Page 1

Proceso de admisión ordinario. Ano 2013. F. P. grao medio, réxime ordinario, modalidade presencial. Listaxe definitiva de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 53198013W

Abalde Martínez, Fabián 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 39457970K

Abalde Míguez, Esteban

Home CMFME01 Home

Acceso: Repite 1ª vez

Nota:

Mecanizado Acceso: ESO

Nota:

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

4

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

5

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

6

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMIMA03

Mantemento electromecánico

7

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

Abalde Oro, Pablo Pancracio 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Agrafojo Fernández, Pablo 1

36011609

53197708L

53976138Z

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 39450521R

Agulla Álvarez, Javier

Home CMFME01 Home CMFME01 Home

Acceso: Repite 1ª vez

Acceso: Repite 1ª vez

Acceso: ESO

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Albino Fernández, Jorge 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 36173427Q

Aldudo Abalde, Juan 1

36011609

39487364K

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Alegría Rojas, Miguel Ángel

Y0712795Q

Home CMFME02 Home CM05002 Home CMFME01 Home

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

53188398R

Alonso Almuiña, Borja

Home

Acceso: ESO

Acceso: Repite 1ª vez

Acceso: ESO

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

1

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 53176071W

CMFME01 Home

Acceso: Repite 1ª vez

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

2

36013448

CIFP Manuel Antonio

CMTCP01

Confección e moda

39463301Q

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

3

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

4

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Alonso Taboada, Rubén 1

36011609

15/07/2013

39455308G CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Home CMFME02

Nota:

6.91

Nota:

5.00

Nota:

5.91

Nota:

Mecanizado Acceso: Título de técnico

1

Alonso Rodríguez, Javier

Nota:

Instalacións eléctricas e automáticas Acceso: ESO Mecanizado

Alonso Piñeiro, Gustavo

6.33

Instalacións de telecomunicacións

CMFME01

Home

Nota:

Mecanizado

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

53193480T

6.18

Impresión en artes gráficas Acceso: Título de técnico

36011609

36011609

Nota:

Soldadura e caldeiraría

1

Alonso Figueroa, Antonio

Nota:

Mecanizado

1

53819044X

Nota:

Mecanizado

36011609

Ahmed Ruíz, Sufian

5.18

Acceso: ESO

Nota:

8.09

Nota:

6.00

Nota:

6.33

Soldadura e caldeiraría Páxina

1

de

19


Proceso de admisión ordinario. Ano 2013. F. P. grao medio, réxime ordinario, modalidade presencial. Listaxe definitiva de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

3

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

53188816M

Álvarez Alonso, Rubén 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Álvarez De Dios, José Manuel

53194372H

Home CMELE01 Home

Acceso: ESO

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

3

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

4

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

5

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

15492699Z

Home

Acceso: Proba de acceso

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

3

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

4

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

5

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

6

36011348

CPR San Miguel

CM09001

Equipos electrónicos de consumo

7

36015184

IES Escolas Proval

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

8

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

Álvarez González, Roque

CMTMV01 35585667K

Home

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

2

36024461

IES Audiovisual de Vigo

CMIMS01

Video-disc-jockey e son

3

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMMAM01

Carpintaría e moble

39462300G

Home

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

2

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02 53197644R

Álvarez Villar, Amol 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Alves González, José Ignacio 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 53819933W

Araujo Boullosa, Pedro 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 53175972H

Areal Pampillón, Alberto 1

36011609

36170515W

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 39493439R

Arias Salgueiro, Alfonso

Home CMARG02 Home CMELE01 Home CMELE01 Home CMELE01 Home

Acceso: ESO

Acceso: ESO

Acceso: Repite 1ª vez

Acceso: Repite 1ª vez

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

1

36011609

15/07/2013

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 39466588Z CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002 Home CMARG02

Nota:

7.00

Nota:

Nota:

5.30

Nota:

Nota:

Instalacións eléctricas e automáticas Acceso: Proba de acceso

2

1

5.64

Instalacións eléctricas e automáticas

Mecanizado

Bar Da Vila, Aitor

Nota:

Instalacións eléctricas e automáticas

CMFME01

Muller

6.43

Preimpresión dixital

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

39494215H

Nota:

Soldadura e caldeiraría Acceso: Repite 1ª vez

36011609

36011609

5.36

Soldadura e caldeiraría

1

Arroyo Romero, Luzmery Brenlis

Nota:

Carrozaría Acceso: ESO

1

Álvarez López, Pablo Ariel

6.91

Instalacións eléctricas e automáticas Acceso: ESO

1

Álvarez García, Iván

Nota:

Acceso: ESO

Nota:

5.00

Nota:

6.57

Nota:

5.33

Impresión en artes gráficas Acceso: ESO Preimpresión dixital

Páxina

2

de

19


Proceso de admisión ordinario. Ano 2013. F. P. grao medio, réxime ordinario, modalidade presencial. Listaxe definitiva de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 36011609 2

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Barreiro Mendivil, Alberto Servando

39497832R

CM05002 Home

Impresión en artes gráficas Acceso: Proba de acceso

Nota:

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

4

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

5

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

6

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMTMV01

Carrozaría

7

36011804

INSTITUTO Marítimo Pesqueiro do

CMMAP04

Mantemento e control de maquinaria de buques e

8

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMELE01

Barrio Paratcha, Maria Doira 1

36011609

36141130B

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Bastos Camiña, Carmelo

77012462K

Muller CMARG02 Home

Instalacións eléctricas e automáticas Acceso: Título a C.S.

