Page 1

KIRKENYT Karlebo Sogn

Forår/sommer 2020

1


Rent praktisk Se mere på www.karlebosogn.dk og www.borger.dk

Kirkekontor

Rantzausvej 2, 2990 Nivå tlf. 4914 5584, e-mail: karlebo.sogn@km.dk Hjemmeside: www.karlebosogn.dk Åbningstider mandag-fredag kl. 10-13 torsdag tillige kl. 16-18 lørdag lukket

Fødsel

• Fødsel med jordemoder anmeldes af jordemoderen til kirkekontoret. • Fødsel uden jordemoder skal anmeldes til kirke kontoret senest 14 dage efter fødslen. • Faderskab kan anmeldes på www.borger.dk

Kordegne Finn Thomsen og Gry Gjedsted

Dåb / Navngivning

• Et barn skal have navn inden 6 måneder efter fødslen. • Ved dåb kontaktes den ønskede præst eller kirke kontoret om dato og tidspunkt. Dåb kan - i alle sognets kirker - finde sted ved gudstjenesterne om søndagen eller ved en kortere dåbsgudstjeneste på udvalgte lørdage. Kontakt en præst for nærmere information. • Uden dåb anmeldes navngivning digitalt på www.borger.dk

Menighedsrådets formand Ellen Rosenstand Ladhøj tlf. 4918 1568, mobil 2031 4154 e-mail: ladhoej@mail.dk

Bryllup

Sognets præster

• Kontakt den ønskede præst. • For at blive gift i en af sognets kirker skal I enten bo i sognet eller have anden tilknytning hertil. Mindst den ene af jer skal være medlem af Folkekirken.

Kirsten Johansen, (kirkebogsfører) Karlebo præstegård Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal tlf. 4828 0011 eller 2849 7225 e-mail: kijo@km.dk, Mandag fri.

Bisættelse og begravelse • Kontakt den ønskede præst.

Kirkegård/gravsted

Anette Nybo tlf. 2082 9361 e-mail: aknh@km.dk Mandag fri.

• Kontakt kirkegårdsleder Christian Spure Hansen, Nivå Kirkevej 2, 2990 Nivå. e-mail: cspu@km.dk, tlf. 4914 7121 Træffetid på kontoret: bedst mandag-fredag 10-12.

Navneændring

• Ansøgning sendes digitalt via www.borger.dk. Se gebyret på borger.dk. Vær opmærksom på navneloven og andre regler, se link til Familiestyrelsen på www.borger.dk.

Jørgen Sejergaard Bygvænget 703, 2980 Kokkedal tlf. 4914 3358 e-mail: jse@km.dk Fredag fri.

Attestbestilling

• Med NemID på www.borger.dk eller ved personlig henvendelse på Kirkekontoret.

Karina Juhl Kande Solager 2, 2990 Nivå tlf. 2137 0011 e-mail: kjk@km.dk Fredag fri.

Kirkebil

• Ældre og gangbesværede kan bestille kirkebil til gudstjenester og øvrige arrangementer. Bestilles på karlebo.sogn@km.dk eller tlf. 4914 5584 (senest fredag kl. 12 før søndagens gudstjenester eller kl. 12 hverdagen inden.)

Nyhedsbrev for Karlebo Sogn: Udkommer hver 14. dag Tilmelding på www.karlebosogn.dk

Kirkenyt: Udkommer tre gange om året Redaktører: Kirsten Johansen (ansv), Bjarke Steen Johansen Redaktion: Menighedsrådets kommunikationsudvalg Forsidefoto: Erik Kudsk Larsen Tryk: Nofoprint, tlf. 4922 2500

Organister: Bibi Nagashima Toft, tlf. 5059 4308, e-mail: karlebo.organist@gmail.com Jørgen E. Hansen, tlf. 2323 8582, e-mail: jehmusiker@gmail.com

2


Kristen påske og jødisk påske I Egedal kirke står en model af Egedal kirke. Den blev fremstillet før selve kirkebygningen blev opført. Formålet var selvfølgelig, at man på forhånd kunne se, hvordan kirken ville blive. Bibelen er bygget op på samme måde. Hele Det gamle Testamente er fyldt af små modeller med alt det, som skal komme i fuld størrelse i Det nye Testamente. Et eksempel på det er påsken. Den jødiske påske har jøderne fejret i mere end tre tusinde år. Første gang var jøderne stadig slaver i Egypten, men de stod på tærsklen til friheden. Israels Gud havde sat Farao, den ægyptiske diktator, under stadig stærkere pres. Hver plage blev stærkere end den foregående og generede mere og mere Farao selv og hans familie. Ved den sidste plage gjaldt det selve livet. Både Farao og hans familie skulle nu undgælde for alle deres ugerninger mod de israelitiske slaver. På en bestemt nat ville Gud drage gennem Egypten og slå alle egypteres førstefødte ihjel både blandt mennesker og dyr - fra den højeste til den laveste. Egentlig ville det også ramme israelitterne, for de var ikke

Guds bedste børn, men Gud gav dem en særlig beskyttelse, fordi han ville redde dem. De skulle slagte et lam hen under aften og så smøre blodet på dørstolperne og overliggeren. Så skulle de holde sig inden døre hele aftenen og natten, og her skulle de iført rejsetøj spise et enkelt, hurtigt tilberedt måltid med lammekød, bitre urter og brød bagt uden gær. Det sidste kræver nemlig mindre tid at tilberede. Da Farao så – hårdt presset – gav tilladelsen til, at de kunne forlade landet, skulle de drage ud med det samme. Hvert år holder jøderne det samme måltid efter de samme regler. Sønnen skal spørge sin fader: ”Hvorfor er denne nat anderledes end andre nætter?”, og husfaderen skal fortælle familien hele beretningen om udfrielsen fra slaveri et i Egypten (2. Mosebog 1-15). På Guds forordning reddede påskelammet Israel fra at dele skæbne med egypterne, og Moses reddede Israel fra slaveriet under Farao. Jesus og hans disciple var gennem hele deres liv vante til at fejre denne jødiske påske hvert år, men sidste gang, de gjorde det sammen, indførte Jesus noget helt nyt. Da 3

han som vært brød brødet og sendte det rundt, sagde han: ”Tag dette og spis det! Det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig.” Og da han sendte bægeret eller kalken med vinen rundt, sagde han: ”Drik alle heraf! Denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, så ofte som I drikker den, til ihukommelse af mig.” Dermed kommer dette måltid til at handle om ham. Den kristne nadver er indstiftet. Hvor jøderne fejrer, at dette ene folk blev reddet fra slaveri under Farao, - dér fejrer den kristne kirke, at Jesus er hele verdens frelser fra noget langt værre, nemlig slaveriet under syndens dødbringende kraft. Ikke kun Israel, men alle mennesker, kan søge og få frihed hos ham. Den kristne nadver er ikke kun et mindemåltid om længst svundne begivenheder, men befrieren er selv lyslevende til stede og giver os sig selv og styrker vores fællesskab med ham. I påsken vandt Jesus, og i nadveren deler han sejren med os. Glædelig påske! Jørgen Sejergaard


