Page 1

NR.3 – DECEMBER 2011

TEMA: Rehabilitering Side 12

Mig og min robotstøvsuger Side 4 Flere kan spare turen til rådhuset Side 8

1


Indhold

Træn hjerne og krop og afskaf alderDOMMEN

Træn hjerne og krop og afskaf alderDOMMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mig og min robotstøvsuger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredt forlig om Budget 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seniorrådet har fået ny formand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flere kan spare turen til rådhuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stor interesse ved IT-temamøde for seniorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvad er egentlig meningen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Café Friheden for demente og deres ægtefælle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TEMA Rehabilitering: Genvind det tabte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TEMA Rehabilitering: Gladsaxe undersøger ældres livskvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TEMA Rehabilitering: Hjælp til selvhjælp kræver noget af dig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktivitetskalender 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motion som medicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sådan er reglerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hygge på Telefonfabrikken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nye tilskudsregler for hjemmeservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vil du med på kursus om sundhed og vægttab? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frivilligt arbejde - en win-win situation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Man vil jo helst være fri og klare sig selv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestil et forebyggende hjemmebesøg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Har du svært ved at passe dit hus og din have? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nye takster for sociale pensioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berig livet - bliv et barns bedste ven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frivillig Fredag blev fejret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyt fra Seniorrådsformanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 4 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 21 22 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36

Du kan få 60+ digitalt. Bestil et abonnement via kommunens hjemmeside gladsaxe.dk/60+ så får du bladet pr. e-mail. Hvis du ikke ønsker at få bladet pr. post – nu hvor du får det elektronisk – skal du blot udfylde felterne under Afmeld det trykte blad. 60+ er Gladsaxe Kommunes ældreblad, som omdeles til alle 60+borgere, dog kun i ét eksemplar til hver husstand. Hvis du ikke modtager eller ikke ønsker at modtage 60+, kan du kontakte: Ea Lykke Elsborg, ældrekonsulent, telefon: 39 57 55 43, e-mail: sofeel@gladsaxe.dk Layout: Jette Klingsholm. Fotos: Redaktionen. Oplag: 11.600. Trykt på miljøpapir af Grafia ApS. Redaktionen: Ulla Baden (ansvarshavende redaktør), Ea Lykke Elsborg (medredaktør og ældrekonsulent), Rikke Rosenmeier, Peter Wain, Helle Agathe Beierholm, Trine Lund, Alex Meincke, Rita Bendtsen og Lise Vork. Næste nummer af 60+ i Gladsaxe udkommer i marts 2012.

Når man, som jeg, er 50+, på vej til at blive 60+ og med forventning om at blive 90+, så er det nærliggende, at eksistentielle spørgsmål om livet trænger sig på. I dag er alder ingen hindring, siger man – dommen over alderen er, hvad vi gør den til. Engang forbandt man dét at blive ældre med at tabe sine tænder. Sådan står det i det gamle Salomons leksikon. I dag løber en 80-årig canadier maraton på tre timer og 25 minutter. Alderdommen er også under konstant forandring. Mine overvejelser om, hvad der skal til for, at jeg om 10, 20 og 30 år kan vågne om morgenen og tænke, ’Yes, endnu en herlig dag venter mig’, tror jeg ligner mange andre menneskers overvejelser. Eksempelvis er drømmescenariet et liv uden fysisk smerte, et fysisk aktivt liv, et liv rigt på oplevelser og samvær med mennesker, der betyder noget for mig. Et liv, hvor jeg uanset min alder udretter noget og gør en forskel. Et sådant liv formes og konstitueres ikke af sig selv. Langt de fleste mennesker er nødt til at have viden, være bevidste om og efterleve anbefalinger om, hvad de selv kan gøre for at holde sig fysisk og mentalt sunde. Det kommer ikke af sig selv. Det er ind imellem hårdt arbejde og det vedvarende fokus kræver selvdisciplin, selvmotivering og styrke, men det er også sjovt, livsbekræftende og energiskabende. Og er det så det værd? For der er jo intet i denne verden, der er sikkert, og vi kan ikke styre eller kontrollere alt. Spørgsmålet er blot, om vi som mennesker ønsker at være aktive, selvstændige og have indflydelse på vores eget liv så lang tid, det overhovedet er muligt, eller vi ønsker at være tilskuer til vores liv? Mon ikke langt de fleste ønsker det første.

Mia Fruergaard

Flere undersøgelser viser, at bevægelse og motion ikke blot øger din fysiske velbefindende og reducerer eventuelle muskel- og skeletsmerter, men også din livskvalitet og mentale sundhed styrkes. Alle muskler kan trænes. Populært sagt kan man sammenligne hjernen med en muskel. Vidste du for eksempel, at tosprogede kan udskyde demens i fem år, fordi hjernen stimuleres af de to sprogs indbyrdes konkurrence om pladsen i hjernen. Det samme gælder for folk, der udøver musik. Det fylder og stimulerer også hjernen, og jo mere hjernen holdes i gang, jo bedre fungerer den. Vigtigst er det, at DU finder ud af, hvad der motiverer DIG til at leve et aktivt og selvstændigt liv, så du får dine drømme opfyldt. Brug din alder som et AKTIV og glæd dig over det, du kan og gør, så er det hele lidt sjovere. Mia Fruergaard Sundhedschef

3


Mig og min robotstøvsuger

Et forsøg i Gladsaxe Kommune med robotstøvsugere er med til at vise, at mange selv kan ordne støvsugning i eget hus, selvom skavanker eller sygdom kommer i vejen. Moderne teknologi hjælper nemlig til. AF PETER WAIN, KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER

Mogens Landsvig fremtiden bliver vi flere ældre i be- folkningen, samtidig med at vi bliver færre på arbejdsmarkedet. Heldigvis sker der også en stor teknologisk udvikling, og det kan være en stor hjælp på ældreområdet, hvor det bliver lidt nemmere at klare hverdagens gøremål. Robotterne kommer Gladsaxe Kommune har derfor udpeget velfærdsteknologi som et indsatsområde netop i disse år. En gruppe borgere har som forsøg lånt en såkaldt robotstøvsuger med hjem for at se, om den kunne hjælpe dem til at forblive selvhjulpne. Og det var ikke noget krav, at man var ekspert på forhånd. – Det er vores første moderne hjælpemiddel af den slags. Vi har ikke engang motoriseret plæneklipper, fortæller Johanne Landsvig på 85 år, der bor sammen med sin mand Mogens Landsvig på 88 år.

4

Hjælp til uafhængighed Parret har boet i eget hus i 57 år. De får

ikke hjemmehjælp, men I stedet får de hjælp fra robotstøvsugeren, og hjælper, det gør den. – Den er en stor aflastning. Jeg har fået ny hjerteklap sidste år, så det var svært at slæbe en støvsuger rundt i huset. Den bliver jo tungere og tungere, jo ældre man bliver, fortæller Johanne Landsvig fra parrets stue, hvor robotstøvsugeren holder parkeret. Samarbejde med robotten Selv en robot kan dog få brug for hjælp. Den moderne støvsuger er stadig et hjælpemiddel, ikke en fuldstændig afløser. – Vi skal selv gøre det, at vi flytter lidt på møbler og løse ledninger, så den kan komme rundt i huset. Men hvis jeg lige letter lidt på den, som en lille hund, så kommer den også over dørtrin, forklarer Johanne Landsvig, inden hendes mand uddyber; – Den vejer jo ikke noget. Og når den vil tilbage til sin rede og oplades, så fortæller den det selv, siger Mogens Landsvig.

Robotstøvsugeren er en oplagt hjælp til dem, der kommer rundt selv, kan passe robotten og kan rengøre de få steder, robotstøvsugeren ikke kan komme til, men ikke har overskud til at trække et gammeldags skrummel rundt i hele huset. – Den er god til at tage støvet og kattehårene, men den kan ikke komme helt ud i alle hjørner, så der må man tage en kost eller håndstøvsuger, siger Jens Christian Laugesen på 81 år, der også har haft en robotstøvsuger til låns. En del af hverdagen Fordi robotten ikke stiller de store krav, udover opladning og tømning af støvbakken, er den også nem at tilpasse hverdagsrytmen. – Det er lige meget, at man ikke har en hjemmehjælper, når man har robotstøvsugeren til at arbejde. Den kan jo arbejde hele døgnet. Det er rart, at man kan sidde og spise morgenmad, mens den ordner køkkengulvet og lave aftensmad, mens den ordner stuen. Det er lige med at indrette sig praktisk, fortæller Jens Christian

Johannes Landsvig

Jens Christian Laugesen

Laugesen, der hurtigt vænnede sig til den ekstra hjælp og købte sin egen robotstøvsuger ugen efter, låneperioden udløb. Kan gavne flere De tre forsøgsdeltagere er ikke i tvivl om, at andre også sagtens kan få gavn af den aflastning, en robotstøvsuger giver. – Den bliver nok mere og mere uundværlig. Jeg vil absolut anbefale støvsugeren til andre, der synes, at det begynder at knibe lidt med støvsugningen, lyder det fra Johanne Landsvig. Jens Christian Laugesen har allerede fortalt andre om sin investering, der giver mere tid i hverdagen til samvær med vennerne, mens robotten ordner rengøringen, selvom den stadig skal bruge en til at tænde, slukke og løfte sig. – Der sker jo nok det en dag, at der kommer en rigtig robot, der selv kan sniffe sig til, når det er tid til at rulle ud og støvsuge, afslutter Jens Christian Laugesen.

