Page 1

ISSN: 1601-8737

Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler

VIA University College

reflex KURSER 2018/2019


NYT FRA CFU Kolofon reflex 2018-1

Der er mange veje til læremidlerne og den øvrige inspiration fra CFU. Du kan selv søge på vores regionale CFU-hjemmeside og den landsdækkende søgeportal mitCFU. Få også serveret gode idéer ved at følge os på Facebook og gennem det månedlige nyhedsbrev.

VIA Center for Undervisningsmidler VIA University College Redaktion: Lotte Svane Strange Petersen Poul Mortensen Søren Grosen (ansvarshavende) Layout & grafik: Jytte Stoustrup VIA University College Tryk: GP-tryk Oplag: 9.500 ISSN: 1601-8737 Foto: Forside og s. 2 Fotograf: Simon Skipper Skipper Photography

SØGEPORTAL Søg blandt bøger, e-bøger, konkrete materialer, spillefilm og tv. Bestil hjem til egen inspiration og til brug i din undervisning. mitcfu.dk HJEMMESIDE Få overblik over aktuelle kurser, og få inspiration til fag og tværgående temaer. viacfu.dk NYHEDSBREV Abonnér på NYT fra CFU, vores månedlige nyhedsbrev. viacfu.dk/nyhedsbrev FACEBOOK Like vores facebookside, og få ugentlige tips til materialer og kurser i dit nyhedsfeed. facebook.com/viacfu


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

3

LEDER

Lad CFU levere indhold til din skoles mangfoldige hverdag I gamle dage lånte man bøger til undervisningen hos CFU. Det kan du stadig gøre, og vores udvalg af bøger er da også stort og bredt - men udvalget af læremidler rækker langt ud over papirbøgerne. En mangfoldighed af læremidler Som lærer kan du i dag benytte utallige digitale muligheder. Gennem søgeportalen mitCFU kan du i skrivende stund vælge mellem mere end 37.000 tv-udsendelser, kort- og dokumentarfilm og omkring 500 forskellige spillefilm, som kan streames direkte i klassen. Du kan også låne mange nye e-bøger i ubegrænset antal, og du kan finde masser af pædagogiske vejledninger med ideer til forløb til materialerne. Herudover har CFU mange fysiske og digitale artefakter lige fra robotter til redskaber til bevægelse, billedkort og brætspil, som vi leverer gratis til døren på din skole sammen med bøgerne. - Du booker og streamer det hele fra mitcfu.dk – og vi leverer varerne.

Materialetips og it-didaktik Jeg håber, du i din travle hverdag finder tid til at skimme dette nye kursusmagasin. Undervejs får du tips til læremidler, du kan låne gratis på CFU, og måske falder du over nogle af de kurser, der har teknologi og it-didaktik som omdrejningspunkt. Læg fx mærke til kurset ’Digitale værktøjer, danskportaler og andet nyttigt’ s. 37 - eller hvad med ’Kom videre med micro:bit og programmering’, som du finder s. 51? Dette kursus er en del af det store landsdækkende Ultra:bit-projekt, hvor alle kommende 4. klasser får udleveret en micro:bit-controller. I projektet tilbyder CFU workshops og kurser til de tilmeldte skoler og samarbejder med DR om udarbejdelse af undervisningsmaterialerne til projektet – se mere side 5. Alt i alt er der god inspiration at hente i reflex, både til dig selv og til morgendagens undervisning. God læse- og arbejdslyst

Vi kommer gerne ud på din skole og fortæller mere om mulighederne. Kontakt relevant fagkonsulent eller afdelingsleder Poul Mortensen. Se kontaktinfo s. 68-69. Tag på kursus hos os – eller hjemmefra Du sidder netop med kursusmagasinet reflex i hånden. Vores fagkonsulenter skræddersyr aktuelle kurser til dine fag, og du kan også finde kurser med tværfaglige temaer samt kurser med spændende digitale vinkler. Vores kursusevalueringer viser oftest glade og tilfredse lærere, som får noget med hjem, de kan bruge med det samme til at udvikle undervisningen med. Et mål, vi altid har for øje. VIA CFU servicerer alle regionens lærere fra kyst til kyst, og der er langt … Vi er klar over, at både transporttid, økonomi og timeforbrug mange steder spænder ben for kursusønskerne, og vi udbyder derfor en række kurser både som almindelige fremmødekurser og som online-kurser. Du kan altså enten møde op til kurset på almindelig vis eller deltage fra privaten eller fra skolen med dine kolleger til en lavere kursusafgift og uden transporttid. Afprøv endelig et online kursus; vi hjælper dig i gang, indtil du er på.

Søren Grosen Centerchef ved VIA Center for Undervisningsmidler


Teknologiforståelse – nu som fag i skolen Med det nye fag teknologiforståelse er det undervisningsministerens vision, at de danske skoleelever ikke blot skal være brugere af teknologi, men også kunne skabe med teknologi. Eleverne skal lære at forstå teknologien, så de med deres viden og kompetencer kan forme og udvikle noget kreativt med den. Det er målet at ruste eleverne til en hverdag i et stadigt mere teknologisk funderet samfund. Derfor skal faget teknologiforståelse nu udbredes til at være en del af folkeskolens obligatoriske undervisning.

VIA CFU står klar Hos VIA CFU er vi klar med inspiration til undervisning og materialevalg i det nye fag. Med arbejdet i vores makerspace har vi de senere år sat et praksisnært fokus på en undersøgende og skabende tilgang til undervisningen i og med digitale teknologier. Eleverne har arbejdet med at anvende teknologierne i innovative og kreative sammenhænge med fokus på udvikling, design og produktion. En indgangsvinkel, som peger direkte ind i faget teknologiforståelse. Vi sætter fokus på design og programmering og på elevernes evner til at bearbejde og ny- og videreudvikle digitale produktioner, og vi kommer med bud på, hvordan disse områder kan tænkes ind i en didaktisk sammenhæng. Vi vejleder om konkrete materialer til styrkelse af elevernes teknologiforståelse blandt andet inden for områderne robot- og wearable technology. I VIA CFU lægger vi vægt på, at elevernes arbejde med teknologierne ikke skal opleves som et fag isoleret fra den omkring-

liggende virkelighed. Hos os handler teknologiforståelse om, at eleverne skal opnå kompetencer, der sætter dem i stand til at forstå og forholde sig kritisk og konstruktivt til det samfund, de er en del af. Obligatorisk teknologiforståelse er en del af regeringens kommende strategi for digital vækst, og forsøget med faget teknologiforståelse skydes i gang fra det nye skoleårs start i august 2018 og fortsætter de næste tre år med en stigende indsats over forsøgsperioden. Allerede nu tilbyder en række skoler faget på prøve som valgfag i udskolingen.

MERE INFO – VIA CFU’s makerspace på viacfu.dk/makerspace – It og medier på VIA CFU på viacfu.dk/itogmedier – Det 21. århundredes kompetencer v/CFU DK på info.21skills.dk


Stort nationalt samarbejde mellem DR og CFU

Projekt ultra:bit Alle kommende 4. klasseselever kan i næste skoleår få deres egne, personlige micro-computere i hånden. Det er en del af et 3-årigt landsdækkende projekt, der skal udvikle digitale færdigheder gennem leg og undervisning.

Årgang ultra:bit 68.000 micro:bits bliver næste skoleår udleveret til skolernes 4. klasser. Eleverne skal gennem disse micro-controllere bygget til undervisningsbrug udvikle digitale færdigheder gennem leg og undervisning. Årgang ultra:bit, som den kommende årgang bliver kaldt, får dermed en unik mulighed for at lære om kodning, teknologi og digital dannelse. Ambitionen er at flytte børn fra at være storforbrugere af teknologi til at blive kreative skabere med teknologi. Det store projekt er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Radio og Centre for Undervisningsmidler i Danmark. Projektet er støttet af Industriens Fond, der har bevilget 14 millioner samt en lang række aktører, der bakker op om projektet.

Praksisafprøvning og uddannelse af lærerne Projektet rækker langt videre end den praktiske udlevering af micro:bits til eleverne. En række skoler tilbydes besøg fra en rejsende task force, og DR Skole udvikler i samarbejde med bl.a. CFU’erne undervisningsmaterialer og videovejledninger. På VIA CFU vil vi herudover tilbyde kurser til lærere uanset klassetrin i brugen af micro:bit i undervisningen, og vi vil udlåne micro:bit-sæt, så også andre klassetrin kan arbejde med micro:bit. Endelig vil VIA CFU også udlåne andet spændende udstyr, der kan inddrages i arbejdet med brugen af micro:bit i undervisningen. Tilbuddet gælder både folke- og privatskoler.

TILMELDING OG MERE INFO MELD JER TIL OG LÆS MERE OM PROJEKT ULTRA:BIT PÅ

dr.dk/om-dr/ultrabit LÆS MERE OM VIA CFU’S ARBEJDE MED MICRO:BIT PÅ

viacfu.dk/microbit KONTAKT FOR YDERLIGERE INFORMATION OM PROJEKTET

Pædagogisk konsulent Peter Bak-Jensen, pbak@via.dk


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

6

KURSUSINFORMATION

Tilmelding til CFU’s kurser Du kan tilmelde dig online på viacfu.dk/kurser. Her kan du også læse mere om det enkelte kursus. Bemærk, at der ikke er en fast dato for sidste frist for tilmelding. Hvor intet andet er nævnt, er tilmeldingsfristen en måned før første kursusdag. Alle CFU’s kursusgebyrer er inklusiv forplejning og eventuelle materialer, men eksklusiv moms. Optagelse og afslag Ved online tilmelding får du med det samme en mail tilsendt, som bekræfter, at vi har modtaget din ansøgning. Bemærk, at du ikke er optaget på kurset, før du modtager en bekræftelse fra kursusadministrationen. Denne bekræftelse udsendes via mail, så det er en god idé at meddele os evt. ændringer i mail og arbejdssted.

Dine egne kurser På adressen viacfu.dk/minekurser kan du se status på din kursustilmelding. Har du oplyst os dit brugernavn til UNI-login, kan du gå direkte til de kurser, du er tilmeldt. Når du er optaget på kurset, kan du finde deltagerliste og andre praktiske oplysninger samt eventuelt kursusmateriale til download. Har du ikke et UNI-login, kan du logge på med den mailadresse, du oplyste ved tilmeldingen. Kursussteder og parkering De fleste af vores kurser afholdes på CFU i Herning og Aarhus. Der er forskellige p-ordninger de steder, vi afholder vores kurser. Der kan være betalingsordning eller blot almindelig p-vagtordning. På CFU i Herning skal du være ekstra opmærksom på, at du holder på en af VIA CFU’s p-pladser, da der ellers udskrives en parkeringsafgift. Du vil sammen med optagebrevet få de nødvendige oplysninger.

Beslutningen om gennemførelse vil normalt foregå en til to måneder før kursets afvikling. Du vil kort efter sidste frist for tilmelding modtage besked om gennemførelse eller aflysning. Der er ofte ledige pladser på de kurser, vi vælger at gennemføre, så vær opmærksom på, at du kan tilmelde dig online indtil 14 dage før kurset. Er du senere ude end 14 dage før, ring da til kursusadministrationen for at få hjælp med tilmeldingen. Tilmelding til CFU’s kurser er bindende. Afbud Det er skolen, der har købt pladsen på kurset, og den kan derfor overdrages til en kollega i tilfælde af, at du selv bliver forhindret. Ring til vores kursusadministration for at melde afbud/oplyse, hvem der kommer i stedet. De fleste kurser er pålagt et deltagergebyr. Dette gebyr opkræves under alle omstændigheder. Forslag til nye kurser Du er altid velkommen til at indsende idéer til nye kurser samt rekvirere kurser direkte til skolen/kommunen. Benyt evt. kataloget til at få idéerne. Kontakt kursusadministrationen, eller henvend dig til den faglige konsulent, der har med området at gøre. Tilbuddet gælder også, hvis I skal have hjælp til afholdelse af en pædagogisk dag på skolen. Se kontaktinfo side 68 og 69.


Gratis inspirationsdag på CFU i Herning og Aarhus

Bliv klar til ferien:

Inspiration og ideer til næste skoleår Tag teamet med på halvdagstur til CFU, når vi mandag den 2. juli kl. 9 - 12 holder åbent hus på CFU i Herning og i Aarhus. Vi byder på inspiration til forskellige fag, hjælp til booking, ideudveksling og hjælp fra de faglige konsulenter og det administrative personale - med en kop kaffe og et rundstykke.

Læs mere og meld dig til på viacfu.dk/inspiration2018


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

8

KURSUSOVERSIGT 2018

For alle lærere på tværs af fag Det kan godt blive lidt nemmere! Dansk og matematik for ordblinde elever. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Design for Change. Innovation på den sjove måde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Flersprogede elever i almenklasserne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Inspiration og ideer til næste skoleår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Gratis inspiration til inkluderende undervisning, herunder specialundervisning - 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Livsduelighed, dannelse og læring i et styrkeperspektiv . . . . . 12 Eksekutive funktioner - i teori og praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Efteruddannelse i Europa og skolesamarbejdsprojekter. . . . . 13 Motivation og læring med mindsetbaseret undervisning . . . . 14 Webinar om tilskud til internationale projekter gennem Erasmus+ og Nordplus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Klasseledelse og differentiering med CHIPS testen i hånden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Klædt på til inklusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Introduktion til micro:bit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kodning i skolen - derfor og sådan 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kom i gang med 3D-design. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Minecraft Education - Design, byg og kollaborer. . . . . . . . . . . . . 17 Robotterne kommer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Dansk indskoling Børnehaveklasseledernes temadage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Indskolingen skriver løs og producerer bøger. . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Indskolingen skriver løs – som slideshow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Gratis inspiration til din danskundervisning i indskolingen – 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Børnenes U-landskalender 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Skrivedidaktik i indskolingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Klar til at knække læsekoden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Frøken Ignora og Den lille pige med svovlstikkerne. . . . . . . . . . 20 Oplev, forstå og skab film i indskolingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Skrol - byg, leg og lær med kapitelplader. Slip fortællingen løs i en kreativ verden for læring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Rundt om danskfaget i 1. og 2. klasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 LæringsSnacks - dansk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Dansk mellemtrin Gratis inspiration til din undervisning på mellemtrinnet – 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Gratis inspiration til din undervisning på mellemtrinnet – 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Innovation og entreprenørskab i dansk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Bedre elevtekster - kvalificeret arbejde med skriftlighed på mellemtrinnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 LOOP læsning - Sociale Medier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Multimodale fiktionstekster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Litteratur i praksis - så drengene også gider være med. . . . . . 26 Foldebøger på mellemtrinnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Mellemtrinnet læser 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Dansk udskoling Hvordan arbejder jeg bedst med ungdomsromanerne?. . . . . . 28 Layoutværksted i Word. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Digitalt design og VR i dansk og naturfag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 At arbejde innovativt i og med dansk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Dansk med de store - 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Gratis inspiration til din undervisning i dansk udskoling - 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Gratis inspiration til din undervisning i dansk udskoling - 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Kortprosa - kort, komprimeret, kompleks og kanon! - Introduktion til genrens mange muligheder. . . . . . . . . . . . . . . . . 32 De store læser - 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Liv i tekstarbejdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Opinion og refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Skriftlig fremstilling - lige i nettet! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Performance i SKAM og realitygenren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 På fod med de nye genrer af sagtekster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Prøver i dansk for første gang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Rundt om dansk i tiende klasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Blended learning – CFU’s romaner/e-bogsromaner, grafiske romaner og billedbøger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Udskolingens danskfag på nye spor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Fiktive multimodale, æstetiske tekster: Kortfilm, billedbøger og grafiske romaner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Ungdomsromaner, kort- og spillefilm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Rundt om danskfaget på 6 timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Digitale værktøjer, danskportaler og andet nyttigt . . . . . . . . . . . 37 Skrivestrategier, tekstbevidsthed og sproglig opmærksomhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

9

KURSUSOVERSIGT 2018

Dansk som andetsprog Gratis inspiration til din undervisning i dansk som andetsprog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Matematikrammer - fokus på fagsproget i matematik. . . . . . . 38

Fremmedsprog Gratis inspiration til din undervisning i engelsk - 1.-6. klasse - 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Gratis inspiration til din undervisning i engelsk - 7.-10. klasse - 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Brug multimodale medier i engelskundervisningen - mellemtrin og udskoling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Ready Eddy - de første år med engelsk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Sådan bruger du autentiske tekster i engelskundervisningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 ”Tell us a story” - Storytelling i engelsk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 What’s next?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Hvordan integrerer man ordblinde i fremmedsprogsundervisningen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Gratis inspiration til din undervisning i fransk - 5.-9. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Potpourri d’activités à l’oral et à l’écrit - Boost dine fransktimer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Deutsch von früh bis spät. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Gratis inspiration til din undervisning i tysk – 5.-9. klasse – 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Tysklærernes dag 2018 - fremtidens sprogundervisning, kultur og medier. . . . . . . . . . . . 45 Kodning - naturligvis også i sprogfagene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Fremtidens sprogundervisning - med multimodale medier og 21Skills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Kulturfag Få den daglige undervisning i samspil med afgagnsprøven . 46 Historiebrug i min daglige undervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Historielærernes dag - 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Samfundsfagslærernes dag - 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Tur til Folketinget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Gratis inspiration til din undervisning i Kristendom . . . . . . . . . . 48

Matematik Movin’ in sync med Geogebra - foredrag og workshop . . . . . . . LæringsSnacks – Matematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matematik i indskolingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kom videre med micro:bit og programmering . . . . . . . . . . . . . . . . Specialundervisning i matematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strategier i matematik - for de yngste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbejdshukommelse, inklusion og matematiklæring . . . . . . . . . Analog matematik i en digital tidsalder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flipped learning i matematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan kan matematik og innovation skabe læringslyst . . . . Hvordan lærer man matematik? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gratis inspiration til din undervisning i matematik og naturfag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bliv klar til den mundtlige gruppeprøve i matematik - FP9 mundtlig i matematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matematisk opmærksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elever med matematikangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brug CAS i din matematikundervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naturfag Den fællesfaglige undervisning frem mod prøven - hands on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASE - Studietur for naturfagsfolk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EV3 LEGO mindstorm - og kodning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fællesfaglige fokusområder - naturfag på tværs i 7.-9. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Undersøgelser i natur/teknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feltundersøgelser i natur/teknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naturfag i spil - 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundlæggende kursus i LEGO WeDo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natur/teknologi 1.-6. klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Praktisk musiske fag Bæredygtighed i fagene håndværk og design og billedkunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boost din billedkunst 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sæt strøm til - boost din undervisning i håndværk og design . . . Digital billedkunst - en verden af muligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . Prøven i idræt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sammenspil - Sådan! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Workshop i aflytning af musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Musikundervisning for specialklassebørn - hvordan? . . . . . . . . . Vintersange og julesalmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjælp jeg er blevet musiklærer - brugbare tips og tricks . . . . . KUCHEZA Musik i indskolingen og på mellemtrinnet . . . . . . . . Gratis inspiration til din undervisning i musik . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 50 50 51 51 51 52 52 53 53 53 54 54 54 55 55

56 56 57 57 57 58 58 59 59

60 60 60 62 62 63 63 63 64 64 65 65


Nyt kursuskoncept:

Tag dit team og dine elever med til CFU i Herning og kom i mesterlære i vores flotte makerspace I dette nye kursuskoncept bliver I guidet i brugen af nye teknologier og kommer tæt på fremtidens kompetencer – på den praksisnære måde. Sammen med de pædagogiske konsulenter, der bliver jeres kursusundervisere, planlægger I et forløb, der passer til netop jer. Et kursus i 3 dele I får først en times oplæg online med planlægning af forløbet om det 21. århundredes kompetencer i praksis. Derpå en times kursus og forberedelse online med intro til de valgte teknologier og færdiggørelse af forløb. Og endelig fire timers hands-on i makerspace i Herning for hele klassen og lærerteamet. Her er du og teamet i mesterlære hos konsulenten, og I afvikler i samarbejde dagen.

OM KURSET - - - - -

Forløbet foregår på CFU i Herning. I står selv for transporten Et team kan max omfatte fem personer Max 28 elever Pris for hele pakken: 4000 kr. Mere information hos pædagogisk konsulent Peter Bak-Jensen

E: pbak@via.dk T: 87 55 27 81

Det har været godt at få det i hænderne og især, at opdage hvor tydelig, man nødvendigvis må være for at få det til at fungere. Mange gode ideer, lige til at bruge i undervisningen. Kursist fra forløb med Alkjærskolen, Ringkøbing


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

11

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Det kan godt blive lidt nemmere! Dansk og matematik for ordblinde elever Et kursus med inspiration, råd og ideer til, hvordan du kan hjælpe og støtte ordblinde og læsesvage elever i undervisningen - med fokus på dansk- og matematikfagene.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18871 Tid 18. september 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør  Selvstændig konsulent Christian Bock, CBock Rådgivning og hjælpemidler til ordblinde Målgruppe Alle undervisere - lærere og pædagoger Pris 1050 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18872 Tid 19. september 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Design for Change. Innovation på den sjove måde Opdag! Drøm! Skab! Del! Design for Change er en metode til at arbejde med innovation og entreprenørskab i din undervisning.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18877 Tid 27. august 2018 og 11. februar 2019 kl. 13 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18878 Tid 10. september 2018 og 25. februar 2019 kl. 13 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Pæd. konsulent Rune Schou, VIA CFU Alle klassetrin 575 kr.

Flersprogede elever i almenklasserne Elevernes sprog udvikler sig sammen med den faglige læring. Dette kursus handler om, hvordan tilegnelsen af sprog kan blive en del af den faglige læring i alle fag til gavn for de flersprogede elever - og for alle de andre. Instruktør Målgruppe Pris

Lektor Mette Jul Klitgaard Skovdal, UC Lillebælt Lærere, der har flersprogede elever i klassen. 1685 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18882 Tid 31. oktober 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18881 Tid 1. november 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Inspiration og ideer til næste skoleår Tag teamet med på halvdagstur til CFU, når vi holder åbent hus på CFU. Vi byder på inspiration til forskellige fag, hjælp til booking, ideudveksling og hjælp fra de faglige konsulenter og det administrative personale. Målgruppe Pris

Alle interesserede Kurset er gratis

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18447 Tid 2. juli 2018 kl. 9 - 12 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18248 Tid 2. juli 2018 kl. 9 - 12 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

12

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Gratis inspiration til inkluderende undervisning, herunder specialundervisning - 2019 Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktører Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Pæd. konsulent Lotte Svane, VIA CFU Målgruppe Lærere med interesse for inklusion og specialundervisning Pris Kurset er gratis

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19818 Tid 13. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19819 Tid 14. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19820 Tid 15. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive

Livsduelighed, dannelse og læring i et styrkeperspektiv Sæt fokus på elevernes trivsel gennem et styrkeperspektiv – skab motivation for læring gennem konkrete værktøjer, der italesætter elevernes resurser frem for deres mangler. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. leder af Styrkeakademiet Louise Tidmand Udskolingslærere i alle fag 1270 kr.

Styrkespillet Gør eleverne bevidst om deres styrker, og hjælp dem dermed med at øge trivslen, selvværdet og glæden – og forståelsen for hinandens forskelligheder. - Spillet findes i en udgave til 1.-5. klasse og i en anden fra 11 år og op. Målgruppe: Fra 1. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/lnky7hn

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18016 Tid 24. september 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

13

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Eksekutive funktioner - i teori og praksis Få viden om de eksekutive funktioners betydning for dine elevers handlinger og adfærd - og hvordan du kan støtte og udvikle udviklingen af disse færdigheder.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18879 Tid 23. oktober 2018 kl. 10 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktører Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18885 Tid 13. november 2018 kl. 10 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Psykolog, spec. i børneneuropsykologi Margrethe Jungersen, mjungersen.dk Psykolog, spec. i børneneuropsykologi Helle Bavnshøj Lærere, pædagoger, akt-medarbejdere 1450 kr.

Efteruddannelse i Europa og skolesamarbejdsprojekter Kom i gang med det internationale arbejde på din skole! På dette kursus får du informationer om mulighederne for at søge tilskud til efteruddannelse i Europa. Der vil også være eksempler på skolesamarbejdsprojekter.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18431 Tid 4. oktober 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktører Lærer og eTwinningambassadør Tine Lund, Harboøre Fuldmægtig i UHF Rikke Ilona Ustrup, Styrelsen for Forskning og Uddannelse Målgruppe Lærere, skoleledere og pædagoger i grundskolen. Pris 365 kr.

Kursusdag

U-landskalender 2018 Syriens børn skal smile igen I år tager Danidas alsidige undervisningsmateriale dig og dine elever med til Jordan, hvor en generation af syriske børn vokser op midt i vor tids største humanitære krise - fordrevet fra deres hjem og fædreland. 24. oktober 2018 Værket, Randers Program og tilmelding på viacfu.dk/cfu18205


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

14

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Motivation og læring med mindsetbaseret undervisning Få indsigt i teorien om fixed og growth mindset, og få inspiration til, hvordan man i undervisningen gennem bl.a. sproget og feedback kan arbejde med at styrke elevernes indre motivation for læring. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18861 Tid 11. oktober 2018 kl. 13:00 - 15:30 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Underviser og forfatter Peter Arnborg Videsen, Viborg Gymnasium og HF Lærere uanset fag på alle klassetrin 475 kr.

Webinar om tilskud til internationale projekter gennem Erasmus+ og Nordplus Ønsker du at styrke den internationale dimension på din institution? Du kan søge om tilskud til efteruddannelse eller partnerskaber i europæisk eller nordisk regi fra programmerne Erasmus+ og Nordplus Junior. Instruktør Målgruppe Pris

Fuldmægtig i UHF Rikke Ilona Ustrup, Styrelsen for Forskning og Uddannelse Lærere, skoleledere og pædagoger i grundskolen Kurset er gratis

Lån mBot – vores nye robot i samlingen mBot er en robot med mange muligheder. Den kan afvikles fra alle platforme og programmeres ved hjælp af MakeBlock, der downloades gratis. Kender man Scratch, er MakeBlock let at gå til. mBot er fra starten udstyret, så den kan følge linjer, spille musik m.m. Målgruppe: Primært mellemtrin og udskoling Læs mere og book på mitcfu.dk/99873107

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19417 Tid 26. marts 2019 kl. 14 - 16 Sted Online kursus

us Online kurs


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

15

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Klasseledelse og differentiering med CHIPS testen i hånden Kursets mål er at give deltagerne indblik i, hvordan man kan arbejde med at styrke elevernes selvværd og indlevelsesevne. Du bliver bl.a. præsenteret for Iagttagelsesredskabet ”CHIPS”. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18867 Tid 22. august 2018 og 12. september 2018 kl. 14 - 17 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Selvstændig pæd. konsulent Jens Møller Andersen, Odense Lærere og pædagoger, der underviser indskolingen 1240 kr.

Klædt på til inklusion En af de store udfordringer i skolen er at kunne rumme alle elever. Dette kursus kommer med bud på, hvordan man kan skabe et læringsrum, hvor alle elever bliver tilgodeset. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18864 Tid 3. oktober 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Selvstændig pæd. konsulent Jens Møller Andersen, Odense Lærere og pædagoger i skolen 1040 kr.

Introduktion til micro:bit Her vil du blive introduceret til kodning med micro:bit. Med micro:bit får du mulighed for at få noget til at ske andre steder end kun på skærmen. Der vil blive taget udgangspunkt i lette øvelser.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18427 Tid 6. september 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Ekstern konsulent Torben Baunsø Sørensen, Horsens Målgruppe Lærere i natur/teknologi,fysik/kemi, håndværk/ design og matematik Pris 440 kr.

LÆS MERE OG MELD DIG TIL Se kursusbeskrivelserne i fuld længde - og meld dig til på viacfu.dk/kurser


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Kodning i skolen - derfor og sådan 1 Vi beskæftiger os med egnede begynderplatforme og en række praktiske øvelser og forløb, som kan bruges til at introducere og arbejde med helt grundlæggende programmeringsforståelse.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18429 Tid 28. november 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Kurset henvender sig både til kursister med og uden forhåndskendskab til programmering. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Pæd. konsulent Stefan Mandal Mortensen, VIA CFU Pædagoger, lærere og PLC-medarbejdere 1225 kr.

Kom i gang med 3D-design Kurset er for begyndere. Du bliver ledt gennem de første grundlæggende trin for at arbejde med 3D. Vi vil anvende Tinkercad, der er gratis. Du vil lære: - at oprette dig på Tinkercad - at anvende forskellige funktioner på Tinkercad - at designe enkelte modeller - m.m.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18430 Tid 21. november 2018 kl. 13:00 - 14:30 Sted Online kursus

us Online kurs

Kurset er online, så du får inden kurset sendt et link, som du skal klikke dig ind på. Her vil al undervisningen foregå. Kurset handler primært om brugen af værktøjet, men vi vil også komme med bud på, hvor 3D-design kan anvendes i fagene. Bemærk kurset foregår online, så du kan følge kurset hjemme på skolen. En traditionel mus kan med fordel anvendes. Der vil ikke ske en udprintning af modellerne på dette kursus. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Alle interesserede lærere 275 kr.

TILMELDINGSFRIST Hvor intet andet er angivet, er der tilmeldingsfrist én måned før kursusstart

16


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

FOR ALLE LÆRERE - PÅ TVÆRS AF FAG

Minecraft Education - Design, byg og kollaborer På kurset vil du blive ført igennem de nyeste elementer af Minecraft Education, med hands-on øvelser og gruppearbejde. Det er derfor vigtigt at du selv medbringer en mus, da Minecraft ikke kan bruges uden.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19205 Tid 28. februar 2019 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Medbring PC/Mac og mus. Tablets (android/iOS) kan ikke anvendes. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Mette Lynnerup Hollensen, VIA CFU Pæd. konsulent Stefan Mandal Mortensen, VIA CFU Lærere i folkeskolen. 1225 kr.

Robotterne kommer Oplev og afprøv, hvordan du kan bruge robotter i din undervisning. Et praktisk begynderkursus til dig, der vil prøve at arbejde med robotter i fagene. Du bliver introduceret til forskellige tilgange, tankemønstre og faglige muligheder i arbejdet med kodning - primært på hands-on-måden. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Pæd. konsulent Lotte Svane, VIA CFU Lærere i indskolingen og på mellemtrinnet 600 kr.

Fremtidens teknologier og læremidler – her og nu 3D-print, vinylskærer, lasercutter, varmepresser, robotter, wearables, e-tekstiler, animationsfilm og andre herligheder. Læs om de mange teknologier, du og dine elever kan prøve i CFU’s makermiljø. – Og book et besøg til din klasse. Læs mere på viacfu.dk/makerspace

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18433 Tid 19. september 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

17


reflex 2018-1

18

VIA Center for Undervisningsmidler

DANSK INDSKOLING

Børnehaveklasseledernes temadage Inspiration og idéer til undervisningen i børnehaveklassen. Dette år med fokus på billedkunst og ”alt godt fra indskolingskonsulentens hylder”. Målgruppe Pædagoger og lærere, der underviser i børnehaveklassen Pris 2290 kr. Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19811 Tid 21. januar 2019 kl. 9 - 15 Instruktør Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Tid 22. januar 2019 kl. 9 - 15 Instruktør Billedkunstner og instruktør Line Frøslev, Hinnerup Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist 15. december 2018

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19812 Tid 29. januar 2019 kl. 9 - 15 Instruktør Billedkunstner og instruktør Line Frøslev, Hinnerup Tid 30. januar 2019 kl. 9 - 15 Instruktør Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeldingsfrist 15. december 2018 Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19813 Tid 5. februar 2019 kl. 9 - 15 Instruktør Billedkunstner og instruktør Line Frøslev, Hinnerup Tid 6. februar 2019 kl. 9 - 15 Instruktør Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive

Indskolingen skriver løs og producerer bøger Med fokus på eleverne som skriftsprogs-producenter er kursets mål at inspirere og komme med idéer til din praksis. Formiddagen handler om at sætte skub i elevernes motivation og kompetencer som skribenter - hvordan kommer vi fra konversation til komposition? Eftermiddagen byder på masser af idéer til hvordan elevernes ”skriv” kan præsenteres.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18868 Tid 28. august 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18869 Tid 19. september 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Instruktører Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Pæd. konsulent Helle Frost, UCN Center for Undervisningsmidler Målgruppe Undervisere i dansk i indskolingen Pris 1250 kr.

Indskolingen skriver løs – som slideshow For dig, der ikke har mulighed for at deltage i kurset ”live”, er det muligt at købe adgang til at streame et 30 minutters uddrag i form af udvalgte slides med instruktørens speak. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Undervisere i dansk i indskolingen 100 kr.

Bestil adgangskode hos tap@via.dk Tid Kan tilgås fra den 28. august 2018 kl. 15 Sted Online kursus

Online kurs

us


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

19

DANSK INDSKOLING

Gratis inspiration til din danskundervisning i indskolingen - 2019 Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktører Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Pæd. konsulent Morten Eidorff Langballe, VIA CFU Målgruppe Pædagoger og lærere, der arbejder med dansk i indskolingen Pris Kurset er gratis

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19823 Tid 9. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19824 Tid 13. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19825 Tid 20. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Børnenes U-landskalender 2018 Lær de syriske flygtningebørn at kende. Kom tæt på børnelivet i Jordans pulserende hovedstad Amman og oplev den barske og smukke jordanske natur. I løbet af dagen gennemgås et skræddersyet materiale tilknyttet Børnenes U-landskalender til brug i din undervisning.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18205 Tid 24. oktober 2018 kl. 10 - 15 Sted Værket, Sven Dalsgaards Plads 1, Randers C

Alle deltagere får en gratis elevbog og lærebog på kurset. I samarbejde med InVirke ApS, DANIDA, Dansk Flygtningehjælp og Læringscenter Randers. Instruktører Målgruppe Pris

Fotograf Jeppe Gudmundsen Holmgren, c/o Schiller & Co. Facility House Forfatter, direktør Michael Larsen, InVirke ApS Forfatter Bodil El Jørgensen, Undervisere i dansk, natur/teknologi, kreative fag og i fagsamarbejder 0.-4. klasse. 775 kr.

Skrivedidaktik i indskolingen Kurset sætter fokus på hvordan der kan skabes meningsfulde skrivesituationer i skolestarten. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Mette Bech, CFU, UC Absalon Dansklærere i 0.-1. klasse 1410 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19807 Tid 5. marts 2019 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19808 Tid 6. marts 2019 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

20

DANSK INDSKOLING

Klar til at knække læsekoden Et kursus med mange ideer til praksis forankret i resultater fra danske undersøgelser. Kurset vil tage udgangspunkt i bogen ”Klar til at bryde læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med”.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18846 Tid 24. september 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Instruktør Børnehaveklasseleder, forfatter Jens Molzen, Hillerød Målgruppe Børnehaveklasseledere, læsevejledere samt lærere og pædagoger, der arbejder i børne haveklassen. Pris 1200 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18847 Tid 29. oktober 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Frøken Ignora og Den lille pige med svovlstikkerne Med udgangspunkt i Gyldendals indskolingsmateriale ”Læs genre med CL” er det kursets mål at inspirere og give gode idéer til arbejdet med fortolkning.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18865 Tid 6. november 2018 kl. 13:30 - 16:30 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Forlaget Gyldendal sponsorerer en bog til alle deltagerne.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18866 Tid 12. november 2018 kl. 13:30 - 16:30 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Lærere og pædagoger med dansk i indskolingen 575 kr.

Læs lydret med nye læsere Læs lydret er 24 nye titler til de nye læsere. Titlerne er inddelt i to læseniveauer og foregår alle i samme miljø i de kendte omgivelser på Nyø. Historierne er korte, men med spændende indhold. Målgruppe: 0.-1. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/lnky7hf


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

21

DANSK INDSKOLING

Oplev, forstå og skab film i indskolingen Få et fælles filmsprog og en række praktiske filmøvelser i fortælleforløb og filmiske virkemidler, og lav din egen lille stopmotionfilm på tablets i sjove materialer.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19809 Tid 19. februar 2019 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19810 Tid 20. februar 2019 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Filmpædagogisk konsulent og projektleder Ditte Mejlhede, Hillerød Lærere og pædagoger, der arbejder med dansk, billedkunst eller musik i indskolingen 1220 kr.

Skrol - byg, leg og lær med kapitelplader. Slip fortællingen løs i en kreativ verden for læring En teoretisk og praktisk introduktion til et værktøj, der gør undervisning til en kreativ og samskabende leg. Et værktøj, hvor der kan arbejdes tværfagligt og med forskellige temaer.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18844 Tid 19. november 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18845 Tid 20. november 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Kreativist og skolepædagog Mads Nielsen, skrol.dk, udd. lærer, arbejder som kreativist og skolepæd. Pædagoger og undervisere i indskoling 520 kr.

SKRÆDDERSYEDE KURSER Har din skole eller kommune behov for et kursustilbud med udgangspunkt i netop jeres praksis? – Få tilrettelagt et forløb gennem VIA CFU. Kontakt relevant fagkonsulent eller afdelingsleder Poul Mortensen. Se kontaktinfo s. 68-69


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

22

DANSK INDSKOLING

Rundt om danskfaget i 1. og 2. klasse En tur rundt om danskfagets fire kompetenceområder. To dage med fokus på både indhold og metode. Danskkonsulenten kommer med input omkring materialer, små forløb og forskellige undervisningsidéer. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent, master i læse- og skrivedidaktik Marianne Skovsted Pedersen, VIA CFU Pæd. konsulent Morten Eidorff Langballe, VIA CFU Dansklærere i 1. og 2. klasse 2400 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18862 Tid 8. oktober 2018 og 22. oktober 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18863 Tid 3. december 2018 og 10. december 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

LæringsSnacks - dansk Bliv inspireret og afprøv et hav af små spil, der træner traditionelle færdigheder. Instruktør Målgruppe Pris

Lærer Pernille Brinch, Time2Learn Dansklærere og pædagoger, speciallærere, og læsevejledere i indskolingen 520 kr.

Lån LæringsSnacks til dine elever Materialesættene ’LæringsSnacks i 1. klasse’ kan bruges til værkstedsundervisning eller som supplement i den planlagte undervisning, fx som fast del af et ugeskema. Sættene findes til både dansk og matematik og indeholder 16 værksteder med både rolige og aktive udfordringer til grupper á 3-4 elever. Målgruppe: 1. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/lnky7h9

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18840 Tid 26. november 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18841 Tid 28. november 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


E-BØGER Slutmed med glemte glemte bøger og y– Slut og rykkere rykkere

y– Skønlitteratur alle klassetrin klassetrin Skønlitteratur til til alle y– Book få bøgerne bøgernemed meddet detsamme samme Book og og få y– Arbejd med bl.a. bl.a.ordsøgning ordsøgningog ogordbog ordbog Arbejd tekstnært tekstnært med

miitcf m tcfuu.dk .dk


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

24

DANSK MELLEMTRIN

Gratis inspiration til din undervisning på mellemtrinnet - 2019 Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus, VIA CFU Dansklærere på mellemtrinnet Kurset er gratis

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19802 Tid 8. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19803 Tid 9. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Gratis inspiration til din undervisning på mellemtrinnet - 2019 Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Eftermiddagen vil blive fulgt op af et webinar torsdag d. 16. maj kl. 14:30-15:00, hvor der efter et kort oplæg vil være mulighed for at komme med opklarende spørgsmål. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19804 Tid 9. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

arning Blended le

Pæd. konsulent Helle Rahbek, VIA CFU Dansklærere på mellemtrinnet Kurset er gratis

Innovation og entreprenørskab i dansk Få innovation og entreprenørskab ind i din undervisning. Et kursus der giver dig konkret inspiration til at arbejde med innovationskompetencer og processer i danskfaget.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18873 Tid 1. oktober 2018 kl. 12 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18874 Tid 2. oktober 2018 kl. 12 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Pæd. konsulent i dansk og innovation Celine Ferot, UCL CFU Dansklærere på mellemtrin og udskolingen, men alle er velkomne 825 kr.


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

25

DANSK MELLEMTRIN

Bedre elevtekster - kvalificeret arbejde med skriftlighed på mellemtrinnet Skriftlighed på mellemtrinnet med fokus på: Forberedelse, forskellige genrer og teksttyper, sprogarbejde, korrektur og præsentation.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18875 Tid 3. oktober 2018 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18876 Tid 4. oktober 2018 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Danskfaglig konsulent og lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Greb om Dansk Dansklærere på mellemtrinnet 725 kr.

LOOP læsning - Sociale Medier Med eksempler fra LOOP Læsning Sociale medier - kigger vi på hvordan danskfaget på mellemtrinnet kan arbejde med elevernes bevidsthed om muligheder og faldgruber ved sociale medier, samt hvordan læse- og søgekompetencer og danskfaglige områder som debat og argumentation er vigtige i arbejdet og i elevernes onlineliv. Instruktører Pædagogisk konsulent Lena Bülow-Olsen, Albertslund Lærer, læremiddelforfatter, cand.pæd.didaktik Lone Nielsen, Mørkøv Målgruppe Dansklærere på mellemtrinnet 3.-6. kl. Pris 1420 kr.

Billedbog om alkohol og venskab Det er ikke altid nemt at være Jakob. Hans forældre skændes og har ofte lyst til at drikke. Men en dag ændres Jakobs liv. På altanen står Hardy - en dreng med en guldkappe … Historien om Hardy af Mette E. Neerlin lægger op til arbejdet med forholdet mellem tekst og billede, da her fortælles forskellige historier. Målgruppe: 3.-6. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/53573932

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19805 Tid 1. april 2019 kl. 10 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19806 Tid 2. april 2019 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

26

DANSK MELLEMTRIN

Multimodale fiktionstekster I dag er litteraturen stadig på bøger, men den findes også i andre medier og med andre modaliteter, fx lyd, billede, tegneserie. Kurset tager sit afsæt i grafiske romaner, en multimodal litteratur, som har fundet sit indpas på mellemtrinnet. Instruktør Målgruppe Pris

Lektor i dansk Hanne Beermann, Hjørring Undervisere på mellemtrinnet 1150 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19821 Tid 20. februar 2019 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19822 Tid 21. februar 2019 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Litteratur i praksis - så drengene også gider være med Skønlitteratur og drenge er en sjov udfordring. Få viden om, hvad og hvordan og få ideer til, hvordan du gør i praksis. Instruktør Målgruppe Pris

Skrivende forlagsredaktør Kenneth Jakobsen Bøye, Aalborg Dansklærere på mellemtrinnet 3.-6. klasse 730 kr.

Selfie Simon Hovedpersonen Simon bliver udfordret på internettet. Det starter uskyldigt, men udvikler sig til både ulovlige og livsfarlige challenges. - Hvor langt tør Simon gå for at blive en berømt YouTuber? - Hvor svært er det at sige fra over for gruppen? Særdeles aktuel bog af Susanne Foldberg. Målgruppe: 5.-6. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/53385125

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18849 Tid 1. oktober 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18848 Tid 24. september 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

27

DANSK MELLEMTRIN

Foldebøger på mellemtrinnet Lær hvordan man nemt kan indtænke foldebøger i danskundervisningen. Få konkrete ideer til, hvordan man organiserer arbejdet og hvordan man kan anvende materialer, der ikke vælter et budget. Instruktører Målgruppe Pris

Lærer, forfatter til bogen ”Foldebøger på dansk” Carina Kaltoft, Dyssegård Lærer, forfatter til bogen ”Foldebøger på dansk” Malene Meyer, København Ø Dansklærere på mellemtrinnet 1190 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18886 Tid 26. september 2018 kl. 12.30 - 16.00 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18887 Tid 27. september 2018 kl. 12:30 - 16:00 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Mellemtrinnet læser 2018 Temadage om læsning på mellemtrinnet. Programmet indeholder både fælles oplæg samt temagrupper. I samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler. Målgruppe Pris

Temadagene henvender sig til dansklærere på mellemtrinnet, læsevejledere, skolebibliotekarer, danskkonsulenter og andre interesserede 4200 kr.

Tæl til ti - Når man slår sig, skal man tælle til 10. Eller det er selvfølgelig ikke noget, man skal, men man kan, for at prøve at komme igennem smerten. Sådan begynder tweenroman af Stine Haynes Tæl til ti om Trisha, hvis verden går i stå, da storesøsteren dør i en trafikulykke. Bogen giver et livsbekræftende indblik i, hvor forskelligt vi mennesker kan bearbejde vores sorg. Målgruppe: 6.-8. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/53327362

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18800 Tid 7. - 8. november 2018 Sted Best Western Golf Hotel Viborg, Hans Tausens Alle 2, Viborg


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

DANSK UDSKOLING

Hvordan arbejder jeg bedst med ungdomsromanerne? Bliv introduceret til de nyeste, de allerbedste og de skæve danske ungdomsromaner samt nye, spændende litteraturgreb som fx Paneldiskussion, Booktrailers og Mads og Monopolet. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18442 Tid 4. oktober 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Dansklærere 6.-10. klasse 575 kr.

Layoutværksted i Word I dette værksted kommer vi både omkring, hvordan layout skal vurderes, og hvordan man kan arbejde med layout i praksis. Lær at udnytte de layoutmæssige funktioner, der er i Word og bliv klogere på, hvordan eleverne kan layoute både tekster til digitale og analoge medier. Medbring computer. Instruktør Målgruppe Pris

Danskkonsulent og lærebogsforfatter Charlotte Rytter, charlotterytter.dk Dansklærere fra 5.-10. klasse 760 kr.

Er jeg ond? Teenageren Simon ønsker sin tvillingebror Tim langt væk, og dagen efter er det, som om Tim aldrig har eksisteret … Skæbnemageren af Kenneth Bøgh Andersen og Lars Gabel er en fantastisk flot fantasy graphic novel om ondskab, skæbne, mod og søskendejalousi. Et oplagt værk til arbejdet med multimodale æstetiske tekster. Målgruppe: 6.-8. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/53203973

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18443 Tid 10. oktober 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

28


SPILLEFILM – 400 spillefilm – og 500 kort- og dokumentarfilm – Stream i klassen, eller lad eleverne streame selv – Undervisningsrelevant og lovligt – Vejledninger til læreren – med opgaver og forløb

mitcf u.dk


reflex 2018-1

30

VIA Center for Undervisningsmidler

DANSK UDSKOLING

Digitalt design og VR i dansk og naturfag Digitalt design og virtual reality, som alle kan komme til. Med CoSpaces kan eleverne designe interaktive digitale rum og på den måde bearbejde og omskabe viden.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18428 Tid 27. september 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Adgang til computer og lyst til at udfordre fagets vante rammer.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19406 Tid 21. februar 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Pæd. konsulent Mikkel Aslak Koudal Andersen, VIA CFU Undervisere i udskolingen - kurset henvender sig fortrinsvist til naturfags- og dansklærere, men andre faggrupper vil også kunne koble sig på og tænke det ind i andre fag. 600 kr.

At arbejde innovativt i og med dansk På kurset gives der konkrete bud på læremidler og didaktiske principper, som understøtter det tværgående tema ”Innovation og entreprenørskab” i danskfaget. Kursister kan både deltage i kurset online eller i det fysiske kursuslokale. Instruktører Pæd. konsulent, Hanne Schriver, VIA CFU Pæd. konsulent, Rune Schou, VIA CFU Målgruppe Dansklærere 7. - 10. kl., læringsvejledere og andre interesserede Pris 350 kr. ved online deltagelse 425 kr. ved deltagelse i Aarhus

Se og lyt: Nyt til dansk på de ældste trin Se med, når pædagogisk konsulent Finn Bangsgaard på under fire minutter præsenterer seks af de nyere bøger til udlån til de ældste elever. – Og book derefter til din klasse. Se den korte filmpræsentation på viacfu.dk/dansk-udskoling

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18021 Tid 12. september 2018 kl. 13 - 15 Sted Online kursus Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18020 Tid 12. september 2018 kl. 13 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

er Mød op ell

n deltag onli

e


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

31

DANSK UDSKOLING

Dansk med de store - 2018 5 dage med inspiration til din danskundervisning med fokus på det vigtigste og nyeste danskfagligt: sagprosa og ikke-fiktive multimodale og æstetiske tekster, ny ungdomslitteratur, reklamer, film, kunstbilleder, ældre tekster, skriftlig prøve med adgang til internettet m.m. Der arbejdes aktivt ud fra Forenklede Fælles Mål. Se mere på viacfu.dk/CFU18032 Målgruppe Pris

Dansklærere 7. - 10. kl. og andre interesserede 5500 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18032 Tid 17. september 2018 kl. 9:00 - 15:30 Instruktør Lektor og forfatter Johannes Fibiger, VIA Læreruddannelsen i Silkeborg Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tid Instruktører Sted

19. september 2018 kl. 9:00 - 15:30 Pæd. konsulent, Hanne Schriver, VIA CFU Danskfaglig konsulent og lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Greb om Dansk VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tid Instruktører Sted

12. november 2018 kl. 9:00 - 15:30 Pæd. konsulent, Hanne Schriver, VIA CFU Lektor Mimi Olsen, København N VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tid Instruktør Sted

13. november 2018 kl. 9:00 - 15:30 Lektor og forfatter Johannes Fibiger, VIA læreruddannelsen i Silkeborg VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeldingsfrist 17. august 2018

Tid 18. september 2018 kl. 9:00 - 15:30 Instruktører Pæd. konsulent, Hanne Schriver, VIA CFU Lektor Alice Nissen, VIA Læreruddannelsen i Silkeborg Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Gratis inspiration til din undervisning i dansk udskoling - 2019 Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Dansklærere i udskolingen Kurset er gratis

arning Blended le Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19412 Tid 25. april 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Eftermiddagen vil blive fulgt op af et webinar torsdag d. 9. maj kl. 14:00-14:30, hvor der efter et kort oplæg vil være mulighed for at komme med opklarende spørgsmål.

Gratis inspiration til din undervisning i dansk udskoling - 2019 Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent, Hanne Schriver, VIA CFU Dansklærere 7. - 10. kl. og andre interesserede Kurset er gratis

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19003 Tid 16. april 2019 kl. 13 - 17 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19004 Tid 24. april 2019 kl. 13 - 17 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

32

DANSK UDSKOLING

Kortprosa - kort, komprimeret, kompleks og kanon! - Introduktion til genrens mange muligheder Med sine korte, koncentrerede og komplekse tekster har kortprosagenren et stort potentiale - med mulighed for fordybelse, nærlæsning, litteratursamtaler og skrivefokus. Introduktion og inspiration til forløb med kortprosa. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18018 Tid 21. august 2018 kl. 12.30 - 15.30 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeldingsfrist 3. august 2018

Danskfaglig konsulent og lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Greb om Dansk Dansklærere 7. - 10. kl. og andre interesserede 570 kr.

De store læser - 2019 Temadage om fiktion og læsning på de ældste trin i grundskolen. Hør bl.a. om læse-, fremstillings-, fortolknings- og kommunikationskompetencer, it-fagdidaktik og læringsmål i dansk. Mød relevante forlag i udstillingsområderne. Se mere og tilmeld dig hele programmet på viacfu.dk/destorelaeser Foldere udsendes i august/september 2018. I samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler Målgruppe Pris

Dansklærere på ældste klassetrin, læringsvejledere på PLC, læsevejledere og -konsulenter, undervisere på VUC og læreruddannelserne, danskkonsulenter og forlagsredaktører. Pris oplyses senere

Temadage

De store læser Temadage om fiktion og læsning på de ældste trin i grundskolen 24.-25. januar 2019 Helnan Marselis Hotel, Aarhus Program og tilmelding på viacfu.dk/cfu19220

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19220 Tid 24. januar 2019 kl. 9.15 - 25. januar 2019 kl. 14.30 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Aarhus C Tilmeldingsfrist 5. december 2018


Lynkineser Erindringsbog om Jesper Wung Sungs opvækst frem til studentereksamen. Hver episode suppleres af fotos, illustrationer og et digt. I den pædagogiske vejledning er der fokus på multimodalitet, erindring, fortolkningsog fremstillingskompetence. Ideerne er afprøvet i 8. A på Marienhoffskolen i Syddjurs Kommune. Se også tv-link på posten om forfatterens modtagelse af De Gyldne Laurbær for ’En anden gren’. Målgruppe: 4.–10. klasse + ungdomsuddannelserne og VUC Book til dine elever og hent vejledning på mitcfu.dk/53127193


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

34

DANSK UDSKOLING

Liv i tekstarbejdet Ideer til nuanceret og spændende undervisning i og med de korte tekster som fx kortprosa, lyrik og kortfilm. Eksempler på tekster, danskfaglige tilgange og tråde til prøverne. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18438 Tid 13. september 2018 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Danskfaglig konsulent og lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Greb om Dansk Dansk udskoling 630 kr.

Opinion og refleksion Inspiration til arbejdet med refleksions- og opinionstekster i både det mundtlige og det skriftlige arbejde. Fokus på klumme, blog og andre SoMe-tekster. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19409 Tid 14. januar 2019 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Danskfaglig konsulent og lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Greb om Dansk Dansk udskoling 630 kr.

Skriftlig fremstilling - lige i nettet! Kurset giver indblik i, hvad prøven går ud på, og hvad den kræver af faglige forudsætninger. Vægtningen er i høj grad lagt på, hvordan vi i den daglige undervisning kan gøre eleverne skarpere til at søge kvalificeret, vurdere information og inspiration fra nettet og bearbejde det til egen tekst. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18034 Tid 3. oktober 2018 kl. 10 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Danskkonsulent og lærebogsforfatter Charlotte Rytter Ellegaard, Danskkonsulenter.dk Dansklærere 7. - 10. kl. og andre interesserede 1300 kr.

Performance i SKAM og realitygenren Serien SKAM og visse realitygenrer er gode steder at begynde, hvis man vil forstå moderne identitetsdannelse, for skammen indfinder sig, når man ser sig selv med de andres øjne. På kurset arbejder vi med at kvalificere analysen med performanceteori og dramaturgi for at læse personernes handlinger og interaktion. Instruktør Målgruppe Pris

Johannes Fibiger – Lektor og forfatter Dansklærere 7. - 10. kl. og andre interesserede 850 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19008 Tid 15. januar 2019 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

35

DANSK UDSKOLING

På fod med de nye genrer af sagtekster Læsekompetence, kritisk bevidsthed og tekstanalyse. Kurset tager udgangspunkt i kompetenceområdet læsning. Sagtekster skal være repræsenterede i tekstopgivelserne, og de rummer et stort motivationspotentiale for eleverne. Kurset giver inspiration til undervisning i forskellige og nyere genrer. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18033 Tid 25. oktober 2018 kl. 10 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Danskkonsulent og lærebogsforfatter Charlotte Rytter, charlotterytter.dk Dansklærere 7. - 10. kl. og andre interesserede 1300 kr.

Prøver i dansk for første gang Prøvekrav og udfordringer. Guide til undervisningsforløb, der leder eleverne frem mod prøvernes krav, udfordringer og muligheder. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19007 Tid 9. januar 2019 kl. 9:00 - 15:30 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Danskfaglig konsulent og lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Greb om Dansk Dansklærere 7. - 10. kl., prøveansvarlige og andre interesserede 1200 kr.

Rundt om dansk i tiende klasse Inspiration til at forny og nuancere danskundervisningen i 10. klasse - med fokus på, at det skal være et anderledes skoleår. Spot på danskfagets kategorier, kompetenceområder og prøver. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19411 Tid 7. marts 2019 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Danskfaglig konsulent og lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Greb om Dansk Dansklærere i udskolingen 1110 kr.

Blended learning – CFU’s romaner/e-bogsromaner, grafiske romaner og billedbøger I en blended learning kontekst arbejder du med CFU-materialer i din undervisning. Et webinar efterfulgt af et planlægningsmøde og gennemførelse i din klasse. Kurset afsluttes med et webinar. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent, Hanne Schriver, VIA CFU Pæd. konsulent Peter Søgaard, VIA CFU Dansklærere 7. - 10. klasse og læringsvejledere 800 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18422 Tid 29. august 2018 kl. 14 - 15 webinar 6. september 2018 kl. 13 -16 planlægningsmøde Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C 9. oktober 2018 kl. 13 - 15 webinar

arning Blended le


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

36

DANSK UDSKOLING

Udskolingens danskfag på nye spor Efter en introduktion af den nyeste ungdomslitteratur ser vi på de alternative genrer stand-up og lydfortællinger, og der gives bud på, hvordan de kan indgå i undervisningen og afgangsprøven. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18441 Tid 8. oktober 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Lærebogsforfatter Trine May, København K Dansklærere 7.-10. klasse 1245 kr.

Fiktive multimodale, æstetiske tekster: Kortfilm, billedbøger og grafiske romaner Multimodale æstetiske tekster er et central begreb i fortolkningskompetencen. Kursets fokus er på kortfilm, billedbogen og den grafiske roman med henblik på tematiske forløb og værklæsning. Fiktive, multimodale og æstetiske tekster indgår i opgivelser og til den mundtlige prøve. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18027 Tid 23. oktober 2018 kl. 12:00 - 15:30 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Pæd. konsulent, Hanne Schriver, VIA CFU Dansklærere 7. - 10. kl. og andre interesserede 575 kr.

Ungdomsromaner, kort- og spillefilm På kurset præsenteres og diskuteres potentialerne i udvalgte ungdomsromaner samt kortfilm og spillefilm, der fx er streambare i mitcfu.dk. Fokus er på de velegnede ungdomsromaner og kortfilm til undervisning, opgivelser og prøve ud fra kompetenceområdet FORTOLKNING med faserne ’oplevelse og indlevelse’, ’undersøgelse’, ’fortolkning’, ’vurdering’ og ’perspektivering’ Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18028 Tid 6. november 2018 kl. 12.00 - 15.30 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Pæd. konsulent, Hanne Schriver, VIA CFU Dansklærere 7. - 10. kl. og VUC-undervisere samt andre interesserede 575 kr.

Rundt om danskfaget på 6 timer Værklæsning og litteraturarbejdet, de skriftlige prøver, kortog spillefilm og meget mere. På dette kursus får du konkrete anvisninger og fif til danskundervisningen i udskolingen. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Dansklærere i udskolingen 1150 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19410 Tid 28. februar 2019 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

37

DANSK UDSKOLING

Digitale værktøjer, danskportaler og andet nyttigt På kursuseftermiddagen præsenteres digitale værktøjer og danskportaler med henblik på nytænkning i danskfaglige forløb. Der vil være eksempler på forløb og lejlighed til konkret at afprøve noget af det præsenterede Instruktører Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18035 Tid 5. december 2018 kl. 12:00 - 15:30 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Pæd. konsulent, Hanne Schriver, VIA CFU Pæd. konsulent Mikkel Aslak Koudal Andersen, VIA CFU Dansklærere 7. - 10. kl. og VUC-undervisere samt andre interesserede 600 kr.

Skrivestrategier, tekstbevidsthed og sproglig opmærksomhed Hvilke typer af tekster skal eleverne lære at skrive i udskolingen og hvilke opgaver kan vi stille eleverne, som øger skrivelysten og gør dem til bedre tekstskrivere? Deltagerne skal medbringe egen computer, da kurset vil være en vekslen mellem oplæg, mindre øvelser og ideudveksling til skriveforløb. Instruktør Målgruppe Pris

Danskkonsulent og lærebogsforfatter Charlotte Rytter, charlotterytter.dk Dansklærere fra 7.-10. klasse 1245 kr.

Slip køterne fri I denne tredje bog af Henrik Nilaus med mobning som tema, er vinklen hævn. En barsk og letlæst (lix 23) roman med tilhørende pæd. vejledning fra CFU med ideer til arbejdet med bogen udarbejdet i samarbejde med elever og lærer i 7.Y på Vestre Skole i Silkeborg. Målgruppe: 7.-10. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/53336124

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18444 Tid 11. oktober 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

38

DANSK SOM ANDETSPROG

Gratis inspiration til din undervisning i dansk som andetsprog Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Pæd. konsulent Lotte Svane, VIA CFU Lærere i modtagelsesklasser, i den supplerende undervisning og andre, der underviser flersprogede elever. Kurset er gratis

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18870 Tid 3. oktober 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA, Chr. M. Østergaardsvej 4, Horsens Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19816 Tid 29. april 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19815 Tid 30. april 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19817 Tid 2. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Matematikrammer - fokus på fagsproget i matematik Matematikrammer er et materiale, der synliggør matematikfagets fagsprog. Med de mange illustrerede ord kan du på flere måder støtte elevernes læring i matematik. Til stor gavn for de flersprogede elever - og alle de andre! Som deltager på kurset kan du efterfølgende købe materialet med 10 % rabat Instruktør Målgruppe Pris

Lærer Jonna Østergaard, Skivehus Skole Matematiklærere i modtagelsesklasser, i den supplerende undervisning og i almenundervisningen med flersprogede elever i klassen. 435 kr.

Gratis afdækningsmateriale til nyankomne Kom hele vejen rundt om elevernes sprog og resurser med Undervisningsministeriets nye online materiale, som kan hjælpe med at afdække elevernes kompetencer både i den indledende afdækning og i den løbende opfølgning på elevernes udvikling. Se materialet og mange andre ideer til arbejdet med flersprogede elever på viacfu.dk/dsa

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18883 Tid 27. september 2018 kl. 14 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18884 Tid 11. oktober 2018 kl. 14 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


Prøv virtual reality i din undervisning - lån og se materialer på CFU Det er en stor oplevelse at se og prøve virtual reality – en teknologi, som giver mulighed for at besøge og opleve nye verdener og andre steder på en næsten realistisk måde. Og med de nye muligheder med at implementere virtual reality i undervisningen åbner også her en ny didaktisk verden sig … Virtual reality-teknologien har været brugt til uddannelse og forskning i mange år og kan bruges i mange forskellige fag. I VIA CFU’s udlånssamling kan du låne VR-briller til din klasse, og i informationssamlingerne i Herning eller Aarhus kan du få demonstreret et Vuze 360 graders kamera, som gør det nemt at producere og dele dine egne virtuel reality-oplevelser. Dette kamera har vi dog ikke til udlån.

PRØV SELV – Book VR-briller til dine elever og se video fra et forløb med VR i danskundervisningen på mitcfu.dk/99873128 Bemærk at der ikke følger telefoner med! – Reservér Vuze-kameraet til fremvisning på CFU på mitcfu.dk/99873086

VR


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

40

FREMMEDSPROG

Gratis inspiration til din undervisning i engelsk - 1.-6. klasse - 2019 Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktør Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Målgruppe Engelsklærere i indskolingen og på mellemtrinnet Pris Kurset er gratis

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19402 Tid 9. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19403 Tid 14. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Gratis inspiration til din undervisning i engelsk - 7.-10. klasse - 2019 Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Charlotte Sejer Pedersen, VIA CFU Engelsklærere i udskolingen Kurset er gratis

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19404 Tid 23. april 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19405 Tid 25. april 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Brug multimodale medier i engelskundervisningen - mellemtrin og udskoling Med dette kursus får du kendskab til, hvordan du kan arbejde med multimodale medier i din engelskundervisning både som sprogtilegnelsesværktøj, præsentationsværktøj og ikke mindst kommunikationsværktøj. Instruktør Pædagogisk konsulent Signe Schmidt Rye, Haderslev Målgruppe Engelsklærere på mellemtrin og udskolingen Pris 910 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18432 Tid 25. oktober 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

41

FREMMEDSPROG

Ready Eddy - de første år med engelsk Børnehaveklasseledere og engelsklærere i indskolingen vil blive præsenteret for engelskmaterialet Ready Eddy. Instruktører Målgruppe Pris

Lærebogsforfatter og engelskunderviser Sabine Bach, København V Lærebogsforfatter og engelskunderviser Malene Stjernholm Lysgaard Santini, Jægerspris Børnehaveklasse, 1. og 2. klasse 125 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18426 Tid 21. august 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeldingsfrist 6. august 2018

Sådan bruger du autentiske tekster i engelskundervisningen Ved deltagelse på dette kursus opnår du indsigt i, hvordan du kan inddrage autentiske tekster i din engelskundervisning. Du får præsenteret ideer til konkrete forløb, hvor de autentiske tekster indgår. Instruktør Målgruppe Pris

International koordinator og engelskvejleder Maria Louise Jensen, Aalborg Øst Engelsklærere i udskolingen 955 kr.

Fotokort – snak løs på engelsk og tysk 75 billedkort med oplæg til samtale og diskussion i klassen og i par- og gruppearbejde. På bagsiden af hvert billedkort står oplæg til det illustrerede tema samt forslag til relaterede problemstillinger og tilknyttede emner og ordforråd. Målgruppe: 7.-10. klasse (engelsk) - 8.-10. klasse (tysk) Book de engelske kort på mitcfu.dk/99873113 Book de tyske kort på mitcfu.dk/99873138

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18434 Tid 30. oktober 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

42

FREMMEDSPROG

”Tell us a story” - Storytelling i engelsk På dette kursus vil du få en generel introduktion til storytelling, blive introduceret til både klassiske og nyere story books samt få redskaber og en masse konkrete ideer til arbejdet med storytelling.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19407 Tid 5. februar 2019 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Medbring tablet. Instruktør Målgruppe Pris

Lektor i engelsk Anna Bruun, University College Nordjylland, Læreruddannelsen Engelsklærere i indskolingen og på mellemtrinnet 615 kr.

What’s next? Hvordan fortsættes den gode læring i engelsk på mellemtrinnet, hvordan holdes motivationen, og hvad med progressionen, hvis man ikke har et bogsystem? Medbring tablet/computer. Instruktør Målgruppe Pris

Lærer Louise Holst Tollan, Brønshøj Undervisere i engelsk i 3. og 4. klasse 1275 kr.

Kom i gang med Story Sparkers! 50 farvefotos, der kan sætte gang i mundtlige eller skriftlige aktiviteter. Til hvert af dem er der fem korte oplæg og fem, der kræver længere tid. Desuden skal eleven vælge en overskrift til det enkelte billede. Målgruppe: 6.-10. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/99873121

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19413 Tid 29. januar 2019 kl. 9:30 - 15:30 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

43

FREMMEDSPROG

Hvordan integrerer man ordblinde i fremmedsprogsundervisningen? På dette kursus vil du blive præsenteret for gode råd og konkrete ideer til, hvordan du kan hjælpe ordblinde og læsesvage elever i fremmedsprogsundervisningen.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19400 Tid 15. januar 2019 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19401 Tid 24. januar 2019 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeldingsfrist 17. december 2018

Selvstændig konsulent Christian Bock, CBock Rådgivning og hjælpemidler til ordblinde Lærere, som underviser i fremmedsprog 1025 kr.

Gratis inspiration til din undervisning i fransk - 5.-9. klasse Bliv hjemme eller på skolen, mens du får faglig sparring til at planlægge næste års franskundervisning. På dette webinar får du gennem CFU’s pædagogiske franskkonsulent præsenteret multimodale medier, digitale ideer og de nyeste materialer til franskundervisningen. Efter præsentationen kan du online stille spørgsmål og få hjælp til at booke materialer. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19416 Tid 11. april 2019 kl. 14 - 15 Sted Online kursus

us Online kurs

Pæd. konsulent Anne Sophie Westh, VIA CFU Fransklærere på mellemtrinnet og i udskolingen Kurset er gratis

Potpourri d’activités à l’oral et à l’écrit - Boost dine fransktimer Bliv opdateret på nye undervisningsmaterialer til din franskundervisning og få nye ideer til hvordan du kan arbejde med at fremme læringen og motivationen både mundtligt og skriftligt. På kurset vil du få mange konkrete ideer til at styrke læringsprocessen og få konkrete eksempler på, hvordan du kan arbejde med bevægelse, CL-strategier, sange, it og multimodale medier i din egen undervisning. Aktiviteterne kan du bagefter tage med hjem i din egen undervisning og afprøve dem i dine egne temaer. Kurset vil primært foregå på fransk og dansk Instruktører Målgruppe Pris

Lærer og Lærebogsforfatter Fabienne Marie-Beatrice Pascale Borresen, Lillevang Skole Pæd. konsulent Anne Sophie Westh, VIA CFU Fransklærere på alle niveauer: 6.-10. klasse, VUC, Gymnasier, HF m.v. 710 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18445 Tid 25. oktober 2018 kl. 13:00 - 16:30 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

44

FREMMEDSPROG

Deutsch von früh bis spät Ideen, Kreativität und Bewegung. Tyskundervisningen skal give smil på læben, sved på panden og sprogligt selvværd. Tysk kan læres siddende, stående, gående, talende og aktivt handlende, men hvordan flytter vi undervisningen fra klasselokalet ud på gangen, i skolegården, i gymnastiksalen? Kom på kurset, hvis du har lyst til at få inspiration til tyskundervisning i bevægelse og lyst til at arbejde med kreativitet i udvikling af din undervisning. Dette kursus er nyudviklet og henvender sig til tysklærere på alle trin.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18436 Tid 13. december 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Medbring computer. Instruktører Målgruppe Pris

Lærer og læremiddelforfatter Poul Kok Sørensen, Vestre Skole, Grenaa Lærer og læremiddelforfatter Mette Sønderskov, Risskov Efterskole Tysklærere i grundskolen 1110 kr.

Gratis inspiration til din undervisning i tysk – 5.-9. klasse - 2019 Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Anne Sophie Westh, VIA CFU Tysklærere på mellemtrinnet og i udskolingen Kurset er gratis

Træn ord med Sprachmemo Sprachmemo er et vendespil med tysk ordforrådstræning for alle elever uanset niveau. Der er seks spillekasser med temaerne: Zu Hause, Unterwegs, Der Mensch, Einkaufen-Essen-Trinken, Schule-Arbeit-Freizeit og Durch das Jahr. Målgruppe: 5.-9. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/99873124

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19415 Tid 7. marts 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19414 Tid 21. marts 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex 2017-2

VIA Center for Undervisningsmidler

45

FREMMEDSPROG

Tysklærernes dag 2018 - fremtidens sprogundervisning, kultur og medier På dagen får du relevante og praksisnære bud på, hvordan der kan arbejdes med kultur og innovation, kortfilm, apps og multimodale medier i tyskundervisningen. Derudover kommer læringskonsulenten, og der bliver tid til videndeling.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18421 Tid 20. september 2018 kl. 8:30 - 16:00 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Kurset vil primært foregå på tysk. Instruktører Målgruppe Pris

Skoleleder og pædagogisk konsulent Jacob Chammon, Deutsch-Skandinavische Gemeinschaftsschule i Berlin Pæd. konsulent Mette Lynnerup, VIA CFU Læringskonsulent og folkeskolelærer Lene Laursen, Undervisningsministeriet Pæd. konsulent Anne Sophie Westh, VIA CFU Tysklærere i 5.-10. klasse, VUC og HF 700 kr.

Kodning - naturligvis også i sprogfagene Oplev motiverende værktøjer og nytænkende indgangsvinkler til sprogarbejdet med kodning og programmering. Få praksisnære redskaber og nye vinkler på din sprogundervisning. Instruktører Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19002 Tid 21. marts 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Pæd. konsulent Mette Lynnerup, VIA CFU Pæd. konsulent Stefan Mandal Mortensen, VIA CFU Lærere, der underviser i sprogfag 600 kr.

Fremtidens sprogundervisning - med multimodale medier og 21Skills På kurset ”Fremtidens sprogundervisning” vil vi give dig spændende bud på, hvordan der kan arbejdes med it, digitale medier og innovation i sprogundervisningen. Kurset er meget praksisnært og vi tager udgangspunkt i konkrete undervisningsforløb, som vi afprøver eller analyserer. Der vil være fokus på at lære de nye medier og apps at kende fra bunden. Du kommer hjem med konkrete ideer til din egen sprogundervisning. Kurset vil foregå på dansk og tysk/engelsk. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Anne Sophie Westh, VIA CFU Pæd. konsulent Mette Lynnerup, VIA CFU Sproglærere i grundskolen 5.-10 kl. 600 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19408 Tid 28. februar 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

46

KULTURFAG

Få den daglige undervisning i samspil med afgangsprøven Den nye prøveform med selvvalgt problemstilling nødvendiggør flere færdigheder og faglige fokusområder i den daglige undervisning for at prøven bliver en god oplevelse for elever såvel som lærer. På kurset vil du blive præsenteret for ideer til skoleårets planlægning og gennemførelse, så du er solidt forberedt til en evt. prøvesituation. Instruktører Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18235 Tid 20. september 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18236 Tid 9. oktober 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Lektor, cand. pæd. i historie og samfundsfag Henrik Smedegaard Larsen, Silkeborg Lærere i samfundsfag og historie på 8. og 9. klassetrin 600 kr.

Historiebrug i min daglige undervisning Historiebrug er et centralt historiedidaktisk begreb i målene for historie. På kurset præsenteres spændende eksempler på, hvordan du kan arbejde med historiebrug i forskellige emner på forskellige klassetrin og i forhold til prøven.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19207 Tid 15. januar 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Medbring tablet/computer. Instruktører Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Lektor, cand. pæd. i historie og samfundsfag Henrik Smedegaard Larsen, Silkeborg Lærere i 3. - 9. kl. 600 kr.

Historielærernes dag - 2018. Hvordan iscenesættes fortiden? - I film, tv og andre medier Bliv fagligt og didaktisk inspireret gennem spændende oplæg og workshops på Historielærernes Dag 2018. Endeligt program klar medio august. Et nationalt samarbejde mellem Centre for Undervisningsmidler i Danmark. Målgruppe Pris

Lærere og andre interesserede der arbejder med historie 975 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18233 Tid 24. oktober 2018 kl. 9 - 16 Sted UCL, Læreruddannelsen, Vejlevej 2, Jelling


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

47

KULTURFAG

Samfundsfagslærernes dag - 2019 Kom til ”Samfundsfagslærernes dag” og få spændende indspark, ny inspiration og viden fra førende didaktikere og væsentlige samfundsfaglige profiler. Programmet vil være synligt på hjemmesiden i efteråret 2018.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19215 Tid 5. marts 2019 kl. 9-16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning C, Aarhus C

Et nationalt samarbejde mellem Centre for Undervisningsmidler i Danmark. Målgruppe Pris

Samfundsfagslærere og andre interesserede Pris oplyses senere

Tur til Folketinget Vi besøger Christiansborg, hvor du vil få en god baggrundsviden for det politiske system og folketingsmedlemmets hverdag - og hvor der vil være oplæg og debat med en politiker. Endvidere skal vi høre om mediernes rolle og muligheder med elever.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18243 Tid 12. november 2018 kl. 9:45 - 16:00 Sted Folketinget, Christiansborg, København K

Et nationalt samarbejde mellem Centre for Undervisningsmidler i Danmark. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Samfundsfagslærere og andre interesserede 425 kr. ekskl. transport til Folketinget

Temadag

Samfundsfagslærernes dag

Sæt X i kalenderen allerede nu til en dag med spændende indspark, ny inspiration og viden fra førende didaktikere og væsentlige samfundsfaglige profiler. Tirsdag den 5. marts 2019 VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning C, Aarhus C Program følger på viacfu.dk/cfu19215


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

48

KULTURFAG

Gratis inspiration til din undervisning i Kristendom Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Kim Malmstrøm, VIA CFU Kristendomskundskabslærere Kurset er gratis

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19209 Tid 2. april 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19211 Tid 30. april 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

SKRÆDDERSYEDE KURSER

VERDEN

Har din skole eller kommune behov for et kursustilbud med udgangspunkt i netop jeres praksis? – Få tilrettelagt et forløb gennem VIA CFU. Kontakt relevant fagkonsulent eller afdelingsleder Poul Mortensen. Se kontaktinfo s. 68-69

I DINE HÆNDER

Bliv din skoles UNESCO-låner

UNESCO Samlingerne Verden i dine hænder

Kursus den 30. oktober 2018 MOMU Moesgaard Museum, Aarhus Tag på kursus, og bliv din skoles UNESCO-låner. Herefter kan din skole Iåne etnografiske kasser fra Moesgaard Museum. På kursusdagen oplever du museet med didaktiske briller og får præsenteret de nyeste Unesco-samlinger. Læs mere og meld dig til på unescosamlingerne.dk


SØGSMART SØGSMART Falder dine news? Med MedSøgSmart SøgSmart Falder dineelever eleverogså ogsåfor for fake fake news? lærer kompetent kritisk. lærerde deat atsøge søge systematisk, systematisk, kompetent ogog kritisk Gratisonline onlineværktøj værktøjfor for 3.-9. 3.-9. klasse y – Gratis klasse Enkelt bruge y – Enkelt ogogletletatatbruge

ssøøggssm maarrtt.d .dkk


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

50

MATEMATIK

Movin’ in sync med Geogebra - foredrag og workshop Matematik, der kombinerer arbejdet med Geogebra med fysisk aktivitet i én og samme lektion med inspirerende elevprodukter og arbejde på tværs af årgange. Prøv selv kræfter med animationerne. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19216 Tid 28. maj 2019 kl. 10.00 - 15.30 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Lærer, forfatter og foredragsholder Nanna Filt Christensen, Taastrup Realskole og DeltaNat Matematiklærere på mellemtrinnet og i udskolingen. 1075 kr.

LæringsSnacks - Matematik Bliv inspireret og afprøv et hav af små spil, der træner traditionelle færdigheder. Instruktør Målgruppe Pris

Lærer Pernille Brinch, Time2Learn Matematiklærere og pædagoger, speciallærere, og matematikvejledere i indskolingen 520 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18842 Tid 3. december 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18843 Tid 5. december 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Matematik i indskolingen Matematik for matematiklærere der underviser i 0. - 3. klasse. Kurset har følgende overskrifter: - Regnestrategier. En undersøgende arbejdsform i matematik- undervisningen - Matematik i uderummet og naturen fx skolegården, skove, boldbanen og byen - Matematikvanskeligheder - Bevægelse i matematikundervisningen På kurset har praktiske aktiviteter høj prioritet. Målgruppe Pris

Lærere og skolepædagoger i matematik og den understøttende undervisning 0.-3. klasse 4200 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18213 Tid 29. oktober 2018 kl. 9 - 15 Instruktør Lærer og lærebogsforfatter Lone Anesen, Strynø Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tid Instruktør Sted

30. oktober 2018 kl. 9 - 15 Lærer og Pædagogisk konsulent Hanne Due Bak, UCN VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tid Instruktør Sted

31. oktober 2018 kl. 9 - 15 Matematiklærer Volker Berthold, Haslev VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tid Instruktør Sted

1. november 2018 kl. 9 - 15 Lektor i matematik Mette Dreier Hjelmborg, University College Lillebælt VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

MATEMATIK

Kom videre med micro:bit og programmering Hvordan introduceres micro:bit og programmering i matematik og natur/teknologi på mellemtrinnet? Hvordan sikrer skolen, at micro:bit og programmering kommer til at indgå i arbejdet i alle skolens klasser på mellemtrinnet?

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18435 Tid 28. august 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeldingsfrist 6. august 2018

Vi forventer, at deltagerne har et grundlæggende kendskab til micro:bit Instruktør Ekstern konsulent Torben Baunsø Sørensen, Horsens Målgruppe Matematik, natur/teknologi-lærere på mellem trinnet. Andre interesserede er også velkomne. Pris 440 kr.

Specialundervisning i matematik 3 dage om matematikvanskeligheder som børn med særlige behov kan opleve. Deltagerne vil få indsigt i, hvad der kan forårsage vanskeligheder i matematik, samt i at kunne pege på handlemuligheder. Der sættes fokus på de typer af matematikvanskeligheder som børn med særlige behov kan opleve på relevant undervisningsindhold og tilpassede undervisningsmetoder. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18212 Tid 5. september 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tid 6. september 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tid 7. september 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Pædagogisk konsulent, cand. pæd. psyk. Michael Wahl Andersen, København NV Matematiklærere, specialundervisningslærere 3500 kr.

Strategier i matematik - for de yngste Elever kommer ikke med samme erfaringer og tænker ikke ens, hvorfor det er nødvendigt at differentiere undervisningen. Bøgerne præsenterer ofte matematik på et formelt plan, som ikke alle elever forstår, derfor tager vi på dette kursus udgangspunkt i elevernes hverdag og vil på kurset arbejde med en undersøgende tilgang til matematik. Instruktør Pæd. kons. Kirsten Søs Spahn, UCC CFU København Målgruppe Pædagoger og lærere, der underviser i indskolingen Pris 1300 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18239 Tid 15. november 2018 kl. 10 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

51


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

52

MATEMATIK

Arbejdshukommelse, inklusion og matematiklæring Der bliver sat fokus på: - Arbejdshukommelse? - Hvorfor arbejdshukommelse er interessant - Hvilke tegn er der på problemer med arbejdshukommelsen? - Hvordan kan man støtte elevers arbejdshukommelse i forbindelse med læring. Instruktør Målgruppe Pris

Pædagogisk konsulent, cand. pæd. psyk. Michael Wahl Andersen, København NV Lærere og vejledere der arbejder med matematik og inklusion 850 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19203 Tid 18. februar 2019 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19204 Tid 19. februar 2019 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Analog matematik i en digital tidsalder Bliv fagligt og pædagogisk opdateret til din matematikundervisning. Foldere for temadagen bliver sendt til skolerne i oktober 2018.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19210 Tid 28. marts 2019 kl. 9:00 - 15:30 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Aarhus C Tilmeldingsfrist 18. februar 2019

Se mere og tilmeld dig på viacfu.dk/mateva I samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler Målgruppe Pris

Matematiklærere Oplyses senere

Temadag

Analog matematik i en digital tidsalder Bliv fagligt og pædagogisk opdateret til din matematikundervisning. 28. marts 2019 Helnan Marselis Hotel, Aarhus C Program og tilmelding viacfu.dk/mateva


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

53

MATEMATIK

Flipped learning i matematik Kurset gør dig klar til at bruge Flipped Learning i matematik. Kurset indeholder oplæg om anvendelse efterfulgt af produktionsworkshop.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18227 Tid 10. oktober 2018 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18228 Tid 11. oktober 2018 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Matematikvejleder Mads Møller Mikkelsen, Viborg Ungdomsskole Lærere i matematik 4.-10. klasse og andre interesserede. 525 kr.

Hvordan kan matematik og innovation skabe læringslyst Kom med til en forrygende inspirationseftermiddag, hvor vi arbejder med matematikfagets muligheder for at anvende innovation og entreprenørskab i den daglige undervisning. Vi præsenterer dig for en række praktisk anvendelige redskaber og metoder, og du vil også selv få mulighed for afprøve dele af disse Instruktører Målgruppe Pris

Pædagogisk konsulent Rikke Schnedler Teglskov Kristensen, UC Lillebælt Pæd. konsulent i dansk og innovation Celine Ferot, UCL CFU Matematiklærere på mellemtrinnet og udskolingen 725 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18237 Tid 4. december 2018 kl. 12 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18238 Tid 6. december 2018 kl. 12 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Hvordan lærer man matematik? På kurset arbejder vi med, hvordan vi gennem fokus på den sproglige dimension kan få indblik i børnenes egne forestillinger og tanker. Der vil være fokus på, hvordan disse kan integreres i undervisningen. Instruktør Målgruppe Pris

Lærer og matematikvejleder Birgit Neldeborg Mortensen, Hjørring Børnehaveklasseledere, matematiklærere i indskolingen og på mellemtrinnet 900 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18229 Tid 22. november 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18230 Tid 27. november 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

54

MATEMATIK

Gratis inspiration til din undervisning i matematik og naturfag Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19202 Tid 14. maj 2019 kl. 13 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Lærere i matematik og naturfag 1.-10. klasse Kurset er gratis

Bliv klar til den mundtlige gruppeprøve i matematik - FP9 mundtlig i matematik Workshop. Du vil få overblik over hvilke krav og formalia der er, vedr. den mundtlige gruppeprøve i matematik. Du vil få inspiration til, hvordan du kan udforme gode prøveoplæg. Du vil komme i gang med at udforme dine egne prøveoplæg. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19208 Tid 4. marts 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Lærer Tina Vrendsted Ritter, Ikast Matematiklærere i udskolingen 450 kr.

Matematisk opmærksomhed Matematisk opmærksomhed er er særskilt opmærksomhedsfelt i Fælles Mål for matematik i indskolingen. På kurset sættes der fokus på, hvordan man kan forstå og arbejde med matematisk opmærksomhed i den tidlige skolestart. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19200 Tid 20. februar 2019 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Pædagogisk konsulent, cand. pæd. psyk. Michael Wahl Andersen, København NV Matematiklærere, børnehaveklasseledere og skolepædagoger i indskolingen 975 kr.

LÆS MERE OG MELD DIG TIL Se kursusbeskrivelserne i fuld længde - og meld dig til på viacfu.dk/kurser


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

55

MATEMATIK

Elever med matematikangst Hvordan kan vi hjælpe elever, der har udviklet blokeringer/angst over for matematikfaget? På kurset vil der være en beskrivelse af de typiske grunde til, at elever udvikler matematikblokeringer/ matematikangst, og der vil være en gennemgang af andre matematikvanskeligheder. Du får også forslag til, hvordan vi kan støtte og hjælpe disse elever til at genvinde tilliden til både matematikken og egne evner inden for matematikken. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18225 Tid 6. december 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Lektor i matematik Mette Dreier Hjelmborg, University College Lillebælt Lærere i matematik og skolepædagoger i den understøttende undervisning 4.-10. klasse 595 kr.

Brug CAS i din matematikundervisning Få ideer til, hvordan du kan inddrage CAS på flere måder i din matematikundervisning. Du vil lære at bruge forskellige gratis CAS-værktøjer. Du vil få ideer til, hvordan du kan inddrage CAS i din matematikundervisning. Du vil diskutere didaktisk, hvordan CAS og it kan understøtte din matematikundervisning Instruktør Målgruppe Pris

Pædagogisk konsulent Rikke Schnedler Teglskov Kristensen, UC Lillebælt Matematiklærere, som underviser på mellemtrinnet og i udskolingen. 1150 kr.

Numicon Lån et materialesæt til den tidlige matematiklæring. Kassen indeholder specialdesignede talbrikker og andre læringsmaterialer til sanseintegrerende aktiviteter, målrettede udvikling af forståelse af tal, talforhold, gange, dele og introduktion til brøker. Målgruppe: 0.-3. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/99873101

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18241 Tid 7. november 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18242 Tid 14. november 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

56

NATURFAG

Den fællesfaglige undervisning frem mod prøven - hands on Bliv inspireret til den daglige undervisning i de fællesfaglige fokusområder og til arbejdet frem mod den fælles naturfagsprøve. Få input til hvordan du støtter og vejleder eleverne i at udarbejde naturfaglige problemstillinger med tilhørende arbejdsspørgsmål. Kurset vil veksle mellem oplæg og øvelser med afsæt i de fællesfaglige fokusområder, og hvordan fagene bidrager i samspil. Du vil få praktiske øvelser og eksempler på problemstillinger med hjem, hvor disse kan indgå direkte i den fællesfaglige undervisning. Øvelser og arbejdet med modeller afprøves og diskuteres ligeledes på kurset. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18226 Tid 5. december 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA Læreruddannelsen i Silkeborg, Nattergalevej 1, Silkeborg

Naturfagskonsulent og lektor Ulla Hjøllund Linderoth, Ry Naturfagslærere i udskolingen - biologi, geografi og fysik/kemi 875 kr.

ASE - Studietur for naturfagsfolk Vælg mellem mere end 350 foredrag og sessioner og få netværk til øvrige deltagere. Besøg også messen med mere end 3.000 m2 udstillingsareal med udstyr til naturfagene. ASE-konferencen afholdes i januar 2019 i Birmingham. Se også viacfu.dk/ASE Målgruppe Pris

Alle med interesse for naturfag i hele skoleforløbet. 5000 kr. ekskl. fly til Birmingham. 5500 kr. ved tilmelding efter 30.9.2018

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19212 Tid 9. januar 2019 kl. 20 - 22 10. januar 2019 kl. 9 - 20 11. januar 2019 kl. 9 - 20 12. januar 2019 kl. 9 - 12 Sted University of Birmingham, Birmingham B15 2TT, Birmingham

Temadag

ASE – studietur for naturfagsfolk ASE-konference 9.-12. januar 2019, Birmingham Vælg mellem mere end 350 foredrag og sessioner, og få et godt netværk med øvrige deltagere. Besøg også messen med udstyr til naturfagene. Læs mere på viacfu.dk/ase


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

57

NATURFAG

EV3 LEGO mindstorm - og kodning Vil du gerne bringe programmering og robotter ind i din undervisning? Med dette kursus vil du blive introduceret til EV3’en og få en grundlæggende indføring i programmeringen heraf samt brug af censorer. Instruktører Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18234 Tid 2. oktober 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Pæd. konsulent Søren Kristian Østergaard, VIA CFU Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Natur og teknologilærere samt naturfagslærere på mellemtrinnet og udskolingen. 600 kr.

Fællesfaglige fokusområder - naturfag på tværs i 7.-9. klasse Få et kvalificeret afsæt til de nye krav om fagsamarbejde. Fælles Mål 2014 lægger op til samarbejde mellem fagene. Hør også om bestemmelser for afgangsprøverne i fysik/kemi, biologi og geografi? I samarbejde med UCN, Center for Undervisningsmidler og Læringscenter Randers. Målgruppe Pris

Lærere i fysik/kemi, biologi og geografi 7.-9. klasse 3500 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18215 Tid 5. november 2018 kl. 9 - 15 Instruktør Naturfagskonsulent og lektor Ulla Hjøllund Linderoth, Ry og Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Sted VIA UC, Jens Otto Krags Plads 3, Randers C Tid 6. november 2018 kl. 9 - 15 Instruktør Lærer Aff Hjarnø, Haslev Sted VIA UC, Jens Otto Krags Plads 3, Randers C Tid 7. november 2018 kl. 9 - 15 Instruktør Lærer Aff Hjarnø, Haslev Sted VIA UC, Jens Otto Krags Plads 3, Randers C

Undersøgelser i natur/teknologi Kurset har fokus på idéer til, hvordan man kan arbejde med undersøgelser i natur/teknologi i indskoling og på mellemtrin. Der anvendes overvejende simpelt udstyr, som findes på de fleste skoler. Dagen vil give indblik i, hvad undersøgelseskompetencen dækker, og hvordan den kan udvikles og evalueres. Dagen vil veksle mellem korte oplæg og hands on, hvor de praktiske øvelser afprøves og diskuteres. Instruktør Målgruppe Pris

Naturfagskonsulent og lektor Ulla Hjøllund Linderoth, Ry Erfarne og nye lærere i natur/teknologi i indskoling og på mellemtrinnet, som har lyst til at arbejde med undersøgelser i faget. 875 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18223 Tid 6. december 2018 kl. 9 - 15 Sted VIA Læreruddannelsen, Nattergalevej 1, Silkeborg


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

58

NATURFAG

Feltundersøgelser i natur/teknologi På kurset får du idéer til, hvordan du kan arbejde med undersøgelser i natur/teknologi i naturen. Dagen vil give dig et større kendskab til levende organismer og den natur, de lever i. Dagen vil veksle mellem korte oplæg og hands on, hvor de praktiske øvelser afprøves og diskuteres. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19201 Tid 10. april 2019 kl. 9 - 15 Sted VIA Læreruddannelsen, Nattergalevej 1, Silkeborg

Naturfagskonsulent og lektor Ulla Hjøllund Linderoth, Ry Lærere i natur/teknologi (indskoling og mellemtrin), som har lyst til at få natur/ teknologiundervisningen mere ud i naturen. 875 kr.

Naturfag i spil - 2018 Faglige oplæg og workshops for alle fællesfaglige fokusområder og sidste nyt om den fælles naturfagsprøve. Foldere udsendes til skolerne i august/september 2018. Læs mere på viacfu.dk/naturfagispil I samarbejde med UCN Center for Undervisningsmidler og Astra Målgruppe Pris

Lærere i naturfag Oplyses senere

Temadag

Naturfag i spil Bliv opdateret og klar til den fælles naturfagsprøve. Faglige oplæg og workshopper for alle fællesfaglige fokusområder. 28. november 2018 Naturvidenskabernes hus - Bjerringbro Program og tilmelding på viacfu.dk/naturfagispil

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18240 Tid 28. november 2018 kl. 8:45 - 15:30 Sted Naturvidenskabernes Hus, P.E. Eriksensvej 1, Bjerringbro Tilmeldingsfrist 12. oktober 2018


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

59

NATURFAG

Grundlæggende kursus i LEGO WeDo Kurset vil introducerer dig til LEGO WeDo. Kurset har vægt på: – Design, konstruktion, robotter og programmering – Færdige forløb – Arbejd efter den naturvidenskabelige metode i natur/teknologi. Instruktører Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19206 Tid 24. januar 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Pæd. konsulent Søren Kristian Østergaard, VIA CFU Pæd. konsulent Jens Rahr Schmidt, VIA CFU Lærere, der underviser i 1. - 4. kl. 600 kr.

Natur/teknologi 1.-6. klasse Hør bl.a. om - Intentionerne med faget og Fælles Mål 2014 - Geografiske aktiviteter - Forsøgsarbejde - Klassen ud i naturen - Skoven i skolen - Læremiddelkendskab - Skoletjenesten som ressource. Målgruppe Pris

Lærere og skolepædagoger i natur/teknologi og den understøttende undervisning 1.-6. klasse 5300 kr.

Jagten på råstofferne Nyt spilbaseret forløb til naturfagene, hvor elever i grupper konkurrerer om at skaffe viden om råstoffer, der anvendes i moderne teknologi. Spillet kombinerer informationssøgning, praktiske forsøg og opgaveløsning på tablet/smartphone, mens elevgrupperne erobrer retten til minedrift på stort verdenskort, som er spillets samlingspunkt. Målgruppe: 7.-10. klasse Book til dine elever på mitcfu.dk/99873126

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18218 Tid 17.-21. september 2018 kl. 9 - 15 Instruktører Naturfagskonsulent og lektor Ulla Hjøllund Linderoth, Ry Lærer og konsulent Charlotte Trolle Olsen, Ulstrup Naturvejleder Lars Nygaard, AQUA Naturvejleder Bjarke Birkeland, AQUA Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Museumsinspektør Line Stald, Science Museerne Afdelingsleder Bo Pagh Schultz, Naturhistorisk Museum Salling Sted 17.-20. september AQUA Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, Silkeborg 21. september Moesgaard Strand , Højbjerg Steno Museet, C. F. Møllers Allé 2, Aarhus C


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

60

PRAKTISK MUSISKE FAG

Bæredygtighed i fagene håndværk og design og billedkunst Bliv inspireret til at arbejde med bæredygtighed i din undervisning. Der gives konkrete praktiske eksempler som både kan benyttes i faget håndværk og design samt i billedkunst. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18022 Tid 30. oktober 2018 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Læringskonsulent Rachel Zachariassen, UVM Lærere og pædagoger, der arbejder med håndværk og design og/eller billedkunst 975 kr.

Boost din billedkunst 3 Inspirerende dag fyldt med konkrete og praksisnære idéer til små og store billedkunstprojekter med god tid til selv at prøve nogle af idéerne af i praksis. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18023 Tid 11. september 2018 kl. 9 - 15 Sted Herningsholmskolen, Sjællandsgade 86, Herning

Billedkunstner og instruktør Line Frøslev, Hinnerup Undervisere i billedkunst på alle alderstrin 1300 kr.

Sæt strøm til - boost din undervisning i håndværk og design Boost din undervisning med dioder og minielektronik og få nye vinkler på de hårde og bløde materialer. Vi sætter fokus på det fagfaglige, på det innovative og kreative. Ingen forkundskaber nødvendige. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18019 Tid 24. september 2018 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Pæd. konsulent Mette Lynnerup Hollensen, VIA CFU Undervisere i håndværk og design, billedkunst og natur/teknologi 600 kr.

TILMELDINGSFRIST Hvor intet andet er angivet, er der tilmeldingsfrist én måned før kursusstart


Sæt strøm til håndværk og design-faget Med ledende tråd, dioder, knapcellebatterier og små programmerbare boards sætter vi fokus på wearable teknologi og e-tekstiler i undervisningen. Et område, som peger direkte ind i faget håndværk og design, men også er oplagt sammen med fx natur/teknologi og billedkunst. Læs mere på viacfu.dk/wearables


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

PRAKTISK MUSISKE FAG

Digital billedkunst - en verden af muligheder Få nye vinkler på billedarbejdet med digitale teknologier som vinylskærere, green screens, minielektronik m.m. Boost kreativiteten og send billedarbejdet ud i fremtidens læringsrum. Instruktører Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19001 Tid 7. februar 2019 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Pæd. konsulent Mette Lynnerup Hollensen, VIA CFU Pæd. konsulent Stefan Mandal Mortensen, VIA CFU Lærere, der underviser i billedkunst 1225 kr.

Prøven i idræt I Herning Kommune har et udvalg af idrætslærere udarbejdet ideer og materialer til forberedelse og afvikling af den afsluttende prøve i Idræt, med udgangspunkt i Ministeriets oplæg. Første del af kurset består af et kort oplæg med fokus på teori, discipliner samt gode ideer til undervisning og prøveforløb. Anden del er gruppearbejde og sparring. Instruktører Målgruppe Pris

Lærer Dorte Bundgaard Christensen, Herning Kommune Lærer Peter Davies, Herning Kommune Idrætslærere i overbygningen 635 kr.

Kropsbasis - med bue og pil Robin Hood-leg eller træning af præcision og øje-/håndkoordination?! - Lån et materialesæt med otte buer, pile, håndledsstøtter, skydeskiver m.m. Kan anvendes ude og inde. Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Book til dine elever på mitcfu.dk/99873123

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18860 Tid 6. september 2018 kl. 13 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

62


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

63

PRAKTISK MUSISKE FAG

Sammenspil - Sådan! Bliv skarpere på at arbejde med sammenspil og få brugbare metoder og ideer til at organisere sammenspil med børn i den obligatoriske musikundervisning og på valghold.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18026 Tid 4. oktober 2018 kl. 9 - 15 Sted Bygning E, Ceresbyen 24, Aarhus C

Instruktører Lektor i musik Erik Heiberg Lyhne, Risskov Musiklærer Johan Heiberg Lyhne, Aarhus N Målgruppe Lærere og pædagoger der arbejder med musikundervisning Pris 875 kr.

Workshop i aflytning af musik Brug en eftermiddag og bliv præsenteret for metoder til aflytning af musik. Find din metode og gå direkte hjem og anvend den til glæde for både dig selv og dine elever. Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18031 Tid 18. september 2018 kl. 12 - 15 Sted Vestre Skole, Silkeborg, Rolighedsvej 2, Silkeborg

Komponist Anders Møller, Odense C Musiklærere 1. - 6. klasse 660 kr.

Musikundervisning for specialklassebørn - hvordan? Har du brug for nye ideer i forhold til arbejdet med musik og børn med særlige behov, så kom på kursus og få fyldt din værktøjskasse med brugbare løsninger.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18036 Tid 11. oktober 2018 kl. 9 - 15.30 Sted Lind Skole, Skolevænget 17, Herning

Instruktør Målgruppe Pris

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18037 Tid 25. oktober 2018 kl. 9 - 15.30 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Musikpædagog Karina Gretere, Højbjerg Musiklærere og andre med interesse for arbejdet med børn og musik i specialklasser 1525 kr.

LÆS MERE OG MELD DIG TIL Se kursusbeskrivelserne i fuld længde - og meld dig til på viacfu.dk/kurser


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

64

PRAKTISK MUSISKE FAG

Vintersange og julesalmer Bliv præsenteret for nye salmer og sange, som du kan bruge i både dansk, kristendom og musik. Mød andre glade lærere der deler din glæde ved sangen, og slut dagen af med en dejlig minikoncert ved kursusinstruktøren. Instruktør Målgruppe Pris

Sangerskriver, guitarist og sanger Maria Elizabeth Hersing, Køge Musik-, dansk- og kristendomslærere i indskolingen og på mellemtrinnet 1150 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18029 Tid 20. september 2018 kl. 9 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Alle 20, Skive Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18030 Tid 27. september 2018 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Hjælp jeg er blevet musiklærer - brugbare tips og tricks Du elsker musik og skal undervise i faget, selvom du ikke har uddannelsen, eller du er en lærer, der har haft musik for længe siden, og skal have det igen. Her får du værktøjskassen, der klæder dig på med 2 fantastiske instruktører. Kurset har 4 moduler, hvor det er muligt at vælge enkelte moduler ud. Målgruppe Pris

Musiklærere og SFO-pædagoger 1. - 6. klasse 2850 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18038 Tid 11. september 2018 kl. 12 - 15 Instruktører Kirsten Juul Seidenfaden, København V Komponist Anders Møller, Odense C Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Ska’ vi ukulele? Lån materialesættet Ukulele for begyndere. Der hører 10 ukuleler til dine elever samt en ukulelehåndbog med. Målgruppe: Alle Book til dine elever på mitcfu.dk/99873088

Tid Instruktør Sted

9. oktober 2018 kl. 12 - 15 Kirsten Juul Seidenfaden, København V VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tid Instruktør Sted

6. november 2018 kl. 12 - 15 Komponist Anders Møller, Odense C VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tid Instruktører Sted

4. december 2018 kl. 12 - 15 Kirsten Juul Seidenfaden, København V Komponist Anders Møller, Odense C VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeldingsfrist 11. august 2018


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

65

PRAKTISK MUSISKE FAG

KUCHEZA Musik i indskolingen og på mellemtrinnet Bliv skarpere på din tilstedeværelse, når du underviser de små i musik. Her vil du blive udfordret på din egen praksis, så du går hjem med brugbare ideer til leg og bevægelse i musiktimerne.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18024 Tid 3. september 2018 kl. 9 - 15 Sted Bygning E, Ceresbyen 24, Aarhus C

Instruktører Lektor i musik Erik Heiberg Lyhne, Risskov Musiklærer Johan Heiberg Lyhne, Aarhus N Målgruppe Lærere og pædagoger i indskolingen og på mellemtrinnet Pris 875 kr.

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU18025 Tid 4. september 2018 kl. 9 - 15 Sted Lind Skole, Skolevænget 17, Herning

Gratis inspiration til din undervisning i musik Tag med på en gratis eftermiddag for dig og dit fagteam sammen med VIA CFU’s pædagogiske fagkonsulenter. I får præsenteret læremidler og ny inspiration til faget, og I kan benytte lejligheden til at bestille læremidler hjem til jeres elever. Instruktør Målgruppe Pris

Pæd. konsulent Kim Malmstrøm, VIA CFU Musiklærere 1. - 6. kl. og andre interesserede Kurset er gratis

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19005 Tid 7. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19006 Tid 21. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Master i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium udbyder i samarbejde med VIA Lærer- og Pædagoguddannelsen en ny masteruddannelse i musikpædagogisk praksis. Uddannelsen, der spiller direkte ind i deltagernes daglige arbejde, er tilrettelagt som deltidsstudium og giver musikundervisere mulighed for at opkvalificere pædagogiske og kunstneriske kompetencer og for at opnå specialiserede færdigheder inden for et bredere felt af musikpædagogisk praksis. Læs mere om masteren på eksterntlink.dk/musikmaster


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

66

GRATIS INSPIRATION

Gratis inspiration til din undervisning – forår 2019 Benyt dig af vores gratis inspirationsdage, som vi udbyder hen over foråret. Her præsenterer CFU’s konsulenter nyt til fagområdet. Du ser de nye trykte, konkrete og digitale læremidler, du kan låne hjem til dine elever, og får øvrige ideer og inspiration til din undervisning. Kom selv eller tag dit fagteam med!

Inkluderende undervisning, herunder specialundervisning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19818 Tid 13. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19819 Tid 14. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19820 Tid 15. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive

Dansk på mellemtrinnet Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19802 Tid 8. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19803 Tid 9. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19804 Tid 9. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Dansk - udskoling Dansk i indskolingen Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19823 Tid 9. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19824 Tid 13. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19825 Tid 20. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19412 Tid 25. april 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19003 Tid 16. april 2019 kl. 13 - 17 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19004 Tid 24. april 2019 kl. 13 - 17 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

GRATIS INSPIRATION

Dansk som andetsprog

Tysk 5.-9. klasse

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19816 Tid 29. april 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19415 Tid 7. marts 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19815 Tid 30. april 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA Læreruddannelsen, Dalgas Allé 20, Skive

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19414 Tid 21. marts 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19817 Tid 2. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Kristendom

Engelsk 1.-6. klasse

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19209 Tid 2. april 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19402 Tid 9. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19211 Tid 30. april 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19403 Tid 14. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Matematik og naturfag Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19202 Tid 14. maj 2019 kl. 13 - 15 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Engelsk 7.-10. klasse Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19404 Tid 23. april 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Musik Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19005 Tid 7. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tilmeld dig på viacfu.dk/viacfu.dk/CFU19405 Tid 25. april 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Ceresbyen 24, Bygning B, Aarhus C

Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19006 Tid 21. maj 2019 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Fransk 5.-9. klasse Tilmeld dig på viacfu.dk/CFU19416 Tid 11. april 2019 kl. 14 - 15 Sted Online kursus

Online kurs

us

67


reflex 2018-1

68

VIA Center for Undervisningsmidler

KONTAKT

Konsulenter: Anne Sophie Westh asw@via.dk 87 55 27 21 Fremmedsprog Internationalisering

Anny Overgaard aov@via.dk 87 55 27 23 Dansk som andetsprog Specialundervisning Inklusion · Innovation Uddannelse og job · VUC

Charlotte S. Pedersen csp@via.dk 87 55 27 67 Fremmedsprog Internationalisering

Finn Bangsgaard fb@via.dk 87 55 27 64 Dansk udskoling

Hanne Schriver hasc@via.dk 87 55 28 25 Dansk udskoling

Helle Rahbek hera@via.dk 87 55 27 17 Dansk mellemtrin Idræt Med Skolen i Biografen

Jens Rahr Schmidt jers@via.dk 87 55 27 19 Naturfag Kulturfag

Kim Malmstrøm kimm@via.dk 87 55 27 35 It-didaktik Musik Kulturfag

Lotte Svane losv@via.dk 87 55 28 37 Kommunikation Dansk som andetsprog Inklusion

Marianne S. Pedersen mspe@via.dk 87 55 27 16 Dansk indskoling

Mette Lynnerup metl@via.dk 87 55 27 14 It-didaktik Billedkunst Håndværk og design

Mikkel Koudal Andersen mika@via.dk 87 55 27 13 It-didaktik Dansk udskoling

Morten Eidorff Langballe moel@via.dk 87 55 27 15 It-didaktik Dansk indskoling

Ole Haubo Christensen oleh@via.dk 87 55 28 10 Matematik Naturfag Håndværk og design

Peter Bak-Jensen pbak@via.dk 87 55 27 81 It og medier

Peter Søgaard peso@via.dk 87 55 27 82 It og medier

Rasmus Bergstedt rabe@via.dk 87552734 Skolemessen Kulturfag

Rune Overvad Skibelund Schou ruos@via.dk 87 55 28 09 Innovation Entreprenørskab

Sara Sejrskild sara@via.dk 87 55 28 48 Dansk indskoling Dansk mellemtrin Idræt

Søren Østergaard soe@via.dk 87 55 27 22 Matematik Naturfag

Stefan Mandal stmm@via.dk 87 55 27 09 It-didaktik Madkundskab Innovation Matematik


reflex 2018-1

69

VIA Center for Undervisningsmidler

KONTAKT

Ebbe Raun er@via.dk 87 55 27 80 Chefkonsulent

Rikke Fjellerup rikf@via.dk 87 55 27 36 De gymnasiale uddannelser

Ledelse: Gitte Korreborg giko@via.dk 87 55 27 57 Afdelingsleder

Poul Mortensen pmo@via.dk 87 55 27 03 Afdelingsleder

Søren Grosen sg@via.dk 87 55 28 15 Centerchef

Lotte Christensen loch@via.dk 87 55 28 05

Sandra M. Jensen saje@via.dk 87 55 27 61

Kursussekretariat: Jytte Rohde jyro@via.dk 87 55 28 12

Tina Agesen-Pagh tap@via.dk 87 55 27 04


reflex 2018-1

VIA Center for Undervisningsmidler

PRAKTISK INFORMATION

VIA Center for Undervisningsmidler Kontakt

Åbningstider

T: 87 55 27 00

Mandag - torsdag: 8-16

M: cfu@via.dk

Fredag: 8-14

viacfu.dk/kontakt Telefontider Adresser

Mandag – torsdag: 9-15

VIA Center for Undervisningsmidler Herning

Fredag: 9-14

A. I. Holms Vej 97 Fleksibel åbningstid

7400 Herning

Grupper kan aftale besøg ud over almindelig åbningstid i VIA Center for Undervisningsmidler Aarhus

informationsafdelingen. Kontakt informationsafdelingen eller den

Ceresbyen 24

pågældende fagkonsulent for en aftale.

Bygning B Følg med på

8000 Aarhus C

viacfu.dk Lukke- og feriedage 2018/2019

viacfu.dk/nyhedsbrev

Sommerferie 2018 Ugerne 28, 29, 30 og 31

facebook.com/viacfu

Personaledag

31. august

Efterårsferie

Uge 42

Juleferie

21. december – 2. januar

Vinterferie Påskeferie

Uge 7

15. april – 22. april

Store Bededag

17. maj

Kr. Himmelfart

30. maj – 31. maj

Grundlovsdag

5. juni

2. Pinsedag

10. juni

Sommerferie 2019 Ugerne 28, 29, 30 og 31 NB: Der er ingen kørsel med materialer ugen før og ugen efter sommerferielukning.

70


Design for Change – verdens største skoleprojekt Vidste du, at du og din klasse gennem VIA CFU kan deltage i projektet og konkurrencen Design for Change? Her arbejder eleverne med virkelige udfordringer gennem en proces, hvor de skal opdage, drømme, skabe og dele. Design for Change er verdens største skoleprojekt og en verdensomspændende konkurrence, hvor grundskoleelever arbejder med design thinking som metode til at gøre en forskel for andre. Helt konkret arbejder eleverne med at føre deres drømme og idéer ud i livet gennem en designproces, hvor de skal opdage, drømme, skabe og dele deres idéer. Hvordan arbejder man? I Design for Change er intet problem for stort eller småt, blot man lader eleverne føre deres idéer ud i livet, så de ser, at de kan gøre en positiv forskel - for dem selv og for andre. Eksempler kunne være at lave et regnskovs- og bæredygtighedsmuseum i Brasilien, at lave selvforsvarskurser for skolebørn i Indien, så de ikke overfaldes på vej til skole eller at indsamle brugte computere og uddele dem til fattige børn i Jordan. Et andet eksempel kunne være, at en gruppe elever er trætte af, at skolens toiletter lugter og er beskidte. De interviewer andre på skolen for at høre, om de også ser det som et problem. Derefter brainstormer de på mulige løsninger og til sidst udfører de deres ide, som kunne være at lave et korps af toiletvagter, som skal hjælpe med at gøre andre elever opmærksomme på gode toiletvaner og ordensregler på toiletterne. Essensen er, at det er børn, som finder på projekterne og selv realiserer dem! Se sidste års danske vinderprojekt på: kortlink.dk/swdh

Arbejdet med Design for Change har været vildt fedt og meget meningsfuldt! Det har været sundt for mine elever at blive tvunget ud af hverdagens faglige trommerum og flytte fokus fra deres egne præstationer til i stedet at fokusere på deres omgivelser og deres medmennesker. Louise Jeppesen lærer, Skorpeskolen, Hellebæk

Bliv en del af projektet Hvis du vil prøve at arbejde med Design for Change i din klasse, kan du komme på et gratis kursus gennem CFU. Læs mere om mulighederne og find læremidler og anden inspiration på viauc.dk/dfc Er du interesseret eller har spørgsmål, så kontakt pædagogisk konsulent Rune Overvad Schou, ruos@via.dk


Vil I udvikle og forbedre undervisningen med enkle og effektive midler? Vil I have adgang til digitale og tidsbesparende værktøjer til kollegial feedback - uafhængigt af tid og sted? Og vil I arbejde professionelt med at dele og analysere jeres praksis? - Så er IRIS Connect noget for jer. IRIS Connect er et internationalt anerkendt udviklingsværktøj, som gør undervisere i stand til at udvikle egen undervisning. Med IRIS Connect kan uddannelsesinstitutioner og undervisere: - videooptage, undersøge, udvikle og dele praksis - styrke kollegial feedback og samarbejde, uafhængigt af tid og sted - arbejde professionelt med pædagogisk og didaktisk udvikling. Få mere information om IRIS Connect og book et gratis informationsmøde på: via.dk/iris-connect eller tag direkte kontakt til projektleder Karina Rhiger E: krhi@via.dk, T: 87 55 19 50

Når man først har vænnet sig til, at man er, som man er på film, så giver IRIS Connect nogle fantastisk spændende muligheder for at skrue på både store og små ting i ens undervisning. Maria Mæng, lærer, Brårup Skole, Skive

8487 - jyst - 05.18

IRIS Connect

reflex - kurser 2018-2019  

Der er god inspiration om kurser og læremidler at hente i reflex, både til dig selv og til morgendagens undervisning.

reflex - kurser 2018-2019  

Der er god inspiration om kurser og læremidler at hente i reflex, både til dig selv og til morgendagens undervisning.

Advertisement