Page 1

Afgiftekantoor: Leuven-Philips, P608297 (verschijnt niet in Juli en Augustus)

V.U.: Bram Deckers, Ruiterslaan 16, 3010 Kessel-Lo

BelgiĂŤ - Belgique B.P 3000 Leuven Philips 2/2495

P608297

Maandblad van Scouts en Gidsen O.L.V.-Vlierbeek | jaargang 26 # 5

JAN 2014


Diestsevest 92 3000 Leuven u tel. 016/23 55 25 u mail: winkel.leuven@hopper.be

Korting m et je lidka art van Scou ts en Gids en Vlaandere n!

dag van 14u tot 18u openingsuren: dinsdag tot en met donder 30 en van 13u30 tot 18u vrijdag tot en met zaterdag van 10u tot 12u


HOEMPAPA REDACTIE Esther De Graaff Ine Lefevre Marthe Masschelein Nuria Terrones Y Hernandez Pieterjan Uytterhoeven Eva Vanderborcht BESTANDSBEHEER Bram Deckers VOORPAGINA Smurfen gesignaleerd! Of zijn het kabouters?

Beste vrienden van het Vlierbeekse landschap anno 2014, Eerst en bovenal een gelukkig nieuwjaar. We hopen van harte dat u de afgelopen dagen hebt mogen genieten van decadente maaltijden en warm gezelschap. Wij hebben alvast genoten van een groot feest en gaan deze maand over van de zevende hemel naar de dertiende hel, want januari is voor de leiding examenmaand. Wat houdt da concreet in examenmaand? Alles zal binnen de mate van het mogelijke normaal verlopen! Zo is er terug traditioneel op zondagnamiddag vergadering van 14 uur tot 17h of tot 17.30 uur. Nu zal het al eens gebeuren dat daar een ‘specialleke’ in sluipt. Zo is er bijvoorbeeld misschien een helse schaatssessie en wie wat moet je wel driekoningenverkleedkleren meebrengen? Lees zeker grondig je maandprogramma na om niet voor onaangename verrassingen te komen staan. Naast vreemde data, uren en locaties kom je misschien wel een oude bekende tegen of een nieuw gezicht in je leidingsploeg? In januari zullen de jinners meedraaien om de jongere takken te ondersteunen of zal er een bende oud-leiding nog eens het varken komen uithangen op zondagnamiddag. Wees gewaarschuwd. We hopen jullie allemaal tegen het lijf te lopen bij de aanvang van het nu reeds memorabele 2014.

Een bevroren linker, Uw teergeliefde en omni-presente Hoempapa-team

Mail ons: hoempapa@scoutsvlierbeek.be - website: www.scoutsvlierbeek.be


HOEMPAPA INFO Beste leden, ouders en sympathisanten, Zoals sommigen onder jullie misschien al hebben opgevangen, heeft de stad eind november beslist om te stoppen met jeugdbewegingen te gebruiken voor de inzameling van oud papier. Deze beslissing gaat in vanaf 2014 en is genomen zonder enige vorm van dialoog met de betrokken partijen. Als direct gevolg van deze beslissing zullen de geplande papierslag voor de rest van het scoutsjaar niet meer kunnen doorgaan. Ook de papierslag van januari die in de vorige hoempapa al werd aangekondigd, is afgelast. De redenen die de stad hiervoor aanhaalt zijn de hogere kosten voor deze inzameling (170 000 euro ipv. 90 000 euro als ze het door de eigen reinigingsdienst laten doen), dat de jeugdbewegingen een deel van het geld integraal moeten doorstorten naar verhuurbedrijven (vb. Mols) en de gevaren die zo’n papierslag met zich meebrengt. Als compensatie voor dit verlies aan inkomsten voorziet de stad een eenmalige compensatie van 80% van de jaaropbrengst van de papierslagen. Hoewel wij inzien dat de stad met bepaalde financiële uitdagingen wordt geconfronteerd, kunnen wij als scouts weinig begrip opbrengen voor deze beslissing om volgende redenen: • Financieel gezien zorgen de papierslagen jaarlijks voor zo’n 8000 euro aan inkomsten. Geld dat broodnodig is voor de aankoop en onderhoud van materiaal, herstellingen en investeringen in de lokalen en om algemene kosten te dekken die een goede werking van de scouts waarborgen. Een eenmalige compensatie is mooi voor het volgende jaar, maar zorgt voor een financiële aderlating in de vele jaren die daarna nog volgen. Deze eenmalige compensatie komt dan ook nog eens van het budget van Jeugd. Dit wil dus zeggen dat andere jeugdwerkingen uit Leuven het volgend jaar met minder zullen moeten doen, er wordt dus tweemaal bespaard op jeugdwerking. • De papierslagen zijn een vorm van inkomsten die onafhankelijk zijn van onze ouders en sympathisanten. Bij andere activiteiten zoals onze restaurantdagen halen we steeds geld en steun bij dezelfde groep mensen. Een activiteit als papierslag is in onze ogen een WIN-WIN situatie voor buurtbewoners en jeugdbewegingen. • Wanneer we zo’n grote bron van inkomsten willen compenseren komen we snel bij grotere massa concepten, maar ook hier stoot men in Leuven op een pijnpunt. Er is een tekort aan infrastructuur en ruimte om bijvoorbeeld voor jongeren en ouderen fuiven of grotere evenementen te organiseren. • Door de laattijdige berichtgeving van de stad komen wij ook in een moeilijke situatie. De Mols camionetten waren al gereserveerd voor het hele jaar. • Meer als een geld activiteit is een papierslag ook een moment waarbij leden kennis maken met een andere kant van scouting. Ze krijgen zelf te zien dat er bij de scoutswerking meer komt kijken dan activiteiten op zondag alleen. Ze leren wat het vrijwilligerswerk inhoudt en spannen zich samen met leiding een hele dag in om de scouts te steunen. • De papierslagen dragen ook een ecologisch gedachtengoed mee en brengt de scouts en zijn leden op een positieve manier in beeld in de verschillende buurten. Samen met andere getroffen verenigingen zijn wij met onze standpunten naar een vergadering met de stad gegaan. Hieruit is gebleken dat er weinig ruimte is voor alternatieven en ook naar volgende jaren konden er geen beloftes worden gedaan. Hierdoor lijkt het dat de Leuvense jeugdverenigingen na 2014 in de kou blijven staan en zelf verantwoordelijk worden gesteld het verlies aan inkomsten te compenseren. Het is duidelijk dat wij met deze vooruitzichten geen vrede kunnen nemen en dat er een volwaardig alternatief nodig is. Wij bekijken momenteel wat onze mogelijkheden zijn om in dialoog te treden met het stadsbestuur en een duidelijkheid te vragen over de toekomst van jeugdwerk. Indien u bepaalde ideeën heeft of als u denkt ons op een bepaalde manier te kunnen helpen of bijstaan mag u dit steeds laten weten via groepsleiding@scoutsvlierbeek.be. Stevige linker, Tijs, Nele en Bram Groepsleiding Scouts Vlierbeek


HOEMPAPA INFO 1

ALTERNATIEF INITIATIEF voor olivia fund

In de Hoempapa van december kondigden we aan in januari een speciale papierslag te organiseren ter nagedachtenis van Vik Van Duppen. De opbrengst van die papierslag zouden we schenken aan het Olivia Hendrickx Research Fund. Door de afschaffing van papierslagen valt dit initiatief spijtig genoeg in het water. Toch willen wij met de scouts ons steentje bijdragen aan het goede doel en plannen wij een alternatieve actie om dit fonds te steunen. Wij houden u hiervan zeker op de hoogte.

2

SCHAATSEN

Zondag 19 januari gaan we met z’n allen (kapoenen, kabouter, welpen, jonggidsen en jongverkenners) schaatsen. We spreken af om 9u15 aan de schaatsbaan van Haasrode. Breng handschoenen, een paar dikke kousen en 5 euro mee. Om 11u30 mag iedereen weer opgehaald worden.

3

JINSTAGE

In januari steken de jinners een handje toe terwijl de leiding hard aan het blokken is. De Jin is de oudste tak van onze scouts. Deze maand zullen zij stage doen bij de jonge takken en kunnen ze zo ook al wat ervaring opdoen. Ook zal er regelmatig oudleiding komen helpen. Enkele nieuwe (of oude) gezichten zullen dus in de teams te spotten zijn.


5 januari: drie koningen Kom allemaal verkleed!

12 januari: De grote olympische winterspelen

19 januari: Schaatsen meer info vooraan in de hoempapa

26 januari: het grote jin-spel

Omdat Jullie leiding examens heeft zullen de jinners hun helpen op de vergaderingen deze maand Nieuwjaarsknuffels van jullie leiding ZoĂŤ, Sarah, Vincent Herlinde en ben


Welpen! 5 januari: Driekoningen, kom verkleed als Caspar, Melchior of Balthasar

!

12 januari is het kleine-trollenvergadering

Op 19 januari gaan we schaatsen, meer info hierover vind je terug vooraan in de Hoempapa.

De laatste zondag van de maand is het grote-trollen-vergadering

Groetjes, de welpenleiding, Wout, Elias en Tobias! Ps: Als er sneeuw ligt vergeet dan zeker geen slee!


Zesde voorwerp is een plastic zak. Tijd om ons weer eens Pas op voor de op glad ijs te begeven, ijsbeer vergadering! we gaan schaatsen! Meer info vooraan in de hoempapa! Een heldere ster Deze zondag spelen we het grote aan de hemel , we sneeuwspel! verkleden ons als koning en gaan Een stevige linker van Arne, Ella, Pj, Xavier en Roel op stap!


Januari is kleurenmaand!

(Maak van deze saaie hoempapa een kleurrijk geval en geef hem af aan de leiding)

4 januari is een zwarte dag, want dan is het toch GEEN papierslag!

5 januari is het 3 koningen! Kom allemaal verkleed als een kleurrijke koning!

12 januari is Eva EINDELIJK terug uit Lille. Kom allemaal in Eva haar lievelingskleur (groen)

19 Januari gaan we schaatsen kom in de kleur van het ijs (wit) Zaterdag(!) 25 januari spelen we een groot stadsspel. Jullie worden om 2 uur aan het Pieter de Somer plein verwacht in ieders favoriete kleur (roos)

Kleurrijke kussen en knuffels van jullie leiding! Bavo, Bregje, Jana, Eva, Amber en Wout


De vergadering vallen op andere dagen dan gewoonlijk door een strak examenrooster van de leiding. Lees dus goed en onthoud correct ! GrandĂŠ El Wasico vergadering. maar als er sneeuw ligt neem dan een sleeke mit Het is film avond/nacht u mama of papa moet ons zeker inlichten of ge moogt blijven slapen (einduur 10u des morgens) en anders om welk uur ge naar huis moet ge moogt eigen catering meenemen

Zondag 19 januari is

het gewone vergadering dus 2 tot half 6 breng zeker een fiets mee en een zonnebril fietslichten en een warme muts / zadeltassen zijn ook handig schoenen met plakkers zijn prachtig maar het kan ook zonder .

Startpunt lokalen uur staat in het blad van de gidsen en anders op fb / mail doe je mooiste jonny jas aan ď Š !

Belangrijk ! mits soms donker breng steeds fietslichten mee vragen kunnen nog steeds terecht bij verkennerleiding@scoutsvlierbeek.be hou in de kersttijd ook de sociale media in het oog mits wijzigingen op to bring mits stevige linker Simon Brecht en kwinten


Gidsen Januari

Okeeee gidsjes, in januari doen we het een keer anders, soms op zondag, soms op vrijdag want ja, de leiding heeft ook af en toe examens en die vallen dus in deze maand.


HOEMPAPA foto’’'s >>

KABOUTERS


HOEMPAPA foto’’'s >>

KABOUTERS

Hoempapa jan14  

Maandblad van de scoutsgroep Vlierbeek. Editie januari 2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you