22 borgere deltog i forsøget med robotstøvsugere. 14 var tilfredse med brugervenlighed og kvalitet, fire har købt egen robotstøvsuger og tre overvejer det. Flere deltagere er nu selvhjulpne med robotstøvsugeren.

5


AF RIKKE ROSENMEIER, JOURNALIST

I Gladsaxe er der tradition for bredt samarbejde og det budgetforlig, som seks af syv partier har indgået for budget 20122015, er ingen undtagelse. De seks partier bag årets budgetforlig er Socialdemokraterne, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Traditionen med bredt samarbejde er hemmeligheden bag, at Gladsaxe Kommune, trods den økonomiske krise, af Anvendt Kommunal Forskning, er blevet fremhævet som en af de ti kommuner i Danmark, der har mest styr på økonomien.

6

Flere penge til velfærdsteknologi Der eksisterer allerede forsøg med velfærdsteknologi blandt ældre i Gladsaxe. En gruppe ældre har haft robotstøvsugere i hjemmet, og andre har fået opsat sensorer, der kan alarmere hjemmeplejen, hvis borgeren er faldet eller ikke er stået op som normalt. Byrådet har afsat en halv million kroner ekstra til velfærdsteknologi fra 2012, og med den allerede eksisterende pulje på 1,5 millioner kroner betyder det, at der fra 2012 er to millioner årligt til ny teknologi. Pengene skal bruges til at gennemføre projekter, der kan hjælpe ældre til en mere tryg og selvhjulpen hverdag. Gladsaxe samarbejder med nabokommunerne Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal om god velfærdsteknologi til seniorer.

Mere rengøring til ældre Der er i det nye budget afsat 350.000 kroner årligt til rengøring blandt hjemmehjælpsmodtagere. De borgere, der kun modtager rengøring kan dermed se frem til, at der bliver gjort rent i deres hjem hver 14. dag, i stedet for som nu, hver tredje uge. – Det har været et stort ønske fra mange pensionister at vende tilbage til den tidligere ordning, som træder i kraft fra årsskiftet. Ønsket om ændringen er ligeledes blev anbefalet af Seniorrådet, siger Erling Schrøder (A), formand for Seniorudvalget.

Seniorrådet har fået ny formand

Friske seniorer har mindre plejebehov Seniorerne i dag er sundere og mere raske end tidligere. De er mere selvhjulpne og har mindre brug for hjælpemidler. Derfor kan der fra årsskiftet frigives 3,5 millioner kroner årligt, uden at serviceniveauet falder. De overskydende penge fra hjælpemidler bliver i stedet brugt til andre vigtige områder. Skatten holdes i ro Skatten forbliver uændret på 24,1 procent.

Du kan læse hele budgetforliget på gladsaxe.dk/budget2012

Carl-Erik Andersen er blevet valgt som Seniorrådets nye formand, efter at Hanne Calberg i august valgte at træde ud af Seniorrådet.

AF RIKKE ROSENMEIER, JOURNALIST

Foto: Kaj Bonne

24 af Byrådets 25 medlemmer bakker op om budget 2012-15, som blandt andet byder på flere penge til velfærdsteknologi på ældreområdet og ekstra penge til forebyggende hjemmebesøg og mere rengøring. Skatten holdes i ro og kassebeholdingen styrkes.

2012

Bredt forlig om budget

Forebyggende hjemmebesøg Forsøgsordningen om forebyggende hjemmebesøg hos ældre to gange årligt, fra man er fyldt 75 år, bliver videreført. Der er afsat 200.000 kroner årligt til de forebyggende hjemmebesøg, som er frivillige for borgerne. Besøgene skal være med til at forebygge sygdom og hospitalsindlæggelse og skabe en trivsel og tryghed i seniorernes dagligdag.

Bagest fra venstre ses: Dorte Valentin, Alex Meincke, Carl-Erik Andersen (formand), og Freddy Hilstrøm (næstformand). Forrest fra venstre ses: Lejla Thorslund, Lise Vork og Rita Bendtsen. På Seniorrådets møde 22. august meddelte formand Hanne Calberg, at hun ville træde ud af Seniorrådet med øjeblikkelig virkning. Årsagen var, at hendes job som psykiater er svært foreneligt med formandsposten og arbejdet i Seniorrådet. Hanne Calberg har tidligere siddet i Gladsaxe Byråd og har siden 1. januar 2010 fungeret som formand for Seniorrådet. – Der er ingen dramatik i min afgang. Men jeg bruger meget tid i forbindelse med mit arbejde som praktiserende psykiater, og derfor er det bedre for både mig selv og Seniorrådet, at få et medlem ind, der kan bruge mere tid på det vigtige arbejde, som Seniorrådet laver for de ældre i Gladsaxe, siger tidligere formand for Seniorrådet, Hanne Calberg. Lejla Thorslund indtræder i Seniorrådet Seniorrådets 1. suppleant, Lejla Thorslund er indtrådt i Seniorrådet, som derudover består af: Carl-Erik Andersen (formand), Freddy Hilstrøm (næstformand), Rita Bendtsen, Alex Meincke, Dorte Valentin og Lise Vork.

7


Stor interesse ved it-temamøde for seniorer Forsøg har vist, at Gladsaxe Kommune kan hjælpe langt de fleste borgerne hurtigere og mere effektivt med selvbetjeningsløsninger, telefonisk eller e-mail. Derfor har kommunen ændret praksis i Borgerservice.

22. september afholdt Seniorrådet et fuldt besat it-temamøde på Telefonfabrikken i samarbejde med Gladsaxe Kommunes Borgerservice og Gladsaxe Hovedbibliotek.

Palle Garlov Andersen, beboer- og pårørendeformand på Seniorcenter Egegården

Flere kan spare turen til rådhuset AF RIKKE ROSENMEIER, JOURNALIST

Et forsøg på pensionsområdet har vist, at kun ganske få borgere har brug for at møde op på rådhuset for at få klaret deres ærinder med kommunen. Og her kan tidsbestilling spare borgerne for unødig ventetid og effektivisere medarbejdernes arbejdstid. Forsøg på pensionsområdet Forsøget blev gjort på pensionsområdet, fordi det et område, hvor færrest borgere har computere, og hvor det at indskrænke mulighederne for at komme i Borgerservice uden forudgående aftale, ville få de største konsekvenser. Forsøget

8

gik ud på, at borgerne ikke længere kunne møde op uden aftale, og at så mange som muligt skulle hjælpes via selvbetjeningsløsninger, over telefonen eller via e-mail. Målet var at effektivisere medarbejdernes arbejdsindsats på en måde, så borgerne samtidig fik en god service. Stor succes med ny praksis Forsøget viste sig at være en stor succes. De ældre var glade for den hjælp, de fik, og opfattede det som en god service, at de kunne bestille tid, hvis der var brug for det, og dermed slap for ventetid. Og i Borgerservice behøvede der ikke længere sidde fagmedarbejdere parat til at tage imod, hvis der kom en borger, som havde brug for lige

netop deres hjælp. De kunne nu planlægge arbejdstiden mere effektivt og være bedre forberedte i forhold til de borgere, de mødes med. Flere områder er nu omfattet På baggrund af de gode resultater besluttede Gladsaxe Kom- mune, at Borgerservice 1. oktober 2011 skulle indføre en ny praksis på en lang række områder. De områder, hvor borgerne ikke længere kan møde op på rådhuset uden forudgående aftale er: Pladsanvisningen og Forældrebetalingen på daginstitutionsområdet, Opkrævningen, Hegnssyn, Huslejenævn, Beboerklagenævnet, pensionisthaver, bådpladser og lån til betaling af ejendomsskatter. Her opfordres

Fra januar skal du søge din folkepension digitalt Da Gladsaxe Kommune gerne vil have så mange som muligt til at benytte selvbetjeningsløsningerne. Så starter vi med at opfordre de kommende pensionister til at søge deres folkepension digitalt. Du kan også gå på nettet og ændre dine samlivsoplysninger, ændre formueoplysninger og dine indtægter, og du kan søge helbredstillæg og varmetillæg digitalt. Alt dette kan du gøre på gladsaxe.dk/pensionsguiden

Der var stor interesse fra de 23 deltagere, der 22. september mødte op til et temaarrangement om it og selvbetjening. Deltagerne kom vidt omkring på nettet, mens der blev forklaret om de mange muligheder for at betjene sig selv på nettet som for eksempel nyt sygesikringskort, melde flytning eller søge om boligstøtte. Selvbetjening kræver NemID For at gøre brug af de mange selvbetjeningsløsninger kræver det, at du har en NemID. Du kan læse mere om, hvordan du får en NemID på borger.dk/nemid I uge seks har Borgerservice planlagt en fokusuge om NemID. Her kan borgere, der har behov for det, blive hjulpet i gang med at få oprettet en NemID.

borgerne i første omgang til at søge svaret på kommunens hjemmeside og bruge selvbetjeningsløsningerne, hvor det er muligt. Hvis borgerne ikke får løst deres ærinde ad den vej, er de velkomne til at ringe direkte til den afdeling, som har med sagen at gøre. Og kan opgaven ikke løses over telefonen, vil man så aftale et møde.

Den nye praksis er beskrevet nærmere på

gladsaxe.dk/godborgerbetjening

9


Hvad er egentlig meningen ?

