NjurundaBladet Jan 2022

Page 1

JANUARI 2022

Hälsinglands Sparbank öppnar i Bommen

JOUR DYGNET RUNT 060-606 68 60

Butik • Entreprenad Ängomsvägen 4, Njurunda 060-51 35 50 www.ahokakel.com

Allt inom glas och solskydd www.glasservice.se

FORSA • NJURUNDA GULDVÄGEN 4 • 060-317 00 WWW.CARSANDWHEELS.SE

Norrlandspremiär MÅNADENS PROFIL:

för butiksodlade örter hos ICA Kvissleby

Einar Sjöbom Inbiten sjöman som bygger hus och längtar till öppna hav

070-225 22 08 www.städ-service.se

060-12 12 50

070-734 81 34 www.elitfonsterpaplats.se

Christian 070-585 38 10


4

intro

Så går vi in i 2022 – välkommen! BÖRJAR JANUARI på nytt kontor

6

8

med ny utsikt från fönstret. Ljungan, Dingersjöåkrarna och tågbron fångar numera min blick, när jag inte glor in i en datorskärm. Ska bli spännande att se hur Bommen känns som hemvist för Njurundaföretagarna.

till att hålla oss lite mer friska. Utomhusvistelser av alla olika slag är högst populärt och lär så förbli. Såg just att spåren runt fiskdammen i Nolby är klara för

EFTER EN HÄRLIG JUL med det

10 14 20

vanliga stöket välkomnar jag återgång till vanliga rutiner. Alla har vi väl ungefär samma scenario som utspelar sig under december. Släkt, vänner, alldeles för mycket intag av sött och fett som sköljs ned med goda drycker. Långpromenader med frostnupna kinder, brasa i öppna spisen. Tv-tittande och sällskapsspel. Nyårsfirandet gick i samma stil, startade med lunch och lekar utomhus. Avslutades med discodans och pizza runt tvåblecket. Underbar tid som tack och lov är begränsad.

I NYA LOKALER och med den

energi det ger att byta miljö så är jag hoppfull om att 2022 blir ett fantastiskt år. Hoppas nu bara att vi håller ned smittspridningen så starten på allt det nya blir positiv. Den trend som startade när pandemin slog till hjälper nog

I nya lokaler och med den energi det ger att byta miljö så är jag hoppfull om att 2022 blir ett fantastiskt år. åkning. De har även ett spår bredvid för er som önskar promenera. En fika i Bergfotsstugan låter väl mysigt efter en stund ute i kylan?

Erica Öhrbom NjurundaFöretagarna

Ansvarig utgivare: NjurundaFöretagarna Prästgatan 17, 862 40 Njurunda Telefon 070-643 18 10 info@njurundaforetagarna.se www.njurundaforetagarna.se

Vid utebliven tidning: Kontakta SDR på telefon 060-14 20 50

Grafisk form: Medieproduktion Bonnier News Upplaga: ca 7 400 ex, 11 ggr/år Tryck: Bold Printing Mitt Distribution: SDR, Svensk Direktreklam

Läs bladet online: www.njurundabladet.se

2 NJURUNDABLADET WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE

MÅ NU GOTT, håll er friska och njut av en fin och krispig vintermånad!

i Skottsund i går kväll och där

NjurundaBladet utges av NjurundaFöretagarna och distribueras i Njurunda, Allsta, Klingsta & centrala Gnarp

Omslagsfoto: Marika Hedin

DETTA BLAD är som vanligt laddat med trevlig läsning. Bland annat möter vi Jenny Södergren, ledare på Njurunda Gymmix. Månadens profil är Einar Sjöbom. En duktig mångsysslare som har många järn i elden och unika resor i bagaget. Erik på Ica Kvantum berättar mer om deras satsning på butiksodlade örter. En spännande utveckling av framtidens matproduktion som endast har börjat om man får tro de mer insatta.

KÖRDE FÖRBI GOLFBANAN

Nästa utgivning 19/2 Materialstopp 3/2

Vid fel: Tidningens ansvar för fel begränsas till högst en annonskostnad. För skada p.g.a. utebliven, eller felaktigt införd, annons ansvaras ej. Annonser, texter och bilder får ej användas i andra sammanhang utan särskilt medgivande från NjurundaBladet.

syntes skidande figurer med pannlampor i mörkret. Det är ju en strålande idé att dra spår på den ytan vintertid. Inga utmanande backar, endast vackra vita vidder att skida runt på. Alternativ för frisksportande och möjligheter att hålla nyårslöftet om ett nyttigare liv, finns det gott om i Njurunda.

Erica Öhrbom NjurundaFöretagarna Verksamhetsansvarig Redaktionellt material erica@njurundaforetagarna.se Telefon 070-643 18 10 Marika Hedin NjurundaFöretagarna Annonsförsäljning Redaktionellt material marika@njurundaforetagarna.se Telefon 070-625 18 30 Viola Bogstag Webbmera Annonsförsäljning webbmera@gmail.com Telefon 073-507 51 31

11 nummer 2022 Annonssamarbete: Vi samarbetar med Stocka Publishing AB. Annonsera i både NjurundaBladet och i något av Stocka Publishings annonsblad i Hälsingland och du får bra spridning över länsgränserna. Christer 070-554 19 45 christer@ spanskavillan.com Andreas 076-810 84 38


Förnyelse, Förnyelse, vadskall skalldet det vad varabra braför? för? vara

buti ken!ken! om buti om buti ken! Hist Historia om oria Historia ändaända har butik har anor vår butik ända attbutik anor du vår har anor att dute vår VissteViss att du te

Viss på en påen vik nade butikbutik Essvik öppnade påvikEss Dånade enEss butik ! Då !!öpp 19071907 öpp från från Då 1907 från var inte som inte yta en som påyta mn,enpå inte var på Nyha som var a mn, yta Norr en Nyha a vid mn, vid Norr Nyha a vid Norr och lning och avde lning bröd e avde rand bröd nuva randerand vår nuva ännuva e brödavdelning och e än eevår störrstörr vår än störr ik. sbut 1973 sbutik. sortiment 1973 fullment ik. 1973 ensorti sbut somfull en ment ades som sorti räkn full en räknades som räknades och och 1995 ns dage ns läge 1995 till dage och 1995 endage läge butik en till ns läge ade fl till en flyttade ade butik yttbutik flytt vid. bred en en bred lokallokal ihop bredvid. med med en ihop en vid. ihop butik lokal en des med butik des en byggbygg butik byggdes dring förän dring stora förän a näst stora för anäst näst förändring dags för det stora a är dags det för Nu ärNu dags Nu är det till till vårt bli klart skall vårt bli klart as skall till vårt hopp skall klart tt vi bli vi hopp as vilketvilke hopp vi as vilke eum! jubil rs eum! jubil rs eum! 115-å115-å 115-års jubil

Den veckan börjar etapp förnyelseresa mot dedikerad kundvärd under utvalda perioder skall Den härhär veckan börjar etapp tvåtvå av av vårvår förnyelseresa mot ettett dedikerad kundvärd under utvalda perioder förför attatt du du skall Den här veckan börjar etapp två av vår förnyelseresa mot ett dedikerad kundvärd under utvalda perioder för att du skall ännu större ansvar för miljön. Tillsammans med vår vision om en få hjälp. ännu större ansvar förför miljön. Tillsammans med vårvår vision omom en en få hjälp. ännu större ansvar miljön. Tillsammans med vision få hjälp. smidig butik handla i,i, och med synpunkter från kommer smidig butik att att handla i, och med synpunkter från er, er, kommer vi vi smidig butik att handla och med synpunkter från er, kommer vi Vårt Vårt mål är att att förnyelsen skall påverka dig som kund så lite lite målmål är att förnyelsen skall påverka digdig som kund så lite Vårt är förnyelsen skall påverka som kund så skapa en butik utöver det vanliga. skapa en butik utöver det vanliga. skapa en butik utöver det vanliga. som möjligt och framtiden så mycket mycket som det går. som möjligt ochoch i framtiden så mycket som detdet går.går. som möjligt ii framtiden så som påbörjas bytet kylar frysar använda CO2 NuNu påbörjas bytet av av allaalla kylar ochoch frysar förför attatt använda CO2 Nu påbörjas bytet av alla kylar och frysar för att använda CO2 Väl mött butiken, VälVäl mött i butiken, mött ii butiken, som köldbärare i stället för freon. Det innebär att vi blir mycket som köldbärare i stället förför freon. DetDet innebär att att vi blir mycket som köldbärare i stället freon. innebär vi blir mycket Erik & Katarina Katarina med medarbetare ErikErik & Katarina med medarbetare & med medarbetare mer energieff ektiva vårt klimatavtryck ännu lägre. mer energieff ektiva ochoch görgör vårt klimatavtryck ännu lägre. mer energieff ektiva och gör vårt klimatavtryck ännu lägre. Inför varje vecka kommer vi hålla hålla dig uppdaterad både sociala Inför varje vecka kommer vi hålla digdig uppdaterad både i sociala Inför varje vecka kommer vi uppdaterad både ii sociala medier och vårt reklamblad vad vi planerar planerar att göra så att att du medier ochoch i vårt reklamblad vadvad vi planerar attatt göra så att du du medier ii vårt reklamblad vi göra så också kan följa processen. också kankan följa processen. också följa processen. sägs att förvirring är första första steget mot något nytt, men det är DetDet sägs att att förvirring är första steget mot något nytt, men detdet är är Det sägs förvirring är steget mot något nytt, men inte alltid så roligt roligt när man skall handla. Därför kommer vi göra göra inteinte alltid så roligt närnär man skall handla. Därför kommer vi göra alltid så man skall handla. Därför kommer vi vårt yttersta för att hjälpa dig hitta det du söker under de mest vårt yttersta förför attatt hjälpa digdig hitta detdet du du söker under de de mest vårt yttersta hjälpa hitta söker under mest intensiva veckorna. Dessutom kommer en medarbetare vara intensiva veckorna. Dessutom kommer en en medarbetare vara intensiva veckorna. Dessutom kommer medarbetare vara

”Detvivivill ”Det villskall skallbestå, bestå, måste måsteviviförändra!” förändra!”* *

KVISSLEKLIPPET KVISSLE KLIPPET Våra Våra mest prisvärda erbjudanden mest prisvärda erbjudanden

KVISSLE KLIPPET KVISSLE KLIPPET KVISSLE KLIPPET ALLTID MINST ALLTID MINST ALLTID MINST

40% 40%

Vadhänder Vad händer butikenvv4? 4? i ibutiken

599090 59

Den veckan börjar vi och göra Den härhär veckan börjar vi förbereda och göra Den här veckan börjar vi förbereda förbereda och göra plats för det stora bytet av våra kylar och frysar. plats förför detdet stora bytet av av våra kylar och frysar. plats stora bytet våra kylar och frysar. Vi kommer börja med att fl ytta större delen av frukt och Vi Vi kommer börja med attatt flytta större delen av av frukt och kommer börja med flytta större delen frukt och grönt och ersätta med ny inredning. För att erbjuda grönt och ersätta med nyny inredning. FörFör attatt erbjuda digdig grönt och ersätta med inredning. erbjuda dig som kund stort sortiment som möjligt kommer vi som kund ettett så så stort sortiment som möjligt kommer vi att som kund ett så stort sortiment som möjligt kommer vi att att behöva, under begränsad placera frukt och grönt behöva, under enen begränsad tid,tid, placera frukt och grönt behöva, under en begränsad tid, placera frukt och grönt ii olika delar butiken. Målet skapa rymligare gångar i olika delar av av butiken. Målet är är attatt skapa rymligare gångar olika delar av butiken. Målet är att skapa rymligare gångar och att det på sikt ska bli lättare att hitta det du söker. och attatt detdet påpå siktsikt skaska blibli lättare attatt hitta detdet dudu söker. och lättare hitta söker. Tveka inte fråga Tveka inte attatt fråga omom detdet är är Tveka inte att fråga om det är något du undrar över eller söker! något dudu undrar över eller söker! något undrar över eller söker! mött ii butiken! VälVäl mött i butiken! Väl mött butiken!

