Page 1

magasin for undervisere i grundskolen Nr. 2 路 Oktober 2012

VIACFU.DK/digitalelaeremidler

Tema: Digitale l忙remidler


Skolemessen Danmarks største fagmesse for læremidler

2013 DGI-Huset, Aarhus 10. og 11. april, begge dage 9 - 17

Se program og bestil billetter fra 2. januar 2013 på

skolemessen.dk


8

It er godt - basta Jeppe Bundsgaard

10

Digital læremiddelfaglighed hos lærerne Jens Jørgen Hansen

Indhold 2·2012

Tema Digitale læremidler

12 mitCFU Ebbe Raun 14

Mit bedste digitale læremiddel Thomas Nygaard Bo Fomsgaard Eva Sjælland Kasper Schmidt Engberg Rikke Houborg Jane Christensen Trine Falck Steen Signe Vithner

22

PV til TV Christian Houmøller

30

Spot på digitale læremidler

32

Eventyret om den tapre magiske tomat, den onde iskvinde og alle de andre Rasmus Sune Jørgensen

34

Facebook - Forstyrrende fristelse eller fælles fokus? Mirela Ismaili Redzic

36

Digitale læremidler i fagene De pædagogiske fagkonsulenter zoomer ind på det digitale

45

Digital formidling giver genial forståelse

46

Musik i tide Karen Lund

48

Nye prøver i naturfagene

50

Fællesfaglig naturfagsprøve Keld Nørgaard

53 Caseweb 54

SPOT på CFU’s øvrige materialer

Afdelingen i Herning: A.I. Holmsvej 97, 7400 Herning

Tryk: Clemenstrykkeriet a/s Oplag: 19.000

Bliv klog på det digitale Materialer om det digitale fra informationssamlingen

Den innovative udskoling Rune Overvad Schou

Afdelingen i Aarhus: Halmstadgade 2, 8200 Aarhus N

Lay-out Lars Andersen

28

52

viacfu.dk cfu@viauc.dk Tlf.: 87 55 27 00

Redaktion Lotte Svane Strange Petersen (red.) Linda Kolling Pedersen Hanne Schriver Rune Overvad Schou Peter Søgaard Peter Bak-Jensen Lennart Svensson (ansv.)

24 Digital udvikling på CFU: Det kloge interaktive bord Neo2 - et digitaslt skrivetastatur Digitale hop med bevægelse og samarbejde Kinect E-bogsprojekt i dansk og engelsk

51 Nørd-Akademiet

VIA CFU Center for Undervisningsmidler

ISSN: 1601-8737

8❤

lærere fortæller om deres yndlingsdigitale læremiddel

Boo o i d u A d iPa l seek n’ spel ps p e a l o m k l s i F s w e N Sko leTube IWB

VIA CFU’s kursusplan: Vend bladet VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

3


App’titligt tema og praksisgode kurser Det digitale har for alvor fået fokus i folkeskolen. Det kommer der rigtig meget god undervisning ud af - i al fald så længe vi ikke bare lader os imponere af flotte designs og finurlig teknologi, men fortsat fokuserer på, hvad det gode læremiddel er Det er efterår, og skoleåret er allerede halvgammelt. Folketingsåret er derimod spritnyt og er i skrivende stund netop indledt med statsministerens åbningstale - en tale, der igen annoncerede en folkeskolereform. Her har it et særligt fokus; i en ellers økonomisk trængt tid er der fastholdt 500 mio. kr. til en digital satsning i folkeskolen, herunder især indkøb af digitale læremidler. It i teori og praksis Netop de digitale læremidler sætter vi fokus på i dette nummer af reflex. Der er forskerartikler med kritisk opmærksomhed på brugen og udbyttet af digitale læremidler, og der er gode bud på, hvordan man vurderer, om læremidlet er godt. Vi præsenterer også en række af vores egne praksisnære digitale udviklingsprojekter, og så kan du læse, hvilke yndlingsdigitale læremidler, en række af dine lærerkolleger rundt om i vores dækningsområder anbefaler – lige til at blive inspireret af til undervisningen i morgen. Hvad ønsker du dig? I reflex præsenterer vi som vanligt en bred vifte af læremidler, som du kan låne hos os eller surfe dig frem til. Selvom vi fokuserer på det digitale, er der heldigvis også stadig plads til bøger, spil og andet guld til undervisningen. P.t. kan vi ikke købe og udlåne helt så mange digitale læremidler, fx skønlitterære e-bøger, som vi gerne ville. Men det kommer, når forlagenes forretningsmodeller for digitale læremidler er helt på plads. Vi hører imidlertid meget gerne konkrete forslag til indkøb, som vi kan tage med til forlagene. Skriv til fagkonsulenterne eller til cfu@viauc.dk Der spares fortsat Efteråret er også tid for finanslov. Desværre undgik CFU ikke sidste del af genopretningspakken, så der er nye besparelser i 2013. Vi forsøger fortsat at friholde vores primære ydelser, men serviceforringelser kan desværre ikke helt undgås, når besparelser nu har fjernet en tredjedel af vores statslige bevilling. Ved at lukke informationsafdelingen i Skive og etablere et fælles lager i Viborg opnåede vi både effektivisering og budgetforbedring, men prisen har været forringelser for Skiveafdelingens brugere og en mere standardiseret levering, da køreruterne er blevet længere. mitCFU – ny platform for dig og læremidlerne Vi kompenserer dog delvist for den øgede afstand med vores digitale tilbud, som hele tiden er under udvikling. Nyest er den digitale distributionsplatform mitCFU. Det er CFU’erne i hele Danmark, der på baggrund af det eksisterende søge- og bestillingssystem sammen har udviklet en appetitlig og overskuelig base, hvor du let finder og bestiller både trykte, konkrete og digitale læremidler, heriblandt næsten 15.000 tv-udsendelser, som du kan streame direkte ind i undervisningen. Læs mere om mit CFU på side 12 - 13. Ellers vil jeg blot ønske god fornøjelse med dette nummer af reflex, der ud over temaet som vanligt rummer masser af inspiration og tilbud om kurser og materialer. Varme hilsner

Centerleder

4

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012


viacfu.dk/aktuellekurser

viacfu.dk/temadage

viacfu.dk VIA Center for Undervisningsmidler 路 reflex 2路2012

5


VIA CFU -for dig og din undervisning

VIA CFU i Skive er lukket

Den 6. juli var der sidste åbningsdag på VIA CFU i Skive. Skiveafdelingen er som konsekvens af statslige besparelser blevet lagt sammen med afdelingen i Herning på A. I. Holms Vej 97 i Herning. Det betyder, at VIA CFU’s tidligere tre informationsafdelinger nu er blevet reduceret til en i Herning og en i Aarhus. Udlånssamlingen/lageret ligger i Viborg. Vi er på VIA CFU kede af beslutningen, som vi er klar over vil medføre ulemper for en del af vores brugere - men den har desværre været nødvendig. Vores brugere af den nu lukkede Skive-afdeling henvises til informationsafdelingerne i Herning og Aarhus samt til telefonisk hjælp og onlinebetjening på viacfu.dk

Her er det bl.a. DIGTEA, der har digital inspirationsdag på VIA CFU i Aarhus

Lærerstuderende på VIA CFU Som lærerstuderende er du vores kommende bruger - men hvorfor ikke starte det gode samarbejde allerede nu?

Digitale roadshows på VIA CFU

Det seneste halve år har flere af under­visningsforlagene holdt roadshows rundt omkring i landet med præsentation af primært deres digitale materialer. Disse inspirationseftermiddage afvikles oplagt på CFU’erne, som netop kan præsentere overblikket over de digitale muligheder.

Du kan få vejledning af CFU’s personale og faglige konsulenter om valg af læremidler til din praktik og din daglige undervisning. I Udlånssamlingen kan du låne materialer til din praktikundervisning, herunder spillefilm - og i vores Informationssamling kan du låne stort set alle danske og mange udenlandske læremidler til din egen faglige inspiration og forberedelse. Læs mere på viacfu.dk/laererstuderende

viacfu.dk er altid åbent – men besøg os også gerne live. Ring i god tid for en aftale - og kom gerne i flok.

6

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

Overblikket Nyhedsbrev til skolebibliotekarer Som vigtige resurse- og kernepersoner inden for læremidler er skolebibliotekarerne i vores dækningsområde et centralt bindeled til lærerne. På VIA CFU samler vi overskuelig information om aktiviteter, procedurer og læremidler i nyhedsbrevet, som kan være med til at spare tid, skabe overblik og gøre formidlingen af læremidler på skolerne nemmere. Meld dig til som fast abonnent på viacfu.dk/overblikket


Fælles udlånssamling i Viborg

Nu kører vores nye fælles lager på Fanøvej 9B i Viborg på fuld damp. Det krævede ellers megen logistik, da vores tidligere tre udlånssamlinger i februar 2012 blev lagt sammen til en, og der skulle indføres nye køreruter, mens mere end 400.000 materialeenheder blev omplaceret. En del skoler oplevede da desværre også fejl og forsinkelser i forbindelse med den store omlægning, hvilket vi beklager meget.

Farvel til gode medarbejdere Vi har, siden sidste reflex udkom, sagt farvel til flere dygtige kolleger og gode arbejdskræfter på VIA CFU: Hanne Jensen Rengørings-/serviceassistent Inge Helle Pædagogisk konsulent for dansk som andetsprog Bjarne Møller Pedel Jørgen Jensen Serviceassistent Kirsten Glavind Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen

Lærere fra Sjørring Skole har netop modtaget materialer fra VIA CFU

VIA CFU’s faglige kursusmagasin reflex

Reflex udkommer to gange årligt til 21.000 skoleinteresserede læsere i CFUs dækningsområde. Her er masser af inspiration og helt konkrete ideer at hente. I bladet præsenterer vi vores samlede kursusudbud og udfolder et relevant undervisningstema didaktisk og fagfagligt. viacfu.dk/reflex

Fremover varetages rådgivning og vejledning i dansk indskoling af Marianne Skovsted Pedersen 87 55 27 16 – mspe@viauc.dk og Sara Sejrskild Rejsenhus 87 55 28 48 – sara@viauc.dk Carsten E. Jensen Projektleder for Skolemessen og tidligere pædagogisk konsulent Ny projektleder for Skolemessen i Aarhus er Kaare Øster 87 55 28 28 kaos@viauc.dk

CFU-konsulent medforfatter på vinderbog

Konsulent fra VIA CFU, Kurt Thybo, vandt sammen med Mette Westergaard og Mette Jørgensen en delt andenplads i konkurrencen om årets bedste læremiddel. De modtog prisen for deres bog Ned i novellen. Undervisningsmiddelprisen 2012 gik til bogen Netværker, der henvender sig til gymnasieskolen og htx.

Ned i novellen kan lånes til brug i undervisningen på VIA CFU, mens den tredje præmierede bog, Bæredygtigt design, kan lånes til gennemsyn.

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

7


It er godt - basta! Der er offentlig konsensus om, at it i undervisningen fører til øget faglighed. Men it kan lige så godt resultere i ringere undervisning som i bedre – og ofte anvendes it helt traditionelt og fantasiløst

- It spiller en vigtig rolle i regeringens ønske om at skabe en fagligt stærk folkeskole for alle elever. Sådan sagde Christine Antorini ved offentliggørelsen af puljen på 50 millioner kroner til indkøb af digitale læremidler1, og Antorini skriver sig dermed ind i en række af undervisningsministre og andre beslutningstagere, der mener, at it skal ind i sko­len, fordi det øger fagligheden. It er udnævnt til at spille en afgørende rolle i reformen af folkeskolen. Både lærere og skoleledere er enige med Antorini. Der er en forventning om, at undervisningen bliver bedre, fagligheden større og eleverne gladere, hvis bare der investeres i ny teknologi. Således viser en undersøgelse fra KMD2, at lærere og skoleledere mener, at integration af it fremmer bedre undervisning, støtter differentiering og letter arbejdsopgaver. Mere it end de andre – men dårligere præstationer Og Danmark er da også et af de lande i verden, hvor it integreres mest i undervisningen i fag som dansk, matematik og naturfagene. Dette viste sig i PISA 2009, hvor blandt andet elektronisk læsning blev undersøgt. Vi er således på rette vej. Og dog… For PISA-undersøgelsen viser også, at danske elever klarer sig under det internationale gennemsnit i elektronisk læsning, altså søgning på nettet, udvælgelse og præsentation af oplysninger, kildekritik med mere, mens de ligger lidt over gennemsnittet ved læsning på papir3. Danske elever er således forholdsmæssigt dårligere til at læse på skærmen end til at læse på papir, på trods af at de oplever it integreret meget mere i undervisningen end deres kammerater i andre lande. Meget tyder på, at integrationen af it slet ikke fører til den øgede faglighed, som tages for givet i meget af den offentlige konsensus om it i skolen. Der er heller ikke noget forskningsmæssigt belæg for, at det

8

Der er ikke udviklet ret meget god, relevant software til iPads – eller pc’er for den sags skyld. Til gengæld er der en ufattelig mængde såkaldte lærings-apps og læringsspil, hvis faglige indhold er i bedste fald rudimentært, og oftere helt irrelevant. hænger sådan sammen, snarere tvært imod. Erfaringer fra tidligere bølger af itbegejstring tyder ikke på, at investeringer i it alene gør nogen særlig forskel. Det, der gør en forskel, er støtte til lærere, der udvikler innovative undervisningsforløb. Det slår forskerne bag den internationale undersøgelse Innovative Teaching and Learning (ITL)4 fast med syvtommersøm. Heraf fremgår det, at it oftere anvendes helt traditionelt og fantasiløst, end det indgår i innovativ undervisning (se boks).

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

Det er ikke softwaren, men læreren, der gør forskellen Den nye bølge af it-begejstring, særligt udtrykt ved indkøb af iPads og andre tablets, kan meget let føre til netop traditionel og fantasiløs undervisning. For der er ikke udviklet ret meget god, relevant software til iPads, andre tablets eller pc’er for den sags skyld. Til gengæld er der en ufattelig mængde såkaldte lærings-apps og læringsspil, hvis faglige indhold i bedste fald er rudimentært, og oftere helt irrelevant. Men børnene er i den grad glade for deres iPads - det er jo ikke hver dag, skolen giver dem en fremragende spillekonsol helt gratis... De velfunderede undersøgelser viser altså, at det ikke nødvendigvis er mere teknologi, der er brug for i skolen. Det, der er brug for, er, at lærere arbejder sammen om at udvikle innovative undervisningsforløb, udveksler erfaringer og ideer, henter inspiration på praksisnære efteruddannelseskurser og får adgang til gode undervisningsmaterialer. Og it kan være et middel i en sådan praksis.


Jeppe Bundsgaard Ph.d. og lektor i kommunikative kompetencer v/DPU, Aarhus Universitet

Innovativ undervisning med it Der er brug for, at vi begynder at finde på og dele spændende, innovative undervisningsforløb. Forløb, der leder til, at eleverne lærer noget, der er væsentligt og anvendeligt for dem. Det kan være undervisning, hvor eleverne arbejder som naturvidenskabelige forskere og undersøger forureningen i den lokale sø, det kan være undervisning, hvor eleverne skriver lærebøger til hinanden, eller undervisning, hvor eleverne i grupper skriver en ugentlig artikel om livets gang i skolen. Det kan også være, de skal filmatisere en læst novelle, skrive et filmmanuskript om et væsentligt tema, eller på et fremmedsprog på skrift eller video skal udarbejde turistmateriale om deres by. Måske publiceres det på internettet. Måske er der en venskabsklasse, der faktisk kommer på besøg og kan forberede sig ved hjælp af turistsitet. Det kan også være mere omfattende forløb med storyline-karakter, hvor eleverne simulerer en praksis som fx lokalradio, virksomhed, miniby eller arkitektfirma. Det er måske ikke svært at få disse ideer, men det er svært at udfolde og realisere dem. For det kræver grundig forberedelse og stiller store krav til strukturering af arbejdet, og det stiller krav til organisering af elevernes samarbejde. Dertil kommer, at det er en udfordring at få god, væsentlig faglighed integreret, så eleverne faktisk bliver mere kompetente og fagligt vidende undervejs. Og det er her, it kommer ind i billedet. For it er god til at støtte strukturering, organisering af samarbejde, produktion og fokus på faglig formidling. It til strukturering Vi skal bruge it til at strukturere processerne. Det kan gøres ganske simpelt ved at lave en række menupunkter med undersider på en hjemmeside, så der er et fremadskridende forløb. Det kan også gøres med grafiske visninger af trin i arbejdspro-

cessen, eller i form af sider, der åbner sig, efterhånden som en delopgave er løst. It kan give eleverne en opfattelse af at kunne overskue en kompliceret proces, samtidig med at det er begrænset, hvad de skal forholde sig til på en gang. It til organisering It er et godt værktøj til at organisere samarbejdet fra det helt enkle med en række opgaver, som eleverne skriver sig op til i et tekstdokument eller på en hjemmeside, over det mere udfoldede med kommunikation via e-mail, sociale fællesskaber eller chat, til det virkelig smarte med værktøjer fra professionelle projekter som fx Ganttkort, flowcharts eller andre projektstyringsværktøjer.

arbejder med forskellige aspekter af et projekt, og derfor kan det være en god ide at anvende computeren til at lede eleverne igennem den faglige kvalificeringsproces. Hertil er interaktive assistenter, wikipedia og andre it-faglighedstilgange ganske smarte. Så hvis vi virkelig skal anvende it til at skabe en fagligt stærk folkeskole, er det på tide, at vi begynder at udvikle innovative undervisningsforløb i fællesskab, at vi afprøver og kvalificerer dem og sørger for at have et levende, kritisk og konstruktivt fagligt fællesskab på den enkelte skole og på tværs af skoler. Før det er en realitet, så kan it deltage i lige så megen traditionel undervisning, som den kan bidrage til at skabe en bedre folkeskole.

It til produktion Noget af det, it bruges mest til i skolen, er produktion af tekster, video, billeder, hjemmesider osv. Det betyder meget for elevernes opfattelse af betydningen af deres arbejde, at det kan komme til at se næsten professionelt ud. Udfordringen er, at vi ikke bliver så imponerede over, hvor flot det er, at vi glemmer at overveje, hvad eleverne lærte, mens de brugte tid på at få produktet til at se flot og imponerende ud. It til formidling Det er derfor, at it også kan og skal anvendes i den faglige formidling. En grundlæggende læringspointe, som allerede Dewey havde øje for, men som vi i dag også har overvældende empirisk belæg for, er, at fagligt indhold skal placeres så tæt på anvendelsesmulighederne som muligt. Det betyder, at eleverne helst skal lære om genrer, når de skriver eller læser, helst skal lære om berettermodellen, når de producerer en film, helst skal høre om energiomsætning og affaldsprodukter, når de arbejder med klimaudfordringer, helst skal lære regneark, når de skal lave et budget for sig selv eller en virksomhed osv.

Innovativ undervisning I ITL-projektet forstås innovativ undervisning som elevcentrerede undervisningsformer; undervisning, der også foregår uden for klasseværelset, på måder der er relevante for vidensopbygning, problemløsning og global bevidsthed i dagens samfund, og hvor samarbejde, kommunikation og selvevaluering er centrale komponenter. Og endelig indgår it ikke som mål i sig selv, men på måder, der understøtter læringsmålene.

1

Se pressemeddelelsen på eksterntlink.dk/334

2

Se analysen på eksterntlink.dk/336

3

Jan Mejding (2011): Pisa 2009. Danske unge i en international sammenligning. Bind 3. Læsning af elektroniske tekster

Det kan være meget svært, hvis eleverne

4

Se undersøgelsen på eksterntlink.dk/337

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

9


Nutidens elever er opvokset med en computer på børneværelset, en mobil under hovedpuden og en altid opdateret facebookprofil. Men børns og unges selvfølgelige brug af teknologi, er ikke ensbetydende med, at de har digitale kompetencer. Elevernes digitale kompetencer skal udvikles i skolen - men det kræver, at der udvikles en:

-

Digital læremiddelfaglighed for læreren Jens Jørgen Hansen, ph.d. og adjunkt ved Institut for Design og Kommunikation, SDU De digitale læremidler er over os. Nutidens elever kaldes digitale indfødte. Børn og unge har en tilgang til information, underholdning og sociale fællesskaber, som på mange måder er digitaliseret; når de tilegner sig viden, sker det ofte gennem skærmen og dens adgang til informationer og netværk, når de skriver, foregår det på tastatur med tekstbehandlingsprogrammer, og når de kommunikerer, er det typisk gennem kommunikationsprogrammer og platforme som mobiler, tablets og bærbare computere. De er fortrolige med det digitale. Men selv om eleverne har stor erfaring med it og digitale læremidler fra deres hverdag, så er de ikke nødvendigvis digitalt kompetente. Man kan sammenligne tilegnelse af en digital kompetence med det at tilegne sig et talesprog og et skriftsprog. Hvis man ser digital kompetence som et talesprog, så sker udviklingen af sig selv gennem elevens opvækst og brug af de digitale teknologier – og elever kan som med talesproget umiddelbart deltage og kommunikere i verden. Men hvis man ser digital kompetence som et skriftsprog, så sker udviklingen ikke af sig selv. Beherskelsen af et skriftsprog kræver kendskab til konventioner, genrer, begreber, virkemidler og metoder. Viden og færdigheder, som udvikles gennem systematisk undervisning. Og i det lys er eleverne ikke eksperter; det er lærerne. Det er altså skolens opgave, at eleverne tilegner sig digitale kompetencer - og den opgave kræver digital læremiddelfaglighed. Tre veje til digital læremiddelfaglighed Læremiddelfaglighed kan beskrives i fem læremiddelkompetencer: En analytisk kompetence (hvad kan læremidler?), en planlægningskompetence (hvordan integrere læremidler i års- og undervisningsplaner?), en praktisk kompetence (hvordan bruge læremidler i undervisningen?), en evalueringskompetence (hvordan evaluere elevernes

10

og lærernes udbytte af læremiddelbrugen) og endelig en udviklingskompetence (hvordan bruge læremidler til at udvikle undervisningen?). Der er tre veje, som lærerne og skolen kan gå ad for at udvikle læremiddelfaglighed: Den teoretiske, den eksperimenterende og den strategiske vej. Den teoretiske vej Den teoretiske vej handler om at studere digitale læremidler, følge udviklingen af nye læremidler og deres muligheder gennem efteruddannelsesforløb, litteratur om læremidler, formidling på CFU’er, emu’en, forlag, Lær It og Læremiddel.dk. Ved at studere læremidler kan lærere udvikle et fagsprog om digitale læremidler, deres genrer og brugsmuligheder i undervisningen. Lærere kan også arbejde systematisk med læremiddelanalyse og undersøgelse af deres kvalitet. Den eksperimenterende vej Den eksperimenterende vej handler om at bruge digitale læremidler i undervisningen og opsamle erfaringer om deres brugskvalitet og muligheder. Al undervisning er et eksperiment. Men undervisning med digitale læremidler er et særligt eksperiment, fordi lærerne og skolen ikke har opbygget rutiner i at bruge digitale læremidler. Lærebogen, tavlen og skrivehæftet har lærere og skolen et helt andet trygt og rutineret forhold til. Men skal man udvikle nye rutiner og erfaringer i forhold til digitale læremidler og undersøge deres potentiale i praksis, så kræver det, at lærerne begynder at eksperimentere med dem i undervisningen. Under driftsikre rammer og med eleverne til eventuelt at hjælpe med det tekniske kan lærere arbejde med den digitale fysiskrapport, bruge Google Docs i skriveundervisningen og lade eleverne producere reklamefilm på deres mobiltelefon. >> Fortsættes side 12

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

Analyse af læremidler En læremiddelanalyse omfatter tre dele: karakteristik, analyse og vurdering. I analysen kan man fx undersøge didaktiske læremidlers profil: Faglig profil: Hvilke faglige dele omfatter læremidlet, hvordan er det legitimeret i forhold til trin- og slutmål, hvordan formidler det sit indhold, og hvad er dets syn på fag? Læringsprofil: Hvilke aktiviteter sætter læremidlet i spil, og hvad karakteriserer dets iscenesættelse af opgaver, læringsrum og læringsteknologier? Undervisningsprofil: Hvordan vejleder læremidlet læreren i at organisere, evaluere og differentiere undervisningen? Didaktisk profil: Hvordan støtte læremidler læreren i at planlægge undervisningen?

De fem læremiddelkompetencer Analytisk kompetence Hvad kan læremidler? Planlægningskompetence Hvordan integrere læremidler i års- og undervisningsplaner? Praktisk kompetence Hvordan bruge læremidler i undervis­ ningen? Evalueringskompetence Hvordan evalurere elevernes og lærernes udbytte af læremiddelbrugen? Udviklingskompetence Hvordan bruge læremidler til at udvikle undervisningen? - se litteraturliste


At lære at bruge digitale læremidler er som at lære et nyt sprog - et sprog til at lære i og til at lære med, men også et sprog, man skal lære om.

-

... og digitale kompetencer for eleven Der er megen teknologi involveret i brugen af digitale læremidler. Men at lære at bruge digitale læremidler handler ikke primært om teknologi – det handler om at tilegne sig et beredskab og et sprog. Et sprog bruger vi til at kommunikere, tænke, fantasere, handle og skabe med. Samme funktion har ny teknologi. Gennem mobiltelefoner, computerprogrammer, sociale medier som facebook, computerspil som World of Warcraft og digitale fagportaler som danskedyr. dk eller e-lærebøger får vi mulighed for at tilegne os et nyt sprog – et sprog til at lære i og lære med og et sprog, man også skal lære om. At lære i digitale læremidler Digitale læremidler kan være autentiske tekster som computerspil, sms-tekster og hjemmesider, som eleverne kan bruge til at lære i for at træne og udvikle en faglig kompetence. Digitale læremidler kan også være didaktiske læremidler, som formidler et fags begreber og metoder og iscenesætter læreprocesser. Fagportalen danskedyr. dk formidler fx tekster om, hvordan vi kan forstå dyrenes levevis og forholde os til dyrevelfærd, og computerspillet og fagportalen tilbyder på hver sin måde resurser, som

eleven kan lære i og udvikle en faglig kompetence gennem. At lære med digitale læremidler Eleverne kan også lære med digitale læremidler, når elektronikken fx er grundlæggende og almene læringsredskaber. Eleven bruger søgemaskiner til at søge efter information, mindmap-programmer til at organisere viden, tekst- og billedbehandlingsprogrammer til at producere tekster og præsentationsprogrammer som PowerPoint og Prezier til at præsentere opgaver og projekter. At lære om digitale læremidler Elever skal også lære om digitale læremidler og udvikle en metakompetence til at bruge læremidler til at lære i og med. Fælles Mål peger på fire centrale temaer i forhold til læring om digitale læremidler: Informationssøgning og –indsamling, produktion og formidling, analyse samt kommunikation, videndeling og samarbejde. Eleverne skal udvikle læsekompetence til at bruge digitale opslagsværker, hjemmesider, blogs, wikis og spil. De skal udvikle produktionskompetence og bruge digitale læremidler til reflekteret og kreativt at formidle et budskab til bestemte modtagere i en bestemt situation. De skal også udvikle en analytisk kompetence til at afkode digitale teksters indhold, udtryk og virkemidler. Og endelig skal eleverne udvikle en kommunikativ kompetence til at kunne begå sig i de virtuelle kommunikationsuniverser.

Jens Jørgen Hansen Ph.d. og adjunkt ved Institut for Design og Kommunikation, SDU. Forsker i digitale læremidler, didaktik og dansk. Tidligere lektor i dansk, medlem af ledelsesgruppen i Læremiddel.dk og leder af skolebibliotekaruddannelsen ved UC Syddanmark. jjh@sdu.dk

Om læremiddelfaglighed og digitale læremidler Jens Jørgen Hansen Læremiddellandskabet. Fra læremidler til undervisning. Akademisk Forlag 2010 Jens Jørgen Hansen Dansk som undervisningsfag. Perspektiver på didaktik og design. Dansklærerforeningens Forlag 2012 (Udkommer 19. november) Jens Jørgen Hansen: Når du vælger digitale læremidler Reflex, 2011 Karsten Gynther Didaktik 2.0. Akademisk Forlag Dorthe Carlsen & Jens Jørgen Hansen: At vurdere læremidler i dansk, Dansklærerforeningen 2009

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

11


>> fortsat fra side 10

Den strategiske vej Den strategiske vej handler om at arbejde med digitale læremidler som et særligt udviklingsfelt og indsatsområde. Læremidler har længe været et strategisk indsatsområde for politikere, kommuner og skoler. Der er investeret mange millioner i at udvikle digitale læremidler, løfte lærernes kompetencer og optimere skolernes udstyr. Men den strategiske indsats bør også forankres hos lærerne og lærerteamet. Et fag- eller årgangsteam er en god ramme til at arbejde udviklingsorienteret med læremidler. Et team kan ses som et læringsfællesskab og et godt udgangspunkt for at udvikle, dele og opsamle ny viden. Det strategiske ligger i, at man i teamet arbejder reflekteret med et indsatsområde, hvad enten det handler om interaktive tavler, iPads, informationskompetence, kollaborativ skrivepædagogik eller digital læremiddelfaglighed. Her vil teamet typisk arbejde med udviklingsprojektet i bestemte faser: kortlægning af baggrund, formulering af mål, indsatser og tegn på udvikling, udarbejdelse af handleplan, beskrivelse af eksperimenter, evaluering og formidling af ny viden. Og ofte vil man i lærerteamet også være opmærksom på at etablere samarbejde med andre, fx skoleledelse, pædagogisk råd, skolebiblioteket, det lokale CFU og kommunale centre, for på den måde at kvalificere og legitimere udviklingsprojektet og sikre spredning af de gode erfaringer til andre. De tre veje til udvikling af læremiddelfaglighed kan med fordel ses som sideløbende initiativer. Samspillet mellem de tre veje viser, at udviklingen af en digital læremiddelfaglighed ikke er nogen enkelt opgave. Det er en opgave, der både indebærer fagsprog og teori, eksperimenter i praksis og strategisk samarbejde og udvikling – med det mål at udvikle elevernes digitale kompetencer til at lære i, lære med og lære om digitale læremidler.

