__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Renoverad

110 åring

Svenska kyrkan Örnsköldsvik

Kyrkoval 2021 Örnsköldsvik Norra

Inbjudan till dop!


Redaktion SVENSKA KYRKAN ÖRNSKÖLDSVIK Storgatan 29 G 891 32 Örnsköldsvik ornskoldsviks.forsamling@svenskakyrkan.se svenskakyrkan.se/ornskoldsvik 0660-26 64 00

Glad påsk! ÖNSKAR VI PÅ REDAKTIONEN

Marie Edström Ansvarig utgivare 0660 26 64 01

Lena Berglund Redaktör 0660 26 64 06

Sjukhuskyrkan finns för dig Tveka inte att ta kontakt

Charlotte Nordin Karin Sivertsson Fotograf 0660 26 64 30

Skribent 0660 26 64 04

Med oss kan du som är patient, anhörig, besökande eller personal dela alla dina tankar om livets mening, glädje, sorg och smärta, både till kropp och till själ, i vilken situation du än befinner dig i just nu. Vi nås på telefon eller via mail, även i Covid-19 tider, trots att vi inte kan göra uppsökande verksamhet som vanligt. Sjukhuskyrkan är ekumenisk och du behöver inte kalla dig kristen eller troende för att kontakta oss. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Våra andakter i Sjukhuskyrkans andaktsrum fortsätter som tidigare onsdagar kl.14.00 och sänds ut via sjukhusets internradio, kanal 8 och du kan lyssna på den avdelning där du befinner dig. Sjukhuspräst

Erika Sjödin Skribent 0660 26 64 12

Elin Holmberg Skribent

Skanna koden med din kamera och titta på filmen

Knut och Freja Carola Sjölind Westin spekulerar

Carola Sjölind Westin 0660-26 64 02 carola.sjolind.westin@svenskakyrkan.se Diakoniassistent

Marina Berglund 0660-26 6418 marina.e.berglund@svenskakyrkan.se


En framtid full av sång Hela världen är påverkad av pandemin och även vi. Församlingen har fått ställa om. I vanliga fall kan kyrkan erbjuda många olika mötesplatser och stora samlingar men nu har vi behövt använda nya arbetssätt och vägar för att dela tro och liv. Telefonsamtal och digitala lösningar har i viss mån ersatt fysiska möten och genom filmer når vi ut med musik, bibelord, bön och undervisning. Den här tidningen ger oss också möjlighet att berätta om vad som händer i församlingen, vilka utmaningar och möjligheter vi står inför och hur vi tänker nytt inför framtiden. Vid årsskiftet 2022 kommer vi att jobba tillsammans med våra grannförsamlingar Arnäs, Gideå, Trehörningsjö och Grundsunda. Vi har god ekonomi just nu men vi behöver tänka långsiktigt. Det blivande Örnsköldsviks norra pastorat innebär samarbete med administration och förvaltning. Vi blir en arbetsgivare, i stället för tre med gemensam ekonomi, gemensam förvaltning av fastigheter och begravningsverksamhet. Ett samarbete som frigör resurser och möjliggör att vi kan fortsätta att satsa på kyrkans kärnverksamhet som barngrupper, stödverksamhet, träffar för äldre, körer, gudstjänster, konfirmation, dop, vigslar och begravningar. Vi siktar framåt och blir starkare tillsammans. En annan positiv nyhet är att vi just nu renoverar Örnsköldsviks kyrka. Det är mer än 70 år sedan kyrkan renoverades ordentligt och nu är det äntligen dags igen. Vi rengör och målar, renoverar golv och byter mattor, putsar ljuskronor och dessutom ska kyrkan få fler ljusbärare, allt för du ska känna att Örnsköldsviks kyrka är välkomnande. Ja, vi har mycket att se framemot. Det finns nåd för allt som blir och är. Vi vågar tro att vi går en ljus framtid till mötes. Covidvaccinet och vårvinterljuset ger oss ett spirande hopp. Snart får vi dessutom fira påsk och åter bli påminda om att livet trots allt är starkare än döden, att ljuset alltid besegrar mörkret. Till dess fortsätter vi att hålla i och hålla ut. Vi klarar det, med varandras och med Guds hjälp.

