Page 1

01_cimlap1707.indd 1

2010.03.25. 18:09:47


02_02_B2_1707.indd 2

2010.03.25. 18:10:18


TARTALOM

FÉSZEK Házunk Tája

Jegyzet, Hírek 4 Hírek 5 Képes Krónika 6 Újabb tan- és szakkönyv színesíti a palettát 8 GMI Diplomamunka pályázat 8

Péterfia Áron: Az álomszippantók P pp p p 9

Gasztrokulturális Főváros 2010 10 Ízlések (és pofonok) 11 Folyosó hangja

Lehúzó

Cukor, cukor, cukor 24 „Mindenütt ott vannak” DIPLOMAFOszTO.HU 24

„„I’m on a special p diet!” 25 Avagy úgy megkóstolnálak... No de akkor a gepárd mit egyen? 26 20 éves vagyok, egyetemista... 27 ...és bevallom eszek húst

Szellem Gondolatébresztő

Párbeszéd

Nonprofit hivatás 12 Dr. Pavluska Valéria Oktatói körkérdés 15 Főzni vagy nem főzni? Ez itt a kérdés!

Szonda

Pro - A tudatosság g jjegyében gy 28 Kontra - Az ösztönök védőbeszéde 29 Éledő szikrák 30

Elvonó

d.t. Nyughatatlan 31 Árva-Szabó Péter Én és Chopin 31 Áldozó Krisztián Vegyünk egy zsemlét 31 Haiku 31

Gasztronómia 16

Köret Szakma Likviditás, szolvencia, prudencia... 18 vagy ezek híján a párnaciha

Bon Appetite 32 Kávéház-sirató 32 Borparadicsom a szomszédban 32 Látogass kiállítást és ebéd lesz a jutalmad 33 Kulináris kalandozások Nagy Bandó Andrással 33 Csokoládé 33

Torzítások és döntési heurisztikák 20

Mozaik

KÖZGÁZ ÉTLAP 34

Kilátó Magyar gasztro 22

Boszorkányság B y g vagy gy innováció? 23 Cseppfolyós nitrogén és kalcium-klorid a konyhában

Drunkul-A-Klán 36

PEN 2010 Friss Zöldségek 37 Szarpoén Bt. 37 Töhötöm 37 MÁS-KÉP: Reformkonyhareformkonyhareform y y

Impresszum

Alapítók: László Barna, Nagy Zsolt, Réti Gábor Szemerédi Orsolya fôszerkesztô • Tarnai Zoltán felelôs szerkesztô • Tóth Tímea címlap, képes krónika • Horváth Judit házunk tája • Hauser Andrea párbeszéd • Kupa Krisztina szonda • Marton Lilla kilátó • Molnár András szakma • Gungl Larion lehúzó • Vad Endre szellem • Áldozó Krisztián elvonó • Schatzinger Anita köret • Kiglics Tímea mozaik • Pál Eszter aranyköpések • Omacht András, Schumann Tamás, Pap Balázs webes kiadás • Cselik Péter grafika Tördelôszerkesztôk: Gungl Larion, Horváth Gergely, Pál Eszter, Tarnai Zoltán, Tóth Tímea Olvasószerkesztôk: Hack Dóra, Németh Boglárka, Petz Gábor Olivér, Schatzinger Anita, Vidákovics Alexandra Fotó: Pazaurek Vivien, Tarnai Zoltán További munkatársak: Árva-Szabó Péter, Barkó Tamás, Barna Dóra, Bence Krisztina, Bodnár Szabina, Cselik Péter, Decsi Zoltán, Horváth Zsófia, Huszár Éva, Király Csilla, Kornai Lilla, Kun Veronika, Makk Dániel, Murinkó Szilvia, Pazaurek Vivien, Péterfia Áron, Petri György, Petz Gábor Olivér, Ragoncsa Szabolcs, Sánta Roberta, Szegedi Kata, Szentiványi Judit, Várhelyi Péter Közremûködô oktatóink: Dr. Pavluska Valéria, Dr. Rekettye Gábor, Sümeginé Dr. Dobrai Katalin, Dr. Fojtik János, Kehl Dániel Szerkesztôség: 7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel.: 72/501-599/3180. Mobil: 30/512-0428. Hirdetések: Németh Boglárka 30/279-6767, hirdet@feszek.pte.hu Internet: honlap: http://feszek.pte.hu; Olvasói levelek: olvasoi@feszek.pte.hu; Aranyköpések: arikopi@feszek.pte.hu Nyomdai munkálatok: V-TESA Bt. (7720, Pécsvárad, Radnóti Miklós u. 11)

XVII. évfolyam 7. szám 03-03_tartalom1707.indd 3

3 2010.03.25. 18:13:25


JEGYZET

Gasztrokultúra Írta: Pazaurek Vivien Idei második számunk központi témám jául a Gasztronómiát j választotta szerkeszv tôségünk. Miért éppen t erre e esett a választásunk? A válasz igazán s egyszerû: A gasztroe nómia mindannyiunk n életében jelen van, még akkor is, ha közvetlen módon nem is foglalkozunk vele a hétköznapokban. További aktualitással is bír a téma; idén a Pécs2010 - Európa Kulturális Fôvárosa projekt keretén belül Pécs2010 Gasztroélmény Programsorozat címmel egy különleges és színes rendezvénysorozatot indítottak, mely minden korcsoportot meg akar szólítani. Errôl bôvebben olvashattok a Házunk Tája rovatban. Az vagy, amit eszel – hangzik a jól ismert közmondás. Gondoljatok csak bele, miket esztek vagy isztok a mindennapjaitokban. Sokan csak beugrunk az egyetemünk szomszédságában levô gyorskajáldába egy hamburgerre, ha éhesek vagyunk, vagy veszünk egy kólát a földszinti automatából. Nem élvezzük ki az ízeket, nem gondolunk bele, milyen alapanyagokból és milyen eljárásokkal készült az adott étel. Talán a rohanó világunk, talán az érdektelenség teszi mindezt. Nem tudom. Mindesetre mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy ôrizze meg a magyar gasztronómia értékeit, mindemellett ismerkedjen meg különbözô országok konyháival is. Higgyétek el, az ínycsiklandozó falatokat az ízlelôbimbóitok mindig meghálálják. A mostani számunkban betekintést nyerhettek a magyar gasztronómia történetébe, kialakulásába, szó lesz innovatív konyhamûvészeti megoldásokról, köznyelvben ritkán használt gasztronómiai kifejezésekrôl, és még sok minden más érdekességrôl, az én egyik kedvencem a humorral fûszerezett „Pécsiközgázos étlap”. Fogyasszátok egészséggel a cikkeket! Jó étvágyat!

4 04_ht_04-05_hirek1707.indd 4

FÉSZEK

Bélyácz Iván akadémikus, karunk intézetvezetô egyetemi tanára kimagasló színvonalú munkája elismeréseként március 15. alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést vehette át Hiller István, oktatási és kulturális minisztertôl, a Szépmûvészeti Múzeumban. Ez úton is gratulálunk a profeszszor úrnak!

A PTE-KTK díszdoktorának kitüntetése Oroszországban Kornai János akadémikus, a Harvard Egyetem és a Collegium Budapest emeritus professzora részesült az oroszországi Leontief Centre tudományos elismerésében. Az évente egyszer kiosztott, egy nemzetközi szûri által hozott döntés alapján, több orosz és egy határon túli közgazdásznak adományozzák e díjat, amit ebben az esztendôben külföldiként épp karunk díszdoktora kapott. Az elismerés indokolásában pedig külön is hangsúlyozták azt a nagy hatást, amelyet Kornai János munkássága gyakorolt az orosz közgazdászok gondolkodására. Kornai életére pedig Wassily Leontief, az orosz származású Nobel-díjas amerikai közgazdász, az input-output elemzés megalkotója volt meghatározó fontossággal – de ahogy a magyar tudós mondta nem csak szakmai, de magánéleti szempontból is. Az MTA beszámolóját karunk honlapján, a www.ktk.pte.hu oldalon olvashatjátok. Ez úton is gratulálunk!

PÁLYÁZAT MA diplomamunka pályázat A Gazdaságmódszertani Intézet diplomamunka pályázatot hirdet a 2009/2010es tanév tavaszi félévében, diplomamunkát író hallgatók számára. Azon szakdolgozatok kerülnek díjazásra, melyek kvantitatív módszerek és/vagy modellek fejlesztésével foglalkoznak, vagy magas színvonalon alkalmazzák azokat gazdasági problémák megoldására. A szakmai zsûri által legjobbnak tartott

pályamunkák díjazása a következô: I. 50 ezer Ft II. 30 ezer Ft III. 20 ezer Ft Az érdeklôdôk bôvebb információt Kehl Dánieltôl (kehld@ktk.pte.hu) kaphatnak. A részvételi szándékot szintén nála, valamint a konzulensnél kell jelezni. A jelentkezési határidô: 2010. április 15. 1 Ízelítôül a 2008/2009-es kiírás nyertes pályázatai: ly • Szôcs Katalin: A CAPM modell és a béta alkalmazhatóságának korlátai a magyar gazdaságban • Horváth Márton: A tudástermelési tényezôk hatása az innovációkra: az egyetemi kutatások szerepe Magyarországon • Antal Zoltán: A Sellyei kistérség kitörési pontjai

Az a Pénzügyi A Alapítvány Al ít á Pé ü i Kultúra K ltú Fejlesztéséért pályázatot hirdet a Felkai András Ösztöndíj elnyerésére a 2010. évre. A díj célja hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar gazdasági és pénzügyi szektor magasan kvalifikált szakemberekkel gazdagodjék, akiket Felkai Andráshoz hasonlóan pozitív beállítottság, hozzáértés és nemzetközi látókör jellemez. A díj e cél elérése érdekében fiatal magyar gazdasági szakemberek tanulmányainak folytatásához nyújt pénzügyi támogatást. 2010. évben a Felkai András Ösztöndíj keretében az ösztöndíjbizottság 3 db egyenként 350.000 forint értékû támogatás odaítélésérôl dönthet. Az ösztöndíj az egyetemi szintû diploma megszerzéséhez és az azt követô, egyéb kiegészítô tanulmányokhoz kapcsolódó költségeket támogatja. Az ösztöndíj keretében egyaránt támogathatóak posztgraduális tanulmányok és egyéb kiegészítô tanulmányok, Magyarországon és külföldön egyaránt. A pályázat két fordulóban zajlik. Az ösztöndíjbizottság a benyújtott pályázatok és személyes elbeszélgetés alapján választja ki a pályázók közül a Felkai András Ösztöndíj

XVII. évfolyam 7. szám 2010.03.25. 18:15:12


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK

díjazottjait. A pályázati adatlap, a szakmai pályázat és a részletes szakmai önéletrajz elektronikus formáját az info@felkaiandrasosztondij.hu email címre, a teljes pályázati dokumentációt pedig, postai úton Felkai Tamásnak (Your Profile Management Consulting Group Kft., 1071 Budapest, Damjanich u. 9., III/2.) kell elküldeni. A pályázati ûrlap, mellékletek letölthetôk a www.ktk.pte.hu oldalról. A pályázatok beadási határideje: 2010. április 30. A lebonyolítás határideje: 2010. június 30.

Csereprogram Kanadába és az USA-ba

SZAKMAI GYAKORLAT

Az OTP Pécsi Igazgatóság 12 hétre szakmai gyakorlati helyet biztosít 4 elsôsorban pénzügy-számvitel szakos hallgató (de lehet más szakról is) részére azonnali munkakezdéssel az MKV Hitelezési és Kereskedelmi banki Számlavezetési Osztályra, illetve Közép- és Nagyvállalati The King’s Singers (UK): Pater Osztály Önkormányzati Részlegére. Noster Elvárás: utolsó 2 félév átlaga legalább 4.00, minimum alapfokú angol nyelvtudás Jelentkezni a kapcsolat@ktk.pte.hu email A Pécsi Tavaszi Fesztivál keretein belül címre küldött magyar nyelvû önéletrajzzal, Idôpont: 2010. március 27. 20:00 Helyszín: Pécsi Bazilika éés motivációs levéllel lehet. Jegyárak: felnôtt: 1900 Ft, diák: 1300 Ft

EKF-PROGRAMAJÁNLÓ Sörény lábbal, víg orcával

A PTE Közgazdaságtudományi Kara pályázatot hirdet tanulmányi csereprogramban való részvételre a kanadai University of Victoria (UVic), Capilano University és az amerikai Georgia College and State University egyetemekre. Az ösztöndíj idôtartama egy-egy félév A pályázatok beadásának és elbírálásának feltételei megegyeznek az Erasmus tanulmányi mobilitás feltételeivel. A pályázato(ka) t a mellékelt jelentkezési lapon kell a Szolgi Centerbe benyújtani. A pályázatok beadásának határideje: 2010. április 9. 12,00 óra. A karközi megállapodások alapján az ösztöndíjat elnyert hallgatónak a fogadó egyetemen nem kell tandíjat fizetnie, minden egyéb felmerülô költség azonban a hallgatót terheli. Kivétel ez alól a University of Victoria, amely két hallgató számára egyenként 1500 CND / félév ösztöndíjat ajánlott fel. Ennek értelmében a két legjobb pályázatot benyújtó hallgató a fenti ösztöndíjban részesül; a többi pályázó - amennyiben az egyéb követelményeknek megfelel - szintén kiutazhat, de az általános részben leírt feltételek szerint. University of Victoria - http://www.uvic.ca/ Capilano University - http://www.capilanou.ca/ Georgia College and State University http://www.gcsu.edu/

XVII. évfolyam 7. szám 04_ht_04-05_hirek1707.indd 5

rög kulturális értékekbôl. Meghívott mûvészek: Sarantis Mantzourakis ének- és buzukimûvész, Kollonay Zoltán és zenekara, Pyrgos zenekar és táncegyüttes, Nikos Ormandlidis hegedûmûvész.

PÁLYÁZAT Kari fotó- és videopályázat

A Mecsek Táncegyüttes 55 éves jubileumi rendezvénysorozata Idôpont: 2010. márc. 26. - 2010. márc. 29. Helyszín: Pécsi Nemzeti Színház, Szivárvány Gyermekház, MEVID Zrt. Univ étterem Az 55 éves Mecsek Táncegyüttes ünnepi estjein és azok kísérôprogramjain a jelenlegi tánckar mellett a korábbi évtizedek három táncosgenerációja tér vissza a színpadra.

Görög Fesztivál Idôpont: 2010. márc. 27. - 2010. ápr. 03. A magyar-görög kapcsolatok hosszú idôre nyúlnak vissza, az évszázadok során különbözô történelmi helyzetekben, de folyamatosan jelen volt a görögség Magyarországon. A polgárháború sújtotta Görögországból 1948 és 1950 között érkezett menekülteknek ma mintegy négyezer leszármazottja él szerte az országban. A fesztivál felvonultatja a görög képzômûvészet, zene, színházés táncmûvészet legjelesebb, Magyarországon élô, illetve itt született képviselôit, valamint ízelítôt nyújt a tradicionális gö-

PTE KTK Kapcsolati Igazgatóság - PTE KTK HÖT Az Én Karom - fotó - és videópályázat A pályázat célja egyrészt, hogy az elkészült alkotások legjobbjait (mozgó) kép kiállításon mutassuk be, másrészt pedig a fotó- és videóanyagokat a jövôben szeretnénk a Pécsiközgáz imázs építéséhez, a kar reklámanyagainak készítésénél felhasználni. Pályázati határidô: 2010. április 14. Technikai tudnivalók: FOTÓK: • Formátum: JPG, TIFF • Felbontás: 300 dpi • Hogyan: CD/DVD lemezen - a lemezre írd rá a neved! VIDEÓ: • Hogyan: Mûsoros (Video) DVD lemezként - a lemezre írd rá a neved! • Méret: 720x576 Díjak: 1. díj: Kétszemélyes hétvége a Puchner Kastélyszállóban 2. díj: Gyertyafényes vacsora két fô részére a Kalamáris Étteremben 3. díj: Belépô két személy részére a Makár tanya wellness részlegébe

5 2010.03.25. 18:15:15


KÉPES KRÓNIKA

FÉSZEK

Fotók: Vivi és Zoli

Pécsi Tavasz

6 05_kkXVII_1707.indd 6

XVII. évfolyam 7. szám 2010.03.25. 18:17:56


KÉPES KRÓNIKA

FÉSZEK

Pécsi Tavasz

Fotók: Vivi és Zoli

XVII. évfolyam 7. szám 05_kkXVII_1707.indd 7

7 2010.03.25. 18:18:23


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK

Újabb tan- és szakkönyv színesíti a palettát Dr. Rekettye Gábor, karunk Marketing tanszéke professzorának jelent meg az Akadémia Kiadónál 2009-ben legújabb munkája, Kínálatmenedzsment címmel. A könyv komoly szakmai elismertségre tett szert, hiszen elnyerte a 2009-es év Akadémiai Nívódíját, amely a PTE Közgazdaságtudományi Karának történetében egyedülálló. Írta: Horváth Judit Dr. Rekettye Gábor, karunk Marketing tanszéke professzorának jelent meg az Akadémia Kiadónál 2009-ben legújabb munkája, Kínálatmenedzsment címmel. A könyv komoly szakmai elismertségre tett szert, hiszen elnyerte a 2009-es év Akadémiai Nívódíját, amely a PTE Közgazdaságtudományi Karának történetében egyedülálló. „A mostani Bologna-rendszerben megtalálható egy kínálatmenedzsment tantárgy, alapszinten, illetve egy kínálat- és árstratégiák címû tárgy a mesterképzésen – kezdte Rekettye Gábor. – Elôször az

alapképzésre terveztük, mint tananyag, ám késôbb világossá vált, hogy mesterszakon jobban használható a könyv. Lényeges mondanivalója, hogy hogyan kell és lehet a vállalatok kínálati portfolióját kialakítani, megtervezni, piacra vinni. Természetesen módszertani kérdéseket is taglalunk benne, például, hogy hogyan kell pozícionálni a termékeket, a megfelelô árakat kiválasztani, vagy a taktikákat alkalmazni.” A tudomány kandidátusa, habilitált doktor, 2003-ban pedig a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett. Munkásságát több szak- és tankönyv, illetve közel 200 tudományos közlemény fémjelzi. Akárcsak a pro-

fesszor úr többi könyvét, a Kínálatmenedzsmentet is az ország szinte minden egyetemén alkalmazni fogják – Szegeden már tanítottak is belôle. A társszerzô, dr. Hetesi Erzsébet az 1970-es évek végén végzett karunkon, s immáron ötödik éve a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja. A szerzôpáros régóta dolgozik együtt, több cikket, tanulmányt is publikáltak már folyóiratokban, konferenciákon. Mai világunkban - amikor a gazdasági válság hatására a vásárlók fogyasztása egyre inkább a racionalitás felé fordul - nagyon fontos, hogy mi, leendô közgazdászok is tisztán lássuk a kínálat és a fogyasztónak nyújtott hasznosság arányait. •

GMI Diplomamunka pályázat 2010. február 27-én, az üzleti szakos és gazdaságinformatikus hallgatók diplomaosztóján Komlósi mlósi Tanár Úr kihirdette a Gazdaságmódszertani Intézet diplomamunka-pályázatának díjazottjait.. Az elsô hhelyezést Barkó Tamás, volt gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató kapta, vele l olvashattok most egy rövid interjút. olvash Készítette: Maja Elôtte azonban fontos azt is tudnotok, mirôl is szól ez a pályázat, melynek ötlete 2009 nyarán született meg az intézet oktatói fejében. A pályázat célja az, hogy a közgazdasági módszertan fontosságát felismerô hallgatóknak további motivációt és emellett megmérettetési lehetôséget is adjanak, emellett – mivel az osztatlan és a Bolognás képzés számára is meghirdetésre került – a BA-sok számára a TDK-ra való felkészülés is fontos cél volt. A pályázat keretein belül azon szakdolgozatok kerülnek díjazásra, melyek kvantitatív modellek és/vagy módszerek fejlesztésével vagy magas szintû alkalmazásával foglalkoznak. Honnan hallottál a pályázatról? A pályázat már akkor felkeltette érdeklôdésemet, amikor még az osztatlan kép-

8 06_ht1707.indd 8

zésben végzôk számára írták ki, így nagyon megörültem, amikor a KTK portálon megtaláltam a rám vonatkozó felhívást is. Ezen felül, konzulensem, Csapi Vivien is bíztatott, hogy írjak olyan munkát, amellyel részt vehetek a GMI versenyén. Milyen témában írtad a diplomamunkádat? Dolgozatomban a lízing értékteremtô szerepét vizsgáltam. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy milyen pénzügyi magyarázata lehet annak, hogy egy vállalat a lízingfinanszírozás mellett dönt, illetve hogy ez milyen relációban van a vállalati stratégiával. Megközelítésem alapja a reálopciós értékelés volt, úgy gondoltam, ez az a módszertan, mely lehetôséget teremt a fent említett szempontok összehangolt, szimultán vizsgálatára. Mit gondolsz, miért lett a Te pályáza-

tod a nyerô? Véleményem szerint a sikert az hozta meg, hogy komplex módon használtam különbözô kvantitatív módszereket (opcióárazás, regresszióanalízis), hiszen metodológiai újítást nem fejlesztettem ki, hanem a meglévô apparátust alkalmaztam az általánostól eltérôen. Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál? Ha az ember nevez egy versenyre, mindig igyekszik a legtöbbet kihozni magából. Bár a szakdolgozat önmagában sem kis tét, engem tovább motivált, hogy bizonyítsak ezen a pályázaton is, ezért olyan dolgokkal is foglalkoztam, melyek nem (szerves) részei az alapképzésnek. Így tehát akkor is nyertem volna, ha nem nekem ítélik az elsô díjat. Ajánlom mindenkinek, akinek csak egy kevés affinitása is van a számokhoz (az idei pályázati kiírást a Hírekben olvashatjátok – a szerk.)! •

XVII. évfolyam 7. szám 2010.03.25. 18:28:54


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK

Péterfia Áron: Az álomszippantók Áron 2 2000-ben diplomázott karunkon. Közgazdászként dolgozott, jelenleg tanít. 2009 májusában s n kezdett el komolyabban foglalkozni az írással, júniusra már 45 kisebb novellát írt, amiket késôbb kezdet sôbb meg iis jelentetett "Az álomszippantók" címen. Írta: Szentiványi Judit

