Page 1

Bakkegårdsnyt november / december 2012 Seniorcenter Bakkegården Center Bakkegården/Rosenlund Taxvej 18 2880 Bagsværd TELEFONNUMRE:

Hovednummer Afd. B Afd. Cst Afd. CI Afd. Dst Afd. DI Afd. E st.tv. Afd. E st.th. Afd. E 1.tv. Afd. E 1.th. Aktivitet og Træning Fax (afd. B, Cst og CI) Fax ( afd. E, Dst og DI)

ADMINISTRATIONEN:

Har åbent for personlig henvendelse: kl. 08.00 - 14.00 mandag - tirsdag samt torsdag - fredag. Onsdag lukket.

39 57 43 00 39 57 43 24 39 57 43 53 39 57 43 38 39 57 43 84 39 57 43 69 39 57 43 92 39 57 43 95 39 57 43 98 39 57 44 01 39 57 44 14 39 57 43 03 39 57 44 15

Har åbent for telefonisk henvendelse: kl. 08.00 - 14.00 mandag - tirsdag samt torsdag - fredag. Onsdag lukket. BAKKEGÅRDENS FRISØR:

Susanne Clausen har åbent i salonen: Mandag, torsdag og fredag Telefon: 39 57 44 69

BAKKEGÅRDENS FODTERAPEUT:

Susanne Nielsen har åbent: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Telefon: 39 57 44 68 TANDLÆGE:

Træffes - se opslagstavle ved døren.

MAIL-ADRESSE TIL BAKKEGÅRDEN:

bakkegaarden@gladsaxe.dk

REDAKTIONSUDVALGET BESTÅR AF:

Birgit Clausen - souschef Hanne Fog - aktivitet og træning Sannie Ransby - daglig leder Pia Rasmussen - afd. E st.tv. Ann-Jeanett Grode - administrationen Nelly Ulldall-Spanner - beboer afd. Dst Marie Thomasen - beboer afd. Cst

HJEMMESIDEN TIL BAKKEGÅRDEN:

www.gladsaxe.dk/bakkegaarden

BAKKEGÅRDENS CAFE:

Har åbent: mandag-fredag fra kl. 10.30 - 13.30 Kioskvarer kan købes i cafeén. BAKKEGÅRDENS KIOSK:

Vi modtager gerne nye indlæg til Bakkegårdsnyt. Indlæg afleveres i administrationen eller sendes til bakkegaarden@gladsaxe.dk

Kioskvarer købes i cafeén UDGÅENDE POST:

Kan lægges i den røde postkasse på gangen ved afd. A (ved Administrationen). Tømmes hver dag kl. 14.00 - dog ikke i weekender og på helligdage.

1


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Kontaktinformation på Bakkegården Daglig leder Tine Jørgensen Tlf. 39 57 43 47 Mail.adresse: tibajo@gladsaxe.dk Daglig leder for somatiske afdelinger Afd. B, Cst, C1, Dst og D1

Daglig leder Hanne Rügge Tlf. 39 57 43 90 Mail.adresse: hanrug@gladsaxe.dk Daglig leder for demens afdeling Afd. E

Serviceleder Sannie Ransby Tlf. 39 57 43 63 Mail.adresse: sofsnr@gladsaxe.dk Leder for køkken, rengøring og Team Teknik

Ejendomsmester Torben Schultz Tlf. 39 57 43 53 Mail.adresse: softsc@gladsaxe.dk

2


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Kontaktinformation Beboer- og pårørenderåd på Bakkegården Formand Vakant Næstformand Vakant Beboerrepræsentant Gerda True Afd. D1

Afd. D1

Beboerrepræsentant Nelly Uldall-Spanner

Afd. Dst

Afd. Dst Beboerrepræsentant Lillian Madsen Afd. Dst

Afd. Dst

Pårørenderepræsentant Anni Schirmacher Andersen

a.schirmacher@get2net.dk

Pårørenderepræsentant Lene Thaulow

Tlf. 39 18 34 32

Pårørenderepræsentant Nina Moestrup

nina.moestrup@mail.dk

Frivillig Tove Barner

Tlf. 60 67 73 40 tovebarner@hotmail.com

Byrådsmedlem Ebbe Skovsgaard

ebbe.skovsgaard@gladsaxe.dk

3


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Bakkegårdsnyt udkommer i følgende måneder Bakkegårdsnyt udkommer hver 2. måned. Se oversigten nedenfor: Januar / februar

udkommer Januar

Marts / april

udkommer marts

Maj / juni

udkommer maj

Juli / august

udkommer juli

September / oktober

udkommer september

November / december

udkommer november

_____________________________________________________________________

Indlæg til Bakkegårdsnyt Indlæg til Bakkegårdsnyt modtages gerne. Emnet er frit, kunne f.eks. være en livshistorie, en historie om gamle dage i Bagsværd, en gammel madopskrift m.v. Indlægget skal afleveres til administrationen eller sendes til: bakkegaarden@gladsaxe.dk.

Deadline:

Januar / februar-nummer Marts / april-nummer Maj / juni-nummer Juli / august-nummer September / oktober-nummer November / december-nummer

den 3. december 2012 den 4. februar 2013 den 2. april 2013 den 3. juni 2013 den 5. august 2013 den 3. oktober 2013

4


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Velkommen til nye beboere Mogens Ankjær Christensen Afd. B Den 13.09.2012 Aase Edith Jensen Afd. D1 Den 16.09.2012 Jørgen Christian Christiansen Afd. D1 Den 09.10.2012 Inna Møller Afd. E 1.th. Den 01.10.2012 Eva Andersen Afd. B Den 21.10.2012

Velkommen til nye personaler Fysioterapeut Ida Foghmar So.su.ass. Linda Sørensen So.su.ass. Mirjeta Selmani

Aktivitet og træning Afd. Dst Afd. D1

5

Den 17.09.2012 Den 01.12.2012 Den 01.12.2012


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Fødselsdage i november / december 2012

November Maria S.J. Hasselby Hans Dieter Phillips Else Marie Senstius Tove Rasmussen Lizzie Wessel

Afd. C1 Afd. B Afd. E 1.th. Afd. E 1.th. Afd. Cst

Den 04.11.2012 Den 09.11.2012 Den 18.11.2012 Den 23.11.2012 Den 25.11.2012

Afd. Dst Afd. Dst Afd. Cst Afd. C1 Afd. E 1.th. Afd. D1 Afd. Cst Afd. Dst Afd. Est.tv. Afd. Cst Afd. Cst

Den 01.12.2012 Den 06.12.2012 Den 07.12.2012 Den 09.12.2012 Den 13.12.2012 Den 14.12.2012 Den 18.12.2012 Den 20.12.2012 Den 27.12.2012 Den 30.12.2012 Den 30.12.2012

