Page 1


FĂŠszek World Tour: Velence


TARTALOM

FÉSZEK Házunk Tája

Jegyzet, Hírek 4 Hírek 5 Képes Krónika 6 Ernst & Young interjú 8 Túlélési fortélyok kezdőknek... 8 Diploma 2010 Próba szóbeli statisztika vizsgából 10 2-es túra 10 Nem lehet elég korán elkezdeni 11 y Gólyabál 2010 12 H O i S i 13 Homo Oeconomicus Supericus Folyosó hangja 14 Diplomáz(z)unk!

Párbeszéd

Mennyit ér a „Pécsiközgáz” diploma 15 Oktatói körkérdés

Szonda

Osztunk, szorzunk, korrelálunk 16

Szakma Statisztikai világnap g p 18 k á M á HR oktatás Magyarországon napjainkban... 19 REGAneráció - Közgáz a térben 20 Az informatikai innovációk értékelése 22 Szakdolgozat

Kilátó Kalandozás K l d á a téridőben é időb 24

Lehúzó

Tudiközpi, és ami előtte van 26 Te beállsz a sorba? 27 Mit is nézünk valójában? 28 És te milyen 29 y zenét hallgatsz? g

Szellem Gondolatébresztő A teljesség igénye nélkül 30 Befogadás - szelekció 31 A felhők közül 32

Elvonó

Pablo Neruda Száz szerelem szonett 33 Závada Péter OLVASNI KÉNE... 33 Parti Nagy Lajos Voltam sokat... 33

Köret

Mary és Max 34 Történelem, ö téne e , kicsit cs t másképp... ás épp... pp 34 Cézanne és Matisse bűvöletében 34 Aikido 35 Szekszárdi borok boltja 35 The Morning Off - The Way I Fell In 35

Mozaik

Alfa, béta és a többi 36 A görög betűs házak Egy egyetemista naplója a középkorból 37 Változások a felsőoktatásban? 38 Ha az életben nincs már több móka... 39 Fészek Nyílt Nap 2010 40 Ül,, fekszik,, nem ugat! g 41 Szarpoén 41 Töhötöm 41 MÁS-KÉP: Tényleg jó helyen vagy? 42

Impresszum

Alapítók: László Barna, Nagy Zsolt, Réti Gábor Gungl Larion fôszerkesztô • Tarnai Zoltán felelôs szerkesztô, képes krónika • Maróti Petra címlap • Horváth Judit házunk tája • Szentiványi Judit párbeszéd • Kupa Krisztina szonda • Marton Lilla kilátó • Schatzinger Anita szakma • Bence Krisztina lehúzó • Vad Endre szellem • Áldozó Krisztián elvonó • Tar Gabriella Judit köret • Szemerédi Orsolya mozaik • Pál Eszter aranyköpések • Omacht András, Schumann Tamás, Pap Balázs webes kiadás • Horváth Zsófia grafika Tördelôszerkesztôk: Gungl Larion, Horváth Gergely, Király Zoltán, Pál Eszter, Tarnai Zoltán Olvasószerkesztôk: Olvasósze Németh Boglárka, Petz Gábor Olivér, Schatzinger Anita, Szemerédi Orsolya, Vidákovics Alexandra Fotó: KTK, K Tarnai Zoltán, Vidákovics Alexandra További To munkatársak: Árbócz Dávid, Balogh Gábor, Bartakovics Bettina, Benke Mariann, Cselik Péter, Hauck Zsuzsanna, Horváth Judit, J Horváth Márton, Horváth Zsófia, Imhoff Viktória, Kiss Dalma, Lakner Eleonóra, Mészáros Zsanett, Németh Julianna, Parti Nagy Lajos, Páger Balázs, Pál Eszter, Pap Edina, Petz Gábor Olivér, Roll Dániel, Schumann Tamás, Sélley Emese, Simon Dániel, Sélley Emese, Szerb Bence, Závada Péter, Takács Bernadett, Takács Petra, Unferdorben Zsuzsanna, Vidákovics Alexandra Közremûködô oktatóink: dr. Dobay Péter, Hargitai Ildikó, dr. Herman Sándor, Kehl Dániel, Tiszberger Mónika Szerkesztôség: 7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel.: 72/501-599/3180. Mobil: 70/705-1431 vagy 30/847-9025. Hirdetések: Vidákovics Alexandra 70/380-6852, hirdet@feszek.pte.hu Internet: honlap: http://feszek.pte.hu; Olvasói levelek: olvasoi@feszek.pte.hu; Aranyköpések: arikopi@feszek.pte.hu Nyomdai munkálatok: V-TESA Bt. (7720, Pécsvárad, Radnóti Miklós u. 11)

XVIII. évfolyam 3. szám

3


JEGYZET

FÉSZEK

kutatása és oktatása terén kifejtett több évtizedes példamutató munkássága elismeréséül. Ez úton gratulálunk Dékán Úrnak!

Kezemben a jövô Írta: Cselik Péter Eljött hát a diplomázás ideje, ismét öregebbek lettünk egy iskolával. Színes tömegbe érkeztünk, feszített ütemtervekkel a mindennapokra. Be voltak táblázva a napjaink, vastag fekete kontúr övezett minden egyes percet, kavarogtak köztük a lehetetlen színek. Aztán az évek a vonalakat szépen elmosták, az árnyalatokat megregulázták. Megszokottá váltunk, szürkés lett minden. Megismertük kicsit jobban magunkat, és közben akaratlanul is kis kék foltokat csempésztünk a piros betûs napok közé. Tovább nôtt a világ, mi pedig egyre szûkebbnek éreztük. Most, hogy a hetekbôl már csak hosszú napok maradtak, ideje belevetni magunkat valami újba, valami másba. Minden kis ötletünktôl a világ megmentését várjuk. Közben félünk, hogy megnyílik alattunk a föld, ha egyszer nem mi voltunk a legjobbak. Ahogyan nehéz volt elképzelni kisiskolásként a nyolcadik év végi felmérôt, vagy elsôs középiskolásként az érettségi vizsgát, olyan lehet most a diplomázás is. Már megtanultuk, hogy nem ezekbôl az utolsó számonkérésekbôl lesznek a legnagyobb akadályok az életben. Valahol kicsit mégis tartunk tôle, elodáznánk még, hiszen megint kezd belepiszkítani valaki a szépen kiszürkült napjainkba, mindenféle fura színnel. Hogy aztán megint kavarogjon a világ, míg kedvünkre valót nem keverünk belôlük. •

4

Bélyácz Ivánnal, karunk intézetvezetô egyetemi tanárával bôvült a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjainak köre a 2010. májusi Közgyûlés eredményeként. A professzor akadémiai székfoglalójára 2010. október 27-én került sor Budapesten, az MTA székházában. A Pécsiközgáz büszke arra, hogy a PTE tizenegy (9 rendes és 2 levelezô) akadémikusának egyike a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának intézetigazgató egyetemi tanára. Bélyácz Iván 2004 óta az MTA levelezô tagja, 2010-ben rendes tagnak választották. Az Alapszabály szerint rendes tagnak az a magyar állampolgárságú levelezô tag választható meg, aki levelezô tagságának elnyerése óta jelentôs tudományos eredményeket ért el. Ez úton is gratulálunk a Professzor Úrnak! XV. megyenapii ünnepségen, 2010. A XV ü é 2010 október 10-én a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyûlése Karunk oktatóját, Dr. Farkas Ferenc tanszékvezetô egyetemi tanárt Felsôoktatási Díjjal tüntette ki a pécsi felsôoktatás modernizációja, versenyképességének megteremtése és növelése érdekében kifejtett kiemelkedô munkájáért. Professzor Úrnak szívbôl gratulálunk! Ak közigazgatási miniszá és é igazságügyi á ter 2010. október 20-a, a „Statisztikai Világnap”-ja alkalmával Fényes Elek Díjat adományozott dr. Rappai Gábor, karunk dékánja részére a statisztika

KULTÚRA GMI Ifjúsági Szeminárium 2010. november 24-én dr. Schepp Zoltán fog elôadást tartani egy új módszertani modellrôl, amirôl ez idáig még nem hallhattunk. Vitára hívnak minden érdeklôdôt! A szeminárium szerdán, 17:00 órakor kezdôdik, a B313-as teremben. REGAneration elôadás decemberben! Az MTA Regionális Kutatások Központja szervezésében létrejött REGAneration regionális ismeretterjesztô elôadássorozat 2010. évi utolsó elôadásán egy igen komoly szaktekintéllyel bíró közgazdászt hallgathattok meg: Dr. Csaba László DSc., A magyar gazdaság helyzete és középtávú kilátásai Az elôadás 2010. december 2-án 12:30 órakor lesz a II. emeleti Rektori Aulában. Az elôadó 1996-ban szerezte MTA doktori címét, jelenleg a Közép-európai Egyetem egyetemi tanára, de mellette több európai egyetemnek volt már hosszabb-rövidebb ideig vendég oktatója. A 2008-2011 közötti idôszakban (már másodszor) az MTA Nemzetközi Tanulmányok Bizottságának társelnöke. Számos magyar és külföldi szakfolyóirat szerkesztô bizottságának a tagja, publikációi 22 országban jelentek meg. Kutatási témája többek között

XVIII. évfolyam 4. szám


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK

a világgazdaság (és ezen belül az európai gazdaság) helyzete és kilátásai, a rendszerváltást követô gazdasági átalakulás, de mellette fog- Figyelem! Határidô meghosszabbítva! lalkozik gazdaságpolitikai kutatásokkal is. A Gazdaságmódszertani Intézet diplomamunka Minden érdeklôdôt szeretettel várunk! pályázatot hirdet a 2010/2011-es tanév ôszi félévében diplomamunkát író hallgatók számára. Azon szakdolgozatok kerülnek díjazásra, melyek kvantitatív módszerek és/vagy modellek fejlesztésével foglalkoznak, vagy magas színvonalon alkalmazzák azokat gazdasági problémák megolKözgáz Sport November 3-tól a PTE KTK HÖT az dására. egészségesebb hallgatói élet jegyében A szakmai zsûri által legjobbnak tartott pályamunhadat üzen a lustaságnak, és minden kák díjazása a következô: pécsiközgázos hallgatót sportolni hív! I. 30 ezer Ft Úszás, kondi, aerobic, spinning, fallabda II. 25 ezer Ft III. 20 ezer Ft - a választás a tiétek! Ráadásul a HÖT támogatásának Az érdeklôdôk bôvebb információt Kehl Dánieltôl köszönthetôen most a pénztárcátokban (kehld@ktk.pte.hu) kaphatnak. A is jóval több zsebpénz marad, hiszen részvételi szándékot szintén nála, valamint a konrendkívül kedvezményesen juthattok hoz- zulensnél kell jelezni. A pályázat leadási határideje: 2010. november 24. zá kedvenc sportjegyeitekhez! Az akciós jegyeket a Szolgi Centerben vásárolhatjátok meg, pécsiközgázos diákKávéházi beszélgetések igazolvány bemutatása szükséges! Ne lazsáljatok, keljetek fel a gép elôl, A nagy sikerre való tekintettel a Kávéházi beszélgetések programsorozat folytatódik. irány a Szolgi, irány sportolni! A KözgázSport keretében megvásárolható December 7-én, este 6 órától vár Benneteket, és minden kérdésetekre szívesen válaakciós sportjegyek: szol Beck Zoltán, egyetemi adjunktus, a 30Y együttes frontembere. • Mecsek kondi 400 Ft Helyszín: Café Zacc (Pécs, Mátyás király utca 2.) • Mecsek fallabda 850 Ft A részvételhez elôzetes jelentkezés szükséges a • Pécsi Sasok fallabda 900 Ft következô e-mail-címen: laknerp@gmail.com • Pécsi Sasok aerobic 500 Ft • Hullámfürdô uszoda 500 Ft • F3 kondi 600 Ft • Silver spinning 600 Ft

PÁLYÁZAT

EGYÉB

KULTÚRA

A számítógépterem újra megnyit! Szabad számítógép-hozzáférés nyugodt körülmények között a Lovardában (4. emeleti tetôtér - B436 teremmel szemben) 2010. november 3-tól a HÖT felügyelete mellett. 48 db asztali gép áll rendelkezésre, itt nincsenek órák, le tudtok ülni nyugodtan dolgozni, internetezni. Nyomtatási lehetôség van a terem végén. Elôtte a diákigazolványotokat töltsétek fel a Szolgin. Nyitvatartási idô: H-Cs: 9:00-19:00 Péntek: 9:00-14:00

XVIII. évfolyam 4. szám

Színház November 21-én, vasárnap, bérletszünetben tekinthetitek meg a Pécsi Szabadtéri Játékok és a Pécsi Nemzeti Színház közös produkcióját, az Anconai Szerelmesek-et. Az elôadások 15:00-kor, valamint 19:00 órakor kezdôdnek a Nagyszínházban. „Az Anconai szerelmesek Valló Péter rendezésében példátlan sikerszériát futott be a Radnóti Színházban. Mert igenis kell a sok komor entellektüel, tört emberi sorsokat bemutató elôadás mellett olyan is, amit szívbôl szeret a nézô. Valló unszolására írta Vajda Katalin ezt a Goldoni utánérzésû darabot, mely majdnem persziflázs. Vidám, szellemes, zenés összekacsintás. A hatvanas, hetvenes évek olasz slágereivel könynyen giccses lehetne, ha nem volna benne fricska. A színészek önfeledten lubickolhatnak a szerepekben, megajándékozva a nézôt egy kellemes nyári estével.” (Balikó Tamás) A L’art Pour L’art Társulat bemutatja: Anyám tyúk, avagy az ember tragédia Szereplôk: Dolák-Saly Róbert, Laár András, Pethô Zsolt, Szászi Móni Idôpont: 2010. november 29., hétfô 19:00 Helyszín: Pécsi Nemzeti Színház Jegyek a PNSZ jegypénztáránál válthatók, 3500, 3000, valamint 1800 Ft-os árakon. •

Nyereményjáték

Újra pattog a labda… Szeretnél kilátogatni a Pécsi VSK - Pannonpower soron következô bajnoki mérkôzésére? Nincs más dolgod, mint hogy helyesen válaszolj a következô kérdésre: - -Hogy hívják a srácok újdonsült, nigériai-amerikai centerét, aki sorra szállítja a dupla-duplákat a csapatnak? A helyes megfejtôk között 5x2 db jegyet sorsolunk ki a Pécsi VS –Pannonpower – Factum Sport Debrecen bajnoki mérkôzésre (november 27., szombat, 18.00). A megfejtéseket november 21-ig tudjátok elküldeni a jatek@feszek.pte.hu címre! HAJRÁ PÉCS!

5


KÉPES KRÓNIKA

FÉSZEK

Fotók: KTK

Karrier Napok

6

XVIII. évfolyam 4. szám


KÉPES KRÓNIKA

FÉSZEK

Fészek Nyílt Nap

Fotók: Zoli* és Szandra

XVIII. évfolyam 4. szám

7


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK

Ernst & Young interjú Valószínûleg elég sokan találkoztatok október 18. és 20. között a B épülett elsô emel emeletén található Ernst & Young standdal. Gyenese Balázzsal, a cég emberi erôforrás osztályának ának igazg igazgatójával beszélgettünk el röviden. Készítette: Gungl Larion Tarnai Zoltán Mivel foglalkozik a cég? Az Ernst & Young egy globális tanácsadó cég, könyvvizsgálattal, adótanácsadással, tranzakciós tanácsadással és általános tanácsadással foglalkozunk. A világ több mint száz országában képviseltetjük magunkat, közel százötvenezer alkalmazottat foglalkoztatunk. A vállalat a Big Four tagja, így a négy legnagyobb tanácsadó cég között van. Magyarországon mióta vannak jelen? Ugyanezzel a profillal már több mint 20 éve jelen vagyunk, nagyjából ugyanakkor érkeztünk, mint a konkurenseink, a többi multinacionális tanácsadó cég. Mióta vannak kapcsolatban a pécsi Közgazdaságtudományi Karral? Valamilyen szintû kapcsolat mindig fenn-

állt, de az utóbbi idôben ez egyre erôsödik. Úgy döntöttünk, több energiát kell fektetni ebbe az együttmûködésbe, ennek az egyik bizonyítéka a Karrier Napokon való jelenlétünk is. Folyamatos kommunikáció áll fent köztünk és a Kapcsolati Igazgatóság között, segítjük egymás munkáját. Az utánpótlást hogyan képzelik el? A szervezeti modellünk alapvetôen úgy mûködik, hogy évente 60-80 pályakezdôt alkalmazunk, részben ezért is vagyunk jelen most. Számukra egy olyan karrier utat biztosítunk, amiben folyamatos fejlôdésre van lehetôség, akár évrôl évre elôreléphetnek a ranglétrán. Más egyetemekkel is hasonlóan közeli kapcsolatokat tartanak fent? Létezik egy szûk szegmens, akikre leginkább fókuszálunk, ide tartozik a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Gazdasági Fôiskola, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem és a Pécsi Tu-

dományegyetem. De a többi felsôoktatási intézménnyel is fennáll valamilyen szintû kapcsolat. Hol érhetik el önöket az érdeklôdôk? Elsôsorban honlapunkon: http://www.ey. com/hu Emellett elérhetôek vagyunk Facebook-on is. Személyesen is találkozhatnak velünk a diákok, például a tavaszi Karrier Napokon, de jelen leszünk minden minket is érintô eseményen.•

Diploma 2010

Túlélési fortélyok kezdôknek Legkésôbb november 19-én hatalmas tehertôl szabadult meg az a harmadéves, aki szakmai gyakorlati félévének zárásaként diplomadolgozatot adott le. Azonban a teendôk sora még korántsem ért véget. Vegyük sorra, mi is vár a következô hónapokban a diplomázókra a védés és a felvételi eljárás során. Írta: Kupa Krisztina (Maja) Elsô teendôk között említeném a diplomaírás fáradalmainak kipihenését, illetve kibulizását. Kötelezô és fontos feladat, hiszen legtöbben – jó egyetemistához híven – az utolsó pillanatig vártatok a dolgozat elkészítésével, így a leadás elôtti heteket a gép elôtt ülve és pizzát majszolva töltöttétek el az íróasztal-mosdó-ágy háromszögben. Azonban mielôtt túlságosan elkényelmesednétek, van még pár teendôtök.

8

Ejtsünk szót elsô körben a nyelvvizsgák kérdésérôl. Felhívnám mindenki figyelmét, hogy az, hogy mi tudjuk, hogy rendelkezünk a diplomaszerzés feltételeként meghatározott, megfelelô szintû nyelvvizsgával, az még kevés. Be kell menni a Tanulmányi Osztályra, ahol lefénymásolják azt és iktatják. Ennek azért van jelentôsége, mert a védés után mindenki kap egy igazolást arról, hogy sikeresen abszolválta az alapképzés tárgyait, azonban aki a védésig nem mutatta be nyelvvizsgáját, annak a papírján nem fog

szerepelni a diplomájának számszerû minôsítése – ez nem egyenlô a szakdolgozat minôsítésével. Ez pedig azért okoz gondot, mert ezt az igazolást kell majd a mesterképzés felvételi eljárásához csatolnotok/feltöltenetek, és ezen pedig szerepelnie kell a diploma minôsítésének. Ne csüggedjen az, aki a védésig nem tud nyelvvizsgát felmutatni a TO-s néniknek, ugyanis ôk gyakorlatilag fogadási idôben bármikor bevihetik azt, és cserébe megkapják az igazolás immár kiegészített formáját. Fontos azonban tudni, hogy a

XVIII. évfolyam 4. szám


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK felvételi dokumentumok pótlásának határideje 2011. január 3., ezért annak, aki részt vesz a 2011 februárjában kezdôdô mesterképzések felvételi eljárásában, ezt a határidôt kell szem elôtt tartania. Azoknak pedig, akik nem jelentkeztek keresztféléves mesterszakokra, viszont szeretnének a februári diplomaosztón részt venni, legfeljebb a diplomaosztó elôtti napon prezentálniuk kell nyelvvizsgájukat a TO-n. Essék most szó jelenlegi legnagyobb félelmetekrôl, mégpedig a szakdolgozatotok értékelésérôl, melyet a konzulensetek és opponensetek december 10-ig elkészít. Mivel már ti is azon szerencsések közé tartoztok, akiknek webes felületen történik a szakdolgozatával és szakmai gyakorlatával kapcsolatos ügyintézése, ezért az elkövetkezô hetek a weboldal napi háromszori (az idô elôrehaladtával ez percenként háromszorira nô) ellenôrzésével fognak telni. Tapasztalatok azt mutatják, hogy mivel egy konzulensre általában 3-4, sôt, bizonyos esetekben 5-6 diák jut, ezért elég sok anyagot kell átolvasniuk, és az értékelések általában a határidô elôtt nem sokkal jelennek meg az oldalon. Nem kell tehát aggódni, senkirôl nem fognak elfelejtkezni. Következô fontos lépés a diplomás cím elnyeréséhez a szakdolgozat sikeres védése, melyre december 13-21. között kerül majd sor. Pár gyakorlati tanács: üzleti öltözékben illik megjelenni a bizottság elôtt, melynek tagjairól és a védés pontos idôpontjáról hamarosan tájékoztatást kaptok szakfelelôs tanáraitoktól, illetve a szaktutorotoktól. Fontos megjegyeznem, hogy a háromtagú bizottságnak nem feltétlenül tagja a konzulensetek, erre akkor van esély, ha például menedzsmentesként kontrollingból írtátok dolgozatotokat. Természetesen a konzulenseteknek lehetôsége van megjelenni a védéseteken ebben az esetben is. A védésen egy bizottsághoz a dolgozatok témakörét figyelembe véve általában 7-8 hallgató tartozik, akiket névsorban szólítanak majd. Azok, akik dolgozatuk titkosítását kérték, utolsóként szerepelnek a védésen. A felkészülésre

XVIII. évfolyam 4. szám

általában két prezentációnyi idô áll rendelkezésetekre, ami bôségesen elég a kérdések kidolgozására, és a prezentáció többszöri néma elmormolására is. Fontos, hogy a védésen feltett kérdések a dolgozatotok alapján a konzulensetekben és opponensetekben felmerült kérdések (szám szerint kettô-kettô), melybôl a bizottság választja ki azt a két kérdést, melyet akár a prezentációtokban vagy az azt követô rövid kérdezzfelelek részben kell megválaszolnotok. Nagyon fontos, hogy mindenki készüljön fel a védésre megfelelô minôségû PowerPoint prezentációval, mert itt elôadást kell tartanotok, melynek formai részét is értékelik a bizottság tagjai. Tavaly volt rá példa, hogy valaki prezentáció helyett kérdezz-felelek módszerrel, mintegy a bizottságot vizsgáztatva próbálta volna dolgozatának mondanivalóját gyakorlatban is bemutatni, ôt azonban az elsô kérdésnél leállították és a prezentációjának teljes átgondolására és átdolgozására kérték. Tehát óvatosan az újításokkal, a védés nem egy szenzációhajhász mutatvány, hanem a tu-

dásotokat próbálja felmérni. És végül, de nem utolsósorban a felvételikrôl kell még szót ejtenünk, melyek a védésekkel párhuzamosan fognak folyni. Nem kell aggódni, nem fogják egy napra tenni a védéseteket és a felvételiteket, erre tavaly legalábbis nem volt példa. A felvételi napjának elején Dékán úr mond

egy rövid megnyitót és kisorsolja, hogy adott szakon a névsor elsô, ill. második fele melyik felvételi bizottsághoz kerül (a bizottságok száma az adott napra behívott hallgatóktól függ, de általában kettô van). Fontos, hogy legkésôbb 11 órára meg kell érkeznie mindenkinek a helyszínre, mert általában délelôtt befejezôdnek az elbeszélgetések, és dél körül hirdetnek eredményt. A felvételi elbeszélgetés menetére egyértelmû sablon nem létezik, teljes mértékben függ a bizottság tagjaitól, kedvüktôl, az idôjárástól, mindentôl – tapasztalatból mondom, mert három ilyen elbeszélgetésen is részt vettem már. Vannak, akik a beszélgetés során a szakmai kérdések boncolgatására helyezik a hangsúlyt, egyes bizottságoknál inkább a rátermettségen és múltbéli tapasztalatokon múlik a sikeres felvételi. És azt se felejtsük el, hogy az, hogy az elôtted végzett felvételizô nem gerjesztett komoly szakmai vitát az elbeszélgetés során, még nem jelenti azt, hogy te nem fogsz, érdemes ezért aktuálpolitikai, gazdasági kérdé sekbôl felkészülni. Fontos még azt is tudni, hogy az elbeszélgetésre maximálisan 45 pont kapható, melyet abban az esetben, ha a diplomaátlagodért kapott pontod alacsonyabb ennél, megdupláznak, tehát elég sokat nyom a latba a felvételid sikeressége szempontjából. Remélem sikerült érthetôen összefoglalni a rátok váró „borzalmakat”, amenynyiben esetleg nem voltam elég világos, bátran kérdezzetek utána ismerôsöknél, vegyétek fel a kapcsolatot szaktutorotokkal, szakfelelôsötökkel és a Tanulmányi Osztály munkatársaival. Emellett jómagam is szívesen fogadom a kérdéseket, és részletesebben beszámolok saját tapasztalatimról a maja@feszek. pte.hu emailcímen. Addig is mindenkinek egy kalappal! •

9


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK Így vizsgáztok ti

Próba szóbeli statisztika vizsgából A statisztika tanszék mindent megpróbál, hogy a hallgatók megismerjék a más tárgyaknál nem ismert rendszerû, szóbeli kiegészítô vizsgát. Természetesen minden objektív információt idôben megkaptak, de a szóbeli vizsga szubjektív, hangulati elemei is fontosak. Ezeket ún. próbavizsgákon lehet érzékelni. Írta: dr. Herman Sándor Mivel ezekre csak korlátozott számban van mód, ezért most beszámolunk egyrôl. A szóbeli ún. beugró kérdéssel indul, ahol a vizsgáztató egy konkrét esetre kér egy-két bôvített mondatos, pontos értékelést a lehetséges 17, törzsanyagot felölelô kérdésbôl. Szereplôk: Kehl Dániel tanársegéd úr, és egy vizsgázni kívánó kollegina, aki kihúzza a kétváltozós regressziós modell paraméterértelmezését. - Na, szerencséd van, mindössze két számról kell egy-egy mondatot mondanod. Nézzünk egy konkrét esetet. Milyen kocsitok van? - Kék - Nem úgy értettem, milyen típusú? - Skoda Octavia. - Nos, akkor az Octaviára vonatkozó modell a következô: y=4000-300x, ahol y a kocsi ára ezer forintban, az x pedig a kora évben. Mit jelent a két szám? - Napnál világosabb. Ha x nulla, új az autó, akkor y megegyezik ezzel a bénullizével, tehát ez az új autó ára. 4 millát ér a kocsi. - Háát majdnem jó, erre még visszatérünk.

