Page 1

NR. 3 – DECEMBER 2013

Fokus på skattelettelser og velfærd Side 4 Digital post Side 8 Aktivitetskalender - hiv ud og gem Side 11


Indhold 18

6

23 8

4

60+ er Gladsaxe Kommunes ældreblad, som omdeles til alle 60+borgere, dog kun i ét eksemplar til hver husstand. Hvis du ikke modtager eller ikke ønsker at modtage 60+, kan du kontakte Ea Lykke Elsborg, ældre- konsulent, telefon: 39 57 55 43, e-mail: sofeel@gladsaxe.dk Ansvarshavende redaktør: Ulla Baden, kommunikationschef Redaktionen: Rikke Rosenmeier, redaktør Ea Lykke Elsborg, medredaktør og ældrekonsulent Nicolaj Augustinus Mie Møller Nielsen Lizzi Cederskjold Alex Meincke Rita Bendtsen Lise Vork

11 3 4 6 8 11 17 18 20 21 21

2

Det er blot at række hånden ud Fokus på skattelettelser og velfærd i budget 2014 Et livsstykke i farver Hvad er egentlig meningen? Aktivitetskalender for seniorer 2014 Åbningstider i pensionistcaféerne, jul og nytår Staunings seniorklub savner nyt selskab SeniorAkademiet på vej Gør det selv, skat! Hektisk handel på FrivilligBørsen

22 22 23 24 26 28

Lær at lave let hverdagsmad, mand! Få it-guiden hjem til dig Nye takster for folkepension og ældrecheck Pårørende styrkes til at hjælpe borgere med hjerneskade Det nye Seniorråd Nyt fra seniorrådsformanden

Layout: Jette Klingsholm Fotos: Redaktionen Oplag: 11.600 Trykt på miljøpapir af Grafia ApS Næste nummer af 60+ i Gladsaxe udkommer forår 2014. Du kan få 60+ digitalt. Bestil et abonnement via kommunens hjemmeside gladsaxe.dk/60+ så får du bladet pr. e-mail. Hvis du ikke ønsker at få bladet pr. post – nu hvor du får det elektronisk – skal du blot udfylde felterne under Afmeld det trykte blad.


Det er blot at række hånden ud  Mange af os har for vane at have travlt og fare rundt for at få enderne til at nå sammen. Vi har alverdens gøremål, vi lige skal nå. Aldrig har vi haft så travlt og så meget at se til. Tiden synes knap og ’to-do-listen’ vokser, og skal hakkes af, før dagen er omme. Der er fart på! Desværre viser nye videnskabelige undersøgelser, at ældre rammes af stress, fordi vi, i takt med alderen, bliver stresset af alt det, vi ikke længere kan. Netop i en hektisk tid, er det vigtigt, at vi tager os tid til at stoppe op, koble fra og fordybe os i stillesiddende gøremål; det er godt for ånden, hånden og hjertet! Et aktivt liv er sundt og godt, så husk fortsat at dyrke motion. Men det sunde liv kan sagtens kombineres med hyggelige sysler og rolige fritidsaktiviteter, sådan som flere af artiklerne i dette nummer vidner om. Håndens arbejde kan også give et rigt indhold i fritiden og i livet. Se blot Yrsa, livsstykket på 88 år, som via patchwork på kunstnerisk og farvestrålende vis får beriget sit og andres liv. Netop håndens arbejde har altid været i høj kurs på min mødrene side; kvinderne har aldrig kedet sig eller følt sig ensomme. Min oldemor oplærte min bedstemor og min mor i håndarbejde efter gammel dansk bondetradition. Der skulle leveres et ordentligt stykke arbejde! Det havde min oldemor blik for. Min bedstemor fortsatte i samme stil, og min mor gjorde håndens arbejde til sit levebrød. Jeg har aldrig været til sociale sammenkomster, hvor min mor ikke har haft et stykke håndarbejde ved hånden eller i sin taske. I Husmoderforeningen, ved aftenkaffen eller når de lyttede til radio eller fjernsyn, har det fyldt min bedstemors og mors liv fuldt ud. Jeg ville ønske, at jeg havde samme interesse for håndens arbejde. Jeg kan se, hvad det betyder. Det er aldrig for sent at starte. Der er et hav af muligheder. Læs for eksempel om klubberne i Bagsværd Gammel Station, der byder indenfor til whist, bridge, skak, ture, rejser og fester – og nu også it. Det er i høj grad også (h)åndens arbejde, der her baner vejen for nye kontakter og sociale relationer, uden jag og med ’hånd- arbejde’, der levner tid til hygge, sysler og sindsro. Og ja, det er blot at række hånden ud. Herle Klifoth, afdelingschef for Trænings- og Plejeafdelingen

3


af rikke rosenmeier, journalist

Fokus på skattelettelser og velfærd i budget 2014 Årlig hovedrengøring, turkøbsordning for ældre, styrket indsats for pårørende til demensramte og mere velfærdsteknologi. Det er blandt de nye tiltag i det brede budgetforlig, som seks ud af byrådets syv partier har forhandlet sig frem til. Årets budgetforlig er indgået med 24 af byrådets 25 medlemmer, og partierne bag er Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Kun Enhedslisten valgte at stå udenfor. Skatten sænkes fra 24,1 til 24 procent, og der er igen i år sat ekstra midler af til velfærdsteknologi. På seniorområdet giver det nye budget også rum til en årlig hovedrengøring hos en række af de borgere, der modtager hjælp

til rengøring, der bliver plads til buskørsel til indkøbscentre for seniorer og en ekstra indsats for demensramte og deres pårørende.

Hjælp til demensramte

- Der er flere nye initiativer på ældreområdet. Vi har afsat ressourcer til, at vi bedre kan hjælpe og støtte pårørende. Det er en voldsom livsændring, også for de pårørende, når man får demens tæt ind på livet. Så sammen med tilbuddet om hjælp til pårørende, har vi afsat

Vidste d

u

u at: Vidste d urnal

lp af , får hjæ s det n e n u mm tere jo ner i ko S e din olig, no dan dit æ b r e t j p e l o p n ge i en hvor Hvis du ller bor modtager, og e du n e j e l ep du 14 kan 0 p 2 l f æ j a hjemm h n e n , hvilke gyndels portal. løbende vikler sig. I be a en ny borger til vi ud dmagt l r d u e f e t r a e t b r l o d e h ine n ve an e på ng til d or at gi f d e du find h g få adga n i l a u k m n rtale også Du har orgerpo B . a t a ne d al at se di gerport r o b / k e.d gladsax

NemSM at: S Med N emSMS kan du delser, n få påmi år du h nar en af offentli tale me ge. Nem d det SM dig, så d u ikke g S er en ser vic et lemmer Du tilm dine aft il elder di aler. gN borger.d k/NemS emSMS på M Blan S dt a Gladsax ndet har Træ ningsce e mulig nter hed for påmind a t sende elser til d i ner, hvi s du øn g, som genopt ræsker de nne ser vice.


penge til at forbedre omsorgen på seniorcentrene. Også det, synes jeg, er en væsentlig forbedring, så vi kan forbedre hverdagen for demente seniorer, siger formand for Seniorudvalget Bent Greve.