70 år

December Agnes Hoffmann Marius Jansen Emmy Balling Inger Ulla Hansen Maria Banhazy Lillian Verner Marie Thomasen Gerda Jensen Søren Erik Bøtker Carl Enevoldsen Ib Marcellos

6

95 år 90 år

95 år 75 år


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Torsdag

1

Fredag

2

Lørdag/søndag Mandag

3/4 5

Kalender for november

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30 ”Aktiviteter på tværs” i salen kl. 15.00 – 16.30 Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30

Hjernegymnastik kl. 9.30 – 11.30 i aktivitetsrummet Bankospil i salen kl. 13.00 – 15.00

Tirsdag

6

Onsdag

7

Torsdag

8

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30 ”Aktiviteter på tværs” i salen kl. 15.00 – 16.30

Fredag

9

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30

Lørdag/søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

Fredag Lørdag/søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag/søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Se opslag

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30 Bagegruppe kl. 13.30 – 15.30 SE opslag om på hvilken afd. Dans i salen 1 x mdr. i stedet for bagegruppe opslag følger

Se opslag

10/11 12 Hjernegymnastik kl. 9.30 – 11.30 i aktivitetsrummet Bankospil i salen kl. 13.00 – 15.00 13 Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30 Bagegruppe kl. 13.30 – 15.30 SE opslag om på hvilken afd. Dans i salen 1 x mdr. i stedet for bagegruppe opslag følger 14 Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.45 – 11.30 Rullende café kl. 13.00 – 14.30 15 Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30 Gudstjeneste kl. 13.30 i afdeling D st. ”Aktiviteter på tværs” kl. 15.00 – 16.30 Se opslag Julebankospil kl. 19.00 16 Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30 17/18 19 Biblioteket kommer rundt på afdelingerne Hjernegymnastik kl. 9.30 – 11.30 i aktivitetsrummet Bankospil i salen kl. 13.00 – 15.00 20 Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30 Bagegruppe kl. 13.30 – 15.30 SE opslag om på hvilken afd. Dans i salen 1 x mdr. i stedet for bagegruppe opslag følger 21 Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.45 – 11.30 Rullende café kl. 13.00 – 14.30 22 Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30 ”Aktiviteter på tværs” i salen kl. 15.00 – 16.30 Se opslag 23

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30

24/25 26 Hjernegymnastik kl. 9.30 – 11.30 i aktivitetsrummet Bankospil i salen kl. 13.00 – 15.00 27 Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30 Bagegruppe kl. 13.30 – 15.30 SE opslag om på hvilken afd. Dans i salen 1 x mdr. i stedet for bagegruppe opslag følger 28 Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.45 – 11.30 Rullende café kl. 13.00 – 14.30 29 Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30 ”Aktiviteter på tværs” i salen kl. 15.00 – 16.30 Se opslag 30 Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30

7


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Kalender for december Lørdag/Søndag Mandag

1/2 3

Hjernegymnastik kl. 9.30 – 11.30 i aktivitetsrummet Bankospil i salen kl. 13.00 – 15.00

Tirsdag

4

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30 Bagegruppe kl. 13.30 – 15.30 Se opslag om på hvilken afd. Dans i salen 1 x mdr. i stedet for bagegruppe opslag følger

Onsdag

5

Torsdag

6

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.45 – 11.30 Rullende café kl. 13.00 – 14.30 Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30 ”Aktiviteter på tværs” i salen kl. 15.00 – 16.30

Fredag

7

Lørdag/Søndag Mandag

8/9 10

Tirsdag

11

Onsdag

12

Torsdag

13

Fredag Lørdag/Søndag Mandag Tirsdag

Onsdag

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30 Hjernegymnastik kl. 9.30 – 11.30 i aktivitetsrummet Bankospil i salen kl. 13.00 – 15.00 Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30 Bagegruppe kl. 13.30 – 15.30 Se opslag om på hvilken afd. Dans i salen 1 x mdr. i stedet for bagegruppe opslag følger Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.45 – 11.30 Rullende café kl. 13.00 – 14.30 Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30 ”Aktiviteter på tværs” i salen kl. 15.00 – 16.30

20

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30 ”Aktiviteter på tværs” i salen kl. 15.00 – 16.30

Fredag

21

Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30

22/23

Mandag

24

Julegudstjeneste i festsalen kl. 11.00

Tirsdag

25

1. juledag

Onsdag

26

2. juledag

Torsdag

27

Aktivitetstilbud kommer senere

Fredag

28

Aktivitetstilbud kommer senere

Lørdag/Søndag Mandag

Se opslag

14 Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30 15/16 17 Biblioteket kommer rundt i afd. Hjernegymnastik kl. 9.30 – 11.30 i aktivitetsrummet Bankospil i salen kl. 13.00 – 15.00 18 Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.30 – 11.30 Bagegruppe kl. 13.30 – 15.30 Se opslag om på hvilken afd. Dans i salen 1 x mdr. i stedet for bagegruppe opslag følger 19 Aktivitetsrummet er åbent kl. 9.45 – 11.30 Rullende café kl. 13.00 – 14.30 AFLYST pga åbent hus Åbent hus med Lise Nees i salen kl. 13.30 – 15.00

Torsdag

Lørdag/Søndag

Se opslag

29/30 31

Nytårsaften

8

Se opslag


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Menuplan November 2012 Dato

Ugedag

Hovedret kr. 42,-

Biret kr. 12,-

1

Torsdag

Stikkelsbærgrød med flødeskum

2

Fredag

Stegt lever serveret med bløde løg, skysauce, kartofelmos og surt Stegt medister serveret med brase kartofler og stv. spinat

3

Lørdag

Enebærgryde serveret med kartoffelmos og bønner

Kærnemælksfromage med hyldebær, jordbærkompot

4

Søndag

Stegt kylling serveret med skysauce, kartofler og gr. blanding

Fløderand med frugtcocktail

5

Mandag

Krebinet serveret med kartofler og stv. ærter og gulerod

Rismelsgrød med smør og kanelsukker

6

Tirsdag

Dampet fisk i fad serveret med urtesauce og kartofler

7

Onsdag

Æbleflæsk serveret med rugbrød og rødbeder

Henkogt fersken med makronflødeskum Legeret kartoffelsuppe med porrer

8

Torsdag

Amerikansk farsbrød serveret med tomatsauce, broccoli og små stegte kartofler

Abrikosgrød med fløde

9

Fredag

Tarteletter serveret med stv. ærter, gulerod og skinke

Cremet tomatsuppe med kødboller og krydderurter

10

Lørdag

Andesteg stegt med æbler og svesker serveret med skysauce, brune/hvide kartofler, rødkål og ribsgele

