Page 1

Lic. nr. 219

> 15 jaar maritieme garantie = de beste waarborg in maritieme gebieden wordt materiaal blootgesteld aan extreme (weers-) omstandigheden: wind, zand, zout, zeewater,... aliplast neemt deze harde klimatologische situaties als norm, en biedt een kwalitatieve garantie op zijn lakwerk van 15 jaar vraag de folder met garantievoorwaarden aan jouw constructeur

R A M E N

E N

D E U R E N

Uw partner in aluminium gVbZcqYZjgZc hX]j^[gVbZcqYZjgZc ka^Z\gVbZcqYZjgZc W^ccZcYZjgZc kdjlYZjgZc kZgVcYVÉh k^Xidg^VVchZkZgVcYVÉh eZg\daVÉh hX]j^[YV`Zc ka^Zh\ZkZah WVajhigVYZh hiVcYVVgYegd[^ZaZcqeaViZc gVVbWZhaV\ dcYZg]djYhegdYjXiZc

garantiecertificaat A^X#cg#'&.

Voorwerp van garantie: 9^iViiZhiWZkZhi^\iYViYZXdVi^c\kVc6A>EA6HI6ajb^c^jbHnhiZbh! \ZXdViW^_6A>EA6HIc#k#!\ZXZgi^[^X^ZZgYYddg]Zi:jgdeZhZ`lVa^iZ^ih" aVWZaFJ6A>8D6I!\ZYZ`i^hYddgYZoZ\VgVci^Z#

garantiecertificaat

9ZoZ<6G6CI>:YZ`i]Zi\ZXdViZVajb^c^jbiZ\Zckda\ZcYZ\ZWgZ`Zc/ ™ dci]ZX]i^c\!hX]^a[Zg^c\ZcWaVVhkdgb^c\ ™ Xdggdh^Z/WZ]VakZ^cY^ZckZgddgoVV`iYddgeadd^Zc  Zc$d[kZgkdgb^c\cVVeea^XVi^ZkVcYZXdVi^c\ ™ kZg`g^_i^c\!kZg`aZjg^c\Zc\aVchkZga^ZhlZa`ZYZkddgde\ZhiZaYZ  idaZgVci^Zh!kda\ZchYZFJ6A>8D6IkddghX]g^[iZcdkZghX]g^_YZc ™ [^a^[dgbZXdggdh^Z

Duur van de garantie:

15 jaar

Nazorg: 9ZWZ\jchi^\YZkVcYZ\VgVci^ZoVaZgdeidZo^ZcYViYZ\ZXdViZYZaZc gZ\ZabVi^\VVcZZckV``jcY^\dcYZg]djY!kda\ZchYZkddghX]g^[iZc ]^ZgW^_\ZkdZ\Y!ldgYZcdcYZgldgeZc# >cY^ZcYZWZ\jchi^\YZo^X]^cZZckVcYZkddglVVgYZcWZk^cYidb\ZWgj^` iZbV`ZckVcYZoZ\VgVci^Z!oVa6a^eaVhic#k#cVVgZZcWZhiZdeadhh^c\ higZkZc!db]ZilZg`Zhi]Zi^hX]^co^_ccdgbVaZhiVViiZWgZc\Zc#

?d]VcKZghigZeZc

Va^eaVhicklVVhaVcYaVVc&*7".&+%ad`ZgZcWZa\^…I ('.()%****; ('.()-*,.':^c[d@Va^eaVhi#Xdblll#Va^eaVhi#Xdb

living active > now uw dealer

> we geven jouw woonideeën vaste vorm R A M E N

E N

living active > now

D E U R E N

aliplast nv

waaslandlaan 15

B-9160 lokeren belgië

T +32 9 3405555

F +32 9 3485792

E info@aliplast.com

www.aliplast.com


living active > now

aliplast biedt u een oneindig kleurenpallet aan

van ontwerp > realisatie

> de voordelen van aluminium > sterk en stabiel > weinig onderhoud > levenslange kleurvastheid > thermisch & akoestisch isolerend

> De Metallic structuurlak van Aliplast is de derde generatie en de beste kwaliteit van poederlak! De structuurlak is > absoluut krasvast > onderhoudsvriendelijk en geeft een moderne, hedendaagse look aan al uw aluminium projecten.

een wereld van perfectieâ&#x20AC;Ś tot in de kleinste details

Aliplast Ramen en Deuren Ster Kozijn  
Aliplast Ramen en Deuren Ster Kozijn  

Aliplast Ramen en Deuren Ster Kozijn