Page 1

Mølleriet

Unikke lejligheder på unik placering FAMIL IEBOL IGER

1


LI M FJ OR DS TU

O

NN

É

VI

NG

EJ

EJ OV BR

RV

EJ

IN

HO

ADV

TO

DK

ILD

EV

VEJ

EJ

TO R

D EV

MO

RV

EJ

PO UL ST RU PV

EJ

DALLV EJ

EJ OV BR

BR ÅD ALV EJ

2

A R TR NDE

NDE

J VE LM

VE LM HO AN TR

J MV E

EJ RS V

NØ VL IN GV

VI SS EV EJ

HO

VEJ

EJ

HE

RS

SEV

P

DE

40 familieboliger har indtaget pladsen hvor cementmølleriet før lå.

J

ER

AN

VIS

RU

HO

EJ MV DU ALFRED NOBELS VEJ

ND

TR

DR A ST

RVEJ

EJ

NIBEVEJ

40 FAMILIEBOLIGER I MØLLERIET

BU

.

U N I V E R S I T E T S B O U L E VA R D E N

GL

LETV

MO

P VEJ

KE

N

EG EN SE VE

M OTO

NY NIBEVEJ

BUDU

VEJ TO R

L A N G AG E R V E J

VEJ

GU GV EJ

ET

RS

AK

HADSUN D LANDEV EJ

ES

EJ

UE

EB

HADS UNDV EJ

DS

MOTO RV EJ

AN

N

EM

LEV

RU

J RID

R BO

L MØ

SA

AN

EA LL TR

SGADE

OVE J

HOBROV E J

HOBR

VEJ TO ST R U P

J

VE

TH.

MO

HA SS

LANG

Æ RK

ML

SELMA LAGER LØFS VEJ

LS

O

EJ

V E JV E

DV

DA

VE

VI

DS

I E NJ S O F GV E

UN

N

CKS

HU

UN

NL

SE

N

YS

ZIN

U TT R U

E G ÅRDSVE J

HUM LEB AKK EN

DS

SE

ADE

DD

EJ

N

RO

BYG

RUN

G

V L.

O IB

V RG

RDE

S K E LAG E R V E J

R ET

AG Å

B A U TA S T E N E N

DA N

G O DT H Å B S V E J

SME D

HA

DEN

DY SS E

N

EVEJ

H U M L EBAKKEN

RD S H O L M S V E J

S KO L

BRO

ED A LS

E R IS V

EJ

UNDE

EJ

Mølleriet - 40 familieV EJ V E ST R E AL L É boliger i spændende NY KÆ RV EJ ny bydel.

Ø ST E R

NGÅ

BYG A

H E L L E K I ST E N

E ALL É

SOH

STO LP

Ø S T E R S U N DB Y V E J

Markant industrigrund bliver til spændende familieboliger

TR

BR R DS

FJO LIM Ø ST R

DER

N

IE

J

RL

SVE

ØSTERBRO

UNDV

J

ÅRD

VE J

NYHAVNS GADE

ADE

HADS

NØR

SVE HOLM

LEG

IS SER

A LG

ØS

H

S VA

AS

J

E R UP

ØY

SVE

Himmerland Boligforening har siden 1944 bygget over hele Aalborg. Med 5.300 boliger og 12-14.000 beboere er vi en af Jyllands største Ø ST ER U TTR boligorganisationer. UP VEJ