Kyrkoherde Marie Edström

3


En uppfräschad 110 åring

Text: Lena Berglund Bild: Charlotte Nordin

Den 1 juli 1907 bildades Örnsköldsviks

Gammalt blir inte bara nytt

Målsättningen är inte att förändra kyrkan så mycket utan lyfta de kvalitéer som redan finns. Arbetet kommer att pågå under 2021 och hoppas vara klart till hösten. Vi hoppas då kunna öppna upp kyrkan och inbjuda alla att fira i en ljus och fräsch kyrka. Det är ett långt och stort arbete som kommer att göras och det största arbetet är rengöringen av murarna.

församling. Den hade tidigare tillhört Själevad. Örnsköldsviks kyrka, ritad av arkitekt Gustaf Améen, togs i bruk 1910. Örnsköldsviks kyrkas nuvarande interiör daterar sig från en omfattande restaurering, delvis ombyggnad, under åren 1953-1955. Vid denna restaurering, som leddes av arkitekten Martin Westerberg, fick kyrkan ny färgsättning. Den fick även en ny altarmålning ”Det stora gästabudet” utförd i al seccoteknik av Sigurd Möller.

-Det projekteras även för ljussättning och ljud, meddelar arkitekten. Ljudet i Örnsköldsviks kyrka har fått klagomål av och till under alla år och nu ska det bli bättre teknik i den gamla kyrkan. När det nu finns ställningar inne i kyrkan, passar vi även på att putsa alla enorma mässingslampor. Alla stearinljus som används i kyrkan har satt sina spår både på väggar, tak och i ljuskronorna.

Här berättar arkitekten Lars Klockhoff Lindahl vad som ska hända 2021 -Nu ska kyrkan restaureras och återgå till sin forna glans, berättar arkitekten Lars Klockhoff Lindahl.

Vid ett tidigare tillfälle togs några bänkrader bort och golvet ersattes med ett modernt klickgolv. Nu byts det ut till en mer tidstypiskt golvbeläggning.

Murarna ska tvättas, textilierna tvättas, bytas och lagas. Den stora mattan i mittgången kommer att bli ny och byta färg. Altartavlan kommer också att tvättas och koret får delvis en ny omformning. Allt arbete sker tillsammans med Länsstyrelsens godkännande.

Nya traditioner och vanor

Många människor besöker idag kyrkor för att kunna sitta ner en stund, gå runt och titta och även tända ett ljus. Örnsköldsviks kyrka har delvis saknat ett flöde att gå runt i kyrkorummet. Några bänkrader kommer att tas bort så det blir lättare att ta sig runt i kyrkan, även med rullstol. Det kommer även att införskaffas nya ljusbärare, designade av arkitekten, att användas när man vill tända ljus och kanske be en stund.

-Örnsköldsviks kyrkan är en fantastiskt jugendkyrka som är byggd 1910, en av de bästa exemplaren i Norrland, fortsätter han. Altartavlan från 1950talet är också väldigt stilig. Vid en rengöring kommer färgerna att framträda på nytt.

4


Arkitektens tankar Skanna koden med din kamera och titta på filmen

5


Inbjudan till dop! När ett barn kommer till världen blandas glädje och ansvar. Att ta emot ett barn är något av det finaste och svåraste i livet. Genom dopet kommer ert barn att tillhöra Svenska kyrkan. Det är ett tillfälle för föräldrar att visa sin tacksamhet för förtroendet och gåvan det innebär att ta emot och ansvara för ett barn.

Varför inte vänta tills barnet själv kan ta ställning till dopet? Som förälder vill man ge vidare det som man själva upplever som gott, sant och vackert. Det är en förälders uppgift att göra så. Sedan blir det barnets sak att som vuxen forma sitt fortsatta liv, att ta ställning till hur mycket av det som föräldrarna gav som man vill bygga vidare på. Inget av detta är definitivt. Den som fått en ingång i Svenska kyrkan i gåva av sina föräldrar kan alltid välja en annan väg senare.

Text: Karin Sivertsson Bild: Charlotte Nordin

Dopföräldrarna Paulina och Sebastian berättar Matteo, ett av församligens dopbarn.

Patrik Martin Matteo döptes lördagen den 1 augusti 2020 i Örnsköldsviks kyrka. - Det är en fin start i livet, tycker Paulina. Vi tycker att det hör till. Det var en självklarhet för oss och Örnsköldsviks kyrka känns speciell som vår kyrka, trots att vi nu bor i Järved. -Moster Emilia är fadder till Matteo och dopklänningen har även Paulina haft, den är väl över 80 år gammal. -Det blev väldigt fint när min farbror läste evangeliet om Jesus och barnen. Det kändes som alla var närvarande, minns Paulina. -Och så sjöng vi psalmerna Tryggare kan ingen vara och Gud som haver barnen kär, som vi själv valde. Funderar ni på dop? Välkommen att kontakta församlingen. På svenskakyrkan.se/ornskoldsvik/dop kan ni fylla i en beställning. Dopklänning finns att låna, och församlingen bjuder på kaffe, tårta, saft. Vi tycker inte att det ska kosta något att ha dopkalas. Om restriktionerna tillåter det så får ni även låna lokal för dopkalaset. Det går bra att ha dop även i dessa tider. Vid dopgudstjänsten får man vara åtta personer plus präst och musiker. Om man vill ha dopkalas kanske det kan vara utomhus vid en eldstad. Eller varför inte spara det till sommaren och hoppas att Coronaläget blivit bättre.

Kyrkan i livet

Välkommen till dop bebisar, barn och vuxna alla är lika välkomna!

Skanna koden med din kamera och titta på filmen

6


Starkare, tydligare och långsiktigt hållbart. Den första januari 2022 ser Örnsköldsviks norra pastorat dagens ljus. – Vi får en större mångfald och en fin bredd. Jag tror på det här, säger kyrkoherde Marie Edström. Text och bild: Elin Holmberg

Så blir pastoratet starkare och tydligare Under 2021 ska en helt ny organisation inom Svenska Kyrkan arbetas fram för att sjösättas i början av nästa år. Elva församlingar delas upp i två pastorat: Örnsköldsviks norra och Örnsköldsviks södra.

kan vi på ett bättre sätt säkerställa att verksamheterna hålls igång. En samordning ger en tydligare, starkare och mer långsiktigt hållbar organisation. Ett bra exempel är konfirmandarbetet. Om det samordnas kommer kyrkan att på sikt kunna erbjuda mer nischade grupper.

I Örnsköldsviks norra kommer Örnsköldsvik, Arnäs, Trehörningsjö, Gideå och Grundsunda församlingar att ingå.

Pastoratkansliet kommer att vara inne i stan, hur ser du på det?

– Syftet med omorganiseringen är att se till så att den grundläggande uppgiften kan utföras livskraftigt. Vi har inte råd att fortsätta som vi gör, säger kyrkoherde Marie Edström.

– Det har varit en liten snackis, jag tror att det kan finnas en rädsla för centralisering. Men det känns logiskt att administrationen ska skötas i församlingshemmet i Örnsköldsvik, allt annat arbete ska ju utföras lokalt. Vi har också planer på att bemanna expeditionerna i Arnäs och Grundsunda en dag varje vecka. Det är viktigt med lokal service och närvaro.

I dag har varje församling en kyrkoherde, en ekonomichef och en kyrkogårdschef till exempel. En samverkan mellan de administrativa tjänsterna sparar pengar, något som behövs på grund av det sjunkande medlemstalet och som också delvis ligger till grund för förändringen. Men Marie Edström ser också andra vinster.

Linn Grundberg arbetar till vardags som nyhetschef på Örnsköldsviks Allehanda. Hon är även medlem i Örnsköldsviks församling.

– Fler resurser frigörs till att vara kyrka, vi får en starkare och tydligare organisation där vi också ser till att vi har rätt kompetens och kanske till och med spetskompetens på sikt. Jag är väldigt positiv, vi blir 80 anställda i vårt arbetslag och får nya kollegor vilket är helt fantastiskt.