Mere velfærdsteknologi De seneste år har der været ekstra fokus på at inddrage ny teknologi i hverdagen, der hvor det giver mening. I budget 2014 er der afsat tre millioner til velfærdsteknologi. For eksempel kommer der i 2014 et nyt elektronisk låsesystem til borgere med nødkald. Det betyder, at hjemmehjælperen kan åbne hoveddøren med sin mobiltelefon. Det nye system er både mere sikkert og lettere at håndtere for hjemmehjælperen.

Flere ældre de kommende år I takt med at seniorer i dag lever et sundere liv, oplever Gladsaxe, lige som resten af landet, at der bliver flere ældre borgere. Befolkningsprognoser viser, at antallet af borgere, der

er fyldt 65 år, stiger fra 17 procent i 2014 til 19 procent i 2027. - Gladsaxe Kommune har en stabil økonomi, og det er vigtigt af hensyn til en god udvikling, også indenfor ældreområdet. Det betyder, at vi har mulighed for at give flere penge til området, når der bliver flere ældre, siger Bent Greve.

Skatten sænkes Gladsaxe er blandt de 26 kommuner, der i år sænker skatten. Det betyder, at skatteprocenten falder fra 24,1 til 24 procent. Du kan læse hele budgetforliget på gladsaxe.dk/budget2014

Nye velfærdsinitiativer i 2014:  Hjælp til ensomme ældre.  Hovedrengøring hos en række af de seniorer, der modtager hjælp til rengøring af kommunen.  Der bliver oprettet en ordning, hvor seniorer kan blive i kørt i bus til et indkøbscenter.

Vidste du at:

Gode ideer og forslag til artikler i bladet er velkomne. Send dit forslag til aeldrebladet@gladsaxe.dk

Forårssæsonen i Nanna klubben Nanna klubben har sammensat et nyt program til forå rssæsonen 2014 . Indmeldelse finder sted man dag 6. januar i B ibliografen fra klokken 10 til 14 . Kontingentet er 150 kr. pr. sæson. Første fi lm vises torsdag 9. januar klokken 12, og d erefter hver tors dag klokken 12, blot ikke i vi nterferien i uge 7. Programmet, som indeh older alle film og ture, får du ved indmeldelse . Klubleder Gre the Slivsgaard kan kontaktes p å telefon 44 98 57 60.

5


Det er som at træde ind i en anden verden hos Yrsa Andersen, som de sidste 20 år har lavet farvestrålende billeder i patchwork.

af HEIDI BØEG, KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER

Et livsstykke i farver En mild solskinsmorgen i oktober træder vi ind i stuen hos 88-årige Yrsa Andersen. Her ser vi naturen fra sin mest farvestrålende side. På væggene hænger billeder af fugle, blomster og små dyr, alle lavet i patchwork af den fingernemme dame.

Yrsa foretrækker gode stoffer i silke, uld og bomuld. Meget af stoffet er købt som souvenir på de mange rejser. Yrsa fortæller grinende, hvordan flere lokale handlende har set mærkeligt på hende, når hun bad om 25 centimeter af et stykke stof.

Rejser i billeder

Arbejdet starter med, at Yrsa udvælger et motiv, for eksempel et fotografi. Billedet bliver tegnet af, delt op i felter og klippet ud i stykker, og alle samlinger bliver nummererede. Delene bliver syet og limet sammen, og til sidst bliver alle streger syet med fine sting. Et mindre billede kan laves på to til tre uger. - Når jeg arbejder, så glemmer jeg alt om tid og sted. Det interesserer mig at skabe noget, og jeg er blevet bidt af patchwork, siger Yrsa Andersen. Det meste af håndarbejdet bliver lavet om vinteren, hvor Yrsa gerne bruger to til tre timer hver dag i fred og ro på sit

Yrsa har rejst til meget forskellige steder. Hun har blandt andet været i Florida, Egypten, Færøerne, Thailand og Caribien, og hun vil meget gerne til Indien. Hendes billeder viser ofte noget, hun har oplevet på sine rejser. - Det er interessant at opleve kulturer i de forskellige lande. Når jeg rejser, så bliver jeg grebet af de ting, jeg ser. Jeg går altid og indrammer og overfører det, jeg ser, til motiver, som jeg går hjem og syr. Og mangler jeg noget materiale, så går jeg på jagt efter det, siger Yrsa Andersen.

Tidskrævende hobby

arbejdsværelse. Om sommeren bliver patchworket begrænset til regnvejrsdage, eller når Yrsa farver stof i haven. - Patchwork giver mig indhold i hverdagen. Jeg oplever så mange ting, når jeg sidder og leger med farver og figurer, siger Yrsa Andersen.

Kunne ikke lide at sy Det lå i kortene, at Yrsa Andersen skulle være dameskrædder.


- Jeg skulle lære at sy, og det var jeg ikke så glad for. Men det var de muligheder, der var dengang. Men det er jeg blevet glad for senere. Virkelig. Det har været mit liv, siger Yrsa Andersen.

Sengetæpper og sengebunde Yrsa startede i sin tid med at lave sengetæpper til sig selv og sine tre sønner. Herfra udviklede det sig til tasker og billeder. Yrsa rammer selv sine billeder ind, med hjælp fra en gammel ven, der er snedker. Han laver rammer til hende af lameller fra gamle sengebunde. På den måde er cirklen sluttet. Udover interessen for patchwork syr Yrsa også sit eget tøj og laver tasker, der matcher tøjet. Alle Yrsas billeder er signeret med Yrsa Andersens initialer, broderet i hånden.

7


Hvad er egentlig meningen ? – Vi er nogle, der har svært ved it... af rikke rosenmeier, journalist

Hvad bliver der gjort for at gøre alle it-parate?

Thomas Lerche, digitaliseringschef.

8

I 2015 skal danskerne gå på rådhuset digitalt. Men allerede nu er det blandt andet obligatorisk at ansøge om lån til betaling af ejendomsskatter, bestille sundhedskort og søge om begravelseshjælp digitalt. Vi har stillet tre skarpe til digitaliseringschef Thomas Lerche om, hvad Gladsaxe gør for at hjælpe dem, der har svært ved it.

- Borgerne i Gladsaxe Kommune er allerede langt fremme, når det gælder selvbetjening. Blandt andet blev 98 procent af alle vores flytteanmeldelser foretaget digitalt, allerede før det sidste år blev obligatorisk at melde flytning digitalt. Men for at komme i gang med digital post skal man først have et NemID. Det kan de fleste bestille digitalt, men de, der hverken har pas, kørekort eller netbank er nødt til at møde op på Rådhuset for at få NemID. For nylig er vi dog, af en pårørende til en ældre dame, blevet gjort opmærksom på, at der er tilfælde, hvor man hverken har det nødvendige ID og samtidig er for svag til at kunne møde op på Rådhuset. Derfor har vi nu indført en ordning, hvor man i disse særlige situationer kan kontakte Borgerservice på telefon 39 57 52 99 og lave en aftale om et NemID-hjemmebesøg. Hvis nogle sidder med andre dilemmaer, som vi måske ikke er opmærksomme på, må I endelig kontakte Borgerservice.