12

mit mitCFU er en udbygning af CFU’s eksisterende søge- og bestillingssystem, som vil give lærerne bedre mulighed for at finde de digitale læremidler i samspil med de analoge. Du kan som underviser allerede nu afprøve mitCFU, selvom basen stadig er under opbygning. mitCFU har premiere i en køreklar udgave på Uddannelsesforum 2012, den 6.-7. november 2012 i København. Prøv selv på: mitcfu.dk

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012


At få overblik over VIA CFU’s mange tusinde læremidler kræver et godt system. Et system, der både serverer materialerne appetitligt og logisk og også kan gøre bestillingen af dem så nem som muligt. I november slår vi derfor onlinedørene op til den nye, landsdækkende base mitCFU – her har du både de trykte, de digitale og de konkrete materialer samlet på et sted

mitCFU - dit overblik VIA CFU har 20.700 forskellige læremidler, du som lærer kan låne til direkte brug i din undervisning. Hertil kommer omkring 25.000 forskellige titler, der står i informationssamlingerne i Herning og Aarhus, som du kan låne til inspiration og gennemsyn, inden I selv køber ind på jeres skole. Tæller vi samtlige enheder sammen, har vi små 600.000 analoge, konkrete og digitale læremidler på VIA CFU. Det er immervæk en del. Adgang og overblik Når du som lærer skal finde materialer til et bestemt fag og et bestemt klassetrin, er det en enorm fordel, hvis du uafhængigt af forlag, medier og genrer kun behøver at søge et sted. Derfor har alle Centre for Undervisningsmidler i Danmark samarbejdet med forlagsbranchen om at etablere ét sted, hvor du får overblik over både de trykte, de digitale og de konkrete materialer. Det er Brancheforeningen for Undervisningsmidler, Forlæggerforeningen, Sektionen for Undervisningsforlag og altså CFU’erne, der er gået sammen om at udvikle og forbedre det allerede eksisterende søge– og bestil-

Af Ebbe Raun, Afdelingsleder v/VIA CFU

lingssystem på den nye platform, mitCFU. mitCFU indeholder en lang række nye og bedre muligheder end det, du som lærer plejer at bruge på CFU. Der er en flottere og mere intuitiv brugerflade med tydelige ikoner for fag- og målgruppe, stillbilleder og videosekvenser af materialernes anvendelsesmuligheder, mulighed for oprettelse af materialister, som kan deles med kollegaer og meget mere. I skrivende stund mangler oversigten over de digitale materialer, som i indeværende år er tilskudsberettigede, men i løbet af kort tid kan disse også findes på mitCFU. Regionale forskelle Samlingerne på landets seks CFU er langt fra identiske. Det skyldes, at CFU’erne skal sørge for at have undervisningsmaterialer, der supplerer de samlinger, skolerne og kommunerne i forvejen disponerer over. Sådan vil det også være fremover, og derfor skal du som underviser logge på mitcfu.dk med dit uni-login. På den vis kan vi bruge den samme webadresse, mitcfu.dk, til CFU’ernes samlinger

landet over og samtidig sikre, at du præsenteres for netop de materialer, der er til rådighed for dig. 10.000 tv-udsendelser nu og her Adgangen via UNI-login sikrer også, at du kan gøre brug af CFU’ernes fælles streamingtjeneste. Vi har ca. 10.000 tvoptagelser, der kan streames via internet direkte ind i undervisningen. Du behøver altså ikke længere bestille en tv-udsendelse til senere levering på dvd, men kan allerede, mens du kigger mitCFU, undersøge, om en given tv-udsendelse egner sig til din undervisning. I samme hug kan du downloade pædagogiske vejledninger til en lang række af vores tv-udsendelser. I de pædagogiske vejledninger finder du gode ideer og grydeklare forløb til tv i undervisningen udarbejdet af CFU’s pædagogiske fagkonsulenter landet over. Vi håber, du får stor glæde af den nye portal og glæder os til at byde dig velkommen på mitcfu.dk

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

13


Mit bedste digitale læremiddel:

»

e l o k s s w e N

Her arbejder vi dybere og med berigende samtale og bedre forståelse af helt aktuelle nyheder

Hvis du skal fremhæve et digitalt læremiddel, som du har haft gode faglige oplevelser med, hvad vil du så pege på? Så vil jeg fremhæve sitet NEWS Skole, som er TV 2 NEWS’ undervisningstilbud specielt til skolens udskolingsklasser. Det findes på www.newsskole.dk. I samfundsfag har man brug for at arbejde med aktuelle emner, det der rører sig her og nu. På newsskole.dk får man nyhederne præsenteret på en måde, der er tilpasset de unge. Helt konkret serveres nyheden i form af et lille videoklip, og det er studieværter, som eleverne i forvejen kender fra TV 2’s nyhedsudsendelser, der præsenterer. Dette giver fin autencitet og seriøsitet omkring nyheden.

som handler om blandt andet incest - og for at aktualisere bogen og vise, at det desværre ikke kun er i fiktionens verden, at dette finder sted, søgte jeg på newsskole og fandt et indslag om den berygtede Brønderslevsag. Hvad synes du, at NEWS Skole kan bidrage med til din undervisning som digitalt læremiddel?

Thomas Nygaard Lærer på Skivehus Skole

Aktualiteten er sidens store styrke, og så højner det bestemt elevernes motivation, at der er noget visuelt at kigge på. På min skole er vi også interesserede i CL, Cooperative Learning, og de opgaver, som newsskole.dk tilbyder, passer fint ind i denne måde at organisere undervisningen på.

Hvordan har du brugt NEWS Skole i undervisningen? Jeg har i løbet af skoleåret jævnligt benyttet mig af newsskole.dk. Både som opstart til at diskutere en nyhed, eksempelvis KONY 2012-sagen, og som en mulighed for at dykke dybere ned i en given nyhed. Til hver nyhed kan du vælge forskellige opgaver, som spænder bredt og giver mulighed for at arbejde tværfagligt med stoffet. Dette er ideelt, hvis man i sin klasse underviser i flere af de humanistiske fag. Jeg brugte eksempelvis et indslag om butikstyveri i samfundsfag, men benyttede mig af de opgaver, der lå på sitet til kristendom. På den vis fik jeg et bredere perspektiv på emnet. Desuden kan det være svært at nå at lave/finde opgaver til de aktuelle nyheder i den daglige undervisning. Her kan nyhedssitet hjælpe, så man udover en berigende samtale også giver eleverne mulighed for at arbejde dybere med stoffet og dermed få en bedre forståelse af den pågældende nyhed.       På sitet ligger også de tidligere nyhedsudsendelser, så har man brug for et klip i sin undervisning, kan man tjekke det der. I dansk havde vi fx læst bogen Supernova,

14

Hvad er News Skole • en 15 minutters ugentlig nyhedsudsendelse i tv-kvalitet, produceret specielt til skolens udskolingsklasser • kommer hver fredag klokken 14 med en ny udsendelse på newsskole.dk • indeholder hver uge tre aktuelle historier med baggrund og perspektivering. Nyhederne præsenteres af TV 2 NEWS’ værter med masser af forklarende grafik. Der leveres et ugentligt opgavesæt med opgaver til hver af de tre historier

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

Rent praktisk • Log ind med dit uni-login • For at benytte sitet skal man have adgang til nettet, man skal have en projektor, en pc og et lærred eller et interaktivt board. • I indeværende skoleår koster det 2.500 kr. ekskl. moms pr. skole. Alle på skolen har så mulighed for at bruge sitet • Læs mere på newsskole.dk


Mit bedste digitale læremiddel:

e l v a t e v i t k a r e t n i den

»

Jeg kan udarbejde dynamiske materialer, der hele tiden kan forbedres og tilpasses den enkelte elev eller klasse

På min skole havde vi en centerafdeling for døve og hørehæmmede børn. Her var der både økonomisk råderum og pæ­ da­ gog­ iske udfordringer, der gjorde infor­ ma­ tionsteknologiens indtog i skolen til en sær­ deles kærkommen platform til afprøvning af nye medier i undervisningen. Vi var tidligt med på vognen med alt fra floppydisk foto, 20 punds videokameraer, simple digitaliserede undervisningsmaterialer til 1. generations lap­ tops og meget mere. Alle erfaringerne fra den tid har fyldt min pædagogiske værktøjskasse med man­ ge fantastisk anvendelige redskaber, der sætter sit præg på den daglige un­ dervisning.

fortage sig, sidder eleverne efter min mening stadig lidt længere ude på stolekanten, når tavlen inddrages i undervisningen, end før IWB-æraen indledtes. Hvordan har de interaktive tavler for­bedret din undervisning? Jeg kan udarbejde dynamiske materialer, der hele tiden kan forbedres og tilpasses den enkelte elev eller klasse. At lade forskellige audiovisuelle medier smelte sam­men på det samme interface gør, at IWB i klassen er lig med alle medier i klas­ sen blot i en didaktiseret form. Teknologien giver adgang til me­dierede tekster ad libitum, hvilket ligger i tråd

Bo Fomsgaard Lærer på Brændgårdskolen, Herning

med de unges færden i en kompleks medieverden, og som kan være en del af forklaringen på den motiverende effekt, vi har oplevet. Min planlægning af undervisningen ta­ ger udgangspunkt i materialer, jeg har udarbejdet til IWB, og er målrettet og faglig kompetent, da al min viden er komprimeret ind i velafprøvede, specialiserede forløb med et personligt præg, der, da de er lag­ ret digitalt, giver mulighed for en stadig videreudvikling og deling. Som medie for op­læg, elevfremlæggelser og gennemgang af forløb, eller til anskueliggørelse, in­spi­ ration og incitament til fordybelse, har tavlen for afvikling af min undervisning vist sig uovertruffen.

Hvis du skal fremhæve et digitalt læremiddel, som du har haft gode faglige oplevelser med, hvad vil du så nævne? Hvis jeg skal zoome ind på et bestemt medie, som har haft afgørende betydning for min undervisningspraksis og defineret min rolle som formidler og inspirator i klas­ serummet, så er det de interaktive whiteboards. Da tavlerne holdt deres indtog på skolen tilbage i 2004, blev det hurtigt klart, at undervisningen med IWB som formidlingsmedie, antog nye og for eleverne motiverende former. Vores indtryk var, at vi fik mere op­ mærk­­ somme og engagerede elever, der re­sponderede positivt på de visuelle ind­ tryk, som tavlerne giver mulighed for, og dét, som egentlig var tiltænkt de høre­ hæmmede elever, viste sig som et effektivt undervisningsredskab for alle. Ikke mindst skolens store andel af tosprogede elever profiterer af muligheden for at visualisere via tavlen. Og selv om man må gå ud fra, at nyhedens interesse efter otte år er ved at

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

15


Mit bedste digitale læremiddel:

»

iPad

iPad’en har været en stor succes i danskundervisningen – ikke mindst med vores tablet-teater ’Terkel i knibe’

I snart et år har min 5. klasse og jeg ikke printet et eneste stykke papir eller brugt blyanten. Det var nemlig i januar 2012, at eleverne i 5. C hver fik en iPad2 som et led i Thisted kommunes pilotprojekt om brugen af iPads i undervisningen. Jeg har haft for øje at implementere iPad’en i undervisningen i så høj grad som muligt, og jeg har haft særligt fokus på, hvordan iPad’en kan bruges i et æstetisk perspektiv, og hvordan den kan flytte rammerne for undervisningen. I den klassiske form for danskundervisning, har iPad’en været en stor succes, men det helt store projekt for os har været skuespillet ’Terkel i knibe’, som vi har skrevet ud fra Anders Matthesens film af samme navn. Terkel i knibe - nu på iPad. For at få ejerskab for arbejdet skrev eleverne selv manuskriptet. I klassen lavede vi sammen den overordnede drejebog over scenerne og hvilke scener, der skulle filmes, og i grupper skrev eleverne replikkerne ned fra to udvalgte scener med oversigt over, hvilke personer og rekvisitter, der var med i de pågældende scener. Herefter sendte grupperne arbejdet til mig over mail. Nu kunne gruppernes små bidder nemt sættes sammen til et helt og færdigt manuskript. iPad’en med i cykelkurven Herefter gik arbejdet i gang med at lave skuespillet til et virtuelt stykke, hvor baggrundene var fotos og filmklip lavet på i­Pad’en. Min intention var, at kulisserne til stykket skulle skabe en autentisk baggrund med en 3D-effekt. Eleverne beskrev derpå, hvilke fotos, der skulle bruges til de scener, de havde ansvar for. iPad’en kom derfor i cykelkurven, og eleverne tog ud for at fotografere alt fra bybusser og skov til et køkken og en dagligstue. To af scenerne, et bryllup og en episode i en kiosk, skulle være filmklip, og jeg fik lavet en aftale med en landsby-

16

kirke og med en tankstation. Scenerne blev filmet med iPad’en og herefter klippet sammen og redigeret i app’en iMovie. Til præmieren blev IPad’en sluttet til en projektor i loftet (højt, så lyset ikke gav skygge fra de små skuespillere på scenen), og på hvide plader i str. 5 x 3 meter blev baggrunden nu projekteret op. At se baggrunden i det store format gav en fantastisk effekt, og da filmklippene gjorde baggrunden levende, var intentionen om en autentisk 3D-baggrund i den grad indfriet. Desuden havde eleverne lavet sjove fraklip fra tiden, hvor vi havde arbejdet hårdt og øvet, så sveden piblede, og det var et fantastisk og humoristisk ekstranummer efter de stående klapsalver. Alt i alt et meget vellykket forløb både fagligt, socialt og digitalt. Ida Marie, Charlotte og Ida redigerer optagelserne

5.C opfører iPad-teaterforestillingen ’Terkel i knibe’

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

Eva Sjælland Lærer på Tingstrup Skole, Thisted

Eva Sjællands digitale tip: App’en ArtSet: Mal med alt fra oliemaling til kul og graffiti. Uundværlig i det kreative aspekt i alle fag. App’en Pages’ Pages erstatter kladdehæftet i litteraturarbejdet. Den kan bruges til at samle og organisere dokumenter og til respons- og feedback-arbejde. titanpad.com Her kan eleverne arbejde på et dokument online, og flere kan redigere/ give feedback på én gang.


Mit bedste digitale læremiddel:

»

l l e p s ’ n ’ k e e s

Eleverne bevæger sig, lærer engelsk, konkurrerer - og synes, det er sjovt

Hvis du skal fremhæve et digitalt læremiddel, som du har haft gode faglige oplevelser med, hvad vil du så nævne? Der er så mange rigtig gode digitale lærermidler, så det er svært at vælge et enkelt ud. Men jeg vil gerne fremhæve den gratis app, Seek ’n’ Spell. Den er rigtig sjov! Det er en blanding mellem Wordfeud og orienteringsløb. Det går ud på at samle bogstaver til engelske ord. Bogstaverne ’ligger’ ude i virkeligheden, så man skal bevæge sig for at samle dem. Deres position kan man se på skærmen. Når man har samlet bogstaver nok, skal de sammensættes til ord - så det handler både om at være hurtig og smart. Hvordan har du brugt Seek ’n’ Spell i undervisningen? Jeg har brugt app’en som aktivitet i engelsktimer, men også som afbræk i vores daglige læsebånd. Eleverne synes jo som regel, at noget nyt er spændende :-)

Seek ’n’ Spell er en gratis app, der kun kræver en smartphone

Hvad er Seek ’n’ Spell’s fordele og styrker? En af de fede ting er, at eleverne skal arbejde sammen nogle stykker om at danne ord. Samtidig er der en tidsfrist - og konkurrence fra de andre hold. Og alt sammen imens de rører sig, har det sjovt og bliver bedre til engelsk. Hvad skal man kunne og have af udstyr for at bruge Seek ’n’ Spell i undervisningen? Eleverne skal bruge deres smartphones. App’en er gratis og fås både til Android og IOS (iPhone). Man kan eventuelt give navnet på app’en til et par elever, som så har til opgave at prøve den af og instruere resten af klassen dagen efter.

Kasper Schmidt Engberg Lærer på Løgstrup Skole

Kasper Schmidt Engbergs top 4 til matematik: arcademicskillbuilders.com Et site med en masse online multiplayer træningsspil til matematik- og engelskundervisningen - lige fra decimaltalstovtrækning med hundehvalpe til at gange med negative tal for at komme først i et rumskibsrace mangahigh.com Her kan man give singleplayer matematikspil for. Samtidig får man god statistik på, hvordan de forskellige elever klarer spillene. Khan Academy En gratis app, der er oplagt til at udfordre de dygtige elever med ekstra materiale, fx ved at se videoer om navngivning af organisk kemi og formidle videre. Der et dansk initiativ på vej ved navn Basidia. DragonBox En app med en fantastisk vinkel på at lære ligninger som et spil. (Min 7-årige datter kan efter et par dage med lidt DragonBox nu løse ligninger!) Den burde være obligatorisk i 6.-7. klasse. Koster p.t. 18kr. Se også Kasper Schmidt Engbergs blog på www.lskole.dk

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

17


Mit bedste digitale læremiddel:

»

au d ioBOO

Eleverne øver nyt ordforråd, udvikler autentisk udtale og accent og får en realistisk fornemmelse af eget niveau

Hvis du skal fremhæve et digitalt læremiddel, som du har haft gode faglige oplevelser med, hvad vil du så nævne? Som engelsklærer er jeg stor fan af audioboo.fm, som er gratis, og som også findes som app. App’en er meget enkel at bruge, men da ikke alle elever har iPad eller iPhone, er det en fordel, at der findes en internetside. Kort og godt uploader eleverne lyd – ’boos’ - til klassens egen account. Hvis man benytter app’en, kan det gøres ’on the go’- på toppen af skibakken eller i The London Eye - og eleverne kan vedhæfte kort og billede, hvis de ønsker. Hermed skaber man en interessant ramme for at producere og gemme mundtlige produktioner digitalt. Det er let og det virker! Hvad er det, der gør Audioboo så godt, efter din mening? Hvad tilføjer det undervisningen og læringen? Programmet er intuitivt og let at gå til. Der er tale om lydproduktioner, der er optaget præcis der i verden, hvor eleverne befinder

sig på det givne tidspunkt. Det er fx sjovt efter en ferie at høre om alle de forskellige oplevelser, eleverne har haft på deres rejser, og det er en god motivations-booster for eleverne at kunne berette direkte fra ’brændpunktet’. De boos, der bliver produceret, kan høres af alle elever i klassen, så eleverne gør sig umage for at levere en god lydfil. De øver sig måske et par gange inden optagelse og får repeteret og lagret nyt ordforråd i langtidshukommelsen. Senere kan jeg som lærer afspille lydfiler til eksempelvis skole-hjem-samtaler og dermed give en præcis feedback på elevens niveau og udviklingspotentiale. Kort og godt ligger læringspotentialet i, at eleverne sætter lyd på deres egne mundtlige produktioner og lettere kan aktivere den ’indre monitor’, der er afgørende for sprogtilegnelsen. De får en realistisk fornemmelse af eget niveau, de kan øve sig på at anvende nyt ordforråd, og de udvikler autentisk udtale og accent. Audioboo kan også bruges i andre sammenhænge. Eleverne kan fx på engelsk lave en Guided Tour om forskellige sevær-

Camilla og Carolina fra Kragelundskolen sender boos

Rikke Houborg Engelskvejleder og lærer, Kragelundskolen, Højbjerg

digheder i deres by og formidle deres nyerhvervede viden og ordforråd til klassens øvrige elever. Derudover er Audioboo et godt medie til at reflektere over, hvad man som elev har lært efter et forløb, og hvilket centralt ordforråd man kan anvende. Også differentiering er enkelt. Eleverne kommunikerer enkeltvist eller parvist på deres eget niveau. De dygtige ved, at de må stramme sig an for at anvende nye idiomatiske udtryk eller teen slang. De introverte eller perfektionistiske har tid til at øve og planlægge, og dermed gives der også plads til confidence builder - især når det går op for eleverne, at resultatet er tilfredsstillende, og at de kan mere, end de troede. Audioboo – rent praktisk - Gratis app: Audioboo - website: audioboo.fm - Gå ind på audioboo.fm og opret en klasseaccount. Man opgiver en mailadresse og kan selv bestemme brugernavn og password. - Egentlig er meningen, at eleverne har hver deres account og kan sende boos til hinanden. Rikke Houborg anbefaler dog én account pr. klasse, som eleverne får udleveret brugernavn og password til. Det er mere enkelt og overskueligt at have alt samlet et sted.

Rikke Houborgs digitale tips Popplet En let tilgængeligt ’mind map’ app, som er super enkelt at bruge for eleverne. Via vga adapter kan man koble iPad til Smartboard og formidle for klassen Explain everything En app, hvor eleverne kan indtale, tegne og indsætte billeder etc. og lave en færdig præsentation Puppet pals En app, hvor eleverne kan fortælle historier, vælge mellem baggrunde og billeder eller indsætte deres egne billeder

18

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012


Mit bedste digitale læremiddel:

»

iPad

Det er herligt at se eleverne søge inspiration i vores ’Læse-wiki’, når de skal i gang med en ny bog

Hvad er din bedste oplevelse med et digitalt læremiddel? Det er helt klart inddragelsen af iPad i læseog litteraturundervisningen i min nuværende 8. klasse. Hvordan har du brugt iPad’en i din undervisning? Jeg har besluttet, at eleverne med fordel kan anvende iPad til læsning af skønlitteratur samt til dokumentation af deres løbende læserefleksioner. Klassen er derfor oprettet med login til både e-reolen.dk og netlydbog.dk. Her downloader de fleste elever tekstbaserede romaner, og de læsesvagere elever downloader eller streamer de samme romaner som netlydbog. Eleverne er forpligtede på at læse 60 sider ugentligt og på at udfylde en læselogbog over deres læserefleksioner. Læ-

selogbogen, der tidligere var en almindelig kedelig kinabog, er nu også flyttet til mere dynamiske omgivelser. Jeg har oprettet et fælles læseforum på wikispaces.com, hvor fordelen er, at vi kan arbejde i fælles dokumenter og hen ad vejen udbygge vores læseunivers. Her har hver elev en læselogbog, hvor de ugentligt skriver læserefleksioner, og hvor det er meget let for mig som lærer at respondere og kommunikere med dem om deres læsning. Vores Læse-wiki indeholder fx også ’Elevanmeldelser’, ’Lærerens anbefalede læseliste’, ’Elevernes anbefalede læseliste’ osv. Fordelen er, at disse bliver til i fællesskab, idet både jeg og eleverne løbende tilføjer anbefalinger – og det er herligt at se, hvordan eleverne også søger inspiration i vores ’Læse-wiki’, inden de skal i gang med en ny bog. Hvad er det, der har været så specielt godt ved at bruge netop iPad til disse forløb? I min optik er der slet ingen tvivl om, at anvendelse af iPad i undervisningen har mange fordele. Den første – og måske nok også den væsentligste – er den øgede motivationsfaktor, som er forbundet med brug af

Jane Christensen Lærer på Sjørring Skole, Thisted

iPad. Når eleverne mødes med læringsaktiviteter krydret med de mange muligheder, der findes i den digitaliserede verden, og de multimodale tekster, så er deres motivation for læring større. En anden fordel, jeg har oplevet, er, at elevernes læringsfællesskaber bliver mere udtalte. De fagligt svage elever inddrages lettere på lige fod med fagligt stærkere elever – og tilbageholdende elever har pludselig de spændende forslag og gode løsningsmuligheder på tekniske eller faglige problemer. - Så både elevernes faglige og sociale kompetencer udvikles i læringsfællesskaber omkring en iPad. Hvad skal man rent teknisk kunne og have af udstyr for at få udbytte af iPad’en i undervisningen? Vi har gennem flere år haft interaktive tavler i alle klasser, og det er klart en fordel i kombination med iPad. Derudover er det vigtigt, at eleverne altid har adgang til nettet, og så kræver det naturligvis en god trådløs forbindelse.

Jane Christensens digitale tips e-reolen.dk Her kan alle med et login, som fås via folkebiblioteket, hente e-bøger ganske gratis. Sitet er i rivende udvikling, og det er en stor motivationsfaktor, at de nyeste bøger let og hurtigt hentes her. netlydbog.dk Her får man med gratis login adgang til folkebibliotekets samling af lydbøger. Det er en stor fordel for de læsesvage elever, at de kan hente alderssvarende litteratur og læse ’med ørerne’. wikispaces.com Et godt site, hvor man som underviser gratis kan oprette fælles dokumenter, som elever og lærere i fællesskab kan arbejde med. Kan med fordel anvendes i arbejdet med fx læselogbog, projekter, egne og fælles noter og meget mere.

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

19


Mit bedste digitale læremiddel:

»

Sko leTube

Der er stor kreativitet og elevaktivitet i arbejdet med filmproduktion

Hvis du skal fremhæve et digitalt læremiddel, som du har haft gode faglige oplevelser med, hvad vil du så nævne? Jeg er ret glad for SkoleTube. Her kan man forholdsvist enkelt lægge egne film ind og redigere i dem, og man kan lave åbne og lukkede grupper, så man selv styrer, hvem der skal have adgang.

Hvad skal man rent teknisk kunne for at bruge SkoleTube? Faktisk behøver læreren ikke kende til alle SkoleTubes finesser – eleverne er hurtigt rigtig gode til selv at finde rundt og bruge mulighederne.

Hvordan har du brugt SkoleTube i din undervisning? Jeg har fx brugt Skoletube i historie/samfundsfag med et hold 7. og 8. klasses elever. I et arbejde om udenrigspolitik blev eleverne inddelt i grupper, som hver fik tildelt en af organisationerne: NATO, FN, EuropaParlamentet, Europa-Kommissionen og Den Europæiske Domstol. Eleverne fik opgaven at informere hele holdet om deres respektive organisation – med udgangspunktet, at de andre ikke havde noget forhåndskendskab om organisationen. Først researchede eleverne, valgte ud og tilrettelagde, hvad de ville fortælle. Herefter lavede de et manuskript, inden de optog deres film, hvilket de brugte deres egne mobiltelefoner til. Det var op til eleverne selv, om de ville optage og redigere en film, eller om de ville lave en animationsfilm.

Hvordan synes du, at SkoleTube kan bidrage til din undervisning? Portalen er forholdsvis let at gå til, og der er stor elevaktivitet i arbejdsformen, som også aktiverer de kreative sider. Det er et fint supplement til den kreative del af projektopgaven og et godt alternativ til mundtlig fremlæggelse, PowerPoint, plancher med videre. Endelig er film som formidlingsform i sig selv bare meget motiverende for eleverne.

20

Trine Falck Steen Lærer på Bryrup Skole

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

Men det kræver internet- og computeradgang (og at maskinerne virker og er ledige...), at netværket kører, og at der i hver gruppe er mindst en, der vil lægge en god mobiltelefon til…

Emil, Jonas, Naja og Camilla fra 8.b i gang med SkoleTube


-apps m l i F filmproduktion med Explain, Everything, iMotion og iMovie Mit bedste digitale læremiddel:

»

Jeg blev jo nødt til at sætte mig ordentlig ind i, hvad der sker i en kernespaltning, for at kunne lave det som en film Emil Rasmussen, elev på 10. klassecentret

Jeg kombinerer følgende iPad Apps til produktion af elevfilm: Explain Everything, iMotion og iMovie.

strere abstrakte fænomener, der kan være svære at forstå. Mine elever har bl.a. lavet Stop Motion film, der viser uranfission i atomkraftværker med modellervoks og Pythagoras’ bevis af sin lærersætning med legoklodser.

Hvordan har du brugt disse apps?

Hvorfor er netop disse læremiddel så gode?

Jeg bruger dem i min matematik- og fysik/ kemi-undervisning i 10. klasse. Eleverne laver små filmproduktioner, hvor de på forskellige måder illustrerer og forklarer faglige emner. Explain Everything og iMotion er gode til at lave delelementer, som kan samles til længere film i iMovie. Gennem filmproduktionerne træner eleverne blandt andet deres mundtlighed. Ved at optage sig selv, tegne og forklare faglige begreber i Explain Everything, øver de sig i at udtrykke sig kort og præcist med de rigtige fagtermer. De kan høre sig selv og præcisere deres formuleringer og udtalelser.

Når eleverne selv skal designe og konstruere film, der forklarer faglige begreber, bliver de nødt til at forstå stoffet på en anden måde, end når de skal løse de traditionelle skriftlige opgaver. Dette virker på mange af dem som en motiverende faktor. En elev har fx udtalt: - Jeg blev jo nødt til at sætte mig ordentlig ind i, hvad der sker i en kernespaltning, for at kunne lave det, som en film.

Hvis du skal fremhæve et fagligt godt digitalt læremiddel, hvad vil du så nævne?

Mine elever laver også film, hvor de anvender kamera og videooptager til at finde eksempler fra virkeligheden, som kan relateres til teorien, fx fotos af geometriske figurer fra hverdagen. Disse sætter de navne, mål og formler på i Explain Everything og samler til en præsentation i iMovie. I fysik optager de videoer af lydfænomener som ekko og dopplereffekt og lægger forklarende speak ind over dem i iMovie.