/st/st /st KYCKLINGBRÖSTFILÉ KYCKLINGBRÖSTFILÉ KYCKLINGBRÖSTFILÉ Lönneberga. Sverige. Lönneberga. Sverige. 700 700 g. g. Lönneberga. Sverige. 700 g. Jfr 85:57/kg. Jfr pris 85:57/kg. Jfr pris pris 85:57/kg. pris: 98:90/st Ord Ord pris: 98:90/st Ord pris: 98:90/st

Nelly Söderman Nelly Söderman Nelly Söderman Kassaledare Kassaledare Kassaledare Gäller vecka 4 Gäller vecka 4 2022. Gäller vecka 4 2022. 2022.

Kvissleby Kvissleby


företagande Det är nära nu, Hälsinglands Sparbank öppnar inom kort upp sina dörrar i Njurundabommen. Banken som går mot strömmen i dessa tider och tar krafttag mot den lokala vinklingen. Ett för orten efterlängtat bankkontor, en investering som kommer att leverera trygg rådgivning till närområdets kunder. När jag hälsar på i den nya lokalen är Jens Larsson, Susanne Bonnström och Åsa Vik i full färd med att färdigställa sin nya arbetsplats inför öppning. Jag möts av en glad och positiv personalstyrka som ser fram emot att verka på stället, vilket gör att de kan bidra till att orten utvecklas och lever vidare. TEXT & FOTO: MARIKA HEDIN

Banken blir en byggsten för bygden i en betryggande kan söka ett bidrag till sin – Vi är två kända – DETTA ÄR en långsiktig satsning handlingsfrihet, förening. Banken har ett hundraansikten som möter som innebär att vi knyter ihop då det exempelvis tal anställda, verksamheten omkunderna, berättar vår verksamhet i norra Hälsinggäller ett lån vid fattas bland annat av ett så kallat Åsa och Susanne. land och Lucksta, med kontoret husköp. aktiebord, runt detta sitter en – Det ska bli i Njurunda. I och med den nya grupp mäklare som köper och superspännande tågstationen, kan våra företagssäljer aktier åt bankens att få prespecialister och rådgivare vid DEN PÅGÅENDE kunder, berättar Jens. sentera Hälsingekontoret snabbt vara på PANDEMIN sätter ”Ge tillbakaplats. Att resa hit från Hudiksvall Njurunda-satsningen i Åsa Vik. konceptet” tar endast trettio minuter. En en speciell situation, vilket SUSANNE BONNi Kvisslebyföreteelse som genererar en gör att en ”Grand opening” får STRÖM OCH ÅSA VIK och Njurundaeffektiv närhet till kvalificerade vänta. De öppnar i stället upp kommer att finnas området. Lokalt rådgivningsmöten med såväl för bokning av personliga eller på plats för rådhar vi genom privat- som företagskunder, säger digitala möten. Antalet besökare givning vid alla åren jobbat med Jens Larsson, kontorschef. begränsas och lokalen kommer vardagar. generationer av – Vår bank har inga att förses med plexiglas för att De har båda Susanne Bonnström. kunder och är inne på aktieägare, i stället förhindra spridning av smitta. en mångårig den fjärde nu. Det är roligt ger vi tillbaka av erfarenhet då det att kunna göra skillnad för en vårt överskott. gäller bankarbete, VI LYFTER PÅ HATTEN och hälsar individs framtida ekonomi. Ofta Under åren har vi därtill finns det Hälsinglands Sparbank hjärtligt får vi uppskattning av dem som delat ut drygt en mycket god välkomna till Njurundabommen. tidigt under uppväxten tagit till hundra miljoner lokalkännedom, En etablering, som på sin väg sig av våra råd. Genom just detta till vårt verksamhetsdå de sedan länge är kommer att ge ett lyft åt bygden Jens Larsson. har de längre fram i livet hamnat område. Vem som helst bosatta i närområdet. och skapa en viktig framtidstro.

4 NJURUNDABLADET WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE


WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE NJURUNDABLADET

5


FOTO: NJURUNDA SIMSÄLLSKAP

uppsnappat Njurunda Simsällskap vann NM ”Vi kan med glädje konstatera att Njurunda simsällskap simmade hem vinsten som bästa simförening i Norrland.” Detta kunde vi läsa på Njurunda Simsällskaps facebook i december. Norrländska Mästerskapen hölls i Härnösand och av tolv klubbar var det alltså Njurunda som till slut vann allting. GRATTIS!

Läst på

FACEBOOK

Nu stannar tåget åter i Njurundabommen! Det bjöds på glada miner och gott fika vid invigningen av resecentrum i Njurundabommen 13 december 2021. TEXT & FOTO: MARIKA HEDIN

TROTS TIDIG MORGONSTUND

och flertalet minusgrader, var det många som ville ta del av den stora händelsen. Njurunda SK var på plats och såg till att besökarna

6 NJURUNDABLADET WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE

försågs med varm glögg och pepparkakor. Den som ville fick också med sig frukost i påse för en smaklig resa via buss eller tåg.


Gott nytt träningsår! Vi finns i både Nolby och Svartvik! Sju anläggningar och nästan 200 gruppträningspass i veckan! Sundsvalls största och mesta gym – totalt 7500 kvm

SLIPA DITT TRÄGOLV!

Efter utförd slipning så hårdvaxoljar, lackar eller pigmenterar vi golvet

Klipp ur och spara annonsen!

a Nyttj get vdra a T O R

30%

– Allt efter dina önskemål

Vi bjuder på 1:a m2 samt ett städkit värde 695:-

Ego City / Ego Storgatan / Ego Birsta / Ego Alnö / Ego Nolby / Ego Svartvik / Ego CrossFit / 060-17 25 95 / www.ego.nu

Ring för kostnadsfri besiktning

060-15 96 70 www.angtvattbilen.se

WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE NJURUNDABLADET

7


hälsa

Njurunda Gymmix håll

Njurundahallen har bra lokaler som passar utmärkt för träning. Funkar utmärkt att kombinera ett träningspass med bad och bastu.

Denna anrika ideella förening som funnits sedan 1937 har inga planer på att vika ned sig för en pandemi. Trots utmaningar med att inte få tillgång till träningslokal under tio månader, lågt corona-stöd och svajiga restriktioner så kämpar man Jenny Södergren. på. Hos alla engagerade ledare spirar ändå framtidshopp och en stark vilja om att erbjuda träning för alla. TEXT: ERICA ÖHRBOM • FOTO: NJURUNDA GYMMIX

8 NJURUNDABLADET WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE

JENNY SÖDERGREN , styrelse-

ledamot och instruktör i Njurunda Gymmix sedan 2016, berättar entusiastiskt om föreningens vilja att hänga på träningstrenden som blomstrar. Att erbjuda ett brett utbud utifrån de förutsättningar en ideell förening har, i den konkurrens som finns av andra gym, är en utmaning de tagit sig an. Flera som engagerar sig ideellt har hängt med i många år, där träning och glada möten är belöningen enligt Jenny.

EN FUNGERANDE HEMSIDA

och bokningssystem med appfunktion är ett måste nuförtiden, vilket även Njurunda Gymmix infört det senaste året. Det erbjuds pass sex av veckans alla dagar där just nu endast fredagar är vilodag. Ett brett utbud, alltifrån yoga till body pump och spinning fördelas ut bland ledarna som i dag är sju till antalet. IBLAND KAN DET BLI lite sårbart om någon är sjuk eller får förhinder. Jenny och de andra som håller i träningarna pusslar och


ler ut Full fart på Gymmix pass.

BodyPump lockar många tjejer som vill hålla sig i form.

fixar så man ska slippa ställa in. Hittills har de löst det bra men om medlemsantalet ökar och rådande restriktioner släpps så kan man behöva välkomna fler instruktörer. – Njurunda Gymmix håller till i Njurundahallen och vi är tacksamma över att få vara en del av alla aktiviteter som erbjuds här tillsammans med andra föreningar, säger Jenny. Verksamhetsansvarige för Njurundahallen, Lena Nordström, är mån om att Gymmix ska få driva sin verksamhet på bästa

sätt och försöker hitta lösningar när nya restriktioner presenteras. Njurundaprofilen Gunilla Edin, instruktör i föreningen sedan 30 år, är en av de entusiastiska ledarna. Hon är med och inspirerar alla till rörelse, ung som gammal. De flesta medlemmarna ligger i dag i åldersspannet 40–60 år och en av de äldre deltagare har passerat 75 år. Föreningen erbjuder träning till personer i nästan alla åldrar och till personer med olika förutsättningar. Man bedriver gruppträning med förkoreograferade

pass från kända aktörer till egenkomponerade pass. UNGDOMARNA ÄR TYVÄRR

En fungerande hemsida och bokningssystem med appfunktion är ett måste nuförtiden, vilket även Njurunda Gymmix infört det senaste året.

något färre till antalet men det kämpar man för att ändra på. Sedan något år tillbaka har Njurunda Gymmix inte kunnat erbjuda barngymnastik då det har saknats ledare för den verksamheten. – Vi i styrelsen stänger inte den dörren, den hålls öppen. Om det någon gång i framtiden ges möjlighet så startar vi upp igen berättar Jenny.

Du som vill inspireras till rörelse och vara en del av träningsengagemanget är hjärtligt välkommen till Njurunda Gymmix. Mer information om priser och schema finns på: njurundagymmix.bokamera.se

WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE NJURUNDABLADET

9


föreningsliv

Sedan några år tillbaka, har Sundsvalls RC klubb sitt vintertillhåll i Nolby industriområde. På stället finns en fin inomhusbana, där klubbens medlemmar och deras radiostyrda små fartvidunder utövar sina färdigheter. TEXT: MARIKA HEDIN FOTO: HANS ERIKSSON

Må bra

av att styra din hobby HÄR GÅR DET UNDAN , ja så fort

att föreningen numer ligger under SHRA Sundsvall (Swedish Hot Rod Association), en organisation där bland andra dragracing, drifting, karting och enkel bilsport finns representerade. De nämnda aktörerna har alla sin hemvist vid den fina motorsportsanläggning som finns i Sättna, strax utanför Kovland. Sammanslutning med SHRA lade grunden till en omfattande nybyggnation av en sommarsäsongsbana.

UTOMHUSARENAN, SOM TIDIGARE

nyttjades, låg vidMalandsbadet i Sundsvall. Det blev till att sätta

fart gällande uppförandet av den nya racing-banan, då arrangemanget av en SM-tävling väntade. På den aktuella platsen fanns en värdefull tillgång i form av maskiner och redskap, som var till stor hjälp av under byggtiden. FRÅN MAJ TILL augusti lyckades

några av klubbens eldsjälar med krafttag, färdigställa ett SM-klassat stråk. Kriterierna för att bli godkänd då det gäller ett större tävlingsarrangemang, kräver bland annat att banans underlag ska bestå av minst tre omväxlande material. Den nya färdvägen sträcker sig nu över 350 meter och är cirka fyra meter bred. Dessutom

10 NJURUNDABLADET WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE

är den behandlad med en typ av olja, vilken gör det helt underhållsfri. ETT SVENSKT MÄSTERSKAP, gick

enligt planerna av stapeln i slutet av augusti. Hemmaklubben fick massvis med beröm av de tillresta deltagarna. Arrangemanget blev mycket lyckat på många vis och kvällens trevliga samkväm med en tacobuffé på menyn, satte pricken över i:et. RC Klubben hoppas på att fler upptäcker denna sport, som i stort sett kan utövas av alla. Känner du ett intresse för snabba radiostyrda fordon av varierande slag, så är du hjärtligt välkommen att prova på vid tillfälle.