Det er vigtigt for os at alle, uanset alder og bevægelighed, har mulighed for at få NemID og oprette en digital postkasse.

i løbet af 2014 også muligt at søge om dispensation for at modtage sin post fra det offentlige digitalt.

Hvad med dem, der ikke kan finde ud af at bruge digital post?

Hvordan ved jeg, om der er ny post i min digitale postkasse?

- Undersøgelser fra Digitaliseringsstyrelsen viser, at 80 procent kan betjene sig selv hjemme fra computeren. De sidste 20 procent har behov for it-hjælp. Det kan for eksempel være på grund af handicap, sprogvanskeligheder, ophold i udlandet eller manglende it-færdigheder. Dem fortsætter vi selvfølgelig med at hjælpe, blandt andet ved at tilbyde en række arrangementer med it-hjælp for alle. Vi er også opmærksomme på at nogle, på grund af handicaps eller lignende, slet ikke har mulighed for at bruge en computer. De skal selvfølgelig heller ikke lades i stikken, og derfor bliver det

Når du har oprettet en digital postkasse er det vigtigt, og dit ansvar, at du læser den post, vi sender til din digitale postkasse. Når der er ny post får du besked via e-mail, og du kan også vælge at få besked om ny post med en sms. Det smarte er, at du kan tjekke din post uanset om du er hjemme eller på ferie, så længe du har adgang til en computer med internet.

Hurtigere post Når du vælger at få posten digitalt, får du posten tidligere end et almindeligt papirbrev.

Oversigt over it-hjælp i Gladsaxe På gladsaxe.dk/ithjaelp finder du en oversigt over, hvor i Gladsaxe du kan få hjælp til at oprette en digital postkasse.

Trådløst internet på Seniorcentrene I 2014 kommer der trådløst internet på alle kommunens seniorcentre, så beboere, pårørende og gæster altid har adgang til internettet.

Mere obligatorisk selvbetjening 1.december gik endnu en etape med selvbetjening i gang. Det betyder, at blandt andet begravelseshjælp, lån til betaling af ejendomsskatter, valg af læge, ansøgning om hjælpemidler, navne- og adressebeskyttelse og an- meldelse af længere udlandsrejser skal klares foran computeren. Læs mere om digital post på gladsaxe.dk/digitalpost


gladsaxe.dk/alkohol

’’Min datter drikker mere og mere. Men hvad nu hvis jeg ikke må se mine børnebørn, hvis jeg siger noget ?’’

Er du også bekymret for én du holder af ? Gladsaxe Kommune tilbyder anonym alkoholrådgivning, hvor du kan få rådgivning, hvis du selv, eller én du kender, drikker for meget. Ring  21 30 47 04 mandage, onsdage og fredage kl.11.30-12.30, eller send en SMS. Du kan også skrive en mail til alkohol@gladsaxe.dk

ive børn ge i g l l d i å v r i t r f a god u at: ed til r nye Vidste d sGuiderne søge e kan du være m børn og unge en r blot, Vidste d ve ng ive uid u at: g æ g r s g k g o n e , i t d Foreni n i e Nedsat re liv gu o s s f g g g n n m i i i l o l n n i e e e v s yn? for for mer Som fri Du kan ldre om t være frivillig . Du kan læse æ e r t o k f a s t i n e n t dstille d ntlig itid. A er ko og der postkas in digit aktiv fr il to timer uge uide ell g n s e g s ale n å e i r p t n e i l e t l l r a e n o t f e 7 start / b live vist større s 22 tte .dk 9 e æ x s 1 f a 4 a s 9 d n k me ri å gla fon 2 at du ka vælge a ft. Man kan og d derne p adsaxe på tele i u g s g t s n f å l å læst t Foreni .dk rne i G e e S e k x e d s a i t s m u e d n e G a re på ad op. gl gs gang for Forenin reningsguide@ a o l f l e l .dk maile ti


Aktivitetskalender for seniorer Gladsaxe Kommune byder i 2014 på kurser, rejser og udflugter for kommunens seniorer.

F

or at komme i betragtning til tilbuddene skal du være pensionist, efterlønsmodtager eller selvpensioneret og bosiddende i Gladsaxe Kommune. Og du skal være selvhjulpen, det vil sige, at du kan klare dig selv, du skal kunne gå på trapper samt sørge for din egen bagage.

Seniorkurser på Sølyst Søndag-fredag 6.-11. april: ....................... SeniorAkademiet Søndag-fredag 15.-20. juni: ...................... På tur med livet! Søndag-fredag 22.- 27. juni: ..................... På tur med livet!

Tilmeldingsfrist Tilmeldingsskema er tilgængeligt fra 16. december 2013. Tilmeldingsfrist er 27. januar 2014. Hvis du får plads på turen, får du direkte besked senest i uge 10.

Sted og pris Seniorkurserne afholdes på Kursuscenter Sølyst ved Fakse Ladeplads. Alle priser inkluderer bus fra Rådhuset, indkvartering, forplejning uden drikkevarer og udflugter. Pris pr. person: 1.646 kr. For ægtefælle, der ikke modtager pension, efterløn eller selvpensionering, er prisen 3.292 kr.

11


Julekurser på Sølyst 2014 Søndag-fredag 23.-28. november: ....................... Julekursus Søndag-fredag 30. november - 5. december: ..... Julekursus Søndag-fredag 7.-12. december: ......................... Julekursus

Tilmeldingsfrist Tilmeldingsskema er tilgængeligt fra 8. september 2014. Tilmeldingsfrist er 3. oktober 2014. Hvis du får plads på turen, får du direkte besked senest i uge 44, 2014.

Sted og pris Seniorkurserne afholdes på Kursuscenter Sølyst ved Fakse Ladeplads. Alle priser inkluderer bus fra Rådhuset, indkvartering, forplejning uden drikkevarer og udflugter. Pris pr. person: 1.646 kr. For ægtefælle, der ikke modtager pension, efterløn eller selvpensionering, er prisen 3.292 kr.

Danmarksture I 2014 arrangerer vi seks Danmarksture. Vi tager til: Skagen: ............................................... mandag 18.-22. august Vadehavet: ......................................... mandag 18.-22. august Limfjorden: ....................................... mandag 25.-29. august Sønderjylland og Sydslesvig: ....... mandag 25.-29. august. Silkeborg: . ......................................... mandag 1.-5. september Fyn: ...................................................... mandag 1.-5. september

Pris og tilmelding Pris pr. person er 3.542 kr. i dobbeltværelse og 4.342 kr. for et enkeltværelse. Pris for ægtefælle, der ikke modtager pension, efterløn eller selvpensionering, er 7.084 kr. Alle priser inkluderer bus fra Rådhuset, indkvartering, forplejning uden drikkevarer, udflugter og entré til museer. Program tilsendes sammen med opkrævning for rejsen. Tilmeldingsskema er tilgængeligt fra 3. marts. Tilmeldingsfrist 4. april.