- Mióta foglalkozol írással? - 2004 telén született az elsô novella, majd egy kis szünet után 2009 májusa-júniusa körül keletkezett a többi. Az egyetemi évek alatt csak gyûjtöttem az ötleteket, majd tavaly álltam neki komolyabban kidolgozni ezeket. - Mi adja az ihletet? - Az ihlet folyamatosan jön, bármilyen helyzetben: akár csak az utcán sétálok, vagy elalvás elôtt. Majd egyik jó barátomnak elmeséltem az egyik ötletemet, megtetszett neki és javasolta, hogy készítsek ebbôl egy forgatókönyvet. Végül nem forgatókönyvet, hanem novellát írtam belôle. Ez adta a kezdô lökést, majd utána folyamatosan írtam, aztán mikor már 45 körül jártam, többen visszajeleztek, hogy érdemes lenne kiadni ôket. - Miért pont „Álomszippantók”? - Az egyik novellám címét akartam adni a kötetnek, másrészt jó néhány novellám alapgondolata az álmodozás, ^ álomba menekülés. Sok színes álmunk van, amiket ha elveszítünk, kiábrándultnak, üresebbnek érezzük magunkat. A sok

XVII. évfolyam 7. szám 06_ht1707.indd 9

tévénézés és internetezés is azt szolgálja, hogy valahogy el tudjuk viselni a hétköznapi valóságot, és ha ez nem megy, egy n másik álomképbe menekülünk, aminek m aaztán alkoholizmus, depresszió lehet a kkövetkezménye. Sokan nem tudják örömkként megélni azt, ami van, és egy más villágot kreálnak maguknak. Ez az én élettemre is vonatkozik, mert rengeteg álmom vvolt az egyetem alatt, majd mikor diploma után kikerültem az életbe, rögtön az elsô u munkanapomon összeomlott ez a kép. m Sokféle területen kipróbáltam már maS ggam, dolgoztam közgazdászként is, de jellenleg a Simonyi Károly Szakközépiskolában oktatok. b - A fôszereplôk többsége kitalált sszemély vagy valamilyen szinten te is sszerepelsz a novelláidban? - Mind kitalált, de némelyik férfi szereplôbe bele van sûrítve pár jellemvonásom is. Minden író önmagát írja, épp ezért sok szereplô szájába saját szavaimat adtam. - Milyennek tartod az írói stílusodat, illetve mások mit mondanak róla? - A moralizálás elég sok novellámban megjelenik, ami – azt mondják – manapság a jelenkori irodalomban nem túl divatos. Ennyibôl nem trendi. Sokféle témát érintek, illetve a megfogalmazás is színes, enyhe irónia, cinizmus jellemzi ôket. - Mit üzensz az olvasónak? Mi a célod, az ars poeticád? - Nincs üzennivalóm. Az üzenet általában egy felszólítás - tedd ezt, tedd azt -, ami az emberek gondolkodását befolyásolja. Én ezt nem szeretném. Magamat akarom kiírni, jól esik kitárulkozni, megmutatni önmagamat másoknak. Sok novellámban benne

van az egységélmény, illetve a rész-egész filozófiája. Ars poeticám: jó érzés kitárulkozni, elmondani az érzéseinket, és erre mindenkit bátorítok. - Tervezed-e egy újabb kötet kiadását? Esetleg regényt vagy verseskötet? - Egy regény nagy kísértés, szerintem minden írónak ez az egyik álma, hogy megírjon egy jó, keményborítós regényt, de ahhoz szükség van egy olyan alapötletre, ami sokáig motoszkál bennem – ez most nincs. Másrészt nagyon kitartónak kell lennie az embernek egy regény megírásához, míg én ezeket a novellákat szinte az összest - egy nap alatt írtam. Nem tudom abbahagyni úgy, hogy nincs kész. Ezért lettek fôleg novellák. A vers távolabb áll tôlem, azt nem tervezem. - Köszönöm az interjút! • A novelláskötetet csak a szerzônél lehet beszerezni, az elérhetôsége: E-mail cím: apeterfia@gmail.com Telefonszám: +36-70/425-3710

Anonymusl: "Most már ott tartunk, hogy nem merünk megállni autóval az út szélén, hogy elvégezzük a dolgunkat egy bokorba, mert félünk, hogy egy közgazdaságtudományi kart pisálunk le."

9 2010.03.25. 18:28:59


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK

Gasztrokulturális Fôváros 2010 A Pécsi Közgazdász Egyesület, Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség g és az Ökozóna Környezetvédelmi Egyesület konzorciuma és kiemelt partnerük Pécsi Gastro o Club egész éves rendezvénysorozatot szervezett az EKF program keretén belül Pécs2010 Gasztroélmény é élmény Programsorozat címmel. Progra Írta: Orsi A szervezôk célja, hogy minél szélesebb rétegeket szólítsanak meg programjaikkal, népszerûsítsék a gasztronómiát, Pécs kulináris hagyományait és persze az egészséges táplálkozást is. A fiatalos, érdekes rendezvényeken az érdeklôdôk megismerhetik a régi magyar konyhát, a Baranyában élô nemzetiségek ételeit és a környék borait is. A rendezvénysorozat már megkezdôdött, január 29-én tartották meg az évadnyitó gálaestet, melyen egy Sauska borvacsorával vendégelték meg a szervezôk a meghívottakat, az est fôvédnöke Zsiga István, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Pécs és környéke regionális elnöke volt. A helyszínt a pécsi Expo Center biztosította, a vacsoráról pedig a Teleky Bistro gondoskodott. A jó hangulatú estén ismertették a szervezôk az egész éves programtervezetet, illetve az elhangzó beszédekben is beszámoltak a rendezvénysorozat céljairól, a minôségi gasztronómia népszerûsítésének fontosságáról. A Gasztroélmény Programsorozat fiatalosságát, sokszínûségét mutatja, hogy a fiatalabb korosztályt, az egyetemistákat is megszólítják a Gasztroegyetem rendezvényeivel, amelyek keretében a hallgatók megismerkedhetnek a gasztronómiai kultúra hagyományaival, az alapvetô konyhai technológiákkal, borkóstolókon, chef-bemutatókon vehetnek részt, illetve fôzési gyakorlatokon is kipróbálhatják magukat, amelyeken neves szakemberek segítségével fejleszthetik konyhai ismereteiket. A Kávéházi beszélgetéseken a régió vezetô személyiségeit, az egyetem oktatóit ismerhetik meg közelebbrôl az érdeklôdôk, illetve megismerkedhetnek a kávéházi kultúra történetével is. A beszélgetések helyszínei változatosak, több pécsi kávézó is részt vesz a programban. A számunk megjelenése elôtti napokban, március 25-27. között tartják meg a programsorozat egyik kifejezetten szakmai rendezvényét doktorandusz hallgatók számára, ami egy nemzetközi konferencia lesz a minôségi konferenciaturizmus jegyében. Az elôadásokon kívül a csúcsgasztronómia jegyében ebédek és vacso-

10 06_ht1707.indd 10

rák is várják a konferencia résztvevôit, amelye- is létezett, célja a falusi turizmus népszerûsítése. ken megismerkedhetnek a régió gasztronómiai A Gasztroélmény Programsorozat részeként egészségmegôrzéshez kapcsolódó programok értékeivel. Könnyedebb, fiatalosabb rendezvény az ápri- és kulturális bemutatók is helyet kapnak a fesztilis 1-jei I. Országos Extrém Grill-bajnokság. Az válon, melynek helyszínét a Malomvölgy adja. Novemberben a Várossal a határon túl renország különbözô pontjairól várnak a szervezôk 5-10 fôs csapatokat, akiknek egy igazán extrém dezvénynek köszönhetôen olyan országok feladatot kell megoldaniuk – alternatív, minél gasztronómiai kultúrája is bemutatásra kerül, meghökkentôbb eszköz segítségével kell elké- amelyek nem rendelkeznek nemzetiségi képviszíteniük grillezett ételeiket. Az értékelés legfôbb selettel, és amelyek a régióban kevésbé ismerszempontja az elkészült remekmû minôsége, de tek. Az évadot végül egy szilveszteri jótékonyaz ötletesség is sokat számít majd a versenyben. sági vacsoraest zárja, melynek bevételeit a A program célja, hogy a fiatalokkal is megismer- szervezôk a régió hátrányos helyzetû fiataljaitesse az igényes konyhamûvészet világát, a nak gasztronómiai rendezvényeken való részrendezvényt zenekarok, elôadómûvészek fellé- vételére ajánlják fel. Úgy gondolom, az ismertetett programoknak pései is színesítik. Júniusban a borkultúráé lesz a fôszerep, a köszönhetôen igazán színes év vár ránk, a gasztPannon Borrégió TOP25 borbemutatóján a ronómiai kultúra népszerûsítésére ugyanis igenis sajtfogyasztási kultúra fejlesztésére is nagy szükség van napjainkban, amikor a magyar hangsúlyt fektetnek a szervezôk, a régió sajtkí- konyha ízei egyre jobban kiszorulnak étkezéseinkbôl, és egyre többen választjuk a nálatát is bemutatják. A nyár folyamán Pécs köztereire is „kiköltözik” gyorséttermeket. Ez a rendezvénysorozat újra a rendezvénysorozat, a kiállítások fôként a ma- felidézheti bennünk konyhai hagyományainkat, gyar gasztronómia történetét mutatják majd be. újra megszerettetheti velünk a fôzést, újra átélA következô tanév kezdetén újabb programok hetjük az étkezéshez kapcsolódó örömöket. • várják majd a hallgatókat, például az Összegyetemi beköltözôs salátakészítô verseny, További információk: www.pecsigastroclub.hu melyen terv szerint az PROGRAMTERV: összes kar hallgatói, illetve helyi, regionális vállal2010. január 29. Évadnyitó gálaest 2010. február Gasztroegyetem, kávéházi beszélgetések kozások vesznek majd 2010. március Gasztroegyetem, kávéházi beszélgetések részt. Szintén az egyete2010. március 25-27. Nemzetközi konferencia a doktorandusz mistákat szólítja meg a hallgatók számára a minôségi konferenciaturizmus jegyében Kutatók éjszakája nevû 2010. április 1. I. Országos Extrém Grill-bajnokság rendezvény, amelyen 2010. április Gasztroegyetem, kávéházi beszélgetések gasztronómiaielôadások, 2010. május Gasztroegyetem, kávéházi beszélgetések bemutatók várják majd 2010. június Pannon Borrégió TOP 25 Borbemutatóján a az érdeklôdôket. sajtfogyasztási kultúra népszerûsítése a régió sajtkínálatának Októberben a Magyar- bemutatásával 2010. július-augusztus Pécs közterein történelmi hagyományokat országon élô nemzetiségek gasztronómiai kultú- bemutató gasztronómiai kiállítás 2010. szeptember Összegyetemi beköltözôs salátakészítô ráját mutatják be a város verseny néhány éttermében, illet"Kutatók éjszakáján" gasztronómiai elôadások, bemutatók ve ekkor kerül megrende2010. október Baranya vidéki ízei, nemzetiségi konyhái a város zésre a Nemzetközi éttermeiben Sütô-Fôzô Fesztivál is, 2010. október 2. Nemzetközi Sütô-Fôzô Fesztivál amely program – bár csak 2010. november Várossal a határon túl – tematikus nemzetközi országos szinten – eddig hetek a régió éttermeinek bevonásával

XVII. évfolyam 7. szám 2010.03.25. 18:29:04


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK Folyosó hangja

Ízlések (és pofonok) Tudod pontosan, mi is az a gasztronómia? Vagy csak azt gondolod, hogy a felsôbb tízezer foglalkozik ilyen ”magasztos” dolgokkal? XXI. századunkban egyre inkább a mindennapi életünk részévé válik gasztró tudásunkk - ott van ízlésvilágunkban, viselkedésünkben, s emellett nem csak az éttermekben, de otthon és a menzán is nyomon yomon érheted. Összeállította: Judit - Mely nemzetek ételeit kedveled? - Természetesen a hazait. Nincs jobb egy e jól fûszerezett sertésszeletnél vagy egy e omlós csirkecombnál. Ezen kívül még m nagy kedvenceim közé tartoznak az a olasz tésztaételek, de kedvelem a távol keleti ízvilágot is. Egyébként nem t vagyok az a válogatós típus, kevés étel van, amit nem kedvelek. - Mi a véleményed az egyetemistáknak nyújtott étkezési lehetôségekrôl az éttermek, menzák részérôl? - Az étkezési lehetôségeket határozottan jónak gondolom. Már a karunk közelében is van több, különbözô nemzetek konyháját képviselô étterem, ahol az ember próbálgathatja a saját ízlését, határait. Az már egy másik kérdés, hogy ennek az anyagi vonzata nem feltétlen kedvezô, de úgy gondolom, mindenki megtalálhatja magának a megfelelô árkategóriákat. - Te hogy oldod meg a heti étkezést? - Mivel én pécsi vagyok, ez nekem viszonylag egyszerû, mindig vár valami ehetô otthon. Emellett ha iskolában vagyok egész nap, akkor igénybe veszem a menzát, vagy átmegyek a kisboltba valami harapnivalóért, de nem ez a jellemzô.• Ragoncsa Szabolcs, III. évfolyam - Szoktál S ktál étterembe étt r mb járni? - Fôképp gyorséttermekbe járok, illetve suli után szoktunk néha hagyományosabb értelemben vett s étterembe járni, napi menükre. Inkább idô- és é pénzspórolás gyanánt, hiszen a menüt gyorsabban p kihozzák, és fix ára van. Nem pécsi lévén, nincs, aki k fôzzön rám, a napi egy fôtt étel meg azért kell, f ezért kedvezôbb ez a he helyzet, s persze gyorsabb is, mint fôzni. - Szívesen kipróbálsz újdonságokat? - Igen, külföldiek közül az olasz tésztákat, pizzákat, az osztrák, német konyhából pedig a kolbászos, virslis ételeket kedvelem – a kínai viszont nem a kedvencem. A többi nemzet jellegzetességeit még nem nagyon kóstoltam, de ha van rá alkalom, akkor nem zárkózom el tôle. - Esetleg szoktál borkóstolókra járni? Mit gondolsz, mekkora fontossága van a megfelelô ital kiválasztásának egy-egy fogáshoz? - Nem szoktam borkóstolókra járni, ebben a témában elég gyér a gasztró ismeretem, nem nagyon tudom, mihez melyik bor illik, nem is vagyok nagy borkedvelô. Fontosnak biztos fontos, gondolom nem véletlen, hogy vannak szabályok arról, mihez mi passzol. • Decsi Zoltán, II. évfolyam

XVII. évfolyam 7. szám 06_ht1707.indd 11

- Tudsz fôzni? - Nagyon szeretek fôzni, minden héten szoktam ta készíteni valamit, ha elfogy az, amit otthonról ró hoztam. Természetesen van még mit tanulnom, de az alapokat azért elsajátítottam már. n Szeretek új ételeket is kipróbálni, az ötleteket a S receptkönyveimbôl veszem. Ha nincs olyan sok re idôm, mindig a jól bevált receptekhez nyúlok, id amik viszonylag hamar eelkészíthetôk. Leggyakrabban lasagne-t, spagettit, göngyölt, rakott húsokat, fôzeléket, palacsintát, lángost szoktam készíteni, de van, hogy levest is fôzök, bár azt ritkábban. - Érdekel a gasztronómia? - Érdekel, bár lenne mit tanulnom a témában. Nagyon érdekesnek találom a különféle nemzetek fôzési tudományát, és hogy az országok miként veszik át egymás étkezési szokásait. A tv-ben is gyakran nézek a témával foglalkozó mûsorokat. - Mit gondolsz, mekkora a szerepe a megfelelô terítésnek, tálalásnak, felszolgálásnak egy-egy étkezés során? - Szerintem nagyon fontos, hogy a terítés és a felszolgálás is megfelelô legyen. Mindenkinek jobban esik az étel egy ízlésesen megterített asztalnál, udvarias felszolgálással. A terítésnek számos szabálya van, aminek nem árt utána nézni, ha vendégeket várunk. Ez a mi korosztályunkban még nem annyira aktuális téma, de a késôbbiekben biztosan hasznát vehetjük majd az efféle ismereteinknek. • Barna Dóra, IV. évfolyam - Mit gondolsz a magyar konyháról? - Szerencsésnek mondhatom magam, mert több nemzet konyháját is kipróbálhattam már, de a magyar konyha párjára még nem akadtam. Számomra a többféle alapanyag pompás ízvilága, a jellegzetes fûszerezés, a változatosság jelenti a magyar konyhát. Nagyon tud hiányozni, ha külföldön vagyok! - Mennyire az egészséges táplálkozást? i tartod d fontosnak f - Természetesen fontosnak tartom, hogy az ember figyeljen arra, hogy mit és milyen mennyiségben eszik. De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az egészséges életmódhoz egyaránt hozzátartozik a sok mozgás is! - Egyre több fôzôs mûsor van (Jamie Oliver, Stahl Judit). Mit gondolsz ezekrôl, szoktad esetleg nézni ôket? - Igen, bele szoktam kukkantani egy-egy mûsorba. A véleményem az, hogy nem „áll jól” mindenkinek a fôzômûsor. Van, akinek túlzottan erôltetett, de van, aki az egyéniségével, ízlésével, ötleteivel nagyon is meg tudja ”fôzni” a közönséget. • Király Csilla, I. évfolyam

11 2010.03.25. 18:29:06


PÁRBESZÉD

FÉSZEK Dr. Pavluska Valéria

Nonprofit hivatás Dr. Pavluska Valéria egyetemi docenssel, a Gazdálkodástani Intézet új tagjával gjával beszélgettem. Oktatói munkáját a Felnôttképzési és Emberi Erôforrás Fejlesztési Kar Kultúratudományi mányi Intézetében kezdte meg, majd 2008 ôszétôl karunkon folytatja pályafutását. Oktatói munkája mellett ll számos civil szervezetben tevékenykedik. A Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány kuratór kuratóriumának elnöke és a pécsi Nevelôk Háza Egyesület vezetôségi tagja.

Írta: Hauser Andrea Mi az, ami elôször eszébe jut gyermekéveirôl? Az elsô, ami eszembe jut, hogy nagyon jókat játszottunk a korombeli szomszéd gyerekekkel. Nagyon szép emlékeim vannak ezekbôl az évekbôl. Bicikliztünk, táncdalfesztivált rendeztünk, folyton együtt voltunk, „bandáztunk“. Szolnokon születtem, de korán egy másik alföldi városba, Karcagra költöztünk. Itt laktunk általános iskolás éveim végéig, sôt, ebben a városban kezdtem meg gimnáziumi tanulmányaimat is. Kérem, meséljjen a családjáról! Édesapám tipikus aalföldi családból származik, édesanyám m dunántúli, Veszprém d kkörnyéké rôl való. Édesapám szakmaÉ beli, fôkönyvelô volt. b Édesanyám az egészÉ sségügyben dolgozott.

12 07_parbeszed_1707.indd 12

Ahogy így visszaemlékszem, akartam orEgy húgom van, aki nálam két évvel fiatalabb. A mai napig nagyon jó viszonyban vagyunk, vos meg tanár is lenni, de határozott elképzelésem nem volt. de sajnos elég távol lakunk egymástól. Ha jól tudom, Zeller tanár úr közeli Általános iskolás koromtól kezdve sokkapcsolatban áll Önnel. A hallgatók nem nagyon tudják, de Zeller féle dolgot szerettanár úr már 32 éve a férjem. Már az egyete- tem csinálni, nagyon sokféle szakkörbe men együtt jártunk, és a végzés jártam, de konkrét elután hamar össze is házasodtunk. Van két lányunk. Judit jogász és pszi- képzelésem nem volt chológus, itt tanít a jogi karon. Anna lányunk a jövômmel kapcsolatban. Emlékszem, a bölcsész karra jár. Tavaly végezte el a jártam csillagász magyar szakot, most fejezi be a filojá szakkörre, bábzófiát és idô közben úgy döntött, sz szakkörre, voltam énekkaros is, gimnáziumhogy a közgazdaságtanba is beleszagol.l k ban kamarakórus tag és mindig sportoltam Hol töltötte gimnáziumi éveit? valamit, meg persze az úttörô mozAlig kezdtem el a gimnáziumot, amikor tagja is voltam. édesapám munkahelyet váltott, ott, ezért galom tagj Karcagról a Mátrába, pontontoNem llehetett rám mondani, hogy kissabban Mátrafüredre költöz-mon ”A hallgatók nem koromtól kezdtünk, ezért második oszko nagyon tudják, de Zeller tatálytól a gyöngyösi gimnáve ez vagy az nár úr már 32 éve a férjem. Már az szerettem volziumba jártam. Nagyon élsz egyetemen együtt jártunk, és a veztem a gimnáziumi évena lenni, mert végzés után hamar össze is csak ez vagy az ket. De szerintem a legtöbb b csa házasodtunk.” érdekel. Kíváncsi, ember így van ezzel. Angol taérdek gozatra jártam, ami az én idômben ômben nyitott ggondolkodású voltam. Gi Gimnáziumban nem volt túl gyakori dolog. Nagyon jó volt gyerek voltam az osztályközösség, mind a mai napig tartjuk kezdett körvonalazódni bennem, hogy mi is egymással a kapcsolatot. Sokat akarok lenni, ha nagy leszek. Elôször a népeg jártunk az iskolán kívül is jobb és rajzban gondolkodtam. Mivel édesapám já rosszabb helyekro gazdasági, illetve számviteles vonalon dolgozott, ezt jobban láttam, és megtetre közösen. Közel zel gozott szett. Csodáltam azt a precizitást, volt a Mátra, ígyy sze ”Bicikliztünk, ami ezt a szakmát jellemzi, hogyrengeteget kiránam táncdalfesztivált rendezdultunk. Érdekes, ha kellett, egy forint eltérés miatt tünk, folyton együtt voltunk, is újraszámolták a mérleget. De hogy itt Pécsett bandáztunk.” is vannak páran, az idegen nyelvek is vonzottak. Sokáig gondolkoztam e két szakteakikkel egy gimnáziziSoká között, végül úgy döntöttem, a umba jártam. Például dául a rület köz TTK-n van egy kolléga, é aki k annakk idején d é osz- kkettô ô együtt lenne a legjobb, így körvonalatálytársam volt. És tényleg nem veszítettük zódott a külkereskedelem, de határozottan emlékszem, hogy az angol tanárom lebeszélt egymást szem elôl. Iskolásként hogyan képzelte el a jövôjét? róla, és inkább azt javasolta, hogy a közgaz-