Mit jelent a 300? - Nagyon könnyû! Egy évvel öregebb kocsi, 300 ezerrel olcsóbb. - Biztosan? - Persze, hogy biztosan! Tanár úr, te írtad ide ezt a számot! - Mi van, ha a bátyád menôzni akart a barátnôje elôtt, és egy kézifékes megfordulással kissé nekicsapta egy villanyoszlopnak? Akkor is csak ennyit csökken? Lehetséges ilyen? - Biztosan nem. - Miért nem? - Nekem nincs is bátyám, csak öcsém. Még kicsi, nincs jogsija. - Teljesen lehetetlen? - Persze, nekem már csak öcsém lehet. Jaaa, kezdem már érteni mire gondolsz, nem biztos a 300. A faterom autóversenyzô volt, felspéciztette, adnánk hozzá téli gumikat, meg bólogatós kutyát a hátsó kalaptartóra, így meg kevesebb lesz. Hát ezért mondja mindig a Herman tanár úr, hogy átlagosan! Annyiszor mondja, hogy az elôadóban hátul a srácok – igaz, hogy halkan – már röhögnek rajta. - Úgy látszik, mégsem eleget, mert a 4 milla is lehet becslés, az is átlagos. Az extra

felviheti, a bemutató jelleg, kis sérülés leviheti az árat. Ez egy valószínûségi változókból álló modell. Ha a Herman tanár úrnál vizsgázol, mindig mondd, hogy átlagosan, akkor is, ha azt kérdezi, hány éves vagy. Ez a heppje. Megjegyzem, a biztos tudást az jelzi, ha valaki ott és akkor utal a becsléses jellegre, ahol az indokolt. Összefoglalva: Sok idôt szántunk a vizsgára, elvoltam, kellemes látványt nyújtasz, de ez a teljesítmény az igazi vizsgán kevés. Ott nincs rá ennyi idô, sokkal gyorsabban, magabiztosabban kell az alapdolgokat elmondani. Ügyes légy a vizsgán, vagy írjál legalább négyest, akkor nem kell szóbelizni!” A vizsgáztatók természetesen minden helyzetre felkészültek, íme: - Milyen kocsitok van? - Az attól függ. - Mitôl? - Attól, hogy apu Merdzsójára, vagy anyu Audijára gondolsz. Az enyémet hagyjuk, egy kis fauvével, Pólóval futok. - Na, jó akkor oszd el a bénullakat (ld. fent) a kocsik között: 30 000, 10 000, 3 000! •

Avagy a szolgáltatások minôségének ellenôrzése

2-es túra

nali 3 között végzünk. Legfontosabb feladatunk ár-érték arány felmérése, de a szolgáltatásminôségre ható valamennyi paramétert vizsgáljuk és rögzítjük. A kutatási módszer sajátos: megközelíteni-megfigyelni-beépülnitesztelni. Felmérésünk benchmarking jellegû, azaz a konkurenciákat összehasonlítjuk, majd elemezzük. Ad hoc jelleggel a vendéglátóhelyeken személyes megkérdezést végzünk, felmérjük az évek óta jelenlevô törzsvendégek arányát. Mindezt ebben az évben több mint 40 közgázos hallgató hajtotta végre, akik „megfogyva bár, de törve nem” véghezvitték a küldetést. A szolgáltató egységek és kiszolgálók, a törzsvendégek és a lelkes kutatók, valamint a jó hangulat is adott volt, hogy az utolsó állomáson – a

Írta: Hédi (Tehetségért Mozgalom) az A közhiedelemmel ellentétben a minden félévben megrendezésre kerülô 2-es túra nem csupán a szórakozásról, a közösségépítésrôl és a kisfröccsökrôl szól. A Tehetségért Mozgalom küldetést teljesít minden alkalommal, feladatot, amelyet elôdeink hagytak ránk a nemzedékrôl nemzedékre szálló alapító okiratban, célt, melyet a Pokoltól a Kicsiig teljesíteni kell… minden körülmények között. A hagyományos 2-es túra adja a megfelelô keretet a félévente lezajló álcázott vásárláshoz, melyet közepes méretû csoportban, elvegyülve a vendéglátóhelyek fogyasztóival, este 7 és haj-

10

Kicsiben – megszerezzük az utolsó hiányzó adatokat. Az évek alatt felhalmozódott információkat, egyelôre még bizalmas belsô vállalati adatokként kezeljük, de eljön a nap, amikor mindent nyilvánosságra hozunk, és a tudást átadjuk. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik ebben a félévben is hozzájárultak a kutatás sikerességéhez, jelenlétükkel emelték a minta reprezentativitását, értékes megjegyzéseikkel bôvítették, segítették a munkát. De ne feledjétek, a felmérést jövô félévben is elvégezzük, melyhez újabb és újabb kitartó hallgatókra lesz majd szükségünk. Addig is checkoljátok a Facebookon a képeket, és forduljatok hozzánk, if you have any further question. •

XVIII. évfolyam 4. szám


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK

Tájékozódj idôben a munkaerô-piaci feltételekrôl!

Nem lehet elég korán elkezdeni

Immá hagyománynak tekinthetô a karunkon megrendezésre kerülô Karrier Immáron Napok, Napo – idén október 18-20. között került sor a programra. A tanácsadó-, pénzügyi- és egyéb szektorr jeles képviselôi jöttek házhoz, hogy segítsék hallgatóinkat a pályaválasztásban, a sikeres interjúra való felkészülésben. Írta: Horváth Judit Gondolom, többen elgondolkodtatok már azon, mit is fogtok kezdeni egy ”pécsiközgáz” diplomával, elegendô lesz-e ez a dokumentum a munkaerôpiacon, s egyénileg is megállnátoke majd a helyeteket? A meghívott vendégek minden ilyen kérdésre tudják a választ! A Karrier Napok célja, hogy a hallgatók közelebb kerüljenek az üzleti szféra szereplôihez, megismerhessék a cégek által támasztott munkaerô-piaci követelményeket és a felkínált együttmûködési lehetôségeket, legyen szó szakmai gyakorlatról vagy állásról. „A KTK-n régen állásbörze volt, ami úgy nézett ki, hogy a cégek az Aulában standot állítottak fel, és ott találkozhattak a hallgatókkal. – mesélte Hargitai Ildikó, a Kapcsolati Igazgatóság munkatársa. - Késôbb a PTE ezen az ötleten felbuzdulva központilag kezdett állásbörzét szervezni. Mint a szervezeti kapcsolatok vezetôje, nagyon sok céggel kerültem kapcsolatba, és ezek közül igen sok jelezte, hogy ugyan eljönnek az Egyetemi Állásbörzére, de leginkább a közgazdászhallgatókkal szeretnének találkozni. Így jött az ötlet, hogy szervezzünk egy kicsit szakmaibb rendezvényt, teremtsük meg a lehetôségét annak, hogy ezek a cégek közvetlen kapcsolatba kerüljenek a fiatalokkal abban a formában, hogy bemehetnek akár az órarend szerinti órákra egy-egy szakmai elôadást megtartani. Mindemellett persze a standon oszthatják anyagaikat, válaszolhatnak a hallgatók kérdéseire. 2007-ben elhatároztuk, ^ hogy évente két Karrier Napokat szervezünk – tavasszal és ôsszel. Az ôszi leginkább a nagy tanácsadó cégek részére fontos, hiszen ekkor

XVIII. évfolyam 4. szám

kezdôdik a kiválasztási folyamatuk. Diákjainknak is segíteni szeretnénk, hogy ne kelljen felutazni egyenként Budapestre egy interjú vagy tesztírás miatt - ezt helyben is megtehetik. Sôt, lehetôség van az éles teszten kívül próbatesztet is írni, hiszen van, aki csak ki szeretné próbálni magát.” „Az elôzô évekhez képest azt tapasztaltuk, hogy csökkent a hallgatók érdeklôdése, pedig a Bologna képzés bevezetésével a kötelezô szakmai gyakorlat szempontjából igen hasznos, ha valaki közvetlenül és közelrôl is ismeri a piac szereplôit. Sajnos nem tudjuk az érdektelenség okát. Idén annyi változás volt az elôzô évekhez képest, hogy volt a rendezvénynek egy fô támogatója, az Ernst & Young. Az ô ötletük volt a Sült Gesztus program, ahol sült gesztenye, forralt bor várta az érdeklôdôket - ezzel is közvetlenebb hangulatúvá szerették volna tenni a találkozót hallgatóinkkal.” Többek között a Morgan Stanley, az OTP Bank, a Deloitte, a KPMG, valamint az Exxon Mobil BSC Hungary Kft. is képviseltette magát a Karrier Napokon. Nem véletlenül - szeretik a Pécsett végzett friss munkaerôt, nagyon meg vannak elé– gedve hallgatóinkkal. Pap Edina, V. éves hallgató már a második programsorozaton vett részt, hiszen fontosnak tartja, hogy idôben tájékozódjon a vállalatok nyújtotta lehetôségekrôl. „A bemutatkozó elôadásokon a bankok, cégek igyekeznek jól átláthatóan felvázolni, mik a valódi céljaik, hol tartanak ennek megvalósításában, és hogy én a saját

tudásommal miként vehetek részt ebben a folyamatban – elôremozdítva ezzel a vállalat és a saját érdekeimet is. S habár a hátrányokról kevés szó esik, az itt elhangzottak sokat segítenek abban, hogy eldöntsem, mivel foglalkozzak a diploma megszerzése után. Az idei Karrier Napokon több okból is az E.on IT bemutatkozóján vettem részt. Elôször is azért, mert a késôbbiekben vállalkozással szeretnék foglalkozni, és bár nem Gazdaságinformatika szakon tanulok, érdekel a vállalatok mûködésének informatikai háttere. Ennek minimális ismerete egyébként is nélkülözhetetlen egy cég egészének megértéséhez. A másik ok az, hogy érdekelt, milyen lehetôségeket biztosít az E.on IT az itteni, frissen (vagy még nem) végzett hallgatók számára a Gyakornoki program keretében. Érdekes volt - pozitív értelemben. Féltem, hogy mivel fôként informatikáról lesz szó, kevésbé értem majd, mint a „szakavatottak”. De kellemeset csalódtam, mert egy laikus számára is érthetô módon magyarázták el, mivel foglalkoznak, milyen rendszereket használnak – kifejezetten felkeltette az érdeklôdésemet.” A Kapcsolati Igazgatóság a jövôben szeretné továbbfejleszteni ezt a rendezvényt, új helyszínt és új formákat szeretnének bevezetni. De ehhez ti is kelletek! Ez a program értetek van, s nélkületek nem lehet sikeres! Ne halasszátok el ezt a kiváló lehetôséget, biztosítsátok be már most a jövôtöket! •

11


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK Zene, móka, kacagás

Gólyabál 2010

Remélhetôleg idén is sokan részt vesztek a gólyabálban. Idén a Palatinus Hotelben kerül megrendezésre. Részletekért lapozzatok a 17. oldalra, ahol megtekinthetitek a plakátot. Azok számára, akiknek, még nem sikerült eldönteniük, hogy képviseltessék-e magukat ezen az eseményen, álljon itt a tavalyi gólyabál élménybeszámolója, és pár kép illusztrációnak. Írta: Jucus Sok gólyával beszélgettem még a bál elôtt, vajon milyen is lesz a gólyabál, milyennek képzelik el? Bár sok különbözô véleményt hallottam, de egy dolog megegyezett: mindenki álmodozott valamirôl. „Álmodunk és vágyakozunk.” Vágyakozással telt a bál elôtti idô, hiszen mindenki kicsípheti majd magát, báli ruhát és öltönyt húzhat, – ami lehet, hogy nem épp a legkényelmesebb, de az alkalomhoz illô és gyönyörû. Szerencse, hogy nem vagyok babonás, ugyanis az idei gólyabál éppen péntek 13-án került megrendezésre, novemberben. Igaz, az utolsó pillanatokig azt hittem, hogy nem tudok elmenni, hiszen nagyon „ügyesen” pont arra a hétre betegedtem meg, de mivel péntek délutánra hirtelen jobban lettem, így aztán kapkodás lett belôle: gyorsan elôkeresni a báli ruhát, hajat belôni, sminket felrakni, és már lehet is menni bálozni. Az idei gólyabál a Laterum Hotel dísztermében került megrendezésre, ahol csinosabbnál csinosabb fiatalok jelentek meg az

est folyamán. Nemcsak a gólyák és az egyetemisták csípték ki magukat, hanem a tanári asztalnál is elegáns, vidám tanárok ültek. Miután megtelt a terem, és mindenki elfoglalta a helyét, még pár köszöntôt hallhattunk, amit a gólyák nyitótánca követett, majd jöhetett a várva várt vacsora. Biztosra veszem, hogy nem csak nekem kopogott már a szemem az éhségtôl, de az ünnepi lakoma enyhítette ezt az érzést. Az est további részében kellemes zenére lehetett táncolni, és nem maradhatott ki a szokásos vonatozás sem, Gyetván Ferenc tanár úr vezetésével. A tombolán értékes nyeremények vártak a játszókra, majd éjjel 1 körül buszok jöttek a bálozókért, így nem jelentett gondot átjutni a Cyrano-ba, ahol folytatódhatott a tánc és a zene, DJ Portugal mixelésével.

Egy szép estét tölthetett el az, aki eljött a gólyabálra, mindenki kívánsága valóra válhatott, és aki esetleg idén lemaradt, jövôre is lesz bál. „Hiszünk, mert álmainkban hinni annyi, mint egész életünket álomban tölteni, s élni az életet, melyet álmodunk magunknak.” •

Kedves Gólyák, Felsôévesek! Idén is megrendezésre kerül a hagyományos Közgazdász Gólyabál, egész pontosan november 27-én, 18:45-tôl. Helyszín: Hotel Palatinus (Király u. 5.) Árak: (vacsorával) - Gólyáknak: 3.000- Felsôéveseknek: 4.000Vacsora nélküli, talpas jegyek 2.000 Ft-os áron kaphatók, s ezzel csak 22:00 után tudtok csatlakozni a társasághoz! Jegyeteket a Szolgin, egészen e hét péntekig (nov. 19.) tudjátok megvásárolni. Menüválaszték: A: Szivárványos szárnyas galantin bazsalikomos zöldsalátán Egészben sült bôrös sertéskaraj sültpaprikamártással rösti burgonyával Meggyes - túrós rétes vaníliaöntettel B: Mecseknádasdi füstölt sonka vörösborban párolt körtével Zöldségszalmával töltött pulykatekercs fehérboros rozmaringos mártással, sáfrányos rizottóval Somlói galuska C: Zöldséges rétes tejszínes gombamártással Burgonyalepény spenóttal, paradicsommal és füstölt sajttal sütve Fehércsokis mascarpone korong

12

XVIII. évfolyam 4. szám


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK

Homo Oeconomicus Supericus Azzal a törekvéssel indítjuk új rovatunkat, hogy megismertethessük veletek azokat a hallgatótársaitokat, akik tanulmányaik mellett más területen is sikeresen szerepelnek. Büszkék vagyunk rá, hogy sok tehetség jár tanulm karunkra, akik egy kicsit többek, mint közgazdászok! Írta: Alexandra Szerb Bence harmadik évét végzi kereskedelem és marketing szakon. Az iskolai teendôk mellett mégis marad ideje sportolni, versenyekre csapatot szervezni – mindezt nem akármilyen eredménnyel. A sport polihisztora sikeresen zsonglôrködik az iskola, magánélet és a sport hármasával. Gyerekkora óta aktívan sportol, lehetôsége volt több mozgásformát is kipróbálni. „12 évig birkóztam, akkor hagytam abba, mikor ide kerültem az egyetemre, valamint gimnázium óta röplabdázom.” Utóbbit mai napig versenyszerûen ûzi. A röpi mellé jött még a snowboard és a síelés. Telente szívesen adja át a csúszás technikáját a következô generációknak is. Emellett kondizással tartja formában magát. Lassan állandó programmá válik a váltófutóversenyeken való részvétel, ahol a legnehezebb, leghoszszabb távok vállalásán felül csapatkapitányi feladatokat is ellát. A bükki Szarvasûzôkön idén elôször, a mecseki Rókaûzôkön már másodszor szerepelt a Közgáz csapata Bence irányításával. Utóbbinál a szervezôi munkálatokban is segédkezett. A sport melletti elkötelezôdés nem volt

XVIII. évfolyam 4. szám

kérdés számára. Szülei testnevelô tanárok, így neki a sport nem csak hobbi, hanem életforma. „Nálunk minden a sport körül forog, a két testvérem is ezt csinálja, megállás nélkül. Öcsém szponzorált snowboardos, húgom táncol és tornázik.” Hogy lehet-e egyszerre több sportot sikeresen mûvelni? Erre bizonyíték a birkózásban elnyert ezüst- és aranyérem, röplabdában a magyar bajnoksági és diákolimpiai nyereség. De az egyetemi tanulmányok mellett is kihasználja Bence az iskola nyújtotta sportlehetôségeket. A karok között megrendezett röplabdabajnokságon a gyôztes Közgázos csapat tagja volt, így ezt a címet idén, kihívásként meg kell védeni. A Rókaûzôkön tavaly elért 5. helyezést ebben az évben sikerült a bronzéremre tornázni. De vajon az elismerés vagy maga a kihívás jelenti a motivációs erôt? „Nem tudom, hogy mennyire ismeri el ezeket a sikereket az egyetem, de nem is azért csinálom elsôsorban, hanem a csapatért és magamért.” A különbözô sporttevékenységek sorolása hallatán felmerülhet a kérdés: idôgép-tulajdonossal van dolgunk, esetleg neki több mint 24 órából áll egy nap - de mint kiderítettem, semmi ilyenrôl nincs

szó. „Ebbôl nem nagyon engedtem soha.” Ezek szerint mégiscsak igaz a mondás, mi szerint arra van idônk, amire szeretnénk. Még ilyen széttördelt tanrend mellett is: „Az órarend miatt sohasem tudok mindig ugyanabban az idôben edzeni, de azért megoldom, mindig találok rá alkalmat. Télen például minden hétvégén kint vagyunk a pálya környékén, ahol lehet csúszni és oktatni.” Még egy párkapcsolatban is: „A barátnôm elég jól bírja ezt az életmódot. Amennyire tud, jön velem mindenfelé. Ô is röplabdázott régen, most visszajött játszani és a Rókaûzôkön is futott. Nyáron elkísért hegyet mászni is, pedig az elég félelmetesnek mondható.” A ketrecharc világbajnoka a padtársad, vagy csak szeretnél többet megtudni az elôtted ülô csaj hobbijáról? Ne hagyd, hogy elrejtsék tehetségüket diáktársaid! Jelentsd fel nálunk, és mi kifaggatjuk! Az alexandra@feszek.pte.hu-ra várjuk a jelöltjeidet, legyen szó ének-zene, sport, színház, természettudomány, írás, tánc vagy egyéb tevékenységekrôl! •

13


HÁZUNK TÁJA

FÉSZEK Folyosó hangja

Diplomáz(z)unk! A diploma dip önmagában nem jelent értéket, csak ha azt megtöltjük tartalommal, tudással. Csakis tôlünk függ, hogy a jövôben milyen lehetôségeket, távlatokat nyit meg elôttünk. függ Összeállította: Petrol - Mik a terveid az egyetem elvégzése után? - A mesterképzést követôen mindenképpen dolgozni szeretnék egy nagyobb cég marketing osztályán. - Ragaszkodsz-e az országhoz, vagy szívesen próbálnád ki magad külföldön? - Hosszú távra feltétlenül ragaszkodom az országhoz, azonban rövidebb idôre, például 1-2 hónap erejéig, szívesen vennék részt egy munkahelyem által kínált külföldi programban. - Hogyan lehetne javítani a friss diplomások elhelyezkedési esélyein? - Az egyetemen több készségfejlesztô programot indítanék. Többek között bôvíteném az Erasmus lehetôségeit, illetve jobban támogatnám egy-egy új idegen nyelv, például orosz, kínai bevezetését. • Lakner Eleonóra, BA II. - Véleményed szerint mennyit ér a diploma a mai világban? - Manapság leginkább azt látom, hogy nem a diplomát nézik, hanem a mögötte rejlô tudást. Ugyanakkor szerencsére a Pécsiközgáz hírneve továbbra is töretlen. - Mennyire tartod fontosnak az idegen nyelveket? Többen azért nem kapják csak kézhez a diplomát, mert nincs meg a megfelelô nyelvvizsgájuk. - Egyértelmûen fontos az idegen nyelvek elsajátítása, például a németangol kombinációval már biztosan lehet mit kezdeni. Persze elôny, ha ezekbôl minél magasabb fokot tudhat magáénak az illetô. - Hol szeretnél a leginkább elhelyezkedni: vidék vagy fôváros? - Az igazságot megvallva én nem szeretem Pestet, úgyhogy inkább valahol vidéken szeretném kipróbálni magam. • Árbócz Dávid, BA III. - Tervezel esetleg második diplomát? - Igen, szeretnék drámapedagógiát tanulni. - Mennyiség vagy minôség? - Szerintem mindenképp a minôség lenne az elsôdleges. Ha már jelentkezett valaki egy egyetemre vagy fôiskolára, akkor azt végezze is

14

el, mégpedig a legjobb tudása szerint. Sokszor nem jelent többletet a mennyiség, hiszen a több diploma mögött nem feltétlen húzódik nagyobb tudás is. - Sokan csak azért jelentkeznek valamely felsôoktatási egységbe, hogy „bezsebeljenek” egy diplomát, miközben a jövôben teljesen mással szeretnének foglalkozni. Te mit gondolsz errôl? - Olyan felsôoktatási intézményt kellene választani, ahol az ember az ôt érdeklô szakból szerez diplomát, amit a jövôben is hasznosítani tud. Ha úgymond csak a „fióknak” szerezzük meg az okmányt, akkor mi értelme volt a rá elpazarolt idônek? Hisz tudjuk, az idô pénz, és azt nem érdemes felesleges dolgokra elfecsérelni. • Takács Petra, BA I. - Szeretnél mesterképzésben részt venni? - Igen, mindenképpen szeretnék és remélem, hogy lehetôségem is lesz rá itt az egyetemen. - Persze az egyetemi élet a legszebb periódus az ember életében, legalábbis sokak szerint. Bulik, barátok, „élménytengerek”. De azért ne felejtsük el az egyetem némi felelôsséggel is jár. Te hogyan viszonyulsz ehhez a kérdéshez? - Csak egyetérteni tudok, hogy ez a legszebb és legjobb periódus az életünkben. Nap mint nap annyi minden történik, folyamatosan vannak programok, egy percig sem lehet unatkozni. Igen, manapság a bulik és a barátok szinte már megegyeznek az egyetem jelentésével. De szerintem azért nem kell elfelejteni, hogy fôként tanulni jöttünk ide. - Sokakból kifogy az energia, mire fel kellene mutatniuk valamit, folyton buliznak, mások pedig „takaréklángon” égnek. Melyik típushoz sorolnád magad? - Így elsôre egyik típushoz sem. Szerintem meg lehet találni az arany középutat, az egyensúlyt a barátok, a bulizás és a tanulás között. Igyekszem úgy szervezni a dolgaimat, hogy jusson idô mindenre. Ha éppen egy zh-val teli hét áll elôttem, akkor azon a héten kimarad a közgáz buli, amit a következô alkalommal biztos bepótolunk a barátaimmal. • Mészáros Zsanett BA II.

XVIII. évfolyam 4. szám


PÁRBESZÉD

FÉSZEK Oktatói körkérdés

Mennyit ér a „pécsiközgáz” diploma? Mennyit ér a „pécsiközgáz diploma”? Hol tudok majd vele elhelyezkedni? Elég elvégeznem az alapképzést, hogy sikeres legyek vele a munkaerôpiacon, vagy szánjak még két évet a mesterszakra? Ezen kérdéseinkre válaszoltak most oktatóink, Kehl Dániel és Dr. Dobay Péter, hogy segítsenek eloszlatni a kétségeket. Összeállította: Judit és Krisztina Kehl Dániel: „Két éve döntöttünk úgy Torjai László kollégámmal, barátommal, hogy létrehozunk egy pályázatot, ami a Gazdaságmódszertani Intézet Diplomamunka Pályázata nevet kapta. Mind a ketten itt tanultunk, majd dolgoztunk a KTK-n, a közös munkáinkban elért sikereket a Karnak is köszönhetjük. Célunk a pályázattal a hallgatók ösztönzése a kvantitatív technikák alkalmazására a szakdolgozatuk elkészítése, és persze a késôbbiek során. Nem titkolt cél a jelentkezô hallgatók megismerése, esetleg a késôbbi közös munka reményében. Korábbi díjazottjaink között már PhD hallgatók, külföldi ösztöndíjasok is vannak. Bármilyen, kvantitatív módszereket fejlesztô, vagy alkalmazó diplomamunkával lehet pályázni, az elsô három helyezett pénzjutalomban részesül. Szerintem a diplomának akkor van igazi értéke, ha mögötte érdeklôdô, precíz személyiség áll. A dokumentum nem; a megszerzett ismeretek, a megértett rendszerek, elsajátított viselkedésformák, a mögöttes tudás, az általános mûveltség lehet inkább meghatározó egy diplomás kezében. Itthoni viszonylatban elôkelô helyen szerepel a Pécsiközgázon megszerzett diploma a munkaerôpiacon. Ám most, hogy külföldön vagyok, néha úgy érzem, hogy az itteni diákok többet kapnak bizonyos szempontból: modern szoftvereket, összetett modelleket, elméleteket ismernek meg. Így azt mondanám, a KTK nyújtotta végzettség TDK, Szakkollégium, vagy egyéb kutatás, önálló munka nélkül nemzetközileg nem minden esetben versenyképes. A diplomaírás legnehezebb része valószínûleg a témaválasztás és persze az elsô mondatok leírása. Egyrészt nem árt, ha az embert tényleg érdekli a téma, másrészt annyira ismerni kell a tárgykört, hogy képes legyen a diplomamunkát készítô eldönteni, van-e olyan feladat, ami nem okoz túlzott nehézséget, mégis szellemi kihívást jelent. Természetesen ebben a konzulens segítséget nyújt. Azt tudnám tanácsolni a diplomaíróknak, hogy a munkán érzékelhetôek legyenek az itt töltött évek, az itt tanult, tapasztalt dolgok. Egy közgazdász diploma sok mindenre jó lehet, a konkrét gazdasági ágazat nincs behatárolva, szinte minden vállalat kapcsolatban van a piaccal, bárhol kellhet egy jó közgazdász. A Bologna-rendszerben elméletileg az alap diploma is használható tudást nyújt. Mindenképp szükségesnek tartom, hogy a mesterképzésen komoly szelekció legyen, csak a legjobbak kerüljenek be a rendszerbe. Azt mindenkinek egyénileg kell mérlegelni, megéri-e azt a plusz költséget vállalni, hogy még két évet az egyetemen tölt, nem a piacon hasznosítja a megszerzett tudást.

XVIII. évfolyam 4. szám

Dr. Dobay Péter: Az egyetemeken az alapképzések mellett felsôfokú szakképzéseket is indítanak, melyek nem diplomát hanem OKJ-s (Országos Képzési Jegyzék) szakképesítést adnak. Sokan gondolják úgy, hogy egy ilyen képesítéssel nehezebb elhelyezkedni a munkaerôpiacon. Azonban tudomásul kell venni, hogy egyszerûen nincs szüksége a magyar gazdaságnak évente 40-50 ezer diplomásra. Egy jó OKJ rendszer egész Európában pontosan kijelöli a munkaerôpiaci szerepet: meghatározott szakmai körben egy meghatározott szintû kompetencia: „ezt meg tudod csinálni, ezzel az eszközzel, ilyen körülmények között”. Pontosan ez kell a középvállalkozó munkaadónak: oda tudsz állni a gép mellé? El tudod intézni ezeket az ügyeket? És: csak ennyit tudok fizetni, a diplomáddal nem megyek semmire! Szerintem jelenleg két baj van: - az Európában szokásos 10-20 szakterület helyett nálunk vagy 300-ból lehet vizsgát szerezni, és évekig a képzô intézmények (és a családok) tetszése szerint lehetett ingyen OKJ képzésben résztvenni. Ma már szigorúan regionálisan döntik el a tucatnyi támogatott szakmai képzés körét – ez persze nem mindig tetszik a diákoknak; - az arisztokratikus, konzervatív társadalmi beállítottság nem becsüli sokra a „szakmai vizsgákat” – pedig ez az, ami a gyorsan változó ipari igényt ki tudná elégíteni: ma egy szakma se bír ki 5-6 évnél többet képzés nélkül, ezt kellene megérteni! Az OKJ ennélfogva nem egyetemi feladat. A regionális vállalatokhoz közel dolgozó, általuk támogatott, a Kamarák és a Munkaügyi hivatalok által felügyelt képzésekre van szükség: felejtsük el az egyetemeket ebben a körben! Más a stílus, mások a módszerek, az eszközök, más a cél, más a beiskolázási kör – ez is egy képzés-szakmai terület, az egyetem egy másik! Sokakban felmerül az a kérdés is, hogy egy „folyékony nyelvtudás” ér-e annyit, mint egy (jobb) diploma? Közepes munkakörökben elképzelhetô. Most vittek el három GAZDINFO-s végzôst egy globális nagyvállalathoz: 50% az angol nyelvtudás értéke! A szakmai többletet (egy szûk szegmensben) majd megtanulja a cégnél. Aki aztán tényleg „folyékony” egy jó pillanatban (egy új projektnél, a külföldi tulaj megérkezésekor, egy jelentôs tárgyaláson, …) – annak nyert ügye van! Hihetetlenül sok kínos pillanatot él át vezetô, aki nem tud (mer) megszólalni – és senki se kíváncsi a diplomájára az adott (fontos) szituációban! Nincs mese: el kell húzni minimum egy félévre, és elkerülni minden hazánkfiát! •

15


SZONDA

FÉSZEK Jövôkép

Osztunk, szorzunk, korrelálunk Ebben a számban hiába kerestek statisztikai elemzést vagy szokásos Szonda cikket. Ez a szám más, mint a többi. Sôt, ettôl kezdve az összes többi más lesz, bár kicsit másképp.. De hogy miben is? Nézzük csak! Írta: Maja Amikor elôdeink létrehozták a Szonda rovatot, céljuk olyan cikkek készítése volt, melyek a hallgatók által kitöltött kérdôívek alapján különbözô statisztikai módszerekkel lettek alátámasztva. Fontos volt a reprezentativitás, a módszerek helytálló használata és az élvezhetôség is. Az elmúlt idôszakban azonban sajnos vagy nem sajnos, de az élvezhetôség került elôtérbe, és jóval kevesebb, fôleg alap statisztikai módszerre hagyatkoztunk. Hogy pontosan mikor és hol kezdôdött el ez a folyamat, nem tudom, de szeretném kiemelni, hogy nem feltétlenül volt rossz ez az irány. A hallgatók igényei folyamatosan változnak, régebben jóval nagyobb hangsúlyt kapott a „száraz” szakmaiság, manapság azonban a hallgatói létszám növekedésével inkább az élvezhetôségre helyeztük a hangsúlyt. Volt a cikkekben egy kis statisztika, egy kis elemzés, és a hallgatók véleményét tükrözte a cikkíró egyéni stílusával és gondolataival ötvözve. Mivel nem hangoztattátok azt a folyosón vagy olvasói levelekben, hogy ez nektek nem tetszik, úgy vélem, nem volt ellenetekre a cikkek ilyen formátumban való megjelenése. Mi viszont egyre inkább úgy éreztük, hogy letértünk arról az útról, amit elôdeink megkezdtek, és tanáraink, illetve az öregebb Fészkesek és régi hallgatók részérôl igény mutatkozott az alapokhoz való visszatérésre. Ezért a jövôben a kérdôívek felépítése megváltozik, jóval több mennyiségi változóra leszünk kíváncsiak, és a minôségi (szöveges) információk szerepe csökkenni fog.

16

Modelleket fogunk tesztelni, hipotéziseket ellenôrizni, korrelációt fogunk vizsgálni, és egyéb hasonló nyalánkságokkal fogjuk a kérdôíveket kielemezni. De térjünk is rá arra, hogy mi lesz a ti szerepetek az új Szondában. Sajnálatos módon az utóbbi idôben a kitöltôk száma, illetve a kitöltés iránti lelkesedés eléggé

megcsappant bizonyos évfolyamoknál. Ez az egyik oka annak is, hogy a mesterképzéses és diplomát író hallgatók által kitöltött „Diploma-kérdôív” elemzése nem jelent meg ebben a számban, – a kitöltôknek itt üzenném, hogy a decemberi számban találkozhatnak majd a diplomás cikkel, tehát nem vesztek kárba a válaszaik. Emellett szeretnénk létrehozni egy állandó kitöltôi adatbázist, akiket csak és kizárólag a Szonda kitöltésének céljából zaklatnánk egy félévben összesen 4-5 alkalommal. Ennek érdekében múlt héten páran már találkozhattatok lelkes Fészkesekkel, akik egy szép négyzetrácsos papírral a kezükben rótták a folyosót, mentek be órákra, hogy elkérjék azon hallgatók e-mail-es elérhetôségét, akik vállalnák ezt a megtisztelô feladatot,

és ez a fajta adatfelvétel november végéig folytatódni fog. Mindössze az e-mail címeteket, a szakotokat, nemeteket és az évfolyamotokat kell megadnotok, mivel a kérdôívezés továbbra is teljesen anonim marad. Amennyiben attól féltek, hogy az elérhetôségeitekbôl ki tudjuk következtetni, hogy kik vagytok, megnyugtatlak titeket: az adatokat ömlesztve kezeljük. Emellett arra kérnénk azokat, akikhez eddig nem jutottunk el, de részt vennének a Szonda elkészítésében, hogy a maja@feszek.pte.hura küldjék el a fent említett adataikat. Fontos még kiemelnünk, hogy a fix kitöltôk mellett azokat sem szeretnénk kizárni a kitöltôk sorából, akik csak egyszer-kétszer szeretnének részt venni a válaszadásban. Nekik továbbra is ott lesz a CooSpace, a Fészek honlapja (feszek.pte. hu), ahol elérhetik aktuális kérdôívünket. Ahhoz, hogy olyan rovatokat, cikkeket, tehát egy olyan Fészket tartsatok a kezetekben, amit jó olvasni, amelyben tetszenek az írások, a forma, a külalak és a tartalom, rátok, hallgatókra is szükségünk van. Így szólhat majd a hallgatókról, létezhet a hallgatókért az újság, hisz a ti közremûködésetekkel tudunk fejlôdni és haladni igazán. Ez azonban igaz a hallgatói élet minden részére, az összes diákszervezetre, akár még a tanórákra is: tegyük a Pécsiközgázt egy igazi pezsgô, interaktív közösséggé, hiszen így lehet élhetôbb, élvezhetôbb az egyetemi élet! Szeretném elôre is megköszönni azoknak a segítségét, akik vállalják, hogy állandó kitöltôi lesznek a Szondának, és aktív részeseivé válnak az egyetemi élet egy újabb szegmensének! •

XVIII. évfolyam 4. szám


SZAKMA

FÉSZEK Ünnepi konferencia Esztergomban

Statisztikai Világnap A Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Statisztikai Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottsága ünnepi konferenciát rendezett a Statiszatisztikai Világnap alkalmából „A világ statisztikája – a statisztika világa” címmel 2010. október 14-15. között Esztergomban. A statisztika szónak ebben az elsô, bevezetô mondatban jelentkezô gyak gyakorisága is már érzékelteti azt a koncentrációt, amiben e tudomány jelen volt ebben a két napb napban a szakmát szép számban képviselô közönség számára. Írta: Tiszberger Mónika Az ENSZ Statisztikai Bizottságának 41. ülése 2010. október 20-át Statisztikai Világnapnak nyilvánította. A megemlékezések témájaként a statisztika eredményeit, alkalmazását, szakszerûségét és hitelességét jelölte meg. A Nemzetközi Statisztikai Intézet (ISI) körlevélben hívta fel a nemzeti statisztikai hivatalok, a nemzeti statisztikai társaságok és a szakmai tudományos élet szervezeteinek, statisztikát oktatóknak a figyelmét, hogy méltó módon ünnepeljék meg az elsô Statisztikai Világnapot. Októberben a világ számos országában különbözô rendezvényekkel, eseményekkel tisztelegtek a szakma elôtt. 300 statisztikával foglalkozó szakember gyûlt össze az Esztergomi Bazilika lábánál, hogy a kitûnô elôadásokkal és a közösen eltöltött idôvel ünnepeljék meg a tudomány hazai megjelenését. A konferencián 5 szekcióban (Nyitóülés, Eltûnt statisztikák nyomában, Kis hazugságok, nagy hazugságok és statisztika, Statisztika a kimûvelt emberfôkért, Mibôl lesz a statisztika?) összesen 23 elôadást hallhattunk. Az elôadók között szerepeltek a KSH és az MTA Statisztikai Bizottságának vezetô munkatársai, az ENSZ Statisztikai Hivatalának képviselôje, professzorok, újságíró, oktatók, kutatók, külföldrôl és belföldrôl is. Hallhattuk az ENSZ fôtitkár (Ban Ki-moon), az ISI elnökének (Jef L. Teugels), az EUROSTAT fôigazgatójának (Walter Radermacher) üzeneteit. Volt szó globális és régi korok statisztikáiról, a Statisztika Etikai

18

Kódexérôl, a statisztikai írni és olvasni tudásról, az oktatás nehézségeirôl, módszertani érdekességekrôl. Karunk három elôadással járult hozzá a programhoz. Mellár Tamás a Stiglitz-jelentés üzenetérôl beszélt, Herman Sándor a következtetéses statisztika alkalmazásának eltéréseit mutatta be az orvos, a jogász, a közgazdász, a mérnök és a meteorológus szemszögébôl a hipotézisellenôrzés példáján, Rappai Gábor pedig „Sok? Kevés? Elég! – Mikor jelentôs egy változás, mikor dôl el egy kérdés?” címmel napjainkra jellemzô társadalmi-gazdasági jelenségeken keresztül (választások, a költségvetési hiány, valutaárfolyamok) mutatta be az arány-, a hányadosbecslés és az okság gyakorlati aspektusait. Sor került díjak átadására is. Pályázni lehetett statisztikai témájú szakdolgozatokkal, TDK dolgozatokkal, doktoranduszok cikkeivel. A szeptemberi folyamatos statisztikai szellemi TOTÓ-t legsikeresebben kitöltôk, illetve a Ki Mit Tud helyezettjei (középiskolás csapatok) is jutalmat vehettek át. A KSH elnöke (Vukovich Gabriella) Fényes Elek díjat adott át Fellegi Ivánnak (professzor emeritus, a Statistics Canada egykori elnöke), Telegdi Lászlónak (a KSH munkatársa) és büszkén írhatom ide, hogy karunk dékánjának is, a statisztika továbbfej-

lesztésében, hatékony gyakorlati alkalmazásában kiemelkedô szakmai tevékenységükért. Számomra, aki a KSH-ban töltöttem öt évet, azóta pedig a negyedik tanévet töltöm a karon, a konferencia és a világnap két nagyon fontos üzenetet hordoz: - A hivatalos statisztika nemzeti és nemzetközi szinten is hozzájárul az élet minden területét érintô döntésekhez, a körülöttünk lévô világ minél jobb megismeréséhez. Ezért elismerés illeti. Ennek a tevékenységnek a bonyolultságát, jelentôségét a hétköznapi embernek is meg kell értenie, és nagyobb bizalommal kell fordulni a statisztikai szolgálat felé. A megértésnek és a bizalomnak a kiépítésére az elkövetkezendôkben nagyobb hangsúlyt kell fektetni. - A statisztikai írni és olvasni tudás nem velünk született képesség. A statisztikának az oktatás minden szintjén szerepet kell kapnia, hogy a ránk zúduló adattömeget a helyzetünknek megfelelô szinten helyesen tudjuk értelmezni, alkalmazni és kommunikálni az iskolástól az újságíróig, a kutatótól a háziasszonyig. Az egyetemi oktatásnak az alapismeretek megerôsítésében és a bonyolultabb módszerek megismertetésében, megértetésében van nagy szerepe. Ahhoz, hogy ezt a célt minél jobban teljesíteni tudjuk, kétoldalú együttmûködésre van szükség. Nekünk, oktatóknak jobban meg kell ismernünk a hallgatói gondolkodásmódot, ennek megfelelô oktatási technikákat kell alkalmaznunk. A hallgatóknak pedig fel kell ismerniük a statisztikai szemléletmód fontosságát, és több figyelemmel, nagyobb szorgalommal kell az elsajátítását elôsegíteniük. •

XVIII. évfolyam 4. szám


SZAKMA

FÉSZEK Beszámoló a konferenciáról hallgatói szemszögbôl

HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövôbeli lehetôségek A HSZOSZ H (Humán Szakemberek Országos Szövetsége) 2010. szeptember 29-én a „HR oktatás M Magyarországon napjainkban és a jövôbeli lehetôségek” címmel tartott konferenciát, melytá elynek a Zsigmond Király Fôiskola adott otthont. Írta: Benke Mariann A rendezvényen számos hazai intézmény képviseltette magát, összesen 22 prezentáció hangzott el, 16 elôadás 14 hazai felsôoktatási intézménybôl, 2 prezentáció határon túli felsôoktatási intézményekbôl, valamint 4 a vállalati körbôl. A rendezvényen részt vettek továbbá oktatók, illetve a Zsigmond Király Fôiskola, valamint – a kari támogatásnak köszönhetôen - a Pécsi Tudományegyetem vezetés és szervezés szakos hallgatói. A regisztrált résztvevôk száma elérte a 180 fôt. Karunkat képviselte a Konferencián Dr. Barakonyi Károly, Dr. Poór József (HSZOSZ elnöke) és Karoliny Mártonné dr. A konferencia egy olyan egyedülálló rendezvénynek számít, amely eddig példátlan módon került megrendezésre, és céljaként a magyarországi HR oktatás széleskörû feltérképezését jelölhetjük meg. Az elôadásokat 15 percben hallgathattuk meg, ezeket pedig rövid beszélgetések, viták követték. Nagy jelentôséget tulajdoníthatunk annak is, hogy nemcsak az intézmények képviseltették magukat, hanem a munkaerôpiac képviselôi is jelen voltak. Szakunk hallgatói külön érdekesnek találták Dr. Bábosik Mária vezetô tanácsadó elôadását, aki a HR szakot végzettek tudását elemezte tanácsadói szemszögbôl. Ez rávilágított arra a paradoxonra, amely a felsôoktatási intézmények elvárásai és a munkaadók elvárásai között mutatkozik meg. Azaz Bábosik véleménye szerint a felsôoktatási intézményekbôl kikerült friss HR diplomások körében még mindig hiányosak a gyakorlati ismeretek. Véleménye szerint HR mûveltségre egészen fiatal kortól szükség van. Dr. Gyökér Irén szerint (egyetemi docens, BME) a HR-nek általános mûveltséggé kell válnia. Azzal a ténnyel is szembesülhettünk - amely nyílt titok a munkaadók körében -, hogy azért még mindig igen fontos az, hogy valaki jó nevû intézményben szerezze meg a diplomáját. Mivel orszá-

XVIII. évfolyam 4. szám

gos szinten számos intézmény indít évente közgazdász képzéseket, ezért az oktatási piac elôbb utóbb telítôdik, vagy már éppen telítôdött. Dr. Farkas Ferenc a fenti problémakör szemléltetésére az „eszkimó és a fókák” példáját hozta fel. Azaz sok fôiskola azzal a problémával küszködik, hogy nincs elég diák, ezért vagy nem tudják elindítani a meghirdetett szakok mindegyikét, vagy van olyan eset,

ahol már a bezárás réme fenyeget. Arra is fény derült, hogy bizony ezekre a problémákra is megoldást kell majd keresni a jövôben. Valamiféle kitörési pont definiálására lenne szükség, amelyek mentén újra versenyképessé tehetik az adott szakokat, vagy éppen karokat. Dr. Dudás Ferenc (közigazgatási elemzô) arról beszélt, hogy ma a közigazgatás nem tud megfelelôen kommunikálni, és a jövôben meg kell tanítani erre, valamint a közigazgatást szimbolikusan „elefántként” írta le. Problémának tekintette azt is, hogy ma a közigazgatásban a HR szakemberek elveszítették a tekintélyüket, amelyet vissza kell szerezni. A konferencia napjaink egyik fontos kérdésével is foglalkozott, méghozzá az a humán erôforrás menedzsment területén megjelenô esélyegyenlôséggel. A Debreceni Egyetem munkatársai, Dr. Berde Csaba és Dr. Dajnoki Krisztina szerint ez azért lényeges, mert Magyarország területén több mint ötszázezer fogyatékos, valamint rokkant nyugdíjas és megváltozott

munkaképességû személy él. Számukra kiemelten fontos, hogy jövedelemmel rendelkezzenek, ám ezen kb. egymillió fôbôl alig néhányuk aktív foglalkoztatott, a jövôben ez is kihívást jelent a HR szakemberek számára. A szakmai elôadók közül ki kell emelnem a karunkat képviselô Karoliny Mártonné dr. elôadását, „A HR oktatás szerepvállalásai a 40 éves Pécsiközgázon” címmel. A prezentációból megismerhettük, hogy hogyan alakult át és nyerte el mai formáját a kari HR képzés. Szó esett arról az idôszakról is, amikor még a HR nem is HR volt, hanem annak részletei a személyzeti osztályok munkájában jelent meg. Mérföldkônek tekinthetô az a változás is, amelyet a Bologna folyamat eredményezett pécsi HR oktatásban. Ez szûkebb, de magas szintû gazdasági ismeretekhez széleskörû, friss szervezetfejlesztési és HR-ismeretekhez, és alkalmazási gyakorlatokhoz juttatta a hallgatókat. Mindezen negyven éves tapasztalatnak köszönhetôen karunkon az elmúlt 15 év során közel 6000 hallgató válhatott – ahogy a tanárnô fogalmazott – felvilágosult potenciális vezetôvé. A karon számos, a szakmával kapcsolatos jegyzet, és publikáció látott napvilágot. A konferencián látottakat és hallottakat öszszegezve elmondható, hogy a rendezvény mind a felsôoktatásban tevékenykedô oktatók számára, mind pedig a hallgatók számára is hasznosnak bizonyult. A konferencián a hazai HR szakemberek - akik sok esetben csak egymás publikációiból értesülhettek a szakmabeli hasonlóságokról - értékes véleménycserét is folytattak. Megismerhették kollegáik törekvéseit, valamint az elméleti oldal képviselôi találkozhattak a gyakorlati oldal képviselôivel, elvárásaival is. Számunkra, vezetés és szervezés szakos hallgatók számára pedig azért volt ez lényeges, mert bepillanthattunk egy kicsit a HR szakterület képviselôinek ún. „boszorkánykonyhájába”. A lehetôségért pedig köszönettel tartozunk a karnak és Tanszékvezetônknek. •

19


SZAKMA

FÉSZEK

REGAneráció – közgáz a térben Amikor felcsapjuk a felvételi tájékoztató könyvet, a következô mesterszakokat at láthatjuk a Pécsiközgáz (alias PTE-KTK) címszó alatt: marketing, pénzügy, vezetésezetésszervezés szervez (magyarul), vezetés-szervezés (angolul) és a ”regionális- és környezet-gazdaságtan” (REGA) mesterszak. Írta: Simon Dániel (JPKSZ) Három szak már ismerôs lehet, hiszen azok az alapképzésben folytatott, már megismert szakok tematikus folytatásai (elmélyítése), a negyedik pedig már régóta megtalálható a Karon, talán az ország egyik elsô ún. mesterképzése volt (az angol képzés). És van a REGA, amelyet nem igazán tud a hallgató mihez kötni, mivel se innen se onnan nem ismeri. Ezért gondoltam, hogy kicsit körülírom Nektek, Kedves Olvasók, hogy mit is takarhat ez a bûvös betûösszetétel: REGA. A regionális tudomány egy olyan ága a társadalomtudományoknak, amely több résztudomány határán helyezkedik el, ugyanis köze van a szociológiához, a földrajzhoz, a közgazdasági és üzleti tudományokhoz, az állam- és politikatudományhoz valamint a településtudományhoz is. Isard szerint: a különbözô társadalomtudományok közös része alkotja a regionális tudományt. Ezt még ki lehetne egészíteni azzal, hogy a regionális tudomány egy másfajta megvilágításba helyezi a tudományágakat, mert egy bizonyos nézôpontból közelíti meg azokat. Ez a bizonyos nézôpont pedig a területi szemlélet. Minden társadalmi és gazdasági folyamat a térben zajlik, azaz a tér valamely pontjához köthetô. Ez a pont térbeli sajátosságokkal rendelkezik, így ezek az ott végbemenô folyamatokra is hatnak. Mint minden tudománynak, így a regionális tudománynak is van alapdefiníciója, vagy inkább meghatározása, melyet a már említett Isard-tól veszek át, aki a következôképpen fogalmaz: a regionális tudomány, mint tudományterület, társadalmi problémákkal foglalkozik, feltáró és elemzô vizsgálataiban a problémák súlypontja a régió, vagy olyan térbeli dimenziókkal rendelkezô egység, amelyre értékelhetô eljárások, módsze-

20 20

rek számos kombinációját alkalmazhatjuk. Innen is látható, hogy mennyire lényeges szerepe van ma ennek a tudománynak, hiszen a térben vizsgált folyamatok gyakorlatilag reális folyamatokat jelentenek. A regionális tudomány kialakulásában a közgazdaságtan játszott nagy szerepet, elsô megjelenése is közgazdasági gyökerûnek mondható, mégpedig az ún. telephely-elméleteknek köszönhetôen. A telephely-elméletek, az üzleti tudományok „Mit termeljek?, Kinek termeljek?, Hogyan termeljek?” kérdését kiegészítve arra a kérdésre keresi a választ, hogy „Hol?, Hova?” telepítsek egy termelô egységet. Azaz fontos, hogy például figyelembe vegyék a szállítás költségét is, hiszen nem mindegy, hogy milyen messzirôl hozzák a nyersanyagot a gyárba és az sem mindegy, hogy milyen meszsze van az a piac, ahol a késztermékeket értékesíteni kívánják. Az elsô ilyen elmélet a 19. században látott napvilágot: ez az ún. termelési vagy koncentrikus körök elmélete, amely

Janus Pannonius

Johann Heinrich von Thünen (1783-1850) nevéhez köthetô. Thünen képet valahova ide kéne rakni! Az elmélet szerint a városhoz közel olyan termékeket érdemes termelni, amelyek frissen fogyasztandóak, amíg a várostól távolabb olyan árut érdemes elôállítani, amelyek értéke van olyan nagy, hogy a növekvô szállítási költség mellett is megéri a várostól távol termelni. Példának Thünen többek között a tejtermelôket említi, akiket a városhoz közeli földekre helyezne. A 19. század második felében az erôteljes iparosítás korában a közgazdászok egy része, így a német Alfred Weber is azt vizsgálta, hogy hova telepítsenek ipari üzemet ahhoz, hogy a legkisebb költséggel jusson el a nyersanyag az üzembe, a késztermék pedig az üzembôl a piacra, azaz szállításiköltségminimalizálásra törekedtek. A modell feltevéseit és eredményeit tekintve mondhatjuk, hogy az ideális telephely az a város, amelyik közel van a nyersanyag-lelôhelyekhez, és így minimalizálja a szállítási költségeket, hiszen a város maga a termék piaca lehet (a modell szerint). Ha a valósághoz szeretnénk közeledni, akkor nem szabad azt feltételezni, hogy csak egy adott piac van, hanem piacok és telephelyek hálózata szükséges, hogy több piac igényeit több telephely elégíthesse ki. Az ilyen szemléletû közgazdasági modellek elsôsorban August Lösch és Walter Christaller nevéhez fûzôdnek, és a települések vonzáskörzeteinek problémáira keresik a választ. Egy-egy település vonzáskörzete Lösch modelljében még kör alakú, majd Christaller elméletében elôször egy kettôs kör (alsóés felsôhatár) jelent meg, mint vonzáskörzet, ami késôbb „átalakult” hatszög alakú területekké, amelyek pontosan lefedték a területet. Érdekességként említendô, hogy Christaller kutatásait és ismereteit a hitleri Német Birodalom is

Közgazdasági ö Szzakkollé zakkollégium akkolléégiu


SZAKMA

FÉSZEK felhasználta a német gazdaság és térszerkezet alakításakor. A regionális tudományban, mint látható az eddigiekbôl is, mindig igyekeztek a kutatók olyan friss eredményeket felhasználni, amelyek éppen jelentôs szerepet játszottak az adott idôszakban (pl. a 19. század végén nem lett volna releváns a mezôgazdasági körökkel foglalkozni, hiszen akkor éppen az ipari termelés virágzott). A II. világháborút követôen a regionális tudomány már láthatóan több ágon kezdett foglalkozni az egyes térségekkel: azok növekedési, fejlôdési és társadalmi kérdéseivel (növekedés-elméletek, centrum-periféria kialakulása). A fejlettek egyre fejlettebbek lettek, a perifériára szorulók egyre nehezebb helyzetbe kerültek, és ezt a folyamatot a gazdaság gyorsulása még jobban felerôsítette. Az 1970-es években a nyersanyag - és gazdasági válságok miatt több tradicionálisan gazdag és komoly iparral rendelkezô régió vált pár év alatt lecsúszott térséggé, ami a fenntarthatatlan gazdasági szerkezetüknek volt köszönhetô. A regionális tudomány ebben az idôben került elôtérbe, ugyanis vizsgálhatta azt, hogy milyen gazdasági folyamatok játszódnak le az adott térségben; milyen földrajzi változások mentek ill. mennek végbe (új városok, régi városok viszonya, agglomerációk ki alakulása); a lakosság, mint potenciális munkaerô (azaz termelési tényezô) kiáramlik-e, avagy megmarad ott; milyen gazdaságfejlesztési stratégia alkalmazható egy-egy település, kisebb települési közösség, egy megye akár egy egész régió vagy ország esetében. Az Európai Gazdasági Közösség (EGK) 1975-ben hozta létre az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (az Európai Szociális Alap már 1958 óta létezett), mintegy finanszírozási hátteret adva az európai regionális politikának. A regionális politika felbukkanása pedig szintén az 1970-es évek gazdasági válságainak volt

köszönhetô, hiszen jórészt emiatt alakulhattak ki olyan jelentôs különbségek az EGK területén belül, ami szükséget teremtett arra, hogy a területfejlesztés a nemzeti szint mellett közösségi szinten is megjelenjen. Az EGK-n és késôbb az Európai Unión belül az a kérdés, hogy ki milyen összegû és milyen támogatásra számíthat, mind a mai napig egy lényeges és fontos kérdés marad, ugyanis a támogatások jelentik a gazdasági és társadalmi elmaradottság leküzdésének az alapját egy-egy településen, kistérségben, régióban vagy országban. Nem véletlen, hogy egyre lényegesebbé válik az olyan szakemberek képzése, akik képesek a területfejlesztés, mint tudomány, magas szintû mûvelésére, azaz ismerik a vonatkozó jogszabályokat, a területi sajátosságokat, a térség gazdasági és társadalmi jellemzôit, tehát azokat a tényezôket, amelyek segítségével könnyen meghatározható lesz, hogy milyen eszközzel és miként kell „hozzányúlni” az adott térséghez, hogy az elindulhasson a fejlôdés és a gazdasági prosperitás útján. Persze itt most egy leegy szerûsített képet láthatott a Kedves Olvasó, a valóság ennél jóval szövevényesebb és bonyolultabb. Mára a regionális tudomány egy kiterjedt tudomány lett: részben az új regionális gazdasági elméleteknek (új gazdaságföldrajz) köszönhetôen kapott közgazdasági Nobel-díjat Paul Krugman, a regionális politikai kérdések a mindennapi politika komoly tényezôivé váltak, a társadalommal kapcsolatos problémák egyre súlyosabbak az egyes térségekben, amelyek kezelésre szorulnak. A 20. század végére ez a

Janus Pannonius

problémakör kiegészült az élô környezet fokozott figyelembe vételével, a fenntartható fejlôdés eszméjének szem elôtt tartásával, akár egy kis közösségrôl legyen szó, akár egy egész országról. Ebbôl is látszik, hogy elengedhetetlen a megfelelô szakemberek képzése ezen a tudományterületen is. 1996 óta található meg a PTE-KTK képzési palettáján a regionális- és környezeti gazdaságtannal foglalkozó képzés (az országban az elsô és jó ideig az egyetlen ilyen szakirányú képzés), amelynek célja az, hogy a közgazdász hallgatók megismerkedjenek a társadalmi-gazdasági folyamatok területi oldalával is, értsék, lássák és képesek legyenek megoldani azokat a problémákat, amelyek felmerülnek ezen a téren. A képzés elindítója és vezetôje Dr. Buday-Sántha Attila tanszékvezetô, egyetemi tanár. A képzésben a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának (MTA RKK) munkatársai is részt vesznek, az oktatók egy részét ôk adják. Ebben a tanévben „REGAneration” néven isme ret ter jesztô elôadássorozatot is indított az RKK, amelynek elsô három elôadása 2010. november-december során zajlik le (következô elôadás: 2010. december 2.). A folytatás 2011 tavaszán következik további számos elôadással, amelyeken a nagyérdemû a regionális tudomány egyes szakterületeinek legnagyobb magyarországi mûvelôit láthatja. • A szerzô a JPKSZ végzett tagja, jelenleg a PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola hallgatója.

Közgazdasági Szakkollégium

21


SZAKMA

FÉSZEK Szakdolgozat

Az Informatikai Innovációk értékelése

Egy fiatal terület, ahol a bizonytalanság és a bizalmatlanság erôs, ám minden jel arra mutat, hogy az elk elkövetkezendô évtized egyik legmeghatározóbb ága lesz. ségeire vagy hozamaira koncentrálnak, de léteznek többtényezôs, összetett értékelési eljárások is, amelyek lényege, hogy valamilyen többdimenziós szempontrendszer alapján törAz informatikai fejlesztések nem olyan réténik az adott beruházási projekt értékelése, a gen kerültek be igazán egy-egy hazai vállalat beruházás üzleti értékelésének meghatározávérkeringésébe. A hazai és a nemzetközi tanulsával.” (Erdôs [2009]) mányok, cikkek az innovációk megtérülésére Természetesen egy beruházás értékelésére az hívják fel a figyelmet, de a felmérések ugyanaka legmegfelelôbb módszer, hogy az adott prokor jelzik a vezetôk bizonytalanságát, ami lasjekt sikerét vizsgáljuk, és a szerint értékeljük, sítja a fejlôdés tényleges ütemét. Éppen ezért hogy mennyire valósította meg a hozzá fûzött fordulhat elô, hogy az elavult informatika csökreményeket. Úgy gondolom azonban, hogy ez kenti a hatékonyságukat, miközben a fejleszténem a megfelelô megközelítése ennek a problésekre szánt pénzek felesleges helyekre érkezmának. Sok esetben ezek a vezetôk a saját kanek. Sok hazai vállalatnál képtelenek felmérni pacitásaikkal sincsenek egészen tisza munkatársak felkészültségéhez és a tában. A dolgozatom célja pedig terület igényeihez megfelelô informaA governance modellek: Ha általánosan a feltérképezésrôl nem is született még modell az nem az, hogy egy még be nem vezetikai eszközöket, így felesleges kapaciüzemeltetésrôl, találunk már hatékony darabokat. Egy ilyen modelltett, teljesen új informatikai rendszer tásaik keletkeznek a ki nem használt nek lehetne nevezni akár a dolgozat központjába helyezett e-business várható sikerére vagy bukására prólehetôségekbôl, vagy mindez többletbûvös kocka modelljét is, de véleményem szerint a két fogalom nem báljak következtetni. Nem is az, hogy munkát és kiadást okoz. A kezdeti fedi egymás, mivel a kocka sokkal inkább hasonlít egy térképre. Ezinformatikai beruházásokat versedrága eszközparkot és késôbb a csakáltal jobban prezentálható, míg a governance modellek jobban alkalnyeztessek más beruházásokkal, és ugyan költséges licenceket kiszervemazhatóak. Ezt a különbséget lényegesnek tartom. Egy sarkított ezen belül más informatikai beruházésekkel hidalták át, amelyek merôben példával élve, ha gépjármûvásárlást tervezünk és érdeklôdésünk az zásokkal. Ez ugyanis minden esetúj típusú szolgáltatóvállalatok létreautók felé egy átlagemberé, sokkal meggyôzôbbek azok a képek, ameben egyedi, mint ahogyan minden jöttét eredményezték. A fejlôdés lyek az autó idealizált képét mutatják, mint egy pontos mûszaki leírásokat tartalmazó füzetnek. De még ha érdekel is minket a téma, egyes beruházás is az. Sokkal inmindezek ellenére nem zajlik olyan akkor sem valószínû, hogy a vásárlás vagy az üzemeltetés közben kább, hogy a vállalat alkalmazásait, gyorsan, mint amit a technikai fejlôdés minden apró részletrôl tudni szeretnénk. Azonban ezek a modellek szolgáltatásait összegyûjtve felehetôvé tenne, ennek pedig nemzetnagyban segítenek minket abban, hogy a rendszer gyenge pontjait, ltérképezhetôvé váljanak azok a teközi felmérések szerint az Informatikai vagyis a fenn említett ki nem használt kapacitásokat, feltérképezzük. rületek, ahol szükséges lehet a fejés Vállalati vezetôk bizonytalansága Stratégia nélkül egy technológia nélküli folyamatos tûzoltás lenne lesztés, vagy ahol ki nem használt lehet az egyik oka. Mivel még nemzetcsak bármilyen rendszer üzemeltetése. Governance modellek például kapacitások vannak. Választ adok rá, közi szinten is viszonylag fiatalnak az ITIL vagy a Cobit. hogy melyek azok a területek ahol a számít ez a terület, kicsi a szakmai és vállalat jelen van és melyek azok, a tapasztalati tudás, ami bizalmatlanjövedelmezôségének vizsgálatára, mivel eze- ahol érdemes lenne jelen lennie. Mint a téma ságra adhat okot. A nem megfelelô hozzáállás okának a nem ket kötelezô jelleggel, esetleges versenyhátrá- iránt érdeklôdô, a szakirodalom projektmegvamegfelelô informálást tartom. A pusztán szám- nyok elkerülésének érdekében, sokszor lósítási javaslatait átugorva magam próbáltam viteli megközelítés az informatikai eszközpar- mindennemû gazdasági kontroll nélkül valósí- meg feltérképezni az IT fejlesztések hatásainak következményeit. A munkámhoz ezért nem kot veszi célba. Egy informatikai beruházást tották meg (Strassman [2002]). „Ma már számtalan módszer és eljárás léte- konkrét projektekre alkalmazott modelleket hasonló módon kell kezelni, mint egy normális beruházást, de az eszközök értékét nem sza- zik kimondottan a vállalatok IT-projektjeinek vettem alapul, hanem az informatikában beköbad egyenlôvé tenni azok hasznával. A ’90-es értékelésére és rangsorolására, jóllehet az ilyen vetkezett változásokból és már ismert számviteévek szigetszerû megoldásai ma már nem lé- módszerek leírásával jobbára csak az ezredfor- li és menedzsment modellekrôl készítettem el teznek, az informatika átszövi a vállalatok min- duló után megjelent nemzetközi szakiroda- egy értékelést aszerint, hogy azok mennyire alden területét. Ezen megállapítások ellenére a lomban találkozhatunk. Ezek között megtalál- kalmasak egy vállalat IT rendszerének bemutanaprakész technológia fenntartása a legtöbb hatók olyanok, amelyek csak a beruházás költ- tására. A dolgozatomban a menedzsment, mar-

Írta: Cselik Péter

22

vállalkozás számára megfizethetetlen anyagi megterhelés. A menedzsment és marketing területérôl megismert modellek jelenleg nem elég beszédesek ahhoz, hogy ilyen jelentôs kiadásokat indokolhassanak. Ezeken keresztül vizsgálva azonban nagyobb hatékonysággal tudjuk a rendszer értékét megítélni, hiszen ezek a modellek a humán erôforrásra helyezik a hangsúlyt. Az itt használt, sok esetben szubjektív megítélések azonban nagyobb lehetôséget biztosítanak a tévedésre. Megfigyelhetô, hogy a 90-es években a fejlettebb országok vállalatainak a többsége nem fordított kellô hangsúlyt az IT-beruházások

XVIII. évfolyam 4. szám


SZAKMA

FÉSZEK keting és számvitel területérôl fogok segítségül hívni különféle modelleket. Bemutatom ôket és egy az e-business bemutatására megalkotott modellel felvázolom a Pécsi Tudományegyetem Informatikai Igazgatóságát. Az itt leírtakat egyfajta felvezetô gyakorlatnak szánom egy összetettebb munkához, melynek a célja egy új, önálló modellt megalkotni kifejezetten erre a területre. Egy olyan modellt, amely már nemcsak a szolgáltatások rendszerezésére alkalmas, hanem gyors összehasonlítást is lehetôvé tesz. A dolgozat célja röviden: egy IT-térkép készítése, amely megfelelôen informál, egyszerû és megfelelôen összefoglalja a szervezeten belül található IT területeket. A Modell elkészítését minden esetben egy közös nyelv létrehozása elôzi meg. Ez alatt értendô a szakkifejezések és az alapfogalmak egységes keretbe foglalása, hogy ne lehessen másképpen értelmezni. Egy dinamikusan bôvülô területnek ugyanis óhatatlanul megvan az a veszélye, hogy egy fogalmat sokféleképpen is lehet magyarázni, elég csak a vállalati érték fogalmának meghatározására gondolni, és láthatjuk, hogy a magyarázat attól függ, hogyan szeretnénk azt vizsgálni. A governance modellek mindegyike a közös nyelv létrehozásával kezdi a munkát. Az oka ennek, hogy a rendszerrel vagy a fogalomkörrel kapcsolatba kerülôk ne beszéljenek el egymás mellett, mintegy bábeli zûrzavart okozva. Én is így jártam el az Igazgatóság elemzésénél. A közös nyelvkészletet pedig az Igazgatósági gyakorlatom alatt megismert Szolgáltatáskatalógusból kezdtem feltölteni. A bûvös kocka megközelítés szerint, az ebusiness egy olyan teret alkot, amelyet három dimenzió egyértelmûen azonosít. Maga a modell rugalmasnak készült ahhoz, hogy az újdonságokat könnyedén bele lehessen illeszteni - akár utólagosan is. Természetesen az alább ismertetett rendszer dimenziói is csak bizonyos keretek között mozoghatnak. A könyvben lefektetett keretek nagyon hasonlóak a már ismert PEST-analízishez. A tanulmányban a gazdasági környezetet, a társadalmi környezetet, a versenykörnyezetet, a pénzügyi/tôke környezetet és az Internet penetrációt jelölte meg a szerzô, mint lehetséges befolyásoló tényezôt. Az utolsó fogalom az Internethez, így pedig az e-business megoldásokhoz való hozzáférési (hálózati infrastruktúra) lehetôségeket fejezi ki számokban.

XVIII. évfolyam 4. szám

Az elsô dimenzió meghatározza, hogy kik vesznek részt az e-business világában, a második dimenzió megmondja, hogy ezek a szereplôk mit végeznek ebben a környezetben,

a harmadik pedig az alkalmazott módszertant, technológiát azonosítja. Vagyis egy „KIK? MIT? HOGYAN?” kérdéskörbe helyezi a témát. Az e-business teret a szerzôk végesnek képzelik el, és a fent ismertetett dimenziók egyértelmûen azonosítják ezt a véges teret. Mindhárom dimenziót 5 részre osztották a szerzôk. Ezt lehetôség lenne tovább bôvíteni, ám célszerû inkább megtalálni a megfelelô csoportosítást minden dimenzióban. A PTE Igazgatósága a tankönyvhöz képest a szereplôkben tért el egymástól. Ezt arra alapoztam, mivel a PTE nem tekinthetô a versenyszektorban tevékenykedô vállalatnak, így a szereplôket tekintve más lesz számára a centrumban. Ám hasonló technológiákkal kerül kapcsolatba, mivel számára konkurenciát jelenthetnek a versenyszektor informatikai cégei, akiknek megvan a lehetôsége rá, hogy akár olcsóbban is ellássák ugyanazt a szolgáltatást, ami az egyetem mûködését teszi lehetôvé, hiszen ez a piacon is kapható megoldásokból áll össze. Az Igazgatóság rendelkezett már egy a szereplôkre vonatkozóan megfelelô csoportosítással. Ezt használtam fel az öt szakasz meghatározására, ennyiben térve el a tankönyvi modelltôl. Ez a csoportosítás eltért attól, amit elôször gondoltam, amit azzal magyarázok, hogy az Informatikai Igazgatóság kommunikációiból hallgatóként csak nagyon keveset tapasztalunk, illetve ismerünk meg egyetemi éveink során, az is többnyire egyetlen karhoz van kötve. A munka jelentôs részét tehát nem a kifelé történô kommunikáció, hanem a szervezeten belüli jelenti. A hallgatókkal az Infor-

matikai Igazgatóságnak közvetlen kapcsolata nincs, ezt a feladatot a karok és a hallgatói szervezeti egységek látják el. A második dimenzió tartalmazza azokat a tevékenységeket, amelyeket el kell látnia az IT-nek. Ezen belül nem láttam értelmét a hagyományos modell módosításának, mert hasonló feladatokat kell ellátnia más személyek felé, mint arról már olvashattunk is az e-business bûvös kockát bemutató részben. Tehát a folyamatok menedzselése, az szervezet menedzselése, a tudásmenedzsment a tranzakciók és a kommunikáció az az öt tényezô, amellyel ezt a dimenziót a leghatékonyabban lefedhetjük. A technológia alatt azokat kell számításba venni, amelyek jól összefoglalják és elkülönítik az egyes területeket. Ide szintén megfelelônek találtam változtatás nélkül átvenni az eredeti modellben szereplô 5 területet. Az e-tranzakciók, az online kommunikáció, a dokumentum és adatmenedzsment, a vállalatirányítás és a mobilitás fogalmak úgy gondolom ezúttal is jól lefedik ezt a dimenziót. Mivel ezek a területek mind jelen vannak a szolgáltatás katalógusban nem találtam rá okot, hogy változtassak rajtuk. Így megszületett a három dimenzió melyek alá a fent felsorolt fogalmakat beilleszthetem. A behelyettesítéseket elvégezve kaptam meg, hogy a PTE Informatikai Igazgatósága milyen területeken vesz részt a szolgáltatásaival az e-businessben. A kapott kocka jelen állapotban prezentálásra alkalmas ugyan, ám mondanivalója kimerül a területek ismertetésében és összefoglalásában. Ezt szeretném kibôvíteni késôbbi tanulmányaim során egy olyan saját tervezésû modellel amilyenrôl a cikk elején már írtam. Ehhez azonban már a megfelelô mértékû empirikus tudás meglétét is szükségesnek érzem. • Források: Boros Petra - Szekfû Balázs [2008]: Tanulmányok az információ- és tudásfolyamatok világából VIII. , 165 - 178 o. Erdôs Ferenc [2009]: A kis- és közepes vállalkozások informatikai beruházásai és azok megtérülési lehetôségei Magyarországon.