– Jag har förståelse för varför kyrkan väljer att göra detta. Med ett sviktande medlemsunderlag känns det som rätt väg att gå. För mig som medlem ser jag bara vinning med att kyrkan samordnar administrationen och andra detaljer i hur de styrs. Jag har barn som är aktiva inom kyrkan och jag hoppas och tror på en stark framtid för Örnsköldsviks norra pastorat, säger hon.

Pastoratet sköter kansliuppgifterna och församlingarna finns kvar som fyra arbetslag och med aktiviteter precis som vanligt. Marie Edström blir kyrkoherde i pastoratet. Hur kommer medlemmarna att märka av det här? – Inte på några negativa sätt. Inget kommer att läggas ner och inga personer kommer att sägas upp. Däremot

7


För några år sedan dog en åttaårig flicka, i södra sverige, efter att hon fått en gravsten över sig. Efter det har det tagit fram riktlinjer för hur säkringen av gravstenar ska gå till. Kyrkogårdsförvaltningen är skyldig att se till att begravningsplatserna är en säker miljö för besökare och anställda. Därför genomförs, vart femte år, en provtryckning av samtliga gravstenar och 2021 är det dags för Örnsköldsviks kyrkogårdar.

En kyrkogård ska inte bara vara vacker -den måste vara säker också. Varför provtrycker man en gravsten?

sätt, meddelar Bengt. Det är vad man bedömt vara rimlig last när någon skall resa sig upp men tappar balansen och hugger tag i en gravsten för att exempelvis inte falla.

- Kyrkogårdsförvaltningen har ett kontrollansvar för gravstenarnas säkerhet och för arbetsmiljön för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården, berättar kyrkogårdsföreståndaren Bengt Gavelin.

Hur åtgärdar man?

Gravrättsinnehavaren, en anhörig som är ansvarig för graven, ansvarar också för gravplatsen och gravstenen. Provtryckning av gravstenar är en säkerhetsåtgärd, och det ska göras vart femte år. Bland annat ska en gravsten klara 35 kg tryck- och dragkraft utan att välta, vilket vi kontrollerar i provtryckningen, fortsätter han.

Om stenen står ostadigt måste den monteras om, antingen genom att man sätter genomgående markdubb i sockeln som går minst 50 cm ner i marken, eller så kan man montera om stenen genom att gräva ner sockeln, alltså det fundament som själva gravstenen står på. Måste man åtgärda stenen och vem bestämmer det?

Eftersom markförhållandena är så olika på olika delar av kyrkogården så påverkas stenarna olika av till exempel tjäle och sättningar i marken.

Stenen skall enligt begravningslagen vara monterad på ett säkert och värdigt sätt och detta är gravrättsinnehavarens ansvar.

Vad är en farlig gravsten?

Vad gör man om man gravstenen inte godkänns

En gravsten som är högre än 30 cm och inte har de säkerhetsdetaljer som ska finnas och/eller som lutar mer än vad som är tillåtet i förhållande till sin storlek.

-I Örnsköldsviks kyrkogårdsförvaltning så har vi i egen regi monterat om de stenar som inte klarade testet, genom att gräva ner sockeln och fylla med stabilt fyllnadsmaterial runt om, rapporterar Bengt Gavelin.

Hur testar man stenen? Genom att tryckbelasta med 35 kg på toppen av stenen, med ett special instrument, testas stenen.

Vad kostar det för mig

Denna test utförs av kyrkogårdens egen personal som har instrument för att genomföra provet på ett säkert

-Vi valde att montera om de stenar som inte klarade

8


Text: Lena Berglund Bild: Charlotte Nordin

kravet i egen regi, så ingen kostnad har tagits ut av innehavaren eftersom det ingår i det grundskötselavtal som de tecknat med förvaltningen, berättar Bengt.

Var och en som betalar skatt i Sverige betalar också en årlig begravningsavgift. Den täcker merparten av kostnaden för nödvändig praktiska arrangemang i samband med begravningen.

Om stenarna efter nästa kontroll måste monteras om med markdubb kommer den kostnaden att tas ut av gravrättsinnehavaren.

Gravplatser i Örnsköldsvik finns på Gamla kyrkogården, Fridhemsvägen 8, Örnsköldsvik och Örnsköldsviks norra kyrkogård, Prästbordet 102, Arnäsvall

Kommer jag se någon skillnad på gravstenen? Nej normalt inte, men eftersom en del gravstenar som monterats om hamnar lite lägre så kan det naturligtvis märkas.

De båda kyrkogårdarna har tillsammans ca 2400 gravupplåtelser. Ungefär 100 gravsättningar sker per år varav cirka 40 är kistgravsättningar. Övriga gravsätts i urngrav eller i minneslund.

Får jag, som gravrättsinnehavare, veta innan vad som händer? I de fall vi måste göra någon förändring som kräver gravrättsinnehavarens godkännande så blir alla kontaktade.

Gravsättningar sker alltid med stor respekt och värdighet oavsett om anhöriga deltar eller om det utförs av förvaltningens egen personal.

Vi vill att kyrkogårdarna ska vara vackra och säkra platser att besöka. Därför är vi alltid måna om att våra planteringar och rabatter är vackra och att träden och gravstenarna välskötta, avslutar Bengt.

Minneslunden är belägen på Örnsköldsviks Norra kyrkogård och gravsättningar där sker under sommarhalvåret. Om du har frågor om kyrkogårdarna kontakta: Bengt Gavelin SVENSKA KYRKAN ÖRNSKÖLDSVIK Kyrkogårds-och fastighetschef Direkt: 0660 26 64 21 SMS: 070-2061328 bengt.gavelin@svenskakyrkan.se

Knut och Freja spekulerar Skanna koden med din kamera och titta på filmen

9


Har musiken tystnat?

All For One’s körsång

Skanna koden med din kamera och titta på filmen

Text: Erika Sjödin Bild: Charlotte Nordin

Munskydd, handsprit och social distansering. När jag för ett år sedan satt och gladdes åt den nyss genomförda årliga GospelFesten med 200 sångare visste jag inte att det fortfarande skulle vara den sista konserten jag gjorde innan pandemin slog till. Jag visste inte att jag skulle börja mäta hur långt två meter mellan sångare är och provsjunga akustik i olika slags visir. Jag visste inte att jag snart skulle ha en favorit bland handspriten, jag gillar uppenbarligen den lite tjockare gelévarianten bäst. Munskydd, handsprit och social distansering, ord som jag vill slippa, men som gjort det möjligt att ändå jobba vidare.

svår flyttade sångare som inte är riskgrupp inomhus och allehanda visir inköptes och provsjöngs. Jag kan glatt meddela att de halva visir som täcker mun och näsa har minst påverkan på akustiken. Delsegrar ska man fira, ännu mer nu! Nya restriktioner tvingar fram nya arbetssätt. Normen om åtta personer kändes som spiken i kistan, men det resulterade i en kyrkomusikalisk succé! ”Boka kantorn och kyrkan” blev en möjlighet att trots allt få sjunga julpsalmer i december. Lajv-sändningar görs av nästan alla musiker och kyrkor och har visat sig vara ett sätt att dela musik som faktiskt är riktigt bra!

Musiken har alltså inte tystnat. Musiken ljuder kanske ännu högre i pandemins tid. När livet förändras blir man medveten om vad som är viktigt. I takt med att tiden gick blev saknaden efter det jag tagit för givet starkare. Det märks i alla upprop, protester och stödpaket att kulturen är nödvändig, inte bara som förströelse. Nej, musiken har inte tystnat. I mitt jobb som musiker har jag fått vara kreativ, uppfinnare och problemlösare för att hitta nya sätt att låta musiken ljuda.

Så nej, musiken tystande aldrig, vi musicerar på nya sätt. Med det sagt, jag längtar efter publiken. Till den dag då jag får kramas efter konserten. Jag längtar efter att få stå framför kören och känna vågen av ljud skölja över och genom mig för att beröra dig som lyssnar. ”Snart tystnar musiken” sjöng Tomas Ledin. Jag hoppas att vi snart får sitta på en filt, lyssna på en sommarkonsert och kramas med alla vi möter. Det kommer bli så igen!

Körsång pekades tidigt ut som ett av de största riskmomenten. Skulle jag då sluta leda kör? Nejdå, fram med tumstock, mäta upp två meter åt alla håll och öva utomhus från påsk till oktober. Handsprit i överflöd och närmast diktatoriskt ledarskap; Hostade någon i altstämman nu? Gå hem! När kylan blev för

Lyssna på kyrkorgel Skanna koden med din kamera och titta på filmen

10


Korsord

1 2

3

4 6

5

10

9

7

8 11

12

Vågrätt 2. 5. 8.

9. 11.

Lodrätt

1. Vad hette han som tvivlade? 3. Vad smordes Jesus med av kvinnan 4. Vad hette kungen på Jesu tid?

hemma hos Simon Den spetälske?

Vem förnekade Jesus tre gånger innan tuppen gol? Var somnade lärjungarna medan Jesus bad? Vad bar mannen på som lärjungarna följde för att hitta en våning för måltiden?

6. Vad hette översteprästen i templet vid den här tiden? Vad hette hon som var först att 7. Vem fick 30 silvermynt för att förråda Jesus? prata med Jesus efter han uppstått? 10. Mannen från Kyrene som tvingades bära korset en bit. Vem tvättade sina händer?

12. Kullen som Jesus korsfästes på. Fyra personer vinner en trisslott. Sänd krysset till: Svenska kyrkan Örnsköldsvik Box 275 891 26 Örnsköldsvik

Namn

Eller maila, en bild på krysset till: Ornskoldsviks.forsamling@svenskakyrkan.se

Postadress

Adress

11


Det här är kyrkovalet

Svenska kyrkan är en folkkyrka – allas kyrka. Därför är det viktigt att kyrkan styrs på demokratiskt vis och att medlemmar har inflytande över viktiga beslut.

Rösta du också! Nomineringsgrupperna driver de frågor som de tycker är viktiga för Svenska kyrkan och i kyrkovalet röstar man på de nomineringsgrupper och kandidater som du tycker bäst representerar dina åsikter.

Det lokala valet På den lokala nivån är det kyrkofullmäktige som man väljer. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd, som är som församlingens eller pastoratets styrelse. Där sitter också kyrkoherden med, som leder församlingens arbete. Kyrkofullmäktige fattar de beslut som påverkar medlemmarna mest. Det handlar till exempel om vad församlingen ska arbeta mer med, om det är nya inriktningar och stora satsningar som ska göras, eller om det är verksamheter som ska läggas ned eller slås ihop. Ska församlingen samarbeta med det lokala flyktingboendet? Ska det göras en stor satsning på barn som lever i fattigdom? Ska församlingen anställa ytterligare en diakon för att utöka hembesöksverksamheten hos äldre och sjuka? Det är sådana frågor som beslutas om på lokal nivå.

Café Kyrkbacken Här serveras gott kaffe och te. Vi bakar allt fikabröd själva med kärlek, smör, grädde, socker och choklad. Är man hungrig finns smörgåsar, sallader, tacotallrik, paninis, pajer och annat gott. Våra priser är i hyggligaste laget När vi inte har Corona-restriktioner, serveras en god hemlagad lunchsoppa på tisdagar. Lokalen är anpassad för de restriktioner som har getts.

ÖPPETTIDER Mån-fre 09.30-15.00 Vi tar kort och erbjuder fri wifi. Adress: Storgatan 29 F Välkommen in!

Café Kyrkbacken bjuder till Skanna koden med din kamera och titta på filmen

7an Mediapartner | Bold Printing Mitt, Sundsvall 2021

Svenska kyrkan har 5,8 miljoner medlemmar. Vart fjärde år hålls det val då drygt 19 400 förtroendeuppdrag ska fördelas. I kyrkovalet 2021 är det 5 miljoner personer som har rösträtt. Det är medlemmar som är minst 16 år gamla på valdagen den 19 september.

Profile for 7an Mediapartner

Svenska kyrkan Örnsköldsvik  

Svenska kyrkan Örnsköldsvik  

Profile for webben7
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded