__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

EN PLATS FÖR UTVECKLING OCH TILLVÄXT


VI HAR A! N R E L A LOK

FRÅN STORT TILL SMÅTT OCH NÄRA TILL DET MESTA I hjärtat av Gullänget hittar du Örnsköldsviks största företagsområde. En gång i tiden skrevs industrihistoria här när en entreprenörsfamilj startade ett snickeri. De kunde nog inte ana att det skulle växa och bli större än de någonsin kunnat tänka sig.

LARS-GÖRAN NILSSON

Hägglundsområdet/ Uthyrning och byggprojektledning Tel: 070-680 15 66 lars-goran@hagglundsomradet.se www.hagglundsomradet.se

02 /

HÄGGLUNDS FASTIGHETER


I dag är Hägglundsområdet en plats där företag och verksamheter utvecklas och växer. Vi värnar om den historia som namnet bär och den anda som fanns då ser vi även hos företagen som verkar här i dag. I den här tidningen möter du några av de 35 företag som finns på området. Under de senaste två åren har vi fått 13 nya hyresgäster. Det tar vi som ett kvitto på att det vi erbjuder är uppskattat. Hos oss finns företag inom en mängd olika branscher med goda förutsättningar att samverka och att utvecklas tillsammans. På området finns alla faciliteter du behöver, som till exempel restaurang med konferensanläggning, en modern arena med stort gym och padelcenter. På andra sidan gatan ligger omtyckta Höglandssjön med Hälsans stig och bakom oss har vi Åsbergets friluftsområde med Gula leden.

Gång- och cykelväg leder in till Örnsköldsviks centrum knappa två kilometer bort och hela Gullängets ständigt växande utbud finns nästgårds. Vi har busshållplats utanför dörren, stora parkeringsytor, taxi inne på området och 900 meter till Örnsköldsvik Norra station. Vi jobbar kontinuerligt med att modernisera och fräscha upp området och just nu är det fasaden mot Björnavägen som får sig ett lyft. För oss är flexibilitet ett ledord. Vi vet att det finns lika många behov som det finns företag och vi har lokaler som vi kan anpassa och forma helt efter hyresgästens önskemål. Hos oss kan du skapa din drömverkstad eller ditt drömkontor, på en plats grundad i en lång företagstradition där utveckling och nytänkande skapar möjligheter att växa.

EN HELTÄCKANDE FASTIGHETSPARTNER Allt fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ser nyttan med en effektiv förvaltning som ett led i att minska sina kostnader. Tack vare ett ökat förtro­ ende från kunderna i Örnsköldsvik fortsätter Axcell Fastighetspartner att växa i regionen. Med fokus på långsiktiga relationer, förtroende och hög servicegrad skapar Axcell ett lönsamt fastighetsägande och nöjda hyresgäster för sina kunder. – Vårt motto är att göra det vi säger och hålla det vi lovar och det gör vi tack vare vår gedigna erfarenhet av fastighetsskötsel, fastighetsteknik, administrativ förvaltning och fastighetsutveckling, säger Magnus Lundberg, teknisk förvaltare hos Axcell. Det är Magnus och hans kollega Lars-Göran Nilsson, ansvarig för uthyrning och projektledning som är Axcells experter på kontoret i Örnsköldsvik, ett av totalt tolv runt om i Sverige.

– Vi är en liten lokal organisation som kommer nära kunden och samtidigt tillhör vi en koncern i ständig utveckling som ger tillgång till en enorm erfarenhetsbank. Bland kunderna finns kommersiella, offentliga och privata fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar. – Våra kunder har alltid direktkontakt med en fastighetstekniker som snabbt kan hjälpa till. Vi ansvarar för alla tekniska installationer och servar med rätt intervall för att hålla nere kostnader och öka den tekniska livslängden. Den yttre fastighetsskötseln tar vi också hand om, som grönytor, trädgårdar, parkområden och naturmark.

VISSTE DU ATT... Genom målmedvetet arbete och hyresvärdens förtro­ ende har Axcell halverat Hägglundsområdets energiför­ brukning under de senaste fem åren. Totalt sköter Axcell ca 67 000 kvm lokalyta i Örnsköldsvik och för en kund hanteras fastigheter från Bollnäs i söder till Kiruna i norr.