12

Senioridrætskursus på Bornholm Idrætskurset afholdes mandag 5. til søndag 11. maj. Under opholdet deltager du i forskellige aktiviteter, der består af vandgymnastik, motionsgymnastik til levende musik, foredrag, dans og vandreture. Kurset kan delvis ses som en smagsprøve på Senioridræt under Gladsaxe Kommune. Der bliver arrangeret tre halvdagsudflugter til Nordbornholm, Sydbornholm og en ’tur ud i det blå’ med små overraskelser.

Pris og tilmelding Prisen for idrætskurset er 4.042 kr. pr. person i dobbeltværelse. Pris for enkeltværelse er 4.542 kr.


Restauranten er i dag gennemrenoveret og fremstår med flotte sale i de to gamle staldlænger og Louis XVI’s møbler og antikviteter fra det forrige århundrede er bibeholdt i de små saloner. Restaurant Bellahøj åbnede tilbage i 1937 og trak det årlige dyrskuefolk til Bellahøj, når køer, heste og andre husdyr blev fremvist på Bellahøjmarken. Musik og underholdning leveres, traditionen tro, af Brians Musik. Så sørg for at få kridtet danseskoene.

Uden mad og drikke

For ægtefæller, der ikke modtager pension, efterløn eller selvpensionsforsikring, er prisen kr. 8.084 kr. Priserne inkluderer fuld pension og udflugter. Tilmeldingsskemaet er tilgængeligt fra onsdag 15. januar. Tilmeldingsfrist er fredag 14. februar. Hvis du ikke har modtaget svar inden 31. marts, er du på venteliste.

Billetsalg til ’Gladsaxeturen - Kend din kommune’

Endagstur ’Gladsaxeturen - Kend din kommune’

I år byder kommunens skovture på spændende nye oplevelser ud i det blå-grønne. Efter en skøn sightseeing havner vi på den charmerende Restaurant Bellahøj.

Kom og leg turist for en dag i din egen kommune. Turene kører følgende dage i 2014: Mandag ...........20. oktober Tirsdag . ...........21. oktober Onsdag ............22. oktober Torsdag . ..........23. oktober

Billetsalget finder sted onsdag 1. oktober klokken 10 til 12 i rådhushallen. Pris 150 kr. pr. billet inklusiv frokost. Husk at have lige penge med og legitimation (sundhedskort) på de personer, som du ønsker at købe billet til. Du kan højst købe to billetter til andre end dig selv.

Skovture

Restaurant Bellahøj er kendt for sit gode køkken, og stedets kokke sørger for, at alt er hjemmelavet. På alle skovturene serveres en to-retters menu. Til forret er der hjemmerøget laks på plukket salat. Hertil parmesankiks og basilikumpesto. Til hovedret serveres gammeldags oksesteg serveret med sommer-grønt, agurkesalat og tyttebær. Hertil nye danske kartofler og sovs. Til frokosten er der inkluderet to genstande efter eget valg – vand, øl, vin. Efter pausen serveres eftermiddagskaffe og hjemmelavet Marcel chokoladekage med danske jordbær, krystalliseret hvid chokolade og vaniljeis garneret med pistacietwill. I pausen er der lagt op til en dejlig spadseretur i den skønne Bellahøjskov ved Degnemosen. Du er også velkommen til at gå på opdagelse og se dig omkring i restaurationens smukke sale.

13


Skovturene afholdes på følgende dage: Skovture for beboere på kommunens seniorcentre og plejehjemmet Hareskovbo Beboerne på seniorcentrene og plejehjemmet Hareskovbo hentes omkring klokken 10 fra centret af Harbirks Bustrafik, og så starter en smuk tur ud i det grønne, før vi lander på Restaurant Bellahøj.

Tilmelding og betaling Du kan tilmelde dig skovturen via medarbejderne på dit seniorcenter eller plejehjem. Prisen for skovturen er 150 kroner inklusive mad og drikke. Beløbet trækkes via din servicepakke for juni.

14

Mandag 19. maj ........... ....................................... Tirsdag 20. maj ............ Onsdag 21. maj ............ Torsdag 22. maj ........... Fredag 23. maj ..............

Skovtur for hjemmeboende handicappede pensionister, efterlønnere og selvpensionerede Skovturen afholdes onsdag 28. maj, og skovtursgæsterne afhentes på bopælen af Harbirks Bustrafik, og så starter en smuk tur ud i det grønne, før vi ender på den hyggelige Restaurant Bellahøj. Denne skovtur er for borgere, der har hjælpebehov og brug for at medbringe et hjælpemiddel på turen, som rollator eller kørestol. Det er muligt at tage sin ledsager med på turen.

Seniorcentret Kildegården og Bakkegården Seniorcentret Egegården Seniorcentret Møllegården Seniorcentret Rosenlund Plejehjemmet Hareskovbo

Tilmelding og betaling Du kan tilmelde dig skovturen fra 1. april til 12. maj hos ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg på telefon 39 57 55 43 eller sofeel@gladsaxe.dk Du bedes oplyse dit fulde navn, adresse og postnr, cpr.nr., telefon-/mobilnummer samt om du medbringer et hjælpemiddel på turen (rollator eller kørestol). Du får tilsendt faktura via brev, PBS eller e-boks. På skovturen for beboerne på seniorcentrene og Hareskovbo samt på turen for de hjemmeboende handicappede


pensionister, efterlønnere og selvpensionerede er musikken og underholdningen lagt i hænderne på de dygtige musikere, Kim & Klaus, der sørger for sang, musik og festlige indslag.

Skovtur for selvhjulpne efterlønnere og pensionister Skovturene bliver afviklet 2., 3., 4., 10 og 11. juni med afgang fra Rådhuspassagen klokken 10. Prisen for skovturen er 150 kroner.

Billetsalg til skovturen for selvhjulpne 13. maj

Billetsalget til skovturen for de selvhjulpne efterlønnere og pensionister finder sted tirsdag 13. maj klokken 10 til 12 i Hovedbibliotekets store sal. Fra klokken 9 vil der være opsat et nummersystem ud for lille sal, og Hovedbibliotekets indgang, som vender ud mod Rådhus Allé, er åben. Klokken 10 starter selve billetsalget, og dørene til salen bliver åbnet. Husk at have lige penge og legitimation med (sundhedskort/sygesikringskort) på de personer, du ønsker at købe billet til. Du kan max købe fire billetter pr. person. Pris pr. skovtursbillet er 150 kr.

Udlandsrejser i 2014

Hvert år arrangerer Gladsaxe Kommune to udlandsrejser for selvhjulpne pensionister, efterlønnere og selvpensionerede. Der er planlagt en rejse til Kroatien og en rejse til Sicilien.

Kroatien 21.- 28. juni Turen går denne gang til Makarska Riviera i Kroatien, syd for Split.

Indkvartering Vi bor på det dejlige Hotel Dalmacija, som ligger blot 25 meter fra stranden, i udkanten af Makarska By, 600 meter fra centrum. Hotellet er bygget i 1969, renoveret i 2006. Der er 190 værelser, fordelt på 10 etager, og der er elevator. Vi bor i enten enkelt- eller dobbeltværelser med balkon. Der er bad/brus og toilet, hårtørrer, satellit-tv, telefon og minibar på værelset samt internet på hotelområdet. Gratis aircondition og deponering. Hotel Dalmacija har mange faciliteter og et familievenligt poolområde med 2 pools. Du kan deltage i hotellets underholdningsaktiviteter eller slappe af i poolbaren. Du kan også slappe af med en massage eller et besøg i skønhedssalonen. På hotelområdet findes en souvenirbutik.

