Page 1

tribune Nieuwsblad van de SP • jaargang 50 • nr. 3 • maart 2014 • € 1,75 • www.sp.nl

19

RT A A M N JE A V K T MAA KAAR AART M STE RODE K EEN


Sosjaal Bent u ook 100% sosjaal? Nee dat is geen typfout. Zo staat het op de warme sjaal, op de foto gedragen door SP-kandidaat voor de Europese verkiezingen Niels Jongerius. U kunt ‘m bestellen in de SP-webshop voor € 3,50. Wees er snel bij, want op = op.

www.sp.nl/shop

Ben jij een jonge SP’er, maar geen ROOD-lid? Sluit je nu gratis aan en steun de meest actieve politieke jongeren­organisatie van Nederland!

11 april EU-avond ROOD Op 22 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Wil je goed voorbereid zijn voor de campagne? Kom dan op 11 april naar een toffe ROOD-avond over de EU. Met onze Europarlementariër

Dennis de Jong gaan we in op wat de SP met Europa wil. Lobbyspecialist en kandidaat-Europarlementslid Erik Wesselius legt uit hoe lobbyisten van multinationals de EU ondemocratisch maken.

Deelnemen? Dat kan door € 5,- over te maken op rekeningnummer 321512812 t.n.v. ROOD, jongeren in de SP. Vermeld hierbij je naam, lidnummer en ‘EU-avond’. Aan de deur betalen kan ook. 11 april om 19.00 uur, partijkantoor de Moed in Amersfoort.

De SP zet zich in voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit tribune is een Uitgave van de Socialistische Partij (SP) en verschijnt 11 maal per jaar

Redactie Diederik Olders (h), Jola van Dijk, Rob Janssen, Daniël de Jongh

Illustraties Arend van Dam Kees Willemen

Vormgeving Robert de Klerk Gonnie Sluijs

De Tribune op Internet www.sp.nl/nieuws/tribune

Aan dit nummer werkten mee Robin Bruinsma, Suzanne van de Kerk, Sander van Oorspronk, Karen Veldkamp, Cees Wouda Foto cover: Karen Veldkamp

Abonnement € 5,00 per kwartaal (machtiging) of € 24,00 per jaar (acceptgiro). Losse nummers € 1,75. SP-leden ontvangen de Tribune gratis.

SP algemeen T (088) 243 55 55 F (033) 462 55 12 sp@sp.nl www.sp.nl

Redactie Tribune Snouckaertlaan 70 3811 MB Amersfoort T (088) 243 55 42 F (033) 462 55 12 E tribune@sp.nl

Abonnementen- en ledenadministratie Snouckaertlaan 70 3811 MB Amersfoort T (088) 243 55 40 E administratie@sp.nl

De Tribune in gesproken vorm Belangstellenden voor de Tribune op cd kunnen contact opnemen met de SP-administratie.

Aankondiging incasso contributie Veel leden van de SP betalen hun contributie via een incassomachtiging. Met ingang van 1 oktober 2013 zal de SP het bedrag van de contributie in de eerste week van elk kwartaal incasseren. Daarbij vermelden we, conform nieuwe wettelijke regels het betreffende lidnummer en het zogeheten incassanten-ID van de SP, te weten NL86ZZZ403462460000. Bij vragen over contributie-inning, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van de SP, via (088) 243 55 40 of administratie@sp.nl

2

tribune maart 2014


in dit nummer

column Actueel ‘Participatiewet is onverantwoord en onacceptabel’

4

Laurens Ivens ‘Wij moeten deze verkiezingen winnen in de grote steden, ook in het landsbelang’

6

XX Congres ‘Geef rode kaart op 19 maart!’

16

Rooie Reuzen ‘Ons recht is het recht van de maatschappij’

20

SP-bestuur Hoe de SP het verschil maakt in Pekela

22

13 De bieb: Zo belangrijk 14 Zo Wonen Wij! 24 Nieuw: Theater De Moed 28 LinksVoor: Straatvoetballer Mechteld van Duin in de selectie 29 Altijd solidariteit 10, 11, 12, 26, 27 Nieuws 30 Brieven 31 Puzzel

De mouwen opstropen Het is tijd om de mouwen op te stropen. De verkiezingen van 19 maart zijn belangrijker dan ooit. Straks beslist de gemeente namelijk ook over de thuiszorg, sociale werkplaatsen en de dagbesteding. Veel partijen staan nu al klaar om daar fors het mes in te zetten. De vraag is dus: laten we uw gemeente over aan de partijen die in Den Haag bezuiniging op bezuiniging stapelen? Of wordt het 100% sociaal? De laatste dagen voor de verkiezingen komt het erop aan. Nu heb ik u nodig om onze campagne het laatste zetje naar een mooie overwinning te geven. Veel mensen overwegen thuis te blijven. U kunt hen overtuigen wél te gaan. Immers, wie op 19 maart niet stemt moet op 20 maart niet zeuren. Het is algemeen bekend. Wij bereiken de meeste mensen in een-op-eengesprekken. Deze weken vertrouw ik daarom ook op u. Laten we samen zorgen dat we zoveel mogelijk mensen overtuigen om SP te stemmen. Als u tijd hebt kunt u uw afdeling helpen. Want er is toch niks leuker dan samen de wijk in gaan om ons verhaal te vertellen? En als u weinig tijd hebt, kunt u toch veel voor de SP betekenen. Mail uw vrienden een goed stemadvies, bel uw familie om te zeggen waarom u SP stemt. Laat op Facebook en Twitter weten waarom het nu tijd is voor 100% sociaal. Laten we nu alles op alles zetten om de SP op 19 maart zo groot mogelijk te maken. Doet u mee?

Emile Roemer fractievoorzitter SP

tribune maart 2014

3


Participatiewet

Tweedeling in de hoogste versnelling De Participatiewet is door de Kamer. De maatregelen, die het mes zetten in de sociale werkplaatsen en arbeidsgehandicapten een gitzwarte toekomst bieden, kregen op 20 februari groen licht van een meerderheid van VVD, PvdA, D66, CU en SGP. ‘Absoluut afstraffen die partijen’, luidt het advies van SP-Kamerlid Sadet Karabulut voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. 4

tribune maart 2014


column 19 Maart, de Rode Kaart! Eigenlijk klinkt het best goed: Participatiewet. Immers, wie wil er nou niet participeren, meedoen? En wat is er nou beter dan dat dat in de wet wordt gereregeld? Het kabinet wil met de Participatiewet bereiken dat zoveel mogelijk mensen aan het werk komen en volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Het liefst via een reguliere baan, maar als dat (nog) niet mogelijk is, dan door op andere manieren te participeren. En hoewel je je vraagtekens kunt zetten bij de haalbaarheid van die intentie – Nederland telt momenteel immers zo’n 670.000 werklozen, dus wat nou reguliere baan? – het klínkt best goed…

Maar wie kijkt naar wat die nieuwe Participatiewet precies inhoudt, schrikt zich suf. Een kleine greep uit de maatregelen. De sociale werkplaatsen gaan vanaf 2015 dicht voor nieuwe mensen; de instroom wordt gestopt. Van de in totaal 100.000 plekken worden er 70.000 geschrapt. De bezuiniging op de sociale werkplaatsen moet de regering een structurele bezuiniging van 650 miljoen euro opleveren. Dan de Wajong. Alle 240.000 jonggehandicapten worden herkeurd. Mensen die ‘arbeidsvermogen’ hebben zullen vanaf 2018 met 5 procent op hun jonggehandicaptenuitkering worden gekort. Wel behouden zij hun Wajong. Vanaf 2015 geldt voor arbeidsgehandicapten die nog geen Wajonguitkering hebben dat zij onder het bijstandsregime vallen. De bezuinigingen op de jonggehandicapten leveren de regering jaarlijks 1.1 miljard euro op.

‘Onverantwoord, onacceptabel’ ‘Het is volstrekt onverantwoord en onacceptabel dat PvdA-staatssecretaris Klijnsma samen met de VVD een stukje beschaving in de uitverkoop doet’, zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. ‘De titel mag dan wel prachtig klinken, de maatregelen sluiten arbeidsgehandicapten en werklozen uit, verarmen en leiden tot een groeiende tweedeling in de maatschappij. Zo worden arbeidsgehandicapten en werklozen gestraft voor het falen van de regering en banken’, vervolgt ze. ‘Geen fatsoenlijke voorzieningen meer voor onze jeugd, arbeidsgehandicapten levenslang in een bijstandsregime, te lage uitkeringen. Dit is niet alleen in strijd met alle beloftes van mevrouw Klijnsma, maar vooral

heel gemeen. Waarom krijgt Mark Rutte zijn zin, door de rijken te sparen en de mensen die het al niet breed hebben verder uit te persen? Waarom wordt onze beschaving in de uitverkoop gedaan?’ In het Kamerdebat vroeg Karabulut de staatssecretaris haar sociale gezicht te tonen. Karabulut: ‘Wij kunnen als we willen echt wel die 1 procent van onze rijksuitgaven aan arbeidsgehandicapten besteden. Als het kabinet zo nodig wil bezuinigen moet het geld worden gehaald bij de fraudebestrijding, de villasubsidies of met de invoering van een miljonairstax van 1 procent.’ Emile Roemer hekelde tijdens het SPCongres op 22 februari vooral de rol van de PvdA bij de Participatiewet. ‘Nog geen twee jaar geleden stond ik zij aan zij met Klijnsma en Samsom op het malieveld om te protesteren tegen de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen door het vorige kabinet. Toen verzekerde Samsom nog: die bezuinigingen worden nog wel teruggedraaid. Nou, we hebben het gezien. We hebben het ware gezicht van de PvdA opnieuw leren kennen.’ Sadet Karabulut roept de kiezers dan ook op om op 19 maart hun conclusies te trekken. ‘VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP hebben voor deze Participatiewet gestemd. Ik zou zeggen: absoluut afstraffen die partijen. Hier worden voorzieningen afgebroken die zijn opgebouwd voor mensen die het moeilijk hebben. Mensen met een arbeidsbeperking, werklozen; zij worden ijskoud in de steek gelaten. Geef dat signaal af aan genoemde partijen. Niet alleen op 19 maart, maar ook daarna. Laat dat signaal het begin zijn van sociale politiek in Nederland.’ De SP zal onderdeel blijven uitmaken van het platform Armoede Werkt Niet voor gelijke kansen op werk en inkomen. Karabulut: ‘Samen staan we sterk. Dus sluit je aan via de site www.armoedewerktniet.nl, dan maken we een vuist tegen deze foute plannen!’ •