Café Friheden for demente og deres ægtefælle Demenskoordinatorerne i Gladsaxe Kommune åbnede for et år siden Café Friheden, der henvender sig til demensramte og deres ægtefælle. AF EA LYKKE ELSBORG, ÆLDREKONSULENT

– Digital selvbetjening Digital selvbetjening er i fokus i dag, også for ældre. 60+ har derfor stillet tre skarpe til borgerservicechef Lotte Sigvardt. Hvad dækker begrebet digital selvbetjening over for ældre borgere? – Det er eksempelvis populære selvbetjeningsværktøjer som NemID og ens digitale postkasse på borger.dk. Der er mange ældre, der bruger sundhed.dk med NemID, og så har Skat en meget populær løsning kaldet min skattemappe, som rigtig mange ældre kender og bruger, hvor man kan ændre forskudsopgørelse og meget andet. Når vi viser, hvor nemme løsningerne er, er reaktionen meget positiv.

10

Hvorfor er der fokus på digital selvbetjening i Gladsaxe Kommune? – For mig handler det om, at hvis dem, der kan og vil betjene sig selv, får mulighed for det, så giver det dem en tilfredshed. Men det er centralt, at selvbetjening stadig er en rigtig god og kvalitativ service. Det er en forudsætning, at tjenesterne fungerer og er nemme at bruge. Målsætningen i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er at få så mange som muligt til at betjene sig selv, så de, der ikke kan, får hjælp i Borgerservice.

PC, sender mails til børnebørn og i det hele taget bruger internettet til informationssøgning, bestiller rejser, teaterbilletter og meget andet. Derfor gør vi også meget ud af, på de kurser og møder, vi har med borgerne, at sammenkoble alt det digitale med e-mail, handel på nettet og andre digitale tjenester med de offentlige selvbetjeningsløsninger. Det giver mening for den enkelte, når selvbetjening ikke kun er noget, man bruger de få gange om året, man har kontakt med det offentlige.

Hvilke fordele er der ved at bruge digitale selvbetjeningsløsninger? – Man kan bruge sin tid på at gå i svømmehallen eller noget andet, i stedet for at skulle tage hen til os på rådhuset i åbningstiden, når man kan servicere sig selv hjemmefra 24 timer i døgnet. Derudover har mange seniorer i dag mobiltelefoner og digitalkameraer, hvor de selv lægger billederne ind på deres

I 2015 skal danskerne gå på rådhuset digitalt. Fra 2012 og tre år frem bliver det trin for trin obligatorisk for borgerne at bruge internettet for at benytte sig af tilbuddene i borgerservice, når man eksempelvis skal ansøge om ydelser, melde flytning eller bestille nyt sundhedskort.

Café Friheden kan hjælpe begge ægtefæller til at udvide deres sociale netværk og samtidig skabe et tiltrængt pusterum i en til tider belastet hverdag. I Gladsaxe er der allerede oprettet pårørendegrupper både for ægtefæller og børn, men erfaringer viser, at et cafétilbud, hvor både den demensramte og dennes ægtefælle kan komme sammen, kan være meget givende. Hyggeligt samvær og fællesskab Caféen er et uforpligtende mødested, hvor du kan møde andre i samme situation til hyggeligt samvær og fællesskab, uden at der nødvendigvis bliver talt sygdom. Det er brugerne, der er med til at bestemme indholdet i tilbuddet. Café Friheden holder til i De Frivilliges Hus på Taxvej 15, i Bagsværd. Tilbuddet er åbent tirsdage i lige uger fra klokken 10 til 13. Du kan få flere oplysninger om tilbuddet ved at kontakte demenskoordinatorerne Betina Balling, Marianne Neess eller Birgit Kierckebye på telefon 39 57 46 87 og 39 57 46 94.

Vidste d

u

at: Når du fylder 7 0å forny d it kørek r, skal du ort. De du i Bo tg rgerser vice. Du ør forny d skal it k gang, n ørekort første år du f y lde Derefte r når du r 70 år. bliver 74 år, 7 6 år og 8 0 derefte r en gan år, og g å Det kos ter 30 k rligt. roner a forny d t it k anbefal ørekort, og vi er, med da at du betaler nkort. A lternati skal du vt medbri nge lige penge, da Borg erser vic ikke lig e ger ind e med byttepe nge.

u at: Vidste d e.dk har kåret

n il kommu mune t m o K e x ne Gladsa Kommu e n li n O lod Bedste panelet r e m m e o rer test o 2011. D i n e s t e ande blandt mmesid e j h s n ne kommu venlighed. ger for bru

11


Genvind det tabte

Gladsaxe Kommune har siden april 2010 arbejdet med rehabilitering som grundlæggende udgangspunkt til borgerarbejde. Det skal medvirke til at sikre, at borgerne får en koordineret, rettidig tværfaglig og effektiv hjælp. Til at understøtte det arbejde har kommunen ansat to rehabiliteringskonsulenter, som er tovholdere i arbejdet med at udbrede viden om rehabilitering og undervise medarbejdere i rehabilitering. En vigtig del af det arbejde er at stille spørgsmål som ’Skal vi gøre noget andet end det vi plejer, og skal vi eventuelt arbejde sammen med andre fagfolk for at nå de mål, vi har sat sammen med borgeren?’

AF LISE VESTERGAARD, REHABILITERINGSKONSULENT

Gladsaxe Kommune har, som flere andre kommuner, valgt at arbejde med rehabilitering. Ordet rehabilitering ligger skævt i munden på mange, men meningen er god nok. Ordet bruges om en samlet faglig indsats, der sigter mod at genvinde noget, der enten er tabt, noget der skal vedligeholdes eller udvikles hos et menneske, for eksempel evnen til at klare sig selv.

12

den vestlige verden er vi blevet bedre til at redde liv efter alvorlig sygdom og ulykker. Samtidig lever vi i gennemsnit længere. Mange mennesker i Danmark lever derfor med kroniske sygdomme eller har behov for støtte af en eller anden art. Rehabilitering har som hovedformål, at en person opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, uanset om personen har fysiske, psykiske eller sociale problemer. Det meningsfulde liv En del af os får på et eller andet tidspunkt brug for hjælp til at klare dagligdagen, men hvornår det sker, og hvad vi har brug for, varierer fra person til person. Man taler om at ’At leve livet hele livet’. Helt konkret betyder det for de fleste af os at kunne tage vare på sig selv, leve længst muligt i eget hjem, gøre ting i hverdagen, der gør os glade og er betydningsfulde for

Definitionen af rehabiliteringsbegrebet, som man har valgt at arbejde ud fra i Gladsaxe Kommune, stammer fra Hvidbogen om Rehabilitering fra 2004: ’Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består en koordineret sammenhængende og vidensbaseret indsats’.

os og at kunne være sammen med dem, vi holder af. Kort sagt at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv. Negativ helbredsopfattelse øger risiko for sygdom Over halvdelen af Gladsaxes borgere over 65 år vurderer selv, at de har et mindre godt eller dårligt helbred. Det fremgik af en større folkeundersøgelse om sundhed og sygdom i 2010. Det er påvist, at en persons negative oplevelse af eget helbred har sammenhæng med en øget risiko for at udvikle en sygdom eller dø. Kommunens intention, med et rehabiliterende udgangspunkt i borgerarbejde, er blandt andet at medvirke til at forebygge yderligere sygdom eller forværring af evnen til at fungere i eget liv og at højne oplevelsen af eget helbred.

Vidste d

u

at: Der er w eekend lu caféen på Bakk kket i egården Caféen på seni orc Bakkeg ården h enter a r siden 1. septe mber h oldt luk i weeke ket nderne på grun for få b d esøgend af e. kan du i weeke I stedet nderne besøge en af ko mmune andre c ns afé met Ha er på plejehjem res center E kovbo, Senior gegårde n, Møllegårde n, Rose n lund ell Kildegå er rden.

13


Gladsaxe undersøger ældres livskvalitet Gladsaxe Kommune undersøger livskvaliteten blandt hjemmehjælpsmodtagere, og følger over de næste tre år 350 hjemmehjælpsmodtageres trivsel og helbred. AF RIKKE ROSENMEIER, JOURNALIST

14

350 borgere, der modtager hjemmehjælp, bliver over de næste tre år interviewet af en medarbejder fra Gladsaxe Kommune om deres hverdagsaktiviteter og oplevelse af livskvalitet. Undersøgelsen bliver lavet i 2012, 2013 og i 2014. Hverdagsaktiviteterne er blandt andet den personlige pleje, påklædning eller det at kunne købe ind. Som udtryk for livskvalitet anvendes et internationalt kendt redskab, der også benyttes i den landsdækkende Sundhedsprofil og som gennemføres regelmæssigt, hvert tredje år. – Livskvalitet har været med i den offentlige debat, næsten uanset om den har drejet sig om efterløn, hjemmehjælp, velfærd eller sygdom. Fælles for alle diskussionerne er ikke kun den etiske dimension, mens også at vi vil være sikre på at få mest muligt ud af de penge, samfundet bekoster på vores svageste medborgere. Vi vil vide om de, der modtager behandling, pleje eller hjælp, også oplever en forskel. Vi vil vide, om de oplever et bedre liv, både når den hofteopererede borger får genoptræning, og når en borger får ’hjælp til selvhjælp’ af hjemmeplejen, siger kvalitetskonsulent Nina Greiffenberg.

