Page 1

Bakkegårdsnyt maj / juni 2014 Seniorcenter Bakkegården Center Bakkegården/Rosenlund Taxvej 18 2880 Bagsværd TELEFONNUMRE:

Hovednummer Afd. B Afd. Cst Afd. CI Afd. Dst Afd. DI Afd. E st.tv. Afd. E st.th. Afd. E 1.tv. Afd. E 1.th. Aktivitet og Træning Fax (afd. B, Cst og CI) Fax ( afd. E, Dst og DI)

ADMINISTRATIONEN:

Har åbent for personlig henvendelse: kl. 08.00 - 14.00 mandag - tirsdag samt torsdag - fredag. Onsdag lukket.

39 57 43 00 39 57 43 24 39 57 43 53 39 57 43 38 39 57 43 84 39 57 43 69 39 57 43 92 39 57 43 95 39 57 43 98 39 57 44 01 39 57 44 07 39 57 43 03 39 57 44 15

Har åbent for telefonisk henvendelse: kl. 08.00 - 14.00 mandag - tirsdag samt torsdag - fredag. Onsdag lukket. BAKKEGÅRDENS FRISØR:

Susanne Clausen har åbent i salonen: Mandag, torsdag og fredag Telefon: 39 57 44 69

BAKKEGÅRDENS FODTERAPEUT:

Susanne Nielsen har åbent: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Telefon: 39 57 44 68 TANDLÆGE:

Træffes - se opslagstavle ved døren.

MAIL-ADRESSE TIL BAKKEGÅRDEN:

bakkegaarden@gladsaxe.dk

REDAKTIONSUDVALGET BESTÅR AF:

Hanne Fog - aktivitet og træning Tina Kristiansen - køkken Pia Rasmussen - afd. E st.tv. Ann-Jeanett Grode - administrationen Jytte Friis - beboer afd. B Ingrid Eimer - beboer afd. B

HJEMMESIDEN TIL BAKKEGÅRDEN:

www.gladsaxe.dk/bakkegaarden

BAKKEGÅRDENS CAFE:

Har åbent: mandag-fredag fra kl. 10.30 - 13.30 Kioskvarer kan købes i cafeén.

Vi modtager gerne nye indlæg til Bakkegårdsnyt. Indlæg afleveres i administrationen eller sendes til bakkegaarden@gladsaxe.dk

BAKKEGÅRDENS KIOSK:

Kioskvarer købes i cafeén UDGÅENDE POST:

Kan lægges i den røde postkasse på gangen ved afd. A (ved Administrationen). Tømmes hver dag kl. 14.00 - dog ikke i weekender og på helligdage.

1


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Kontaktinformation på Bakkegården Daglig leder Tine Jørgensen Tlf. 39 57 43 47 Mail.adresse: tibajo@gladsaxe.dk Daglig leder for somatiske afdelinger Afd. B, Cst, C1, Dst og D1

Daglig leder Hanne Rügge Tlf. 39 57 43 90 Mail.adresse: hanrug@gladsaxe.dk Daglig leder for demens afdeling Afd. E

Serviceleder Sannie Ransby Tlf. 39 57 43 63 Mail.adresse: sofsnr@gladsaxe.dk Leder for køkken, rengøring og Team Teknik

Ejendomsmester Torben Schultz Tlf. 39 57 43 53 Mail.adresse: softsc@gladsaxe.dk

2


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Kontaktinformation Beboer- og pårørenderåd på Bakkegården

Formand Vakant

Næstformand Vakant

Beboerrepræsentant Jytte Friis Afd. B

Afd. B

Beboerrepræsentant Ingrid Eimer Afd. B

Afd. B

Pårørenderepræsentant Lene Kristensen

Tlf. 27 43 96 89 lenek55@gmail.com

Pårørenderepræsentant Lene Thaulow

Tlf. 39 18 34 32

Frivillig Tove Barner

Tlf. 60 67 73 40 tovebarner@hotmail.com

Byrådsmedlem Kim Wessel-Tolvig

kim.wessel.tolvig@gladsaxe.dk

3


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Bakkegårdsnyt udkommer

i følgende måneder

Bakkegårdsnyt udkommer hver 2. måned. Se oversigten nedenfor:

Juli / august udkommer juli September/oktober udkommer september November / december udkommer november

_________________________________________________________

Indlæg til Bakkegårdsnyt

Indlæg til Bakkegårdsnyt modtages gerne. Emnet er frit, kunne f.eks. være en livshistorie, en historie om gamle dage i Bagsværd, en gammel madopskrift m.v.

Indlægget skal afleveres til administrationen eller sendes til: bakkegaarden@gladsaxe.dk.

Deadline:

Juli / august-nummer

den 2. juni 2014

September / oktober

den 4. august 2014

November / december

den 2. november 2014

4


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Eventuelle lukkedage i Administrationen I fremtiden kan det hænde at administrationen på Bakkegården har lukket enkelte dage p.g.a. møder eller ligende. Såfremt beboere, pårørende eller personale har akut behov for hjælp: Ret henvendelse i den afdeling du er tilknyttet, eventuelt daglig leder. Ellers ret telefonisk henvendelse til administratioinen på Seniorcenter Rosenlund, telefon 39 57 45 00.

Bakkegårdsnyt findes på hjemmesiden Til orientering kan det oplyses, at Bakkegårdsnyt findes på Bakkegårdens hjemmeside. Web.adressen er: www.gladsaxe.dk/bakkegården Selve Bakkegårdsnyt ligger under fanen ”Aktiviteter” og dernæst ”beboerblad”

5


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Velkommen til nye beboere Henny Sørensen Svend Aage Markvadsen Ruth Pedersen Kamilla Therkildsen Viola Hummelshøj

Afd. Cst Afd. Dst Afd. C1 Afd. B Afd. D1

Den 11.03.2014 Den 17.03.2014 Den 31.03.2014 Den 11.04.2014 Den 15.04.2014

Velkommen til nyt personale Pia Dreyer Niels Faber Benda

Rengøringsassistent Rengøringsassistent

6

Den 01.03.2014 Den 01.03.2014


BakkegĂĽrdsnyt maj / juni 2014

Fødselsdage i maj og juni 2014

Maj: Mai Lis Christiansen Else Knudsen Marianne Basan Clara Bendixen Finn Magner Helle Christensen

Afd. Dst Afd. Cst Afd. E1.tv. Afd. C1 Afd. C1 Afd. E1.tv.