Nog een paar dagen en dan is het zover: dan hebben de burgers van Nederland voor één dag het voor het zeggen, dan zijn zíj de baas. Op 19 maart hebben de kiezers van dit mooie land de macht om alles bij het oude te laten of te kiezen voor verandering. Niet iedereen is zich bewust van die macht. Velen halen hun schouders op: ‘Stemmen, wat heeft dat voor zin? Ze doen toch wat ze willen, en of je nu door de hond of de kat gebeten wordt: wat maakt het uit?’ Dat is de cynische benadering, een benadering die ons niet verder helpt richting een betere wereld. Ruim veertig jaar geleden richtten we de SP op om gereedschap te zijn in handen van mensen die wars zijn van cynisme en zich oprecht betrokken voelen met de medemens en de toekomst van onze samenleving. Ons motto: de politiek is te belangrijk om aan politici over te laten. De SP is de thuishaven van betrokken burgers met een visie op hoe het menselijker en socialer kan. Ja, met idealen en ideeën over hoe die idealen gerealiseerd moeten worden. Laten we de komende dagen die betrokkenheid weer eens massaal etaleren, en iedereen die ontevreden is over de neoliberale koers van VVD, CDA, PvdA en D66 oproepen de gang naar de stembus te maken. Immers, hoe luidt het spreekwoord ook al weer? Wie zwijgt stemt toe. Spreek ze allemaal aan, je familieleden, collega’s, vrienden en kennissen. Elke stem telt! Laten we vooral goede gemeenteraden kiezen, maar algemeen zal de uitslag ook gezien worden als een referendum over het kabinetsbeleid. Daarom: trek op 19 maart de Rode Kaart! Kies voor 100% sociaal!

tekst Rob Janssen illustratie Kees Willemen

www.armoedewerktniet.nl

Jan Marijnissen


6

tribune maart 2014


LAURENS IVENS, LIJSTTREKKER SP AMSTERDAM

‘De zittende macht breken’ In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart zoekt de Tribune lokale kopstukken op. Laurens Ivens gaat als lijsttrekker voorop in de strijd tegen de zittende macht in Amsterdam en loopt daarbij vooral op tegen de regenteske PvdA in de hoofdstad. Wat een gedoe met het parkeren in het

achterstandsdeel van de Indische Buurt waar Laurens Ivens samen met vrouw en zoontje in een benedenwoning woont. Het bezoek van de Tribune komt uit de provincie, is ­zeker niet wereldvreemd, maar snapt niets van het betaalsysteem. Betalen met je pincode en kenteken, hoe doe je dat in vredesnaam? Eerst maar eens aanbellen. Een jongeman met een vriendelijk gezicht doet open. ‘Ja, een beetje ingewikkeld is het wel’, beaamt Laurens. ‘Kom, ik regel het wel voor jou. Daar heb ik wel het kenteken voor nodig.’ En zo gebeurt het. Laurens heeft een bezoekersvergunning die hij op zijn laptop activeert. ››Hoe werkt het dan? ‘Elke dag rijdt er een auto van Parkeerbeheer door de straat. Ze scannen de kentekens van alle auto’s en zien in een oogwenk welke nummers niet in de database staan. Later komt er dan een scooterrijder om een fiscale naheffingsaanslag uit te delen. Nee, niet op een papiertje, je krijgt geen bon onder de ruitenwisser, je zult de rekening per post ontvangen. Als je er wel in slaagt om parkeertijd te kopen, moet je niet vergeten een betalingsbewijs te vragen, anders kun je nooit bewijzen dat je hebt betaald.’ ››Niet klantvriendelijk, wel efficiënt. ‘De SP gaat nieuwe technologieën niet uit de weg en op zich vinden wij het een goede maatregel. Alleen is het moment verkeerd

gekozen, het gaat ten koste van banen, parkeerwachters worden ontslagen. Voordat dit systeem werd ingevoerd, werden parkeervergunningen uit auto’s gejat, ze zijn in Amsterdam immers veel geld waard. Parkeren in onze stad blijft de gemoederen bezighouden. Overal binnen de ring van de A10 moet je betalen en daar valt iets voor te zeggen. Aan de randen van de stad is voldoende openbaar vervoer om verder te reizen. Maar de grens verschuift over de ring heen en dat valt ergens ook nog wel te begrijpen, want zo kun je parkeeroverlast voorkomen. Helaas werkt het als een olievlek, zelfs over het IJ, in Noord. Wijs je één bepaalde plek aan voor betaald parkeren dan is het wachten op de volgende.’ Als iemand verstand van parkeren heeft, is het Laurens Ivens wel. Voordat hij in 2011 bij de ANWB begon als beleidsbeïnvloeder, een ander woord voor lobbyist, was Laurens negen jaar medewerker verkeer van de Kamerfractie. Namens de vier miljoen leden

van de ANWB vertaalt hij ideeën voor een betere mobiliteit naar de praktijk. En van de volgens hem ongekende overlast van snorfietsen in vooral de Amsterdamse binnenstad en de voortdurende botsing (letterlijk en figuurlijk) met gewone fietsers heeft hij een speerpunt gemaakt. Laurens, afgestudeerd in politicologie en economie, heeft zichzelf geschoold als verkeersdeskundige en voelt zich ook thuis in de huisvestingsproblematiek. ››Je kwam als negentienjarige jongen uit de Achterhoek, Doetinchem om geografisch precies te zijn, in de Grote Stad... ‘En zag op straat de hoeren en junks, de bedelaars en beurshandelaren. Ik werd getroffen door de duidelijk zichtbare tweedeling, door gigantische tegenstellingen en enorme overlast. Mijn vriendjes kregen nog voordat ze hun studie hadden afgerond al heel goed betaalde banen in de ict-sector aangeboden, ik wilde de andere kant op en kwam, logisch, bij de SP terecht. Willen wij

‘De grote gedoger D66 is het schoothondje van het college van B&W’ tribune maart 2014

7


‘PvdA, D66 en VVD zijn bezig de sociale woningbouw te slopen. Over aantallen en het tempo waarin hebben ze verschillen van mening. Maar alleen de SP keert zich tegen de grote uitverkoop.’

de samenleving echt verbeteren dan kan dat alleen door in solidariteit met elkaar op te trekken. Aanvankelijk dacht ik ook aan een succesvolle carrière, prima job, goed geld, maar onderweg gingen mijn ogen open. Economie is niets meer of minder dan het verdelen van schaarste en bij die verdeling mogen wij niemand uitsluiten. Ik ging werken voor de Kamerfractie en had een leerschool om U t­ egen te zeggen. Het denkraam van iemand als Jan Marijnissen, de manier waarop hij problemen benaderde, ik was onder de i­ ndruk. Na negen Haagse jaren weet ik hoe het loopt in en rond de Tweede Kamer. Simpel gesteld komt alles neer op het goede voorstel op het juiste moment plus een beetje geluk.’

8

tribune maart 2014

››Zeventien jaar later, anno 2014 dus, is de tweedeling in Amsterdam schrijnender dan ooit. ‘De SP heeft in Amsterdam samen met de buurtbewoners prachtige acties georganiseerd in pogingen om iedereen mee te laten delen. Wij konden het tij niet keren, de recessie sloeg genadeloos toe. Nu groeit in Amsterdam een op de vier kinderen in armoede op. En dan is niet eens alles zichtbaar, er zijn mensen die niet meer beseffen hoe arm ze zijn, zo lang zitten zij al in de bijstand. Ze lijken niet beter te weten. Daar kunnen wij bij de SP natuurlijk geen genoegen mee nemen, het roer moet om in onze zogenaamde linkse hoofdstad. ‘Links’ vind ik niet zo’n geschikte term, maar je begrijpt wat ik bedoel als ik zeg dat een meerderheid

van de inwoners links denkt, terwijl het college er alleen maar over praat, zonder er naar te handelen. Ze wijzen er constant op hoe goed ze wel niet bezig zijn. Loze kreten, meer niet. Dit stadsbestuur slaagt er gewoon niet in om de problematiek serieus en constructief aan te pakken. Ons gaat het om maatregelen die problemen oplossen, niet om links, rechts of door het midden.’ ››Een ideaal klimaat voor groei van een partij als de SP, zou je denken, maar verder dan drie raadszetels zijn jullie nog niet gekomen. ‘Dat beeld zie je ook in de drie andere grote steden. De SP wortelt in de provincie, opereert dicht bij de mensen, op buurtniveau. Amsterdam telt zeven stadsdelen en


‘Einde aan de tweedeling’ De SP in Amsterdam deelt in één week 100.000 rode kaarten uit. ‘Dat wordt een enorme klus, maar wij zullen het voor elkaar boksen. Het is de hoogste tijd dat de SP een krachtig signaal afgeeft. Het dagelijks bestuur van onze schitterende stad verdient een rode kaart. Wegwezen, het veld uit.’ Met de actie wil de SP zoveel mogelijk Amsterdammers ertoe te bewegen om te gaan stemmen en als ze dan toch in het stemhokje staan, kunnen de kiezers met de rode kaart meteen hun onvrede illustreren. Lijsttrekker Laurens Ivens (36) beschouwt de campagne als ‘een lastige periode’,

150 buurten! In tegenstelling tot de PvdA zitten wij niet in het maatschappelijk middenveld. Ook de Amsterdamse SP gaat naar de oorsprong van de stad, naar de buurten, maar het is met zo’n groot aantal een kwestie van lange adem. Het kost hier meer moeite om de mensen te mobiliseren. Die 150 buurten vormen geen geheel, elke buurt staat op zichzelf, ook al zijn de vraagstukken, vooral in de huisvesting, in grote lijnen identiek. Daarbij komt dat de PvdA, D66 en GroenLinks hun wortels in Amsterdam hebben. Dat speelt bijvoorbeeld het CDA met maar twee zetels ook parten. Het is voor mij ­volstrekt onbegrijpelijk dat niet veel meer Amsterdammers zich verraden voelen door Samsom. Wij moeten ook eerlijk naar onszelf durven kijken. De SP is de meest progressieve van alle partijen, maar straalt soms het verkeerde gevoel uit, alsof de SP conservatief is, niets wil veranderen en alles

niet dat hij ertegen opziet, maar omdat hij zich al bij voorbaat ergert aan het gedraai en gedoe van de andere partijen. ‘Neem nou D66, de Grote Gedoger. Laat me niet lachen, D66 is het schoothondje van het college van B&W. Wat willen ze nou eigenlijk, de PvdA, GroenLinks en de VVD? Ze kijken alleen maar vooruit en vertikken het om verantwoording af te leggen voor het gevoerde beleid. De crisis is een natuurverschijnsel en het stadsbestuur doet er alles aan om de burgers er doorheen te loodsen. Aan dat beeld houden ze hardnekkig vast om de kiezers gunstig te stemmen, met de werkelijkheid heeft het niets te maken. Het eerlijke verhaal van de PvdA?

De schijnheiligheid druipt ervan af en ze dreigen er nog mee weg te komen ook.’ De afdeling Amsterdam van de SP zal geen gelegenheid onbenut laten om uit te leggen hoe het echt zit in Amsterdam en hoe het anders kan en moet. ‘Niet als die zure partij, want dat zijn wij geenszins, al laten onze tegenstanders het uit angst voor onze invloed niet na om dat scheve imago te benadrukken, maar vanuit één alles overheersende gedachte: er moet een einde komen aan de tweedeling in Amsterdam. Wie het daarmee eens is, kan niet anders dan op de SP stemmen.’

ons veel tijd gekost om een eenheid van de afdeling te maken. Bij de SP zit je niet voor jezelf en als je daarvan goed doordrongen bent én er naar handelt, past die partij prima bij jou. Ik zet mij niet zozeer in voor de stad, hoewel die in mijn hart zit, als wel voor de samenleving. Dat doet iedereen bij ons. Ik ben trots op de fractie en de afdeling zoals de hele SP genoeg redenen heeft om trots te zijn. Zonder ons nou op de borst te kloppen, zouden we dat best wel eens wat meer mogen tonen.’