Herre i eget hus Undersøgelser viser, at trivsel i høj grad er forbundet med oplevelsen af at være herre i eget hus, og at magte sin tilværelse trods sygdom og skavanker. – Det er her vejen til en bedre livskvalitet kan ligge gemt, for pludselig kan ting og gøremål, der før var helt umulige, blive mulige igen, siger Nina Greiffenberg. Gladsaxe Kommune vil bruge resultaterne fra undersøgelsen til at sikre, at hjælpen gives på en måde, så både borgernes livskvalitet og funktionsevne bevares bedst muligt.

Når vi bliver ældre, bliver de daglige gøremål en større og større udfordring for os. Men netop gåturen efter indkøbsvarer og det daglige bad kan være den træning i styrke og udholdenhed, der gør en forskel, så kræfterne bevares til andre og mere sjove ting i livet. Men det kræver en indsats af både den ældre og medarbejderne.

Hjælp til selvhjælp kræver noget af dig AF SUZETTE THEGLER, ERGOTERAPEUT OG NINA GREIFFENBERG, KVALITETSKONSULENT

Hjemmehjælp i dag er noget andet, end det var for blot få år siden, og medarbejdere og borgere kan derfor have forskellige forventninger til hvad hjemmehjælp er. I dag skal den ældre udføre alt det, som man selv kan, også selvom det måske er lidt besværligt. På den måde hjælper den ældre nemlig sig selv til at vedligeholde sine kræfter og færdigheder. Den ældre borger har hjælp til opgaver de oplever, at de ikke kan alene. Det kan imidlertid godt være, at det kan lade sig gøre at stå og smøre frokosten selv, men man har brug for lidt hjælp til at tage mad ud af køleskabet eller bære den ind i stuen.

Bevar livskvaliteten og selvstændigheden Meningen med hverdagsrehabilitering er ’hjælp til selvhjælp’, for i den sidste ende at bevare livskvaliteten. Det at genoptræne og rehabilitere ældre i stedet for at gøre tingene for dem, når det kniber med de daglige opgaver er samme tankegang, som vi som forældre har, når vi gerne vil lære børn og unge at gøre rent og lave mad, frem for at servicere dem. Og det er netop det, som betyder, at de kommer til at klare sig godt og være selvstændige. Og det samme gælder vores ældre medborgere. Den vigtige dialog Det er derfor vigtigt at få forklaret hele (fortsættes næste side)

15


ideen med hverdagsrehabilitering til de borgere, der før har haft regelmæssige besøg af en meget hjælpsom hjælper, der pludselig begynder at agere på en anden måde. Men det er her vejen til en bedre livskvalitet kan ligge gemt, for pludselig kan ting og gøremål, der før var helt umulige, blive mulige igen. Det er vigtigt, at borgeren ser den fordel det er, at blive støttet til at klare tingene selv, for at blive mere uafhængig af hjælp. Det er noget lettere at forklare sammenhængene i et aktivt hverdagsliv overfor borgere, der aldrig før er blevet tildelt hjemmehjælp, idet de først for nylig har fået behov for hjælp. Løbende efteruddannelse af medarbejdere Medarbejderne skal hjælpe den ældre borger til at hjælpe sig selv. Derfor bliver

alle medarbejderne i hjemmeplejen løbende efteruddannet i hverdagsrehabilitering. Blandt andet søsatte Gladsaxe Kommune i 2010 et kulturformidlingsprojekt i Egegårds distrikt, hvor ergoterapeuter fulgtes med hjælperne ud til de ældre borgere, der modtog hjemmehjælp. Formålet var at støtte hjælperne i at se og understøtte borgernes kræfter og færdigheder, så de ældre borgere kan bevare deres færdigheder længst muligt. – Jeg er blevet meget mere iagttagende og holder i meget højere grad holder øje med, hvordan borgeren har det. På den måde kan jeg fange mindre problemer i opløbet, siger social- og sundhedshjælper Jane Dejgaard Nielsen. Kulturformidlingsprojektet er nu udbredt til hele kommunen. Læs videre om rehabiliering på side 28.

nen rssæso å r o f r r vi e n starte en start o b s b æ lu s s k r fterå delse Nanna indmel lykket e l d e e v m n e 4i 2 Efter son 201 a klokken 10-1 . æ s s r å r r vores fo januar 2012 fr t koster 150 k . e 9 D g . ærd manda i Bagsv n . e f a r 12 g lubben k f Biblio a nuar 20 a j m . e l 2 d 1 e g m rsda ver at blive vises to r film h e m d l s fi e e s r t i Førs refter v liver de e b d m g l o fi 12 ver er. klokken 12. Udo ændende sted n e k k o l p k til s rigtig torsdag par ture edlemmer en t e t e r yn arrange er alle vore m på gens g o r å t sk ny Vi øn l samt et godt u j g glædeli i 2012.

u at: Vidste d

16

Vidste d

u

at: Du ska l bruge dankort eller ku n på be lø bet i Borgers ervice Når du iB betale f orgerser vice s kal or nyt s ygesikr kort, pa i n g s, kørek sort elle andet, s r å anbef ale du beta ler med r vi, at dankor Hvis du t. vælger a t betale kontan t, så me db penge, da der i ring lige kke tepenge i Borge er bytrser vice .

Aktivitetskalender Seniorkurser på Sølyst Søndag-fredag 15.- 20. april: ....................... Glædesfyldte dage Søndag-fredag 22. -27. april: ....................... Glædesfyldte dage Søndag-fredag 10.-15. juni:........................... Gå med ud at gå Søndag-fredag 25.-30. november: .............. Julekursus Søndag-fredag 2.-7. december: . ................. Julekursus Søndag-fredag 9.-14. december:................. Julekursus

Danmarksture I 2012 arrangeres der i alt seks Danmarks-ture til henholdsvis Vadehavet, Skagen, Limfjorden, Sønderjylland, Fyn og Silkeborg. Turene er ikke endnu ikke fastlagte, men afvikles i løbet af august og september måned. Nærmere datoer for turene annonceres i lokalavisen i løbet af januar.

Endags-tur ’Gladsaxeturen – Kend din kommune’ Mandag 22. oktober Tirsdag 23. oktober Onsdag 24. oktober Torsdag 25. oktober

Skovture på Skævinge Kro Skovturene for beboere på kommunens seniorcentre og plejehjemmet Hareskovbo går til Skævinge Kro ved Hillerød. Skovturene afholdes på følgende dage: Mandag 21. maj Seniorcenter Møllegården Tirsdag 22. maj Seniorcenter Rosenlund Onsdag 23. maj Plejehjemmet Hareskovbo Torsdag 24. maj Seniorcenter Kildegården og Bakkegården Fredag 25. maj Seniorcenter Egegården

Idrætsferien til Bornholm Torsdag 8.-14. maj.

17


Tilmeld dig via medarbejderne på dit seniorcenter Skovtursgæsterne afhentes omkring klokken 10 fra seniorcentret og plejehjemmet af Harbirks Bustrafik og kører herefter en dejlig tur ud i det grønne mod Frederikssund og Skævinge Kro ved Hillerød. Tilmelding til skovturen sker via medarbejderne på dit seniorcenter. Prisen for skovturen er 150 kroner inklusiv en dejlig køretur, mad og drikke. Beløbet trækkes over din pension Skovtur for selvhjulpne efterlønnere og pensionister Skovturene bliver afviklet 6., 7., 8., 11. og 12. juni med afgang fra Rådhuspassagen klokken 10. Prisen for skovturen er 150 kro-

ner, og billetsalget finder sted tirsdag 15. maj klokken 10 til 12 i Hovedbibliotekets store sal. Skovtur for hjemmeboende handicappede borgere Skovturen bliver afholdt onsdag 30. maj. Du kan tilmelde dig turen telefonisk på det telefonnummer, som opgives i annoncen om skovturen, som kommer i lokalavisen i april. Udlandsrejser Der er i år planlagt en tur til Kreta i maj og til Sicilien i september. De endelige datoer, priser og oplysning om tilmelding annonceres i lokalavisen og på hjemmesiden i løbet af januar.

Alle tilbud annonceres løbende i lokalavisen og på hjemmesiden, så hold øje her. Har du spørgsmål om kurser på Sølyst, Danmarksture og Gladsaxeturen, så kontakt aktivitetskonsulent Birgitte Campen på mail: sofoms@gladsaxe.dk eller på telefon 39 57 55 37. Har du spørgsmål om skovture og udlandsrejser, så kontakt ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg på sofoms@gladsaxe.dk eller på telefon 39 57 55 43.

Spændende skovtur med besøg i Korsbæk

Fælles udflugtsmål i 2012 for efterlønnere, pensionister, hjemmeboende handicappede og beboere på kommunens seniorcentre og plejehjem bliver Skævinge Kro i Hillerød. Pris 150 kroner inklusiv en dejlig køretur, mad og drikke. lagte stationsbygning, der var kulisse i TV-serien Matador, hvor man ser toget, der ankom til Korsbæk med Mads Skjern. Vores huspianist Brian Pedersen spiller både under spisningen og til dansen, inden busserne på ny kører tilbage med hjemkomst til Rådhuspassagen omkring kl. 18.

Idrætsmærke-diplomfest Diplomfesten afholdes i første uge af november.