Gudstjenesten De første kristne samledes på dagen for opstandelsen, nemlig søndag. De læste, sang, takkede, bad og spiste sammen. Søndag efter søndag, og hverdagene med, har kristne gjort det lige siden. At holde gudstjeneste forbinder os med kristne ud over hele jorden og igennem historien. Og måden, vi fejrer gudstjeneste på, kaldes liturgi. Det er fastsat, hvilke tekster fra Bibelen der skal læses op i gudstjenesten bestemte søndage, hvilke bønner der skal bedes, hvilke salmer der må bruges, og hvad der siges ved nadver og dåb. Liturgien er hele tiden i en langsom forandring. Gudstjenesten består af ord og traditioner, som kan være mange hundrede år gamle, og der kommer nye udtryk til. F.eks. når det danske sprog forandrer sig, eller der bliver skrevet nye salmer og bønner.Eller når nye traditioner bliver udbredt. Eksempler på det er dåbslys, menighedens medvirken ved gudstjenesten, flere instrumenter, digitale skærme osv. Med jævne mellemrum må vi standse op og overveje: Hvordan fejrer vi gudstjeneste for mennesker i dag? Vi skal ikke underlægge os tidsånden, - men vi må bruge ord og udtryk, som mennesker forstår. Hvordan skal rammerne for mødet med Guds ord være? Hvordan udtrykkes takken og glæden på en måde, som vi alle kan føle os hjemme i? I 70´erne og 80´erne blev der eksperimenteret meget med gudstjenester for unge. Med rockmusik, bannere, ommøblering af kirkerummet, oplæsning af digte, dans og drama. Det var fint – og for os der var med dengang – gav det ofte dyb mening. Gudstjenesten – og kirken – var, syntes vi, alt for stillestående og stiv.Og de nye gudstjenesteformer, og moderne salmer, som begyndte at pible frem, skabte det nybrud, som førte til, at vi fik en ny alterbog, med mere tids-

svarende ritualer, og en ny salmebog. Det havde der længe været brug for. Kirken er i en god og spændende udvikling med en lang række af nye aktiviteter. Men vi må ikke glemme, at vi også har brug for stilhed, fordybelse – for at få mulighed for at melde sig lidt ud af en travl og støjende verden ved at gå til gudstjeneste. For at få tankerne til at falde til ro. Og vi har brug for at tænke over livet og døden, meningen med det hele. Og for at bede til Gud, lytte til, hvad han vil sige os i dag. Stilhed, fordybelse, nærvær og fred er blevet en mangelvare i en tid, hvor alting går så stærkt. Og hvor overfladiskhed og selvpromovering har sneget sig ind på snart alle områder af vores liv. Vi skal være helt specielle, en succes blandt andre, vi skal rage op og være på forkant. 4

I gudstjenesten mødes vi af ordet og fortællingerne om Jesus Kristus som kom til verden, og døde og opstod for os. Han åbnede en vej for os, ind i Guds rige. Vi er ikke alene, vi må komme til ham. I dåben kalder han os for sine børn, og igennem nadverens brød og vin fornyr han fællesskabet med os og vi får syndernes forladelse. Kirken er et sted vi hører til. Hvor vi må vende tilbage og finde hvile. Og her skal vi ikke være åh så specielle eller rage op over de andre. Vi er alle hans børn, elsket af ham, uanset om vi er vellykkede eller mislykkede. Vi skal forny gudstjenesten – det arbejdes der meget på i disse år. Men genkendeligheden er stadig vigtig. Her er et sted vi må vende tilbage til, som vi kender. Og hvor vi bliver genkendt. Kirsten Johansen


1. Så du kvinden på stationen? Så du hendes ansigtstræk mærked du den kvalme ånde af forfald og råd og bræk? Tog du fat i hendes hænder? Hjalp du hende op at stå ? Spurgte du : hvad er der hændt dig hvorfor har du klude på?

Så du kvinden på stationen? I løbet af mine mange år som præst har det slået mig, HVOR forskelligt vores forhold er til salmer. For nogle betyder de ikke meget, - er, måske højstemte, stemmer fra en fjern fortid, hvor virkeligheden var en ganske anden end i dag. For andre er salmer uundværlige medfortolkere af det levede liv. Ligegyldige for nogle – livsnødvendige for andre. Og også i synet på salmesproget er der forskel. For nogle mener, at der ikke skal røres nævneværdigt ved den, - tør vi mon stadig kalde det, den kendte salmeskat, mens andre mener, at der nødvendigvis må eksperimenteres og fornyes, hvis den skal bevare sin værdi i en tid under hastig forandring. Én, som fornyer og taler ind i den tid, vi lever, er salmedigteren Iben Krogsdal, som på et tidspunkt fortalte om baggrunden for sin salme ”Så du kvinden på stationen ?” En dag var hun gået ind på et apotek i Århus. Her så hun et ungt par med et mindre barn. Far og mor var begge junkies og skæve, så det ikke var til at tage fejl af. Sammen med barnet sad de på række og ventede på medicin, mens de spiste isvafler, men kun den lille formåede at ramme munden og spise pænt. Det er flere år siden, jeg hørte Krogsdal fortælle om oplevelsen – den, som danner baggrund for salmen, men det er et billede og en historie, der brænder sig fast. Af et forsvarsløst barn overladt til forældre, som åbenlyst ikke evner at passe på det. Og så vil nogen naturligvis mene, at en så konkret socialrealisme ikke hører til i salmesproget, og hvorvidt det gør, er naturligvis en diskussion værd. Personligt mener jeg at smuk poesi er vigtig for et holdbart salmesprog, og at adskillige nulevende salmedigtere mestrer netop den, for eksempel Lisbeth Smedegaard Andersen, men realisme er heller ikke at foragte, hvis en salme skal være vedkommende. Anette Nybo 5

2. Så du barnets angste øjne? Tænkte du : hvad har de set? Gik du fredfyldt med dets løgne som var intet grufuldt sket? Smiled du af angst for mørket fandt du ro ved din mobil ? Bøjed du din blinde vinkel inde i dit eget smil? 3. Så du da de trak sig sammen: mørke rygge, spredte skridt Hørte du de ting de råbte? Tænkte du : det sker så tit? Krydsed du din næstes gade? Lod de andre gribe ind mens du lagde din forbinding om dit eget sorte sind? 4. Kender du den onde smitte fra en andens skæbnebyld? Kender du den glatte afstand til din egen tunge skyld? Vandrer du på store tanker? Lever du i færdighed? Hygger du dig i din egen stues ubarmhjertighed? 5. Hvem skal gribe ind i verden når du mangler mod og tid? Hvem skal lade sig besmitte? Hvem har gjort din håndvask hvid? Ham som vandred foran stille på en midtbys banegård ham hvis øjne møder dine hvor den onde skæbne står. 6. Står du midt i øjeblikket? Hører du en livsappel? Nogen udefra skal komme og forære dig din gæld. Fra din egen lille cirkel breder andres ringe sig. Så du kvinden på stationen? Du skal vide: Hun var mig.