Trekantsmåling. Stop Motion film om Pythagoras’ bevis med lego. Foto: Signe Vithner

Signe Vithner Lærer på 10. klassecentret, Odder

Fagfilm med eleverne? Vil du prøve Signes ideer af, skal eleverne have adgang til iPads eller andet udstyr, der kan tage billeder, optage videoer og køre følgende Apps/programmer, fx: Explain Everything eller andre programmer, hvor man kan lægge billeder ind, skrive, tegne og speake iMotion eller andre Stop Motion programmer iMovie eller andre videoredigeringsprogrammer Efterfølgende udgiver Signes elever deres film på SkoleTube.dk. Her har Signe oprettet en privat klassekanal, hvor eleverne får feedback på deres film både fra hende og fra kammeraterne. Dette bruger de blandt andet i den løbende redigeringsproces, og samtidig er det en portfolie for klassens arbejde gennem året. De bedste film lægger Signes elever ud på en offentlig kanal.

På samme måde bruger eleverne også fotos og videoer sammen med deres praktiske arbejde i fagene. De tager fx fotos af, at de måler træer ved hjælp af princippet om ligedannede trekanter. Efterfølgende sætter de mål og omregningsfaktorer på billederne i Explain Everything. Forsøg fra fysik/kemitimerne viser de i forkortede udgaver som Stop Motion film lavet i iMotion og redigeret i iMovie. iMotion benytter eleverne også til at illu-

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

21


PV til TV Christian Houmøller, bibliotekar v/VIA CFU

Geometri med symboler fra ’Da Vinci mysteriet’, natur/teknik-undervisning med ’Walter og Trofast’ og Berlinmurens fald – spil­ levende og næsten som at være der selv. Det er oplagt at bruge tv-udsendelser i undervisningen, der med de levende billeder kan flytte tid og rum og kan gøre formidlingen af svære temaer levende, vedkommende og nuanceret. Stream eller køb tv til undervisningen På CFU optager vi alle undervisningsrelevante tv-udsendelser, og de kan købes for 10 kr. på dvd. Tusindvis af udsendelserne er ydermere lagt ud til streaming på Danteks søgeweb, og ved udgangen af 2012 vil næsten alle CFU’s tv-udsendelser være tilgængelige som stream. Hvis din skole ud over de nødvendige abonnementer har tilstrækkelige it-tekniske faciliteter, kan du med et enkelt klik streame tv-udsendelsen direkte på fx skolens interaktive whiteboard, når du er logget ind på CFU’s søgeweb (Dantek) eller på mitcfu.dk Pædagogiske vejledninger til undervisning med tv På landets CFU’er har de pædagogiske konsulenter udarbejdet vejledninger til en lang række af tv-udsendelser – lige til at bruge i undervisningen. Vejledningerne præsenteres samlet og udførligt på CFU’s fælles nationale platform www.cfufilmogtv.dk, men du kan også finde dem på CFU’s søgeweb (Dantek) eller mitcfu.dk

➜ elevspørgsmål til et emne rettet mod et bestemt fag og et bestemt niveau (fx natur/ teknikundervisning for mellemtrinnet) Strukturen vil fx være som i vejledningen til ’Kom ketchup’, der er et pdf-materiale rettet mod dansk i indskolingen: • Vejledningen redegør for tilknytningen til 10 korte tv-udsendelser, som kan hjælpe de små elever til at lære at formulere sig mundtligt • Relevansen i forhold til specifikke krav i Fælles Mål for dansk i indskolingen udspecificeres • Så følger en række konkrete og detaljerede arbejdsspørgsmål til arbejdet med tv-udsendelserne • Til slut perspektiveres til en række supplerende materialer, som kan bruges i det videre arbejde med emnet Se vejledningen på eksterntlink.dk/komketchup

Pædagogiske vejledninger til tv-udsendelser • Se og hent de mange vejledninger på www.cfufilmogtv.dk > Pædagogiske vejledninger • Disse gratis undervisningsvejledninger downloades eller importeres fra nettet, mens adgangen til tv-udsendelserne kræver, at din skole har: - det nødvendige CFU Film og tv-abonnement og - enten et Basis- eller et Plus-abonnement hos AVU-Medier

Hvis der i den pædagogiske vejledning er angivet bestemte tidspunkter og afsnit i tv-udsendelsen, vil disse være nævnt i Dantekposten, så du ved streaming selv kan rykke frem til det ønskede afsnit i tvudsendelsen. Hvis du køber tv-udsendelsen på dvd, vil der være en menu, fra hvilken du kan vælge det ønskede afsnit. God fornøjelse og husk: Tv-udsendelser skal ses i skolen 

Vejledningerne har forskellig form og forskelligt indhold, men den typiske pædagogiske vejledning til en tv-udsendelse er en pdf-fil, som er let at downloade og printe ud, og som er fuld af grydeklare lærer- og

22

Kvit og frit. Hent og brug pædagogiske vejledninger (PV) med ideer og undervisningsforløb til tv-udsendelser. Du kan streame eller købe tusindvis af tv-udsendelser via CFU, og til mere end 100 af udsendelserne er der udarbejdet vejledninger. Og flere er på vej…

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

Stream eller køb tv fra CFU • Når du som lærer er logget ind, og din skoles abonnementer er i orden, kan du forberede dig hjemmefra ved at streame tv-udsendelsen. Har din skole de nødvendige abonnementer, men endnu ikke tilstrækkelige it-faciliteter til, at du kan streame tv-udsendelsen i klasselokalet, kan du købe tv-udsendelsen på en dvd, og så bringer en af CFU’s biler den ud på din skoles leveringsdag Læs mere på viacfu.dk/filmogtv


Sådan streamer du tv-udsendelser med pædagogisk vejledning

Søgefif til Danteks web: 1. Skriv ’pædagogisk vejledning’ og vælg kun at søge på 2. ’tv-udsendelser’ – så dukker de alle op

➜ Klik på billedikonet, log in, acceptér pop up-vindue og se tv-udsendelsen på din skærm

Ved streaming skal du trække i afspilningsmarkøren for at spole tv-udsendelsen frem til et givet minut-tal, som omtales i den pædagogiske vejledning

➜ VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

23


Det kloge, interaktive bord Dueholmskolen på Mors har la­vet forsøg med Smart Tables i undervisning­en. Tre af de involverede lærere fortæller her om deres erfaringer

Vi har på Dueholmskolen gennem de se­ nes­te to år gjort os forskellige er­faringer med brug af Smart Tables, som kort fortalt er et liggende interaktivt board/tavle. Arbejdet ved bordet Generelt er vores oplevelse, at den faglige læring understøttes af bordet, som en anden indgangsvinkel til den daglige un­ dervisning. Børnene kan lide at være ved bordet og tager godt imod de opgaver her. De vil gerne arbejde i det interaktive miljø, hvor de kommuniker meget og nyder lyset og lyden ved responsen på de rigtige svar. Bordets tiltrækningskraft har også bevirket, at mange børn har givet sig i kast med opgaver, som de nok ellers ville have undgået.

digital udvikling på CFU Kommunikation og forståelse Aktiviteter i Smart Table giver mulighed for at udvikle kommunikationen og sam­ arbejdet. Den visuelle under­støt­telse af ord motiverer de usikre elever, der får større mulighed for at deltage. Refleksionen o­v­ er svarmulighederne bliver italesat og ind­ drager dermed flere deltagere. For nogle falder det naturligt at hjælpe hin­­­ anden og bidrage konstruktivt til op­ gaveløsninger, mens andre skal hjælpes på vej via lærerstyrede retningslinjer. At bruge sproget i samspil med andre udvikler forståelse for hinanden, og bordets opgaver kan være en naturlig anledning til dette, når de tager udgangspunkt i kommunikationen. Når det lykkes, opstår en kommunikation med interesse for det,

Af Inge Trærup Søgaard, Tine Agenskov og Anni O. Hansen lærere på Dueholmskolen, Nykøbing Mors der bliver sagt, og der handles i forhold til dette. Bordet kan her være med til at udvikle kompetencer i at orientere sig i informationer, argumentere og i at sam­ar­ bejde for at nå det rigtige resultat. Lykkes kommunikationen ikke, arbejder børnene in­dividuelt og prøver at løse flere opgaver end andre uden at videreformidle en viden. Udfordringer og faldgruber I takt med at børnene bliver dygtige i brug af Smart Table, er det nødvendigt med tillægsopgaver på papir eller i anden form, da den tid, eleverne bruger på at løse opgaven på bordet, ikke står mål med den tid, det tager at lave opgaven. Udfordringerne bliver derfor mindre. Samtidig bør man være opmærksom på,

Lån et SmartTable på VIA CFU Kontakt pædagogisk konsulent Peter Bak-Jensen Tlf.: 87552781 Mail: pbak@viauc.dk Se mere på viacfu.dk/smarttable

24

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012


Smarttable Et smarttable er et interaktivt board, der ligger ned. Flere personer kan arbejde rundt om og røre ved bordet på samme tid. Se mere på interaktiveborde.dk

at man godt kan tro, at eleverne arbejder med opgaven og derved udvikler større forståelse, mens det i stedet viser sig at være teknikken i Smart Table, der hjælper dem med at løse opgaven, uden elevernes dybere refleksion. Udfordringen ligger i at mindske for­ be­ redelsestiden i udformningen af aktiviteter, så det letter arbejdet med de forskellige opgavetyper. Dette giver også mulighed for, at eleverne laver aktiviteter til hinanden på Smart Table.

Neo2 – et digitalt skrivetastatur Peter Søgaard Pædagogisk konsulent, VIA CFU

Dueholmskolens projekt med VIA CFU I 2010 søgte og indgik Dueholmskolen i et udviklingsarbejde om Smart Table sammen med det daværende Pro­gram­ datatek v/VIA CFU. Dueholmskolen udarbejder og af­prø­ ver ak­ti­viteter gennem læ­rer­værk­tøjet og giver skrift­lige tilbage­mel­dinger om den praktiske og pædagogiske an­ven­ delse. CFU hjælper med pædagogisk og teknisk sparring og arbejder ud fra sko­ lens erfaringer videre med både de ek­ sisterende og nye applikationer.

2.b. på Åkjærskolen i Skive deltager i VIA CFU’s forsøgsprojekt med digitale tastaturer. Tastaturet er et slags digitalt kladdehæfte – helt oplagt til procesorienteret skrivning. Neo2 virker uden brug af strømforsyning, og de skrevne tekster overføres let til pc’en via USB eller en interaktiv tavle. I 2011 fik alle elever i 2.b et elektronisk skrivetastatur til rådighed og har siden da høstet masser af erfaringer med digital skriftlighed. Jette Høstgaard Jensen, som er dansk- og klasselærer i 2.b., fortæller, at NEO2´erne er blevet en del af den daglige undervisning i dansk. - Eleverne har haft stor glæde af Neo2-tastaturerne, som har været en stor støtte for eleverne, når de skriver og retter i egne tekster, fortæller Jette Høstgaard Jensen. Hun betoner, at også læseniveauet og samarbejdet har nydt godt af projektet: - Det har styrket læseprocessen at skrive så meget på de digitale tastaturer, og så er børnenes interesse for hinandens historier også blevet styrket gennem den flittige brug af NEO’erne, siger klasselæreren og tilføjer: Klassen kender rammerne for håndteringen af de digitale skrivetastaturer, og de er stolte af at være med i projektet. VIA CFU har fulgt aktiviteterne i klassen i hele projektperioden og sikrer, at de gode erfaringer videreformidles.

digital udvikling på CFU

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

25


Digitale hop med bevægelse og samarbejde På Veng Skole hopper elever og lærere erfaringer til sig på skolens interaktive gulv

Henry Thomsen, skoleleder, Veng Skole og Børnehus

Siden maj 2011 har vi på Veng Skole haft et interaktivt gulv. Det består af et hvidt gulvareal på 4 x 2 meter, hvor en projektor viser et computerbillede, kombineret med et web-kamera, som opfanger de bevægelser, der foregår på gulvet. Man kan nok bedst forstå det som en stor interaktiv tavle, der er lagt ned på gulvet. Men til forskel fra den interaktive tavle kan man arbejde fra alle sider af gulvet.

spil ved at putte tekst, billeder eller lyde på. Det er meget nemt at lave spillene, og de kan laves på en hvilken som helst computer og deles på nettet, enten med alle eller bare med andre på skolen. Hos os har flere lærere udviklet spil. Men også børnene har lavet spil som en del af undervisningen i dansk, engelsk, matematik, natur/teknik og andre fag. Og her ligger gulvets store lærings­ potentiale. Ved selv at skulle producere brug­ bare spil reflekterer eleverne og af­ prøver deres viden i en ny sammenhæng – og da spillene jo er selvkontrollerende, kan de afprøve og bruge hinandens spil som en værkstedsaktivitet eller et supplerende læremiddel.

Fortrolig med læring på gulv Vores baggrund for at investere i og arbejde med gulvet er, at vi allerede har haft godt gang i at lære med kroppen – herunder at bruge gulvspil. Fokus på læringsstile og læring gennem bevægelse har gjort, at det er faldet vores lærere naturligt at udvikle forskellige undervisningsmaterialer

til brug på gulv eller ude i skolegården. Kombinationen med computerteknikken var derfor nærliggende, og overvejelserne mundede ud i projektet ’Hop og lær’. Efter en indkøringsperiode – herunder nød­ vendig opgradering af softwaren - har vi haft gulvet kørende i godt et halvt år, og der er indhøstet en række erfaringer både med den praktiske anvendelighed af gulvet og med at udvikle spil, der udnytter gulvets muligheder. Vidensbrønd med muligheder Softwaren til gulvet hedder Vidensbrønd, og den består af en række spilskabeloner apps - som man så selv kan putte indhold i. En skabelon hedder fx ’Vendespil’, og der er et elektronisk memory, hvor man laver egne

digital udvikling FU C å p

26

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012


Eleverne videreudvikler selv Udover potentialet i spiludvikling er der to væsentlige plusser ved gulvet: Bevægelse og samarbejde. Man løser opgaverne med kroppen, fød­ derne, hænderne eller i nogle af appsene med risposer, som kastes ind på gulvet. Nogle gange konkurrerer man mod hinanden i fx fire hold fordelt rundt om gulvet. Andre apps bygger på, at alle arbejder sammen på den rigtige løsning. Både bevægelsen og samarbejdet/konkurrencen styrker moti­ vation og parathed hos mange børn, og vi oplever, at de selv finder nye veje ind i spillene. Eksempelvis kan lærerens oplæg til et spil være, at de står på bestemte pladser rundt om gulvet. Men når spillet går i gang, bevæger børnene sig meget mere frit mellem hinanden. Begrænsninger? Ja...Gulvet er dyrt - pt. mindst 60.000 kr. Og så er der den usik­ ker­ hed, der altid knytter sig til it- og netbaserede læremidler: Virker det i dag? Og hvad er B-planen? - Men når det virker, er der masser af po­ tentiale i gulvet.

Kinect En 3. klasse på Morten Børup Skolen i Skanderborg afprøver sammen med VIA CFU og Microsoft i dette skoleår controlleren Microsoft Kinect. Klassen skal både afprøve færdigudviklede spil og selv udarbejde nye spil. Kinect er et lille stykke tilbehør med et slags 3D-kamera, der kan skelne personer fra omgivelserne. Via infrarøde stråler og en indbygget mikrofon kan den se og høre de spillendes bevægelser og tale. Man bruger hele kroppen til at spille og lære med, og hvis en spiller foran skærmen træder ud af billedet, kan en ny spiller hoppe ind og spille videre. Det betyder, at mange kan være aktive på samme tid. Alle sanser er i spil, og samarbejde er nødvendigt for at løse opgaverne. VIA CFU følger projektet på Morten Børup Skolen i de næste skoleår.

digital udvikling U F C på

E-bogs-projekt i dansk og engelsk

VIA CFU og Gyldendal har i skoleåret 2011/ 2012 sammen med to 8. klasser fra henholdsvis Vinding Skole ved Herning og Vestre Skole ved Viborg gennemført et udviklingsarbejde om e-bogs-læsere i dansk- og engelskundervisningen. Alle lærere og elever har fået udleveret en e-bogs-læser, en 9 tommers Kindle fra Amazon. De trådløse e-bogslæsere undersøger automatisk, om der er bøger at hente fra nettet, og det er der, hvis læreren har bestilt en bog til levering en given dato. Eleverne kan skrive noter i bøgerne med e-bogs-læserens lille tastatur, og de kan søge i bogens tekst og i egne noter.. Udviklingsarbejdet har fokuseret både på tekniske og pædagogiske muligheder ved e-bogs-læsere. Læs mere på viacfu.dk/eboeger

Projekt Hop og Lær • Et udviklingsprojekt om interaktivt gulv mellem Veng Skole og Børnehus og VIA CFU. • Projektets mål er at udforske mu­ lig­ heder og begrænsninger i teknik og software og herunder, at lærere og børn selv skal give inputs til udviklingen af ny software og selv lave spil til gulvet.

Det er en kæmpe fordel, at mange bøger er samlet på en lille elektronisk enhed, og Kindlen er fremragende som læseinstrument og til litteraturopgaver. Projektdeltagende lærer Fem romaner i tasken er ikke længere nogen byrde. Og så er Kindlen let at anvende og klar, så snart man har tændt for den. En ekstra gevinst er, at man også kan lægge musik og lydbøger på den. Projektdeltagende elev

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

27


Bliv klog på det digitale

Lån hjem til din egen inspiration fra CFU’s informationssamling

Læremidler om det digitale: It, medier, didaktik & pædagogik

Til fremmedsprogsundervisningen

Dansk med it: vis mig hvordan! Margit Gade. Akademisk Forlag, 2012 Indhold: Det har du brug for: teknisk udstyr; brug af oplæsningsprogrammer, ordforslagsprogrammer, skabeloner, mundtlig arbejde, læsning, notater, tekstfremstilling samt guide til Word, PowerPoint, Writer og iPad. Med supplerende materiale på vismighvordan.dk Dansk på den interaktive tavle Johannes Fibiger og Alice Bonde Nissen. Dansklærerforeningen, 2012 Indhold: Undervisningspotentialet, iwb-didaktik i dansk, progression og evaluering, grammatik og genrepædagogik, skriftlighed, læsetræning, litteratur, lyrik og mundtlighed, billeder, medier og Web 2.0 Didaktik 2.0: læremiddelkultur mellem tradition og innovation Red.: Karsten Gynther. Akademisk, 2010 Indhold: Folkeskolens læremiddelkultur under pres, didaktik 2.0 - et nødvendigt paradigmeskift, didaktik 2.0 - didaktisk design for skolen i vidensamfundet, innovativ læremiddelkultur, ”Vi gider ikke mere papir” web 2.0-skrivepædagogik, læremiddelkultur og pædagogiske grundsyn og udfordringer til didaktikken Den digitale skole Jan Brauer. Dafolo, 2010 Inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolen kan flytte sit analoge didaktiske design til et it-didaktisk design. Med litteraturhenvisninger og links. Digitalt dansk: mediedidaktik 2.0 Red.: Jørgen Asmussen. Academica, 2011 Mediedidaktik - i teori og praksis. Med litteraturhenvisninger, links og filmografi Interaktivt whiteboard i undervisningen Anders Kjærgaard Dahl m.fl. Akademisk Forlag, 2011 Om de mest anvendte whiteboard-typer og konkrete forslag til brug af tavlerne i forskellige fag.

28

Kom godt i gang med ActivBoard Ole Bjerglund Pedersen. GeGe, 2011 Med introduktionsvideoer på gege.dk Mediedidaktik - i teori og praksis Stig Toke Gissel. Academica, 2011 Indhold: Mediedidaktik, repræsentationsformer og multimodalitet, ord og billede, ar­­bejdet med lyd i folkeskolen, webtekster i danskundervisningen, læreprocesser i me­­­­dieundervisningen, filmanalyse, børn og unges forståelse af film og tv, undervisning i computerspil og skønlitteratur. Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside academica.dk Medieeksperimenter: visuel læring og it forfatter: Trine Woller Johansson og Marlene Muhlig. Dansklærerforeningen, 2011 Inspiration til brug af it i undervisningen i billedkunst med forslag til tværfagligt arbejde med blandt andet dansk, matematik og natur/teknik Vores.net: mediebogen for folkeskolen II Henrik Poulsen. Dansklærerforeningen, 2012. En grundbog om brugerdrevne medier i dansk Indhold: Vores net. Livet i vores net. Teksterne i vores net. Genrerne i vores net. Adresserne i vores net. Litteraturen i vores net. Med tilhørende lærervejledning samt supplerende materiale på forlagets hjemmeside Altid online: kommunikation, sprog, læsning Marianne Bloch Jespersen og Maria Vestergaard Eriksen. Dansklærerforeningen, 2012 Ved at undersøge kommunikationsforhold, modaliteter, sprog og læsning sættes de fire digitale kommunikationsformer, sms, chat, blog og wiki, ind i en danskfaglig sammenhæng. Med tilhørende lærerhæfte

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

400 ideas for interactive whiteboards: instant activities using technology Pete Sharma. Macmillan, 2011 Ideer til hvordan den interaktive tavle integreres i engelskundervisningen. Blended learning: using technology in and beyond the language classroom Pete Sharma, Barney Barrett. Macmillan, 2007 Praktiske forslag til brug af informationsog kommunikationsteknologi i fremmedsprogsundervisningen. Fx brug af blogs, wikies, podcasts, e-mails, videokonferencer og elektroniske ordbøger How to teach English with technology Gavin Dudeney, Nicky Hockly. Pearson Education Limited, 2007 Bog og cd-rom. Om hjemmesider, e-mail, blogs, wikies og podcasts i engelskundervisningen Bringing technology into the classroom Gordon Lewis. Oxford University Press, 2010 Planlægning og konkrete forslag til brug af internet, blogs, wikies og sociale netværk i engelskundervisningen


Hænger »Pigen uden ordforråd« også på din skole? Det kan hun komme til, hvis du downloader tegningerne fra vores hjemmeside. Gå ind på viacfu.dk/pigen-uden-ordforraad eller scan qr-koden med din smart-phone.

Brug tegningerne som oplæg til snak med eleverne om sprogforbistringer, sprogblomster og skønne misforståelser.

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

29


Digitale læremidler til fremmedsprogene Forlagene giver til de nyeste systemer i fremmedsprog adgang til en lang række it-resurser, når skolen køber bøgerne. For at gøre det lettere for lærerne, er alt samlet et sted, fx interaktive tavler, digitale opgaver, kopiark, film og lyd. Her er eksempler på:

Web-tv om it i undervisningen

Systemer med it-resurser:

Motivation, undervisningsdifferentiering og vidensdeling gennem it. Hvordan kan it bruges til at motivere og udfordre eleverne? Og hvordan kan it understøtte, at lærere tænker fag og it sammen og deler deres erfaringer? Få nogle af buddene her fra medlemmer af it-rådgivningsgruppen på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside: eksterntlink.dk/351

A Piece of cake - 3.-9. Klasse apieceofcake.dk Boost - 3.-4. klasse boost.gyldendal.dk Cross Roads – 8.-9. klasse crossroads.gyldendal.dk Routes - 6.-9- klasse routes.gyldendal.dk

Gør en forskel – arbejd entreprenant:

Sæt din viden i spil

Sæt din viden i spil er et nyt danskmateriale til udskolingen, som kobler dansk med entreprenørskab inden for fire genrer: novelle, reklame, digt og film. Opgaverne i materialet træner eleverne i at arbejde innovativt og udfordrer deres kreativitet ved at sætte deres viden i spil – både på deres egen skole og udenfor. Materialet består af en lærerdel med materiale, der bruges til at klæde eleverne fagligt på i genrerne, og en elevdel med udfordrende opgaver, der lægger op til at gøre en forskel. Se og hent materialet på videnispil.ffe-ye.dk

Download materialer om forståelse og tolerance Foreningen GENERATION i tilbyder undervisningsmaterialer til at sætte forståelse og tolerance på dagsordenen i udskolingen og på ungdomsuddannelserne. På generationi.me ligger tre forløb, som kan anvendes i et enkelt modul, gennem en hel temadag eller via tre dages feltarbejde. Der er også film, som præsenterer forløbene. generationi.me

Logo – 7.-8. klasse logo.gyldendal.dk Du bist Dran – 7.-9. klasse dubistdran.dk Allez Hop – 7.-9. klasse allezhop.gyldendal.dk Français Formidable – 7.- 8. kl. francaisformidable.dk På vej: Gekko Alinea er på trapperne med onlinematerialet Gekko til både tysk, engelsk og fransk. Gekko er emnebaserede afsluttede forløb med bl.a. film, musik, litteratur, kulturmøder og projektarbejde.

Fagportaler

Engelsk Gyldendal - 8.-10. klasse/engelsk engelsk.gyldendal.dk Mingoville – 3.-5. klasse/engelsk mingoville.com/da.html Super Readers – 4.-10 klasse/engelsk, tysk, fransk superreaders.dk Languagenut – Begynder – engelsk, tysk, fransk languagenut.com/dk Alineas elevunivers – engelsk, tysk, fransk En bred vifte af resurser og aktiviteter samt skoleordbog til engelsk og tysk elevunivers.dk

Online prøver

Både Gyldendal og Alinea sælger adgang til Webprøver i engelsk og tysk FSA og FS 10. webproever.dk onlineprøver.dk

Online ordbøger

ordbog.gyldendal.dk ordbogen.com

30

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012


Digitale læremidler

Interaktive tavler VIA CFU har mange års erfaring i undervisning med interaktive tavler. Sammen med landets øvrige CFU’er har vi udviklet kursuskonceptet IWB-beviset. IWB-beviset kan tages gennem kurser på CFU og dækker forskellige fag og boardtyper. Vi gennemfører gerne kurserne på jeres skole med jeres egne boards, da det har vist sig at give det optimale ud af investeringen i interaktive tavler. Se mere på viacfu.dk/iwbbeviset

Naturbasen

– en ny kratlusker-app Den nye, gratis app, Naturbasen, er den største revolution i nyere dansk naturhistorie ifølge Morten D. D. Hansen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus. Med Naturbasen kan du se, hvad andre har set i naturen, og du kan selv indberette dine observationer. Naturbasen gør det muligt at indtaste præcise observationer af dyr, planter og svampe, mens man står ude i naturen. Der er også mulighed for at se, hvad andre har iagttaget, og hvor man befinder sig lige nu. Naturbasen er udviklet i samarbejde med fugleognatur.dk og findes både til iPhone og Android.

mitCFU Lån CFU’s materialer, stream tv-udsendelser, download pædagogiske vejledninger og mail med de pædagogiske fagkonsulenter

mitcfu.dk

- så er det hele samlet ét sted

Digitale materialer til indskolingen: Online materialer for fattigrøve :-) Blandt de mange online materialer er der stadig også gratis materialer til undervisningen. Især kan man få tilgodeset og piftet den uundværlige bogstav-lyd-træning op ved at lade eleverne gå til tasterne. På indskolingens hjemmeside finder du gode links. Men også Emu’s Træneren er et super site, hvor mange af de gratis materialer er samlet og kategoriseret. viacfu.dk/danskindskoling > It og medier traeneren.emu.dk

Læsetræning for begyndere

e-museum®

På e-museum kan du hente nye, gratis, online materialer til fagene historie, dansk, billedkunst, biologi og fysik/ kemi i folkeskolen. emuseum.dk

Som et supplement til elevernes læsetræning tilbyder flere forlag læsning på nettet. Særlig relevant for begynderlæserne er fx: - Gyldendals: abc.dk - Alineas: superbog.dk - ConDidacts: frilæsning.dk Disse tre kræver alle abonnement, men er dog med på listen af tilskudsberettigede læremidler. Sidst er også forlaget Gullhøj gået online med 400 e-bøger.

Baggrundsklog: Digitale læremidler skal fremme elevernes læring Ny undersøgelse fra KL peger på, hvad der skal til, for at it-understøttet undervisning og læring bidrager til at løfte kvaliteten i folkeskolen Hent rapporten på læremiddel.dk på eksterntlink.dk/356

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

31


Der var engang en lærer, som var glad for brug af it i sin undervisning. Læreren holdt ikke mindst meget af iPads – når de vel at mærke blev anvendt alsidigt til kreative produktioner og ikke bare til fine præsentationer og skægge lydeffekter. Læreren havde sit daglige virke på Ebeltoft Skole, når han da ikke passede sit andet arbejde som EMU-redaktør for engelsk i grundskolen. Læreren hed Rasmus Sune Jørgensen, og han fortæller her:

E I

det lune lyse klasseværelse imellem borde, stole og væltede tasker sidder Johanne glad og hygger sig med sin røde tomat. Det er ikke spisepause eller spisetid. Men det er også lige meget. Johanne har nemlig ikke tænkt sig at spise tomaten - for Puffy er en god og magisk tomat! Ude på den lange gang hersker en helt anden stemning. Her er koldt, mørkt og lidt skummelt. Vi lader blikket vandre lidt, og vi ser rundt på skoletasker, jakker, knagerækker og bænke, da vi pludselig får øje på et par lede øjne, som stirrer koldt på os. Det er en stor, bidsk kvinde klædt i kolde blå farver tilsat dystre sorte nuancer. Hun fastholder blikket på en uhyggelig måde. Vi slår hastigt blikket ned, kigger væk, og alligevel føler vi hendes glubske blik brænde i nakken. Magiske tomater og onde kvinder. Hvad sker der?

ventyret om

den tapre magiske tomat, den onde iskvinde og alle de andre

Anne er rigtig godt tilfreds med sin onde kvindefigur, men nu venter næste faglige udfordring: Hun skal både finde på et navn til sin figur og finde på figurens magiske evner. Så skal hun speake det og optage det hele på engelsk i appen. Tilbage i klassen er Johanne godt i gang med sin gode tomat. Hun har brugt sin iPad, taget et billede af en rigtig tomat, sat billedet ind i Morfo, og via arbejdet med tomatens udseende i appen har hun skabt magiske Puffy. Nu skal Johanne i gang med at speake og Annes og Johannes eventyrfigurer

På en bænk på samme gang sidder Anne. Hun er dybt koncentreret og arbejder. Hun har engelsk og arbejder med eventyrfigurer. Heldigvis er det også Anne, som har skabt den onde kvindelige eventyrfigur i den gratis app Morfo på sin iPad. Johanne, Anne og resten af eleverne i 6.a på Ebeltoft Skole arbejder nemlig for tiden med emnet Fairytales. Nu producerer de deres egne eventyrfigurer. Klassen arbejder med magiske figurer, og som i alle eventyr er der gode, onde og triste skæbner i spil. 