Åbningstider i pensionistcaféerne mellem jul og nytår 2011-12 Center Bakkegården Egegården Kildegården

Juleaftensdag 24.12.2010

1. Juledag 25.12.20

2. juledag 26.12.2010

Nytårsaften 31.12.10

Nytårsdag 1.1.2011

LUKKET

LUKKET

LUKKET

LUKKET

LUKKET

11.00-13.00

11.00-13.00

LUKKET

11.00-13.00

LUKKET

10.30–13.30

10.30-13.30

10.30-13.30

Rosenlund 11.30–13.30 11.30-13.30 11.30-13.30 Møllegården

LUKKET

LUKKET

LUKKET

LUKKET

10.30-14.00

11.30-13.30 Julefrokost, billet købes på forhånd

11.30-13.30

LUKKET

LUKKET

Hareskovbo 11.00-14.00 11.00-14.00 11.00-14.00 11.00-14.00 11.00-14.00 Hareskovbos café er flyttet til Kollektivets selskabslokaler med indgang fra Bagsværdvej 248 i Bagsværd. Caféen tager gerne imod forudbestillinger, kontakt venligst køkkenchef, Lars Kleist på telefon 44 98 47 10.

18

AF ERLING SCHRØDER, FORMAND FOR SENIORUDVALGET

Skovtur for selvhjulpne efterlønnere og pensionister Det er forår, og vi kører ud i det grønne smukke danske landskab. Der er afgang kl. 10 fra Rådhuspassagen på følgende dage: 6., 7., 8. samt 11. og 12. juni. Første stop på turen bliver ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde, hvor vi byder på en øl eller vand.

Efter afgang fra Roskilde kører busserne ad Boserupvej forbi Sankt Hans Hospital, videre mod Kattinge, Biltris og Hørup med ankomst til Skævinge kl. cirka 12.30. På kroen serveres en dejlig frokostanretning med lune retter og to genstande efter eget valg. Efter pausen er der kaffe/the og lagkage, og man kan besigtige Skævinges ned-

Billetsalg Der er billetsalg tirsdag 15. maj kl. 10-12 i Hovedbibliotekets store sal. Hav lige penge med og legitimation på de personer, som du ønsker at købe billet til maksimum køb af fire billetter pr. person. Prisen for en skovtursbillet er 150 kroner. Det annonceres i god tid i lokalaviserne og vi lover at regulere tilstrømningen til salen! (fortsættes næste side)

19


Skovtur for hjemmeboende handicappede borgere Skovturen bliver onsdag 30. maj. Gæsterne bliver afhentet på bopælen af Harbirks Bustrafik omkring klokken 10 og så starter turen udi det grønne mod Skævinge Kro. Nærmere oplysning om tilmelding og afhentning bliver annonceret i lokalavisen i starten af april. Kim og Klaus underholder Der bliver serveret en lækker lakseroulade som forret og som hovedret kalvesteg stegt som vildt med diverse tilbehør. Senere er der kaffe, the og hjemmelavet lagkage. De to genstande til frokosten efter eget valg er ligeledes inkluderet

i prisen på 150 kroner. Musikken er lagt i hænderne på Kim og Klaus, der sørger for det festlige. Skovtur for beboerne på seniorcentre og Hareskovbo Plejehjem Skovturene for beboere på kommunens seniorcentre og Hareskovbo Plejehjem går til Skævinge Kro ved Hillerød. Der bliver serveret en varm menu bestående af lakseroulade som forret og kalvesteg stegt som vildt som hovedret med diverse tilbehør. Efter pausen er der kaffe, the og hjemmelavet lagkage. I denne pris på 150 kroner er også inkluderet to genstande og øl, vin eller vand efter eget valg.

Musikken til skovturen sørger Kim og Klaus for, der er velkendte af de fleste beboere på vores seniorcentre og plejehjem. Turene er tilrettelagt i samarbejde mellem ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg, Eigil Jensen fra Copenhagen Excursions og undertegnede – og det skulle glæde os meget om flest mulige borgere ønsker at deltage i skovturene. Vi tør love glade dage og gode oplevelser i hyggeligt samvær med hinanden. Spørgsmål til skovturene kan rettes til ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg på e-mail: sofeel@gladsaxe.dk eller telefon 39 57 55 43.

Priser for 2012 på aktivitetstilbud og mad på seniorcentrenes caféer Kurser, ture og rejser Sølyst-kurser pr. kursus 1.609 kr. Danmarkstur 3.462 kr. pr. uge Idrætsferie på Bornholm pr. uge 3.462 kr. Kend-din-kommune-tur 150 kr. pr. tur. Pensionistskovtur 150 kr. pr. tur.

Senioridræt Varmtvandstræning pr. sæson á 4½ måned 507 kr. Svømning/vandgymnastik, seniordans, bowling, gymnastik og badminton pr. aktivitet pr. sæson 388 kr. Salg fra kommunens pensionistcaféer Dagens ret 42 kr. Lun frokostret 22 kr. Salat 12 kr. Smørrebrød 11 kr. Luksus smørrebrød 18 kr.

20

som medicin

AF PETER WAIN, KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER

Lis Puggaard

Selv små gøremål i hverdagen er med til at aktivere kroppen. Holder du dig fysisk aktiv, kan du forblive herre i eget liv. Motion og træning kan dermed noget, som medicin ikke kan.

Når du bevæger kroppen, vedligeholder du musklerne, selv når du reder dit hår eller løfter en ske. Ph.d. Lis Puggaard, der forsker i aldring, sundhed og træning, understreger, at alle kan gøre noget selv for at bevare kroppens funktion på trods af alder.

– Kvinder skal sige, at de også vil bære de tunge indkøbsposer eller feje sne væk. Det er vigtigt, fordi kvinder har mindre muskelmasse end mænd. De mister hurtigere evnen til at gøre en masse hverdagsting, hvis de ikke bruger musklerne, siger Lis Puggaard.

Hjertet skal banke Hverdagsrehabilitering handler især om at få fat i folk, mens de klarer sig selv. Funktionsevnen er lettere at bevare end at genopbygge, så træning er vejen frem. – Det er vigtigt eksempelvis at gå nogle ture og få hjertet til at hamre. Det sætter kredsløbet i gang og forbedrer konditionen. Og man må gerne mærke, at det er hårdt, opfordrer Lis Puggaard.

Værdigheden i første række Kommuner kan naturligvis spare ved at flest muligt klarer sig selv. De kan dermed hjælpe dem, der ikke selv kan. Men formålet er mere end bare at spare, mener Lis Puggaard. – Jeg synes, det er vigtigt, at man med træning kan blive gammel på en værdig måde og kunne stå Kvinder skal op selv, tage tøj på, gå ture sige, at de også eller bare at gå vil bære de i køkkenet og tunge indkøbslave kaffe til sine gæster. poser eller feje Hvis du vil sne væk blive ved med at være herre i eget liv, så er det kun dig selv, der kan gøre noget ved det, afslutter Lis Puggaard.

Vanetænkning og ligestilling Jo mere man gør fysisk aktivitet til en god vane, des bedre. Det kan være at sætte et ur til at ringe efter en time, når man ser tv, og derefter gå 10 gange rundt om spisebordet. Ægtepars vaner for, at manden tager det tunge læs, er der dog ingen grund til at bevare.

21


ter, hvor du ønsker at træne. Det skal respekteres af hensyn til din sikkerhed, da fitnessfaciliteter og regler varierer på hvert center. Når du har været til instruktion, må du træne på egen hånd.

Hører du til kategorien efterlønner eller pensionist, kan du dyrke gratis fitness på kommunens seniorcentre.

Du er velkommen til at træne i det omfang, som du har tid og lyst til, og du kan frit benytte alle centre, men vær opmærksom på, at der er regler og krav, som du skal overholde for at benytte dig af tilbuddet. Gratis fitnesstrænings omfatter kun fitnessmaskiner og ikke småredskaber, som for eksempel elastikker, bolde, vippebræt og håndvægte. Ligger remedierne fremme i lokalet i træningstiden, må du gerne bruge dem, men de er ikke en del af det gratis tilbud, så forvent derfor ikke, at de er i lokalet, næste gang du træner. Medbring i stedet gerne dine egne redskaber. Når du har været til instruktion, må du træne på egen hånd Før du må benytte dig af kommunens seniorfitnessfaciliteter, skal du først have gennemgået instruktion på netop det cen-

22

Fysioterapeuter instruerer Instruktionen varer i 1½ time og afholdes hver anden uge. Fysioterapeuter instruerer og gennemgår fitnessfaciliteterne og giver råd og vejledning om udstyr, træning og øvelser, så du instrueres i korrekt brug af netop de maskiner, du snart skal benytte på egen hånd. I det tidsrum, hvor instruktionen afholdes for pensionister, efterlønnere eller for medarbejdere i Gladsaxe Kommune, kan du ikke træne. Dette beder vi dig respektere.