XVII. évfolyam 7. szám 2010.03.25. 18:38:53


FÉSZEK dasági egyetemre jelentkezzek. A külker ugyanis az én idômben nagyon privilegizált hely volt, borzasztó nehéz volt bejutni. Így kerültem a pécsi közgázra. Milyen emlékei vannak az egyetemi évekrôl? A gimnáziumi évekhez hasonlóan gyönyörû és mozgalmas évek voltak ezek is. Körülbelül 120-an kezdtünk az évfolyamon, és egy kb. 12 fôs baráti társaság volt az, akikkel együtt töltöttem ezeket az éveket. Többen kollégisták is voltunk, és kihasználtuk az egyetemista és kollégista lét minden felkínálkozó lehetôségét. Sokat jártunk olyan helyekre, ahova gyakran a tanáraink is velünk tartottak. Voltak törzshelyeink, a Nádor meg a Sopianae sörözô, ahol fôleg a filozófia tanárainkkal folytattunk vitákat, illetve beszélgetéseket. 1973-1977-ig tartottak az egyetemi éveim. Ez az idôszak a 1968 utáni, már visszarendezôdô korszak volt, nem csak gazdaságilag, politikailag, de a szellemi életet illetôen is. Az a lelkesedés, az a lázas hangulat, ami a 1960-as évek végét jellemezte, kicsit alábbhagyott. De abból az életérzésbôl azért maradt még elég ahhoz, hogy lehessen róla vitatkozni. Természetesen sokat jártunk mindenféle kulturális és egyetemi rendezvényre. Emlékszem az egyetemi filmklubra, ami nekem nagyon tetszett. Nem csak arról szólt, hogy leülünk és filmet nézünk. Gyakran órákat beszéltük egy-egy filmrôl. Meg ott volt a Szalay kollégiumban a jogász disco, nagyon jó bulik voltak, meg különbözô elôadások. Úgy látom, mintha a mai fiatalokhoz képest mi annak idején értelmiségibb életet éltünk volna. De lehet, hogy ezt roszszul látom, és talán csak az eltelt évek szépítették meg a múltat. Az egyetemi évek után hol helyezkedett el? Az egyetemi éveim után Pécsett maradtam. A diploma megszerzése után az én korosztályomnak egy nagyon speciális helyzettel kellett szembenéznie. Ezt úgy hívták, hogy kötelezô pályára irányítás. Csak olyan munkahelyekre lehetett pályázni, amit

XVII. évfolyam 7. szám 07_parbeszed_1707.indd 13

PÁRBESZÉD központilag meghirdettek. Kötött gazdálkodás vvolt a munkaerôpiacon, ami ggondolom elég érthetetlen a mai hallgatóknak. Nem vvágytam a vállalati szférába, ezért itt maradtam az ciálpolitika szakon. Pár évig tanítottam így b eegyetemen, és a könyvtár- a könyvtári munka mellett, de 1994-ben úgy döntöttem, a könyvtári ban közgazdasági szakreb ú munkámat befejezem, és az oktafferensként helyezkedtem m eel. A karrierem a szokásos tásra helyezem a hangsúlyt. 1994-tôl fômódon ívelt felfelé, és mi- állásban tanítottam a BTK említett szakjam in, eelôtt eljöttem volna inin majd a szakok jogutódján, a FEEKen, nen, a közgazdasági és n e egészen 2008 nyaráig. Akkor jöttem jjogi osztálynak voltam a te át a közgázra. Mivel tölti szabadidejét? vvezetôje. Közhely, de nagyon kevés a szabadMikor kezdte oktatói páidôm. Elég sok „társadalmi munkát“ lyafutását? E ”1994végzek. Egy nemzetközi egyetemi A könyvtárban n vég szervezet elnökségi tagja vadolgoztam még, sz ben úgy döntötgyok, ez évente többszöri utaamikor elkezdg tem, a könyvtári munzással és itthoni munkával jár. tem oktatni. z kámat befejezem, és az Néhány civil szervezetben is Marketing szaN oktatásra helyezem a dolgozom. A Kelet-Közép-Eurókon végeztem do hangsúlyt.” pai K Kulturális Obszervatórium Alaaz egyetemet, és pítvány kkuratóriumának elnöke, a pécsi nagyon érdekelt az a kérdés, hogy mi a helyzet a marketinggel a Nevelôk Háza Egyesület („Civil Ház“) nem üzleti szférában. Ahogy egyre mélyebbre vezetôségi tagja vagyok. Öt éve vezetek ástam magam a témában, rájöttem, hogy egy fogyasztói oktatással foglalkozó Eualig tudok valamit errôl a világról, és elôször rópai Uniós projektet. De ezen kívül még ezzel kell megismerkednem. Így kezdtem el számos más projektben is tevékenykedfoglalkozni a nonprofit szektorral. 1988- tem, tevékenykedek. Ezek a munkák naban nonprofit marketing témában megvéd- gyon sok idômet elveszik, de természetetem az egyetemi doktori értekezésemet. sen a teljes szabadidôm rovására nem Nem sokkal ezután a közgáz kar vezetése megy. gy Nagyon gy szeretek kertészkedni, imáúgy döntött, hogy meghirdet néhány nem üzleti témába vágó kurzust is a hallgatóknak, és felkértek, hogy a nonprofit gazdaságtant oktassam. Meg kell mondanom, kimondottan meglepett, hogy milyen sokan érdeklôdnek a téma iránt. Megkérdeztem a hallgatóktól, miért választották ezt a tárgyat, ami ha jól emlékszem, nem is volt kötelezô. A legtöbb válasz az volt, hogy szeretnék részletesebben megismerni ezt a szférát, és nem lenni. Családi házban ccsak az üzleti élet- dok a szabadban lenni ttel akarnak mindig lakunk, aminek ugyan nincs nagy kertje, ffoglalkozni. A köz- de arra pont elég, hogy ha van idôm, el ggáz kari kurzus a- tudok benne egy kicsit szöszmötölni. llapján kértek fel a Szeretek zenét hallgatni. A családdal BTK-ról, hogy óra- rendszeresen járunk hangversenyekre. B aadóként oktassam Keveset nézem a televíziót, inkább az ott is a nonprofit internet világában böngészek szívesen. o ttémakört a mai Szeretek olvasni is, és a férjemmel viFFEEK akkori szak- szonylag sokat utazunk. Nagyon megjjain, illetve a szo- szerettük a Balatont, és ha tehetjük, itt

13 2010.03.25. 18:38:59


PÁRBESZÉD

töltjük a nyarunkat. A barátokra is marad azért idô. Minden télen együtt megyünk síelni, nyáron biciklitúrára. Összejövünk ünnepekkor, és gyakran csak úgy kicsit beszélgetni. Az ünnepek – a karácsony, a név- és születésnapok – a családban is fontos alkalmak az együttlétre. Milyen feladatok várnak Önre a jövôben? Több fontos feladat áll elôttem. Az MSc képzésen új tárgyakat vezetünk be, ezekre készülök, és tervezem, hogy írok egy nonprofit marketing tankönyvet. Természetesen arra is gondolok, hogy néhány éven belül lesznek unokáim. Ez új szerep lesz számomra. Üzenne valamit a hallgatóknak? Nagyon szeretem a hallgatókat, de né-

FÉSZEK ha mégis haragszom rájuk. Úgy látom, hogy nem használják ki eléggé azokat a lehetôségeket, amiket az egyetemi lét és a város kínál. Én annak idején nagyon örültem, hogy Pécsett lehettem egyetemista. Igyekeztünk élni minden lehetôséggel, amit felkínált a város, és részesei, élvezôi voltunk Pécs szellemi életének. Azt üzenem, hogy kicsit többet és sokszínûbben éljenek, és használ ják ki az egyetemi létet! Nem kell mindig hazautazni. Nagyon gyorsan véget érnek ezek az évek, és késôbb a munkahely és a családalapítás minden szabadidejüket és energiáiájukat le fogja kötni. Azt is észrevettem, hogy hiányzik az a fajta társadalmi érzékenység a hallgatókból, ami szerintem az én idômben jobban megvolt bennünk. De biztos, ez nem csak a hallgatók hibája, hanem az oktatásnak, a munkapiac elvárásainak is köszönhetô. Nem csak a

szûk szakmára, a gazdasági, az üzleti világra kellene mindig fókuszálni. A közgazdasági kérdések nem kezelhetôk a társadalom nélkül. Igaz, gyakorlatiasabb az egyetemi oktatás, mint az én idômben, és sok esetben az a fontos az oktatóknak és magának a rendszernek is, hogy az üzleti életben azonnal alkalmazható képességeket tudjanak elsajátítani a hallgatók. Néha kicsit mégis üljünk le, és beszélgessünk, csak úgy, akár „nagy kérdésekrôl“ is! •

”Kicsit többet és sokszínûbben éljenek, és használják ki az egyetemi létet!”

CU URRICULUM RRIC CULU UM VIT ITAE TAE Tanulmányok, tudományos fokozatok, minôsítések •Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar - piacszervezési (marketing) szak, 1973 –1977 •Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Továbbképzô Intézet - vállalati piacszervezô szakközgazda szak, 1982 - 1986 •Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar - dr. univ. fokozat, 1988 •Indiana University of Pennsylvania, PA, USA - Consumer Behavior, 1989 •Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Doktori Iskola - PhD képzés, 1994 – 1999 •L’Universita Commerciale Luigi Bocconi, Milano - PhD részképzés, 1997 •Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Doktori Iskola – PhD, 2006 Korábbi munkahelyek •1984 – 1994 Janus Pannonius Tudományegyetem Jogi- és Közgazdaságtudományi Kari Könyvtár –osztályvezetô •1994 – 2008 Pécsi Tudományegyetem Felnôttképzési és Emberi Erôforrás Fejlesztési Kar Kultúratudományi Intézet, illetve jogelôdei – egyetemi adjunktus, majd egyetemi docens •2005-tôl tanszékvezetô, 1997-2003 között gazdasági igazgatóhelyettes Tudományos/szakmai közéleti tevékenység •1995- Kultúraközvetítôk Egyesülete - egyesületi tag •1998 – 1999 Janus Pannonius Tudományegyetem - egyetemi tanács tagja •1998- Nevelôk Háza Egyesület - elnökségi tag •1999 – 2003 Közoktatási Vezetôképzô Intézet - Program és Vizsgabizottság elnöke •2000 - 2004 European Universities Continuing Education Network (Eucen) - Steering Committee tag •2000- Kelet-Közép Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány - kuratóriumi elnök •2002 – 2004 European University Continuing Education Network (Eucen) - Secretary General •2003 – A társadalmi szervezetek és alapítványok 2003. évi mûködési támogatására kiírt kormányzati pályázat elbírálását végzô kuratórium elnöke •2008- European University Continuing Education Network (Eucen) – Steering Committee tag és Secretary General •2008- Nemzeti Szakképzési és Felnôttképzési Tanács - tag •2008- DOLCETA EU projekt – management team tag

14 07_parbeszed_1707.indd 14

XVII. XVII V évfolyam é f l 7 7. szám á 2010.03.25. 18:39:04


PÁRBESZÉD

FÉSZEK Oktatói körkérdés

Fôzni vagy nem fôzni? Ez itt a kérdés! A gasztronómia ga témakörben tanáraink fôzési és étkezési szokásairól olvashattok, Dobrai tanárnôt rnôt és Fojtik Foj tanár urat kérdeztem.

Összeállította: Szentiványi Judit Dr. Sümeginé dr. Dobrai Katalin: D A fôzést leginkább a napi házimunkák egyikének teh kintem, akár a takarítást k vagy mosogatást, de szev rencsére van egy lányom, r aki a imád sütni és fôzni, ezért sokszor kitilt a konye hából. Mindketten igyekh szünk ízletes és lehetôség s szerint egészséges ételeket s készíteni. A kettô sajnos k nem mindig egyeztethetô n össze: elôfordul, hogy olyan ö hogy nem kellene, de az éléételeket l k fogyasztunk, f k amelyekrôl l k ôl tudjuk, dj k h vezet gyôz az egészséggel szemben. Ilyenkor a jól látható fürdôszoba mérleg sem eléggé hatásos. Úgy gondolom, hogy egy jól kiegyensúlyozott étrend mindenféle étel fogyasztását megengedi. Mértékkel fogyasztva még a gyorséttermek ételei is beleférnek, bár ezeknek a varázsa gyerekeim életkorának emelkedésével csökkent: egyre ritkábban látogatjuk ezeket a helyeket. Leggyakrabban talán a pizzások üzleti sikereihez járulunk hozzá. Szerencsére családomban éppen a fiatalabb generáció az, aki a legtudatosabban ügyel nemcsak az egészséges táplálkozásra és egészséges életmódra, hanem arra is, hogy a szülôk is ezt tegyék. Nem tudnám megmondani, mi a kedvenc ételem, ugyanis sok mindent szívesen fogyasztok. Igazán szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert sikerült több nemzet konyháját személyes tapasztalat útján megismernünk, így rendszeresen készítjük más nemzetek ételeit. Családunk „hobbiszakácsa” – bár egyik diplomája sem kapcsolódik a konyhamûvészethez – ezeket az ételeket kiválóan el tudja készíteni. (A család többi tagja legfeljebb asszisztálhat vagy mosogathat.) Leggyakrabban talán a Tex Mex ételek (fajitas, enchiladas, texasi BBQ), az ázsiai konyha (japán és indiai), egyes olasz ételek (lasagne, házi készítésû ravioli) kerülnek az asztalunkra. Mivel sok alapanyagot nehéz és drága beszerezni, egyes egzotikus növények termesztésével magunk próbálkozunk. A lányom jobban szeret sütni, mint fôzni, ezért hogy ne fogyasszunk túl sok süteményt, gyakran elajándékozza, amit készít. Manapság egyre bonyolultabb technikát ötvözô sütemények is készülnek otthon (pl. fondant-nal készült torták), de a hagyományos módszerek (pl. a rétestészta készítése) sem haltak ki mife-

XVII. évfolyam 7. szám 07_parbeszed_1707.indd 15

lénk. Fontos számunkra, hogy az ételek ne csak finomak, hanem szépek is legyenek, azaz az evés ne csak éhségünk csillapítását szolgálja, hanem esztétikai élmény is legyen. • D Fojtik János: Dr. Nem hiszem, hogy szereN ttek fôzni, nem is szoktam, még olyasmit sem, amit m ááltalában a férfiak szoktak eelkészíteni. Nagyon régen próbáltam néha húst sütp ni. Több kedvenc ételem n iis van. Az elsô a babfôzzelék gombóccal, ahoggyan nagyanyám készítettte, de ez már csak emlék. Ôsszel nagyon szeretem a Ô sszüreti gulyáslevest, ami valójában hamisgulyás, készül, és feltétlenül lójáb n h mi ul á amennyiben m nn ib n ttyúkból ú szükséges, hogy a krumpli hosszában legyen fölvágva benne. Tavasszal szeretem a tojásos nokedlit fejes salátával, télen pedig a töltött káposztát. Az igazi persze a toroskáposzta, de ahhoz ritkán jut a magamfajta (nem vágok disznót). Mindig szívesen megeszem a halászlét, azonban általában nem szeretem a folyami halat, de a tengeri halat kellemesen fûszerezve, sütve-párolva igen. A baranyai sváb konyha a kedvencem, továbbá nagyon szeretek bizonyos délszláv és itáliai ételeket. A gyorséttermet valójában gyorskiszolgálású étteremnek tartom, ha realisták vagyunk, akkor be kell látni, hogy valamit valamiért. Ennyi idô alatt és anynyi pénzért nem lehet csúcskaját elvárni. Az egészségtelen életmódról teljesen PC módon gondolkodom, egyszóval fújjj! De sajnos gyakorlom. Számomra az evés van, amikor kötelesség, van, amikor élvezet. Törekszem rá, hogy az utóbbi forduljon elô többször. •

Dr. Zeller Gyula ”Attól félek, hogy a WC-s néni kiírja, hogy anyagcsere-bróker”

15 2010.03.25. 18:39:07


SZONDA

FÉSZEK

Gasztronómia Aktuális számunkban a gasztronómiával foglalkozunk, így a Szondában ában étkezési szokásaitokra, illetve arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire vagytok ytok kaphatók kaphat új ételek kipróbálására és mennyire hódoltok a kulináris élvezeteknek. népszerûségnek örvendtek, és sokan kötitek a gasztroAz alábbiak közül mely nemzetek ételeit szereted/próbálnád ki? Napjainkban egyre népszerûbbek a nómiát az Éttermekhez. Págasztronómiához köthetô kikapcsolódá- ran megemlítettétek még a sok: valaki csak megvesz egy egyszerû Hagyományokat, a Bort, vakönyvecskét és abból szemezget, míg lamint az Etikettet is – amit mások komoly összegeket képesek arra bár nem közvetlenül, de egy áldozni, hogy egy-egy nemzet vagy táj- kis gondolkodással azért egység kulináris élvezeteiben elmerülhes- hozzá tudtam kötni a gasztsenek. A Szonda - lévén egyetemistákat ronómiához, Volt, aki jól érkérdeztünk meg, szám szerint 107-et – tesült volt, és megemlítette 2.ábra így inkább az elsô csoportnak szólt, ezt az EKF kereteiben belül megrendezésre kerülô Gasztroaz eredményeink is alátámasztják. 1. Mi jut eszedbe a gasztronómia kulturális Fôváros kezdeményezést, kezés melyik formáját részesítitek melyrôl a Házunk tája rovatban olvas- elônyben, 1 pont járt a legnépszerûbbnek, szóról? Elôször is azt szerettük volna megtud- hattok bôvebben. Egyikôtök pedig egy 5 pedig a legritkábbnak. Az eredmények ni, hogy szerintetek a manapság oly fel- kifejezetten szépen csengô definícióval – lévén egyetemisták vagyunk, szûkös kapott gasztronómia szó vajon mit is is megörvendeztetett: A gasztronómia anyagi kerettel – nem meglepôek: legtakarhat. Volt, aki összekeverte a gaszt- „… az étkezés olyan formája, ami nem többször csak megkentek otthon egy ronómiát az asztronómiával és érdekes pusztán létfenntartást szolgál, hanem szendvicset, vagy esetleg kimerészkedve csillagászati összefüggéseket kezdett hangsúlyt helyez az étel élvezetének a konyhába bevállaljátok egy tejbegríz, boncolgatni, de többségetek azért tisz- minden szempontjára. Egyfajta mûvészet, tojásrántotta, a bátrabbak pedig valami tában volt a szó jelentésével. Legtöbben a tudomány, filozófia.” bonyolultabb étel elkészítését. Harmadik 2. Mennyi pénzt költesz egy hónap- helyen az ételrendelés végzett, va– 64-en – Ételre asszociáltok elôször, ha meghalljátok ezt a szót, ezt követi a Kul- ban ételre és italra? (1.ábra) lószínûsíthetôen azért, mert ha ételt renA kérdés lényege az volt, hogy kiszûrve delünk, nem kell kimozdulni a lakásból, túra, melyre ennél már jóval kevesebben, mindössze 19%-otok gondolt. A Külön- az otthonról hozott finomságokat, meg- és bár sokszor a pizza csak egy óra alatt legességek és a Finom ízek is nagy tudjuk, hogy milyen összegbôl képes ét- érkezik meg, gyakorlatilag nulla erôkeztetését biztosítani egy befektetéssel juthatunk hozzá akár kedáátlag közgázos hallgató. venc ételünkhöz. Ezt követték a gyorsét29%-otok 10-15000 Ft- termek, ahol ugye akár három percen be2 ot Mennyi pénzt költesz egy hónapban ételre o költ étkezésre, 42%- lül is megkaphatjuk a rendelésünket, és a otok 10.000 Ft-nál keve- végén végeztek – gondolom a magasabb és italra? o sebbet és mindössze 7- árak és a hosszú várakozási idô miatt is a s en e tartoznak az úgy- „normális” éttermek. mond „nagy költekezôk” 4. Az alábbiak közül mely nemzetek m táborába, mert havonta ételeit szereted/próbálnád ki? (2.ábt 20.000 Ft feletti össze- ra) 2 get áldoznak ételre és Érdekes eredmény született ennél a g italra. Átlagosan így fe- kérdésnél: legtöbben (93) az olasz konyi jenként 11.331 Ft-ot hát részesítitek elônyben, mely így j költünk étkezésre. megelôzi a hazai, magyaros ízeket. Ez k Harmadik kérdés egy betudható annak, hogy a tésztaételek rangsorolós kérdés volt: fôleg az olaszokhoz köthetôk, valamint r egy e 1-5-ös skálán kellett az is az olaszok mellett szól, hogy étele1.ábra bejelölnötök, hogy az ét- ik nem tartoznak a legegzotikusabb étb

Írta: Maja

16 6 08_16-17 szonda1707.indd 16

XVII. évfolyam 7. szám 2010.03.25. 18:42:36


SZONDA

FÉSZEK

mor számára szinte bem ffogadhatatlan kukaccot. 34%-otok egyáltallán nem próbálná ki az aamúgy csirke ízûnek tittulált finomságot, míg ugyanennyien elég mennyiségû alapanyagból fôztek fiu nagy összegért áldoz- nom ételeket, valamint a Kovács n nák csak fel „kukac- Lázár-féle Receptklub is. n 8. Mennyit költenél egy villányi sszüzességüket”. Vannak azonban bátrak, bortúrára? n Mivel napjainkban fellendülôben van a aakik puszta kíváncsisságból ingyen is kipró- borturizmus, úgy gondoltuk rákérdezünk bálnák, számukra – arra, mennyit költenétek a gasztronómiai b hogy az íz feledhetô szórakozás ezen fajtájára. Sokan úgy véh 3.ábra legyen – ajánlom a hí- lem, hogy bortúra alatt borkóstolót értetle res-neves kukacos te- tetek, mert a túra az nem csak kóstolásból res quilát. Emellett volt valaki, aki vérbeli áll, hanem egy hosszabb, ott alvós hétvéközgazdász mivoltát bizonyította a gét, mely akár több pince felkeresését is következô stratégiával: „ha fizetnének ér- jelentheti. Nem tudom, hogy Villány nem te, mindenképpen addig srófolnám fel az megfelelô városmarketingje vagy a térség árakat, amíg csak lehet, de alapvetôen közelsége miatt, de 30%-otok egyáltalán nem érdeklôdik a bortúrák után – páran anélkül is kipróbálnám egyszer.” 7. Az alábbiak közül mely szaká- nem szeretik a bort, de nem ôk voltak csok fôzômûsorait ismered? (4.ábra) többségben. Legtöbben 2000-3000 forint Napjainkban nagy népszerûségnek ör- közé tettétek azt az árat, amiért részt venvendenek a különbözô gasztronómiával nének egy ilyen bortúrán, ami kifejezetten foglalkozó mûsorok, melyek sokszor ve- reális, mert olyan 2800 Ft-ért (az utazási télkedés formájában, néha pedig oktató költség nincs benne) már jó minôségû bort célzattal mutatják be a fôzés minden is kóstolhatunk akár a legnevesebb pincsínját-bínját. Ezek közül legnépsze- céknél. Csak hárman tartották felbecsülrûbbnek a „Meztelen szakács”, Jamie hetetlen élménynek egy ilyen bortúrát. Bevallom, hogy egy ilyen „popcorn” Oliver bizonyult, aki barátságos stílusban, szinte nyálcsorgató módon fôzi a fino- témában nehéz egy igazán jó, összeszemabbnál finomabb ételeket. Ôt szorosan dett és mégsem unalmas írást létrehozköveti Gordon Ramsay, aki az egyik keres- ni, fôleg akkor, ha statisztikai adatokkal kedelmi csatornán nem is egy, hanem im- dolgozik az ember. Ezért elnézését kémár két mûsorban is feltûnt, bár nem rem mindazoknak, akik lédús gyümölfôzôtudományával – bár ez sem csökre, és szaftos húsokra számítottak lebecsülendô -, hanem bunkó stílusával és csak a száraz valóságot kapták. Kötûnik ki a tévés szakácsok közül, ráadásul szönöm a 107 kitöltônek a közremûködést mûsorai sem kifejezetten az egyszerûen és további jó étvágyat kívánok az újság pár receptet megtanulni kívánó nézôknek szemezgetéséhez! • szólnak. A lista harmadik he helyén a volt híradós, Stahl Judit végzett, akinek Az alábbiak közül mely szakácsok mûsora nagy népszefôzômûsorait ismered? rûségnek örvend manapság: érthetôen segít megtanulni nemcsak az egyszerû recepteket, hanem a bonyolultabb finomságokat is. Sokan említettétek még a „Majd a Buday” címû 4.ábra mûsort, melyben limitált

Mennyit kéne fizetni (forintban) ahhoz, hogy megegyél egy kukacot?

kek közé. Harmadik helyezett a napjainkban fénykorát élô kínai konyha, mely gyorséttermek formájában terjed szerte az országban. Bár ételeik kifejezetten a különlegességek közé tartoznak, azért valamilyen szintû konszolidáció történt az ízekben, hogy a „kényes” magyar gyomrunk be tudja fogadni ezeket. Többen említettétek a thai konyhát, valamint a skandináv ételeket is, illetve a szintén népszerû görög gyrost is. Többen megemlítettétek azonban azt is, hogy bármennyire is kiváló szakácsok fôzik a különbözô éttermek finomabbnál finomabb kajáit, az nem veszi fel a versenyt az ételek hazájában készült finomságokkal. 5. Mi a kedvenc ételed? Erre a kérdésre érkezett be a legtöbb különbözô válasz: a húst hússal kedvelôktôl kezdve a tésztaimádókon át a vegetáriánusokig mindenki képviseltette magát a válaszadók körében. Kevés olyan étel volt, melyet többen is említettetek, ezekbôl próbáltam összeállítani nektek egy „menüt”, mely elméletileg a többség tetszését el fogja nyerni. A Közgáz menü (eltekintve attól, hogy az alábbi ízek mennyire ütköznek egymással) így a következô: Elôétel: Halászlé Fôétel: Bolognai Lasagne/Spagetti Desszert: Palacsinta 6. Mennyit kéne fizetni (forintban) ahhoz, hogy megegyél egy kukacot? (3. ábra) Itt elsôsorban arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire vagytok bevállalósak, mennyiért ennétek meg az európai gyo-

XVII. évfolyam 7. szám 08_16-17 szonda1707.indd 17

17 2010.03.25. 18:42:41


SZAKMA

FÉSZEK

Likviditás, szolvencia, prudencia… vagy ezek híján a párnaciha? Avagy mi a biztosíték arra, hogy ha pénzünket bankban helyezzük el, vissza is kapjuk. Likviditás, ditás, vagyis a bank folyamatos fizetôképessége, ami azt jelenti, mindig van mobilizálható készpénze. énze. Szolvencia, vagyis a bank a kötelezettségeit idôben tudja rendezni, a betétesek és hitelezôi felé hhelyt Szolve l tud ál állni. Prudencia, azaz a bank mûködése szabályszerû és megfelel a versenyfeltételeknek. ul a pénz, és a központi banknál lévô számlaegyenleg 0%-os kockázati súlyt kapott, vagyis a szavatoló tôkének erre nem kell fedezetet nyújtania. Az egy éven belüli belföldi bankközi hiteA likviditás és a szolvencia teljesülését több lek súlya 20%-os, vagyis ezekre a meghatáromódon is vizsgálhatjuk. Egyrészt a pénzeszzott minimális tôkemegfelelés 20 százaléka köz-likviditás megmutatja, hogy a bank pénzelegendô. Tehát a nemzetközi 4% helyett 0,8%eszközei mennyiben nyújtanak fedezetet a ban, a hazai 8% helyett pedig 1,6%-ban kell a bank kötelezettségeire. Másrészt kézenfekvô szavatoló tôkének fedeznie ezeket a hiteleket. vizsgálni a hitel-betét arányt. Érdemes a Belátható, hogy amennyiben a kockázattal súbankközi követelések/kötelezettségeket, valalyozott eszközértékkel számítjuk a mint a lakossági hitelek/betéteket külön is vizstôkemegfelelést, ugyanakkora tôke gálni. Az 1. ábrán tô több látható, hogy amitö eszköz fedezésére elegendô, ugyanakkora tôkemegfelelés melkor a hitel/betét ug lett. arány nô a lakossále Az Új Tôkeegyezmény (BASEL gi piacon, a bankII) közi piacon köveII olyan kockázat érzékeny kereteket telések/kötelezettke kíván megteremteni, amely jobban ségek aránya csökba hozzáigazítja a tôkét a mögöttes kockázatokhoz. Három pillérre épül, ken. Ez magyarázká melyek együttesen segítik elô a ható azzal, hogy a m megfelelô tôkeáttétel kialakítását. bankközi piacról m Az származó forrásait A elsô pillér a hitelezési, a mûködési és a piaci kockázatok tôkekihelyezi lakossági fedezetének megállapítására kihitelként. fe 1.ábra – Bank Austria és az OTP hitel-betét aránya 2006-2008 (saját szerk. – IFRS konszolidált beszámolók alapján) dolgozott módszereket tartalmazA prudens banki za, amelyek nagyobb érzékenységgel, többféle mûködés egyik alapfeltétele a hatékony pénz- tevôdik össze a bank szavatoló tôkéje. Kezdetben a tôke-eszköz arányt határoz- megközelítéssel hatékonyabban képesek mérügyi felügyelet, melynek legfôbb célja a betétesek biztonságának növelése. Ezt biztosíthatja ták meg, aztán az elsô Bázeli Tôkeegyezmény ni az intézmények portfóliójában lévô eszközök egyrészt az általában vett kockázatvállalás (BASEL I) már kockázati kategóriákba sorolta az esz- kockázatát. A második pillér keretében a felcsökkentésével, másrészt pedig a közöket, illetve a mérlegen kívüli tételeket. Példá- ügyeleti hatóságok ezen mérési folyamatok helyességét vizsgálják, iltôkekövetelmények növelésével. Ezeket h letve nemzetközileg elismert normákban határozzák le értékelik a tôkeszint fenntartására irányuló meg. A Bázeli Bizottság és a Bázeli Bankfelfe stratégiát. A harmadik pillér ügyeleti Bizottság mûködtetôje, a Bank for s st pedig a piac fegyelmezô International Settlements (BIS), egy olyan p ereje, amely a közzétételi nemzetközi szervezet, amely ösztönzi a nemzete kötelezettség által szeretközi pénzügyi együttmûködést. Mûködése sokö né rán felügyeleti szabványokat és követendô gyakorlatot n megteremteni a piaci stabilitást. Ezen kívül fogalmaz meg, de nem egy nemzetek felett álló st megközelítôleg standarhatóság. Bázelben alapították 1930-ban, és m dizálták a tôkeirányelveit a G10 legnagyobb bankjain kívül a 2. ábra – Szavatoló tôke elemei (saját szerk.)

Írta: Bodnár Szabina

18 18 09_18_21_szakma1707.indd 18

Janus

világ többi részén is szabványnak ismerik el. Az elsô Bázeli Tôkeegyezményt (Basel I) 1988ban hívták életre, amely megállapította a tôkemegfelelés minimális sztenderdjeit. Az Új Tôkeegyezményt (Basel II) 1999-ben javasolták, melynek célja, hogy a tôkét jobban a mögöttes kockázatokhoz igazítsa. A tôkekövetelmény minimális értéke jelenleg Magyarországon 8%, nemzetközileg 4%. Fontos kérdés azonban, hogy mekkora eszközértéket veszünk figyelembe, és milyen elemekbôl

K 2010.03.25. 18:45:35


SZAKMA

FÉSZEK fogalmakat, meghatározták a szavatoló tôke fogalmát és elemeit, amely mindkét egyezményben a hasonlóan alakul (2.ábra). A banki szavatoló tôke az esetleges veszteség elnyelésére szolgál, amelynek részei a különbözô tartalékok, a jegyzett tôke és az alárendelt kölcsöntôke. Utóbbi olyan külsô forrás, melynek nyújtója együtt viseli a kockázatot a tulajdonosokkal, legalább 5 éves futamidejû és általában kamatfizetés terheli. Hátrasorolt kötelezettség, és a kifizetés sorrendjében csak a részvényeseket

A szakértôk szerint a kontra-ciklikus tôkekövetelmények, illetve tôkeáttételi határértékek jelenthetik a szabályozás gerincét. Ugyanakkor egy sikeres, világszintû pénzügyi rendszer létrehozásának legfontosabb feltétele a szabályok végrehajtásában való nemzetközi együttmûködés. Általános volt az egyetértés a világ vezetô közgazdászai körében, miszerint a „túl nagy, hogy elbukjon” típusú intézmények többé nem elfogadhatók. Ezek a szervezetek hajlamosak a túlzott kockázatvállalásra, mivel tudják, hogy baj esetén

pasztalatait levonva született tervet, amelyben egyebek között egy uniós szintû pénzügyi kockázatelemzô testület létrehozását javasolta, és szükségesnek mondta egy új páneurópai bankfelügyeleti hattóság felállítását is. A végsô cél az lenne, hogy a befektetôknek jobb védelmet h biztosító reformokat vezessenek be az b uniós felügyeleti rendszerben. (Támogatu jják a miniszterek a bankfelügyelet uniós reformjját - origo.hu, 2009. jún.) 2010. január 8-án az Európai Központti Bank (EKB) véleményezte a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének F ((PFER) létrehozásáról szóló javaslatot, mely szerint ez három hatóságból állna. m Egy a bankokat, egy az értékpapír-piacoE kkat, és egy a biztosítási piacokat és nyugdíjalapokat felügyelné. A PFER adatokat d sszolgáltat az EKB Európai Rendszerkockázati Testületének (ESRB), k aamely a makroprudenciális szabályozássért felelôs. Az ESRB információkat gyûjt a nemzeti pénzügyi felügyeletektôl is. Ezen kívül a PFER ellenôrzése alá tartozE nának a Központi Bankok Európai Rendn 3. ábra - Az egyes kockázati tényezôk méréséhez alkalmazott módszerek (saját szerk.) szerének (KBER) fizetési, elszámolási és elôzi meg. Szavatoló tôkébe beszámított összege számíthatnak a nemzeti kormányok segítségnyúj- kiegyenlítési rendszerei (4.ábra). Ezek azonban még csak tervek, de a pénzügyi nem lehet több az alapvetô tôkeelemek 50 száza- tására. Joseph Stiglitz így fogalmazott: „Ha túl nagy, hogy elbukjon, akkor túl nagy, hogy lé- válság bebizonyította, hogy a jelenlegi rendszer lékánál. A szavatoló tôkének a hitelezési, piaci, aci, aci te en” tezzen”. nem nyújt védelmet a túlzott kockázatvállalás mûködési, kamat-, részvény- és árfolyamm mkockázatvá állalás ellen. • kockázatokat kell fedeznie (3. ábra). Ezen keretek között a kockázati menedzsment mozgástere bôvült, azonban ez a fajta szabadság gazdasági növekedés idején hajlamossá tehet a túlzott kockázatvállalásra. Ennnek tanulságaként újabb egyezmények, felügyeleyeele l ti rendszerek megalkotására kerülhet sor. 2009 októberében Brüsszelben kerekasztall ült össze megvitatni a BASEL II megreformálását, sát, melynek tagja volt Joseph Stiglitz, Nobel-díjas díjas közgazdász is. A kerekasztal beszélgetésen kon konon n4. ábra szenzus született, miszerint egy kontra-ciklikus ku us – Az EURÓjellegû szabályozás lenne a legmegfelelôbb. b. Ez Ez PAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉ(Útazt jelenti, hogy a gazdasági növekedés esetén etén (Ú ÚtNYE (2010. január 8.) az Európai növelnék a tôkekövetelményeket, ezzel tartalélé bban a Basell III. megállapodás álll dá ffelé? lé - euractiv.hu, ih Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkolva rosszabb idôkre, válság idején pedig csök- 2009. okt.) koztatói Nyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai ÉrtékAz Európai Bizottság 2009. május végén terkentenék, így több hitelt tudnak kihelyezni, amely papír-piaci Felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló rendejesztette be a nemzetközi gazdasági válság tatöbb forrást jelenet a gazdaságnak. letre irányuló három javaslatról – alapján.

Januss 09_18_21_szakma1707.indd 19

K

19 2010.03.25. 18:45:42


SZAKMA

FÉSZEK Pusztai Réka és Murinkó Szilvia TDK dolgozata alapján

Torzítások és döntési heurisztikák

Akár a dohányzók népes táborába tartozol, akár az extrém sportok szerelerelmeseine meseinek tartod magad, egészen biztosan mondogattad már magadban, hogy "Velem ez úgysem történhet h meg”. Tehát rajtad is megjelentek az ön- és helyzetértékelés problémáinak elsô tünetei. Írta : Murinkó Szilvia De nem az egészség megôrzése az egyetlen olyan terület ahol fontos az emberi ítélôképesség torzulása: a hitelfelvételi döntések értékelésénél is elengedhetetlen a pénzügyi viselkedéstan vizsgálói számára, hogy átfogóbb képük legyen a gazdasági szereplôkben végigjátszódó gazdaságpszichológiai folyamatokról. Megpróbáltuk tehát megkeresni azokat a pszichológiai tényezôket, amelyek az emberek ítéleteit torzítják, illetve azt, hogy milyen heurisztikák – hüvelykujjszabályok – alapján hozzák meg végül döntéseiket. Egy pénzügyi rendszer stabilitása annál nagyobb, minél nagyobb a sokkokkal szembeni rezisztenciája. A stabilitási faktort a háztartásihitel-kockázat alakulása is jelentôsen befolyásolja, Magyarországon pedig még ennél is fontosabb a lakossági hitelfelvétel tendenciáinak követése, ugyanis a bankrendszer kitettsége a háztartásokkal szemben folyamatosan nô. Készülnek jegybanki elemzések, de ezek inkább csak a tendenciákat vizsgálják, és nem foglalkoznak az egyéneket hajtó belsô motivációs erôkkel. Pénzügyi döntéshozók rendszeres felmérések és megfigyelések segítségével követik a trendeket, a változásokat pedig a gazdasági környezet változásával igyekeznek magyarázni, nem adják fel a homo oeconomicus képét. Mi azonban igen. Az neoklasszikus közgazdaságtan emberképe, a tökéletesen racionális, határozott és egyértelmû preferenciákkal felruházott ember, a való életben egyáltalán nem rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, és nem úgy viselkedik, ahogyan e kép alapján elvárnák tôle. Ez nem azt jelenti, hogy döntései teljességgel irracionálisak, kiszámíthatatlanok és randomszerûek, hanem azt, hogy egy adott döntési környezet egy bizonyos módon befolyásolja az egyént, torzítva az éleslátását és az értékítéletét. Az ön- és helyzetértékelésben meg-

20 09_18_21_szakma1707.indd 20

jelenô torzítások meglehetôsen sokfélék. A túlzott önbizalom (overconfidence) a leggyakrabban megfigyelhetô ilyen jelenség. Ha két konstrukció közül kell választanunk, és az egyik valamivel alacsonyabb kamatozású, bár éppen ezért a részletfizetésben nagyon szigorúan bünteti a késést, nagy valószínûséggel inkább ezt választjuk, mert eléggé magabiztosnak érezzük magunkat a téren, hogy képesek leszünk mindig pontosan fizetni a részleteket. Tehát jelentôsen csökken az önmagunkkal szembeni kockázatérzékelés. „Velem ez úgysem történhet meg.” A túlzott optimizmus az önértékelés mellett a helyzetértékelésre is nagymértékben hat. Nem érzékeljük megfelelôen például a hosszú lejáratban rejtôzô kockázati faktort sem, sokkal inkább a havi törlesztô részlet nagysága vagy az éves kamat lesznek azok az adatok, amelyekre a figyelmünk irányul. Nem befolyásolja a döntésünket az, hogy mekkora annak a kockázata, hogy a jelenlegi helyzetünk, fizetôképességünk megváltozik. Általában egyszerûen a jövôbeni események túl kedvezô alakulását feltételezzük: például az adott lakás ára megnô, tehát ha problémánk adódna, el fogjuk tudni adni az ingatlant elég magas áron, melybôl a hitel visszafizetése után is marad pénzünk. Minden fenti példánkból kitûnik az is, mennyire jellemzô ránk a vágyak vezérelte gondolkodás – wishful thinking, amely játékteret nyújt a marketing számára. A Döntési heurisztikák kifejezéssel azokra az úgynevezett „hüvelykujjszabályokra” gondolunk, amelyeket a döntéshozatal során alkalmazunk. Hiszen korlátozott az idô, ami alatt határoznunk kell, és az információmennyiség is, amelyet felhasználunk. Ezért megpróbáljuk leegyszerûsíteni a jövôre vonatkozó döntések meghozatalát. Az elérhetôségi heurisztika (availability heuristic) arra utal, hogy egy jövôbeni eseményt annál valószínûbbnek tartunk, minél könnyebben idézünk fel hasonló eseményt a múltból. Hiába látunk bizonyítékokat, eladósodott ház-

tartásokról szóló adatokat, ha nem szembesültünk gyakran vagy az utóbbi idôben likviditási gondokkal, a túlzott önbizalom következményeként ezek csupán számok maradnak a számunkra. (Kilborn [2005]) „Velünk ilyesmi úgysem történhet meg.” A nem-racionális magatartás elemei közé sorolható még a kontrollálhatatlan események feletti befolyás képzete, a kontrollillúzió. Langer 1975-ben vizsgálta, hogy mekkora bevételt ért el befektetôk két csoportja. Azok, akik – jellemzôen férfiak – folyamatosan kereskedtek részvényeikkel egy adott idôtávon, vagy akik – jellemzôen nôk – nemigen nyúltak a portfóliójukhoz. Az eredmény azt bizonyította, hogy az elsô csoportba tartozók hiába változtatták gyakran a birtokukban lévô részvények állományát, nem értek el magasabb hozamot. Ha felkínálnának olyan hitelkonstrukciókat, amelyek kamatozása minden hónap elején változtatható (pl. valamilyen valutához köthetô), akkor lehetne vizsgálni, hogy sikerült-e a lehetôséggel élô embereknek az egész idôtávra vonatkozóan alacsonyabb kamatozást elérniük, mint azoknak, akik nemigen éltek a változtatás lehetôségével. Ezt leginkább a ”Biztos nem szenvedek balesetet, mert jó sofôr vagyok.” elmélethez lehet hasonlítani. Az ítélôképességünket befolyásolhatja még, hogy könnyedén beleesünk a tudás illúziójába. Az emberek nagy része azt hiszi, hogy több információval rendelkezve biztosan jobb döntést fog hozni – nem igazán gondolják végig, hogy ezek az információk az adott kérdésben valójában mennyire relevánsak. Ezen hipotézis saját kutatásinkkal is megfelelôen alá tudtuk támasztani, a vizsgálatnál megkérdezetteinknek két fiktív bank hitelkonstrukciója közül kellett választani. Mindkét esetben ugyanazt az alapkondíciót kínáltuk a résztvevôknek, azzal az eltéréssel, hogy az X bank kínálatánál megadtunk a hitelkockázat szempontjából irreleváns információkat is. Az interjún résztvevôk 3/4-e az irreleváns információkkal felruházott X bankot találta kedvezôbbnek, az opció mellett

XVII. évfolyam 7. szám 2010.03.25. 18:45:48


SZAKMA

FÉSZEK magabiztosabban döntöttek. Az indoklásnál következtetéseket vontak le a nem releváns információk alapján, az X bankot szignifikánsan stabilabbnak és megbízhatóbbnak ítélték meg. Amikor egy döntés következményeit tapasztaljuk, hajlamosak vagyunk felerôsíteni saját szerepünket és fontosságunkat a döntés meghozatalában: a pozitív eredményeket saját teljesítményünk tekintjük, viszont a negatív kimenetek okozójának mindig valami külsô körülményt feltételezünk. A szakembereknek ezt a viselkedését hívjuk én-attribúciós torzításnak. Mindannyiunk gondolkodásában, ítéletalkotásában erôs a kognitív disszonancia. Az ember legtöbb döntésében – így hitelfelvételkor is – a már korábban kialakult véleményét, vagy benyomásait alátámasztó információkat emeli ki, és azok alapján hozza meg a döntését, a többi információ felett pedig elsiklik. Tulajdonképpen a „kedvenc bank” irányában elfogult

módon próbáljuk minél jobban megerôsíteni és alátámasztani a véleményünket ahelyett, hogy minden egyes lehetôségnél tárgyilagosan ugyanazon paramétereket hasonlítanánk össze. Sunstein utal egyik tanulmányában arra a kiemelten fontos kognitív tényezôre, hogy az emberek negligálják a kumulatív költségeket. Egyszeri, nagy összegû hitel felvétele elôtt sokkal alaposabban és hosszabban fontolják meg, hogy felvegyék-e, megengedhetik-e maguknak, mint kisebb, pl. áruhitelek felvétele elôtt. Csakhogy a több kisebb összegû hitel, amelyet nem átgon-

XVII. évfolyam 7. szám 09_18_21_szakma1707.indd 21

doltan és felelôsségteljesen vettek fel, együttesen ugyanolyan mértékû költséggel járhat, mint az egy nagy. Az önkontroll kapcsán a túlzott eladósodás problémáját az obezitás, dohányzás, ivás problémakörébe lehet sorolni. Amennyiben valaki olyan döntéseket hoz, melyeknek rövidtávon jólétnövelô hatásuk jelentkezik, viszont a következményeik hosszú idôintervallumon keresztül, jelentôsen csökkentik a jólétét, az egyén racionalitása igencsak megkérdôjelezhetô. A piacgazdaságban azonban nem csak a háztartásokat kellett megvizsgálnunk, ha látni szeretnénk a teljes makrogazdasági folyamatokat, hanem tudnunk kellett azokat a mechanizmusokat melyekkel a pénzügyi versenyszektor próbálja, különbözô eszközökkel befolyásolni az adósokat, rávenni ôket az elôrehozott fogyasztás költséges módjaira. Az egyik leggyakoribb eladósodási problémát, a túlzott hitelfelvételt a korlátozott

racionalitásra tudtuk visszavezetni. Ennek mechanizmusait lehet ugyan azonosítani és elemezni, de ettôl még jelentôs probléma mivoltát nem lehet semmisnek tekinteni, s hogyha ezek valóban létezô gondok, akkor fontos áttekinteni, milyen eszközökkel lehet törvényes válaszokat adni. Elsô megoldásként a paternalizmus eszköztárát néztük végig. A libertáriánusnak központi üzenete, hogy hagyni kell az embereket szabadon választani, ellentéte pedig a kemény paternalizmus, amely kizárja a szabad választásnak még csak a lehetôségét is. A kettô közötti elhatárolódás nehéz, mi-

vel az egyének heterogenitása és a kormányzati téves döntések kockázata miatt, nem lehet minden felelôsséget sem a lakosságra, sem az állami döntéshozókra átruházni. A kormányzat, védekezésképpen szabályozásokkal, rendeletekkel és információs kampányokkal próbálja meg befolyásolni a rossz hitelfelvételi döntéseket. „A hitelpiacok javasolt szabályozói között megjelennek a hagyományos (hard) paternalizmus olyan eszközei, mint bizonyos marketing eszközök, például az alacsony, esetenként akár zéró kamat melletti bevezetô idôszakok (teaser rates) tilalma, a konstrukciók, azaz a feltételrendszer és a költségszámítás standardizálása, a kamatmaximálás (az uzsorahitelek tilalma) vagy akár a hitelszerzôdések ex post felülvizsgálata és büntethetôsége.” (Szabó Zoltán [2009]) Az elmúlt év gazdasági válsága bebizonyította, hogy nem lehet elégséges a bankszektorra bízni a hitelfelvevô réteg kezelését és az emberek tájékoztatását, hanem igenis szükség van az állam szerepvállalására is. Kutatásaink során megpróbáltuk a két alternatíva közti lehetôségeket mérlegelni különös tekintettel a hitelfelvételi piacon játszott szerepére kivetítve. A banki kölcsönök piacán a kognitív torzítások által okozott, lehetséges jövôbeni problémák megoldásainak, és ex ante kezelésének eszközei között felmerült bennünk az új paternalizmus politikai vezetésben betöltött szerepének az erôsítése. Mégis szükséges elmondanunk, hogy a háztartások hiteltermékek iránti keresletének teljes korlátozása, a szabad akarat megkötésének nem szabad az egyetlen megoldásnak lennie. Sokkal inkább egy olyan segítô korlátnak, amely jogszabályokon és rendeleteken keresztül befolyásolja azokat az egyéni döntéseket, melyek a személyes hasznosságuk maximalizálására sem nyújtanak megoldást, és ezen keresztül a teljes gazdaság jólétét sem szolgálhatják. •

21 2010.03.25. 18:45:51


KILÁTÓ

FÉSZEK Szélsôséges éghajlat, késlekedô megoldások Magyar gasztro

Túl nagy falat lenne összefoglalni mindazt, amit a magyar gasztrokultúráról tudni érdemes. Nem tartanám szerencsésnek, ha kiválasztanék egy területet és azt részletezném, hiszen akkor elveszne az a jó magyaros íz, ami a hozzávalók összefôzésébôl az igazi magyar konyha sajátosságát adja. Az sem ártana, ha pikáns, élvezetes cikk kerekedne ebbôl az írásból. Úgy döntöttem tehát, hogy innen is, onnan is lecsippentek egy darabot, és felvillantom a legérdekesebb tényeket. Írta: Léna A kezdetek A magyar népi kultúrához már a honfoglalás elôtt is hozzátartozott a sajátos étkezési szokásrendszer – ételeink is más jellegûek voltak, mint más európai népeké. Ôseink étkezései bôséges lakomákba torkollottak, mivel a honfoglalás korában a Kárpát-medence gazdag volt húsokban, halakban, gabonában és borban. A magyar konyhát a fôzés jellemezte, ami akkor nem volt divat az európai népeknél. Ezt a szokást keletrôl hozták magukkal ôseink, mint ahogy azt a filozófiát és hiedelemrendszert is, ami alapján elkészítették az ételeket. Öt ízt különítettek el – a sós, keserû, édes és savanyú mellett az erôset is külön ízként fogták fel ezek harmóniájára törekedtek.

Az ételek elkészítésében a táltos játszotta a legfôbb szerepet. A világfa szimbólumrendszere ötvözôdött a keleti öt elem (tûz, víz, föld, fa, fém) filozófiájával. A táltos figyelt arra, hogy a fôzés módszerében megjelenjenek az utóbbi, az ételben pedig az elôbbi filozófiák szimbólumai: kiválasztotta a földön felállított fém edényben készülô, vízben fövô étel alatt ropogó tûzben égetendô fát, az étel hozzávalói pedig az égi világot szimbolizáló gyümölcsök, levelek, a földi világot szimbolizáló fûszerek, növények, valamint a föld alatti világot jelképezô hagyma és gyökerek közül kerültek ki.

A tradicionális magyar konyha kialakulása Ha végigtekintünk a magyar történelmen, láthatjuk, hogy elôdeink rengeteg néppel és késôbb nemzettel kerültek kapcsolatba, és ez bizony fôzési szokásaikra is erôsen rányomta a bélyegét. Mondhatjuk, hogy akkor nincs is értelme tradicionális magyar konyháról beszélni, hisz innen-onnan összeszedett tapasztalataink közül egyik sem eredeti, mégis ez az innováció és szelektív felfogás az, ami igazán egyedivé és eredetivé, ugyanakkor interkulturálissá és iga-

22

zán magyarrá teszi konyhánkat. István király idejé„Babi néni” kôlevesének ek erede eredete ben Gizella révén a A nomád magyarságról lejegyezték, hogy vánnémet, majd a dorlásuk során kôvel fôztek. Ez annyit jelent, hogy balkáni népekamikor úton voltak, és ezért nem tudták szállítani nehéz kel való érintüstjeiket tjeiket és cserépedényeiket, akkor tûzszerszám segítségével segítsé kezés sofelforrósították rrósították a köveket, amiket az alkalmi fa- vagy rán a kéregedénybe, vagy éppen lopótök-lábasba rakkgörög tak, és ezzel fôzték meg benne az ételt. hatás befolyásolta sütési szokásainkat. Mátyás udvara híres volt a francia hatás, ezért a két bô lakomáiról, melyek nép szokásai egyszerre jelentek meg közkedvelt ételének a válételeinkben. tozatos módon elkészített halfélék számítotMa tak, de ugyancsak az asztalra került az erdôManapság a köztudatban a magyar konyhámezô összes állata is. Az ételeket olaszosan készítik, elterjedt a vöröshagyma, a fokhagyma, ról élô kép kimerül a jellegzetes tájételekben, az ecetes halak, olaszos sajtok, a gesztenye és úgymint bajai halászlé, alföldi gulyás, zalai döa tészták használata, illetve a rengeteg fûszeré. dölle, túrós csusza, hortobágyi palacsinta. A A XVI. században találják fel a rántást, addig határ menti településeken a kisebbségi konyha kenyérbéllel sûrítették a mártásokat. Az új felfe- jellemzô. Ez mind dicséretes, mégsem szabad dezés azonban még nem terjed el széles kör- elfelejteni, hogy remek mesterszakácsaink ma ben, csak leveknél alkalmazzák. Az ízvilágra az is alakítják és öregbítik a magyar konyha hírneédeskés, vagy erôs fûszerezés jellemzô, gyakori vét, és olyan fantasztikus ételkölteményeket hoznak létre, mint a Gundel-palacsinta. • a füge, méz, mazsola, alma, körte használata. A következô nagy változások a törökökkel együtt törnek hazánkba, ekkor válik jellegzetessé a disznózsír használata (a törökök, lévén Néhány étel, ital, hungaricum: muzulmánok, nem ehetik meg a disznóhúst, Túró rudi, szaloncukor, birssajt, tejföl, ezért nem is szedik adóba), de velük érkezik a bundás kenyér, aranygaluska, barátfüle, kukorica és a kávé, ami a magyar kávéházak kikocsonya, vargabéles, rétes, csörögefánk, szóda, pálinka, és még sorolhatnánk... alakulását teszi lehetôvé. A XVIII. századra a keményítô, élesztô, pác elterjednek, gyakrabban szerepelnek édességek (madártej, grillázs, kalács), a levek helyett levesek, csökken a fûszerezettség, ennek ellenére a szegény néprétegek, akik nem tudják megfizetni gfizetni Ez történt ÁPRILISBAN… a drága fûszereket, újakkal kísérleteznek. Hasz5 éve: Elhunyt Karol Jozef Wojtyla, II. János Pál pápa (20 nálják a petrezselymet, köménymagot, ánizst, 24 éve: Csernobilben (Szovjetunió) atomkatasztrófa történ tormát. A paprika, ami eleinte dísznövényként 32 éve: Bemutatták a Dallas elsô epizódját a CBS-n, min funkcionált, erre az idôre vált elterjedté. 52 éve: A Szputnyik II., fedélzetén Lajka kutyával elégett A XIX. században már több utazó ír a magyar 65 éve: Benito Mussolini menekülés közben partizánok fogs konyháról, említik a gulyást, a paprikás csirkét. holttestüket pedig Milánóban közszemlére tették (1945.04.2 Az osztrák konyhán erôsen érzôdik ekkortájt 150 éve: Öngyilkosságot követett el gróf Széchenyi István

Forrás: http://istvandr.kiszely.hu/ostortenet/035.html http://www.cheflaszlo.com/nemzetekkonyhai/magyargasztronomiakialakulasa.html

10_22_23_kilato_1707.indd 22

XVII. évfolyam 7. szám 2010.03.25. 18:48:07


KILÁTÓ

FÉSZEK Cseppfolyós nitrogén és kalcium-klorid a konyhában

Boszorkányság vagy innováció? "Azt g gondolom, szomorú tény, hogy civilizációnk le tudja mérni a Vénusz atmoszférájának hômérsékletét, kletét, ám azzal azza nincs tisztában, hogy mi megy végbe a felfújtjában sütés közben." (Kürti Miklós)

Írta: Vivi Nemes egyszerûséggel adhattam volna a cikknek a Molekuláris gasztronómia címet is, de nem tettem, mivel minden bizonnyal sok olvasónknak halvány elképzelése sem lenne arról, mit takar ez pontosan. A témát egy pár évvel ezelôtt látott internetes videó ihlette. A legtöbb ember számára ismeretlen, furcsa, egyes esetekben már-már vadnak mondható ételkülönlegességeket, ízkombinációkat mutattak be, melyek elkészítése közben olyan szavak hangzottak el a mesterszakácsok szájából, mint cseppfolyós nitrogén, kalciumvegyületes víz és ízesített levegô. Mielôtt a kedves olvasók azt gondolnák, hogy egy kémiajegyzet és egy receptkönyv lett összefésülve, elárulom, hogy a konyhamûvészet ezen ágának valóban tudományos alapjai vannak. A gasztronómia szó bizonyára onyára senkinek sem ismeretlen, viszont ennek létezik egy kevésbé ismert, speciális területe, a molekuláris gasztronómia, amely a fizika és a kémia tudományának segítségével alkot finomságokat, vagy legalábbis ehetô dolgokat. Már az ókori Egyiptomban is megfigyelték a hús erjedését, de a tudománnyal komolyabban a 18-19. században kezdtek el foglalkozni. A 18. század prominens tudósa, Sir Benjamin Thompson, Rumford grófja, a termodinamika

egyik atyja többszáz oldalas könyvet írt a konyhai tûzhelyek felépítésérôl, a konyhai edényekrôl. Ebben publikálta észrevételeit a különbözô fôzési folyamatokról, valamint javaslatait is feljegyezte a leghasznosabb eljárások felhasználásáról. Josiah Willard (1839-1903) a 19. században nevét adta egy kolloid állagú desszerthez, Louis Nicolas Vauquelin (17631829) pedig tojáshabbal kísérletezett. A molekuláris gasztronómia fogalma (1988) egy magyar származású tudós, Kürti Miklós (19081998) nevével hozható összefüggésbe, aki 1985-tôl a konyhamûvészeti folyamatok fizikai és kémiai kutatásával (is) foglalkozott egy francia tudóssal, Hervé Thissel (1955- ) együtt. A konyhamûvészet ezen ága folyamatos fejlôdésben van, egyre l ismertebbé és népszerûbbé válik i a világ minden részén. A molekuláris gasztronómia területén l tevékenykedô kiváló szakácsok fit zikai és vegyészeti kutatásokat z végezve elemzik az egyes alapv anyagokat, majd kreatív munkáa köszönhetôen létrehoznak újszerû, küjuknak köszön lönleges ételeket, melyek szokatlan mivoltuk miatt néha inkább bizarrnak tûnhetnek elsôre, mintsem ínycsiklandozónak. A fôzômesterek elôszeretettel alkalmazzák a cseppfolyós nitrogént (-196˚C) és a szárazjeget (a szén-dioxid szilárd formája) a kulináris élmények fokozásához. Amint a termék érintkezésbe lép a gázokkal, a folyékony nitrogén „forrni” kezd, a szárazjég pedig szublimál. Ezzel a fôzési technikával elérhetjük, hogy a termékünk na-

Forrás: http://www.kulinarisvilag.hu/hun/cikkek/molekularis-gasztronomia http://culinartist.blog.hu/2008/09/29/molekularis_gasztronomia p // g / / / / _ _g

ápa (2005.04.02.). történt, amikor felrobbant az egyik atomreaktor (1986.04.26.). -n, mint egy 5 részes sorozat elsô tagját (1978.04.02.). elégett az atmoszférában (1958.04.14.). ok fogságába került, akik szeretôjével, Clara Petaccival együtt kivégezték, .04.28.). István Döblingben, egy szanatóriumban (1860.04.08.).

XVII. évfolyam 7. szám 10_22_23_kilato_1707.indd 23

gyon gyorsan lehûljön vagy megfagyjon,. Igazán különleges ízélményt nyújthat a vendégek számára egy kívül jéghideg, belül olvadó csokigolyó; valamint azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy a fôzés látványvilága is elkápráztathatja a fogyasztót. A másik közkedvelt anyag, amit használnak az ételek elôállításánál az Agazoonzselé, amelyet vörösalgából és tengeri füvekbôl nyernek. A zselé segítségével a különféle színes ízletes koktélokat is meg lehet szilárdítani. Ezen felül kalciumos és egyéb anyagokkal ellátott sûrítô, kocsonyásító zseléket is felhasználnak a fôzés során. Ha nyitottnak érzitek magatokat, és szívesen kipróbálnátok ezeket a nem mindennapi, néha bizarr falatokat, akkor igazán profiktól legközelebb Ausztriában tehetitek ezt meg, de már Magyarországon is léteznek olyan éttermek, ahol kísérleteznek a konyhamûvészet ezen ágával. Kedvet kaptatok az ételek elkészítéséhez is, nem csupán az ízekre vagytok kíváncsiak? Külföldön már lehet kapni „Készítsd magad!” csomagokat is, amelyek a molekuláris gasztronómia néhány alapanyagát tartalmazzák, természetesen borsos áron. •

http://www.mindmegette.hu/gasztrotrend-2-a-molekularis-gasztronomia-41103 http://www.mindmegette.hu/gasztrotrend-2-a-molekularis-gasztronomia-41103

232 éve: Oliver Pollock, egy New Orleans üzletember, megalkotta a "$"-jelet (1778.04.01.). 394 éve: 52-dik születésnapján meghalt William Shakespeare színész, író, drámaíró (1616.04.23.). 680 éve: Zách Felicián sikertelen merényletet kísérelt meg a visegrádi királyi palotában éppen ebédelô I. Károly Róbert magyar király és családja ellen (1330.04.17.). 811 éve: Franciaországban meghalt Oroszlánszívû Richárd angol király (1199.04.06.). Forrás: www.ezenanapon.hu

23 2010.03.25. 18:48:14


LEHÚZÓ

FÉSZEK Cukor, cukor, cukor

„Mindenütt ott vannak” Ha az ember arra kényszerül, hogy hónapokon keresztül csak és kizárólag ”sugarugarfree” ételeket egyen és ”no cukor” italokat igyon, rászokik a termék hátoldalán án az Összetevôk/Ingredients Ö Összete evôk/Ingred olvasgatására, mely - mint esetemben is, - sokszor érdekes meglepetésekkel kel is szolgál szolgálhat.határait. Írta: Maja Elôször is a cukorról. A cukor nem más, mint a mono- ill. diszacharid kristálya, más néven szénhidrát, melyet a 4-7. század környékén fedezett fel az emberiség, és tapasztalataim alapján mára mindenben megtalálható lett. Lelkes címkenézegetéseim alkalmával ugyanis érdekes dolgokra bukkantam: volt olyan étel, amirôl egyszerûen csak nem tudtam, és volt, amirôl el sem tudtam volna képzelni, hogy cukrot tartalmaz. A cukorkák, csokoládék, üdítôitalok, gondolom, senkit sem lepnek meg, hiszen az édes ételekhez egyértelmûen társítjuk a cukrot. Ha azonban elkalandozunk, mondjuk a húsok, felvágottak közé, immáron érdekes dolgokra lelhetünk: kedves egészségesen étkezô barátaim, nehogy

azt higgyétek, hogy az ártalmatlannak hitt „Light és karcsúsító” csirkemell sonka, csak azért, mert jól néz ki, még egészséges is! És a parizer és a kolbász és a májkrém és a virsli és és, áh, felsorolni is lehetetlen. Fél órát töltöttem az egyik nagy üzletlánc elég nagy kínálatot felsorakoztaoztató felvágottas pultjánál, és örömmell jelentem, hogy találtam cukor nélkül készült termékeket is – szám szerint olyan 10-et a 100-ból, melyet tüzetesen végig sikerült böngésznem. Az márr más kérdés, hogy ebbôl a 10-bôl mennyit nnyit tartottam fogyasztásra alkalmasnak – a címke hátoldalán található többi összetevô néha elvette a kedvemet a vásárlástól. És persze cukor van a kenyérben,, a péksütemények jelentôs részében, sokszor szor csak színezékként, hogy a teljes kiôrlésû és fogyó fogyókúrás kenyereket még jobban megbarnítsák,

elhitetve a vásárlóval, hogy az igenis mennyire egészséges. Vigyázzunk tehát, hogy mit veszünk: egy teljes kiôrlésû, egészségesnek hitt szelet kenyér egy kis vajjal, májkrémmel, felvágottal cukrot tartalmazhat, és üdítôvel több cukr mintha édességet rágcsáltunk volna rá el vacsora gyanánt. De akkor mi mavenni az olyan szerad, mit szabad ve rencsétleneknek, mint én? Hát, színhúst és azt a tízf tízféle felvágottat, a kenyeremet én sütöm, és zöldségeken élek, gyümölcsöt sajnos ne nem ehetek (magas fruktóz tartalma miatt). A kajám kétszer anyka nyiba kerül, mintha nem d diétáznék, de legalább az ízek igaziak. És bá bár a pénztárcám is fogyókúrázik, rólam is egy h hét alatt lement 2 kiló, azért, mert nem eettem semmi cukkiló csak azért rosat. Félelmetes, nem? •

DIPLOMAFOszTO.HU

Talán sokakat nem, de engem biztosan megdöbbentett, mikor megtudtam, miként juthatok hozzá a 2010. 010. február 27-i diplomaosztónkon készült fényképekhez. Ezzel kapcsolatos gondolataimról következik egyy kis összefoglaló a teljesség igénye nélkül. összefo Írta: Várhelyi Péter Valószínûleg én voltam naiv, mikor azt gondoltam, hogy a 4000 Ft-os talárkölcsönzési díjba valahogy azért csak belefér efér a fotózás költsége – rendben: elfogaadom, hogy nem fér bele. Az már azonban tényleg túllépte az ingerküszöböm, hogyha csupán 45 fotót szeretnék rendelni a „címben” szereplô honlapról, akár 2-3 ezer forintba is kerülhet. Miután körülnéztem kicsit a szolgállgáltatás piacán, rá kellett jönnöm, hogy ogy bizony a profi fényképészstúdiók nagyságrendileg ágrendileg hasonló árért hívják elô az általukk készített digitális képeket. Tegyük fel, hogy ebbe is belenyugszom, és rendelek pár fotót – persze nem. Ekkor viszont újabb kérdés merül fel bennem: Mi a csudát kezdjek pár papír-

24 11_24_27_lehuzo1707.indd 24

képpel? Nincs is fényképalbumom. Vagyis van: a „totál kommanderben”. De akkor most szkenneljem be ezeket? Mert azt el sem merem képzelni, hogy mekkora lehet annak a (2000 Ft feletti felett vásárlás esetén kapott) p tt) digitális po digitáli változatnak a felbontása, aamit csak úgy mernek reklámozni, reklámozn hogy kizárólag közösségi ajánlott. zösségi oldalakra ol Egyáltalán nem is értem, Egyálta hogy a m mai világban – amikor az emberek lassan már a kézi kaszát is elektronikus elektronikusan, s nem a fészerben tárolják – miért n nem a digitális fotók készítésére és átadására szerzôdtették a átadás fotósokat? Mert van ilyen! Számtalan ajánlat van a neten rendezvényfotózásra „x” idô rendelkezésre állással, a készített képek DVD-n történô átadásával. A 150 végzett hallgató szempontjából mennyivel

egyszerûbb, és olcsóbb lett volna azt mondani, hogy: „Itt van 60 ezer forint négy órai fényképezésért, utómunkálatokért – kérjük a felvételeket!”. Ha nem tetszik a fotósnak, menjen másik diplomaosztóra fotózni. Nem hiszem, hogy egy egyetemi kar annyira rossz alkupozícióban lenne. De vajon „K.I.” szervezte így? Végül, de nem is annyira végsô megoldásként érdemes lenne megfontolni fél profi fényképészek felfogadását is. Véleményem szerint ôk is rendelkeznek olyan masinériákkal és gyakorlattal, ami bôven elegendô ilyen körülmények közti fényképezéshez. Az ô kvázi képviseletükben, és nem kevesebb hozzáértésük tanúságaként szolgálhatnak egyik menedzsmentes szaktársunk barátja által készített felvételek. Meg is kérdezem ôt, talán nem kér 4000 Ft-ot a digitális képek darabjáért… •

XVII. évfolyam 7. szám 2010.03.25. 18:51:49


LEHÚZÓ

FÉSZEK ”I’m on a special diet!”