Æbletærte med marcipanflødeskum

11

Søndag

Paprikagryde serveret med kartoffelmos og surt

Nougatis med vafler

12

Mandag

Kogt sprængt kam serveret med dildsauce, kartofler og bønner

Hvidkålssuppe

13

Tirsdag

Stegt fiskefilet serveret med varm remouladesovs, kartofler og Sveskegrød med fløde gulerod

14

Onsdag

Boller i karry serveret med løse ris og ærter

15

Torsdag

Kotelet i fad serveret med flødesauce, kartofler og gr. blanding Vaniljebudding med saftsauce

16

Fredag

Flæsk serveret medbrunkål og rugbrød

Æbleskiver med sommer syltede jordbær

17

Lørdag

Bøf stroganoff serveret med kartoffelmos og rødbeder

Citronfromage med flødeskum

18

Søndag

Glaseret skinke serveret med flødekartofler og broccoli

Ostetærte med skovbær

Mortens aften

9

Blomkålsuppe

Hybensuppe med flødeskum


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Menuplan november 2012 Dato

Ugedag

Hovedret kr. 42,-

Biret kr. 12,-

19

Mandag

20

Tirsdag

Dampet sejfilet serveret med urter, krydret tomatsovs, kartofler og ærter Frikadeller serveret med stv. hvidkål, kartofler og rødbeder

Mannagrød med kanelsukker og smør Æblekage med flødeskum og gele

21

Onsdag

Kogt oksekød serveret med sur/sød sauce, kartofler og bønner

Klar suppe med urter og boller

22

Tordag

Hjerter i flødesauce serveret med kartoffelmos og syltet agurk Henkogt fersken/pærer med flødeskum

23

Fredag

Hakkebøf med bløde løg, skysauce, kartofler og rødbeder

Alliancegrød med fløde

24

Lørdag

Svensk pølseret serveret med ærter

Pandekager med syltetøj

25

Søndag

Rullesteg serveret med kartofler, skysauce og rødkål

Hjemmebagt brownie med vaniljeis

26

Mandag

27

Tirsdag

Fiskefrikadeller serveret med krydret tomatsauce, kartofler og Chokoladebudding med flødeskum broccoli Gule ærter (sprængt kam, medister pølse, kartofler, sennep, Brie med kiks og druer rødbede)

28

Onsdag

Dampet kyllingebryst serveret med cremet peberfrugtsauce, broccoli og ris

Hyldebærsuppe med æbler og tvebakker

29

Torsdag

Hvidkålsrouletter med fars serveret med muskatsovs, bønner og kartofler

Blommegrød med fløde

30

Fredag

Kold sylte serveret med fløde stuvede kartofler, rødbeder og sennep

Frugtsalat med vaniljecreme

Åbningstider: Mandag - torsdag Fredag Lørdag Søndag

Varm mad: 10.00 - 13.30 10.00 - 13.30 Lukket Lukket

11.30 - 13.30 11.30 - 13.30 Lukket Lukket

Venlig hilsen Økonomaen Kun for pensionister i Gladsaxe Kommune. Køkkenet forbeholder sig ret til at ændre i menuplanen.

10


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Menuplan december 2012 Dato

Ugedag

Hovedret kr. 42,-

Biret kr. 12,-

1 2

Lørdag Søndag

Skibberlabsovs serveret med brydebrød og rødbeder Limemarineret kalkunbryst serveret med cremet peberfrugtsauce, stegte kartofler og romanescokål

Kærnemælkfromage med saftsauce Jordbærmousse med flødeskum

3

Mandag

Lammefrikadeller med pastasalat

Hybensuppe med flødeskum

4

Tirsdag

Vanillebudding med saftsauce

5

Onsdag

Rødspætteruller med laksemousse serveret med hollandaisesauce, kartofler og romanscokål Julefrokost

6

Torsdag

7

Fredag

Brændende kærlighed serveret med kartoffelmos og rødbeder Risengrød med kanelsukker og smør Kyllingebryst i karrysauce serveret med løse ris og ærter Æblegrød med fløde

8

Lørdag

Vikingegryde servere med kartoffelmos og grønsagsblanding

Eksotisk frugtsalat med råcreme

9

Søndag

Sennepsglaseret hamburgerryg serveret med sennepssauce, kartofler og broccoli

Romfromage med flødeskum

10

Mandag

Kogt oksekød serveret med peberodssauce, kartofler og bønner

Oksekødssuppe med uret og boller

11

Tirsdag

Stegt fiskefilet serveret med persillesauce, kartofler og bagt gulerod med birkes

Jordbær/rabarbergrød med fløde

12

Onsdag

Wienerpølser serveret med varm kartoffelsalat

Henkogt fersken med råcreme

13

Torsdag

Kotelet i fad serveret med flødesauce, stegte kartofler og agurksalat

Blomkålsuppe med persille

14

Fredag

Forloren hare serveret med vildtsauce, kartofler og gele

Rejecocktail med brydebrød

15

Lørdag

Enebærgryde serveret med kartoffelmos og rosenkål

Appelsinfromage med flødeskum

16

Søndag

Flæskesteg serveret med skysauce, kartofler og rødkål

Henkogt pære med flødeskum og karamel

17

Mandag

Frikadeller serveret med kartofler, stuvet hvidkål og rødbeder

Blommegrød med fløde

18

Tirsdag

Tarteletter serveret med høns i asparges

Risengrød serveret med kanelsukker og smør

11

AFTEN : Aspargessuppe


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Menuplan december 2012 Dato

Ugedag

Hovedret kr. 42,-

Biret kr. 12,-

19

Onsdag

Fisk i fad serveret med tomatsauce, kartofler og broccoli

Champignonsuppe

20

Torsdag

Biksemad serveret med rugbrød og rødbeder

Stikkelsbærgrød med fløde

21

Fredag

Kold sylte serveret med flødestuvede kartofler, rødbede og sennep

Henkogt pære med flødeskum og karamelsauce

22

Lørdag

Svensk pølseret serveret ærter

Chokolademousse med flødeskum

23

Søndag

Stegt kylling serveret med flødekartofler og agurksalat

Jordbærtærte med vanillecreme

24

Mandag

Andesteg, flæskesteg serveret med skysauce, hvide kartofler, brune kartofler, rødkål og ½ æble med gele

Ris à la mande med kirsebærsauce

25

Tirsdag

Bøf Bourgignone serveret med persillekartoffelmos og asier

Hjemmebagt brownies med flødeskum

26

Onsdag

Is med vafler

27

Torsdag

Hamburgerryg serveret med stuvet grønlangkål, brune kartofler og carotter Hakkebøf serveret med bløde løg, flødekartofler og grønsagsblanding

28

Fredag

Fiskefrikadeller serveret med tomatsauce, kartofler og ærter

Alliancegrød med fløde

29

Lørdag

Vikingegryde serveret med kartoffelmos og surt

Kiwistikkelsbærdessert

30

Søndag

Kalvesteg serveret med vildtsauce, kartofler, tyttebær og agur- Ostetærte med skovbær kesalat

31

Mandag

Nyttårstorsk serveret med sennepssauce, kartofler, hakket æg og hakket rødbede

Åbningstider: Mandag - torsdag Fredag Lørdag Søndag

Varm mad: 10.00 - 13.30 10.00 - 13.30 Lukket Lukket

11.30 - 13.30 11.30 - 13.30 Lukket Lukket

Venlig hilsen Økonomaen Kun for pensionister i Gladsaxe Kommune. Køkkenet forbeholder sig ret til at ændre i menuplanen.

12

Aspargessuppe

Chokoladeskål med hindbærmousse og flødeskum


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Krydsord

Navn: ___________________________Afd.____________Løsning:_______________ Løsningen afleveres i Administrationen senest den 2. december 2012 Vindere af sidste krydsord: 1. præmie - kr. 100,00 Erna Velborg Afd. E 1.th. 2. præmie - kr. 75,00 Sigrid Lang Afd. E 1.tv. 3. præmie - kr. 50,00 Beboere Aktivitet/Træning 13


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Mortens - aften i afdelingerne

Lørdag den 10. november kl. 12.00

Hovedret: Andesteg serveret med brunede kartofler og hvide kartofler Flødesauce Rødkål

Dessert: Æbletærte med marcipan og flødeskum Kaffe & chokolade Pris kr. 125,00 for pårørende Sidste frist for tilmelding er onsdag den 31. oktober 2012 i køkkent

14


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Aftenbanko

Torsdag den 15. november kl. 19.00 dørene åbnes kl. 18.15 Kom og få en rigtig hyggelig aften Pris pr. plade:

kr. 15,00

3 plader:

kr. 40,00

Ekstra spil:

kr. 12,00

Sted: Seniorcenter Bakkegården Festsalen Taxvej 18 2880 Bagsværd

15


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Julestue Onsdag den 21. november 2012 kl. 10.00 - 12.00 i salen.

Kom og få en hyggelig formiddag. Der vil være salg fra ca. 10 boder. Endvidere kan der købes æbleskiver og gløgg. Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18 2880 Bagsværd

16


Bakkeg책rdsnyt november / december 2012

17


Bakkeg책rdsnyt november / december 2012

18


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Åbent hus

Bakkegårdens dagcenter åbent hus Onsdag den 19. december kl. 13.30 - 15.00 Kom og oplev Lise Nees der synger de kendte julesange og salmer.

Gratis for borgere på seniorcentret. Entre kr. 20,00 for gæster, incl. kaffe og kage Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18 2880 Bagsværd Bus 68 går lige til døren

19


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Luciaoptog på Bakkegården Børnehuset Taxhøj vil komme rundt på alle afdelinger torsdag den 13. december kl. 10.00

Julegudstjeneste den 24. december

Mandag den 24. december 2012 kl. 11.00 vil der være julegudstjeneste i salen hvor alle beboere er meget velkomne.

20


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Åbningstider i café mellem jul/nytår Den 24. december 2012 Den 25. december 2012 Den 26. december 2012 Den 27. december 2012 Den 28. december 2012 Den 29. december 2012 Den 30. december 2012 Den 31. december 2012 Den 01. januar 2013

Lukket Lukket Lukket Lukket Lukket Lukket Lukket Lukket Lukket

Nissekonkurrence Hvor mange nisser er der i Bakkegårdsnyt? (skal se ud som ham her) Navn:_________________Afdeling_________ Antal nisser:____________ Præmien er en flaske rødvin Svaret afleveres i Administrationen senest den 2. december 21


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Julesange

Glade jul, dejlige jul. Glade jul, dejlige jul, engle daler ned i skjul. Hid de flyver med paradisgrønt, hvor de ser, hvad for Gud er skønt, lønligt iblandt os de går.

Fred på jord, fryd på jord, Jesusbarnet blandt os bor. Engle sjunger om barnet så smukt, Han har Himmerigs dør oplukt, salig er englenes sang.

Julefryd, evige fryd, hellig sang med himmelsk lyd. Det er englene, hyrderne så, dengang Herren i krybben lå, evig er englenes sang.

Salig fred, himmelsk fred, toner julenat herned. Engle bringer til store og små bud om ham, som i krybben lå, fryd dig, hver sjæl, han har frelst. Mel.: Franz Gruber, 1818 . B.S. Ingemann, 1850

22


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Julesange,

fortsat

Højt fra træets grønne top. Højt fra træets grønne top stråler juleglansen; spillemand, spil lystigt op, nu begynder dansen. Læg nu smukt din hånd i min, ikke rør ved den rosin, først må træet vises, Siden skal det spises.

Peter har den gren så kær, hvorpå trommen hænger; hvergang han den kommer nær, vil han ikke længer. Hvad du ønsker skal du få, når jeg blot tør stole på, at du ej vil tromme, før min sang er omme.

Se, børnlil, nu går det godt, I forstår at trave, lad den lille Signe blot, få sin julegave. Løs kun selv det røde bånd, hvor du ryster på din hånd. Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet!

Børn, nu er jeg blevet træt, og I får ej mere. Moder er i køkkenet, nu skal hun traktere. Derfor får hun denne pung, løft engang, hvor den er tung! Julen varer længe, koster mange penge. Mel.: Emil Horneman . Peter Faber 1847

