Page 1

ng och oftast formsprutade plastdetaljer. Detta sker • Värdesätter ordning och reda • Värdesätter ordning och reda i nära samarbete med kompetenser inom Författa elektronik o akustik, industridesign och delning • Intresserad design och användarvänlig •produktionsteknik. Gärna några års erfarenhet avavEUlösningar truktioner, direktiv och andra lokala lagkrav för ram Meriterande Arbetet sker ofta i projektform där Du blir rgan och elektronikprodukter Meriterande ogi delaktig i hela processen från idé till färdig • Erfarenhet av • enGärna avformsprutning EU- och formverk produkt, även del administrativt 3M Vi i Värnamo söker en någraarbeteårsocherfarenhet söker en Mekanikkonstruktör/Produktutveckla med våra övriga tillverkningsenheter ilokala • Erfarenhet av polymera direktiv och andra lagkrav för material •kontakt Goda kunskaper i engelska och svenska bl.a. Polen och USA förekommer. • Erfarenhet av att självständigt driva m där Vill Du du blirvara medelektronikprodukter och ta fram Kvalifi kationer konstruktionsarbete På utvecklingsavdelningen är vi idag 34 produkter? • Teknisk utbildning med mekanisk inriktnin idé tillframtidens färdigpersoner • Erfarenhet skyddsprodukter varav 7 personer inom söker området Till vår produktionstekniska avdelning i Värnamo vi skyddsnu enhögskolenivå Testingenjör. SomavTestingenjör är du en • Erfarenhet av eller Personliga egenskaper Mekanik. viktig Till del vår i vårtforskningssystem för och att kvalitetssäkra processer och produkter. I Värnamo tillverkas 3M Peltor utvecklingsavdelning • Gärna några års erfarenhet av mekaniskt elektronikprodukter elektronikhörselskydd. består idag av 8 medarbetare. Kontaktuppgifter och ansökan i Värnamo, där viProduktionsteknik arbetar med att ta fram konstruktionsarbete och industridesign Tjänsten är tillsvidare, heltid, med tillträde ovDu kommer •snarast. Intresserad av att förbättra användarens annat att arbeta med: nya produkter med avancerad teknologi Har du frågor kring befattningen är du • Kunskaper i 3D-CAD system, V5Sen vi •idag 34avbland Utveckling testmetoder samt framtagning av testsystem och utrustning. välkommen att kontakta HenrikCatia Nordin, och funktionell design, söker vi nu en vardag Manager Technical Support R&D Tel 0370• Utveckling av nya produkter i samarbete med utvecklingsavdelningen, kvalitet och produktion. mekanikkonstruktör/produktutvecklare. Kontaktuppgifter och ansökan om• området • Goda kunskaper i engelska och svenska 694200 Support, felsökning och avhjälpande åtgärder vid avvikelser på produkt eller process.

Testingenjör

ra• Statistik ochinnebär uppföljning av testdata. Vi vill ha din ansökan inregistrerad senast d Arbetet att utföra konstruktion • påGenuint • Förbättringsarbete befintliga testsystem. Harmekanisk duproduktintresse frågor kring Personliga befattningen är du december på www.3M.se/jobb egenskaper och specificering av nyutveckling och laktig • Dokumentation. vidareutveckling av produkter och komponenter välkommen att kontakta Nordin, • Kreativ Henrik med sinne för praktiska lösningar med tillträde Vi söker dig som: oftast formsprutade plastdetaljer. Detta sker • Värdesätter ordning och reda • Har ingenjörsutbildning på Senior högskolenivåManager inom elektronik,Technical automation, produktionsteknik • Värdesätter ordning ocheller reda Tel Support R&D i nära samarbete med kompetenser inom arbetslivserfarenhet. a • motsvarande • Intresserad design ochi team. användarvänliga elektronik akustik, industridesign och självständigt som 0370-694200 Är drivande ocho har förmågan att arbeta såväl tillsammansavmed andra och trivs i den praktiska verksamheten. lösningar produktionsteknik. er,•• ÄrHarserviceinriktad intresse förMeriterande teknik och produktion. vill och ha din inregistrerad senast • Kommunicerar flytande påVi svenska i tal och skrift. Arbetet sker ofta i projektform därengelska Du blir ansökan h Meriterande delaktig i helaoch till färdig Kontaktuppgifter ansökan: denfrånnågra 4idédecember på• www.3M.se/jobb Erfarenhet av • omenprocessen Gärna års erfarenhet avformsprutning EU- och formverk produkt, även del administrativt arbete För mer upplysningar tjänsten är du välkommen attoch kontakta David Axelsson, Produktionstekniskchef på tel. 0370-69 36. kontakt42med våra övriga tillverkningsenheter • Erfarenhet av polymera direktiv och andra ilokala lagkrav för material Vi vill ha dinPolen ansökan CVförekommer. inregistrerad före den 28 oktober, markerad ”testingenjör” bl.a. ochmed USA • Erfarenhet av att självständigt driva elektronikprodukter till3M personalansvarig Göran Tellner via e-post till goran.tellner@mmm.com tillblir Company, som grundades 1902 i USA. Idag konstruktionsarbete På utvecklingsavdelningen är vi idag 34 rärdig i Sverige hela världen. 3M Svenskaoch AB är50 ett 000 helägtprodukter dotterbolag tilli 3M Company, som Igrundades • Erfarenhet av skyddsprodukter personer varav 7 personer inom området • Erfarenhet av skydds1902 i USA. Idag marknadsför 3M mer än 8 000 produkter i Sverige ocheller ronor årMekanik. 2012. 3M Svenska AB har 560 anställda 50 000 produkter i hela världen. ytterligare information areFörinformation, besökwww.3M.se www.3M.se elektronikprodukter Kontaktuppgifter och ansökan 3M Svenska AB är ett helägt dotterbolag till 3M Company, som grundades 1902 i USA. Idag marknadsför 3M mer än 8 000 produkter i Sverige och 50 000 produkter i hela världen. I Sverige omsatte 3M drygt 1,9 miljarder kronor år 2012. 3M Svenska AB har 560 anställda och huvudkontor i Sollentuna. För ytterligare information, besök www.3M.se

3M Värnamo  
3M Värnamo