Avagy úgy megkóstolnálak… Ezzel a hátsó gondolattal mondta a kitérô szavakat Edward, a Twilight-saga jóképû vámpírja késôbbi kedvesének, Bellának. Ezekkel a szavakkal indult el az a jelenség, amelyet ma sokan csakk úúgy neveznek: vámpírhisztéria. Szegény Drakula valószínûleg forogna a koporsójában, ha hallaná, hogy alakul a napfénytôl ragyogó vegavámpír és az átlagosnál szerencsétlenebb, csábító illatú emberlány románca. Nem ôk azonban az egyetlenek, akik a természet törvényeit fölborítva, a ragadozó és préda réda kapcsolatára fittyet hányva feszegetik a képzelet határait. Írta: Mystic A Twilight-sorozat befutása amellett, hogy hatalmas bevételeket hozott a szórakoztatóiparnak és ezreket taszított a függôség szakadékába, nem kímélte a társírók fantáziáját sem. Hónapról hónapra látnak napvilágot olyan regények, amelyek vámpírok és halandók egyáltalán nem hétköznapi szerelmével foglalkoznak. A véget nem érô áradat gyöngyszeme Az éjszaka háza sorozat. Meglehetôsen eredeti ötlet a homlokon vágással megjelölt vámpírok gondolata, akik ez után három évig élet és halál közt lebegve ülnek az iskolapadban, hogy teljesen kifejlôdjenek, vagy haláluk után vörös szemû, névtelen zombivá váljanak. Az amerikai P. C. Cast és Kristin Cast fejébôl kipattant, papnôivel és telihold-szertartásaival erôsen szekta-jellegre hajazó vámpírakadémia története mindezek ellenére is több ponton erôs hasonlóságot mutat a Twilightkötetekkel. Bár a szerepek felcserélôdtek, s ezúttal Zoey, a cherokee vámpírlány jelent komoly fenyegetést teljes mértékben hús-vér barátjára, a jövôbôl érkezô látomások nem ismeretlenek a lelkes twilight-rajongók számára. A feszültséget tovább fokozza a kötetek során kibontakozó szerelmi három-, négy-, majd ötszög, amelyben halandók és halhatatlanok egyaránt érintettek, és nem hagy nyugtot a vámpírtanoncoknak az iskola falai közt kibontakozó rejtélyes cselszövés, illetve a nyugtalanító eltûnések állandósulása sem.

XVII. évfolyam 7. szám 11_24_27_lehuzo1707.indd Sec2:25

Hasonlóan egyedi elgondolás az Evernight sorozat, melynek központi témája egy vámpírinternátus emberi cserediákokkal, fôszereplôje pedig az igen ritkán születô bébivámpírok egyike, akinek majd ki kell oltania egy ember életét, kiszívva az összes vérét, hogy teljes értékû halhatatlanná válhasson. Ettôl eltekintve Claudia Gray szerint a vámpírok nem gyilkolnak, csupán némi nassolás erejéig zargatják az embertársadalmat, amelyrôl viszont az alanyok a mész regnek köszönhetôen re semmilyen emléket se nem ôriznek. n Természetesen ez a sorozat sem maradso hat h mentes az érzelmi szálaktól: a fôszereplô, sz Bianca gyengéd kapB csolatot ápol a teljecs sen se átlagos Lucassal, akinek a vérét a tanév a folyamán többször is fo megkóstolja. m Ugyanezt a kérdéskört boncolgatja a kö Dark Love sorozat, D melynek fôszereplôje, m Sandra Palmer korai S halálát követôen vámpírként támad föl – természetesen igaz szerelme, Donnie közremûködésével. A történet során izgalmas szerelmi háromszög alakulgat, s akárcsak a Twilight jól ismert vámpírjai, Sandra sem nyugszik bele a sorsába, elszántan küzd a végzet ellen, életet és titkokat nem kímélve.

Steph Meyer azonban nem csak a a vámpírok számára biztosította a világhírt és a rajonlá gótábort: a New g Moonban színre léM pô, sármos tinép dzserekbôl álló vérd farkascsorda töbfa bek között Maggie Stiefwatert is megihlette - így született meg a Shiver, avagy a Borzongás címû regénye. Mûvében megjelenik a Stephenie Meyer által ábrázolt szerelmi háromszög másik oldala: Jacob Blackhez hasonlóan a félig ember fôszereplô, Sam is beleszeret egy csinos, magányos emberlányba. Bár a vérfarkasok esetében megmaradt a klasszikus hiedelem, miszerint a kór harapás útján terjed, egész egyedi módon a farkasemberek a teliholdtól függetlenül, hô hatására változnak oda-vissza. Úgy tûnik, ezek a könyvek már csak a küzdésrôl szólnak: sem Sam, sem barátnôje, Grace nem törôdik bele, hogy holmi mitológiai lények elválasszák ôket egymástól – akárcsak Bella és Edward, ôk elszántan küzdenek a fiú ösztönei okozta nehézségekkel. Az ötletek tárháza végtelen és kifogyhatatlan: Harry Potter óta semmi nem mozgatta meg úgy az emberek fantáziáját, mint ez a modern vámpírhistória, amelyben a szörnyek védelmezôkké lesznek, nem égeti el ôket a nap, nem használ ellenük a fokhagyma, sôt még csak embereket sem ölnek – legalábbis többnyire. A fentieket tekintve megállapíthatjuk, Stephenie Meyer kultuszt teremtett, ô az elsô ember (egy nô!) Vlad Tepes óta, aki hírnevet hozott az évszázados rémmesék e félelmetes alakjának. •

25 2010.03.25. 18:51:54


LEHÚZÓ

FÉSZEK

No de akkor a gepárd mit egyen? Sok aspektusa kering a közfelfogásban a vegetáriánus fogalomnak és az életmód tmód miértjeitt illetôen. A legfontosabbról azonban nem beszél senki. miértjei

Írta: yogeebear Vers: Laresz Plázában a hurkatarkós kopasz meg a pinkfeszülôs, leopárdmintás, tûsarkú, szôkített cicusa közt zajlott a következô beszélgetés. - Két bigmek meg egy középkrumpli. (gondolkodik) Meg egy sajtburger. - Ugyan, báránymókica, tudod, hogy vegi vagyok! Szögezzük le: nem vagyok vegetáriánus. De mindazok nevében, akik azok, engedjétek meg, hogy ezúton üzenjem a fenti delikvenseknek:

Hát kösz! Ha vegetáriánus vagy, mert nem akarod, hogy szegény állatok szenvedjenek, akadályozd meg, hogy a kardszárnyúak pingvineket egyenek. Hogy a kakasok ne viaskodjanak a tyúkokért. Hogy a macskád gabonán kívül bármi mást egyen. És ha már ott vagy, békítsd ki az oroszlánokat az antilopokkal, gyôzd meg a nemzeteket, hogy a háború nem is olyan mókás, és hozd el az örök boldogságot. Vagy nôj fel. Ha vega vagy (értsd: nem eszik állati származékot sem, pl. tojás, tej, stb.), mert a kecskének fáj, hogy elveszik a tejét, had jegyezzem meg, hogy egy narcisztikus, figyelemhiányos kislány vagy. Ha vegetáriánus vagy, mert egészségesen akarsz élni, fogadd minden tiszteletem. Ha vegetáriánus vagy, mert fel tudod mérni, hogy ez az életmódváltás milyen következményekkel jár a közvetlen és a globális környezetedre nézve, meg kell, hogy dicsérjelek. A legtöbb ember feleannyira nem nyitott, mint Te. Ez utóbbi kategóriának tagjai minden bizonnyal tisztában vannak az „ökológiai lábnyom” fogalmával. Az ökológiai lábnyom azt a föld- és vízterületet jelöli, amely szükséges az emberi popu-

26 11_24_27_lehuzo1707.indd Sec2:26

láció összes forrásszükségletének teljes kielé- muk ezért a füves területek nagyságától függ, gítéséhez. Ez magába foglalja a lakhelyünk és ennek megfelelôen alacsony is. Ha többen területét, az áram-, víz-, gáz-, olaj-, fa- és lennének, néhány egyed éhen pusztulna, és egyéb anyagfogyasztásunkat, de szerepet kap egy idô után újra helyreállna az eredeti piraa tejes doboz elôállításához szükséges terület mis. Mi azonban ezt megkerültük. Minden és a széndioxid-kibocsájtás élet értékes. Minden forrást pótolhatónak semlegesítésére szükséges gondoltunk. Tulajdonképp kiirthatnánk még földterület is. egy pár millió négyzetkilométer erdôterületet, Vegyünk egy egyszerû hogy helyet csináljunk a gabonaföldeknek. példát. Tegyük fel, hogy De a levegô széndioxid-arányára nézve annyiválaszthatunk szója és ra nem lenne kedvezô. sertés fasírozott köHa azt vesszük tehát, nem az a probléma, zött. Ízre nincs sok hogy ragadozunk. Hanem hogy túl sokan vakülönbség, tápérték- gyunk. re még annyira sem. Tudunk takarékosan élni. Megvan a techDe megesszük a disznó- nológiánk. Napelemek, infra-fûtésrendszerek, húst, mert az biztos jobb. takarékos izzók, biomassza-projektek, megPedig egy kiló sertéshús kiter- újuló energiaforrások, amit csak akarunk. De meléséhez hússzor annyi terü- sajnos ki kéne próbálnunk valami olyat, ami a let szükséges, mint egy kiló szomszédnak nincsen. És ugye, milyen rémes szójáéhoz. Ezen a ponton lehet vitatkozni, lenne, ha ez lenne az öregasszonyoknál a vahogy a sertéstenyészethez ugyanannyi hely sárnapi pletyitéma. kell, mint a szójatermeszVegetáriánusnak lenni nem téshez. Ez meglehet. De nehéz. Tökéletesen fedhetn A hétvége lassan eltelt, Tamáska az ágyból felkelt? a disznót is etetni kell. Ez jük napi szükségleteinket áljü Biztos, hiszen hogy aludna, a feladat viszont már retlati származékok kerülésével la Mikor nincsen kész a munka. tenetesen helyigényes. is. Egészségesebb életmód, is Az alatt a pár év alatt kevésbé vagyunk fogékonyak ke Tudja ô, hogy meg kell írni, ugyanis annak az egyetbetegségekre, jobb a közérb Segítséget nem mer kérni, len sertésnek, aminek a zetünk, és így tovább. Na de ze Önállóan, ahogy szokta, húsát elfogyasztjuk, saját mit szólnának a többiek? m Bár meglenne lapzártára! súlyának többszörösét Megint rólam beszélnének. M kellett elfogyasztania ah- Késô bánat, most már mindegy, M Már csak az kéne… Tôle mindig elôbb kérjed! hoz, hogy szép dundira Sok indokból lehet az De azért még reménykedem, cseperedjen. eember vegetáriánus. EzekHogy vasárnap beérkezzen. A természetben is csak nek a jó része hasznos és n úgy mûködhet a húsfotiszteletre méltó. Azt viti Feküdj tehát neki Yogee, gyasztás, hogy a piramis szont kevesen hinnék, hogy sz Tudod, ez már nem az ovi. csúcsa felé haladva az kihatással van környezeki Írd le amit gondolsz gyorsan, egyedek száma egyre tünkre és a bolygó kapacitü Aztán alhatsz is nyugodtan. csökken. Leegyszerûsítve tásainak kihasználtságára, tá úgy is mondhatjuk, hogy az egyensúly a természetes egy oroszlánra jut száz vaddisznó. jólétbôl ideiglenes jólét felé ddisznó ó. Egy vvadadd jól ólé létb bôll a mesterséges, mesters disznóra jut száz csiga. Egy csigára jut egy történô kibillenésére. négyzetméter füves terület. Egy oroszlán Így hát legközelebb, ha valakitôl azt hallod, fenntartása ezeknél a számoknál tízezer négy- „Ne egyél annyi csirkét, mert jön a globális zetméter termôterületet igényelne. Létszá- felmelegedés!”, ne hülyézd le.•

XVII. évfolyam 7. szám 2010.03.25. 18:51:57


LEHÚZÓ

FÉSZEK 20 éves vagyok, egyetemista...

...és bevallom eszek húst

Manap Manapság már szinte mindenki vegetáriánus, pedig az ember biológiailag is a mindenevôk közé tartozik. tozik. Vajon mi ennek az oka, hogy meghazudtoljuk saját magunkat, és gyakorlatilag létezésünk alapját?

Írta: Eszter:) Szerintem sok mindenre visszavezethetô az, ha valaki vegetáriánus lesz. Igen, lesz. Nem úgy születik, hanem egyszer úgy dönt, hogy az LESZ. Számomra legalábbis

elképzelhetetlen, hogy egy anya úgy táplálja kicsi korában a gyermekét, hogy szigorúan csak növényi eredetû élelmet ad neki. Errôl egyelôre csak annyit, hogy valószínûleg ez nem véletlen. Tehát az ember fia felnô, önálló életet kezd el élni, és egyszer csak vega lesz. De szögezzük le, hogy többféle vegetarianizmus létezik. Van olyan, aki tényleg nem eszik húst, de más állati eredetû táplálékot (pl.: tojást, sajtot) igen. Ezen felül még van egy durvábbik eset, amikor alanyunk semmiféle élelmiszert nem hajlandó megenni, aminek valaha állathoz volt köze. Ennek úgy hallottam, vallási eredetû okai vannak. Sokan úgy vélik, hogy nem tisztességes más élôlény életét kioltani csak azért, hogy saját szükségleteinket kielégítsük. Ezt a nézôpontot részben elfogadom, de sajnos a világ tele van „ha nem te eszed meg ôket, ôk fognak téged megenni” dolgokkal, tehát nincs értelme ilyeneken rágódni. Mindenesetre ez a szemléletmód tisztelendô és olyan emberre vall,

XVII. évfolyam 7. szám 11_24_27_lehuzo1707.indd Sec2:27

aki saját embertársait is meg fogja becsülni, hiszen az állatokkal is kegyesen bánik. Mostanában azonban egyre több „divatvegetáriánusról” lehet hallani, és igazából ez az, ami nagyon zavar. Az ilyen emberek nem azért változtatják meg étkezési szokásaikat – s talán ezzel együtt egész életstílusukat is - mert védik az állatokat, hanem azért, mert azt látták a tévében, mert meg akarnak felelni a környezetüknek. Egyszóval SZNOBSÁGBÓL. S az a legszomorúbb, hogy az ilyenfajta viselkedést valaki már olyan magas fokon képes ûzni, hogy szinte már el is hisszük, hogy ô valóban vegetáriánus, olyan igazi, az eredeti fajtából. Bevallom, hogy magam sem tudok ellenállni a világ emberekkel szemben támasztott jelenlegi trendjeinek, melyek szerint, aki érvényesülni akar, annak szuperegészségesnek és topmodell-vékonyságúnak kell lenni, így hát megpróbálok minél többet mozogni és odafigyelni az étkezésemre, de csak azért, mert valaki kitalált egy butaságot, még nem hiszem azt, hogy ha nem eszem meg a rántott husit akkor azzal jót teszek magamnak. Az ilyen divat által generált vegák tehát eléggé furcsa szerzemények. Ha már így elkezdtük osztályozni növényevô embertársainkat, semmiképpen nem szabad megfeledkeznünk arról a fajtáról, amelyik azért lesz vega, mert azt hiszi, hogy egészséges. Ebben pedig az a vicc, hogy ez nem vicc, hanem teljesen komoly. Tényleg vannak olyanok, akik szerint ez az életmód egészségesebb, pedig nem így kéne lennie. De hát nézzük, mi van akkor, ha ô nem eszik húst. Elkezd elôször salátákat

enni, azt egy idô után megunja, akkor jön a sült krumpli, majd a tésztát tésztával eszem korszak, de ez neki jó, mert egészségesen él, hiszen nem fogyaszt húst. Ó hát persze, csak hogy ez nem teljesen így mûködik. Térjünk vissza csak az anya eteti gyermekét részhez. Gondoljunk már bele, hogy nyilván azért adunk a csecsemôknek mindenféle élelmiszert – húst, zöldséget, tejterméket egyaránt – mert szervezetének minden tápanyagra szüksége van. Ez életkortól teljesen függetlenül állítható, hogy az emberi testnek igenis kell a hús, az pedig, hogy a „húsmentes élet” egészségesebb, egyszerûen röhej. Természetesen nem azt mondom, hogy most mindenki álljon fel, nyissa ki a hûtôt és kezdjen el tokaszalonnát enni kolbásszal, csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem a vegetarianizmus az, ami egészséges életmódhoz vezet, illetve úgy is mondhatnánk, hogy a vegetarianizmus NEM vezet oda. Viszont, ha valaki változatosan étke-

zik, és mellette rendszeresen mozog, elmondhatja magáról, hogy sokat tesz az egészségéért. Étkezésünket tekintve pedig érdemes arra ügyelni, hogy sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasszunk, a fehérhúsokat részesítsük elônyben, rendszeresen vigyünk be szervezetünkbe tejterméket és megfelelô mennyiségû folyadékot. •

27 2010.03.25. 18:52:02


SZELLEM

GONDOLATÉBRESZTÔ

FÉSZEK

A tudatosság jegyében Életünk során rengeteg döntést kell meghoznunk, általában a helyzet alakítja, kítja, hogy m mi szerint döntünk, tudatosan vagy ösztönösen cselekszünk-e. Ezt a témát próbálom körülörüljárnii eegy oldalban. já Írta: Zoli* Egy jó barátom véleménye a tudatosságról és az ösztönösségrôl: az ösztönös reakció mellôzi a józan észt, a megfontoltságot, nincs tekintettel senkire és semmire. Ha csak az ösztöneinkre hallgatunk, akkor csak az agyunk jobb féltekéjét használjuk. Ilyenkor túlságosan kitágulnak a határok és elveszünk a reális életben. Ez az életforma elfogadhatatlan, túl elszállt a mai társadalom számára. Ehhez a világhoz hozzátartozik a birtoklás vágya, az érzelmi zsarolás, a megszállottság, a bûntudat, a megalázottság és további, ehhez hasonló érzések. Természetesen az sem jó, ha csak a bal féltekét használjuk. Ekkor külsô környezetünk szenved szûklátókörûségünk miatt. A tudatosság során használom mindkét agyféltekémet, tehát egyszerre gondolkodok logikus módon, de ugyanakkor valamennyire az ösztönösen is. Én személy szerint úgy gondolom, hogy egyik nem létezik a másik nélkül. Viszont ha valóban csak az egyik oldalra támaszkodunk - hiszen vannak emberek, akik ösztönlények és vannak, akik csak a tudatos cselekvést teszik elôre; van, aki szándékosan, van, aki nem tehet róla - akkor annak a következményeivel szembe is kell néznünk. Leegyszerûsítve mondhatjuk azt is, hogy érezzük, hogy fázunk, de ahhoz, hogy ezt megszüntessük, felöltözünk, s ez már a dolog tudatos része. Az élet azonban nem ilyen egyszerû. Elôfordul, hogy tudjuk, valamit nem kellene megtennünk, de ösztöneink nem hagynak nyugodni. A sok mindenre használt jéghegy elméletet itt is alkalmazhatjuk. Ha a vízbôl kilátszó rész a tudatunk, akkor a víz alatti részt tekinthetjük a tudatalattinak, az ösztönnek, melyet sok esetben nem lehet irányítani. Legtöbbször mi magunk sem vagyunk tisztában a víz alatti résszel, nem ismerjük saját magunkat, döntéseink okát. A tudatos dolgokra persze ez nem igaz, hiszen akkor tudjuk, mi vezérel,

28 12_28_30_szellem1707.indd 28

és ismerjük a következményeket is. Az ösztönös cselekvés esetében viszont nem, idôvel mégis szembe kell néznünk vele. Az én elméletem szerint mikor döntés elôtt állunk, az leginkább egy útkeresztezôdéshez hasonlítható. Vegyünk egy sima keresztezôdést. Az egyik irányból érkezünk és három alternatíva közül választhatunk. Valamiért úgy érezzük, el kell indulnunk az egyiken, ennek okát mi magunk sem tudjuk megmagyarázni. Ilyenkor lemondunk a másik két lehetôségrôl, és soha nem leszünk tisztában azzal, hogy mit is veszítettünk. Van, aki ezt a döntést tudatosan hozza meg; van, aki keverve és van, aki csak ösztönbôl. S hogy végeredményben jól döntöttünk-e, ezt sosem tudjuk meg.