Den 05.05.2014 Den 11.05.2014 Den 17.05.2014 Den 21.05.2014 Den 26.05.2014 Den 29.05.2014

Afd. Est.th. Afd. D1 Afd. Dst

Den 03.06.2014 Den 16.06.2014 Den 30.06.2014

Juni: Tove Andersen Knud Erik Andersen Birgitte Skov

7


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Royale fødselsdage Maj 2014 Den 26. maj 2014 - Prins Frederik Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik (Frederik André Henrik Christian), (født 26. maj 1968 i København), kronprins til Danmark, greve af Monpezat, dansk tronarving. Kronprinsen er desuden nummer 322 i den britiske tronfølge. Han tilhører den franske slægt de Laborde de Monpezat gennem sin far, Hans Kongelige Højhed Henrik, Prinsgemalen (født Henri-Marie-Jean André greve de Laborde de Monpezat). Han nedstammer kognatisk fra det Glücksborgske kongehus, som er hans mors Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2.s fædrene slægt. Han er både tiptipoldebarn af Christian 9. og af den britiske dronning Victoria gennem sin mormor Dronning Ingrids familie. Kronprinsen er student fra Øregård Gymnasium i 1986. Han studerede fra 1992 til 1993 statskundskab ved det amerikanske Ivy League universitet Harvard University. Han var indskrevet som Frederik Henriksen. Herefter arbejdede han i tre måneder i 1994 ved den danske FN-mission i New York. Derefter lod han sig som sin mor før ham indskrive på Aarhus Universitet, hvor han igen studerede statskundskab. Han blev Cand.scient.pol. i 1995. I studietiden i Aarhus boede han på Marselisborg Slot. Fra oktober 1998 til oktober 1999 var kronprinsen udstationeret som 1. ambassadesekretær ved den danske ambassade i Paris. Kronprinsen ytrede i starten af 2007 ønske om at blive medlem af den Den internationale Olympiske Komité. Det medførte en debat, om det er muligt for den pr. definition apolitiske kronprins at fungere i en politisk komité. I 2009 modtog han undervisning i formidling for at øge sine chancer i IOC. I oktober 2009 blev han valgt som medlem af Komitéen for en periode på 8 år med 77 stemmer for og 7 imod. Kronprinseparret har virket som mæcener ved bestilling af vægmalerier i deres nye palæ på Amalienborg. Bl.a. har maleren Jesper Christiansen skabt tankevækkende malerier på palæets vægge.

8


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Royale fødselsdage maj 2014 Kronprinsen har gjort tjeneste i både Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet, og han er officer af alle værn. Det er tilsyneladende Søværnet der, som hos hans morfar Kong Frederik 9., har den største stjerne. Ved officielle lejligheder optræder kronprinsen ofte i Søværnets officersuniform. Det er bemærkelsesværdigt, at kronprinsen har gjort tjeneste ved den maritime eliteenhed Frømandskorpset. Det var her, han fik sit kælenavn Pingo, angiveligt fordi der gik hul på hans frømandsdragt, og den blev fyldt med vand, så han lignede pingvin da han gik på kajen (kilde: interview med kronprinsen den 10/8-2010, på dr tv, i forbindelse med flådens 500 års fødselsdag). Da han deltog i Ekspedition Sirius 2000, en kommerciel ekspedition med hundeslæde i Nordøstgrønlands nationalpark, opstod den udbredte[Kilde mangler] misforståelse, at han gjorde tjeneste ved Sirius-patruljen. I forbindelse med Søværnets 500 års jubilæum 14 august 2010, blev han udnævnt til kommandør i Søværnet og samtidigt til oberst i Hæren og Flyvevåbnet. Kronprins Frederik blev den 14. maj 2004 gift med Mary Elizabeth Donaldson (født 5. februar 1972 i Tasmanien, Australien). Vielsen fandt sted i Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, og bryllupsfesten blev holdt på Fredensborg Slot. Deres børn Christian Valdemar Henri John, født den 15. oktober 2005. Isabella Henrietta Ingrid Margrethe, født den 21. april 2007. Vincent Frederik Minik Alexander, født den 8. januar 2011, kl. 10.30 (tvilling). Josephine Sophia Ivalo Mathilde, født den 8. januar 2011, kl. 10.56 (tvilling). Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Kronprins_Frederik

9


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Royale fødselsdage juni 2014 Den 7. juni - Prins Joachim

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim (Joachim Holger Waldemar Christian, prins til Danmark, greve af Monpezat) (født 7. juni 1969), er prins til Danmark og yngste søn af Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. og Prins Henrik. Hans bopæl er Schackenborg Slot i Sønderjylland. Han er nr. 6 i arvefølgen til den danske trone og nr. 325 i arvefølgen til den britiske trone.

Han tilhører den franske grevelige[Kilde mangler] slægt de Laborde de Monpezat gennem sin far, Hans Kongelige Højhed Prins Henrik (født Henri-Marie-Jean André de Laborde de Monpezat). Og han nedstammer kognatisk fra det Glücksborgske kongehus, som er hans mor Dronning Margrethe 2.s fædrene slægt. Han er tiptipoldebarn af Christian 9., og også af bl.a. den britiske dronning Victoria. Døbt den 15. juli 1969 i Århus Domkirke Konfirmeret den 10. juni 1982 i Fredensborg Slotskirke Gift den 18. november 1995 i Frederiksborg Slotskirke med frøken Alexandra Christina Manley. Parret blev separeret den 22. september 2004 og skilt den 8. april 2005. I 2007 giftede Prinsesse Alexandra sig med Martin Jørgensen. Forlovet den 3. oktober 2007 med frøken Marie Cavallier. Gift den 24. maj 2008 i Møgeltønder Kirke, hvor frøken Marie Cavallier blev Prinsesse Marie. Er i motorsportskredse kendt for at køre racerløb i veteranbiler. Det blev den 30. april 2008 offentliggjort fra Kongehuset at ”... Hendes Majestæt Dronningen har besluttet, at Hans Kongelige Højhed Kronprinsen samt Hans Kongelige Højhed Prins Joachim tillægges titel af greve af Monpezat. Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary samt Hendes Kongelige Højhed Prins Joachims kommende ægtefælle frk. Marie Cavallier vil som følge heraf føre titlen grevinde af Monpezat. 10


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Royale fødselsdage juni 2014 Børn: Prins Nikolai William Alexander Frederik, født den 28. august 1999. Søn af Prins Joachim og grevinde Alexandra. Prins Felix Henrik Valdemar Christian, født den 22. juli 2002. Søn af Prins Joachim og grevinde Alexandra. Prins Henrik Carl Joachim Alain, født den 4. maj 2009. Søn af Prins Joachim og Prinsesse Marie. Prinsesse Athena Maguerite Françoise Marie, født den 24. januar 2012. Datter af Prins Joachim og Prinsesse Marie. Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Prins_Joachim

Den 6. juni - Prins Henrik Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, Henrik prins af Danmark (født Henri Marie Jean André, greve de Laborde de Monpezat[1] den 11. juni 1934 i Talence, Gironde, Frankrig) er Dronning Margrethe 2. af Danmarks prinsgemal. Han er søn af greve André de Laborde de Monpezat og Renée de Monpezat (født Renée Doursennot) og blev 10. juni 1967 gift med tronfølgeren, den senere dronning Margrethe 11