Vill du veta mer? rb-sektionen@ shrasundsvall.se Daniel Östling 070-696 53 41 facebook.com/groups/ 319700505696456/ Facebook: SHRA Sundsvall, Radiostyrd Bilsport


Vi som byggt anläggningen i sommar, samt alla tävlande var väldigt nöjda med arrangemanget”, berättar Micke Wennberg, ansvarig för SM-tävlingen.

Här ses finalheatet i klassen, 1:8 Nitrobuggy, vid SM- tävlingen på den nybyggda banan i Sättna. Bland deltagarna som syns i bild , finns den före detta världsmästaren, David Ronnefalk, Sverige, som med stor marginal tog hem SM-titeln 2021.

WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE NJURUNDABLADET

11


Få motion och tjäna pengar! Kroppskanning / Analys och Hälsorådgivning Läk din tarm

info@miasstillness.se • 070-653 38 41

DELAD GLÄDJE – ÄR DUBBEL GLÄDJE! Vill du ha ett rörligt och givande extraknäck, ett som ger dig både pengar och motion? Då är du välkommen till SDR! Vi söker just nu personal för utdelning av reklam och samhällsinformation.

BÄR INTE SMÄRTA I ONÖDAN! Anders Söderberg, Cert.& dipl. massageterapeut AGI

För frågor eller ansökan kontakta oss: sdr224@sdr.se eller 060-14 20 50. Läs mer om jobbet: www.delareklam.nu

Universitetsallén 10, Sundsvall 060-61 10 66 | 070-661 10 66 | Bokning: www.varkmastarn.com

Välkommen till ditt nya kontor i Njurundabommen Hyr ett nyproducerat kontor eller kontorsplats ett stenkast från Njurundas nya resecentrum.

Kontoret är beläget på Prästgatan 17, ”Gamla Pastorsexpeditionen” i en behaglig parkliknande miljö vid Ljungan. Här renoverar vi för att skapa en ny modern kontorsmiljö i en vacker och hälsosam omgivning. Hyr kontor på ”Pastors” och få tillgång till konferensrum, skrivare, wifi, kök, lounge, kaffe samt möjlighet till parkering och gästparkering. Vi har lokaler i varierande storlek som kan anpassas för just ditt behov. Även källarlokaler finns för verksamhet eller förvaring. En naturlig mötesplats för företagare i och omkring Njurunda.

Kontakt: Järnvägen Fastigheter AB / EMF AB • 060-789 24 00 • info@emfab.nu

12 NJURUNDABLADET WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE


Din verksamhet mår bra av trygga redovisningsrutiner

Vi välkomnar både gamla och nya kunder till en uppdaterad revisionsbyrå med kontor i Sundsvall och Ånge. Vi är redovisnings- och revisionsbyrån med ett stort lokalt engagemang. Ni hittar oss på Landsvägsallén 4 i Sundsvall, Bankgatan 5 i Ånge och Gyllenvägen 1 i Stöde. www.ess2.se

Storbyrån där rutiner och arbetssätt beslutas centralt. Den lokala byrån där du tillsammans med din redovisningskonsult och revisor anpassar rutiner och arbetssätt till dig och din verksamhet.

WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE NJURUNDABLADET

13


profilen Vad är det som får vissa av oss att vilja ge sig ut på de sju haven? Möta iskalla, flera meter höga vågor som sköljer över däck. Saknaden av en endaste liten gnutta land. Bara vatten och åter vatten, så långt ett öga kan nå. Allt detta till trots, tycks dessa individer njuta till fullo av tillvaron och räds inte nämnbart för de väderutmaningar som ibland väntar. För det kommer ju fina stunder också, då ett kavlugnt hav tillsammans med en sol i högform uppenbarar sig. Och kanske känslan av att inte vara fysiskt nåbar, man är själv med sitt och kan helt enkelt inte göra någonting annat just där och då. TEXT & FOTO: MARIKA HEDIN & PRIVATA

Båtälskande bostadsbyggare behöver böljan blå EINAR SJÖBOM ÄR född och uppvuxen på en bondgård i Myrbodarna, Njurunda. Han tog över sitt föräldrahem för åtta år sedan. Numer bor systern med familj i ett nybyggt hus endast 75 meter från Einars fastighet. Föräldrarna och brodern har sin hemvist i Vikarbodarna, med ett avstånd på knappa halvkilometern. Det är uppenbart att denna familj trivs i varandras närhet. KARRIÄREN INLEDDES MED en gymnasieutbildning inom el, inriktad mot industrin. Efter genomförda studier, jobbade han några år i verkstaden hos Akzo Nobel i Stockvik. Därefter gick han till sjöss på ”riktigt”. Hade dessförinnan provat på sjömanslivet vid några tillfällen och fått blodad tand för yrket. Var därefter anställd en kortare tid hos Vaxholmsbolaget, men längtade efter att ge sig ut på de stora

haven. Så därefter blev det jobb på ett stort så kallat roro-fartyg, där lasten rullas på och av, därav namnet (roll on roll off). Det fartyget seglade bland annat längs Västafrikas kust. SEDERMERA TOG HAN

anställning på isbrytaren Oden, som är ett unikt fartyg. Hon bryter inte bara is, utan är framtagen för att kunna användas som plattform åt forskning som bedrivs under arktiska förhållanden. Oden blev 1991 det första ytfartyget utan atomdrift som tog sig ända fram till Nordpolen. På denna mycket speciella farkost verkade Einar mellan

14 NJURUNDABLADET WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE


Einar Sjöbom Ålder: 44 år. Familj: Barnen Selmer och Elsa, sex respektive fem år, samt en katt och två grisar. Bor: I före detta föräldrahemmet på en bondgård i Myrbodarna, Njurunda. Har en stuga på Truthälla utanför Skatan. Gör: Driver EMF AB och EMF Bygg AB tillsammans med barndomskompisen Mikael Persson. Har även företaget Sundsvalls Marinentreprenad ihop med kompanjonen Jon Sjöberg. Äter: Helst saltströmming. Dricker: Kaffe och öl. Motto/devis: Einar har tagit till sig ett bra uttryck som han gång efter annan fick höra från en farbror som till yrket var snickare och ofta sade: – Det vill gärna bli bra! Följt av ett gott klingande skratt. Passion: Gamla båtar och fartyg.

Adéliepingvin som just kommit upp på isen.

Det här visste du inte om Einar: Han har vid flertalet tillfällen varit till både Nordpolen och Antarktis. Läs mer om dessa spännande seglatser i reportaget. E-post: einar@emfab.nu Hemsideadress: www.emfab.nu

2003 och 2013. Bland annat gick resorna till både Nordpolen och Antarktis. Hans anställning som matros innebar ett arbete ute på däck, där man sköter det praktiska under seglatser och servar medföljande forskare. Vid Einars tid på fartyget Oden arbetade de två besättningarna bland annat på uppdrag av amerikanska staten åren mellan 2006 och 2011, genomfördes under sommartid fem expeditioner med slutmål Antarktis. Deras huvudsakliga uppgift var att bryta en för andra fartyg framkomlig ränna till staden Mc Murdo, ett absolut krav för att kunna förse de som vistades på basen med förnödenheter.

UNDER SOMMAREN HUSERAR

runt 1500 personer på stället, vid vintertid finns endast ett hundratal på plats. Mc Murdo Station är en amerikansk forskningsstation belägen på Sydpolen, där stationeras de forskningsteam som arbetar inom National Science Foundation (NSF). Med enkla ord förklarat är det en oberoende federal byrå, som bildats för att främja vetenskapliga framsteg i Förenta staterna. En del av fartygets åligganden var att på vägen ner mot Antarktis, stanna till i södra Chile för att plocka upp ett forskningsteam. Därefter arbetade teamet med forskning längs kusten fram till slutpunkten i Mc Murdo, där expeditionen avslutades. NÄR ODENS ENA besättning skulle mönstra av eller på, det är alltid två i omlopp, gjordes detta med hjälp av amerikanskt militärflyg från Antarktis. De landade på

Nordpolen 2012, en av skyltarna pekar mot Njurunda.

WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE NJURUNDABLADET

15


profilen flygplatsen i Christchurch, Nya Zeeland. Många i besättningen valde då att stanna kvar på denna plats för en tids semester. Endast fyra veckor efter att Einar vid ett av alla tillfällen, lämnat Nya Zeeland, utbröt en kraftfull jordbävning, vilken ödelade en stor del av staden. NÅGRA AV HANS arbetskompisar

Antarktis, inlandsis syns i bakgrunden.

hade varit där bara en vecka före katastrofen. Odens uppdrag vid polerna tog sitt slut, i och med den isvinter som 2010/2011 fick stora fartyg att frysa fast i isarna. Denna händelse orsakade svåra och mycket farliga arbetsinsatser för isbrytarna och var anledningen till att Sjöfartsverket frånsade sig dessa åtaganden. – Under min tid till sjöss, har jag fått uppleva helt fantastiska veckor då vi passerade ekvatorn lite snett från Kanarieöarna, på väg mot Brasilien. Under två veckor i ekonomifart i en lång dyning invaggas man i en väldigt rofylld känsla. Vi fyllde då upp en provisorisk pool på däck, låg sedan däri och njöt av de varma kvällarna. Runt oss hoppade flygfiskar upp på däcket, berättar Einar med ett leende och fortsätter; – Som sjöman är det också ytterst speciellt att passera Kap Horn, som en gång i tiden var den enda möjliga farleden innan Panamakanalen byggdes.

PARALLELLT MED sjömansyrket ,

Adéliepingviner kollar förtöjningarna.

Isbrytaren Oden som ligger isförtöjd.

16 NJURUNDABLADET WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE

startade han 2010 EMF AB tillsammans med barndomsvännen och ständige följeslagaren Mikael Persson. I oktober detta år köpte de då sin första fastighet på Hemmanet i Svartvik. En månad efter den affären, drog Einar till Antarktis i två månader och lämnade Micke, som själv fick lösa problemen med ett krånglande värmesystem i den nyinförskaffade fastigheten. Den vintern var både mycket kall och snörik, men allt ordnade upp sig i slutänden. Händelsen har inte heller tärt på den nästintill livslånga vänskapen mellan de två kompanjonerna. Med tiden har fastighetsbeståndet ökat i omfattning, idag äger herrarna bostäder i Jättendal, Svartvik, Myre och Njurundabommen. 2013 gick Einar i land, mycket

– Som sjöman är det också ytterst speciellt att passera Kap Horn, som en gång i tiden var den enda möjliga farleden innan Panamakanalen byggdes. hade hänt i verksamheten och tid måste läggas på förvaltningen av de byggnader som införskaffats. Sedan fem år tillbaka finns bolaget EMF Bygg AB, som nu sysselsätter sex man. Arbetsstyrkan håller till viss del på med de egna projekten, men utför även externa jobb i stor utsträckning. Deras fastigheter skapar även jobb åt underleverantörer, då använder de sig av lokala företag i så stor utsträckning som möjligt. VID SIDAN OM alla andra sysslor har Einar företaget Sundsvalls Marinentreprenad i samarbete med kompisen Jon Sjöberg. De reparerar gamla sjöbodar, pålar för dessa och bryggor, samt utför muddring och sjötransporter. Rörelsen har en liten bogserbåt och en pråm som ofta hyrs ut som plattform för geotekniska undersökningar. SCA, PEAB och Sweco, är några av de kunder som ofta nyttjar denna tjänst. På Brämön har de gjort en hel del jobb åt Länsstyrelsen.

Vad gör du om tio år?

– Då är jag tillbaka på isbrytarna. Barnen är då så pass stora att jag kan vara borta periodvis. Vad är det bästa med Njurunda?

– Närheten till havet. MERPARTEN AV DE produkter som finns i butikernas lager, måste hämtas hem på andra sidan av vårt jordklot och därmed färdas långa sträckor ute till havs. Vilken tur att vi då har dessa sjöfarare, de som älskar att färdas på öppet vatten och förser oss med sådant vi önskar konsumera.


