Team Danmark

Page 1

EliteidrĂŚtselev pĂĽ Frederiksborg Gymnasium og HF


Eliteidræt på FGC4 Hvis du virkelig er seriøs med din idræt og ønsker at præstere på højeste niveau, har FGC4 en lang række tilbud. Fleksibilitet er nøgleordet hos os, så du får hjælp, netop hvor DU har brug for det. HVIS DU ER TEAM DANMARK-ELEV ELLER TILKNYTTET HILLERØD ELITE IDRÆT FÅR DU:

• Garanti for optag på FGC4

(hvis du er erklæret uddannelsesparat)

• Tilbud om optag i vores særlige eliteidrætsklasse

På FGC4 har du mulighed for at komme i en klasse, hvor alle elever er eliteidrætselever. I ELITEIDRÆTSKLASSEN FÅR DU:

• En klasse hvor alle elever er Team Dan-

mark-elever, tilknyttet Hillerød Elite Idræt eller bare seriøse med deres idræt*.

• Et treårigt STX-forløb i studieretning med fagene Biologi A og Kemi B samt valgfag Idræt B. I denne studieretning kan du selv vælge om du vil hæve matematik, engelsk, 2. fremmedsprog eller kemi fra B til A-niveau

• Øget fleksibilitet i tilrettelæggelsen af

• Et særligt fagligt og socialt miljø hvor alle

• Skolefrihed til konkurrenceaktiviteter • Mulighed for flytning af prøver og

• Tilbud om deltagelse i Hillerød Elite Idræts

undervisningen

eksamener

• Mentorordning – hjælp til planlægning og strukturering af din hverdag

• Adgang til skolens idrætsfaciliteter udenfor normal skoletid

Som Team Danmark-elev får du derudover:

• Mulighed for at tage en STX-uddannelse

over 4 år eller HF over 3 år, hvor du selv får indflydelse på, hvordan fagene fordeles

• Tilbud om ekstraundervisning ved doku-

menteret deltagelse i konkurrenceaktivitet

2

lærere og elever har forståelse for og interesse i idræt på eliteniveau

fysiske basistræning (på tværs af idrætsgrene) hver torsdag kl. 6.30

• Undervisningsfri hver tirsdag i 1. modul til fast morgentræning i egen klub eller på egen hånd

• Tilbud om træning i FysioDanmark til 100 kr. om måneden

• Tilbud om træneruddannelse i samarbejde med Hillerød Elite Idræt

* Selvom du ikke er tilknyttet en af de to ordninger, kan du søge om at blive optaget i eliteidrætsklassen efter en samtale med skolens eliteidrætskoordinator og udtalelse fra din træner.


3


Koordinatorordningen på FGC4 Eliteidrætskoordinator Sune Juhl Sigsgaard Tlf./SMS:26 84 83 69 mail: sj@fgc4.dk

FORPLIGTELSER FOR ELITEIDRÆTSELEVER PÅ FG

• Du skal have en seriøs indstilling til din skole og din idræt

Eliteidrætskoordinatorens formål er at bidrage til, at der skabes sammenhæng i dit gymnasieforløb, så du kan udvikle dig både idræts- og skolemæssigt. Din koordinator vil først og fremmest hjælpe dig med at få overblik over skole og idræt i en hensigtsmæssig sammenhæng. Oplysninger vil kun blive videregivet i relevant omfang og altid med dit samtykke.

• Din eliteidrætskoordinator på FGC4 er Sune Juhl Sigsgaard (SJ)

• Sune arbejder tæt sammen med dig,

klubbens eller forbundets kontaktperson og dine forældre med henblik på at koordinere aktiviteter og indsats, der gør det muligt at kombinere eliteidræt og skole på tilfredsstillende vis

• Sune fungerer også som din studievejle-

der, og du kan derfor også henvende dig, hvis du har problemer af social, økonomisk, privat eller faglig karakter

• Sune tager regelmæssige samtaler med

dig om din trivsel på skolen og i idrætssammenhæng, men du skal også selv være opsøgende 4

• Du skal være åben i samarbejdet mellem dig, skole, klub og dine forældre

• Du indgår på lige fod med øvrige elever i

skoleaktiviteter og skal følge undervisning og prøver i normalt omfang

• Du skal lave en oversigtsplan over dine

sportslige aktiviteter sammen med koordinatoren. Deltagelse i aktiviteter på landshold-, forbunds- eller klubniveau, der griber ind i skoleaktiviteter, skal du forudgående søge om tilladelse til. Du er selv ansvarlig for dette

• Du har pligt til at begrunde manglende tilstedeværelse og opgaveaflevering i Lectio

• Du har pligt til i god tid at informere om

idrætsaktiviteter, der medfører fravær. Du skal meddele dette til eliteidrætskoordinatoren

• Du skal være en god repræsentant for

ordningen, både indadtil på skolen og udadtil i samfundet


Skolefrihed og supplerende undervisning Eliteidrætselever på FG kan via eliteidrætskoordinatoren søge skolen om skolefrihed og evt. supplerende undervisning, som bevilges ud fra en samlet vurdering af elevens sportslige og skolemæssige situation. Det vil normalt kunne ske i følgende tilfælde og på følgende vilkår:

• Udtagelse til forbunds- og Team Dan-

mark-støttet træning og træningslejre eller internationale turneringer

• Udtagelse til regionale forbunds- og kraftcentersamlinger

• Udtagelse til vigtige turneringer og turne-

• Der skal søges om skolefrihed og supplerende undervisning så tidligt som muligt og under alle omstændigheder inden første fraværsdag

• Evt. supplerende undervisning tilrettelægges i samarbejde mellem dig og koordinatoren. Der kan indgås aftaler om rykning af datoer for skriftlige afleveringer eller virtuel undervisning

• Der kræves altid dokumentation for del-

tagelse i idrætsaktiviteter, der kræver skolefrihed eller ændring af undervisning, prøver, eksamen mv.

ringskampe med din klub. Her vil koordinator vurdere fra gang til gang

5


Team Danmark elever om FG ANNIKA GAUTSCHI SIMONSEN (ORIENTERINGSLØB) 4-ÅRIG TEAM DANMARK ELEV Team Danmark 4-årigt er for dig, som både vil lykkes som sportsudøver, men også præstere godt i skolen. At bruge et år ekstra på at gå i gymnasiet kan måske lyde åndsvagt, men WOW hvor giver det mange muligheder og fordele som atlet. Igennem de 4 år på gymnasiet vil du få nedsat timeantal og dermed også et mindre lektiepres. Det betyder for dig, at du vil kunne være færdig med ALT dit skolearbejde kl 15:30 hver dag! Dette giver dig muligheden for at være 100 % til stede både fysisk og mentalt, når du er til træning, da du ikke behøver at tænke på afleveringer og lektier. At være TD-elev giver dig også mulighed for at rykke afleveringer, hvis du skal til konkurrencer eller har en periode med meget træning, hvilket er en kæmpe hjælp! At tage gymnasiet over 4 år var det helt rigtige for mig. Jeg har ikke skullet gå på kompromis med skolen eller min sport, hvilket også kan ses på min sportslige udvikling/ resultater og mine karakterer i skolen. Hvis jeg ikke havde valgt 4-årigt, ville jeg være blevet nødt til at prioritere og nok også droppe noget, som eller gør mig glad (aftaler med venner fra klassen, familiebesøg osv.).

6


ANNA VICTORIA VEJLSBY (RIDNING, SPRING) 3-ÅRIG TEAM DANMARK ELEV Jeg har gennem både 1.g og 2.g haft stor forståelse og respekt fra mine lærer og elitekoordinator, som altid har været positivt indstillet, når jeg gang på gang tog afsted til stævner. Jeg har blandt andet haft mulighed for at få udskudt opgaver, de dage jeg har været fraværende, og fået rykket årsprøver og eksamener når de har ligget oven i et stævne. Jeg er virkelig taknemlig for, at alt dette kan lade sig gøre, så jeg kan få lov til at gøre det jeg brænder for -nemlig at dyrke min sport. Da jeg på grund af mange stævner gennem året, havde været fraværende fra skolen, har jeg gennem min Team Danmark ordning fået supplerende undervisning i slutningen af 2.g. Da undervisningen var enetimer, kunne vi tilrettelægge undervisningen med fokus på mine behov, og på den måde få indhentet det jeg var gået glip af. Dette endte med at blive et kæmpe eksamensboost, da jeg senere kom op til eksamen i et af disse fag.

INFORMATION

Informationsmøde i januar for eliteidrætselever på Frederiksborg Gymnasium og HF. Se dato og tidspunkt på skolens hjemmeside www.fgc4.dk eller kontakt Eliteidrætskoordinator Sune Juhl Sigsgaard, tlf. 26 84 83 69, mail: sj@fgc4.dk www.teamdanmark.dk

www.hillerodelite.dk

7


Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Tlf. 4820 1040 www.fgc4.dk e-mail: post@fgc4.dk