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Royale fødselsdage juni 2014 2. i Holmens Kirke i København. Parret har to børn, kronprins Frederik (født 26. maj 1968) og prins Joachim (født 7. juni 1969). Henrik blev født den 11. juni 1934 i Talence i Gironde, Frankrig som søn af greve André de Laborde de Monpezat og Renée de Monpezat (født Renée Doursennot)[3]. Han tilbragte en del af sin opvækst i Fransk Indokina. Hjemvendt til Frankrig blev han student fra gymnasiet i Cahors i 1950 og læste 1952-1957 jura og statskundskab ved Sorbonne, Paris samt kinesisk og vietnamesisk ved École Nationale des Langues Orientales. Senere studerede han orientalske sprog i Hong Kong og Saigon. Efter at have aftjent sin værnepligt i Algeriet 1959-1962 blev han ansat i Asien-afdelingen i Frankrigs udenrigsministerium. Fra 1963 til 1967 var han ambassadesekretær ved Frankrigs ambassade i London. Henrik giftede sig 10. juni 1967 i Holmens Kirke i København med Prinsesse Margrethe af Danmark, daværende tronfølger og senere dronning af Danmark. Parret har to sønner, kronprins Frederik (født 26. maj 1968) og prins Joachim (født 7. juni 1969). Fra 1974 har han og dronningen ejet vinslottet Château de Cayx. Prins Henrik modtog 1. juni 2011 prisen som ”Årets Europæer” om bord på Kongeskibet Dannebrog. Europabevægelsen lagde blandt andet vægt på Prins Henriks mangeårige virke i organitationen Europa Nostra. Prinsgemalen har ved flere lejligheder udtrykt sin frustration over befolkningens modtagelse af ham – særligt hans danskkundskaber – samt sin position internt i kongehuset, bl.a. i selvbiografien Skæbne forpligter fra 1996 og i forbindelse med nytårskuren 2002, hvor kronprins Frederik var vært under dronningens sygdom. Prins Henrik udtalte, at han følte sig som nummer tre – i stedet for nummer to. Det er blevet tolket som, at han som ægtemand til en dronning mener, at han bør være konge, præcis som en konges kone er dronning. Sprogprofessor Jørn Lund o.a. har imødegået kritikken af prins Henriks dansk, og det er ofte fremhævet, at prinsgemalens humor og venlighed er af en typisk dansk beskaffenhed. Prinsgemalen er i lighed med dronningen kulturelt interesseret. Han har udgivet flere digtsamlinger, der er oversat til dansk. Flere af hans digte er blevet sat i musik, bl.a. digte fra digtsamlingen Cantabile som danner baggrund for en symfonisk suite af samme navn af Frederik Magle.

12


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Royale fødselsdage juni 2014 I forbindelse med udgivelsen af digtsamlingen Frihjul i 2010 udtalte Prinsgemalen: ”Jeg ser poesi som en mulighed for fordybelse i en overfladisk tid præget af nyheder og underholdning, der gør os rodløse og rastløse. Poesi nærmer os verdens sande væsen, i poesien kan man nærme sig de evige spørgsmål som kærlighed, ensomhed og døden.” Prinsgemalen er en dygtig pianist. Den 8. marts 1970 spillede han Beethovens 3. klaverkoncert med Det Kongelige Kapel, dirigeret af hans svigerfar Frederik IX. Ved DR Koncerthusets åbning i januar 2009 dirigerede Prins Henrik DR Radiosymfoniorkestret. I 2013 indgik han i et utraditionelt samarbejde med popgruppen Michael Learns To Rock, hvor han spillede klaver i en indspilning af nummeret Echo. Prinsgemalen er en god, solid bridgespiller og protektor for Danmarks Bridgeforbund. Han har medvirket til flere bøger om gastronomi og er et vidende æresmedlem af Bornholms Vinklub. Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Henrik,_Prinsgemalen

13


Bakkeg책rdsnyt maj / juni 2014

Naturen i glimt

14


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Vinderen af påskeæg-konkurrencen Vinderen af påskeægkonkurrencen blev: Klara Bendix fra afd. C1 Tillykke - Præmien kan afhentes i Administrationen.

En lille hygge sudoku

15


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Fodpleje og frisør Fodterapeuttakster Bakkegårdens fodterapi Susanne Scott Nielsen Tlf. 39 57 44 68 En fodplejebehandling

kr. 275,00

Frisørtakster Bakkegårdens frisørsalon www.saksogkam.dk Tlf. 50 99 54 60 Herreklip Dameklip alene Dameklip med vask og føn Dameklip med vask og ondulation Vask og ondulation eller føntørring

kr. 170,00 kr. 275,00 kr. 350,00 kr. 350,00 kr. 195,00

Ved ugentlig behandling af vask, ondulation eller føntørring

kr. 160,00

Permanent med klip, føntørring eller vandondulation

kr. 660,00

Permanent uden klip Farvning

kr. 560,00 Efter aftale.

Alle priser er inkl. moms

16


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Aktivitetskalender for maj 2014 Dage

Faste Aktiviteter

Sted

Mandage

Aktivitetsrummet kl. 09.00 - 11.30 Bankospil kl. 13.00 - 15.00 Højtlæsning på afdeling

Aktivitetsrummet Festsalen Se opslag

Tirsdage

Male/tegnegruppe kl. 09.30 - 11.30 Mandegruppe kl. 10.00 - 12.00 Bagegruppe kl. 13.30 - 16.00 Vandregruppe kl. 14.00 - 15.30

Aktivitetsrummet Manderummet i kælderen Aktivitetsrummet Udendørs

Onsdage

Aktivitetsrummet kl. 09.30 - 11.30 Rullende café kl. 13.00 - 14.00

Aktivitesrummet Se opslag

Torsdage

Aktivitesrummet kl. 09.30 - 11.30 ”Aktiviteter på tværs” kl. 15.00 - 16.30

Aktivitetsrummet Se opslag

Fredage

Wellness kl. 09.30 - 11.30 Aktivitetsrummet kl. 09.30 - 11.30 Sanggruppe kl. 13.30 - 14.30

Se opslag Aktivitetsrummet Aktivitetsrummet

Øvrige aktiviteter for maj 2014 Den 6. maj

Dans i festsalen kl. 13.00 - 15.00 Festsalen ( i stedet for de andre eftermiddagsaktiviter denne dag - se ovenfor)

Den 12. maj Biblioteket kommer rundt

Alle afdelinger

Den 15. maj Gudstjeneste kl. 13.30 - for beboere på afdeling B, Afd. B Cst, C1, Dst, D1 Den 27. maj Gudstjeneste kl. 13.30 - for beboere på afdeling E

17

Afd. E


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Kalender for juni 2014 Dage

Faste Aktiviteter

Sted

Mandage

Aktivitetsrummet kl. 09.00 - 11.30 Bankospil kl. 13.00 - 15.00 Højtlæsning på afdeling

Aktivitetsrummet Festsalen Se opslag

Tirsdage

Male/tegnegruppe kl. 09.30 - 11.30 Mandegruppe kl. 10.00 - 12.00 Bagegruppe kl. 13.30 - 16.00 Vandregruppe kl. 14.00 - 15.30

Aktivitetsrummet Manderummet i kælderen Aktivitetsrummet Udendørs

Onsdage

Aktivitetsrummet kl. 09.30 - 11.30 Rullende café kl. 13.00 - 14.00

Aktivitesrummet Se opslag

Torsdage

Aktivitesrummet kl. 09.30 - 11.30 ”Aktiviteter på tværs” kl. 15.00 - 16.30

Aktivitetsrummet Se opslag

Fredage

Wellness kl. 09.30 - 11.30 Aktivitetsrummet kl. 09.30 - 11.30 Sanggruppe kl. 13.30 - 14.30