✂Klipp ut annonsen så får

du

10 %

på ditt nästa besök hos oss Gäller till sista febuari 2022

Öppetider Alla dagar 10:30-21:00

är gjorda av svensk

Högrevsfärs 073-842 99 85

KB Kv

i s s l e b u rg e

r

Alla våra hamburgare

Affärsgatan 13 Kvissleby

Rozis öppna rum hos Lindblomman Intresserad av Lymfmassage? Nu finns möjligheten på Lindblomman i Svartvik. Jag är utbildad i Lymfmassage och klassisk massage och finns tillgänglig tisdag och fredag.

Nykundserbjudande (Ord. 950:-)

NU 712:-

Boka din tid på www.bokadirekt.se eller ring mig, 0705-12 42 11

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder gällande smittskydd, för att kunna erbjuda en så trygg behandling som möjligt.

rozisoppnarum

WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE NJURUNDABLADET

17


historia Johanna Ulfsdotter Johanna är Mjösundsbon med stort intresse för historia, berättande och vårt gemensamma kulturarv. Driver gården Ystibacken med lantligt boende och bagarstuga, erbjuder stadsvandringar och sång för olika tillfällen. Arbetar på Västernorrlands museum i Härnösand som antikvarie med kulturmiljöutveckling. TEXT: JOHANNA ULFSDOTTER • KONTAKT: YSTIBACKEN@GMAIL.COM REFERENSER OCH KÄLLOR: LANTMÄTERIET HISTORISKA KARTOR. KULTURMILJÖ- OCH BYGGNADSINVENTERING NOLBY 2:11 NOLBY, SUNDSVALLS KOMMUN DOKUMENT CONTEXTO 2020:14 ANETTE LUND CONTEXTO AB

Johanna Vedin i Nolby DEN STORA BYGGNADEN vid

Nolby. Utsnitt från Storskifteskartan 1790. Tjärnen i kartans övre del är Kaptensdalen. Gamla Byvägen finns ännu bevarad och slingrar sig genom byn. LANTMÄTERIET HISTORISKA KARTOR ÅR 1790.

Byvägen 11 (Nolby 2:11) i Nolby står och vittnar om en för länge sedan svunnen tid. Den vackra mangårdsbyggnaden är rester av de gårdar som en gång anlades på platsen i och med att laga skifte genomfördes på 1840-talet. Gamla Nolby by låg på åsen utmed Tunavägen och flera gårdar ligger ännu kvar på platsen för den gamla medeltida bykärnan. Med laga skifte flyttades några gårdar ut och placerades utmed nya Byvägen. Namnet Nolby är intressant och det finns flera tolkningar av dess ursprung. Högst troligt är att namnet avser byn norr om centralbygden som växte fram vid Gamla Kvissle, kring det vi idag kallar Nolby Högar. Äldre stavning visar till exempel Norby och Nordby. Vad som stärker tesen är att Västbo, tidigare benämnts som Västerby, också fått sitt namn på samma vis.

under 1000-talet. Gravhögar, gårdskapell, runsten och prästgård visar på platsens betydelse och kan mycket väl ha utgjort det centrum i gamla Njurunda, varifrån relationen till andra byar utgick ifrån. GÅRDSHEMMANET I NOLBY har i

min familj kallats för Vedins. Mitt första minne av hur någon berättade om den hör ihop med en pall, som ännu finns kvar hemma hos min farmor. Den har tillhört min farfars mors moster som hette Johanna Vedin och var den som tillsammans med sin man Jonas Olof Vedin, byggde huset. Gården hade Jonas tagit över efter sin mor och morfar. Den var sedan kvar i släktens ägor tills den såldes till Sundsvalls kommun 2012. Ursprungligen fanns både ladugård, gammal korsbyggnad och bagarstuga. Jag tror jordkällaren ännu finns kvar.

BÅDE KORSBYGGNADEN OCH JAG LYSSNAR JUST nu på Maja

Hagermans ”Spåren av kungens män” från 2007 och tankarna går oavkortat till den centralbygd som växte fram utmed Kvissle FOTOKOPIA FRÅN BOKEN SVENSKA GODS OCH GÅRDAR 1940.

18 NJURUNDABLADET WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE

bagarstugan var av äldre modell, möjligen utflyttade från gamla gården och var kanske några av Njurundas äldre byggnader. Korsbyggnaden är av särskilt


FOTO: ULF PETTERSSON

Ägarlängd Utdrag från Njurunda Kyrkoarkiv, Riksarkivets databas

intresse. Den liknar några av de som ännu idag finns bevarade i Indal. Många av dem har anor från 1700-talet. En ny byggnadstyp på den tiden som ersatte den gamla parstugan. JOHANNA, FÖDD NORRBOM, kom

till världen 17 november 1851. Hennes föräldrar Nils och Sigrid Cecilia Norrbom var bönder i Åh. Johanna gifte sig med Jonas Vedin (f. 1850) i Nolby 15 juli

1879 bara halvåret efter att hennes egen mor gått bort. Johanna ser ut att ha jobbat hemma på gården fram tills att hon gifte sig, vilket var vanligt på den tiden. Jag har några textilier och gamla gardinuppsättningar ärvda efter ”moster-Johanna” som hon kallas. Vi syskon har även några stolar och kläder efter henne och från hemmet i Nolby. Idag står huset kvar och förhoppningen är väl att den ska fyllas med liv igen, vem vet?

• Jon Olofsson (Westerlund?) äger gården vid Laga skifte som genomfördes i Nolby 1845. • Dottern Ingrid Jonsdotter och hennes man Olof Vedin från Veda tar över föräldrahemmet. • Sonen Jonas Olof Vedin och hans hustru Sigrid Johanna Norrbom, tar över gården av Jonas föräldrar på 1880-talet. 1886 påbörjar de bygget av den gula mangårdsbyggnaden. • Jonas brorsdotter Sigrid Bergström (född Vedin) och hennes man Emil Konrad Bergström köper fastigheten 1918. Emil och Sigrid fick tre söner: Arne, Nils och Erik Bergström. • Sonen Nils och hans hustru Linnea tar sedan över gården efter Emil Konrad och Sigrid. • Ove och Margareta Bergström tar över gården efter Oves föräldrar Nils och Linnea Bergström. • Sundsvalls kommun köper fastigheten 2012.

WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE NJURUNDABLADET

19


närodlat

Erik och Katarina Geijer. FOTO: ICA KVANTUM KVISSLEBY

Nawras Alashour och landshövding Berit Högman, som här skördar den första basilikan i butiken vid invigningen 2 december 2021.

Norrlandspremiär för butiksodlade örter hos ICA Kvantum i Kvissleby Hos handlare Erik och Katarina Geijer på Ica Kvantum är man mäkta stolta. De är först ut i Norrland med en anläggning för butiksodlade örter. En dröm som funnits sedan de startade i Kvissleby 2015. Tack vare samarbetet med BlueGreen Farming i Härnösand har man nu sjösatt projektet som enligt Erik, bara är början. TEXT: ERICA ÖHRBOM • FOTO: MALIN JOHANSSON

20 NJURUNDABLADET WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE

PARET HAR ALLTID JOBBAT

målinriktat för hållbarhet, både socialt och miljömässigt. – Tankarna på att odla i butiken, gärna i samarbete med en lokal entreprenör hade vi redan 2015 när vi tog över Kvantum. Planerna lades tyvärr


Förrättsklassikern körsbärstomater, mozzarella och basilika funkar lika bra som mingelmat.

på is då vi inte hittade en partner, berättar Erik. Men med ett ökat intresse för att säkra vår egen livsmedelsproduktion i länet dök det upp nya entreprenörer på marknaden. Fortsättning på nästa sida WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE NJURUNDABLADET

21


närodlat

Hydroponisk odling innebär att man odlar i vatten, helt utan jord. Näringen finns tillgänglig direkt i vattnet. KÄLLA: WWW.HYDROGARDEN.SE/ ODLINGSGUIDEN

Landshövding Berit Högman med nyskördad basilika i handen.

HÄRNÖSANDS KOMMUN HAR

gjort sig ett namn för att ligga i framkant inom Food-Tec. Här hittade Erik företaget BlueGreen farming med Olof Frensborg i spetsen. Han drev ett socialt inriktat projekt med hydroponiodling. Kombinationen hållbart, social- och miljöengagemang samt Olofs gedigna kunskaper i ämnet, passade bra in i paret Geijers egna visioner och samarbetet blev ett faktum. PÅ ÖVRE PLAN i specialbyggda odlingsskåp odlar man basilika från frö till liten planta. När basilikan växt till sig flyttas

den ned till butikens grönsaksavdelning där den får växa till sig ytterligare innan skörd. Ett förlopp som går snabbare än man tror. Den ekonomiska insatsen beräknar man kunna betala sig åter utifrån radikalt minskande av både svinn och transporter. PLANERNA FÖR NÄSTA STEG

är redan i gång. Under våren 2022 hoppas man kunna starta upp gurkodling. På sikt vill man också bli helt självförsörjande på örter. Det stoppar inte där. I princip kommer man, inom nära framtid, att kunna odla det mesta

utom rotfrukter via hydroponi. Att på liten yta maximera skörd av större volymer men med liten påverkan på miljön är framtiden. Varje äldreboende, skola och förskola skulle kunna ha en liten odling. ERIK OCH KATARINA hoppas hitta

någon lokal entreprenör, jämte BlueGreen farming, att samverka ytterligare med. De vill erbjuda så mycket närodlat det bara går i butiken. Efterfrågan lär knappast minska. – Vilken möjlighet för våra bönder, att till en rimlig investering hitta en lönsam sidoverksamhet. säger Erik entusiastiskt.

Du behöver: 1 stor kruka basilika, alt. 2 mindre 2 dl riven Västerbottenost 1 dl solrosfrön ca 0,5–1 dl god rapsolja 1 stor klyfta vitlök, riven 1 liten röd lök, finhackad Salt & peppar efter smak

Gör så här: • Mixa allt utom 0,5 dl Västerbottensost och rödlök i en matberedare. Inte alltför lös konsistens. Anpassa oljemängd eftersom. Smaka av med salt och peppar. Det går också att hacka allt och mortla i en större mortel som sedan används att servera peston i. • Vid servering blanda i rödlök och extra Västerbotten. • Crostini eller små bitar av surdegsbröd är gott till.

22 NJURUNDABLADET WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE

går framåt med raketfart. Det ska bli spännande att följa resan mot en mer hållbar livsmedelsproduktion i vårt nordliga län. Landshövding Berit Högman som invigde anläggningen med ett fint tal och skörd av den första basilikan, gav gott hopp till satsningar likt denna. ERIK POÄNGTERAR att han är

glad att verka i den inspirerande miljön som Njurunda erbjuder. Framåtandan, de engagerade företagarna och den samverkan som råder är unik enligt honom. Det är något vi på Njurundabladet skriver under på.

FOTO: MOSTPHOTOS

Pesto med Västerbottenost, solrosfrön & rödlök

UTVECKLINGEN INOM FOOD-TEC


med ljudisolerade glasväggar. Glas tipsar gärna omstänger ut specialglas somRyds sänker värmekostnaden, specialglas som sänkereller värmekostnaden, stängerbuller ute solvärmen skyddar mot inbrott, och brand. värmen eller skyddar mot inbrott, buller och brand. För att tala i klarspråk älskar vi allt som rör glas:

I TRYGGA OCH KUNNIGA HÄNDER

För att tala i klarspråk älskar vi allt som rör glas: • I TRYGGA REPARATIONS& NYGLASNING OCH • REPARATIONS& NYGLASNING • KONTORSVÄGGAR KUNNIGA HÄNDER • KONTORSVÄGGAR • FÖNSTER & TAKFÖNSTER HJÄLPER DIG med allt från att byta fönster till att förvandla • FÖNSTER •& VI TAKFÖNSTER &och GLASFASAD dittGLASTAK kontor till en ljus inspirerande arbetsplats med • GLASTAK •& ljudisolerade GLASFASAD glasväggar. Ryds Glas tipsar gärna om specialglas ENTRÉTAK OCH GLASDÖRRAR som sänker värmekostnaden, stänger ute sol-värmen eller • VIENTRÉTAK OCH GLASDÖRRAR HJÄLPER DIG med allt frånbuller att byta fönster till att förskyddar mot inbrott, och brand. • FörENTRÉPARTIER vandla ditt kontor till en ljus och inspirerande arbetsplats att tala i klarspråk älskar vi allt som rör glas: • med ENTRÉPARTIER • STÅL/ALUMINIUMDÖRRAR ljudisolerade glasväggar. &Ryds Glas tipsar gärna om • REPARATIONSNYGLASNING • specialglas STÅL/ALUMINIUMDÖRRAR • • sänker YTTERDÖRRAR KONTORSVÄGGAR som värmekostnaden, stänger ute sol• YTTERDÖRRAR • • GLASRÄCKEN FÖNSTER TAKFÖNSTER värmen eller skyddar mot&inbrott, buller och brand. • GLASRÄCKEN & GLASFASAD • • GLASTAK FASTIGHETSFILM • ENTRÉTAK • För FASTIGHETSFILM GLASDÖRRAR att tala i klarspråk älskarOCH vi allt som rör glas: • ENTRÉPARTIER • INGLASNING & UTERUM REPARATIONS& NYGLASNING • STÅL/ALUMINIUMDÖRRAR • • INGLASNING &SPEGLAR, UTERUM • DUSCHVÄGGAR & KÖKSGLAS • KONTORSVÄGGAR • YTTERDÖRRAR • • SPEGLAR, DUSCHVÄGGAR & KÖKSGLAS • &• TAKFÖNSTER BASTUGLAS FÖNSTER GLASRÄCKEN • • BASTUGLAS SOLSKYDD GLASTAK• &• GLASFASAD FASTIGHETSFILM • • SOLSKYDD ENTRÉTAK• OCH GLASDÖRRAR

Olof Frensborg och Nawras Alashour, BlueGreen Farming.

INGLASNING & UTERUM • SPEGLAR, DUSCHVÄGGAR & KÖKSGLAS ENTRÉPARTIER • BASTUGLAS STÅL/ALUMINIUMDÖRRAR • SOLSKYDD

På vintern att få är det svårt rleva öve basilikan att a. re tid hemm någon läng fick du bra e Eller kansk aodlingen m m e fart på h å här får du i somras? S färska smaken av m. örter året o

Rädda din basilika Du behöver: Blandade örter. Olivolja / god rapsolja 50/50 Salt Lite vatten

• • • YTTERDÖRRAR • GLASRÄCKEN RYDS GLAS I SUNDSVALL GLAS I SUNDSVALL Skönsbergsvägen 63, 856 31 Sundsvall •RYDSFASTIGHETSFILM Skönsbergsvägen 63, 856 31 Sundsvall 060-67 11 70, sundsvall@rydsglas.se 060-67 11 70, sundsvall@rydsglas.se www.rydsglas.se •www.rydsglas.se INGLASNING & UTERUM

• • •

Har du ter, mycket ör dn la b gör olika a ningar. All rter typer av ö funkar.

Gör så här: • Lägg örter och salt i en blender eller matberedare. Funkar med stavmixer också. • Kör med olja och vatten till en slät vätska. Späd till önskad konsistens, ska gå att hälla men inte så lös som vatten. • Fyll en istärningslåda med örtoljan. In i frysen. När tärningarna är klara så förvara dem i en tät burk eller ziplockpåse. Funkar utmärkt att förgylla köttfärssåsen, soppan eller en gryta.

SPEGLAR, DUSCHVÄGGAR & KÖKSGLAS BASTUGLAS SOLSKYDD

RYDS GLAS I SUNDSVALL Skönsbergsvägen 63, 856 31 Sundsvall 060-67 11 70, sundsvall@rydsglas.se www.rydsglas.se

GLASJOUR DYGNET RUNT 020-80 80 00

GLASJOUR DYGNET RUNT 020-80 80 00

för en framtidssmart skog! Vill du skapa en livskraftig och lönsam skog utifrån just din skogs förutsättningar? Boka in ett rådgivningsmöte med mig. Tillsammans kan vi skapa guld och gröna skogar. Fredrik Lundgren, virkesköpare Sundsvall 070-215 17 38, fredrik.lundgren@holmen.com

holmen.com/skog

WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE NJURUNDABLADET

23

GL DY 02


krönika Tord Lundgren En ny härlig vinter fylld av möjligheter att upptäcka Njurundabygden. Alla sällsamheter i det lokala vinterlandet. Vi ska ändå inte ut och resa i onödan. Ta fram terrängskidorna eller snöskotern och ge dig ut!

Tord Lundgren, lokalpatriotisk MC-åkare och Njurundabo. FOTO: PRIVAT

Friskvård för själen NU NÄR DET vackra vita har fallit i snart tillräcklig mängd så borde det inte finnas några undanflykter. På något sätt ska vi ge oss ut. Omständigheterna säger att vi särskilt nu ska vara utomhus så mycket som möjligt. Inte trängas inomhus och i onödan sprida smitta. Vi ska fortsätta att vara solidariska med vården och ta våra vacciner. Jag vill gärna hjälpa

till så att inte fler människor dör eller blir allvarligt sjuka. Det känns bra att vara del av en kollektiv solidaritet tycker jag. Och vinterlandet bara väntar på att erövras. Det finns numera en mängd fina preparerade skidspår runt om i Njurunda och miltals av välskötta snöskoterleder runt om i våra bygder. Hur mycket av Njurundas fina landsbygd har du upplevt på vintern?

Jag tillhör dom där som försöker leva med årstiderna och inte mot dom. Varje årstid har sin möjlighet och sin tjusning. På vintern använder jag snön till något kreativt. Något som får mig att må bra. I sadeln på en snöskoter om jag vill ta mig längre ut i markerna. Med ett par breda terrängskidor om jag vill klättra omkring i oländig terräng på kortare turer. Båda sätten att ta

Njurunda MK:s isracinglag ”Tjurarna” 1994. Från vänster: Sven-Olof Sundberg, Tomas Sjöbom, Kenneth Holmgren och lagledaren Hans Tjärnlund.

sig fram skänker en inre frid. Det är en friskvård för själen. Alla dessa små berg och idylliska små sjöar och tjärnar som ligger tillgängliga på vintern. Det berikar ens kunskap om Njurundas geografi och historia om man i lugn takt tar sig tid att ge sig ut på vintrig upptäcktsfärd. Njurunda-kunskap kan man aldrig få för mycket av. Som journalist har jag några gånger i livet tvingats bosätta mig utanför Njurunda. Jag är glad att jag slipper göra om det. I jobbet har jag fått resa mycket. Både i Sverige och utomlands. Och ju mer jag har rest, desto mer har jag längtat hem till Njurunda. Jag har lärt mig värdesätta mina rötter. JAG ARBETADE I olika omgångar

på motortidningar i Stockholm och i Småland från 1976 och framåt. Vintrarna i Stockholm var hemska. Snöbristen var plågsam. Som tur var kunde jag ofta åka norrut för att skriva reportage om snöskotrar och om isracing på motorcykel. Jag lyckades ordna så att jag kunde förlägga många provkörningar av nya snöskotrar hemma i Njurunda. Det blev praktiskt och även billigare för mina arbetsgivare.

JAG HAR HAFT lyckan att få arbeta

för en bra snöskoterkultur i Njurunda. Skotern både som idrottsredskap och för motoriserad fritid och rekreation. Jag var med och drog i gång snöskotersektionen i Njurunda Motorklubb under det tidiga 1980-talet. På 90-talet var jag med och startade

24 NJURUNDABLADET WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE


Nej, från Njurunda vill jag inte utvandra! Hoppas att fler reser hit via vårt nya Resecenter i stället.

På vintern använder ativt. jag snön till något kre Något som får mig att må bra.

Njurunda Snöskoterklubb och var ordförande där i några år. Två viktiga föreningar som gör en stor social nytta och skapar en meningsfull fritid för så många ungdomar.

Att köra fast ibland tillhör tjusningen med skoteråkning. Så här såg det ut hemma i Västbo vintern 1988. Jag fick jobba en stund för att komma loss.

FOTO: MOSTPHOTOS

Och vinterlandet bara väntar på att erövras. Det finns numera en mängd fina preparerade skidspår runt om i Njurunda och miltals av välskötta snöskoterleder runt om i våra bygder.

DET JAG PERSONLIGEN saknar mest på vintern just nu är att det inte körs några isracingtävlingar i Njurunda längre. Isracingsektionen i Njurunda Motorklubb är vilande. Att den är vilande beror på ledarbrist. Som i så många andra föreningar. Det saknas eldsjälar för isracing. Det är många som åter vill uppleva folkfesterna runt den spolade rundbanan vid Njurunda Motorstadion i Nolby. Hur som helst så hoppas åtminstone jag att snön sätter i gång att vräka ner i mängder. En riktig vinter med mycket snö gör att Njurunda blir om möjligt ännu vackrare.

WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE NJURUNDABLADET

25


krönika Erik Geijer, ICA Kvantum Kvissleby Ålder: 45 år. Familj: Gift med Katarina och har två små döttrar. Yrke: Driver ICA Kvantum Kvissleby tillsammans med hustrun. Fritid: Spenderar så mycket tid som möjligt i stugan vid Armsjön. Gillar att snickra och åka skidor (både utför och på längden).

Olika agerande VI HAR ALLA PERIODER I LIVET

som upplevs som svåra, saker som vi har svårt att hantera av olika anledningar. Det kan vara sorger, vid uppbrott eller bortgång. Eller vardagliga saker som av någon anledning blivit laddade och som gör att det vardagliga blivit fyllt med något som gör det omöjligt. Det som för mig vid en viss situation och tidpunkt kan kännas som en omöjlighet att hantera, kan jag vid en annan tidpunkt hantera med en axelryckning. LÅT MIG TA ett fiktivt exempel på två perspektiv i exakt samma situation, där det dras helt olika slutsatser och agerandet blir först logiskt när ingångsvärdet är känt. Tänk dig att du står i en dörrpost och ser ett stort rum fullt med människor du inte känner.

Får du intrycket att de verkar ovänliga, kanske till och med lätt hotfulla agerar du på ett sätt. Kanske väljer att gå därifrån, eller in i rummet men beredd på att fly eller fäkta. Men får du intrycket att de verkar snälla och inbjudande, ler du kanske och går in relativt avslappnad för att säga hej. Samma situation, samma människor med samma mimik – men två helt olika tankar om situationen leder till radikalt olika beteenden i exemplet ovan. Visst är det förenklat och tillspetsat, men på något sätt hjälper tankesättet mig i vissa situationer att växla perspektiv. Det underlättar att bryta ett mindre gynnsamt mönster hos mig själv, de gånger jag är medveten om det. SÅ ÄR DET OFTA med förändring för oss människor. Oavsett om

det sker på jobbet eller i matvarubutiken där man handlar. Just nu börjar förändringens vindar blåsa igen på mitt jobb. Sista steget i vår stora miljösatsning inleds nu. Över 500 000 kg CO2-ekvivalenter kommer tas bort när freongasen vi använder idag för kylning ersätts med nya energieffektivare kylar, som använder miljövänlig teknik. Dessutom förbättras värmeåtervinningen ordentligt, vilket gör att vi i högre grad kan värma upp butiken med restvärme från detta system. FÖRÄNDRINGEN KOMMER ÄVEN

innebära att vissa varor och hela avdelningar kommer byta plats under veckorna fram till påsk. Vårt mål är att vi kan slå upp portarna och visa upp en helt ny butik med ett ännu starkare miljöengagemang, bredare kund-

... att oroa mig för det jag inte kan påverka, det leder knappast till något positivt. Så jag har bestämt mig att människorna i rummet verkar snälla denna gång.

gångar och större sortiment när påskharen väl kommer. NÄR JAG TÄNKER PÅ den otroliga

arbetsinsats som underleverantörer, mina kollegor och jag själv kommer behöva göra under de kommande månaderna blir jag alldeles överväldigad. Nästan handlingsförlamad initialt, för det känns så stort. Projektet måste genomföras samtidigt som du och alla andra kunder ska störas så lite som möjligt när vardags- eller helghandlingen görs. Men så försöker jag byta perspektiv för att slippa bli håglös. En sak i taget tillsammans med lite planering. Svårare än så behöver det inte vara i mitt fall. Sedan behövs lite tur att någon båt inte fastnar i Suezkanalen eller att ytterligare en Covidvariant stänger ned alla fabriker. Men att oroa mig för det jag inte kan påverka, det leder knappast till något positivt. Så jag har bestämt mig att människorna i rummet verkar snälla denna gång. Väl mött i butiken!

KVISSLEBY OPTIK & PRESENT

Hos oss behöver du bara köpa ett par glasögon! Vill du ha flera, köper du dem för halva priset.

Kvalitetsglas från svenska Optileks. Ring och boka tid - 060-56 07 45 Öppet: Mån-tors 10.00-17.00

Gratis parkering med P-skiva. Undvik trängsel, kom till Kvissleby!

Gilla oss

Drop-in för körkortsfoto. Affärsg. 14C, Kvissleby, www.kvisslebyoptik.se 060-56 07 45

26 NJURUNDABLADET WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE


Genom Genom vår vår tjänst tjänst Konsulttimmen Konsulttimmen kan kan du du som som företagare företagare få få kostnadsfri kostnadsfri expertrådgivning. expertrådgivning. Genom vår tjänst Konsulttimmen kan du som företagare få kostnadsfri expertrådgivning. Du får tillgång till tre kostnadsfria timmar tillsammans med någon av våra Du får tillgång till tre kostnadsfria timmar tillsammans med någon av våra lokala lokala konsulter. konsulter. Du får tillgång till tre kostnadsfria timmar tillsammans med någon av våra lokala konsulter. Rådgivning Rådgivning ges ges inom inom dessa dessa områden: områden: Rådgivning ges inom dessa områden: n n Marknad, Marknad, sälj, sälj, sociala sociala medier medier & & varumärkesarbete varumärkesarbete n Marknad, sälj, sociala medier & varumärkesarbete n Produkt/tjänsteutveckling & import/export n Produkt/tjänsteutveckling & import/export n Produkt/tjänsteutveckling & import/export n n Ledning, Ledning, organisationsutveckling organisationsutveckling & & HR HR n Ledning, organisationsutveckling & HR n Hållbar utveckling – ekonomisk, n Hållbar utveckling – ekonomisk, n Hållbar utveckling – ekonomisk, ekologisk ekologisk & & social social ekologisk & social n n Ekonomi, Ekonomi, avtal avtal och och juridik juridik n Ekonomi, avtal och juridik n Digitalisering, teknik n Digitalisering, teknik & & IT IT n Digitalisering, teknik & IT

Välkommen Välkommen med med din din ansökan ansökan idag! idag! Läs Läs mer mer och och anmäl anmäl ditt ditt företag företag till till Läs mer och anmäl ditt företag till Konsulttimmen via vår företagsportal Konsulttimmen via vår företagsportal Konsulttimmen via vår företagsportal Företagscenter Företagscenter Sundsvall Sundsvall Företagscenter Sundsvall

foretagscentersundsvall.se/ foretagscentersundsvall.se/ foretagscentersundsvall.se/ foretagstjanster/konsulttimmen foretagstjanster/konsulttimmen foretagstjanster/konsulttimmen


uppsnappat Charmigt hus anno 1943 Bronsvägen 3, Forsa

Hemne

klicktoppten

Prova-på Linedance 27/1

Njurun da v1

Sundsvalls Linedance klubb bjuder in till gratis prova-på lektion för nybörjare 27 januari klockan 18 på Värstaborg. Se mer på sundsvallslinedanceklubb.se. Ändringar kan ske på grund av restriktioner.

Attraktivt läge nära Njurundabommen i lugna familjeområdet Forsa ligger denna villa som kommit upp i 3387 klick denna vecka. Här får du 101 kvm boyta med 5 rum, inglasat uterum, stor tomt och isolerat varmgarage där verksamhet kan bedrivas. Utropspris 1 995 000 kronor. Förmedlas av Hoome Mäkleri.

Upprustning av Strandleden kan bli verklighet Naturskyddsföreningen Sundsvall och Omställning Njurunda har sökt projektmedel hos LONA (Lokal naturvårdssatsning) via Länsstyrelsen, för upprustning av strandleden i Kvissleby. Kunskapsinhämtning och inventering av växtlighet och djurliv längs Ljunganleden blir första steget som sen fortsätter med viss siktröjning, nya och fler sittbänkar, fågelholkar och bihotell. Syftet är att utöka den biologisk mångfalden och förbättra tillgängligheten för allmänheten. FOTO: HOOME MÄKLERI

FOTO: MOSTPHOTOS

FOTO: SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING

Ut i spåret!

Hemne

klicktoppten Njurun da v1

Trivsamt radhus Hällevägen 9E, Hemmanet

I lugna barnvänliga Hemmanet har du nu chansen att förvärva detta fina helrenoverade radhus med dubbla badrum. Öppna sällskapsytor, stort inglasat uterum och öppen spis i köket. Utropspris 1 795 000 kronor. Förmedlas av Svensk Fastighetsförmedling.

28 NJURUNDABLADET WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE

Njurunda Skidklubb preparerar spår för längdåkning både i Ovansjö samt Elljusspåret i Bommen. Gå in på facebook.com/ njurundaskidklubb för att se när det är nyspårat. Fler spår att åka i Njurunda finns vid Fiskdammen i Nolby och på Skottsunds golfbana. Skidspar.se är en bra sida att hålla koll på.


Tallvägen 2 Bredsand Öppet alla dagar 09:00-21:00

EN MATBUTIK MED RIKTIGT LÅGA PRISER

NÄRA DEJ X:-tra är en del av Coop och Coops medlemsprogram gäller i X:-tra-butikerna


korsord HITTAR HEM

ROAR SIG DRA LINJER

ANVÄNDS

TILL VISSA LAGBAS HÄNGER MAN PÅ KATTER

SÅNGERSKA

STÅR STILL NÄR DET ÄR RUSNING DEN SISTA PÅ DUSSINET

BÄRA

GARNERAR MED KRISTYR

SVÄRMA HAR SPETS LAGVERK

FRÅNKOPPLAD

HELT BORTA

DANSAR PÅ PIONJÄR VÅREN

KRAMAS VID NYTTJANDE

I KRYSSET ROMKAKA

AUTO- APPARATMATISK TILLSATS DATABE- FATTNING HANDLING PÅ MATTA

ÄR FULL AV UPPSLAG

APAR

STJÄRTÄNDE

OMDÖME SOM INTE GER POÄNG

STUCKIT

ANVÄNDA ETT SINNE BLIR DOM IBLAND

BILDAR KEDJA

VINGLIG BETRÄFFANDE PUBSPEL SAGOVÄSEN

NÅGON SLÅR MAN I SOM NEJ

AFFEKTERAT

JÄMMER OCH ELÄNDE DUNBATTERI LÄMNARE NEODYM SKRAMLAR I KINA HAR GÅTT UNDER

DET INNEHÅLLER VÄTE OCH SYRE HOSTIA TIDEVARV

DET VÄSENTLIGA STOLLAR STJÄRNFALL

LYXIG BIL

SÄNDARE ÄR EN SÄLLSYNT VÄXT

BILDLIGT MEDIUM MILJARD ÅR

HEJDAR KAMP VATTENFALL

MORGONRODNA- SKEDDENS ENHET GUDINNA

JA PÅ GRAN CANARIA

UTBILDAS SYSTEM- SJÄLSLIG VETARE I ÄR NU OCKSÅ ETT AVDRAG

Vardag igen! Tack för att du handlar hos oss och hjälper oss att hjälpa! Välkommen till vår välsorterade second-handbutik! Tisdag, torsdag och fredag 11.00-16.00 Affärsg. 16, Kvissleby 060-56 15 55

www.rodakorset.se

Välkommen in! Njurundakretsen

30 NJURUNDABLADET WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE

100 KVADRATMETER

BITTERT I GLASET UNNAR SIG INGENTING

Följ oss på

DET RINNER NÄR DET BRINNER

B095 EOS

Har du alkoholproblem eller är du orolig för någon i din närhet? Kvisslebygruppen har öppet varje kväll från kl 19.00 Tel: 072-217 34 15 E-post: aakvissleby@gmail.com Besök: Älvgatan 6C, Kvissleby (ingång från gaveln mot Bryggargränd)

Krysslösningen finns på sidan 38.

© Kryss & Quiz AB TRIPP I MED SPÖ FLOD MALYNX ROCKO LYNX

FLOTTILJER

GLOSPROV


50 år

1971 - 2021

50 år

O

BI

1971 - 2021

Onsdag 26/1 15.00 Spencer 26/1 19.00 West side story

Onsdag 15.00 Doften av rosor 9/2 19.00 Moonfall 9/2

Onsdag 15.00 Spider-man: No way Home 2/2 19.00 Spencer 2/2

Onsdag 16/2 15.00 Moonfall 16/2 19.00 Döden på Nilen

Söndag 15.00 Monsterfamiljen: 6/2 Ingen är perfekt

Söndag 20/2 15.00 Viljas Äventyr 20/2 19.00 Tisdagsklubben

6/2

19.00 Doften av rosor

Coronabevis krävs Ev. förändringar kan ske p.g.a ändrade restriktioner

Meröppet på Biblioteket! Mån - Ons till kl 21

Boka gärna direkt här eller se våra aktuella filmer

Biobiljettpriser Kl 15 = 80kr Kl 19 = 100kr opalenbio

Med reservation för ev. tryckfel

Opalen

Välkommen till din lokala bank Hos oss jobbar människor som gillar att hjälpa dig med din ekonomi. Du får personliga råd oavsett om mötet sker digitalt, via telefon eller hos oss på bankkontoret i Sundsvall. Tveka inte att höra av dig.

Niclas Södergren, Företagsrådgivare Susanne Hall, Privatrådgivare

Storgatan 15, Sundsvall, tel 060-13 03 00 sundsvall@handelsbanken.se

WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE NJURUNDABLADET

31


bokfredde tipsar

FÖLJ @ BOKFREDDE PÅ INSTAGRAM FÖR FLER BOKTIPS!

Syndoffer av Jeanette Bergenstav

Det är ett brutalt Göteborg vi möter i debuten Syndoffer av Jeanette Bergenstav. Huvudpersonen Jennifer Sundin, en gång en framgångsrik kriminalreporter. När vi möter henne, i början av berättelsen så har hon (nästan) nått botten. Hon har utan något egentligt val, tvingats flytta in på sin alkoholiserade pappas husbåt, som ligger vid Drömmarnas Kaj. Här bor hon med sonen William som har diagnosen ADD samt colliehunden Goblin. Detta på grund av att hennes man Sebastian, lämnat henne för en annan kvinna och förfalskat ett äktenskapsord. Vilket resulterar i att Sebastian kan bo kvar

i huset och Jeanette lämnas helt barskrapad. Dessutom har han vänt dottern Alicia mot henne. Som om inte detta vore nog så har hon under lång tid lidit av kronisk foglossning och därför stelopererat bäckenlederna. Operationen har gjort henne beroende av smärtstillande tabletter. Trots allt elände så kämpar Jennifer på. Hon jobbar som reporter åt Torslandanytt i den mån hon orkar. En dag får hon i uppdrag att göra ett reportage om den nya bildsalen på Torshammarskolan. Jennifer är inte direkt inspirerad men pengarna måste in. Den syn som möter henne är minst sagt chockartad. Först upptäcker hon två döda personer, snart därefter ytterligare en ung kille och intill honom hittar Jennifer en väska fullpackad med sedlar. Detta är den gastkramade upptakten på en spänningsfylld berättelse som är laddad med hissnande händelser och mörk humor.