Het gesprek zit erop. Bijna. Laurens vertelt dat hij met zijn gezin naar een grotere woning wil verhuizen, een koophuis wel te verstaan. Het blok waarin zij nu – in een bescheiden ruimte – wonen, wordt niet gesloopt, maar alle andere blokken daarnaast (‘tot aan het pleintje waar jij jouw auto hebt geparkeerd’) gaan tegen de vlakte voor nieuwbouw. Sommige huurders zijn al vertrokken, de rest wacht de ontwikkelingen gespannen af. ‘Sloop is voor ons altijd een belangrijk onderwerp geweest. Gelukkig wordt er niet meer grootschalig gesloopt. Het achterstallig onderhoud blijft helaas de pan uit rijzen, de gemeente en corporaties laten de boel verkrotten. De situatie in Amsterdam is niet te vergelijken met die in alle andere gemeenten. Bij ons geen krimp, maar juist groei, je kunt vragen wat je wilt voor een woning. En waar verdienen de corporaties het meest aan? Koopwoningen. De SP pleit al jaren onafgebroken voor meer betaalbare huizen, koop en huur, en dan zonder te slopen. Er zit weinig verloop in de huursector, veel Amsterdammers met een bescheiden portemonnee betalen te veel huur. Dat is het omgekeerde scheefwonen. De stad schreeuwt om betaalbare woonruimte. Inbreidingsplannen, verbouwing van leegstaande kantoren, verzin het maar. Misschien moet de gemeente anders maar zelf projectontwikkelaar worden.’

››De afdeling is op orde, de fractie functioneert naar behoren en de stad heeft de SP nodig, dus scoren maar op 19 maart... ‘Wij moeten deze verkiezingen in de grote steden winnen, ook in het landsbelang. Het kabinet verdient een scherpe oppositie, in Den Haag en daarbuiten, in stad en provincie. Amsterdam snakt naar een stevig

Getroffen door de duidelijk zichtbare tweedeling, door gigantische tegenstellingen en enorme overlast bij het oude wenst te laten. Zo is het natuurlijk niet en dat willen wij de kiezers duidelijk maken. Dat doen we geheel in de stijl van de SP: alles op alles zetten om de buurtbewoners in beweging te krijgen.’ Laurens Ivens zit zelf acht jaar in de gemeenteraad. Hij trof destijds een ‘lastige afdeling’ aan. ‘Er bestonden de nodige koninkrijkjes, daar moest het mes in. Het heeft

stadsbestuur en daarin is geen plaats voor wethouders die klakkeloos uitvoeren wat het kabinet hen opdraagt. De SP moet zich niet richten op de PvdA en D66, maar puur vanuit zichzelf, vanuit de eigen overtuigingen redeneren. Alleen op die manier, door onze rug recht te houden en ons mensbeeld uit te dragen, kunnen wij de zittende macht breken.’

De auto van de Tribuneverslaggever staat er nog, Laurens heeft het kentekennummer gedeactiveerd. In de weken daarna ligt er geen parkeerboete op de deurmat. Het parkeersysteem in de Indische Buurt werkt. Dat wel. •

tekst Robin Bruinsma foto’s Sander van Oorspronk

tribune maart 2014

9


nieuws

>> ROOD wint! Op steeds meer plekken organiseren SP-jongeren zich. Niet alleen in studentensteden maar ook in bijvoorbeeld Boxmeer, waar SP-jongeren de eerste stappen naar een eigen ROOD-groep zetten. Op 17 februari trapten ze af met Emile Roemer en een flinke groep sympathisanten.

Hillywood

foto Archief ROOD

Hoe je als ROOD-groep het verschil kunt maken, laten jongeren in Hilversum zien. Daar maakte de wethouder bekend dat, naar aanleiding van acties van jongeren met ROOD, het skatepark in de Oude Haven wordt opgeknapt. Maar het blijft vast niet bij dit succes, want ROOD Hilversum heeft nog een wens: een indoor skatepark voor sport en ontspanning voor jong en oud, Hillywood. Al meer dan 500 mensen hebben hun handtekening gezet onder een petitie.

Spreek je uit!

Spreek je uit! voor het behoud van de studiefinanciering.

Ook waren er successen te noteren voor ROOD Rotterdam en Groningen. In Rotterdam kregen ze het Libanon Lyceum, inclusief de directeur, achter de oproep

Groningse jongeren hebben dankzij de volhardende acties van ROOD straks minder last van malafide kamerbemidde-

lingsbureaus, want inmiddels zet ook het stadsbestuur de beuk erin. ROOD Groningen heeft een maximumtarief voor bemiddelingskosten geëist en wil dat bureaus die meermaals over de schreef gaan niet meer mogen bemiddelen.

>> ‘Pak leegstand winkels aan’

foto Sander van Oorspronk

‘Overal in Nederland zie je leegstand doordat er veel te veel winkels, horecapanden en kantoren zijn gebouwd. Die panden waren door de hoge huurprijzen interessanter voor speculanten, maar staan nu leeg door onder meer de opkomst van internetwinkels.’ SP-wethouder Gerrie Elfrink (foto) wil de winkelleegstand in Arnhem op een nieuwe manier stevig aan gaan pakken en daarmee de binnenstad meteen een stimulans geven.

‘Populaire plek om te wonen’

10

tribune maart 2014

foto Bas Stoffelsen

Tjitske Siderius sprak in haar maidenspeech, het eerste plenaire debat dat zij voor de SP-fractie in de Tweede Kamer voerde, over de zware financiële gevolgen voor chronisch zieken en gehandicapten nu hun tegemoetkoming (Wtcg) sinds 1 januari is geschrapt. ‘Er wordt 600 miljoen bezuinigd op chronisch zieken en mensen met een beperking en er is geen enkele garantie dat dit gecompenseerd wordt.’ Siderius vervangt Renske Leijten, die met zwangerschapsverlof is, als SP-woordvoerder Zorg.

‘Door de vastgoedzeepbel zijn allerlei functies uit de binnenstad verdreven. Er wonen bijvoorbeeld nog geen 2000 mensen in de Arnhemse binnenstad, terwijl het wel een hele populaire plek is.’ Tegelijkertijd ziet Elfrink steeds meer leegstand in winkelstraten.

‘Geen lapmiddelen meer’ Veel gemeenten proberen volgens Elfrink tevergeefs met lapmiddelen slechte winkelgebieden overeind te houden. Hij wil zelf niet zo’n zachte heelmeester zijn. ‘Pak als gemeente de regie. Kies een winkelhart en richt je daarop, dat is ook wat het

winkelend publiek wil. Geen geld stoppen in zieltogende winkelplekken, maar keuzes maken en de transformatie van winkels naar bijvoorbeeld woningen, ateliers en medische centra stimuleren. Zo krijg je weer een levendige binnenstad.’


nieuws

>> SP meest lokale landelijke partij Van alle landelijke partijen wordt de SP gezien als de meest lokale partij, concludeert online onderzoeksbureau MWM2. Volgens 31 procent van alle Nederlanders is de SP de partij die het best in staat is om de lokale belangen te dienen. Emile Roemer: ‘Zo’n resultaat is een fijne opsteker voor al die partijgenoten die in de gemeenteraden hun werk doen.’

foto Archief SP

‘Zonder onderzoek geen recht van spreken’

John Kuijpers (links) met Tiny Kox.

In memoriam

John Kuijpers (1930-2014) Met droefheid hebben we afscheid moeten nemen van een bijzonder lid: John Kuijpers. De gepensioneerde ondernemer uit het Limburgse Echt was de geestelijk vader van het Ouderenplatform van de SP. ‘Ik ben heel blij dat de partij mijn idee opgepikt heeft’, zei hij daarover in de allereerste uitgave van de krant Ouderen Nu, in 2001: ‘Het “leger” ouderen groeit alleen maar, en ik ben overtuigd dat velen van hen bij ons de idealen terugvinden die ze bij alle andere partijen missen.’

‘Best een beetje trots’ SP-raadsleden doen het bovendien volgens Roemer niet voor het geld – dat storten ze grotendeels in de partijkas ten behoeve van onderzoek en acties – maar vanuit hun idealen voor een betere en socialere gemeente. ‘Onderzoeken als deze laten zien dat onze aanpak werkt en daar mogen we best een beetje trots op zijn.’

sp.nl/9zk72w

foto SP Horst

John Kuijpers heeft zich als bestuurslid van de afdeling Sittard-Geleen jarenlang met

enorme gedrevenheid ingezet voor de SP in de westelijke mijnstreek. Ook heeft hij veel bijgedragen aan het ontstaan van de jonge afdeling Echt-Susteren en was hij van 2002 tot 2003 lid van de Provinciale Staten van Limburg. In oktober reikte SP-senator Tiny Kox hem de zilveren tomaat uit, een onderscheiding voor leden die zich heel actief voor de partij hebben ingezet. De plaatselijke afdeling maakte bekend jaarlijks de John Kuijpers-prijs uit te gaan reiken aan die persoon of groep die de gemeente een beetje socialer heeft gemaakt. John Kuijpers is 83 jaar geworden.

Roemer: ‘Wij stellen hoge eisen aan onze raadsleden. Ze moeten hun zaakjes kennen, goed kunnen debatteren en vooral goed op de hoogte zijn van wat er speelt.’ Het lezen van de stukken van het college van B en W is volgens Roemer niet voldoende. ‘Zonder actie geen fractie en zonder onderzoek geen recht van spreken, dat zijn gevleugelde uitdrukkingen die van toepassing zijn op onze raadsleden.’

De afdeling maakte een opvallende panoramafoto van alle 23 kandidaten, met in het midden lijsttrekker Thijs Coppus. Thijs Coppus heeft de 96 plannen van de SP om Horst aan de Maas socialer te maken gepresenteerd door ze tegen de muren van het gemeentehuis te plakken. Coppus: ‘Ons verhaal is geen groots verhaal over megaprojecten, grote gebouwen en stoere wethouders die hun

persoonlijke dromen realiseren. De SP kiest in de eerste plaats voor de mensen, voor goede voorzieningen in de dorpen, voor goede zorg en voor het verantwoord besteden van gemeenschapsgeld. De SP wil actief zijn onder de mensen en niet alleen rond de verkiezingen op straat

staan. Bij de komende verkiezingen vragen wij het vertrouwen van die mensen om werk te maken van Horst aan de Maas. Niet alleen vanuit het gemeentehuis, maar samen met de inwoners van onze gemeente.’

tribune maart 2014

11


nieuws

>> ‘Zorg wordt onbetaalbaar’ De zorgpremies gaan volgend jaar fors omhoog als de plannen van het kabinet doorgaan. Naar verwachting gaat het om een verhoging van de ziektekostenpremies met 200 euro en een verhoging van het eigen risico tot 400 euro. Dit zal er volgens SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten toe leiden dat zorg voor honderdduizenden mensen onbetaalbaar wordt.