32

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

optage på engelsk. Bagefter skal en klassekammerat give feedback på hendes arbejde: - Kan man forstå, hvad hendes figur siger på engelsk? Hvorfor har hun valgt dette udtryk og disse farver til figuren? Hvordan hænger figurens udseende, stemme og det speakede indhold eksempelvis sammen? Pludselig går klasseværelsets brune dør op, og ind vælter masser af frisk luft og nogle engagerede elever med godt nyt. De har været en tur udenfor og er blevet inspirerede til en god ide:


Fairytales

Anne og Johanne

- Vi fandt et halvsmadret æble, som vi tog et billede af. Så fik vi den ide, at vi vil lave en trist eventyrfigur, fordi han er smadret. Han skal hedde Bob, og nu skal vi finde på hans historie, beretter de. De forsvinder igen for at finde et sted at arbejde videre på deres ide og figur. Sidenhen skal Magiske Puffy, Den onde Iskvinde, Smadrede Bob og alle de andre eventyrfigurer fremvises på klassens interaktive tavle.  Forløbet Fairytales indeholder naturligvis også læsning af eventyr og film, og eleverne skal have et grundlæggende kendskab til genren, inden de selv skal producere deres egne eventyr. Her skal eleverne bruge deres iPad, som er et stærkt produktionsværktøj.  På deres iPad har eleverne flere forskellige brugbare produktionsværktøjer - der er fx kamera, video og forskellige brede produktionsapps, som kan anvendes, mixes og kombineres på et utal af måder. Det betyder konkret, at eleverne har masser af valgmuligheder, når deres eventyr skal produceres: Der kan eksempelvis produceres mundtlige eventyr som lydproduktion i GarageBand, der kan laves animations- eller stopmotionfilmeventyr, der kan skrives eventyrbøger i appene Bookcreator eller CBB, som også kan krydres med billeder, lyd og videoer. I appen Puppet Pals kan der digtes eventyr dukketeater, hvor eleverne endda kan indsætte billeder af sig selv og selv spille med, imens de digter og fortæller. 

Styrken er produktion Når en af iPadens åbenlyse styrker er produktion, er det også vigtigt at fastholde fokus på elevernes eventyrprodukter. Vi må ikke falde på halen over fascinerende, men tomme visuelle udtryk eller rigtig sjove, men intetsigende lydeffekter. Eleverne skal lære at formidle deres kreative ideer og faglige viden reflekteret og multimodalt. Med udgangspunkt i deres produkter skal de kunne forsvare og begrunde deres arbejdsgange og valg af medieudtryk.  Hvad er årsagen til, at du har valgt disse farver til heksen? Hvad ligger til grund for din beslutning om at anvende baggrundsmusik i den mørke skov? Hvorfor taler Dronningen engelsk med sådan en accent? Hvorfor kan man se Union Jack i baggrunden? Hvorfor har du valgt at blande lyd og billeder i denne scene? Eleverne har nu mulighed for at vælge, hvordan de vil udtrykke sig og skabe/digte/ producere/fortælle et eventyr, og hvilke værktøjer, der kan understøtte deres kreative ideer. Så kan vi få et klasserum med varierede kreative udtryksformer, spændende og differentierede læreprocesser og aktive motiverede elever, som også arbejder med engelskfagets faglighed. Eleverne får simpelthen flere veje til målet, som i dette tilfælde er at skabe et eventyr – der får eleverne til både at glædes og knokle – om ikke til deres dages ende, så i al fald i en god, rum tid…

Tablet-tips Rasmus Sune Jørgensens anbefaler: Puppet Pals: Lav og optag dukketeater. Et stort udbud af forskellige figurer, og man kan indtale sin fortælling. Fås i en gratis version og i en udvidet betalingsudgave Kamera: Tag billeder og optag video på iPad’en med kamerafunktionen. Kan indsættes og bruges i diverse apps. iMovie: Optag og rediger film. 30 kr. I can Animate og iMotion HD: Til animationsfilm og stopmotion-film. iMotion HD fåes også i en betalingsversion Little Story Maker: Lav små historier og eventyr i et simpelt layout. Der kan indsættes tekst, egne billeder og lidt speak. Gratis Creative Book Builder: Her kan eleven producere sin egen bog. Der kan indsætte tekst, billeder, lyd og video. Koster penge Book Creator: Endnu en bog-produktionsapp. Bygget logisk op og velegnet til indskoling og mellemtrin. Kan indsætte fx tekst og billeder. Koster penge GarageBand: Her kan der arbejdes med mundtlighed! Optag og rediger tale og kombiner eventuelt med musik. P.t.30 kr. Pages: Skriveprogram på iPad. P.t. 59 kr. Explain Everything: Supergod app! Til diverse former for præsentation, formidling og produktion. P.t. 18 kr. Morfo: Tag et billede og bearbejd det. Skab en levende og udtryksfuld figur. Indtal og optag herefter, hvad figuren skal sige. Gratis men fås også i en udvidet betalingsudgave.

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

33


orstyrrende fristelse eller fælles fokus Elevernes brug af Facebook i undervisningen er irriterende for læreren og ødelæggende for opmærksomheden - med mindre det er en del af undervisningen. Mirela Ismaili Redzic, Vejen Gymnasium og HF

Gymnasielærer Mirela Ismaili Redzic fortæller her, hvordan hun har brugt Facebook i sin undervisning.

I den sidste tid har der været mange diskussioner om, hvorvidt det er i orden at bruge Facebook i undervisningen eller ej. Jeg har i diskussionerne savnet forslag til, hvordan man konkret kan bruge det, og i denne artikel vil jeg give et par eksempler. Eksemplerne er afprøvet i tre forskellige klasser. Chat om matematikkens historie Ved starten af brugen af Facebook udleverede jeg de to kopier, der ses side 33. Det er en artikel fra bladet Historie, der kort omtaler de vigtige fremskridt hos afrikanerne, ægypterne, babylonierne, grækerne, inderne, araberne og 1600–tallets Vesteuropa. Eleverne fik artiklen nogle dage inden, de skulle diskutere den i vores nyoprettede Facebook-gruppe. Samtidig aftalte vi to eftermiddage, hvor diskussionen skulle føres. Disse var fastlagt til efter skoletid og frem til senest kl. 22 om aftenen, og alle elever skulle skrive mindst to kommentarer, gerne flere. I starten var eleverne usikre og vidste ikke, hvad de skulle skrive. Dette udnyt-

34

tede vi til at tale om, hvordan man forstår ting på forskellige måder og bemærker og fascineres af forskelligt. Derfor skulle de skrive det, de syntes var interessant, eller de spørgsmål, der dukkede op under læsningen. Kommentarerne til andres påstande skulle være positive og konstruktive. Til sidst opsamlede vi på et kvarters tid det væsentligste på klassen. Det lykkedes eleverne at diskutere og dermed overveje mere, end de ville have gjort, hvis de bare havde læst teksten og kort kommenteret den på klassen. Trods det har den enkelte elev gennemsnitlig ikke brugt ret meget ekstra tid på lektier og derfor ikke opfattet det belastende. Filmet bevisførelse Anden gang, jeg brugte Facebook i undervisningen, var til et bevis om symmetri i parabler og selve toppunktet ved andengradsligninger. Dette er et langt og besværligt bevis, og derfor skulle eleverne fordybe sig mere end almindeligt. Eleverne fik til opgave at gennemgå beviset i par og filme

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

hinanden. På den måde sikrede jeg mig, at alle havde været i dybden med selve beviset. De fik to timer på skolen og et par dage hjemme til det. Disse 15 film blev lagt ind under vores gruppe på Facebook, og efterfølgende skulle alle elever se og konstruktivt kommentere mindst to videoer. Derudover har jeg bedt dem om at fordele deres kommentarer på alle videoer og ikke kun skrive enig og flot, men huske at argumentere mere præcist for, hvad de kunne lide, og hvad der eventuelt kunne blive bedre. Jeg ventede på, at de gav deres kommentarer, og først derefter gav jeg en kommentar selv. På denne måde så jeg både deres måde at tænke på og sparede selv tid på at skrive de kommentarer, som allerede var skrevet. For nemheds skyld får eleverne lov til at filme med alt, hvad de har lyst til: Mobiltelefoner, iPads, computere osv. Men for at vi kan åbne og se dem alle, skal de lægge det på Youtube (som konverterer opdagelsen til kompatibel tilstand) og lægge linket på Facebook. Dette gøres gratis og kræver kun


1 million 1 million

Royal Belgian institute of natuRal sciences & shutteRstock

For at kunne fordele løn til deres arbejdere, udregne skat og opføre faraonernes enorme gravmæler var egypterne nødt til at bruge avanceret matematik.

I

Egyptens skrivere udregnede alt fra årets kornhøst til arealet på pyramidernes grundplan.

Forskerne mener, at Ishango-knoglens streger er blevet brugt til at få overblik over Månens faser.

prøver, nedskrevet af en lærer til sine elever. Blandt eksemplerne er gange og division samt regning med stambrøker, hvor tælleren er 1. Læreren har bl.a. spurgt eleverne, hvordan de vil fordele syv brød blandt ti mænd. I andre opgaver skulle de udregne arealet af trekanter eller rumfanget af en cylinder. Mange af papyrussens principper blev 1.000 år senere brugt som fundament af de oldgræske matematikere.

ngen pyramider uden matematik. Det oldegyptiske samfund var komplet afhængigt af matematik. Folket skulle betale skat i form af korn og andre varer, mens statens mange tusinde arbejdere skulle have løn. Og dertil kom faraonernes avancerede byggeprojekter. Alt sammen krævede stor matematisk viden. Den såkaldte Rhind-papyrus fra ca. 1850 f.Kr. indeholder fx 87 regne-

Rhind-papyrussen indeholder alt fra simpel division og brøkregning til geometri.

Egyptens hieroglyf-tal

Sådan talte egypterne

lessing aRchive

Historiens ældste eksempel på matematik er 33.000 år gammelt og blev ridset i en knogle. Siden da har alle større kulturer givet deres bidrag til den videnskab, som mere end nogen anden har formet menneskets civilisation.

= 3.244 1

3

4

5

6

7

8

9

= 21.237

Historie 16 • 2011

100

1.000 10.000 100.000 1 million

1800 f.Kr.: Tidlig

Babylons købmænd var langt forud for deres tid

lessing aRchive

10

Matematik drev verden frem

60

2

300 f.Kr.: Geometri

algebra

Grækerne blev geometriens fædre Historiens måske mest indflydelsesrige bogværk blev skrevet i ca. 300 f.Kr., da grækeren Euklid skrev “Elementer”. Heri gennemgik matematikeren al hidtidig viden om især geometri. Bøgerne byggede bl.a. på teorier skrevet af Pythagoras, hvis berømte ligning, a2 + b2 = c2, kunne bruges til at beregne den lange side i en retvinklet trekant. Euklids værk kom til at dominere vestlig matematik i mere end 2.000 år.

Babylonierne var et af oldtidens mest driftige handelsfolk og udviklede derfor et væld af matematiske værktøjer for at holde styr på regnskaberne. Oldtidsfolket nedskrev alt på lertavler, og de viser, at babylonierne brugte både potensregning, kvadrat- og kubikrødder. Den mest berømte kilde til babylonsk matematik er Plimpton 322-tavlen fra ca. 1800 f.Kr. Den antyder bl.a., at babylonierne havde udviklet metoder til at finde den lange side i en retvinklet trekant – en metode, som grækeren Pythagoras vandt udødelig berømmelse for næsten 1.500 år senere. Modsat nutidens titalssystem anvendte babylonerne et 60-talssystem, som i dag fortsat bruges til gradinddeling af cirkler og til tidsmåling.

Babylonierne skrev tal med kiler 1

3

5

7

10 20

15

Euklid hentede bl.a. inspiration hos matematikeren Pythagoras.

24

a

c Plimpton 322-tavlen indeholder den tidligste oldtids mest avancerede matematik.

b

Dagligliv

Den græske matematiker Archimedes løste omkring år 250 f.Kr. en af oldtidens mest sejlivede gåder: tallet bag det, vi i dag kender som det græske bogstav π. Både egypterne og babylonierne havde i årtusinder forsøgt at udregne det mytiske tal, som definerer forholdet mellem en cirkels omkreds og dens diameter. Archimedes var fascineret af geometri og især cirkler, og det blev derfor ham, der fandt en metode til at definere pi til ca. 22/7 svarende til 3,1428. Den græske matematikers resultat var ikke helt korrekt, men det var blot 0,04 procent fra det tal, forskerne i dag definerer pi til. Derfor havde afvigelsen ingen praktisk betydning i udregninger.

CA. ÅR 500: Det

nyttige nul

Indernes talsystem erobrede verden

Ca. 250 f.Kr.: Pi udreg nes

Det titals-system, verden bruger i dag, stammer fra Indien. Systemet opererede med kun ti forskellige tal, som afhængigt af deres position ændrede værdi. Tallet 222 svarede fx til 2 x 102 + 2 x 10 + 2 x 1. Endnu vigtigere end selve talsystemet var indernes opfindelse af tallet 0 samt negative tal. Den indiske matematiker Brahmagupta skrev bl.a. i år 628, at “en positiv sum lagt sammen med en tilsvarende negativ sum er nul”, og beskrev dermed både nul og negative tal. Nullet var et selvstændigt tal, men markerede også en tom plads i titals-systemet, så det blev muligt at skelne fx tallet 220 fra 202. Det nyttige 0 spredte sig hurtigt til Asien og Mellemøsten, men kom først til Europa ca. år 1200.

Archimedes fandt også en metode til at måle tings massefylde ved at sænke dem ned i vand.

Logaritmen tæmmede de astronomiske tal

År 1614: Logaritme n

Matematikeren og astronomen Johannes Kepler brugte i begyndelsen af 1600-tallet matematikken til at formulere sine berømte love for planeters bevægelser. Udregningerne var imidlertid uhyre komplicerede og kom til at fylde næsten 1.000 sider med alenlange regnestykker. Ifølge astronomen selv mistede han til tider helt koncentrationen under arbejdet med de astronomisk høje tal. I 1614 opfandt skotten John Napier imidlertid logaritmen, som viste sig ideel for Keplers arbejde. Logaritmen lettede meget lange og komplicerede udregninger, ved at multiplikation og division blev erstattet med addition og subtraktion. Det endelige resultat blev fundet ved hjælp af en logaritmetabel, som kom til at fungere som datidens lommeregner. Franskmanden René Descartes opfandt på samme tidspunkt det koordinatsystem, vi kender i dag, og dermed fik astronomerne hjælp til deres beregninger ved at kunne lægge planeternes baner ind i systemet. Astronomen Johannes Kepler fik god brug for logaritmetabeller til sin avancerede planetforskning.

læs mere

U

den araberne ville oldtidens matematiske landvindinger måske være gået tabt for altid. I år 476 gik Det Vest-romerske Rige under, og i 529 lukkede det sidste af Athens akademier. Middelalderen sænkede sig over Europa, og verdensdelens videnskaber – herunder matematikken – gik i stå. Både i Indien, Kina og især i Mellemøsten blomstrede regnekunsten imidlertid som aldrig før. Fra år 750 og frem blev de islamiske riger centrum

for matematisk forskning. De arabiske lærde studerede og videreudviklede grækernes og indernes matematik. Men hvor grækerne især havde fokuseret på geometri, satsede araberne på det, de kaldte al-jabr – algebra. Algebra var bogstavregning, som gjorde det muligt at arbejde med tal i fx ligninger uden at kende deres præcise værdi. En af de mest berømte arabiske matematikere var perseren al-Khwarizmi, der omkring 830 skrev et helt værk om

algebra. Al-Khwarizmis og de andre arabiske lærdes værker samt den arabisk overleverede græske matematik fik århundreder senere afgørende betydning for matematikkens genfødsel i Europa.

I sit værk om algebra løste matematikeren al-Khwarizmi bl.a. som noget helt nyt andengradsligninger ved hjælp af geometri.

62

Hasard-spiller købte hjælp af forskere

www.arithmetic.com/math/history/

ÅR 830: Algebra

Efter Romerrigets fald oversatte og videreudviklede arabiske lærde antikkens matematik. I dag er forskerne enige om, at arabernes bidrag til matematikken var lige så betydeligt som de gamle grækeres.

År 1654: Sandsynlig hedsregning

● Allan Baktoft: Matematikkens historie, Forlaget Natskyggen, 2010 ● Asger Aaboe: episoder fra Matematikkens historie, Borgen, 1986 ● John Gullberg & Peter Hilton: Mathematics: from the Birth of numbers, W.W. Norton & Company, 1997 ●

Araberne reddede matematikken

sCANPix/AkG-imAGes

Græsk supernørd løste gåde

Al-Khwarizmi blev berømt for sit værk om algebra. Den latinske form af hans navn har desuden givet os ordet algoritme.

getty iMages

Endelig har jeg også brugt Facebook til at repetere tidligere indlært stof. Eleverne skulle efter en lang sommerferie repetere alt, hvad de havde lært i 1.g. De sad alle sammen med Facebook tændt samtidig i timen og blev opfordret til at skrive alt, hvad de huskede fra tidligere år, samtidig med, at de fulgte, hvad de andre skrev. For overskuelighedens skyld skulle de starte med overordnede emner og derunder uddybe med forskellige fakta, betydninger eller formler, som de kunne huske. Dette giver læreren mulighed for at se, hvor meget eleverne egentlig forstår. Fx kan man i matematik tale om konstanter a og b både i lineære, eksponentielle og potensfunktioner. Konstanternes betydning er imidlertid forskellig, alt efter hvilken funktion disse tilhører. Så ved at eleverne skriver om konstanternes betydning under den rigtig overskrift, får vi et overblik på ’væggen’, og det bliver tydeligt, om eleven har den rigtige forståelse. Når eleverne er godt i gang, tænder jeg min computer på projektoren og følger med i, hvad de skriver. Her stiller jeg for at holde diskussionen i gang mundtligt ledende og provokerende spørgsmål, mens jeg læser, hvad de skriver. Efter ca. 10-15

Talknusere skabte Egyptens vidundere

Menneskehedens vugge stod i Afrika, og det var også her, matematikken tog sine allerførste barneskridt. I Lebombo-bjergene i det nuværende Swaziland fandt forskere i 1970'erne den såkaldte Lebombo-knogle, hvori et forhistorisk menneske har indridset et af historiens tidligste eksempler på simpel matematik. Den ca. 33.000 år gamle knogle har 29 streger indridset og er blevet tolket som et forsøg på at holde styr på Månens faser. En mere avanceret, men lidt yngre knogle er den såkaldte Ishango-knogle fra Congo. Knoglen er ca. 22.000 år gammel og har tre kolonner med indgraverede streger. Ishango-knoglens streger er efter al sandsynlighed også blevet anvendt til at holde regnskab med enten Månens faser eller muligvis en kvindes menstruations-cyklus.

all oveR pRess

Et andet eksempel er, når de arbejder med afleveringer hjemme og er gået i stå med en eller anden opgave. Her må de overveje, hvordan de skal udtrykke sig for at hjælpe hinanden bedst muligt. Der er to fordele ved det. Den ene er, at både de og jeg ser beskeden hurtigt (jeg får en e–mail, hver gang nogen slår noget op i gruppen), og den anden er, at jeg kan følge deres samtaler og dermed se, hvor de har problemer. Derudover har jeg nogle gange forsøgt at give dem nogle ekstra opgaver og håbet på, at der er nogen, som vil synes, det er sjovt at lege med. Det er små og sjove opgaver, som der ellers ikke er tid til i undervisningen. Min fornemmelse er, at eleverne med inddragelse af Facebook ind imellem bruger lidt mere tid på matematik, end de ellers ville, da det er tæt på deres hverdag.

Afrika fødte matematikken

gRiBeco

Andre muligheder med Facebook Jeg har også opfordret mine elever til at bruge vores Facebookgruppe i andre faglige sammenhænge, fx når de hurtigt vil formidle en undervisningsrelateret besked til klassen eller holdet. Det er hurtig videndeling, da de fleste elever næsten konstant er logget på Facebook.

1850 f.Kr.: Brøk og areal

For 33.000 år siden : Månekalender

af MoRten thoMsen

et login til Youtube. Det er så nemt, at der sikkert er nogle af jeres elever, der kan vise det til klassen, hvis du ikke selv kan.

Print: tbh Status: 870 - Arkiv/web Layout: bm Red.sek: np

Dagligliv

Et uheldigt sats på terningespil blev årsagen til udviklingen af den moderne sandsynlighedregning. Den franske hasard-spiller Antoine Gombaud blev i 1654 voldsomt irriteret efter at have spillet terninger. Franskmanden troede, at han var sikker på at vinde, hvis han satsede på mindst én gang i løbet af 24 terningkast at få to seksere. Han tog fejl. Frustreret over sit tab bad Gombaud de to matematikere Blaise Pascal og Pierre de Fermat om hjælp til at finde ud af, hvorfor han ikke havde vundet. De to franskmænd tog udfordringen op, og i en berømt brevveksling grundlagde de dermed sandsynlighedsregningen. Deres arbejde var oprindeligt tænkt til spil, men metoden udviklede sig til det matematiske område statistik. Terningespil blev årsagen til, at sandsynlighedsregning og statistik blev opfundet. PolFoto/CorBis

Historie 16 • 2011

Historie 16 • 2011

63

minutter, altså ret kort tid, har klassen repeteret et relativ stor mængde fagligt stof. Overraskende nemt Helt generelt kan jeg sige, at det har været overraskende nemt at bruge Facebook i undervisningen! Hvis man ikke selv har helt styr på Facebook, kan og vil eleverne gerne hjælpe; mine elever oprettede fx den gruppe, som klassen og jeg blev medlemmer af. Som medlem af samme gruppe kan man nemt slette venskab med den elev, der har inviteret dig, og på den måde forblive privat. Eleverne kan altså ikke se de billeder eller oplysninger, som ikke er offentlig tilgængelige.

Mere inspiration til brug af Facebook i undervisningen 100 Ways You Should Be Using Facebook in Your Classroom eksterntlink.dk/360 Artikler fra Fagbladet Gymnasieskolen om brug af Facebook viacfu.dk/digitalelaeremidler

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

35


Digitale

læremidler

danskoling indsk

VIA CFU’s team for dansk indskoling v/Marianne Skovsted Pedersen

Digitale læremidler til sprogudvikling i begynderundervisningen På viacfu.dk får du tips til digitale læremidler, der giver mulighed for træning, når der stilles krav til kvaliteten af de yngstes mundtlighed

Et godt talesprog er grundlag for et godt skriftsprog, og der skal derfor fokuseres på de yngste elevers talesprog. I Fælles mål – delmål for dansk efter 2. klasse hedder det, at eleverne skal have tilegnet sig færdigheder, der gør dem i stand til, at fremlægge, referere, fortælle og dramatisere. Der peges altså på hele fire ting, som eleverne skal have erfaringer med i de første skoleår som led i deres talesproglige udvikling. Umiddelbart er der knyttet flere problemstillinger til de fire sprogproduktioner: Elever har ofte svært ved at lytte til hinanden i ret lang tid ad gangen, det er vanskeligt at give den nødvendige respons, og ikke mindst er det vanskeligt at motivere til den nødvendige og kvalificerende øvelse inden præsentationen. En løsningsmodel kan være at tænke digitale muligheder ind. Digital hjælp til sprogproduktion En række programmer og apps har noget at byde på i den forbindelse. Men uanset om det gælder fremlæggelse, referat, fortælling eller drama, er det en forudsætning, at eleverne ved hvornår og hvorfor, at ’godt’ er godt. Aftal derfor i samarbejde med eleverne tre - fire kriterier for en god fremlæggelse, et godt referat, en god fortælling eller et godt dramastykke. Det vil være brugbart i forhold til elevernes selvvurdering, men også give dem mulighed for at give hinanden kvalificeret respons. På viacfu.dk/appstilindskolingen er en række apps, der er velegnede i arbejdet med elevernes talesproglige præsentationer, kort beskrevet.

verende faktor – hvis man vel at mærke er tilfreds med sin indsats. Derfor bør kvalitetskravet og muligheden for at gentage og lave om gå hånd i hånd. Dertil kommer, at de mere tilbageholdende elever i langt højere grad tør tage en verbal udfordring op, når de ikke er ’direkte på’. Eksempler på egnede apps Lad eleverne boltre sig med katten Talking Tom eller papegøjen Talking Pierre, der gentager korte sætninger eller Talking News, hvor to nyhedsoplæsere gentager det, der siges. Stil evt. krav om, hvad det skal handle om eller hvilke ord, der skal bruges. Optagelserne kan vises direkte fra iPad eller sendes til mail og You-tube. Med Story Wheel er der mulighed for historiefortælling for én eller flere elever. Ved at dreje på Fortællehjulet får man input til sin historie i form af små animerede billeder. De nævnte apps er alle gratis, men med mulighed for at købe yderligere muligheder. Det mest enkle og måske mest effektfulde er at bruge videofunktionen på iPad eller Moviemaker med webcam på pc’en til elevernes fremlæggelse og oplæsning. I sidstnævnte program er der mulighed for at redigere og indsætte diverse effekter – sjovt men tidskrævende, så det er en overvejelse værd, om det er en del af målet. Mit råd er: Vælg det enkle, forlang kvalitet og fokuser på målet. Digitale læremidler skal ikke være ’endnu en ting, vi skal omkring’, men blot en ekstra variant i viften af muligheder, som underviseren kan vælge, hvis det kvalificerer undervisningen.

De udvalgte apps er enkle at anvende, og eleven kan straks se og høre sin egen præstation, gentage den og ændre den, indtil resultatet kan præsenteres for andre. At fremvise sine anstrengelser er en moti-

36

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

Se foreslåede apps på viacfu.dk/appstilindskolingen


Digitale

læremidler

dansk mtrin melle

VIA CFU’s team for dansk mellemtrin Sara Sejrskild Rejsenhus og Helle Rahbek

Danskundervisning med QR-tags

QR-koder på mobilen åbner for uendelige muligheder for ny, smart kommunikation. En kommunikation, der for mange elever rimer på inspiration og motivation QR-tags, Quick Response - eller som det ofte kaldes i Danmark Mobil-tags - bliver mere og mere udbredt i forskellige sammenhænge. Disse koder scannes med en smartphone, hvorefter tilhørende information åbnes. På den vis kan man let formidle forskellige data, lige fra oplysninger om diverse ting til mail-adresser, telefonnumre, hjemmesidelinks, små film, koordinater og meget mere.

tere, en bestemt bog, forskellige spørgsmål til en højtid osv.

På mange forskellige hjemmesider kan man lave sine egne mobil-tags og bruge dem i undervisningen. Man kan som lærer let oprette QR-tags med fx diverse undervisningsopgaver. Eleverne scanner så koden med deres smartphones og får derved stillet opgaven.

O-løb Eleverne får et kort over skolens område med poster indtegnet. Når eleverne kommer til en post, hænger der et QR-tag, som eleverne scanner og derved får de spørgsmål eller oplysninger, de skal bruge. Opgaverne kan laves til alle fag.

Informationer ved udstillinger Hæng en QR kode ved de forskellige genstande. Koden indeholder oplysninger om den udstillede genstand.