Se opslag Aktivitetsrummet Aktivitetsrummet

Øvrige aktiviteter for juni 2014 Den 3. juni

Dans i festsalen kl. 13.00 - 15.00 Festsalen ( i stedet for de andre eftermiddagsaktiviter denne dag - se ovenfor)

Den 19. juni Gudstjeneste kl. 13.30 - for beboere på afdeling B, Afd. Cst Cst, C1, Dst, D1 Den 23. juni Biblioteket kommer rundt

Alle afdelinger

Den 24. juni Gudstjenste kl. 13.30 - for beboere på afdeling E

Afd. E

OBS!!! I løbet af juni måned kommer vores spændende sommerferieskema ud. 18


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Menuplan maj 2014 Dato

Ugedag

Hovedret kr. 43,-

Biret kr. 12,-

1

Torsdag

2

Fredag

Helstegt nakkekam serveret med sherrysauce, smørstegte kar- Kærnemælkfromage m. frugtkomtofler og ærter pot Stegt fiskefilet serveret med persillesauce, kartofler og guleHenkogt fersken m. flødeskum rødder

3

Lørdag

Bøf Stroganoff serveret med persillekartoffelmos og majs

Chokolademousse m. flødeskum

4

Søndag

Flæskesteg serveret med skysauce, kartofler og delikatesseblanding

Fuglereder m. hindbærskum

5

Mandag

Frikadeller serveret med varm kartoffelsalat

Mandelbudding m. saftsauce

6

Tirsdag

7

Onsdag

Kogt sprængt nakke serveret med dildsauce, kartofler og gule- Tunmousse m. salat og brød rod FORÅRSFROKOST AFTEN : Millionbøf serveret med kartoffelAlliancegrød m. fløde mos

8

Torsdag

Ovnbagt fisk m. pesto serveret med urtesauce og kartoffelbåde

9

Fredag

Krebinet serveret med stuvet ærter og gulerod og kartofler m. Aspargessuppe persille

10

Lørdag

Glaseret skinke serveret med flødekartofler og broccoli

Jordbærmousse m. flødeskum

11

Søndag

Paprikagryde serveret med ris og ærter

Kræmmerhuse m. flødeskum og flødeskum

12

Mandag

Fiskefrikadeller serveret med kold remouladesauce, kartofler og blandet grøn salat m. flødedressing

Chokoladebudding m. flødeskum

13

Tirsdag

Tarteletter med høns i asparges

Tomatsuppe m. nudler

14

Onsdag

Stegt kalvelever serveret med flødesauce, bløde løg, persillekartoffelmos og parisercarotter

Kiwistikkelsbærdessert

15

Torsdag

Farsbrød m. spinat serveret med skysauce, kartofler og blomkål m. persille

Rabarbergrød m. fløde

16

Fredag Bededag

Urtemarineret nakkesteg serveret med rødvinssauce, kartoffelbåde og grøntsagssymfoni

Hvid chokolademousse m. frugtkompot

17

Lørdag

Vikingegryde serveret med kartoffelmos og ærter

Henkogt pære m. karamelskum

18

Søndag

Bankekød serveret med kartofler og bønner

Fløderand m. frugtcocktail

19

Rabarberkage m. flødeskum


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Menuplan maj 2014 19

LørUgedag Mandag

20

Tirsdag

Nakkekotelet i fad serveret med flødesauce, kartofler og ærter Frugtsalat m. råcreme

21

Onsdag

Dampet laks serveret med hollandaisesauce, kartofler og smørsaute-rede grøntsager

Rødgrød m. fløde

22

Torsdag

Hakkebøf serveret med bløde løg, skysauce, kartofler og blandet grøn salat

Rejecocktail m. brød

23

Fredag

Svensk pølseret serveret med grøntsagssymfoni

Æblesuppe m. creme fraiche

24

Lørdag

Rullesteg serveret med flødesauce, kartofler og små gulerødder

Citronfromage m. flødeskum

25

Søndag

Stegt kylling serveret med flødesauce, kartofler, agurkesalat og ra-barberkompot

Marcipanfrugttærte m. vaniljecreme

26

Mandag

Tiramisu

27

Tirsdag

Persillegratineret fisk serveret med krydret tomatsauce, kartofler og ærter Farsbrød m. spinat serveret med skysauce, kartofler og delikatesse-blanding

28

Onsdag

Stegt flæsk serveret med persillesauce, kartofler og gulerod

Kirsebærgrød m. fløde

29

Torsdag

Kalvefrikassé serveret med kartofler

Rabarbertrifli

30

Fredag

Æggekage m. bacon serveret med tomat, purløg og brød

Kærnemælkssuppe m. rosiner

31

Lørdag

Kalkunschnitzel serveret med paprikasauce, kartoffelbåde og majs

Hjemmelavet jordbæris m. jordbærsauce og vafler

Dato

Hovedret kr. 43,-

Biret kr. 12,-

Boller i karry serveret med ris og broccoli

Champignonsuppe

Åbningstider i cafeén:

Varm mad:

Mandag - torsdag Fredag Lørdag Søndag

11.30 - 13.00 11.30 - 13.00 Lukket Lukket

10.30 - 13.30 10.30 - 13.30 Lukket Lukket

Venlig hilsen Økonomaen Kun for pensionister i Gladsaxe Kommune. Køkkenet forbeholder sig ret til at ændre i menuplanen.

20

Blomkålssuppe m. persille


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Menuplan juni 2014 Dato

Ugedag

Hovedret kr. 42,-

Biret kr. 12,-

1

Søndag

Ribbensteg serveret med skysauce, kartofler og delikatesseblanding

Brownies m. flødeskum

2

Mandag

Frikadeller serveret med stuvet spidskål og kartofler m. persille

Tomatsuppe m. nudler

3

Tirsdag

Hvid fisk dampet i hvidvin og urter serveret med urtesauce, smør-sauterede kartofler og blandet salat

Rabarbersuppe m. flødeskum

4

Onsdag

Kotelet i fad serveret med skysauce, ris og grøntsagsblanding

Vaniljebudding m. saftsauce

5

Torsdag

Hjerter i flødesauce serveret med kartoffelmos og broccoli

Henkogt fersken m. makronskum

6

Fredag

Blomkålsgratin m. skinke serveret med persillesmør og brød

Alliancegrød m. fløde

7

Lørdag

Stegt kylling serveret med flødesauce, nye kartofler, agurkesa- Mocca - fragilitè lat og rabarberkompot

8

Søndag Pinsedag

Kalvesteg stegt som vildt serveret med vildtsauce, nye kartofler og ærter

Jordbærmousse m. flødeskum

9

Mandag

Flæskesteg serveret med flødesauce, nye kartofler og rødkål

Hjemmelavet is m. vafler

10

Tirsdag

Farsbrød serveret med tomatsauce, kartofler og bønner

Champignonsuppe

11

Onsdag

Hakkebøf serveret med bløde løg, kartofler, skysauce og blandet sa-lat

Rejecocktail m. brød

12

Torsdag

Paprikagryde serveret med ris og blomkål m. persille

Rødgrød m. fløde

13

Fredag

Hjemmelavet pizza m. tomatsauce, hakket oksekød og ost ser- Kold æblesuppe m. creme fraiche veret med blandet salat