‘Maak zorgpremies inkomensafhankelijk’

foto Sander van Oorspronk

‘Steeds meer mensen zullen afzien van zorg omdat ze het niet meer kunnen betalen’, vreest Leijten. ‘Het kabinet heeft besloten een deel van de thuiszorg – zoals de persoonlijke verzorging – uit de AWBZ te halen en te laten uitvoeren door de zorgverzekeraars. Daar gaat een bezuiniging van honderden miljoenen overheen. Omdat de premies van de zorgverzekeraars niet inkomensafhankelijk zijn, stijgen deze tot onaanvaardbare hoogte voor de lage en middeninkomens.’ Emile Roemer en Arnold Merkies steunen de acties van de pomphouders en pleiten al sinds de bekendmaking van de plannen in het Kunduz-akkoord voor het per direct terugdraaien van de accijnsverhoging.

Uit onderzoek van de SP-Tweede Kamerfractie blijkt dat pomphouders sinds de verhoging van de btw en accijns op brandstof 49 procent minder brandstof verkopen. Een strop voor pomphouders en de schatkist. SP-Tweede Kamerleden

Leijten heeft om opheldering gevraagd vanwege de nieuwste alarmerende berichten. De SP wil dat de zorgpremies inkomensafhankelijk worden en dat het eigen risico wordt afgeschaft.

>> Handen af van het minimumloon

‘Werkers zonder bescherming’ Kox: ‘In de afgelopen vijftien jaar zijn veel werknemers met relatief goede rechtsbescherming vervangen door werkers zonder bescherming, die hun werk doen op basis van een zogenoemde overeenkomst van opdracht. Na de privatisering van de post namen postbezorgers bijvoorbeeld het werk over van postbodes, maar zonder fatsoenlijke arbeidsrechtelijke bescher-

12

tribune maart 2014

de wet ontduiking niet zal voorkomen, D66 is bang dat betalen van het minimumloon tot banenverlies zal leiden en het CDA wil kranten- en folderbezorgers uitzonderen. De PVV nam niet deel aan het debat in de Eerste Kamer, maar stemde in de Tweede Kamer zonder argumenten tegen.’

foto Sander van Oorspronk

Mede onder druk van acties van postbezorgers, met steun van de SP, hebben de regering en een ruime meerderheid in de Tweede Kamer besloten de ontduiking van het minimumloon aan te pakken. Maar nu dreigt de Eerste Kamer roet in het eten te gooien. SP-fractievoorzitter Tiny Kox (foto) doet een klemmend beroep op de Eerste Kamerleden om vijftigduizend werkers in horeca, bouw, postsector en krantenbezorging niet op het allerlaatste moment het recht op het wettelijk minimumloon te ontzeggen.

‘Niet over te onderhandelen’

ming. Dat ontzegt hen het recht op minimumloon en minimumvakantiebijslag, om nog maar niet te spreken van het recht op sociale zekerheid en pensioen.’

‘Onrecht eindelijk repareren’ Nu de regering dat onrecht eindelijk wil repareren door de wet op het minimumloon aan te passen, liggen rechtse partijen plotseling dwars. Kox: ‘De VVD denkt dat

Afwijzen van dit wetsvoorstel zal volgens Kox bijzonder hardvochtige gevolgen hebben voor werkers die sinds jaar en dag worden onderbetaald. ‘Ik hoop dat iedereen bijtijds bij zinnen komt. Ik ben het met minister Asscher eens dat het minimumloon een ondergrens is, waarover niet te onderhandelen zou moeten zijn. VVD, CDA, D66 en PVV laden een zware verantwoordelijkheid op hun schouders als ze deze redelijke reparatiewet alsnog onderuithalen!’

sp.nl/9zk1iz


maar waar ook toegang is tot kennis en informatie. Het is een plek voor educatie, voor bevordering van het lezen. Er wordt kennismaking met kunst en cultuur georganiseerd; het is een plek voor ontmoeting en debat. Er is een bibliothecaris die kan helpen, een leestafel met kranten en tijdschriften, de mogelijkheid om gebruik te maken van een computer. Je ziet dat er steeds meer weg­ bezuinigd wordt.’

Kamerlid Jasper van Dijk: ‘Een volwaardige bieb zorgt ervoor dat mensen zichzelf kunnen informeren, onafhankelijk en breed kunnen informeren.’

Bezuinigingen op bieb sociale ramp

‘In elke gemeente ten minste één bieb!’

De SP strijdt voor de bieb. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk wil landelijk regelen dat er in elke gemeente ten minste een bibliotheek is. ‘Het is te gek dat het nodig is om dat hier vanuit Den Haag te regelen. Maar een bieb dichtbij, voor iedereen, is zo belangrijk.’ ››Wat is er aan de hand met bibliotheken in Nederland? ‘Er worden, onder druk van bezuinigingen, steeds meer bibliotheken gesloten. De afgelopen jaren zijn we van 1100 bibliotheken naar 800 gegaan. Buren, Waalre en Mook en Middelaar zijn gemeentes waar al helemaal geen bibliotheek meer is. In grotere gemeen-

tes worden steeds meer wijkbibliotheken gesloten. Ook zie je dat gemeentes bezuinigen door volwaardige bibliotheken te reduceren tot uitleenplekken, soms zonder enig personeel.’ ››Wat is een volwaardige bibliotheek? ‘Dat is een plek waar je boeken kunt lenen,

››Waarom is het belangrijk dat zo’n voorziening in elke gemeente te vinden is? ‘Anderhalf miljoen mensen hebben grote moeite met lezen en schrijven. Voor veel mensen is de bieb een laagdrempelige ontmoetingsplek. Ze lezen er de krant die ze zelf niet kunnen betalen. Kinderen van gezinnen die thuis geen computer hebben, kunnen er werkstukken maken en geholpen worden door iemand die weet wat er te vinden is. Een volwaardige bieb zorgt ervoor dat mensen zichzelf kunnen informeren, onafhankelijk en breed.’ ››En daar wil je in de Tweede Kamer wat mee? ‘Ja. De strijd van mensen in gemeentes voor behoud van bibliotheken moet ondersteund worden vanuit Den Haag. Gemeentes krijgen taken erbij en minder geld. We moeten dus een ondergrens stellen. Ik wil in de bibliotheekplannen laten opnemen dat elke gemeente tenminste één volwaardige bieb heeft. En daarnaast dat in stadswijken, dorpen en kernen aanbod van bibliotheekvoorzieningen aanwezig blijft.’ tekst Diederik Olders foto Sander van Oorspronk

Lokaal en landelijk versterken elkaar

Vlissingse SP-leden op de bres voor de bieb.

Jasper van Dijk is regelmatig in het land om met SP’ers lokaal actie te voeren voor bibliotheken. Dat heeft al tot vele successen geleid. Van Den Haag tot Sneek, van Hoogeveen tot Breda, overal in het land kwamen SP’ers op voor de bieb. In onder andere Hengelo, Rotterdam, Oirschot en Elburg werden door SP-acties sluitingen van bibliotheken voorkomen. In Amsterdam kwamen er onder druk van de SP zelfs bibliotheekservicepunten bij. In Alphen aan den Rijn werd sluiting uitgesteld. Volgens Van Dijk maakt het veel verschil of de SP in het bestuur zit van een gemeente. Zo is het goede bibliothekennetwerk in Nijmegen jarenlang behouden onder aanvoering van de SP. Toen de SP niet meer in het college zat, begon het nieuwe college prompt met sluitingen. SP’ers weten elkaar goed te vinden. Lokale SP’ers voeren actie en informeren Van Dijk; hij komt regelmatig langs en bedenkt wat hij in de Tweede Kamer kan doen om de lokale strijd te ondersteunen. Ook op provinciaal niveau laat de SP van zich horen; de SP Gelderland heeft een plan voor de hele provincie gemaakt om ervoor te zorgen dat er voor iedereen bibliotheekvoorzieningen in de buurt zijn.

tribune maart 2014

13


Zo wonen wij > Stomverbaasd waren ze, de bewoners van de Seringenlaan in de gemeente SittardGeleen. Dat er sloopplannen waren voor de overkant was al jaren bekend, maar hun ­huizen zouden gespaard blijven. Maar vorige zomer kwamen ze erachter dat hun huizen óók gesloopt zouden worden door corporatie ZOwonen. De reden? Niemand weet het. > Bewoonster Elly Habets pikte het niet en startte acties. ‘Ik zette de kont tegen de krib. Dit zijn goede woningen. Klein, maar betaalbaar. En de mensen wonen er fijn.’ Ze nam contact op met de lokale SP-afdeling. Er werd een fotoboek gemaakt van de mensen en hun woningen, om te laten zien dat het niet alleen stenen zijn die gesloopt worden. De foto’s hiernaast komen uit het fotoboek, met de titel Zo wonen wij. > SP-fractievoorzitter in de gemeenteraad Marleen van Rijnsbergen zorgde ervoor dat er in de raad brede steun kwam voor het voorstel om ZOwonen aan te spreken op de vreemde gang van zaken: ‘Er is geen bouwkundig rapport waaruit blijkt dat de woningen niet meer goed zijn. De bewoners zijn níét betrokken bij de plannen. En dat moet wel. We hebben de wethouder ­opdracht gegeven om met ZOwonen een hartig woordje te praten.’ > PvdA-wethouder Guyt doet er echter laconiek over: hij zou wel een briefje sturen. Habets is woedend. Met Van Rijnsbergen maakt ze plannen voor volgende acties: ‘We zoeken alle media op. Dit is schandalig. Ik ga binnenkort met een open brief solliciteren bij ZOwonen met als argument dat ik graag voor betaalbare huurwoningen zorg, een van de doelen van Zowonen.’ Ze vervolgt: ‘Verder heb ik al heel wat bewoners SP-lid gemaakt.’ En op 19 maart? Habets: ‘Laten we zeggen dat het hoog tijd wordt voor een nieuwe wethouder volkshuisvesting!’ tekst Diederik Olders foto’s Jan Dijkstra

14

tribune maart 2014

MAAK S EEN


MAAK VAN JE STEMKAART EEN RODE KAART

tribune maart 2014

15


XX SP-congres

‘Wij zijn het 100% sociale alternatief’ SP-leider Emile Roemer heeft op 22 februari de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen officieel afgetrapt. ‘We moeten afrekenen met cynische politiek,’ zei hij voor de bomvolle congreszaal in Amersfoort. Het XX Congres was allesbehalve cynisch; de SP toonde zich een strijdbare partij die plezier heeft in het verbeteren van de wereld. 16

tribune maart 2014


In en rondom de Rijtuigenloods in Amersfoort, waar het XX Congres plaatsvindt, is het heavy metal wat de klok slaat. Buiten is een heuse draaischijf voor locomotieven te vinden en de rookruimte voor de congres­gangers bevindt zich in een oude goederenwagon. In de pauze wordt er – ongetwijfeld toevallig – nog een oude dieselloc uit de 2200-serie langs het gebouw gerangeerd. Door de congreszaal heen liggen de rails nog waarop vroeger de wagons naar binnen en naar buiten rolden. Het hoge dak wordt gestut door slanke stalen pilaren. Hier en daar slecht zicht? Nee, want de beraadslagingen, stemmingen en intermezzo’s worden ook live in beeld gebracht op drie reusachtige videoschermen, zodat alles op het podium ook achterin en in de hoeken van de zaal levensgroot te zien is. Een speciaal dankwoordje is er allereerst voor Bob Ruers en Riet de Wit, die de SP-congressen jarenlang met zachte ‘g’ en – gelukkig! – harde hand voorzaten. Het voorzittersduo bestaat nu uit SP-Kamerlid en Europees kandidaat Eric Smaling en Hengelo’s SP-­wethouder Mariska ten Heuw. Laatst­ genoemde brengt een lekker Twents accent ten gehore, waar sommigen toch wel eventjes aan moet wennen. Moeilijk te verstaan? Welnee: charmant.

