__MAIN_TEXT__

Page 1

Ci t ie s of he l sink i, e spoo, va n ta a , k auni a inen a nd l a h t i

www . w d c h e l s i n k i 2 0 1 2 . f i

12.5.–16.9.2012

Worl d de sign c a pi ta l hel sink i 2o12

Profile for WDC Helsinki 2012

Paviljonki/Paviljongen/Pavilion  

Paviljonki – maailman designpääkaupungin sydän. Paviljongen – hjärtat av världens designhuvudstad. The Pavilion – the Heart of World Desig...

Paviljonki/Paviljongen/Pavilion  

Paviljonki – maailman designpääkaupungin sydän. Paviljongen – hjärtat av världens designhuvudstad. The Pavilion – the Heart of World Desig...

Advertisement