Pris Prisen for eneværelse er 7.000 kr. per person og 6.500 kr. per person for dobbeltværelse. Med i prisen er halvpension, transfer, to udflugter, mad om bord på fly samt de fornødne rejse- og afbestillingsforsikringer.

15


Sicilien 16.-23. september Turen går til det nordøstlige Sicilien, nærmere bestemt til byen Giardini-Naxos, som ligger tæt på den charmerende by, Taormina, der oser af siciliansk hygge og stemning.

Indkvartering Vi bor i bungalows på Hotel Blue Star Club Naxos Beach, tæt på byliv og centrum og blot 300 meter ned til den dejlige Recanatistrand. Alle værelser har balkon eller terrasse, bad/douche, toilet, hårtørrer, køleskab, telefon, satellit-tv og aircondition. Værelserne er placeret i rolige omgivelser i hotellets store have med kuperet terræn. Den frodige have er fyldt med citrontræer, palmer, hængekøjer, to poolområder, restauranter og snackbarer. Der er gratis deponering på værelserne og adgang

16

til internet i receptionen mod gebyr. Hotellet tilbyder gratis shuttlebus til svævebanen Mazzara, der fører op til Taorminas charmerende gader og stræder med masser af butikker, seværdigheder, torve, kirker, amfiteater samt restauranter og barer.

Pris Prisen for eneværelse er 6.000 kr. per person og 5.500 kr. per person for dobbeltværelse. Med i prisen er halvpension, transfer, to udflugter, mad om bord på fly samt de fornødne rejse- og afbestillingsforsikringer. På begge rejser deltager ældrekonsulent, Ea Lykke Elsborg som rejseleder samt en turhjælper.

Tilmelding Har du lyst til at komme med på en af rejserne, kan du fra 16. december 2013 hente et

tilmeldingsskema på hjemmesiden eller få det udleveret i Infodisken på rådhuset. Tilmeldingsfristen for begge rejser er 27. januar. Hvis du får plads på rejsen, får du direkte besked senest i uge 10.

Læs mere Vi annoncerer alle tilbud og arrangementer løbende i 60+ bladet og på gladsaxe.dk/aktiviteter hvor du også finder tilmeldingsskema under hvert tilbud. Du kan printe skemaet fra hjemmesiden eller hente det i Infodisken på rådhuset. Tilmeldingsskemaet afleveres i Infodisken eller sendes til: Gladsaxe Kommune Trænings- og Plejeafdelingen Rådhus Allé 2860 Søborg Att.: Udlandsrejser


Betaling Får du tildelt et kursus, en tur eller rejse, får du tilsendt en faktura via brev, PBS eller e-boks.

Venteliste Får du ikke tildelt et kursus, tur eller rejse i første omgang, bliver du automatisk optaget på en venteliste og får besked, hvis der bliver en ledig plads. Ønsker du ikke at stå på ventelisten, giv da besked.

Afbestillingsgebyr Ved afbestilling af tildelt rejse, uden fremvisning af gyldig sygeerklæring fra egen læge

eller hospitalsindkaldelse, opkræves gebyr på 500 kr. pr. person.

Begrænsede pladser Kommunen kan ikke garantere, at alle tilmeldte får opfyldt deres ønske. Men du er velkommen til at sætte kryds ved alle de rejser, du gerne vil deltage i, da det forøger dine muligheder for at blive optaget. Skriv eventuelt nummer ét ud for den rejse, du helst vil på. Generelt gælder, at jo mere fleksibel, du er i forhold til dine valg, jo større er dine muligheder for at komme med. Borgere, som ikke tidligere har deltaget, har fortrinsret.

Spørgsmål til ture og arrangementer Udlandsrejser og skovture: Ea LykkeElsborg, ældrekonsulent, på telefon 39 57 55 43 eller sofeel@gladsaxe.dk Seniorkurser på Sølyst, Danmarksture og Kend-din-Kommune-ture: Jørgen Jørgensen, specialist, på telefon 39 57 55 41 eller sofjjn@gladsaxe.dk Idrætskursus på Bornholm: Lis Greisholm Christiansen, senioridrætsansvarlige, mandag og onsdag klokken 8 til 9 på telefon 29 36 81 80 eller soflgc@gladsaxe.dk

Åbningstider i pensionistcaféerne mellem jul og nytår 2013-14 Center Juleaftensdag 24.12.2013

1. Juledag 25.12.2013

2. juledag Nytårsaften Nytårsdag 26.12.2013 31.12.13 1.1.2014

LUKKET

LUKKET

LUKKET

LUKKET

LUKKET

11-13

LUKKET

11-13

11-13

LUKKET

(Mod forudbestilling) 10-13

10.30-13.30

10.30-13.30

LUKKET

10.30-13.30

11.30-13.30

11.30-13.30

11.30-13.30

11.30-13.30

11.30-13.30

Møllegården

LUKKET

LUKKET

LUKKET

LUKKET

LUKKET

Hareskovbo

11-14

11-14

11-14

11-14

11-14

Bakkegården Egegården Trænings- center Gladsaxe Rosenlund

17


Den traditionsrige Gladsaxe Pensionistforening tilbyder masser af spilhygge, venskaber og ture i både ind- og udland. Thorvald Stauning var med til at grundlægge foreningen, der snart har 75 års jubilæum.

Tekst og foto af STIG LINDÉN-SØNDERSØ, journalist

Staunings seniorklub savner nyt

D

ampende varm kaffe, kølige danskvand, æblemost og Tuborg Superlight står klar på de fyldte borde i den gamle stationsbygning ved lokalbanen i Bagsværd. Klokken er lidt i 12 fredag formiddag og startskuddet til den ugentlige omgang banko i Gladsaxe Pensionistforening er tæt på. Cirka 40 medlemmer sidder klar ved deres bankoplader og snakker løs på kryds og tværs over bordene. De fleste har bemærket, at sekretær og spilstyrer Randi Holmqvist har sat sig til rette med mikrofon og nummerpose i det ene hjørne af lokalet, men alligevel fortsætter snakken lystigt - der er nemlig en del, der lige skal følges op på siden sidst.

Der er plads til alle

18

82-årige Rose Svendsen fra Bagsværd er en af de mange, der ikke vil undvære foreningslivet. Hun har været medlem siden 1997 og har fået gode bekendtskaber, som hun også ses med privat. Hun fortæller, at personlighederne i foreningen er lige så forskellige, som drikkevarerne på bordene.

- Her kommer folk med meget forskellige baggrunde, men vi mødes som ligesindede, for der er plads til alle. Det ved jeg, for det er mig, der sørger for at finde plads til de nye her til banko. Man kan sige, at jeg hjælper dem med at finde sig godt til rette, siger Rose Svendsen.