De nummer 3 van de Europese verkiezingslijst, Anne-Marie Mineur (uiterst links op de foto), heeft er alle vertrouwen in dat ze na de verkiezingen in mei ook echt aan de slag mag in Brussel. ‘De peilingen zien er goed uit!’ Ze wil eigenlijk nu al beginnen: ‘Het is ronduit schokkend dat door een vrijhandelsverdrag alles wat in Amerika is toegestaan, ook toegestaan wordt in Europa. Dan gaat het bijvoorbeeld om genetische manipulatie en het onderdompelen van kippenvlees in chloorbaden. Bovendien geven we bedrijven dan de mogelijkheid om via de rechter het beleid van lidstaten ongedaan te maken. Het vrijhandelsverdrag tussen Amerika en de Europese Unie moet daarom direct van tafel.’

Tussen de besprekingen over de Europese kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma is er volop ruimte voor afwisseling. Zo is er de uitreiking van de Rooie Reus-prijs, houdt ROOD een flitsende presentatie en kun je lachen met cabaretier Sjaak Bral en dansen met Bob Fosko. Emile Roemer trapt de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen officieel af. ‘We moeten afrekenen met cynische politiek. Van al die Haagse spelletjes ben ik de afgelopen weken knap misselijk geworden. De SP doet in meer gemeenten dan ooit mee met de verkiezingen. Tweederde van de bevolking kan nu lokaal SP stemmen. Wij zijn het 100% sociale alternatief.’ Rond de klok van vijven brengen Bob Fosko en zijn band het nieuwe campagnelied 100% sociaal ten gehore, waarvoor de tekst eerst live ingestudeerd moet worden met de afgevaardigden. Dat zorgt voor de nodige hilariteit. Het welbekende ‘Stem voor, stem SP’ zorgt voor en swingende campagne-aftrap en een feestelijke afsluiting van het congres. tekst Robin Bruinsma, Jola van Dijk, Rob Janssen en Diederik Olders foto’s Suzanne van de Kerk, Diederik Olders en Sander van Oorspronk

Beeldend kunstenaar Olaf Mooij is ’s ochtends om 7 uur uit Rotterdam vertrokken om de congresgangers te kunnen verwelkomen met zijn DJ Mobiel en zijn Hersenauto. Samen met de SoeP Express van collegakunstenaar Joep van Lieshout staat er zo een indrukwekkende verzameling moderne kunst voor de ingang van de Rijtuigenloods. De DJ Mobiel brengt de campagneliederen van Bob Fosko ten gehore. ‘Prachtige auto’s, en goed geluid!’, stelt partijvoorzitter Jan Marijnissen glimlachend vast.

tribune maart 2014

17


Europese verkiezingen: programma en lijst Het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van het Europees Parlement is vastgesteld door het XX Congres. Maar niet voordat 207 wijzigingsvoorstellen de revue waren gepasseerd. De discussie op het podium tussen indieners van voorstellen en de congrescommissie leverde al vele overgenomen en ingetrokken voorstellen op. Toen het op stemmen aankwam, waren er nog maar 108 over. Die werden allemaal niet aangenomen door de leden. Allemaal? Nee, één voorstel werd zo overtuigend verdedigd door Ike Teuling van afdeling Rotterdam en Petroesjka Sterk van afdeling Middelburg (foto), dat het congres vóór stemde. Het voorstel was om uit de zin “Kernenergie en schaliegas zijn op dit moment geen alternatief vanwege de risico’s en afval, net als kolen.” de zinsnede ‘op dit moment’ weg te laten. Aangenomen dus. Teuling: ‘Het lijkt misschien een nuance, maar het maakt het verschil tussen nu niet en nooit.’

Het verkiezingsprogramma heeft als hoofdthema: superstaat nee, samenwerken ja. Het doet voorstellen op inhoud waar de SP wil samenwerken met andere landen, en pleit voor nationale bevoegdheden om onderdelen waar Brussel niet over hoort te gaan. Het afschaffen van de huidige ondemocratische Europese Commissie is wel het opvallendste voorstel.

‘Een SP-beker? Ja hoor, die hebben we, twee zelfs. Persoonlijk vind ik deze het lekkerste drinken’, vertelt Jamila Yahyaoui, fractiemedewerker in de Tweede Kamer. De

SP-winkel loopt als een tierelier tijdens het congres. Yahyaoui runt vandaag samen met een vaste ploeg de kraam met SP-spullen: ‘Je merkt dat de campagnesfeer er van oudsher

18

tribune maart 2014

De leden op het congres stemden ook massaal vóór de kandidatenlijst voor de­Europese verkiezingen. De top 10, van 10 naar 1: Gabriella Molica, Alexander van Steenderen, Reinout Heijdra, Fenna Feenstra, Frank Köhler, Niels Jongerius, Erik Wesselius, Anne-Marie Mineur, Eric Smaling en lijsttrekker Dennis de Jong. Lijstduwer is oud-SP-Europarlementariër Erik Meijer. De hele lijst, met meer informatie, is hier te vinden: sp.nl/9zk6nt

Machteld Velema, fractiemedewerker van de Europese SP-fractie, had als lid van de kandidatencommissie de kans om invloed te hebben op wie haar baas wordt de komende vijf jaar. ‘Het is goed om te merken dat er zoveel enthousiaste en strijdvaardige mensen bereid zijn zich in te zetten voor de SP-idealen in het Brusselse wespennest. Dennis de Jong heeft zich de afgelopen vijf jaar enorm bewezen als een goede fractievoorzitter.’

weer goed in zit. Mensen zijn echt nog even de laatste inkopen aan het doen voor de campagne.’


Bob-‘wilt-u-afronden?’-Ruers heeft samen met Riet de Wit al zo lang SP-congressen voor­ gezeten dat hij zelf niet meer weet hoe lang al. Hoe hij het vindt om weer in de zaal te zitten? ‘Heerlijk! Het is altijd opletten als voorzitter want er mag niets misgaan, terwijl er natuurlijk altijd iets misgaat’, lacht hij. Behoefte aan mee-voorzitten vanuit de zaal heeft hij dan ook absoluut niet. ‘Ik heb alle vertrouwen in Mariska ten Heuw en Eric Smaling.’

Congreslocatie óók SP-succes Zonder de onvoorwaardelijke inzet van Joke Sickmann (81) zou het congres in de aanloop naar de Europese verkiezingen niet op deze bijzondere locatie hebben plaatsgevonden. De Rijtuigenloods, onderdeel van de Wagenwerkplaats van de NS aan de rand van de Amersfoortse volkswijk Soesterkwartier, verkeerde tien jaar geleden in verloederde staat. Sloop leek onafwendbaar, totdat Joke zich ermee ging bemoeien. De Rijtuigenloods werd op dat moment bewoond en gebruikt door alcoholistische zwervers en krakers van het alternatieve

kunstcollectief De Verloren Hond. Joke sloot een stilzwijgend verbond met de krakers en mobiliseerde betrokken Amersfoorters. Dankzij haar lange adem én een burgerinitiatief werd de loods gered van de sloopkogel. De strijd van Joke Sickmann kreeg landelijk navolging en zelf zou zij zich jarenlang met de Stichting Siësta sterk blijven maken voor behoud van industrieel erfgoed. De voortvarende Joke Sickmann boekte nog enkele opmerkelijke successen, tilde bovendien een wijkmuseum van de grond en werd na haar afscheid beloond met de Sint-Jo-

SP-lijsttrekker Dennis de Jong: ‘Andere partijen stemmen ermee in dat de nationale begroting in de toekomst meer door de Europese Commissie wordt bepaald dan door de Tweede Kamer. Alleen de SP wil af van de Europese Commissie als indiener van de eindeloze reeks Europese wetsvoorstellen en toe naar meer zeggenschap voor Nederland via herinvoering van het vetorecht op gevoelige terreinen als strafrecht en publieke voorzieningen. Alle gevestigde partijen koersen aan op een federaal Europa.’

rispenning. Ze doet het nu wat kalmer aan, al is ze elke zaterdag in ‘haar’ museum te vinden en spant zij zich in voor de Verkeerstuin, een overdekte speelgelegenheid in een ander gebouw op de Wagenwerkplaats. ‘De Verkeerstuin is een vrijstaatje waarvan de toekomst onzeker is. Hier kunnen de kinderen naar hartelust skelteren en spelen. Wij zullen er alles aan doen om deze voorziening onmisbaar te maken.’ Dat uitgerekend de SP neerstreek in de Rijtuigenloods had Joke destijds natuurlijk nooit kunnen bevroeden. Voor haar heeft de medaille ook een keerzijde. ‘Het is natuurlijk fantastisch dat mijn eigen partij haar keuze op dit complex heeft laten vallen, maar de Rijtuigenloods is inmiddels wel onderdeel geworden van de economie. Er vinden congressen, presentaties, bedrijfsuitjes en weet-ik-veel plaats, maar je moet er wel flink voor betalen. De SP’er in mij zegt dat de Rijtuigenloods voor iedereen bereikbaar moet zijn, dus wat mij betreft hanteren ze aangepaste tarieven voor niet-commerciële activiteiten.’ Intussen is de in Amersfoort populaire Joke lijstduwer bij de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Ik houd oprecht van SP’ers, omdat ze eerlijke politiek bedrijven en nooit uit zijn op eigen gewin.’

tribune maart 2014

19


Rooie Reus-prijs

Helden van de werkvloer Het was spannend en in de weken vooraf werd er heel wat gespeculeerd, maar uiteindelijk wonnen Marcel van den Berg en Memet Sari de Rooie Reus-prijs. Het Leidse tweetal kreeg op SPnet de meeste stemmen van de SP-leden. Tijdens het XX Congres op 22 februari reikte SP-senator Tiny Kox de prijs aan hen uit. Wat zij hebben meegemaakt daar zouden ze

met gemak een boek over kunnen volschrijven. Maar op het moment suprême, op het podium tijdens het XX Congres, hebben ze een brok in hun keel. ‘Een beetje eng, oog in oog met bijna duizend mensen’, zegt Marcel van den Berg. ‘Ik ben sprakeloos’, stamelt Memet Sari. Al snel wordt het tweetal overstemd door een staande ovatie van de afgevaardigden. In het najaar van 2011 lukte het vuilnisman Van den Berg en onderhoudsmonteur Sari

20

tribune maart 2014

om de privatisering van het Leidse Stedelijk Beheer van tafel te krijgen. Door middel van eigen onderzoek haalden ze de fabel dat privatisering goedkoper zou zijn onderuit en bovendien kwam een reeks misstanden bij de dienst aan het licht. Ook legden ze een verbeterplan voor Stedelijk Beheer op tafel, dat unaniem werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Een aantal leidinggevenden werd op non-actief gezet en het belangrijkste werd eveneens bereikt: driehonderd mensen behielden hun ambtenaren-cao.