Mulighederne er mange, men her er nogle konkrete ideer: Forfatterinfo og anderledes boganmeldelser Eleverne laver små forfatterbeskrivelser eller boganmeldelser. De kodes om til QRkoder og sættes efterfølgende op på bogreolerne på skolebiblioteket/det pædagogiske læringscenter. Nu kan andre elever på skolen læse med og lade sig inspirere. - Boganmeldelserne kan også optages på mobiltelefonen. Gæt en bog Lav en kort beskrivelse af forskellige bøger. Lad eleverne læse koderne og lad dem gætte, hvilken bog det drejer sig om. Litteraturopgaver med QR-koder og bevægelse Eleverne får udleveret et ark med spørgsmål til en tekst. Spørgsmålene laves af læreren om til QR-tags, der hænges op rundt om på skolen. Dette kan være om forfat-

viacfu.d

k/dans

kmelle

mtrin

QR-tags – QR-koder

1

2

3

4

L av dine egne QR-koder: 1. qr-koder.dk 2. qrstuff.com 3. q r-coders.dk/qrcodes-mobil-tags.htm

• B  liv inspireret til litteraturarbejde med QR-koder på: 4. laerit.dk/boganmeldelser-med-mobilen • S  e beskrivelser af undervisningsforløb med QR koder flere steder på emu.dk – fx på 5. eksterntlink.dk/324

5 VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

37


g n i l o k s d u k s n a

Digitale

læremidler

d

VIA CFU’s team for dansk udskoling v/Kurt Thybo

Bog & tv – til litteraturundervisningen i udskolingen Det er oplagt at koble tv-udsendelser med romanlæsning, og vi har gjort det nemt for dig: Romanerne låner du, udsendelserne streamer du, og de pædagogiske vejledninger med ideer og færdige undervisningsforløb downloader du - alt sammen fra CFU CFU’erne i hele landet har gennem mange år opbygget en stor samling af tv-udsendelser og spillefilm til undervisningen. Vi optager undervisningsrelevante udsendelser fra en række dan­ ske og udenlandske tv-kanaler, og til mange af tv-udsendelserne er der lavet pædagogiske vejledninger med konkrete ideer og undervisningsforløb. Vejledningerne er lavet af konsulenter fra alle landets CFU’er – også af os her i VIA CFU. Vi har lavet en række vejledninger til tv-udsendelser, som knytter sig til materialer, typisk romaner, som du kan låne fra vores udlånssamling og bruge i din undervisning med eleverne. Tre af dem omtales her: Berlinmurens fald & Muren er faldet. Og jeg sidder fast Tv-udsendelsen Berlinmurens fald er en tysk udsendelse om livet bag jerntæppet og om murens fald i 1989. Eleverne kan gennem den historiske udsendelse på en halv times tid få fin baggrundsviden om Berlin, Tyskland og Europa i den kolde krigs tid. Udsendelsen er lavet af Jens Nicolai fra det tyske magasin Der Spiegel. Den hænger meget flot sammen med amerikaneren Holly-Jane Rahlens roman: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, Høst og Søn. Romanen handler om en amerikansk pige, der er i Berlin sammen med sin far. Hun er på en mission til sin afdø-

38

de mors fødehjem i Østberlin. Året er 1989, og muren er just faldet. På rejsen fra vest mod øst i Berlin møder hun østberlineren Mick (som i Jagger), og rejsen bliver en rejse i Berlins hverdag og historie og en fortælling om de to unges forhold. - Et realistisk tidsbillede af Berin anno 1989 og en fin kærlighedshistorie. Tv-udsendelsen og bogen kan benyttes i undervisningen i 8. og 9. klasse og er også oplagt inden studietur til Berlin. Til romanen ligger undervisningsideer på viacfu.dk/doo

Tekst-tv & Når snerlen blomstrer I DR K udsendelsen Tekst-TV (27.11. 2011) Det nye bogmagasin Ungdomsromanen fortæller Amanda Clement Meldahl om, hvad ungdomslitteratur er og drejer sig om. Hun har masser af eksempler og taler med journalisten Martin Krasnik om at blive overrumplet af lyst til at læse den optimale ungdomsbog. Krasnik var antilæser som barn, men Bjarne Reuters Når snerlen blomstrer fik hans læseøjne op. Helt op - Den bedste bog, der nogensinde er skrevet, jubler han i udsendelsen. Krasnik blev læser på grund af den bog. - Og den har vi stadig til udlån. Helt ny er den bestemt ikke, men det er ikke alt ældre, der automatisk skal hældes ud, vel?

cfufilmogtv.dk Døden i børnelitteraturen & Djævelens lærling Døden i børnelitteraturen er en tv-udsendelse i serien Ordkraft på DR K. Forfatteren Kenneth Bøgh Andersen for­tæller i samtale med Klaus Rothstein om, hvordan det store firbinds værk Den store djævlekrig handler om både livet og døden. Den populære børne- og ungdomsbog Djævelens lærling indeholder interteksttuelle referencer til Bibelen med meget mere. Også til Djævelens lærling kan du hente undervisningsideer på viacfu.dk/doo

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

• D  e omtalte vejledninger kan alle kombineres med materialer fra VIA CFU’s udlånssamling. • Du henter vejledningerne på www. cfufilmogtv.dk > Pædagogiske vejledninger eller via QR-koden Der kommer løbende flere til. • Læs mere om film og tv fra CFU på side 18


Digitale

læremidler

. v u . c e sp

VIA CFU’s team for specialundervisning v/Linda Kolling Pedersen

Den digitale udfordring kræver overblik, sparring og fordybelse Læg den pædagogisk digitale linje gennem valg af et par gode produktions- og formidlingsprogrammer – og lad være at bruge tid på at forsøge at følge med i den konstante strøm af mere eller mindre gode træningsapps Lærerne har taget den digitale udfordring op. Men det kan være svært at bevare overblikket over det digitale felt, hvor der konstant dukker nye apps og programmer til undervisning op. For hvilke skal der investeres penge og undervisningstid i, for at elevernes faglige udvikling sikres? At afprøve og vurdere alle de nye muligheder bliver nemt en tidsrøver af format - og spørgsmålet er også, om det er dét, man skal? Bredde frem for dybde? Den konstante afsøgning af nye muligheder sker nemt på bekostning af fordybelsen – både hos elever og lærere. Jeg tænker, at skolen og læreren må stille krav og give mulighed for fordybelse som en modvægt til den kontinuerlige radarafsøgning af nye tiltag. Læreren skal turde se stort på den store mængde af træningsprogrammer og -apps, der bliver udgivet. Træningsøvelser kan være fine pauseaktiviteter, men bør ikke være undervisningens omdrejningspunkt. Det er langt mere værdifuldt at bruge tid på programmer, der udfordrer eleverne alsidigt og sætter deres kreativitet og produktion i fokus. Reel differentiering Når eleverne selv producerer, kan elever med forskellige forudsætninger arbejde side om side under et fælles emne ud fra deres individuelle niveau og med mulighed for at lære af hinanden. De digitale multifunktionelle redskaber som tablets, computere og mobiltelefoner kan bruges til billeder, video, lyd og tekst, og gode programmer lader brugeren mikse det hele sammen til et komplet udtryk i videoproduktioner, musikkompositioner, interaktive e-bøger, podcasts osv. Her skal læreren stadig holde fast i de didaktiske tøjler og sætte mål, give

sparring og hjælpe med at styre processen, mens elevernes faglighed bliver udviklet med det digitale som et middel – og ikke som mål i sig selv. Digitale hjælpemidler gi’r ligeværd I specialundervisningen kan de digitale muligheder være en stor berigelse. Med de alsidige produktionsformer opnås i højere grad ligeværd medierne imellem, hvilket betyder, at elever med læse-/skrivevanskeligheder får bedre muligheder. For elever med overbliksvanskeligheder kan de digitale redskaber blive en ramme, der med træning kan føre til selvhjulpethed. Kalenderfunktioner med skemaer og remindere kan skabe den ydre kontrol – og meget væsentligt kan eleverne selv komme til at styre disse redskaber, så de bliver ansvarlige og uafhængige af andre. Lærerens rolle er i denne optik altså i høj grad overblik og sparring, så eleverne får rum til fordybelse. Det samme er i øvrigt CFU’s konsulenters rolle i forhold til lærerne: inputs til den indledende planlægning og konkrete forslag til undervisning med brug af digitale læremidler.

Træningsprogrammer og –apps er fine pauseaktiviteter, men bør aldrig blive undervisningens omdrejningspunkt

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

39


Digitale

læremidler

k i t a m e mat

VIA CFU’s team for matematik v/Ole Haubo Christensen

Digitale hjælpemidler til matematik - prøv selv Hvad er der nu galt med papir og blyant? It-udviklingen kører stadig stærkt både ud­en for og inden for skolen, og mange hjæl­pemidler har i dag en naturlig plads i undervisningen Der er efterhånden en del forskellige ma­te­ matiske skriveprogrammer til brug i mate­ matikundervisningen til hele skoleforløbet - og flere er på vej. Matematiske skri­ve­ programmerne kaldes CAS-programmer (Com­puter Algebra System). Nogle er be­ kostelige, mens andre er helt gratis at benytte. Matematiktilføjelse til Word Har man Microsoft Office 2007 eller en nyere version, kan man få regnet, løst ligninger og tegnet grafer. For at få Word til at regne, skal man hente en gratis »Add-in« på Microsofts hjemmeside, som skal installeres. Herefter har du under »tilføjelsesprogrammer« dine værktøjer i Word. Ved afgangsprøven kan eleverne nu med fordel benytte matematiske skri­ve­­pro­gram­ mer, regneark og geome­tri­pro­grammer. Ved afgangsprøven i ma­te­matik maj 2012 blev elever, der benyttede regneark belønnet. De slap for tastearbejde, da de fik regnearksfil udleveret.

GeoGebra GeoGebra er et matematikværktøj, som både kan arbejde med algebra og geometri. GeoGebra har modtaget flere internationale anerkendelser, og både europæiske og tyske undervisningspriser. GeoGebra er oversat til dansk og kan benyttes gratis på nettet eller downloades og installeres. GeoGebra kan nu også benyttes på iPad.

Prøv selv Tilføjelsesprogrammet Microsoft Mathe­ma­ tics til Word og OneNote Læs mere og download på: eksterntlink.dk/330

GeoGebra Læs mere på emu: eksterntlink.dk/327 Download gratis fra GeoGebras hjem­ meside: eksterntlink.dk/325

GRATIS KURSUSTILBUD 8. april 2013 kl. 13 – 16 på Danmarks Radio, Olof Palmes Allé 10, 8200 Aarhus N NØRD-Akademiet Bliv introduceret til NØRD-Akademiet og få konkret indhold til flerfaglige undervisningsforløb i naturfagene. NØRD-Akademiet tager udgangspunkt i de flerfaglige trinmål og indeholder videoklip med fascinerende demonstrationsforsøg, konkrete elevforsøg, spil, quizzer, lærerbaggrund mv. NØRD-Akademiet er DR’s nye satsning inden for skole-tv til naturfagene 7. – 9. klasse. NØRDAkademiet udvikles i samarbejde mellem DR, NTS-Centeret og en lang række lærere og elever, som er testpiloter på materialet. NØRD-Akademiet får sit eget univers på dr.dk/skole – DR’s undervisningsportal til grundskolerne, som nu tilbydes gratis til alle skoler. Kurset henvender sig til lærere i biologi, fysik/kemi og geografi 7. – 9. klasse Nørderne Emil og Kåre, Danmarks Radios Nørdredaktion er instruktører på kurset Tilmelding på ntsnet.dk/Nørd-Aarhus Tilmeldingsfrist 22. marts 2013

40

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012


Digitale

læremidler

g a f r u t a n

VIA CFU’s team for naturfag v/Kaare Øster

Digitale læremidler til halv pris - også til naturfagene Mangler din skole læremidler for bedre at udnytte de mange elektroniske muligheder? Sandsynligvis! Så læs med her: Der er penge at spare ved at benytte sig af statens centrale pulje på 500 mil­lio­ner kroner over tre år til indkøb af digitale lærer­mid­ler i naturfagene. I 2012 gælder det i: • Natur/teknik på 1.-6. klassetrin • Biologi, geografi og fysik/kemi på 7.-9. klasse • Naturfag og fysik/kemi i 10. klasse • (Herudover også dansk, matematik og engelsk – se boks nederst) Når året er omme, får din skole/kommune refunderet halvdelen af beløbet for de indkøbte læremidler, der alle skal være: • online-baserede • interaktive, så eleverne selv kan gøre noget • produceret til at anvende i læringsøjemed Ved interaktivitet forstås, at eleven skal have mulighed for at give input til læremidlet – og elevens input skal således kunne påvirke læremidlets udtryk og indhold. Den interaktive dimension skal være med til at understøtte elevens aktive læreproces og tilegnelse af faglig viden og færdigheder. Efterfølgende skal skolen/kommunen være med til at evaluere de digitale læremidler.

Værktøj

til evaluering af digitale læremidler Regeringen har i perioden 2012-2015 afsat i alt 500 millioner kroner til at styrke it i folkeskolen. I 2012 ud­møntes op til 50 mio. kr. fra puljen med fokus på digitale læremidler i fagene dansk, matematik, naturfag og engelsk. Læremiddel.dk har i samarbejde med Aarhus Universitet og KMD Education udviklet en vejledning i evaluering af digitale læremidler. Vejledningen kan hentes gratis på læremiddel.dk’s hjemmeside.

e rgi æ li d dlleer ai t m AF EVALUERING REMIDLER DIGITALE LÆ

AU

AARHUS UNIVERSITET

UDDANNELSE INSTITUT FOR (DPU) OG PÆDAGOGIK

Tilskudsberettigede læremidler • For at blive tilskudsberettiget skal det digitale læremiddel være målrettet fagene dansk, matematik, naturfaglige fag eller engelsk • Læremidlet skal være registreret i UNI•C’s online-katalog over digitale læremidler • Se listen over de mange læremidler, der allerede er godkendt som tilskudsberettigede på: materialeplatformen.dk

Læs mere på læremiddel.dk eller hent pjecen på eksterntlink.dk/361

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

41


Digitale

læremidler

sprog

VIA CFU’s team for fremmedsprog Charlotte S. Pedersen og Lisbeth Wagener

Bruger du sprogfagenes hjemmesider på viacfu.dk? På viacfu.dk’s sider for engelsk, tysk og fransk finder du en mængde idéer og en masse inspiration til din undervisning - heriblandt konkrete bud på den digitale udfordring

It i undervisningen kan gøre en forskel på mange felter. At fremme og støtte motivationen, når der skal læres og dygtiggøres i fremmedsprog, er et af dem. I forhold til fag­ ligheden kan digitale læremidler være med til at højne udbyttet, kreativiteten, kvaliteten og effektiviteten - hvis man ellers kan finde digitale læremidler, der tager højde for, at elever lærer og motiveres forskelligt, og som udfordrer elever på mange niveauer. På sprogfagenes hjemmesider har vi lavet menupunktet ’It & medier’. Her omtaler vi digitale læremidler og andre digitaliserede vinkler på sprogundervisningen.

til fremmedsprogsundervisningen. Siden er opdelt i emner og vil vokse med tiden. Alle er velkomne til at bidrage med gode bud på sådanne links. Jing – program til mundtlig respons eller mundtlige forklaringer Et eksempel på et super program til eva­ lue­ring, respons og gode eksempler. Med Jing installeret på computeren kan du give eleverne mundtlig respons på fx skriftlige afleveringer eller forklaringer på, hvordan diverse hjemmesider eller programmer kan

bruges. Man laver en lydoptagelse af sine kommentarer, samtidig med at der rettes eller klikkes på en side. Linket sendes til eleven, som efterfølgende i fred og ro derhjemme både kan se og lytte til det budskab, der gives. Læs mere på hjemmesiden!

Det finder du fx under ’It & medier’: It og Fælles Mål Se en skematisk oversigt over de steder i Fælles Mål, hvor it og digitale medier direkte nævnes. Fagportaler og undervisningsforløb På denne underside peger vi på en række muligheder for sprogundervisning med it. IWB i undervisningen Find idéer og inspiration til brugen af IWB i sprogundervisningen. Programmer og tjenester Her finder du forslag til motiverende og lettilgængelige programmer og tjenester samt kort omtale af, hvad programmerne kan bruges til. Film og levende billeder I fremmedsprogsundervisningen er det oplagt at inddrage film og levende billeder. På denne underside findes en række forslag til de mange tilgængelige muligheder. Nyttige links Her har vi samlet vores bud på nyttige links

42

Sprogfagene på viacfu.dk På viacfu.dk har hvert fag sin egen hjemmeside. Klik på ’fag’ i den grønne menu på viacfu.dk, eller gå direkte til dit fags side og vælg her ’It & medier’: viacfu.dk/engelsk viacfu.dk/tysk viacfu.dk/fransk

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012


Digitale

læremidler

g a f . HUM

VIA CFU’s team for de humanistiske fag v/Henrik S. Larsen

Prøveoplæg med filmklip At anvende filmklip i prøveoplæggene i historie, kristendomskundskab og samfundsfag er blevet langt lettere end tidligere. Brug af online filmklip er nu tilladt under prøven dr.dk/skole Første januar i år blev dr.dk/skole abonnementsfri. Det betyder, at blandt andet alle sitets 34 prøveoplæg kan benyttes gratis. Prøveoplæggene dækker fagene historie, kristendomskundskab og samfundsfag, og de lever alle op til prøvevejledningerne til de tre fag.

Filmklip er oplagte at bruge i fag som historie, kristendomskundskab og samfundsfag – både i den daglige undervisning og ved prøverne. Og selv om der er lang tid til forårets prøver, er det vigtigt allerede nu at orientere sig i forskellige materialer, hvor filmklip indgår. I vejledningerne til prøven i de tre fag står der bl.a.: Der må ikke indgå kildetyper, som

ikke indgår i opgivelserne, og som sådan ikke har været genstand for undervisning. Det vil sige, at du fx ikke må bruge filmklip i prøveoplæggene, hvis ikke du har brugt filmklip i sin daglige undervisning. På dr.dk/skole og på newsskole.dk kan du hente færdigproducerede prøveoplæg med filmklip.

newsskole.dk newsskole.dk har været betalingsfri, men fra 1. november 2012 skal den enkelte skole tegne et årsabonnement for at kunne bruge siden. I skrivende stund ligger der tre færdigproducerede prøveoplæg med filmklip på siden. Prøveoplæggene dækker samfundsfag, men skal bearbejdes for at leve op til prøvevejledningen i samfundsfag.

Flere filmklip Ud over dr.dk/skole og newsskole.dk findes også enkelte bogmaterialer med tilhørende dvd med filmklip, fx: Projekt Samfundsfag. Prøveoplæg - Gyldendal Liv og religion. Prøveoplæg - Gyldendal På vores hjemmeside kan du også læse mere om, hvordan du skaffer de gode filmklip. Gå ind på fagsiderne: - viacfu.dk/historie - viacfu.dk/kristendom - viacfu.dk/samfundsfag Her vælger du Inspiration til undervisningen > Prøveoplæg Internetbaserede hjælpemidler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har besluttet, at det fra og med skoleåret 2011/2012 skal være muligt at benytte internetbaserede hjælpemidler ved de skriftlige og mundtlige prøver for skoler, som ønsker det. Ligeledes vil skolerne ved de mundtlige prøver kunne benytte internetbaserede kilder i prøveoplæg. Adgang til internet ved prøverne forudsætter, at skolelederen gennem tilsyn og it-foranstaltninger sikrer, at eleverne ikke kommunikerer utilsigtet, og at de alene benytter hjælpemidler, som er fastsat for den enkelte prøve. Kilde: Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012. Ministeriet for Børn og Undervisning. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2011.

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

43


Digitale

læremidler

g a f PM

Pædagogisk konsulent Kirsten-Marie Kjær

Billedkunst i skolen – på nettet og på papiret Seks temabøger med tilhørende hjemmeside er en smuk og sammenhængende inspirationskilde til billedkunst fra de yngste til de ældste Billedkunst i skolen er et bud på et dejligt undervisningsmateriale, hvor billedkunstfaget bindes sammen fra indskoling til overbygning. Tanken er, at der arbejdes med de samme temaer, men med progression og øget sværhedsgrad jo ældre klassetrin, eleverne er på. Der er i skrivende stund udkommet en grundbog til indskolingen og to temabøger til eleverne med tilhørende lærervejledninger. I alt kommer seks temabøger til indskolingen og senere både til mellemtrin og overbygning. I bøgerne er der konkrete undervisningsforløb, hvor inspiration, progression og sammenhæng er nøgleordene. Bøgerne indeholder faglige opslag, der kan give den nye billedkunstlærer en hjælpende hånd, men har også ideer til den mere erfarne billedkunstlærer. Digitalt samspil Til bøgerne findes hjemmesiden billedkunstiskolen.dk. Her ligger billederne fra bøgerne i høj opløsning, og her er små videosekvenser med kunstnerportrætter, der præsenterer de udtryksformer, materialer og tanker, som hver kunstner arbejder med. Der er også film, der viser brug af de forskellige materialer, som man kan bruge i sin billedkunstundervisning. Disse små film giver god inspiration til billedkunstundervisning med fagligt indhold.

Materialet Billedkunst i skolen • Billedkunstiskolen.dk er under fortsat opbygning, men allerede nu ligger her mange gode ideer • Lån bøgerne på VIA CFU – book dem på viacfu.dk/333

44

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012


Udviklingsprojekt:

Digital formidling gi’r genial forståelse De digitale medier skal med, når kunsten og kulturarven skal opleves og forstås. Erfaringerne ændrer lærernes undervisningspraksis

Projektleder Rita Mogensen i midten omgivet af klasselærer Ingeborg Clausen (th.) og skolebibliotekar Kirsten Roslev (tv.)

I februar 2012 påbegyndte tre af lærerne til daværende 7.b på Østre Skole i Grenaa sammen med skolebiblioteket arbejdet med udviklingsprojektet ’Mobil læring i autentiske rum understøttet af mobiler, iPads og andre tablets’. Klassen har i grupper arbejdet med fire forskellige kulturelle ’rum’, nemlig Gammel Estrups historiske bygninger, Glasmuseets Ebeltofts installation ’Det kosmiske rum’, Museum Østjyllands gamle spinderi og Kolind Kirkes religiøse rum. Eleverne har lavet research på museerne og i kirken, hvor de har fået professionel

også som engelsklærer og pædagogisk itvejleder. Hun fortæller, at udbyttet har været stort både fagligt og socialt. - Vi har prøvet noget nyt og avanceret, som har virket. Eleverne har lært at arbejde sammen socialt og med de medier, de tit og ofte sidder alene med. Medier kan gøre dem ensomme, men her har de haft mulighed for socialt samarbejde og lært at tage ansvar for hinanden i gruppen, beskriver Rita Mogensen og uddyber: - Eleverne har brugt de sociale medier i en faglig sammenhæng. Vi har set eleverne arbejde på en anderledes måde, og de forestillinger om, hvad eleverne kunne få ud af det, er gået i opfyldelse. Deres engagement har været større end normalt. Vi har belyst tomme felter i deres videnslandskab og gjort noget ved det. Ukendte it-færdigheder er nu bekendte, og deres viden om historiske perioder og emner er nu faktuel viden hos dem.

sparring og guidning af museumsformidlere og præst. Undervejs har eleverne filmet og fotograferet med iPads og mobiler, hvorefter de har redigeret og bearbejdet deres optagelser. Resultaterne bliver tilgængelige via QR koder på museer og i kirke, så publikum og kirkegængere kan se og høre de forskellige produkter med smartphones: film, skuespil, billeder, hjemmeside, tegninger, tekst og musik. Socialt og fagligt udbytte Rita Mogensen er projektleder og deltager

Rasmus, Malik og Ida Marie med den færøske kunstner Tróndur Patursson ved indvielsen af Det kosmiske rum på Glasmuseet den 15. juni 2012

Fremtidig undervisningsmåde Klasselærer Ingeborg Clausen fortæller, at lærerteamet har oplevet store fordele ved at arbejde digitalt. - Vi har oplevet, at vi er blevet vejledere og koordinatorer, og vi har støttet eleverne i deres egne projekter. Brug af deres medier gør dem mere interesseret i skolearbejdet. Vi har oplevet eleverne på en anden måde i og med, at vi har inddraget deres kultur i undervisningen, siger hun og pointerer, at projektet også vil komme til at ændre de involverede læreres fremtidige praksis. - Denne arbejdsform er vores fremtidige undervisningsmåde. Eleverne nyder i den grad, at ansvaret lægges ud til dem og deres kompetencer angående selvstændigt arbejde styrkes væsentligt.

Mobil læring i autentiske rum understøttet af mobiler, iPads og andre tablets - et udviklingsprojekt på Østre Skole i Grenaa Udviklingsprojektet er foregået i samarbejde med Gammel Estrup - Herregårdsmuseet, Kolind Kirke, Glasmuseet Ebeltoft og Museum Østjylland Grenå. Det er støttet af midler fra Udviklingspuljen for Folke- og skolebiblioteker under Styrelsen for Bibliotek

og Medier. Deltagerne er elever fra sidste års 7.b på Østre skole, nu 8.z på Kattegatskolen i Grenaa, sammen med projektleder, engelsklærer og pædagogisk it-vejleder Rita Mogensen, dansklærer Ingeborg Clausen,

skolebibliotekar Kirsten Ros­ lev Larsen, kemi- og geografilærer Jørgen Jørgensen samt teknisk it-vejleder Rasmus Schjer Brink. Læs mere om projektet på rumrejser2012.dk

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

45


Musik i tide Tid til musikalsk vitaminindsprøjtning Tekst og foto: Karen Lund LMS, Levende Musik i Skolen

Halvdelen af landets kommuner har valgt at sikre musiklærerne et fagligt løft og deres elever store musikalske oplevelser ved at gøre professionelle skolekoncerter til et fast indslag på skoleskemaet. Koncertordningen hedder Musik i Tide og går ud på, at alle skoleelever i de tilmeldte kommuner skal til mindst én koncert om året. Koncerterne er alderstilpassede, og for at give den kulturelle oplevelse en faglig forankring følger der et specialudviklet un­ der­visningsmateriale med, som knytter an til Fælles Mål, og som kan være en in­spi­ ration til både musiktimer og andre fag. Genremæssigt spænder koncerterne næs­ ten så vidt, som fantasien rækker, med fo­­ kus på at give eleverne øjen- og øre­ åb­ nende oplevelser med de dele af det professionelle, danske musikliv, de næppe selv opsøger.

46

”Skolekoncerterne er som musikalske vita­minindsprøjtninger på skolen. Det per­ sonlige møde med de meget dygtige og en­ gagerede musikere skaber stor glæde blandt børnene og inspirerer dem til selv at spille.” Ingrid Sandal, Skallerup Friskole ”Det er vigtigt at give kulturen et løft i børns bevidsthed og at præsentere dem for forskellige musikudtryk, ikke net­ op den musik de selv ville vælge, men kon­ certer, som kan flytte dem i deres forståelse af musik, og vise dem musikkens utallige muligheder. Jeg har aldrig i mine snart 35 år i folkeskolen oplevet en dårlig skolekoncert, kun gode og fine oplevelser for både elever og lærere. En god fælles oplevelse gør godt i en skolehverdag, hvor alle har travlt med fag og skolearbejde.” Conny Cold, Dueholmskolen og kommunens ansvarlige på skolekoncertområde

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012


De professionelle skolekoncerter kan på in­g­en måde erstatte den gode, men træng­ te musikundervisning, men besøget af musikerne kan virke som en inspirerende vitaminindsprøjtning for både lærere og elever

Mødet med professionelle musikere er et hit hos både elever og lærere på skoler landet over. For opera, jazz og folkemusik kan både give gode oplevelser og bedre undervisning

LMS – Levende Musik i Skolen •er en landsdækkende, nonprofit orga­ nisation •arrangerer årligt koncerter for omkring 250.000 børn og unge •har som mål, at alle danske børn uanset geografi og opvækstbetingelser skal møde levende musik af høj kvalitet •er bakket økonomisk op af Ku­ lt­ur­ ministeriet og Kunstrådet op, så kom­ munerne kan få koncerterne til halv pris. Det koster derfor de samme 30 kroner pr. barn, uanset kommune og antal musikere •I de 19 kommuner, VIA CFU dækker, har foreløbig otte kommuner tilmeldt sig Musik i Tide, nemlig Thisted, Mor­ sø, Skive, Norddjurs, Aarhus, Odder, Sam­sø og Skanderborg •Kontakt LMS på 8619 4570 / lms@lms.dk •Læs mere på lms.dk og på viacfu.dk/musikitide

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

47


Nye prøver i naturfagene:

matematik

VIA CFU’s team for matematik v/ Ole Haubo Christensen

Med genindførelsen af den mundtlige gruppeprøve i matematik i 9. klasse for skoleåret 2012-2013, er der igen sat fokus på den mundtlige del af matematik Den mundtlige prøve i matematik er tilbage. Prøven kommer til udtræk i den naturfaglige del af ud-træksfagene. Det betyder, at hver tredje klasse kommer til prøve i mundtlig matematik. I 10. klasse vil der ligeledes være gruppeprøve i mundtlig matematik både i prøveform A og prøveform B. Den mundtlige prøve evaluerer de matematiske kompetencer, som ikke er mulige at

evaluere i den skriftlige del. Dette gælder også den mundtlige prøve i 10. klasse. Den mundtlige gruppeprøve i 9. klasse vil i sin form minde om den mundtlige prøve, der eksisterede frem til 2005. Indholdsmæssigt vil prøven dog være helt ny. Eleverne skal nu prøves i matematiske kompetencer og arbejdsmåder.

Kursus: Bliv klar til prøven På kurset ’Den mundlige prøve i matematik er tilbage’ gøres rede for alle forholdene omkring prøveafviklingen, og der fremstilles i fællesskab en række prøveoplæg, der lever op til kravene og giver et godt grundlag for bedømmelserne. Læs mere i kursusplanen på side 14.

De skriftlige prøver i matematik ændres der ikke ved i denne omgang.

Tilmelding på viacfu.dk/matproeve

viacfu.dk/matproeve På VIA CFU’s hjemmeside for matematik kan du blive opdateret om prøven, bestemmelser, kurser mv. Se viacfu.dk/matproeve På hjemmesiden finder du prøvebekendtgørelsen og den nye prøvevejledning, der beskriver hvordan prøverne skal afvikles. Du kan også læse mere om kurser og andet, der retter sig mod den mundlige prøve.

­

Matematikkonference:

Matematik – så det svinger Årets matematikkonference torsdag den 14. marts 2013 på Helnan Marselis Hotel i Aarhus tager også udgangspunkt i den mundlige dimission i matematikfaget. Her vil en række oplægsholdere give deres bud på, hvordan vi styrker eleverne i mundtlighed i faget. Gode oplæg til mundtlighed i undervisningen i hele skoleforløbet og ved den afsluttende prøve vil være omdrejningspunkt for dagen. Læs mere og tilmelding på viacfu.dk/mateva Se også kursusplanen side 15

48

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

viacfu.dk/mateva

- s Matematik å de r e g t svin


naturfag

VIA CFU’s team for naturfag v/ Kaare Øster og Ole Haubo Christensen

Der er lagt op til et tættere samarbejde mellem naturfagene. Med de flerfaglige trinmål i Fælles Mål 2009 blev samarbejde ikke kun oplagt, men pålagt. Næste trin er en fælles evaluering fra næste skoleår.

Læs med her og bliv klædt på til den nye prøve De nuværende 8. klasser bliver de første, der skal til den planlagte fællesfaglige naturfagsprøve. Følg med i udviklingen af den kommende prøve på kortlink.dk/bb5s. Her samler NTSnet aktuel viden om prøven. På VIA CFU’s hjemmesider for geografi, biologi og fysik/kemi kan du blive opdateret om rammer for fagene. Du finder bl.a. prøvebekendtgørelsen og prøvevejledning, der beskriver, hvordan prøverne skal afvikles. Se fanebladet ’Love og regler’ på fagenes hjemmesider. - viacfu.dk/biologi - viacfu.dk/geografi - viacfu.dk/fysikkemi På disse fagsider kan du også læse mere om kurser og andet, der retter sig mod den nye prøve.