Menighedsrådsvalg 2020 Kom og hør nærmere om hvad et menighedsråd er og hvilke arbejdsopgaver menighedsrådets medlemmer udfører. Tirsdag 12. maj kl. 19.00 i Sognegården, Rantzausvej 2, 2990 Nivå, er der menighedsmøde og orientering om det kommende menighedsrådsvalg. Dagsorden for mødet: 1. Velkomst ved menighedsrådet 2. Valg af dirigent 3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering af det kommende menighedsråds arbejde. 4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.

VALGVEJLEDNING 2020 1. januar 2020 trådte en ny lov om valg til menighedsråd i kraft. Lovændringen indebærer, at medlemmer af menighedsråd ved menighedsrådsvalget i 2020 vælges på en valgforsamling. Overordnet kan den nye valgform inddeles på følgende måde: 1. Et offentligt orienteringsmøde om valg i de enkelte sogne tirsdag den 12. maj 2020. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde. På orienteringsmødet skal menighedsrådene blandt andet orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

2. Valgforsamling i de enkelte sogne torsdag den 15. september 2020, hvor menighedsrådets medlemmer vælges. På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af stemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. 3. Loven gør det muligt, at der efterfølgende kan udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Kirkeministeriet på 33923390. Med venlig hilsen Ellen Ladhøj formand

5. Redegørelse for det seneste regnskab samt det kommende års budget. 6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.

Orienteringsmødet og valgforsamlingen bliver afholdt i Sognegården, Rantzausvej 2, 2990 Nivå

7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. 8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen tirsdag 15. september 2020. Menighedsrådets beretning kan læses på vores hjemmeside www.karlebosogn.dk. Susanne S. Askirk Formand for valgbestyrelsen 6


Onsdag den 17.juni 11.15 i Karlebo Kirke Gudstjeneste for Mergeltoften

Onsdag den 19.august 17.30 i Egedal Kirke

Tirsdag den 18. august 17.00 fra Egedal Kirke Pilgrimsvandring i Alsønderup

10.30 i Egedal Kirke Karina Juhl Kande

Søndag den 16. august Gudstjeneste 10. søndag efter Trinitatis 10.30 i Nivå Kirke Anette Nybo

Tirsdag den 11. august 13.30 Gudstjeneste på Mergeltoften

12.00 i Egedal Kirke Sognefrokost

10.30 i Egedal Kirke Kirsten Johansen

Søndag den 9.august Gudstjeneste 9.søndag efter Trinitatis 10.30 i Nivå Kirke Karina Juhl Kande

10.30 i Egedal Kirke Karina Juhl Kande

Søndag den 2. august Gudstjeneste 8. søndag efter Trinitatis 10.30 i Nivå Kirke Kirsten Johansen

AUGUST

10.30 i Egedal Kirke Kirsten Johansen

Søndag den 26. juli Gudstjeneste 7. søndag efter Trinitatis 10.30 i Nivå Kirke Jørgen Sejergaard

KALENDER - LIGE TIL AT TAGE UD OG HÆNGE OP Mandag den 25. maj 15.15 i Egedal Kirke Børnekor. Sæsonafslutning. 19.30 i Sognegården, Nivå Menighedsrådsmøde

Søndag den 28. juni Gudstjeneste 3.søndag efter Trinitatis 10.30 i Nivå Kirke Karina Juhl Kande

Torsdag den 25. juni 18.30 i Egedal Kirke Ungegudstjeneste

22.45 i Karlebo Kirke Lysgudstjeneste

Tirsdag den 23. juni 21.45 i Karlebo Præstegårdshave Sankt Hans bål

Søndag den 21. juni Gudstjeneste 2. søndag efter Trinitatis 10.30 i Nivå Kirke Anette Nybo 10.30 i Egedal Kirke Kirsten Johansen

Torsdag den 18. juni 18.30 i Egedal Kirke Ungegudstjeneste

19.00 i Egedal Kirke Meditation og bøn 19.30 i Egedal Kirke Foredrag Tirsdag den 26. maj 13.30 Gudstjeneste på Mergeltoften 17.00 Kørsel fra Egedal Kirke. Pilgrimsvandring ved Helsingør Onsdag den 27. maj 19.30 i Sognegården, Nivå Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. maj 18.30 i Egedal Kirke Ungegudstjeneste Søndag den 31. maj Gudstjeneste Pinsedag 10.30 i Karlebo Kirke Jørgen Sejergaard 10.30 i Egedal Kirke Karina Juhl Kande

10.30 i Nivå Kirke Kirsten Johansen

JUNI

Torsdag den 2. juli

JULI

10.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard

Mandag den 1. juni Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag Vi fejrer kirkens 30-årsdag


8

Fredag den 10. april Gudstjeneste Langfredag 09.00 i Karlebo Kirke Anette Nybo Liturgisk gudstjeneste

17.00 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard Med påskemiddag

Torsdag den 9. april Gudstjeneste Skærtorsdag 10.30 i Nivå Kirke Anette Nybo

Onsdag den 8.april 10.00 og 11.00 i Egedal Kirke Babysalmesang

Mandag den 6. april 11.00-13.00 i Sognegården, Nivå Strikkecafé

10.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard

Søndag den 5. april Gudstjeneste Palmesøndag 10.30 i Nivå Kirke Kirsten Johansen

Torsdag den 2. april 18.30 i Egedal Kirke Ungegudstjeneste

Onsdag den 1. april 10.00 og 11.00 i Egedal Kirke Babysalmesang

APRIL

Søndag den 3. maj Gudstjeneste 3. søndag efter Påske 09.00 i Karlebo Kirke Jørgen Sejergaard

MAJ

18.30 i Egedal Kirke Ungegudstjeneste

Torsdag den 30. april 13.30 i Egedal Kirke Ældregudstjeneste

19.00 i Egedal Kirke Minikonfirmander

Tirsdag den 28. april 13.30 Gudstjeneste på Mergeltoften

10.30 i Egedal Kirke Karina Juhl Kande

Søndag den 26. april Gudstjeneste 2. søndag efter Påske 10.30 i Nivå Kirke Anette Nybo

Torsdag den 23. april 18.30 i Egedal Kirke Ungegudstjeneste

Tirsdag den 21. april 19.00 i Egedal Kirke Minikonfirmander

Mandag den 20. april 15.15 i Egedal Kirke Børnekor

12.00 i Nivå Kirke Kirsten Johansen

Lørdag den 16. maj 10.00 i Nivå Kirke Karina Juhl Kande Konfirmation

18.30 i Egedal Kirke Ungegudstjeneste

Torsdag den 14.maj 11.00 i Sognegården, Nivå Torsdagstræf

19.30 i Egedal Kirke Foredrag

Onsdag den 13. maj 19.00 i Egedal Kirke Meditation og bøn

Tirsdag den 12.maj 19.00 i Sognegården, Nivå Orienteringsmøde om Menighedsrådsvalg 2020

Mandag den 11. maj 15.15 i Egedal Kirke Børnekor

12.00 i Egedal Kirke Sognefrokost

10.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard

10.00-10.15 i Egedal Kirke Skriftemål

Søndag den 10. maj Gudstjeneste 4.søndag efter Påske 10.30 i Nivå Kirke Anette Nybo