Maar dan. Als ‘dank’ worden Van den Berg en Sari geschorst en krijgen vervolgens strafontslag (zie Tribune januari –red.). Daar ligt een onderzoek aan ten grondslag waarin genoemde leidinggevenden achteraf nog eens even flink mochten schoppen naar het tweetal.

Geen uitkering En nu zitten ze al twee jaar thuis, beiden met een gezin met drie kinderen. ‘Zonder WW en zonder uitkering. Geld? Moet ik lenen


van vrienden’, vertelt Marcel van den Berg een half uurtje na de uitreiking van de Rooie Reus-prijs. ‘Het geeft veel stress, soms zie ik de muren op me af komen.’ Memet Sari: ‘Als ik naar het UWV ga, krijg ik te horen dat ik geen uitkering krijg vanwege het strafontslag. Moet je nagaan: ik heb 22 jaar voor de gemeente Leiden gewerkt.’ Eigenlijk is terugkijken op de affaire niet mogelijk. Want die loopt feitelijk nog, is in volle gang. Ze zijn ervan overtuigd: het strafontslag kán, mág gewoon niet het einde van het verhaal zijn. ‘We kwamen toch op voor gemeenschapsgeld?’, zegt Sari: ‘Er moest zogenaamd ruim drieënhalve ton bij de dienst bezuinigd worden. Hoe kun je tegelijkertijd dan met droge ogen verkopen dat een interim-bestuurder bij de gemeente 2.000 euro per dag gaat verdienen? Per dág! Nadat we die tegenstelling tijdens een ORvergadering hadden aangekaart, werden we beschuldigd van bedreiging en intimidatie (waarna genoemd onderzoek werd ingesteld –red.) Ik bedoel..., wij..., dat..., dit kán toch niet!’ De woede is Sari van zijn ogen af te lezen.

‘Extra moed’ Is het ooit in ze opgekomen om hun verlies maar te nemen en de strijd te staken? ‘Nooit’, zegt Sari beslist. ‘De strijd gaat door. Dit is onrecht. Klaar uit.’ Van den Berg: ‘We kunnen niet stoppen. Al ons spaargeld zit hierin. Bovendien: iedereen – inclusief de gemeente – weet dat deze zaak stinkt. Ik begrijp niet dat de gemeente het niet wil oplossen, terwijl ze dat wel kan. Wat wij willen is rust en verder gaan met ons leven.’ Sari: ‘Uiteindelijk gaan we winnen. We hebben de strijd tegen de privatisering gewonnen en het gevecht tegen de consequenties daarvan winnen we ook. Ik weet het zeker. De Rooie Reus–prijs geeft ons extra moed en kracht om door te vechten tegen dit onrecht.’ En dat gevecht is de moeite waard, vinden ze. Naast het feit dat de rechtszaak over hun ontslag nog loopt, komen hen via-via nog steeds verhalen ter ore over hun voormalige collega’s op de werkvloer. ‘Nog steeds worden ze berispt en afgemaakt als ze hun mond opendoen over misstanden. Iedereen die zijn nek uitsteekt, tekent voor z’n eigen ondergang’, aldus Van den Berg. ‘De steun van de SP is erg belangrijk voor ons geweest en is het nog steeds’, zegt Marcel van den Berg. ‘De politieke steun

‘Ons recht is het recht van de maatschappij’ versterkt onze strijd enorm en zorgt ervoor dat de zaak onder de aandacht blijft. Want je weet: heel wat klokkenluiders eindigen in een caravan.’ Sari: ‘Wie weet was ons dat ook wel overkomen als de partij ons niet zo had gesteund. En dan bedoel ik de héle partij; van Antoine Teeuwen (SP-raadslid in Leiden –red.) tot Hans van Heijningen. En

ook van de vakbond FNV hebben we steeds veel ondersteuning gekregen. We staan er niet alleen voor en daar put ik hoop uit. Samen kunnen we knokken. Ons recht is het recht van de maatschappij.’ • tekst Rob Janssen foto’s Diederik Olders en Sander van Oorspronk

tribune maart 2014

21


Sadet Karabulut (rechts) werd hartelijk ontvangen door onder andere SP-lijsttrekker Pim Siegers (midden).

Trots op Pekela In Pekela draait al acht jaar een links college aan de knoppen. Dat smaakt naar minstens nóg vier jaar links bestuur, vindt de SP in die Groningse gemeente. De ‘Wies mit Pekel’-toer maakte onlangs duidelijk waarom. Voor alle duidelijkheid: ‘Wies mit Pekel’ is

geen oproep tot zorgvuldige omgang met strooizout in wintertijd. Nee, het is OostGronings voor ‘Trots op Pekela’. En dat zijn ze, daar in die kleine gemeente in het hoge noorden. Vandaar de toer die de SP op maandag 24 februari organiseerde langs de mooiste plekjes van Pekela. Achttien men-

22

tribune maart 2014

sen, afkomstig uit verschillende geledingen (bijvoorbeeld vakbond, zorg en vrijwilligersorganisaties) van de Pekelder gemeenschap, namen deel aan de tour. Ook SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut was van de partij. De toer stond in het teken van cultuur, sport, vrijwilligerswerk en armoedebestrijding. ‘Op die terreinen hebben we de afgelopen jaren

ingezet en mooie resultaten geboekt’, licht SP-raadslid en lijsttrekker Pim Siegers die keuze toe. Acht jaar maakt de SP al deel uit van het gemeentebestuur van Pekela. Eerst in een coalitie met de PvdA, daarna met GroenLinks en een lokale partij. SP-wethouder Hennie Hemmes kijkt tevreden terug op wat die linkse colleges gedurende de jaren hebben neergezet. ‘Trots ben ik op hoe we in onze gemeente werk hebben gemaakt van armoedebestrijding, ondanks het feit dat we bepaald geen rijke gemeente zijn. Ter verge-


Hennie Hemmes (tweede van rechts): ‘Trots op armoedebestrijding, ondanks het feit dat we geen rijke gemeente zijn.

lijking: in gemeenten om ons heen is flink bezuinigd op minimabeleid.’ Pim Siegers: ‘Je moet weten dat hier in Oost-Groningen relatief veel sprake is van stille armoede.’ Vorig jaar nog complimenteerde Kinderombudsman Marc Dullaert de gemeente Pekela als een van de weinige Nederlandse gemeenten die überhaupt specifiek armoedebeleid voor kinderen hebben. ‘Bij gemeenten die wél een beleid hebben, zie je ook meteen verschil’, zei Dullaert op BNR.nl: ‘In Pekela bijvoorbeeld werken 51 organisaties samen in een pact. Daar gebeurt het niet meer dat kinderen niet deel kunnen nemen aan een schoolreisje omdat er geen geld is.’ Hemmes: ‘In dat zogenaamde armoedepact zitten bijvoorbeeld Humanitas, de Voedselbank, zorgverleners et cetera. Zij kunnen knelpunten goed en snel signaleren, waarna de gemeente doeltreffend actie kan ondernemen.’

‘Langharig tuig’ De ‘Wies mit Pekel’-toer deed ook activeringscentrum Over de Brug aan, een dorpsactiveringscentrum dat functioneert op

basis van samenwerking tussen onder meer de gemeente, regionale SW-bedrijven en welzijnsinstellingen. In het centrum, dat het motto ‘Voor, door en met de wijk’ voert, werden met Sadet Karabulut de nieuwe wetten rondom werk en inkomen besproken. De ongerustheid daarover is groot in de regio, die een relatief hoge werkloosheid kent. ‘Wat ik in Pekela heb gezien en gehoord heeft me in ieder geval gesterkt in de strijd die wij in Den Haag voeren’, zegt Sadet Karabulut. De toer trok verder langs tal van mooie, leuke, interessante plekken in Pekela en eindigde met een bezoek aan Boer & Beat, een tentoonstelling over Pekelder jeugdcultuur in vervlogen jaren. Boer & Beat was volgens de website van het Veenkoloniaal Museum “een jeugdsociëteit waar jongeren, naast het genieten van muziek en het hebben van een eigen ruimte, ook zin konden geven aan hun jeugd”. De site van VPRO-radioprogramma Nooit Meer Slapen’ beschrijft het ietsje anders: “een jeugdhonk voor het langharige tuig”.

Hoe dan ook, de beweging Boer & Beat trok begin jaren zeventig landelijke aandacht en lokte naar verluidt zelfs Kamerleden naar Pekela. Volgens de overlevering trok de lokale politiek zich echter weinig aan van de schreeuw om aandacht voor de jeugdproblematiek in de regio. Hoe anders is dat tegenwoordig in Pekela. Hennie Hemmes, destijds nota bene vaste dj van Boer & Beat, twitterde een dag na de SP-toer het volgende: “De fundering ligt er: jeugdsoos Nieuwe Pekela.” De bouw van een jeugdsoos was een lang gekoesterde wens van de SP. ‘Ook dit is een kwestie van investeren in Pekela’, vindt Hennie Hemmes. •

tekst Rob Janssen foto’s SP Pekela

tribune maart 2014

23


Lef in De Moed Oké, politiek wordt vaak vergeleken met theater, maar voor echt theater moet je in het theater zijn of – en dat kan alleen bij de SP – in een partijkantoor. Daar heb je dan wel lef voor nodig, want kunst en cultuur zijn volgens de vaandeldragers van het neoliberalisme niet meer dan linkse hobby’s. Bij de SP denken ze daar heel anders over. Kunst en cultuur zijn veel meer dan een hobby; ze horen bij het mensbeeld van de SP, bij de homo universalis. Geldelijk gewin mag niet bepalend zijn, maar de totale ontwikkeling van de mens en zijn vaardigheden, op welk niveau dan ook. Juist in financieel barre tijden weegt het belang van kunst en cultuur (en educatie) zwaarder dan ooit.

24

tribune maart 2014

Een aangenaam statement

Beschouw de door Hans van Leeuwen (kunstenaar en SP-organisator) en Jan Marijnissen (partijvoorzitter) samengestelde voorstelling in de vergaderzaal van het partijbureau in Amersfoort, voor deze gelegenheid omgedoopt in Theater De Moed, daarom gerust als een statement, al was het voor het publiek vooral ook een aangename zondagmiddag met muziek,

cabaret en een monoloog. Hier lustten de op 9 februari aanwezige SP-leden wel pap van. Hans opende met een treffend citaat over kunst en cultuur: ‘Alles dat is, kan anders zijn.’ Met een sneer naar omroepbaas Henk Hagoort wenste hij de toeschouwers heel veel toe waar niemand om heeft gevraagd. Met die cynische opmerking sloeg hij een perfect bruggetje naar het solo-optreden


xx

van acteur Sabri Saad El Hamus, die zowel gedreven als beheerst een tekst uitsprak van Arnon Grunberg. Hij schetste een typisch Grunbergiaans mensbeeld vol zelfspot en relativering, maar ook met mededogen en compassie, scheermesscherpe humor en nietsverhullende zelfreflectie.