resztléc van az ablakon, az egyik az önismereti, a másik a bizalmi vonal. Ezek négy részre osztják az ablakot. A bal felsô - ami számomra és mások számára is látható - a színpad, amit kisugárzunk, aminek mi és mások látnak minket. A számomra látható, de más számára nem látható negyedet öltözônek vagy függöny mögötti résznek nevezik; ez az, amit mi tudunk magunkról, de mások nem. A kívülrôl látható, de saját magunk számára láthatatlan rész a bizalmi vonalon és a saját önismereti vonalunkon kívül helyezkedik el, igazából nincs róla tudomásunk. A negyedik rész a senki számára nem látható tudatalattink, az n önismereti vonalon kívül. A kérö dés d az, hogy kinél hogyan mozog z a bizalmi, illetve az önismereti vonal, kit engedünk a m bizalmunkba, ki lát minket az b öltözôben, ki ismer minket és ö ki k az, aki csak a színpadot látja. Sok S esetben nem tudjuk szabályozni a vonalak mozgatását, fôleg ly emberi kapcsolatainkban. Van, aki e egybôl belát az öltözôbe; van, aki az ále talunk nem látott részbe is; van, akit nem t tudunk nem beengedni a bizalmi zónát ba. b Az, hogy ennek a felelôsségét hogyan kezeljük, hogy tudunk-e együtt élni vele, k csak rajtunk múlik. Nekem a tudatosság mellett kell érvelnem, amit így szélsôségesen nem tudok megtenni, mert mindig is ösztönös lény voltam (illetve vagyok), viszont tudatosan szembenézek a döntéseim következményeivel. Az biztos, hogy vannak dolgok, amiket akkor is megteszünk, ha tudjuk, hogy nem kellene, és ez nem jó. Az már más kérdés, hogy az ember bánja-e vagy sem. Ezek elvek, mindenkinek mást jelentenek, viszont azt hiszem, nem szabad feladni ôket. De van olyan is, hogy nem lehet mit tenni, akár tudatosan, akár ösztönösen. •

Pro Elôfordulhat, hogy elindultunk ugyan, de valamiért azt érezzük, hogy vissza kell fordulnunk, s a keresztezôdésben egy másik utat választunk inkább. Ez a választás mindig ösztönös és nagyon veszélyes, hiszen döntéseinkkel a sajátunk mellett mások életére is hatással vagyunk, a következmények pedig súlyosak lehetnek. Mindig azt vallottam, hogy ha elindulok az egyik úton - legyen rajta bármennyi kátyú - akkor sem visszakozok. Egy közismertebb elmélet - melyet johari ablaknak neveznek - szintén a tudatosság és az ösztönösség kapcsolatát, illetve önismeretet magyaráz. Az elmélet szerint két ke-

XVII. évfolyam 7. szám 2010.03.25. 18:54:12


FÉSZEK

SZELLEM

GONDOLATÉBRESZTÔ

Az ösztönök védôbeszéde Az ösz ösztön szó egyre gyakrabban kap negatív címkét napjaink tudatorientált világában, az emberek elfelejtik az egyensúlyt a két véglet orientá között, kö ö megbélyegzik az ösztönös cselekedeteket. Valahol kisiklott az "ember, ébredj tudatodra" passzus. Sigmund Freud talán kicsit erre is utalt, mikorr azt mondta, az ösztön olyan, mint a titánok, akiket az alvilágba számûztek. Írta: Léna Tudatosság és ösztön nem létezhet egymás nélkül, botorság lenne ezt tagadni. Ugyanakkor a kettô nem ellentétpár, de legfôképpen nem jó és rossz, nem állíthatóak szembe egymással. Ha ezt elfogadjuk, talán közelebb kerülünk kicsit az igazsághoz. Nézzük a vádakat, és hadd hozzak mindegyikre kapásból egy ellenpéldát is: Az elsô vád: nem jó az, ha valaki az ösztöneire hallgat anélkül, hogy tudatosan cselekedne, ergo átgondolatlanul, a következményeket nem mérlegelve. Nos, abban egyetérthetünk, hogy egyik legerôsebb ösztönünk az életben maradás ösztöne, amit hadd kapcsoljak össze rögtön az anyai ösztönnel. Képzeljük csak el, hogy éjszaka ég a ház, egy édesanya és egy kisgyerek bennragad. Mi történik? Elsô esetben anyu elkezd mérlegelni, ha kinyitja az ajtót, akkor kijuthat, de mi lesz a gyerkôccel, és a tûz a beáramló oxigéntôl csak újabb erôre kap, ez nem jó. El lehetne oltani a tüzet, de ahhoz már túl késô, túl magasak a lángok. Hívhat segítséget, de ahhoz meg kell keresni a mobiltelefont, ami idôbe telik. Miközben az optimális megoldáson töri a fejét, mindketten füstmérgezést kapnak. Ellenben ha az ösztöneinek engedelmeskedik, felrohan a piciért és azonnal rohan az elsô kijárathoz, legyen az ablak, ajtó, bármi. Természetesen így sem biztos a kijutás, azonban fel kell tennünk a kérdést, miért lenne jobb az egyik módszer a másiknál? Meg aztán valljuk be, így születnek a hétköznapi hôsök is, akiket vakmerô bátorságukért tisztelünk. Ôk biztosan nem mérlegelnek, mikor valakin segítenek, a tett ösztönbôl jön náluk. Következô vádpontunk, hogy az ösztönök irányíthatatlanok, ezért rosszak.

XVII. évfolyam 7. szám 12_28_30_szellem1707.indd 29

Kíváncsi lennék, hogyan indokolják ezt a kijelentést a tudatosság hívei, hisz a rossz eleve egy viszonyított fogalom, önmagában nem létezik, nézzünk csak utána egy kicsit a filozófiában. A lényeg a lényeg, nehéz belátni, hogyan élvezhetném a szeretkezést, ha minden egyes mozdulatomban ott motoszkálna a tudatosság, hogyan kezelnék egy váratlan szituációt, ha nem sietne segítségemre a „zsigerbôl megoldom” ösztönös reakciója. Harmadik vádpont: az ösztön csupán azonnali, rövidtávú kielégülést nyújt, legyen szó bármirôl.

hogy szálljon a jóérzésû ösztönpolgár, hiszen mi sem tisztább és egyszerûbb az ösztönök kinyilatkoztatásainál? Éhes vagyok, adj ennem, különben a szervezeted mûködése megváltozik. Gyönyörû nô, alkalmas az utódod kihordására. Bántani akar, védd meg magad! Muszáj megemlítenem a gyilkos ösztönt, ami az egyik legelemibb és leginkább elítélt ösztön. Különbséget kell tennünk azonban a gyilkosság morálisan elítélendô volta és maga az ösztön között. Az ösztön egy ingerre adott belsô válasz, késztetés, legalábbis én így képzelem el. Az ôsember is azért bunkózta le a másikat, mert az el akarta venni ttôle az asszonyát. Gyilkosságot elkövetni pedig nemcsak az ösztönök hirtelen felindulásából n llehet, sôt. A legelítélendôbb bûntettek nem ritkkán egy számító elme tudatos tervezésébôl sszülettek. Ötödik vádpont: az ösztönök, és az azok kivváltotta érzelmek befolyásolják az embert dönttései meghozatalában, nemegyszer rossz dönttésekre ösztönöznek. Milyen gyönyörû szóvirág. Visszakérdezhettek? Kinek a szemszögébôl rossz döntés? Élet éés halál kérdéseiben például miért elfogadott aaz, ha racionálisan és mérlegelve feláldozunk néhány embert, hogy a jövôben ez a tett megmentsen másik százat? Milyen mércével mérhetô az emberi élet? Mennyiség, minôség? Kinek van egyáltalán joga meghozni ezeket a döntéseket? Nem beszélve arról, hogy hallgathatunk-e az érzelmeinkre, ha azok az ösztönökbôl fakadnak, és egyáltalán adhatjuke az érzelmek értékítéletét? Kicsit furcsa nekem, ahogy próbálom feltenni a tudatos elme kérdéseit, keresve az ösztön logikai felmentését a fent említett és korántsem teljes listájú vádpontokra. Az ember mindig mindenre a magyarázatot keresi. Fél attól, hogy vannak dolgok, amiket sosem érthet és sosem ismerhet meg, hiszen ha egy dolog természetét nem ismerjük, nem is uralhatjuk azt. De biztosak vagyunk abban, hogy az a helyes út, ha mindent az ember ural, és hogy mindent ural az ember? •

Kontra

Megköveznétek, ha azt mondanám, k é k h d á ez íígy is van és nem is? Gondoljunk csak a fajfenntartás belénk kódolt ösztönére, ami lehet, hogy az adott pillanatban pusztán egy jó hancúrt jelent, de hosszú távon az emberi faj fennmaradását, fejlôdését biztosította. Meg kell említeni a tudatos családtervezés szép és ideális eszméjét, ami megint megkerülhetetlenül összekapcsolja a tudatosságot az ösztönnel, legalábbis egy bizonyos pontig, de ne feledjük, ez a családtervezés modern találmány, mint ahogy az ösztönös mellett létezô tudatos fajfenntartás is. Ha megbolydul az írásom elején említett egyensúly, nem is tûnik annyira elképzelhetetlennek a lombikbébis, klónozós embertenyészet antiutópiája a faj fenntartása érdekében. Negyedik vádpont: a tudatosság a logika ésszerûségeire épít, míg az ösztönök kaotikus hálójában könnyû elveszni. Nos, ezzel az érveléssel azonnal vitába kell,

29 2010.03.25. 18:54:23


SZELLEM

FÉSZEK

Éledô szikrák Kezdetben… kezdetben voltam a semmi. Vagy nem is voltam tán? Oly zavaros... Csak feküdtem, hevertem hideg, holt anyagként, köröttem a bástyaként magasló hegyek. Éreztem a csontig hatoló hideget, mely úgy mart, mint maga a feketeség, mi körbevett. Emlékszem, alattam a kiégett föld, hamuval fedett pusztaság terpeszkedett. Nem láttam életet és magam sem voltam az. Mégis emlékszem... Ez lenne hát a nemlét? Magam sem tudtam, ez most hogy lehet. Csöndesen hevertem a fénytelen éjben, hallgattam, mint zúg a szél. Gondolataimat a világomba hatoló idegen dolog szakította félbe. Felülrôl érkezett. Furcsa, eddig fel sem tekintettem, és még soha nem láttam hozzá hasonlót. Mégis jó érzéssel töltött el, meleget árasztott és pulzált, lüktetett benne valami, amit nem tudtam megnevezni. És fényt hozott magával, mely lobogva és folyton változva világította be kietlen otthonom. Furcsa volt, mintha láttam volna már. Vagy voltam magam is? Vagy leszek? Mintha idôket átívelô tükörbe tekintettem volna. Ragyogott, akár a csillagok. Csillagok… Csillagok! Megannyi apró fénypont, mint a szétszórt templomi mécsesek, töltötte be az égboltot. Égbolt… Mily különös szavak. Honnan tódulnak elô? Honnan tudom ôket? Honnan ismerem? Kérdéseim úgy lebegtek fölöttem, mint fagyott madarak, nem remélhettem, de nem is vártam rájuk választ. És a kéz, mert tudtam már, hogy csak isteni kéz lehet, mely magával hozta a fényt… Tán a csillagok közül érkezett? Csillagok… Hogy nem láttam még ôket? Fel se tekintettem volna még? Talán csak most születtem? Vagy csak fogok és már érzem sorsomat? Születés, sors… Ezeket is honnan ismerem?... A fény elért. Átjárta nyugvó tagjaim, melege magával ragadott és még a kéz távoztával is velem maradt. Még nem éreztem ilyet, mégis jól esett, és mint feledésbôl fölbukkant ôsi szörnyeteg, tört elô valódi valóm. Akkor és ott megváltozott minden, kifordult magából a lét, hogy helyét újnak adja át. Sikolyom szelte át az éjszakát, holt testembôl pára, mintha csak lelkem volna, tört elô. És akkor lettem a szikra. Boldogan, pattogva léteztem csupán, végigszántottam egykori testemen. Én voltam ez egyáltalán? Vagy most is ez vagyok? Pattogva, ugrálva hamvadtam el a barna csontokon. De fônixmadár halotti tánca volt ez, hisz hamvaimból újra én mint láng törtem elô. És akkor voltam a tûz. Voltam a sárga láng, az emésztô hô, voltam a vörös fergeteg. Úgy tornyosultam a holt anyagra, mint viharfellegek, emésztve nyeltem magamba mind. Feltörtem magasba, mint Bábel tornya rég, erôsnek, hatalmasnak éreztem magam. Égre kacagtam dicsôségemet, meleg fényem versenyt ragyogott; versenyt ragyogtam a hideg csillagokkal. Hisz a fény

is én voltam. Én voltam a fény. Fenséges voltam akár a phároszi láng. Majd lelohadtam, visszarogytam halott testem üszkös romjaira. Már nem éreztem erôsnek magam. Körbefolytam a fekete csontokat, megbújtam, mint vackán a vad, elrejtôztem világom elôl és vártam a jövô mit rejteget. Ám ekkor újra megjelentek a kezek, a gondoskodó, isteni kezek, bennük újabb adomány, holt anyag, barna csontok, mint ami én is kezdetben voltam. Tán ez is én vagyok? Vagy már az sem voltam én? Az égbôl mint mennyei manna záporozott rám és én magasba törve lobogtam újra, fényem körbetáncolta a hamvadó tájat, körbe a szürke hegyeket. Majd visszahulltam ismét, mint Ikarosz fia, ki túl magasra tört, vártam segítségemet, vártam az újabb csodát. És a csoda érkezett. Még háromszor törtem fel az éjbe gondoskodó kezek munkája alatt. Negyedszerre elmaradt az isteni kegy, a fölém magasló kezekben fémesen csillanó gigász tornyosult. Esdeklôn néztem az égre, fohászomban kértem ôket, adjanak újabb lángolást, majd lezúdult az iszonyat. Isteni bosszútétel, nyálkás, fekete halál. Nem értettem, miért sújtanak ily kegyetlenül. Létemmel ártottam nekik? És mi ez a szörnyûséges zuhatag? Hideg volt, hidegebb mint az éj, hiába menekültem, bújtam elôle, ô üldözve folyt utánam, meglelt még a legapróbb rések mélyében is, és hol megérintett, megszûnt a lét. Átáztatta, elmosta fekete csontjaim, én pedig éreztem végemet. Hagytam hát, hogy betemessen végzetem, eszköze eme isteni haragnak. Túl magasra törtem tán? Mindegy már, talán eddig is az volt, dacosan vártam hát a halált. Megbántam-e valamit? Hisz döntést sem hoztam. Sors és magasabb hatalmak szeszélyébôl léteztem csupán. Már tompul tudatom, nehezen jönnek a szavak... Mily gyorsan leéltem életem, mily gyorsan ért el a vég. Vajon újra a nemlétbe süppedek, hogy tagjaim a hideg járja át? Emlékszem majd milyen volt élni? Élet volt ez? Vagy káprázat csupán? És jön-e rám még új kezdet? És végeszakad megint? Mindez hová vezet? Annyi kérdésem lett volna még mielôtt végleg kihunynak hamvadó tagjaim…

Az öreg halász felkelt tüze hamvadó maradványai mellôl. Az üres vizesvödröt gondosan visszarakta a helyére, majd igazított még a hálókon egyet. Miután mindent rendben talált otthona fele vette útját. Ideje nyugovóra térni, holnap megint korán lesz a hajnal. A tenger partján, a homokos fövenyen, a tûzrakás szürke kövei között még egy utolsót pislogott, majd végleg kihunyt a parázs. • Makk Dániel

30 12_28_30_szellem1707.indd Sec1:30

XVII. évfolyam 7. szám 2010.03.25. 18:54:32


ELVONÓ

FÉSZEK Árva-Szabó Péter

d.t.

Én és Chopin IX.

Nyughatatlan Közeledben a szívem úgy dobban, mint mikor a csecsemôé életre lobban. Melletted volt nyugodt és kavart, s hiába akart, elôtted sosem takart. A közelséged fáj, éget mégis az ad melegséget. Félek, szavakba önteni nem szabad, elvész, hisz túlságosan is hatalmas. Szólít, húz a hiány, minek, fényév a távolság, hiába a szemedben a ragyogás s minden álmos látomás. Egy angyal jött nagy robajjal s távozott, kétségbeesett sikoltás hallatszott. A lelkem nem nyugszik, s amíg béke nincs, semmi sincs.

Áldozó Krisztián

(részlet)

Chopin minden vasárnap az édesanyjánál ebédelt. Elôtte – utána sosem kereste, de vasárnaponként pontban délben mindig (mindörökké) megjelent. Bizalmas viszony volt ez, mint egy kihallgatás. Bár csupán ketten vettek részt, ezeken a titokízû ebédeken (késôbb már csak löncsöltek, haladtak a korral), mégis úgy vonta félre Chopin anyja Chopint, mintha egy – csak ôket figyelô – társaság sóvár tekintetei elôl szeretné elrejteni legféltettebb kincsét. Kiragadta, kimarta, kiszakította a valóság szövedékébôl Chopint, aki ezzel szinte meg is szûnt létezni. Anyai reflexióvá vált. - Beszélnünk kell. Négyszemközt. – szinte nem is mondta, nem is lehelte, inkább csak gondolta (átgondolta a fiába), de még azt sem túl erôsen. Bal válláról lesepert anyai keggyel egy pihét, jobbról a közönyt. Bicepsz alatt megragadta és mint aki szerelmet vallani készül úgy lihegte fia nyakába forrón, vágyakozón:

Vegyünk egy zsemlét Vegyünk egy zsemlét, ez lesz az élet. Vegyük a kést, annak is az élét, Vegyük a margarint, a rámát, Kenjünk szét, figyeljük irányát Ahogy keskenyül a szélei felé.

- Írtál? - Igen, anyám. Chopin dúdolni kezdett. Eldúdolta, amin hétfô reggeltôl szombat éjjelig dolgozott, eldúdolta az életét, örömét, a gombás rántottát, a csöpögô vízvezetéket és hogy inkább nem nyúl a hidegvízhez, csak szerelôt ne kelljen hívni (Chopin meleg vizet iszik! Illetve nem iszik, megvárja míg kihûl.), eldúdolta, hogy mivé vált a világ. Hét perc telhetett el ezzel a hülye dünnyögéssel, mikor Chopin anyja erélyesen csendre intette fiát és csak ennyit sziszegett: - Hangszereld! Hangszerelte (Chopin). A különbséget zongorázni lehet. Az anyjának jó füle volt ehhez, mindig tudta mivel érdemes foglalkozni és mi az amire nem szabad téntát és tehetséget pazarolni. Két dolog tette naggyá: ez a hallás és egy fajta tejszínes tormakrém, melyet fôtt marhaszegy mellé szokott tálalni minden vasárnap délben. Chopin pedig komponált és tormakrémet evett, holott a beleit már többnyire aznap estére kikezdte és utána egész éjjel szenvedett. Papucsgyerek volt.

Csituljon rá pár szelet hártyavékony Kígyóuborka. Parizerszármazékon Kívül más húst ne használj. Ne vágj fel Magadnak, magadból, önmagad elôtt, Ha muszáj, csak hazait. Semmi ’e’ vagy zárjel, A szavatosság fejben dôl el, hisz tudhatod. Így készülnek a szendvicsnyi holnapok.

Haiku-sarok Petri György BÜSZKÉLKEDÉS

Nézz szét ezeken a. Ezt mind én hagytam abba. Amikor a legkevésbé szerettek volna abbamaradni. ni.i

XVII. évfolyam 7. szám 13_31_elvono1707.indd 31

31 2010.03.25. 19:30:29


KÖRET

FÉSZEK

Bon Appetite! Hangzik el idôrôl idôre eme rövid, ám velôs mondat filmünkben, a Julie & Julia-ban, ami nem más, mint egy „receptgyûjtemény”, illetve annak elkészítése és feldolgozása. A film ténylegesen tekinthetô receptkönyvÍrta: Eliot nek, hisz a két fôszereplô élete, és így maga a fôcselekmény is az ételek és azok receptjei körül forog. Julia Child egy igazi úttörô, méghozzá a fôzés és a gasztronómia terén. Unatkozó, magával mit sem kezdô amerikai nôként elsôként írt angol nyelvû receptkönyvet a francia konyháról hétköznapi háziaszszonyok számára közérthetôen, vagyis egyszerû „konyhanyelven”. Julia Powell a mindennapok embere, kevés ambícióval és kitartással, de egy igazi szenvedéllyel: a fôzés/Julia Child szeretetével. No meg 524 recepttel - amúgy Julia Child módra -, 365 nappal és egy koszos kis konyhával. Az ô életüket, illetve egy részét dolgozza fel Nora Ephron filmje a Julie& Julia - Két nô, egy recept. Életük szorosan összefügg életkoruk, foglakozásuk és legfôbbképp eltérô történelmi korszakban való elhelyezkedésük ellenére is, hisz mindkettôjüknek ott van a sütés-fôzés öröme, és természetesen férjeik támogató hozzáállása. Hisz ahogy a férjnek szüksége van felesége támogatásra, úgy mit is kezdenének fôhôseink éppen aktuális idegösszeomlásukkal, ha nem áll mellettük a nagy és eltántoríthatatlan Ô. A fôszerepben Meryl Streep alakítását csodálhatjuk - és ezt az Oscar- díj zsûrije is így gondolta, hisz isz megkapta érte a legjobb nôi fôszereplônek járó díjat-, Amy Adams-sel, Stanley Tucci-val és Chris Messina-val. Tehát ha szeretsz fôzni vagy érdekel a francia konyha, esetleg egyszerûen „megéheztél” egy jó filmre, akkor ez remek „ropogtatni való” lesz Neked, amihez még annyit tennék hozzá, hogy Bon Appetite! •

Kávéház-sirató „A kávéház lassan félezer esztendôs intézmény mény lesz Magyarországon”, ezzel a mondattal indít a könyv hátlapján található rövid tartalom. Bizony, amikor magunk elé képzeljük az elmúlt századok költôit, íróit, akkor akarva-akaratllanul is megjelennek elôttünk ezek az intézmények, amelyek rendkívül fontos szerepet töltöttek be az aakkori értelmiség életében. Itt alkottak, vitáztak, olvastak, szerkesztettek. Végeredményében itt éltek. TTudjuk ezt, legfôképpen a Pilvax történetének kapcsán. De a jelen alkotásban inkább a századforduló kkörüli népszerû kávéházak életébe nyerhetünk betekintést, legfôképpen korabeli leírások segítségével. Ezeket Erki Edit szerkesztette egybe. A könyv a különbözô intézmények nevei alapján tagolódik fejezeE ttekre, és mindenhol az adott helyet megemlítô regény-, vagy novellarészletek, versek, egyéb írások sszerepelnek. Olyan személyektôl is, mint Ignotus, Krúdy vagy akár Kosztolányi. Megtudhatjuk, ki kivel barátkozott, hogyan álltak össze az egyes asztaltársaságok. Emellett rengeteg éérdekes anekdotát olvashatunk a hétköznapjaikról. Példának okáért tudtátok, hogy Nagy Lajos és Jóvoltak, vagy hogy Karinthy agydaganatának elsô jeleit a Centrál kávéházban észlelte? Szívbôl ajánlom a zsef Attila igen közeli barátok volta könyv olvasását mindenkinek, aki egy kicsit közelebb szeretné érezni magát ezekhez az emberekhez. •

Írta: Laresz

Borparadicsom a szomszédban A Villány-Siklósi Borút egyike a hazai borturizmus legjelentôsebb helyeinek. A térség borok tekintetében nagyon széles választékot, gyakorlatilag a teljes borskálát kínálja a fogyasztók számára. A helyi bortermelôk rendszeresen kiállítások, versenyek szereplôi, több alkalommal ezen borvidék egy-egy gazdája kapta meg „Az Év Bortermelôje” re éés „Az Év Pincészete” elismeréseket. A Villányi borvidék rangját elsôsorban vörösborai (Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Portugieser, stb.) adják, de a siklósi körzet révén (Chardonnay, Hárslevelû, Szürkebarát, stb.) minôségi fehérboN rokkal is képviselteti magát, valamint a rozéborokról sem szabad elfeledkeznünk. ro A borvidék azonban nemcsak alaptermékével, a borral, hanem más szolgáltatásokkal, rendezvényekkel is vvárja a borkedvelôket. A pincék vendéglátó-helyiségeiben lehetôség van hangulatos kal borkóstolók, borvacsorák megszervezésére, valamint igénybe vehetô a bortrezor szolgáltatás is. E programokkal kapcsolatos részletekért érdemes felkeresni az egyes pincészeteket. Egyéb tájékozódási lehetôség híján kiváló indulási pont lehet a http://villanyibor.lap.hu weboldal. A borvidék egész évben bôvelkedik a turistákat csábító rendezvényekben is, melyek jó részét hétvégén tartják. A legközelebbi ilyen a május eleji Borzsongás lesz. Aki azonban bôvebb információkra is kíváncsi a térség programjaival kapcsolatban, az látogassa meg a http://villanyiborvidek.hu weblapot. • iborvidek hu weblapot

Írta: Gabesz

32 14_32_33_koret1707.indd 32

XVII. XVI II. évfolyam évfolya am 7. szám 2010.03.25. 18:59:55


FÉSZEK

KÖRET

Látogass kiállítást és ebéd a jutalmad! Nem tudom, kinek tûnt fel, de e havi számunk központi témája a gasztronómia… Sok mindent ez Nekem sem mond. Nem szeretek enni! LLátszani nem látszik, de akkor sem. Nem élvezem, felesleges iidôtöltés és jobban érdekel, hogy utána ne legyen „kaja szagom”. Tehát így elég nehéz, de elgondolkodtam és eszembe jutott a legutóbbi „most semmi sem n eeshetett volna jobban” élményem. Épp sajtós minôsítésben voltam a 10. Pécsi Esküvô kiállításon, de a lényeg, hogy ott történt. A kiállítás maga kiváló volt, remek szervezés, mindent lefedô kiállítók, d hála a Fair-Expo kitûnô csapatának, akik már több éves rutinnal végzik munkájukat. Ezért Nekik h llehetek hálás. És azért a fantasztikus korhely levesért is, amit Náluk sikerült elfogyasztanom. Nem vvagyok az a „mikor lesz már az Én esküvôm” típus, de azért lekötött. Kószáltam, figyeltem, kkérdéseket tettem fel… és egyszer csak ott volt a sor! Végigálltam és megkaptam! Megkaptam az utolsó tányér kóstolót! Lassan eszegettem, ízlelgettem és szinte minden eltûnt körülöttem. Mire u befejeztem, úgy éreztem magam, nem is lenne semmi gondom e nagy kerek világon. Szóval vannak még csodák és ízletes befejeztem magam mintha m nagyüzemi vendéglátás. Ha esküvôi menü kiválasztását nem is, de a következô Fair-Expo-s kiállítást szívvel ajánlom! Hátha Nektek is csurran-cseppen valami finomság! www.fairexpo.hu •

Írta: Werácska

Kulináris kalandozások Nagy Bandó Andrással Nagy Bandó András, a közkedvelt humorista könyvei legalább annyira magával ragadóak, mint az elôadásai. Az ô sztorijait hallgatva, olvasva megelevenednek elôttünk az átélt kalandok, szinte a történetek szereplôinek érezhetjük magunkat. Fogalmazásmódjára jellemzô a képszerûség, a mondatok magukkal sodorják az olvasót, hogy aztán a történetek egytôlegyig a szívükhöz nôjenek. 2003-ban jelent meg Ízes beszéd címû mûve, mely a gasztronómia világába kalauzol el minket. Ételekhez, italokhoz kapcsolódó történetek, saját receptek gyûjteménye a könyv, melyeket olvasva garantáltan összefut a nyál a szánkban. A témaválasztás sem véletlen, a humorista régebben sokat álmodozott arról, hogy egy nap saját éttermet nyit az orfûi tó partján, a tervbôl egyelôre a kulináris élvezetekre ösztönzô történetek váltak valóra. A kötetben 60 írás kapott helyet, köztük A szalontüdô is, amit sokan Nagy Bandó legjobb írásának tartanak, és amelybôl 2006-ban azóta több díjat is elnyert kisfilm készült. Ajánlom az Ízes beszédet mindenkinek, aki szívesen fôzôcskézik, vagy legalábbis szeret jókat enni! Vigyázat, diétázóknak csak erôs önfegyelem esetén javallott a történetek olvasása! •

Írta: Orsi

Csokoládé Talán mi is ismerünk, láttunk, hallottunk vagy elszármaztunk olyan helyekrôl, ahol úgy tûnik, megállt az idô. Ha egy ilyen helyen megjelenik egy idegen az már önnamgában is bonyodalmat kelt. Hát, ha ez az idegen még hoz magával valami újat, valami merészet, valami meglepôt... v A bigott francia kisvárosba érkezik Vianne Rocher (Juliette Binoche) lányával, és a helyi lepusztult pékségbôl hamarosan patinás csokoládéboltot varázsolnak. Lansquenten lakói egyik napról a másikra vállnak az édesség h rabjaivá vagy ellenségeivé. Ez utóbbiak között pedig elôkelô helyet foglal el Reynaud grófja (Alfred Molina), aki r a régi rend ellenségének tekinti a városka új lakóit. Márpedig nem könnyû egy olyan ellenséggel a nyakunkon, akinek a nagyapja szobra áll a fôtéren. A gróf és a lány között valóságos háború kezdôdik a kisváros lakóiért. És a hogy az élet ne legyen már enyire kétpólusú, megjelennek a határban vándorcigányok is - élükön Rouxal (Johnny h Depp). Természetesen ez egy végletekig pozitív film, így a végkifejleten nem kell sokat töprengeni. Amit érdemes D megjegyezni, az a képi világ, amely megkapóan tárja elénk a két pólus harcát, amely az igazi történetet hordozm za. z A túlzott céltudatosságot és a biztonságot képviseli az egyik, a másik a kalandvágyat és az élet élvezetét. Ha egy mondatban kéne összefoglalnom, mit várjunk a filmtôl, ezt mondanám: Remek színészi játékot és a hedonizmus kontra aszkéta lét harcát. A kontraszt végigvonul a film képi világán is, és üdítôen hat az emberre. Remek rendezés. A 2001-es film rengeteg díjra lett felterjesztve, többek között Oscarra, Golden Globe-ra és Aranymedvére. Az Európai Filmakadémia közönségdíjját kapta meg végül. •

Írta: Péter

XVII. évfolyam évfoolyam 7. szám szám 14_32_33_koret1707.indd 33

33 2010.03.25. 19:00:01


MOZAIK

34 15_mozaik34_38_1707.indd 34

FÉSZEK

XVII. évfolyam 7. szám 2010.03.25. 19:04:28


FÉSZEK

XVII. évfolyam 7. szám 15_mozaik34_38_1707.indd 35

MOZAIK

35 2010.03.25. 19:04:38


MOZAIK

FÉSZEK PEN 2010

Drunkul-A-Klán "Hol a Közgáz, hol a Jog?" - hallhattuk két éve tavasszal, mikor furcsa ruhába öltözött emberek versengtek a Diákrektor megtisztelô címért. Tavaly azonban már itt volt a Közgáz, sôt idén is itt van, ennek okán a 2010-es közgázos diákrektor-jelölttel, Szegedi Katával beszélgettem. Készítette: Maja Fészek: Honnan jött az ötlet, hogy idén is indultok? Kata: A tavalyi PEN hatalmas élmény volt és úgy érzem megmutattuk, hogy újonc csapatként is lehet nagyot alkotni (a közönségszavazáson második helyet értek el – a szerk.). Fergeteges volt a hangulat, rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, hogy igen, csak így tovább és már akkor megfogalmazódott a gondolat, hogy ezt idén sem hagyhatjuk ki. Másrészt pedig hallottatok már olyanról, hogy a Közgáz nem vette ki a részét egy oltári jó buliból? Csak mert én nem! :) Fészek: Mikor jutottál arra az elhatározásra, hogy Te leszel a diákrektor-jelölt? Kata: Amikor a diákrektor személyérôl beszélgettünk, egyetlen szempontot tartottunk lényegesnek: hogy a tavalyi csapat tagja legyen, hiszen így tudja, milyen feladatok és kötelességek járnak ezzel a szerepkörrel. Mivel idén egy szinte teljesen új gárda képviseli a Közgázt, a négy „öreg” úgy döntött, hogy engem jelöl ki a feladatra, melyet örömmel fogadtam és az újak is támogattak. Fészek: Tavaly PENzhamisítók voltatok, idén mire számíthatunk? Kata: A koncepció kialakításakor nagyon fontos szempont volt az, hogy a ruhák – a tavalyi csíkosokhoz hasonlóan – feltûnôek legyenek. Ezért úgy gondoltuk, hogy a napjainkban egyre inkább felkapott vámpíros stílust választjuk, azonban nem a Twilight-os „kecses, csillogóbôrû vegavámpírság”, hanem a Drakula képviselte gótikus középkori vérszívók vonzot-

36 15_mozaik34_38_1707.indd 36

tak minket. Emellett kapóra is jött a hír, hogy Drakula pincéjét megtalálták a munkások a Széchenyi téren. Fészek: Apropó Twilight, az ETK-s csapat is vámpíros outfitet választott magának! Kata: Jó, hogy mondod, mert valamit szeretnék ismételten tisztázni. Egyrészt a vámpíros koncepciót elôször a mi csapatunk jelentette a szervezôknek, akkor az ETK-s csapat még gombának akart öltözni. Amint elérkezett hozzánk a hír, hogy ôk is vámpírként szerepelnek majd, rögtön leültem a csapatvezetôjükkel és megbeszéltük, hogy ôk megmaradnak a Twilight csillogóbôrû vámpírjainál, a tagok a film konkrét szereplôi lesznek, míg a Drunkul-A-Klán tagjai a fekete-piros, klasszikus köpenyes jelmezbe bújnak majd. Fészek: Nem féltek attól, hogy Vámpírcsapat 1-2 lesz belôletek? Kata: Mindent megteszünk annak érdekében, nehogy öszszemoshassanak minket. Mivel a koncepciónk alapvetô lényegét tekintve teljes mértékben különbözik az övéktôl, kinézetre biztosan mi leszünk a megjegyezhetôbbek. Emellett egy elég erôs kampányba kezdtünk már egy hónappal a PEN elôtt, hogy az emberek minket lássanak meg elôször. A Vöröskereszttel is kapcsolatba léptünk, a kollégiumokban a véradásokon vaásokon ott va gyunk, buzdítjuk az embereket, hogy jöjjenek és adjanak vért, miközben azt sem felejtjük el mega jegyezni, hogy látogassanak el a PEN-re. Eddig je csak pozitív visszajelzést kaptunk, az emberek c megjegyezték, hogy ha Közgáz, akkor vámpír és m még m a Laterum ETK-s lakói is nekünk szurkoltak (mert (m nem is tudták, hogy nekik van csapatuk). Fészek: Hol szoríthatnak nektek, buzdíthatnak majd titeket a hallgatók? d Kata: Elôször is a PEN hivatalos megnyitóján, amikor minden csapat bemutatkozik. Tavaly is a voltak közgázosok, akik eljöttek és a szurkolásuk v

és éljenzésük nagyon jól esett! Ezután folyamatosan jelen leszünk a Bôrgyárban, próbáljuk fokozni a hangulatot, rávetjük magunkat a gyanútlan fesztiválozókra és természetesen ugrabugrálunk a koncerteken. Részt veszünk majd egy sportversenyen is, ahol ügyességi feladatokkal kell szembenéznünk, tavaly gokart is volt, idén még nem tudjuk pontosan, mire számítsunk. Lesz azonban – a tavalyi Medvetáncoltatás mintájára – Sündörgés a Széchenyi téren, ahol szintén nagyon szívesen vesszük a buzdítást. Fészek: És mi alapján hirdetnek gyôztest? Kata: Az nyer, aki a legtöbb pontot kapja a zsûritôl. A pontok két részre oszthatók: objektív pontok a versenyeken elért idôeredmények, melyek alapján rangsorol a ly zsûri, azonban nagyon zs fontos a szubjektív véfo leményük is. Pontozzák le a bemutatkozást és a Sündörgésen bemutaSü tott produkciónkat, a to csapatvideót, ezért nacs gyon fontos, hogy a gy koncepciónk egyedi, ko feltûnô és maradandó fe legyen számukra. Bár a le pontszámba nem száp mít bele, de tavaly is m volt lehetôsége a fesztivo válozóknak a Bama.huvá n szavazni a számukra legszimpatikusabb csale patra, reméljük erre is lesz idén lehetôség, mert patra talán a legnagyobb elismerés számunkra a hallgatók, a közönség szeretete. Fészek: Üzentek valamit a hallgatóknak? Kata: Szeretnénk buzdítani mindenkit, hogy jöjjön el a PEN-re, hiszen nagyszerû elôadók várják majd a fesztiválozókat. A Drunkul-A-Klán tagjai mindenhol ott lesznek és szítják majd a hangulatot, és várják a lelkes szurkolókat a csapatversenyekre és a Széchenyi térre is. „Szurkolj nekünk, drunkulj velünk!!!” http:// drunkulaklan.atw.hu/ •

XVII. évfolyam 7. szám 2010.03.25. 19:04:48


MOZAIK

FÉSZEK

Friss Zöldségek Tegyünk valamit közösen vagy egyedül! A fontos, hogy érezzük az egyéni felelôsségvállalás édes terhét: ôrizzük meg Földünk testi-lelki egészségét!

2006 szeptemberében Pécsett is útjára indult a Zöld Fiatalok Egyesület (késôbbiekben csak ZöFi). Azért is, mert van már egy nagyobb ZöFi a Fôvárosban. Néhány PTE-s azonban fontosnak tartotta, hogy a környezettudatos gondolkodásmód, a fenntartható fejlôdés és a humánus világszemlélet Pécsett is gyökeret eresszen. Így egy szép napon ezek a fiatalok munkához láttak. Azóta utcai akciók (például kedvencünk az 500 méteres kampány, amely arra a szomorú tényre utalt, hogy a Világon minden 9. autó azért indul el, hogy 500 métert tegyen a sarki fûszeresig), filmvetítések (The Corporation,

Globál Projekt filmek, A hülyeség kora, stb.), cserebere piacok (pénzmentes piactér a tudatos vásárlásért), figyelemfelkeltô megmozdulások (flash mobok, standolások egyetemen), középiskolásoknak szóló programok (globális nevelés foglalkozások több pécsi középiskolában), beszélgetések és bulik (Kritikus Tömeg buli) árán is igyekeznek minél több embert, így Téged ismegszólítani, hogy tegyél valamit velük közösen, vagy egyedül, a fontos, hogy érezd az egyéni felelôsségvállalás édes terhét: Földünk testi lelki egészségének megôrzését! Remélhetôleg e sorok olvasásakor már magával ragadott a tenni akarás heve, így hamarosan be is vetheted magad a ZöFi legközelebbi programkínálatának sûrûjébe.

Sz@rpoén Bt.

A nagy sikerre való tekintettel

Március 23-án 10 órától a PTE-BTK-TTK aulában várnak színes programokkal és az Emberség Erelyével Alapítvánnyal karöltve, illetve a Szenes Klubban maratoni Globál Projekt filmklub vár reggel 10-tô este 6-ig, hogy biztosan ne maradj le. A belépés természetesen ingyenes, de ne felejts el hozni valamit a cserebere piacra, hogy találj egy újdonságot a helyébe, hiszen ami neked már értéktelen, az másnak kincs lehet. A ZöFi az érdeklôdôket szeretettel várja önkéntesként is csapatában, tehát gyere el, találkozz velük és akár csatlakozz is hozzájuk! Kérdéseddel bátran fordulj a ZöFikhez a zofipecs@gmail.com címen, vagy figyeld a blogokat: http://zofipecs.blogspot.com és http://zoldegyetem.blogspot.com/! •

VÁ!sárló

Írta: ZöFi – Kornai Lilla

A Sz@rpoén Bt. kültagokat keres! Szívesen belépnél? Küldj nekünk egy olyan (sz@r!)poént, amit saját magad találtál ki, és a kültaggá avatás tiszteletére itt olvashatod viszont pályamûvedet! Sz@rpoén Bt. - Az igényes szellemi termék pártolója. (szarpoenbt@feszek.pte.hu)

XVII. évfolyam 7. szám 15_mozaik34_38_1707.indd 37

37 2010.03.25. 19:04:54


MOZAIK

mÁs-kÉp

Reformkonyhareformkonyhareform Nem értem, hogy a káros szellemi emisszió éterbe bocsátásáért felelôs két alfahím kereskedelmi csatornának eddig miért nem jutott eszébe a jelenleg is sugárzott „celeb degusztál te csipszes zacsit zörgetsz” kategóriás adása mellé elindítania egy fôzômûsort, amelyben a reformkori ételeket mutaja be. Berényi Géza, mint Rákóczi Ferenc kiválóan elkészíthetné, a nomenest omen túrós süteményt. Magam elôtt látom, ahogy enyhe derítôfényben kurucz dalokat füttyög jó negyed órán át, amíg a 140 fokos sütô bevégzi a folyamatot. Ilyen gáz lenne a helyzet? Kábé. Csapó egy. A Közgáz bejárata elôtt állunk, látjuk Bazsit és Szandyt. Éhesek. Ezt onnan tudjuk, hogy Bazsi idegesen bámul maga elé, Szandy pedig a szája szélét harapdálja. Azt hinné az ember, hogy szóbelizni mennek, de nem. Csak egy hamburgerre ugranak ki a Mekibe. Eltökélt léptek, semmi kézfogás, csak zaklatott sziák. Csapó kettô. Akciósat. Kettôször kettôt, azonnal. Az ötszázas melegétel utalvány ukrán gimnasztika bajnoklányt megszégyenítô hajlításokban örvénylik Bazsi kezében. Nem számít, hogy nem tud visszaadni. Azt adja. Két plöttyedt zsömi, húspogácsa – zöldségtokány -. Szandy elégedetten sikkant egyet, Bazsi ajkai egy összeforrt „öhmmm”-ben jelzik a megelégedést. Nem vigyáznak, pedig meleg. Csapó három. Bármely barom, vagy disznó levágásánál tudnivaló, hogy a fejhúsból való részesedés a részesített felé viseltetett legmagasabb fokú tiszteletrôl és megbecsülésrôl tanúskodik a házigazda felôl. Bezdan-ban járunk a magyar-szerb határtól tizenkét kilométernyire. Tornác az udvar kiszögellésénél, halk Petôfi-rádió, késô ôsz, piszkos-szürke ég, pernye illat. Borjúpaprikást tálalnak. Szandy és Bazsi az asztalnál ülnek. A házigazda a bográcsba nyúl és kiteszi Bazsi porcelán (sic!) tányérjára a fejhúst. Egy homloknál kettéválasztott fejet kell elképzelnünk. tudni, hogy elnünk Érdemes tudni faluhelyen a borjúpaprikásba a kizsigerelt állat majd minden összetevôje belekerül. Szokás szerint kiéhezett hôsünk ehelyütt tehát képzavar nélkül néz farkasszemet táplálékával,

"A JÓ HÁZIKONYHA" Összeállította: bánffyhunyadi Hunyadi Erzsébet, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1990

az amúgy porhanyósra sült sült, gondosan lehártyázott és lefaggyúzott borjúval. A kép elhomályosul, Bazsi az asztal alá esik, Szandyhoz kihívják a zombori mentôket. Csapó négy Az árkádban járunk, Bazsi egy pizza szeletet kér - vegetáriánust -, Szandy egy gyorséttermi salátával kíván a nirvánába jutni. Csendben esznek, megosztva asztalukat egy presszókávét fogyasztó as kényszervállalkozóval, két iskolakerülô fagyizó ké kislánnyal, négy mûanyagkínaizó MLMki munkatárssal és egy szuicid hajlamú szekussal, m aki ak nem tudja eldönteni. Egyedül ô ideges, a többiek rezignáltan nyammognak. Sietve, tö hiszen…csak. A fogyasztói társadalom h díszpintyei, zseléhuszárok és szilikonpántos d rókalelkek, kilóra eladva, dekára kimért porciók ró fölött. Dekadens filmünket Bach Máté Passiójával fö zárjuk, hogy még jobban fájjon a rádöbbenés. zá Egy dübbencs, göcseji dödölle, vagy dorozsmai bicskás pecsenye. Mákos bobályka, d vagy bográcsos kacsa, melynek szaftja va egyszerre szilárd és folyékony. Egy mozzarella eg egyenesen a Sabbaudia-i piacról, melybôl a kés nyomán kicsordul a bikatej. Egy kagylóleves Triesztben kifogástalan minôségû cozze-ból, boszorkányosan egyszerû bruschettával. Egy, enyhén csípôs házi paprikával, vadhússal és házi sertéssel töltött kulen Vörösmarton, a katolikus Szurdok tövében, házi kenyérrel és református vörösborral öblítve. Vagy csak egy ruccolás, zöldborsós, angolszalonnás tagliatelle tészta, házi besamelmártással. Vajon mikor és kitôl tanulunk meg újra fôzni, enni, élvezni, Barátaim? • Írta: Áldozó Krisztián

38 15_mozaik34_38_1707.indd Sec1:38

2010.03.25. 19:04:58


16_B3_39_1707.indd 39

2010.03.25. 19:05:33


17_B4_40_1707.indd 40

2010.03.25. 19:05:57

17. évf 06. szám  

Fészek 17. évfolyam 06. szám