RVEJ

ST R

RG BE

K J ELL

EJ

SØN

SV

JEN

RBRO

LM

VE

V E ST E

HO

ND

M OTO

L MØ

RA

VEJ

A N N EB E RGV E J

ST

VEJ C H R I ST I A N S A L L É

TET

NG

KAS

KO

J

ALS

EVE

RD

AN

DEB

EL

SKY

EJ

J

De seneste år er et af Aalborgs mest markante industriområder – den cirka 200.000 kvadratmeter store grund, der tidligere husede først Portland-Cementfabrikken Danmark EGE NSE og siden Dansk Eternit Fabrik – VEJ blevet omdannet til boligområde. Himmerland Boligforening har bygget flere steder på grunden. Blandt andet har vi på det område, hvor der tidligere lå et cementmølleri, opført 40 familieboliger. Et byggeri, der i respekt for historien har fået navnet Mølleriet. Forbindelsen til områdets lange og markante industrihistorie går også igen i den måde, som bygningerne er udformet på. Der er tale om skarpt definerede bygningskroppe, som ved aftrapninger skaber variation og volumenmæssigt sammenhæng med områdets øvrige bebyggelse. Der er adgang til boligerne via altangange, der fremtræder lette, og via trappetårne, som visuelt markeres som selvstændige elementer, lidt som de velkendte tårne på eternitfabrikken.

EGE

NS

EVE

J

EGEN

Gennem forskydninger i vinduespartierne og skift i facadematerialerne er der reference til cementmøllens forskudte bygningselementer og et overordnet udtryk, som kendes fra mange af de byggerier, hvori der indgår eternitprodukter.

SEVE

J

Vi har lagt vægt på at der omkring byggeriet er udearealer, der kan fungere som frirum for alle, præget af tryghed, tilgængelighed og aktivitet.

Alle illustrationer er udført af CF Møllers Tegnestue.

3


LI M FJ OR DS TU

O

NN

É

VI

NG

EJ

EJ OV BR

RV

EJ

IN

HO

ADV

TO

DK

ILD

EV

VEJ

EJ

TO R

D EV

MO

RV

EJ

PO UL ST RU PV

EJ

DALLV EJ

EJ OV BR

BR ÅD ALV EJ

2

A R TR NDE

NDE

J VE LM

VE LM HO AN TR

J MV E

EJ RS V

NØ VL IN GV

VI SS EV EJ

HO

VEJ

EJ

HE

RS

SEV

P

DE

40 familieboliger har indtaget pladsen hvor cementmølleriet før lå.

J

ER

AN

VIS

RU

HO

EJ MV DU ALFRED NOBELS VEJ

ND

TR

DR A ST

RVEJ

EJ

NIBEVEJ

40 FAMILIEBOLIGER I MØLLERIET

BU

.

U N I V E R S I T E T S B O U L E VA R D E N

GL

LETV

MO

P VEJ

KE

N

EG EN SE VE

M OTO

NY NIBEVEJ

BUDU

VEJ TO R

L A N G AG E R V E J

VEJ

GU GV EJ

ET

RS

AK

HADSUN D LANDEV EJ

ES

EJ

UE

EB

HADS UNDV EJ

DS

MOTO RV EJ

AN

N

EM

LEV

RU

J RID

R BO

L MØ

SA

AN

EA LL TR

SGADE

OVE J

HOBROV E J

HOBR

VEJ TO ST R U P

J

VE

TH.

MO

HA SS

LANG

Æ RK

ML

SELMA LAGER LØFS VEJ

LS

O

EJ

V E JV E

DV

DA

VE

VI

DS

I E NJ S O F GV E

UN

N

CKS

HU

UN

NL

SE

N

YS

ZIN

U TT R U

E G ÅRDSVE J

HUM LEB AKK EN

DS

SE

ADE

DD

EJ

N

RO

BYG

RUN

G

V L.

O IB

V RG

RDE

S K E LAG E R V E J

R ET

AG Å

B A U TA S T E N E N

DA N

G O DT H Å B S V E J

SME D

HA

DEN

DY SS E

N

EVEJ

H U M L EBAKKEN

RD S H O L M S V E J

S KO L

BRO

ED A LS

E R IS V

EJ

UNDE

EJ

Mølleriet - 40 familieV EJ V E ST R E AL L É boliger i spændende NY KÆ RV EJ ny bydel.