23


KILÁTÓ

FÉSZEK

Kalandozás a téridôben

Számtalan tanulmány és modell lát folyamatosan napvilágot azzal kapcsolatosan, hogy miként is jöhetett létre a világmindenség. A legutóbbi értekezés szerzôje, Nikodem Poplawski szerint például oly módon, hogy tulajdonképpen egy másik kozmosz „szülötte” a mi univerzumunk, mégpedig egy féreglyuknak köszönhetôen. Írta: Vad Endre Az Indiana University kutatója nem kevesebbet állít, minthogy egy másik univerzumhoz tartozó égitest összeomlása révén akkora tömeg és energia sûrûsödött össze viszonylag kis térben, hogy egy úgynevezett fekete lyuk jött létre, amely átjárót nyitott a téridôben, és ezen a féregjáraton átjutó anyagból jött létre világegyetemünk. Maga az elmélet elsô olvasatra úgy hangzik, mintha egy meglehetôsen elrugaszkodott sci-fi regénybôl olvasnánk fel részleteket, ugyanakkor az alapját képezô fogalmak a csillagászat legkomolyabb tudományos kutatásainak tárgyát képezik. Hogy kicsit jobban megértsük mi is az a fekete lyuk, illetve milyen tulajdonságokkal rendelkezik, érdemes röviden áttekinteni a fizika ide vonatkozó alapfogalmait. A fény központi szerepe Aki kicsit is érdeklôdik a téma iránt, már tudhatja, hogy a fekete lyukak olyan gravitációs erôvel rendelkeznek, amelybôl a szökési sebesség meghaladja a másodpercenkénti háromszázezer kilométert, azaz a fény sebességét, így semmilyen anyag nem távozhat a belsejükbôl. Na de, ne szaladjunk ennyire elôre. Ma már egy tanult ember számára trivialitás a fénysebesség vonatkoztatási rendszertôl független, állandó volta, ugyanakkor ez századokkal ezelôtt korántsem volt ennyire egyértelmû. Akkor még az a feltételezés élt, hogy a világûrt egy éter nevû anyag tölti ki, és a fény ehhez képest halad fénysebességgel. Hogy egy könnyen érthetô példán keresztül szemléltessük a problémát, legyen a Föld egy hajó, amely egyenes vonalú egyenletes mozgást végez a tengeren, amely az étert szimbolizálja. Tegyük fel, hogy van egy madarunk (ez a fénysugár), amelyet, ha feldobunk, akkor minden esetben 20 km/h sebességgel halad a tengerhez viszonyítva. A korabeli kísérletezôk gondolatmenete szerint, ha sikerül megmérni a madár sebességét a hajóhoz képest (pl. a hajó két végében elhelyezett órák segítségével), akkor meg lehet azt is mondani, hogy pontosan mennyivel halad

24

te, hogy a természeti törvények minden vonatkoztatási rendszerben azonos alakúak, azaz a mozgás kimutathatatlan. Hangsúlyozandó, hogy ez csak lokálisan igaz. Bizony, ez egy olyan kijelentés, ami elsôre meghökkentô lehet, hiszen mindannyian álltunk már liftben, és éreztük annak gyorsulását. Ugyanakkor, egy lefüggönyözött liftben semmilyen fizikai kísérlettel nem tudjuk kimutatni, hogy a kabin gyorsul, vagy olyan gravitációs mezôben állunk, amelyben a gravitációs gyorsulás megegyezik az emelkedés gyorsulásával. Egy körhinta esetében sem lehet megkülönböztetni a tehetetlenségi erôt a gravitációs erôtôl (Eötvös torziós inga kísérletei alapján). Persze globális összefüggések rendszerében eldönthetô a kérdés, hiszen ott már centrális irányultságúak a graviTér és idô A kísérlet eredményének paradoxonát a tációs erôk. tértôl független, abszolút idô fogalmának elveGörbült téridô tése oldja fel. Ekképpen nem tekinthetünk el Habár a speciális relativitáselmélet választ adott attól, hogy milyen mérési módszerrel határozzuk meg a teret és az idôt. A relativitáselméle- a fénysebességgel kapcsolatos kérdésekre, az eltet megelôzôen, Galilei és Newton úgy gondol- lentmondás továbbra is fennállt, miszerint a graviták, hogy a természeti törvények minden egye- tációnak a fénynél gyorsabban kellene terjednie, nes vonalú egyenletes mozgást végzô rend- máskülönben a testek távolodásával megváltozszerben ugyanolyan alakúak, és az idô a vonat- nának a rájuk ható erôk nagyságai. A megoldás koztatási rendszerektôl függetlenül, abszolút ismét csak Einstein nevéhez fûzôdik, és pedig az módon telik. Ezzel az állásponttal szemben he- általános relativitáselméletben öltött testet. Enlyezkedett el Albert Einstein, aki azt állította, nek értelmében a téridô nem sík, hanem meggörhogy minden eseményhez rendelt tér és idô bül a benne lévô összes test és energia által, így adatokat, a bekövetkezés helyén, lokálisan kell leírására az euklideszi geometria nem alkalmas. megmérni. Szerinte ezek nem kezelhetôk kü- Ennek a geometriának az egyeneseit a két pont lön, ezért bevezette a téridô fogalmát, amely közötti minimális ívhosszú görbék definiálják olyan abszolút geometriai fogalom, amelynek (gömbfelületen a körök), amelyeket geodetikusokpontjait térképeken ábrázolhatjuk tér és idô koordinátákkal. Ezek a vonatkoztatási rendszerek. Ez alapján lassulnak a mozgó órák, és rövidülnek a tárgyak a mozgás irányában. Mindez olyan egyszerû alapelvekbôl következik, mint a fénysebesség vonatkoztatási rendszertôl független, állandó volta, illetve a természeti törvények azonos alakja az inercia rendszerekben. Einstein tovább ment egy gondolattal, és feltételeza hajó. Azt a meglepô végeredményt kapjuk, hogy a madár sebessége a hajóhoz viszonyítva ugyanannyi, mint a tengerhez viszonyítva. A valódi experimentum Michelson és Morley nevéhez fûzôdött, akik 1887-ben a Föld mozgási sebességét szerették volna megmérni a fény segítségével, mégpedig oly módon, hogy a mozgási iránnyal megegyezô és az arra merôleges fénysebességeket hasonlították össze. Az eddigiekhez képest, nem meglepô módon, azt kapták, hogy a két mérési adat megegyezik, azaz ebbôl adódó következtetésként glóbuszunk vagy egyhelyben áll, vagy a fény az éterhez és a Földhöz viszonyítva is ugyanakkora sebességgel halad. És lôn: eppur si mouve.

XVIII. évfolyam 4. szám


KILÁTÓ

FÉSZEK nak neveznek. Gravitációs kölcsönhatás a testek között nincs, hanem (kémiai/fizikai tulajdonságoktól függetlenül) azok a görbült téridô geodetikusain, szabadon, saját vonatkoztatási rendszerük órái szerint egyenletesen mozognak. Természetesen, ha ezt az egyenletes mozgást levetítjük a térképekre, és három dimenzióban szemléljük (eddig négy dimenzióban gondolkodtunk, mivel az idôt is bevettük), akkor gyorsuló mozgást kapunk, amely csupán a görbült geometria következménye. Ismét egy egyszerû példán keresztül válik teljesen érthetôvé ez az állítás. Ha feltesszük, hogy valaki egyenletes sebességgel halad az Egyenlítôbôl indulva a Föld valamelyik fôkörén, akkor ugyan azonos ívhosszokat hagy maga mögött, de a térképen mindez már gyorsuló mozgásként jelentkezik. Hogy ezt belássuk, rajzoljunk egy gömböt, alá és fölé pedig két, egymással párhuzamos támasztó síkot; osszuk az egyik körívét egyenlô szakaszokra, majd húzzunk az északi érintôpontból húrokat a szakaszpontokon keresztül, mégpedig oly módon, hogy a vonalak az alsó síkot is metsszék. Az elmélet kimondja továbbá, hogy a fénynél gyorsabban semmi sem haladhat, maga a fény pedig terjedésekor egy kúpot formál, amely a benne lévô események határait adja meg. Egy belsô pont mögött annak abszolút múltja, elôtte pedig abszolút jövôje található, a határait pedig nyilván nem lépheti át. A görbült téridô nem feltétlenül fedhetô le egyetlen térképpel. Az egyes térképekrôl kimaradhatnak tartományok. Ezeket az úgynevezett eseményhorizont határolja el egymástól. Ilyen tartomány a fekete lyuk. Mivel a téridô fizikáját leíró egyenletek hangsúlyozottan lokálisak, nem dönthetô el egyszerûen az a kérdés, hogy vajon ugyanahhoz a világegyetemhez tartoznak-e, vagy sem. Ha igen, akkor bizonyos esetekben zárt idôhurkok jöhetnek létre, és találkozhatunk fiatalkori önmagunkkal. Ha nem, akkor a fekete lyukak kapukat nyitnak más univerzumokhoz. Tér és idô tehát nem abszolút fogalmak, és nem is függetlenek. A világegyetem eseményeivel kölcsönösen formálják egymást. Fekete lyukak A világ keletkezését leíró elmélet közismert, tudniillik a Nagy Bummal már gyerekkorban sokat találkozhattunk enciklopédiákat lapozgatva, vagy különbözô ismeretterjesztô célzattal készült filmeket, rajzfilmeket nézegetve. Ha itt visszautalunk Nikodem Poplawski elméletére, akkor – Hawking szavaival élve – megállapíthatjuk, hogy a „kezdet” elôtt történtek nélkülözhetô ismeretek, hiszen nincsenek befolyással jelenük alakulására. Maga az ôsrobbanás azonban fontos

XVIII. évfolyam 4. szám

pont a cikk gondolatmenete szempontjából. A hipotézis szerint ugyanis, mielôtt az univerzum elkezdett tágulni, csak a szingularitás létezett, ami annyit tesz, hogy a világegyetem sûrûsége végtelen volt, csakúgy, mint a téridô görbülete. A féreglyukak belsejében is pontosan ilyen szingularitást találunk, ezt pedig Roger Penrose 1965-ös eredményei alapján gondoljuk így. A brit matematikus a relativitáselmélet, illetve a gravitációról rendelkezésre álló ismeretanyag alapján jutott arra a következtetésre, hogy a csillagok, a belsejükben zajló kémiai és fizikai folyamatok miatt, összezuhanhatnak saját gravitációjuk hatására, és két és félszeres Nap-méret esetén (a Chandrasekhar-határ felett) nullaméretûre zsugorodhatnak. Mivel a felületük így zérus, a térfogatuk pedig eltûnik, fekete lyukak jönnek létre, tehát a téridô görbülete végtelenné válik, és minden anyag eltûnik, mintha ott sem lett volna, csak a gravitáció marad utána. Ez pedig olyan hatalmas erô, ami a fényt is elnyeli. Úgy kell az egészet elképzelni, mintha kifeszítenénk egy hatalmas gumiterítôt, amelynek egy részére egy súlyos vasgolyót dobva az erôsen meghajlana, majd a végén kicsúcsosodna. Ha létezne egy ûrhajó, amely képes lenne elérni a fénysebességet, és megközelíteni egy féreglyukat, akkor az elôször az eseményhorizonttal találná szembe magát. Ez a négydimenziós felület ott alakul ki, ahol a fénykúp sugarai már nem tudnak kilépni a gravitációs mezôbôl, így a mögötte zajló események láthatatlanokká válnak a külsô szemlélô vonatkoztatási rendszerébôl nézve. Ebbôl következôen anyag csak befelé mehet, kifelé nem. Abszolút idôfeltevés hiányában pedig arra következtetésre jutunk, hogy az eseményhorizont mögött a totális jövô (vagy múlt) rejlik. Így a külsô szemlélô számára az a pillanat, amikor az ûrhajó átlépi az eseményhorizontot, végtelennek tetszik, hiszen amennyiben látná az eltûnését, azzal megsértené az oksági törvényt. Ezzel szemben az ûrhajóban tartózkodók saját órájuk szerint véges idô alatt elérnék azt, leperegne elôttük az univerzum teljes története, majd – minden valószínûség szerint – a szingularitás atomdarabjaikra tépné ôket. Van azonban egy másik eshetôség is, amely forgó csillagok esetén fordulhat elô, ahogy azt Poplawski alternatívája is állítja. Az elsô, aki megoldotta eme eshetôség fennállása esetén az Einstein-egyenleteket, az Roy Kerr ausztrál fizikus volt. Eredményei értelmében féregjáratok (Einstein-Rosen hidak) jöhetnek létre, amelyek átszakítva a téridôt, kaput nyithatnak egy (fizikai jellemzôiben a miénkkel megegyezô) másik univerzum felé. A járat végén egy olyan

lyuk keletkezne, ami kifelé sugározza az anyagot, ezt fehér lyuknak nevezzük. Ez az általános relativitáselmélet idôszimmetria feltevésébôl következik. Tehát a fekete lyukak által elnyelt anyag egy másik dimenzióban, az univerzum egy ismeretlen pontján, vagy netán egy párhuzamos világegyetemben „köpôdik ki”. Erre persze semmilyen bizonyíték nem létezik, csupán matematikai modellek következtetésirôl beszélhetünk. • Források: - E. F. Taylor – J. A. Wheeler – Téridô-fizika - Stephen Hawking – Az idô rövid története - http://www.csillagaszat.hu - http://www.ujgalaxis.hu/ebooktar/ einstein/nter1115.htm

Ez történt NOVEMBERBEN…

29 éve: Magyarország felvételét kérte az IMFbe és a Világbankba. (1981.11.09) 54 éve: Kádár János miniszterelnök kormánya leteszi a hivatali esküt. (1956.11.07) 57 éve: A magyar labdarúgás napja, a londoni 6:3 emlékére. (1953.11.25) 58 éve: A Csendes-óceánban felrobbantották az elsô hidrogén bombát. (1952.11.06) 82 éve: Elkészült az elsô szinkronizált rajzfilm, Walt Disney’s “Steamboat Willie” c. filmje, melynek fôszereplôje Mickey egér. (1928.11.18) 96 éve: Nagy-Britannia hadmûveleti területnek nyilvánította, és elaknásította az Északi-tengert. (1914.11.02) 100 éve: Elkészült az elsô kaszkadôrös filmjelenet: egy ember égô hôlégballonból ugrott folyóba. (1910.11.12) 118 éve: Kirobbant a Panama-botrány. Korrupció és hûtlen kezelés miatt bíróság elé került a Lesseps-féle csoport, amely a csatorna építésére koncessziót kapott. (1892.11.10) 151 éve: Elkészült a fizikus és feltaláló Jedlik Ányos dinamója. (1859.11.14) 220 éve: Pozsonyban magyar királlyá koronázták II. Lipótot (egyidejûleg német-római császár és cseh király), aki bátyja, II. József halála után vette át a hatalmas birodalom kormányzását. (1790.11.15) 241 éve:Orvosi fakultás jött létre a nagyszombati egyetemen, ez a szervezett orvosképzés kezdete Magyarországon. (1769.11.07) 255 éve: Földrengés sújtotta Lisszabont. Több mint 60 000 ember halt meg. (1755.11.01) 510 éve: András-napon a lányok böjtöltek, csak három szem búzát ettek, három csepp vizet ittak, s akkor megálmodták, hogy ki lesz a férjük. (1500.11.30) Forrás: www.ezenanapon.hu

25


LEHÚZÓ

FÉSZEK EKF és a haverok

Tudiközpi, és ami elôtte van

„Közlemény a jelenbôl: Paul Slazinger, aki idôrôl idôre maga is tart szépírói épírói VRÛÛÛ VRÛÛÛ, visszatért az életünkben, és milyen TÁDÁDÁDÁDÁDÁDÁ ÁDÁ módon! Úgy látszik, minden meg van bocsátva. Most odafent BOMBOMBOMBOMBOM, mint a bunda. bunda Ha felébred, majd meglátjuk, amit meg kell VÓÓÓÚÚÚúúú. A springsi önkéntes SANY SANYIB*MEG!!! NEODA!!! hozta ide múlt éjjel, éjféltájt…” Írta: yogeebear Hiába. Nincs mit tenni. Ez az olvasási élmény is áldozatul esett annak a gépezetnek, amit mi csak szerény egyszerûséggel magyar valóságnak hívunk. Mert mi sem természetesebb, mint a 2010-es évre történô elôkészületeket 2010 novemberében befejezni. Ha befejezik. Majd egyszer. Az UNIV-ban próbálok olvasni. Nem megy valami fényesen. És ez csak egy szépirodalmi mû, mi lett volna, ha épp vizsgára próbálok készülni? Hopp! Nemsokára arra is sor kerül! És ha addigra nem végeznek a munkálatokkal? Ó, hát akkor majd elmegyek a szép, új, csendes Tudásközpontba. Hisz ezért van. Hehe. A minap megbüntettek 2500 szép magyar ropogós Forintra. Mert a Penny-nél parkoltam. Éjjel. És azt ugye nem szabad. Parkoljon a hülye UNIV-os a helyén. És máris itt a másik történet.

Amikor elkezdték a munkálatokat, minden autóra kitettek egy A4-es lapot, amely tájékoztatta az érintetteket, hogy pár napon belül lezárják a parkolót, ezért kérik, addigra helyezzük át jármûvünket annak érdekében, hogy tudjuk használni azt a parkolón kívül is. Eddig stimmel. Elkezdôdtek a munkálatok, a parkoló üresen állt. Majd leálltak a munkálatok. A par-

26

koló megtelt. A korlát és a szalag ugyanis eltûnt, se híre, se hamva. Nem lepôdünk meg, hiszen az útjavításokból a 30-as táblákat is rendszeresen „kinnfelejtik”, mikor már rég se híre, se hamva a korlátozás eredeti okának. Mindenki szépen visszaszokott, mire megint lezárták a parkolót. Két héttel késôbb, felhívás nélkül. Mit ad Isten, mikor kedvességbôl mégis inkább más állomást keresnék jármûvemnek, kihajtás közben beáll elém keresztbe a markolós, kiszáll és rágyújt. Majd amikor szólok neki, hogy ha már megáll, öt méterrel arrébb tegye, hogy ne álljak itt, mint a hülye, akkor az én édesanyám csuklik. Mondjuk az övé is. De legalább a felhívás még korrekt idôben jött. Ezután kezdett elpofátlanodni a helyzet. Az oldalsó parkoló bejáratához amolyan névtelen sír jelleggel kiraktak egy tájékoztatót két összetámasztott raklapra, mely szerint a holnapi napig kérik eltávolítani a jármûveket a parkolóból. Éjjel pedig megindult a bontás. Nem kevés kopácsolással és káromkodással. Amikor egy szerelô- és tuningmûhely mellett laktam, mindig csodálkoztam, hogy reggel 07:30-kor kezdik a motorhangolást és kihúzatáspróbákat. Az ablakomtól 2,65 méterre. Megmértem. Azóta már azon is csodálkozom, hogy miért épp éjjel munkáskodnak. Délután véletlenül sem csinálnak többet lapáttámasztásnál. Egy ismerôsöm meg van gyôzôdve róla, hogy ennek köze van a munkafelügyeletis munkatársak munkaidejéhez. Adók, ügyeskedés, miafene. Hihetônek hangzott. Mindezek miértjére még nem sikerült rájönnünk. Néhányan az építô személyzet munkakedvét okolják. Mások a fônökük kapzsiságát. Megint mások az alvállalkozók alvállalkozóit,

és nagyban a bürokráciai és jogi kusza hálókban látják az akadályt. Végül, de nem utolsósorban, ott vannak azok, akik szerint mindenki más hibás. Amiért nem háborodunk már fel a hasonló eseteken. Amiért nem panaszoljuk be azokat, akik akadályozzák az infrastruktúra kiépítését, lefölözik azt a keveset is, ami erre jut. Amiért nem vált ki közfelháborodást a vizitdíj. Amiért nem vonulunk ki tömegesen, amikor állambácsi megpendíti a tandíj ötletét. Egyetértek. Hagyjuk magunkat, mert ezt tanultuk szüleinktôl. Ez a kelet. A szocialista hagyaték szüleink és nagyszüleink korából. A hit, hogy ha fel merjük emelni a hangunkat valami ellen, eltaposnak, börtönbe vetnek, és egy életre megbélyegeznek. Aztán vannak azok, akik ezt tudják, és gátlástalanul kihasználják. Tudják, hogy nyáj vagyunk, és ha nem lehetnek pásztorok, hát lesznek farkasok. Ôk rájöttek. Átlátják a mátrixot. A sok öltönyös és kékgalléros gengszter, a vásárolható lelkiismeretû jogászok, a korrupt közgazdászok, a köpönyegforgató vezetôk és politikusok – nem hibáztatom ôket. Nem ôk a hibásak. Mi vagyunk. Te és én, akik megengedjük nekik. Akik nem formálunk kollektívát, és akadályozzuk meg együtt az utcánk, városunk, hazánk süllyedését. Hogy mit tanácsolok? – teszi fel jogosan a kérdést a Nyájas Olvasó. Menjünk nyugatra, tapasztaljunk, és hozzuk haza a tapasztalatokat. Valamiért mûködik a világ Németországban. Nincs sikkasztás, nincs torrentezés, nincs hónapokig tartó szötykölôdés tíz méter macskakövön. És amit leraktak, nem kell egy hét múlva felszedni. Hass, alkoss. Gyarapíts. •

XVIII. évfolyam 4. szám


LEHÚZÓ

FÉSZEK Változtatsz vagy sodródsz tovább?

Te beállsz a sorba? Soka közhelynek, elcsépelt semminek nyilvánítják majd a következô sorok Sokan mondanivalóját. d Ha százszor körberágott csont, akkor százegyedszer is meg kell rágnunk, mert társadalmunkban - joggal mondhatom - lassan több lesz a bamba birka, mint az okos tavalyi kos.

Írta: Dimbu Miért indulnál a másik irányba, ha a többi már kitaposta azt a bizonyos ösvényt, amely egy átlag – sokak szerint normális - ember életformájának helyes útja? Elôttünk a minta… így sokkal könnyebb. Nincs szükség saját vélemény kialakítására, hiszen egyszerûbb birkák módjára beállni a sorba, és azt tenni, amit a többi. Elrettentés céljából íme egy kis ízelítô bárány létembôl: Lady Gaga legújabb slágerére ébredek, egész jól nézek ki így korán reggel, 12:00kor. Gyorsan készítek is pár fényképet magamról az új kabátomban, ami épphogy eltakarja köldököm fölét. Persze csak a tükör elôtti pózolás a megengedett, és csak úgy, hogy látszódjon a fotón a méregdrága rózsaszín fényképezôm. Már késô délután van, amikor az utolsó újonnan készült képcsit is feltöltöttem a facebookra. Ha már itt csüngök a világhálón, belekukkantok pár bárgyú vetélkedôbe, és nézem a versenyzôk szánalmas izgulását. Kis idô elteltével már megérkezett az elsô tíz like a fotóimra. Még jó, hogy kiraktam ôket az üzenôfalra, különben senki nem venné észre. Valaki már kommentet is írt: „Van a kabcsidon mobcsi telcsi tarcsi?” Gyorsan reagálok valami semmitmondót, a lényeg, hogy minél több angol szót ékeljek a mondandómba, hogy elég trendy legyek. Jaj! Majd’ elfelejtettem kiírni, hogy kapcsolatban vagyok. Danival már egy hete ismerjük egymást, és már túl vagyunk az elsô veszekedésen. Az évfordulót is kiírom, hogy mindenki lássa, milyen jól bírjuk, és e kapcsolat biztosságát még a horoszkópom sem cáfolta meg. Még megvárom a gratuláló kommenteket „Édesmézescukorkák vagytok kukackák!” -,

XVIII. évfolyam 4. szám

amelyek szintén az üzenôfali kipakolás miatt érkeznek. Erre a facebook-mániára a barátnôim szoktattak rá. Nem voltam ám ilyen. Barátnôim? Ugyan már, nincsenek is barátaim. Nincs idôm az emberekre. Maradjunk az ismerôsök kifejezésnél. Este van már, amikor izzítom a Titkok és szerelmek címû örök klasszikust, ahol a férfiak is bátran sírnak és Juan de la Cruz bevallja Lucianának, hogy tudja, ki a lánya, de a nevét nem árulhatja el. Talán majd a következô epizódban. Miért mindig a legizgalmasabb résznél hagyják abba? Nem elég, hogy az egész életem egy stressz, még ez is! Sebaj, szerencsére a legújabb LG LED-es LCD kijelzôs tévémen elôre tudom pörgetni a tévéadást, így nem kell az egész holnapi napomat izgalomban töltenem. Mintha minden más tiszta happy volna. Kedvenc telenovellám izgalmai mellett még ott van az a számla, amely figyelmeztet, hogy meddig kell törlesztenem az újonnan vásárolt 253 literes fagyasztószekrényt. Nem volt mit tenni, meg kellett vennem. Már az összes szomszédomnak van, nehogy már én lógjak ki a sorból. Pont én?! Miközben azon agyalok, hogy fizethetném ki a fagyasztón kívül még a részletre vett kocsit,

csengetnek. Megjött a pizza. Gyorskaján élek már egy hónapja. Olykor, hogy ne legyen túl egyhangú az étkezésem, le szoktam ugrani a McDonald’s-ba pár fûrészporos hamburgerért. Még szerencse, hogy csak egy emelet választ el a kedvenc gyorskajáldámtól. Nem bírnék ki még egy percet a liftben. Vacsi után kapok egy sms-t. Danitól jött. Szakított velem, mert érzelmileg túl sok vagyok neki. Még ilyet! Nem gond, amúgy sem jött be a stílusa. Leugrom, illetve a lift leugraszt még egy kis repetáért. A szerelmi bánatra fogom. Úgy könnyebb lesz majd kibékülnöm azokkal a csúnya, hatalmas számokkal a mérlegen, amelyekkel nap mint nap megküzdök. Felkarolva a túlélôcsomagot hazamegyek, illetve arra a helyre, amit az otthonomnak nevezek. Valójában sosem fogom annak tekinteni. Amikor itt tartózkodom olyan, mintha valami azt súgná, hogy nekem csak az anyagiak számítanak. Hogy boldog vagyok- e? Igen. Legalábbis úgy érzem. Boldog vagyok, mert sikerült bent maradnom a nagy fogyasztóakolban, és nem csúsztam le, mint az aluljáró szomorú koldusai. Viszont… van itt még valami. Ürességet érzek. Hiányt. Érzem a tudattalanságot. Nincs személyiségem, identitásom. Utálom az életem. Nem tudom, hová tartok. Kétségbeesem. Sírok. Nem akarom, hogy az idô csak úgy elszálljon felettem, és úgy érezzem a végén, hogy hiába születtem. Nem akarok így megöregedni, a gyerekeimet ebben a szellemben nevelni és majd nézni, ahogy összevesznek a hullám fölött azon, hogy melyiké legyen az a sok szemét, amit egész életemben kapargattam, amit magaménak éreztem. Van még idôm változtatni? Nehéz lesz. Muszáj lesz. •

27


LEHÚZÓ

FÉSZEK ”A tévé a szem rágógumija”

Mit is nézünk valójában? „A tévé a szem rágógumija” – ahogy azt még gimis éveim alatt egy nagyon bölcs tanerô megfogalmazta. És tényleg: riasztó statisztikák adnak számot arról, hány órát néznek tévét ét az emberek naponta – ráadásul nem csak a felnôttek. Napjaink gyermekei szinte mind különféle szórakoztató mûsor mûsorokon nônek fel. Na de mit is látnak tulajdonképpen?

Írta: Mystic Kisebbik testvérem pont öt éves, és bár egy nagycsaládban a vele foglalkozókban sosincs hiány, az „általános mûveltség” részét képezô Minimax adásait azért ô sem hagyhatja ki. Thomas a gôzmozdony, Noddy és barátai… csupa aranyos kis mese. Semmi erôszak, semmi rossz bácsi; sôt, ha valaki nagyon figyel, még meg is tanulhatja, hogy kell kedvesen és elôzékenyen viselkedni, miért kell okosan közlekedni és mire van szükségünk, ha fôzni akarunk vagy házat építeni. Jó dolog, hogy a gyerekek végre nem a lövöldözôs-gyilkolászós dirrdurron nônek föl. Na de mi van velünk, nagy gyerekekkel? Este hazaérek, bekapcsolom a tévét… kapcsolgatok… kapcsolgatok… keresgélek… mit találok? Esetleg nézhetem, ahogy kis hazánk „celebjei” a konyhában bohóckodnak, hogy lenyûgözzék egymást a titokban manipulált vacsorakölteményekkel, vagy éppen jól elszidják a másikat, aki nem fôzött elég egzotikusat, a drága hozzávalókról már nem is beszélve! A hétvége az önjelölt sztároké, akik a régi korok celebjeit sem kímélve bizonygatják vélt, illetve valós tehetségüket a könnyekig meghatódott, odaadó közönségnek. De „csak egy maradhat!” Ja, ez egy másik mûfaj… Vasárnap esténként – feltételezzük! – az egész család leül egy kellemes, közös tévénézésre, hogy végigizguljon egy-egy ezer éves, agyonvetített, idealizált családi filmet, aminek a végén a gonosz elnyeri méltó (vicces) büntetését, a jók pedig boldogan élnek…

28

Hogy a mûsorújságot teljesen lefedjük, a fentieken kívül meg kell még emlékeznünk az egyre nagyobb létszámban és gyakorisággal jelentkezô különféle sorozatokról, amelyek bizony komoly függôséget okoznak az átlagember számára. Ez talán nem is lenne akkora baj, csakhogy a nagy gyerekek fejét már egyáltalán nem a közlekedésre és házépítésre vonatkozó okosságokkal tömik… A sorozatoknak sok fajtája van, mindenki válogathat ízlés szerint! Ha valaki csöpögôs, tömény romantikára vágyik, annak az argentin szappanoperák mindig kellô szórakozást biztosítanak, végignézheti, hogyan csalja meg José Armando tizenkettedszer is Rosalindát, és milyen álnok tervet eszelt ki újabban Constanza, hogy az odaadó szerelmeseket végleg szétválassza. Azoknak, akik egy kicsit borzongani is szeretnének, a vámpíros-vérfarkasos, romantikus teleregények készséggel állnak rendelkezésére gyakorlatilag minden este, az igazi adrenalinfüggôk pedig naponta izgulhatnak Mac Tailorért, Horatio Caine-ért és kollégáikért, hogy megtalálják a gyilkost, mielôtt lecsap egy újabb áldozatra. Ha valakinek ez sem lenne elég, még mindig ott vannak a szívszaggató, mégis romantikával fûszerezett, esetenként humorosba forduló kórházi sorozatok – ízlés dolga. Nem újdonság, hogy a fiatalok rajonganak az idealizált, játékosan könnyedén elvégezhetô gimnáziumban játszódó pompomlányos-focicsapatos amerikai tinisorozatokért. A fôhôsök „hétköznapiak”, a helyzetek „életszerûek”, csakúgy, mint a

magyar díszletek között játszódó, „átlagos” családok életét mintázó társaik esetében. De idôvel a kategóriák is változnak, alakulnak, egymásba mosódnak… így lehet, hogy az állatbarátok és a technikakedvelôk együtt drukkolhatnak Rex felügyelônek, Charlie majomnak vagy a szuperintelligens, luxus BMWnek – tetszés szerint. Na de álljunk csak meg! Mi köze van a betörôket elfogó majomnak vagy a beszélô autónak a való élethez? Ahhoz mondjuk nem sok. Na és a kórházi sorozatoknak, ahol a beteg hosszas szenvedés után, a mûsoridô lejárta elôtt öt perccel szinte varázsütésre felkel? Semmi. Hát a krimik fôhôseinek, akik egy szál golyóálló mellényben (vagy anélkül) törnek be az állig felfegyverzett terroristák fôhadiszállására egy csapat szkafanderes kommandós kíséretében? Ugyan kérem! Ezek után sokakban felmerülhet a kérdés: miért is jó ez nekünk? Miért nézünk ennyi mindent, ha egyszer tudjuk, hogy nem igaz? Illetve… tudjuk egyáltalán? Felismerjük, hogy amit látunk, az NEM a valóság? Nos, itt a baj! Nem. Nem ismerjük fel. A többség - gyakorlati tapasztalata nem lévén – elhiszi, hogy a távoli Amerikában az élet tényleg habostorta. Ott mindenki boldog, és minden olyan szép, mint Hollywoodban: a nyomozók elkapják a rosszfiúkat úgy, hogy közben egy karcolás sem éri ôket; a szelíd, de okos lányok bekerülnek a drukkercsapatba és boldogan élnek a focicsapat hirtelen jó útra tért hátvédjével; a csodadoktorok pedig megérzés alapján gyógyítják jajgató pácienseiket. A szerelmesek végül mind egymásra találnak; a szeretô feleség pedig harmadszorra is megbocsátja, hogy az exférje megcsalta, sikkasztott és elrabolta a saját gyerekét (a rendôrség tudta nélkül természetesen), majd jó útra tér és boldogan élnek… a szokásos. NA NEEE! Ha az emberek használnák a realitásérzéküket… •

XVIII. évfolyam 4. szám


LEHÚZÓ

FÉSZEK Óda a zenei iparhoz

És te milyen zenét hallgatsz? Egy úújabb színpadi színész adott ki poplemezt. Nem is lenne baj, ha nem éreznénk a színvonalváltást. ást.

Írta: Mazsola Már a filmeknél is ott a probléma, hogy ami mûködik színpadon, az nem mindig mûködik a sugárzott médiában. Másra van igény élôben, más közönség elôtt, mint a monitoron, a hangfalak közremûködésével. Szép dolog az, ha egy mûvész mindig kutat az újabb és újabb lehetôség után kreativitása kifejezésére, vagy ahogy mondani szokták, új kihívásokat keres. De ha egy elismert elôadó úgy dönt, olyan mûfajban próbál szerencsét, ami igényességben jóval kevesebbet követel, mint amiben hôsünk eddig teljesített, felmerül a kérdés, hogy mi lehet a célja mindezzel? Fejlôdésrôl nemigen beszélhetünk, maximum csak a pénztárca telítettségét illetôen. Vagy az átlag fiatalság hozzáállását, nyitottságát szerette volna megváltoztatni a mûvészetek irányában? Végülis elképzelhetô, hiszen a befolyásolható, sokat sikonyáló, mindenki által jól ismert tinilányoknak szükségük van példaképekre, az utat mutató tûzoszlopokra. Akkor inkább egy olyan valaki legyen, aki tudja, mi az a moll hangsor, mint a néha szôke parókában parádézó, néha barna hajú amerikai üdvöske. Egy tanult színész jobban meg tudja mutatni, mi is az a kreativitás, nem igaz? Csak sajnos itt is van egy kis bökkenô. Az elsô kiadott szám ugyanis elég ismerôsen csenghet a (nem is túlságosan) vájtfülûek számára. Itt meg kell állnom

XVIII. évfolyam 4. szám

egy kicsit a fejtegetésben, hogy bemutathassak egy Magyarországon már bevált receptet a zenei kiadók repertoárjából. Ez az úgynevezett „sampling” vagy „publishing dal”. A zenei alapot tehetséges (vagy nem annyira tehetséges – mindenki a maga szája íze szerint dönthet) zeneszerzôk megírják, és a kiadók annyi bôrt húzhatnak le az alkotásról, amennyi csak belefér. Ez pedig, ahogy a turpisság leleplezése után az elôadók szabadkoznak, nem plágium. Természetesen azért van most itt errôl szó, mert ebben a helyzetben is egy már meglévô számot dolgozott fel újdonsült popsztárunk. Ráadásul nem is valami eldugott kis országból származót, hanem a brit Xfactor második helyezettjének albumán is megtalálható dalocskát. Lehet, hogy csak én élek egy álomvilágban, de nem azért zenél valaki, hogy saját magából adjon át valamit a hallgatóközönségnek? Nem azoknak kéne a legnagyobb sztároknak lenniük, akik saját maguk képesek alkotni valamit? Miért akar valaki zenész lenni, ha nem a saját üzenetét közvetíti, hanem egy idegenét? Persze nem kell félreérteni, tudom én, hogy Cseh Tamás sem a saját szavait írta dalba, de a zenét ô szerezte és a végsô dal egy intenzív együttmûködésbôl született. Valami nagyon félrecsúszhatott a zenei világban. Most lehet egy vállrándítással azt felelni, hogy ez eddig is így volt, és berakni a lejátszóba a legújabb Lady Gaga albu-

mot. Lehet a médiát hibáztatni és azt mondani, hogy a többieket ez úgysem érdekli. De ebben mindenki felelôs, ugyanúgy, mint ahogy minden másban is, ami körülöttünk történik. Ha valaki megkérdezné tôled, miért az a kedvenc számod, mit válaszolnál? Mert elgondolkodtató, megindító a szövege? Mert a zenéje magával ragad, és ha meghallod, legszívesebben lecsuknád a szemed, hogy csak arra koncentrálj? Mert olyasvalaki mutatta, akinek sokat adsz a véleményére? Vagy, csak mert elég sokszor hallottad a rádióban és megmaradt a dallama a fejedben? Nem akarok én itt prédikálni a konzumerizmus és a tömegmédia káros hatásairól. De érdemes megállni egy percre és elgondolkodni, vajon mit ad neked a minden nap újrahallgatott zene, vagy a film, aminek a szövegét már kívülrôl fújod. Ez akkor is igaz, ha a mû, amirôl beszélünk az úgynevezett alternatív kategóriába sorolható. Mert annak is megvan a divatja. Az említett színész motivációja még mindig ismeretlen számomra. Elképzelhetô, hogy egyszerûen csak egy nagyobb körben szeretett volna elismert lenni. Ebben vajon mi a csábító? Az, hogy rád mosolyognak az utcán? Hogy jólesik az elismerés, mikor autogramot kérnek tôled? Gondolom, ezek mögött rejlik a válasz. De egy intelligens ember beláthatja, hogy a siker, amit csak azzal érsz el, hogy szép hangod van, nem az igazi. Csak anynyit jelent, hogy jó volt a sajtósod. Hiszen fantasztikus hangú elôadókkal Dunát lehetne rekeszteni. Ha azonban tényleg az ismertség volt a lényege ennek az albumnak, akkor már csak Eötvös Károly szavaival üzennék: „A népszerûség nagy kincs, sok nemes öröm forrása. De vagy gyönge, vagy hitvány lélek az, aki a népszerûséget célnak tekinti.” •

29


SZELLEM

GONDOLATÉBRESZTÔ

FÉSZEK

A teljesség igénye nélkül Maximalizmus – valamely elv, követelés, igény túlhajtása, mértéken en felüli követése. Napjainkban a társadalom két szélsôség felé irányul: a maximalista emberek felé felé, s azo azok felé, akik félvállról veszik az élet nagy dolgait. Vajon melyik a kedvezôbb irány? Létezik az ara aranyközépút? Írta: Pró „Hol a határ az igényesség, a maximalizmus, a kötelességtudat és a megfelelési kényszer között? Nem egyszerû megállni, hogy ne tegyél még többet és többet, ha így vagy bekódolva: te legyél a legokosabb, a legjobb” – állítja Bácskai Júlia, pszichológus. Biztos több ilyen esettel találkozott már, de én nem értek egyet a megállapításával. Nem hiszem, hogy csak akkor törekedhetünk a tökéletességre, ha mi aka-

30

runk a legjobbak, legokosabbak lenni. Ez inkább egyéni érdek lenne – véleményem szerint. Mai világunkban jellemzô a bizalomvesztés; az emberek már semmit sem bíznak a másikra, inkább önmaguk járnak el az adott ügy sikerének érdekében. Ha ilyen szemszögbôl nézed, akkor is azt mondanád, hogy a maximalizmus nem jó dolog? Egyesek szerint a tökéletességre, legjobbra való törekvés a depresszió elôszobája. Igaz, azt be kell látnunk, hogy senki sem tökéletes, mindenki követ el hibát. Jómagam úgy vagyok vele, hogy egy-egy komolyabb feladatot szívesen elvégzek magam, így ha bármilyen gond van vele, az csak az én felelôsségem. Be tudom osztani az idômet, kalkulálni tudok a részeredményekkel, s valamilyen szinten a lelkemet is megnyugtatom, hogy a saját ellenôrzésem alatt van a munka. Szeretek precízen dolgozni, s törekszem arra, hogy a legjobbat adjam le egy-egy beadandó, cikk esetén. Hiszen ha már én nem vagyok megelégedve az irományommal, mit fog szólni a tanárom, a szerkesztô? Persze van olyan is, amikor úgy érezzük, kiadtunk mindent magunkból, a feljebb való még sincs megelégedve velünk. Ilyenkor újra neki kell állni, de a ”csalódottságot” részben enyhíti az, hogy a saját elvárásainknak azért eleget tettünk. Sose tudtam megérteni, mi a jó abban, ha csak félvállról vesszük a dolgokat, megelégszünk minden esetben egy kettessel a vizsgák alkalmával – természetesen itt kivételt képez a makroökonómia vagy a gazdaságmatematika tantárgy. De akkor is, nem úgy állsz neki, hogy mindent le tudj írni, amit csak tudsz? Ez a felnôttek világában sincs másképp. Elég korán megtapasztalhattam, milyen is dolgozni, élesben, nem csak alkalmi munkaként, ráadásul határidôre. Több ajánlatot is kaptam már – s itt most nem hencegni szeretnék. Inkább csak érzékeltetni azt, hogy nem kell mindig megelégedni egy dologgal, mikor ott van egy újabb lehetôség, amit ha jól csinálsz, még feljebb ke-

rülhetsz a képzeletbeli ranglétrán. Most mondhatjátok: nagy dolog, plusz egy sor belekerül az önéletrajzomba – néha ez az egy sor is meghatározó lehet! Miért akarod megkerülni a hegyet, ha egyszer felmászhatsz a csúcsára is? Persze, megspórolod vele a fáradtságot, viszont sosem láthatod azt a gyönyörû kilátást, ami csak odafentrôl kínálkozhat számodra. A maximalizmus viheti elôre társadalmunkat – csak végre meg kéne találni azt az alternatívát is, amin érdemes haladni! S a legfontosabb, Sík Sándor (Ember maradj!) szavaival élve: „Mikor kapod Végsô napod, Nincs tudni agy. Fontos csak egy: ember maradj!” Többen esnek bele abba a csapdába, hogy a végletekig tökéletesen hajtják végre a ”mûveleteket”, ám személyiségük teljesen meghanyatlik. Mások a külvilágnak akarnak megfelelni, ezzel elveszítve saját prioritásukat. Sajnos én is az utóbbi csoportba tartozok: igyekszem eleget tenni az elvárásoknak, néha úgy is, hogy az egyéni érdekeimet háttérbe helyezem. Lassan be kell látnom/ látnunk: nem lehet, lehetetlen mindenkinek megfelelni, és nem is szabad! Sokan próbálják ezt egyenlôvé tenni a maximalizmussal, pedig ez két külön dolog, véleményem szerint – de ennek bôvebb kifejtése már filozófiai határokat feszegetne. Gondolkodj el tehát azon, mennyit ér neked az, hogy karriered legyen, hogy elismerjék azt, amit csinálsz. Dolgoznál-e többet magasabb fizetésért, vagy linkeskednél, s maradnál a biztosnál – ha még biztosnak mondhatunk bármit is a XXI. században… Mutasd meg, mennyi tehetség van benned! DE: Ember maradj! •

XVIII. évfolyam 4. szám


FÉSZEK

GONDOLATÉBRESZTÔ

SZELLEM

Befogadás - szelekció Egyik nagymamám mondta mindig, mikor életében meglátogattam, hogy: „Gabikám, tanulj, mert magadnak tanulod.” Amellett, hogy bölcs gondolat, maximális igazságtartalommal is bír. Írta: Petz Gábor Úgy gondolom, hogy tanulmányaink, sôt, egész életünk során alapvetôen kétféle olyan dologgal (készségekkel, elméleti anyaggal, eljárásokkal, stb.) kerülünk szembe, amiket el kell sajátítanunk. Az egyik ilyen halmaz, amely számunkra kedvesebb, érdeklôdünk annak elemei iránt, esetleg komolyan foglalkozni szeretnénk vele (velük) a késôbbiekben. Bizonyosan mindenki fel tud sorolni régi (vagy éppen mostani) kedvenc elméleti, gyakorlati vagy készségtárgyakat, érdeklôdési pontokat. A másik ilyen csoportot azok az ismeretek képezik, amelyeket életünk során jó esetben csak néhányszor érintünk, nem valók kedvünkre, nem szeretnénk hosszabb távon foglalkozni velük. Természetesen nem vitatom, hogy ha valaki el kívánja sajátítani valaminek a legmélyebb ismereteit azért, hogy ezen a területen késôbb kiemelkedô felkészültséggel, versenyképes tudással rendelkezzen, ahhoz hosszú, kemény és kitartó tanulási folyamat szükségeltetik. Ellentmondásom alapvetôen a második ismeretcsoportra vonatkozik. Úgy gondolom, hogy minden tanulási folyamat elôtt meg kell határozni egy célrendszert. Mit szeretnénk megtanulni? Mennyire kívánunk benne elmélyülni? Miért szeretnénk mindezt elsajátítani? Mire szeretnénk felhasználni? Ezek a célok nyilvánvalóan képlékenyek, sôt, sokszor csak a tanulási folyamat közben születnek meg, és a fenti kérdésre adott válaszok határozzák meg a tanulás

XVIII. évfolyam 4. szám XVIII

minôségi és mennyiségi jellemzôit. Ha az élet egy bizonyos területe közel áll ahhoz, amit meg akarunk tanulni, akkor érdemes komolyan elmélyedni ebben a témakörben, hogy a fô tanulási célunkat elérhessük. Ha azonban nagy a távolság a vizsgált témakör és a tanulási cél között, akkor úgy gondolom, hogy ha kelleténél több energiát fektetünk ennek a témakörnek a megtanulásába, akkor ezzel erôforrásokat vonunk el a tanulási folyamattól, amely így kevésbé lesz hatékony és eredményes, mintha az iménti idôt, pénzt, energiát nem ebbe a távolabbi, hanem az elsajátítani kívánt területbe fektettük volna bele. Természetesen felállítható egy sorrend a tanulási céltól vett távolság szerint, és egy dolog minél közelebb van tanulási célunk témájához, annál többet érdemes foglalkozni vele. Nézzük meg mindezt a gyakorlatban. Ha valaki kiemelten érdeklôdik a dinoszauruszok iránt, és képzett, elismert paleontológus szeretne lenni, akkor érdemes tanulási célként kitûznie a paleontológia tudomány elsajátítását. Most vegyünk néhány másik tudományterületet, és vizsgáljuk meg, hogy mennyire fontosak egy paleontológus munkája során: anatómia, asztrofizika, marketing. Ahhoz, hogy tanulmányozhassa az ôshüllôk evolúcióját, illetve magukat az ôshüllôket, feltétlenül szükséges a testfelépítésük ismerete, így az anatómia, és különösen a gerincesek anatómiájának alapos ismerete nélkülözhetetlennek tûnik a paleontológia gyakorlásához. Az asztrofizikában is fellelhetünk kapcsolódási pontot, hiszen egy aszteroida becsapódása okozta a dino-

szauruszok kihalását; ennek a becsapódásnak a hatásait pedig nem lehet (asztro)fizikai ismeretek nélkül vizsgálni. A marketing esetében viszont már nehéz kapcsolódási pontokat felfedezni, így a szûkösség elve szerint hôsünk minden egyes marketinggel eltöltött percével egy paleontológiával eltöltött percet von el saját magától, ami sok ilyen percnél már nyilvánvalóan hatással lesz az illetô tanulási céljaira. Ha belegondolunk, saját tanulmányainknál is megfigyelhetôek ezek a jelenségek. Már eldöntöttük, hogy közgazdasági egyetemen szeretnénk továbbtanulni, mégis biológia témazáróra kell felkészülnünk; tudjuk, hogy az egyetem elvégzése után sohasem fogjuk használni, mi mégis valahogy a fejünkbe gyömöszöljük a likviditási csapda függvényének levezetését. Természetesen nem baj, hogyha az embernek van egy általános mûveltsége, és nem jön rá a köhögési roham, vagy a kimehetnék, ha egy társaságban épp Rembrandt-ra terelôdik a szó, de ha valamiben igazán kiugróan eredményesek szeretnénk lenni, akkor az ehhez kevésbé szorosan kapcsolódó ismeretek befogadására tett erôfeszítéseinknél igenis érdemes határt szabni, mert szerintem nagyon kevés olyan zseniális elme létezik, aki egyszerre két, távolabbi dologban is világszínvonalon képes teljesíteni. Az iménti gondolatmenettel természetesen nem az a célom, hogy fellázítsam a hallgatókat a kar tárgystruktúrája ellen, sôt, arra sem szeretnék buzdítani senkit sem, hogy mostantól csak a vizsgái felére készüljön. Sokkal inkább azt szeretném sugallni, hogy érdemes egy-egy túlizgult tantárgy elôtt végiggondolni, hogy az adott tárgy mennyire segít minket hozzá, hogy ebben a rövid életünkben minél elôbb azzá válhassunk, amivé szeretnénk: sikeres, céltudatos, anyagilag stabil profivá. •

31


SZELLEM

FÉSZEK

A felh felhôôk közül Egy földöntúli dallam szólalt meg szelíden s halkan. Szép lassan szétmorzsolrzsolta az eget, megváltozott minden, s lehullt az összes lepel. Ô, ki rabláncon áncon szenved, egyedül a varázslatos hangot hallja, s húz felé erejét felemésztve szívének minden sarka. szenv Magányos föld ez, hiszen minden szava elvész halkan. Magá Sötétség borított mindent, csupán egy villanyoszlop világította meg a kies talajt. Egy kôszikla homályos vonalai látszódtak, mely szilárdan állt, s az elmozdíthatatlanság illúzióját árasztotta. A pislákoló fény peremén megmozdult egy aprócska ujj, majd a kéz, és a fénybe lépett ô. Csörömpölés hallatszott, láncokon vonszolták, melyek testébôl álltak ki, s a sötétbôl elôtérbe taszították. Nekitámaszkodott a sziklának, de az nem mozdult, hisz túl nagy volt. Véres sebek és zúzódások borították testét, hajdani fehér és büszke szárnyai vörösre festve, görcsösen lefelé lógtak. Lábain remegve állt, tolni próbált. Láncok húzták testét, feszítették, húzták, nyúzták. A sötétbôl morajló zajokat hallott, sokan voltak, s mind ôt figyelték. Ereje végén térdre rogyott, s minden elcsendesült. Kapkodta, zihálta a levegôt, karjait a földnek támasztotta, lenézett a talajra, melyet hulló csillagcseppek árasztottak el. Hirtelen furcsa illatot érzett, megfordult, s a fémek csikorgó zaja szelte szét a csöndet. Szíve vad dobogásba kezdett. - Éreztem már ilyet – mondta, de szavai elvesztek a térben. Azonban a lánc hirtelen vadul megrándult, s ô visszafor-

dult. Ez kizökkentette az emlékezés mámorából, mellyel egy pillanatra elszabadult. Ostor csattogása hallatszott, mely mélyen a húsba vágott. Minden újabb csattanás összerántotta testét, s elviselhetetlen kínok között hullatta könnyét. A negyedik csapásnál felszakadt a düh szívének minden porcikájából, s teljes lényével ordított. - Gyere hát és végezd be! Megfeszült a teste, szeme csak úgy szikrázott, megrázkódott a föld, s erôs, fényes hullám áradt belôle, s világította be az egész teret egy másodpercre. Látszott annak minden mocska, minden zaj forrása, s a sokakat a félelem elárasztotta. Majd újra sötétség borult mindenre, elfáradva, lassan hullt a sárba, s csönd lett. Érezte az illatot megint, és egy furcsán ismerôs dallamot hallott, pedig ahol ô volt, soha nem szóltak dalok. Szíve már fáradtan s nehezen dobogott, azonban most erôsen zakatolt. Eltûnt minden, a láncok, a szikla, a por, és egy üres búzamezôn térdepelt, melyet teljesen elárasztott az illat. Mellette egy rózsa virágzott, s hirdette az élet dallamát, melyet oly ismerôsnek talált. zo Mozdulni nem bírt, de összeesni sem, a kínoktól merev teste nem reagált agyának mozdulatra szólító parancsaira. Valami közeledtét rea érezte, mely nyomban ott termett s szorította. Elfogta a rettegés, a ére félelem, ordított, de hang nem jött ki a torkán. Finoman szorította, fél fé nem engedte, s elöntötte a nyugalma. Ekkor megértette, most nem kell félnie. Lelke mélyérôl addig soha nem tapasztalt intenzív érzés sugárzott ki testének minden porcikájába, mely nyugalmat és békét sugallt, és tudta, életében elôször védik az ô lényét. Olyan szétáradó boldogságot érzett csupán, melyre már régen vágyott. Nagyon lassan minden elhomályosult, enyhült az illat, távoli volt már a dallam, melyet magában végig hallott s ôrzött, mint létezésének egyetlen feltételét. Üres tekintettel bámult ki a fejébôl, térdre ereszkedve, koszosan, véresen, feszítették a láncok, csattogott az ostor, ami már egyáltalán nem fájt. Erôtlenül hullt a porba, elengedett testének minden porcikája. Utoljára csörrentek a láncok, s nem számít már, hogy mit láttok. Szíve csöndesen dobogott, nyugodtan s halkan, senki meg ne lássa, meg ne hallja egy aprócska darabkájának létét, s a búzamezôn érzett végtelen örömét. • Zoli*

32

XVIII. évfolyam 4. szám


ELVONÓ

FÉSZEK Pablo Neruda

Száz szerelem szonett - 17. szonett Nem úgy szeretlek téged, mintha rózsa, topázkô vagy égô szegfû lennél, mely tüzes nyilakat szór: úgy szeretlek, ahogy a vak, mély homályban leledzô dolgok szeretik egymást, lélek és árny közt, titokban. Úgy szeretlek, akár a növény, mely nem virágzik, és virágai fényét magába rejtve hordja, szerelmed tette, hogy testemben él sötéten a fojtó, sûrû illat, amely felszáll a földrôl.

Závada Péter

, lék Szeretlek, nem tudom, hogy mikortól és mivégre, va gy m ne g, ho ólgôg és probléma nélkül egyszerûen szeretlek, pr r sra e tá je m óna agya tt / ko h al nged uk a m gato Ön így szeretlek, mivel nem tudok másként szeretni, e áss a o z t ál r ell nap m v al. A lan i o v m ó csak így, csakis e módon, hogy nincs külön te, nincs én, h dal rái ébe ôl i z r í m iro át l d ke öbbi nk. dô al t u en oly közel, hogy enyém a kezed a mellemen, lik ye od arok r i de Keg n, a skod el le he)! l- r s e o á n y nd ssa e/S ci zfe g Ö e o t / l oly közel, hogy pillád az én álmomra zárul. go zta (H Sz ans ed vesé ele gy rá ét r t

d t Ke é ke lke ma a e H lepn . L entu ) g l e me /Sh e tá e d (H tel, tet

p es Ká edv K

"Ha alapos tudományra akar szert tenni, olvasson keveset és gondolkodjék sokat."

OLVASNI KÉNE… Olvasni kéne a madarakat. Újra föltalálni a fák nevét. Ismerni, mit vágok magam alatt. Sejteni azt is, amit más nem ért. Látni, mi sors, s mi szabad akarat. Betéve tudni minden kósza gént. Félni, mi az alján marad: harag Szerelmek elcsépelt mottójaként. Tudni, mi petrezselyem, s mi kapor. Hogy babahintô-e vagy puskapor? En bloc minden nôrôl, hogy: - Szexi, nem? Kaparászni kéne a felszínen.

/Eötvös Károly/

Parti Nagy Lajos

Voltam sokat… Voltam sokat szeretni tárgytalan Voltam sokat úgy ülni le a vershez Hogy éppen az legyen több általam Ki jutott velem egyre kevesebbhez. Voltam sokat aggály áloltalom Búgócsiga egy kádöbölnyi mélyben Helybenszabadság önkörforgalom Irány és forgás szépemlékeképpen. S mert nem bonthattam magam senkinek Hát fölkapartam a grammatikát Feszes kötést a higgadt mondaton Alkatból vérehulló alkalom.

Ezra Pound In the station of the Metro

Török Attila fordításában:

Metrómegálló Arcok kísértete a tömegben; Szirmok egy nedves, fekete ágon.

XVIII. évfolyam 4. szám

33


KÖRET

FÉSZEK

Mary és Max A Mary és Max egy olyan rajzfilm, ami felnôtteknek íródott. Hogy sok ilyen volt már, ez sem újdonság? Az is igaz. Mégiscsak jobb, ha olyannal töltöd ezt a kis idôt Írta: Mazsola zsúfolt napodból, ami el is gondolkoztat, talán még beszélgetésre is sarkall. A barátság ezerféleképpen lehet elmesélve, történetbe foglalva és valószínûleg millióféleképpen fordul elô a való életben. Ennél fogva ez a film is valós történeten alapszik, ám - mint általában - ennek ellenére nem szokványos. Egy kislány találomra kiválaszt egy nevet a telefonkönyben, remélve, hogy levelezôtársra talál. Ha reményei nem igazolódnának be, akkor nem is lenne sztori, amirôl most beszélni lehetne. De levelét elolvassák és választ is kap rá. Innentôl kezdve a két ismeretlen egy olyan kötelékre talál, ami az egész életükben a legnagyobb támaszuk lehet. Ez a film leginkább azoknak szól, akik palackpostában kérnek segítséget a többiektôl és még mindig várják azt, aki felbontja az üveget. Reménnyel táplálhat, de mellôz minden giccset és közhelyet, és így valami egyedit nyújt a nézônek. A történet persze nem feszített, inkább a régi filmekre emlékeztet a tempója, de a humora páratlan, miközben még a melletted ülô fiú szemét is elhomályosíthatja. •

Történelem, kicsit másképp… Aki szereti a történelmet, de nem csak a tankönyvekbôl szeretné ismerni, nos, annak bátran ajánlom Horváth Viktor Török Tükör címû mûvét. Ezen könyv a XVI. századi Török Birodalomba repít vissza minket, Szulejmán szultán uralkodásához... A történet bizonyára mindenki elôtt ismeretes, miben nyújt újat mégis ez a könyv? A középkor egyik legfontosabb eseményét most nem a „szokásos”, hanem egy rendkívül érdekes módon szemlélhetjük: török oldalról egy ifjú szemével. Szemünk elé tárul a muzulmán terjeszkedés; a Mohácsi vereség, Pécs átalakulása, a hadjáratok szerte az országban. Háború, szerelem, szultánok, janicsárok, dzsinnek végeláthatatlan sorát rejti e könyv… Nem kifejezetten könnyû olvasmány, rengeteg idegen nyelvû (török és arab) szó, kifejezés nehezítheti a megértést az elején. De ezek nélkül talán nem lenne olyan egyedi, „megélhetô”. Mi is az a ferszákh? A helva? Vagy az izár? Érdekel, hogyan éltek, mit viseltek, mit ettek 500 éve a török emberek, egyáltalán milyen volt élni? Ezekre mind választ találunk a kötet soraiban. A szerzô pécsi származása pedig még egy érv e könyv elolvasása mellett. S ha azt gondolnánk, már ismerjük a „történetet”, érhetnek még meglepetések bennünket. Érdemes az Egri csillagok mellé ezt is a polcra tenni! •

Írta: Emese

Cézanne és Matisse bûvöletében

– A Nyolcak – Centenáriumi Kiállítás

A Nyolcak tagjai (Berény Róbert, Czigány Dezsô, Czóbel Béla, Kernstok Károly, Márffy Ödön, Orbán Dezsô, Pór Bertalan, Tihanyi Lajos) a 20. század elsô éveiben, elsôsorban a francia modern mûvészettôl megigézve teremtették meg önálló festôi stílusukat. 1909-ben rendezett budapesti kiállításuk fordulópontot jelentett a magyar mûvészet történetében: elsôként állt a közönség elé egy olyan fiatal mûvészcsoport, amelynek munkássága szervesen illeszkedett a legmodernebb nemzetközi irányzatokhoz. A Nyolcak tagjait Matisse alkotásai mellett leginkább Cézanne mûvészete inspirálta. Mindösszesen három korabeli kiállításukat magas színvonalú kulturális rendezvények kísérték, olyan mûvészek és gondolkodók aktív részvételével, mint Ady Endre, Bartók Béla és Kodály Zoltán, vagy éppen Lukács György. A pécsi tárlat a centenáriumát ünneplô Nyolcak csoport három egykori budapesti kiállítását kívánja rekonstruálni, kiegészítve a tagok 1910 körül készült alkotásainak reprezentatív válogatásával. A kiállítás megtekinthetô november 20-tól a Modern Magyar Képtár Papnövelde utcai kiállítóterében, megvalósul a Pécs2010 Európa Kulturális Fôvárosa program keretében. •

Írta: pécs2010

34

XVIII. évfolyam 4. szám


KÖRET

FÉSZEK

Aikido - Japán harcmûvészet, a béke mûvészete Egy modern harcmûvészet, amelyet Ueshiba Morihei (1883-1969) japán mester fejlesztett ki, és kb. 1945-re alakult ki végsô formája, filozófiai háttere. Az aikido lényege, hogy a tradicionális harci technikákat egy békés, harmóniára törekvô filozófiával ötvözi. Célja a testi-lelki harmónia elérése önmagunkkal, a gyakorlópartnerrel és a mindennapok társadalmával. Fô szabály, hogy az edzésen senki nem okozhat sérülést, a tudással nem szabad visszaélni. Nincs verseny és versenyszellem, a cél nem a gyôzelem, hanem maga az intenzív gyakorlás. Nem szükséges hozzá elôképzettség vagy izomerôsítés; lágy, köríves mozdulatokat alkalmaz, szilárd, stabil testközéppont körül. Dinamikus mozgás segítségével fordítja vissza az ellenfél erejét, minél kevesebb saját erôvel. Nôk és férfiak, idôsek és fiatalok is elkezdhetik, mindenki a saját ütemében gyakorol, fejlôdik. Pusztakezes technikák, valamint három fegyver használata (bot, kard, kés) jellemzô, ill. ezek elleni védekezés. A technikai-rendszer feszítésekbôl és dobásokból áll. A megmérettetés helyszínei: vizsgák és bemutatók. Aki elkezd aikidózni, az levezeti a stresszt, kikapcsolódik, egészséges testmozgást végez, minden izomcsoportját megmozgatja és hajlékonyabbá válik. További jellemzôi a lelki béke megismerése, az önbizalom növekedése, a helyes önvédelem alkalmazása, állóképesség növekedés valamint a keleti kultúra megismerése egy jó közösségben, jó hangulatban. Aki szeretné kipróbálni, lk l á ffokozódó k ódó állóké látogasson el a Pécsi Kobayashi Dojo edzéseire: Pécs, TÁSI (Sportiskola), hétfô/kedd/csütörtök 18:30-20:00. Web: http://takumadojo.atw.hu/ Az edzéseket vezeti: Balogh Gábor (Aikido instruktor, 2. dan), PhD-hallgató •

Írta: Balogh Gábor

Szekszárdi borok boltja Te is szereted a jó minôségû borokat? Unod már, hogy egy belvárosi étterembe kell beülnöd, ha igazán jó bort akarsz fogyasztani? Akkor szeretném figyelmedbe ajánlani a Szekszárdi BOR Vinotékát a Nagy Jenô utcában. Az üzletben egy helyen megtalálhatóak a kiváló szekszárdi borok, melyek méltán híresek minôségükrôl. Olyan pincészetek borai gazdagítják a kínálatot, mint a Baron von Twickel, a Dúzsi és a Fritz, de kaphatóak különleges pálinkák, mézek és teák is. Sosem tudod, hogy mivel lepd meg jómódú ismerôsödet szülinapján? Válogass az üzlet széles kínálatából. Vöröset vennél vagy inkább fehéret? Különbözô árkategóriás borok közül választhatsz. Mi van, ha az ismerôs a rosét szereti? Legyen édes vagy száraz, testes vagy lágy, itt szinte bármilyen bort megtalálsz. A jó bor egy szép tasakban különleges, becses ajándék minden ünnepen. Romantikus vacsorára készülsz pároddal? Ennél jobb alkalom talán nincs is arra, hogy besétálj az üzletbe, és válassz egy az estéhez illô bort. Ha egy szép, az üzletben kapható bornyitóval nyitod ki a kellemes italt, biztos, hogy felejthetetlen élményben lesz részetek. És ha már betévedtél, vigyél magaddal egy kis csokoládét is, hogy legyen mivel meglepned kedvesed. A Szekszárdi BOR Vinotéka egy különleges hely, különleges borokkal, különleges embereknek. További információ: www.szekszardiborbolt.hu •

Írta: Eszter

The Morning Of - The Way I Fell In A New York-i származású, férfi és nôi énekhanggal egyaránt rendelkezô szextett két évvel ezelôtti nagylemeze igazi csemegének számított indierock körökben (és itt kéretik nem a fantáziátlan brit vonalra gondolni). A The World As We Know It csupa jó értelemben vett pop dalt tartalmazott, amelyek között egyforma arányban voltak fellelhetôek a lendületes, illetve a lírai jellegû szerzemények. Azonban hiába volt erôs a debüt, azért helyenként érezhetôek voltak a tipikus elsôlemezes gyermekbetegségek. Ennek fényében az új anyag érettebb hangvétele jelzésértékû, és egyben töretlen fejlôdést mutat. A dalszerkezetek nem változtak számottevôen, ugyanakkor olyan dalszerzôi vénával megírt többszólamú énektémákkal sikerült megspékelni ôket, amelyek egyszerre fogósak és elragadóak. Ez elsôsorban azért fontos, mert sok zenekar áldozza fel a slágeresség oltárán az ôszinte érzelmi töltetet, amelynek egyenes következménye a kiüresedettség. Az alapvetôen zongora alapú dalok mindegyike tartalmaz olyan pillanatokat, amelyek hallatán elismerôen csettinthetünk. Például a What You Can’t Control, vagy a The Ones That Fall Apart lendülete és sugárzó tónusai, vagy a szenzitív I Know You Know jazzes pillanatai mind-mind az alkotói örömzene manifesztációi. Ha ilyesmi szólna a magyar rádiókból, még az is lehet, hogy néha bekapcsolnám ôket. http://www.myspace.com/themorningof •

Írta: Endre

XVIII. évfolyam 4. szám

35


MOZAIK

FÉSZEK A görög betûs házak

Alfa, béta és a többi Bizonyára mindenki hallott már az amerikai egyetemeken és fôiskolákonn oly népszerû görög betûs házakról. Ezek a diákszervezetek már több száz éve jelen vannak, és az ottani ttani felsôoktatás meghatározó részévé váltak. Cikkemben igyekszem egy rövid ismertetôt adni róluk. felsôo ô ban, egyfajta kollégiumként. Az épületek általában egy-egy alumni tag tulajdonáTörténetük 1776. december 5-én veszi ban állnak. Természetesen nem csak kezdetét, ugyanis ekkor került Amerikában találhatóak megalapításra Williamsburgben görög betûs házak, a Phi Beta Kappa Society, az elôfordulnak Kanadáelsô görög betûs ház. Az alapíban, a Karib-szigeteken, és tók a barátságot, a jóindulatot és Európában is, elsôsorban az irodalmat nevezték meg, mint Franciaországban. A Zeta Phi a társaság alappillérei. Mottójuk a Beta történelmi fekete testvérikövetkezôképpen hangzott: „A filoség még Afrikában is alapított egy zófia az élet kormányosa”. Létezészövetséget 1948-ban. 2009-ben süket igyekeztek titokban tartani, pedig megalakult az elsô izraeli ennek ellenére a szabadságharc sotestvériség is az Alpha Epsilon Pirán 1781-ben majdnem beszüntették nek köszönhetôen. a mûködésüket. Szerencsére ezt Léteznek olyan hasonló alapomegelôzôen Elisha Parmelee, a Yale kon nyugvó társaságok is, ameés a Harvard korábbi hallgatója enlyek nevében egyébként nem gedélyt kapott a Phi Beta Kappa szerepelnek görög betûk, mint bôvítésére, így alakultak meg például a „Skull and Bones”, 1780-ban a Yale-en, majd 1781-ben vagy a „Pershing Rifles”. a Harvard-on. A következô görög Maga a csatlakozási folyamat betûs ház kialakulásáig egészen mindenhol eltérô. Attól függôen, 1821-ig kellett várni. hogy a testvériség titkos-e, a bekeEredetileg ezek a diákszövetsérülés történhet jelentkezés, vagy gek kizárólag fiúkból álltak kiválasztás útján. Viszont ahhoz, (fraternities). Késôbb megjelentek hogy az újoncok teljes érvényû taa csupán lányokból felépülôk is gok legyenek, szinte minden eset(sororities), ma pedig már egyre ben különbözô feladatokat kell teltöbb vegyes testvériség is jelen jesíteniük. Ezek jellege igen széles van. Emellett az idô folyamán létspektrumon mozog. Az egyszerû rejöttek különféle nemzetség alajótékonysági munkáktól, és jó tapú csoportosulások is, nyugodtan nulmányi átlag elérésétôl elkezdbeszélhetünk kizárólag afrove, a legdurvább szivatós felamerikai és latin-amerikai házakadatokig minden elôfordulhat. ról is. De elôfordul kifejezetten A gyakran elôforduló értelmetkeresztény vallásúakat összegyûjtô len, és kegyetlen feladatok kiszövetség is. szabása 44 államban Meglepô, de nem minden göbûncselekménynek minôsül. rög betûs ház tagjai élnek Sajnálatos módon elég sok együtt, ahogy azt a filmekbôl haláleset is történt az tapasztaljuk. Legtöbb elmúlt évtizedekben. esetben persze a szövetA teljes jogkörû taség tagjainak helyet biztogok közé való beavatás sítanak a közös ingatlan-

Írta: Laresz

36

általában rituális keretek között történik. Az újak megtanulják a titkos jelszavakat, kódokat, kézfogásokat, ami erôsíti bennük az öszszetartozás érzését. Ezek természetesen megegyeznek a különbözô egyetemeken is jelenlevô ugyanazon testvériségeknél. Biztosan sokan emlékeztek a Cool Túra címû film ide vonatkozó jelenetére, amikor is a titkos kézfogás segítségével kapnak szállást az afroamerikai házban. Egybként rengeteg filmben, és sorozatban szerepelnek a valóságban nem létezô görög betûs házak, ezekrôl egy egész korrekt (bár nem teljes) listát kaptok a wikipedia honlapján, ha rákerestek arra, hogy: „List of fictional fraternities and sororities”. (Szigorúan fanatikusoknak!) Annak érdekében, hogy az érdeklôdést még tovább fokozzam, meg kell említenem, hogy immáron a „pécsiközgáz” is rendelkezik egy saját bejáratú görög betûs házzal, ennek neve pedig Kappa Tau Beta (KTB). Biztosan sokan összefutottatok már velük, megtalálhatóak a facebook-on is, érdemes lesz odafigyelni rájuk. Remélem sokatok érdeklôdését felkeltettem, hogy további tanulmányokat folytasson a témában, de ha csupán leültök megnézni pár görög ház ihletésû amerikai tini-vígjátékot, én már elértem a célom. Források: Ida Shaw Martin: The Sorority handbook http://en.wikipedia.org •

XVIII. évfolyam 4. szám


MOZAIK

FÉSZEK

Egy egyetemista naplója a középkorból* Gondolkoztál már rajta, milyen volt 4-500 évvel ezelôtt egyetemre járni? Könnyebb most nekünk, jobb, vagy egyszerûbb? Lehet, hogy mindegyik, lehet, hogy egyik sem; más… Írta: Emese Kedves Naplóm! Örömmel tudatom Veled, hogy szerencsésen megérkeztem Bécsbe, ahol is egyetemre fogok járni. Az út mindösszesen két hétig tartott, egy Kolozsváron átutazó kereskedô karavánnal jutottam el idáig. Végig rendkívüli rettegés tartott fogva, hiszen annyi rémtörténetet hallani rablótámadásokról. Sok fogadóban- ahol éjszakára megszálltunk- beszéltek valami rejtélyes járványról is, ez még inkább növelte aggodalmam. De Isten megvédelmezett! A tanulóház-ahol élek-rendkívül barátságos, négy másik honfitársammal lakom együtt, ez némiképp enyhíti honvágyamat. Most egy rövid sétára indulok a városban, és utána a latin nyelvet is kell gyakorolnom, nagyon szigorúan veszik itt a nyelv tudását. Bécs, 1494. szeptember 1. Kedves Naplóm! Számba se tudom venni, mennyi minden nem mindennapi dolog történt velem, amióta utoljára e könyvecskébe írtam. Kezdem talán a beiratkozásnál. Az inscriptio során a rektor elé kellett járulnom (nagyon félelmetes, szigorú tekintetû férfi volt), lefizettem a kiszabott beiratkozási díjat. Rendkívül boldog voltam, amikor közölték, hogy latin nyelvbôl szerzett tudásom elégségesnek bizonyult. A beiratkozással azonban még nem váltam teljes jogú egyetemistává. Én most még újonc vagyok, vagy, ahogy itt mondják: beanus /sárgacsôr/. Ez pedig feljogosítja az idôsebb diákokat, hogy minket, újakat piszkáljanak, kigúnyoljanak. Én ezen rendkívüli

Kedves Naplóm! Egyre többet kell tanulnom, szinte minden szabadidômet a könyvek felett töltöm. Az órák reggel 6-7 körül kezdôdnek, ez változó. Egy elôadás akár három órát is eltarthat, bizony nagy erôfeszítést igényel, hogy végig figyelni tudjak. Ebéd után pedig estig ismét órák vannak, de gyakran még a tanulóházban is összeülünk egy disputációra. Egy izgalmas eseménybe azonban most beavatlak. E hét pénteki napján néhány honfitársammal meglátogattunk egy csapszéket, mert egy kis iszogatásra támadt kedvünk. Persze mindez itt tilos, ezért nagyon óvatosak voltunk, Bécs, 1494. október 3. nehogy valaki felfedezzen bennünket. Rendkívül jó hangulatban telt az este, mígnem egy másik csoport diákkal összetûzésbe kerültünk. Ebbôl aztán verekedés lett, persze fegyver nem volt nálunk (talán mondhatom: szerencsére). A ruhám ennek következtében több helyen elszakadt, ami nagy bajt jelent, mert ez volt a legrendesebb ruhám, itt az egyetemen pedig nagyon szigorúan veszik a tisztes megjelenést. Nem szabad rendetlen, de túl hivalkodó öltözékben sem megjelenni. A másik probléma, hogy az italozás következtében eladósodtam, kénytelen voltam elzálogosítani egyik könyveKedves Naplóm! Milyen rémesen hanyag voltam, hiszen met. De hiszen oly kevés idô jut a szórakozásra, megfeledkeztem a legfontosabbról, tanulmá- egy ilyen ritka alkalmat ki kell használni! nyaim bemutatásáról. Ezt most ezennel póBécs, 1494. november 8. tolom. Én jelenleg a szabad mûvészetek fakultást próbálom elsajátítani. A septem artes Kedves Naplóm! liberales elsajátítása nélkülözhetetlen a toEgyre jobban gyötör a honvágy, már sokadvábbi tanulmányaimhoz, ezért próbálom a lehetô legtöbb tudást magamba szívni. Okta- szor álmodom az erdélyi tájjal, és gyakrabban tásom két alapformája a lectio (elôadás) és a írok levelet is családomnak. Édesanyám aggódisputatio (vita), ezeket pedig az exercitio dik érettem a legjobban, de büszke rám, mint (begyakorlás) egészíti ki. Ezek csak a mondja; dicsôséget szerzek hazámnak. Nem legalapvetôbb formák. Az elôadásokon nem tudok elég hálás lenni nekik, amiért támogatják sokat jegyzetelek, ugyanis léteznek erre a fel- tanulmányaimat, hiszen életem nagy kalandját élhetem át, egyetemista vagyok! adatra hivatásos könyvmásolók is.

módon fel vagyok háborodva, azonban L. Demeter újonnan szerzett barátom, aki már több éve itt tanul azt mondta, szerencsésnek mondhatom magam, minthogy az ô idejében annyira eldurvultak ezek a „csínytevések”, hogy az egyetemi hatóságnak kellett beavatkoznia. A legtöbb társammal azonban megtaláltam a közös hangot. Szorgalmasan tanulunk, de vallásunkat sem felejtjük el gyakorolni. Sajnos most nem írhatok többet, a gyertyám szinte teljesen leégett.

Bécs, 1494. október 27.

Bécs, 1494. december 1. •

*szereplôk és a történet a képzelet szüleményei, a cikk nem kizárólag történelem hû adatokat tartalmaz! A cikkhez felhasznált forrás az alábbi címen olvasható: http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf5105.pdf

XVIII. évfolyam 4. szám

37


MOZAIK

FÉSZEK Információk a felsôoktatási törvény módosításának tervezetérôl

Változások a felsôoktatásban? Október 22-én az egyik hírportál egy meg nem nevezett forrás révén kiszivárgott felsôoktatási atási törvénymódosítási javaslat egyes részleteit ismertette. A cikk mind a médiában, mind a hallgatók gatók körében nagy visszhangot keltett, az érdeklôdés, a sok feltett kérdés miatt a Nemzeti Erôforrások Minisztériuma sajtótájékoztatót hirdetett november 3-ára, illetve november 4-én nyilvánossá tette a Mini módosítás tervezetét. Ezen írás célja a legfontosabb tudnivalók, információk összefoglalása. módo Írta: Orsi A felsôoktatási törvény módosításának javaslatán hosszabb ideje dolgozik egy, a minisztérium által meg nem nevezett szakértôk alkotta munkacsoport, az általuk összeállított, mellékletekkel együtt 50 oldalas javaslat október közepére készült el. A tervezet egyes pontjai a felsôoktatás több területét is érintik, például a felvételi és a képzési rendszert, a vizsgaszabályzatot, a felsôoktatás finanszírozását, illetve a hallgatói érdekképviseletet is. A felvételi rendszert érintô változtatások a következôk: Amennyiben a módosítást a jelenlegi formájában fogadják el, a felsôoktatásba való belépés egyik feltétele a két tárgyból tett emelt szintû érettségi lenne, melyek közül az egyik szabadon választott, a másiknak az adott szakhoz kell kapcsolódnia. Korlátoznák a jelentkezési lapon megjelölhetô intézmények számát, felemelnék a minimum ponthatárt, illetve a felvételi keretszámokat és ponthatárokat „stratégiai célokat követve” állapítanák meg. Bizonyos szakokon az egyetemek lehetôséget kapnának a szóbeli felvételiztetésre is. A javaslat egy másik újítása szerint, ha a jelentkezô nem nyer felvételt, de a pontszáma elégséges, átirányítható lenne más – azonos vagy hasonló szakon képzô – felsôoktatási intézménybe. A tervezett törvénymódosítás a képzési rendszert is érintené, egyes képzési területeken visszatérnének az osztatlan kép-

38

zéshez, illetve lehetôvé tennék az egyetemek számára a képzési rendszer szabad megválasztását, vagyis az egyes egyetemek saját maguk dönthetnék el, hogy megtartják-e a 2006-ban bevezetett Bologna rendszert, vagy visszatérnének a korábbi osztatlan képzéshez. A javaslat kitér a vizsga- és tárgyfelvételi szabályzatra is. Jelenleg az egyetemek maguk döntik el, hány vizsgalehetôséget adnak a hallgatóknak. Az új törvény csökkentené mind a vizsgalehetôségek, mind a tárgyak újrafelvételének számát. A minisztérium szerint a módosítás célja a „bukdácsoló”, hosszú évekre a felsôoktatásban ragadó hallgatók kiszûrése. A törvénymódosítás a felsôoktatás finanszírozását is átalakítaná, az állami támogatás 70%-a a feladatfinanszírozást tenné ki, a fennmaradó 30%-ot normatív alapon osztanák el, a kimagasló kutatási tevékenységet végzô egyetemek pedig többlettámogatásban részesülnének. A tervezet kitér a vidéki egyetemek szerepének növelésére, melyet a keretszámok megállapításával, a beiskolázási rend átalakításával kívánnak segíteni. A vizsgalehetôségek csökkentése mellett a másik nagy visszhangot kiváltó terv a hallgatói érdekképviseletek szerepének

csökkentése. Ez azt jelentené, hogy szûkülne a hallgatók beleszólása az egyetemi ügyekbe, a döntéshozatalban való részvételi arányuk a jelenlegi egyharmadról 15%-ra csökkenne, a legtöbb kérdésben csupán véleményezési, egyetértési joggal rendelkeznének a hallgatói érdekképviseletek. A korábban elterjedt információk jelentôs számban aktivizálták az érintetteket, a Facebookon tiltakozók száma a sajtótájékoztató napjára elérte a 35000 fôt, az interneten folyamatosan jelennek meg újabb és újabb írások, vélemények a témával kapcsolatban. Fontos tudni azonban, hogy a szakértôi munkacsoport által készített tervezet nem a végleges törvénymódosítási javaslat, a minisztérium jelenlegi álláspontja szerint december 10-éig várják a társadalom véleményét, javaslatait a témával kapcsolatban, a tervek szerint az így elkészült törvénymódosítási tervezet januárban kerülne a kormány, áprilisban a parlament elé, az új törvény május végére születhet meg, és így 2011 szeptemberétôl lehetne érvényes. Az aktuális információkat a minisztérium honlapján, a www. nefmi.gov.hu oldalon érdemes keresni, a törvénymódosítás tervezete is itt olvasható, illetve a változások megértéséhez szükséges jelenlegi jogszabályok is megtalálhatóak itt. A friss hírekrôl a Fészek honlapja (feszek.ktk.pte.hu) is rendszeresen beszámol majd. Addig is várjuk az új felsôoktatási törvénnyel kapcsolatos véleményeket, gondolatokat az olvasoi@feszek.pte.hu e-mail címen. •

XVIII. évfolyam 4. szám


MOZAIK

FÉSZEK Kávéházi beszélgetés Lovasi Andrással

Ha az életben nincs már több móka… 23 év után búcsúzik a Kispál és a Borz együttes, az elmúlt két évtized egyik legfontosabb magyar zenekara. Lovasi Andrással a kávéházi beszélgetések programsorozat második állomásán, a Koffeinben beszélgettünk… Írta: Alexandra

…vidéki életrôl

Pécsett született, a Mecsek oldalában építget egy kis házat, ami próbahely és stúdió egyben. Emellett számos nyomós érve van arról, A pécsi egyetemen tanult földrajz szakon, hogy miért nem költözik Budapestre. „Mert ninmíg el nem tanácsolták. Mire Ô, még abban az csenek meg azok a tulajdonságai, amivel szerintem egy évben megalapította a Kispál és a Borz zene- nagyvárosnak rendelkeznie kellene ahhoz, hogy ott jó legyen élni. Budapest egy roszkart. „Általában nem jártam be az egyeszul lakható város, bizonyos temre. Feküdtem otthon és furcsa félálomszerû értelemben teljesen élhetetlen: állapotba ringattam magam. Manapság nincs benne elég park, elég jó ezért az állapotért drogoznak az emberek, hely - pár kocsmától eltekintve. nekem minden ilyen szer nélkül ment. Nem Mivel én nem szeretek várni, voltam depressziós, nem volt semmi bajom, nem szeretek sorban állni- az a bár anyám biztosan azt hitte, ha néha rám hely nem nekem való.” nézett. Én egyszerûen csak gondolkodtam, ment az agyam. Igaz, soha nem keltem úgy …popzenérôl fel úgy, hogy leírok egy képletet meg találmányt, - talán erre számítottam-, de semmi A zene jelentôségét Jónem történt. Számomra ez egyfajta erôgyûjtés volt, felkészülés valamire. Úgy gondoltam, zsef Attila szavaival fogalmazza meg: segít elvehúszéves vagyok, elôttem az élet és nem tudom, mit kel- gyülni és kiválni. A mai elôadókból hiányolja az eredetiséget. Lányait Lady Gaga koncertjeggyel lene vele tennem. „ lepte meg, mikor megtudta, hogy húsokkal aggatta tele magát az énekesnô. „A popzene hatva…befutásról nasas, hetveneses évekig tartó izgalmas iránya után Állítása szerint, a sikerük titka, hogy nem beleveszett a szórakoztatóiparba. Kevés a valódi ihlet, a csak jól csinálták, amit kellett, de a megfelelô jó mestermunka. Már minden dallam ismerôs, minden idôben voltak a megfelelô helyen. „Szerencsés- szöveget dejavu érzéssel hallgatunk. A zeneipar jól nek mondhatjuk magunkat. 1989-ig évi két vagy megmarketingelhetô, kézben tartható fiatalokat keres, három fellépésünk volt, nem tudtunk egyrôl a kettôre akiknek nyugati mintára írják a dalokat.” lépni. Aztán jött a rendszerváltás,, …a hírnévrôl rendezôdtek a viszonyok. A kegyelmi idôszakban be„A következô Szereti kipróbálni magát, a Kisfutottunk. Akkortájt másfél év a töltekezésrôl csillag és a Budapest Bár is egy zenei erôs lábakon állt az kirándulást jelent számára. Ugyanakiparág. Elkezdtek hívni fog szólni.” kor minket mindenhova, az ko tisztában van a hírnév fonákjával is. elsô rock kocsma koncertet is mi is „Egy Eg arany karantén, amiben élsz. Egy bizotartottuk Pécsett. Ez után már csak arra kellett fi- nyos idô után bele lehet bolondulni, hogy bejárod a vigyelnünk, hogy ne szerepeljünk a Danubius rádió- lágot, mégsem látsz mást csak a színfalakat. Ha nagy ban. :) A kilencvenes években abszolút légüres térben sztár vagy, akkor meg abba bolondulsz bele, hogy minmozogtunk, rajtunk kívül senki nem szerepelt ebben a dig ugyanazokat a kérdéseket kapod, amikre ugyanúgy mûfajban, ezért nem volt nyomás, hogy slágereket kell válaszolnod, mert ha esetleg túl érdekes a felelet, írjunk. Mi egyszerûen csak népszerûek akartunk len- botrány lesz belôle. Emellett kevés zenész engedheti meg magának, hogy két-három fellépô nap után pihenôt ni és sok ember elôtt játszani.

Lovasi András

…az egyetemi éveirôl

XVIII. évfolyam 4. szám

*Pécsen született 1967. június 20-án. *1987-tôl a Pécsi Tudományegyetemen tanult földrajzot, ahonnan 3 év után eltanácsolták. *Az 1987-ben alakult Kispál és a Borz együttes énekese, basszusgitárosa és szövegírója. *A 2005-ben alakult Kiscsillag zenekar gitárosa, énekese, zeneszerzôje. *Házas. Lányai: Dóri (18) és Eszter (14). *2009-ben az európai parlamenti választáson a Lehet Más a Politika és a Humanista Párt által alakított listán a 16. helyen szerepelt. *2010. március 15-én Kossuth-díjjal tüntették ki. forrás:wikipedia iktasson be, hogy a családjával lehessen. Ez egy kemény munka.” …a visszavonulásról 42 évesen megkapta a kulturálisan legmagasabb állami kitüntetést. Van-e élet a Kossuth-díj után? „Az számomra is egy érdekes kérdés, hogy vissza tudok-e vonulni abból a pörgésbôl, amit az elmúlt pár évben végrehajtottam. Egy idô után ijesztô, mert azt hiszed, hogy nem tudsz leállni. Reggel felkelsz, és azt érzed, hogy valamit csinálnod kell. De elfáradtam a nyár végére. A következô másfél év a töltekezésrôl fog szólni. Ahhoz, hogy arassunk, vetni is kell, ezért visszaveszek a régi tempóból. Igaz, pörögve sokkal több dalt tudnék írni, de most azon vagyok, hogy újra megtanuljak unatkozni. Gyerekkoromban egész jól ment. (nevet)„•

39


MOZAIK

FÉSZEK

Fészek Nyílt Nap 2010 Szerkesztette: Zoli*

Japánban az építészet Olyan mint a fogkrémreklám, Ha te ezt nem érted Nem baj mert én sem. A kép Kép elôttem, kép mögöttem. Gyermekként és felnôttként, Eltérôen képzelném… Gyermekként álmodtam Felnôttként alkottam Üvegbôl hegyeket Felhôkbôl tereket Álomból valóság, Képekbôl alkotás

Forradalmi módszer a matematikában Elfogadta a Világ Matematikai Bizottsága Szemüveges Kázmér korszakalkotó felfedezését, és Nobel –díjra terjesztette elôírja a HVG legújabb száma. Szemüveges úr egyenlete megújítja az eddigi matematikai modelleket. A módszer lényege, hogy két vektor úgy konvergál egymáshoz, mint ahogy két hattyú szerelmi táncot jár. A valós számok halmazán értelmezett összefüggés sohasem negatív. Írta: Gabi

Volt egyszer egy birka, Olyan lila volt, mint egy orgona, Egyszer aztán megtalálta párját, aki kék volt, akár egy tengeri hullám. Késôbb aztán megszületett a borjuk, Így ment aztán jól a soruk, A kicsi piros lett, És boldog életük aztán így lett.

Nézzétek a képemet lássátok meg mûvemet Írta: Roll Dániel

Az ábrán egy síkban elhelyezett négyzet ölel körül egyeneseket és egyéb geometriai alakzatokat, melyek meghatároznak egy karikatúrát, melyen egy konzisztens diák próbál abszolválni egy gonosz hétismeretlenes egyenletet. Írta: Alexandra

A földmacska integrálni akarja a holdegeret. tiszta starwarsélmény. tömegnövelés felsôfokon, mintha lagrange feladatot akarnál megcsinálni két hurkapálcával.

40

XVIII. évfolyam 4. szám


MOZAIK

FÉSZEK Tudnivalók a kutyaképzésrôl

Ül, fekszik, nem ugat!

az ember legjobb barátja. Hát miért ne legyen ô is teljesen A kutya k ljesen egyenrangú velünk? Miért ne kaphatna az ölebünk is diplomát? egyenr

Ma már ez is lehetséges. Több kutyaiskolánál háromszintû kutyakiképzés közül lehet választani, a felsôbb osztályba csak akkor léphet kutyusunk, ha az elôzô osztályt végigjárta, és sikeresen levizsgázott. Ez a rendszer, szinte megfelel az embereknél is bevált általános iskola, középiskola és fôiskola/egyetem rendszernek. Az alapfokú tanfolyamon tanulja meg elsôsorban a szocializációt és az alapvetô utasításokra való engedelmességet, például: ül, fekszik, lábnál követés pórázon és a rövid ideig tartó helyben maradás. A középfokú tanfolyamon ennél többet kell már teljesíteni. Ha a gazdi elengedi a kutyust a pórázról, az ebnek akkor is követnie kell láb mellett a gazdát. Valamint csak akkor ehet a kutya, ha a gazda megengedte ezt neki, egészen addig a parancsszóig egy helyben, csendben kell ülnie és várnia. A kérdés most nyilván az, hogy mit kell akkor

Sz@rpoén p Bt.

A nagy sikerre való tekintettel

tudnia egy diplomázónak? A HPO III-nak elnevezett felsôfokú képzésen már a speciális kutyákat képezik ki, akik a vizsga után elkerülhetnek a rendôrségre, valamint kísérô- és mentôkutyákat is ezen a szinten okítanak. Ez a képzés adja tulajdonképpen a diplomát, amit mi, emberek majdnem 20 évnyi tanulás után kapunk kézhez. A kutyáknál azonban ez csak pár hónapot, maximum egy évet jelent. Menynyivel könnyebben tanulnak a kutyák…! :) Sokan úgy kezelik a ebet, mint egy ember-gyereket, pedig valójában ez helytelen. A kutyus akkor érzi jól magát, ha kutyaként kezeljük, nem pedig kisgyerekként. A kutyának nincs erkölcsi érzéke, nem érti, hogy mi a jó és rossz, csak azt érzi, hogy mi a kellemes, és mi kellemetlen számára. Ha egyértelmûen kommunikálunk vele, jól motiváljuk, akkor elsajátítja, hogy mi milyen viselkedést várunk el tôle. A pozitív megerôsítésen alapuló kiképzési módszerek és a kutyával való kétoldalú

Képrejtvény

A Sz@rpoén Bt. kültagokat keres! Szívesen belépnél? Küldj nekünk egy olyan (sz@r!)poént, amit saját magad találtál ki, és a kültaggá avatás tiszteletére itt olvashatod viszont pályamûvedet! Sz@rpoén Bt. - Az igényes szellemi termék pártolója. (szarpoenbt@feszek.pte.hu)

Felvonul a tenger népe: Elöl a cápa. Aztán a rája. A remény hal meg utoljára. A Szarumán a Kill Bill egyik kivágott jelenete volt.

- Anya, ne piszkáld a dinamót! - Jól van, hagyom Ányos. Mi a köze a Mikulásnak Piroskához? - Hát a Mikulás Piroskabáttya! Két informatikus beszélget: - Te megôrültél? A kutyád nevét választod jelszónak? - Miért? Mi a baj azzal, hogy Xv6w743öûka? (alattomos szemétláda)

Egy mûszaki cikkeket forgalmazó áruházban: - Helló, érdeklôdni szeretnék, hogy mikrohullámú sütôtök van-e? Erre az eladó hátrakiabál: - Béla, gyere ki, van itt valami elmebeteg, aki mikrohullámú sütôtököt keres!

kommunikáció, vagyis a kutya megértése a legfontosabb a kutyaiskolákban, ezt a módszert otthon is kitûnôen lehet alkalmazni. A kutyaiskoláknak egy hátrányuk van, hogy nem ingyenesek. Jól meg kell gondolni, hogy mennyire akarjuk, hogy kutyánk okos legyen, mert akár egy havi fizetést is elkérhetnek a képzésért. Számomra teljesen mindegy, mennyire okos, vagy fajtatiszta egy kutya, én akkor is szeretem ôket! :) •

(autokorreláció)

Írta: Jucus

Két cipô találkozik. - Bakancs. - Nem bakkantok!

- Hé, rozmár, leetted magad! - Hol? AUUU!

Kômíves Kelemen mondá a fiának: - Jer hát, fiam, vacsorázzunk! Anyád már fal.

- Anya, anya, feltaláltam a lézerkardot is, csak tudnám, hogy ki fogja ezt használni! - A Jedik, Ányos!

XVIII. évfolyam 4. szám

41


MOZAIK

mÁs-kÉp Tényleg jó helyen vagy?

Lássuk be, nem könnyû elsôre megtalálni a számunkra legelônyösebb ösebb életutat, egy diploma mindenkinek mást és mást jelent, különbözô értékekkel. életuta Vegyünk egy klasszikus egyetemi pályafutást. Felvettek a kívánt szakra, sikeresen átevickélted a 3 vagy 5 évedet, esetleg még diploma is jutott a kezedbe. Jönnek az elsô állásinterjúk, és vele együtt az elbizonytalanodás: mi a valódi értéke a diplomádnak? Megkapod az elsô állásod, de lassú tipródás, önemésztés után ráeszmélsz, hogy talán neked igazából nem is itt lenne a helyed. Ez a jobbik eset, a belátás, ugyanis sokan ezen érzet felett igyekszenek szemet hunyni, s ôk lesznek azok, akik pár éven belül az univerzum elgyötört elemeivé válnak. Gyakran elfeledkezünk feltenni magunknak a legalapvetôbb kérdéseket is, pedig a fentebb említett problémakör könnyen megelôzhetô/kezelhetô némi önismereti vizsgálódással. Szerencsénkre itt a 21. században már számos forrásból elérhetjük a különbözô pszichológiai teszteket, de nem feltétlenül szükséges ezek használata, hiszen olykor elég csak mélyebben átgondolni életünket, feladatainkat. Talán az elsô, legelemibb kérdés: mi is volt az eredeti cél? Gyerekként vagy inkább kamaszként elhatározunk valamit, azonban attól sokszor eltérünk, hagyjuk magunkat eltéríteni, elveszünk a megannyi útvesztôben, letérünk az egyenesrôl. Ennek oka lehet a puszta elbizonytalanodás, önbecsapás vagy akár a túlzott befolyásolhatóság. Megeshet, hogy a másoknak való megfelelés miatt választunk irányt, jobban hallgatunk szülôk, ismerôsök, barátok véleményére, mint saját belsô hangunkra. Ezzel párhuzamosan persze mi is megannyiszor ejtjük magunkat csapdába. Például ha még folytonos bukások után sem látjuk be, nem merjük belátni: nekem ez nem megy, nem nekem való. Ez nem feltétlenül jelenti tehetségtelen mivoltodat, sokkal inkább azt, hogy más készségekkel áldott meg az ég, egyszerûen más szerez örömöt. Mindenki tehetséges valamiben, ez adottság, ami egyáltalán nem erôltethetô. Ha hiú is vagy, nem dönthetsz valami mellett, csak mert jól hangzik, netalán azzal kivívod mások megbecsülését, tiszteletét, mivel mindeközben meghazudtolod önmagad. Továbbá meg kell tanulnunk, hogy erônk, energiáink meddig maximalizálhatóak, meg kell találni határainkat. Bármilyen sokrétûek vagyunk is, fel kell kutatnunk miben vagyunk a legjobbak, a legeredményesebbek, és ezt a „fôútvonalat” kell nyomon követnünk, feladva a „mindenbôl egy kicsit, de egyikbôl sem eleget” elvet.

42

Az önismereti vizsgálódáshoz – a könnyebb megvilágosodás végett - szeretnék egy kis segédletet nyújtani. Mi jut eszedbe a szóról: egyetem? a) Barátok, buli, alkohol b) Könyv és még több könyv c) Olvasólámpa, könyv, egy üveg bor Miért választottad az adott szakot? a) Mert azt mondták b) Ténylegesen érdekel c) Azt hittem, hogy érdekel Az elôadásokon végzett fô tevékenység: a) Alvás b) Teljes mértékû koncentráció c) 2 játék közötti fel-felpillantás Kedvenc tárgyad? a) Olyan nincs b) Gazdaságmatematika c) Kiegészítô tárgyak Mi lesz a sorsa a majdani diplomádnak? a) Vastag porfátyol az egyik polcodon b) Ugródeszka c) Alsóbbrendûség a másodikkal szemben. Értékelési útmutató: Ha az a) válaszok lennének döntô többséggel, akkor egy extra kérdéssel zaklatnálak: Te mit keresel még itt? Azonnal keresd meg a kijáratot! Leginkább a b) opciókat részesítettem elônyben: az abszolút stréber. Jó esélyed van rá, hogy valamelyik kutatóközpontban megsavanyodj, de ha szerencséd van akár betegre is kereshete keresheted magad. A c) a befutó: némi aggódásra adhat okot, de nem reménytelen. Lehet, hogy egyszer ho megleled a világosságot az világ alagút végén. komolyra Ismét fordítva fordítv a szót: Légy, aki lenni akarsz, és ne akar feledd feled a céljaid!


18. évfolyam 4. szám  

Fészek- Diploma