23


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Nissen hos spækhøkeren Eventyr af Hans Christian Andersen Der var en rigtig student, han boede på kvisten og ejede ingenting; der var en rigtig spækhøker, han boede i stuen og ejede hele huset, og ham holdt nissen sig til, for her fik han hver juleaften et fad grød med en stor klump smør i! det kunne spækhøkeren give; og nissen blev i butikken og det var meget lærerigt. En aften kom studenten ind fra bagdøren for selv at købe sig lys og ost; han havde ingen at sende, og så gik han selv; han fik hvad han forlangte, han betalte det og der blev nikket “god aften” af spækhøkeren og af madammen, og det var en kone, som kunne mere, end nikke, hun havde talegaver! – og studenten nikkede igen og blev så stående midt i læsningen af det blad papir, der var lagt om osten. Det var et blad, revet ud af en gammel bog, der ikke burde rives i stykker, en gammel bog, fuld af poesi. “Der ligger mere af den!” sagde spækhøkeren, “jeg gav en gammel kone nogle kaffebønner for den; vil De give mig otte skilling, skal De have resten!” “Tak,” sagde studenten, “lad mig få den i stedet for osten! jeg kan spise smørrebrødet bart! syndigt var det, om hele den bog skulle rives i stumper og stykker. De er en prægtig mand, en praktisk mand, men poesi forstår De dem ikke mere på, end den bøtte!” Og det var uartigt sagt, især mod bøtten, men spækhøkeren lo og studenten lo, det var jo sagt sådan i en slags spøg. Men nissen ærgrede sig, at man turde sige sligt til en spækhøker, der var husvært og solgte det bedste smør. Da det blev nat, butikken lukket og alle tilsengs, på studenten nær, gik nissen ind og tog madammens mundlæder, det brugte hun ikke når hun sov, og hvor i stuen han satte det på nogensomhelst genstand, der fik den mål og mæle, kunne udtale sine tanker og følelser lige så godt, som madammen, men kun en ad gangen kunne få det, og det var en velgerning, for ellers havde de jo talt hverandre i munden. Og nissen satte mundlæderet på bøtten, hvori de gamle aviser lå: “Er det virkeligt sandt,” spurgte han, “at De ikke ved, hvad poesi er?” “Jo, det ved jeg,” sagde bøtten, “det er sådant noget, som står på nederdelen af aviserne og klippes ud! jeg skulle tro, at jeg har mere af det indeni mig, end studenten, og jeg er kun en ringe bøtte imod spækhøkeren!”

24


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Nissen hos spækhøkeren,

fortsat

Og nissen satte mundlæderet på kaffemøllen, nej, hvor den gik! og han satte det på smørfjerdingen og pengeskuffen; – alle var de af mening, som bøtten, og hvad de fleste er enige om, det må man respektere. “Nu skal studenten få!” og så gik nissen ganske sagte ad køkkentrappen op til kvisten, hvor studenten boede. Der var lys derinde, og nissen kiggede gennem nøglehullet og så, at studenten læste i den pjaltede bog nedefra. Men, hvor der var lyst derinde! der stod ud af bogen en klar stråle, der blev til en stamme, til et mægtigt træ, som løftede sig så højt og bredte sine grene vidt ud over studenten. Hvert blad var så friskt og hver blomst var et dejligt pigehoved, nogle med øjne så mørke og strålende, andre så blå og forunderlige klare. Hver frugt var en skinnende stjerne, og så sang og klang det vidunderligt dejligt! Nej, sådan herlighed havde den lille nisse aldrig tænkt sig, endsige set og fornummet. Og så blev han stående på tåspidserne, kiggede og kiggede, til lyset derinde slukkedes; studenten blæste nok sin lampe ud og gik til sengs, men den lille nisse stod der alligevel, thi sangen klang endnu så blød og dejlig, en yndig vuggevise for studenten, der lagde sig til ro. “Her er mageløst!” sagde den lille nisse, “det havde jeg ikke ventet! – Jeg tror, at jeg vil blive hos studenten –!” – og han tænkte – og tænkte fornuftigt, og så sukkede han: “Studenten har ingen grød!” – og så gik han – ja, så gik han ned igen til spækhøkeren; – og det var godt han kom, for bøtten havde næsten forbrugt alt madammens mundlæder, ved at udtale fra en led alt hvad den rummede i sig, og nu var den lige i begreb med at vende sig, for at give det samme igen fra den anden led, da nissen kom og tog mundlæderet igen til madammen; men hele butikken, fra pengeskuffen til pindebrændet havde fra den tid mening efter bøtten, og de agtede den i en sådan grad, og tiltroede den så meget, at når spækhøkeren siden efter læste “Kunst- og teateranmeldelser” af sin “Tidende”, den om aftnen, så troede de, at det kom fra bøtten. Men den lille nisse sad ikke længere rolig og lyttede til al den visdom og forstand dernede, nej så snart at lyset skinnede fra kvistkammeret, så var det ligesom om strålerne var stærke ankertove, der drog ham derop, og han måtte af sted og kigge ind af nøglehullet, og der ombruste ham da en storhed, som den vi føler ved det rullende hav, når Gud i stormen går hen over det, og han brast i gråd, han vidste ikke selv, hvorfor han græd, men der var i denne gråd noget så velsignet! – Hvor det måtte være mageløst dejligt, at sidde med studenten under det træ, men det kunne ikke ske, – han var glad ved nøglehullet. Der stod han endnu på den kolde gang, da efterårsvinden blæste ned fra loftslugen og det var så koldt, så koldt, men det følte den lille først, når lyset slukkedes inde på tagkammeret, og tonerne døde hen for vinden. Hu! så frøs han og krøb ned igen i sin lune krog; der 25


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Nissen hos spækhøkeren,

fortsat

var mageligt og behageligt! – Og da julegrøden kom med en stor klump smør, – ja, så var spækhøkeren mester! Men midt om natten vågnede nissen ved et frygteligt rabalder på vinduesskodderne, folk udenfor dundrede på; vægteren peb, der var stor ildløs; hele gaden stod i lysende lue. Var det her i huset eller hos naboens? Hvor? Det var en forfærdelse! spækhøkermadammen blev så befippet, at hun tog sine guld-ørenringe af ørene og puttede dem i lommen, for dog at redde noget, spækhøkeren løb efter sine obligationer og tjenestepigen efter sin silkemantille, den havde hun råd til; hver ville redde det bedste og det ville også den lille nisse, og i et par spring var han oppe ad trappen og inde hos studenten, som stod ganske rolig ved det åbne vindue og så ud på ilden, der var i genboens gård. Den lille nisse greb på bordet den vidunderlige bog, puttede den i sin røde hue og holdt på den med begge hænder, husets bedste skat var frelst! og så fór han af sted, helt ud på taget, helt op på skorstenen og der sad han belyst af det brændende hus lige overfor og holdt med begge hænder på sin røde hue, hvori skatten lå. Nu kendte han sit hjertelag, hvem han egentlig hørte til; men da så ilden var slukket og han blev besindig, – ja: “jeg vil dele mig imellem dem!” sagde han: “jeg kan ikke rent slippe spækhøkeren for grødens skyld!” Og det var ganske menneskeligt! – Vi andre går også til spækhøkeren – for grøden. Kilde: http://www.andersenstories.com/da/andersen_fortaellinger/nissen_hos_spaekhokeren

26


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Julens smørrebrød 2012

Juleaften den 24-12-2012 kl. 12.00 Risengrød med hvidtøl, smør og kanelsukker

Kage: Julekager

1. Juledag den 25-12-2012 aften:

Røget ål Lun leverpostej med bacon og champignon Frugtsalat med chokolade Ost: Brie med vindruer

Kage: Honningjuletræer

2. Juledag den 26-12-2012 aften:

Røget hellefisk med asparges Lun julemedister med rødkål Hønsesalat med ananas og karse Gorgonzola med peberfrugt og kiks

Kage: Macipanbrød

27


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Juleaften den 24. december 2012

Der vil på afdelingerne den 24. december kl. 17.00 blive serveret: Andesteg stegt m. svesker & æbler flæskesteg brunede & hvide kartofler rødkål & ½ æbler m. ribsgele Ris à la mande m. kirsebærsauce Pris for pårørende kr. 125 kr. Tilmelding senest onsdag d. 04-12-2012

28


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Juleevangeliet Lukasevangeliet kap. 2, vers 1-20 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. (1) I den samme egn var der hyrder, som lå på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engle frem for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: "Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe." Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: “Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!” Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: "Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os." De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad der havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. http://www.kvaglundkirke.dk/Juleevangeliet_i_tekst_og_billeder-8753.htm

29


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Juletræ-fest den 27.12.2012 Der vil blive afholdt juletræsfest Torsdag den 27. december kl. 13.30 - 16.00 i festsalen

Entre for børn = en gave til kr. 50,00 Med dit barns navn på Entre for voksne = kr. 25,00 Julemanden kommer og leger med børnene og der serveres godtepose og sodavand til børnene samt kaffe og kage til de voksne. 30


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Nytårssmørrebrød 2012-2013 Nytårsaften den 31-12-2012: Roastbeef med remoulade, augurksalat og ristet løg Hønsesalat med bacon Tarteletter med rejer, asparges og fiskeboller Ost: St.Albany med peperfrugt og kiks Kl. 24.00: Kransekage og champagne

1. Nytårsdag - aften den 01-01-2013 Lun ribbenssteg med rødkål Hamburgerryg med italiensk skalt, tomat og karse Røget laks med asparges Ost: Brie med vindruer og kiks Kage: Cremestand

31


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Nytårsaften - menu

Nytårsaftens´s menu kl. 11.45 2012

Nytårstorsk serveret med sennepssauce, kartofler, hakket æg og hakket rødbede Chokoladeskål med hindbærmousse og flødeskum Pyntet med nytårspynt

32


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Bakkegårdens fødselsdag

Den 19. september var der fødselsdagsfest, hvor mange beboere og deres pårørende var mødt op. Festudvalget havde valgt menuen Bornholmsk unghane med orangesauce og tilbehør samt citronfromage til dessert. Alt smagte utroligt godt (en stor tak til festudvalget) og indimellem blev der sunget sange. En musiker var også tilstede - han slog tonerne an til sangene og dansegulvet var fyldt allerede inden desserten. Alt i alt var det en meget vellykket aften.

33


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Solsikkekonkurrence Det var Wanda fra afd. Cst der i år vandt konkurrencen om den højeste solsikke. Wanda´s solsikke var 3 cm højere end Nynne´s, fra afd. Dst, solsikke. Præmien var 1 flaske vin. Tillykke

Bustur til Gerløv Kro En varm sommerdag gik turen til den idylliske Gerløv kro i Jægerspris. Det blev en heldagstur som startede med en smuk tur gennem Nordsjælland. Herefter en rundtur i det hyggelige sommerhusområde ikke langt fra kroen. Kl. 12.00 ankom vi til kroen og fik en skøn frokost og herefter en tur i den fine gårdhave som er fyldt med skulpturer i keramik og sten. Ved 14.30 tiden gik turen hjem mod Bakkegården, med et lille stop hos den lokale vej-bod, hvor der blev indkøbt friske ærter og jordbær. Personalet, Aktivitet og træning

34


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Halloween i Tivoli Afd. B havde arrangeret bustur til Tivoli, hvor der i anledning af Halloween var fint udstillet med græskar, hekse, edderkopper og mange andre (u)hyggelige ting. Vi startede med at gå en runde i den gamle have og se alle de fine ting. Der blev købt ind til både at modstå kulden og forkæle ganen i de mange boder. En lækker frokost blev indtaget på Restaurant Påfulen, og herefter endnu en runde i haven som endte med udendørs kaffe og varm kakao ved det Kinesiske Tårn. Så gik turen hjem til Bakkegården igen, hvor snakken gik lystigt i bussen om oplevelserne fra denne dejlige dag. Personalet, afd. B og Aktivitet & Træning

35


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Mølleåens møller

Mølleåen Mølleåen strømmer fra Furesøen gennem Nordsjællands smukke landskab og ud til Øresund ved den gamle Strandmølle. Dette område er Danmarks ældste industrilandskab. Siden middelalderen har der langs den brusende å ligget møller, som med tiden udviklede sig til små og store industrianlæg. Mølleåen er formentlig Danmarks ældste industrilandskab. Mølleåen var især centrum for den industrielle udvikling, dengang vandkraft var den vigtigste energikilde. MØLLEÅEN kaldes også for ”Industriens Vugge”. Siden middelalderen har vandmøllerne med deres mølledamme ligget som perler på en snor langs åen. Møllerne blev grundlagt som kornmøller, men fra 1500-tallet blev de fleste ombygget til industrimøller, der fremstillede krudt, kobber, geværer, tekstiler og papir. I løbet af 1600- tallet blev flere af de gamle kornmøller udbygget til regulære industrianlæg, der opførtes arbejderboliger, og hele små fabrikssamfund voksede frem. En udvikling der fortsatte i 1800-tallet og helt op i 1900-tallet. Ved Mølleåen var vandkraften en fælles ressource, som fysisk bandt anlæggende sammen, men som også skabte konflikter mellem virksomhederne. Derfor blev ”Fursø-Møllestrøms Interessentskab” dannet i 1724, og det havde som formål at løse fælles konflikter, ikke mindst om vandhøjden i mølledammene. Fra Furesøen til Øresund kan man over en strækning på 12 km følge mølleanlæggene: Frederiksdal, Lyngby, Fuglevad, Brede, Ørholm, Nymølle, Stampen, Rådvad og Strandmøllen. Disse ni møllesteder udgør kernen i Mølleåens industrilandskab. Hertil kommer andre indrustrianlæg langs Mølleåen, som fx Dansk Gardin & Textil Fabrik (1892-1913) i Lyngby og Ravnholm, nu ejet af teknologi-virksomheden Haldor Topsøe som dog ikke har brugt åens vand som drivværk. 36


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Mølleåens møller

, fortsat

Frederiksdal Mølle I 1668 købte Frederik 3. jorden, da han havde planer om at opføre et stort lyststed ved navn Frederiksdal. De indledende forberedelser blev foretaget, bl.a. nedrivning af flere af de daværende bygninger og opførelse af to teglovne på pladsen. Men kongen døde i 1670, og hans søn Christian 5. indstillede projektet. Han overgav jorden til sin gemalinde Charlotte Amalie, som sørgede for, at de indbringende anlæg bl.a. mølledriften, dambrug og skovdriften blev holdt ved lige. Hun ændrede den daværende kobbermølle til en papirmølle i 1673. I 1793 blev den tyske papirmager Johan Drewsen ansat som forpagter på møllen, samt på Strandmøllen, som dronningen ligeledes ejede. Papirproduktionen på Hjortholm blev dog ikke succesfuld, og den nedlagdes i 1700, og man faldt tilbage til kun at drive kornmølle på stedet frem til 1727 I 1739 overtog udenrigsminister Johan Sigismund Schulin forpagtningen af Frederiksdal, nogle år senere også de omkringliggende anlæg. Der opførtes i slutningen af 1700-tallet et stampeværk ved siden af kornmøllen til valkning af klæder. Møllen brændte i 1837, og der blev i stedet indrettet papirmølle, men også dette forsøg mislykkedes, og den blev nedlagt i 1845. Lyngby Mølle Er nævnt første gang i 1492, men er måske 500 år ældre. Siden 1762 har den bestået af to møller: Lyngby Søndre Mølle og Lyng by Nordre Mølle. Nordre Mølle er en vandmølle med brystfaldshjul, anlagt i 1762 som en udvidelse af Søndre Mølle. Møllen fungerede først som hammermølle, senere som kornmølle og er den eneste tilbageværende af Mølleåens ni møller, der stadig kan arbejde ved vandets kraft. Den gamle søndre møllebygning brændte i juli 1902 og blev totalt ødelagt. Den nuværende Søndre Mølle havde turbine som drivkraft. Fuglevad Mølle I tidens løb har vandmøllen fremstillet mel, kunstlæder, kobber, og tovværk, og i den sidste tid , mølleværket var virksomt, blev det benyttet til savskæreri og som galvaniseringsanstalt. I 1832 blev en hollandsk vindmølle opført på bakketoppen i Fuglevad, og de to møller blev drevet sammen som et betydeligt kornmølleri. 37


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Mølleåens møller

, fortsat

Brede Værk et minisamfund Brede var oprindelig en lokal kornmølle, der i 1600-tallet blev ombygget til krudtmølle og senere til kobber og messingværk. Ved Brede Værk kan man se industrimiljøets udvikling – hvordan industriens produktionsbygninger forandrede sig over en tid fra 1831 og frem til 1950’erne- både i forhold til udviklingen i selve produktionen og i byggeskikken Tekstilfabrikanten Johan Carl Modeweg købte i 1831 området i Brede, og i de følgende årtider opbyggede han her et af landets førende tekstilfabrikker. Her anlagde han en slags minisamfund, hvor der blev taget hånd om arbejderne ” fra vugge til grav”.

Udover fabrikken var her, børnepasning, skole, arbejderboliger og kirkegård, som stadig eksisterer. Fabrikken sørgede for arbejderen, men samtidig var arbejderen bundet til fabrikssamfundet som et barn til sine forældre. Mølleåens vandkraft var den oprindelige grund til, at klædefabrikken blev placeret her. I 1842 blev vandkraften fra Mølleåen suppleret med en dampmaskine, og i 1850’erne blev de gamle vandhjul erstattet af turbiner. Fabrikken lukkede i 1956 og i 1959 overtog Nationalmuseet bygningerne. Fabrikskomplekset blev fredet i 1990. Ørholm Mølle Møllen var oprindeligt en kornmølle, men blev den omdannet til krudtmølle. Krudtmøllen var en statslig virksomhed. 1724 blev møllen overtaget af hofkobbersmed Poul Badstuber, som i forvejen ejede Brede Mølle og Nymølle, og han indrettede i stedet en kobbermølle og jernvarefabrik på stedet. I 1793 blev fabrikken af to englændere, Henry Nelthropp og John Joseph Harris, omdannet til papirfabrik, primært med det formål at producere trykpapir, tapetpapir og blåt indpakningspapir. 38


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Mølleåens møller

, fortsat

Året efter købte de Nymølle, og de to møller fungerede derefter i 125 år som papirfabrikker. Fra 1830 og frem var det en langsom nedgangsperiode, da konkurrencen fra den langt større papirfabrik på Strandmøllen overtog markedet. I 1854 blev Ørholm solgt til ejerne af Strandmøllen og blev nu en del af, hvad der næsten kan betegnes som et dansk papirmonopol. I samme periode blev møllen moderniseret med dampkraft og turbiner. Fabrikken eksisterede til 1922. Fra 1930 til 1977 var der en krøluldstæppe- og springmadrasfabrik ved navn ”Lama” i bygningerne, derefter blev de købt af staten og anvendes i dag af Nationalmuseet. Nymølle Ved Nymølle fremstilledes kobber og våben fra grundlæggelsen i 1643 til 1794, men den var lille sammenlignet med Brede og Ørholm. Herefter var der papirfabrik frem til 1921. Den store bygning på tværs af åen er opført 1857. Der er en stor åbning i bygning, her har der siddet et stort vandhjul. Stampen Møllen var i de første århundreder en kornmølle, men i 1500-tallet blev der også indrettet et valkeværk på stedet. I starten benævnes møllen Stok eller Stubbemøllen, og med det møllens konstruktion, som bestod af en række tunge stolper der af vandhjulet løftedes op for at blive dunket ned af dets egen tyngde på klædet der skulle valkes. Det kaldes også at ”stampe” og deraf betegnelsen for møllen på stedet. Rådvad Mølle Raadvad ligger i Dyrehaven og er en velbevaret lille fabriksby med huse fra perioden ca. 1760-1920. Fabrikken havde først været krudtværk, men fra 1759 til 1973 blev her fremstillet redskaber af jern, lige fra barberblade til plove. Rådvad er stadig et kendt mærke inden for knive og køkkenredskaber; men siden 1973 blev de fremstillet i Brønderslev. Strandmøllen Er den østligste af industrianlæggene ved Mølleåen i Nordsjælland nær åens udløb i Øresund. Møllen blev anlagt i 1500-t. som papirmølle og fungerede senere som valkemølle. I 1718-1889 var den i familien Drewsens besiddelse (se J.C. Drewsen og Michael Drewsen) og blev da igen drevet som papirmølle. Den tilhørende privatejendom var i disse år et 39


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Mølleåens møller

, fortsat

i

ofte benyttet samlingssted for litterære kredse. Papirmøllen indgik 1889 i A/S De Forenede Papirfabrikker, der standsede produktionen ved Strandmøllen i 1898. Størstedelen af de tilhørende fabriksbygninger blev revet ned 1918, men kort efter genopført. 1920-92 produceredes der brint og ilt på Strandmøllen, og Strandmøllen Industrigas A/S har hovedsæde her (2006).

I dag har møllerne mest historisk interesse. Især ved Brede Værk kan man fornemme, hvordan det har været at bo i de små fabrikssamfund ved Mølleåen.

Skreveet af Pia Rasmussen

Vores aktivitetsmedarbejder Du har givet dejligt liv på Bakkegården og er til stor glæde for alle her. Du har charme, selvtillid og lækkert hår! Hilsner redaktionsudvalget

Ros til køkkenet Køkkenet skal have en stor rose som tak for den dejlige mad ved fødselsdagsfesten. Nynne, Dst 40


Bakkeg책rdsnyt november / december 2012

41


Bakkeg책rdsnyt november / december 2012

42


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Bakkegården har måtte tage afsked Bitten Adser Afd. D1 Den 27.08.2012 Palle Sørensen Afd. E 1.th. Den 06.09.2012 Dorrit Hansen Afd. D1 Den 14.09.2012 Edel Damgaard Afd. D1 Den 26.09.2012 Lajb Pelta Afd. B Den 08.10.2012 Jytte Jennum Afd. Dst Den 08.10.2012 Lili Schlüntz Afd. C1 Den 10.10.2012 Aase Mortensen Afd. E st.th. Den 16.10.2012 Lilian Else Larsen Afd. Dst Den 20.10.2012

Ophørt personale So.su.ass. Manar Mohamed Afd. E Den 31.10.2012 So.su.hj. Malene Langvik Afd. C1 Den 30.11.2012 So.su.hj. Stine Morell Hagen Afd. Flyvere Den 31.12.2012

Tak for godt samarbejde og held og lykke fremover 43


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Referat af beboer- og pårørenderådsmøde GLADSAXE KOMMUNE

NOTAT

Center Bakkegården/Rosenlund

Referat fra Beboer-Pårørenderådsmøde den 10. september 2012

Dato: 11. september 2012 Af: Birgitte Jørgensen

I mødet deltog: Mette Thoms, Birgit Clausen, Ebbe Skovsgaard, Nelly Uldall-Spanner, Lillian Madsen, Tove Barner, Anni Schirmacher Andersen, Lene Thaulow, Nina Moestrup og Birgitte Jørgensen (referent) Der var afbud fra: Marianne Tolsted, Leo Tolsted og Gerda True Mødet var indkaldt med flg. dagsorden:

1. Bemærkninger til dagsorden 2. Indkomne bemærkninger vedrørende referat fra mødet d.14. maj 3. Nyt fra formanden. 4. Nyt fra centerleder og afdelingerne. 5. Nyt fra de frivillige 6. Nyt fra seniorudvalget 7. Endelig beslutning om lukning af cafeen på Bakkegården i weekenderne 8. Eventuelt

44


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Referat af beboer- og pårørenderådsmøde

, fortsat

AD pkt. 1: Nina Moestrup spurgte om dato for afdelingsbestyrelsesmøde med FSB-deltagelse. Mette Thoms oplyste, at mødet er udskudt, da Bakkegårdens kontaktperson hos FSB p.t. er sygemeldt. AD pkt. 2: Det var en generel tilbagemelding at der er begejstring for det rengjorte fiskebassin mellem afd. C og D, AD pkt. 3: Punktet udgår AD pkt. 4: Mette Thoms orienterede: Der er planlagt en række anlægsarbejder på Bakkegården: Havestykket mellem C og D: Gartnerisektionen har p.t. meget travlt. Arbejdet kan derfor først forventes udført til foråret. Asfaltering af parkeringspladsen: Asfalteringen finder sted onsdag-fredag i indeværende uge. Der asfalteres hele vejen op til T-krydset v. kirken. Der vil i de dage, hvor arbejdet finder sted, kun være få parkeringspladser i dagtimerne. Der bliver lagt jernplader ud på græsset til brug for busserne der kører til Træningsenheden. Affaldssystem: Der bliver iværksat en ændring af affaldssystemet, som kræver en mindre ombygning af samtlige skyllerum. Der vil desuden ske ændringer af området ved containerne på parkeringspladsen. Dels pga. tilpasning til det nye affaldssystem men også for at Bakkegården kan leve op til kommunens fremtidige sorteringskrav vedr. affald. 45


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Referat af beboer- og pårørenderådsmøde

, fortsat

Indretning af hjemmeplejens gamle lokaler: Det har taget længere tid end forventet at få indhentet de nødvendige byggetilladelser mv. Alle tilladelser er nu kommet. Rummene indrettes til terapilokaler til fysioterapi og ergoterapi. Maling af gang og etablering af dobbeltdør ved afdeling E: Der etableres en ”sluse” mellem 2 dobbeltdøre. Vægge og døre males i ét – med samme motiv. Birgit Clausen orienterede om OL-arrangement: Arrangementet var en stor succes, med mange aktiviteter og god mad. Afdeling E havde også deltaget i arrangementet. AD pkt. 5: Tove Barner orienterede om at der aktuelt er 16 frivillige (uden besøgshundevennerne). Der afholdes frokost for de frivillige den 1. november 2012. Invitationerne er udsendt. Mette Thoms orienterede om, at der endnu ikke er fastsat dato for undervisning af de frivillige i efteråret. Birgit Clausen orienterede om at der p.t. er 6-8 besøgshunde, der kommer regelmæssigt. AD. Pkt. 6: Ebbe Skovsgaard orienterede om det forventede budget for 2013. Der forventes ingen nedskæringer på ældreområdet. Der afsættes penge til velfærdsteknologi. Der er planlagt et arrangement med stegt flæsk og persillesovs for enlige mænd over 75 år på Bakkegården i oktober måned. Der udsendes invitationer fra rådhuset pr. post. 46


Bakkegårdsnyt november / december 2012

Referat af beboer- og pårørenderådsmøde

, fortsat

AD. Pkt. 7: Ebbe Skovsgaard orienterede om at Seniorudvalgt har drøftet åbningstiderne for caféerne på hhv. Bakkegården og Møllegården. På Møllegården er der manglende søgning. Det er derfor besluttet, at der holdes åbent 1 time dagtligt. Vedr. lukningen i weekenderne på Bakkegården havde Ebbe Skovsgaard lovet udvalget, at BeboerPårørenderådet ville blive hørt. Mette fortalte at den almindelige søgning i weekenderne på Bakkegården havde været max 3-4 gæster pr. dag. Vedr. beboernes indkøb af cigaretter mv. sørger kontaktpersonerne for, at der er indkøbt det nødvendige til weekenderne. Pårørende kan købe mad, hvis de ønsker at spise med i weekenden – pårørende bestiller en spisebillet via personalet på afdelingerne. Der var ingen indvendinger mod weekendlukningen i Beboer-pårørenderådet.

47

Bakkegårdsnyt nov-dec 2012  

Bakkegårdsnyt nov-dec 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you