14

Lørdag

Hamburgerryg serveret med stuvet spinat og brune kartofler

Henkogt pære m. karamelflødeskum

15

Søndag

Stegt fisk serveret med persillesauce, nye kartofler og snaps

Ananasfromage m. flødeskum

16

Mandag

Kogt kalv serveret med dildsauce, kartofler og majs

Klar suppe m. urter og boller

17

Tirsdag

Æggekage m. bacon, tomat, purløg serveret med brød

Kærnemælkssuppe m. rosiner

18

Onsdag

Sct. Hansfest. Grillet pølser, kotelet serveret med kold kartoffelsalat og blandet grøn salat m. flødedressing

Fløderand m. jordbær

2. pinsedag

21


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Menuplan juni 2014 Ugedag

Hovedret kr. 42,-

Biret kr. 12,-

19

Torsdag

Krebinet serveret med stuvet ærter og gulerod m. persille og kartofler

Frugtsalat m. chokodrys

20

Fredag

Fiskefrikadeller serveret med citronsauce, kartofler og gulerod Rabarbergrød m. fløde

21

Lørdag

Kalvefrikassè serveret med kartofler m. persille

Henkogt fersken m. makronflødeskum

22

Søndag

Chokolademousse m. flødeskum

23

Mandag

Glaseret skinke serveret med flødekartofler og dampet broccoli Græsk farsbrød serveret med stegte kartoffelbåde, tzatziki og ærter

24

Tirsdag

Koldskål m. kammerjunker

25

Onsdag

Stegt flæsk serveret med persillesauce, kartofler og gulerødder Boller i carry serveret med ris og bønner

26

Torsdag

Dampet laks serveret med hollandaisesauce, kartofler og blan- Frisk frugt det grøn salat

27

Fredag

Stegt lever serveret med bløde løg, flødesauce, kartofler m. persille og asie

Jordbær/rabarbergrød m. fløde

28

Lørdag

Kalkunbryst serveret med cremet peberfrugtsauce, smørristede kar-tofler og broccoli

Kræmmerhuse m. flødeskum & syl-tetøj

29

Søndag

Flæskesteg serveret skysauce, kartofler, blomkål og gulerodssave

Sherryfromage m. flødeskum

30

Mandag

Lasagne serveret med blandet salat

Hawaikoldskål

Åbningstider i cafeén:

Varm mad:

Mandag - torsdag Fredag Lørdag Søndag

11.30 - 13.00 11.30 - 13.00 Lukket Lukket

10.30 - 13.30 10.30 - 13.30 Lukket Lukket

Venlig hilsen Økonomaen Kun for pensionister i Gladsaxe Kommune. Køkkenet forbeholder sig ret til at ændre i menuplanen.

22

Minestronesuppe

Kirsebærgrød m. fløde


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Kom maj du søde milde... Kom, maj, du søde milde! Tekst: C. A. Overbeck Melodi: W. A. Mozart, 1791 Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn, og lad ved bæk og kilde violen blomstre skøn. Hvor ville jeg dog gerne, at jeg igen den så! Ak, kære maj, hvor gerne igen i marken gå. Om vintren kan man have vel mangt et tidsfordriv. Man kan i sneen trave, å ja, et lystigt liv. Har leg af mange arter, især ved juletid, vel også kanefarter på landet hid og did. Men når sig lærker svinge mod sky med lifligt slag, på engen om at springe det er en anden sag! Men nu min kæphest rolig i krogen hist må stå, thi uden for vor bolig man kan for søl ej gå. Du derfor smukt dig skynde, kom, kære maj, o kom, at snart vi kan begynde på marken vor springom. Men frem for alt du mange violer tage med, og nattergalesange og kukkeren tag med! Kilde: http://www.ugle.dk/kom_maj_du_soede_milde.html

23


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Genforeningsdag

Valdemarsdag

Den 15. juni 1920 skete den formelle overdragelse af Nordslesvig til Danmark, som det fremgår af Traktat af 5. juli 1920, hvor også den nye grænses forløb tværs over Sønderjylland er beskrevet. Danske embedsmænd tiltrådte deres stillinger dagen efter. Dagen falder sammen med Valdemarsdag til minde om slaget ved Lyndanisse den 15. juni 1219, hvor Dannebrog i følge legenden faldt ned fra himlen under et af Valdemar Sejrs felttog. Legenden stammer fra Christiern Pedersens dansk krønike fra begyndelsen af 1520’erne og franciskaneren Peder Olsen i 1527, der knytter begivenheden til ovennævnte slag. Baggrunden for legendens tilblivelse er formentlig kong Hans’ nederlag i Ditmarsken i 1500, hvor flaget gik tabt for senere at blive tilbageerobret af Frederik 2. i 1559, hvorefter Dannebrog blev ophængt i Slesvig Domkirke. Den symbolske indlemmelse af Nordslesvig i Danmark skete med Christian 10.s ridt over grænsen ved Frederikshøj den 10. juli 1920 og ved den store genforeningsfest på Dybbøl Banke den 11. juli 1920. Server nye kartofler på Valdemarsdag Valdemarsdag den 15. juni er traditionen tro den dag, hvor vi starter på at spise nye kartofler. På plejecentrene rundt om i landet er der tradition for at fejre Valdemarsdag. Måske ved at hejse flaget, men også ved at servere nye kartofler med en snaps eller to til. Kartoffeltraditionen er stiftet af Dansk Kartoffelråd, og ideen er at markere, at det nu er tid til at nyde nye, danske kartofler.

Så derfor skal Bakkegården da også have friske kartofler den 15. juni

24


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Sankt Hans Hvem er Sankt Hans? Den helgen, som har lagt navn til Sankt Hans er Johannes Døberen. Den 24 juni er Johannes Døberens helgendag. På dansk er hans navn, Johannes, blevet til Hans - og dagen før hans dag er derfor Sankt Hans´ aften. På fosterhilsen med Jesus I bibelen er hans historie som bekendt nært forbundet med Jesus´. På mange tidlige fremstillinger mv. ser man, hvordan Jesus og Johannes Døberen hilser på hinanden som fostre, inden i deres mødres maver. Senere døbte Johannes Jesus, og fik også selv et trist endeligt. Herodes Antipas´steddatter Salome forlangte hans hoved på et fad efter en bemærkelsesværdig danseopvisning - og fik det. Johannes har strengt tage to helgendagen - nemlig foruden 24. juni også 29. august, der er hans dødsdag. I Johannesevangeliet sammenligner Johannes Døberen sig med Jesus og siger at "han (dvs. Jesus) bør det at vokse, mig at forringes". Dette svarer fint til årets gang, hvor dagene jo bliver kortere efter Sankt Hans og længere efter jul.