Ø ST E R

NGÅ

BYG A

H E L L E K I ST E N

E ALL É

SOH

STO LP

Ø S T E R S U N DB Y V E J

Markant industrigrund bliver til spændende familieboliger

TR

BR R DS

FJO LIM Ø ST R

DER

N

IE

J

RL

SVE

ØSTERBRO

UNDV

J

ÅRD

VE J

NYHAVNS GADE

ADE

HADS

NØR

SVE HOLM

LEG

IS SER

A LG

ØS

H

S VA

AS

J

E R UP

ØY

SVE

Himmerland Boligforening har siden 1944 bygget over hele Aalborg. Med 5.300 boliger og 12-14.000 beboere er vi en af Jyllands største Ø ST ER U TTR boligorganisationer. UP VEJ

RVEJ

ST R

RG BE

K J ELL

EJ

SØN

SV

JEN

RBRO

LM

VE

V E ST E

HO

ND

M OTO

L MØ

RA

VEJ

A N N EB E RGV E J

ST

VEJ C H R I ST I A N S A L L É

TET

NG

KAS

KO

J

ALS

EVE

RD

AN

DEB

EL

SKY

EJ

J

De seneste år er et af Aalborgs mest markante industriområder – den cirka 200.000 kvadratmeter store grund, der tidligere husede først Portland-Cementfabrikken Danmark EGE NSE og siden Dansk Eternit Fabrik – VEJ blevet omdannet til boligområde. Himmerland Boligforening har bygget flere steder på grunden. Blandt andet har vi på det område, hvor der tidligere lå et cementmølleri, opført 40 familieboliger. Et byggeri, der i respekt for historien har fået navnet Mølleriet. Forbindelsen til områdets lange og markante industrihistorie går også igen i den måde, som bygningerne er udformet på. Der er tale om skarpt definerede bygningskroppe, som ved aftrapninger skaber variation og volumenmæssigt sammenhæng med områdets øvrige bebyggelse. Der er adgang til boligerne via altangange, der fremtræder lette, og via trappetårne, som visuelt markeres som selvstændige elementer, lidt som de velkendte tårne på eternitfabrikken.

EGE

NS

EVE

J

EGEN

Gennem forskydninger i vinduespartierne og skift i facadematerialerne er der reference til cementmøllens forskudte bygningselementer og et overordnet udtryk, som kendes fra mange af de byggerier, hvori der indgår eternitprodukter.

SEVE

J

Vi har lagt vægt på at der omkring byggeriet er udearealer, der kan fungere som frirum for alle, præget af tryghed, tilgængelighed og aktivitet.

Alle illustrationer er udført af CF Møllers Tegnestue.

3


ETAGEOVERSIGT

Husleje pr. md.: 7.450 kr. Indskud: 36.641 kr. Den angivne husleje er ekskl. forbrug

Stueplan

ETAGEOVERSIGT

1.-3. sal

4. sal

Mølleriet består af to bygninger, der er placeret vinkelret på hinanden. Lejlighederne er disponeret forskelligt alt efter hvor de ligger i byggeriet, men fælles for dem er, at de er på 100 kvadratmeter. Alle boliger i stueplan er forsynet med en terrasse, og boliger over stueplan har altan. I en af bygningerne er placeret to gæsteboliger, der begge har eget bad/toilet.

GAVL NORDVEST

BYGNING 7 7 stuen gavl vest 7 stuen 8 stuen gavl nord 8 stuen 8 stuen gavl syd I alt

1 stk. 3 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 7 stk.

GÆSTEBOLIG GÆSTEBOLIG

BYGNING 7

BYGNING 7

7 1.-3. sal gavl vest 3 stk. 7 1.-3. sal 9 stk. 7 1.-3. sal gavl øst 3 stk. 8 1.-3. sal gavl nord 3 stk. 8 1.-3. sal 3 stk. 8 1.-3. sal gavl syd 3 stk. I alt 24 stk.

7 4. sal 7 4. sal gavl øst 8 4. sal gavl syd I alt

GAVL NORDØST

BYGNING 8

GAVL SYDVEST

4

GAVL SYDØST

GAVL SYDØST GAVL NORDVEST

2 stk. 1 stk. 1 stk. 4 stk.