På banen siden 1939 Udenfor den gamle stationsbygning suser togene forbi med en sagte rumlen. Det har de gjort de snart 75 år, som foreningen har eksisteret. Den daværende statsminister Thorvald Stauning var med til at stable den på benene 5. februar 1939, og i årene efter voksede medlemstallet støt til cirka 400. I dag er der lidt over 120 medlemmer, og selvom det stadig er flot, så håber formand Merethe Christensen, at flere vil være en del af fællesskabet. - Tirsdag fra klokken 13 spiller vi bridge, og mandag og onsdag spiller vi whist fra klokken 12. Men kom gerne allerede klokken 10 og tag din madpakke med og sid og hyg jer med os andre over maden eller en kop kaffe. Vi mangler flere


Fredagsbanko er en af de mest populære aktiviteter i Gladsaxe Pensionistforening. Her kommer op til 50 medlemmer hver uge. Men der er altid plads til nye medlemmer.

selskab spillere til både bridge og whist, så sidder du derhjemme og savner nogen at spille kort med, så kontakt os. Vi har også arrangementer ud af huset som bowling, sankthansfest, fællesspisning med gule ærter og naturligvis vores 65-Ferie, fortæller Merethe Christensen.

Kig ned og oplev stemningen Ifølge formanden er der mange gode grunde til at blive medlem af foreningen, men det er altså helt i orden, hvis man gerne lige vil se, hvad det er for noget, før man melder sig ind. - Man kan bare komme ned i stationsbygningen på en af spilledagene og hilse på os og opleve den gode stemning. Det er aldeles uforpligtende, og så kan man jo bagefter se, om man vil være medlem. Man kan også ringe til mig og høre nærmere, slutter formanden.

Adresse: Til Jernbanen 20, 2880 Bagsværd Formand: Merethe Christensen, telefon 45 88 20 76 Medlemspris: 150 kr. årligt (eksklusiv ture) Kaffe: Drik løs for fem kr.  Gladsaxe Pensionistforening udgiver medlemsbladet GP39. Det udkommer hver tredje måned og handler om stort og småt i foreningen. Der findes eksemplarer på Gladsaxe Hovedbibliotek.  Onsdag 5. februar klokken 11-14 er der jubilæumsfest i Gladsaxe Pensionistforening. Alle er velkomne.  Har du lyst til at være med til at starte en it-café i foreningen, så kontakt formand Merethe Christensen på telefon 45 88 20 76. Der er trådløst internet i lokalerne.

19


SeniorAkademiet på vej af INGE LINDQVIST, FRIT OPLYSNINGSFORBUND

- aktiviteter lavet af frivillige og med frivillige

D

et nye SeniorAkademi slår dørene op til en forårssæson med mange spændende aktiviteter af frivillige og med frivillige. Der bliver tilbud om lokalhistorisk studiekreds, foredrag og læsning af Søren Kierkegaard, sundhedsaktiviteter, litteraturkredse, oplæsning for demensramte, kreative workshops og meget mere. Tanken er, at programmet vokser i takt med de frivilliges ideer og lyst til at være tovholdere for en gruppe. Typisk løber en aktivitet over 4-6 uger, hvor man mødes en gang om ugen. Det koster mellem 100 og 300 kr. pr. aktivitet, alt efter materialeomkostninger, ture eller lignende.

20

Studiekredse, workshops og foredrag Ideen til Seniorakademiet opstod i 2012 hos en gruppe borgere, der tænkte, at frivillige er fyldt med kompetencer og viden på en lang række områder, som må kunne anvendes og deles med andre i studiekredse, workshops eller foredrag. Så langt flere får inspiration og vitaminer til ’de små grå’ hjerneceller, og gerne lokalt i kommunen: på seniorcentre, biblioteker og andre egnede steder. Ideen blev i første omgang afprøvet under navnet Seniorhøjskolen, men dette blev stoppet af konkurrencehensyn. Nu har et partnerskab mellem Frit Oplysningsforbund og Gladsaxe Kommune betydet, at ideen kan videreføres.

Vil du vide mere? Sidder du selv med viden, som du gerne vil dele med andre? Eller savner du et tilbud? Din indsats bliver værdsat, uanset om du melder dig som kursist eller som frivillig underviser eller foredragsholder. Har du lyst til at deltage eller vide mere kan du kontakte Inge Lindquist, Frit Oplysningsforbund på telefon 44 44 11 17 og få tilsendt programmet eller hent det på gladsaxe.fo.dk


Hektisk handel på

FrivilligBørsen

Gør det selv, skat !

 1. november indførte SKAT tidsbestilling. Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål på skat.dk kan du ringe til SKAT på telefon 72 22 18 18. Hvis dit ærinde ikke kan løses ved telefonsamtalen, bliver du tilbudt en tid til et personligt møde.  SKAT holder julelukket fra 23. december til torsdag 2. januar 2014.  Du kan også få håndværkerfradrag i 2014.  Det er vigtigt, at du ændrer din forskudsopgørelse, hvis du har solgt din ejendom.  Pensionister kan arbejde i private hjem for op til 10.000 kr om året - uden at skulle betale skat. Se mere info på skat.dk

institutioner og lokale virksomheder mødtes 23. september på rådhuset til Gladsaxes første Frivilligbørs. 23. september var Rådhushallen omdannet til markedsplads for frivillige foreninger, kommunale institutioner og lokale virksomheder. 100 deltagere var mødt op for at høre om hinandens aktiviteter, og der blev indgået aftaler om frivilligt samarbejde og hjælp. Gladsaxes første FrivilligBørs blev åbnet af borgmester Karin Søjberg Holst (A), der i sin tale lagde vægt på vigtigheden af frivillige ressourcer. - Jeg er stolt over vores Frivilligbørs og ønsker, at Gladsaxe Kommune er i front på det frivillige område, sagde Karin Søjberg Holst (A) i sin tale.

64 partnerskabsaftaler FrivilligBørsen skabte i første omgang mulighed for praktiske aftaler, og forhåbentlig grundlag for gode og varige sociale partnerskaber. 64 aftaler blev underskrevet i den hektiske halvanden time, selve børsdelen stod på. Efterfølgende blev ’børshandlerne’ fejret til pindemadder, mens der blev udvekslet erfaringer og netværket blandt deltagerne.

af EA LYKKE ELSBORG, ÆLDREKONSULENT

 Der findes små videofilm på skat.dk, hvor du for eksempel kan se, hvordan du ændrer din forskudsopgørelse eller indberetter servicefradrag.

39 frivillige foreninger, kommunale

Frivilligportal På gladsaxe. dk/frivilligportal kan du læse mere om FrivilligBørsen og få mere information om frivilligt arbejde i Gladsaxe, herunder hvordan du bliver frivillig, og hvor du kan få rådgivning om det frivillige arbejde.