Generatiekloven Puur politiek cabaret kwam uit de koker van Nelly Frijda, Bob Fosko en Steyn de Leeuwe, die als oma, vader en (klein)zoon generatiekloven probeerden te dichten en elkaar links en rechts met argumenten om de oren sloegen, actuele politieke thema’s te berde brachten en elkaar uiteindelijk toch vonden in iets wat je een compromis zou kunnen noemen. Ze kwamen, en dat gaf toch hoop, nader tot elkaar (‘weg met

die JSF’). Overigens stond het poedeltje van Nelly Frijda, die recent een jaar in de Amsterdamse gemeenteraad zat voor de actiepartij Red Amsterdam, er op de bühne bij en keek ernaar.

Staande ovatie Het scheelde niet veel of de zaal was gaan dansen tijdens de twee sets van Merals Harem, het gepassioneerde muziekgezelschap van Meral Polat, de charismatische zangeres met Turks-Koerdische roots, die, dat kon je zien, ook actrice is. Meral en haar vijf mannen, onder wie multi-instrumentalist Beppe Costa, maakten een muzikale wereldreis en wisselden opzwepende nummers af met sensitieve liedjes in diverse talen, waaronder het Koerdisch (met tekst van de vader van Meral). De staande ovatie en bloemen waren

dik verdiend. Het publiek keerde opgetogen huiswaarts. Wie er niet bij was, krijgt de komende maanden enkele nieuwe kansen, want Hans en Jan zijn niet van plan Theater De Moed alweer te sluiten. Houd de Tribune en de website in de gaten voor de data. O ja, de entree bedraagt slechts vijf euro. Kunst en cultuur moeten voor iedereen bereikbaar zijn.

tekst Robin Bruinsma foto’s Cees Wouda

tribune maart 2014

25


‘De universiteit is bezet (…) door de veelkoppige wolf van het Management. Die heeft de academie gekoloniseerd met een huurlingenleger van professionele bestuurders, gewapend met spreadsheets, outputindicatoren en auditprocedures, onder luidkeelse begeleiding van de Efficiëntie- & Excellentiemars.’ Zo begint het Academisch Manifest, geschreven door socioloog en politiek wetenschapper Willem Halffman (foto) en filosoof Hans Radder. De toon is gezet, want wat volgt is een pijnlijke analyse van alles wat er mis is met de universiteiten in Nederland. En van wat er nodig is om van de bezette universiteit weer een publieke universiteit te maken. Ideeën: meer zeggenschap in de universiteiten voor studenten en burgers, minder voor bedrijven. Stop met geld verspillende controlesystemen, verbied fusies, maak een einde aan concurrentie tussen universiteiten en aan reclame voor universiteiten. De wetenschappers stellen verder dat bijvoorbeeld een financiële

bonus voor goedkeuring van een proefschrift niet goed is voor de kwaliteit van de beoordeling. Ook vinden zij het openstellen van de universiteit belangrijk: kennis moet publiek toegankelijk worden, via openbare colleges, wetenschapswinkels en vrij toegankelijke wetenschappelijke publicaties. Mede-opsteller Willem Halffman vindt het tijd voor actie. De situatie voor wetenschappers lijkt volgens hem ‘op een schaakspel dat je haast wel moet verliezen.’ Er is steun voor hun voorstellen, maar er heerst ook angst: ‘Op het manifest krijgen we reacties van mensen die zeggen: wat goed dat je dit gedaan hebt, ik had het niet gedurfd. Iedereen die onderaan zit, degenen die aan het begin van hun carrière staan en op tijdelijke contracten werken, die zijn allemaal afhankelijk van mensen boven hen.’ Dat een manifest interessant is maar niet genoeg, weten ook de opstellers. Het is volgens het manifest ‘duidelijk dat de nood aan collectieve weerstand hoog is, want aan argumenten en manifesten heeft het Management lak. Er is maar één conclusie

foto Karen Veldkamp

>> Werknemers aller universiteiten, verenigt u!

mogelijk: werknemers aller universiteiten, verenigt u!’ Het pleidooi van het manifest vindt veel weerklank, in binnen- en buitenland. Het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten en Science In Transition in Nederland, het Europese Voice of Researchers en het Amerikaanse San Francisco Declaration on Research Assessment denken in dezelfde richting. ‘Er hangt iets in de lucht’, aldus Halffman. In het maartnummer van de Spanning, het blad van het wetenschappelijk bureau van de SP, is een uitgebreid interview met Halffman te vinden.

sp.nl/nieuws/spanning

>> Afbraak WW onbespreekbaar voor SP De SP heeft tegen een groot wetsvoorstel met wijzigingen op het gebied van WW, ontslagbescherming en flexibilisering gestemd. SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt: ‘Dit kabinet kiest voor afbraak en onzekerheid, voor ons is dat onbespreekbaar.’

‘Onzekerheid duurt voort’ Over een aantal onderdelen van de wet is Ulenbelt zeer te spreken. Niet zo gek, want die zijn door het kabinet overgenomen van zijn voorstellen voor het versterken van de rechtspositie van flexwerkers. Zo worden payroll-constructies om werknemersrechten te ontduiken aangepakt, komt er een verbod op een concurrentiebeding in tijdelijke contracten en komt er een ontslagvergoeding voor werknemers met een tijdelijk contract. Helaas heeft het kabinet niet alle voorstellen van de SP overgenomen. Ulenbelt maakt zich dan ook zorgen over de onvolledigheid van de kabinetsplannen. ‘Het voorstel om flexwerkers al na twee jaar, in plaats van na drie jaar, een vast contract te geven is door VVD, PvdA en D66 uitgesteld. Hierdoor duurt de onzekerheid voor werknemers met een tijdelijk contract nog langer voort.’

26

tribune maart 2014

‘Essentiële punten geschrapt’ De SP is verheugd dat de ontslagbescherming niet wordt afgebroken. In de nieuwe wet blijft in het ontslagrecht de toets vooraf – door de rechter of het UWV – bestaan. Ontslag via het UWV leidt, anders dan nu, ook tot een ontslagvergoeding. Bovendien komt er de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen. Ulenbelt: ‘Dat zijn overduidelijke verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie.’ Ulenbelt hekelt wel de veel te lage ontslagvergoedingen. Ook op twee andere punten slaat het kabinet volgens Ulenbelt de plank mis. ‘Flexwerkers krijgen straks na twee jaar recht op een ontslagvergoeding, maar het merendeel van de flexwerkers werkt korter dan twee jaar. Zij krijgen dus helemaal niets bij ontslag. Daarbij gaat de WW-premie voor flexwerkers niet omhoog. Wij hadden dat in onze initiatiefwet staan, om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers een vast contract aan te bieden. Het kabinet heeft deze essentiële punten geschrapt.’

maximale WW-periode van 38 naar 24 maanden en de verslechtering van de opbouw van WW-rechten. Ulenbelt: ‘Nu bouw je voor ieder jaar dat je werkt één maand recht WW op. Voor de eerste tien jaar blijft die maand, maar daarna wordt het een halve maand. Je moet dus langer werken om aan dezelfde WW-rechten te komen. Het kabinet zegt dit te doen om mensen te activeren, zoals ze dat noemen. Maar door de huidige crisis zie je mensen vanuit de WW in de bijstand raken omdat er geen werk is. Zonder werk is er niets te activeren. Je zou daarom zelfs kunnen zeggen dat de WW-periode in deze crisistijd te kort is. Het is in ieder geval pervers om uitkeringen te verkorten en te denken dat mensen daardoor ineens wel aan werk komen. De afbraak van de WW gaat mensen heel hard raken. Werklozen verdienen de zekerheid van een goed sociaal vangnet. ’

‘Zonder werk is er niets te activeren’ Het grootste struikelblok voor de SP bij het wetsvoorstel is het terugbrengen van de

sp.nl/9zk83w


SP-Tweede Kamerlid Arnold Merkies pleit

voor harde afspraken met banken over het behoud van geldautomaten, met name in kleinere gemeentes. Zestig procent van de betalingen wordt nog altijd met contant geld gedaan.

foto Theo van Wijnhoven

sp.nl/9zk3rk

Emile Roemer bezoekt gedurende de gemeenteraadscampagne SP-afdelingen in het hele land. Zo is hij bijvoorbeeld al in Middelburg, maar ook in Groningen geweest. In de Achterhoek sprak Roemer met tientallen jongeren, ouderen, medewerkers uit de thuiszorg en brandweerlieden. Voordat hij op 15 februari de campagne in zijn eigen woonplaats Boxmeer

aftrapte, bracht Roemer een bezoek aan Cuijk, Gennep en Venray. Onder het genot van tomatensoep en live muziek sprak hij met het winkelend publiek, zoals hier in Venray samen met SP-lijsttrekker Jan Hendriks. Voorbijgangers uitten hun zorgen over onder andere de bezuinigingen op de thuiszorg en de sociale werkplaatsen.

>> Op de bres voor spoedeisende hulp Vanwege de regeringsmaatregelen zijn zorgverzekeraars van plan een groot aantal spoedeisende hulpposten te sluiten, waaronder die van het Vlietlandziekenhuis. De SP in Schiedam kwam direct in actie om deze spoedeisende hulp (SEH) open te houden. Theo Wijmans, fractievoorzitter voor de SP in Schiedam: ‘In het eerste weekend hebben al honderden mensen

hun handtekening gezet om deze post open te houden. Het is niet alleen dat mensen straks verder moeten reizen voor spoedeisende hulp, maar denk er eens aan hoe druk het straks bij die ene SEH aan de noordkant van de rivier in de regio Rijnmond wordt. Voor de veiligheid en kwaliteit van zorg moet de spoedeisende hulp van het Vlietlandziekenhuis open blijven.’