GAVL NORDØST

BYGNING 8

BYGNING 8

GAVL SYDVEST

GAVL SYDVEST

5


ETAGEOVERSIGT

Husleje pr. md.: 7.450 kr. Indskud: 36.641 kr. Den angivne husleje er ekskl. forbrug

Stueplan

ETAGEOVERSIGT

1.-3. sal

4. sal

Mølleriet består af to bygninger, der er placeret vinkelret på hinanden. Lejlighederne er disponeret forskelligt alt efter hvor de ligger i byggeriet, men fælles for dem er, at de er på 100 kvadratmeter. Alle boliger i stueplan er forsynet med en terrasse, og boliger over stueplan har altan. I en af bygningerne er placeret to gæsteboliger, der begge har eget bad/toilet.

GAVL NORDVEST

BYGNING 7 7 stuen gavl vest 7 stuen 8 stuen gavl nord 8 stuen 8 stuen gavl syd I alt

1 stk. 3 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 7 stk.

GÆSTEBOLIG GÆSTEBOLIG

BYGNING 7

BYGNING 7

7 1.-3. sal gavl vest 3 stk. 7 1.-3. sal 9 stk. 7 1.-3. sal gavl øst 3 stk. 8 1.-3. sal gavl nord 3 stk. 8 1.-3. sal 3 stk. 8 1.-3. sal gavl syd 3 stk. I alt 24 stk.

7 4. sal 7 4. sal gavl øst 8 4. sal gavl syd I alt

GAVL NORDØST

BYGNING 8

GAVL SYDVEST

4

GAVL SYDØST

GAVL SYDØST GAVL NORDVEST

2 stk. 1 stk. 1 stk. 4 stk.

GAVL NORDØST

BYGNING 8

BYGNING 8

GAVL SYDVEST

GAVL SYDVEST

5


ej

Husleje pr. md.: 7.450 kr. Indskud: 36.641 kr.

ETAGEOVERSIGT

Dog gælder for lejligheden med tagterrasse (*): Husleje pr. md. 7.963 kr. Indskud: 39.166 kr. De angivne huslejebeløb er ekskl. forbrug.

5. sal

6. sal

N (*) GAVL SYDØST

BYGNING 7

BYGNING 7 7 5. sal 7 5. sal gavl øst 8 5. sal 8 5. sal gavl syd I alt

6

GAVL SYDØST

1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 4 stk.

7 6. sal gavl øst I alt

BYGNING 8

BYGNING 8

GAVL SYDVEST

GAVL SYDVEST

1 stk. 1 stk.

Friarealerne er udformet som et stort, fælles uderum mens det interne gårdanlæg er et multianvendeligt område, hvor leg og bevægelse er det væsentligste.

7


ej

Husleje pr. md.: 7.450 kr. Indskud: 36.641 kr.

ETAGEOVERSIGT

Dog gælder for lejligheden med tagterrasse (*): Husleje pr. md. 7.963 kr. Indskud: 39.166 kr. De angivne huslejebeløb er ekskl. forbrug.

5. sal

6. sal

N (*) GAVL SYDØST

BYGNING 7

BYGNING 7 7 5. sal 7 5. sal gavl øst 8 5. sal 8 5. sal gavl syd I alt

6

GAVL SYDØST

1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 4 stk.

7 6. sal gavl øst I alt

BYGNING 8

BYGNING 8

GAVL SYDVEST

GAVL SYDVEST

1 stk. 1 stk.

Friarealerne er udformet som et stort, fælles uderum mens det interne gårdanlæg er et multianvendeligt område, hvor leg og bevægelse er det væsentligste.

7


STORE BOLIGER MED HØJT TIL LOFTET

KVALITET BÅDE UDE OG INDE Alle Mølleriets familieboliger er udført i kvalitetsmaterialer, såvel ude som inde. Byggeriet har facader i hvid beton, træ/ alu-vinduer – og der er blandt andet solcelleanlæg, porttelefon og ventilationsanlæg med genvex.

Køkken:

Indvendigt er boligerne, der er forsynet med fjernvarme, disponeret således:

Badeværelse/toilet:

Opholdsrum: Kriderede/spartlede og malede vægge; fugede og malede betonlofter; massive, glatte pladedøre; lakerede lamelparketgulve i ask.

Byggeriet rummer 40 treværelses boliger på 100 kvadratmeter. De har alle en større rumhøjde end der normalt opereres med i alment boligbyggeri. Rumhøjden og de rummelige boliger giver sammen med byggeriets placering særdeles attraktive lejligheder.

8

Låger i højtrykslaminat med underlimet massiv trækant; sokkel i alu/stål; bordplade i kompaktlaminat; kogemodul, emfang, indbygningsovn samt køle-/fryseskab, alt fra Miele.

Kriderede/spartlede og malede vægge; vægfliser i vådrumzone; klinkegulv; formstøbt bordplade med integreret vask; gulvvarme.

Gæstetoilet: Gulvvarme; bruseplads.

Boligerne er udformet med et stort, gennemlyst køkken/ alrum og opholdsrum, som er orienteret både mod altangangen og havesiden. I umiddelbar forlængelse af rummet er placeret en stor altan, der fungerer som en udvidelse af opholdsrummet – for boligerne i stueplanet dog som direkte adgang til udearealerne.

9


STORE BOLIGER MED HØJT TIL LOFTET

KVALITET BÅDE UDE OG INDE Alle Mølleriets familieboliger er udført i kvalitetsmaterialer, såvel ude som inde. Byggeriet har facader i hvid beton, træ/ alu-vinduer – og der er blandt andet solcelleanlæg, porttelefon og ventilationsanlæg med genvex.

Køkken:

Indvendigt er boligerne, der er forsynet med fjernvarme, disponeret således:

Badeværelse/toilet:

Opholdsrum: Kriderede/spartlede og malede vægge; fugede og malede betonlofter; massive, glatte pladedøre; lakerede lamelparketgulve i ask.

Byggeriet rummer 40 treværelses boliger på 100 kvadratmeter. De har alle en større rumhøjde end der normalt opereres med i alment boligbyggeri. Rumhøjden og de rummelige boliger giver sammen med byggeriets placering særdeles attraktive lejligheder.

8

Låger i højtrykslaminat med underlimet massiv trækant; sokkel i alu/stål; bordplade i kompaktlaminat; kogemodul, emfang, indbygningsovn samt køle-/fryseskab, alt fra Miele.

Kriderede/spartlede og malede vægge; vægfliser i vådrumzone; klinkegulv; formstøbt bordplade med integreret vask; gulvvarme.

Gæstetoilet: Gulvvarme; bruseplads.

Boligerne er udformet med et stort, gennemlyst køkken/ alrum og opholdsrum, som er orienteret både mod altangangen og havesiden. I umiddelbar forlængelse af rummet er placeret en stor altan, der fungerer som en udvidelse af opholdsrummet – for boligerne i stueplanet dog som direkte adgang til udearealerne.

9


TÆT PÅ DET HELE

Den tidligere eternitgrund er under forvandling fra industri- til boligområde.

Aalborg privilegerede Sirup- og Spritfabrik, som han stod i spidsen for i fire årtier. I 1873 erhvervede han Aalborg Dampmølle, i perioden 1885-98 ejede han Sohngaardsholm Slot, han var i 1890 den første formand for Andels-Svineslagteriet for Aalborg Amt og altså i 1896 stifter af Portland-Cementfabrikken Danmark. Henius var en årrække medlem af Aalborg Byråd, hvor han navnlig interesserede sig for etablering af arbejderboliger. Og så var han far til biokemikeren Max Henius, der stod bag Rebildfesterne og i øvrigt som sin far anses som en industripionér af internationalt format. Den tidligere eternitgrund er i færd med at blive transformeret til en selvstændig bydel med en spændende blanding af beboelse, erhverv og indkøbsmuligheder. Inden for få hundrede meter fra Mølleriet findes et dagligvarebutikker, for eksempel Føtex og Netto på selve eternitgrunden. Det er også kort afstand til et rigt udvalg af butikker, ligesom der i området findes både fitnesscenter, svømme- og idrætshal, skole og daginstitutioner. Afstanden er også kort, når det gælder for eksempel Aalborgs nye kulturområde på havnefronten, der blandt andet byder på Nordkraft med biograf, 10

musikscene, spisesteder og sportsfaciliteter, Utzon Center og også snart Musikkens Hus.

Fra industri- til boligområde

Himmerland Boligforenings familieboliger på den tidligere eternitgrund er opført på det sted, hvor Isidor Henius i 1896 etablerede det første selskab på arealet, PortlandCementfabrikken Danmark. Født i 1820 i Polen indvandrede Isidor Henius som 17-årig til Danmark, hvor han efter få år anlagde en gær- og eddikefabrikation i Aarhus og et kartoffelbrænderi i København. Efter arbejde for flere fabrikker i Aalborg var han i 1846 med til at etablere

Indtryk fra industrihistorien - i midten til højre kilden i Blegkildeanlægget, som blev inddraget i den hastigt voksende fabrik Henius’ fabrik var tæt på råstofferne, men reelt for langt fra udskibningshavnen, hvilket stillede den dårligt i konkurrencen med andre fabrikker, blandt andet i Aalborgområdet. Det blev derfor besluttet at prøve at fremstille eternit og man købte et anlæg, der egentlig skulle have været til Rusland, bestilt af zar Nicolaj II i 1910. Dansk Eternit Fabrik A/S blev stiftet i 1927 af personer med tilknytning til F.L. Smidth og Co. A/S og de følgende årtier voksede en af Aalborgs største industrivirksomheder frem. Gennem betydelige investeringer overgik virksomheden i 1980’erne til produktion af fibercementbaserede produkter, men med tiden viste det sig, at det ikke var holdbart med produktion i Aalborg. Derfor blev produktionsanlægget over en årrække nedlagt – og der blev åbnet for udvikling af en ny bydel i Aalborg. Der er dog fortsat en forbindelse til det store områdes industrihistorie, for på adressen Sohngaardsholmsvej 2 bor Cembrit A/S, der er en af Europas førende virksomheder inden for fremstilling og salg af byggematerialer, ikke mindst fibercementbaserede løsninger til tag og facade. Og Cembrit – det har siden 2008 været navnet på det, der en gang var kendt som Dansk Eternit Fabrik. 11


TÆT PÅ DET HELE

Den tidligere eternitgrund er under forvandling fra industri- til boligområde.

Aalborg privilegerede Sirup- og Spritfabrik, som han stod i spidsen for i fire årtier. I 1873 erhvervede han Aalborg Dampmølle, i perioden 1885-98 ejede han Sohngaardsholm Slot, han var i 1890 den første formand for Andels-Svineslagteriet for Aalborg Amt og altså i 1896 stifter af Portland-Cementfabrikken Danmark. Henius var en årrække medlem af Aalborg Byråd, hvor han navnlig interesserede sig for etablering af arbejderboliger. Og så var han far til biokemikeren Max Henius, der stod bag Rebildfesterne og i øvrigt som sin far anses som en industripionér af internationalt format. Den tidligere eternitgrund er i færd med at blive transformeret til en selvstændig bydel med en spændende blanding af beboelse, erhverv og indkøbsmuligheder. Inden for få hundrede meter fra Mølleriet findes et dagligvarebutikker, for eksempel Føtex og Netto på selve eternitgrunden. Det er også kort afstand til et rigt udvalg af butikker, ligesom der i området findes både fitnesscenter, svømme- og idrætshal, skole og daginstitutioner. Afstanden er også kort, når det gælder for eksempel Aalborgs nye kulturområde på havnefronten, der blandt andet byder på Nordkraft med biograf, 10

musikscene, spisesteder og sportsfaciliteter, Utzon Center og også snart Musikkens Hus.