KALENDER - LIGE TIL AT TAGE UD OG HÆNGE OP


10.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard

Søndag den 19. april Gudstjeneste 1.søndag efter Påske 10.30 i Nivå Kirke Karina Juhl Kande

18.30 i Egedal Kirke Ungegudstjeneste

Torsdag den 16. april 17.00 i Sognegården, Nivå Teologisk traktement

Onsdag den 15. april 17.30 i Egedal Kirke Familiegudstjeneste med spisning

Tirsdag den 14. april 19.00 i Egedal Kirke Minikonfirmander

10.30 i Egedal Kirke Karina Juhl Kande

10.30 i Nivå Kirke Kirsten Johansen

Mandag den 13. april Gudstjeneste 2. Påskedag 09.00 i Karlebo Kirke Jørgen Sejergaard

10.30 i Egedal Kirke Anette Nybo

10.30 i Nivå Kirke Karina Juhl Kande

Søndag den 12. april Gudstjeneste Påskedag 10.30 i Karlebo Kirke Kirsten Johansen

10.30 i Egedal Kirke Kirsten Johansen Med Haydn: De 7 korsord

10.30 i Nivå Kirke Karina Juhl Kande

12.00 i Egedal Kirke Anette Nybo Konfirmation

Lørdag den 9. maj 10.00 i Nivå Kirke Anette Nybo Konfirmation

12.00 i Nivå Kirke Anette Nybo Konfirmation

Fredag den 8.maj Gudstjeneste Store Bededag 10.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard

Torsdag den 7. maj 17.00 -21.00 i Egedal Kirke Drop-in dåb

Onsdag den 6.maj 18.00 Tur for konfirmander

Tirsdag den 5. maj 19.00 i Egedal Kirke Minikonfirmander

19.30 i Egedal Kirke Foredrag

19.00 i Egedal Kirke Meditation og bøn

17.00 i Sognegården, Nivå Alsang

15.15 i Egedal Kirke Børnekor

Mandag den 4. maj 11.00 i Sognegården, Nivå Strikkecafé

10.30 i Egedal Kirke Anette Nybo

10.30 i Nivå Kirke Kirsten Johansen

Søndag den 24. maj Gudstjeneste 6. søndag efter Påske 10.30 i Nivå Kirke Karina Juhl Kande 10.30 i Egedal Kirke Anette Nybo

12.00 i Nivå Kirke Jørgen Sejergaard Konfirmation

Lørdag den 23. maj 10.00 i Nivå Kirke Kirsten Johansen Konfirmation

12.00 i Nivå Kirke Karina Juhl Kande Konfirmation

12.00 i Karlebo Kirke Kirsten Johansen Konfirmation

Torsdag den 21. maj Kristi Himmelfartsdag 10.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard Konfirmation

Onsdag den 20.maj 17.00 i Sognegården, Nivå Teologisk traktement

Mandag den 18.maj 15.15 i Egedal Kirke Børnekor

10.30 i Egedal Kirke Anette Nybo

10.30 i Nivå Kirke Kirsten Johansen

Søndag den 17.maj Gudstjeneste 5.søndag efter Påske 09.00 i Karlebo Kirke Kirsten Johansen

Konfirmation


10.30 ved Egedal Kirke Alle præster medvirker 12.00 Frokost Onsdag den 3. juni 13.30 i Egedal Kirke Ældregudstjeneste ved Biskop Lise-Lotte Rebel Torsdag den 4. juni 09.30 i Nivå Kirke 11.30 i Egedal Kirke Skole-kirkekoncerter 18.30 i Egedal Kirke Ungegudstjeneste Søndag den 7. juni Gudstjeneste Trinitatis søndag 10.30 i Nivå Kirke Jørgen Sejergaard 10.30 i Egedal Kirke Karina Juhl Kande Mandag den 8. juni 11.00 i Sognegården, Nivå Strikkecafé Torsdag den 11. juni 18.30 i Egedal Kirke Ungegudstjeneste Søndag den 14. juni Gudstjeneste 1. søndag efter Trinitatis 09.00 i Karlebo Kirke Anette Nybo 10.30 i Nivå Kirke Kirsten Johansen 10.00-10.15 i Egedal Kirke Skriftemål 10.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard 12.00 i Egedal Kirke Sognefrokost

18.30 i Egedal Kirke Ungegudstjeneste Søndag den 5. juli Gudstjeneste 4.søndag efter Trinitatis 10.30 i Karlebo Kirke Karina Juhl Kande 10.30 i Egedal Kirke Anette Nybo Nivå Kirke midlertidig lukket Torsdag den 9. juli 18.30 i Egedal Kirke Ungegudstjeneste Søndag den 12. juli Gudstjeneste 5. søndag efter Trinitatis 10.30 i Karlebo Kirke Anette Nybo 10.00-10.15 i Egedal Kirke Skriftemål 10.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard Nivå Kirke midlertidigt lukket 12.00 i Egedal Kirke Sognefrokost Torsdag den 16. juli 18.30 i Egedal Kirke Ungegudstjeneste Søndag den 19. juli Gudstjeneste 6.søndag efter Trinitatis 10.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard Nivå Kirke midlertidigt lukket Torsdag den 23. juli 18.30 i Egedal Kirke Ungegudstjeneste

Familiegudstjeneste med spisning

Søndag den 23. august Gudstjeneste 11.søndag efter Trinitatis 10.30 i Nivå Kirke Kirsten Johansen

10.30 i Egedal Kirke Anette Nybo

Onsdag den 26. august 19.30 i Sognegården, Nivå Menighedsrådsmøde

Torsdag den 27. august 13.30 i Egedal Kirke Ældregudstjeneste

18.30 i Egedal Kirke Ungegudstjeneste

Søndag den 30. august Gudstjeneste 12. søndag efter Trinitatis 10.30 i Nivå Kirke Karina Juhl Kande

10.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard

SEPTEMBER

Tirsdag den 1. september 19.00 i Egedal Kirke Minikonfirmander

Onsdag den 2. september 17.00-21.00 i Egedal Kirke Drop-ind-Dåb

Lørdag den 5. september 15.00 i Karlebo Kirke og på kirkegården Mindehøjtid for faldne soldater og veteraner


DET SKER i Karlebo Sogn

- læs mere på www.karlebosogn.dk Egedal Kirke fylder 30 år den 3. juni 2020

Forbehold på grund af Corona-smitte:

Vores nye kirke er blevet voksen, og den har betydet meget som ramme om sognets liv og væksti de år, vi har haft den. Vi marker 30 årsdagen flg. dage: Efter Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag den 1. juni kl. 10.30 ved Egedal Kirke inviterer Menighedsrådet alle fra menigheden på frokost og samvær i kirkens lokaler. Onsdag den 3. juni afholder vi Ældregudstjeneste kl. 13.30 i Egedal Kirke. Biskop Lise-Lotte Rebel prædiker ved gudstjenesten. Herefter kaffebord med lagkager. Og til slut musikalsk underholdning i kirkerummet ved to verdenskendte musikere.