Jag gillar det höga tempot som gör att du hela tiden vill vända blad. Miljöskildringarna av Göteborg är både detaljerade och trovärdiga. Vilket kanske inte är så konstigt då författaren bor i trakten hon beskriver. Oavsett gör hon det synnerligen bra. Det bästa med boken är dess komplexitet. Du får en hårdkokt deckare med action och sinnesintryck du inte glömmer. En intressant och nyanserad huvudkaraktär. Sonen William porträtteras med värme och hjärta. En fantastisk extra bonus för en hundälskare och dessutom ägare av rasen collie, är att Goblin får ta rättfärdig plats i berättelsen. Det bevisar än en gång vem som är människans bästa vän. Det är tydligt att hon tar en stor del av den egna erfarenheten från livets hårda skola in i berättandet och det med ett fantastiskt resultat. BRAVO!

STÖRST I HÄLSINGLAND PÅ KAMINER!

NYTT TAK, SKORSTENSRENOVERING ELLER NÅGOT ANNAT SOM RÖR PLÅT OCH PLÅTARBETEN?

Välkommen att kontakta oss idag!

Välkommen att kontakta oss idag!

Forsavägen 5 • 829 95 Harmånger 0652-307 81 • 070-677 55 15 • varmebutiken.nu

Forsavägen 5 • 829 95 Harmånger 0652-307 81• 070-677 55 15 • harmangersplat.com

32 NJURUNDABLADET WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE


Lokal bank på riktigt! Vi har kontor i Delsbo, Hudiksvall, Järvsö, Lucksta och nu även i Njurunda. Hos oss kan du träffa rådgivare och bankens alla olika specialister. Boka tid för rådgivning eller för att få veta mer om vad vi kan erbjuda dig.

Vi vill finnas nära dig som kund.

Hållbart & Lokalt

Vi är den lokala banken som bryr sig om bygden

Har du eller din förening något som ni vill göra men behöver stöd för att förverkliga? Skicka in en ansökan senast 31 januari.

Läs mer på

www.halsinglandssparbank.se/gertillbaka

Skaffa dig skogens ”att göra-lista” Med en skogsbruksplan från SCA får du förslag på hur du kan sköta din skog för att nå målen med ditt skogsbruk. Den gör ditt skogsägande enklare och tryggare. En av våra virkesköpare är Anders. Ring honom så får du veta mer om nyttan och nöjet med en skogsbruksplan. Du hittar din lokala virkesköpare på sca.com/skog eller i tjänsten Skogsvinge.

Anders Bergkvist virkesköpare Sundsvall/ Matfors/norra Hälsingland tel 060-19 34 39 Foto @ Michael Engman

Vi är en lokal bank med banktjänster och försäkringar för privatpersoner, företag och föreningar.

Sjövägen 2, Lucksta | Njurundavägen 75, Njurunda Tel 060-19 66 80 | www.halsinglandssparbank.se

WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE NJURUNDABLADET

33


Hitta annonsören

pussel 1

2

3

– pussla med NjurundaBladet!

Jag tror att pusselbitarna hör till nedanstående annonsörer! 1. ...........................................................................

4

5

6

7

8

2. ........................................................................... 3. ........................................................................... 4. ........................................................................... 5. ........................................................................... 6. ...........................................................................

Finn pusselbitarna och skriv ner svaren här till höger. Klipp ut och skicka talongen (i kuvert) till: NjurundaFöretagarna, Prästgatan 17, 862 40 Njurunda. Eller lämna den (utan kuvert) i de vita brevlådorna på ICA Kvantum eller ICA Bommen Spelbutik. Senast den 6/2 vill vi ha dina svar.

De först öppnade korrekta lösningarna vinner: 1:a pris 5 st Trisslotter 2:a pris 3 st Trisslotter 3:e pris 2 st Trisslotter

Chans att vinna Trisslotter!

Förra månadens vinnare: 1:a pris Jane Dahlqvist, Kvissleby 2:a pris Britt-Marie Sjölund, Kvissleby 3:e pris Birgitta Hultin, Njurunda Rätt svar: 1. Plyfa 2. NT-Bygg 3. Njurunda Församling 4. Blomsterfröknarna 5. Holmen Skog 6. Kvissleby Optik 7. Ica Bommen 8. Coop X-tra

"

Vi-känsla. Många äldre mår bra av att bo kvar hemma. Så länge de vill och kan. Därför gör vi allt för att stötta dig i dina vardagsbestyr och för att du ska känna dig trygg. Ett litet team, med en kontaktperson, ser till att du får den hjälp just du behöver. Inga konstigheter egentligen. Det är bara så – som det borde vara. Ring oss på 08-714 61 63 eller besök erstadiakoni.se/hemtjanst ERSTA DIAKONI ÄR EN IDÉBUREN AKTÖR SOM ÅTERINVESTERAR VINSTEN I VERKSAMHETEN.

34 NJURUNDABLADET WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE

7. ............................................................................ 8. ...........................................................................

Namn............................................................................ Gata................................................................................ Ort................................................................................... Telefon.........................................................................


NYA GEO 500

VI SERVAR DIN VÄRMEPUMP OAVSETT VAD DEN HETER En värmepumpsservice är lika viktig som service på din bil. Regelbunden service sänker dina värmekostnader och minskar risken för driftstopp.

Andreas

Martin

Ring oss så hjälper vi dig!

Service från 1995:-

BYGGMATERIAL

Byvägen 8, Nolby industriområde Tel: 51 36 20 Öppet vardagar: 07.00-17.00, lördagar 09.00-13.00

Förgyll din vardag! Ge dina möbler och väggar ett nytt liv. Vi blandar till rätt kulör och har verktygen så ditt projekt blir riktigt bra.

WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE NJURUNDABLADET

35


branschsidor

Företag för dig! BANK & FÖRSÄKRING DJURFÖRSÄKRING Michael Edlundh 070-628 59 07 michael.edlundh@ombud.agria.se

DINA FÖRSÄKRINGAR SUNDSVALL Kyrkog. 7, Sundsvall 060-66 56 70 www.dina.se

Vill även du synas här? Kontakta oss på 070-643 18 10 eller info@njurundaforetagarna.se

BIL, BÅT & VERKSTAD

BIL & MASKINSERVICE I SUNDSVALL AB Östermov 41, Skönsmon, Sundsvall 060-55 44 16, 070-594 69 99 andreas@bilochmaskinservice.se BÅTHUSET Sandslåsv. 3 Kvissleby 060-56 03 30, 070-660 88 60 kontakt@bathuset.net • www.bathuset.net

BIL, BÅT & VERKSTAD NJURUNDA SERVICE Löransv. 1, Njurunda 060-302 74 info@njurundaservice.se www.njurundaservice.se

SUNDSVALLS CUSTOM & STYLING Astrav. 1, Kvissleby 060-309 10 custom@bahnhof.se

BYGG & ANLÄGGNING Affärsgatan 10, Kvissleby. 060-52 74 60 www.handelsbanken.se/kvissleby

HÄLSINGLANDS SPARBANK Sjöv. 2, Lucksta, Matfors 060-19 66 80 www.halsinglandssparbank.se

Guldv. 4, Forsa, Njurunda • 060-317 00 www.carsandwheels.se

Bilvård: Stuvarv. 15, 060-12 33 66 Verkstad: Appelbergsv. 24, 060-56 90 99 www.dahlbergsbilservice.se

ESSVIKS BILSERVICE Essviksv. 17, Kvissleby 060-56 10 06 070-647 06 85 www.essviksbilservice.se

Nya Hamng. 12, Sundsvall. 060-19 85 00 info@lfy.se, www.lfy.se

KENTS BILGUMMI Essviksv. 62, Kvissleby 060-51 35 30 jour 070-584 60 32 www.kentsbilgummi.se

SEB SUNDSVALL Urban Strömbom 060-607 90 26 www.seb.se urban.strombom@seb.se

BEGRAVNINGSBYRÅ DUVANS BEGRAVNINGSBYRÅ Affärsgatan 12 a, Kvissleby 060-51 40 40 (dygnet runt) www.duvansbegravningsbyra.se

KVISSLEBY MARIN & MOTOR Svartviksv. 31, Kvissleby 060-56 07 85 BY E L SS 070-243 59 65 K V I MARIN & MOTOR www.kvissleby.com

BIL, BÅT & VERKSTAD BILKONSULT SUNDSVALL Skottsundsvägen 59 Kvissleby • 070-268 59 59 www.bilkonsultsundsvall.se

36 NJURUNDABLADET WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE

NBE NJURUNDA BILEL SAAB- & OPELSERVICE Svartviksv. 20, Kvissleby 060-51 40 15 info@nbe.se, www.nbe.se

NJURUNDA GUMMIVERKSTAD Industrig. 9, Kvissleby 060-51 31 90 www.njurundagummi.se

TAKBYTEN, SNICKERI/PLÅT, TAKSKOTTNING Bo 070-220 91 31 bo@platochsnickeri.se Daniel 070-520 04 40 Njurundav. 105, Dingersjö

AHO KAKELDESIGN BUTIK & ENTREPRENAD Ängomsvägen 4, Njurunda 060-51 35 50 www.ahokakel.com

BADRUMMERA AB 073- 358 15 85 kristoffer@badrummera.se www.badrummera.se

BELINA EL & INDUSTRIMONTAGE Baggböle 147 Njurunda belina@telia.com Roger 070-248 85 40

BPI ARKITEKTER Ållerviken 127 Njurunda 070-590 05 19 www.bpiarkitekter.dinstudio.se

BERGVÄRME & FÄRSKVATTEN Fridhemsg. 78, Sundsvall. 060-66 88 55 bryngels.se


BYGG & ANLÄGGNING

BYGG & ANLÄGGNING EL-FIX AB 060-17 58 08 info@el-fix.se www.el-fix.se

Zingo Aikio 070-734 81 34 zingo.aikio@elitfonsterpaplats.se

BYGG & ANLÄGGNING WIIKS BYGG Mjösundsv. 44, Njurunda 060-307 65, 070-510 89 76 torbjorn@wiiksbygg.com www.wiiksbygg.com

TOTALENTREPRENAD BADRUMSRENOVERING 070-330 14 55, info@mittsverigekakel.se www.mittsverigekakel.se

NJURUNDA MÅLERI Guldvägen 8, Njurunda 070-640 86 31 mats@njurundamaleri.se www.njurundamaleri.se

CATERING

Naturliga Köket i Njurunda

CATERING Lena Edlundh • 070-744 08 27 • Bomhusg. 5 Njurunda • naturligakoket@telia.com BYGG OCH FASTIGHETSSERVICE 060-789 24 00, info@emfab.nu, www.emfab.nu

ERICSON TAK AB Juniskärsv. 125, 862 91 Kvissleby, 070-663 55 10 info@ericsontak.se • ericsontak.se

Daniel Feldt 070-563 88 40

HARMÅNGERS PLÅT Forsav. 5, Harmånger 0652-307 81 070-677 55 15 www.harmangersplat.com

VATTENLÄCKOR - DRÄNERINGAR - AVLOPP Linv. 4, Njurunda. 070-286 74 28

JGH GRELSSON HYDRAULIC Apollovägen 3, Nolby, Kvissleby 060-56 17 71, 070-574 71 71 johan@jghab.se • www.jghab.se

Lyftkonsult AB Kranar ∙ Telelastare ∙ Lastväxlar

Guldv. 4, Njurunda 070-647 89 83, 070-312 85 49

MAGNUS SJÖBERG GRUS & KROSS Kyrkv. 55, Kvissleby info@msgk.se www.msgk.se 060-56 24 95, 070-687 07 02