Sankt Johannes Sankt Hans

Sankt Hans bene og helligkilde I Ørslev på Sjælland opbevarede man langt frem i tiden en lille samling "Sankt Hans bene" - 3 menneskeknogler, der

sammen med et træhoved blev båret i procession på et særligt træfad fra kirken til en nærliggende helligkilde. Skikken fortsatte måske efter reformationen, for fadet som ben og hoved ligger på et fra 1625. Både hovede, fad og ben findes nu på Nationalmuseet. Hvorfor brænder vi Sankt Hans-bål? Det bål, som brændes til Sankt Hans er ikke helt det samme som dét bål, heksene blev brændt på. Midsommerilden har en lidt anden historie end henrettelsesbålet, der blev anvendt, når dømte troldfolk skulle af med livet. Sankt Hans bålet et blot en af flere blustraditioner i bondesamfundet.

25


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Sankt Hans,

fortsat

Vild ild Bålet eller ilden opfattedes som ondtafværgende, og skulle helst tændes med "vild" ild eller "nødild", dvs. ild, der var lavet helt fra grunden. I folketraditionen er der en generel opfattelse af, at hekse er særligt aktive på magiske helligaftener, fx ved at samle ingredienser til deres trolddomsaktiviteter, eller ved at rejse til heksemøder, enten ved Troms Kirke, eller Bloksbjerg i Harzen. Ilden skal skræmme dem, og forhindre dem i at holde rast. Desuden var der jo også tale om en social skik, hvor man kunne mødes og feste. Ikke kun til midsommer I visse egne af Danmark brugte man også blus til pinse og Valborgaften, d. 30 april. Men efterhånden blev bålskikken kun knyttet til Sankt Hans aften. En af grundene kunne være kalenderreformen i år 1700. Kalenderen rykkede 11 dage frem. I det tidlige forår, kan de ca. 2 uger have betydet, at var for koldt til at sidde ude om aftenen til bål. Nogle steder brugte man ikke et egentligt bål, men antændte halmknipper, som blev svunget på lange stænger. En kombination af bål og blus kunne man også opleve. Kilde: http://www.historie-online.dk/special/sankthans/hans.htm

Der brændes midsommerbål, men yderst til venstre "blusses" der også med et brændende halmknippe eller en tjæretønde på en stage. (Billedet findes i dag på Ribe Kunstmuseum)

HJÆLP SØGES til at lave heksen til bålet !! Vil du være med til at lave heksen til Sankt Hans bålet, er du meget velkommen til at komme ind i aktivitetsrummet hver formiddag fra den 1. juni frem til den 17. juni.

26


Bakkeg책rdsnyt maj / juni 2014

27


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Midsommervisen Midsommervisen “Vi elsker vort land” De tre første vers, som normalt synges ved bålfester Text: Holger Drachmann, 1885 Melodi P. E. Lange-Müller, 1885 Vi elsker vor land, når den signede jul tænder stjernen i træet med glans i hvert øje. Når om våren hver fugl, over mark, under strand, lader stemmen til hilsende triller sig bøje: Vi synger din lov over vej, over gade, vi kranser dit navn, når vor høst er i lade, men den skønneste krans, bli'r dog din Sankte Hans! Den er bunden af sommerens hjerter, så varme så glade. Vi elsker vort land, men ved midsommer mest, når hver sky over marken velsignelsen sender, når af blomster er flest, og når kvæget i spand giver rigeligst gave til flittige hænder; når ikke vi pløjer og harver og tromler, når koen sin middag i kløveren gumler, da går ungdom til dans på dit bud Sankte Hans ret som føllet og lammet, der frit over engen sig tumler. Vi elsker vort land, og med sværdet i hånd skal hver udenvælts fjende beredte os kende, men mod ufredens ånd under mark over strand, vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde hver by har sin heks, og hver sogn sine trolde. Dem vil vi fra livet med glædesblus holde vi vil fred her til lands Sankte Hans, Sankte Hans! Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli'r tvivlende kolde. 28


Bakkeg책rdsnyt maj / juni 2014

29


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Skovtur 2014 til restaurant Bellahøj

Til beboerne på Gladsaxe Kommunes seniorcentre og plejehjem Seniorudvalget har hermed fornøjelsen at invitere dig til den årlige skovtur for beboere på kommunens seniorcentre og plejehjem. I år går turen til den smukke og idylliske Restaurant Bellahøj, den gamle gård fra 1792, som ligger smukt på toppen af København med udsigt over byen. Skovturdagen for Bakkegården er mandag den 19. maj 2014 Der er lagt op til en dejlig skovtur med skøn mad og drikke samt sang, musik og underholdning med det herlige og underholdende musiker-par Kim & Klaus. Restaurant Bellahøj er kendt for sit dejlige køkken, hvor alt er hjemmelavet. Til frokost serverer kokkene en to-rettes menu, som til forret består af hjemmerøget laks på plukket salat, serveret med parmasankiks og basilikumpesto. Til hovedret serveres gammeldags oksesteg serveret med sommer-grønt, agurkesalat og tyttbær. Hertil nye danske kartofler og sovs. I prisen på 150 kr. pr. person er to genstande indkluderet, efter eget valg (øl, vin, vand). I pausen er der mulighed for en dejlig spadseretur i Bellahøjparken, som ligger bagved restauranten. Her fører stier ned omkring Degnemosen, til de tre bronzealderhøje fra fortiden samt til parkens amfiteater. Efter pausen serveres eftermiddagskaffe og hjemmelavet Marcel chokoladekage med danske jordbær og krystalliseret hvid chokolade og vaniljeis, garneret med pistacie-twill. Og så er der sang, musik og dans. Program for dagen 10.00 Busserne ankommer med afgang kl. 10.30 – så kører vi en smuk tur ud i det grønne 12.30 Ankomst til Restaurant Bellahøj 13.00 Frokost med sang, musik og underholdning v/ Kim & Klaus 14.15 Pause 15.00 Kaffe og Marcel chokoladekage 15.45 Afslutning og hjemkørsel – hjemkomst ca. kl. 16.30 Seniorudvalget ønsker alle en rigtig dejlig skovtur! Du vil inden for kort tid hører nærmere om turen i din afdeling. 30


Bakkeg책rdsnyt maj / juni 2014

31


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Nyt fra køkkenet Så er det endnu engang blevet tid til at tage et kig ind i køkkenet… Påsken stod for døren, og som traditionen byder sig fejeres dette med en påskefrokost for beboerne, deres pårørende samt personalet. Planlægningen til sådan et arrangement starter godt og vel 2 måneder før. Menuen skal fastlægges & der skal sendes tilmeldingsblanketter ud til afdelingerne. Der skulle produceres: 800 frikadeller 12 kg frugtsalat 900 skiver hamburgerryg 400 halve deviled eggs (se fremgangsmåde nedenfor) Som noget nyt i år lavede vi en amerikansk påskespecialitet ”Deviled eggs” Det består af et hårdkogt æg, hvor blommen fjernes & røres sammen med mayonaise, sennep & purløg samt salt/ peber. Når cremen er rørt og smagt til, kommes den i en sprøjtepose, med en stjernetylle og kommes tilbage i den udhulet æggehvide. Så var der serveret & velbekomme! P.s Tusinde tak for alle roserne vedr. påskefrokosten dagen derpå der lunede…

32


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Kryds og tværs

Navn________________________Afd.:______________Løsning:_______________ Løsningen afleveres i Administrationen senest den 2. juni 2014 Vindere af sidste krydsord: 1. præmie - kr. 100,00 Lilian Madsen, afd. Dst 2. præmie - kr. 75,00 Aktivitet og træning 3. præmie - kr. 50,00 Annelise Kristensen, afd. D1 33


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Aktiviteter siden sidst Fastelavn den 3. marts 2014 i festsalen Mange beboere var mødt op med festlig humør for at slå katten af tønden sammen med børnene på Taxvej. Hos beboerne blev der kåret en kattedronning - Mai Lis Christiansen og og en kattekonge Ib Marcellos. Endvidere blev der også kåret en kattedronning og kattekonge hos børnehavebørnene. Her et lille udpluk for dagen.