SÅDAN ER REGLERNE – når du går til gratis seniorfitness AF EA LYKKE ELSBORG, ÆLDREKONSULENT

Visiteret træning og genoptræningsforløb Borgere, som er visiteret til træning via kommunen eller som gennemgår et genoptræningsforløb enten på hold eller i selvtræningsgrupper, har fortrinsret til fitnessfaciliteterne. Husk også at fitnesscentret udgør en del af et større træningscenter, som er en arbejdsplads for mange mennesker. Gulvarealet og gangene langs fitnesslokalet skal være frit i det tidsrum, hvor medarbej-

derne arbejder der, altså på alle hverdage fra kl. 8-16. Vis derfor hensyn og tænk over, hvor du placerer dig, når du varmer op og strækker ud. Laver du for eksempel måtteøvelser, så læg dig ved ribben eller ved gangområdet omkring fitnessmaski nerne, så alle brugere og medarbejdere kan komme omkring uden besvær. Hvilke regler gælder på mit fitnesscenter? Er du i tvivl om hvilke regler, der gælder på dit fitnesscenter, så se opslaget i fitnesslokalet. Hold i øvrigt altid øje med opslagstavlen, idet tidspunkter for gratis fitness nemt kan ændre sig, afhængig af behovet for visiterede hold og selvtræningshold. Praktiske råd Du kan benytte toiletterne i de anviste omklædningsrum og ønsker du at tappe vand til vanddunk, skal du bruge vandhanen i cafeområdet eller i omklædningsrummet. Du må ikke Her finder du gratis seniorfitness i Gladsaxe • Seniorcenter Egegården • Seniorcenter Bakkegården • Seniorcenter Møllegården • Gyngemosegård ved • Seniorcenter Rosenlund • Genoptræningscentret ved Seniorcenter Kildegården • Plejehjemmet Hareskovbo, hvor fitnessfaciliteterne er forbeholdt beboere og medarbejdere.

tage nøglen til skabet i omklædningsrummet med dig hjem, da det ikke er et personligt skab. På gladsaxe.dk/seniorfitness finder du flere oplysninger om seniorfitness, herunder træningstidspunkter og kontaktoplysninger. Inden du møder op til træning, skal du tilmelde dig instruktion. Det kan du gøre hos genoptræningscentret på telefon 39 57 47 67 mandag til fredag kl. 8-9, eller på de øvrige seniorcentre på telefon 39 57 44 10, mandag til fredag kl. 8.15-9.15. Frivillige fitnesshjælpere I foråret introducerede Gladsaxe Kommune frivillige fitnesshjælpere, som er friske seniorer, der har fået særskilt introduktion i kommunens seniorfitness, træningsteori og maskinerne, så de kan rådgive, hjælpe og instruere i fitness. Har du erfaring med fitnessmaskiner og har du lyst til at blive frivillig fitnesshjælper, så ring til aktivitetskonsulent Birgitte Campen på telefon 39 57 55 37 og hør mere.

23


Nye tilskudsregler for hjemmeservice Der er kommet nye regler om tilskud til hjemmeservice. Med de nye regler kan du få servicefradrag (håndværkerfradrag) for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bolig. Du kan få fradrag for op til 15.000 kr. inkl. moms og sparer på den måde 5.000 kr. i skat. Oplys din udgift på skat.dk/tastselv

Hygge på Telefonfabrikken Hyggeklubben på Telefonfabrikken fejrede sidste år 40 års jubilæum. Fra starten har klubben levet op til sit navn, når medlemmerne hygger med alt lige fra billard og strik til kortspil og fester.

24

AF RITA BENDTSEN, SENIORRÅDET

Hyggeklubben hører hjemme i Telefonfabrikken, Gladsaxe Kulturhus – det tidligere Aktivcenter. Hvor der før var samlebånd, produceres nu hygge, når de 145 medlemmer mødes til samvær, spil og meget andet. Formålet er at være et socialt og hyggeligt sted for Gladsaxes efterlønnere, førtidspensionister og pensionister. En dør til samvær Når man træder ind af døren til klubben, mødes man af livlig snak, hygge og raslen fra raflebægerne. Hver mandag mødes omkring 50 medlemmer til samvær, snak og spil. Ved dartspillet er der gang i en konkurrence, og ved et bord er der gang i kortspillene, både cana-

sta og whist. Ved siden af sidder en gruppe kvinder og strikker og sludrer. Har man lyst, er der fælles frokost, hvor man kan medbringe mad eller købe i klubben. Naturligvis er der kaffe, kage og drikkevarer. Alt sammen til rimelige priser. Fra turneringer til fødselsdage Hyggeklubben byder blandt andet også på mulighed for at deltage i små indbyrdes turneringer ved de tre billardborde, klubben råder over. Det kulminerer med klubbens årlige nytårscup for mænd og kvinder. Hvert kvartal er der fødselsdagskomsammen for de, som har haft fødselsdag. Medlemmerne bager boller og bestyrelsesformand Kirsten Otto laver lagkage. Og så bliver der selvfølgelig hygget og sunget. Derud-

over holder klubben hvert år fest for at fejre fastelavn, forår, efterår og jul.

Klubben har åbent kl. 10-16 mandag-onsdag, fredag til kl. 15.30. Der er en årlig skovtur, og hver tredje onsdag er der banko, hvor gæster er velkomne. Klubben vil meget gerne have flere medlemmer og nye input. Gerne personer i starten af 60’erne. Medlemskab koster 50 kr. halvårligt. Du kan søge om tilskud til kørsel til klubber og foreninger. Kontakt Sundhedsafdelingen på sundhedsafdelingen@gladsaxe.dk eller på telefon 39 57 55 88 for information.

Vedligeholdelse skal udføres af en momsregistreret virksomhed, mens serviceydelser også kan udføres af privatpersoner. Personen skal være almindelig skattepligtig og fyldt 18 år ved udgangen af indkomståret. Servicefradraget dækker arbejdsløn til ydelser som for eksempel rengøring, vinduespudsning og havearbejde samt diverse vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger. Borgere, der indtil 1. september 2011 har benyttet Hjemmeserviceordningen, kan fortsat benytte denne ordning og få 30 procent i tilskud fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til udgiften. Du kan læse mere om de regler på skat.dk/servicefradrag

25


Vil du med på kursus om sundhed og vægttab ?

Sådan tilmelder du dig Har kurset fanget din interesse, så ring eller skriv til Forebyggelsescentret for at høre mere og tilmelde dig kurset. Kurset er gratis. E-mail: forebyggelsescenter@gladsaxe.dk Telefon: 39 57 57 57.

Hvis du gerne vil spise sundere og tabe dig, så er kurset ’Sundhed og vægttab’ måske noget for dig.

Kursusstart Aftenhold: Fem tirsdage kl. 16.30-18.30 med start 24. januar 2012 kl. 16.30. Formiddagshold: Fem torsdage klokken 10-12 med start 1. marts 2012 klokken 10.

På kurset lærer du, hvordan du kan tabe dig ved at spise sundt. Du vil høre om, hvorfor det er godt at motionere og få hjælp til at finde den rette motion for dig. Du vil også komme til at arbejde med din motivation for at spise sundere og tabe dig. For alle med BMI over 30 For at deltage på kurset skal du være overvægtig med et BMI over 30. Hvis du udover din overvægt også har ubehandlet forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, hjertesygdom eller diabetes type 2, henviser vi til et af vores andre tilbud.

26

Alle, der udfører frivilligt arbejde, kan tale med om, at man selv får meget igen. Det giver mening at gøre noget til glæde og gavn for andre. Men derudover kan det også give et socialt netværk for den frivillige, som også er af væsentlig betydning for lysten til at være med.

Har du kroniske smerter ? Forebyggelsescentret tilbyder nu et nyt kursus til borgere med kroniske smerter: ’Lær at tackle kroniske smerter’. På kurset kan du få inspiration til at håndtere de udfordringer og problemer i hverdagen, der kan følge af at leve med kroniske smerter. Så det er dig, og ikke smerterne, der styrer dit liv. Under-viserne har selv kroniske smerter, så de ved, hvad det handler om. På kurset arbejdes med emner som blandt andet: • Balancen mellem aktivitet og hvile • Vejrtrækning og afspænding • Tankernes indflydelse • Kostvaner, træthed og søvn. Der indgår nænsomme fysiske øvelser og afspænding i kurset. Kom og hør om kurset til introduktion onsdag 11. januar 2012 klokken 10-11. Kommende kursus seks onsdage kl. 9.30-12 fra 25. januar til 7. marts med vinterferie 15. februar 2012. Du tilmelder dig introduktion til kurset ved at kontakte Forebyggelsescentret på telefon 39 57 57 57 eller via mail: forebyggelsescenter@gladsaxe.dk Læs mere på gladsaxe.dk/kronisk

Frivilligt arbejde – en win-win situation AF RIKKE CLAUSEN, FRIVILLIGHEDSKONSULENT, DE FRIVILLIGES HUS

De Frivilliges Hus i Bagsværd er Gladsaxe Kommunes frivilligcenter, hvor frivillige foreninger, inden for det sociale område, kan benytte lokaler og få hjælp og støtte. Der bliver arrangeret kurser og debatarrangementer, og huset danner ramme om mange frivillige aktiviteter i Gladsaxe. Fælles for en stor del af de frivillige er, at man ikke kun yder – Man møder mennesker med andre problemer end ens egne og ser nye aspekter af livet.

Det frivillige arbejde giver også et større netværk, siger Vivi Larsen, tovholder på en gruppe i De Frivilliges Hus. – Man får lige så meget tilbage, som man giver ved frivilligt arbejde, siger Ebba Nielsen, tovholder for en gruppe i De Frivilliges Hus. Har du lyst til at være frivillig? Hvis du har lyst til at lave frivilligt arbejde, men ikke helt ved, hvor eller hvordan du skal komme i gang, så kan De Frivil-

liges Hus hjælpe dig med at finde ud af, hvilke muligheder der er, alt efter dine interesser. Vi formidler kontakt til foreninger, der mangler frivillige eller kan hjælpe med at sætte nye aktiviteter i gang, hvis der er behov for dette. Se mere om huset på gladsaxe.dk/defrihus eller kom forbi os på Taxvej 15. Vi har åbent mandag til torsdag klokken 10-14.

27


Man vil jo helst være fri og klare sig selv ! Som led i temaet om rehabilitering, har vi besøgt to kvinder for at høre om deres individuelle oplevelser af rehabiliteringsforløbet og om indsatsen har givet dem fornyet styrke.

Bozena Madsen

Vibeke Dalby

AF ALEX MEINCKE, SENIORRÅDET OG EA LYKKE ELSBORG, ÆLDREKONSULENT

Bozena Madsen er en frisk dame på 82 år, som for nylig har været igennem et rehabiliteringsforløb i kommunen efter flere operationer i knæ og hofte på grund af slidgigt. Efter hospitalsindlæggelser blev hun udskrevet, men svækkelse betød en tur på Genoptræningscentret og siden Skodsborg. Først da Bozena fik tilbudt rehabilitering af kommunen, skete der noget, fortæller Bozena.

28

Fokus mod nye mål Da Bozena kom ind på centret kunne hun hverken gå eller løfte sine ben, men blev kørt rundt i en kørestol og skulle have

hjælp til næsten alt. Bozenas fysioterapeut på Genoptræningscentret var utrolig dygtig og Bozena fik ros for hvert skridt, hun tog. Bozena synes, at det var hårdt at bevare fokus og fik knapt lov at slappe af, før nye mål var sat op. – Mit højeste mål var at komme til at gå igen og alle sejl blev sat til, siger Bozena, og det betød flere gå- og cykelture. Pisk og gulerod Bozenas egen tålmodighed var en udfordring. Terapeuten bad hende klø på og svang pisk og gulerod med kærlig hånd, fortæller Bozena. Hun ser tillid og tryghed som centralt i relationen til terapeuten. Bozena har nået sit mål og rehabiliteringsforløbet er afsluttet: Hun kan gå igen og klare sig selv. – Jeg er taknemmelig over at have genvundet min fysiske habitus, for man vil jo helst være fri og klare sig selv. Men hun tvivler på, om hun var nået så langt uden rehabiliteringsforløbet. I dag sørger hun for at dyrke motion hver dag, hun går ture og cykler flittigt på sin motionscykel. Hun nyder at hun har genvundet sin førlighed, så hun igen kan gå ud at spise med vennerne, gå på udstillinger, til koncerter eller en tur i teatret. Genvandt sin styrke og troen på sig selv Et alvorligt brud på skulder og overarm efter et fald sendte Vibeke Dalby en tur på akutplads på Seniorcenter Kildegården og det betød starten på et rehabiliteringsforløb.

– Det var et fantastisk sted at komme, ligesom et hjem, fyldt med kærlig pleje, smil og omsorg. For Vibeke, der sad i kørestol og var præget af konstante smerter og stærk medicin, betød besøget af en fysioterapeut fra Genoptræningscentret alt. Hun trænede med hende, så Vibeke genvandt sin styrke og troen på sig selv. Halvanden måned senere forlod hun Kildegården, på egne ben. Uretfærdigt at skulle gøre det selv Hjemme var Vibekes næste mål at kunne gå i bad selv. Igen var Vibekes egne ressourcer i fokus og hjælp og hjælpemidler blev sat ind. I dag er al hjælp afmeldt, for Vibeke går selv i bad og får kun kigind-besøg, hvor hun får hjælp til udsatte steder, som hun så muntert siger. Vibeke er ikke i tvivl om, at hjemmeplejens og hjælpernes gentagne opfordringer er årsag til hendes fremskridt. – Ofte syntes jeg, at det var uretfærdigt, at jeg skulle gøre det selv, mens hjælperen bare stod og så på. I dag kan jeg se idéen med, at jeg skulle øve mig. Hun er glad og roser hjælperne for deres evige opmuntringer og smil. – De er et levende bevis på, at smilet er den korteste afstand mellem mennesker og smil kan udrette mirakler og give fornyet energi, siger Vibeke smilende, mens hun citerer Victor Borge. Stor støtte fra børnene Vibekes børn har støttet og opmuntret hende undervejs. De er imponerede over forløbet og den professionelle hjælp fra kommunen. – Selv er jeg dybt taknemmelig for hele rehabiliteringsforløbet og alt det gode, som Gladsaxe Kommune har gjort for mig, siger hun.

Bestil et forebyggende hjemmebesøg Alle seniorer over 75 år, der ikke modtager hjemmehjælp, tilbydes to årlige besøg i hjemmet af forebyggelseskonsulenterne fra Gladsaxe Kommune. På besøget tager vi udgangspunkt i forebyggelse og sundhed med fokus på dine ressourcer og muligheder for fortsat selv at kunne klare dagligdagens udfordringer. Samtalen handler om emner, som du synes er vigtige for, at du trives i hverdagen. Emnerne kan for eksempel være kost, motion, bolig, helbred, livskvalitet og behov for aktiviteter eller samvær med andre. Sådan bestiller du et hjemmebesøg Du kan selv kontakte forebyggelsesteamet og bestille et besøg på telefon 21 76 43 84 på alle hverdage mellem klokken 12-14 eller ved at sende en mail til sofvis@gladsaxe.dk Du er også velkommen til ringe til os, hvis du har spørgsmål om forebyggelse og sundhedsfremme. Ved besøget har du ikke mulighed for at søge om hjemmehjælp, da besøget udelukkende drejer sig om forebyggelse og sundhedsfremme.

29


SENIORSURFDAG

på Gladsaxe Hovedbibliotek 7. oktober blev den landsdækkende kampagne Seniorsurfdagen markeret på Gladsaxe Hovedbibliotek.

Har du svært ved at passe dit hus og din have ? Som noget nyt kan borgere i andre kommuner søge bolig i Jernbanehaven på almindelige vilkår for ældre.

ladsaxe Kommune udlejer som noget nyt senior ældreboliger i Jernbanehaven til borgere, der ellers ikke opfylder betingelserne for at kunne leje en ældrebolig, men som er over 60 år og har svært ved at klare pasningen af deres hus og have eller som har andre indtægter ud over den sociale pension.

30

To-værelses bolig med altan Jernbanehaven ligger tæt på Bagsværd Hovedgades forretningskvarter og S-station. De er opført i 1986 og renoveret i 2003. Alle lejlighederne har to værelser og bruttoarealet er på i alt 63 m2. Boligen indeholder

entre, bad, opholdsstue med køkkenniche samt værelse. Til hver bolig hører et kælderrum på cirka 3 m2. Have eller altan Til boligerne i stueplan hører en mindre have, mens de øvrige lejligheder har altaner. Derudover er der et stort fælleslokale, som kan benyttes til festlige lejligheder. Der er elevator i bebyggelsen. Huslejen Huslejen er 5.948 kr. pr. måned. Oven i huslejen kommer: a/c beløb til el på 375 kr., a/c beløb til varme på 575 kr., Antennebidrag på 315 kr. I alt bliver det 7.213 kr. pr. måned. Depositummet er på 17.846 kr. Der er mulighed for at søge om boligstøtte, men det er ikke muligt at søge om lån til betaling af depositum.

AF BIRGIT HALD, GLADSAXE HOVEDBIBLIOTEK Seniorsurfdagen 7. oktober er et led i en landsdækkende kampagne hvor ældre hjælper andre ældre med at komme i gang med at bruge internettet. Allerede da biblioteket åbnede, stod seniorerne i kø for at komme i gang. De fem frivillige ældre og bibliotekets personale havde især først på dagen travlt med at hjælpe de mange seniorer i gang med den digitale skattejagt.

På gladsaxe.dk/jernbanehaven kan du se plantegning, billeder af boligen og området. Er du interesseret i blive skrevet op til en bolig i Jernbanehaven eller ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Trænings- og Plejeafdelingen på sofoms@gladsaxe.dk eller Jørgen Jørgensen på telefon 39 57 55 41.

Gladsaxe Bibliotekerne holder forår og efterår en lang række kurser i brug af computer og internet. I januar kan du hente kataloget med forårets kurser på alle Gladsaxe Kommunes biblioteker samt på Rådhuset.

31


Berig livet     –

Nye takster for sociale pensioner fra 1. januar Takterne for pension og ældrecheck reguleres årligt. Hvis din pension udbetales forud, vil der sammen med din pensionsmeddelelse for januar 2012 være vedlagt en skrivelse om de nye takster på pension, ældrecheck og om grænsebeløb.

32

AF JAKOB RAMAZAN KARTER, BORGERSERVICE

Udbetales din pension bagud, modtager du ingen pensionsmeddelelse 1. januar 2012, men derimod først 31. januar 2012, hvor din pension for januar udbetales. Med pensionsmeddelelsen følger en skrivelse om de nye takster på pension, ældrecheck og om grænsebeløb. Ældrecheck til folkepensionister Ældrechecken udbetales sammen med din pension for februar 2012. Hvis du er berettiget efter dine indtægts- og formueforhold, udbetales den automatisk, uden at du skal gøre noget. Betingelsen for at modtage ældrecheck er, at du modtager folkepension pr. 31.12.2011, at du har en formue som ikke er

bliv et barns Bedste Ven

AF MEI PETERSEN, PROJEKTKOORDINATOR, DANSK FOLKEHJÆLP

projekt Bedste Ven mødes seniorer fra 60 år og opefter med et barn eller en ung et par gange om måneden og gør en forskel for en, der mangler ekstra omsorg og øget netværk. Som Bedste Ven hjælper du et barn eller en ung i dit lokalområde på vej.

større end 77.700 kroner. og at du har en personlig tillægsprocent på mellem 1 og 100. Du kan se din tillægsprocent på pensionsmeddelelsen for januar 2012. Ældrechecken er højst på 11.200 kroner og du skal betale skat af beløbet. Beløb under 200 kroner bliver ikke udbetalt. Mangler du din ældrecheck? Hvis du mener, du er berettiget og ikke har fået checken udbetalt sammen med din pension senest 1. marts 2012, kan du ringe til pensionsteamet i Borgerservice eller på telefon 39 57 56 00. Du kan også skrive til os på mail: pension@gladsaxe.dk

Lær mere om Bedste Ven på www.folkehjaelp.dk, ved at ringe til Dansk Folkehjælp på telefon 70 22 02 30 eller ved at sende en mail til post@folkehjaelp.dk.