HÄGGLUNDS FASTIGHETER / AXCELL

/ 03


VI BLIR

250

FLER I ÅR

Vi arbetar i en internationell bransch som står i teknologins framkant. Tomas Karlsson, projektledare RampUp på BAE Systems Hägglunds

04 /

BAE SYSTEMS

VIS

BAE Systems Hägglunds ser till att Örnsköldsviks befolkningsmängd ökar rejält den närmaste tiden. Miljardordrar från både Schweiz och Nederländerna, på uppgraderingar och livstidsförlängningar av stridsfordon CV90, gör att bolaget växer stort i antal. – Vi står inför en kraftig tillväxt och det här är en långsiktig satsning. Vår planeringshorisont ligger i femårscykler och om vi tittar fem år framåt så ser vi idag ingen risk för en nedgång, säger Tomas Karlson, projektledare för RampUp på BAE Systems Hägg­ lunds. RampUp är benämningen på den expansion som bolaget just nu är inne i, en kraftig utökning av personalstyrkan som bland annat innebär att man behöver flytta in i sina tidigare lokaler i Hägglunds­ området. Nyrekryteringen innebär att personal som nu har sin arbetsplats i det så kallade Loket, där huvudkontoret ligger, flyttas gruppvis till de tidigare lokalerna i Hägglundsområdet, för att ge plats till nyanställda på båda områdena.

S

Två jätteordrar på mindre än två månader gör att BAE Systems Hägglunds rekryterar 250 nya medarbetare under 2021. För att få plats flyttar man in i sina tidigare lokaler i Hägglundsområdet.

T

U AT T... D E

BAE Systems Hägglunds kan få klart med ännu en mångmiljardorder när Tjeckien står inför beslut att modernisera sitt försvar.

– Vi ser Hägg­ lundskontoren som en bra interimslösning och vi har redan två avdelningar på plats sedan tidigare. Blickar vi framåt vill vi förstås samla all personal på Loket och målsättningen är en nybyggnation, säger Tomas Karlson, som ser positivt på uppgiften att klara av att hitta den personal man behöver. – Det grundar vi bland annat på det fina gensvar vi redan fått. Vi samarbetar också med högskolor och universitet och vi fokuserar mycket på att ta hand om alla på bästa sätt. De ska känna att de blir väl mottagna. Vi arbetar i en internationell bransch som står i teknologins framkant. Arbetet är utma­ nande och det finns även en stor attraktionskraft i att arbeta i den här branschen, så vi känner oss trygga med att vi kommer att lyckas.


FÖRETAGSHÄLSAN SOM FLYTTAT HEM En gång i tiden var det en egen företagshälsovård inom bolaget Hägglunds & Söner. Så på sätt och vis är nu cirkeln sluten för HumanResurs Företags­ hälsa. – Det känns som en nystart för oss och i fint sällskap med övriga företag i området, säger vd Anna Alexandersson.

S

VI

Kring hälsovård i olika former är privatägda HumanResurs, med omkring 45 anställda, en mångårig och välkänd aktör i Örn­ sköldsvik. Egentligen handlar det om två företag där det ena driver hälsocentral på uppdrag av Region Väster­ norrland och det andra företags­ hälsovård och privatvård. Företagshälsan har länge fun­ nits på andra sidan Björnavä­ gen mitt emot Entreprenörer­ nas Hus och på senare tid, i väntan på nya lokaler, på Lasarettsgatan.

Nu har verksamheten flyttat in i ändamålsenliga lokaler på det tidigare industriområdet som numera växt till en jättestor park av företag. – Det känns riktigt roligt och spännande. Med tanke på vår historia känns det lite festligt att vi faktiskt nu är tillbaka på våningen ovanför där verksamheten en gång startade, säger Anna Alexandersson. I början på året gick flyttlasset till Hägglundsområdet och de 18 anställda på företagshälsan har kommit väl tillrätta i sina nya lokaler. – Vi har närmare 300 kvadratmeter mindre yta nu än tidigare. Men eftersom ombyggnationerna är anpassade efter vår verksamhet fungerar det alldeles utmärkt, fortsätter Anna Alexandersson Företagshälsovårdens och berättar att flytten främsta uppgift är att ta tillbaka till Gullänget bort eller minska risker i är den största satsarbetsmiljön och är ett ut­ ningen efter att hälsocentralen öppnade märkt komplement till det 2010. egna arbetsmiljöarbetet. Framtiden ser spännande ut för HumanResurs Företagshälsa och beträffande behovet av företagshälsovård tror företaget på en ökad efterfrågan. De nya lokalerna ger möjligheter till närhet och ännu högre flexibilitet för att finnas till hands för människor såväl inom industri med många anställda till den enskilde enmansföretagaren. Innanför grindarna i företagsparken, men också runt om på flera arbetsplatser i den vidsträckta kommunen. Företagshälsovård har nämligen visat sig vara en lönsam investering.

S

D TE

U ATT.. .

Med tanke på vår historia känns det lite festligt att vi faktiskt nu är tillbaka på våningen ovanför där verksamheten en gång startade.