34


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Aktiviteter siden sidst Tur i det blå Jytte Friis, Anna Christiansen og Lene Rimmen var på en spadsertur ved Højgården i det dejlige vejr.

35


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Aktiviteter siden sidst

, fortsat

Bagegruppe Så bages der dejlige boller i Aktivitetrummet

Tur til Den Blå Planet Der har indtil nu været 3 oplevelsesrige busture til Den Blå Planet. Alle beboere der har været med er enige om, at det er et fantastisk flot sted. Vi mødtes ved bussen kl 10, alle i godt humør og spændte på hvad de skulle ud og se, da de fleste kendte det gamle Danmarks Akvarium i Charlottenlund og som nu hedder Den Blå Planet. Den Blå Planet ligger smukt ud til vandet i Kastrup. Det tog ca. en time at køre derud, alle gange har solen skinnet og udsigten fra bussen var god, alt imens de fik lidt af vide om det de så. 36


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Aktiviteter siden sidst,

fortsat

Den Blå Planet fortsat Vi nød alle hav-suset, og så på de mange store vindmøllerne ude i vandet ved Kastrup Havn. Både udefra og indefra på Den Blå Planet var alt vi så meget imponerende. Der var fisk og akvarier i alle størrelser og farver, mange flotte arter som man ikke havde set før. Der blev kigget, snakket og udersøgt en hel del, og indimellem fik vi en lækker frokost på Mayer`s cafe, hvor vi derefter så endnu mere - den store blæksrutte, søløver og meget mere. Vi sluttede af med at shoppe lidt i butikken ved udgangen, med blå tasker, porcelæn, smykker og meget mere med fiskemotiver på. En smuk tur hjemaf igennem det gamle København over Rådhuspladsen. Alle var glade, trætte og mætte da vi nåede til Bakkegården. Mvh Susan, Aktivitet og Træning

Læg mærke til hvor små personerne er foran akvariet

Ovenstående var den mest fotograferet ”fisk”

37


Bakkeg책rdsnyt maj / juni 2014

Aktiviteter siden sidst, Den bl책 planet, fortsat Lidt flere stemningsbilleder fra turen p책 Den Bl책 Planet

38

fortsat


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Aktiviteter siden sidst,

fortsat

Påskefrokost med de frivillige Disse skønne billede er af vores uundværlige frivillige hjælpere, som vi er så heldige, at have i huset. Vi takker for jeres fantastiske hjælp som gør det muligt at nå flere beboere. Vi håber, at vores beboere kan få glæde af jer i mange år. Kærlig hilsen Bakkegården - Susan, Hanne og Dorrit fra Aktivitet

De danske øer - Bornholm Bornholm er en ø beliggende i den allerøstligste ende af Danmark, i Østersøen. Bornholm kaldes også for klippeøen eller solskinsøen. Øen har et areal på 589,38 km² og der er 40.215 indbyggere 1 januar 2014. Administrativt sorterer Bornholm under Bornholms Regionskommune som igen hører under Region Hovedstaden. Øen er en del af det gamle danske kerneland Skånelandene, og er den eneste, som i dag er dansk. Øen har form omtrent som et parallelogram, hvor nord- og sydkysten er ca. 40 km lang, mens øst- og vestkysten er ca. 30 km; omkredsen er 141,4 km. De tidligere bornholmske jernbaners gamle linjer er udlagt som cykelstier og snor sig gennem terrænet 39


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

De danske øer - Bornholm,

fortsat

med svage stigninger. Den snoede linjeføring skyldes, at jernbanen skulle passere de enkelte bestyrelsesmedlemmers gårde. Bornholms forhistorie - vikingetiden: Øen var selvstændig med egen konge. Opdelingen i fire herreder er sket i vikingetiden. Middelalderen: Bornholm har ikke haft egentlige landsbyer, men har siden oldtiden bestået af spredtliggende enkeltgårde og ofte huse, som lå på række. Gårdene registreret i 1616 viser det tydeligt. Kongen og kirken var længe i strid om Hammershus og dermed om herredømmet over Bornholm. I over 200 år – frem til 1525 – var "slottet" (Hammershus) underlagt bispestolen, hvorefter Frederik 1. gav Bornholm som len til lübeckerne som pant i 50 år. Det var både et pant for lån og en tak for fordrivelse af Christian 2. Bornholm var dansk len frem til enevælden. Enevælden: Bornholm tilfaldt Sverige, da Danmark mistede Skånelandene ved Freden i Roskilde efter Svenskekrigene, men en oprørsgruppe under ledelse af bl.a. Jens Pedersen Kofoed og Villum Clausen medvirkede til, at Bornholm befriede sig selv i december 1658 efter drabet på den svenske kommandant Johan Printzensköld i Rønne, 8. december 1658. Ved Freden i København 27. maj 1660 kom Bornholm igen formelt under Danmark, mod at 18 godser i Skåne de Bornholms vederlagsgodser skulle købes til den svenske krone. Attenhundredetallets befolkningsudvikling: Befolkningen var i årene 1800 til 1880 fordoblet fra ca. 20.000 til 40.000 og fulgt resten af landets fordobling fra en til to millioner. Men efter 1900 gik befolkningstallet på Bornholm langsomt i stå mellem 40 til 50.000, mens resten af Danmark fordoblede sit indbyggertal fra to-en-halv million til ca. 5 millioner i 1900-tallet. Hvis Bornholm havde fulgt udviklingen i resten af Danmark, ville der have været en befolkning på over 100.000 indbyggere i dag.

40


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

De danske øer - Bornholm,

fortsat

Bornholm under 2. verdenskrig: Ved Dueodde findes to store tyske kanonbunkere, der aldrig blev bygget færdig. Bornholm blev først besat den 10. april 1940 og ikke som resten af Danmark 9. april 1940 og heller ikke befriet 4. maj 1945. Den tyske kommandant von Kamptz nægtede at kapitulere til russerne. Det bevirkede at Rønne og Nexø blev bombaderet af russerne 7. og 8. maj 1945. Russerne ankom den 9. maj og befriede øen. De forlod først Bornholm igen den 5. april 1946, og først da sluttede besættelsen for Bornholm. Efter krigen fik Bornholm hjælp fra Sverige med genopbygningen af Rønne og Nexø. Bornholm under den kolde krig: Under den kolde krig i 1950' og 60'erne var der frygt for, at Sovjetunionen ville invadere Bornholm, som de frivilligt havde forladt i 1946. Bornholm lå for Nato et strategisk sted i Østersøen tæt på DDR og Polen, der hørte til Warszawapagten. Byer: De større byer på øen ligger ved kysten og har en havn – med én undtagelse: Aakirkeby (der dog har en havn ved Boderne). Den største hedder Rønne og så følger ellers – med uret – Hasle, Sandvig, Allinge, Gudhjem, Svaneke og Nexø.

http://da.wikipedia.org/wiki/Bornholm

Den bornholmske folkedragt:

En gift kone fra Bornholm

En kirkedragt fra Bornholm 41


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Beboer- og pårørenderådsmøde den 24.02.14 Mødedeltagere: Kim Wessel-Tolvig - AFBUD Tove Barner Jytte Friis Ingrid Eimer Lene Kristensen - AFBUD Lene Thaulow Mette Thoms Camilla Norby Larsen Bakkegårdens

Byrådsmedlem Frivillig Beboer, Bakkegården, afd. B Beboer, Bakkegården, afd. B Pårørende, Bakkegården, afd. D1 Pårørende, Bakkegården, afd. Cst Centerleder Souschef

hjemmesideadresse:

www.gladsaxe.dk/bakkegaarden

1. Bemærkninger til dagsorden Budgetønsker kommer på dagsorden, som pkt. 6 Mødedatoer kommer på dagsorden, som pkt. 7 2. Nyt fra centerledel-sen og afdelingerne Efter kommunalvalget er Kim Wessel-Tolvig, byrådsmedlem, kommet i beboer- og pårørenderådet i stedet for Ebbe Skovs-gaard. Der har været diverse arrangementer siden sidst, bl.a. julefe-ster, gudstjenester osv. og så har der som noget nyt været afholdt Maskaradebal, hvilket var en stor succes. Der afholdes fastelavn den 3. marts, hvor beboere og børne-haven på Taxvej skal slå katten af tønden. Det plejer at være en succes. Der skal indkøbes havemøbler til det nye havestykke mellem afd. Cst og Dst. Det er FSB der står for budgettet, men det kan være at Bakkegården må betale lidt dertil. Når møblerne skal indkøbes, skal 2-3 beboere deltage, så vi er sikker på at få de korrekte stole (pga. benhøjde) og borde. Der er også et ønske om at få indkøbt plantekasser på hjul. Umiddelbart ser det ud som om, at der ikke er lagt nogle for-årsløg i det nye havestykke. Mette kigger planteplanen igennem, og ellers må der plantes diverse løg i efteråret.

42


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Beboer- og pårørenderådsmøde den 24.02.14,

fortsat

Havemøbler til afdelingerne trænger generelt til udskiftning. Mette afventer forårsmøde med FSB, hvor dette vil blive drøftet. Der opstarter et projekt ”Pleje og omsorg for døende” for per-sonalet i maj. Personalet vil blive undervist. Projektet er i sam-arbejde med Socialstyrelsen. Der opstarter ligeledes et projekt i foråret for personalet vedr. arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøforsknings-instituttet vil gå rundt med personalet for at se, hvordan personalet egentlig arbejder. Det skal påpeges, at medarbejderne fra instituttet har tavs-hedspligt. Dette fordi der forskes i arbejdsskader inden for plejeområdet, hvor ryg, arme, ben mv. er hårdt belastet. Der er givet udtryk for, at mange af beboerne er meget glade for den varme mad om aftenen. Dette er vi meget glade for. Ydermere er de personer der har været undervægtige også taget på, hvilket er godt. 3. Nyt fra de frivillige Der er et godt fremmøde til banko om mandagen, hvor rigtig mange af Bakkegårdens beboere deltager. 9 frivillige deltager endvidere. Der er dog et ønske om, at personalet i afdelingerne bliver bedre til at huske beboerne på, at der afholdes banko om mandagen. Dette vil der blive informeret om på ledermødet i morgen tirs-dag. Den 2. april afholdes der påskefrokost for de frivillige. Vi har desværre måtte sige farvel til frivillig Lene Jensen der er afgået ved døden. Lene var en trofast frivillig, der altid mødte op. 4. Nyt fra seniorudval-get Ældremilliarden – Gladsaxe kommune har søgt om 11,9 millio-ner kr. Det vi har ansøgt om, og som berører os er: - Demenspakke 2 øges med 3 timer ugtl. på de skærme-de enheder. - Flere sygeplejerskestillinger, da vi kun har sygeplejer-sker i dagvagt mandag – fredag.

43


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Beboer- og pårørenderådsmøde den 24.02.14,

fortsat

Vi ønsker også syge-plejersker i weekends og i aftenvagten. - Nye senge til Bakkegården - Loftlifte til de steder der ikke er pt. - Bade/bækkenstole, der er eleverbare Det afklares i marts 2014, om vi får bevilget det ansøgte. 5. Godkendelse af forretningsorden Godkendt 6. Budgetønsker Beboer- og pårørenderådet havde ingen budgetønsker. 7. Mødedatoer På sidste møde blev mødedatoer fastlagt. Det har dog vist sig, at byrådsmedlem Kim Wessel-Tolvig ikke kan deltage på møder om mandagen på nær den 24. november 2014. Mette prøver derfor at finde nye datoer, der ligger tirsdage og onsdage. Mødedatoerne vil blive eftersendt. 8. Eventuelt Trykkontakt til døre – Jytte Friis har fået egen tryk-kontakt, så hun derved lettere kan komme ind af yderdørene. Informationstavler er blevet sænket, hvilket har hjulpet, så alle kan se, hvad der står. Der var en snak om, at Bakkegården skal omdannes til et se-niorcenter for udelukkende demensborgere. Skovturen for Bakkegården er den 19. maj 2014. Arrangemen-tet vil blive afholdt i Bellahøj. Beboerdeltagelse på busture – Ingrid Eimer vil meget gerne deltage på skovturen samt i øvrigt de almindelige fredagsture med Aktivitet- og træning. Hun er dog blevet oplyst om, at det ikke kan lade sig gøre, da hun har ilt-flasker med. Camilla undersøger dette og kommer med en tilbagemelding.

44


Bakkegårdsnyt maj / juni 2014

Bakkegården har måtte tage afsked med Ib Bjerløv Ingrid Stegger Jørgen H. Madsen Henny Nørgaard Helge Damgaard

Afd. C1 Afd. Dst Afd. B Afd. D1 Afd. E

marts 2014 februar 2014 marts 2014 marts 2014 april 2014

Ophørt Personale Pia Nielsen Bettina Simonsen

So.su.hjælper So.su.assistent

45

Pr. 01.05.2014 Pr. 01.05.2014

Bakkegårdsnyt maj og juni 2014  
Bakkegårdsnyt maj og juni 2014