Brug dit overskud Har du overskud til samvær med et sårbart barn eller en ung på 8-18 år, så giver Bedste Ven dig mulighed for at engagere dig i lokalmiljøet, knytte venskab og netværke med andre seniorer. Siden januar 2010 har projekt Bedste Ven skabt venskaber på tværs af generationer, men mange venter på en Bedste Ven – også i Gladsaxe.

Gode oplevelser og glæde I andre kommuner skaber projekt Bedste Ven allerede glæde, inspiration og nærhed, opbygger netværk og giver indholdsrige oplevelser. – Jette er min bedste ven, fordi vi svømmer og kigger på fugle og er på ture sammen, siger Nikolai på 10 år, som har fået en Bedste Ven. Også hans mor er glad for ordningen. – Når min søn kommer hjem fra sin Bedste Ven, er han altid glad og fyldt med gode oplevelser. Og så bliver jeg bare så glad og varm indeni. Han har fået en Bedste Ven, som sammen med mig kan give ham ekstra omsorg, nærhed og tryghed, siger Nicolais mor. Kom og hør mere Du kan høre meget mere om projekt Bedste Ven på informationsmødet på Gladsaxe Rådhus 11. januar klokken 15-17 i lokale 2608. Du tilmelder dig mødet ved at ringe eller skrive til ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg på telefon 39 57 55 43 eller mail sofeel@gladsaxe.dk

Vil du gøre en forskel i et barns liv, så bliv en Bedste Ven. Projekt Bedste Ven hjælper sårbare børn og unge til et bedre liv med stabil voksenkontakt fra ressourcestærke seniorer.

33


Åbent hus-festdag

Åbent hus i Seniorklubberne

Hygge, samvær o

g snak

Huset var fuld af senioraktiviteter og kaffen varm på kanden, da Seniorklubberne i Høje Gladsaxe bød indenfor til Åbent Hus 19. november. Over 100 gæster valgte dagen igennem at kigge indenfor i det brugerstyrede hus og få indblik i de mange gode aktiviteter og tilbud, som husets fem klubber byder på. Tilbuddene spænder lige fra strikkeklub og smykkeværksted, kortklub, til sanggruppe og pcværksted. Og huset har altid plads til nye medlemmer. Her ses festlige glimt fra dagen, snuppet af Johnny Bjørnestad, en af husets flittige brugere.

Lokalkunstneren Vera udstiller

Frivillig Fredag blev fejret AF EA LYKKE ELSBORG, ÆLDREKONSULENT

Frivilligt arbejde er til gavn og glæde for andre og giver positive oplevelser for de, der hjælper. Det var blandt budskaberne, da Gladsaxe Kommune fejrede Frivillig Fredag i Borgernes Hus 30. september. På Frivilligrådets Frivillig Fredag fejres det frivillige arbejde i Danmark. I Gladsaxe blev dagen markeret og fejret af 75

34

frivillige deltagere. Det var en festlig eftermiddag med underholdning og hygge. Masser af ros Gladsaxe Kommunes sundhedschef Mia Fruergaard indledte på festlig manér og roste de frivillige for deres store og ihærdige indsats. – Uden jer går det ikke, så kunne vi slet ikke løfte alt det, som vi gør, var hovedbudskabet bag Mia Fruergaards velkomst. Hundevenner og politikerpraktik Dagen bød på indslag fra det frivillige arbejde i Gladsaxe på ældreområdet, herunder besøgsvenner, motionsvenner, hundevenner og gåtursvenner.

De frivillige fortalte om deres indsats og om hvorfor, de gør det. Det herlige, frivillige band Jazz-Fritteren underholdt med hyggelig jazzmusik. Deltagerne hørte om byrådets politikerpraktik, hvor en af lokalpolitikerne besøgte Folkekirkens Nødhjælps butik, en anden havde besøgte Skur 2 i Høje Gladsaxe og en tredje var på besøg hos en ældre som motionsven. Og så kom Pia Trust fra Novo Nordisk og fortalte om deres medarbejderes frivillige arbejde i TakeAction!-projektet. Dagen var arrangeret af De Frivilliges hus og Trænings- og Plejeafdelingen.

  Frit valg  til hjemmehjælpsbrugere Hvis du er visiteret til hjemmehjælp, kan du vælge mellem forskellige leverandører, der alle er godkendt af Gladsaxe Kommune. Leverandører af personlig pleje og/eller praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Leverer praktisk hjælp Forenede Care A/S Leverer kun rengøring Falck Hjemmepleje A/S Leverer praktisk hjælp Kærkommen Leverer praktisk hjælp Clara Service Gruppen Leverer praktisk hjælp P. Obel Hjemmepleje Service Leverer praktisk hjælp Elite Miljø A/S Leverer praktisk hjælp Servicefirmaet Renell Leverer kun rengøring Hjemmehjælpen ApS Leverer praktisk hjælp TryghedsPlejen Leverer praktisk hjælp AC Hjemmehjælp Leverer praktisk hjælp DK-pleje Leverer praktisk hjælp

Leverer personlig pleje hele døgnet Leverer personlig pleje hele døgnet Leverer personlig pleje dag og aften (men ikke nat) Leverer personlig pleje hele døgnet Leverer personlig pleje hele døgnet

Leverer personlig pleje hele døgnet Leverer personlig pleje hele døgnet Leverer personlig pleje hele døgnet Leverer personlig pleje dag og aften (men ikke nat)

Leverandører af øvrige ydelser Intervare SuperVare Egebjerg Købmandsgård Din Private Kok KRAM Madservice A/S Døves Vaskeri Trasbo

Leverer indkøb Leverer indkøb Leverer indkøb Leverer madservice Leverer madservice Leverer tøjvask og linnedservice Leverer tøjvask og linnedservice

Hvis du ønsker at skifte leverandør eller har yderligere spørgsmål, kan du henvende dig til Gladsaxe Kommunes visitation på mail: sofvis@gladsaxe.dk eller på telefon 39 57 55 53 mellem klokken 9-14.

35


Gladsaxe Kommune, Rådhus

Alle 1, 2860 Søborg, gladsaxe.dk

C

Nyt fra Seniorrådsformanden Seniorrådet har fået ny formand. Jeg har overtaget stafetten efter Hanne Calberg, som ikke kunne få arbejdet som formand til at hænge sammen med en aktiv erhvervskarriere. Vi byder Lejla Thorslund velkommen som nyt medlem og Freddy Hilstrøm som næstformand. Den øgede digitalisering inden for det offentlige kommer til at præge fremtiden. Fra 2015 forventes det, at størstedelen af kommunikationen mellem borgerne og kommunen sker via computere. Seniorrådet ser positivt på dette, så længe det bliver frivilligt for borgerne. For at motivere seniorerne har vi netop afholdt et fuldt besat temamøde om kommunale IT-systemer. Vi vil kæmpe for, at de seniorer, der ikke kan eller ikke ønsker at anvende computere, ikke lades i stikken, men kan fortsætte med at henvende sig som i dag. Problemet med borgere, der ikke har råd til en computer, må løses. Indførsel af velfærdsteknologi vil i de kommende år få afgørende betydning for de plejekrævendes vilkår. Det er vigtigt, at de mange nye hjælpemidler primært forbedrer seniorernes livskvalitet, og at de ikke indføres, før teknikken er til det. Det er vigtigt, at der fortsat er ’varme hænder’, selvom der bliver færre af dem i fremtiden. Seniorrådet vil arbejde for, at økonomiske besparelser ved velfærdsteknologi ikke forringer livskvaliteten. Venlig hilsen Carl-Erik Andersen Formand for Seniorrådet

Navne og mailadresser på Seniorrådets medlemmer Carl-Erik Andersen (formand) e-mail: cea@post9.tele.dk Freddy Hilstrøm (næstformand) E-mail: fred.hils@mail.tele.dk Rita Bendtsen E-mail: rita.bendtsen@privat.dk Alex Meincke E-mail: alex.meincke@privat.dk Dorte Valentin Sørensen E-mail.: dortevs@gmail.com Lise Vork E-mail: I.vork@hotmail.com Lejla Thorslund E-mail: lajla.thorslund@webspeed.dk

36

Alle borgere over 60 år, som bor i Gladsaxe Kommune – samt deres pårørende, kan henvende sig til Seniorrådet med spørgsmål og forslag. Alle henvendelser behandles seriøst og drøftes på det førstkommende møde i Seniorrådet. Du kan også kontakte Seniorrådets formand, Carl-Erik Andersen, på e-mail: cea@post9.tele.dk eller på telefon 40 19 54 43.

60+ december 2011  

Gladsaxe Kommunes seniorblad 60+ fra december 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you