Foto: Elin Nerpin

Anna Alexandersson, vd HumanResurs

HUMANRESURS

/ 05


VIKTIGT KONTROLLERA DIN HÖRSEL

Nedsatt hörsel gör det svårare att umgås med nära och kära, lyssna på en föreläsning eller titta på tv. För den vars hörsel försämrats kan dock insikten om att så är fallet ta lång tid, eftersom hjärnan anpassar sig efter den gradvisa nedgången. Ralf Junvald vet. Redan i lumpen upptäckte han sig ha hörselnedsättning. – Att behöva gissa sig till vad folk säger, det sliter och tar energi. Studier har visat att psykisk ohälsa är nästan dubbelt så vanlig hos grupper med hörselnedsättning som inte rehabiliterat sig. När de får hörapparat förbättras den rejält. Men själv var jag inte mogen att göra något åt det då. När någon väl upptäcker sig höra dåligt går det i genomsnitt åtta år innan den söker hjälp. Det har mycket att göra med det känslomässiga stigmat, säger Ralf Junvald som diagnosticerar och rehabiliterar hörselskador i sin butik Hörjämt i Hägglundsområdet. Ett stigma som i dag är betydligt ovanligare, mycket på grund av mindre och snyggare hörapparater. Ralf använder sig av sina egna produkter, både i örat och som hjälpmedel i form av utplacerade mikrofoner, trådlöst uppkopplade till sin hörapparat, när det vankas möte. Alltid med den senaste tekniken. – Åtminstone vid 40-45-årsåldern bör man ta ett prov, det är bra att vara uppmärksam. Det är en väldig skillnad på hur vi upplever ljud och vilka behov vi har. Vid hörselrehabilitering gäller det alltid att hitta en lämplig lösning som passar för just dig, säger Ralf som förutom att sälja hörapparater, hörseltekniska arbetshjälpmedel och lätta, formgjutna hörselskydd i framtiden planerar för en butiksdel med utbud av tillbehör.

06 /

HÖRJÄMT

Det är en väldig skillnad på hur vi upplever ljud Ralf Junvald, audionom Hörjämt

SS

VI

En nedsättning av hörseln sker gradvis och går många gånger obemärkt förbi. Att göra ett hörselprov och få rätt hjälp kan därför medföra att du efteråt upp­ lever förbättrad allmänhälsa. Det menar Ralf Junvald, utbildad audionom som i somras slog upp portarna till Hörjämt.

D TE

U ATT...

Enligt en rapport från Hörselskadades Riksför­ bund 2016, upplever sig 15 procent i gruppen 45-54 år och 24,2 procent i gruppen 55-64 ha en hörselnedsättning som påverkar vardagen. Generellt i hela Sverige (från 16 år) är siffran 1,5 miljoner.


”UTVECKLAS I RÄTT RIKTNING” Datanätverket på Örnsköldsviks sjukhus och Teslas laddningsstationer vid OKQ8. Men även de kompletta elinstallationerna på Mall of Scandinavia, Tele 2 Arena och världens första allmänna elväg på Gotland ...

med allt från hemtjänst och taxi – att få vara med på den resan stärker oss genom att bredda våra kundkontakter. Eitech utför nämligen anpassningar och elinstallationer för områdets samtliga företag. Av vikt i framtiden är att fortsätta vara ledande inom elteknik och montage på stora industrier som Husum, Domsjö, Väja och BAE Systems. – De har väldigt stora investeringar på gång där vi kan bidra med vår specialistkompetens. Viktigt är också att nå de små kunderna med budskapet att de kan få hjälp av våra duktiga, flexibla serviceelektriker som har lång erfarenhet inom yrket.

... Listan kan göras hur lång som helst. Bakom såväl stora som mindre svenska projekt står elinstallationsföretaget Eitech, med sina i Örnsköldsvik 65 anställda. Bildat 1994 och sedan tre år tillbaka en del i teknikkoncernen VINCI Energies med cirka 82 000 medarbetare världen över, har de numera 700 elektriker på över 20 orter från Malmö i söder till Gällivare i norr. – Eitech mår mycket bra i dag. Tittar vi till vår enhet i Ö-vik når vi även i år alla mål, konstaterar Patrik Andersson som stortrivs på Hägglundsområdet. – Det utvecklas i rätt riktning, till ett öppet område

VISSTE DU ATT... Eitech utför elinstallationerna på Northvolts batterifabrik i Skellefteå, Europas största i sitt slag. De installerade även BAE Systems väggmonterade solpanelanläggning i Gullänget på 370 kW.

MYCKET MER ÄN BARA LUNCH Med parkering utanför dörren och med husmanskost på menyn erbjuder Fura Restaurang en matupplevelse som omfattar mycket mer än bara luncher. Här finns även fika, takeaway, catering och eventmöjligheter.

