met 22 Stablefordpunten en winnaar van de ‘Marshal wissel trofee’

• De tweede plaats: Adie Andringa, met 18 Stablefordpunten

• De derde plaats: Inge Enneking, met 18 Stablefordpunten

• De ‘Neary’: Emmy Hobbelen en Wolter Keers

• De ‘Leary’: Diederik Haase

• De ‘Longest’: Petra Rijpert en Jan Verbraak

Tijdens de prijsuitreiking werd door Wolter Keers aangegeven dat hij zeer verheugd was over de uitbreiding van het aantal Marshals. Speciaal werden de dames van de ‘DOTjes’ genoemd waarvan er een aantal, onder aanmoediging van Truce Oskam, zich onlangs had aangemeld als Marshal. Dit was direct

• • • door Hans van der Kaaden • • •

merkbaar bij de uit te reiken prijzen, omdat zowel de 1e, 2e en 3e plaats werd behaald door deze dames.

Cursus Basis Life Support

Daarnaast sprak Wolter met grote tevredenheid over de deelname van o.a. de Marshals aan de bij de GWP georganiseerde cursus Basis Life Support (BLS) in de maand april, met daarbij aandacht voor Reanimatie en het bedienen van de Automatische Externe Defibrillator (AED). Deze AED is van levensbelang bij het uitvoeren van levensreddende handelingen (reanimatie) van onwel geworden personen.

Vanuit de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) werd de cursus verzorgd door Johan Uijtdewilligen (Instructeur van NRR) en ontvingen de deelnemers de kwalificatie: ‘ERC (European Resuscitation Council) BLS hulpverlener’. GWP beschikt over drie in de baan geplaatste AED locaties (1x bij ingang van het clubhuis, 1x bij het toilethokje nabij de afslag plaatsen van hole 1 (Bleekloop) en 1x bij de overdekte driving range. De AED is geplaatst in een ronde, groen verlichte doorzichtige trommel aan de wand (zie foto). De AED wordt overigens geleverd door Rotaid, één van de sponsoren van GWP. Daarnaast beschikt ook de Marshalkar over een AED apparaat die, als de Marshalkar in de baan is, aanwezig is in een speciale zwarte kunststof box die achterop de kar bevestigd is.

Aansluitend werden de Certificaten uitgereikt door hoofd van de Caddiemasters: Sandra Smolders- Borst en werd buiten een foto van de aanwezige Marshals gemaakt. Sandra heeft de deelname van de Marshals aan deze cursus namens GWP gecoördineerd.

Tot slot gaf Wolter Keers aan dat Jef Mahieu en hijzelf graag tips en suggesties ontvangen over het optimaliseren van de werkzaamheden van de Marshals. Na een gezellig samenzijn vertrok iedereen met een goed gevoel over de afgelopen dag weer huiswaarts.

Wij heten u van ‘herte’ welkom

Rozenvendreef 2 | 4707 PD Roosendaal

0165 - 53 66 29 | info@lodgevisdonk.nl

www.lodgevisdonk.nl

Advies nodig?

Neem contact met ons op!

Klasse Advies / De Keyzer Zekerheid

Bergrand 230b | 4707AT Roosendaal

Tel 0165 743007

info@klasseadvies.nl

KONINGSDAG 2023

De wedstrijdcommissie heeft op 27 april een Koningsdagwedstrijd georganiseerd, een wedstrijd waarbij er afwisselend afgeslagen moest worden van de oranje, rode, blauwe of witte tees.

De leiding was dit keer in handen van Noud Vrijdag en Robert-Jan Suijkerbuijk. Bij de inschrijving kreeg iedere deelnemer zijn of haar kaart met daarbij een apart strookje waarop stond bij welke hole er van welke kleur teebox afgeslagen moest worden. Verdere uitleg over de neary’s en de leary stond op de flapover bij de wedstrijdtafel. Na de koffie met de traditionele oranje tompouces gingen we met 57 deelnemers de baan in voor de shotgunwedstrijd.

NEARY en LEARY

Dat niet iedereen de uitleg had gelezen werd duidelijk op hole 8. Hier was de neary voor de dames. Bleek er toch de naam van één van de heren op te staan. Inderdaad een mooie neary maar die had deze meneer op hole 4 moeten slaan.

Gelukkig sloeg Marie-Christine van Overveld haar bal nog dichter bij de vlag en kon de prijs toch uitgereikt worden.

De neary voor de heren op hole 4 ging naar Davie van Eekelen. Op hole 11 van de oranje tee was de leary. De bal van Marc van Overdulve lag met zijn 2e slag binnen een meter van de pin. Je zou denken dat de prijs voor hem was. Maar nee, de afslag van Davie van Eekelen kwam op de green en hij putte de bal op 2 centimeter van de vlag. Prijs van de leary dus ook voor Davie.

DAGKLASSEMENT

Na eerst met een oranjebitter op de koning getoast te hebben werden de prijzen door Robert-Jan en Noud bekend gemaakt en uitgereikt.

1. Wilma Koeyvoets, 44 punten

2. Frans Jacobs, 39 punten

3. Geert Polderman, 38 punten

Een geslaagde dag, overgoten met een oranje zonnetje
• • • door
• • •
Yolien van Deutekom
16

VERSLAG VAN DE WINNAAR

Op donderdag 27 april 2023 was het Koningsdag en daar hoort natuurlijk een Koningswedstrijd bij!

Dit was de eerste keer dat ik meedeed aan deze wedstrijd en gelukkig was mij verteld om wel iets in het thema oranje of rood-wit-blauw te dragen.

Het weer was, in tegenstelling tot de dagen ervoor, vriendelijk, zonnig en niet te koud. Perfecte omstandigheden! Iedereen was uitgedost in rood-wit-blauw-oranje, dus het veld zag er kleurig en stemmig uit. Van de kleurige tees waren de witte tees voor de dames een echte uitdaging, maar dat mocht de pret niet drukken. Ik had blijkbaar een goede dag, want maakte nogal wat ‘parretjes’. Aangezien ik tijdens de ronde nooit mijn punten tel, was ik toch blij verrast met mijn aantal stableford punten (44) aan het einde. Of dat genoeg was om te winnen wist ik nog niet.

Nadat we in het clubhuis samen met een oranjebitter op de Koning en de wedstrijd geproost hadden, bleek bij de uitslag dat ik eerste was geworden. Robert-Jan en Noud hadden een prachtig kaas-borrelpakket gekocht, waar ik later heerlijk van geproefd heb.

Hartelijk dank aan de Wedstrijdcommissie voor de organisatie!

Wilma Koeyvoets-Nijssen

Stichting Old Grand-Dad Club Nederland

De clubwedstrijd bij GWP op 11 april 2023

Op 11 april is bij GWP de clubwedstrijd georganiseerd met tien deelnemers. Het werd een close finish tussen Bas de Winter en Paul de Rooij met beide 30 stableford punten, waarbij Bas de Winter met een betere laatste negen aan het langste eind trok.

Als club mochten wij de vijf beste en de clubconsul (Paul van Daalen) afvaardigen. Ikzelf was helaas verhinderd voor de regiowedstrijd en dus konden we de beste zes afvaardigen. Buiten Bas de Winter en Paul de Rooij waren dit Wim Spierings, Piet Landa, Michel Pisters en Jaap Biemond.

De clubwedstrijd bij Golfclub De Woeste Kop

18

Deze stichting werkt voor goede doelen, met name projecten op het gebied van sport, spel en beweging voor jongeren met een beperking. Sinds de oprichting, nu bijna 50 jaar geleden, zijn er inmiddels meer dan 120 clubs met een OGD afdeling. Samen ruim 6.000 golfende grootvaders verspreid over het gehele land en opgedeeld in 8 regio’s. In de 50 jaar dat de stichting bestaat is er voor ongeveer drie miljoen euro aan goede doelen geschonken.

De Golf Wouwse Plantage kent op dit moment zo’n 40 donateurs. Vergeleken met de andere clubs uit de regio is dit een gering aantal en is aanvulling van het aantal donateurs van harte welkom. Golfclub Cromstrijen heeft zo’n 90 donateurs, de Oosterhoutse Golfclub, Golfclub Oude Maas, Golfvereniging De Woeste Kop en Golfclub Princenbosch, beschikken allen over ongeveer 60 donateurs.

Alle donateurs strijden elk jaar om de titel ‘Old Grand-Dad van Nederland’. Hiertoe worden club, regio en landelijke wedstrijden georganiseerd.

Op 5 juli trokken de heren, minus Jaap Biemond (hij was helaas verhinderd), naar Golfclub De Woeste Kop in Axel (Zeeland). Het verslagje van deze wedstrijd is gemaakt door Paul de Rooij:

“Het weer voorspelde niet veel goeds voor deze dag, met rukwinden en veel regen, vooral in de nacht voor de wedstrijd en de voormiddag van de wedstrijd. De wedstrijdleiding had vanwege deze omstandigheden via verschillende mailberichten aangegeven dat de wedstrijd met enige vertraging later zou starten. Uiteindelijk viel het best mee (zoals vaak op de golfbaan), de golfbaan lag er redelijk droog bij. Om 13.00 uur vond de start van de wedstrijd (shotgun) plaats en waren er nog enkele stevige rukwinden. De zon kwam zelfs meermaals tevoorschijn zodat het allemaal best meeviel. Golfbaan De Woeste Kop is geen gemakkelijke baan met nogal wat scherpe ‘doglegs’. De baan was in zeer goede staat met fairways en greens in prima conditie. Vanwege de nog steeds aanwezige stevige windstoten moest er verstandig worden gespeeld. Aan de wedstrijd werd door 80 spelers deelgenomen die, na afloop van de wedstrijd tijdens de borrel en het diner, vol lof waren over de organisatie van de wedstrijd.

De verzorging rondom de wedstrijd was uitstekend. Bij de ontvangst kregen de deelnemers koffie en croissant en na afloop was er een twee-gangen diner dat zeer fijn afgewerkt was en voor een mooie afsluiting van de dag zorgde”.

De resultaten

“De resultaten waren uitstekend. De nummers 1 en 2 scoorden 40 stableford punten en in totaal waren er tien spelers die hun handicap speelden of beter. Helaas waren hier geen leden van GWP bij. De Wouwse Old Granddad’s hoefden zich in het geheel niet te schamen met het resultaat van: 33, 31, 30 en 29 stableford punten. Verdienstelijke resultaten die werden behaald op een toch wel moeilijke baan”.

“We hopen dat dit verslag de Wouwse Granddad’s kan enthousiasmeren zich op te geven als donateur om deel te kunnen nemen aan de OGD wedstrijden. Hiermee wordt de kans groter op de titel ‘Old Grand-Dad van Nederland’ voor een deelnemer van GWP. Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met Paul van Daalen”.

Junior Goosen

De redactie stelde recent enkele vragen aan Junior Goosen.

Junior is al bijna vijftien jaar lid van GWP, want als jong ventje kwam hij al oefenen en spelen met zijn vader Kai.

Junior, als jeugdspeler ben je Golfer van het jaar 2021 en Matchplay Algemeen Kampioen Heren geweest. Geweldig mooie prestaties in dat jaar! Klopt het dat je nu jeugdspeler af bent? Dit klopt zeker. Vorig jaar was mijn eerste jaar waarin ik niet meer mee mocht doen met de jeugdwedstrijden tot en met 21 jaar.

Je vertelde dat je bent gaan studeren in Rotterdam. Ben je al bezig met je Master en heb je tijd om te golfen in Rotterdam? Helaas ben ik nog niet aan mijn Master Bestuurskunde begonnen aangezien ik een openstaand vak heb van mijn laatste Bachelor jaar. In Rotterdam kan ik wel trainen, daar zijn prima faciliteiten te vinden.

Is je studie te combineren met golfen op hoog niveau? Dat is best lastig gebleken. In vergelijking met de periode voor mijn studie, blijft er veel minder tijd over om te trainen. Dit jaar zal ik weer wat meer tijd hebben doordat ik nog maar een vak hoef af te ronden. Echt top golf is dan ook niet met een fulltime studie te combineren.

Vertel eens over de Najaarscompetitie 2023 waarin jij captain was van jullie team. Jullie hebben goed gespeeld maar de finale moet nog gehouden worden... Dit jaar hebben we met de Dames 1 en Heren 1 selectie besloten om mee te doen aan de Najaarscompetitie. Voornamelijk voor de gezelligheid en om het competitiegevoel een beetje vast te houden. Ons team bestond uit Anaïs Oelius, Sophie Muljono, Tessa van Overveld, Floris Fluijt, Thom Janssen en ik. We waren erg benieuwd wat we als team met lage handicappers in een stableford competitie moesten verwachten. Al snel merkten we dat onze constantheid de doorslag gaf. Door constant drie scores rond de 35 punten te hebben, scoorden we goed op het vlak van de dagscore; ook kregen we vaak de extra punt voor de persoonlijk beste score van de dag. Met de herfstachtige en natte omstandigheden waren dit dan ook knappe resultaten van het team. We mogen inderdaad naar de landelijke finale op Anderstein, maar die is door het weer helaas uitgesteld tot donderdag 21 maart 2024.

Leukste holes op de Wouwse? Zelf vind ik De Plantage hole 15 de leukste hole om te spelen omdat hij erg uitdagend is met de smalle fairway. De mooiste plek op de baan vind ik de witte teebox op De Plantage hole 18. Daarvandaan heb je een prachtig uitzicht over de hole.

Ambities Mijn ambities voor dit jaar zijn om met Heren 1 terug te promoveren naar de eerste klasse. En persoonlijk om een constant seizoen te kunnen draaien zonder blessures.

Junior, hartelijk bedankt voor dit gesprek en we wensen jou en je teamleden een mooie finale op Anderstein.

JAARBOEK 2023 | Golfclub Wouwse Plantage 19
• • • door Cari Kahn • • •
Heren 1: van links naar rechts Thom Jansen, Timo Schrijver, Junior Goosen, Davie van Eekelen en Floris Fluijt.

Uitwisseling met Cromstrijen en Princenbosch

DE WOUWSE DAMES WINNEN WEDEROM DE BOKAAL

Op 9 mei hadden we de jaarlijkse uitwisseling met Princenbosch en Cromstrijen. We speelden dit keer op Cromstrijen met 16 dames van de Wouwse en 12 dames van Princenbosch. De lage opkomst was waarschijnlijk te wijten aan de slechte weersvoorspellingen. Maar ach, het was maar één bui die minstens 12 uur duurde. Helemaal doorweekt kwamen we binnen met maar één doel: zo snel mogelijk de douche in.

Er was niet hoog gescoord. De num-

mers 1, 2 en 3 hadden allen 33 punten. Op basis van de laatste holes werd de einduitslag bepaald. De Wouwse kwam daar goed mee uit de bus: nummer 3 werd Wilma Koeyvoets en nummer 1 werd ik.

Ook de neary was door de Wouwse geslagen, namelijk door Eveline Kengen. Met het hoogste puntengemiddelde won de Wouwse weer de bokaal en mochten we deze mee terug nemen naar onze club.

Na afloop genoten we nog van een

heerlijk aspergesoepje en een paar lekkere borrelhapjes.

Met onze prijzen (in het thema ‘aardbeien’) en onze natte spullen gingen we om een uur of 5 huiswaarts.

De damescommissie was heel trots op alle dames!

Volgend jaar zijn wij aan de beurt om deze uitwisseling te organiseren.

Marie-Christine van Overveld

20

Op donderdag 18 mei 2023, Hemelvaartsdag, werd ook dit jaar weer de traditionele ‘Gentlemen’s Invitation’ gespeeld. Een golfwedstrijd waarbij traditiegetrouw een heer een dame uitnodigt om samen in teamverband een rondje golf te spelen (wedstrijdvorm: WHS-Greensome).

GENTLEMEN’S INVITATION

Na een regenachtig en koud voorjaar is er eindelijk een periode aangebroken met een verbetering van het weer waarbij het heerlijk is om te golfen. Op de dag zelf konden we genieten van een heerlijk zonnetje en droog weer, maar met helaas toch nog wel een koud windje. Heel vreemd dat, met deze omstandigheden in het vooruitzicht, het aantal deelnemers uit slechts 28 deelnemers bestond! Na een aantal afmeldingen voorafgaande aan de indeling kon het aantal deelnemers gelukkig op het laatste moment van 26 nog verhoogd worden naar 28. De Wedstrijdcommissie heeft nog even overwogen om de wedstrijd te annuleren, omdat het minimaal aantal deelnemers 30 zou moeten zijn. Iedereen was uiteindelijk verheugd dat de wedstrijd toch is doorgegaan.

Podiumplaatsen

De Wedstrijdcommissie heeft voor deze editie het aantal prijzen moeten beperken, omdat het aantal deelnemers minimaal was en het budget voor de prijzen dus beperkt. Voor

deze wedstrijd was er dus alleen een podiumplaats voor de nummers één en twee. De Gentlemen’s Invitation werd dit jaar verrassend gewonnen door Marijke van der Kaaden en Johan Schrijver. Op de tweede plaats eindigden Mirjam van Stokhem en André Bouquet. Voor de ‘Neary’ was er een prijs die werd gewonnen door Inge Gyselinck en Dick Zandee. Voor de ‘Leary’ was er een prijs voor Marijke Gravenmaker en Marc Baden.

De dag werd afgesloten met een uitstekende maaltijd waaraan bijna alle deelnemers heb ben deelgenomen. Met dank aan de kok en het horecapersoneel! Na een gezellige dag vertrok ken de deelnemers met een tevreden gevoel weer huiswaarts.

• • • door Hans van der Kaaden • • •
2 1

Voorjaarscompetitie: Vier teams van GWP gepromoveerd

Tijdens de NGF voorjaarscompetitie van 2023 zijn 19 teams uitgekomen voor de Wouwse. Uiteindelijk zijn 4 teams kampioen geworden en automatisch gepromoveerd. De redactie heeft de captains van deze teams gevraagd verslag uit te brengen van hun ervaringen.

Dames 1 36 holes promoveert terug naar de Hoofdklasse

Na een degradatie uit de hoofdklasse in 2022 gingen de overgebleven teamleden Sophie Muljono, Linda Groenenstein en ikzelf op zoek naar versterking om snel terug te keren in dit topgolfwereldje. Het geluk was hierin met ons, want de langverwachte NGF-regel dat professionals zouden mogen meespelen werd realiteit. Hiermee keerde meteen oud-teamgenootje Hanna Korsmit terug. Toen we daarna ook Julika van Leijsen en Anais Oelius wisten toe te voegen, kon het niet meer stuk. Met een team jonge, ambitieuze meiden begonnen we aan onze missie om terug te keren naar de hoofdklasse. Een frisse start zorgde voor een compleet vernieuwde instagrampagina waar wij geïnteresseerden op de hoogte houden van onze vorderingen. Hiermee hebben we zelfs een tweetal hoofdsponsoren kunnen werven! En wat is het fijn om een pro 22

(met shop) in het team te hebben, om vervolgens het gesponsorde budget uit te kunnen geven aan gloednieuwe teamkleding (uiteraard met roze accenten). Nu alle praktische zaken waren geregeld kwam het enkel nog aan op training. Hierbij werden we zeer goed ondersteund door coach Marjet en om het teamgevoel nog wat op te krikken zijn we zelfs op trainingsweekend geweest.

Hechte club

Intensief trainen resulteerde in veel momenten samen en een ultiem teamgevoel. Wat is dit een hechte club geworden! Erg prettig om zo de competitie in te gaan. Dan komt het moment dat de NGF de poule-indeling vrijgeeft wat meteen enige spanning gaf omdat mededegradant, Prise d’Eau, ook bij ons ingedeeld stond. Vorig jaar verloren we nog van dit team en nu mochten we onszelf

direct de eerste wedstrijd tegen hen bewijzen. Alle caddies werden opgetrommeld en we wonnen met een zenuwslopende 10-8, door de beslissende partij van debutante Anais. Een perfect begin van de competitie, winnen van onze ‘grootste concurrent’. De daaropvolgende wedstrijden wonnen we dan ook met volle overtuiging en mooie uitslagen, wat leidde tot voltooiing van ons doel: promotie naar de hoofdklasse. We zijn hier onwijs trots op en blijven volgend seizoen zeker samen, bovendien met Tessa van Overveld als reserve erbij. Om ons in de hoofdklasse te kunnen handhaven, weten we dat we een tandje bij moeten zetten en hebben we sinds het einde van de competitie dan ook al wekelijks samen getraind. Aan motivatie geen gebrek dus!

Julia Franken

Voorste rij: captain Sophie Muljono en Hanna Korsmit. Achterste rij v.l.n.r.: Julika van Leijsen, Anais Oelius, Julia Franken en Linda Groenenstein.
Onze ongelooflijke reis, het succesverhaal van Heren 2 36 holes

Promotie naar Reserve Hoofdklasse

Waar zullen we beginnen? Onze harten barsten van trots terwijl we terugkijken op de meest ongelooflijke reis die we als team hebben meegemaakt. We zijn Heren 2, een groep gepassioneerde golfers, en zijn de afgelopen twee jaar allebei kampioen geworden.

Het begon allemaal met een verlangen om weer op de golfbaan te staan na een lange periode van Covid. De 2e klasse was onze eerste halte, maar het was slechts het begin van wat een episch avontuur zou worden.

Met elke swing, putt en birdie groeide ons vertrouwen. We werkten samen als een goed geoliede machine; elke speler met zijn eigen unieke talenten en bijdragen. Oscar Meijerink, Michael van de Werfhorst (captain), Ian Wessling, Peter Musters, Bobbie van Deijl en Koen van Bijsterveldt, een team dat niet te stoppen was. Samen vormden we een onverslaanbaar front.

Ons seizoen was als een achtbaanrit vol opwinding en uitdagingen. Maar

we bleven standvastig en gaven nooit op. Met vastberadenheid en doorzettingsvermogen verlieten we elke wedstrijd met minstens 14 punten op onze naam. Het was een prestatie waar we trots op zijn en die ons vertrouwen gaf om verder te gaan.

Maar het was op de Koninklijke Haagsche Golf & Countryclub dat onze dromen werkelijkheid werden. Daar stonden we oog in oog met het beste team van de poule, namelijk Broekpolder, klaar om onze plek te veroveren in de Reserve Hoofdklasse. De spanning was voelbaar, maar we waren vastbesloten om te laten zien wat we waard waren.

Vechtend als een hecht team

Met elke slag voelden we de adrenaline door onze aderen stromen. We lieten ons niet intimideren door de concurrentie. We stonden zij aan zij, vechtend als een hecht team. En toen kwam het verlossende moment na de finale putt van Bobbie, de kampioenstitel was van ons. Een golf van euforie overspoelde ons terwijl we el-

kaar omarmden en de overwinning vierden.

Nu kijken we uit naar de volgende uitdaging. De Reserve Hoofdklasse zal een test zijn van onze vaardigheden, ons doorzettingsvermogen en teamwork. Maar we zijn niet bang. We zijn vastberaden om onszelf te bewijzen en onze plek te verdienen tussen de besten van het land.

Bedankt aan al onze supporters, sponsoren, coaches, caddies en medespelers die ons hebben gesteund tijdens deze onvergetelijke reis. We zijn trots op wat we hebben bereikt en kunnen niet wachten om jullie allemaal mee te nemen naar ons volgende hoofdstuk volgend jaar in de Reserve Hoofdklasse!

De Parelhoentjes

23
JAARBOEK 2023 | Golfclub Wouwse Plantage
Heren 2 36 holes met v.l.n.r. Peter Musters, Oscar Meijerink, Ian Wessling, Bobbie van Deijl, Koen van Bijsterveldt en captain Michael van de Werfhorst.

Heren 4/36 promoveert naar 2e klasse

Zondag 2 april 2023, eindelijk start de NGF Competitie! Waar we vorig jaar als tweede eindigden, waren we dit jaar extra gebrand om promotie te behalen. Op de eerste speeldag ervaar je direct of je een kans maakt op het kampioenschap en dat was ook dit seizoen wederom het geval.