Fra industri- til boligområde

Himmerland Boligforenings familieboliger på den tidligere eternitgrund er opført på det sted, hvor Isidor Henius i 1896 etablerede det første selskab på arealet, PortlandCementfabrikken Danmark. Født i 1820 i Polen indvandrede Isidor Henius som 17-årig til Danmark, hvor han efter få år anlagde en gær- og eddikefabrikation i Aarhus og et kartoffelbrænderi i København. Efter arbejde for flere fabrikker i Aalborg var han i 1846 med til at etablere

Indtryk fra industrihistorien - i midten til højre kilden i Blegkildeanlægget, som blev inddraget i den hastigt voksende fabrik Henius’ fabrik var tæt på råstofferne, men reelt for langt fra udskibningshavnen, hvilket stillede den dårligt i konkurrencen med andre fabrikker, blandt andet i Aalborgområdet. Det blev derfor besluttet at prøve at fremstille eternit og man købte et anlæg, der egentlig skulle have været til Rusland, bestilt af zar Nicolaj II i 1910. Dansk Eternit Fabrik A/S blev stiftet i 1927 af personer med tilknytning til F.L. Smidth og Co. A/S og de følgende årtier voksede en af Aalborgs største industrivirksomheder frem. Gennem betydelige investeringer overgik virksomheden i 1980’erne til produktion af fibercementbaserede produkter, men med tiden viste det sig, at det ikke var holdbart med produktion i Aalborg. Derfor blev produktionsanlægget over en årrække nedlagt – og der blev åbnet for udvikling af en ny bydel i Aalborg. Der er dog fortsat en forbindelse til det store områdes industrihistorie, for på adressen Sohngaardsholmsvej 2 bor Cembrit A/S, der er en af Europas førende virksomheder inden for fremstilling og salg af byggematerialer, ikke mindst fibercementbaserede løsninger til tag og facade. Og Cembrit – det har siden 2008 været navnet på det, der en gang var kendt som Dansk Eternit Fabrik. 11


HIMMERLAND BOLIGFORENING – BLANDT DE STØRSTE I JYLLAND Himmerland Boligforening blev stiftet i 1944 og indviede sin første afdeling tre år senere. I årenes løb har vi etableret afdelinger syd, øst og vest for Aalborg og i den centrale del af byen, så der i dag er i alt 5.300 lejemål. Med vores 1214.000 beboere er vi blandt de største boligorganisationer i Jylland. I disse år markerer vi os med nybyggeri og renovering for omkring 4,2 mia. kr. Det gør os til regionens største bygherre. Foruden Mølleriet omfatter de mange nybyggerier Henius House (240 ungdomsboliger), Kridtsløjfen ( 18 døveboliger), Larsen Waterfront (omkring 231 ungdomsboliger og vores kommende administration), Idrætsbyen (461 ungdomsboliger), Ramblaen (144 ungdomsboliger), Kvadratet (130 ungdomsboliger) og Seminariebyen (136 ungdomsboliger og 49 familieboliger). Dertil kommer omfattende ind- og udvendig renovering på Sallingsundvej og Tambosundvej (tilsammen godt 400 familieboliger), renovering af 16 lejligheder i Korsgade og vores absolut største projekt: En særdeles stor renovering af Fyrkildevej, Ravnkildevej og Blåkildevej samt af Magisterparken, der alt i alt vil omfatte næsten 1.400 familieboliger. Endelig igangsætter vi også kombineret renovering og nybyggeri på Filstedvej/Liselund (117 familieboliger). steen-bjerre.dk / clienti.dk

Vi er desuden i gang med etablering af et sundheds- og kvarterhus i det østlige Aalborg og ved årsskiftet 2010/11 tog vi en totalt omdannet afdeling på Hvidkildevej (20 familieboliger) i brug. Forbehold for ændringer, fejl og mangler. 12

Kontortider: Man.-ons. kl. 10.00-14.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag lukket

Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg Tlf. 96 31 52 00 info@abhim.dk www.abhim.dk

Mølleriet familieboliger  
Mølleriet familieboliger