Måndag – Fredag Café 8.30-15.00 Lunch 10.30-13.30 0660-987 00 info@furarestaurang.se

Det är i det personliga mötet med kunden som Marcus Egnor hittar inspiration till att utveckla och förbättra familjeföretaget han driver tillsammans med sin fru Usa Egnor. – Jag har förmånen att få ta emot våra gäster varje dag medan Usa är vår kock i köket, säger Marcus. Möter jag en kund som tycker det var länge sedan vi hade stekt salt sill med löksås, ja då ser vi till att det kommer på menyn inom kort. På lunchmenyn finns alltid tre rätter som även kan fås som takeaway med utkörning i närområdet. De stora lokalerna ger gott om utrymme för matgästerna och parkering finns utanför dörren. – Vi är så mycket mer än en lunchrestaurang. Vi har öppet kvällar och helger för bokade grupper och erbjuder även catering. Vid bokningar för event utformar vi menyn tillsammans med kunden och dukar och möblerar enligt önskemål. För Marcus, Usa och deras två anställda blev VISSTE DU ATT... det första året på Hägglundsområdet en fin start Hos Fura Restaurang på något nytt. kan du njuta en mor­ – Restaurangen lockar gonfika med nybryggt många och vårt fokus på det nära och personliga kaffe och hembakat verkar uppskattat efterbröd alla vardagar från som flera av dem återkl. 8.30. kommer varje dag, säger Marcus.

E I T E C H / F U R A R E S TA U R A N G

/ 07


FIXAR BRA INOMHUSKLIMAT BÅDE HEMMA OCH PÅ JOBBET Inlandsluft arbetar med inomhusklimat och energiåtgärder inom industri, bostäder, kontor och offentliga lokaler. Företaget bedriver service och entreprenadverksamhet av tekniska installationer för ventilation, VVS samt automation för fastighetstekniska installationer, vilket innebär leverans av kompletta lösningar. Installationerna anpassas i samarbete med kunderna för att nå ett optimalt resultat såväl tekniskt som ekonomiskt i ett långt perspektiv. Inlandsluft startades för 15 år sedan i Björna av Leif Wallrud och Ove Jonsson och har i dag cirka 20 anställda. Sedan 2015 finns företaget på Hägglundsområdet. – Innan vi flyttade hit pratade vi ihop oss med Eitech, som vi samarbetar mycket med, om att försöka hitta en lokal där vi kunde sitta tillsammans. Nu delar vi på ett våningsplan och har kontor i varsin flygel. Den stora fördelen är möjligheten till synergier och att vi kan sälja hela paketet; ventilation, VVS och el tillsammans, säger vd Leif Wallrud.

VISSTE DU ATT... Inlandsluft och Keyvent ägs av moderbolaget WJP som sedan oktober 2019 också är ägare till Melins Plåt i Husum.

FYLLD AV INSPIRATION OCH SMARTA LÖSNINGAR I en egen avdelning på det nya handelsområdet, integrerat i Nordemans bygghandel, finns från och med i vår Hem & Kök med lång erfarenhet inom vit­ varu- och köksbranschen.

VISSTE DU ATT... Hem & Kök använder sig av japanska våtstenar för bästa resultat och kan handslipa dina stålknivar.

08 /

INLANDSLUFT / HEM & KÖK

– Oavsett om du behöver en vitvara eller ett decilitermått kan du finna det hos oss och behöver du dessutom hjälp med leveranser eller installationer så har vi behöriga installatörer som ombesörjer det, säger Tomas Grundström som driver företaget tillsammans med Fredrik Forsgren. Nya Hem & Kök är proppfylld av inspiration och smarta tekniska hjälpmedel för att göra ditt hem och ditt kök ännu trevligare att vistas i. – Det finns massor att välja på och vi finns till hands för att hjälpa till med alla funderingar, säger Fredrik Forsgren.


I spåren efter pandemin har lokal­ vård blivit ännu viktigare i sam­ hället. Professionella städtjänster bidrar till ökad trygghet, hälsa och säkerhet på våra arbetsplatser. Coor är ett stort lokalvårdsföretag som nu syns mer och mer i Örnsköldsvik. Nya förutsättningar och riktlinjer på grund av Corona ställer helt nya krav på lokalvården. – För att minska risken för smittspridning på våra kunders arbetsplatser anpassar vi våra tjänster, berättar Carina Holström, en av drift­ cheferna. – Vi levererar helt enkelt trygghet till våra kunder! I kommunen finns cirka hundra kunder i olika storlekar. – I princip är ingen kund för liten eller för stor, berättar Petra Schedin Sjölund som är den andra driftchefen. Båda utgår från Coors alldeles nya kontor på Hägglundsområdet. – Vi brinner verkligen för våra kunder, säger Carina med eftertryck. Jag älskar kundkontak­ ten och att lista ut exakt vad de behöver. Vi kan ofta med kort varsel lösa kluriga städuppdrag. Kunderna blir nöjda – och de berättar det för varandra.