Acceso: ESO

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

3

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

CMFME01

Mecanizado

4

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

5

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

53189633V

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Benítez Ojeda, Pablo Andrés

Y1847635J

Home CM05002 Home

Acceso: Repite 1ª vez

Acceso: PCPI

1

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMTMV01

Carrozaría

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 35578411X

CMELE02 Home

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

3

36019529

IES Ribeira do Louro

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

4

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMIMA03

Mantemento electromecánico

5

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

53193033J

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMARG02

Preimpresión dixital

2

36018173

IES de Teis

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

3

36007552

CIFP A Granxa

CMAGA01

Produción agroecolóxica

4

36011191

CPR Plurilingüe Montecastelo

Brandón Alonso, Andrés

CMIFC01 53180279R

Home

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

3

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

4

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

1

36011609

15/07/2013

39460238N

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Home CMFME02

7.00

Nota:

Nota:

6.70

Nota:

7.67

Nota:

6.00

Nota:

6.42

Nota:

6.95

Sistemas microinformáticos e redes Acceso: Título de técnico

1

Brusi Crespo, Patricio Manuel

Nota:

Instalacións de telecomunicacións Acceso: ESO

1

Bouza Del Cerro, Xesús

5.00

Impresión en artes gráficas

36011609

Bernárdez Fernández, José Evencio

Nota:

Preimpresión dixital

1

Bayer Alonso, David

5.40

Acceso: PCPI Soldadura e caldeiraría

Páxina

3

de

19


Proceso de admisión ordinario. Ano 2013. F. P. grao medio, réxime ordinario, modalidade presencial. Listaxe definitiva de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 39461593X

Burés Peiteado, Iván 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 77480627K

Cádiz Nieto, Borja

Home CM05002 Home

Acceso: Repite 1ª vez Impresión en artes gráficas Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Campelo Del Pazo, Miguel

53197694M

Home

Acceso: Proba de acceso

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Campos Martínez, Cristian

36131632N

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

3

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

4

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

5

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Candeias Cabaleiro, Gabriel 1

36011609

39459507V

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia X5138991D

Candia Rey, Gastón Di

Home CMFME01 Home

Acceso: ESO

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36019463

IES Johan Carballeira

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

3

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

53818813D

Home

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMELE01 53196550B

Carballas Alonso, Diego

Home

Acceso: ESO

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

3

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

4

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

Carrera Da Silva, Yovana 1

36011609

39465958M

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 15492169J

Carrera Paredes, Pedro

Muller CM05002 Home

Acceso: Título de técnico

Acceso: ESO

1

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

3

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMIMA03

Mantemento electromecánico

4

36019244

IES A Sangriña

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

53187843K

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

15/07/2013

5.59

Nota:

5.75

Nota:

7.18

Nota:

6.43

Nota:

5.55

Nota:

4.27

Nota:

5.91

Nota:

6.90

Nota:

5.27

Nota:

5.00

Impresión en artes gráficas

36011609

Carrera Riveiro, Pablo

Nota:

Instalacións eléctricas e automáticas Acceso: ESO

36011609

53818704S

5.33

Instalacións eléctricas e automáticas

1

Caride Nieto, Adán

Nota:

Mecanizado Acceso: ESO

1

Cao Gonzalez, Alejandro

Nota:

Páxina

4

de

19


Proceso de admisión ordinario. Ano 2013. F. P. grao medio, réxime ordinario, modalidade presencial. Listaxe definitiva de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 39459074K

Casas Costas, Adrián 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 15491429D

Castro Villar, Jonatan

Home CMFME01 Home

Acceso: Repite 1ª vez Mecanizado Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

35579825K

Coello Camiña, Iván

Home

Acceso: PCPI

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36017430

IES Ricardo Mella

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

3

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

Collazo González, Adrián

CMELE01 53820066C

Home

Nota:

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

3

36013448

CIFP Manuel Antonio

CMHOT01

Cociña e gastronomía

4

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMIMA03

Mantemento electromecánico

5

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

34631154P

Muller

Acceso: Proba de acceso

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMARG02

Preimpresión dixital

2

36013448

CIFP Manuel Antonio

CMTCP01

Confección e moda

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

4

36013448

CIFP Manuel Antonio

CMHOT01 76905077T

Cortiñas Alonso, Borja

Home

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

53197062V

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

Costas Rodríguez, Daniel 1

36011609

53194715Q

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Couselo Alonso, Camilo Manuel