21


Lær at lave let hverdagsmad, mand ! Frit Oplysningsforbund tilbyder i samarbejde med Gladsaxe Kommune madlavningskursus for mænd på 60+, som er blevet alene eller har en syg ægtefælle. Kurset løber over seks gange fra klokken 16 til 20 med start i april. Kurset afholdes på Mørkhøj Skole. Kursets undervisere er de to frivillige kokke, Henning Bliss og Hanne Ekeløf. Deltagerprisen er 60,- kr. pr. gang per person. Du kan tilmelde dig hos Inge Lindqvist, Frit Oplysningsforbund på telefon 44 44 11 17, hvor du også kan få mere at vide om kurset og oplyst de nøjagtige datoer.

af EA LYKKE ELSBORG, ÆLDREKONSULENT

Få it-guiden hjem til dig Har du brug for et skub for at komme i gang med it? Så er en frivillig it-guide fra Frit Oplysningsforbund blot en opringning væk.

Saml et par naboer eller venner

It-guiden kan besøge dig i dit hjem og hjælpe dig i gang eller videre med computeren. Du kan få hjælp til konkrete opgaver, som at oprette Nem-ID eller gøre dig fortrolig med computeren hen over nogle uger, hvor I mødes.

Kontakt Frit Oplysningsforbund

22

Tilbuddet er gratis, og du behøver ikke selv at have en computer. It-guiden kan vejlede dig via sin bærbare computer. Saml gerne et par naboer eller venner, så I kan få hjælp samtidig og bagefter hjælpe hinanden videre.

Alle it-guider har været på kursus, så de er klædt på til opgaven. De bærer tydeligt id-kort. Guiderne har tavshedspligt og dit cpr-nummer bruger du kun selv. Hør mere om

tilbuddet hos Inge Lindqvist i Frit Oplysningsforbund på telefon 44 44 11 17 – også hvis du selv har lyst til at blive it-guide og hjælpe andre.


gladsaxe.dk/rygestop

Nye takster for folkepension og ældrecheck Takster fra 1. januar 2014 kr. årligt Grundbeløb Pensionstillæg reelt enlig Pensionstillæg gift/samlevende Ældrecheck/Supplerende pensionsydelse Formuegrænse, helbredstillæg og ældrecheck

kr. månedligt

70.896

5.908

73.644

6.137

35.592

2.966

16.200

80.300

Ældrecheck til folkepensionister

Betingelsen for at modtage ældrecheck er,  at du er berettiget til folkepension pr. 31. december 2013,  at du har en personlig tillægsprocent på mellem 1 og 100,  og at din og evt. ægtefælle eller samlevers likvide formue ikke er større end 80.300 kr. Du kan se din tillægsprocent på pensionsmeddelelsen for januar 2014.

Vil du også gerne have en bedre ånde ? Vi giver dig et gratis rygestop. Send en sms til 1231 (almindelig sms-takst) med teksten RYGESTOP eller ring på telefon 80 31 31 31. de

Slå

en

Hvis du mener, du er berettiget og ikke har fået checken udbetalt sammen med din pension senest 1. marts 2014, kan du ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 61.

nu

rø g

Mangler du din ældrecheck?

k

Du skal betale skat af beløbet. Beløb under 200 kr. bliver ikke udbetalt.

23

Ældrechecken udbetales sammen med din pension for februar 2014. Hvis du er berettiget efter dine indtægts- og formueforhold, udbetales den automatisk, uden at du skal gøre noget.

Gladsaxe Kommune i samarbejde med STOPLINIEN.


Pårørende styrkes til at hjælpe hjerneskadede

af DITTE KLYSNER, HJERNESKADEKOORDINATOR

Ny gruppe for pårørende til hjerneskadede har set dagens lys. I pårørendegruppen får man både ny viden om hjerneskader, svar på spørgsmål og man kan udveksle erfaringer med andre pårørende.

Hjælp via viden og erfaringsdeling Der findes allerede en vifte af tilbud om hjælp og støtte via hospitaler og i frivilligt regi, som pårørende kan benytte sig af. Gladsaxe Kommune har nu sammen med tre nabokommuner oprettet en ny gruppe, hvor pårørende til borgere med hjerneskade kan få ny viden, svar på spørgsmål og gå i dialog om forskellige emner og dele erfaringer med andre i samme situation. Når pårørendegruppen holder møder, deltager kommunernes hjerneskadekoordinatorer og giver information og viden om et emne fastlagt på forhånd. Emnerne kan for eksempel være ’skjulte handicaps’, lovgivning på området eller information om kommunens tilbud.

Bedre rehabilitering via familien

24

Hvis rehabiliteringen skal være så hurtig og effektiv som muligt, er det vigtigt med et roligt forløb. Det kan familien og

netværket være med til at sikre, men det sker bedst, når familiemedlemmerne er velinformerede, får hjælp til at håndtere hverdagen og føler sig hørt og accepteret som samarbejdspartnere i rehabiliteringen. På den måde kan pårørende mobilisere ressourcer og blive en støtte og aflastning i hverdagen.

Tid og sted Pårørendegruppen er oprettet i samarbejde med Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Møderne foregår sidste tirsdag i hver måned klokken 16-18 i Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby. Hvis du vil vide mere om pårørendegruppen, kan du kontakte hjerneskadekoordinator Ditte Klysner på telefon 39 57 55 49.


Vidste du at: t: ste du a

Vid

din t tjekke e a k s u H ss postka ige digitale sender vi vigt axe stI Glads itale po g i d n i ld breve ti det er teknisk år kasse, n den måde får På e muligt. ere, din g i t r u h og en du post samlet et sted r e e Komx a papirer s d a l e, per G re peng du hjæl a p s t a ed mune m ruges til anden nb som ka . u velfærd igt, at d r til t g i v r e ende D et ost, vi s p n e d asse. læser le postk r a t i g i d dig i din ger en mail, nå en, dta Du mo ostkass p i t s o yp der er n også vælge at an og du k n sms. ee t modtag om digital pos re st Læs me e.dk/digitalpo x sa på glad

Vidste d

u

at: Fornye lse af k ørekor Du skal t forny d it kørek du f yld ort, når er 7 Borgers 0 år. Det gør d er vice. ui Du skal dit køre forny kort før ste gan du f yld g , er 70 år . Dereft når bliver 7 er når d 4å u år og de r, 76 år, 78 år o g 80 refter é n gang Husk at årligt medbri n ge en læ . test, so m højes geatt er tre gamme månede l og et f r oto læge ha r stemp grafi hvor din let og s dit cpr.n krev r. bagpå . Det ko et 50 kron ster er Betal m at forny kørek ort. ed dank ort elle medbri r ng På gl lige penge. adsaxe .dk/koe kan du reko læ se m e re om k rt til bille ravene det.

Gratis it-kurser på biblioteket Kataloget med Gladsaxe Bibliotekernes populære itkurser i foråret ligger klar på bibliotekerne og Rådhuset lige efter nytår, og der er flere spændende nyheder på programmet. Tilmeldingen starter torsdag 23. januar klokken 10 ved personlig henvendelse i Studieområdet, 2. sal på Gladsaxe Hovedbibliotek. Den første tilmeldingsdag kan du melde dig til to kurser/workshops, og det er en stor fordel, hvis du i forvejen har besluttet dig for, hvilke kurser du vil have. Fra 24. januar og resten af sæsonen kan du også tilmelde dig via gladsaxe.dk/bibliotek eller på telefon 39 57 63 47.