S

S

D TE

U ATT...

VI

COOR LOKALVÅRD - FÖR TRYGGARE ARBETSPLATSER

Coor är störst på lokalvård i Sverige! Varje vecka städar Coor över 10 miljoner kvadratmeter – men vi är ändå tillräckligt flexibla och lokala för att ta oss an uppdrag av alla storlekar.

Varje dag kommer över 40 personer till jobbet som lokalvårdare i Örnsköldsvik. – Nyckeln till Coors framgång är att vi tar väl hand om våra medarbetare och är stolta över det värdefulla hantverk de utför, förklarar Petra. En trygg arbetsmiljö för lokalvårdare betyder miljövänliga produktval, ergonomiska metoder och känslan av att kunna påverka sin arbetsdag. Bra utbildning är grunden för detta och Coor har en låg personalomsättning och Sveriges nöjdaste medarbetare. – Men framförallt handlar det om att se våra duktiga medarbetare, för utan dem så finns vi ju inte, avslutar Petra och Carina.

Vi brinner verkligen för våra kunder Carina Holström, driftchef Coor

COOR

/ 09


S VIS

SVERIGES SNABBAST VÄXANDE SPORT

D E T

U ATT.. .

Det finns tre olika former på padelracketar: runda, droppformade och diamantformade. Det skiljer också i vikt, tjocklek och storlek på träffyta. Fråga oss om råd innan du väljer racket.

Många har väntat och längtat, och nu står den klar. Örnsköldsvik har numera en komplett padelhall – med fem panoramabanor som står till förfogande för allmänheten dygnet runt.

– Det känns riktigt roligt, och det som är spännande med anläggningen är den industriella atmosfären i kombination med den moderna padelkulturen. Det finns inte många ställen som ser ut så här, säger André Backlund, platsansvarig för Total Padel Center. – Jag vet att många är sugna på att spela padel med riktig takhöjd. Lobben är ju ett av de viktigaste slagen i padel och här är takhöjden 7-7,5 meter. Att vi dessutom delar lokal med Stargym gör ju saken ännu bättre. De fem banorna – med tillhörande om­ klädningsrum, shop, lounger, pingisbord

och kaffemaskin där man kan blanda till sin egen energidryck – är tillgängliga dygnet runt och man bokar enkelt bana på den internationella bokningssajten Playtomic eller via deras app. Noterbart är att man inte ska åka in på det inhägnade Hägglundsområdet. Kom­ mer ni från centrum på Björnavägen så passera hela industriområdet och sväng sedan upp till vänster på Centrumvägen till grusparkeringen. Därifrån finns en snurr­ grind som ni får en kod till när ni bokar tid. – Vi har två prisnivåer. Från 16.00 fram till midnatt kostar det 380 kronor per timme

Padel är en nybörjarvänlig och folklig sport, och den passar alla åldrar. André Backlund, platsansvarig Total Padel Center

10 /

T O TA L P A D E L

och från midnatt fram till 16 kostar det 280 kronor. Det delas på fyra personer, padel är en social sport eftersom man spelar dubbel. André och hans kollega Rasmus Östh är på plats på eftermiddagar och kvällar för att instruera. – Man ska absolut inte vara rädd att fråga hur spelet fungerar. Vi har även nybörjarkurser och privatträningar. Padel är en nybörjarvänlig och folklig sport, det är lätt att komma igång och den passar alla åldrar, även pensionärer. André tipsar även om kanalen Träna Padel på Youtube med Andréas Johansson om man vill lära sig mer om sporten.


TOTALLÖSNINGAR FÖR VVS-SYSTEM Keyvent Sweden AB erbjuder totallösningar för industriella VVS-system och är verksamt inom affärsområden som pappers- och massaindustri, kraftindustri, stål- och gruvindustri samt läkemedelsindustri.

Bolaget säljer cirkulationskylare, aggregatrum, fläktrum, frånluftsaggregat och ljuddämpare. – Den stora produkten är cirkulationskylare som vi säljer till pappersindustrin. Keyvent har inga anställda, men via företagets goda rykte kan vi få in kunder även till Inlandsluft. Sedan använder vi oss av underleverantörer som tillverkar cirkulationskylarna, berättar vd Leif Wallrund. Keyvents kylaggregat finns i olika storlekar och med varierande varvtal, vilket gör det möjligt att variera kyleffekten efter behov.

VISSTE DU ATT... Leif Wallrud och Ove Jonsson har åkt skidor från Sälen till Mora under tio timmar!