Alle aktiviteter og gudstjenester annonceres med forbehold for ændringer og aflysninger i forhold til Statens indgreb og vejledninger vedrørende corona-smitte. Se opdateringer på www.karlebosogn.dk

Skærtorsdag den 9. april kl. 17 i Egedal kirke Gudstjeneste med nadver ved Jørgen Sejergaard Efter gudstjenesten er der spisning i kirkens mødelokaler, hvor der serveres stegt lam, flødekartofler, brød og salat samt rød eller hvidvin og vand, kaffe og kage. Pris for middagen 120 kr. Tilmelding senest mandag den 6. april kl. 12.00 til kirkekontoret, tlf. 49 14 55 84, eller på mail: karlebo.sogn@km.dk.

Langfredag den 10. april kl. 10.30 i Egedal Kirke: De syv ord på korset Traditionen tro afholdes Langfredag en gudstjeneste, bygget op omkring Joseph Haydns store værk for strygekvartet, De syv ord på korset. Værket er skrevet til Langfredag. Gudstjenesten former sig som en vekslen mellem læsninger og musik Værket opføres af en strygekvartet med organist Jørgen Hansen på bratsch. Liturg er Kirsten Johansen.

Fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag den 1. juni kl. 10.30 på græsplænen bag Egedal Kirke. Egedal Kirke 30 år. Alle præster medvirker ved gudstjenesten. Medbring gerne klapstol eller et tæppe. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en frokost, med efterfølgende kaffe og kage. Både børn og voksne er hjertelig velkomne. Der kan bestilles kirkebil (for ældre og gangbesværede) tlf.: 4914 5584 senest fredag den 29.maj kl. 11.30. 11


DET SKER i Karlebo Sogn Ældregudstjenester i Egedal Kirke

Tirsdag 8. september kl. 17.00 Vi mødes ved Egedal Kirke og kører til Holte. Vi vandrer gennem skoven til den østlige del af Furesøen, kaldet Storekalv. Vi slutter med gudstjeneste i Holte Kirke.

Forår – sommer 2020 30. april 2020 kl. 13.30 Gudstjeneste med nadver ved Karina Juhl Kande. Foredrag ved præst og tidligere direktør for TV Midt/ Vest Ivar Brændgaard: Værdier der ikke kan måles og vejes og købes for penge.

Alle, der kan gå strækningen, kan deltage. Vi fylder bilerne op, så man kan være med, selv om man ikke har bil. Medbring gode sko, praktisk tøj, Og lidt mad og vand til turen. Henvendelse til Kirsten Johansen tlf. 2849 7225 eller Steen Hassing, tlf. 2165 1355

3. juni (onsdag) 2020 kl. 13.30 Egedal Kirke 30 år. Gudstjeneste ved Lise-Lotte Rebel Underholdning ved verdenskendte Musikere Torsdag den 27. august kl. 13.30 Gudstjeneste med nadver ved Kirsten Johansen Underholdning ved tidligere sognepræst og mediemand Mogens Hansen. Vers og viser for Vorherre Program og oplysninger kan fås hos Kirsten Johansen tlf.28497225

Alsang Mandag d. 4. maj kl. 17.00-17.45 i Nivå Sognegård 75-året for Danmarks befrielse markeres og fejres med fællessang v. organist Jørgen Hansen og Anette Nybo.

Sankt Hans Aften i Karlebo 2020 Sankt Hans Aften – tirsdag den 23 juni - afholdes der Sankt Hans Bål i haven bag Karlebo Kirke og præstegård. Kl. 21.15 er der salg af fakler på Møllebakken ved Kirkeltevej og Karlebo Mølle. Spejderne fra Møllegruppen vil stå for salget. (Pris: omkring 35 kr. for en fakkel) Efter at faklerne er blevet tændt, bevæger fakkeltoget sig kl. 21.30 fra Møllebakken, langs Bassebækken til præstegårdshaven. Bålet tændes kl 21.50.

Pilgrimsvandringer i Karlebo Sogn Vi tilbagelægger en strækning på ca. 5 km. Målet er en kirke, hvor vi holder en kort gudstjeneste. I år har vi tre vandringer:

Båltale ved Kirsten Johansen. Danske sange. Og skattejagt for børnene.

Tirsdag den 26.maj kl. 17.00 Vi mødes ved Egedal Kirke og kører til Sthens Kirke tæt på Helsingør. Vandring i området omkring Smørhullet med kig til Øresund.

Spejderne sælger kaffe og kage, øl og vand i Længen. Overskuddet går til deres arbejde. Kl. 22.45: De der har lyst inviteres til en kort Lys og Musikgudstjeneste i Karlebo Kirke ved Karina Juhl Kande og Kirsten Johansen. Kirken vil være oplyst af levende lys.

Tirsdag den 18. august kl. 17.00 Vi mødes ved Egedal Kirke og kører til Alsønderup, hvor vi vandrer i området omkring Nejede Vesterskov og naturområdet ved Engsøen. Vi slutter med gudstjeneste i Alsønderup Kirke. 12


- læs mere på www.karlebosogn.dk Mindesammenkomst for de faldne soldater Lørdag den 5. september kl. 15.00 i Karlebo Kirke og på kirkegården Kort gudstjeneste. Ceremoni på kirkegården ved mindesmærke og gravsted for de faldne soldater. Reception i Længen Bag arrangementet står Karlebo Lokalhistoriske forening, Fredensborg Kommune og Karlebo Menighedsråd. Alle er velkomne til at deltage.

Gudstjenester på plejehjem Sognets præster har jævnligt gudstjenester og andre arrangementer på plejehjem og institutioner i Kokkedal og Nivå. Kontakt præsterne for nærmere information. Mergeltoften: Kirsten Johansen Gudstjeneste tirsdage den 28. april, den 26. maj og den 11. august kl. 13.30 Onsdag den 17. juni kl. 11.15 inviteres beboere på Mergeltoften til gudstjeneste i Karlebo Kirke. Herefter frokost og lagkager og musik og sange i Længen Egelunden: Jørgen Sejergaard Gudstjeneste på mandage

Ungegudstjenester

Johannes Hages Hus og Blindenetværket Kontakt Anette Nybo tlf. 2082 9361 eller Jørgen Sejergaard, tlf. 4914 3358

Torsdage kl. 18.30-19.15 i Egedal kirke Ved Jørgen Sejergaard. Efter gudstjenesten er der servering. Ingen ungegudstjeneste: 9. april, 7. maj, 21. maj, 30. juli, 6. august, 13. august og 20 august.

Skriftemål Egedal Kirke Søndage kl. 10.00-10.15 10. maj, 14. juni og 12. juli v/ Jørgen Sejergaard Mulighed for at lette sit hjerte og knæle ved alteret, hvor præsten lægger hånden på ens hoved, mens han siger ordene om Guds tilgivelse

FOREDRAG Mandag den 4. maj kl. 19.30 i Egedal Kirke En gammel og en ny salme ved sognepræst Jørgen Sejergaard En gammel og en ny salme vil blive gennemgået og sammenlignet. Onsdag den 13. maj kl. 19.30 i Egedal Kirke Fremtidens gudstjeneste ved sognepræst Jens Ole Christensen. Biskopperne har nedsat en arbejdsgruppe om gudstjenesten og har fremlagt en rapport. Jens Ole Christensen er medlem af gruppen og vil fortælle om visionerne. Mandag den 25. maj kl. 19.30 i Egedal Kirke Kirkeåret og salmebogen ved sognepræst Jørgen Sejergaard Hvordan er kirkeåret opstået? Hvad er sammenhængen mellem kirkeåret og salmebogen?

Meditation og bøn Forud for studieaftener og foredrag på mandage samt onsdag den 13. maj i Egedal kirke er der en halv times meditation og bøn samme sted kl. 19.00-19.30 ved Jørgen Sejergaard 13


DET SKER i Karlebo Sogn Sorggruppe i Humlebæk Karlebo Sogn har også en sorggruppe i samarbejde med Humlebæk sogn. Gruppen mødes 10 gange, og begynder i slutningen af oktober 2020. Yderligere oplysninger hos sognepræst Karina Juhl Kande på tlf. 2137 0011 eller mail: kjk@km.dk

Sognefrokost i Egedal Kirke Der er mulighed for fællesskab og en god snak efter gudstjenesten, omkring en frokost, som arrangeres af frivillige. Pris 35,- kr. Tilmelding er ikke nødvendig. Alle er velkomne! Søndag den 10. maj, 14. juni, 12. juli, 9. august. Bertel Thorvaldsen 250 år Teologisk traktement

Strikke cafe

I 2020 er det 250 år siden, billedhuggeren Bertel Thorvaldsen blev født. Trods opvækst i små kår blev han i kraft af sit enestående talent og sin arbejdsevne en mønsterbryder, der som H.C. Andersen nåede ver-

densberømmelse. atelier i Rom, han arbejdede størstedelen af sit liv, omgikkes han paver, fyrOnsdag d.I sit20/5 kl.hvor 17.00 i Nivå Sognegård velhavere og andre kunstelskere, men samtidig var han et kært samlingspunkt og en vigtig støtte for Ister, årstrøm erafdet 250 år siden billedhuggeren Bertel den guldalderkunstnere, som fra Danmark måtte på deres uundværlige dannelsesrejse til Italien. Som aldrende fik han ved hjemkomsten til København en stormende heltemodtagelse, som ville have væThorvaldsen blev født. ret en astronaut eller et VM-vindende fodboldhold værdig. I dag er Thorvaldsens berømmelse og hans værker mindre kendte, måske med undtagelsev. af hans Foredraget v. Clausfalmet Jensen, kandidatstuderende ikoniske Kristus-statue, som stadig pryder Københavns Domkirke, og som blev kopieret i stort tal, store Institut Kunsthistorie, Aarhus Universitet, er en og små, til kirkerfor og private hjem landet over. fortælling i ord billeder om Thorvaldsens livudsmykningsog Foredraget er en fortælling i ordog og billeder om Thorvaldsens liv og værker. Om hans store opgaver ude og–hjemme og om kunstnerliv i Rom. Om Thorvaldsens hjemkomst Danmark efter 40 års værker hans udsmykningsopgaver, hanstilkunstnerliv udlændighed, og om hans sidste år - på skift i København og på herregården Nysø ved Præstø. om Thorvaldsens Museum somtil en symbiose mellem deog tre kunstarter ARKITEKTUR, iAfslutningsvis Rom, hans hjemkomst Danmark om hans sidMALERKUNST og BILLEDHUGGERKUNST, repræsenteret ved hhv. bygningen, dens udvendige, maste år.samt dens indhold af billedhuggerens værker. lede frise

Mandage kl. 11.00 i Sognegården Nivå den 6. april, 4. maj, 8. juni. En gruppe mødes over en kop kaffe og strikker servietter til dåb i Karlebo Sogn. Der er opskrifter, pinde og garn. Lidt kendskab til strikning en fordel.

Claus Jensen Strandgade 3A 9240 Nibe e-mail: claujen@hotmail.com tel: 22196745

Torsdagstræf d. 14. maj kl. 11.00-12.30 i Nivå Sognegård Som en opfølgning på to biografiske foredrag om Fynboerne Johannes Larsen og Fritz Syberg holder kunsthistoriker Susanne Thestrup Truelsen, tidligere direktør ved Fåborg Museum, et billedforedrag om dem og deres hustruer.

Skole-kirkekoncerter Torsdag d. 4. juni kl. 09.30 i Nivå Kirke og kl. 11.30 i Egedal Kirke Ved duoen Anders Singh Vesterdahl og Henrik Goldschmidt som er ganske enestående i dansk musikliv. Sognets skolebørn er inviteret til koncerten.

Familiegudstjenester

SORGGRUPPE i Sognegården, Nivå

onsdage kl. 17.30-19.00 i Egedal Kirke For børn, forældre og bedsteforældre. Kort gudstjeneste i kirken – i børnehøjde. Derefter spaghetti og kødsovs – og is til børnene. Pris for maden: 10,- kr. pr. person. 15. april kl. 17.30 i Egedal Kirke ved Jørgen Sejergaard 19. august kl. 17.30 i Egedal Kirke ved Anette Nybo

Tirsdage kl. 15.00-17.15 Et tilbud til jer, der har mistet en I holdt af. Henvend jer trygt til: Sognepræst Kirsten Johansen, tlf. 28497225, mail: kijo@km.dk Psykolog Karen Thøgersen, tlf. 49145038/ mail: karen.thogersen@post12.tele.dk Der kan være venteliste, før der er plads i gruppen. 14


- læs mere på www.karlebosogn.dk Juniorklub, minikonfirmander Tirsdage (undtagen i skoleferierne) kl. 19.00-20.30 i Egedal Kirke For børn fra 9 år (også ikke-døbte). Sidste gang er 5. maj. Fadervor, trosbekendelsen, leg og hygge. Kontakt Jørgen Sejergaard for nærmere oplysninger.

FDF Nivå Mødested: ”Lerhytten“ Nivåvej 2, Nivå Pusl. og tuml. (0.-2. kl.) tirsdag kl. 17.30-19.00 Pilte (3.-4. kl.) tirsdag kl. 17.30-19.00 Væbnere (5.-6. kl.) tirsdag kl. 19.00-20.30 Seniorvæbnere (7.kl.- 15 år) tirsdag kl. 19.00-21.00 Seniorer (15 -18 år) tirsdag kl. 19.30-21.30 Hjemmeside: fdfnivaa.dk Kontakt David Askirk, tlf. 2662 2552.

Babysalmesang Onsdage kl. 10.00 og 11.00 i Egedal Kirke For mødre/fædre og deres nye børn (alder 2-12 måneder). Det er gratis at være med. Henvendelse til Freja Lockenwitz. Mail: frejaeva@hotmail.com tlf. 5190 0744

Menighedsrådsmøder Offentlige møder kl. 19.30 i Sognegården, Nivå Alle er velkommen Onsdag den 27. maj, Onsdag den 17. juni, Onsdag den 26. august

Børnekor

Gaver til Karlebo Sogns menighedsarbejde kan indsættes på: reg.nr. 0400 kontonummer 402 512 9992 i Lån & Spar Bank.

