Page 1

Helden gezocht‌ Zin in avontuur ? Bereid om je eigen superkracht (en) te ontdekken ?

Jongenskapoenen 2012 - 2013 Scouts Vlierbeek Wyompont 1


2


Wat vind je waar in dit boekje? p5

Woordje van de groepsleiding

p6 Algemene

informatie

p8

Woordje aan de ouders

p11

Woordje aan de kapoenen

p14

Voorstelling leiding en jin

p16 Voorstelling

fouriers

p18 Dagindeling p19 Meeneemlijst p22 Avondlied p23 Spelletjes

Bijlage

Medische Fiche

3


4


Woordje van de groepsleiding Vlierbeek, mei 2013 Beste scouts en gidsen van Vlierbeek, Binnenkort is het weer zover, hÊt hoogtepunt van het scoutsjaar: het scoutskamp! De leiding is al druk in de weer met de voorbereidingen van het kampthema, de talloze activiteiten, de dagtochten en vele andere zaken. Ondertussen hebben we ook de weerman gebeld en hij beloofde ons prachtig weer‌ Reden te meer dus om dit avontuur niet te missen! Dit jaar keren we wederom naar de Ardennen, meer bepaald de provincie Luxemburg. Het kampterrein bevindt zich aan de Ourthe, op een boogscheut van het dorpje Tenneville. Tien jaar geleden vond ons kamp al eens plaats op dit kampterreien. Verder in dit boekje vind je een handige wegbeschrijving om er vlot te geraken. Dit kampboekje dient om je alvast een eerste idee te geven van wat je te wachten staat. Moest je achteraf nog met vragen zitten dan kan je steeds de leiding of groepsleiding contacteren. Alvast enkele belangrijke zaken die je zeker niet mag vergeten: - Vergeet je niet tijdig in te schrijven. Het inschrijvingsgeld (zie verder) moet ten laatste op 1 juli gestort zijn, anders kan je niet mee op kamp. - Vergeet je SIS-kaart en ingevulde medische fiche niet mee te nemen. - Verwittig de leiding op voorhand indien je kind speciale medische zorgen nodig heeft zodat we hier rekening mee kunnen houden. Tot binnenkort, we kijken er alvast ongelooflijk naar uit! Een stevige linker van de groepsleiding,

Bram Deckers, Tijs Vanmellaert en Nele Lefevre

5


Algemene informatie INSCHRIJVINGEN : Inschrijven doe je als volgt: - Via een overschrijving op rekeningnummer 734-3441452-95 op naam van Scouts Vlierbeek - Vermeld duidelijk de naam en de tak van je kind - Gebruik voor ieder kind een aparte overschrijving - Iedereen die meegaat op kamp dient ook ingeschreven te zijn voor het scoutsjaar, anders is de verzekering niet in orde. KAMPPRIJZEN : Kapoenen: € 50 Kabouters en welpen: € 70 Jonggivers en givers: € 100 De inschrijvingen moeten ten laatste op 1 juli binnen zijn, anders kan je kind niet mee op kamp. KAMPDATA : Kapoenen van woensdag 24 juli tot en met maandag 29 juli. Kabouters en welpen van maandag 22 juli tot en met maandag 29 juli. Jonggivers en givers van zondag 19 juli tot en met maandag 29 juli. KAMPADRES : Brieven met nieuwtjes over het thuisfront kunnen gestuurd worden naar volgend adres: Naam + tak kind Scouts Vlierbeek Wyompont 10 6972 Tenneville VERTREK : Alle takken vertrekken om 10u aan de Westerpoort (Abdij van Vlierbeek). De leiding wacht de leden hier op en regelt het vertrek. Gezien de afstand raden we iedereen aan zoveel mogelijk te carpoolen. Verder in dit boekje vind je een wegbeschrijving. EINDE : Alle leden mogen afgehaald worden op maandag 29 juli om 13u op het kampterrein. Probeer ook hier zoveel mogelijk te carpoolen. Het is niet mogelijk om met de wagen op het kampterrein te raken, en het aantal parkeerplaatsen is beperkt.

6


MEDISCHE FICHE : Vul de medische fiche volledig in en geef ze, samen met de SIS-kaart af aan de leiding (bij het begin van het kamp). Indien uw kind medicijnen moet nemen tijdens het kamp, geeft u deze beter af aan de leiding samen met een papier waarop vermeld staat welke medicatie en hoeveel keer per dag. Het is beter dat de leiding goed op de hoogte is zodat zij de medicatie correct kunnen toedienen. Indien uw kind speciale behandelingen nodig heeft of bepaalde activiteiten niet mee kan doen, licht u de leiding best op voorhand in zodat zij hier rekening mee kunnen houden. NOODGEVALLEN : Bij noodgevallen tijdens het kamp kan je steeds bellen naar de groepsleiding: Nele Lefevre Tijs Vanmellaert Bram Deckers

0498/33.83.98 0471/89.52.97 0498/77.28.23

VERVOER : Als u uw kind niet kan wegbrengen of komen halen, contacteer dan de takleiding van uw kind. Zij zullen hiervoor zeker een oplossing zoeken. U mag ook altijd laten weten of u plaatsen over hebt, dat maakt de zoektocht naar oplossingen gemakkelijker voor de leiding. WEGBESCHRIJVING : Rij naar de Tiensesteenweg om daarna de expresweg (N25) op te rijden richting Namen. Deze volgt u tot in Hamme-Mille, waar de N25 rechts afbuigt naar Waver, de N25 blijven volgen. In Waver draait u de E411 op richting Namen/Luxemburg. Neem afrit 18 (Marche) en volg de N4 richting Marche-en-Famenne. De N4 volgt u 57 kilometer lang tot in Ortheuville, net na Tenneville. Neem hier de afrit richting Ortheuville/Baseilles/ Berguème/Lavachérie. Sla meteen links af richting Berguème/Wyompont. Volg deze baan over de N4. Vlak voor de oprit richting Marche/Tenneville slaat u links af richting Wyomont/Berguème. Deze weg volgt u voorbij camping Pont de Berguème, richting Wyompont. Het kampterrein zal rechts van u zichtbaar zijn. Er zullen bordjes van Vlierbeek hangen die de richting aanwijzen naar het kampterrein vanaf de afrit van de N4. Rij voorzichtig en tot dan!

7


Beste ouders Beste ouders, Naar jaarlijkse gewoonte trekt scouts Vlierbeek zich eind juli voor enkele dagen terug in de prachtige bossen van de Ardennen. Samen beleven we een super kamp als afsluiter van het jaar. In dit boekje komen jullie hierover meer te weten. We beginnen met een concrete beschrijving over het reilen en zeilen van een Vlierbeeks kapoenenkamp. Als u meer info wenst of vragen heeft kan u ons altijd bellen of aanspreken na de vergaderingen. Voor jullie kapoen op het kamp aankomt, is de leiding op het kampterrein al druk in de weer met de voorbereiding. Wij zijn daarom slechts bereikbaar tot 15 juli. De dag dat je jouw kapoen naar de kampplaats zal brengen, zal er wel iemand van de leidingsploeg aan de Westerpoort staan en iedereen verwelkomen. Vervolgens rijden we samen naar de kampplaats. Daar aangekomen mag elke ouder zijn kapoen installeren in de tent volgens de tentindeling die de leiding vooraf maakte. Omdat we begrijpen dat vriendjes liever bij elkaar liggen kunnen jullie ten laatste tegen 15/07 3 namen van vriendjes doormailen naar jongenskapoenenleiding@scoutsvlierbeek.be. We garanderen dan dat uw kapoen bij een van deze vriendjes in de tent ligt. In de tenten zullen paletten op de grond liggen, op die manier liggen de kapoenen hoog en droog bij regenweer en zijn veldbedden dus absoluut niet nodig. Deze nemen teveel plaats in in de tent. Omdat we dit jaar met alle takken van onze scouts op hetzelfde kampterrein vertoeven valt er altijd wat de te beleven. Elke tak heeft een eigen kampthema met bijhorende activiteiten en een eigen kookploeg. Het kamp is dus eigenlijk gewoon een zondagnamiddagvergadering van 5 dagen. Op een kampdag proberen we een 3tal ingeklede activiteiten te doen, daarnaast is er ook tijd voor platte rust na het middageten en een plons in de rivier, als het weer dat toelaat natuurlijk. Alle leiding gaat steeds mee het water in en we bakenen een rustig stukje rivier af waarbinnen de kapoenen zich kunnen uitleven. Het wassen gebeurt ook met rivierwater en uit ecologische overtuiging wassen we ons aan de oever van de rivier. Om te drinken en tanden te poetsen zijn er grote citernes met drinkwater voorzien. Elke tak heeft zijn eigen ‘WC’ voor de kapoenen zijn dit chemische toiletten. Want uit ervaring blijkt dat een HUDO, de traditionele scouts ‘WC’ die de oudere takken gebruiken, als eng ervaren wordt door de jongsten. De dagindeling vinden jullie op p. 18. We sluiten telkens af met een verhaaltje. Vervolgens kruipt iedereen zijn tent in, nog even fluisteren en dan klinkt luid..’TAP TOE’. Zo hopen we op voldoende nachtrust voor een stralende nieuwe dag. Wij kijken alleszins al SUPER hard uit naar de zomer! Groetjes, Stevie - 0470623011 Kaat V - 0472843905

Roel - 0497160322 Kaat M - 0494450010

Inne - 0471454231

Ter info: Omdat kinderen in de zomervakantie wel vaker op kamp zijn en dicht bij elkaar spelen, is het nuttig om ze reeds voor het kamp preventief op luizen te controleren. Als er dan ‘problemen’ zijn, meldt dat dan alsjeblieft aan de leiding. Na het kamp controleer je best zo snel mogelijk nog eens de haren van je kapoen zodat je er snel bij bent moesten er ‘problemen’ zijn. Daarnaast controleert de leiding tijdens de wasbeurten elke kapoen op teken. Ook na het kamp doe je dit best een aantal keer. 8


9


10


Beste kapoenen Beste kapoen, Wij zijn de familie Fluarm. Wij leven in het dorp Wyompont, ver weg van het veilige Vlierbeek. Wij zijn geen gewone familie, elk lid van onze familie heeft namelijk een superkracht. Al eeuwenlang worden de krachten generatie op generatie doorgegeven. Ieder van ons heeft vanaf zijn geboorte een soort tatoeage op zijn arm. Wij geloven dat deze tatoeage voor onze kracht zorgt. Momenteel zijn we met ons zessen; oma Octoma, mama Vloeickie, papa Stevision en de drie kinderen; één zoon Relliebellie en de tweelingszussen Walli en Wallha. Sinds een paar jaar hebben we ook twee koks die bij ons inwonen. Toen honderden koks kwamen solliciteren wisten we onmiddellijk dat zij de beste kandidaten waren. Ze hebben namelijk ook superkrachten. Elk familielid heeft zijn eigen speciale kracht, deze bundelen we om de rust in Wyompont te bewaren. Dit lukte ons zeer goed tot Roodoog ineens opdook in Wyompont. Hij begon ons dorp lastig te vallen en het kwaad te verspreiden. Enkele jaren geleden was Roodoog de bank van Wyompont aan het overvallen samen met zijn zoon Junior. Ze hadden echter niet op onze bompa Bombastic gerekend. Toen de overval gesignaleerd werd, snelde hij er naartoe om hem te stoppen. Tijdens deze actie kwam Junior om het leven. Roodoog gaf onze bompa alle schuld en uit wraak kapte hij de arm van onze bompa Bombastic af. Zo verloor bompa ook zijn tatoeage, zijn kracht doofde uit en hij werd nooit meer de oude. Een paar maanden later overleed hij… Sinds deze laffe daad van Roodoog, hebben we hem nooit meer teruggezien. We hoopten stilaan dat hij voorgoed uit ons leven was verdwenen. Maar vorige week had Stevision een droom, geen gewone droom, maar een droom met beelden uit de toekomst. Uit deze beelden begrepen we dat Roodoog nog steeds op wraak uit is. Een stem in de droom voorspelde dat Roodoog zal terugkeren! Wij weten dat we niet meer zo sterk zijn sinds onze bompa er niet meer is en daarom hebben we jullie hulp nodig! Wij geloven dat jullie ons kunnen helpen! Eerst zullen we jullie opleiden. Elk familielid zal jullie zijn gave aanleren. Zo kunnen we samen een sterk team vormen en het opnemen tegen Roodoog om het kwaad voor eens en voor altijd uit Wyompont te verdrijven! Wij rekenen op jullie. Hopelijk tot snel! Een stevige armdruk van de familie Fluarm!

11


12


13


Familie Fluarm SuperNaam: Walli, de tweelingzus van Wallha Totem: Gloeiend roodborstje

Leeftijd: 16,5 jaar

SuperGave: Magic Wall. Dit schild beschermt mij tegen vijanden. Ik ontdekte mijn supergave toen ik als klein kindje in het ziekenhuis lag omdat ik door een raam was gelopen dat ik niet had gezien. Favoriete SuperMaal: Patatjes patatjes in stukken of in plakken, patatjes patatjes als chips of als purree... Favoriete SuperHeld: Wallha, ik kan echt niet zonder haar.

SuperNaam: Octoma Totem: Stromende Jakhals

Leeftijd: 99 gelukkige jaren

SuperGave: Over heel mijn lichaam heb ik slijmerige maar vooral krachtige tentakels waar ik elke vijand mee kan vangen! Of althans vroeger toch. Steeds vaker ontbreekt de kracht me... Toen ik als klein meisje nog naar school ging, ontdekte ik tijdens de basketball les dat die vreemde slierten aan mijn lichaam echt nuttig konden zijn. Ze konden soepel bewegen en waren veel krachtiger dan ik dacht! Favoriete SuperMaal: Spinazie, Spruiten en Witloof! Lekker ĂŠn heel erg goed om je aan te sterken. Favoriete SuperHeld: Mijn man, Bompa Bombastic!! Ik mis hem zo! SuperNaam: Vloeicki Totem: Stuwende Saki

Leeftijd: 39 jaar

SuperGave: Ik bezit de kennis om drankjes te maken die allerhande problemen kunnen oplossen. Ik ontdekte dit tijdens een les chemie in het middelbaar. Ik stootte per ongeluk mijn proefbuis om, de proefbuis viel op de grond en de steen waarop de proefbuis terecht kwam verdween... Favoriete SuperMaal: Echte Superheld kost Favoriete SuperHeld: Hoe kan het ook anders; mijn man Stivision... 14


SuperNaam: Relliebellie Totem: Kruiende Kauw

Leeftijd: 1, 2, 3, eeuhm, al 4 jaar

SuperGave: Ik kan heel speciale bellen blazen, soms kunnen ze genezende krachten hebben, maar ze kunnen ook heel giftig zijn. 2 maanden geleden, zat ik in bad en liet een protje. Er kwam een prachtige bel uit het water. Onze kat die aan 1 oog blind was, sprong naar de bel, maar miste die met zijn klauwen en de bel raakte hem vol op het oog. De volgende ochtend, kon onze kat weer zien... Favoriete SuperMaal: Snoep en koekjes en bonen ook, want als ik er veel van eet, dan kan ik veel (stinkende) bellen laten, langs mijn poep, hihi. Favoriete SuperHeld: Supermario SuperNaam: Stevision Totem: bedachtzame sneeuwuil

Leeftijd: 42 jaar

SuperGave: Ik kan in de toekomst kijken. Ik wist al van jongs af aan dat ik de toekomst kon ‘zien’, maar dacht dat iedereen dat kon. Na enkele jaren begonnen mijn ouders zich toch vragen te stellen en brachten me naar de dokter. Deze stelde vast dat ik visioenen had, dit was nog nooit eerder gezien. Favoriete SuperMaal: Zelfgemaakte lasagne Favoriete SuperHeld: Batman

SuperNaam: Wallha, de tweelingzus van Walli Totem: Parate Leeuwerik

Leeftijd: 16,5 jaar

SuperGave: Net als mijn zus heb ik een Magic Wall. Dit schild beschermt mij tegen vijanden. Ik ontdekte mijn Wall toen ik nog klein was en door een auto op straat werd aangereden. Ik had geen enkel schrammetje omdat ik dankzij mijn Magic Wall door de ruit heen was ‘geslopen’. Favoriete SuperMaal: spaghetti spaghetti spaghetti, wat willen we eten als ons buikje knort? Spaghetti op ons bord Favoriete SuperHeld: Walli, want samen met haar voel ik me sterk en goed!

15


Onze Superfouriers SuperNaam: Hanne Sciot Totem: Guitige kameel

Leeftijd: 21jaar

SuperGave: Ik kan onzichtbaar zijn, dus zorg maar dat jullie braaf zijn op kamp want ik ben overal! Favoriete SuperMaal: Choco- choco- choco-lade! Favoriete SuperHeld: MegaToby

SuperNaam: inVINCible, ook gekend als Vinni Totem: Dromerige aboe

Leeftijd: 21 jaar

SuperGave: Onoverwinnelijk zijn. Na 21 jaar onverslagen door het leven te gaan, ga ik er van uit dat ik onoverwinnelijk ben tot het tegendeel is bewezen. Favoriete SuperMaal: Een kampioenenontbijt maar lasange is ook wel lekker. Favoriete SuperHeld: Spiderman: toffe kerel om mee rond te hangen.

16


17


De dag van een superheld

8U

Opstaan! Tijd voor een spannende dag vol avontuur...

8U15 Ochtendgym 8U30 Een goed ontbijt om op krachten te komen MMmmmmmmmMMmmmmmmm 9U VoormiddagAvontuur 12U Middageten MMmmmmmmmMMmmmmmmm 13U

Platte rust, even uit rusten...

14U

Genoeg gerust! Tijd voor ons namiddagAvontuur

16U Vieruurtje 16U15

Vervolg namiddagAvontuur

18U Avondeten MMmmmmmmmMMmmmmmmm 19U AvondAvontuur 20U Tanden poetsen, pyjama aan, een klein verhaal en hup ons bed in 20U30 Taptoe! ZZzzzzzzzZZzzzzzzz... 18


Wat neem je mee? ... om ’s nachts goed uit te rusten - Slaapzak + deken + kussen - Ev. reserve slaapzak - Matje of luchtmatras (geen veldbed!) - Knuffel - Pyjama - Zaklamp (volledig opgeladen) ... voor een goede outfit - Onderbroeken - Kousen - Truien - Lange en korte broeken - T-shirts - Reserve kledij - Kleren die zeker vuil mogen worden ... om te kunnen overleven op superheldenreis - Sportschoenen - Stapschoenen - Watersandalen - Laarzen - Regenjas - Zwembroek - Zonnecrème + petje - Superheldenoutfit!!! - Rugzakje (apart) + drinkbus - Je goed humeur! - Extra plastiek zakken

... om te kunnen eten - Gamel of herbruikbaar bordje - Bestek + beker + één aardappelmesje - Twee keukenhanddoeken Wat neem je niet mee? - Snoep - Elektronische spullen: gsm, muziek… - Dingen die je niet nodig hebt op kamp ! Voor de ouders ! - SIS-kaart + medische fiche (samen in één enveloppe) - Ev. medicatie: afgeven aan de leiding. - Denk eraan dat alle kledij vuil kan worden - Schrijf op alle kleren en materiaal de naam van je kapoen. Op die manier kan iedereen op het einde van het kamp zijn eigen spullen terug mee naar huis nemen.

... om proper te blijven - Tandenborstel + tandpasta - Shampoo + zeep - Haarborstel of kam - Washandjes + handdoeken - Linnenzak ... voor tijdens de rustpauzes - Papier, pen, enveloppen en postzegels + adres (schrijf dit op voorhand op de enveloppe zodat je dit niet moet onthouden) - Strip, boek, klein spelletje…

19


20


21


Avondlied

O Heer, d’avond is neergekomen, de zonne zonk, het duister klom. De winden doorruisen de bomen en verre sterren staan alom... Wij knielen neer om u te zingen in ‘t slapend woud ons avondlied. Wij danken u voor wat we ontvingen, en vragen, heer, verlaat ons niet! Scouts en leiding knielen wij neder, door de stilte weerklinkt onze beê. Luist’rend fluist’ren kruinen mee en sterren staren teder. Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.

22


Spelletjes - deel 1 Zoek onderstaande woorden en schrap ze. Let op: De woorden kunnen ook achterstevoren in het rooster staan. catwoman, batman, superman, spiderman, megamindy, rox incredibles, zorro

23


Spelletjes - deel 2 Los de rebus op REBUS

- T

OE = U

G = H

+ ER

- R

- B + TIJD

24

- SINTER S = R


25


Spelletjes - Deel 3 Help Spiderman zijn weg doorheen het vliegtuig te vinden...

26


Maak je eigen superheld!

27


28

Kampboekje kapoenen jongens  

Kampboekje Kapoenen jongens Scouts Vlierbeek 2013.

Advertisement