PLATS FÖR STADENS ÄLDSTA BYGGHANDEL Nu skrivs ett nytt kapitel i den långa historien om anrika Nordemans Jernhandel. Företaget med den lokala prägeln, numera en stor bygg- och industri­ handel som kommer att skapa ännu mer liv och rörelse i Gullänget.

VISSTE DU ATT... Nordemans Bil är sprunget ur Nordemans Jernhandel. På 50-talet ägdes bolagen av apotekare Nils Nordeman.

För närvarande pågår flytten från Viktoriaesplanaden till Hägglundsområdet och inom en snar framtid är det planerat för en storslagen öppning i synnerligen ändamålsenliga lokaler. De väl tilltagna handels- och utställningsytorna ihop med det stora inomhusbygglagret gör Nordemans till en modern bygg- och industrihandel. – Vi är nöjda och känner att här kommer vi att trivas. Det har vi så klart förhoppningar om att kunderna också kommer att göra, säger vd Roger Öberg.

KEYVENT / NORDEMANS JERN

/ 11


VI HAR TOTALLÖSNINGEN FÖR DITT TAK Taket är den viktigaste delen på din byggnad och ett takbyte är en av de mest prioriterade åtgärderna för att rusta ditt hus inför framtiden. Ett nytt tak är också ekonomiskt hållbart över tid. Nynäs Tak, med sex anställda i Örnsköldsvik, är ett av de större takentreprenadföretagen i Sverige och har funnits sedan 1982. Huvudkontoret för Norrland ligger i Kramfors och de totalt omkring 50 medarbetarna arbetar från Dalälven och norrut. Om- och nytäckning av tak är huvudverksamheten och kunderna finns främst bland kommunala och kooperativa bolag samt stora privata fastighetsägare, men även mindre fastighetsägare och privatpersoner. Nynäs Tak erbjuder sina kunder en totallösning. Det innebär att de förutom själva tätskiktet även utför isolering, trä- och plåtarbeten. – Vårt fokus är tätskikt men verksamheten har också utvecklats till att omfatta taksäkerhet, som exempelvis snörasskydd och fästanordningar samt brandventilation. Vi jobbar också mycket med serviceavtal mot företag, berättar Johan Vestin, arbetsledare för Nynäs Tak i Örnsköldsvik och Umeå. Örnsköldsviksavdelningen av Nynäs Tak har sina kunder framförallt lokalt och Johan ser stora fördelar med att sitta tillsammans med andra företag på Hägglundsområdet, vilket gett ett brett kontaktnät. – Man träffar mycket folk här och vi hjälper varandra genom våra kontaktnät. Sedan är det väldigt skönt att ha allt här innanför grindarna.

RUM FÖR MÖTEN OCH UTVECKLING Efter 20 år som säljare vet Marcus Egnor vad som kännetecknar en bra konferensanläggning. Numera välkomnar han gäster till sin egen, med nyrenoverade lokaler i det han själv kallar Örnsköldsviks nya multiarena. – Här på Hägglundsområdet finns verkligen allt du behöver. Det är en kreativ plats som samtidigt andas tradition och historia, säger Marcus. Här finns en miljö som gynnar både samverkan och utveckling. Dessutom har du parkering utanför dörren, busshållplats vid vägen och taxi i huset. Mer tillgängligt än så blir det inte. Totalt finns tio konferensrum som rymmer från 8 till 50 personer. I rummen ingår grundutrustning, videokonferens och wi-fi och från Fura Restaurang serveras såväl måltider som fika, både dag och kväll. Med sitt stadsnära läge, parkering utanför dörren, busshåll­ plats vid vägen och taxi i huset erbjuder Fura Konferens en näst intill unik tillgänglighet. – För den som vill kombinera konferensen med fysisk aktivi­ tet och frisk luft finns både träningscenter och padelanlägg­ ning på området och vi bor ju granne med Höglandssjön och Hälsans stig.

12 /

N Y N Ä S TA K / F U R A K O N F E R E N S

VISSTE DU ATT... Säkerheten är A och O när det gäller tak. Nynäs Tak monterar bland annat takbryggor så att allt arbete och underhåll som utförs på taken ska kunna göras på ett säkert sätt.

VISSTE DU ATT... Namnet Fura kommer från att Marcus är tredje generationens skogs­ ägare men kopplar även samman det nya med det gamla eftersom före­ taget Hägglunds startade som ett snickeri.

Kontakt: Tel 0660-987 00 info@furarestaurang.se


ETT EFTERLÄNGTAT GYM Ett dygnet runt-öppet gym med förstklassiga produkter. Stargyms ägare tror stenhårt på sin satsning i Örnsköldsvik. – Hägglundsområdet är ett perfekt läge, säger Stefan Rahm.