Mandage kl. 15.15 i Egedal Kirke Korleder Henrik Schrøder Drenge og piger i 1.-3.klasse Nordsjællands korskole, Børnekor – Karlebo Sogn. Undervisningen er gratis, og der er kørselsordning med frivillige hjælpere, som henter og bringer børnene i SFO, hvis forældrene ikke kan. Kontakt John Selch Andersen om kørsel, tlf. 2277 2270

Bidrag til kirkens øvrige indsamlinger (kollekt) kan indsættes på: reg.nr. 0400 kontonummer 402512 9933 i Lån & Spar Bank.

15


Der prædikes Der prædikes Der prædikes 1. tekstrække efterefter 1. tekstrække 1. efter tekstrække

Gudstjenester Gudstjenester Gudstjenester

KARLEBO NIVÅ KARLEBO KIRKE KIR KEKEKIRKE KARLEBO KIRKEKIRKENIVÅ NIVÅ KIR

EGE DAL EGEEGE DAL KIRKIR KEKEKIRKE DAL

Kl. Præst Kl. Kl. Præst Præst

Kl. Præst Kl. Kl. Præst Præst

Kl. Præst Kl. Kl. Præst Præst

Drop-ind-Dåb i Egedal Kirke

Redaktion: Menighedsrådets kirkebladsudvalg. Ansvarshavende redaktør: Jens Bærentzen. Tryk: Pejse Trykcenter A/S, 4825 3800. Forside: Detalje fra prædikestolen i Karlebo kirke (Foto: Henrik Askirk).

1.i advent 1. s. i advent 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10Bærentzen Jens Bærentzen 10 10 10 Jørgen Sejergaard 1. 1.1.s.1.i s. advent 10 10 Linda Nørgaard-Højen 10 10 JensJens Bærentzen Jørgen Sejergaard Linda Jørgen Sejergaard (musikgudstjeneste) 14Johansen Kirsten Johansen (musikgudstjeneste) 14 14 Kirsten (musikgudstjeneste) Kirsten Johansen (adventsfamiliegudstjeneste) (adventsfamiliegudstjeneste) (adventsfamiliegudstjeneste) 8.i advent 2. s. i advent 14Johansen Kirsten Johansen 10 10 10Skipper Annette 10Bærentzen Jens Bærentzen B 8. 2. advent 14 14 Kirsten Annette JensJens Bærentzen B B 8. s.2.i s. Kirsten Johansen Annette SkipperSkipper 10 10 (musikgudstjeneste) (musikgudstjeneste) (musikgudstjeneste) 3. s. i advent 10 Jørgen Sejergaard 10 10 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10Johansen Kirsten Johansen 15. 15. 3. s.3.i 15. advent 10 10 Jørgen Sejergaard Linda Nørgaard-Højen 10 10 Kirsten s. i advent Jørgen Sejergaard Linda Kirsten Johansen (De ni læsninger) (Sognekoret medvirker) (De (De ni læsninger) (Sognekoret medvirker) ni læsninger) (Sognekoret medvirker) 4. s. i advent 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10Bærentzen Jens Bærentzen 10 10 10 Jørgen Sejergaard 22. 22. 4. s.4.i 22. advent 10 10 Linda Nørgaard-Højen 10 10 JensJens Bærentzen Jørgen Sejergaard s. i advent Linda Jørgen Sejergaard 24. Juleaften 14Johansen Kirsten Johansen 14 14 14 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 24. 24. Juleaften 14 14 Kirsten Linda Nørgaard-Højen Juleaften Kirsten Johansen Linda 15 Jørgen Sejergaard 15.30 15.30 Linda Nørgaard-Højen 15.30 Jens Bærentzen 15 15 Jørgen Sejergaard Linda Nørgaard-Højen 15.30 JensJens Bærentzen Jørgen Sejergaard 15.30 Linda Nørgaard-Højen 15.30 Bærentzen 17Johansen Kirsten Johansen 17 17 17Bærentzen Jens Bærentzen 17 17 17 Jørgen Sejergaard 17 17 Kirsten JensJens Bærentzen Jørgen Sejergaard Kirsten Johansen Jørgen Sejergaard 25. Juledag 10 10 10Johansen Kirsten Johansen 10 10 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10 Jørgen Sejergaard 25. 25. Juledag Kirsten Linda Nørgaard-Højen 10 10 Jørgen Sejergaard Juledag Kirsten Johansen Linda Jørgen Sejergaard 26. Anden juledag 10Bærentzen Jens Bærentzen 10 Jørgen 10Johansen Kirsten Johansen 26. Anden juledag 10 10 JensJens Bærentzen Jørgen Sejergaard 10 Kirsten 26. Anden juledag 10 Sejergaard 10 Kirsten Johansen må gerne 10 tage toJørgen vidner medSejergaard – Onsdag den 2. september Under dåben er kun du, præsten 29. Julesøndag 10 Jørgen Sejergaard 10 Annette Skipper 10 Linda Nørgaard-Højen 29. Julesøndag 10 Jørgen Sejergaard 10 Annette Skipper 10 Linda Nørgaard-Højen 29. Julesøndag 10 Jørgen Sejergaard 10 Annette Skipper 10 Linda Nørgaard-Højen ellers har vi nogen, der kan være kl. 17.00-21.00 og få andre til stede. Der bliver

det.Kordegnen checker, at du ikke spillet orgelmusik, og vi kan også JANUAR 2003Kl. Kl. Kl. Præst tidligere er Kl.der Præst Præst JANUAR 2003 Kl.døbt, Præst Kl. Kl. Præst JANUAR 2003 Præst Kl. Præst Præst og udfyldes Har du tænkt på at blivePræst døbt ? synge enKl. salme. enSkipper blanket. skal medbringe bil- 16 16 1. Nytårsdag 14Skipper Annette 14 Kirsten Johansen 16 Jørgen Sejergaard Nu der endnu ikke ble1. får Nytårsdag 14 er Annette 14Du Kirsten Johansen Jørgen Sejergaard 1. I, Nytårsdag 14 Annette Skipper 14 Kirsten Johansen Jørgen Sejergaard led-ID, og10 gerne din vet døbt, en Helligtrekonger mulighed10for atKirsten bli5. 10Johansen Kirsten Johansen 10navneattest. Jens Bærentzen 10 10Skipper Annette Efter dåben udleveres dåbsatte5. Helligtrekonger Kirsten JensJens Bærentzen Annette 5. Helligtrekonger 10 Johansen 10 Bærentzen 10 Annette SkipperSkipper ve 12. det… sten, og en lille gave. 1. s.e. H3K10 10 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10 Hyldahl Niels Hyldahl 10 Jørgen Sejergaard B 12. 1. s.e. H3KH3K Linda Nørgaard-Højen 10 10 NielsNiels Hyldahl 10 Jørgen Sejergaard B BOg måske 1. 12. s.e. Linda 10 Jørgen Sejergaard Hvis det er10et10 barn (under 18Johansen år) Alene eller sammen med familie har10 duLinda lyst til en forfriskning 2. s.e. H3K 10Bærentzen Jens Bærentzen 10 Kirsten 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højenbag19. 2. s.e. H3K 10 10 Jens Bærentzen Kirsten Johansen 10 Linda Nørgaard-Højen 19. 2. 19. s.e. H3K Jens Kirsten Johansen skal døbes10, skal begge forældre eller efter…? 3. s.e. H3K10 10 10Skipper Annette Skipper 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10 Jørgen Sejergaard 26. 3.venner. s.e. H3KH3K Annette Linda Nørgaard-Højen 10 Jørgen Sejergaard 26. 3. 26. s.e. Annette Skipper 10 Linda 10 Jørgen Sejergaard skrive under på, at det er i orden: Måske har du længe overvejet at Kl. Præst Og der måKl. Kl. Præst Kl. meget gerne være to FEBRUAR Præst Præst Kl. Præst FEBRUAR Kl. Præst Kl. Præst Kl. Præst blive døbtFEBRUAR – og her erKl. muligheden. NB: Hvis duPræst er fyldt 60 år, vil det faddere med, overBærentzen 15Bærentzen år, selv være en god idé atJohansen ringe til kor2. H3K 4. s.e. H3K10 10 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10 Jenssom Bærentzen 10 Kirsten 2. 4. H3K Linda Nørgaard-Højen 10 10 JensJens 10 Kirsten Johansen 2. s.e. 4. s.e. Linda 10 Kirsten Johansen erJohansen døbt 10 10 Har I et barn, I gerne vil 10 have døbt, degnen eller præsten da 9. s.e. Sidste s.e. 10 H3K 10Johansen Kirsten 10 Jørgen Sejergaard 10 10Bærentzen Jens Bærentzen B 9. Sidste s.e. H3KH3K Kirsten Jørgen Sejergaard JensJens Bærentzen B B forinden, 9. Sidste Kirsten Johansen Jørgen Sejergaard 10 og ikke har lyst til at gøre det til den digitale kirkebog lige skal 16. Septuagesima 10Bærentzen Jens Bærentzen 10 10 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10Skipper Annette 16. 16. Septuagesima 10 10 JensJens Bærentzen Linda Nørgaard-Højen 10 10 Annette Septuagesima Linda Annette SkipperSkipper drop in dåben vil der være fleen større23. familiebegivenhed, så erAnnetteVed opdateres inden dåben. Seksagesima 10Skipper 10Johansen Kirsten Johansen 10 10 10 Jørgen Sejergaard 23. 23. Seksagesima 10 10 Annette Kirsten Jørgen Sejergaard Seksagesima Annette SkipperSkipper 10 10 Kirsten Johansen Jørgen Sejergaard re præster fra Fredensborg Provsti det også muligt den aften. EnKl.afPræst præsterVelkommen til Drop-ind-dåb den Kl. Præst til stede i kirken. Kl. Præst MARTS Kl. Kl. Præst Kl. Kl. Præst Kl. Præst MARTSMARTS Præst Præst Kl. Præst ne vil tale med dig om dåben, og Du vil ved indgangen til kirken bli2. september fra kl. 17.00 10Johansen Kirsten Johansenden 10 Nørgaard-Højen Lindaefter Nørgaard-Højen 10Bærentzen Jens Bærentzen 2. mødt Fastelavn 10 kordegn, Kirsten 10 10 Linda Nørgaard-Højen 10 10 JensJens Bærentzen 2. Fastelavn 10 Kirsten Johansen Linda hvordan foregår. Kort ve af2.enFastelavn præst og (børnegudstjeneste) (børnegudstjeneste) (børnegudstjeneste) samtalen vil den præst, du har talt og du bestemmer selv hvem der På præsternes vegne 9.i fasten 1. s. i fasten 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10Skipper Annette 10Johansen Kirsten B 9. 1. 10 10 Linda Nørgaard-Højen Annette Kirsten BJohansen 9. s.1.i s. Linda 10 Annette SkipperSkipper 10 10 Kirsten Johansen B med, døbe10dig i kirkerummet. evt. skal fasten med til din dåb. Voksne Kirsten Johansen kanSeforekomme. Se dagspressen. Ændringer kanÆndringer forekomme. dagspressen. Ændringer kan forekomme. Se dagspressen.

Kirker og kirkegårde Kirker og kirkegårde Kirker og kirkegårde

Karlebo Karlebo Kirke Karlebo Kirke Kirke

Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal. Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal. Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal. Karlebo Kirke

Nivå Kirke Nivå Kirke Nivå Kirke

Egedal Egedal Kirke Egedal Kirke Kirke

Nivå Kirkevej 2, 2990 Nivå. 3, 2980 Kokkedal. Nivå Kirkevej 2, 2990 Nivå. Egedalsvej 3,Egedalsvej 2980 Kokkedal. Nivå Kirkevej 2, 2990 Nivå. Egedalsvej 3,Kirke 2980 Kokkedal. Nivå Kirke Egedal Graver Niels Knudsen, tlf. 4828træf0172, Kirkegårdsleder: træfKirkegårdsleder: Christian Spure Hansen, Kirketjener Richard Jahncke, Graver NielsNiels Knudsen, tlf. 4828 0172, træfChristian Spure Hansen, Kirketjener Richard Jahncke, Graver Knudsen, tlf. 4828 0172, Kirkegårdsleder: Christian Spure Hansen, Kirketjener Richard Jahncke, Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal. Nivå Kirkevej 2, 2990 Nivå. Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal. fes på10-12 Karlebovej 10-12 tirsdagfredag tlf.7121, 4914 7121, gårds tlf.8213, 4576 8213, træffes tirsdag-fre dag fes på tirsdagfredag kl. kl. tlf.kl.tlf. 49144914 7121, træffes på træffes kir gårds - kirke 4576 8213, træffes tirsdag-fre dag fesKarlebovej på Karlebovej 10-12 tirsdagfredag træffes påkekir kepå gårds - tlf. tlf.- 4576 træffes tirsdag-fre dag vat tlf. 4828 0278. tokl. ret 10-12. man-fre kl. 10-12. kl. 10-11. 11,30-12. Pri11,30-12. vat 0278. konto rettoman-fre kl. 10-11. 11,30-12. Pritlf. vat4828 tlf.Pri4828 0278. kon retkon man-fre kl. 10-12. kl. 10-11.

Redaktion: Menighedsrådets kirkebladsudvalg. Ansvarshavende redaktør: Jens Bærentzen. Tryk: Pejse Trykcenter A/S, 4825 3800. Forside: Detalje fra prædikestolen i Karlebo kirke (Foto: Henrik Askirk).

DECEMBER DECEMBER DECEMBER

Redaktion: Menighedsrådets kirkebladsudvalg. Ansvarshavende redaktør: Jens Bærentzen. Tryk: Pejse Trykcenter A/S, 4825 3800. Forside: Detalje fra prædikestolen i Karlebo kirke (Foto: Henrik Askirk).

B = Børnepasning B = Børnepasning B = Børnepasning

Profile for webpage

KIRKENYT Karlebo Sogn Forår/Sommer 2020  

KIRKENYT Karlebo Sogn Forår/Sommer 2020  

Profile for webpage