Kurser & udviklingsarbejder • På kurset Flerfaglige trinmål – naturfag på tværs i 7. – 9. klasse den 14.-16. nov. 2012 og den 11.-13. nov. 2013 gives grundig introduktion til arbejdet med de flerfaglige trinmål i naturfagene og til prøven. Se kursusplanen side 16. • På kurset NØRD-Akademiet får du konkrete undervisningsforløb til en række af de flerfaglige trinmål i naturfagene. Se side 40 og 50 • NTS planlægger et udviklingsarbejde om udarbejdelse af eksemplariske prøvespørgsmål. Du har mulighed for at deltage i arbejdet. Læs mere på ntsnet.dk/prøve - og meld dig til ... Læs mere om prøven i artiklen ’Fællesfaglig naturfagsprøve’ på side 50

Naturfag i spil På årets naturfagskonference ’Naturfag i spil – tværfagligt samarbejde med fælles naturfagsprøve’ opdateres deltagerne i den nye naturfagsprøve. En række oplægsholdere giver deres bud på, hvordan vi fagligt og pædagogisk bliver klar til prøven, og fagkonsulent Keld Nørgård, MBU orienterer grundigt om rammer og bestemmelser. På konferencen vil der også være en omfattende udstilling af læremidler til naturfagsundervisningen. Læs mere og tilmeld dig på viacfu.dk/naturfagispil

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

49


§

Med indførelsen af Fælles Mål i 2009 blev der formuleret 13 fælles trinmål for henholdsvis to eller tre af fagene biolog, fysik/ kemi og geografi. I sammenhæng med folkeskolelovens § 5.1 er det derfor hensigten, at undervisningen på 7. – 9. klassetrin i disse naturfag skal have sammenhæng i fælles forløb i vekselvirkning med fordybelse i de enkelte fag. Den kommende fælles naturfagsprøve kalder derfor på et tæt samarbejde mellem fagenes lærere og deres muligheder for i praksis at gennemføre fælles undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder med naturfaglige problemstillinger, som belyses ved stofområder fra de enkelte naturfag på relevante tidspunkter. Meningsfulde helheder For at eleverne kan arbejde med meningsfulde, naturfaglige helheder, skal de enkelte fags lærere i tværfaglige perioder fleksibelt have mulighed for at understøtte elevernes læring, når det er aktuelt. Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis undervisningen i fælles naturfaglige emner/ problemstillinger foregår samtidigt, men adskilt i de enkelte fag, da eleverne således ikke får optimale muligheder for at skabe sig en helhedsforståelse af det aktuelle fokusområde. Det vil eksempelvis være relevant i et undervisningsforløb om atomkraft og stråling • at biologilæreren understøtter elevernes læring om DNA, mutationer osv. • at geografilæreren understøtter elevernes læring om energiproduktion, energi-

50

Fællesfaglig naturfagsprøve Keld Nørgaard, fagkonsulent i biologi, geografi og natur/teknik, Ministeriet for Børn og Undervisning

Fra skoleåret 2013/14 planlægges indført en praktisk-mundtlig fællesfaglig naturfagsprøve. Prøven vil være bunden og skal erstatte den nuværende afgangsprøve i fysik/kemi. De nuværende 8. klasser og deres naturfagslærere har således to skoleår til at forberede sig på prøven, som også bliver en gruppeprøve

forbrug, industrilokalisering osv. •  at fysik/kemilæreren kan understøtte elev­ernes læring om atomkerneprocesser m.m., når dette er aktuelt for elevernes forståelse – og ikke først næste dag eller næste uge. Ved at beskæftige sig med virkelighedsnære naturfaglige emner/problemstillinger i fællesnaturfaglige undervisningsforløb med vægt på helhed, får eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig de enkelte naturfags grundlæggende indhold i funktionelle sammenhænge, hvilket må formodes at have en stor motivationsgivende effekt og positiv læringseffekt. Undervisning med karakter af projektarbejde er i disse forløb oplagt. Fagenes kernestof En fælles naturfagsprøve vil på ingen måde mindske kravet til elevernes tilegnelse af de enkelte naturfags kernestof. Fælles naturfaglige undervisningsforløb vil – og skal – stille store krav til elevernes tilegnelse af fagenes kernestof, hvilket normalt bør blive opfyldt, da tilegnelsen bliver til i en funktionel og (for eleverne) meningsfuld sammenhæng. Men det stiller selvfølgelig nogle krav til lærerne, som skal bruge deres fag på en ny og anderledes måde. Dette kan måske have den positive konsekvens, at eleverne oplever naturfagene som fagområder, der for dem er vigtige for at kunne forstå og forholde sig til den omgivne omverden.

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

Supplerende digital prøve Den fællesfaglige naturfagsprøve vil blive suppleret af en digital udtræksprøve i enten biologi, fysik/kemi eller geografi. Mens den praktisk-mundtlige naturfagsprøve især skal prøve eleverne i at anvende de tilegnede kundskaber og færdigheder i forhold til virkelighedsnære naturfaglige problemstillinger med udgangspunkt i de fælles trinmål og andre relevante trinmål, så skal de supplerende digitale udtræksprøver især fokusere på forståelse af det udtrukne fags grundlæggende faglige begreber, processer, udvalgte metoder og sammenhænge, dvs. i den fag-faglige forståelse. Hvordan bliver den ny prøveform? Udformningen af prøven afventer bl.a. evalueringen af forsøg på området. Det er derfor i skrivende stund ikke muligt at orientere om en forventet kommende prøvebekendtgørelse, herunder hvilken prøveform der bliver aktuel.

Få flere detaljer om prøven med Læs Keld Nørgaards tekst i sin fulde længde på viacfu.dk/348


-Akademiet

Ole Haubo Christensen, pædagogisk konsulent v/VIA CFU og regionalkoordinator v/ NTS-Centeret

Mere end 150 lærere har på vegne af rigtig mange lærere og elever på få dage meldt sig som interesserede testpiloter til NØRD-Akademiet, DR’s nye satsning inden for skole-tv til naturfagene i de ældste klasser

Nørderne Emil og Kåre i aktion. Foto: DR

Naturfagslærere får snart en skræddersyet portal på DR’s hjemmeside med videoklip, quizzer, lærerbaggrund og meget andet til undervisningen. Det nye naturfaglige uni­­ vers’ mål er at motivere eleverne til na­ tur­videnskabelig og teknisk tankegang og interesse. Nørderne Kåre og Emil bliver de gennemgående figurer på NØRD-Akademiet. Testlærere En gruppe lærere, der alle underviser i et eller flere af naturfagene, er gennem efteråret testpiloter på NØRD-Akademiet. Testpiloterne deltager i et opstartssemi­ nar, hvor de naturvidenskabelige emner præ­senteres og udvikles, og de er med til at udvikle og afprøve undervisningsmaterialet i deres egne klasse. NØRD-Akademiet tager udgangspunkt i de flerfaglige trinmål, og i første runde af NØRD-Akademiet satser vi på at beskrive fire af målene. Da det i 2013 netop er 100 år siden, at Niels Bohr lancerede sin atommodel, bliver også Niels Bohr inddraget. De fire flerfaglige trinmål, som vil blive

behandlet i denne første runde af NØRDAkademiet er: • Krop og kost (flerfagligt trinmål for fy­sik/ kemi og biologi) •  Vand og liv - vandkredsløb (flerfagligt trin­mål for fysik/kemi, geografi og bio­lo­ gi) • Energi og samfund (flerfagligt trinmål for fysik/kemi, geografi) •  Kulstofkredsløb (flerfagligt trinmål for fysik/kemi, geografi og biologi) Til hvert tema beskrives en række un­ deremner med en lang række elevforsøg - emner, som også giver mulighed for projektarbejde. Nørderne Emil og Kåre tager sig af de mere spektakulære forsøg, som i de færreste tilfælde kan gennemføres med en almindelig skoleklasse. Demon­ strationsforsøgene skal være med til at fascinere og demonstrere, hvad temaet handler om. De efterfølgende elevforsøg dykker fagligt ned i temaets kernefaglighed. Hvilke spektakulære forsøg, nørderne vil præsentere, vil være en velbevaret

hemmelighed en rum tid endnu. NØRD-Aka­ demiet går i luften i foråret 2013.

NØRD-Akademiet

- retter sig mod undervisningen i fysik/kemi, geografi og biologi fag­fagligt og tværfagligt - bliver integreret med eget uni­ vers på dr.dk/skole – DR’s un­ der­visningsportal til grund­sko­ lerne, som nu tilbydes gratis til alle skoler - vil kunne bruges af alle lærere på dr.dk/skole - NTS-Centeret er tovholder på den pæ­ dagogiske del. Benny Lindblad Johansen og Harald Brandt, VIA læreruddannelsen i Aarhus er forfattere på lærervejledningen. - bliver lanceret på NTS-Centerets års­kon­ ference BIG BANG den 21.-22. marts 2013 og på Skolemessen i Århus 10.-11. april 2013 Se tilbud om gratis NØRD-kursus på side 40.

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

51


Den innovative udskoling VIA CFU er tovholder og projektansvarlig for projektet Innovation i Folkeskolingen i Region Midtjylland Projektleder Rune Overvad Schou giver her en kort status efter projektets første år Masser af entreprenante og innovative tiltag er allerede sat i søen rundt omkring på skolerne i Region Midt. Efter en god planlægningsperiode med mange positive tilkendegivelser om deltagelse i projektet, arbejder nu 13 pro­jektpartnere, herunder 11 kommuner, mål­rettet med at implementere innovation i un­dervisningen i udskolingen på mere end 30 af regionens skoler. Se de deltagende pro­ jektpartnere på projektets hjemmeside piif.dk. I samarbejde med skolerne har vi lavet individuelle kursusforløb for de enkelte skoler, så innovativ pædagogik og didaktik ikke bliver endnu et projekt ved siden af alt det andet, der skal arbejdes med, men i stedet bliver en integreret del af den daglige undervisning. Der er blandt andet tilrettelagt over 20 innovationscamp på skolerne, hvor eleverne skal arbejde sammen med lokale virksomheder, foreninger og organisationer. Netværk som udgangspunkt For at styrke skolernes og kommunernes arbejde med at udvikle og implementere innovation som et naturligt element i ud­ skolingen er samarbejde og netværk en nød­vendighed. Vi tilbyder derfor målrettet kompetenceudvikling til både undervisere og skoleledere. 25 udvalgte undervisere skal på Pioneruddannelsen i efteråret 2012, hvor de skal arbejde med, hvordan man kan arbejde med innovativ didaktik i praksis. Samtidig deltager 30 skoleledere i diplommodulet Ledelse af forandringsog udviklingsprocesser i offentlige orga­ni­ sationer. Modulet skal inspirere til, hvordan man som skoleleder kan bakke op omkring udviklingen af nye læringsformer på egen skole. Udover at være læringsforløb for deltagerne fungerer kompetenceudviklingsforløbene som regionale netværksgrupper for under­ visere og skoleledere, der arbejder med innovation i undervisningen i praksis. På denne vis udveksles erfaringer, som kan danne grundlag for yderligere udvikling af innovativ pædagogik, didaktik og ledelse.

52

Vil du være med?

Hvis du og din skole har lyst til at blive en del af projekt Innovation i Folkeskolen, kan det stadig nås! Det eneste krav, der er for deltagelse, er, at din kommune skal godkende deltagelsen i form af en partnerskabserklæring. Projektet løber de kommende to skoleår og afsluttes ultimo august 2014. Så har du lyst til at høre mere om projektet, eller har din skole lyst til at være med, så - læs mere på piif.dk - kontakt projektleder Rune Overvad Schou Rune Overvad Schou Projektleder, VIA CFU ruos@viauc.dk 87 55 28 09

Projekt Innovation i Folkeskolen Projektets overordnede mål er at styrke folkeskolens arbejde med innovation og entreprenørskab i undervisningen. Målgruppen for indsatsen er folkeskolens 7. - 10. klasser, deres undervisere og skoleledere. Innovation i Folkeskolen er støttet økonomisk af Region Midts Vækstforum og EU’s Socialfond.

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012


Skole-virksomheds-samarbejde:

caseweb.dk

Lad dine elever afprøve virkeligheden i laboratorier og på kontorer Med det såkaldte case-projekt kan du som underviser afprøve det anvendelsesorienterede arbejde med dine klasser. Med støtte fra Industriens Fond har Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro samlet undervisere og virksomhedsfolk i et treårigt projekt om samarbejdet mellem skoler og virksomheder, som indtil videre rummer 15 undervisningsforløb.

På internetportalen caseweb.dk kan du se undervisningsforløbene, som alle bærer på en rammefortælling og en autentisk problemstillingen fra en virksomhed. Der hører materialekasser med til forløbene. Læs artiklen om caseweb.dk af Ulla Ovesen, Konsulent Naturvidenskabernes Hus på eksterntlink.dk/caseweb

Sæt sammen med resten af verden

fattigdom på skemaet med konkurrencer, spil, filmproduktion, mobilquiz og meget mere

dr.dk/skole sætter fra den 25. november 2012 og en uge frem fattigdom på skoleskemaet. Det sker i forbindelse med den verdensomspændende kampagne Hvorfor fattigdom? - WHO Opvarte? - der på 60 forskellige tv-stationer med over 800 millioner mulige seere viser de samme programmer om fattigdom. Til kampagnen hører flere dansk supplementer, blandt andet et stort undervisningsmateriale om fattigdom og ulighed, som fokuserer på både national og global fattigdom. Det retter sig mod geografi og samfundsfag og kan findes dr.dk/skole Læs mere på dr.dk/skole/hvorforfattigdom

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012

53


{

øvrige Spot på CFU’s læremidler

Dansk i de ældste klasser Den sidste henrettelse - nu med pædagogisk vejledning til download Den 15-årige Niels Nielsen skal henrettes. Han er dømt for pyromani og for at have slået arrestchefens 5-årige søn ihjel med en sten. Der er interesser fra borgerskabets side og social indignation på spil. Denne historiske ungdomsroman fra 2010 er forholdsvis kort og letlæst. I den tilhørende vejledning peges på brug af Tom Kristensens klassiske digt ’Henrettelsen’ og den amerikanske sang ’Der er 25 minutter endnu’, idet kompositionen er en nedtælling til den dag, hvor den 15-årige dreng skal henrettes. Også Henrik Pontoppidan-tekster er nævnt i perspektiveringskapitlet, og der er gjort opmærksom på velegnede kunstbilleder. Artikler om Jesper Wung-Sungs prisbelønnede og efterhånden varierede forfatterskab er med som bilag. Book Den sidste henrettelse (NB: der kan også bookes en cd) på viacfu.dk/317 Hent vejledningen på viacfu.dk/doo Læs mere om Jesper Wung-Sung på viacfu.dk/332

Engelsk Mediepakke: Paranoid Park Paranoid Park er historien om den amerikanske teenager og skater Alex, som bliver draget mod Paranoid Park og de mere hardcore skatere, der hænger ud der. Her bliver han involveret i et tragisk dødsfald og står nu pludselig i en helt anderledes og stressende situation, hvor han har mere at kæmpe med end blot almindelige teenageproblemer. Paranoid Park lægger op til diskussion af en række aspekter af den amerikanske kultur, fx alder for erhvervelse af kørekort, high school-livet og skater-kulturen - også

54

i forhold til danske elevers skolegang og hverdag. Målgruppe: 8.-10. klasse Materialesæt: Best of Roald Dahl I kassen Best of Roald Dahl findes et udvalg af kendte og elskede bøger på engelsk, alle skrevet af Roald Dahl. Roald Dahls historier er moderne eventyr fulde af magiske hændelser, fantastiske væsener og med en klar skelnen mellem godt og ondt. Historierne og digtene er fulde af humor og overraskende momenter. Dahl leger med ord og rytme og har beriget sproget med en hel række selvopfundne ord. Målgruppe: 8.-10. klasse Kultursammenligning: Susan moves to Denmark Bogen handler om en lille udenlandsk pi­ ge og hendes familie, der skal flytte til Danmark. Bogen henvender sig først og fremmeste til børn, men bag i bogen er der afsnit til forældre om det danske kulturmøde. Mødet med Danmark og dansk kultur er anskueliggjort med tegninger og fortalt i et enkelt sprog for børn. Bogen sætter ord og begreber på dansk kultur og er oplagt til at sammenligne kulturer i engelsksprogede lande med egen kulturbaggrund. Målgruppe: fra 5. klasse Frilæsningsserie: Page Turners Page Turners er en serie frilæsningsbøger på engelsk for unge, svage læsere inddelt i 3 niveauer. Genrerne spænder fra action til romance, thriller, human interest med flere. I hver bog er der også et faktaafsnit, der

har forbindelse til historien. Desuden er der engelsk gloseliste, spørgsmål og svar. Der er gratis download af MP3 lydfiler til hele bogen samt arbejdsark. Målgruppe: Fra 7. klasse

Tysk

Eventyrlig læsning: Märchen für Kinder und Jugendliche Forlaget Huebers 4 små eventyrbøger Der Hase und der Igel, Die Bremer Stadt­ musikanten, Aladdin und die Wunderlampe og Sindbad der Seefahrer er fire gode bøger til læseoplevelser på tysk. Eventyrene er mere eller mindre kendte og flot illustrerede. De vigtigste ord er illu­ streret forrest i hver bog. Målgruppe: 6./7. klasse Letlæsningsserie Abenteuer in Berlin Letlæsningsserie i serien Teen Readers. Bogen er præget af elementær spænding og lægger op til, at læseren selv bestemmer handlingsforløbet. Læses bogen fælles på klassen, kan man lade eleverne på skift bestemme, hvordan handlingen skal gå videre. Bogen følger Lina og Lukas fra Frankfurt under deres besøg i den tyske hovedstad. In­tet bliver som forventet, da en harmløs sten­figur af en kat pludselig viser sig at ha­ve magiske kræfter. Underlige ting sker, mens nogle af Berlins seværdigheder be­ søges. Målgruppe: 8.-10. klasse


Fransk Læs fransk: Le secret de Louise Bogen handler om den tyske pige Anne, der studerer i Bordeaux. Hun finder en hem­ melig dagbog tilhørende Louise, og sam­men med sin ven Luc føres de via dagbogens optegnelser på spændende even­­tyr. Ud over gængst ordforråd indeholder bogen afsnit om fransk geografi og kultur og go­ de opgaver, der går på tekstforståelse og lytning samt opgaver i den elementære franske grammatik. Målgruppe: Efter 1 års franskundervisning

Naturfag

Nye klassesæt og tilhørende materialesæt VAND-Akademiet - for vandnørder i 5. og 6. klasse Nyt gratis undervisningsmateriale målrettet natur/teknik-undervisningen i 5.-6. klasse udviklet af Aarhus Vand. Vand-Akademiet består af elevbog, lærervejledning og mate­

rialesæt med diverse forsøgs­ materialer. Materialesæt med lærervejledning og elevbog i klassesæt kan lånes gennem VIA CFU. For skoler i Aarhus indgår også besøg på vandværk og renseanlæg. Læs mere og download elevbog og lærevejledning på Aarhus Vands hjemmeside på eksterntlink.dk/319 Målgruppe: Natur/teknik 5.-6. klasse og specialundervisning Rumfart Bog og tilhørende materialesæt I Rumfart fortælles om rumfartens udvikling fra Sputnik i 1957 til rumkapløbet, rejsen til Månen, Mars og de ydre planeter og fremtidens rumfart. Herudover er der afsnit om den internationale rumstation ISS, rumvandringer, Hubble rumteleskopet, rum­ skolen, hvor en dansker træner, den danske raket Heat-1X og Kennedy Space Center. Kan bruges i klasseundervisning eller som faglig læsning. Materialesættet indeholder inspirations­ bø­­ ger, rumfartsmodeller og byggesæt til brug i forbindelse med emnearbejde om rumfart, planeterne, solsystemet, plakat over planeter i solsystemet i korrekt størrelsesforhold, astronautmodeller, rum­ færgemodeller, Lego City Rumfærge og Lego City Rumfartcenter. Målgruppe: natur/teknik, dansk, faglig læsning 2.-4. klasse, specialundervisning. Lix 18 Nutrition & Food Fight To spil om sund ernæring og madens vej gennem kroppen. Hvordan bliver maden nedbrudt? Hvilken betydning har de forskellige vitaminer og mineraler? - Og hvorfor er det vigtigt at spise sundt? Følg med Nutrition madens vej gennem

vores fordøjelsessystem – kan bruges i na­ tur/teknik, biologi, hjemkundskab og idræt. 1: Nutrion Består af spilleplade: kæmpestor men­ne­ ske­figur, 10 æsker med 600 spørgsmål om kost og ernæring, samt Super Food kort og 6 spillebrikker (kegler) I spillet skal eleverne svare på spørgsmål om forskellige næringsmidler og kroppen. Der er 600 spørgsmål med forskellige valgmuligheder til hvert spørgsmål. Ved rigtigt svar rykker eleven det antal øjne frem, som kortene viser. Undervejs kan man lande på et Food Fight felt og skal så dyste om det Super Food kort, der har den bedste ernæringsværdi. Målgruppe: - fra 5. klasse 2: Food Fight Består af 12 Food Fight spil–frugter og 12 Food Fight spil–grøntsager. Spillet kan spilles på forskellige niveauer, fx som de gamle ’bilkort’: Hvem har den stærkeste frugt eller grøntsag? Eleverne skal slå hinanden på vitaminer, mineraler m.m. For de yngste elever kan der spilles om, hvem der hurtigst kan fortælle, hvad frugten eller grøntsagen hedder. Food Fight spillet kan også bookes separat. Målgruppe: Fra 0. klasse

Indskolingen Nyt materialesæt Træn 120 hyppige ord Så kan der hoppes, klaskes og spilles med terning, når de 120 hyppigste ord skal trænes. Lækre og skridsikre gulvplader, sto­re skumterninger og vægspil med far­lige figurer er en del af materialesættet Hyppige ord. Til materialet medfølger to lærerhæfter med mange idéer til forskellige aktiviteter. Disse hæfter kan downloades fra viacfu. dk/danskindskoling > Inspiration til undervisningen > Tematiske og faglige undervisningsforløb

55


KURSUSPLAN ››››››››››››››› 56

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2012


kursusplan for undervisere i grundskolen Nr. 2 路 Oktober 2012

viacfu.dk/aktuellekurser

CFU-kurser 2012-2013


Kontakt

Om kurserne

TELEFON

Tilmelding til CFU’s kurser i skoleåret 2012/2013

Omstilling til alle funktioner ...........................................87 55 27 00 Telefontid Mandag - torsdag ...............................................................9.00 - 15.00 Fredag .................................................................................9.00 - 14.00 Når omstillingen er lukket: Benyt venligst direkte numre - se viacfu.dk > om CFU Informationsafdelingernes åbningstid Mandag - torsdag ..............................................................9.00 - 16.00 Fredag ................................................................................9.00 - 14.00 Fleksibel åbningstid Grupper kan i Informationssamlingen aftale besøg, der går ud over alminde­lig åbningstid. Kontakt afdelingen eller konsulenten for fagområdet for en aftale.

ADRESSER VIA Center for Undervisningsmidler · Herning A.I. Holms Vej 97, 7400 Herning VIA Center for Undervisningsmidler · Aarhus Halmstadgade 2, 8200 Aarhus N

Du kan tilmelde dig online på viacfu.dk/kurser. Bemærk, at der i år ikke er en fast dato for sidste frist for tilmelding. Se under det enkelte kursus, hvornår sidste frist er. Alle CFU’s kursusgebyrer er inklusiv forplejning og evt. materialer, men eksklusiv moms.

Optagelse og afslag Ved online tilmelding får du en autogenereret svarmail, som bekræfter, at vi har modtaget din ansøgning. Bemærk, du er ikke optaget på kurset, før du modtager en bekræftelse fra kursusadministrationen. Denne bekræftelse udsendes via mail, så det er en god idé at meddele os evt. ændringer i mail og arbejdssted. Er du i tvivl, er du velkommen til at ringe til kursusadministrationen for at få en status. Beslutningen om gennemførelse vil normalt foregå omkring 1 til 2 måneder før kursets afvikling. Du vil straks efter sidste frist for tilmelding, modtage besked om gennemførelse eller aflysning. Der er ofte ledige pladser på de kurser, vi vælger at gennemføre, så vær opmærksom på, at du kan tilmelde dig online indtil 14 dage før kurset. Er du senere ude end 14 dage før, ring da til kursusadministrationen for at få hjælp med tilmeldingen. Tilmelding til CFU’s kurser er bindende.

Afbud

E-mail: cfu@viauc.dk

Det er skolen der har købt pladsen på kurset. Den kan overdrages til en kollega i tilfælde af, at du selv bliver forhindret. Ring til vores kursusadministration for at melde afbud/oplyse, hvem der kommer i stedet. De fleste kurser er pålagt et deltagergebyr. Dette gebyr opkræves under alle omstændigheder.

KURSUSSEKRETARIAT

Forslag til nye kurser Tina Agesen-Pagh tap@viauc.dk 87 55 27 04

Else G. Jensen ejen@viauc.dk 87 55 28 08

Sandra Jensen saje@viauc.dk 87 55 27 61

Jytte Rohde jyro@viauc.dk 87 55 28 12

Du er altid velkommen til at indsende idéer til nye kurser, samt rekvirere kurser direkte til skolen/kommunen. Benyt evt. kataloget til at få idéerne. Kontakt kursusadministrationen eller henvend dig til den faglige konsulent, der har med området at gøre. Tilbuddet gælder også, hvis I skal have hjælp til afholdelse af en pædagogisk dag på skolen. Se konsulentoversigten på næste side.

viacfu.dk/minekurser FERIELUKNING 2012/13 Juleferie Vinterferie Påskeferie Sommerferie

22. december 2012 - 1. januar 2013 11. - 15. februar 2013 25. marts - 1. april 2013 Uge 28, 29, 30 og 31

Har du oplyst os dit brugernavn til UNI-login, kan du gå direkte til de kurser, du er optaget på. Her kan du finde deltagerliste og alle andre praktiske oplysninger. Har du ikke et UNI-login, kan du logge på med den mailadresse, du oplyste ved tilmeldingen. Bemærk: KUrset er først synligt på »Mine kurser« når du har modtaget en bekræftelse

Se også CFU’s kalender på viacfu.dk

2

VIA Center for Undervisningsmidler · Kursusplan · reflex 2·2012


Konsulenter og ledelse Dansk indskoling

Fremmedsprog

It og medier

Marianne S. Pedersen

Lisbeth Wagener lw@viauc.dk 87 55 27 21

Peter Søgaard

mspe@viauc.dk 87 55 27 16

Dansk mellemtrin Idræt Med Skolen I Biografen

Geografi, historie, kristendomskundskab og samfundsfag

Specialundervisning

Helle Rahbek

Henrik S. Larsen

hera@viauc.dk 87 55 27 17

hsla@viauc.dk 87 55 27 65

Dansk mellemtrin Dansk indskoling Idræt

Natur/teknik, biologi, historie, samfundsfag

Sara Sejrskild

jers@viauc.dk 87 55 27 19

sara@viauc.dk 87 55 28 48 Dansk udskoling

Finn Bangsgaard fb@viauc.dk 87 55 27 64

Dansk udskoling Skolekoncerter

Hanne Schriver hasc@viauc.dk 87 55 28 25

Jens Rahr Schmidt

Naturfag, humanistiske fag Internationalisering Skolemessen

Kaare Øster kaos@viauc.dk 87 55 28 28 Matematik Fysik/Kemi Natur/teknik

Ole Haubo Christensen oleh@viauc.dk 87 55 28 10

Dansk udskoling Internationalisering Kristendomskundskab

Matematik, Fysik/Kemi Geografi

Kurt Thybo

Søren Østergaard

kth@viauc.dk 87 55 27 18 Dansk som andetsprog Innovation · UEA Specialpædagogik

Anny Overgaard aov@viauc.dk 87 55 27 23

soe@viauc.dk 87 55 27 22 Praktisk musiske fag Kulturprojekter

Kirsten-Marie Kjær kmk@viauc.dk 87 55 27 20

peso@viauc.dk 87 55 27 82

Linda Kolling Pedersen lkpe@viauc.dk 87 55 28 33

Kommunikation

Lotte Svane Strange Petersen losv@viauc.dk 87 55 28 37

Innovation i Folkeskolen

Rune Overvad Skibelund Schou ruos@viauc.dk 87 55 28 37

Lennart Svensson Centerchef 87 55 27 02 ls@viauc.dk

Poul Mortensen Afdelingsleder 87 55 27 03 pmo@viauc.dk

Søren Grosen Afdelingsleder 87 55 28 15 sg@viauc.dk

Fremmedsprog

It og medier

Ebbe Raun

Charlotte S. Pedersen

Peter Bak-Jensen

Afdelingsleder

csp@viauc.dk 87 55 27 67

pbak@viauc.dk 87 55 27 81

87 55 27 80 er@viauc.dk

VIA Center for Undervisningsmidler · Kursusplan · reflex 2·2012

3


Kursusplan 2012-2013 Dansk indskoling Fed fiktion fra første færd . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Skrivelyst og fortælleglæde . . . . . . . . . . . . . . 5 Stavning i indskolingen . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Læsning II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Fra skodklasse til stjerneklasse . . . . . . . . . . . 6 Hjælp - vi skal have en 1. klasse . . . . . . . . . . 6 Inspirationseftermiddage . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Fremmedsprog Inspiration til din undervisning i engelsk . . . . . 12 Tysk ungdomskultur - belyst gennem filmen Leroy . . . . . . . . . . . . . 12 Inspiration til din undervisning i tysk og fransk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Engelsk - og elever med særlige behov . . . . . . 12 IWB og tysk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Dansk mellemtrin Animationsfilm i undervisningen . . . . . . . . . . . 8 Genrepædagogik - dansk på mellemtrinnet . . . 8 Skriv op og ned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Inspiration til din undervisning i dansk på mellemtrinnet . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Dansk som andetsprog Inspiration til din undervisning i dansk som andetsprog . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Fælles Mål for dansk som andetsprog . . . . . . 13

Naturfag Flerfaglige trinmål - naturfag på tværs i 7. - 9. klasse . . . . . . . . . 16 Natur/Teknik 1. - 6. klasse . . . . . . . . . . . . . . . 16 Naturens kredsløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Studietur til energiøen Island - verdens måske første brintsamfund . . . . . . . 17 Studietur til fagmesse for naturfag - ASE 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Naturfag i spil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Historie · Kristendomskundskab · Samfundsfag Inspiration til historieundervisningen på mellemtrinnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Internationalisering eTwinning - lærende fællesskab for skoler i Europa . . . . . 18

Matematik IWB og matematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Specialundervisning i matematik, 3 dage . . . . 14 Den mundtlige prøve i matematik er tilbage . . 14 Bevægelse i matematik . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Specialundervisning i matematik . . . . . . . . . . 14 Matematik i indskolingen . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Matematik - så det svinger . . . . . . . . . . . . . . . 15 Inspiration til din undervisning . . . . . . . . . . . . 15

Pædagogiske temaer Inspiration til din undervisning i specialundervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 En online håndsrækning til it-rygsækken . . . . . 19 Coaching i samtalen I . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Coaching i samtalen II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Inspiration til din undervisning i innovation . . . 20

Dansk udskoling Årets prøver i dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 LOC og de syv dødssynder . . . . . . . . . . . . . . . 9 Mobilen i danskundervisningen . . . . . . . . . . . 9 Danskforløb med brug af iPad . . . . . . . . . . . . 9 Dansk med de store 2013 - Aarhus . . . . . . . . 9 Inspiration til din undervisning i dansk . . . . . . 10 Prøverne i maj 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Fra Blockbuster til biblioteket? . . . . . . . . . . . . 10 De store læser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4

VIA Center for Undervisningsmidler · Kursusplan · reflex 2·2012

It og medier IWB grundkursus - kom i gang med IWB . . . . . 15

Mine kurser - dialogforum . . . . . . . . . . . . . . . 20


Humanistiske fag DANSK indskoling

Pædagogiske konsulenter Sara Sejrskild • Marianne S. Pedersen

n n Fed fiktion fra første færd Kurset giver vinkler på, hvordan der kan arbejdes med litteratur lige fra skolestart Med udgangspunkt i ny forskning og med Fælles Mål i baghånden præsenteres bud på, hvordan arbejdet med at udvikle elevernes fiktionskompetence kan praktiseres i den første danskundervisning. Der præsenteres ny god børnelitteratur i forskellige genrer og vi kommer ind på dialogisk oplæsning samt Cooperative Learning. Målgr. Lærere, der underviser i dansk i indskolingen samt børnehaveklasseledere. Pris 975 kr.

Kursusnummer CFU13005 Tid 18. marts 2013 kl. 9 - 16 Instr. Lærebogsforfatter Trine May, Valby Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 19. februar 2013 Kursusnummer CFU13006 Tid 19. marts 2013 kl. 9 - 16 Instr. Lærebogsforfatter Trine May, Valby Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 18. februar 2013

n n Skrivelyst og fortælleglæde

Skrivevejen ind i læsningen

For at knække skriftsprogets kode skal eleven forstå, at der er en sammenhæng mellem lyd og bogstav. Den opdagende skrivning lader børnene opdage skriftens lydprincip ved at de selv eksperimenterer med at skrive. I skriveprocessen arbejder de funktionelt med det fonologiske princip og skriver sig dermed ind i læsningen. At lade skrivning være første vej ind i skriftsproget baner således vejen for læsningen. Målgr. Pris

Børnehaveklasseledere, dansklærere i 1. - 2. klasse 975 kr.

n n Stavning i indskolingen

Stjerneskud - modelskrivning og meningsfuld staveundervisning i indskolingen Målgr. Pris

Dansklærere i 1.- 3. klasse og specialundervisningslærere 475 kr.

Kursusnummer CFU13002 Tid 7. marts 2013 kl. 13 - 16 Instr. Lærer,cand.pæd. forfatter af fag og skønlitteratur Grete Wiemann Borregaard, København K Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 6. februar 2013

n n Læsning II Læsning er mere end afkodning - læsning i begynderundervisningen Formålet med kurset er at videreføre de tanker, der blev præsenteret på Læsning I. På kurset vil der blive sat fokus på, at læsning er mere end afkodning. Hvordan flytter vi fokus fra afkodning til læseforståelse? Præsentation af forskellige forståelsesstrategier - faglig læsning og skrivning i indskolingen samt litteratur pædagogik i indskolingen. Målgr. Foruds. Pris

Børnehaveklasseledere og dansklærere i indskolingen At man har deltaget i Læsning I 3.050 kr.

Kursusnummer CFU13026 Tid 27. og 28. februar 2013, begge dage kl. 9 - 15 Instr. Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tid 11. april 2013 kl. 9 - 15 Instr. Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 25. januar 2013

Kursusnummer CFU13003 Tid 17. januar 2013 kl. 9 - 15 Instr. Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 17. december 2012 Kursusnummer CFU13004 Tid 14. januar 2013 kl. 9 - 15 Instr. Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeldingsfrist: 14. december 2012

VIA Center for Undervisningsmidler · Kursusplan · reflex 2·2012

5


n n Fra skodklasse til stjerneklasse

 At inspirere deltagerne til at udvikle egen klasse til en stjerneklasse Indholdsbeskrivelse: - D  a 6. a skiftede fra at være ”skolens værste klasse” til at være ”skolens bedste klasse”. - En stjerneklasse fødes. - Klasseledelse. - Anerkendelse frem for fejlfinding. - Ro i klassen. - Klassemøder. - Spilleregler i en mobningsfri stjerneklasseklasse. - Skole-hjem samarbejde med trivsel på programmet. - Kurset afsluttes med, at kursisterne i små grupper laver handleplaner for egne klasser. Målgr.: Lærere og pædagoger i indskolingen, lærere i 3.-5.klasse og specialundervisningslærere Pris 875 kr. Kursusnummer CFU13810 Tid 12. marts 2013 kl. 9 - 15 Instr. Jens Møller Andersen, Odense SV Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist 12. februar 2013

n n Hjælp - vi skal have en 1. klasse Teoretisk overblik, en masse praktiske ideer, inspiration, lyst og en fælles referenceramme. Du og din teammakker får med dette kursus et solidt, fælles grundlag og et velfungerende afsæt for arbejdet med jeres kommende 1. klasse. Modul I: 4 kursusdage Arbejdsform: Oplæg, gruppearbejde, diskussion og erfaringsudveksling. Alle dage også udstilling af både faglige og tværfaglige læremidler til begynderundervisningen. - Tilbud om deltagelse i en lukket konference i SkoleKom. - Udlevering af omfattende mappe med inspirationsmateriale til arbejdet med 1. klasse. 1. kursusdag: Velkomst v/pæd. konsulent Marianne Skovsted Pedersen ”Godt begyndt er halvt fuldendt”- om trivsel i indskolingen v/selvstændig pædagogisk konsulent og hovedunderviser på UC Lillebælts AKT- uddannelser Jens Møller Andersen, Odense Børn møder i skolen med vidt forskellige udviklede potentialer. Det afspejles i deres kompetencer. Nogle er helt sikre på deres evner og kvaliteter og stiller krav om udfordringer. Andre har hele livet igennem været nødt til at spille op til omgivelserne for at få informationer om, hvad der i de enkelte tilfælde forventes af dem. Dagen vil sætte fokus på de enkelte elevers vidt forskellige kompetencer med henblik på etablering af et læringsrum, der kan tilgodese, stimulere og udfordre hver enkelt. Nøgleord: Inklusion, klasserumsledelse, klassekultur, elevernes sociale kørekort, skole/hjem samarbejde, klassemødet og konflikthåndtering.

6

2. kursusdag: Anerkendende læse- og skriveundervisning v/ freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup Målet for denne dag er, at deltagerne får ideer til og baggrundsviden for at skabe et godt rum for børns væren og læren i dansk de første skoleår. At styrke deltagernes faglige indsigt og kompetencer i arbejdet med at tilrettelægge aktiviteter og undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i det enkelte barns læring og samtidig fører frem mod bindende trinmål. Eller: Matematik i 1. kl. med plads til alle! v/lærer og lærebogsforfatter Carsten Hedegaard, Esbjerg Få gode råd til arbejdet med bl.a. faglig læsning. Faglig læsning er blevet den ”nye regnemaskine” for eleverne i deres forsøg på at løse de matematiske problemstillinger. Hvorfor og hvordan kan vi fremme den undersøgende og eksperimenterende arbejdsform? Hvordan kan vi på en god og hensigtsmæssigt måde arbejde tværfagligt i 1. klasse? 3. kursusdag Hvad er portfolio – og hvordan kommer man i gang? v/lærer Anni Hensel Det kræver sin mand/kvinde at dokumentere og evaluere hvert eneste barn i en klasse. I den forbindelse kan portfolio og logbog være nyttige redskaber. Der er både tale om en undervisningsstrategi for læreren og en læringsstrategi for eleven (”at lære at lære”). Dagen tager udgangspunkt i Årsplans-træet, hvor eleverne aktivt inddrages i årsplanlægningen. Ro, rum og rammer - om at skabe et godt undervisningsmiljø i de første skoleår v/pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen Eftermiddagens oplæg handler om, hvordan der i praksis kan sættes rammer og skabes strukturer i dagligdagen, så alle i videst muligt omfang får de bedste betingelser for trivsel og læring. Bl.a. inddrages elementer fra Læringsstile, Mange intelligenser og Cooperative Learning. 4. kursusdag Materialevejledning og årsplanlægning i dansk v/pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen Materialevejledning og årsplanlægning i matematik og naturfag v/pædagogisk konsulent Ole Haubo Christensen Herefter konkret årsplanlægning for det kommende skoleår. Modul II - internatophold på DanParcs Søhøjlandet i Gjern d. 28. – 29. oktober 2013: Erfaringsudveksling om skolestartforløbet, opfølgning med instruktørerne fra kursusdagene i modul I og forskellige oplæg i workshops. Modul III Inspirationsdag på CFU Herning den 9. april 2014 kl. 9.00 -14.00 for kursister på kursus CFU13030 og på CFU Aarhus den 7. april 2014 kl. 09.00 – 14.00 for kursister på kursus CFU13031, CFU13032 og CFU13033. Hør de andres erfaringer, begynd på årsplanlægningen i jeres team og få bestilt materialer til 2. klasse. CFU’s pædagogiske konsulenter og bibliotekarer vil være til rådighed med vejledning og hjælp. Inspirationsdagen vil desuden indeholde præsentation af relevante lærebøger, konkrete og supplerende materialer. Målgruppen: Kommende lærerteam i 1. klasser, både matematik- og dansk­ lærere, børnehaveklasseledere samt klassepædagoger i 1. klasser. Team og lærere/pædagoger fra samme skole vil blive prioriteret ved optagelsen på kurset! Pris: 5600 kr.

VIA Center for Undervisningsmidler · Kursusplan · reflex 2·2012


Kursusnummer CFU13030 Tid 3. - 7. juni 2013, alle dage kl. 9 - 15/16 Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tid 28. oktober 2013 kl. 9:00 - 29. oktober 2013 kl. 15:30 Sted DanParcs Søhøjlandet, Lille Amerika 10, Gjern Tid 9. april 2014 kl. 9 - 14 Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 1. maj 2013 Kursusnummer CFU13031 Kun for dansklærere Tid 27.- 30. maj 2013, alle dage kl. 9 - 15/16 Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tid 28. oktober 2013 kl. 9:00 - 29. oktober 2013 kl. 15:30 Sted DanParcs Søhøjlandet, Lille Amerika 10, Gjern Tid 7. april 2014 kl. 9 - 14 Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 1. maj 2013 Kursusnummer CFU13032 Tid 10. - 13. juni 2013, alle dage kl. 9 - 15/16 Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tid 28. oktober 2013 kl. 9:00 - 29. oktober 2013 kl. 15:30 Sted DanParcs Søhøjlandet, Lille Amerika 10, Gjern Tid 7. april 2014 kl. 9 - 16 Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 1. maj 2013 Kursusnummer CFU13033 Tid 17. - 20. juni 2013, alle dage kl. 9 - 15/16 Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tid 28. oktober 2013 kl. 9:00 - 29. oktober 2013 kl. 15:30 Sted DanParcs Søhøjlandet, Lille Amerika 10, Gjern Tid 7. april 2014 kl. 9 - 16 Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 1. maj 2013 Bemærk: Kursusnummer CFU13031 har kun dansklærere som målgruppe i modsætning til de tre øvrige opslag, hvor kurset har både dansk- og matematiklærere og børnehaveklasseledere som målgruppe.

n n Inspirationseftermiddage Kom selv eller tag dit team eller fagudvalg med til vores inspirationsdage for lærere. På dagen får du mulighed for: At se fagets nyeste materialer At få inspiration til årsplanen At få rådgivning og vejledning om læremidler At få hjælp til at søge og booke materialer til din undervisning Personale fra vores samlinger vil sammen med en eller flere af fagets pædagogiske konsulenter være til stede og blande korte oplæg med ”åben tid”. Her kan du fordybe dig i eller få hjælp til det, der er vigtigst for netop dig - og din undervisning. Nedenfor kan du se, hvornår netop dit fag er på programmet, og hvor det foregår.

Dansk 1. - 2. klasse Målgr. Pris

Dansklærere i 1. - 2. klasse Kurset er gratis

Kursusnummer CFU13027 Tid 6. maj 2013 kl. 13:00 - 16:30 Instr. Pæd. konsulent Sara Sejrskild, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler i Aarhus N, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 5. april 2013 Kursusnummer CFU13028 Tid 16. maj 2013 kl. 13:00 - 16:30 Instr. Pæd. konsulent Sara Sejrskild, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 16. april 2013

Inspirationsdag for børnehaveklasseledere Medbring gerne en aktivitet, ide, sang eller andet fra hverdagen til fælles erfaringsudveksling. Målgr. Børnehaveklasseledere og pædagoger, der har deres gang i børnehaveklassen Pris Kurset er gratis Kursusnummer CFU13029 Tid 21. marts 2013 kl. 9 - 13 Instr. Pæd. konsulenter Maroianne Skovsted Pedersen og Sara Sejrskild, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 21. februar 2013

Dansk i indskolingen Målgr. Pris

Pædagoger og lærere, der arbejder med dansk i 0.- 2.klasse Kurset er gratis

Kursusnummer CFU13016 Tid 1. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Sted Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeldingsfrist: 2. april 2013 Kursusnummer CFU13017 Tid 2. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 2. april 2013

VIA Center for Undervisningsmidler · Kursusplan · reflex 2·2012

7


DANSK mellemtrin Pædagogiske konsulenter Helle Rahbek • Sara Sejrskild

n n Animationsfilm i undervisningen

På dette kursus vil du lære, hvordan du nemt kan lave små animationsfilm med playmobil eller andre relevante rekvisitter. Der indledes med et oplæg om animationsfilm samt en introduktion til de værktøjer, der skal anvendes. Herefter producerer kursisterne selv en animationsfilm lige fra ideudvikling og udarbejdelse af storyboard til færdig film uploadet til Youtube eller Skoletube. På CFU kan du låne en kasse med udstyr til at lave små animationsfilm med eleverne. I kassen er der kameraer, programmer og vejledninger til, hvordan du kommer i gang. Målgr. Foruds. Pris

Lærere i indskolingen og på mellemtrinnet Alm. It-håndværksmæssige færdigheder 500 kr.

Kursusnummer CFU13411 Tid 21. marts 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Peter Søgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 21. februar 2013

n n Genrepædagogik

- dansk på mellemtrinnet

- i teori og praksis

På kurset introduceres til den systemisk-funktionelle lingvistiks teori om sprog og tekster. Med udgangspunkt heri vises og afprøves undervisningsaktiviteter med fokus på sprog, læsning og skrivning rettet mod danskundervisningen på mellemtrinnet. Målgr. Pris

Dansklærere på mellemtrinnet 825 kr.

Kursusnummer CFU13034 Tid 14. marts 2013 kl. 9 - 15 Instr. Mette Vedsgaard Christensen, Aarhus N Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 14. februar 2013 Kursusnummer CFU13035 Tid 12. marts 2013 kl. 9 - 15 Instr. Mette Vedsgaard Christensen, Aarhus N Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeldingsfrist: 12. februar 2013

8

n n Skriv op og ned

- Om skriftlig fremstilling på mellemtrinnet

På mellemtrinnet er eleverne som regel kommet godt i gang med at skrive. Nu handler det om at få opmærksomhed på skriftsprogets forskellige byggeklodser, så eleverne lærer at skrive mere varieret og præcist - og at blive bevidst om teksters forskellige udtryk. Sproglæren skal kobles til genrelæren, så eleverne oplever sproglæren som meningsfuld og funktionel. Målgr. Dansklærere på mellemtrinnet, specialundervisningslærere og læsevejledere Pris 975 kr. Kursusnummer CFU13022 Tid 30. januar 2013 kl. 10 - 15 Instr. Lektor i dansk Elsebeth Otzen, Værløse Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 20. december 2012

n n Inspiration til din undervisning i

dansk på mellemtrinnet

Kom selv eller tag dit team eller fagudvalg med til vores inspirationsdage for lærere. På dagen får du mulighed for: At se fagets nyeste materialer At få inspiration til årsplanen At få rådgivning og vejledning om læremidler At få hjælp til at søge og booke materialer til din undervisning Personale fra vores samlinger vil sammen med en eller flere af fagets pædagogiske konsulenter være til stede og blande korte oplæg med ”åben tid”. Her kan du fordybe dig i eller få hjælp til det, der er vigtigst for netop dig - og din undervisning. Nedenfor kan du se, hvornår netop dit fag er på programmet, og hvor det foregår. Målgr. Pris

Dansklærere på mellemtrinnet Kurset er gratis

Kursusnummer CFU13018 Tid 23. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Helle Rahbek, VIA CFU Sted Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeldingsfrist: 22. marts 2013 Kursusnummer CFU13019 Tid 25. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Helle Rahbek, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 25. marts 2013 Kursusnummer CFU13020 Tid 23. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 5. april 2013

VIA Center for Undervisningsmidler · Kursusplan · reflex 2·2012


DANSK udskoling

n n Mobilen i danskundervisningen

Pædagogiske konsulenter Finn Bangsgaard • Hanne Schriver • Kurt Thybo

Kurset indledes med oplæg om mobiltelefonens pædagogiske potentiale i danskundervisningen. Herefter følger en række praktiske øvelser med eksempler på, hvordan fx sms-novelleskrivning og produktion af korte lommefilm kan gennemføres.

n n Årets prøver i dansk

Målgr. Dansklærere i overbygningen Foruds. Grundlæggende pc brugererfaring Pris 500 kr.

På kurset får du de nyeste betydningsfulde informationer fra undervisningsministeriets fagkonsulent til gavn for dine elever og dig som dansklærer. Det drejer sig især om prøveforhold. Det vil være en fordel derefter at deltage i kurset om de konkrete opgaver i 2013 v. fagkonsulent Lise Vogt og pæd.konsulent Hanne Schriver. Se kursus nr. CFU13024

Kursusnummer CFU13419 Tid 28. februar 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Pæd. konsulent Peter Søgaard, VIA CFU Sted  VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeldingsfrist: 28. januar 2013

Målgr. Pris

- Hvad og hvordan

Dansklærere 7. - 10. klasse og prøveansvarlige 550 kr.

Kursusnummer CFU13023 Tid 27. februar 2013 kl. 12:30 - 16:00 Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Fagkonsulent Lise Vogt, Hornslet Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 25. januar 2013

n n »L.O.C. og de syv dødssynder« Er de syv dødssynder blevet til dyder i det moderne menneskes tilværelse? Med udgangspunkt i den danske rapper L.O.C.s tekster og andre udtryksformer som musikvideoer, artfotos og reklamefilm arbejdes der med de syv dødssynder som tema. Alle udtryksformer behandler de syv dødssynder og sætter dem i relation til livet i det 21. århundrede og ikke mindst eksistentielle spørgsmål i eget liv Målgr. Dansklærere på 7. – 10. klassetrin og undervisere i kristendomskundskab Pris 400 kr. Kursusnummer 13036 Tid 26. 2. 2013 kl. 12. 30 – 16. 00 Instr. Efterskolelærer Lise Stadelund, Odense Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 26. januar 2013

n n Danskforløb med brug af iPad Hent inspiration til danskfagligheden, når det gælder den konkrete brug af iPad. Kurset falder i to dele: På Parkvejens Skole i Odder arbejdes der med eleven som producent og formidler. Der gives bud på, hvordan iPads bruges i overbygningens danskundervisning. Præsentation af to afprøvede danskforløb på Hou Maritime Idrætsefterskole, hvor eleverne siden august 2011 har anvendt iPads i undervisningen. Kursisterne bedes medbringe iPads, hvis det er muligt. Målgr. Pris

Dansklærere på 7. – 10. klassetrin 475 kr.

Kursusnummer 13037 Tid 19. 2. 2013 kl. 12. 00 – 15. 00 Instr. Skolebibliotekar og dansklærer Maja Holdorf, Odder Efterskolelærer Heidi Z. Jørgensen, Hou Efterskolelærer Herdis Wullf, Hou Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 19. januar 2013

n n Dansk med de store 2013

– Aarhus

5 dage, hvor du får inspiration til din danskundervisning i overbygningen. Hver dag er der fokus på det nyeste, temaer, genrer eller forhold, der er vigtige i danskundervisningen: De journalistiske genrer, ny ungdomslitteratur, reklamer, film, kunstbilleder, ældre tekster, læse- og retskrivningsprøven m.m. Målgr. Pris

Dansklærere på 7. – 10. klassetrin 5.300 kr.

Kursusnummer 13038 Tid 23. 9. – 25. 9. og 26. 11. – 27.11. 2013. Alle dage 9 – 15.30/16.00 Instr. Lektor Johannes Fibiger, Brabrand Lektor Alice Nissen, Knebel Konsulent og formand for opgavekommissionen Søren Aksel Sørensen, Silkeborg Film- og mediekonsulent Keld Mathiesen, Aalborg Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Aarhus Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 23. august 2013

VIA Center for Undervisningsmidler · Kursusplan · reflex 2·2012

9


n n Inspiration

til din undervisning i dansk

Kom selv eller tag dit team eller fagudvalg med til vores inspirationsdage for lærere. På dagen får du mulighed for: At se fagets nyeste materialer At få inspiration til årsplanen At få rådgivning og vejledning om læremidler At få hjælp til at søge og booke materialer til din undervisning Personale fra vores samlinger vil sammen med en eller flere af fagets pædagogiske konsulenter være til stede og blande korte oplæg med ”åben tid”. Her kan du fordybe dig i eller få hjælp til det, der er vigtigst for netop dig - og din undervisning. Nedenfor kan du se, hvornår netop dit fag er på programmet, og hvor det foregår.

7. - 10. klasse Målgr. Pris

Dansklærere ældste klassetrin Kurset er gratis

Kursusnummer CFU13013 Tid 24. april 2013 kl. 13 - 17 Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 22. marts 2013 Kursusnummer CFU13014 Tid 25. april 2013 kl. 13 - 17 Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 22. marts 2013 Kursusnummer CFU13015 Tid 30. april 2013 kl. 13 - 17 Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 22. marts 2013

Kursusnummer CFU13025 Tid 22. maj 2013 kl. 12:30 - 16:00 Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Fagkonsulent Lise Vogt, Hornslet Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 19. april 2013 Kursusnummer CFU13024 Tid 21. maj 2013 kl. 12:30 - 16:00 Instr.er Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Fagkonsulent Lise Vogt, Hornslet Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 19. april 2013

n n Fra Blockbuster til biblioteket?

Den nyeste ungdomslitteratur til de ældste elever Hvordan fanger man de ældste elevers litteraturinteresse? Med udgangspunkt i de nyeste titler i udlånssamlingen og Instr.ens egne, afprøvede undervisningsforløb vil dette praksisnære kursus give gode ideer, der direkte kan anvendes i den daglige undervisning. Målgr. Dansklærere i overbygningen, skolebibliotekarer og andre litteratur­ interesserede Pris 725 kr. Kursusnummer CFU13007 Tid 14. marts 2013 kl. 9 - 15 Instr. Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Sted VIA Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeldingsfrist: 14. februar 2013

6. - 7. klasse Målgr. Pris

Dansklærere på kommende 6. - 7. klassetrin Kurset er gratis

Kursusnummer CFU13012 Tid 8. maj 2013 kl. 13 - 17 Instr. Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 8. april 2013

n n Prøverne i maj 2013

- Rettearbejde og karakterfastsættelse

Kurset indeholder en gennemgang af årets prøver og opgaver inden for fsa i læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling og fs10’s skriftlige prøve. Kursusdeltagerne vil inden kursusdagen få tilsendt udvalgte eksempler på elevbesvarelser. Der vil blive lejlighed til at drøfte elevbesvarelserne og karaktergivningen. Det vil være en fordel først at deltage i kurset om de overordnede forhold til fsa og fs10 i 2013 v. fagkonsulent Lise Vogt. Se kursus nr. CFU13023 På tilmeldingen anføres, om man ønsker tilsendt opgaver fra fsa, skriftlig fremstilling eller fs10,den skriftlige prøve. Målgr. Pris

10

Dansklærere på ældste klassetrin 575 kr.

VIA Center for Undervisningsmidler · Kursusplan · reflex 2·2012

s æ


G

de STORE læser

Konference om læsning på de ældste trin i grundskolen

Torsdag den 3l. januar og fredag den l. februar 2013

Torsdag d. 31. januar 2013 9.15 Ankomst og kaffe 9.45 Velkomst 10.00 – 11.15 Tekstens og fortællerens status – teoretisk og litteraturpædagogisk Lektor Erik Skyum-Nielsen 11.30 – 12.45 Skønlitterær læsning 1. runde. Vælg mellem 1 - 4 1. Oh, at være ung! Spænd sikkerhedsbæltet og slå ørerne ud … Anmelder af børne- og ungdomslitteratur på Politiken Steffen Larsen 2. Graphic Novels – det nye sort? Redaktions- og marketingsmedarbejder, ph.d. Anette Øster 3. RAP – en lyrisk genre i danskundervisningen Dansklærer og læremiddelforfatter Amanda Lundberg Kelly 4. Ned i novellen Lærer og lærebogsforfatter, Master i Børnelitteratur Mette B. Westergaard 12.45 Frokost 13.45 Skønlitterær læsning 2. runde. Vælg mellem 1 - 4 15.00 Kaffepause 15.30 – 16.45 Jeg føler mig mest knyttet til Lemvig, men vil helst bo på Vesterbro Forfatter Kim Blæsbjerg 17.00 Historie og fiktion Forfatter Josefine Ottesen 18.15 Pause 19.15 Middag

Fredag d. 1. februar 2013 9.00 Læsestrategier/-kompetencer 1. runde. Vælg mellem 1 - 4 1. Faglig læsning og skrivning: to sider af samme sag – og dog? Lektor Elisabeth Arnbak 2. Tid til læseforståelse? Har vi tid til at lade være? Pædagogisk konsulent i dansk, læsning og fagbogsforfatter Lena Bülow-Olsen 3. Fokus på læsning Fagkonsulenterne i dansk, Ministeriet for Børn og Undervisning Lise Vogt & Charlotte Rytter 4. Hvilke krav kan man stille til læseundervisningen i udskolingen? Læsekonsulent og modtager af undervisningsministeriets læsepris 2010 Lillian Byrialsen 10.15 Kaffepause 10.45 Læsestrategier/-kompetencer 2. runde. Vælg mellem 1 - 4 12.00 Frokost 13.00 Et liv, der leves i litteraturen/lyrikken Forfatter Søren Ulrik Thomsen

Tid: Sted:

31. januar - 1. februar 2013 Golf Hotel Viborg

Tilmelding: www.viacfu.dk/destorelæser Kursusnummer CFU13216 senest den 5. december 2012 Pris: 3.795,00. inkl. forplejning og overnatning

r e s l æ æ l s e r r e s l æ æ l r e s l æ æ l s r er læ r e e s æs 20.30 – 22.00 Poetry slam & performancepoesi Forfatter & poetry slammer Frank Langmack.

VIA Center for Undervisningsmidler · Kursusplan · reflex 2·2012

11


FREMMEDSPROG Pædagogiske konsulenter Lisbeth Wagener • Charlotte S. Pedersen

n n Inspiration til din undervisning

i engelsk

Kom selv eller tag dit team eller fagudvalg med til vores inspirationsdage for lærere. På dagen får du mulighed for: At se fagets nyeste materialer At få inspiration til årsplanen At få rådgivning og vejledning om læremidler At få hjælp til at søge og booke materialer til din undervisning Personale fra vores samlinger vil sammen med en eller flere af fagets pædagogiske konsulenter være til stede og blande korte oplæg med ”åben tid”. Her kan du fordybe dig i eller få hjælp til det, der er vigtigst for netop dig - og din undervisning. Nedenfor kan du se, hvornår netop dit fag er på programmet, og hvor det foregår. Målgr. Pris

Engelsklærere i grundskolen Kurset er gratis

Kursusnummer CFU13595 Tid 24. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Sted Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeldingsfrist: 22. marts 2013 Kursusnummer CFU13597 Tid 25. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 25. marts 2013 Kursusnummer CFU13596 Tid 1. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 2. april 2013

n n Inspiration til din undervisning

Kom selv eller tag dit team eller fagudvalg med til vores inspirationsdage for lærere. På dagen får du mulighed for: At se fagets nyeste materialer At få inspiration til årsplanen At få rådgivning og vejledning om læremidler At få hjælp til at søge og booke materialer til din undervisning Personale fra vores samlinger vil sammen med en eller flere af fagets pædagogiske konsulenter være til stede og blande korte oplæg med ”åben tid”. Her kan du fordybe dig i eller få hjælp til det, der er vigtigst for netop dig - og din undervisning. Nedenfor kan du se, hvornår netop dit fag er på programmet, og hvor det foregår. Målgr. Pris

- belyst gennem filmen Leroy

Kurset tager udgangspunkt i filmen ”Leroy” og vil derudover kort belyse, hvad der rører sig i ungdomskulturen i dagens Tyskland. På kurset vil deltagerne blive aktivt inddraget i en række øvelser fra mediepakken ”Leroy”, herunder også udvalgte Cooperative Learningstrukturer. Øvelserne kan anvendes i forbindelse med filmarbejde, men kan ligeledes give inspiration til den daglige undervisning. Målgr. Pris

Tysklærere i udskolingen 275 kr.

Tysk- og fransklærere i grundskolen Kurset er gratis

Kursusnummer CFU13401 Tid 22. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pædagogisk konsulent Lisbeth Wagener, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 22. marts 2013 Kursusnummer CFU13402 Tid 25. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pædagogisk konsulent Lisbeth Wagener, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 22. marts 2013 Kursusnummer CFU13400 Tid 2. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pædagogisk konsulent Lisbeth Wagener, VIA CFU Sted Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeldingsfrist: 2. april 2013

n n Engelsk

n n Tysk ungdomskultur

i tysk og fransk

- og elever med særlige behov

- every pupil has a voice!

Engelsk er for alle, men der er nogle elever, der har svært ved at følge med. På dette kursus er der fokus på materialer og metoder, der kan virke motiverende for alle, men især også være med til at fastholde de svageste. Målgr. Foruds. Pris

Engelsklærere fra 3.-10. klasse At man underviser/skal undervise i faget 1070 kr.

Kursusnummer CFU13459 Tid 20. februar 2013 kl. 9 - 15 Instr. Skolekonsulent Anne-Marie Schæffer, Udannelseshuset Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Herning Tilmeldingsfrist: 21. januar 2013

Kursusnummer CFU13599 Tid 21. januar 2013 kl. 13 - 16 Instr. Lærer Mathilde Nygaard Beck, Rønde Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 20. december 2012

12

VIA Center for Undervisningsmidler · Kursusplan · reflex 2·2012


n n IWB og tysk

Med udgangspunkt i ACTIVboard

På kurset bliver deltageren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i tyskundervisningen. Kurset vil i høj grad bestå af ”hands-on” opgaver. Kurset tager udgangspunkt i ACTIVboardsoftwaren. Målgr. Foruds. Pris

HISTORIE KRISTENDOMSKUNDSKAB SAMFUNDSFAG Pædagogiske konsulenter · Henrik S. Larsen Jens R. Schmidt · Kaare Øster • Kurt Thybo

Alle undervisere i tysk IWB-færdigheder svarende til kurset IWB grundkursus 600 kr.

Kursusnummer CFU13591 Tid 15. januar 2013 kl. 13 - 16 Instr. Lærer Anette Dalbram, Viborg Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 20. december 2012

DANSK SOM ANDETSPROG Pædagogiske konsulenter Anny Overgaard

n n Inspiration til din undervisning i

dansk som andetsprog

Kom selv eller tag dit team eller fagudvalg med til vores inspirationsdage for lærere. På dagen får du mulighed for: At se fagets nyeste materialer At få inspiration til årsplanen At få rådgivning og vejledning om læremidler At få hjælp til at søge og booke materialer til din undervisning

n n Inspiration til historieundervisnin-

gen på mellemtrinnet

Kurset vil komme med et bud på, hvordan du som lærer kan gøre undervisningen i historie afvekslende, give eleverne mulighed for indlevelse i det valgte emne og lade eleverne bruge deres fantasi og stadig arbejde fagligt. Med udgangspunkt i udvalgte emner, vil du få gode ideer til hvordan du kan organisere din undervisning og gennem et bredt udvalg af aktiviteter kan fastholde elevernes motivation gennem forskellige måder at arbejde med stoffet på. Kurset vil bl.a. have fokus på: Den historiske fortælling/rollespil Forskellige værksteder, hvor eleverne arbejder med tid og kronologi Praktiske aktiviteter/ modelbygning/håndværk Målgr. Pris

Lærere i historie 500 kr.

Kursusnummer CFU13201 Tid 7. marts 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Pæd. konsulent Henrik Smedegaard Larsen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 7. februar 2013

Personale fra vores samlinger vil sammen med en eller flere af fagets pædagogiske konsulenter være til stede og blande korte oplæg med ”åben tid”. Her kan du fordybe dig i eller få hjælp til det, der er vigtigst for netop dig - og din undervisning. Nedenfor kan du se, hvornår netop dit fag er på programmet, og hvor det foregår. Pris

Kurset er gratis

Kursusnummer CFU13811 Tid 4. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 4. marts 2013 Kursusnummer CFU13812 Tid 16. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 18. marts 2013 Kursusnummer CFU13813 Tid 6. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeldingsfrist: 6. april 2013

Husk konferencen Fælles mål for dansk som andetsprog - et fag under afvikling eller i udvikling? Torsdag den 18. april 2013 Helnan Marselis Hotel, Aarhus Konferencen henvender sig til lærere, skoleledere, konsulenter og andre med interesse for undervisning af tosprogede elever. Brochuren udsendes i januar måned Kursusnummer CFU13830

VIA Center for Undervisningsmidler · Kursusplan · reflex 2·2012

13


Matematik Pædagogiske konsulenter Ole Haubo Christensen · Søren Østergaard

n n IWB og matematik

Med udgangspunkt i SMARTboard

På kurset bliver matematiklæreren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i matematikundervisningen. Kurset vil i høj grad bestå af ”hands-on” opgaver. Kurset tager udgangspunkt i SMARTboardsoftwaren. Målgr. Foruds. Pris

Alle undervisere i matematik IWB-færdigheder svarende til kurset IWB grundkursus 600 kr.

Kursusnummer CFU13594 Tid 28. februar 2013 kl. 13 - 16 Instr. Lærer Jens Rodsten, Silkeborg Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 28. januar 2013

melsen skal der lægges hovedvægt på udvalgte, angivne kompetencer sammen med anvendelsen af faglige begreber, metoder og arbejdsmåder. På kursusdagen gøres rede for alle forholdene omkring prøveafviklingen, og der fremstilles i fællesskab en række prøveoplæg, der lever op til kravene og giver gode grundlag for bedømmelserne. Målgr. Matematiklærere i udskolingen Pris 850 kr. Kursusnummer CFU12288 Tid 13. december 2012 kl. 9.00 - 15.00 Instr. Mikael Skånstrøm, medlem af opgavekommissionen Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 13. november 2012 Kursusnummer CFU12294 Tid 4. december 2012 kl. 9.00 - 15.00 Instr. Mikael Skånstrøm, medlem af opgavekommissionen Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 13. november 2012 Kursusnummer CFU12295 Tid 5. december 2012 kl. 9.00 - 15.00 Instr. Mikael Skånstrøm, medlem af opgavekommissionen Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 13. november 2012

n n Bevægelse i matematik n n Specialundervisning i matematik

- 3 dage

Om matematikvanskeligheder, som børn med særlige behov kan opleve. Deltagerne vil få indsigt i hvad der kan forårsage vanskeligheder i matematik, samt i at kunne pege på handlemuligheder. Der sættes fokus på de typer af matematikvanskeligheder som børn med særlige behov kan opleve på relevant undervisningsindhold og tilpassede undervisningsme-toder. Målgr. Matematiklærere, specialundervisningslærere Pris 3.400 kr. Arrangeres i samarbejde med Alinea Kursusnummer CFU13209 Tid 4., 5. og 6. september 2013 kl. 9-15 Instr. Pædagogisk konsulent, cand.pæd.psyk. Michael Wahl Andersen, København NV Sted VIA CFU, Halmstadgade, Århus N Tilmeldingsfrist: 4. august 2013

Kursets formål er at give konkrete eksempler på, hvor let bevægelse kan integreres i matematiktimerne til stor glæde og udbytte for eleverne. Udover præsentation og afprøvning af en lang række praktiske eksempler, vil kurset præsentere forskellige arbejdsformer og strukturer, som underbygger bevægelse i undervisningen. Målgr. Lærere i matematik, der underviser i indskoling og på mellemtrin. Pris 950 kr. Kursusnummer CFU12261 Tid 22. november 2012 kl. 9 - 15 Instr. Lærer og forfatter Lone Anesen, Rudkøbing Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 12. november 2012 Kursusnummer CFU12289 Tid 26. november 2012 kl. 9 - 15 Instr. Lærer og forfatter Lone Anesen, Rudkøbing Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 12. november 2012

n n Den mundtlige prøve

i matematik er tilbage

Den mundtlige gruppeprøve i matematik i 9. klasse vil være en prøve til udtræk i juni 2013. Den vil i sin form ligne den tidligere mundtlige prøve, der eksisterede frem til 2005: Prøven afvikles på to timer, hvor eleverne arbejder sammen i par med et lærerfremstillet oplæg. Men på indholdet er der sket forandringer siden 2005, blandt andet på baggrund af Fælles Mål, der udkom i 2009. Prøven skal tage udgangspunkt i et oplæg med tydelige problemstillinger, som giver eleverne mulighed for at vise matematiske kompetencer, viden og kunnen og ved bedøm-

14

n n Specialundervisning i matematik Dette kursus sætter, hvad det vil sige ikke at lykkes i matematik. Der vil blive arbejdet med typer af matematikvanskeligheder som børn med særlige behov kan opleve og sætter fokus på relevant undervisningsindhold og tilpassede undervisningsmetoder. Kort kan det siges, at en elev lærer matematik ved at gøre erfaringer og sætte ord på de erfaringer hun gør. Forløber denne proces ikke på en rimelig måde, får eleven vanskeligheder i matematik.

VIA Center for Undervisningsmidler · Kursusplan · reflex 2·2012


n n Inspiration til din undervisning

Målgr. Matematiklærere Pris 700 kr. Arrangeres i samarbejde med Alinea

Kursusnummer CFU13208 Tid 21. februar 2013 kl. 9 – 15 Instr. Pædagogisk konsulent, cand. pæd. psyk. Michael Wahl Andersen, København Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 21. januar 2013 Kursusnummer CFU13203 Tid 22. februar 2013 kl. 9 - 15 Instr. Pædagogisk konsulent, cand. pæd. psyk. Michael Wahl Andersen, København Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 22. januar 2013

n n Matematik i indskolingen Fire dage med matematik for matematiklærere der un¬derviser i 0. - 3. klasse. Kurset har følgende overskrifter: - Praktisk Matematik. En undersøgende arbejdsform i matematikundervisningen - Matematik og natur/teknik i naturen - Matematikvanskeligheder - hvordan takler vi det i folkeskolen? - Projektarbejde, matematikkompetencer samt faglig dokumentation i matematikundervisningen. På kurset har praktiske aktiviteter høj prioritet. Målgr. Matematiklærere i indskolingen Pris 4.100 kr. Arrangeres i samarbejde med Alinea

Kursusnummer CFU13210 Tid mandag den 28. - 31. oktober 2013, alle dage kl. 9-15 Instr. Lærer og forfatter Lone Kathrine Petersen, Allerød Naturvejleder Jens Frydendal, Naturskolen Viborg Pædagogisk konsulent, cand. pæd. psyk. Michael Wahl Andersen Lærer- og lærebogsforfatter Carsten Terpager Hedegaard, Esbjerg Sted VIA CFU, Halmstadgade, Århus N Tilmeldingsfrist: 28. september 2013

- matematik og naturfag

Mangler du eller dit fagteam inspiration og faglige materialer til årsplanen? I løbet af eftermiddagen vil du få korte oplæg om: - Aktuelle nyheder - Materialer på nettet - Søgning og online booking af materialer - Råd og vejledning til informations- og materialesøgning Målgr. Pris

Lærere i matematik og naturfag Gratis, men tilmelding nødvendig.

Kursusnummer CFU13204 Tid 14. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Søren Kristian Østergaard, VIA CFU Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 12. april 2013 Kursusnummer CFU13205 Tid 15. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Pæd. konsulent Kaare Øster, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 15. april 2013 Kursusnummer CFU13206 Tid 16. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Pæd. konsulent Kaare Øster, VIA CFU Sted Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeldingsfrist: 16. april 2013

It og medier Pædagogiske konsulenter Peter Bak-Jensen • Peter Søgaard

n n IWB grundkursus n n Matematik - så det svinger

Årets matematikkonference med fokus på nye vinkler af faget Årets matematikkonference tager udgangspunkt i nye faglige og pædagogiske tiltag inden for faget. En dag hvor vi til stadighed søger svar på, hvordan vi skaber det optimale rum for læring. Hvordan kan vi gøre det bedst muligt? Se endeligt program og meld dig til på www.viacfu.dk/mateva

- kom i gang med IWB

På dette kursus vil kursisten blive introduceret til de grundlæggende pædagogiske principper og ideer i anvendelse af IWB. Kursisten vil efter kurset være i stand til at opbygge egne præsentationer. Kurset tager udgangspunkt i ACTIVboardsoftwaren eller SMARTboardsoftwaren. Målgr. Lærere, der anvender eller skal til at anvende IWB i undervisningen Foruds. Elementært kendskab til Windows og tekstbehandling Pris 1120 kr.

Målgr. Matematiklærere Pris 1.200 kr. I samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler

Kursusnummer CFU12592

Kursusnummer CFU13202 Tid 14. marts 2013 kl. 9 - 16 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Aarhus C Tilmeldingsfrist: 11. februar 2013

Tid 27. november 2012 kl. 9 - 15 Instr. Lærer Anette Dalbram, Viborg Sted Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeldingsfrist: 14. november 2012

Med udgangspunkt i ACTIVboard

VIA Center for Undervisningsmidler · Kursusplan · reflex 2·2012

15


Naturfag BIOLOGI • FYSIK/KEMI GEOGRAFI • NATUR/TEKNIK Pædagogisk konsulenter Ole Haubo Christensen, Jens Rahr Schmidt, Kaare Øster, Søren Østergaard

n n Natur/teknik 1. - 6. klasse

Følgende punkter vil blive behandlet i løbet af ugen: - Intentionerne med faget - Geografiske aktiviteter i natur/teknik - Forsøgsarbejde i natur/teknik - Klassen ud i naturen - med vægt på ferskvandsaktivi¬teter - Skoven i skolen - med fokus på praktisk arbejde i natu¬ren og i laboratoriet - Læremiddelkendskab - Skoletjenesten som ressource. Teoretiske oplæg, debat, forsøgs¬arbejde i laboratoriet og i naturen. Målgr. Pris

Genopslag - Få ledige pladser: n n Flerfaglige trinmål

- naturfag på tværs i 7.- 9. klasse

Fælles Mål 2009 lægges op til samarbejde mellem fagene i løbet af året. - Hvorfor arbejde med flerfaglige mål? - Hvordan kan eleverne i praksis opleve at naturfagene spiller sammen? - Bestemmelser for afgangsprøverne i fysik/kemi, biologi og geografi? - Orientering om rammer for den flerfaglige naturfagsprøve - Flerfagligt, eksperimenterende og undersøgende undervisning i fysik/kemi, biologi og geografi? - Læremiddelkendskab. Få på kort tid et kvalificeret afsæt til de nye krav om fagsamarbejde. Målgr. Lærere i fysik/kemi, biologi og geografi 7. – 9. klasse Pris 2995 kr. Arrangeres i samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler og PU Randers Kommune. Kursusnummer CFU12246 Tid 14. - 16. november 2012, alle dage kl. 9-15 Instr Formand for naturfagsudvalgene under arbejdet med Fælles Mål 2009, Peter Norrild Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Pæd. konsulent Kaare Øster, VIA CFU Lærer Aff Hjarnø, Erikstrupskolen, Stevns Sted PU Randers, Slyngborggade 21, 8900 Randers OBS! Tilmeldingsfrist: 8. november 2012

- få opkvalificeret din undervisning

Lærere i natur/teknik 1.-6. klasse 5300 kr.

Kursusnummer CFU13211 Tid 16. - 20. september 2013, alle dage kl. 9-15 Instr. Skoletjenesten, Randers Regnskov Charlotte Trolle Olsen, Ulstrup Lærer og geograf Lennie Boesen, Lystrup Naturvejleder Lars Nygaard, Silkeborg Pæd. konsulenter Ole Haubo Christensen og Kaare Øster, VIA CFU Museumsinspektør Bo Pagh Schultz, Fur Museum Sted Aqua, Ferskvandscentret, Silkeborg, Vejlsøvej 51, Silkeborg Moesgård Strand, Århus Steno Museet, Århus, C.F. Møllers Alle 1100, Universitetsparken, Århus C Tilmeldingsfrist: 16. august 2013

n n Naturens kredsløb

Kulstofs-, nitrogens- og svovlkredsløb

Kurset vil både være teoretisk og praktisk og indeholde ideer til, hvordan lærerne sammen med eleverne kan arbejde med naturens kredsløb. Kurset vil give biologilærere en mulighed for at få genopfrisket den mest anvendte kemi indenfor biologifaget Målgr. Pris

Biologilærere og naturfagsinteresserede 825 kr.

Kursusnummer CFU13200 Tid 28. februar 2013 kl. 9 - 15 Instr. Cand.scient., seminarieadjunkt Pernille Ulla Andersen, VIA Læreruddannelsen i Silkeborg Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Herning Tilmeldingsfrist: 28. januar 2013

NYT KURSUS NÆSTE SKOLEÅR: Kursusnummer CFU13212 Arrangeres i samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler og PU Randers Kommune. Tid mandag 11. - 13. november 2013, alle dage kl. 9-15 Inst Peter Norrild, formand for naturfagsudvalgene under arbejdet med Fælles Mål 2009 Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Pæd. konsulent Kaare Øster, VIA CFU Lærer Aff Hjarnø, Erikstrupskolen, Stevns Sted PU Randers, Slyngborggade 21, 8900 Randers Målgr. Lærere i fysik/kemi, biologi og geografi 7. – 9. klasse Tilmeldingsfrist: 11. oktober 2013

16

VIA Center for Undervisningsmidler · Kursusplan · reflex 2·2012


n n Studietur til energiøen Island

- for naturfagsfolk

n n Studietur til

Styrk naturfagene. Tag med på studierejse. Programmet indeholder bl.a.: - Icelandic New Energy om overgang til brintsamfundet - Geotermisk energi - Nordic Volcanological Centre, Islands Universitet - School of Energy and Technology - Skolebesøg - Thingvellir, Gullfoss, Geysir - Den blå Lagune - Netværksopbygning - Hvordan planlægger jeg en tur med mine elever?

fagmesse for naturfag

ASE 2013 i Reading, England

- messe og konference - mere end 400 foredrag og workshops - netværksdannelser - 3.500m2 udstillingsareal - arrangør: The Association for Science Education - flymulighed fra både Jylland og Sjælland Målgr.: Undervisere i de naturvidenskabelige fag i både grundskolen og ungdomsuddannelserne og andre interesserede Pris Ca. 7500 kr.

Målgr.: Undervisere i de naturvidenskabelige fag i både grundskolen og ungdomsuddannelserne, naturvejledere og andre interesserede Pris: 8.000 kr.

Kursusnummer CFU13215 Tid Onsdag den 2. – lørdag den 5. januar 2013 Sted University of Reading, UK

Kursusnummer CFU13213 Lørdag den 5. – onsdag den 9. oktober 2013

Program samt online tilmelding på: viacfu.dk/ase Seneste tilmeldingsfrist: fredag den 9. november 2012 Yderligere informationer: Kaare Øster, 87552828, kaos@viauc.dk

Prisen inkluderer fly, transport i Island, overnatning i enkeltværelse med morgenmad og entré til alle obligatoriske arrangementer.

Reykjavik

University of Reading

University of Reading

VIA Center for Undervisningsmidler · Kursusplan · reflex 2·2012

17


NØRD-Akademiet (Workshop E) NØRD-Akademiet er DR`s nye satsning til naturfagene 7.-9. klasse. ved Nørderne Emil og Kåre, Danmarks Radios Nørdredaktion Læseguide og tekstforståelse (Workshop F) ved Ph.d.-stipendiat og lektor Jesper Bremholm, DPU, Aarhus Universitet Brug vejret i undervisningen (Workshop G) ved Anders Brandt, meteorolog, lærebogsforfatter og vært på TV2/Vejret 11.20 – 11.40

Kaffepause

11.40 – 12.40 Workshoprunde 2 - Tværfaglige trinmål i praksis Vælg blandt workshopperne A, B, C, D, E, F og G 12.40 – 13.20

Frokost

13.20 – 14.20 Workshoprunde 3 - Tværfaglige trinmål i praksis Vælg blandt workshopperne A, B, C, D, E, F og G 14.20 – 14.45

n n Naturfag i spil Tværfagligt samarbejde med fælles naturfagsprøve

Kaffepause

14.45 – 15.30 Fælles naturfagsprøve ved fagkonsulent for biologi, geografi og natur/teknik Keld Nørgaard, Ministeriet for Børn og Undervisning Kursusnummer: CFU12256

Fagsamarbejde mellem naturfagene i udskolingen har med Fælles Mål 2009 igen fået en central plads. I Fælles Mål 2009 lægges der op til samarbejde mellem fagene i løbet af året. Sigtet er, at naturfagsundervisningen veksler mellem enkeltfaglige forløb og flerfaglige forløb, hvor to eller tre af fagene samlæses eller på anden vis arbejder tæt sammen. Program 09.00 Ankomst og kaffe 09.15 Velkomst 09.20 – 10.20 Fremtidens nanoteknologiske medicin Hør om hvordan Aarhus Universitet forener flere af naturfagenes grunddiscipliner for at kunne bidrage til den tværfaglige forskning i fremtidens nanoteknologiske medicin. Biologi, kemi, fysik og medicin arbejder sammen om fremtidens medicin. ved Anders Hauge Okholm, phD-studerende ved iNANO og molekylærbiologi Aarhus Universitet. 10.20 – 11.20 Workshoprunde 1 - Tværfaglige trinmål i praksis Vælg blandt nedenstående workshops. Alle workshopperne har de flerfaglige trinmål som omdrejningspunkt. Hør om hvordan andre har valgt at arbejde tværfagligt eksperimenterende og undersøgende i naturfagsundervisningen i fysik, kemi, biologi og geografi.

Tid: Sted: Pris:

Onsdag den 28. november 2012 Naturvidenskabernes hus, Bjerringbro 1195,- kr. inkl. kaffe og frokost

Tilmelding til NATURFAG I SPIL på viacfu.dk/naturfagispil Tilmeldingsfrist: 28. oktober 2012

Internationalisering n n eTwinning - lærende fællesskab

for skoler i Europa

Praktisk kursus i brug af www.etwinning.net til dit internationale arbejde i klassen.

Nano-teknologi i praksis (Workshop A) ved Nano-science Center, Københavns Universitet

Kort praktisk kursus i at arbejde med eTwinningværktøjet i det internationale arbejde på skolen. Du får en introduktion til værktøjet og prøver dets muligheder samt hører om, hvordan værktøjet er blevet brugt i det internationale arbejde i praksis.

Brød og enzymer (Workshop B) ved lærer Ulla Ovesen, Låsby Skole

Målgr. Pris

Ioniserende stråling i sundhedssektoren (Workshop C) ved lektor og lærebogsforfatter Eva Totzki, Læreruddannelsen Zahle

Kursusnummer CFU13415 Tid 26. februar 2013 kl. 12 - 16 Instr. Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Lærer og eTwinningambassadør Tine Jespersen, Harboøre Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 25. januar 2013

The Fittest will survive – Bæredygtighed (Workshop D) ved lærer og naturfagskoordinator Aff Hjarnø, Stevns

18

Lærere i grundskolen 350 kr.

VIA Center for Undervisningsmidler · Kursusplan · reflex 2·2012


Pædagogiske temaer

til it-rygsækken

 Med udgangspunkt i programpakken CDORD 8

kreativitet · innovation iværksætteri SPECIALUNDERVISNING Pædagogiske konsulenter Linda Kolling Pedersen · Anny Overgaard

n n Inspiration til din undervisning

n n En online håndsrækning

i specialundervisning

Kom selv eller tag dit team eller fagudvalg med til vores inspirationsdage for lærere. På dagen får du mulighed for: At se fagets nyeste materialer At få inspiration til årsplanen At få rådgivning og vejledning om læremidler At få hjælp til at søge og booke materialer til din undervisning Personale fra vores samlinger vil sammen med en eller flere af fagets pædagogiske konsulenter være til stede og blande korte oplæg med ”åben tid”. Her kan du fordybe dig i eller få hjælp til det, der er vigtigst for netop dig - og din undervisning. Nedenfor kan du se, hvornår netop dit fag er på programmet, og hvor det foregår. Målgr. Undervisere af specialklasser eller af klasser hvori der er børn med særlige behov. Pris Kurset er gratis Kursusnummer CFU13009 Tid 25. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeldingsfrist: 8. marts 2013 Kursusnummer CFU13010 Tid 2. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 22. marts 2013 Kursusnummer CFU13011 Tid 22. maj 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Linda Kolling Pedersen, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 6. maj 2013

Hvad kan programmer med oplæsning og prædiktion? Hvilke muligheder giver det elever med læse-skrivevanskeligheder? Hvordan kan du som lærer være den bedste støtte for en elev med it-rygsæk? Her er et kursus der kommer til dig. Kurset foregår som et online-kursus, hvor der først vil blive gennemgået nogle generelle programfunktionaliteter, og hvor der derefter også er plads til spørgsmål og mere individuel vejledning. Målgr. Kurset henvender sig primært til lærere der underviser elever, som har fået tildelt en it-rygsæk. Det kan både være lærere med tovholder-funktioner, såvel som lærere der kun har eleven i et mindre timetal, men som gerne vil være en bedre hjælper for eleven. Foruds. Du skal på dagen fysisk opholde dig et sted, hvor du skal være koblet på internettet eller du kan møde op i Skive. Du skal have et basiskendskab til programmet svarende til de web-instruktioner om it-rygsækken, der ligger på CFU’s hjemmeside. Pris 75 kr. Kursusnummer CFU13008 Tid 29. januar 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Pæd. konsulent Linda Kolling Pedersen, VIA CFU Sted Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeldingsfrist: 14. januar 2013

n n Coaching i samtalen I Mange oplever i sin hverdag at indgå i dialog med rigtig mange mennesker. Elever, kollegaer, forældre m.m. Ofte står vi parat med en løsning eller et svar på et problem. Vi giver løsningen ud fra vores egen verden og dette giver ikke nødvendigvis det bedste resultat. Ved enkle coaching teknikker i din samtale, vil du blive i stand til at åbne op for den andens model af verden og dermed give indsigter, således han eller hun selv bliver i stand til at se løsningen. Det giver motivation, ejerskab og ansvar - - og det rykker ! Målgruppe Alle lærere Pris 1740 kr.

Kursusnummer CFU13817 Tid 19. og 20. marts 2013, begge dage kl. 10 - 15 Instr. NLP-Coach Ulrik Lind, Lind Coaching Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 19. februar 2013

VIA Center for Undervisningsmidler · Kursusplan · reflex 2·2012

19


n n Coaching i samtalen II På dette kursus følger vi op på de værktøjer som du lærte på kurset ”Coaching i samtalen I”. Du får mulighed for endnu engang at få værktøjerne ”ind under huden”, samtidig med du lærer mere raffinerede og fleksible måder at arbejde med coachingværktøjerne på. Derudover får du fyldt din rygsæk med nye og enkle værktøjer, der giver dig flere muligheder i samtalen. Bl.a. arbejder vi med hvordan du i samtalen sætter fokus på f.eks. motivation og overbevisninger. Stærke redskaber der er meget effektfulde, og skaber et godt og effektfuldt udgangspunkt hos f.eks. forældre eller elever. Målgruppe: Alle lærere Forudsætninger: Have deltaget i ”Coaching i samtalen I” eller tilsvarende Pris 1740 kr. Kursusnummer CFU13818 Tid 2. og 3. april 2013, begge dage kl. 10 - 15 Instruktør NLP-Coach Ulrik Lind, Lind Coaching Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 2. marts 2013

n n Inspiration til din undervisning

i innovation

Kom selv eller tag dit team eller fagudvalg med til vores inspirationsdage for lærere. På dagen får du mulighed for: At se fagets nyeste materialer At få inspiration til årsplanen At få rådgivning og vejledning om læremidler At få hjælp til at søge og booke materialer til din undervisning Personale fra vores samlinger vil sammen med en eller flere af fagets pædagogiske konsulenter være til stede og blande korte oplæg med ”åben tid”. Her kan du fordybe dig i eller få hjælp til det, der er vigtigst for netop dig - og din undervisning. Nedenfor kan du se, hvornår netop dit fag er på programmet, og hvor det foregår. Pris

Kurset er gratis

Kursusnummer CFU13814 Tid 9. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, Halmstadgade 2, Aarhus N Tilmeldingsfrist: 9. marts 2013 Kursusnummer CFU13816 Tid 8. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeldingsfrist: 11. marts 2013

Mine CFU-kurser Se din egen aktuelle kursusstatus på

viacfu.dk/minekurser Her finder du deltagerlister, kursusmaterialer og et

dialogforum hvor alle fra et givent kursus kan skrive sammen med inspiration og opfølgninger.

Kursusnummer CFU13815 Tid 23. april 2013 kl. 13 - 16 Instr. Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Sted VIA Center for Undervisningsmidler, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist: 23. marts 2013

20

VIA Center for Undervisningsmidler · Kursusplan · reflex 2·2012

Reflex 2 - 2012  

Reflex nr. 2. 2012 inkl. kurser

Reflex 2 - 2012  

Reflex nr. 2. 2012 inkl. kurser

Advertisement