39452402L

Home CMFME01 Home

Acceso: Repite 1ª vez

Acceso: ESO

1

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

2

36017430

IES Ricardo Mella

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

3

36016723

CPR Mendiño

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

4

36017430

IES Ricardo Mella

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

53197997D

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36004745

IES A Paralaia

CMFME01

Mecanizado

Dantas Alján, José Manuel 1

36011609

36173994P

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 53973702Q

Davila Prado, Serafín

Home CMFME01 Home

Acceso: Repite 1ª vez

Nota:

6.43

Nota:

5.01

Nota:

5.78

Nota:

6.55

Nota:

Nota:

6.25

Nota:

5.00

Nota:

Mecanizado Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

15/07/2013

6.40

Mecanizado

36011609

Curro Pereira, Rafael Ignacio

Nota:

Cociña e gastronomía Acceso: Título de técnico

1

Costas Domínguez, Marcos

5.57

Instalacións eléctricas e automáticas Acceso: ESO

1

Cordeiro González, Vanesa

Nota:

Nota:

Páxina

5

6.09

de

19


Proceso de admisión ordinario. Ano 2013. F. P. grao medio, réxime ordinario, modalidade presencial. Listaxe definitiva de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

3

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMTMV01

Carrozaría

4

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

15491849S

Díaz Martínez, Marcial

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

4

36015184

IES Escolas Proval

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

5

36011348

CPR San Miguel

CM09001

Equipos electrónicos de consumo

6

36017430

IES Ricardo Mella

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

7

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

Domínguez Ballesteros, Iván

CMTMV02 39469876J

Home

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

3

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMIMA03

Mantemento electromecánico

76907864G

Home

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Domínguez Comesaña, Daniel

53820544S

Home

Acceso: ESO

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Domínguez Pérez, Javier 1

36011609

53184461C

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Domínguez Sobral, Francisco Javier

35574302H

CMFME02 Home CMFME01 Home

Acceso: Título de técnico

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 36161319Y

Duarte Roldán, Marcos

Home CMELE02 Home

Acceso: ESO

Acceso: ESO

1

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

36175543Q

Muller

Acceso: Título a C.S.

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

2

36013448

CIFP Manuel Antonio

CMTCP01

Confección e moda

Elena Corbal, Alberto

39461498F

Home

Acceso: Título de técnico

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMARG02

Preimpresión dixital

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

15/07/2013

Nota:

5.09

Nota:

6.00

Nota:

5.55

Nota:

5.43

Nota:

5.27

Nota:

4.10

Nota:

5.00

Nota:

5.55

Instalacións de telecomunicacións

36011609

Durán González, Verónica

5.50

Mecanizado

36011609

39495824V

Nota:

Soldadura e caldeiraría Acceso: Título de técnico

1

Doval Vázquez, Sergio

5.91

Mecanizado Acceso: ESO

36011609

35577915C

Nota:

Soldadura e caldeiraría

1

Domínguez Penedo, Rubén

6.14

Electromecánica de vehículos automóbiles Acceso: ESO

1

Domínguez Campo, Enrique

Nota:

Páxina

6

de

19


Proceso de admisión ordinario. Ano 2013. F. P. grao medio, réxime ordinario, modalidade presencial. Listaxe definitiva de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

4

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

5

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

6

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMIMA03

Mantemento electromecánico

39495945T

Estévez Alonso, Xoel

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

4

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMTMV01 35573555F

Estévez Martínez, David

Home

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

46986128A

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMARG02

Preimpresión dixital

2

36024461

IES Audiovisual de Vigo

CMIMS01

Video-disc-jockey e son

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

4

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

5

36011579

IES A Guía

CM06001

Comercio

6

36015184

IES Escolas Proval

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

7

36015184

IES Escolas Proval

CMADG01

Xestión administrativa

8

36013448

CIFP Manuel Antonio

CMHOT02

Servizos en restauración

Fernández Almeida, Pedro Daniel

45847032M

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

2

36011853

CPR Daniel Castelao

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

3

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

4

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Fernández Alonso, Abraham

35583545S

Home

Acceso: Proba de acceso

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Fernández Barciela, Yago

39488642B

Home

Acceso: Proba de acceso

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

3

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

4

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Fernández Cruces, Roberto

35579816N

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Fernández López, Eloy

53194772G

Home

Acceso: PCPI

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

15/07/2013

5.64

Nota:

5.00

Nota:

5.67

Nota:

7.57

Nota:

5.00

Nota:

5.00

Nota:

5.00

Nota:

5.82

Carrozaría Acceso: ESO

1

Estrada Villaverde, Juan Manuel

Nota:

Páxina

7

de

19


Proceso de admisión ordinario. Ano 2013. F. P. grao medio, réxime ordinario, modalidade presencial. Listaxe definitiva de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 36011609 4

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 53185823W

Fernández Vieira, Lucía

CMELE02 Muller

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMARG02

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

53198195T

Fernández Villar, Anaís

Muller

Instalacións de telecomunicacións Acceso: ESO

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMARG02

Preimpresión dixital

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

Home

Acceso: Proba de acceso

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36014520

IES Pedra da Auga

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

3

36019402

IES Pazo da Mercé

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

4

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMTMV01

Carrozaría

5

36014520

IES Pedra da Auga

CMADG01

Xestión administrativa

6

36007552

CIFP A Granxa

CMAGA01

Produción agroecolóxica

7

36011521

CPR Vivas

CMSAN02

Farmacia e parafarmacia

8

36020209

IGAFA Instituto Galego de Formación en

CMMAP01

Cultivos acuícolas

Figueiras Méndez, Francisco

15494912L

Home

Acceso: PCPI

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMTMV01

Carrozaría

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

4

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Figueroa Fernández, Manuel

53172254A

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

3

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMTMV01

Carrozaría

53189214N

Frade Yáñez, Yago

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

Fragueiro Bautista, Adrián

35573301Y

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

4

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

36143722G

Galante Álvarez, Rubén

Home

Acceso: Título de técnico

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

3

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

Galbón Montaña, Javier 1

36011609

García Castro, Manuel 1

36011609

15/07/2013

15490083C CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 36081082Q CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Home CMFME02 Home CMFME01

Nota:

8.09

Nota:

5.00

Nota:

6.10

Nota:

5.50

Nota:

5.33

Nota:

5.83

Nota:

5.18

Impresión en artes gráficas Acceso: ESO

36011609

35608135H

5.57

Preimpresión dixital

1

Ferreira Fernández, William

Nota:

Acceso: Repite 1ª vez

Nota:

Soldadura e caldeiraría Acceso: ESO

Nota:

8.00

Mecanizado Páxina

8

de

19


Proceso de admisión ordinario. Ano 2013. F. P. grao medio, réxime ordinario, modalidade presencial. Listaxe definitiva de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

36170505S

García Torrado, Emilio 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 50336965Q

García Touza, Cristina 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 53182199N

Gardón Álvarez, David 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 39462629B

Garrido Sineiro, Omar

Home CM05002 Muller CM05002 Home CMFME01 Home

Acceso: ESO

Acceso: Título de técnico

Acceso: ESO

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

36018173

IES de Teis

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

3

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

4

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMARG02

Preimpresión dixital

Gómez García, Alejandro 1

36011609

39464644W

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 53183277D

Gómez Lorenzo, Pablo

Home CM05002 Home

Acceso: Proba de acceso

Acceso: Proba de acceso

1

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

4

36011853

CPR Daniel Castelao

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

5

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

6

36017430

IES Ricardo Mella

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

7

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

8

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

15493663N

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36017430

IES Ricardo Mella

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

15493854L

González Alonso, Mario

Home

Acceso: Título de técnico

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

3

36017430

IES Ricardo Mella

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

4

36016723

CPR Mendiño

CM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

5

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMMAM01

Carpintaría e moble

González De La Torre, Kevin Antonio

77404582Z

Home

Acceso: Proba de acceso

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

González Domínguez, Iago 1

36011609

15/07/2013

53820982Q

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Home CMFME02

Nota:

5.70

Nota:

7.00

Nota:

6.91

Nota:

6.34

Nota:

5.01

Nota:

7.27

Nota:

5.91

Nota:

5.04

Nota:

5.01

Impresión en artes gráficas

36011609

Gómez Misa, Guillermo

6.50

Mecanizado

36011609

Home

Nota:

Impresión en artes gráficas

2

53167475P

6.09

Impresión en artes gráficas Acceso: ESO

1

Gavela Rodríguez, Juan José

Nota:

Acceso: Proba de acceso Soldadura e caldeiraría

Páxina

9

de

19


Proceso de admisión ordinario. Ano 2013. F. P. grao medio, réxime ordinario, modalidade presencial. Listaxe definitiva de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

35574530Q

González Mella, Hugo 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 76908153V

González Porto, Adrián

Home CMFME02 Home

Acceso: ESO

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

3

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

4

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

34878297Q

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

3

36013448

CIFP Manuel Antonio

CMHOT02

Servizos en restauración

4

36013448

CIFP Manuel Antonio

CMHOT01

Cociña e gastronomía

González Rillo, Nicolás Fernando

15492529M

Home

Acceso: Título de técnico

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36014520

IES Pedra da Auga

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

3

36007552

CIFP A Granxa

CMAGA03

Xardinaría e floraría

4

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMTMV01

Carrozaría

5

36013448

CIFP Manuel Antonio

CMHOT01

Cociña e gastronomía

6

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMMAM01

Carpintaría e moble

González Sanromán, Michael

53183818K

Home

Acceso: Proba de acceso

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

3

36019244

IES A Sangriña

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

4

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

5

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMTMV01

Carrozaría

6

36019244

IES A Sangriña

Graña Correia, Miguel Francisco

CMTMV01 77464785A

Home

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36019463

IES Johan Carballeira

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

3

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

39452819E

Home

Acceso: Título de técnico

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMARG02

Preimpresión dixital

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

4

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

Guedella Santos, Jesús Enrique

39461052K

Home

6.56

Nota:

5.55

Nota:

6.44

Nota:

5.00

Nota:

6.09

Nota:

5.50

Nota:

7.67

Instalacións de telecomunicacións Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

2

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMMAM01

Carpintaría e moble

3

36013448

CIFP Manuel Antonio

CMHOT01

Cociña e gastronomía

15/07/2013

Nota:

Carrozaría Acceso: ESO

1

Graña Pérez, Saúl

6.14

Soldadura e caldeiraría Acceso: Título de técnico

1

González Porto, José Luis

Nota:

Páxina

10

de

19


Proceso de admisión ordinario. Ano 2013. F. P. grao medio, réxime ordinario, modalidade presencial. Listaxe definitiva de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 33298403S

Hevia Solar, Gustavo 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Iglesias Fernández, Jorge

39454056V

Home CMARG02 Home

Acceso: 2º BUP

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMARG02

Preimpresión dixital

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

4

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

1

36011609

39488672H CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 77405296S

Justo Ramos, David

Muller CMARG02 Home

Acceso: Repite 1ª vez

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

2

36017430

IES Ricardo Mella

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

3

36014489

CIFP A Xunqueira

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

4

36016656

IES Pedro Floriani

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Home

5.14

Preimpresión dixital

36011609

53180606Y

Nota:

Nota:

Acceso: ESO

1

Lafuente Costas, Pedro

7.13

Preimpresión dixital Acceso: ESO

1

Iglesias Martínez, Gloria

Nota:

Acceso: ESO

Nota:

5.09

Nota:

6.18

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011804

INSTITUTO Marítimo Pesqueiro do

CMMAP03

Navegación e pesca de litoral

3

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

4

36011804

INSTITUTO Marítimo Pesqueiro do

CMMAP04

Mantemento e control de maquinaria de buques e

5

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

53195504T

Lago Piñeiro, Raquel 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Larralde Álvarez, Juan De Dios 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 76900857N

Lomba Martínez, María 1

36011609

39489474S

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 53119343S

Lorenzo Iglesias, Iria

Muller CMARG02 Home CMELE02 Muller CMARG02 Muller

Soldadura e caldeiraría Acceso: Título de técnico

Acceso: ESO

Acceso: ESO

Acceso: Título a C.S.

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMARG02

Preimpresión dixital

36006419

IES Montecelo

CMARG02

Preimpresión dixital

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Marchante Pérez, Carmen África

36050139P

CM05002 Muller

Acceso: ESO

Acceso: 2º BUP

1

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMARG02

Preimpresión dixital

53817715S

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Martínez Puga, Alejandro

39486513K

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

15/07/2013

Nota:

9.25

Nota:

5.00

Nota:

6.45

Nota:

6.39

Nota:

5.33

Nota:

6.88

Impresión en artes gráficas

36011609

Martínez Calo, Nicolás

5.45

Preimpresión dixital

2

Muller

Nota:

Instalacións de telecomunicacións

1

35578996C

7.89

Preimpresión dixital

36011609

Maceira Soliño, Nerea

Nota:

Páxina

11

de

19


Proceso de admisión ordinario. Ano 2013. F. P. grao medio, réxime ordinario, modalidade presencial. Listaxe definitiva de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 76730961V

Matías Martínez, Pablo 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Matilde González, Ángela

36171508Y

Home CMARG02 Muller

Acceso: PCPI

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMARG02

Preimpresión dixital

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

35579745X

Home

Acceso: Proba de acceso

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

Méndez Lameiro, Ana María

36113612R

Muller

Acceso: Título a C.S.

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMARG02

Preimpresión dixital

3

36024461

IES Audiovisual de Vigo

CMIMS01

Video-disc-jockey e son

Méndez Rodríguez, José Manuel

39461117V

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

35582583L

Méndez Vidal, Roque 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 53821515C

Mensah Pereira, Jazmín 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Merelles Sanchidrián, Alejandro

54229114J

Home CMARG02 Muller CMARG02 Home

Acceso: Repite 1ª vez

Nota:

5.00

Nota:

5.00

Nota:

5.43

Nota:

5.64

Nota:

5.50

Nota:

5.00

Preimpresión dixital Acceso: PCPI

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

4

36014489

CIFP A Xunqueira

CMMAM01

Carpintaría e moble

Home

6.20

Nota:

Acceso: ESO

36011609

34629129F

Nota:

Preimpresión dixital

1

Morales Luis, David

5.82

Preimpresión dixital Acceso: ESO

1

Méndez Freiría, Fernando

Nota:

Acceso: ESO Titulación obtida fora do estado español.

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

Moreira Fernández, Beatriz 1

36011609

53187033Q

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Moreira García, Juan Carlos

39452629Q

Muller CMFME01 Home

Acceso: Repite 1ª vez Mecanizado Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

4

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Mosquera Vidal, Antía 1

36011609

Moure Martinez, Iago

39463660F CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 76900270T

Muller CMARG02 Home

Acceso: Título de técnico

Nota:

7.00

Nota:

5.80

Nota:

6.32

Preimpresión dixital Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

15/07/2013

Nota:

Páxina

12

de

19


Proceso de admisión ordinario. Ano 2013. F. P. grao medio, réxime ordinario, modalidade presencial. Listaxe definitiva de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Moure Rodríguez, Ismael 1

36011609

35608002T

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Naveiro Giráldez, Samuel

53859893B

Home CMFME01 Home

Acceso: Repite 1ª vez Mecanizado Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Oliveira Benedicto, Juan

53198423K

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

3

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Oliveira Silva, Joane Julia

Y1847486W

Muller

Nota:

Nota:

6.36

Nota:

5.82

Nota:

6.27

Mecanizado Acceso: PCPI

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMARG02

Preimpresión dixital

3

36017430

IES Ricardo Mella

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

4

36013448

CIFP Manuel Antonio

CMHOT01

Cociña e gastronomía

5

36017430

IES Ricardo Mella

CMADG01

Xestión administrativa

6

36020261

IES Terra de Turonio

CM02001

Condución de actividades físico-deportivas no medio

7

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

35608053M

Otero Dorna, Yunay 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Otero Puppo, Carolina Sofía

36175377B

Home CMFME01 Muller

Acceso: Proba de acceso

Acceso: ESO

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

2

36017430

IES Ricardo Mella

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

77011733M

Muller

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMARG02

Preimpresión dixital

2

36006419

IES Montecelo

CMARG02

Preimpresión dixital

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

4

36006419

IES Montecelo

CM05002 53198469K

Padín Otero, Óscar 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 53976490K

Pajares Díaz, Irene

Home CMFME02 Muller

Acceso: ESO

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMARG02

Preimpresión dixital

2

36006419

IES Montecelo

CMARG02

Preimpresión dixital

3

36024461

IES Audiovisual de Vigo

CMIMS01

Video-disc-jockey e son

4

15016000

CIFP Compostela

CMARG02 Home

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

2

36017430

IES Ricardo Mella

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

3

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

53187693D

Home

Acceso: Proba de acceso

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

3

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

15/07/2013

Nota:

5.67

Nota:

7.33

Nota:

6.00

Nota:

6.18

Nota:

5.01

Preimpresión dixital Acceso: Título de técnico

1

Parada Iglesias, Miguel

5.00

Soldadura e caldeiraría

36011609

53193773V

Nota:

Impresión en artes gráficas Acceso: ESO

1

Pantín Álvarez, Abel

5.00

Mecanizado

1

Otero Villar, Laura

Nota:

Páxina

13

de

19


Proceso de admisión ordinario. Ano 2013. F. P. grao medio, réxime ordinario, modalidade presencial. Listaxe definitiva de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 36011609 4

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

36011853

CPR Daniel Castelao 53196481B

Pazos López, Óscar 1

36011609

CMELE01

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Pereira Álvarez, Christian

44495567C

Home CMFME02 Home

Instalacións eléctricas e automáticas Acceso: Repite 1ª vez Soldadura e caldeiraría Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

4

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

53174495J

Pereira Martínez, Ismael 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Pérez Fernández, Marcos

76731562C

Home CMELE02 Home

Acceso: Título de técnico

Acceso: ESO

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

3

15024513

CIFP Someso

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

4

15004204

IES Calvo Sotelo

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

5

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

6

36011521

CPR Vivas

CMSAN02

Farmacia e parafarmacia

34876804H

Muller

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMARG02

Pérez Mercere, Maximiliano Ezequiel

35586179G

Home

Acceso: ESO

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

3

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMIMA03

Mantemento electromecánico

4

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

35587089V

1

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Piñeiro Cartas, Zaira Fabiola

53182769F

Home CMFME01 Muller

Acceso: Repite 1ª vez

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMARG02

Preimpresión dixital

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

53194705Y

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Pousa Carro, Erik 1

36011609

Pozo Soneira, Raúl

53818037S CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 53199889S

Home CMFME01 Home

Acceso: ESO

Acceso: ESO

1

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

1

36011609

15/07/2013

53191218S CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Home CMELE01

Nota:

4.01

Nota:

7.00

Nota:

5.00

Nota:

Nota:

5.00

Nota:

5.33

Nota:

5.88

Nota:

5.27

Nota:

6.50

Mecanizado

36011609

Prado Ferreira, Adrián

8.50

Mecanizado Acceso: Título a C.S.

1

Piñeiro Coello, Nuno

Nota:

Preimpresión dixital Acceso: ESO

36011609

36011609

5.18

Impresión en artes gráficas

1

Pérez Pena, Jorge

Nota:

Instalacións de telecomunicacións

1

Pérez Fontán, Lucía

Nota:

Acceso: Título de técnico Instalacións eléctricas e automáticas

Páxina

14

de

19


Proceso de admisión ordinario. Ano 2013. F. P. grao medio, réxime ordinario, modalidade presencial. Listaxe definitiva de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 35580743L

Presa Rodríguez, Daniel

Home

Acceso: Proba de acceso

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36018173

IES de Teis

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

3

36011191

CPR Plurilingüe Montecastelo

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

4

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

5

36019402

IES Pazo da Mercé

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

6

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

7

36017430

IES Ricardo Mella

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

8

36019529

IES Ribeira do Louro

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Quintas García, Guillermo

15493759Q

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Requejo González, Víctor 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 53190734Z

Rey Giménez, Natalia 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 53193517Z

Rial Pérez, Jose María 1

36011609

53192415Q

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Rial Rodríguez, Eugenio Alberto

36158514F

Home CMARG02 Muller CMARG02 Home CMELE02 Home

Acceso: Título de técnico auxiliar

Acceso: Título de técnico

Acceso: Título de técnico

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

2

36017430

IES Ricardo Mella

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

3

36018173

IES de Teis

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

4

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

5

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 53976748A

Rodrigo Fidalgo, Daniel

CMFME01 Home

Acceso: Repite 1ª vez

Acceso: ESO

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

3

36011853

CPR Daniel Castelao

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

1

36011609

53190432B CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Rodríguez Barros, Martín

77009621D

Muller CMARG02 Home

Acceso: Título de técnico

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36020337

IES de Salvaterra de Miño

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

4

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

5

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

76905898Q

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

15/07/2013

6.70

Nota:

9.25

Nota:

5.91

Nota:

5.67

Nota:

Nota:

6.64

Nota:

7.60

Nota:

6.33

Nota:

5.00

Preimpresión dixital Acceso: Título de técnico

1

Rodríguez Estévez, Sergio

Nota:

Mecanizado

1

Rodríguez Aller, Sabela

5.36

Instalacións de telecomunicacións Acceso: ESO

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Home

Nota:

Preimpresión dixital

36011609

39465651C

5.00

Preimpresión dixital

1

Riobóo Vicente, Raúl

Nota:

Páxina

15

de

19


Proceso de admisión ordinario. Ano 2013. F. P. grao medio, réxime ordinario, modalidade presencial. Listaxe definitiva de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Rodríguez Fernández, Anaís

39488137N

Muller

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

Rodríguez Fernández, Ester 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Rodríguez Gandón, Fernando 1

36011609

39468139R

53820645R

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 35588495C

Rodríguez Groba, Borja

Muller CMELE01 Home CMFME02 Home

Nota:

Acceso: Repite 1ª vez

4.55

Nota:

Instalacións eléctricas e automáticas Acceso: Repite 1ª vez

Nota:

Soldadura e caldeiraría Acceso: Proba de acceso

Nota:

5.02

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMARG02

Preimpresión dixital

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

3

36007552

CIFP A Granxa

CMINA02

Aceites de oliva e viños

4

36020261

IES Terra de Turonio

CM02001

Condución de actividades físico-deportivas no medio

Rodríguez Millos, Jacobo 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 36174561T

Rodríguez Núñez, Óscar 1

36011609

53818178H

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Rodríguez Oliveira, Pablo

53186621H

Home CMELE01 Home CMFME01 Home

Acceso: Repite 1ª vez

Nota:

Instalacións eléctricas e automáticas Acceso: ESO

Acceso: ESO

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

3

36011191

CPR Plurilingüe Montecastelo

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

4

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

5

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

1

36011609

53820801L

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Rodríguez Valverde, Alejandro

15492661E

Home CMFME02 Home

Acceso: ESO

Acceso: ESO

1

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36015184

IES Escolas Proval

CMADG01

Xestión administrativa

3

36011521

CPR Vivas

CMSAN02 39462974B

Muller

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

3

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

39467570F

Home

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Sánchez Mora Mendoza, Óscar Antonio

03902880X

Home

Acceso: ESO

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

3

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMIMA03

Mantemento electromecánico

1

36011609

15/07/2013

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Home CMFME02

5.55

Nota:

6.86

Nota:

8.33

Nota:

5.64

Nota:

5.00

Nota:

5.00

Mecanizado Acceso: Proba de acceso

36011609

54229171R

Nota:

Instalacións eléctricas e automáticas

1

Santos Dos Reis, Fabio

6.00

Farmacia e parafarmacia Acceso: ESO

1

Sánchez Fernández, Pedro Antonio

Nota:

Soldadura e caldeiraría

36011609

Salido Gambino, Andrea Patricia

6.14

Mecanizado

1

Rodríguez Rodríguez, Yago

Nota:

Acceso: ESO Soldadura e caldeiraría

Páxina

16

de

19


Proceso de admisión ordinario. Ano 2013. F. P. grao medio, réxime ordinario, modalidade presencial. Listaxe definitiva de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 36011609 2

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02 77013331Q

Santos Tomé, Paula

Muller

Soldadura e caldeiraría Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMARG02

Preimpresión dixital

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

3

36006419

IES Montecelo

CM05002

Impresión en artes gráficas

4

36011521

CPR Vivas

CMSAN02 53175783J

Sio Gesteira, Samuel

Home

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

3

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMMAM01

Carpintaría e moble

4

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMTMV01

Carrozaría

36177897R

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

4

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Souza Fertonani, Lucas De

X7489943Q

Home

Acceso: Proba de acceso

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

3

36011191

CPR Plurilingüe Montecastelo

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

4

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

Taboada Laranxeira, Alejandro

53195479K

Home

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMARG02

2

36018173

IES de Teis

CMIFC01 77011135M

Tomé Santos, Pablo

Home

Acceso: ESO

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

3

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

CMFME01

Mecanizado

4

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

5

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 35609730A

Torres Villar, Fabián

Home CM05002 Home

Acceso: Título de técnico

Acceso: ESO

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

35587930F

Home

Acceso: Proba de acceso

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36014520

IES Pedra da Auga

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

3

36019402

IES Pazo da Mercé

CMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

4

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMTMV01

Carrozaría

5

36014520

IES Pedra da Auga

CMADG01

Xestión administrativa

6

36007552

CIFP A Granxa

CMAGA01

Produción agroecolóxica

15/07/2013

Nota:

5.91

Nota:

5.21

Nota:

5.73

Nota:

6.00

Nota:

7.90

Nota:

6.00

Nota:

5.01

Impresión en artes gráficas

1

Troncoso Domínguez, Marcos

4.86

Sistemas microinformáticos e redes Acceso: ESO

36011609

36136072J

Nota:

Preimpresión dixital

1

Torrado Domínguez, Daniel

5.27

Farmacia e parafarmacia Acceso: ESO

1

Sousa González, Adrián

Nota:

Páxina

17

de

19


Proceso de admisión ordinario. Ano 2013. F. P. grao medio, réxime ordinario, modalidade presencial. Listaxe definitiva de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

7

36011521

CPR Vivas

CMSAN02

Farmacia e parafarmacia

8

36020209

IGAFA Instituto Galego de Formación en

CMMAP01

Cultivos acuícolas

Troncoso Fuentes, Brais

35585202Q

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

3

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 39453232K

Valiño Armada, Javier

CMELE01 Home

Nota:

5.82

Nota:

5.25

Instalacións eléctricas e automáticas Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

3

36011804

INSTITUTO Marítimo Pesqueiro do

CMMAP04

Mantemento e control de maquinaria de buques e

4

36011804

INSTITUTO Marítimo Pesqueiro do

CMMAP03

Navegación e pesca de litoral

5

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Vaqueiro Lorenzo, Jenaro

34874657X

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01

Mecanizado

3

36020337

IES de Salvaterra de Miño

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

4

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

5

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

39466819S

Varela Castelao, Adrián

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

3

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

4

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMTMV01

Carrozaría

5

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

Vargas Fernández, Alexandre

53973313H

Home

Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Vázquez Fernández, José Manuel 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 39462265S

Velado Organero, Sara 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 39460498L

Viéitez Alonso, Daniel 1

36011609

39456160M

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 35577135E

Vila Pereira, Andrés

Home CMELE01 Muller CM05002 Home CMFME02 Home

Acceso: ESO

Acceso: PCPI

Acceso: Proba de acceso

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

2

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

3

36020337

IES de Salvaterra de Miño

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

1

36011609

Vilas Villar, Raúl

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 53817961P

CMFME02 Home

Acceso: ESO

Nota:

4.91

Nota:

7.00

Nota:

6.73

Nota:

7.09

Nota:

5.18

Nota:

5.00

Nota:

5.00

Soldadura e caldeiraría Acceso: Proba de acceso

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMARG02

Preimpresión dixital

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

15/07/2013

6.33

Soldadura e caldeiraría

36014568

Home

Nota:

Impresión en artes gráficas Acceso: ESO

36011609

53197405S

6.67

Instalacións eléctricas e automáticas

1

Vila Perez, Iago

Nota:

Páxina

18

de

19


Proceso de admisión ordinario. Ano 2013. F. P. grao medio, réxime ordinario, modalidade presencial. Listaxe definitiva de solicitudes por centro elixido en primeira opción.

Solicitudes admitidas 36011609 3

36018173

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia IES de Teis

CMIFC01 77013383E

Villar Conde, Daniel

Home

Sistemas microinformáticos e redes Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME01

Mecanizado

2

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

3

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMFME02

Soldadura e caldeiraría

4

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMFME01 45952475Q

Villar Pereiro, Ian Alfonso 1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia 39487665T

Villarabide Vázquez, Andrés

Home CMARG02 Home

Nota:

5.82

Nota:

5.82

Nota:

6.55

Mecanizado Acceso: ESO Preimpresión dixital Acceso: ESO

1

36011609

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

CM05002

Impresión en artes gráficas

2

36024461

IES Audiovisual de Vigo

CMIMS01

Video-disc-jockey e son

3

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

CMMAM01

Carpintaría e moble

4

36011804

INSTITUTO Marítimo Pesqueiro do

CMMAP03

Navegación e pesca de litoral

5

36013448

CIFP Manuel Antonio

CMHOT01

Cociña e gastronomía

6

36013448

CIFP Manuel Antonio

CMTCP01

Confección e moda

7

36013448

CIFP Manuel Antonio

CMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

8

36011634

IES Politécnico de Vigo

CMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

Solicitudes excluidas 36011609 DNI

CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

Nome

Ensinanza

Curso

Réxime

77012449P

GUIMERÁNS FERRADÁS, FERNANDO

Bacharelato

1º Bacharelato

Réxime xeralordinario

IES María Soliño

53191318T

LEÓN FERNÁNDEZ, DAVID

Bacharelato

1º Bacharelato

Réxime xeralordinario

IES San Tomé de Freixeiro

15/07/2013

Páxina

19

de

19

listaxe_solicitude_ordinaria_graomedio_15julio2013  
Advertisement