MITTRÖR Serpentinv. 19, Kvissleby 060-12 20 12 Info@mittror.se www.mittror.se

NORDSTRAND VVS nordstrandvvs.se info@nordstrandvvs.org Christian 070-585 38 10

NORRLANDSBYGGARNA AB Björneborgsg. 49, Sundsvall www.norrlandsbyggarna.se

NYMANS MÅLERI Box 119, Kvissleby info@nymansmaleri.se www.nymansmaleri.se 060-56 24 25, 070-393 93 92

PEGA GLAS Östermovägen 41 Sundsvall 060-61 42 00 www.pegaglas.se

Mellanv. 18, Sundsvall. 060-55 47 00 www.k-rexror.se

RYDS GLAS Ängomsv. 9, Njurunda 060-305 55, 070-639 05 55 njurunda@rydsglas.se www.rydsglas.se

STAAFS STYR & REGLERTEKNIK Svartviksv. 20, Kvissleby 070-662 14 02 www.staafs.se

Kontorsvägen 5, Kvissleby 060-56 95 06, 070-286 45 35 • info@tmtab.nu

HYRESMASKINER Industrigatan 26, Sundsvall, 060-60 70 900 www.wangeskog.se

DETALJHANDEL ALLOFFICE Bultgatan 9, Sundsvall 060-64 54 70 sundsvall@alloffice.se www.alloffice.se

KRONANS APOTEK Affärsgatan 14A, Kvissleby www.kronansapotek.se

KVISSLEBY OPTIK KVISSLEBY OPTIK & PRESENT Affärsgatan 14C, Kvissleby, 060-56 07 45 www.kvisslebyoptik.se

KVISSLE SKOR DAM, HERR, BARN Njurundavägen 60 060-306 49

LINDBLOMS CYKEL & SPORT Mjösundsv. 3, Njurunda 060-303 15 lindbloms.sport@telia.com

NT BYGGMATERIAL OCH FÄRG Byv. 8. Kvissleby. 060-51 36 20, 070-371 96 64 www.ntbyggmaterial.se

SALK SERVICE KÄRCHER Essviksv. 26, Kvissleby 060-56 01 44 info@salkservice.com • www.salkservice.com

Bli medlem i NjurundaFöretagarna

WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE NJURUNDABLADET

37


branschsidor DETALJHANDEL

EVENEMANG, MEDIA & REKLAM

FINANS & FÖRETAGSFÖRSÄLJNING

NTS PROFIL & REKLAM Sandslåvägen 3, Kvissleby 070-533 16 41 info@nts-reklam.se www.nts-reklam.se

Affärsgatan 14B, Kvissleby, 060-51 37 30 www.justinasmode.se

DJUR & FODER

Esplanaden 9, Sundsvall. 060-15 15 40 www.maklarhuset.se/sundsvall

PROFILDEKOR Linköpingsv. 10, Sundsvall anders@profildekor.se www.profildekor.se 060-66 37 50, 070-328 02 51

ORTSJÖNS HÄSTGÅRD Ortsjön 158, Njurunda 070-675 11 62 info@ortsjonhastgard.se www.ortsjonshastgard.se

HUS, HEM & HANTVERK NYPRO 070-664 42 87 070-645 96 07 www.nypro.se

SVENSK DIREKTREKLAM 070-516 80 99 goran@sdrnorr.se www.sdr.se/sundsvall Verkstadsv. 10, Njurunda, 060-304 32 stangakvarn@gmail.com SKRÄNGSTA GÅRD Skrängsta gård 115, Njurunda Palle 070-520 48 32, Jeanette 070-334 79 32 info@skrangstagard.se

EVENEMANG, MEDIA & REKLAM

FASTIGHETER

HÄLSA & FRISKVÅRD FASTIGHETSBOLAG 060-789 24 00, info@emfab.nu, www.emfab.nu

VÄRMEBUTIKEN I HÄLSINGLAND Forsav. 5, Harmånger www.varmebutiken.nu 0652-307 81, 070-677 55 15

FINANS & FÖRETAGSFÖRSÄLJNING

JUNIDE Juniskärsv. 163, Kvissleby 060-890 05 30 joakim@junide.se www.junide.se LJUD & LJUS CONTROL Sandslåv. 3, Kvissleby per@llcab.se www.llcab.se 060-51 41 00, 070-331 89 99

SIDSJÖ PERSIENN & MARKIS Tung. 2, Sundsvall 060-61 22 02 www.sidsjo.nu

WEDINS FÖNSTERPUTS & FASTIGHETSSERVICE 070-654 35 66 tony.wedin@wedinsfonsterputs.se

HML FÖRSÄLJNING AB Marnav. 204, Njurunda 073–807 93 93 hans@hmlf.se, www.hmlf.se

ANKIS GULDKANT Njurundav. 31 C, Njurunda 070-573 02 66 ankisguldkant@yahoo.se www.ankisguldkant.se

Sandslåv. 3, Kvissleby. 060-301 30, 070-660 40 12 www.brandteknisktcenter.se

Bli medlem i NjurundaFöretagarna

CATV SWEDEN Kustv. 63, Sundsvall 060-51 40 60 catv@catv-sweden.se www.catv-sweden.se

HEMTJÄNST Affärsgatan 10 Kvissleby 070-236 35 74 hemtjanst@dittlivab.se ww.dittlivab.se

HITTAR HEM

Byavakten gör skillnad! Byavakten behövs! Du behövs i byavakt!

För mer info, mejla: byavakten@telia.com Swish: 123 5031 737 BG: 5583-1713

Lösningen till månadens korsord.

Byavakten når du på:

076-138 82 07

GARNERAR MED KRISTYR FRÅNKOPPLAD

© Kryss & Quiz AB HELT BORTA

U T R A D F E R B A D M E

KRAMAS VID NYTTJANDE

BETRÄFFANDE PUBSPEL SAGOVÄSEN

I KRYSSET ROMKAKA

STOLLAR STJÄRNFALL

38 NJURUNDABLADET WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE

M Ä T T P I K A E S O K A D D E R A T R E G O A S

STÅR STILL NÄR DET ÄR RUSNING DEN SISTA PÅ DUSSINET

VINGLIG

som är direktnumret till Byavaktsbilen. Om den inte är bemannad går numret vidare till jourhavande.

ANVÄNDS

TILL VISSA LAGBAS HÄNGER MAN PÅ KATTER

DANSAR PÅ PIONJÄR VÅREN

T R A N A

SKRAMLAR I KINA HAR GÅTT UNDER

U B Å T

F I S K E T U R

TRIPP I MED SPÖ FLOD MALYNX ROCKO LYNX

B L A O N B L R Y A T A A R A R E O R DET VÄSENTLIGA

APAR

AFFEKTERAT

D N R A A N E N D E P O S K U BILDAR KEDJA

ÄR FULL AV UPPSLAG

DUNBATTERI LÄMNARE NEODYM

LYXIG BIL

T I L L G J O R T

HOSTIA TIDEVARV

HEJDAR KAMP VATTENFALL

BITTERT I GLASET

N N G Ä N

NÅGON SLÅR MAN I SOM NEJ

AUTO- APPARATMATISK TILLSATS DATABE- FATTNING HANDLING PÅ MATTA

A N D E B L S R O A N R

SÄNDARE ÄR EN SÄLLSYNT VÄXT

UNNAR SIG INGENTING

FLOTTILJER

OMDÖME SOM INTE GER POÄNG

ANVÄNDA ETT SINNE BLIR DOM IBLAND

DET INNEHÅLLER VÄTE OCH SYRE

BILDLIGT MEDIUM MILJARD ÅR

K R O K BÄRA SVÄRMA

V I M L A JÄMMER OCH ELÄNDE

V E

MORGONRODNA- SKEDDENS ENHET GUDINNA

T S K

SÅNGERSKA

L A L E H

HAR SPETS LAGVERK

G R U P P A R B E T E

S A F F R A N

STJÄRTÄNDE

STUCKIT

Å K T JA PÅ GRAN CANARIA

T

ROAR SIG DRA LINJER

R I T A

GLOSPROV

O R D T E S T

L E K E R

DET RINNER NÄR DET BRINNER

S T E A R I N E I T N R A E R

UTBILDAS SYSTEM- SJÄLSLIG VETARE I ÄR NU OCKSÅ ETT AVDRAG

R U T

100 KVADRATMETER

B095 EOS


HÄLSA & FRISKVÅRD

mm\annons\ N\Njurundaundaföretaor\Mallar\ r\Loggor från kolla vårt go.pdf

LIVSMEDEL

RESTAURANG & CAFÉ

GUNILLAS FRISKVÅRD Ängomsvägen 9, Njurunda 070-345 38 84 gunilla_edin@hotmail.com

KÖTTFÖRSÄLJNING Gästa 132, Njurunda 070-265 32 15 www.gastagard.se kontakt@gastagard.se

INNOVATIV SJUKGYMNASTIK För tidsbokning – besök: 070-667 60 31 www.innovativsjukgymnastik.se innovativsjukgymnastik@gmail.com

ICA ESPLANAD Esplanaden 5, Sundsvall 060-16 66 80 anders.x.eriksson @supermarket.ica.se

NJURUNDA VÅRDCENTRAL 060-51 53 28 www.nvc.nu

ICA KVANTUM Affärsgatan 6 Kvissleby 060-19 05 80 erik.geijer@kvantum.ica.se

PERNILLAS FOTVÅRD Njurundahallen, Kvissleby 070-510 97 67 www.pernillasfotvard.se pernillasfotvard@gmail.com

[ LOGOTYP ]

Njurundabommen, Njurunda, 060-51 51 30 kundkontakt@icabommen.se

SPA JUNISKÄR 070-228 61 52 www.spajuniskar.se monica@spajuniskar.se

PETTERSSONS POTATISLAGER Junivägen Kvissleby 070-209 46 10

VÄRKMÄSTAR’N MUSKELBEHANDLING & REHAB Gula Villan, Sundsvall Bokning: timecenter.com 060-61 10 66, 070-661 10 66

MICKES DELI & SERVICE Skottsundsv. 4A Kvissleby 070-101 61 96 www.hemdeli.se

KONFERENS, LOGI & RESOR

Har du en idé, en fråga, eller ett tips som du tror kan vara intressant för oss som bor i Njurundaområdet? Stort som smått. Hör av er till Erica.

RESTAURANG LÖRUDDEN Lörudden, Njurunda 060-370 98, 070-332 67 99 info@sillmans.se, www.sillmans.se

Tipsa oss!

Mejl: info@njurundaforetagarna.se Telefon: 070-643 18 10 Hemsida: njurundaforetagarna.se Facebook: NjurundaFöretagarna

&

konferens

SERVICE & TJÄNSTER

CANON BUSINESS CENTER Kolvägen 19, Sundsvall 060-789 44 00 www.canonbusinesscenter.se

TIMRÅ SPOL & FASTIGHETSKONSULT Östermov 33, Sundsvall 060-57 00 99, 070-325 67 38 www.spolkonsult.se

TRANSPORT

ÅKERI AB SUNDSVALL

SOLANDERS ÅKERI Tingstav. 14, Kvissleby 060-306 10, 070-244 81 89 info@solandersakeri.se www.solandersakeri.se

TUNGDRAGARNA Pionv. 5, Kvissleby +46(0)60-17 58 00 www.tungdragarna.se transport@tungdragarna.se

TRÄDGÅRD

RESTAURANG & CAFÉ

MICKES BUSSAR 070-675 07 45 •www.mickesbussar.se

mat

MAT & KONFERENS Svartviksv. 22, Kvissleby 060-56 12 51 www.svartviksherrgard.se

SIMONS TRÄDGÅRD Njurundav. 18, Njurunda 060-310 10 info@simonstradgard.se www.simonstradgard.se

Läs online! www.njurundabladet.se

WWW.NJURUNDAFORETAGARNA.SE NJURUNDABLADET

39