Bent u verloskundige? Vul dan de enquête in van SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven. Hij wil, in samenwerking met verloskundigenorganisatie KNOV, onder meer weten wat u vindt van de vele fusies en sluitingen van verloskundige afdelingen. Kijk snel op www.sp.nl/zorg

sp.nl/9zk3sw

SP-Tweede Kamerlid Nine Kooiman eist meer

vrijheid voor het lokale coffeeshopbeleid. Kooiman wil dat gemeenten mogen experimenteren met gereguleerde teelt en niet verplicht worden om toeristen uit coffeeshops te weren.

sp.nl/9zk3sz

De medezeggenschap in het onderwijs wordt wettelijk versterkt, dankzij een vorig jaar aangenomen motie van SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk. ‘Dat is goed nieuws voor leerlingen, leraren en ouders. Schoolbestuurders hebben een volwaardige tegenmacht nodig, blijkt bijvoorbeeld uit het Amarantis-fiasco.’

sp.nl/9zk3tb

Voor de vijfde keer op rij heeft de Limburgse SP-fractie een carnavalskraker gelanceerd. Wat begon met een ludieke actie tegen de verkoop van Essent, is inmiddels uitgegroeid tot een ware traditie. ‘De provinciale politiek vormt een enorme

inspiratiebron om een aantal actuele zaken op humorvolle wijze onder de aandacht te brengen’, aldus SP-fractievoorzitter Daan Prevoo. sp.nl/9zk82t

Op 14 februari heeft de SP weer een Moed-debat georganiseerd, ditmaal over decentralisering en gemeenteraadsverkiezingen. Jasper Loots (auteur van het boek De Gemeenteraad heeft geen toekomst) en Henri de Groot (hoogleraar Economie van Gemeenten en Provincies) gingen in partijbureau De Moed de discussie aan met SP-Tweede Kamerleden en SP-leden over alle nieuwe taken die gemeenten erbij krijgen terwijl er minder geld voor beschikbaar is door forse kabinetsbezuinigingen.

tribune maart 2014

27


LINKSVOOR

Straatvoetballer in de selectie

Dat Mechteld van Duin, student rechten en actief in ROOD, een Groningse raadszetel zal bezetten, lijdt geen twijfel. Zij staat op plek twee van de lijst en met de huidige vier zetels als vertrekpunt is de kans dat de Martinitoren instort groter dan dat Mechteld aan de kant blijft staan.

tekst: Robin Bruinsma foto: Karen Veldkamp

28

tribune maart 2014

››Je bent 22, is dat niet wat jong voor zo’n belangrijke functie? ‘Integendeel, de SP wil een evenwicht tussen jong en ouder en daarbij komt dat Groningen een studentenstad is. Ik weet wat het betekent om in Groningen te studeren. Ik weet dat er fatsoenlijke huisvesting moet komen voor jongeren en studenten. De corporaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de huisjesmelkers moeten worden aangepakt.’ ››Dus jij gaat je inzetten voor de studenten. ‘Zeker weten, maar nog belangrijker vind ik het armoedebeleid, daarmee heeft de SP vooral dankzij onze wethouder Jannie Visscher resultaten bereikt en die lijn moeten wij op z’n minst vasthouden. Verder zal het nog een hele klus worden om straks de zorgtaken fatsoenlijk uit te voeren. Hoopgevend is dat de gemeente Groningen de thuiszorg

als een van de beste in het land heeft geregeld. Het is absoluut noodzakelijk dat de SP in Groningen weer deelneemt in het college.’ ››Toch nog even zeuren: beschik je over voldoende ervaring? ‘Ik ben de afgelopen jaren heel actief geweest voor ROOD. Ik ben activistisch aangelegd, dat heb ik van mijn ouders, en ik ga het liefst de straat op om van de inwoners te horen wat zij werkelijk belangrijk vinden. Je moet als partij ook buitenparlementair laten zien waar je voor staat en dat heb ik inmiddels aardig onder de knie.’ ››De straatvoetballer die straks in de selectie speelt… ‘Ha, ja, zo zou je het kunnen stellen. Die straatvoetballer verdwijnt niet; als ik in de raad kom blijf ik natuurlijk actievoeren, samen met de mensen in de buurten.’


Solidariteit: in campagnetijd verklaren heel wat partijen zich solidair met alles waar ze stemmen mee kunnen winnen. Voor de SP is solidariteit geen pr-stunt, maar een uitgangspunt in alles wat de partij doet. Dus ook buiten de campagne. Kijk maar eens naar deze (hele kleine!) greep uit foto’s van SP-solidariteit in het afgelopen jaar. 1

2

4

3

5

1 Deze letters stonden eind februari in Groningen.

3 SP-Kamerlid Paul Ulenbelt solidair met beroepschauffeurs, tegen sociale dumping.

5 Roemer solidair met Utrechtse jongeren die strijden voor een skatebaan.

2 SP-Kamerlid Nine Kooijman en twee andere superhelden tonen hun solidariteit met gevangenispersoneel, boos om de bezuinigingsplannen van het kabinet.

4 SP-Kamerlid Renske Leijten staat voor recht op zorg en solidairiteit met gehandicapten en medewerkers in de gehandicaptenzorg.

tekst Diederik Olders foto’s archief SP

tribune maart 2014

29


:

: woonplaats:

:

adres + huisnr

postcode

land

:

plaats en datum

mobiel: bank Indentificatie (BIC)*:

m/v

* geen verplicht veld bij Nederlands IBAN (rekeningnr)

geboortedatum:

voorletters:

Tribune maart 2014

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: SP - Ledenadministratie, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort. U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of een e-mail aan de SP: (088) 243 55 40, administratie@sp.nl

af aan ROOD.

o Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot 28 jaar) en sta één van mijn kwartaalbijdragen

handtekening :

:

IBAN (rekeningnr.)

telefoon :

email :

:

o € 12,50 o € 15,00 anders: €

roepnaam

naam :

o € 5,00 (minimum) o € 7,50 o € 10,00

PRIKBORD@SP.NL

Ja, ik word lid van de SP. Ik ontvang een welkomstgeschenk en bovendien krijg ik elke maand het nieuwsen opinieblad De Tribune in de bus. Ik kies voor de volgende kwartaalbijdrage:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de SP om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de SP. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

naam : Socialistische Partij (SP) adres : Snouckaertlaan 70 postcode : 3811 MB woonplaats: Amersfoort land : Nederland incassant ID: NL86ZZZ403462460000 kenmerk machtiging (in te vullen door SP): reden betaling : betaling contributie

DOORLOPENDE MACHTIGING Bon om lid te worden De oplettende lezer

In de Tribune van februari 2014 was er niet omheen te komen dat de verkiezingen voor de gemeenteraad 19 maart 2014 zijn. Helaas hebben de ROODjongeren het op pagina 2 over 18 maart. Waarschijnlijk staan de jongeren te trappelen om als eersten te kunnen stemmen. Het moet wel gezegd worden, beter een dag te vroeg dan een dag te laat. Of werden de scholierenverkiezing bedoeld met de datum? Ralf de Groot, Haarlem

Helaas, dit was een foutje van de redactie. Redactie Tribune

Je raam 100% sociaal

Frans Boerstal uit Arnhem nam de oproep om de SP-poster op een zichtbare plaats te plakken wel heel letterlijk en heeft daarmee de posterwedstrijd gewonnen. Daglicht heeft geen kans meer bij hem thuis, want zijn ramen zijn echt 100% sociaal. Dankzij de bijbehorende prijs kan hij de campagnestijl nu ook voortzetten in zijn interieur, van keukenschort tot notitieboekje, en alles ertussenin.

Op de achterkant van deze Tribune vindt u een selectie uit de inzendingen.


puzzel

cryptogram

HISTORISCHE KRUISWOORDTEST 1

1 2

3

6

7

8

8

11 9

3

4

6

4 5

2

5

7

9

10

12 13

10

14

11

15

12

16

13 15

16

17

18

19

Horizontaal 2 In dikke letters gedrukt (5). 6 Paus hield zich blijkbaar niet aan celibaat (9). 8 Boot is in nevelen gehuld? (10). 9 Met een raar loopje naar je maîtresse (10 en 6,4). 12 Opnieuw aankondiging van storm (11 en 4,7). 14 Het legsel van (deze) watervogels (11 en 2,3,6). 18 Treinhalte met zendmachtiging (16) 19 Armoedig luizenei (4). Verticaal 1 ‘Arbeiden’. ‘Activeren’. ‘Realiseren’ (9). 3 Is (bij burgers) het gevolg van muntzwakte (11). 4 Hier is het vrij schieten op luxevaartuigen (13). 5 Scheepsantenne? (4). 7 Helderziende boom (3, ook afk.). 10 Het do-re-mi van pinda’s (9). 11 Is echt een dot van een wind (8). 13 Handelt in gestolen geneesmiddelen (5). 15 Eet Duitse letters (5). 16 Zoogdier is hele steun voor de kerk (4). 17 Autogarage van peuter (3).

Horizontaal 1 Hans ..., Nederlands wiskundeleraar. Werd bekend door serie schaakboeken (11). 6 Term gebruikt voor biologische technieken buiten het lichaam, in glas (2,5). 7 Een van de vroegst ontdekte metalen; samen met koper vormt het brons (3). 8 Zeestraat, waarin gelegen het in W.O.I zwaar bevochten schiereiland Gallipoli (11). 11 Visserschip. Het 1e Hollandse exemplaar werd gebouwd in 1415 te Hoorn (10). 14 Na W.O.II in Koninklijke Landmacht opgerichte ‘ontspanningsafdeling’ (3, afk.). 15 Schilder van o.a. Het straatje, Het glas wijn en De liefdesbrief (7). 16 Volksstam vernietigde in 54 v.Chr. anderhalf Romeins legioen, te Atuatuca (8). 17 Aanduiding voor visserschepen uit Marken (2, afk.). Verticaal 1 Brits generaal met bevel (1934/35) troepenmacht gelegerd in het Duitse Saarland (5). 2 PH-AJU werd in 1934 nationale beroemdheid, o.a. door de MacRobertsonrace (5). 3 Eenvoudigste koolwaterstof komt voor in winden en aardgas, en op Jupiter (7). 4 Door nieren geproduceerd hormoon stimuleert aanmaak rode bloedcellen (3, afk.). 5 Samoerai die geen meester (meer) dient (5). 7 Kaassoort draagt vroegere (tot 1946) naam van de stad Sovetsk in Rusland (8). 9 Roepnaam van Aagje Kok, Nederlands oudzwemster (3). 10 ‘... dich’. Wellicht bekendste aria uit de Matthäuspassion (7). 11 Graaf van ..., op 15 juni 1568 te Brussel samen met Egmont onthoofd (5). 12 Werd, na moord op Rajiv Gandhi in 1991, premier van India (3). 13 Met pakweg 33,5% alcohol breekt het zweet wel uit, bij deze Arabische drank. (4). 15 Omroeporganisatie, voortgekomen uit zeezender Radio Veronica (3, afk.).

OPLOSSINGEN februari 2014 cryptogram

Anagraaf

Horizontaal 1) Ming 7) Boerenbruiloft 9) Krent 10) Woningdeler 12) Coke 13) Boe 14) Stok 15) Rijdier 16) Hekkensluiter 18) Buks 19) Balen 20) Aquarel.

Anagrammen 1) Dienstauto 2) Hongerloon 3) Kamervraag 4) Stemgedrag 5) Strijdkreet 6) Wandelgang. Eindoplossing TOMAAT.

Verticaal 1) Marktverkoper 2) Geboortestad 3) Hoofdlijnen 4) Kogelbiefstuk 5) Muziekauteur 6) Stellig 8) Kortrijk 9) Keel 11) Bol 17) Judas. De winnaar van februari is Wim van de Merbel uit Fijnaart. Stuur uw oplossing van een puzzel naar keuze vóór 26 maart 2014 naar de puzzelredactie van de Tribune; Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort of tribunepuzzel@sp.nl Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.

tribune maart 2014

31

Henry en Lucas, © FLW 2014

14

17


32

tribune maart 2014

Tribune maart 2014  

‘Participatiewet is onverantwoord en onacceptabel’ • Laurens Ivens: ‘Wij moeten deze verkiezingen winnen in de grote steden, ook in het land...

Advertisement