VIS

S

Stargym i Örnsköldsvik är den elfte i Stefan Rahms ägo. Den första etablerades 2012 i Sundsvall och med åren har fler tillkommit i området, senare även i Härnösand. Efter ett års förberedelser har han nu tagit sin kedja ytterligare en bit norrut. Det är alltså en erfaren gymägare som valt att slå sig ner i Hägglundsområdet. – Jag ville ta vara på möjligheten att kombinera gym och padel, förutom att upptagningsområdet redan är bra är det verkligen ett stort plus att finnas på en sådan stor arbetsplats,

D E T

U ATT.. .

Genom att logga in på Stargyms kund­ portal kan du se hur många som för stunden befinner sig i gymmets lokaler. Extra bra i coronatider!

OPEN24HOURS

säger Stefan Rahm med syfte på Total Padel i vilken han är majoritetsägare och fortsätter: – Att Nordemans Jern flyttar in ser jag också som något positivt, det innebär att ännu fler kommer röra sig i området. Lunchrestaurangen är också bra. Stargym, berättar Stefan, erbjuder funktionell träning som exempelvis med kettlebells och släde samt kondition och gym. Lokalerna är öppna dygnet runt och passerkortet ger tillgång till hela utbudet. Gästarbetare eller de som vill provträna kan betala för ett engångstillfälle genom att scanna en QR-kod utanför entrén, varpå en grindkod erhålls. – Intresset för när vi ska öppna har varit väldigt stort, jag har fått mycket positiv feedback från kunderna vilket så klart känns jättebra, säger Stefan Rahm som i sin tur öser beröm över sina hyresvärdar. – Hägglundsfastigheterna med Axcells projektledning har varit engagerade och behjälpliga hela vägen, vi har jobbat stenhårt tillsammans för att få till det här. De är väldigt lättsamma och otroligt positiva människor.

Vi tror på bra fart, vi är ett välutrustat gym med kvalitativa produkter. Rasmus Östh, platschef Stargym

S TA R G Y M

/ 13


MACHTECH BLICKAR FRAMÅT Det har gått över fyra år sedan Machtech köpte konkursade Mekanotjänsts verksam­ het i Gullänget och återanställde stora de­ lar av dess personal. Därefter har de satsat hårt på att fortsätta knyta till sig kompe­ tens och utöka sin kundflora.

I dag består Machtech av 38 anställda och vid bokslutet 2020 kunde 35 kunder räknas in. För att bredda verksamheten i sin strävan att bli Sveriges mest kompletta legotillverkare har ett nyvaket 2021 också redan sett nya, viktiga investeringar. – Vi expanderar genom ett företagsförvärv av MP-bolagens (tidigare Lolab) lokaler och maskinpark i Husum efter att de flyttar sin produktflora till Vetlanda. Det betyder framför allt att vi får fantastiskt fina maskiner för laserskärning, bockning och svetsrobotar för serieproduktion samt ytterligare 2 000 kvadratmeter verkstadsytor, säger Machtechs vd Pelle Bergström. Som ett led i att förnya sin befintliga maskinpark och säkerställa kapacitet har företaget vidare investerat i en 35 ton tung svarv, vigd till att bearbeta större längder och diametrar på en mängd produkter. Något som Pelle Bergström menar visar på tillförsikt inför framtiden. – Vi blickar framåt. Det kan bli en tuff vår men vi har indikationer på nya kunder, så vi ställer om för bättre tider, fortsätter

VI

SS

D TE

anställa personal och ser fram emot hösten. Personalen är en av Machtechs stora framgångsnycklar. Pelle Bergström välkomnar alla nyfikna och presumtiva medarbetare till studiebesök. –  Vi söker ständigt efter kompetent personal. Att läsa till CNC-operatör är omöjligt, den kunskapen kommer med många års erfarenhet. Den som har intresset och viljan är välkommen hit och titta, vi stänger inga dörrar. Det kan gå väldigt fort tills vi behöver 20 medarbetare till.

Den som har intresset och viljan är välkommen hit och titta, vi stänger inga dörrar.

U ATT.. .

Foton: Pelle Bergström

Machtech ingår i den finska koncernen Österberg Group med 222 anställda, 11 verkstadsföretag och en totalomsättning på närmare 400 miljoner kronor. Med sitt nya företagsförvärv förfogar Machtech över lokalytor på cirka 10 000 kvadratmeter.