De speeldagen verliepen zeer voorspoedig en in spannende partijen

wisten wij steeds aan het langste eind te trekken. Met wat hulp van de andere teams konden wij onze koppositie keer op keer verstevigen. Zelfs dusdanig dat we het kampioenschap op de voorlaatste dag al konden verzilveren! Dat kon op geen betere plek dan op Landgoed Nieuwkerk te Goirle, één van Nederlands mooiste 9 holes golfbanen. De prachtige vijver naast het clubhuis en het

heerlijke zonnetje waren de perfecte ingrediënten voor onze ‘kampioensduik’!

We zijn een hecht vriendenteam en kijken ontzettend uit naar volgend seizoen waarin we in de 2e klasse gaan uitkomen. Ook dan dragen wij weer met trots het Golf Wouwse Plantage logo op ons borst en wij danken de club voor haar support.

Glenn Kies

24
Heren 4 Zondag 36 Holes met v.l.n.r. Ralph van der Wekke, Gijs Versnel, Glenn Kies, Bram van Egeraat, Rogier Mekelenkamp en Pieter Bernaards (Rob Jacobs ontbreekt op de foto).

Topprestatie van Heren Senioren 4/27: Promotie naar 3e klasse

Dit jaar hadden we als team besloten om op de vrijdag te gaan spelen in plaats van op de zondag. De reden hiervoor was dat we de maandagen dan fitter zouden zijn. Dit is ook gelukt!

De eerste wedstrijd vond plaats op Roxenisse. Zoals de naam vermoedt, was het spelen op deze baan ook niks. We hebben deze wedstrijd gewonnen en ook de overige partijen. De tweede wedstrijd was op Princenbosch met een zeer gezellige nazit en vervolgens een ‘kleine’ afterparty

wat wel vaker gebeurde. De derde wedstrijd was in Domburg. De baan lag er prachtig bij en het blijft een uitdaging om daar te spelen. Op de laatste wedstrijd moest het kampioenschap worden binnen gehaald op Cromstrijen. Dit is ook uitbundig gevierd en de gastheren hebben dit aangegrepen om ons in het zonnetje te zetten. De laatste wedstrijd waren wij gastheer. We hebben de competitie afgerond met een gezellig diner en afgesloten met een fantastische Haagse conference door een teamlid

van Cromstrijen. Het was een topafsluiting van onze competitie. We zijn nu weliswaar gepromoveerd naar de 3e klasse, maar helaas zouden we dan volgend jaar met de nieuwe opzet van de NGF 18 holes moeten gaan spelen. Dit betekent voor ons dat we gaan stoppen als team.

Ivan den Hollander

JAARBOEK 2023 | Golfclub Wouwse Plantage 25
Heren Senioren 4/27 met v.l.n.r. Joost Veldkamp, Peter Verheijen, Ivan den Hollander, Gerard Schepers, John Steenbeek, Ronald Vleugel en Marc Baden.

Vier kampioensteams gehuldigd

Annie de Jongbeker

Op zaterdag 20 mei 2023 is er weer gestreden om de felbegeerde Annie de Jongbeker. Dit is altijd de afsluiting van de Voorjaarscompetitie, waarbij het de bedoeling is dat zoveel mogelijk competitiespelers meedoen om met hun team te strijden om deze beker. De beste 3 scores van het team tellen immers mee. Van de 132 competitiespelers deden er uiteindelijk slechts 47 mee.

Aan het weer kan het niet gelegen hebben, want de zon scheen volop en de temperatuur was prima met een behoorlijk windje. En niet te vergeten, de baan lag er echt prachtig bij!

Om 12.00 uur startte de wedstrijd met een shotgun, waarna rond 16.30 uur het terras begon vol te lopen.

Fred Hermans, onze kersverse voorzitter, had graag zelf willen meedoen aan de wedstrijd, maar speelde geen competitie. Dit was voor hem dan ook meteen reden om volgend jaar ook competitie te gaan spelen. Na een leuke speech riep hij de aanwezige spelers van de kampioensteams naar voren om hen te huldigen en een fles Cava uit te reiken.

2023

Heren Sr. 1 - 18 holes Hoofdklasse Vrijdag

Meel 2

Rene van Dommelen 4

Gehandhaafd 5e klasse X

Gedegradeerd 1e klasse

Dames 1 - 36 holes 1e Zondag Sophie Muljono 1 Gepromoveerd Hoofdklasse

Dames 1 - 27 holes 1e

Dames Di 1 - 27 holes 1e

Dames Di 2 - 27 holes 2e

Dames Sr. 1 - 27 holes 3e

Dames Sr. 1 - 18 holes 1e

Zondag Monique Hussem 2 Gehandhaafd 1e klasse

Dinsdag Ingrid Schrijver 3 Donderdag comp. 2e klasse

Dinsdag Nicole van Koetsveld 5 Donderdag comp. 4e klasse X

Donderdag Jeannette de Lepper 5 Donderdag comp. 4e klasse X

Donderdag

Dorine Rademakers 4

Gehandhaafd 1e klasse

Team Klasse Speeldag Captain Plaats Uitslag 2023 2024 18 holes Heren 1- 36 holes 1e Zondag Junior Goosen 5 Gedegradeerd 2e klasse Heren 2 - 36 holes 1e reserve Zondag Oscar Meijerink 1 Gepromoveerd Hoofdklasse
3 - 36 holes 2e Zondag Ivo van Oosterhout 5 Gedegradeerd 3e klasse Heren 4 - 36 holes 3e Zondag Glenn Kies 1 Gepromoveerd 2e klasse Heren 1 - 27 holes 3e Zondag Robert-Jan Suijkerbuijk 2 Gehandhaafd 3e klass X Heren 2 - 27 holes 4e Zondag Jan Hoogstrate 3 Gehandhaafd 4e klasse X Heren 3 - 27 holes 4e Zondag John Schoonhoven 3 Gehandhaafd 4e klass X
Sr. 1 - 27 holes 1e Vrijdag Bas Geers 3 Gehandhaafd 1e klasse
Sr. 2 - 27 holes 3e Vrijdag Leo Ambtman 3 Gehandhaafd 3e klasse X
3
27 holes 3e Vrijdag Peter Hornman 4 Gedegradeerd 4e klasse X
Sr. 4
27 holes 4e Vrijdag Ivan den Hollander 1 Gepromoveerd 3e klasse X
Sr. 5 - 27 holes 5e Vrijdag Rene van
Heren
Heren
Heren
Heren Sr.
-
Heren
-
Heren
• • • door Korien van Eijndhoven • • •
VOORJAARSCOMPETITIE
EINDRESULTAAT NGF

De volgende teams zijn kampioen geworden:

1. Dames 1/36, captain Sophie Muljono, gepromoveerd naar de hoofdklasse op zondag

2. Heren 2/36, captain Michael van de Werfhorst, promotie naar de reserve hoofdklasse

3. Heren 4/36, captain Glenn Kies, promotie naar 2e klasse

4. Heren SR 4/27, captain Ivan den Hollander, promotie naar 3e klasse

Voor een volledig overzicht van de competitieresultaten, zie het overzicht op deze pagina.

Heren 3/27 wint de beker

Helaas deelt de NGF de competitie volgend jaar anders in en moeten er veel teams, die dit jaar nog 27 holes speelden, volgend jaar 18 holes gaan spelen.

Verder gaan alle dinsdagteams naar de donderdag. Het is nog even afwachten wat voor wijzigingen in de opstelling dit gaat opleveren.

Winnaar van de wedstrijd was Henk Schoone met 40 stableford punten. De tweede en derde plaats waren voor John Schoonhoven (ook 40 punten) en Gijs Versnel (37 punten)

Uiteindelijk kwam Heren 3/27 als beste team uit de bus, zodat John Schoonhoven, Henk Schoone en François van Nijnatten de Annie de Jongbeker in ontvangst mochten nemen.

Glenn Kies sloot namens de Wedstrijdcommissie de prijsuitreiking af door zijn lof uit te spreken over onze prachtige baan en Mirjam van Stokhem te bedanken voor haar coördinatie van de competitie.

Op woensdagavond 13 december 2023 werden tijdens de 45e editie van het Sportgala in Theater De Maagd in Bergen op Zoom de winnaars van het Sportgala 2023 bekend gemaakt.

GWP DAMES 1

‘SPORTPLOEG VAN HET JAAR’

Tot en met 13 november konden sporters, sportteams en sportvrijwilligers worden genomineerd voor hun (sport)prestaties die zij hebben verricht tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023. Aanmelden was mogelijk voor de categorieën sportman, sportvrouw, sportploeg, seniorensporter, sportvrijwilliger en de aanmoedigingsprijs.

De genomineerden voor de ‘Sportploeg van het jaar 2023’ waren:

• Tennis Smash GD 1; kampioen 1e klasse, promotie naar hoofdklasse en top 23 van Nederland

• Golf Wouwse Plantage Dames 1; kampioen 1e klasse en promotie naar landelijke hoofdklasse

• Peter Goossens en Jelle van Roosendaal; 6e WK en Europees Kampioen judo katame-no-kata

Julia Franken: “Tot onze vreugde werd ons eerste damesteam genomineerd voor de ‘Sportploeg van het jaar 2023’ na het promoveren naar de Hoofdklasse in de NGF Competitie dit voorjaar. Ons team Dames 1 werd al eerder door de lokale pers geprezen om onze prestaties en met name de manier waarop. Wij hebben ons met slechts 6 dames - het minimum aantal voor het vormen van een team - weten te vormen tot een heus vriendinnenteam. Door de hechtheid in ons team kwamen wij mentaal erg sterk uit de bus en wisten wij overwinning na overwinning te boeken met promotie (terug) naar de hoofdklasse als gevolg. Hier hield het niet op. Samen met Heren 1 GWP hebben wij meegedaan aan de najaarscompetitie van de NGF met opnieuw de winst als resultaat. Het team Dames 1 is inmiddels weer met 7 leden en wij zijn momenteel volop aan het trainen voor de Hoofdklasse.

Op 13 december jl. kwam ons damesteam als winnaar uit de bus. Het winnen van de titel ‘Sportploeg van het jaar 2023’ is een mooie kroon op ons werk van het afgelopen seizoen. Goed om aan een breder publiek te laten zien dat de golfsport ook als team te beoefenen is en dat dit erg leuk kan zijn!”

Dames 1 dankt alle leden die hun steun hebben betuigd door op het team te stemmen in deze verkiezing.

Namens de redactie van GWP hierbij van harte gefeliciteerd met het winnen van deze mooie en bijzondere prijs!

27
• • •
• • • door Mieke van Loon

Sponsordag

Traditiegetrouw nodigt het bestuur alle sponsoren uit voor de jaarlijkse sponsordag. Dit jaar werd deze op vrijdag 9 juni gehouden. De dag begon met een Texas Scramble wedstrijd met 100 deelnemers, voorafgegaan door een luxe broodjesbuffet.

Gedurende de wedstrijd werden de deelnemers twee keer voorzien van iets lekkers in de baan. Zo stond er bij Bleekloop 1 een oesterman klaar met heerlijke oesters en prosecco. Op hole 3 stond onze golfprofessional Marjet van der Graaff. Daar mochten de deelnemers een golfbal in een zwembadje proberen te slaan. Henk Schoone en Jens de Wolf hadden hierbij succes en wonnen een golfles bij Marjet.

Sponsoren hartelijk bedankt!

Voorafgaande aan de prijsuitreiking, heeft voorzitter Fred Hermans de sponsoren hartelijk bedankt. Fred memoreerde dat de club met sponsoren banden heeft die vaak al vele jaren duren. Men is dan ook druk bezig met het onderhouden van de bestaande zakelijke banden, finetunen van de contracten naar de wen-

sen van de sponsoren en het werven van nieuwe sponsoren. Fred vervolgde: “door middel van deze dag en deze wedstrijd worden de sponsoren extra bedankt voor hun financiële ondersteuning aan de club. Wat doet de club als tegenprestatie? Sponsoren worden vermeld op het logo bord vlakbij de ingang, er is vermelding op de website, de mogelijkheid om ruim van tevoren een starttijd te boeken met gasten, het ontvangen van dag-introductiekaarten waarmee bevriende relaties gratis met de sponsor mee kunnen spelen en onderstaande wedstrijd”.

Team U-F-M eerste

Tijdens de gezellige borrel werden de prijswinnaars bekend gemaakt. Dit jaar is het team van U-F-M (bestaande uit François van Nijnatten, John Schoonhoven, Wim Spierings en Hans Burger) eerste geworden met 60 stableford punten. Tweede en derde werden de teams van Machinefabriek Heijnen en de gecombineerde flight van Handelsbanken en Centricity24 Group. Tijdens het ‘walking dinner’ zorgde een zingende ober voor wat muzikaal vermaak, ook konden er super lekkere Gin Tonics bij de aardige gastvrouw besteld worden.

De redactie vond François bereid een stukje te schrijven over de wedstrijd, zie hiernaast >>

W IJ BRENGEN

’s werelds beste wijnen bij u thuis

The Wine List is exclusief importeur van een breed scala hoogwaardige wijnen. Al onze wijnen betrekken wij rechtstreeks van de makers.

En of het nu gaat om een boutique estate in Zuid-Afrika of een Italiaans wijnhuis met een eeuwenlange traditie, het zijn stuk voor stuk gepassioneerde wijnmakers waarmee wij al meer dan 20 jaar een persoonlijke relatie onderhouden.

 Exclusieve en hoogwaardige wijnen

 Snelle levering

 Gratis advies van onze wijnspecialisten

 Smaakgarantie: niet goed? Geld terug.

• • • Door Cari Kahn • • •
2023
Ontdek nu de collectie! Geen 18, geen alcohol winelist.nl /thewinelistNL info@winelist.nl 088-7120100
Rollen goed verdeeld, U-F-M excelleert in teamwork

Al meerdere jaren doet U-F-M mee als trouwe sponsor aan de Sponsordag die altijd erg gezellig is. Bovendien wordt de dag uitstekend verzorgd met hapjes en drankjes en dit jaar met een absoluut prima buffet. De eerste keer was U-F-M met twee man aanwezig en vormden we een gecombineerd team met Faber, toen wisten we gezamenlijk de beker te winnen. Na enkele jaren droog gestaan te hebben qua golfresultaat, deden we dit jaar met een voltallig team mee om weer een gooi te doen naar de 1e prijs en de felbegeerde beker. Maar vooral de eer is waar het deze dag om gaat. Wij startten op hole 16 Plantage, de door U-F-M gesponsorde hole. Dit jaar bestond het vierkoppig team verder uit: Hans Burger, goed voor accurate afslagen en de rust in het team. John Schoonhoven, voor de lange afstand slagen (die niet altijd even recht waren) maar als ze goed

waren, kwamen de birdie puts binnen handbereik. Wim Spierings voor precieze puts en of deze nou één meter of acht meter waren op deze dag, de puts vielen vaak onze kant op. Het plan was zoveel mogelijk birdies te maken “liefst tien” zei Wim nog voor de start, anders maken we weinig kans. Uiteraard moesten de bogeys of nog ‘erger’ de double bogeys van de kaart blijven. Het mooie van Texas Scramble is dat je veel risico kan nemen en dat ieder minimaal 4x moet/kan afslaan. Alles werd deze dag door ons team prima uitgevoerd. Op Bleekloop hole 6 hadden we na de afslag nog 170 meter naar de vlag, Hans met een wereld approach mist net een eagle en de bal rolt twee meter voorbij de vlag, maar de birdie is binnen, die door Wim geput werd. Op Plantage 15 viel de eagle wel, François slaat als beste van de vier af, John legt hem naast de vlag en Hans

put hem er vervolgens in. Hoezo een goed staaltje ‘team’-work?

Toen we aan het einde van de dag met een score van zeven onder binnenkwamen, dachten we een redelijke kans te maken bij de beste drie te komen. Toen de runner up bekend gemaakt werd, kregen we een beter voorgevoel en kort daarna wisten we het zeker: de 1e prijs was zelfs binnen! Naast de beker en eeuwige roem, mogen wij met ons team een tweetal compleet verzorgde dagen naar Henri Chapelle in België. Al met al een prachtige dag qua golfen, weer en verteer, ik zeg tot volgend jaar! Waar U-F-M de beker met verve zal proberen te verdedigen. De dagen naar Henri Chapelle staan voorlopig gepland in het voorjaar van 2024 en zullen een perfecte voorbereiding zijn voor de Sponsordag 2024.

François van Nijnatten

29

IN 2023 IS ERNST VERKUIL TOEGETREDEN TOT HET BESTUUR VAN GOLF WOUWSE PLANTAGE. HIER EEN KORTE KENNISMAKING.

SPORTCOMMISSARIS GOLF WOUWSE PLANTAGE

Ernst Verkuil is op 14 maart 1954 geboren in Den Haag/ Scheveningen. Hij heeft de Lagere school in Eindhoven doorlopen en vervolgens bezocht hij de Middelbare school in Breda. Daarna is Ernst gaan studeren aan de School voor Scheepswerktuigkunde en Autotechniek (ATS) in Apeldoorn met de specialisatie autotechniek. Aanvullend heeft hij zich verder gespecialiseerd in Commerciële Economie / Management en Psychologie-Sociologie.

In 1977 is Ernst gehuwd met Anja Leijten en zij hebben samen twee zoons: Luc en Eric-Jan en zijn de trotse oma en opa van 3 kleinkinderen.

Na zijn militaire dienstplicht vervuld te hebben startte Ernst eind 1976 als trainee bij Blikman & Sartorius (B&S) aan het Rokin te Amsterdam. Hij startte als verkoper van kopieermachines en heeft daarnaast verschillende bedrijfs- en commerciële trainingen gevolgd, die uiteindelijk veel indruk op hem hebben gemaakt. Ernst heeft hier later vele jaren plezier van gehad.

In augustus 1979 is Ernst gestart voor de Keser Uitzendgroep (nu Adecco) als vestigingsmanager in Breda en Roosendaal. Na vier jaar maakte hij de overstap naar een echt Amerikaans bedrijf in de functie van Sales Engineer Benelux.

Begin 1986 ging Ernst naar Almanova Werkmeubel Industrie in Oisterwijk. Dit was voor hem een intensieve, maar prachtige job. Aan het eind van datzelfde jaar verhuisde ook het gezin naar Oisterwijk. Na enige tijd kreeg Ernst de functie van Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) en was hij verantwoordelijk voor de Logistiek en de Productpresentatie.

Medio 1990 kwam Ernst in contact met Kenneth Smit in Eindhoven. Samen met hem en twee andere ondernemende collega’s werd de basis gelegd voor ‘hun’ trainings-organisatie.

De groei naar een volwassen franchiseorganisatie verliep gestaag. In 2008 was deze reeds gegroeid naar zo’n 130 franchisers. Na 28 intensieve jaren moest Ernst het rustiger aan gaan doen en is hij gestopt met zijn praktijk.

• • • door Hans van der Kaaden • • •
ERNST VERKUIL
30

9 VRAGEN AAN ERNST VERKUIL

Waarom ben je gaan golfen?

“Dat begon op maandag 9 december 1996. In Eindhoven werd een vergadering al bij aankomst geschorst. Een collega zei, “Kom we gaan golfen. Schoenen, trui, jack en clubs leen ik je wel”. Op naar Houthalen!

Ik werd gegrepen door dit fenomeen. Het voorjaar erop ging ik naar de golfschool op de Wouwse Plantage en in augustus 1997 heb ik mijn GVB gehaald op Golfclub ‘Grevelingenhout’. Vervolgens kon ik op ‘golf-pad’ met mijn relaties. Dat ik aan het golfspel verslingerd zou raken gebeurde gaandeweg. Zakelijk is het een mooi instrument om een relatie te verstevigen en new business te genereren. Golfen met facturabele vrienden en potentiële klanten in binnen- en buitenland, wat is golf toch leuk!”

Hoelang golf je en sinds wanneer ben je lid op Golf Wouwse Plantage?

“Ik golf zo’n 26 jaar. In die tijd was er een wachtlijst van jewelste op de Wouwse, dus kon ik niet direct lid worden, tenzij… En in 2000 was het zover. Een sponsorcontract en de bedrijfsnaam voor een aantal jaren op het bord bij hole 2.”

Had je al bestuurlijke ervaring voordat je bestuurder werd?

“Nee, niet echt. Slechts één korte periode als TC-voorzitter voor onze club. Wij hadden een leuk team en organiseerde o.a. een Bootcamp in Frankrijk voor de dames en heren selectiespelers. Leden die deelnamen hebben het er zo nu en dan nog over.”

Waarom ben je in 2023 toegetreden tot het bestuur van GWP?

“Fred Hermans, onze nieuwe voorzitter, sloot zich ergens begin mei van dit jaar ‘spontaan’ aan bij Anja en mij om een ronde te spelen. Gaandeweg bespraken wij de vacante bestuursfuncties. Fred vroeg of ik interesse had om een gesprek aan te gaan. Daar heb ik ja op gezegd. In dit gesprek maakte hij zijn motivatie, visie en benadering als voorzitter duidelijk. Het omgekeerd gebeurde ook en toen was een besluit snel genomen”.

“Golf Wouwse Plantage is een geweldig mooie baan met een lange historie. Het voelt als een tweede thuis. Ik wil helpen om ‘ons thuis met park en bos’ te behouden. Ook de golfsport ligt me aan het hart. In de rol van sportcommissaris zet ik me daar graag voor in. Zolang ik lid ben, zijn er veel mensen die zich voor de club ingespannen hebben, dus ook voor mij.

En dan komt er een moment dat je iets terug wilt doen”.

Kun je in grote lijnen beschrijven wat het werk van een bestuurder GWP inhoudt en hoeveel tijd je daarmee kwijt bent?

“Een interessante vraag. Ik ben sportcommissaris, medebestuurslid en klankbord, dat betekent samenwerken met commissies en golfprofessionals. Er is zoveel te doen!

Denk aan het project ‘clubhuis’. Of aan de teams die op het hoogste niveau golfen”.

“Dit jaar hebben we een dames- en jeugdteam in de hoofdklasse en een herenteam in de reserve hoofdklasse, dat is geweldig mooi.

Ik nodig iedereen uit om te gaan kijken in het komend seizoen.

Er zijn nog meer (of zeg ik waren) ‘betrokken’ competitieteams: de 27-holers die moesten dealen met het ‘ampute-

ren’ van de 3 t/m 5 klasse door de NGF”. Er staat nu een 18-holes competitie op de kalender. Dat is een onbegrijpelijke keuze voor veel clubs en competitiespelers, ook voor velen binnen onze vereniging”.

“De Wedstrijdcommissie spant zich in met passende veranderingen voor de clubcompetities en -kampioenschappen. Zij hebben oog voor een vernieuwde ‘menukaart’ met een scala aan funwedstrijden, toegankelijker voor heel veel leden”.

“De Jeugdcommissie komt dit jaar met ‘De Van Zeebroeck Trofee’. Een nieuwe activiteit voor de jeugd, gesteund en gesponsord door de grondeigenaren, de familie Van Zeebroeck, die zich betrokken voelt bij het welzijn van onze leden en hun club.

En tijd? Vergelijk het met het hebben van je eigen onderneming, daar steek je altijd meer tijd in dan je wilt of hebt gepland. Het wordt een bijzonder golfjaar 2024”.

Hoe belangrijk is het verenigingsleven voor jou?

“Het is grotendeels mijn vrijetijdsinvulling. De Wouwse is een ‘netwerk’ van gelijkgestemden, je maakt er vrienden, wisselt kennis en ervaringen uit. Onze golfsport staat hierin centraal. De vereniging vormt het sociale hart. De baan doet de rest”.

Hoe ziet jouw ‘gedroomde’ golfvereniging eruit?

“Een gastgerichte golfclub, dat is een club waar van alles met enthousiasme wordt georganiseerd. Wij hebben goed bezette clubcompetities, kampioenswedstrijden en anderzijds funwedstrijden voor jong en oud.

En niet te vergeten de mooiste en grootste ProAm van Nederland!

Lekker eten en drinken met familie, vrienden of gasten in een ongedwongen sfeer. Een bruisende countryclub en een vriend die me altijd begroet met: Gewoon een groot feest!”.

Wat zijn je ambities voor de toekomst als bestuurder?“Mijn intentie is een positieve bijdrage te leveren als sportcommissaris en bestuurslid.

Naast het luisteren naar opvattingen en ideeën van anderen, ben ik bezig met zaken die in mijn portefeuille horen. Daarbij gaat het om coördinatie van initiatieven, activiteiten en communicatie met commissies en leden van onze vereniging”.

Is er verder nog iets wat je kwijt wilt aan onze leden? “Oer-leden hebben de basis gelegd voor onze vereniging op een geweldig mooie locatie. De opvolgers hebben gezorgd voor het voortbestaan ervan. Daar zijn wij hen dankbaar voor.

Er is ruimte voor nieuwe leden. Familie, vriendenkring en netwerken zijn de bronnen voor aanwas van leden en in het bijzonder jonge mensen. Golf Wouwse Plantage is ‘far-out’ de mooiste golfbaan in de wijde omtrek. Maak plezier! Heb je ideeën laat het weten. Trek je stoute golfschoenen aan, vraag je clubvrienden en doe mee aan golfwedstrijden en andere evenementen. De kalender vind je op de website en in E-golf4U. Ook onze vereniging staat en valt met het enthousiasme en de deelname van leden aan de sport en sociale activiteiten die worden georganiseerd”.

JAARBOEK 2023 | Golfclub Wouwse Plantage
2 3 4 6 5
1
8 7 9

WELKOM BIJ DE CADDIEMASTER

Het team caddiemasters van Golf Wouwse Plantage speelt een steeds belangrijkere rol in de gastvrije ontvangst van leden en gasten, greenfeespelers, sponsoren en groepen. Zij geven uitvoering aan de speeltijdenregeling en aan besluiten, die genomen zijn door de leden tijdens de ALV en door het bestuur en het management.

De caddiemaster verzorgt dagelijks de ontvangst van de bezoekers, bestaande uit spelers die zich komen melden voorafgaand aan de door hen geregistreerde starttijden. Deze spelers zijn leden, gasten van leden en greenfeespelers. Via de caddiemaster kunnen telefonisch starttijden en zo nodig handicarts worden gereserveerd.

De wedstrijdcommissies leggen hun wedstrijden voor het gehele jaar vast. In de praktijk werken deze commissies nauw samen met de caddiemaster om de planning in goede banen te leiden. De caddiemaster waakt mede over de voortgang en waar nodig wordt de planning aangepast.

Bij de caddiemaster zijn ook de meest gevraagde golfartikelen te koop. Met het aanbod in de shop wordt ingespeeld op de wensen van leden en bezoekers.

In verband met de aangepaste openingstijden van de horeca is sinds september 2023 de ruimte van de caddiemaster ook in gebruik genomen als ontvangstruimte met gezellige zitjes en een wedstrijdtafel. In de hal staat een professioneel koffieautomaat, zodat men te allen tijde kan genieten van een kopje koffie vóór of ná de speelronde. Ook zijn er flesjes water, candybars of koeken voor in de baan te koop. De caddiemaster werkt nauw samen met de horeca inzake golfarrangementen en ontvangst van groepen.

“Samen met mijn man ben ik lid van deze mooie vereniging. Na mijn baan als manager bij Douglas, wilde ik mij elders weer bezig gaan houden met het op maat bedienen van de gasten en vooral luisteren naar hun wensen. Samen met mijn collega’s Betsy, Ilse en Cat, staan wij voor u klaar om uw golfmomenten zo mogelijk nog aangenamer te maken. Een snoepje, een praatje of een reservering. U bent van harte welkom.”

“Binnen de functie van caddiemaster komt mijn werkervaring op het gebied van onderwijs, evenementorganisatie, journalistiek en communicatie goed van pas. Ik ben een actief golfer en vind het een uitdaging om de beleving binnen Golf Wouwse Plantage op een zo hoog mogelijk plan te brengen. Met plezier ben ik het aanspreekpunt voor al uw vragen.”

Het team caddiemasters bestaat uit vier gedreven dames, met elk een eigen achtergrond. Zij maken in de uitvoering gebruik van hun reeds opgedane werkervaring, hun affiniteit met golf en hun communicatieve, administratieve en sociale vaardigheden.

Sandra Smolders heeft op verzoek van het bestuur de rol van hoofd caddiemaster op zich genomen om de communicatie tussen bestuur, management en horeca beter te laten verlopen.

Zij stuurt op deze punten de andere caddiemasters aan en overlegt met hen over de dagelijkse gang van zaken.

De post van de caddiemaster wordt het jaar rond bezet door Sandra Smolders, Betsy de Kock, Ilse Schouten en Cat Tax. Met plezier zorgen zij voor een warme ontvangst en goede dienstverlening. In het kader van de herkenbaarheid en uniforme uitstraling zijn de dames dit jaar voorzien van een stijlvolle outfit.

Golf Wouwse Plantage is de thuisbasis voor een diverse groep golfers, variërend in leeftijd, herkomst en doelstelling. De een geniet van de sport op prestatieve wijze, de ander puur recreatief of vooral vanuit het sociaal maatschappelijke oogpunt. Golf is nog steeds netwerksport nummer 1 en ook daarin vervullen de caddiemasters een rol. Het verbindend vermogen van de medewerkers is van belang voor de beleving binnen Golf Wouwse Plantage.

“De tevredenheid van de gasten vind ik enorm belangrijk en op een golfbaan bestaat dat gevoel uit een totaalbeleving. Ik ken dat gevoel als geen ander, daar ik en mijn man zelf lid zijn en weet waar wij van willen genieten. Als caddiemasters zijn wij aan de balie en telefonisch het eerste aanspreekpunt en daar begint die hele beleving.”

“Ik sta u graag te woord en het is mij een waar genoegen u als gastvrouw op weg te helpen tijdens een gezellige dag golf met vrienden en/ of familie. Ook de helpende hand bieden bij wedstrijden vind ik erg leuk en draagt bij tot de ultieme golfbeleving. Ik ambieerde deze functie weer, na die op een andere club uitgevoerd te hebben. ”

Wij zijn blij u zeven dagen per week van dienst te mogen zijn...

32

M ATCHPLAY KAMPI OENSCHAP SENIOREN

Deze titel doet vermoeden dat dit kampioenschap wellicht een gezapig paar rondjes golf betreft, maar niets is minder waar! Leeftijd speelt blijkbaar geen enkele rol in het fanatisme, de strijdlust en de wil om te winnen (of de angst te verliezen...) bij het Matchplay Kampioenschap Senioren.

VERSLAG VAN RUNNER-UP MARCO TAX

Nadat mijn voorronde tegen Paul van Daalen wegens privéomstandigheden helaas niet door kon gaan, mocht ik zaterdagochtend aantreden tegen de immer aimabele Jaap Ramondt. Een gezellig en sportief rondje matchplay viel ons ten deel waarbij de strijd, die gestart was op de Bleekloop, aardig gelijk op ging. Helaas voor Jaap eindigde de strijd (en zijn bal) in de bosschages van hole 16 op de Plantage.

Aansluitend mocht ik het strijdtoneel opnieuw betreden, nu tegen een bijzonder goed voorbereide Jef Mahieu. Jef had nog geen kruid verschoten en kwam fris en fruitig en trappelend van ongeduld de teebox opgestapt. Niets had hij aan het toeval overgelaten. Hij had ook zwaar geïnvesteerd in een grote partij hagelnieuwe PRO-V1 ballen, ieder balletje eigenhandig door hemzelf voorzien van herkenbare markering! Helaas voor Jef maakt herkenbare markering de ballen niet beter vindbaar. De ene na de andere gloednieuwe Titleist vloog het hoge gras in en drie

minuten zoeken duurt lang, zeker als dat vele malen nodig blijkt te zijn. Een opmerking van de wedstrijdleiding inzake ons tempo (?) maakte het humeur en ook de swing van Jef er niet beter op. Resultaat voor mij: een plek in de finale!

En wat voor een finale! Ik mocht aantreden tegen niemand minder dan de regerend Matchplay Kampioen Hans van Bijsterveldt. Een mooie strijd voltrok zich, waarbij Hans op de eerste 9 holes nog niet het achterste van zijn golf-arsenaal liet zien. Na 9 holes all square…. het zou toch zeker niet…?

Na een slordigheidje mijnerzijds op hole 1 (Plantage) kwam ik 1 down. Dit meende ik goed te kunnen maken op hole 3. Mijn bal lag met een prima ijzer op de green, terwijl Hans links in de zonk op een meter of 20 van de pin lag. Met de gedachte ‘Knappe jongen als hij daar nog een parretje uittrekt’, maakte ik mezelf al blij. Dat werd dan ook geen par,

maar een fantastische chip in voor birdie!

Hans rechtte daarop zijn rug en schakelde een tandje of drie bij, zodat ik mocht genieten van een masterclass golf! Putten was voor Hans niet meer nodig: alle ballen van > 150 meter strak naast de pin! Geluk? Nee: hier heeft hij deze week uitgebreid op geoefend!

Tegen dit golfgeweld was ik uiteraard niet opgewassen. De 2e plek was met zo’n tegenstander voor mij het hoogst haalbare!

Ik kan iedereen aanraden om volgend jaar mee te doen. Het is hartstikke leuk, leerzaam en gezellig!

Met vriendelijke golfgroet, Marco Tax

33

Presidentswood 2023

Op zaterdag 17 juni gingen we om 12.00 uur van start voor de ‘Presidentswood’.

Op het laatste moment hadden zich toch nog enkele deelnemers afgemeld, zodat er slechts 36 mensen meededen met de wedstrijd.

Na al meer dan een maand zonder regen en al enkele weken met hoge temperaturen was de baan erg droog. Ook op deze dag tikte de temperatuur opnieuw tegen de 30 graden aan, dus veel water drinken en waar mogelijk de schaduw opzoeken was het motto.

Na de hitte was het heerlijk uitrusten op het terras en werden we verwend met een hapje en een drankje. Het was voor Fred Hermans de eerste keer dat hij de ‘Presidentswood’ uit mocht reiken. Wellicht nog wat onwennig, maar toen hij per ongeluk de emmer met bloemen omstootte en een flinke hoeveelheid water over zich heen kreeg was het ijs(water) snel gebroken.

Fred vertelde dat hij pas later had vernomen dat het gebruikelijk is om ook de partners van de vrijwilligers uit te nodigen voor deze wedstrijd en hij beloofde dit het volgend jaar goed te maken.

Prijzen

Er is over het algemeen goed gespeeld tijdens deze editie van de ‘Presidentswood’. Er werd gestart met het uitreiken van de prijs voor de Neary. Deze werd gewonnen door Wolter Keers. Daarna was het de beurt voor Henk Schoone, die de prijs voor de Dubbel Neary in ontvangst mocht nemen. De ‘Presidentswood’ is dit jaar gewonnen door Boudewijn Meijer, die maar liefst 43 stableford punten scoorde. De tweede prijs is gewonnen door Laura van der Graaff met 38 stableford punten en Herman van Straaten mocht de derde prijs in ontvangst ne-

men met een score van 37 stableford punten.

Vanwege het beperkt aantal deelnemers heeft Fred in samenspraak met de wedstrijdcommissie besloten om dit jaar geen prijs uit te reiken aan de commissie met de beste score. Er moeten immers minimaal drie deelnemers van een commissie deelnemen en dat aantal werd niet gehaald, zodat er dit jaar te weinig commissies in aanmerking zouden komen om de prijs te kunnen winnen.

45 Stablefordpunten

Alvorens we uitgenodigd werden om deel te nemen aan de barbecue vroeg

Herman van Straaten nog even onze aandacht. Wat bleek, er was nóg een deelnemer die op deze dag uitmuntend had gescoord en wel met een totaalscore van 45 stableford punten. Deze deelnemer was onze kersverse voorzitter Fred Hermans. De ‘Presidentswood’ is echter op uitnodiging van de voorzitter en daarom heeft Fred besloten om zich terug te trekken uit de wedstrijd en de eer te laten aan Boudewijn. Een opmerkelijk sympathieke geste!

Namens alle deelnemers dank aan de voorzitter voor deze geslaagde dag.

34
• • door
• • •
Mieke van Loon

Beter een goede buur dan een verre vriend…

In gesprek met Peter Hultermans, eigenaar Natuurlijk Kloof

Op vrijdag 20 oktober 2023 waren wij te gast bij Natuurlijk Kloof. Met trots vertelt Peter Hultermans dat zijn bedrijf volgend jaar 40 jaar bestaat, maar de geschiedenis van deze locatie gaat veel verder terug. Al in 1956 was er op deze plek een eenvoudige uitspanning voor boswandelaars.

Destijds nog een houten barak, die in de zestiger jaren werd afgebroken omdat dat niet meer veilig werd geacht. De Kloof is meerdere keren van eigenaar gewisseld en na een faillissement heeft het pand zelfs een jaar leeggestaan. Vanaf 1984 wordt het bedrijf geëxploiteerd door de familie Hultermans, destijds onder de naam ‘De Nieuwe Kloof’ en de laatste 25 jaar onder de naam ‘Natuurlijk Kloof’. Vanaf het begin werkte Peter samen met zijn vader in het bedrijf en nu werkt hij met zijn twee zoons Dylan en Kyle, die in de nabije toekomst op hun beurt het stokje over gaan nemen. In de loop van de tijd is het bedrijf veranderd van een restaurant naar een partycentrum.

Feesten en partijen

Vanaf 1997 is de core business feesten en partijen. Het bedrijf beschikt

over zes zalen en een aantal buitenlocaties. Vijf dagen per week kan men hier terecht, op maandag en dinsdag is het bedrijf gesloten. Bovendien zijn ze al achttien jaar een door de gemeente erkende trouwlocatie.

Teamgeest

Het bedrijf draait op volle toeren; tot 2025 zijn alle favoriete dagen volgeboekt. Peter beschikt voornamelijk over vast personeel. Tijdens de coronaperiode heeft hij al zijn personeel weten te behouden. Gedurende deze periode was het personeel twee dagen per week op het bedrijf om samen allerhande klussen te doen en dat heeft de teamgeest nog eens extra versterkt.

Het bedrijf ligt in hetzelfde Natura 2000 gebied als Golfclub Wouwse

Plantage en dat houdt in dat vernieuwingsplannen lastig zijn te realiseren. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel en met de overname van zijn bedrijf voor de deur zijn dit spannende processen, omdat door de aangescherpte wetgeving het bedrijf meer en meer aan strengere regels is gebonden.

Peter en zijn team kunnen terugblikken op prachtige evenementen. Een acht minuten durende lasershow, rally’s met oldtimers, twee lustrumfeesten voor onze golfclub en er is zelfs ooit eens een kameel binnen geweest.

Hard werken dat wel, maar met heel veel plezier!

• • •
• • •
door Mieke van Loon en Cari Kahn
35
Peter Hultermans, met in zijn handen het Jaarboek 2022 met het verslag van het lustrumfeest van Golf Wouwse Plantage bij Natuurlijk Kloof.

De Wedstrijd Commissie introduceert dit jaar een nieuw concept voor de ‘Clubjes Cup’. In het voorjaar wordt de Clubjes Cup ‘Summer edition’ gespeeld en in het najaar wordt de Clubjes Cup ‘Winter edition’ gespeeld.

ZATERDAG 24 JUNI 2023

CLUBJES CUP ‘SUMMER EDITION’

Voor de ‘Summer edition’ zijn teams van 4 personen gevormd, waarbij door ieder team in twee koppels werd gespeeld tegen een ander team. De spelvorm was Chapman Foursome, waarbij de Stableford punten per koppel bij elkaar opgeteld werden en dit was bepalend voor de uitslag. Er werd, zoals gebruikelijk, gestart via een ‘Shotgun’.

Het aantal deelnemers was helaas slechts beperkt tot 52, ondanks het geweldige mooie zomer weer. De prijzenpot was rijk gevuld en daarbij bood het nieuwe concept een bijzondere extra prijs: een trofee ‘East meets West’. Het idee is afgeleid van ‘De Ryder Cup’. Er werd een verticale streep getrokken door Golf Wouwse Plantage waarbij East (Roosendaal) streed tegen West (Bergen op Zoom). De winnaar van ‘East meets West’ werd bepaald door de drie beste team scores in SF punten. Ingrediënten voor een prachtige wedstrijd waren aanwezig.

Ontvangst en verzorging

De wedstrijd was uitstekend georganiseerd door onze Wedstrijd Commissie GWP, waarbij iedereen bij de ontvangst een kopje koffie of thee kreeg aangeboden met ruime keuze uit allerlei lekkernijen. Daarnaast was er voor iedereen nog iets om mee de baan in te nemen. In de baan werden de deelnemers getrakteerd op een heerlijk fris drankje,

een broodje ‘Gezond’ en een stuk fruit. Kortom, alles was aanwezig om deze dag volop te gaan genieten. Na afloop was er een drankje, een snack en voor wie wilde de mogelijkheid van een warme maaltijd. Een TOP dag!

De prijsuitreiking

De prijsuitreiking was een enthousiast spektakel. Glenn Kies was helemaal in zijn element en maakte er een schitterende happening van. Eerst werden de individuele prijzen uitgereikt en aansluitend de teamprijzen.

Tot slot werd de trofee ‘East meets West’ uitgereikt. In de uitslag werd duidelijk dat het team West (216 SF) gewonnen had van het team East (204 SF). De trofee werd uitgereikt aan de captain van het team met de beste score: Davie van Eekelen. Tot slot vroeg Clasien Bienfait-van Hasselt nog even de aandacht van alle aanwezigen om een GROOT compliment te maken voor de Wedstrijd Commissie, die in alle opzichten een fantastisch evenement had georganiseerd. Hiervoor klonk dan ook aansluitend een geweldig applaus!!

Resultaten

Individuele prijzen:

Neary BL 4: Pieter Bernaards

Neary BL 8: Rene Baartmans

Neary PL 12: Jopie de Bont

Neary PL 16: Mieke Groen

Longest BL 2 dames: Mieke Groen

Longest BL 2 heren: Pieter Bernaards

Uitslag:

1e plaats: met 74 Stablefordpunten

Davie van Eekelen, Thom Janssen, Kevin Reedijk en Timo Schrijver.

2e plaats: met 73 Stablefordpunten

Rene van Meel, Jacques Snijders, Paul van Dalen en Rob Zimmermann

3e plaats: met 67 Stablefordpunten

Wim Spierings, John Schoonhoven, François van Nijnatten en Hans Burger

• • • door Hans van der Kaaden • • •

In navolging van de zomereditie vond op 28 oktober de ‘wintereditie’ van de Clubjes Cup plaats. Dit keer waren er maar liefst 124 deelnemers!

De weersvooruitzichten waren niet best, maar uiteindelijk hadden we 18 holes droog weer met zelfs nog de zon erbij!

Ook bij deze editie was alles perfect georganiseerd! De inwendige mens werd zeer goed verzorgd vooraf, tijdens én na de wedstrijd. Na de prijsuitreiking werden er zelfs nog frietjes stoofvlees geserveerd zodat we helemaal voldaan weer huiswaarts gingen.

De felbegeerde jasjes werden uiteindelijk gewonnen door John Schoonhoven, Tom Gyselinck, François van Nijnatten en Wim Spierings, met totaal 71 punten.

Ook werd door Bram van Egeraat de wedstrijdcommissie nog even goed in het zonnetje gezet, als dank voor alle inzet gedurende het hele wedstrijdseizoen. Chapeau!

De wedstrijdcommissie v.l.n.r.:

Glenn Kies, Jopie de Bont, Tom Gyselinck, Henk Schoone, Bram van Egeraat, Robert-Jan Suijkerbuijk, Hans Burger en Joost Veldkamp. Noud Vrijdag ontbreekt op de foto.

Nearies:

Ivan den Hollander (hole 4)

Adie Adringa (hole 8)

Timo Schrijver (hole 12)

Johan Ketelaars (hole 16)

Longest drive dames:

Annemiek Vroon (hole 11)

Longest drive heren: Floris

Fluijt (hole 11)

Overall klassement (teamprijzen):

1. VVV 1:

John Schoonhoven/Tom Gyselinck (40 pt)

François van Nijnatten/ Wim Spierings (31 pt)

2. The Last minutes:

Luigi Corona/Ian Wessling (35 pt)

Arthur Leis/Michael van de Werfhorst (34 pt)

3. Team 25:

Bart van den Bergh/Julia Franken (33 pt)

Kevin Reedijk/Linda Groenenstein (32 pt)

28 OKTOBER 2023 • • • door Korien van Eijndhoven • • •
CLUBJES CUP ‘WINTER EDITION’
JAARBOEK 2023 | Golfclub Wouwse Plantage 1

OPNIEUW MOOIE DAGEN... WOUWSE PRO-AM 2023 4

Vrijdag 30 juni

Dunhill wedstrijd

Voorafgaand aan de Dunhill wedstrijd speelden 30 professionals al om 7.00 uur in de ochtend hun 2e golfronde.

Woensdag 28 juni

Senioren Pro-Am

Op woensdag 28 juni ging de ProAm van start met de traditionele Senioren Pro-Am, waarbij drie leden van Golf Wouwse Plantage gekoppeld werden aan een geïnviteerde, bij voorkeur, dames professional. Er speelden 21 teams en zij gingen onderling de strijd aan met elkaar om de felbegeerde titel. Het team van Wes van den Bogaart (toevallig een heren professional) is erin geslaagd om dit jaar hun titel te prolongeren; een bijzondere prestatie!

Uitslag:

1. Wes van den Bogaart, Martin van Stokhem, Ger Tegelaar en Harold Siderius.

2. Michelle Wouters, Wilma Koeyvoets, Nicole van Koetsveld en Mirjam van Stokhem.

3. Corina de Jongh, Johan Schrijver, René van Meel, Jacques Schrijver.

Donderdag 29 juni

Wouwse Plantage Trophy

Op donderdag 29 juni gingen de PGA professionals en topamateurs, waaronder 9 amateurs van De Wouwse met een wildcard, van start voor een driedaagse Order of Merit wedstrijd om de Wouwse Plantage Trophy (1e prijs 5.500 euro).

De PGA professionals en topamateurs die namelijk na dag 1 op plaats 61 of hoger stonden, mochten hun 2e ronde gekoppeld aan een amateur spelen.

Er werd gestart in een shotgun wedstrijd volgens het Dunhill format (score van pro en amateur samen). Voor de pro’s dus een dubbel belang om goed te scoren en voor de amateur de uitdaging om de pro goed te stimuleren voor een mooie gezamenlijke score. Een pittige strijd waarbij elke score telt, maar daar zijn ook de prachtige hoofdprijzen naar.

Eén van de hoofdsponsors, Aruba Tourism Agency, zorgde voor een Arubaans sfeertje op de Dunhill vrijdag met een cocktailbar met Aruba Arriba’s op hole 10 Plantage. Ook sponsorden zij de Dunhill wedstrijd met een waarde cheque voor een reis naar Aruba voor de amateur van het winnende Dunhill koppel, alsmede voor de beste individuele amateur (hoogste Stablefordscore) als deze niet samen zouden vallen. In beide gevallen won Annemiek Vroon, mede door haar hoge eigen individuele score (41p). De tweede reischeque naar Aruba werd derhalve verloot onder de 60 amateurs en werd gewonnen door Wim Spierings.

Uitslag:

1. Owen Edwards (pro) en Annemiek Vroon (am)

2. Michael Wedema (pro) en Wim Spierings (am)

3. Floris de Haas (pro) en Jan Hoogstrate jr. (am)

Zaterdag 1 juli

De 3e dag voor de professionals voor de Order of Merit met twee spelers aan de leiding met een score van -6: Wouter de Vries en Nordin van Tilburg.

In totaal 33 teams (pro en 3 amateurs) gingen deze dag van start in een shotgun wedstrijd om samen de strijd aan te gaan om de Wouwse Plantage Pro-Am Teambeker en om de hoofdprijs, een 6-daagse reis naar Curaçao en deelname aan de Blue Bay International Pro-Am van 8-10 december 2023 voor het winnende team. De finale dag met de Team Pro-Am werd verzorgd door een andere hoofdsponsor, te weten Curaçao Tourism Board, met Brasa bier op hole 1 Bleekloop en op het terras na de wedstrijd. Zij sponsorden in samenwerking met Blue Bay Resort een 6-daagse reis naar Curaçao en deelname aan Blue Bay International Pro-Am van 8-10 december 2023 voor het winnende team.

PGA Wouwse Plantage Trophy 2023:

1. Wouter de Vries (pro) totaal score -11 (68-7067)

2. Lars Buijs (pro) totaal score -6 (71-70-69)

2. Nordin van Tilburg (pro) totaal score -6 (70-6872)

Uitslag Pro-Am Teambeker:

1. Aydan Verdonk (pro), Walter Cats, Jean-Pierre Kolthoff en Ben Braat

2. John Boerdonk (pro), Pieter de Bot, Jeroen Mulder en Ton Breeweg

3. Abel Derksen (pro), Maarten Kaas, Pascal Mouthaan en Boudewijn van de Plas

Op zaterdagavond 21.00 uur werd er een tombola gehouden, waarbij alle Dunhill en Team ProAm deelnemers kans maakten op dezelfde reis, maar dan moesten zij wel op hole 8 Bleekloop, de Blue Bay hole, hun afslag op de green hebben geslagen én aanwezig zijn bij de tombola. De verloting werd gedaan door Churandy Martina, ambassadeur voor Curaçao. Nadat hij eerst 2 ballen pakte van spelers die net naar huis waren gegaan, werd het balletje van Bart Eikhout getrokken, die daarmee ook naar Curaçao mag afreizen.

De Pro-Am organisatie, bestaande uit Jan Hoogstrate, Judith Laros, Truce Oskam en Herman van Straaten kan wederom terugkijken op een prachtig toernooi met veel enthousiaste deelnemers, een geweldige ambiance en een overdadige prijzenpot.

• • • door Mieke van Loon • • •

Wouter de Vries wint Pro-Am

Wouter de Vries, ex-pro van de Wouwse, heeft dit jaar met een score van min 11 en een verschil van 5 slagen de ProAm gewonnen. Op een gedeelde tweede plaats eindigden

Lars Buijs en Nordin van Tilburg met een score van min 6. Na de Wouwse heeft Wouter op De Dommel lesgegeven vanaf mei 2020 tot mei 2023 en nu is hij weer fulltime playing pro.

In juli 2023 zei hij in het Golfers Magazine: “Ik heb nu aan drie grote wedstrijden van de PGA Holland meegedaan en die heb ik alle drie gewonnen. Dat het op de Challenge Tour nog niet lukt is jammer, maar niet iets om me zorgen over te maken. Je moet eerst weer leren kruipen voor je hard kunt gaan lopen.”

Vuurtje

Tijdens een interview met onze redactie gaf Wouter aan de afgelopen jaren altijd wel gespeeld te hebben, maar dat er ‘een vuurtje’ is gekomen waarna het spelen veel beter

ging. De Wouwse is voor hem speciaal, omdat hij in 2013 en 2019 al bij ons lesgegeven heeft. “De baan, de leden en de mogelijkheden heb ik altijd geweldig gevonden en nog steeds. Ook vind ik - en met mij vele anderen - de baan ook lastig, zeker in een toernooi. Daarom ben ik extra trots dat ik dit toernooi heb mogen winnen.

Hij had weinig last van extra spanning. “De laatste ronde speelde ik met Jan-Willem Passer en zijn team. Dat was echt heel relaxt en ik kon het genieten en het focussen combineren. Het is niet gebruikelijk dat we in zo’n format spelen, maar ik ga er zeker niet minder door spelen. De steun van het hele team hielp mij juist.”

Eind dit jaar gaat Wouter proberen om via de Qualifying School een kaart te behalen voor de Challenge Tour met het uiteindelijke doel om op de DP World Tour te komen. “Ik ben aan dit avontuur begonnen omdat ik later geen spijt wil hebben en omdat ik voel dat ik nog lang niet klaar ben als golfer.”

39
Van links naar rechts Nordin van Tilburg, Wouter de Vries en Lars Buijs.
• • • door Korien van Eijndhoven • • •

Vlaggendrager voor Nederland bij de Olympische Spelen van Tokyo in 2020, nu vlaggendrager voor het toerisme op Curaçao.

Sprinter met Europese titels, wordt ook heel blij van golf!

Churandy Thomas Martina

Op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli 2023 speelde Churandy Martina mee met de Pro-Am op Golfclub Wouwse Plantage. Dit is de tweede keer dat hij met een Pro-Am meespeelt. De eerste keer was op The Dutch. Op zaterdagochtend, voorafgaand aan zijn tweede ronde, spraken wij met hem.

door Yolien van Deutekom en Mieke van Loon

Churandy Martina is op 3 juli 1984 geboren in Willemstad op Curaçao. Hij is woonachtig in de Verenigde Staten, maar Curaçao voelt als zijn thuis. Hij nam vijfmaal deel aan de Olympische Spelen. Tweemaal voor de Nederlandse Antillen en driemaal voor Nederland: Londen 2012, Rio de Janeiro 2016 en Tokio 2021. In 2011 stopte de Nederlandse Antillen als atletieknatie te bestaan vanwege staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Martina besloot daarop om voortaan voor Nederland uit te komen.

Churandy Martina is houder van het Nederlands record op de 100 meter (9,91 sec.) en de 200 meter (19,81 sec.), op de 4 x 100 meter estafette en op de 4 x 200 meter estafette. Daarnaast heeft hij ook alle sprintrecords van de Nederlandse Antillen in handen.

Martina heeft gestudeerd aan de universiteit in El Paso, Texas in de Verenigde Staten. Naast zijn sportieve opleiding aldaar noemt hij het van groot belang dat sporters ook goed geschoold zijn. “Je weet immers niet wat je carrière je zal brengen en op een goede opleiding kun je altijd terugvallen.”

Olympische Spelen

Op de vraag wat hij als zijn mooiste prestatie/mooiste herinnering ziet in zijn atletiek carrière, antwoordt Martina dat dat toch vooral zijn deelname is aan de Olympische Spelen. Hij heeft goede herinneringen aan zijn eerste titel bij de Zuid-Amerikaans Jeugdkampioenschappen in 2002 op de 100 meter. Ook is hij trots op zijn prestaties bij de wereldkampioenschappen in Osaka, Japan in 2007 en op het Europees Kampioenschap

40
• •
• • •

in Amsterdam in 2016. Op beide evenementen heeft hij heel goed gepresteerd. Momenteel traint Martina hard voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Hij vertelt dat trainingen nu anders verlopen dan vroeger vanwege veranderde technologie. Wat voor Martina de grootste uitdaging vormt is om lichamelijk gezond te blijven en daarnaast vrij van blessures.

Birdy-putt

Na zijn atletiek carrière wil Martina zich gaan toeleggen op de golfsport. Zijn eerste kennismaking met golf was in 2016, toen hij tijdens een golftoernooi op Blue Bay in Curaçao, werd gekoppeld aan Robert-Jan Derksen. In een eerder interview vertelde hij dat hij die dag voor het eerst een putter in zijn handen had, maar hij maakte een putt voor een birdie! Na die bijzondere birdie-putt is Churandy een enthousiast golfer geworden. Churandy traint veel op Papendal en is lid van de Edese Golf Club Papendal. Momenteel is zijn handicap 10.7, maar hij is vooral tevreden over zijn korte spel.

Lachend vertelt hij dat het zijn doel is om de bal daar te krijgen waar hij wil. Van golf wordt Churandy Martina vooral heel chill en blij!

Meest positieve BN’er...

Churandy Martina is in Nederland tot tweemaal toe, in 2016 en 2018, uitgeroepen tot de meest positieve BN’er. Zijn getoonde veerkracht en doorzettingsvermogen, gecombineerd met een positieve uitstraling, zijn vrolijke en optimistische levenshouding hebben bijgedragen tot deze waardering. Zelf vertelt hij hierover dat ook hijzelf blij wordt als hij iets voor anderen kan betekenen en hij merkt dat zijn positiviteit overslaat op andere mensen. Wij vragen hem hoe belangrijk mindset is bij de atletieksport. Martina schat dat als volgt in: 50% lopen en 50% mindset. Hij onderkent dat mindset ook heel belangrijk is bij de golfsport en hij hoopt met het beoefenen van de atletieksport een goede basis te hebben gelegd voor zijn verdere golfcarrière.

Martina geeft aan dat hij de dag eerder enorm genoten heeft van onze mooie golfbaan, maar hoopt dat hij de tweede dag van de Pro-Am beter golf kan laten zien. Aan het einde van de finaledag mag hij als ambassadeur van Curaçao namens één van de hoofdsponsors, Curaçao Tourism Board, de hoofdprijs uitreiken.

Onder dankzegging voor zijn tijd en het leuke gesprek sluiten wij het interview af met een mooie foto op de afslag van hole 10 (Plantage).

‘never change a winning team’

Woensdag 28 juni begon - na maanden voorbereidende werkzaamheden - de vierdaagse 41ste editie van de Pro-Am Wouwse Plantage.

Alles was tot in de puntjes geregeld door de Pro-Am commissie: ontvangst met voor alle deelnemers een mooi cadeau van de commissie en een superhandig handdoekje van sponsor Skechers, koffie met iets lekkers erbij en voorafgaande aan de wedstrijd uitleg over de spelvorm. Deelnemers kregen ook de kans de elektrische trolleys van JuCad door de baan uit te proberen.

21 teams (bestaande uit drie amateurs en een (vrouwelijke) pro) streden in een shotgun wedstrijd om de prijzen. De catering door de baan was prima verzorgd door verschillende sponsoren als Restaurant Sistermans, Bakkerij Van den Bemd en Domino’s Pizza.

Onder uitstekende speelomstandigheden werden er mooie scores binnengebracht; Robert Jan Suijkerbuijk assisteerde bij de controle van de binnengekomen kaarten.

Gedegen mentale training

Het te kloppen team was de combinatie Wes van den Boogaart, Harold Siderius, Ger Tegelaar en Martin van Stokhem. Dit team, winnaar van vorig jaar, had zich goed voorbereid met o.a. matching kleurrijke shirts. In de wandelgangen werd er ook gefluisterd over een hoogtestage in de binnenlanden van Spanje en een gedegen mentale training….

Met 91 stablefordpunten werden zij verdiend eerste. Zij ontvingen Scotty Cameron putters als eerste prijs. Voor de pro van het team was er een magnum rosé en een mooi boeket bloemen.

Tweede met 86 punten werd het team van Michelle Wouters met Nicole van Koetsveld, Wilma Koeyvoets en Mirjam van Stokhem.

Derde en vierde met 83 punten werden het team van Corina de Jong, Johan Schrijver, René van Meel en Jacques Snijders en het team van Charlotte Lemstra met Ineke Pieters, Els Elenbaas en Cari Kahn. De longest drives werden geslagen door Ingrid Schrijver en Harold Siderius. De leary op hole 10 werd door de oudste deelnemer aan de wedstrijd gewonnen. Piet Landa kreeg een welverdiend applaus na zijn korte speech.

Neary’s werden geslagen door Cari Kahn en John Borst (hole 4), Wilma Kruik en Frank Kerstens (hole 8) en Ingrid Schrijver en Diederik Haase op hole 16.

Tenslotte nog een woord van dank aan alle sponsoren, vrijwilligers, medewerkers, greenkeepers en horecapersoneel voor het doen slagen van deze mooie golfgebeurtenis!

JAARBOEK 2023 | Golfclub Wouwse Plantage 41
Senioren Pro-Am 2023, ofwel

Vijf generaties

Landgoed Wouwse Plantage

IN GESPREK MET GRÉGOIRE VAN ZEEBROECK, ÉÉN VAN DE EIGENAREN VAN HET LANDGOED WAAROP GOLF WOUWSE PLANTAGE IS GEVESTIGD.

Kunt u ons herinneren aan de geschiedenis van Golf Wouwse Plantage (GWP) en de deelname van uw familie?

Onze familie is aanwezig op het Landgoed Wouwse Plantage sinds 1895. Een feest was gepland voor de 125ste verjaardag in 2020, maar helaas gooide Covid roet in het eten.

Onze grootvader Jean Speeckaert, een gepassioneerd golfer, die als voorzitter van de Senioren Golf België de kans kreeg om op de mooiste golfbanen ter wereld te spelen, was meteen enthousiast toen eind jaren zestig/begin jaren zeventig een groep investeerders hem het golfproject presenteerde op een deel van het landgoed.

In het begin bestond het project wijselijk uit 9 holes (Plantage). Na een vijftiental jaar werden er 5 holes toegevoegd, dit na lang onderhandelen met boeren om het land aan de kant van de Bleekloop vrij te maken (het gedeelte tussen de Zoomvlietweg en de Bleekloop). Enkele jaren later kregen we de kans om de grond voorbij de Bleekloop en nabij ons huis te kopen om daar de laatste 4 holes te laten bouwen door de club.

Onze grootvader was verliefd op en trots op deze golfbaan. Hij wilde destijds al dat het een referentiebaan zou worden. Hij was sterk betrokken bij het beheer van het bos, dat het karakter van GWP bepaalt. Om het succes van GWP alle kansen te geven, vroeg hij gedurende de eerste 10 jaar een symbolische erfpacht van 1 Nederlandse gulden voor het gebruik van het terrein, wat destijds het oprichtingsbestuur in staat stelde om te blijven investeren en het terrein te ontwikkelen (zie ook: Jubileumboek 1981-2021 Golf Wouwse Plantage).

We brachten al onze vakanties door op het landgoed en bijna elke dag speelden we een paar holes met onze grootvader. Hij heeft ons niet alleen de passie voor golf

en de etiquette bijgebracht, maar ook het beheer van dit erfgoed en zijn bossen.

Enkele jaren na het overlijden van onze grootouders en zich bewust van de betrokkenheid van hun kinderen bij GWP, besloten onze ouders, Mary-Ann en Thierry-Winston van Zeebroeck, dit erfgoed over te nemen. Sinds 2013 beheren zij het in continuïteit en met respect voor deze familiewaarden. Ze hebben onlangs de wens geuit dat wij het beheer overnemen en betrokken worden bij de contacten met de golfbaan. Wat wij met enthousiasme zullen doen. Wij (mijn broer, zuster en ikzelf) zijn dus de vijfde generatie die dit landgoed beheert en de opvolging is al verzekerd door de zesde generatie.

Heeft de familie regelmatig contact met buren of met de golfclub om samen op te trekken bij belangrijke beslissingen rond natuur en milieu?

Onze familie heeft altijd geprobeerd goede relaties te onderhouden met de verschillende buren van de golfbaan, maar ook met de vele overheidsinstanties die indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling van GWP. De heer Rudi Kerckhaert vertegenwoordigt ons bij verschillende autoriteiten zoals de gemeente Bergen op Zoom, het Waterschap, Staatsbosbeheer, Dow Chemical, enz. Hij werkt al meer dan 25 jaar voor onze familie.

Onlangs heeft Marnix Konings het agrarische - en bosbeheer overgenomen. Hij staat in contact met de greenkeepers en terreinbeheerder voor het kappen en onderhouden van bomen. Hij spreekt met boeren, onder andere over de problemen met golfballen van de oefenbaan die in de gewassen terechtkomen. Chris Boden, die het dichtst bij de golfbaan woont, is al meer dan 35 jaar de boswachter van de familie.

• • • door Cari Kahn en Mieke van Loon • • •
42

In onze familie hebben we altijd boeren gehad. De landbouw staat op een keerpunt gezien de klimaatverandering. Als grondeigenaren moeten we een rol spelen in deze verandering. Daarom zijn we zeer alert op biodiversiteit en de inrichting van land en bossen. Het is belangrijk om toevluchtsoorden te creëren voor fauna en insecten, maar ook om gebieden te behouden of creëren om koolstof vast te leggen. Het EVZ is een goed voorbeeld van de bereidheid van de familie om deze richting op te gaan. Hagen en bomenrijen zijn geplant op landbouwgrond voor biodiversiteit en om het landschap te verfraaien. We werken ook aan een nieuwe, meer milieuvriendelijke landbouwmethode.

Wat is de relatie van de familie met GWP?

Onze familie heeft zich verbonden aan GWP voor een lange termijn van 50 jaar, die vernieuwbaar is. Dit toont onze wens aan om op de lange termijn samen te blijven werken met GWP en de mogelijkheid voor het bestuur om het terrein en de infrastructuur van GWP te blijven ontwikkelen, zoals ze met succes hebben gedaan. We streven naar een vertrouwensvolle, duurzame en participatieve relatie. We hebben twee keer per jaar een vergadering met het bestuur om bepaalde onderwerpen te bespreken, waaronder toekomstige ontwikkelingen. We willen de laatste besturen bedanken waarmee we goede relaties en discussies hebben gehad.

Wat is de visie van de familie op de ontwikkeling van golf? Zoals eerder uitgelegd hecht de familie veel waarde aan het Landgoed en GWP, waarvoor we een langetermijnvisie hebben die zal worden doorgegeven aan toekomstige generaties. We zijn altijd trots en blij geweest om indirect

bij de ontwikkeling van GWP betrokken te zijn. De recente ontwikkelingen hebben ons laten zien dat er echt potentieel is om van GWP een eersteklas golfbaan te maken. De wereld verandert en dat geldt ook voor de wereld van golf. We moeten alert zijn op de klimaatuitdagingen die van invloed zullen zijn op het beheer van een golfbaan, maar ook op de sportieve uitdagingen van golf. Het vermogen hebben om spelers bij evenementen te houden en te verenigen, de clubomgeving te stimuleren en te ontwikkelen, zijn allemaal uitdagingen voor zowel golfspelers als golfbaanbeheerders. Daarom hebben we ervoor gekozen om gedurende 5 jaar een prijs aan te bieden tijdens een jeugdwedstrijd, met golflessen als prijs van de GWP-academie.

In de familie wordt de jongere generatie vaak gezien op de golfbaan. Hoe is jeugdgolf op de club van uw kinderen opgezet?

In de familie Van Zeebroeck zijn 6 kleinkinderen, waarvan er 5 al golf spelen. Victoria (20 jaar, niet-speler), Evrard (18 jaar, HCP 17), Guillaume (14 jaar, HCP 26), Théodore (12 jaar, HCP 19), Ilona (10 jaar, HCP 36) en Heloïse (7 jaar, HCP 36). Ze zijn lid van de Royal Golf Club d’Ardennes of de Royal Golf Club du Ravenstein. Ze genieten ervan om op GWP te spelen en vooral om de golfkar te gebruiken om van huis naar de oefenbaan te gaan. Het is het begin van onafhankelijkheid voor de jongsten.

Wat is uw mooiste of grappigste golfanekdote?

Dertig jaar geleden speelden we een familiepartijtje met onze grootvader en oom. We waren met z’n vijven en speelden in twee groepen. Mijn broer Maximilien speelde met mijn oom voorop en ikzelf met mijn grootvader. Op hole 7 van de Plantage (noot van de redactie: thans hole 16) sloeg mijn grootvader een prachtige bal die op de green belandde. Maximilien, die al klaarstond voor hole 8, wilde hem voor de gek houden en de bal in de hole slaan om hem te laten geloven dat het een ‘hole in one’ was, iets wat onze grootvader nog nooit had gedaan. Destijds was hole nummer 7 een beetje anders omdat je de green niet kon zien vanaf de tee en het gemakkelijk was om op handen en voeten naar de green te gaan zonder gezien te worden. Onze oom, die dit grapje zag, vroeg Maximilien om de bal niet in de hole te plaatsen maar er gewoon naast, omdat onze grootvader een gevoelig hart had. We zeiden hem niets en ‘s avonds aan de familietafel was hij erg trots om aan iedereen zijn prachtige golfslag te vertellen die bijna in de hole eindigde.

Namens de redactie spreek wij hierbij een woord van dank uit aan de familie Van Zeebroeck voor deze mooie bijdrage aan de tiende editie van het Jaarboek GWP.

Natuurlijk Kloof De bosrijke partyhoeve

Natuurlijk Kloof

Zurenhoek 5

4624 RC Bergen op Zoom

Van Domburg, dé specialist voor garagedeuren, rolluiken en buitenzonweringen

0164 - 256 579 natuurlijkkloof.nl LAAT

• Huwelijk

• Jubileum

• Bedrijfsfeest

• Vergaderen

• Condoleance

• Beurs & Events

Van Domburg maakt uitsluitend gebruik van eigen montagepersoneel zodat de kwaliteit van onze producten niet verloren kan gaan. Samen met een eigen 24-uurs servicedienst is

Van Domburg uw bedrijf voor garagedeuren, woningrolluiken en zonwering, dit ook voor alle niet-standaard oplossingen.

Standerdmolen 8, Oud Gastel (Industrieterrein Korenweide) Tel.: 0165 - 511297

WWW.VANDOMBURGBV.NL

Ontdek de specialistische zorg van Nano Fysiotherapie. Benieuwd wat ik voor u kan betekenen? Neem contact met mij op:

Linda Gruber - linda@nanofysiotherapie.nl

De Klinker 17, Kapelle - tel: 06 - 12 87 33 69

BLESSURES GEEN HANDICAP ZIJN!

MATCHPLAY KAMPIOENSCHAPPEN HEREN ALGEMEEN

Bij de Matchplay kampioenschappen Heren Algemeen is ook dit jaar weer gespeeld in 2 categorieën. In de twee weken voorafgaand aan het finale weekend van 8 en 9 juli zijn er kwalificatierondes gespeeld.

Na de kwalificatieronde(s) plaatsten de beste 16 zich voor de A-groep, die gestreden hebben om de plaatsen 1 t/m 8. De overige deelnemers werden geplaatst in de B-groep; zij streden om de plaatsen 17 t/m 24, onder het motto: ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’.

Helaas waren er bij de dames weer te weinig inschrijvingen, waardoor deze clubkampioenschappen niet konden doorgaan.

De redactie heeft aan Ian Wessling gevraagd om terug te blikken op zijn overwinning.

IAN WESSLING: “ECHT EROP

GEBRAND OM TE WINNEN”

Einduitslag Matchplay kampioenschappen Heren Algemeen:

Categorie A:

1. Ian Wessling

2. Koen van Bijsterveldt

3. Bobbie van

Dit jaar was er veel animo op de club om deel te nemen aan de heren Matchplay clubkampioenschappen. Met een sterk deelnemersveld van 27 heren zijn er, in aanloop naar het kampioenschap, meerdere voorrondes gespeeld waarna de beste 16 zich geplaatst hebben voor het finale weekend.

Ian: “In de weken voor het clubkampioenschap voelde mijn spel goed. Ik had net het Matchplay clubkampioenschap op The Duke gewonnen en een aantal mooie rondjes gelopen tijdens andere wedstrijden. Ik hoopte dan ook deze vorm dit jaar mee te kunnen nemen naar de Wouwse.

In de eerste ronde speelde ik tegen Glenn en voelde mijn spel solide. Ik wist vroeg in de ronde voor te komen en me zo te plaatsen voor de 2e ronde. Hier kwam ik Luca tegen, een talentvolle jonge golfer waar je zeker niet zomaar van wint. Luca speelde goed en liet me er echt voor werken door holes te moeten winnen met birdies. Het was een spannende partij waarbij ik uiteindelijk op hole 17 met twee up wist te winnen. Middels deze overwinning plaatste ik me voor de halve finale tegen Bobbie.

Traditiegetrouw hebben Bobbie en ik altijd een spannende wedstrijd als we tegen elkaar spelen, zo ook dit jaar. Gelukkig viel ook dit jaar mijn putt op hole 17 in de hole voor birdie om de wedstrijd met twee up in mijn voordeel te beslissen. Op naar de finale tegen Koen. In de laatste twee keer dat we tegen elkaar speelden verloor ik van Koen in een play-off op hole 19.

Dit jaar wist ik de partij op hole 15 met vier up in mijn voordeel te beslissen.

Het is altijd mooi om een clubkampioenschap te mogen winnen. In de afgelopen jaren ben ik meerdere malen tweede geworden. Om deze reden was ik er dit jaar echt op gebrand om te winnen, mooi dat dit is gelukt!

Afsluitend wil ik nog kwijt dat de baan er fantastisch bij lag. Hiervoor verdient het greenkeepersteam onder leiding van René Deelen echt een grote pluim!”

45
Deijl
B: 1. Tom ‘t Hart >> 2. Jerrel Brouwer 3. Robert-Jan Suijkerbuijk • • • door Korien van Eijndhoven • • •
Categorie
Ian Wessling ontvangt de eerste prijs en een fraaie bos bloemen uit handen van sportcommissaris Ernst Verkuil.

Op zaterdag 22 juli stond de jaarlijkse Echtparenwedstrijd op de wedstrijdkalender.

Zoals gebruikelijk werd de wedstrijdvorm ‘Chapman Foursome’ toege past, echter had de Wedstrijdcom missie verrassend gekozen voor een onverwachte variant, waarbij de da mes van de Blauwe Tee (56) mochten afslaan en de heren van de Rode Tee (51). Een aantal deelnemers moest dus vooraf wel even schakelen voor dat ze daadwerkelijk van start kon den gaan. De ontvangst was wat aan de sobere kant, maar de weersom standigheden waren voor een rond je golf prima! De twintig echtparen gingen uiteindelijk enthousiast en vol goede moed de prachtige baan van Golf Wouwse Plantage in. Op klokslag 12.00 uur klonk de ‘shot gun’ sirene voor de start van deze wedstrijd.

8: Marie-Christine van Overveld en Paul de Rooij 1 2 3

Podiumplaatsen

De Wedstrijdcommissie heeft voor deze editie de focus geheel op de prijswinnaars gelegd. Het gehele budget werd ingezet om en voor Paul de Rooij. De dag werd afgesloten met een uitstekende maaltijd waaraan bijna alle deelnemers hebben deelgenomen. Met dank aan de kok en het horecapersoneel! Na een gezellige dag vertrokken de deelnemers met een tevreden gevoel weer huiswaarts.

Uitslag:

1. Marie-Christine en Johan van Overveld. (70 slagen Netto / 38 Stablefordpunten)

2. Mirjam en Martin van Stokhem (71 slagen Netto / 37 Stableford-

3.Ingrid en Johan Schrijver (74 slagen Netto / 34 Stableford-

Neary hole

46 ECHTPARENWEDSTRIJD
• • • door Hans van der Kaaden • • •

3-BANEN TOERNOOI 2023

In een zeer sportieve en gezellige sfeer zijn de teams van de Oosterhoutse, Grevelingenhout en de Wouwse dit jaar weer de golfstrijd aangegaan.

Op 23 juli werd er op de Wouwse gespeeld. De baan was in top conditie en we hadden uitstekend golfweer, alle ingrediënten om een goede score neer te zetten waren aanwezig. Deels is dat gelukt want de Oosterhoutse werd eerste, tweede de Wouwse en Grevelingenhout was heksluiter.

Van de Wouwse was Mieke Groen de dag winnaar met 38 punten en Ingrid Schrijver derde in het dag klassement met 37 punten.

Een week later gingen wij dus vol goede moed naar de Oosterhoutse. Maar de gastheren en gastvrouwen hadden de smaak van de overwinning goed te pakken, ze behaalden 346 punten in totaal.

De Wouwse behaalde 326 punten en Grevelingenhout 314 punten. De punten vertegenwoordigen de 10 beste scores van elke club.

13 augustus was al weer de laatste wedstrijd van het 3-Banen toernooi; deze wedstrijd werd gespeeld in Bruinisse op de baan van Grevelingenhout.

Met in ons achterhoofd de wetenschap dat het team van de Wouwse meer dan 21 punten goed moest maken, gingen we van start.

De Grevelingenhouters haalden op de eigen baan de hoogste dag score en redden daarmee hun eer, want de achterstand op de Oosterhoutse en de Wouwse was inmiddels te groot om nog in aanmerking te komen voor de trofee.

Onder het genot van een drankje en een hapje hoorden wij alle scores binnenkomen en wij dachten dat de overwinning naar de Oosterhoutse zou gaan, ondanks dat Jaap Ramondt met een score van 39 punten een derde prijs in het dag klassement behaalde en Wilma Kruik - ook met 39 punten - net buiten het dag klassement viel. Nadat alle kaarten waren verwerkt was het tijd voor de prijsuitreiking. Nadat de neary’s (van de 4 gingen er 3 naar de Wouwse spelers Wilma, Hanneke en Noud), de dagprijzen en de individuele overall prijzen (tweede prijs bij de dames en heren ging naar Marie-Christine Overveld en Jaap Ra-

mondt) uitgereikt waren, werd bekend gemaakt wie de trofee had gewonnen. Tot onze verbazing was het de Wouwse gelukt om de Oosterhoutse te verslaan met 1 punt verschil! Daarmee wist het team van de Wouwse de trofee voor de tweede keer op rij te behouden.

Al met al kunnen wij terugkijken op een geslaagd 3-Banen toernooi. Dank aan alle deelnemers van de Wouwse en dank ook aan Jopie de Bont voor de hulp bij de ontvangst van de andere teams en aan onze horeca medewerkers. Volgend jaar gaan wij de negende editie spelen. Wil je ook daarbij zijn, dan kun je je kwalificeren via de Maandbekers, Club Kampioenschappen en overige OOM wedstrijden.

Flink trainen de komende tijd en zorg dat je erbij bent volgend jaar!

Met sportieve groet, Robert-Jan Suijkerbuijk Coördinator 3-Banen toernooi

JAARBOEK 2023 | Golfclub Wouwse Plantage 47

Herendag 15 augustus 2023

Tijdens de Golfweek was het thema voor de Herendag (vriendendag) dit jaar: Back to Basic – Gastvrijheid –Spelplezier – Gezelligheid.

Deze items zijn gedurende deze dag absoluut gerealiseerd. Deze Herendag stond onder leiding van Rob van Amsterdam en Hans Legierse, die samen de voorbereidingen van deze golfdag hadden uitgevoerd. De ontvangst van de deelnemers vond plaats rond de klok van tien uur, onder het genot van een kopje koffie of thee met een lekker roomsoesje.

De 47 deelnemers (helaas één afzegging) speelden in 12 flights met twee teams van twee personen per flight. De speelvorm voor deze dag was: Four Ball Better Ball (FBBB).

De ’Shotgun wedstrijd’ werd om 11.00 uur aangevangen onder uitstekende weersomstandigheden.

In de baan zorgden Toos Goossens en Nelly van Thillo, tussen de holes 14 en15 van de Plantage, voor een snack en iets te drinken voor de deelnemers: Dank daarvoor!

Na afloop was er voor alle deelnemers een gevarieerde borrelplank beschikbaar tijdens het genieten van een drankje op het terras. Aansluitend sloten alle deelnemers aan bij een uitstekend verzorgde maaltijd.

Na het hoofdgerecht werd de prijsuitreiking slagvaardig verzorgd door Rob van Amsterdam.

Na de maaltijd was er voor alle deelnemers nog kopje koffie/thee met een lekkere versnapering.

De uitslag:

• De eerste plaats: Maarten de Jongh & Kees Romijn (zie foto onder), met 43 Stablefordpunten.

• De tweede plaats: Martin Venselaar & Bob Leenaars met 41 Stablefordpunten

• De derde plaats: Jaap Ramondt & Leen Pijpers met 41 Stablefordpunten)

• De ‘Neary’ BL 8: Roland Koper

• De ‘Leary’ PL 10: Martin Venselaar

• De ‘Neary’ PL 16: Leen Pijpers

Een prima verlopen golfdag waarbij alle deelnemers met een goed gevulde maag en een zeer tevreden gevoel weer huiswaarts keerden.

GOLF WEEK 2023

‘Happy Hippie’ tijdens Ladies Open

Op donderdag 17 augustus 2023 vond het 6e Ladies Open plaats op onze mooie baan. Er hadden zich 116 (!) dames ingeschreven vanuit het hele land. Het weer was heerlijk, een zonnetje en een wolkje, dus fijn om te spelen. Het thema van dit jaar was ‘Happy Hippie’. De dames hadden kosten noch moeite gespaard om zich in de meest uiteenlopende uitdossingen te laten zien! Het gaf een vrolijke mengeling van kleuren.

Na de wedstrijd bracht DJ ‘Melandru’ de sfeer naar een hoogtepunt met muziek uit de 60-er jaren. Er werd naar hartenlust gedanst en plezier gemaakt!

Op golfgebied waren er 6 birdies en natuurlijk mooie prijzen voor de longest (Olga Almekinders), leary (Sylvie Martin), en neary’s (Marion Partouns en Erna de Jeu).

Er was ook een prijs voor de leukst geklede flight. Deze ging naar Sandra Smolders en Ilse Broers, onze twee caddiemasters (zie foto).

De prijzen van de 4BBB wedstrijd:

1e prijs: Marieke Eikhout en Petra Rijpert

2e prijs: Daisy de Rooij en Helena Theunis

3e prijs: Lisette de Haas en Mariet Noordegraaf

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde zomerse dag, een goede sfeer en mooie golfresultaten.

Wilma Koeyvoets-Nijssen

48
• • • door Hans van der Kaaden • • •

Vrijd ag-Mixed: ‘De Jare n 30’ Open

Op de zonnige Golfweekvrijdag heerste het thema ‘De Jaren 30’. Vele deelnemers verschenen in aangepaste outfit, in sommige gevallen pas na afloop van de wedstrijd. We zijn nu eenmaal niet meer gewend in lange jurken of met hoge sokken de golfbaan op te gaan!

Het was vooral bij de borrel en prijsuitreiking dat de jaren-30 kledij goed tot uitdrukking kwam. Vrijdag-Mixed Commissielid Daisy de Rooij had de fraaiste outfit, zie foto.

Met een kleine 60 deelnemers was de opkomst minder dan voorgaande jaren, maar ongeveer de helft bestond uit gastspelers, niet alleen uit de eigen regio maar vanuit allerlei hoeken van Nederland, van Zuid-Limburg tot Noord-Holland. Bovendien trokken een aantal leden van Belgische golfclubs de landsgrens over om aan de Golfweekvrijdag op GWP deel te nemen. In de baan reikten VM-leden Frits Spaans en Trudy Teusink het hapje uit, dat zeer gewaardeerd werd. We speelden individueel stableford (dames en heren), maar prijzen gingen ook naar de beste teamscores, de neary en longest drive alsmede naar een paar verliezers (poedelprijzen). De resterende flessen wijn werden verloot onder overige deelnemers. Het mooie weer stond toe dat prijsuitreiking en de consumptie van het ‘natje en het droogje’ grotendeels op het terras plaatsvonden. Na afloop konden we terug kijken op een geslaagde Golfweekvrijdag.

Dan de uitslagen. Met allereerst een woord van dank aan de VM-Commissieleden Jaap Ramondt en John Brusik voor hun inspanningen om alle scores van de gastspelers in te voeren en de uitslagen vast te stellen.

Vervolg op pagina 50 >>

De horecaleverancier voor vis en vlees.

Swinckels’ Superior Pilsner (alc. 5,3%) is ontstaan uit een eeuwenoude familietraditie, een bijna heilig vertrouwen in eigen intuïtie en ervaring. Gebrouwen met zuiver mineraalwater uit eigen bron, gerstemout uit eigen mouterij, speciaal gekweekt gist en een blend van Cascade hop uit de Yakima vallei in de VS en Polaris hop uit Hallertau, Duitsland. Dit zorgt voor de uitgesproken, frisse en verfijnde smaak van Swinckels’.

7de GENERATIE SWINKELS:

T +31 113 57 45 48 +31 113 57 45 49 W www.genbyerseke.nl Kreeft 35 4401 NZ Yerseke
WWW.SWINCKELS.COM
Geen 18, geen alcohol.

GOLF WEEK 2023

Aphrodite Cup

Vrijdag-Mixed: ‘De Jaren 30’ Open

Voorts dank aan ons Commissielid Daisy de Rooij voor de inkoop van alle prijzen, waarbij we weer een kleine bijdrage hebben geleverd aan de Vlaamse economie. (De vermelde ‘g’ staat voor gastspeler/ster)

De Neary (hole 8 - Bleekloop) ging bij de dames naar Mireille Goeyvaerts (g) en bij de heren naar John Borst. De Longest Drive (hole 15 - Plantage) kwam van de driver (neem ik aan) van Hilde de Bie (g) en bij de heren van Martijn Rehling (g).

Zoals elk jaar hadden we ook dit jaar weer teamprijzen, hoewel het format ‘índividueel stableford’ was. Voor elke flight zijn de drie beste scores opgeteld.

3e met 88 stableford punten: Jaap Ramondt, Martijn Rehling (g), Dick Zandee, Radboud van den Akker (g)

2e met 95 stableford punten: George Pieters, Ineke Pieters, Adrie Pieters (g), Marleen de Bakker (g)

1e met 105 stableford punten: Jan Koeyvoets, Wilma Koeyvoets, Guy de Mey (g), Tiny de Mey (g)

De individuele winnaars bij de dames:

3e met 32 stableford punten: Tiny de Mey(g)

2e met 34 stableford punten: Marleen de Bakker (g)

1e met 35 stableford punten: Plonie Borst

De individuele winnaars bij de heren:

3e met 34 stableford punten: Jaap Ramondt

2e met 35 stableford punten: George Pieters

1e met 41 stableford punten: Jan Koeyvoets

Dick Zandee > vervolg

Tot slot van de Wouwse Golf Week werd voor de leden de voorronde voor de Aphrodite Golf Cup op zaterdag 19 augustus 2023 gespeeld. Een jaarlijks terugkomende wedstrijd, gesponsord door Jan Alofs van Choice Travel. Bij het afhalen van de scorekaart werden we door Jan zelf welkom geheten en verblijd met een bal, tees, marker, appel of een banaan. Er werd verteld dat er een mixed neary op hole 8 was en een longest drive voor zowel de dames als de heren op hole 15. Gestart werd er vanaf hole 1 en hole 10 door 37 deelnemers. Na afloop bleek dat er heel goed gescoord was.

De glorieuze winnaar, met 44 stablefordpunten was Luuk Frijters. De cheque voor een 8-daagse golfreis naar Mallorca was voor hem.

De 2e prijs ging naar Tom Geyselinck met 41 punten. Voor hem een cheque voor een week-end golfspelen op Artland Golf Club in Ankum/Duitsland. Door daar de wedstrijd te winnen kan Tom alsnog naar Mallorca. Ditzelfde geldt voor Jan de Bont die de 3e prijs won met 39 punten en de reischeque naar Artland Golf Club. Ook de mixed neary was voor Jan de Bont. Zijn bal lag 20 cm van de hole. Longest drive dames ging naar Eveline Kengen en de longest voor de heren naar Glenn Kies.

Helaas kon Jan Alofs de prijzen niet zelf uitreiken, maar hij werd uitstekend vervangen door Joost Veldkamp. Alle deelnemers kregen nog een drankje aangeboden, wat zeer op prijs werd gesteld. Al met al weer een hele gezellige wedstrijd.

50
• • • door Yolien van Deutekom • • •

STROKEPLAY KAMPIOENSCHAPPEN ALGEMEEN

Fanatisme en weersverandering

In het weekend van 26 en 27 augustus zijn de Strokeplay Kampioenschappen Algemeen gehouden. Met een opkomst van 4 vrouwelijke en 20 mannelijke deelnemers mochten we met recht zeggen dat het een rustig kampioenschap is geweest.

Rustig was het zeker niet op het vlak van fanatisme én weersverandering op de finaledag. Zondag rond de klok van 12.00 uur brak er onweer uit en moest de wedstrijd twee uur stil gelegd worden. De deelnemers lieten zich echter niet uit het veld slaan en zetten de wedstrijd na de onderbreking gestaag voort. In totaal hebben de deelnemers 54 (!) holes gelopen tijdens het kampioenschap, chapeau aan allen.

Ian Wessling Strokeplay Kampioen Op zaterdag werden er twee maal 18 holes gespeeld vanaf de respectievelijk witte en blauwe teeboxen.

Ian Wessling ging met een verdiende voorsprong van 7 slagen de finalezondag in. Deze voorsprong wist hij die dag uit te bouwen naar 9 slagen en daarmee werd hij uiteindelijk Strokeplay Kampioen. In zijn kielzog speelde de nummer 2 Bobbie van Deijl een tegenvallende ochtendronde op zaterdag.

Hierdoor was het gat van 7 slagen uiteindelijk op zondag te groot om te herstellen. Als derde is, verrassend, Davie van Eekelen geëindigd. Davie speelde een stabiel kampioenschap en is verdiend derde geworden.

Dames

Bij de dames, die een onofficieel ‘kampioenschap’ hebben gespeeld, was Sophie Muljono de winnaar.

In het netto klassement behaalde Jef Mahieu de 1e plaats.

De Wedstrijdcommissie heeft genoten van het weekend en hoopt voor volgend jaar dat we meer deelnemers mogen verwelkomen (zeker bij de dames).

Namens de wedstrijdcommissie, Bram van Egeraat

17

Ian Wessling

(leeftijd 34 jaar, hcp -1,9) loopt al een tijdje mee op de club, al vanaf zijn jeugd. De redactie heeft uitgezocht hoe vaak hij nu al clubkampioen geweest is: 17x!

Jeugd Strokeplay: 2006, 2009 en 2010

Jeugd Matchplay: 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011

Strokeplay Algemeen:

2005, 2020, 2022, 2023

Matchplay Algemeen: 2005, 2007, 2018, 2023

Er zullen er zeker nog vele volgen. (bron: lustrumboek)

JAARBOEK 2023 | Golfclub Wouwse Plantage 51
Winnaar Ian Wessling ontvangt bloemen en felicitaties van Noud Vrijdag en Fred Hermans. Sophie Muljono, dameskampioen. Jef Mahieu 1e plaats netto klassement.
Golfclub

WOUWSE, WAT BEN JE MOOI...

De jubileumuitgave met tien jaar vogels, beestjes en natuur op de baan. Telkens was er weer iets bijzonders te zien op de baan. Een jonge koekoek of een roodborstje dat bij de tee van hole negen zat te wachten. Soms sturen leden een foto met een vraag over vlinder, rups of watersalamander. Leuk voor mij. Veel spelers en ook ik zagen dit jaar voor het eerst een vosje op de baan rondlopen en maakten daar een foto of filmpje van. Zelf herkende ik de vos met de witte puntstaart van de vele wildcamera opnames. Ik zag haar (een moertje dus) in 2022 als kleintje met haar moeder langskomen, opgroeien en op haar beurt weer met twee opgroeiende jongen langskomen. Ik noemde haar ‘Vrouwtje Witstaart’. Wat deed deze vos toch op de baan, duidelijk niet bang van de spelers. Op een hete zomeravond kon ik Vrouwtje Witstaart lange tijd volgen en foto’s maken. Zij was vooral bezig met het opsporen en eten van engerlingen, zoals de kraaien en de spreeuwen dat

doen. Haar eigen voedsel en de rest van de prooien naar de kleintjes. Hoe ging het verder met de vos? Ze verloor begin juli haar linker achterpoot, vermoedelijk geraakt bij het maaien van gerst in de buurt. De wond herstelde snel en ze bleef zorgen voor de twee jongen. Ik zag haar regelmatig op de webcam tot ze eind oktober niet meer te zien was. Er wordt flink op de vos gejaagd zowel op als rond de baan. Vooral omdat men meent dat er te veel vossen zijn en dat dit slecht zou zijn voor de fauna (vogels en eenden). Maar in onze bos rijke omgeving blijkt er ruimte te zijn voor de aanwezig heid van andere predatoren, zo als boommarter, bunzing, buizerd, bosuil en kraai. Rondom het clubhuis is elk jaar van alles te zien. De bonte vliegenvanger (komt wat later terug van Afrika) is een vaste gast in de nestkastjes net als de mezen. Het winterkoninkje broedde dit jaar in de slangenhaspel

op het terras en wachtte bij het aanvliegen met voer geduldig onder de tafels rondom. Bij de waterbak voor de trollies kwamen de vogeltjes regelmatig drinken, zoals het puttertje op de foto. Het roodborstje is het hele jaar te zien op het terras en wordt gelukkig door velen verwend.

Hoe staat het erbij met de natuur op onze baan. Een veel gehoorde opmerking: “Alles best, laat mij maar golfen”. Wie met mij een rondje loopt, weet ondertussen wel dat ik regelmatig de spechten zie, welk geluid de buizerd maakt en welke verrassingen er nu weer te zien waren op de webcam’s, zoals de unieke beelden van de baltsende houtsnip. Zijn er nog wensen? Ja, natuurlijk, zoals meer bloemen en kruiden op de baan, dan zullen we meer vlinders en insecten te zien krijgen.

Jan de Bont

BIRDIEEAGLEALBATROSCONDOR

Elke golfer weet wat de termen Birdie, Eagle en Albatros betekenen, maar waar komen deze termen vandaan...

Birdie

De Atlantic City Country Club in de Verenigde Staten claimt dat de term ‘birdie’ in 1903 aldaar is geboren. Op hole 12 is zelfs een gedenksteen aangelegd. In die tijd stond de term ‘brid’ gelijk aan iets wat excellent was. Tijdens een golfronde van Abner Smith eindigde zijn tweede slag slechts op enkele centimeters van de hole en dat was een ‘bird of a shot’. Een eenvoudige putt volgde en de score was 1 onder par. Zo ontstond de term ‘Birdie’.

Eagle

Golfers, alsmede het materiaal, werden snel beter. Er moest dus een term bedacht worden voor een score beter dan 1 onder par. De term ‘eagle’ verwijst naar het nationale symbool van Amerika: de adelaar. Rond 1920 raakte de term in gebruik in de golfwereld, omdat een score van 2 onder par op een hole even indrukwekkend werd beschouwd als de kracht van een adelaar.

Albatros

De term ‘albatros’ is van Britse afkomst. Deze term werd voor het eerst gebruikt voor een score van 3 onder par rond 1930. De term is afgeleid van een zeldzame zeevogel, die zeer lange afstanden kan afleggen.

Condor

De term ‘condor’ staat gelijk aan een score van 4 onder par, maar op professio nele events is deze prestatie nooit geleverd. Praktisch is deze score onmogelijk, omdat een par-5 baan minimaal 410 meter moet zijn. De naam van deze mythische vogel leent zich dan ook goed voor deze term.

HOLE IN ONE

Het slaan van een hole-in-one, eagle of albatros – de condor wordt overgeslagen – is een bijzondere prestatie, welke in dit jaarboek 2023 extra aandacht krijgt. Na herhaalde oproepen in de Nieuwsbrief hebben de volgende leden zich aangemeld.

Jerrel Brouwer

sloeg op 26 april een hole-in-one op hole 16 (Plantage). Hij zag de oproep in de Nieuwsbrief staan en meldde zich.

Annemiek Vroon

maakte haar hole-in-one ook op hole 16 (Plantage) op 24 mei met een rescue. Ze kwam het clubhuis ‘ingevlogen’, trok aan de bel boven de bar en riep: “hole-inone, iedereen een drankje, ik kan het nog steeds niet geloven”.

Jan Zondervan

sloeg zijn hole-in-one op hole 4 (Bleekloop) tijdens de eerste Eclectic wedstrijd van de Vrijdag Mixed op 2 juni. Marker was Piet van Loon en 3e flightgenoot

Eric Schul. Jan sloeg iets naar links met de driver af. De bal ging rechtdoor, kwam op de green en ging met een boog richting water, maar verdween ineens. Hij dacht “het zal toch niet …..”, maar Eric Schul bevestigde zijn vermoeden en zei “dat is een hole-in-one”. Een hoogtepunt na 3 jaar golf spelen.

Wim van Gils

sloeg ook op 2 juni zijn hole-in-one. Op dezelfde hole 4 (Bleekloop), tijdens dezelfde wedstrijd van de Vrijdag Mixed. Zijn marker was Jo Mangnus. Wim had een mooie afslag. Door de glooiing van de green kon hij de juiste positie van de bal niet zien. Bij de green aangekomen bleek de bal in de hole te zitten. Na afloop van de wedstrijd bestelde Wim in het clubhuis het gebruikelijke rondje bij een hole-in-one. Buiten op het terras bleek dat de vorige flight op dezelfde hole ook een hole-in-one had geslagen. Wat een toeval!

Adam Hazelwood

maakte een holein-one op hole 4 (Bleekloop) op 13 juli met als marker Bas Geers. I remember seeing the flag left centre of green and

Hazelwood Patrick‘t
Adam
Hart
• • • door Yolien van Deutekom • • •

the wind was left to right, thinking hell, I’m never going to get this close. I hit a perfect 7-iron, drew the ball back against the wind, it landed three feet short of the flag and rolled in.

Patrick ’t Hart

IngridSchrijver

sloeg wel een hele bijzondere hole-in-one op 20 juli. Hij besloot ’s-avonds nog even alleen 9 holes te gaan lopen en startte op hole 10 (Plantage). Op hole 16 nam hij zijn houten 5, vanwege de afstand naar de green. De afslag was goed, maar wat op links. Zijn bal raakte een tak van de boom op de heuvel achter de bunker, landde op 5 meter van de pin en rolde de hole in.

Ingrid Schrijver

sloeg ook een bijzondere hole-in-one. Zij deed dit tijdens de KLM-Open op Bernardus Golf te Cromvoirt op 26 mei in het KLM Open Village bij Sla je Hole-in-One. Met een wedge mocht Ingrid proberen één van de gekregen drie ballen in de hole te slaan. Bij de tweede poging was het raak. Haar bal stuiterde en rolde zo in de hole. Ingrid won er een mooie prijs mee. Ergens in het voorjaar, op de par 5, hole 4 van de Plantage maakte Leon Luijks een eagle. Hij had een goede drive, bovenop de bult, vervolgens met een houten 5 op onge-

veer 115 à 120 meter en ging met een wedge naar de vlag. Landing net achter de rechter greenside bunker en met een gelukkige stuit en goede rol belandde de bal in de cup. Eric-Jan Hauet en Louis Bienfait wa ren er getuige van.

FlorisFluijt BasGeers

Ook Floris Fluijt maakte een eagle op hole 2 van Golfclub Grevelingenhout, tijdens de jeugdcompetitie op 18 juni.

Op 15 september sloeg Bas Geers op hole 7 (Bleekloop) een eagle. Bas had een mooie afslag en met zijn laserkijker zag hij dat er nog 81 meter overbrugd moest worden. De vlag stond gunstig, de bal hoefde niet over het water en de bunkers lagen ook niet in de weg. Rustige capwedge naar de vlag. Het werd echter een halve topper met een slice. Gevolg een lagere balvlucht. De bal rolde de green op en verdween in de hole: eagle. Volgens Bas kan het geen geluk geweest zijn, die heeft hij nooit. De golfgoden waren hem deze keer gunstig gezind.

JAARBOEK 2023 | Golfclub Wouwse Plantage
149,00
Golfhotel Vesper Sprockhövel Duitsland (Wuppertal op 2½ uur vanaf Breda)
2 daags, incl. ontbijt + diner & 2 greenfees vanaf: €
p.p.
golfarrangementje.nl
Gaat u maar lekker golfen, dan regelen wij de rest!
w

WIN EEN GEHEEL VERZORGD GOLFWEEKEND VOOR TWEE PERSONEN!

GOLFARRANGEMENTJE.NL

Op donderdag 12 oktober 2023 was ik te gast bij Dennis van Leuwen en Inez Schellekens, de trotse eigenaars van Golfarrangementje.nl te Hoogerheide. Tijdens een toevallige ontmoeting in het clubhuis medio 2022 ontstond het idee om Dennis te interviewen voor het Jaarboek. Hij vertelde toen dat zijn toenmalige partner Dick Corpeleijn met pensioen zou gaan en dat het in de bedoeling lag dat zijn vrouw Inez vanaf 2023 zou participeren in het bedrijf.

Dennis heeft samen met zijn toenmalige partner Dick in 2010 het bedrijf Golfarrangementje.nl opgericht. Aanvankelijk organiseerden zij ‘weekendjes weg’ voor vrienden en al gauw ontstond het idee om hier op een professionele manier mee aan de slag te gaan. Het aanbod van Golfarrangementje.nl varieert van het boeken van complete golfreizen met Hotel en greenfees/starttijden tot het extra bijboeken van transfers, huurauto en vliegtickets met de hele wereld als speelveld.

Vanaf maart 2019 tot en met december 2020 heeft het bedrijf vanwege de corona epidemie nagenoeg stilgelegen. Dat was een spannende tijd, temeer omdat destijds niet was te voorzien waar het heen zou gaan. Gelukkig is er momenteel weer volop interesse in golfreizen, hoewel Dennis aangeeft dat na de coronaperiode mensen iets terughoudender zijn en dat de prijzen op sommige bestemmingen behoorlijk zijn gestegen.

Niet de grootste, wel de beste!

Nu Inez meewerkt in het bedrijf is het een uitdaging om een goede balans te vinden tussen werk en privé, omdat Dennis en Inez 24 uur per dag/7 dagen per week bereikbaar zijn voor hun klanten. Hun motto is: “We hoeven niet de grootste te zijn, maar wel de beste en meest klantgerichte.”

Met hun persoonlijke touch proberen zij hun klanten zo goed mogelijk te helpen en in geval van calamiteiten streven zij naar de menselijke maat. Daarnaast heeft nu ook

DOE MEE EN MAAK KANS OP EEN GOLFWEEKEND VOOR 2 PERSONEN!! •

Om mee te dingen naar de prijs dient u dit strookje voor 1 mei 2024 in te leveren in de box van Golfarrangementje.nl. U kunt deze vinden in de ruimte van de caddiemaster.

Naam:

Gebruikersnaam GWP:

Telefoonnummer:

Emailadres:

Inez het golfvirus te pakken en lopen zij regelmatig hun rondje op Golf Wouwse Plantage.

Dennis vertelt dat leden van GWP bij een boeking via golfarrangementje.nl geen boekingskosten verschuldigd zijn. De website geeft een mooi overzicht van wat zij zoal kunnen bieden, maar daarnaast zijn er nog tal van andere mogelijkheden.

Maak kans op een golfweekend voor 2 personen

Dit jaar viert het Jaarboek zijn 10-jarig jubileum en ter gelegenheid hiervan sponsort Golfarrangementje.nl een geheel verzorgd golfweekend voor twee personen naar een nog nader in te vullen bestemming.

Ieder lid van GWP kan tot 1 mei 2024 onderstaand strookje inleveren in de daarvoor bestemde box van Golfarrangementje.nl met daarop zijn naam en telefoonnummer. Na deze datum zal de winnaar van het golfweekend bekend worden gemaakt. De box vindt u in de ruimte van de caddiemaster.

Gaat u maar lekker golfen, dan regelen zij de rest!

• • door Mieke van
• • •
Loon

UITWISSELING MET

GOLFCLUB DE DOMBURGSCHE

De wedstrijd bij de Domburgsche

Ook dit jaar zijn wij weer met 18 man sterk afgereisd naar Domburg. Het kunnen bereiken van Domburg op woensdag 5 juli was ‘wel een dingetje’. In de vroege ochtend passeerde ‘de krul’ van de sterkste zomerstorm in Nederland ooit, de plaats Domburg. Bij de start van de wedstrijd had de storm ‘Poly’ de Zeeuwse kust gelukkig net verlaten, maar verlamde deze storm de rest van Nederland met een ‘code rood’. Nederland leek ontwricht met o.a. Schiphol dicht, geen trein die nog reed en uiteindelijk erg veel schade. In het achterland van deze storm was het goed golfen. Windkracht zes á zeven maakte er een spectaculair rondje van. De ballen laag houden was het devies en zo snel mogelijk je bal markeren als deze veilig op de green was geland.

Windspecialisten

Het was direct duidelijk dat de spelers van de Domburgsche, als windspecialisten, hier in het voordeel waren. Voor de spelers van de Wouwse is de Domburgsche, met zijn blinde afslagen, hoge rough en 21 pot bunkers, normaal al geen ‘wandeling door het park’. Daar kwam nu het ‘tegen de wind spelen/putten’ nog eens bij. Het was dan ook niet verrassend dat ook dit keer het team van de Domburgsche dit deel van de uitwisseling won.

Onze twee best presterende teams waren: Ludo de Preter en Jan Eijsermans (2e plaats) en Roland Koper en Dirk Galama (1e plaats).

De terugwedstrijd bij de Wouwse

Op 29 augustus was het aan de Wouwse om de Domburgsche te ontvangen en om te proberen de smadelijke nederlaag van de uitwedstrijd uit te wissen met een klinkende overwinning. Dit is gelukkig, zeer goed, gelukt. Deze keer zonder de moeilijke zware storm en met uitstekend golfweer. De golfers van de Wouwse speelden, over de gehele linie, in een FBBB spelvorm, beter dan onze tegenstander.

Bekendmaking van de winnaars

Na afloop was er een gezellig samenzijn met borrel en hapjes en, zo als gebruikelijk, het officiële gedeelte met bekendmaking van de winnaars.

Voor de Wouwse waren er twee teams met 40 stableford punten: op de derde plaats Leo Ambtman en Jaap Ramondt. De tweede plaats was voor Jan Nuijten en Jan van Andel. Het beste team deze dag met een score van 41 punten stableford punten waren Jef Mahieu en Rob van Amsterdam.

Hierna natuurlijk de bekendmaking van de totaalscore, waarbij de Domburgsche 304 punten heeft behaald en de Wouwse maar liefst 375 punten.

Voor het volgend jaar geldt alvast dat we toch eens gaan proberen ook in Domburg te winnen, we kijken er nu al naar uit!

Namens de Herendag-commissie, dank voor jullie deelname.

Hans Legierse en Rob van Amsterdam

JAARBOEK 2023 | Golfclub Wouwse Plantage
57
Bij de Domburgsche, 1e plaats v.l.n.r.: Roland Koper - Gastheer Domburg - Dirk Galama - Gastheer Domburg. Bij Golf Wouwse Plantage, 1e plaats: Rob van Amsterdam en Jef Mahieu (niet op de foto) met vertegenwoordiger Domburg.

Donderdag Avond Competitie DAC

De start van de competitie was dit jaar op 11 mei met iets minder deelnemers dan vorig jaar, maar gelukkig wel met een paar nieuwe deelnemers erbij, zoals Willem van Dijk; hij heeft de respectabele leeftijd van 86 jaar en is drie jaar geleden begonnen met golfen! Je bent nooit te oud om het te leren en dit is weer een bewijs dat de DAC er is voor jong en oud en voor spelers van elk niveau. Gelukkig hadden we dit jaar goed weer op de donderdagavonden en hebben we, op één keer na, alle DAC-avonden kunnen spelen.

Vossen

Een bewuste avond zaten we op het terras op droogte te wachten, omdat de regen met bakken uit de hemel kwam. Gelukkig vertelde Patrick de Jong constant dat het droog zou worden om 19.00 uur en dat we toch nog even de baan in konden. We deden dit met 6 fanatieke golfers tegelijk, en op hole14 van de Plantage kwamen we gelukkig nog 8 personen tegen die ook op de golfbaan liepen. Helaas kwamen die niet om te golfen maar waren ze van plan om de vossen af te schieten. De volgende dag liep er toch nog gewoon een vos over de baan, dus deze was slimmer dan de jagers of ze konden niet mikken.

‘Beat the Pro’

We hebben ook een ‘Beat the Pro’ georganiseerd tijdens de rivaliteitswedstrijd tegen de DATJES.

Deze is door twee van de DAC deelnemers gewonnen. Tim Eelens en Ruud Poppelaars sloegen hun bal op hole 12 op de green, dus hadden de pro’s, die een aardig balletje sloegen, het nakijken.

Tim en Ruud hebben hierdoor een les gewonnen bij onze pro Wes. Helaas hebben wij, doordat de DATJES met een paar van hun sterkste mensen speelden, verloren. Het drankje dat we erbij kregen, heeft ons ook niet geholpen.

Prijzentafel goed gevuld

Op 14 september was de laatste DAC van het seizoen en onder het genot van een hapje en drankje sloten wij af met een prijsuitreiking. De prijzentafel is door onze sponsors goed gevuld zodat vele deelnemers in de prijzen vielen.

• Golfballen van Roland Oerlemans.

• Golfballen van Golfclub Wouwse Plantage

• Chocolade smiley’s van Tim Eelens.

• Tegoedbonnen voor een les bij Wes van Edwin Derksen.

• En voor de winnaars: een mooi wijnpakket van Noud Vrijdag.

Zonder deze sponsoren zou het er toch minder leuk zijn geweest, dus namens de organisatie nogmaals hartelijk dank.

Uitslag heren:

1. Jan de Bont

2. Ruud Poppelaars

3. René Boudeling

Uitslag dames:

1. Sylvia Gerritsen

2. Sandra Suijkerbuijk

3. Gerda Verhoeff

Natuurlijk gaan we volgend jaar weer van start en hopen we op een groot aantal deelnemers met een groot gevoel voor humor.

Pieter Verhoeff en Robert-Jan Suijkerbuijk

58

HEREN-DAMES DAG (HEDA)

Op 26 september 2023 werd de traditionele HEDA georganiseerd. Het is altijd weer opnieuw een happening en de deelnemers kijken er naar uit om deel te kunnen nemen aan deze bijzondere wedstrijd. De reden hiervoor is dat tradities en de zogenaamde funwedstrijden zorgen voor verbinding en gezelligheid binnen de club. Dit soort wedstrijden moeten we daarom koesteren en ieder jaar terug laten keren.

De organisatie lag dit jaar in handen van de Herendag Commissie (HC). De omstandigheden waren zoals iedereen ze wenst: uitstekend golfweer op een prachtige nazomerse dag met weinig wind en uiteraard werd er gespeeld op een fantastisch onderhouden golfbaan.

De aanwezige dames werden liefdevol ontvangen door de HC. Na het drinken van een kopje koffie of een andere versnapering en het nodige gezellige gekeuvel, gingen 32 dames en 46 heren omstreeks 11.00 uur op pad om de onderlinge strijd aan te gaan. Het doel van alle deelnemers was immers om een gezellige dag te hebben met elkaar en zo mogelijk een prijs in de wacht te slepen.

Gezellige boel

De stemming was gezellig, maar serieus. Iedereen deed zijn of haar uiterste best voor een goed resultaat. De ballen vlogen alle kanten uit (ook in de richtingen waar we ze eigenlijk niet naar toe wilden hebben), maar uiteindelijk vielen de ballen toch steeds weer in het daarvoor bedoelde gaatje. Na afloop van de wedstrijd was het op het terras een gezellige boel. De HC had in ieder geval de in-

druk dat alles naar tevredenheid was verlopen. De horeca had het goed voor elkaar en naast de gebruikelijke drankjes werden er ook hapjes geserveerd. Een groot compliment aan de bediening voor hun bijdrage aan deze geslaagde dag.

Serenade

Speciaal voor de deelnemende Dames was er nog een onverwacht extraatje. Het binnen de GWP bekende koor genaamd ‘De CORIOOS’, gaven een serenade weg waar tot in de wijde omtrek nog steeds over wordt gesproken. In de voorbereiding is er lang en veel voor geoefend en de medley werd uit volle borst meegezongen. Uiteindelijk ging het natuurlijk toch om de knikkers, de prijzen wel te verstaan. Bij de dames bleek het team van Hetty Schot en Hanneke van Steenderen het sterkste team op deze dag. Bij de heren bleek het team van Piet Landa en Wim Spierings de beste score te hebben neergezet.

Rob van Amsterdam, voorzitter van de HC, maakte samen met Korien van Eijndhoven de uitslag van de HEDA bekend. Dit pakte dit jaar goed uit voor de heren, die de eerste prijs in de wacht sleepten. De dames moesten genoegen nemen met de tweede prijs. Na een dankwoord van Rob van Amsterdam werd deze gezellige dag afgesloten.

We kijken met z’n allen alweer uit naar de volgende krachtmeting van de HEDA, die volgend jaar georganiseerd wordt door de DC.

Volledige uitslag:

Dames: Eerste plaats met 36 pnt: Hanneke van Steenderen en Hetty Schot. Gedeelde 2e plaats met 35 pnt: Jacky Venselaar en Nelly Gardeslen, Mieke van Loon en Lia Oremus en Toos van Loon en Savita Rijsdijk. Heren: Eerste plaats met 43 pnt: Wim Spierings en Piet Landa. Gedeelde tweede prijs met 38 pnt: Mike Waalewijn en Frank Kerstens en Joep Mathijssen en Peter Janssens.

Cor van Thillo

< Rob van Amsterdam, voorzitter van de HC, is erg blij met de overwinning.

JAARBOEK 2023 | Golfclub Wouwse Plantage 59

Jeugd nacht golf wedstrijd

Op vrijdagavond 20 oktober 2023 werd de jaarlijks traditionele nachtwedstrijd (Glow in the Dark) voor de jeugd van GWP georganiseerd. Na een kletsnatte dag werd de jeugd gelukkig getrakteerd op een droge avond. De deelnemers, met leeftijden variërend van zeven tot achttien jaar, werden rond 18.00 uur in het clubhuis van GWP verwacht. Bij aankomst kon er eerst een frietje met een kroket of frikandel en een drankje worden genuttigd.

Na een korte toelichting op de spelvorm en het vrijwillig aanstellen van teamcaptains gingen de vier teams rond 19.30 uur, onder begeleiding van meegekomen ouders, de baan in.

Er werd gespeeld op de eerste vijf holes van de Plantage. De afslagplaatsen, bunkers, fairways en vlaggen waren voorzien van lichtgevende sticks zodat de deelnemers een idee van de richting hadden waarin ze moesten spelen. Ook voor de toeschouwers is het een superleuk gezicht om die gekleurde lichtgevende ballen als een soort komeet door de lucht te zien vliegen. Na ruim een uur kwamen de teams binnen. Onder het genot van een drankje met een zakje chips werd de prijsuitreiking gedaan. De prijswinnaars werden getrakteerd op een mooie medaille en overheerlijke ‘Celebrations’.

Tot slot werd er in het clubhuis nog even een groepsfoto gemaakt en rond 21.30 uur was de geslaagde avond ten einde. Op naar de volgende editie in 2024!

60

Luigi Corona

In maart 2023 is Luigi Corona begonnen als voorzitter van de Jeugdcommissie GWP.

Luigi Corona heeft de leeftijd van 55 jaar en is sinds 2011 met zijn vrouw Vera en dochter Lizzy woonachtig in Kalmthout (België). Hij is geboren in Amsterdam en getogen in de Zaanstreek, maar is Italiaans van oorsprong. Zijn beide ouders hebben de Italiaanse nationaliteit. Na het afronden van zijn middelbare school is hij de studie Bedrijfseconomie aan de HEAO in Amsterdam gaan volgen. Vervolgens is hij de bouw- en vastgoedbranche ingerold. Luigi heeft de afgelopen jaren verschillende ad interim managementfuncties vervuld; sinds 2007 doet hij dat vanuit zijn eigen bouw- en vastgoedonderneming Piumino BV. Naast het doorbrengen van tijd met zijn gezin, zijn het golfen en het skiën (bij voorkeur in zijn geliefde Ischgl in Oostenrijk) sporten die hij met veel plezier beoefent en daarnaast reist hij ook graag.

Luigi geeft ons wat meer inzicht in zijn doen en laten door antwoord te geven op een aantal aan hem voorgelegde vragen.

1. Waarom ben je gaan golfen? “Mijn eerste kennismaking met de golfsport was in de zomer van 2006. Samen met mijn echtgenote deed ik op verzoek van mijn toenmalige werkgever een weekendcursus GVB. Het bouwbedrijf waar ik werkte had namelijk het clubhuis van de Almeerderhout Golfclub gebouwd en als directeur van de vestiging Almere was het wel zo gepast om de organisatie op de golfbaan te vertegenwoordigen. Hoewel het dus een ‘verplicht’ nummer was, werd ik direct gegrepen door het golfspelletje!”

2. Hoe lang golf je en sinds wanneer ben je lid op Golf Wouwse Plantage? “Vanaf het allereerste moment na het behalen van mijn GVB bracht (en breng) ik veel vrije tijd op de golfbaan door. En dat gaat verder dan zakelijk alleen. Zo ben ik enthousiast deelnemer aan de maandbekerwedstrijden, clubkampioenschappen, wintercompetitie en NGF-voorjaarscompetitie. Door onze verhuizing naar België ben ik in 2011 lid geworden van Golf Wouwse Plantage. Eerst als spelend lid, maar omdat ik graag iets terug wilde doen voor de club ben ik in 2012 lid van de Wedstrijdcommissie geworden en uiteindelijk van 2015 tot 2020 voorzitter van die commissie”.

3. Waarom heb je ervoor gekozen om voorzitter van de Jeugdcommissie te worden? “Medio 2023

zag ik de oproep aan de ouders van de jeugdleden (onze dochter Lizzy is ook lid) of iemand iets voor de jeugd zou willen doen. Er was op dat moment geen Jeugdcommissie; dat knaagde bij mij. Hoewel ik het eigenlijk niet van plan was, besloot ik het voorzitterschap op me te nemen en de Jeugdcommissie nieuw leven in te blazen. De jeugd heeft immers de toekomst!”

4. Wat zijn de doelstellingen voor de jeugd de komende jaren? “Inmiddels heb ik samen met de sportcommissaris en de golfpro’s een jeugdbeleid ontwikkeld. Dit beleid richt zich er vooral op dat de jeugd plezier heeft (en houdt) in het beoefenen van de golfsport. Talentvolle jeugd moet zich bij Golf Wouwse Plantage voldoende kunnen ontwikkelen. We willen de huidige jeugdleden graag behouden door goede begeleiding naar de individuele doelen en het gewenste spelniveau te bieden. Momenteel hebben we twee jeugdteams die zullen uitkomen in de NGF-voorjaarscompetitie, waarbij ons eerste team Hoofdklasse gaat spelen. Het doel voor de komende jaren is om dit niveau vast te houden en het aantal teams uit te breiden”. 5. Wat staat er concreet in de planning voor de komende jaren als activiteiten voor de jeugd? “Er zijn uitdagingen genoeg en voor 2024 zijn er al twee serieuze wapenfeiten te melden: de invoering van de ‘Van Zeebroeck Trofee’ en de uitwerking van een heuse ‘junior ProAm’. Die eerste wordt een serie wedstrijden waarbij ieder jeugdlid kans maakt op de overwinning en waarbij de prijzen worden gesponsord door de familie Van Zeebroeck, de eigenaren van de grond waarop Golf Wouwse Plantage is gelegen. De Aruba Junior ProAm 2024 wordt een toernooi met een Interland tintje; exclusief voor Pro’s en jonge golf beloftes uit België en Nederland in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Jullie zullen dus nog veel horen van de Jeugdcommissie!”

6. Is er verder nog iets wat je kwijt wilt aan onze leden? “Momenteel bestaat de Jeugdcommissie nog slechts uit mijzelf (met waardevolle ondersteuning van de golfpro’s). Het zou fijn zijn wanneer de Jeugdcommissie uit minimaal een 4-tal leden zou bestaan, dus hierbij doe ik een oproep aan eenieder die de jeugd een warm hart toedraagt: neem vooral contact met mij op als je interesse hebt! Dit kan per email via jeugd@ golfwouwseplantage.nl. Ik kijk ernaar uit van jullie te horen, dit mogen ook gewoon suggesties of ideeën zijn!”

JAARBOEK 2023 | Golfclub Wouwse Plantage
IN GESPREK MET VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE GOLF WOUWSE PLANTAGE
• • • door Hans van der Kaaden • • • 61

Het eerste jeugdteam van Golf Wouwse Plantage heeft dit jaar deelgenomen aan de NGF-jeugdcompetitie over 36 holes. Het team bestond uit de volgende spelers: Anaïs Oelius, Julika van Leijsen, Tom ’t Hart, Hugo Basso, Luca Basso en captain Floris Fluijt.

Alle wedstrijden hebben zij met ruime cijfers weten te winnen. Hiermee werd niet alleen het kampioenschap een feit maar ook meteen promotie naar de hoofdklasse!

Bijzonder was de Eagle (hole 2 par 5) van Floris Fluijt tijdens de middagronde van de wedstrijd op Grevelingenhout.

De uitslagen op een rijtje:

• Jeugd 1 GWP vs Eindhovensche 2: 11-1

• Jeugd 1 GWP vs Landgoed Nieuwkerk 1: 9-3

• Jeugd 1 GWP vs Toxandria 1: 11-1

• Jeugd 1 GWP vs Grevelingenhout 1: 11-1

De vijfde en laatste wedstrijd werd georganiseerd op de Wouwse en het jeugdteam van GWP trad hierbij op als gastheer en hoefde dus zelf niet meer de baan in als deelnemer. Na afloop kon het kampioenschap uitbundig gevierd worden.

Wouwse jeugd promoveert naar de Hoofdklasse
62

MARSHALDIENST OP DE WOUWSE

door Hans van der Kaaden

Nog niet zolang geleden is het instituut ‘Marshal’ op Golf Wouwse Plantage (GWP) geïntroduceerd. In 2007 is een eerste poging gewaagd maar door gebrek aan belangstelling bij de leden is dit toen niet doorgezet.

Het bestuur van GWP heeft in 2011 besloten de ‘Marshaldienst’ weer op te starten, dit werd vooral ingegeven door zorgen over de conditie van de baan en het feit dat de caddiemasters onvoldoende tijd hadden voor extra toezicht in de baan.

De toenmalige twee caddiemasters hebben destijds samen met Frits Hobbelen (secretaris in het bestuur GWP) bij de NGF de Marshalcursus gevolgd. Daarna is met een aantal enthousiaste leden de Marshaldienst opgestart. In de loop der jaren is de marshaldienst verder geprofessionaliseerd en is er voor de marshals een uitgebreide uitrusting in de marshalkar gekomen en een marshalboek om het werk te kunnen stroomlijnen.

Hieronder een korte weergave van aspecten binnen de functie van marshal:

• 1 keer per maand een dienst van een dagdeel

• controle op naleving van etiquette

• doorstroom in de baan bevorderen

• schade aan de baan voorkomen

• controle op starttijden en ‘zwartgolfers’

• veiligheid in de baan bevorderen

• waar nodig hulp verlenen, ook d.m.v. EHBO en AED

• gastvrouw/heer voor de leden en gastspelers

• controle op de drivingrange en oefenfaciliteiten op gedrag en de aanwezigheid van ‘zwartgolfers’.

Momenteel hebben we 41 leden die zich voor de club inzetten door 1 - 2 keer per maand een dagdeel van drie uur

te marshallen. Met deze groep kunnen we ongeveer de helft van het werkschema vullen.

Extra marshals nodig

Vorig jaar zijn we begonnen om ook in de avonden te gaan controleren. In de avond is er totaal geen controle op de baan omdat de caddiemaster na 17.00 uur afwezig is. Vanwege het groot aantal overtredingen dat er in de avonduren geconstateerd werd zullen er voortaan meer marshaldiensten in de avonden en weekenden plaatsvinden. In de donkere maanden is er halverwege de middag geen caddiemaster meer beschikbaar en ook dan zal er een marshal moeten zijn.

Slechts drie uur per maand

Om op alle benodigde tijdstippen een marshal in te kunnen zetten zijn er wel extra marshals nodig. We willen daarom een beroep doen op die leden die graag iets terug willen doen voor al het moois dat onze baan en club te bieden hebben.

Het is slechts drie uur per maand waarmee je een belangrijke bijdrage levert aan onze club. Mooi hierbij is ook dat dit meteen een ideale manier is om leden van onze club (beter) te leren kennen.

We hebben met het gehele marshalteam jaarlijks een gezellige wedstrijd, met na afloop een drankje en een hapje. Aanmelden is heel eenvoudig: stuur een mailtje naar marshal@golfwouwseplantage.nl of neem contact op met Wolter Keers of Jef Mahieu om een keer mee te rijden met een van de dienstdoende marshals, dan kun je direct beleven wat het marshallen inhoudt.

We hebben nog zeker vijftien extra marshals nodig!

Wolter Keers en Jef Mahieu

JAARBOEK 2023 | Golfclub Wouwse Plantage 63
• • •
• •
Word ook marshal!

FINALE OMA NOMA WEDSTRIJD TE CROMSTRIJEN

Het was alweer even geleden dat de Oma Noma wedstrijd, ten bate van Stichting Het Vergeten Kind, werd gespeeld op Golf Wouwse Plantage. In het verleden werd de landelijke finale in het oosten van het land gehouden, zodat er voor deze wedstrijd meestal weinig animo was. Maar sinds vorig jaar wordt de finale gespeeld op Golfclub Cromstrijen in Numansdorp, waardoor er maar liefst 31 dames van de Wouwse meededen aan de voorronde.

Voorronde

De voorronde op de Wouwse zou aanvankelijk eerder worden gespeeld, maar de weersvooruitzichten waren zo dramatisch slecht, dat de Damescommissie besloot deze uit te stellen naar augustus. En wat hadden we een geluk - een zonovergoten dag was ons gegund. We startten om 9.00 uur met een WP-shotgun. Na afloop werden we getrakteerd op tapas en het terras zat weer eens ouderwets vol.

De uitslag van deze wedstrijd op 10 augustus was:

1. Hanneke van Steenderen (37 SF)

2. Kiki Lanooij (36 SF)

3. Ingrid Schrijver (36 SF)

4. Toos Goossens (36 SF)

5. Mirjam van Stokhem (36 SF)

Finale

Omdat Ingrid en Toos beiden verhinderd waren op 29 september, mocht Mirjam van Stokhem meespelen in de finale. Volgens Weeronline zou het een prachtige dag worden - de hele week werd ons een zonnetje beloofd. Helaas! Al bij de tweede hole moesten de paraplu’s tevoorschijn komen, en bij de derde hole werden ook de regenbroeken aangetrokken. Gelukkig kwam aan het einde van de middag een voorzichtig zonnetje tevoorschijn. We startten die middag om 12:00 uur met een shotgun. Niet alleen de finale van de Oma/Noma wedstrijd werd gespeeld, ook had men een Ladies Open georganiseerd, alles ten bate van de Stichting Het Vergeten Kind.

Cromstrijen had weer mooi uitgepakt! We moesten verplicht drie keer langs de baanbar, waar de heren (vrijwilligers) ons van drank en hapjes voorzagen: toastjes zalm, tonijn, eieren, Engels drop, blokjes kaas, komkommer met surimi, wraps en niet te vergeten: warme balletjes!

Cola, koffie, thee, limonade en zelfs bier of wijn! De bar was leuk versierd met slingers van Woezel en Pip (Stichting het Vergeten Kind is ooit opgericht door Guusje Nederhorst - schrijfster en bedenkster van Woezel en Pip). Door deze prima catering konden we onze boterhammen in de tas laten!

Mirjam van Stokhem en ik speelden samen met Natasja uit Reymerswael in een flight, en hoe! De pars en bogeys vlogen ons om de oren, hetgeen resulteerde in een prachtig eindresultaat voor Mirjam en mij.

Bij binnenkomst kregen we een drankje en hapje aangeboden door Cromstrijen. Na een veiling van gesponsorde producten was daar eindelijk de prijsuitreiking. Eerst was de Oma/Noma finale aan de beurt. De vijfde prijs werd gewonnen met 30 SF, toen wisten Mirjam en ik genoeg! Mirjam had 38SF en ik 41SF!

De tweede prijs werd uiteindelijk gewonnen door Mirjam en de eerste prijs ging naar mij!

In de categorie Ladies Open werd de vijfde prijs gewonnen door Inge Gyselinck met 36 SF. De longest was voor Lisette de Haas. Kortom, de Wouwse dames vielen mooi in de prijzen!

Hanneke van Steenderen

64

Italian Wine Tasting

Italiaanse wijnen spijsavond

Na de succesvolle proeverij van Franse wijnen in 2022 in ons clubhuis, is door Bart Vanderstraeten, wijnmeester van het wijngilde Sucellus, aangegeven dat bij voldoende belangstelling een proeverij van Italiaanse wijnen zou volgen.

Op 27 oktober 2023 was het zover: Noud Vrijdag, penningmeester van Sucellus, lid van onze vereniging en al enkele jaren eigenaar van wijnhuis Les Bulles Enchantées, was bereid gevonden om de proeverij voor

belangstellenden te organiseren. In samenspraak met de horeca van GWP is er een mooie en leerzame avond verzorgd met heerlijke Italiaanse wijnen en bijpassende gerechten. Hij gaf aan dat in de loop der jaren hartelijke banden zijn ontstaan tussen hem en een aantal van de producenten waar hij zijn wijnen inkoopt. Het zijn vaak kleine wijnproducenten met een lange familietraditie. Italië blijkt de grootste wijnproducent ter wereld te zijn; in elke regio in het land - dat zijn er 20 - worden wijnen geproduceerd: van de hellingen van de Alpen in het noorden tot de zon doorstoofde velden en hellingen van Sicilië en Puglia. De Italiaanse wetgever ziet streng toe op de juiste kwaliteitsaanduidingen bij wijnen. Noud lichtte de kwaliteitspiramide van Italië toe en behandelde nog

een aantal veel voorkomende termen op de wijnetiketten. Vervolgens werd een aantal wijnregio’s uitgebreid behandeld en voorzien van leuke wetens waardigheden en persoonlijke erva ringen van Noud. Zeven wijnen met bijpassende spijs, uitgekozen door Bart Oostelbos, werden geproefd. De wijnen kwamen uit het assortiment van Noud en uit het assortiment van OnWine uit Utrecht. Uit de regio’s Veneto, Chianti, Piemonte en Puglia kwamen mousserende, witte en rode wijnen aan bod (het merendeel met een DOC of DOCG classificatie). Na afloop werden Noud en de keukenbrigade hartelijk bedankt voor de bijzonder geslaagde avond. Wilt u meer weten? Bezoek dan de site van Les Bulles Enchantées (www.lesbulles enchantees.nl) of spreek Noud een keertje in het clubhuis aan.

‘Cin-Cin’.

JAARBOEK 2023 | Golfclub Wouwse Plantage
• • • door
• • •
Cari Kahn
Noud Vrijdag

EVEN VOORSTELLEN….

Michel Poucet Commissaris Algemene Zaken

Michel Poucet is 37 jaar oud, geboren in Zwitserland, van Vlaamse ouders. In zijn jeugd heeft hij veel in het buitenland gewoond en gestudeerd, dit in verband met het werk van zijn vader. Zo heeft hij in Italië, Amerika en Engeland gewoond.

In 2012 behaalde Michel zijn Master of Science Space Engineering in Milaan. Zijn Master in Business Administration haalde hij aan de Vlerick Business School (België) in 2019. Sinds 2019 is Michel woonachtig in Bergen op Zoom, met zijn partner Brenda. Samen hebben zij een dochtertje Sara van een jaar oud.

Op zijn lagere school in Californië hield Sally Kirsten Ride, de eerste vrouw van Amerika in de ruimte, een presentatie voor zijn klas over Ruimtevaart. Sindsdien is hij hier enorm door geboeid en heeft Michel er zijn werk van gemaakt. Na zijn studie Ruimtevaart heeft Michel gewerkt in Engeland en Nederland.

Bij het Ruimtevaartbedrijf Bradford Engineering B.V. in Heerle heeft hij Brenda leren kennen.

In 2018 startte Michel zijn eigen bedrijf met vestigingen in Engeland en Luxemburg. Hierdoor is hij veel op reis en eigenlijk elke week wel twee dagen van huis.

“In Luxemburg en Engeland bouwen we systemen die de ruimte surveilleren met Kunstmatige Intelligentie en voorstuwingssystemen voor satellieten, voor o.a. de ESA (European Space Agency) in Noordwijk of internationale bedrijven.

We bouwen zelf of besteden dit eventueel uit. In Engeland is het moeilijk om mensen aan te nemen i.v.m. de Brexit, maar van daaruit bedienen we vooral de markt buiten de EU”, aldus Michel. Daar staat tegenover dat de overheid in Engeland bedrijven meer steunt bij investeringen. De Ruimtevaart is heel technisch en abstract maar daardoor heel interessant.

Michel golft al sinds 2012. Op 26-jarige leeftijd werd hij door een vriend in Engeland meegenomen naar een golfbaan. “Het leek me een interessante en sociale sport. Op vrijdagmiddag speelde ik met collega’s van het werk. Een regelexamen heb ik nooit hoeven doen in Engeland, ook hoefde ik geen GVB te halen. Je leverde gewoon kaarten in, vanaf handicap 28! Het ging heel laagdrempelig.”

Sinds 2019 is Michel lid van de Wouwse en heeft hij inmiddels handicap 14,1. In verband met zijn werk speelt hij alleen in het weekend. Competitie speelt hij in Heren 3/36, derde klasse op zondag.

Toen we hem vroegen naar zijn bestuurlijke ervaring, vertelde Michel dat hij in zijn huidige bedrijf veel te maken heeft met externe aandeelhouders en belanghebbenden, zoals de overheid en internationale instellingen. “Voor onze club moet ik het belang van de vereniging in het

66
• • door Yolien van Deutekom en Korien van Eijndhoven • • •

“IK BEN HIER VOOR DE LEDEN”

oog houden. Ik werk graag samen met mensen, maar wil ook goede resultaten behalen.

Ook help ik graag de vereniging; ik moet wel keuzes maken maar ik vind het leuk dat binnen het Bestuur beslissingen samen worden genomen in het belang van de club. Dan overleg ik bijvoorbeeld met de voorzitter, baancommissaris en/of andere bestuursleden.”

“Een van de leuke projecten waar ik naar kijk is hoe je meer jonge spelers (28-50 jaar) naar golf kunt trekken. Samen met de NGF werken we aan een analyse van het ledenbestand. Daaruit bleek dat de gemiddelde leeftijd boven de 28 bij ons 70+ is.

Tussen de 28 en 50 jaar hebben we minder dan 100 leden! Daar moeten we natuurlijk verandering in proberen te brengen. Een open taak voor het hele Bestuur is om het verenigingsleven meer leven in te blazen en om meer jongeren naar de club te krijgen. Helaas ligt onze club voor de jeugd nogal afgelegen, al lange tijd een bekend probleem.”

Op de vraag waarom hij in het Bestuur is gestapt, antwoordt Michel dat hij dit een goede gelegenheid vindt om meer mensen te leren kennen, wat goed zou zijn voor zijn Nederlandse taal.

“Daarom wil ik graag wat meehelpen. Ik ken eigenlijk alleen de mensen die in het weekend spelen en de herenteams. Ik doe wel mee aan wedstrijden, maar sinds de geboorte van mijn dochter speel ik wel wat minder”.

Michel houdt zich bezig met Algemene Zaken, wil graag meer structuur in zaken brengen. Zo bemoeit hij zich met de sponsoring, de nieuwe plannen voor de WBC, aangelegenheden m.b.t. het clubhuis en heeft hij vaak overleg met de administratie.

Voor de verbouwing of nieuwbouw van het clubhuis heeft hij overleg met projectcoördinator Frans van Unnik, de projectleiders Bart de Kok en Paul van Heteren, en met de Stuurgroep c.q. Ledenadviesraad.

Hij merkt dat bestuurswerk soms intensief is, maar dat hij het gelukkig wel goed kan combineren met zijn werk in het buitenland. Voor zijn vrouw is het juist heel prettig dat hij hiervoor door de week vaker in Nederland is.

Op de vraag of hij als bestuurder nog ambities voor de toekomst heeft, zegt Michel dat hij graag helpt om het verenigingsleven weer nieuw leven in te blazen, om wat meer jongeren naar en meer dynamiek in de club te brengen en dat hij graag het nieuwbouw- of verbouwingsproject voor het clubhuis ondersteunt.

Tot slot zegt Michel dat leden hem altijd mogen aanspreken met vragen en/of opmerkingen. “Ik ben hier voor de leden”, zo besluit hij dit interview.

PLANTAGEBAAN 227

TEL. 0165 - 37 96 55

INFO@JW-BOUWPARTNERS.NL

MA T/M VRIJ: 7.00 - 17.30 UUR

SHOWROOM: 8.30 - 17.30 UUR

ZATERDAG: 8.00 - 16.30 UUR

SHOWROOM: 8.00 - 16.30 UUR

4725 AC WOUWSE PLANTAGE

STROKEPLAY KAMPIOENSCHAPPEN

SENIOREN

‘TROTS OP TITEL’

“Na afwezig geweest te zijn in 2022, leek het me leuk om weer eens mee te doen aan de Strokeplay kampioenschappen Senioren.

De eerste ronde werd ik ingedeeld bij Hans van Bijsterveldt, mijns inziens als titelverdediger de favoriet voor de titel. Na een goede start raakte hij een paar holes te vaak in de problemen, waardoor hij tegen een achterstand van een aantal slagen aan keek. Deze achterstand zou gedurende de verdere 18 holes gelijk blijven. Het geluk was meer aan mijn zijde, waardoor ik na een goede ronde van 79 naar het clubhuis mocht.

Daar op het scorebord kijkend, zag ik dat Jaap Ramondt een heel sterke ronde van 77 had gespeeld. De volgende dag mocht ik dus met Jaap mijn ronde lopen. Hij vertelde me dat zijn putter de eerste ronde voor de goede score had gezorgd. De tweede dag was deze iets minder ‘hot’ en kon ik mijn ronde van 79 evenaren. In het clubhuis aangekomen had mijn broer Willem met een score van 83 de tweede beste ronde gelopen, maar verder was er niemand met een superronde en was ik dus Strokeplay kampioen Senioren.

Ik ben er trots op!”

Toon van de Kar

Alle prijswinnaars, v.l.n.r. Toon van de Kar, Wilma Kruik, Mieke Groen, Jaap Ramondt, Tom Gyselinck en Monique van Bijsterveldt.
68
Toon van de Kar met Noud Vrijdag.

‘GELUKKIG NEGEN DEELNEEMSTERS OM DE STRIJD

DOOR TE LATEN GAAN’

Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober vonden de jaarlijkse clubkampioenschappen van de Senioren plaats. Dit jaar waren er gelukkig 9 deelneemsters die de strijd om de titel Clubkampioen durfden aan te gaan. De wedstrijden vonden plaats tegelijkertijd met de Ryder Cup. De wedstrijdleiding had hier duidelijk rekening mee gehouden en daarom werden de wedstrijden al vroeg in de ochtend gepland, zodat we daarna nog veel van de Ryder Cup konden volgen.

Op zaterdag startten we in drie-ballen op een baan die nog nat van de dauw was. Ik mocht samen met Inge Gyselinck en Plonie Borst op de Bleekloop starten. De eerste hole is altijd een lastig begin met het water in het spel, maar hier leken we allemaal goed door te komen. De volgende hole was meteen al lastiger, omdat we hier te maken kregen met het natte gras waardoor de ballen niet zo ver gingen als wij wel hoopten. Het gras naast de fairways was ook langer, waardoor je goed moest kijken waar je bal terechtkwam, want zelfs hier kon je zo voorbij je bal lopen. Het zonnetje ging wel heerlijk schijnen, zodat ons humeur

ook ging stralen. Het was een mooie dag om te golfen. Na afloop konden we op het terras terugkijken op een mooie eerste golfdag. Anja Verkuil had besloten om dag 2 niet te spelen, zodat we op zondag in twee-ballen de baan in gingen. Zondag mocht ik samen met Mieke Groen de baan in. Het zonnetje scheen en het was heerlijk golfweer. Opnieuw startten wij op de Bleekloop en ook nu verliepen de eerste holes prima. Het spel was nog een beetje wisselvallig, maar vanaf de Plantage ging het spel heel constant. We genoten van het weer en de baan. Na afloop bleek ik de minste slagen in deze twee rondes te hebben gemaakt. Mieke Groen werd tweede en Monique van Bijsterveldt is als derde geëindigd.

Het was een mooie wedstrijd - onderdeel van de speltraditie van GWP- en hopelijk doen er volgend jaar nog meer vrouwen mee aan deze leuke wedstrijd!

UITSLAG

Wilma Kruik met Ernst Verkuil. Wilma Kruik
1. Toon van de Kar 2. Jaap Ramondt 3. Tom Gyselinck Ronde 1 79 77 82 Ronde 2 79 85 85 Totaal 158 162 167 1. Wilma Kruik 2. Mieke Groen 3. Monique van Bijsterveldt Ronde 1 86 92 100 Ronde 2 84 92 90 Totaal 170 184 190 Dames: Heren:

DE EINDSTAND VAN DE ORDER OF MERIT 2023

De Order of Merit is een puntensysteem voor alle gespeelde wedstrijden, met als doel:

- het vaststellen van de meest regelmatige golfer(ster) van GWP;

- de leden stimuleren deel te nemen aan belangrijke wedstrijden en kampioenschappen.

De Order of Merit dient tevens als basis voor de verkiezing van de Golfer en Golfster van het Jaar (waarbij ook gekeken wordt naar de handicapontwikkeling over het afgelopen jaar).

Heren Algemeen

1. Ian Wessling

punten 2. Bobbie van Deijl

GOLFER VAN HET JAAR

Ian Wessling

Ian Wessling (34 jaar oud) is ook dit jaar weer de winnaar van de Order of Merit en tevens Golfer van het Jaar geworden. Toch een prestatie van hem om deze titel weer te behalen. (Deze keer volstaan we met het opsommen van zijn belangrijkste prestaties van het afgelopen jaar:

1. Clubkampioen Matchplay Algemeen én Strokeplay Algemeen voor GWP.

2. Speelde maar liefst 33 Qualifying rondes waarvan 28 in wedstrijden (13 op GWP).

3. Zijn handicap is wel iets gestegen van -1.9 naar -1.1 (een plus-handicap).

Dames Algemeen 1. Mirjam van Stokhem

punten

4. Laagste handicap dit jaar was -2.2. Tevens ook zijn laagste handicap tot dusver.

5. Inmiddels voor de 5e keer Golfer van het Jaar bij de Heren op GWP.

6. In 2023 gepromoveerd naar de hoofdklasse van de NGF 36-holes competitie met Heren 2.

punten

punten 3. Mieke Groen

Heren Senioren (vanaf 50 jaar)

1. Hans van Bijsterveldt 2965 punten

2. Tom Gyselinck 2780 punten

3. Jaap Ramondt 2285 punten

Dames Senioren (vanaf 50 jaar)

1. Mieke Groen 1510 punten

2. Wilma Kruik 1500 punten

3. Monique van Bijsterveldt 1230 punten

7. Naast al 24 jaar lid op GWP, tevens lid van golfclub

The Duke en The Dutch waar hij dit jaar de clubkampioenschappen Matchplay (The Duke) en Strokeplay (The Dutch) wist te winnen.

8. Tot slot is Ian dit jaar ook op The Duke winnaar van de Order of Merit en tevens Golfer van het Jaar geworden.

De redactie vroeg Ian om een korte reactie op deze mooie golfprestaties.

Ian: “De uitreiking van de Golfer van het jaar prijs is altijd een mooi moment, Ik ben dan ook blij dat ik deze prijs in ontvangst mocht nemen. 2023 was een goed golfjaar voor mij wat lastig gaat worden om in 2024 te evenaren, maar we gaan het proberen! Ik kijk dan ook uit naar de start van het nieuwe golfseizoen.”

De redactie wenst Ian nog veel succes in zijn golfcarrière die hij, naast zijn drukke baan bij Unilever Europe, steeds maar weer op een hoog niveau weet te behouden.

70
• • • door Korien van Eijndhoven • • •
3220
2240
2120
punten 3. Noud Vrijdag
punten
1010
910
870
2. Annemieke Vernooij
O.O.M.

GOLFSTER VAN HET JAAR

Mirjam van Stokhem

Mirjam (62 jaar jong, hcp 24.6), tevens competitie-coördinator van onze club, heeft een mooi golfseizoen achter de rug.

Even wat cijfers. Totaal heeft zij 20 qualifying kaarten gelopen, waarvan 14 kaarten in wedstrijden (waarvan 6 maandbekers). Slechts één maandbeker heeft ze niet meegespeeld. In het Maandbeker B klassement behaalde ze dan ook de derde plaats. Bij de Order of Merit Dames Algemeen was ze de winnaar.

Tijdens al deze wedstrijden heeft Mirjam zeer steady gespeeld en is ze in handicap gedurende het seizoen precies 1 punt gezakt, waardoor ze uiteindelijk óók Golfster van het Jaar 2023 werd.

De redactie stelde haar een aantal vragen.

Wat was je eerste gedachte toen je hoorde dat je Golfster van het jaar geworden was?

Verbazing, daar kwamen in mijn beleving alleen lage handicappers voor in aanmerking, of spelers die spectaculair in handicap waren gedaald. Maar al snel was er enorme blijdschap, wat een eer!

Kun je wat over jezelf vertellen?

Ik ben getrouwd met Martin, ook lid. Samen hebben wij drie kinderen, Terrence, Tristan en Scarlet, en inmiddels ook drie kleinkinderen. De jongens hebben hun GVB en golfen graag, onze dochter hebben we nog niet enthousiast kunnen krijgen.

Ik ben begonnen op een Accountantskantoor, toen ben ik geswitcht naar een administratiekantoor en nu werk ik al 30 jaar als administratief medewerker voor Timmermans Administratie.

Sinds afgelopen zomer ben ik vrij op donderdag en kan ik dus meedoen met de damesdag. Omdat dat ook gewoon heel gezellig is, heb ik gemerkt dat ik relaxter ben gaan spelen, wat dan weer een beter resultaat oplevert en dat geeft dan weer meer zelfvertrouwen.

Hoe lang golf je al en waar ben je begonnen?

Ik heb mijn GVB 17 jaar geleden op Reymerswaal gehaald tijdens ontzettend noodweer. Het waait altijd wel op Reymerswaal, maar toen was het een heuse storm begeleid door donder en bliksem. Toen het na de eerste drie holes echt los barstte, hebben we nog even geschuild maar eenmaal doorweekt wilde de examinator toch zo snel mogelijk terug naar het clubhuis. Geslaagd! De lessen had ik hier op de Wouwse gevolgd bij Edwin Derksen, maar de Wouwse nam toen zelf geen examens af.

Wat zijn je doelen voor 2024?

Een handicap onder de 20 is wel een stiekeme wens. Daarvoor zal het korte spel echt veel beter moeten worden. Ik zie dit dan ook meer als een lange termijn doel. Het komend jaar ga ik proberen hier al een flinke stap in te maken.

Wil je verder nog wat kwijt aan de leden?

DOE MEE AAN WEDSTRIJDEN!!

Behalve dat het goed is voor je spel, speel je ook eens met iemand van buiten je vertrouwde clubje en leer je zo ook andere leden beter kennen; we zijn tenslotte een vereniging.

En als je meedoet aan wedstrijden, verzamel je ongemerkt punten voor de klassementen en kun je dus zomaar ineens Golfster of Golfer van het jaar worden.

71
• • • door Korien van Eijndhoven • • • < Golfster van het jaar Mirjam van Stokhem in actie.

Een tweede algemene vergadering van leden van Golfclub Wouwse Plantage heeft op 29 november 2023 plaatsgevonden. Op die avond is aangekondigd dat in de loop van 2024 een bijzondere ledenvergadering gehouden zal worden over een zeer belangrijk punt: de toekomst van ons clubhuis. Moet het clubhuis gerenoveerd worden? Of is het verstandiger om het oude clubhuis af te breken en met nieuwbouw te starten? In de wandelgangen hoor je soms: het bestuur heeft al lang beslist en zet zijn plannen door, dus wat heeft het voor zin om als gewoon lid naar de vergadering te komen? In onderstaand stuk wil ik aangeven dat de uitkomst van grote beslissingen met flinke financiële consequenties niet bij het bestuur ligt maar bij u, stemgerechtigd lid van de vereniging.

Oprichting Stichting

Eerst een korte uitstap naar het verleden. In 1973 is ‘Stichting Golf Wouwse Plantage’ (hierna: de Stichting) opgericht voor de ontwikkeling van een golfbaan in West-Brabant. Onder de vlag van de Stichting is de eerste jaren gespeeld, eerst op zes holes en later op negen holes. Naarmate de financiële belangen groter werden, ontstond er behoefte aan een duidelijke scheiding tussen speelbelangen en financiële zeggenschap over de geldmiddelen. (bron: jubileumboek 1981-2021 Golf Wouwse Plantage)

Oprichting Vereniging

In 1981 is daarom door een aantal leden, die samen de clubhuiscommissie vormden, de ‘Vereniging Golfclub Wouwse Plantage’ (hierna: de Vereniging) opgericht. (bron: jubileumboek 1981-2021 Golf Wouwse Plantage) De Vereniging zou primair de speelbelangen van de leden behartigen en de Stichting zou zich meer gaan richten op de financiële belangen die gemoeid waren met de golfbaan: het uitgeven van participatiebewijzen, het afsluiten van het erfpachtcontract met de eigenaar van de gronden, het oprichten van een clubhuis en een greenkeepersloods, de uitbreiding van de golfbaan met negen holes en de aanschaf van (dure) machines nodig voor het onderhoud van de baan.

Om te zorgen dat er geen conflicterende belangen tussen Stichting en de Vereniging zouden zijn, is in overleg met de toenmalige notaris Gerard Broekman in Bergen op Zoom in beide statuten opgenomen dat het Bestuur van zowel de Stichting als de Vereniging nagenoeg uit dezelfde personen zou bestaan.

De voorzitter van de Stichting is ook de voorzitter van de Vereniging, hetzelfde geldt voor de penningmeester, secretaris en baancommissaris.

Bij de Stichting is er een extra externe bestuurder die vertegenwoordiger is van de familie die het landgoed bezit waarop de golfbaan gevestigd is. Deze externe bestuurder (tot op heden de rentmeester van de familie) waakt mede over de belangen van de landgoedeigenaren.

72
STEL JEZELF NIET ‘OUT OF BOUNDS’
• • • door Cari Kahn • • •
WIE BESLIST?

Structuur Vereniging

De Vereniging kent een bestuur, commissies, adviseurs en verschillende categorieën leden. Volgens Nederlands recht is het hoogste orgaan van een vereniging de algemene vergadering van leden die tenminste één keer per jaar bijeenkomt. Het bestuur wordt benoemd door de algemene ledenvergadering. Voorstellen worden door het bestuur aan de vergadering voorgelegd en deze stemt voor of tegen. Leden mogen zelf ook met voorstellen komen en deze voorleggen aan de medeleden en het bestuur.

Structuur Stichting

Een stichting daarentegen heeft geen democratische structuur; zij kent namelijk geen leden maar alleen een bestuur. Bij onze Stichting is er gekozen voor een structuur waarbij ook sprake is van betrokken deelnemers. Deelnemers zijn de leden van de Vereniging. Volgens de statuten moeten de deelnemers door het bestuur van de Stichting geïnformeerd en geraadpleegd worden over financiële beslissingen t.a.v. de golfbaan, clubhuis, etcetera.

Op deze manier hebben leden van de Vereniging, na te zijn geraadpleegd als deelnemers bij de Stichting, invloed op alle belangrijke financiële beslissingen van de Stichting. Voorbeelden uit het recente verleden die deze invloed illustreren: bij de ontwikkeling van het Masterplan Baan, de teruggave van geld op participaties en de hoogte van de speelvergoeding zijn de leden geraadpleegd.

Wie beslist?

Dan komen we weer bij de vraag waarmee dit artikel begon. Het Bestuur van de Vereniging legt verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid en kan bij een conflict met de leden bedanken of ontslagen worden (dit geldt niet alleen voor het Bestuur als geheel maar ook voor individuele bestuursleden). Stapt een Bestuur van de Vereniging op, dan verliest dat Bestuur ook meteen zijn rol als Bestuur van de Stichting.

Conclusie: de ruim 800 stemgerechtigde leden van de Vereniging hebben het uiteindelijk voor het zeggen bij de Ledenvergadering. Maar het is een illusie om te denken dat alle leden van de Vereniging – hoe belangrijk een geagendeerd onderwerp ook is – de vergadering fysiek zullen kunnen bijwonen en hun stem zullen laten horen. Daarom is in de Ledenvergadering van 29 november jl. aangekondigd dat aan notaris Mariëtte van Kreij is gevraagd de statuten van de Vereniging zo aan te passen dat er voortaan ook digitaal kan worden gestemd.

Stel jezelf niet ‘out of bounds’

Deze aanpassing van de statuten heeft tot gevolg dat de mening van een (veel) groter deel van de leden kan worden gehoord. Wie niet fysiek op de Ledenvergadering aanwezig kan of wil zijn, kan digitaal zijn of haar stem laten horen. Doe je geen van beide (aanwezig zijn of digitaal stemmen), dan stel je jezelf ‘out of bounds’!

van-beeck.nl pergola zonwering en textiel overkappingen Olympialaan 2, 4625 CT Bergen op Zoom telefoon: 0164 235 315 Hét adres voor

REMCO TACK WINT DE SUPERCUP

Op zondag 8 oktober werd er bij Golf Wouwse Plantage gespeeld om de Supercup. Traditioneel worden alle winnaars van één of meerdere wedstrijden speciaal hiervoor uitgenodigd. Alleen zij kunnen meedingen naar deze felbegeerde Supercup.

Voorts mogen andere leden ook deelnemen aan deze laatste Qualifying wedstrijd. Remco Tack werd met 38 Stablefordpunten de winnaar van deze Supercup. De dagwinnaar was Tom Gyselinck met 40 Stablefordpunten.

Er werd door 30 deelnemers (7 dames en 23 heren) deelgenomen aan deze wedstrijd: WHS-Strokeplay (Stableford) individueel Qualifying. Gestart werd op hole 1 en 10 onder prachtige weersomstandigheden. Na afloop van de wedstrijd kon er nagenoten worden op het terras van het prachtige najaarszonnetje. Hier vond ook de prijsuitreiking plaats.

De prijsuitreiking

Winnaars van de Supercup en de Maandbeker, staand van links naar rechts: Jaap Ramondt, Hans van Bijsterveldt, Mirjam van Stokhem, Bobbie van Deijl, Ian Wessling, Luigi Corona. Zittend van links naar rechts:

Aansluitend vond ook de prijsuitreiking plaats van de gespeelde maandbekers A en B in 2023. • • • door Hans van der Kaaden • • •

Als eerste vond de prijsuitreiking plaats van de Supercup::

1e plaats: Remco Tack

met 38 Stablefordpunten (94 slagen)

2e plaats: Geert Polderman

met 38 Stablefordpunten (88 slagen)

3e plaats: Adrie Arts

met 37 Stablefordpunten (92 slagen)

Maandbeker A Bruto:

1e plaats: Ian Wessling

2e plaats: Noud Vrijdag

3e plaats: Bobbie van Deijl

Maandbeker A Netto:

1e plaats: Noud Vrijdag

2e plaats: Hans van Bijsterveldt

3e plaats: Luigi Corona

Maandbeker B:

1. Tom Gyselinck

2. Jaap Ramondt

3. Mirjam van Stokhem

4. Remco Tack

5. John Schoonhoven

6. Annemieke Vernooij

74
Tom Gyselinck, Noud Vrijdag, Remco Tack. Remco Tack

NGF NAJAARSCOMPETITIE

Alle wedstrijden van de Najaarscompetitie zijn inmiddels gespeeld en er mag gesproken worden van een zeer geslaagd resultaat voor de Wouwse Plantage.

Maar liefst vijf van de zes teams zijn poule winnaar geworden. Hiervan zijn vier teams uitgenodigd voor het spelen van de finale. Helaas zijn zowel de woensdag- als de zondagfinales wegens de aanhoudende regen en hierdoor te natte banen uitgesteld naar het voorjaar van 2024. Het woensdag team van captain Jan Hoogstrate gaat proberen de titel te prolongeren. Het woensdag team van captain Truce Oskam hoopt eveneens kampioen te worden. Zo ook het zondag team van captain Junior Goosen en de spelers van het zondag team van Clasien Bienfait.

Wouwse Winter Bridgemiddagen

een succes

Eén van de teams heeft zelf een stukje aangeleverd, waarvoor dank:

De herfst staat voor de deur. Voor de derde keer doet ons team, bestaande uit Johan van Overveld, Marie-Christine van Overveld, Ingrid Schrijver en Clasien Bienfait, mee aan de NGF Najaarscompetitie. Wie onze verrichtingen van voorgaande jaren heeft gevolgd, heeft kunnen lezen dat we het eerste jaar met 1 punt verschil tweede waren en vorig jaar kampioen van onze poule. Er zit dus een stijgende lijn in en het kan eigenlijk niet meer beter, zou je zeggen.

Dit jaar komen we weer de teams tegen van voorgaande jaren: Grevelingenhout, De Woeste Kop en De Middelburgse. Een gezellig weerzien. Bij de Middelburgse is het nog zomers warm, maar tijdens de laatste wedstrijd bij Grevelingenhout waait het hard en regent het af en toe.

Alle wedstrijden winnen we en bij drie van de vier wedstrijden krijgen we ook nog een extra punt voor de beste individuele score. Met 27 punten winnen we niet alleen onze poule, maar behoren we ook landelijk tot de 10 beste teams. We worden uitgenodigd voor de landelijke finale op Anderstein!

Clasien Bienfait, captain

Het bridgen bij de Wouwse is nieuw leven ingeblazen door bridgeliefhebbers Marjo Bekker, Clasien Bienfait en Korien van Eijndhoven. Onder leiding van Gerard Crusio zijn tijdens de wintermaanden bridgemiddagen georganiseerd waar zowel ervaren als onervaren bridgers aan mee konden doen. Aanleiding hiervoor was het feit dat een paar leden van onze club bij Gerard op de beginnerscursus zaten en ervaring wilden opdoen.

Op zondag 3 december gingen we van start met 6 tafels en 24 deelnemers. Dankzij een goede samenwerking met Nienke en wedstrijdleider Gerard Crusio heeft de Wouwse weer eigen bridgemateriaal. Zelf hadden wij voor sfeervolle bridgekleedjes gezorgd.

De winnaars van de eerste middag waren Erine Verschure met introducé Jo van Nistelrooij. Terwijl de eerste serieuze sneeuwbui een feit was, ging iedereen voldaan huiswaarts.

Helaas kon de bridgedrive van zondag 17 december niet doorgaan. Blijkbaar had iedereen het te druk met de voorbereidingen voor de Kerst. Dit werd ruimschoots goed gemaakt met de Nieuwjaarsdrive van vrijdag 5 januari. Met 32 deelnemers en 8 tafels was het even passen en meten in het restaurantgedeelte van het clubhuis. Bij binnenkomst werd er met een glas Cava getoast op het nieuwe jaar. Onder het genot van een hapje en een drank-

je werden er 24 spellen gespeeld. Helaas was de verwarming defect zodat er zelfs dekentjes uitgedeeld moesten worden.

Ook deze middag kwam Erine Verschure weer als winnaar uit de bus, dit keer samen met Marjo Bekker. Zij wonnen beiden een fles wijn, gesponsord door de organisatie.

Een speciale vermelding verdient Ingrid Schrijver die ook nog op de cursus zit, maar toch de derde plek behaalde samen met haar moeder! Chapeau!

Op het moment van schrijven van dit artikel stonden er nog vijf bridgemiddagen gepland in januari, februari en maart, afwisselend op de vrijdag- en zondagmiddag. We hopen deze traditie in de volgende winter weer opnieuw te gaan opstarten.

Onze speciale dank gaat uit naar Gerard en Tineke Crusio, die ons geheel belangeloos hebben ondersteund.

Marjo, Clasien en Korien

JAARBOEK 2023 | Golfclub Wouwse Plantage 75

‘Winter’ Competitie

2023/2024

Het aantal deelnemende teams was dit jaar, met 30 teams, net twee teams minder dan bij de vorige editie van de Wintercompetitie. Er is gemiddeld door 16 teams per speeldag deelgenomen.

In de winterperiode is voor het tweede seizoen achtereenvolgens gebruik gemaakt van kunstmatige afslagmatten. Als aanvulling was er dit jaar voor het eerst, naast de bekende afslagmat die gekoppeld was aan de ‘Blauwe / 53 tee’, ook een afslagmat die gekoppeld was aan de ‘Oranje / 46 tee’. Ook deze winter gold dat, zolang de winter tees in gebruik waren, er verplicht van deze matten afgeslagen moest worden.

Alle weersomstandigheden zijn ook in deze periode weer voorbij geko-

men. Van de twaalf geplande Wintercompetitiewedstrijden zijn er helaas maar acht volledig uitgevoerd. De eerste Wintercompetitiewedstrijd werd vroegtijdig gestaakt vanwege overmatige regen op verschillende greens. Daarnaast zijn er drie wedstrijden helemaal niet gespeeld omdat de baan, vanwege het slechte weer, gesloten was.

Deze Wintercompetitie werd, nog meer dan die van vorig jaar, gekenmerkt door (heel) veel regenval. De maanden oktober, november en december 2023 waren de natste maanden ooit gemeten! René Deelen (Hoofd Greenkeepers) gaf aan dat hij deze overmatige en langdurige

regenperiodes nog niet eerder heeft meegemaakt in de ruim veertig jaar dat hij bij GWP werkzaam is.

Op zaterdag 17 februari 2024 is de twaalfde en laatste Winterwedstrijd gespeeld. De laatste speeldag van deze competitie was een dag met ideaal golfweer: schraal zonnetje, droog weer en weinig wind. Het leek zelfs even of het voorjaar was aangebroken. Na afloop van de wedstrijd vond de prijsuitreiking plaats verzorgd door de Wedstrijdcommissie.

Uitslag:

Eclectic-score Bruto Klassement:

1. Davie van Eekelen / Adam Hazelwood (60 slagen / PHCP 1)

2. Joost Veldkamp / Glenn Kies (63 slagen / PHCP 6)

3. Inge en Tom Gyselinck (63 slagen / PHCP 7)

Eclectic-score Netto Klassement:

1. Mike van den Bos / Boudewijn Meijer (55 slagen / PHCP 25)

2. Inge en Tom Gyselinck (56 slagen / PHCP 7)

3. Joost Veldkamp / Glenn Kies (57 slagen / PHCP 6)

• • door Hans
• • •
van der Kaaden

Member of the Year

Noud Vrijdag

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zondag 14 januari werd bekend gemaakt dat Noud Vrijdag vanwege zijn verdiensten voor de club gekozen was als Member of the Year 2023. Een goede reden om als redactie een gesprek met hem te hebben over zijn uitverkiezing, die voor hem als een verrassing kwam.

Jeugdlid

Noud was 7 jaar toen hij, eerder nog dan zijn ouders, zusje en broer met dispensatie lid werd van de Wouwse. In 1996 moest je 8 jaar zijn om lid te mogen worden. Noud oefende op de driving range met een ijzeren 7. Deze club was door één van de toenmalige pro’s op maat gemaakt en hij kon zijn club bij de pro ophalen als hij wilde oefenen. Zelf is Noud nooit Jeugd Clubkampioen geweest. In zijn begintijd waren er veel jeugdleden op de Wouwse. De jeugdleden speelden op vrijdagavond 9 holes met na afloop friet met frikadel. Zijn zusje Marthe is wel jeugdkampioen geworden, over 9 holes weliswaar, maar dat was zo in die tijd.

Regel- en Handicapcommissie

Om lid te worden van de Regel- en Handicapcommissie moest Noud, met Peter van Pelt, een cursus regelexamen bij de NGF volgen voor een gecertificeerd diploma. Noud was binnen deze commissie verantwoordelijk voor de Q-kaarten. Door het veranderen van de NGF-regels was dit diploma later niet veel meer waard.

Jeugdcommissie

Noud heeft ongeveer 6 jaar deel uitgemaakt van de Jeugdcommissie. In zijn laatste jaren liep het ledental achteruit en Noud kon zich niet helemaal meer vinden in de aanpak van de ledenwerving. Volgens Noud kun je dan maar beter stoppen.

Wedstrijdcommissie (WECO)

In 2022 is Noud definitief toegetreden tot deze commissie. Noud houdt de OOM ranglijsten bij en de punten in het klassement van Q-wedstrijden. Noud voelt zich in deze

commissie o.l.v. Bram van Egeraat op zijn plaats. Tijdens Corona, toen er geen wedstrijden georganiseerd mochten worden, heeft Noud een onderlinge competitie opgezet voor Dames 1 en Heren 1, 2, 3 en 4, zodat er scores kwamen voor de TC. Inschrijven was meedoen, met een maximum van 24 deelnemers per keer en een starttijd van 9-10 uur op zaterdag met na afloop een drankje op het terras van het clubhuis.

Leden Adviesraad Clubhuis

Noud geeft advies op financieel gebied. Hij hoopt een schakel te kunnen zijn tussen leden en de bouwcommissie.

ALV’s

Noud komt zo veel mogelijk naar de Algemene Ledenvergadering. Hij vindt het belangrijk zijn stem te laten horen en/of te stemmen. Zo kun je meehelpen de baan en de club op een hoger niveau te tillen en daar heb je zelf als speler veel profijt van.

Zijn credo voor jong en oud ‘GA STEMMEN’.

Wijnproeverij

De Italiaanse wijnproeverij door Noud georganiseerd, was een groot succes. Zie het artikel elders in dit blad.

Dank je wel Noud voor je verhaal. Ik wens je nog heel veel mooie golfjaren op onze club!

JAARBOEK 2023 | Golfclub Wouwse Plantage 77
• • • door Yolien van Deutekom • • •

NIEUWJAARSRECEPTIE 14 JANUARI 2024

Op zondagmiddag 14 januari jl. was er traditiegetrouw de Nieuwjaarsreceptie voor alle leden van Golfclub Wouwse Plantage. We werden verwelkomd door onze voorzitter Fred Hermans.

In zijn speech reflecteerde Fred op het afgelopen jaar.

Een jaar zonder extreme uitschieters, behalve dan de weersomstandigheden. Maar liefst 50% meer regenval dan in een gemiddeld jaar. Dankzij de greenkeepers is de golfbaan het hele jaar op een uitstekend niveau gebleven, maar vanwege de vele regenval waren er meer dagen waarop de baan gesloten bleef.

Fred memoreerde de ledenenquête van begin 2023. De baan en de golftraining scoorden hoog, terwijl het clubhuis, de kwaliteit van de horeca en het verenigingsleven als ondermaats werden beschouwd. Er waren in totaal 140 concrete verbetersuggesties die het bestuur het afgelopen jaar in een achttal vervolgprojecten heeft aangepakt. Kleinere en grotere veranderingen zijn inmiddels geïmplementeerd, zoals bijv. de automatische ballenraper en ballenautomaat op de driving range, een nieuw kassasysteem, een koffieautomaat voor de vroege golfers, aparte winterafslagmatten voor de dames, een extra toilet in de baan bij hole 5 Bleekloop etc.

Er is inmiddels een nieuwe Jeugdcommissie in het leven geroe

pen, maar er is duidelijk behoefte aan versterking van deze commissie. Het bestuur heeft een nieuwe sportcommissaris en een nieuwe commissaris algemene zaken benoemd. Ten aanzien van de plannen rondom het clubhuis wordt goede vooruitgang geboekt. De komende drie maanden kunnen leden hierover nadere communicatie verwachten.

De kwaliteit van de horeca is volgens Fred over het algemeen goed gebleven, maar de financiële situatie baart nog steeds zorgen.

Er ligt een plan voor het enthousiasmeren van jeugdleden. De NGF (en GWP) willen ook graag zij-instroom van golfers en golfsters in de leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar.

Op dit moment valt 57% van de leden in de categorie ouder dan 60 jaar. In maart wordt weer een Open Golfdag gehouden en ook de Golfweek zal meer dan vroeger gericht zijn op nieuwe leden.

Er is een efficiencyslag gemaakt in de uitvoeringsorganisatie door verdergaande digitalisering. In 2024 zal de inkomende factuurflow geautomatiseerd worden. Ten aanzien van de

communicatie met leden is met de introductie van iBirdies een nieuw initiatief ontplooid met veel nieuwe mogelijkheden.

Na het uitreiken van de prijzen van de OOM en de golfer en golfster van het jaar vroeg Fred speciale aandacht voor de mooie prestatie van Dames 1. Dit team is afgelopen december uitgeroepen tot de beste sportploeg van het jaar 2023 van Bergen op Zoom. Noud Vrijdag werd benoemd tot ‘Member of the Year’.

Tot slot brengt Fred een toost uit op het nieuwe jaar en wenst iedereen een mooi golfjaar toe.

78
• • • door Mieke van Loon • • •
JAARBOEK 2023 | Golfclub Wouwse Plantage BELEEF DE MOOISTE KEUKENS IN DE SHOWROOM VAN LOGUS-DE HOOP KEUKEN S | BADKAMER S | TEGELS Logus-De Hoop Zeelandhaven 7, 4612 PC Bergen op Zoom showroomlogusdehoop.nl Bergen op Zoom | Breda | Delft | Goes | Oostburg | Roosendaal | Rotterdam-Noord | Rotterdam-Zuid | Terneuzen | Vlissingen | Zwijndrecht
80
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.