Vidste du at:

Biblioteket kommer til dig Du kan benytte dig af ’Biblioteket kommer’-ordningen, hvis du har svært ved selv at komme på biblioteket. Ordningen er gratis, og du kan få bragt bøger, lydbøger cd’er med mere. Hjem til dig en gang om måneden. De lånte materialer bliver automatisk afhentet igen af biblioteket. Ønsker du at tilmelde dig ’Biblioteket kommer’-ordningen, skal du kontakte bibliotekets koordinator af tilbud til ældre, Marie Engberg Eiriksson på mariee@gladsaxe.dk eller telefon 39 57 63 51.

Vidste du at:

Gladsaxe Bladet og 60+ på lydavis Lydavisen udkommer på cd hver uge. På cd´en er udvalgte nyheder indlæst fra Gladsaxe Bladet. Abonnerer du på lydavisen, får du tre gange om året også 60+ indtalt på cd. Cd’en bliver sendt til din hjemadresse med almindelig post og skal ikke returneres. Det er gratis at være med i ordningen Hvis du ønsker at tilmelde dig lydavisen skal du kontakte bibliotekets koordinator af tilbud til ældre, Marie Engberg Eiriksson på mariee@gladsaxe eller telefon 39 57 63 51.


Nyt Seniorråd Nyvalgt seniorråd har konstitueret sig. Carl-Erik Andersen fortsætter som formand og nyvalgte Inge Maria Mandrup bliver fra 1. januar 2014 ny næstformand for Seniorrådet. Carl-Erik Andersen, formand

16 motiverede og kampklare kandidater kæmpede om seniorernes stemmer, da der 22. oktober blev holdt Seniorrådsvalg i Gladsaxe. Med en stemmeprocent på knap 36 procent blev de syv nye medlemmer fundet. Det nye Seniorråd mødtes til konstituerende møde 25. november, og her blev Inge Maria Mandrup valgt som ny næstformand, og Carl-Erik Andersen blev genvalgt som formand for Seniorrådet. - Tak for jeres interesse for Seniorrådsvalget. Jeres valg tegner til et godt teamwork og for et konstruktivt samarbejde med politikerne og forvaltningen de næste fire år. Vi vil samtidig gøre alt for at varetage jeres interesser som jeres årvågne vagthund, siger formand for Seniorrådet Carl-Erik Andersen.

26

Inge Maria Mandrup, næstformand

Sådan fordelte stemmerne sig I alt 14.648 borgere i Gladsaxe Kommune var stemmeberettigede. Heraf afgav 5.161 en gyldig stemme, svarende til en stemmeprocent på 35,24. hvilket er lidt lavere end ved sidste valg i 2009, hvor procenten lå på 36,17. 28 stemmer var ugyldige og 11 stemmer var blanke.

Følgende kandidater er valgt som medlemmer til Seniorrådet: Carl-Erik Andersen . ............ 770 stemmer Inge Maria Mandrup .......... 656 stemmer Bjarne Mogensen ............... 429 stemmer Charlotte Helsted ............... 426 stemmer Sussi Frølich ....................... 359 stemmer Tommy Olsen ..................... 329 stemmer Birgit Poulsen .................... 327 stemmer


Sussi Frølich

Charlotte Helsted

Bjarne Mogensen

Følgende kandidater er valgt som suppleanter til Seniorrådet: Gunnar Svendsen .................. 302 stemmer Dorte Valentin Sørensen ..... 291 stemmer Svend Breum Petersen ......... 290 stemmer Gull Jacobsen ......................... 243 stemmer Gladys Johansen .................... 201 stemmer Janne Zenia Bach .................. 166 stemmer Wivi Nielsen . ......................... 142 stemmer

Tommy Olsen

Birgit Poulsen

Kandidater, som ikke opnåede valg til Seniorrådet Irma Henriksen ..................... 128 stemmer Jens Jensen .............................. 102 stemmer Det nye Seniorråd tiltræder 1. januar 2014. Du kan læse om Seniorrådet på gladsaxe.dk/seniorraadet


Gladsaxe Kommune, Rådhus

Alle 1, 2860 Søborg, gladsaxe.dk

C

2013 har været et travlt år for Seniorrådet Vi har haft valg til Seniorrådet for en ny fireårig periode og har mærket stigende interesse med et rekordagtigt antal kandidater og stor søgning til vore præsentationsmøder. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine kolleger i det afgående Seniorråd for et stort og dygtigt stykke arbejde. I det sidste nummer af 60+ omtalte jeg vore tre ønsker til budgettet for 2014. Det har været en stor glæde, at vort hovedønske om mulighed for visitering til en årlig hovedrengøring er blevet vedtaget af Byrådet. Herudover er der afsat midler til demensområdet, som vi har haft megen fokus på, og fra 2015 til forbedrede trafikforbindelser til områder i kommunen, der i øjeblikket er svagt dækket, for eksempel til Telefonfabrikken, hvor mange ældre mødes. Det bliver op til det nyvalgte Seniorråd at få indflydelse på de konkrete udmøntninger. Desværre har samarbejdet med forvaltningen været hårdt prøvet som følge af nedlæggelsen i sommerperioden af 18 fuldtidsstillinger for hjemmehjælpere. Dette skete administrativt, uden at Seniorudvalget og Seniorrådet blev involveret, hvilket vi ikke har fundet i orden. Vi har villet sikre os, at forvaltningens forsikringer om, at det ikke vil betyde serviceforringelser, holder vand. Da vi ikke har kunnet få tilstrækkelige oplysninger til at vurdere dette, har vi begæret aktindsigt, hvilket forvaltningen har nægtet os. Sagen er nu anket til Statsforvaltningen. Tak for de mange henvendelser fra borgere med opbakning til os. Til slut vil jeg gerne ønske det nyvalgte Seniorråd held og lykke med bestræbelserne for i samarbejde med politikerne og forvaltningen at skabe de bedst mulige forhold for kommunens ældre borgere i økonomisk vanskelige tider. Jeg ønsker alle 60+’ere glædelig jul og godt nytår. Venlig hilsen Carl-Erik Andersen Formand for Seniorrådet

28

Navne og mailadresser på Seniorrådets medlemmer Carl-Erik Andersen, formand E-mail: carl.e.andersen@gmail.com Inge Maria Mandrup, næstformand E-mail: ingemandrup@hotmail.dk Sussi Frølich E-mail: smilsussi@gmail.com Charlotte Helsted E-mail: charlottehelsted@yahoo.dk Bjarne Mogensen E-mail.: bjm@kruger.dk Tommy Olsen E-mail: tommyo@webspeed.dk Birgit Poulsen E-mail: birgitpoulsen01@yahoo.dk

Alle borgere over 60 år, som bor i Gladsaxe Kommune – samt deres pårørende, kan henvende sig til Seniorrådet med spørgsmål og forslag. Alle henvendelser behandles seriøst og drøftes på det førstkommende møde i Seniorrådet. Du kan også kontakte Seniorrådets formand, Carl-Erik Andersen, på e-mail: cea@post9.tele.dk eller på telefon 40 19 54 43.

60 2013 3 udgave  
60 2013 3 udgave