14 /

MACHTECH

Pelle Bergström, vd Machtech


VÅR KALIBRERING SÄKRAR DIN PRODUKTION Världens största kalibreringsorganisation har 140 laboratorier och 3 700 anställda. Tre av dem finns i det nordligaste laboratoriet av alla, på Hägglunds­ området i Örnsköldsvik. Historien om Trescal i Sverige är inget mindre än ett stycke svensk industrihistoria. Fram till början av 2000-talet var man en del av det klassiska svenska företaget C.E. Johansson i Eskilstuna och här i Örnsköldsvik härstammar man från kalibreringslaboratoriet hos Hägglunds & Söner. C.E. Johansson, pionjärer inom mätteknik, var tidigt ute med ackrediteringen och i år har Trescal varit ackrediterade i 45 år, en trygghet för kunden. – Verksamheten i Örnsköldsvik är uppbyggd kring Hägglunds som fortfarande är en viktig kund, men vårt mål med vår verksamhet och ackrediteringen är att utöka kundbasen i Norrland, berättar Jan Hägg, platschef i Örnsköldsvik. – Det vi gör, är att vi kalibrerar/besiktar mätdonen för att säkerställa att mätdonen visar rätt mätvärden. Med kalibrerade mätdon upptäcks snabbt felinställningar och avvikelser i produktionen kan undvikas, det är alltså en viktig hjälp i att optimera kundernas industriella prestanda. Trescal kalibrerar många storheter för såväl mekaniska som elektroniska mätdon och hanterar de flesta fabrikat på marknaden. – Vi har nu utvidgat vår kalibrering med en provbänk för momentnycklar upp till 1000Nm. Dessutom är vi återförsäljare av Stahlwille momentnycklar. Målsättningen är att erbjuda våra kunder en bra helhetslösning. Vi har en närhet till kunderna som gör att vi kan lösa eventuella problem snabbt och smidigt, säger Jan Hägg.

VISSTE DU ATT... Trescal i Örnsköldsvik är det enda ackrediterade labora­ toriet i Norrland enligt en internationell standard vilket skapar en god grund för kunden att uppnå säkrare mätresultat och förbättra ledningssystemets verkan.

Allasförråd

ALLASFÖRRÅD EXPANDERAR Det startade i den gamla skolan i Ås 2016 och sedan byggdes förråd även i Arnäsvall, och 2019 kunde man överta förrådsverksamheten på Hägglundsom­ rådet i Gullänget. Allasförråd fortsätter att expandera och just nu bygger de 90 stycken kallförråd i Idbyn, och ännu fler planeras. Allasförråd erbjuder 160 varmförråd i varierande storlekar från 1,2 till 17 kvadratmeter i tre olika anläggningar, och säkerheten är något som man gärna poängterar. – Vi vill att alla våra hyresgäster ska känna sig säkra att förvara sin egendom hos oss. Lokalerna är övervakade och har ett passagesystem som loggar alla in- och utgångar, berättar Emil Eriksson, som driver

VISSTE DU ATT... Allasförråd också erbjuder reklamplatser precis vid E4:an i Ås och Arnäsvall.

Allasförråd tillsammans med Rickard Eriksson och Oskar Westman. Just nu expanderar Allasförråd rejält, 90 kallförråd i två 87 meter långa byggnader håller på att byggas i Idbyn. – Vi insåg att det finns ett uppdämt behov av smart förvaring av fordon, stora som små. Enkelheten, närheten och tillgängligheten gjorde att vi valde att investera i Idbyn. Hos oss hyr du ditt eget kallförråd, med egen port. Kom och åk som du vill efter dina behov. Förråden blir i första hand inriktade mot förvaring av fordon som sommarbilar, husvagnar, husbilar, skotrar, vattenskotrar och båtar med mera, både för företagskunder och privatpersoner. – Byggnaderna ska stå klara under våren och prognosen är att alla förråden kommer vara uthyrda innan dess. Det finns fortfarande några lediga platser och är man intresserad gäller det att höra av sig snabbt. Vår plan är sedan att bygga fler förrådsetapper i Idbyn, vi har ambitionen att bygga över 300 kallförråd i Idbyn, säger Emil Eriksson.

TRESCAL / ALLASFÖRRÅD

/ 15


7AN MEDIAPARTNER | BOLD PRINTING MITT, SUNDSVALL 2021

16

14 15

5

HÄGGLUNDSOMRÅDET

9

11 7 17 4

10

13 12

I den här tidningen möter du några av de 35 företag som är verksamma på Hägglundsområdet. Vi är Örnsköldsviks största företagsområde och erbjuder alla faciliteter du behöver, nära Örnsköldsviks centrum och med natur och friluftsliv utanför dörren. En plats för utveckling och tillväxt. Välkommen hit du också!

2 1 3 8

1

6

2

7

11

3

8

12 Allasförråd

6

15 OPEN24HOURS

4

9

13

16

5

10

14

17

Profile for 7an Mediapartner

Hägglundsområdet Örnsköldsvik  

Hägglundsområdet Örnsköldsvik nr 08 2021

Hägglundsområdet Örnsköldsvik  

Hägglundsområdet Örnsköldsvik nr 08 2021

Profile for webben7
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded