Page 1

Огляд законодавчих ініціатив, що стосуються прав та інтересів дитини здійснюється Жіночим консорціумом України

Сторінка 1 з 9 Огляд розповсюджується у Гуглгрупі Children Rights та на сайті Жіночого консорціуму України Цей огляд підготовлено за фінансової підтримки Уряду Швеції. Відповідальність за зміст лежить виключно на авторах. Уряд Швеції може не поділяти думки, висловлені в огляді.


Огляд законодавчих ініціатив, що стосуються прав та інтересів дитини здійснюється Жіночим консорціумом України

І. Законопроекти, які розглядатимуться на парламентському засіданні: 13 – 16 березня 2018 року Дата: 14.03.2018 №

Назва

1.

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації

Суб’єкт законодавчої ініціатива Луценко І.

№ 2016 від 03.02.2015

2.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pl s/zweb2/webproc4_2?id=& pf3516=2016&skl=9 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обов'язковості харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів) № 4682 від 17.05.2016 http://w1.c1.rada.gov.ua/pl s/zweb2/webproc4_2?id=& pf3516=4682&skl=9

Барна О. та інші

Останній етап: Прийнято в першому читанні 15.11.2016 р., буде розглядатися у пленарному засіданні (Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності) 14 березня 2018

Вручено подання Комітету про розгляд 06.09.2016 р., буде розглядатися у пленарному засіданні (Комітет з питань науки і освіти) 14 березня 2018

Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: всі діти Категорія прав дитини: право на захист від будь-яких форм насильства, жорстокого поводження, зокрема сексуальної експлуатації та торгівлі дітьми

Цільова група: діти шкільного віку Категорія прав дитини: соціальне благополуччя

Огляд законопроекту У законопроекті пропонується внести низку змін до статей 153 «Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом», 155 «Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості», 156 «Розбещення неповнолітніх» та 302 «Створення або утримання місць розпусти і звідництво» чинного Кримінального кодексу України

У законопроекті пропонується доповнити перелік осіб, які забезпечуються безкоштовним харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах, дітьми з неповних та багатодітних сімей та дітьми 5 - 11 (12) класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям». Крім того, встановлюється, що учні 1 - 11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форм власності забезпечуються обов’язковим харчуванням за рахунок коштів місцевих бюджетів. При цьому батьки або особи, що їх замінюють, вноситимуть плату за їх харчування у розмірі, що не перевищує 70 % від вартості харчування, що визначається органами місцевого самоврядування (зміни до Законів «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»).

Сторінка 2 з 9 Огляд розповсюджується у Гуглгрупі Children Rights та на сайті Жіночого консорціуму України Цей огляд підготовлено за фінансової підтримки Уряду Швеції. Відповідальність за зміст лежить виключно на авторах. Уряд Швеції може не поділяти думки, висловлені в огляді.


Огляд законодавчих ініціатив, що стосуються прав та інтересів дитини здійснюється Жіночим консорціумом України

Дата: 15.03.2018 № Назва 1.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" № 7304 від 17.11.2017

http://w1.c1.rada.gov.ua/pl s/zweb2/webproc4_2?id=& pf3516=7304&skl=9

Суб’єкт законодавчої ініціатива КМУ

Останній етап: Надано на ознайомлення 21.11.2017 р., буде розглядатися у пленарному засіданні (Комітет з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства) 15 березня 2018

Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: діти з інвалідністю, які є внутрішньо переміщеними особами Категорія прав дитини: право на житло та майно

Огляд законопроекту Метою поданого законопроекту, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, є «законодавче врегулювання питання надання права взяття на соціальний квартирний облік внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю». Для досягнення цієї мети у законопроекті пропонується внести зміни до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», якими здійснено уточнення вимог соціального житла, яке, крім інших вимог, встановлених у частині четвертій статті 3 Закону, повинно відповідати «будівельним нормам, стандартам і правилам стосовно доступності маломобільних груп населення». Крім цього, пропонується передбачити, що внутрішньо переміщені особи з інвалідністю та члени їх сімей користуються правом взяття їх на соціальний квартирний облік, якщо вони не мають житла на підконтрольній українській владі території, або їх житло зруйноване чи стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції. При цьому вказано, що під час визначення середньомісячного сукупного доходу не враховується вартість майнових прав чи прав власності внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та членів їх сімей на нерухоме майно, що розміщене на тимчасово окупованій території, в населених пунктах, які розташовані на лінії зіткнення або на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, а також на майно, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції (частина друга статті 10 Закону). Також передбачено, що діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I і II, які взяті на облік внутрішньо

Сторінка 3 з 9 Огляд розповсюджується у Гуглгрупі Children Rights та на сайті Жіночого консорціуму України Цей огляд підготовлено за фінансової підтримки Уряду Швеції. Відповідальність за зміст лежить виключно на авторах. Уряд Швеції може не поділяти думки, висловлені в огляді.


Огляд законодавчих ініціатив, що стосуються прав та інтересів дитини здійснюється Жіночим консорціумом України

2.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" щодо захисту житлових прав внутрішньо переміщених осіб № 7304-1 від 01.12.2017

http://w1.c1.rada.gov.ua/pl s/zweb2/webproc4_2?id=& pf3516=7304-1&skl=9

Королевська Н., Солод Ю.

Надано на ознайомлення 05.12.2017 р., буде розглядатися у пленарному засіданні (Комітет з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства) 15 березня 2018

Цільова група: діти з інвалідністю, які є внутрішньо переміщеними особами Категорія прав дитини: право на житло та майно

переміщених осіб, мають право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення (статті 11 та 12 Закону). Ціллю і завданням поданого законопроекту, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, є «вирішення житлових проблем внутрішньо переміщених осіб шляхом надання їм права на взяття на соціальний квартирний облік». Для досягнення цієї цілі у законопроекті пропонується внести зміни до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», якими здійснено уточнення вимог соціального житла, яке, крім інших вимог, встановлених у частині четвертій статті 3 Закону, повинно відповідати «будівельним нормам, стандартам і правилам стосовно доступності маломобільних груп населення». Крім цього, пропонується передбачити, що внутрішньо переміщені особи користуються правом взяття їх на соціальний квартирний облік, якщо вони не мають житла на підконтрольній українській владі території, або їх житло зруйновано чи стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції. Також передбачено, що діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I і II групи, які взяті на облік внутрішньо переміщених осіб, мають право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення (статті 11 та 12 Закону). Законопроект є альтернативним до законопроекту реєстр. № 7304 від 17.11.2017, поданого до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України. Відмінність між цими законопроектами полягає в категорії осіб, на яких пропонується розповсюдити положення щодо взяття на соціальний квартирний облік. Так, в основному законопроекті зазначене вище положення стосується тільки внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, тоді як в альтернативному законопроекті – воно стосується усіх внутрішньо переміщених осіб.

Сторінка 4 з 9 Огляд розповсюджується у Гуглгрупі Children Rights та на сайті Жіночого консорціуму України Цей огляд підготовлено за фінансової підтримки Уряду Швеції. Відповідальність за зміст лежить виключно на авторах. Уряд Швеції може не поділяти думки, висловлені в огляді.


Огляд законодавчих ініціатив, що стосуються прав та інтересів дитини здійснюється Жіночим консорціумом України

II. Законопроекти на комітети: Дата: 13.03.2018 № 1.

Назва Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо забезпечення безоплатними лікарськими засобами)

Суб’єкт законодавчої ініціатива Міщенко С.

№ 7333 від 22.11.2017

2.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pl s/zweb2/webproc4_2?id=& pf3516=7333&skl=9 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо забезпечення лікування постраждалих громадян) № 7333-1 від 05.12.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pl

Тимошенко Ю. та інші

Останній етап: Надано на ознайомлення 28.11.2017 р., буде розглядатися у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 13 березня 2018

Надано на ознайомлення 07.12.2017 р., буде розглядатися у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 13 березня 2018

Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Категорія прав дитини: право на охорону здоров‘я та оздоровлення

Цільова група: діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Категорія прав дитини: право на охорону здоров‘я та оздоровлення

Огляд законопроекту У законопроекті, метою якого, як визначено у Пояснювальній записці до нього, є «забезпечення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, належним обсягом лікарських засобів та підвищення якості медичного обслуговування цих осіб», пропонується внести відповідні зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Крім цього, із Закону виключається положення, згідно з яким деякі пільги для осіб, які визнані постраждалими від Чорнобильської катастрофи, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім‘ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. У законопроекті, метою якого, згідно з Пояснювальною запискою до нього, є «забез-печення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідним лікуванням», пропонується внести відповідні зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Крім цього, із Закону виключається положення, згідно з яким деякі пільги для осіб, які визнані постраждалими від Чорнобильської катастрофи, надаються за умови, якщо розмір середньо-місячного сукупного доходу сім‘ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Сторінка 5 з 9 Огляд розповсюджується у Гуглгрупі Children Rights та на сайті Жіночого консорціуму України Цей огляд підготовлено за фінансової підтримки Уряду Швеції. Відповідальність за зміст лежить виключно на авторах. Уряд Швеції може не поділяти думки, висловлені в огляді.


Огляд законодавчих ініціатив, що стосуються прав та інтересів дитини здійснюється Жіночим консорціумом України s/zweb2/webproc4_2?id=& pf3516=7333-1&skl=9

3.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо медичного забезпечення постраждалих та потерпілих від Чорнобильської катастрофи № 7333-2 від 12.12.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pl s/zweb2/webproc4_2?id=& pf3516=7333-2&skl=9

Королевська Н., Солод Ю.

Надано на ознайомлення 15.12.2017 р., буде розглядатися у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 13 березня 2018

Цільова група: діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Категорія прав дитини: право на охорону здоров‘я та оздоровлення

Зазначений законопроект внесений як альтернативний до проекту закону № 7333 від 21.11.2017 р.. Причому, на відміну від цього проекту, в ньому уточнюється, що для громадян, які віднесені до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та більшості категорій дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, та їхніх батьків пільга щодо безоплатного придбання лікарських засобів за рецептами лікарів надається без обмежень таких засобів. Крім цього, громадянам, які віднесені до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надається пільга у вигляді позачергового лікування за кордоном з відшкодуванням за рахунок коштів державного бюджету вартості такого лікування та проїзду до країни, у якій може бути проведено таке лікування. У законопроекті, метою якого, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, є, зокрема, «забезпечення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи належним обсягом лікарських засобів та підвищення якості медичного обслуговування цих осіб», пропонується внести відповідні зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Із Закону також виключається положення, згідно з яким деякі пільги для осіб, які визнані постраждалими від Чорнобильської катастрофи, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім‘ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Крім цього, визнаються потерпілими від Чорнобильської катастрофи особи, які народилися від учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження, які після досягнення повноліття не були віднесені до

Сторінка 6 з 9 Огляд розповсюджується у Гуглгрупі Children Rights та на сайті Жіночого консорціуму України Цей огляд підготовлено за фінансової підтримки Уряду Швеції. Відповідальність за зміст лежить виключно на авторах. Уряд Швеції може не поділяти думки, висловлені в огляді.


Огляд законодавчих ініціатив, що стосуються прав та інтересів дитини здійснюється Жіночим консорціумом України

4.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення оздоровлення дітей та реабілітації інвалідів

Денісова Л. та інші

№ 7185 від 06.10.2017

Надано на ознайомлення 10.10.2017 р., буде розглядатися у засіданні Комітету з питань охорони здоров'я 13 березня 2018

Цільова група: всі діти

Надано на ознайомлення 13.10.2017 р., буде розглядатися у засіданні Комітету з питань охорони здоров'я 13 березня 2018

Цільова група: всі діти

Категорія прав дитини: право на охорону здоров’я та оздоровлення

http://w1.c1.rada.gov.ua/pl s/zweb2/webproc4_2?id=& pf3516=7185&skl=9

5.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання первинної та профілактичної медичної допомоги дітям

Бахтеєва Т. та інші

Категорія прав дитини: право на охорону здоров’я та оздоровлення

встановлених статтею 14 цього Закону категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для забезпечення цих осіб щорічним медичним обстеженням, диспансеризацією та лікуванням у спеціалізованих медичних закладах. Зазначений законопроект є альтернативним до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи» (реєстр. № 7333 від 21.11.2017 р.; висновок управління № 16/3-55/7333). При цьому його зміст є ширшим, ніж зміст проекту № 7333. У законопроекті пропонується внести зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я та Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні». Передбачається, зокрема, закріпити, що інвалідам, дітям-інвалідам, які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності, безоплатно надаються медичне обслуговування, послуги психологічних служб та харчування. У Пояснювальній записці до законопроекту доцільність цих змін обґрунтовується, зокрема, тим, що «на сьогоднішній день виникла гостра необхідність в посиленні діючого законодавства гарантіями забезпечення дітей оздоровленням в дитячих санаторіях та реабілітацією в реабілітаційних установах інвалідів». У законопроекті пропонується внести зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я, законів України «Про психіатричну допомогу», «Про охорону дитинства» з метою, як зазначається у Пояснювальній записці, «створення законодавчого підґрунтя для удосконалення умов надання первинної та профілактичної медичної допомоги дітям шляхом посилення на законодавчому рівні державних гарантій щодо організації та надання

Сторінка 7 з 9 Огляд розповсюджується у Гуглгрупі Children Rights та на сайті Жіночого консорціуму України Цей огляд підготовлено за фінансової підтримки Уряду Швеції. Відповідальність за зміст лежить виключно на авторах. Уряд Швеції може не поділяти думки, висловлені в огляді.


Огляд законодавчих ініціатив, що стосуються прав та інтересів дитини здійснюється Жіночим консорціумом України № 7197 від 11.10.2017

такої допомоги, підвищення відповідальності батьків у цій сфері». Передбачається, зокрема, доповнити Основи законодавства України про охорону здоров’я (далі Основи) положенням, згідно з яким в Україні проводиться державна політика щодо формування навичок ведення здорового способу життя серед дітей та молоді, попередження дитячої наркоманії та алкоголізму, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, визначає заходи, необхідні для забезпечення проведення обов’язкових періодичних профілактичних медичних оглядів дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, батьки зобов’язані створювати усі необхідні умови для своєчасного і повного проходження дітьми профілактичних медичних оглядів та застосування до них інших методів профілактики та оздоровлення та інше.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pl s/zweb2/webproc4_2?id=& pf3516=7197&skl=9

Дата: 14.03.2018 №

Назва

1.

Проект Закону про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення № 0166 від 10.10.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pl s/zweb2/webproc4_2?id=& pf3516=0166&skl=9

Суб’єкт законодавчої ініціатива Президент України

Останній етап: Надано на ознайомлення 12.10.2017 р., буде розглядатися у засіданні Комітету у закордонних справах 14 березня 2018

Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: дітисироти та діти, позбавлені батьківського піклування Категорія прав дитини: право дітей виховуватись в сімейному середовищі, право дитини на виховання в біологічних сім‘ях, право дитини на

Огляд законопроекту У законопроекті пропонується приєднатися до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення, вчиненої 29 травня 1993 року у м. Гаазі, цілями якої, як зазначено у статті 1 Конвенції, є «забезпечення здійснення міждержавного усиновлення у найвищих інтересах дитини», забезпечення дотримання гарантій із «запобігання викраденню, продажеві дітей або торгівлі ними». Конвенція покладає виконання обов’язків зі співробітництва з питань міждержавного усиновлення на центральні органи безпосередньо або державні органи чи інші організації, належним чином акредитовані у своїй

Сторінка 8 з 9 Огляд розповсюджується у Гуглгрупі Children Rights та на сайті Жіночого консорціуму України Цей огляд підготовлено за фінансової підтримки Уряду Швеції. Відповідальність за зміст лежить виключно на авторах. Уряд Швеції може не поділяти думки, висловлені в огляді.


Огляд законодавчих ініціатив, що стосуються прав та інтересів дитини здійснюється Жіночим консорціумом України усиновлення

Державі. Жодні застереження до Конвенції не дозволяються. Приєднання до зазначеної Конвенції передбачається із заявами України до статей 6, 22, 23, 25 цієї Конвенції. Зокрема, заявою до статті 6 Конвенції центральним органом для виконання повноважень згідно з цією Конвенцією пропонується визначити Міністерство соціальної політики України. Заява до статі 22 передбачає, що усиновлення дітей, які постійно проживають на території України, здійснюється лише у разі, якщо функції центральних органів виконуються згідно з частиною 1 статті 22 Конвенції. У заяві до статті 25 Конвенції передбачається, що ця Конвенція не зобов'язує Україну визнавати усиновлення, здійснені згідно з угодою, укладеною Договірними Державами Конвенції відповідно до пункту 2 статті 39 Конвенції.

Сторінка 9 з 9 Огляд розповсюджується у Гуглгрупі Children Rights та на сайті Жіночого консорціуму України Цей огляд підготовлено за фінансової підтримки Уряду Швеції. Відповідальність за зміст лежить виключно на авторах. Уряд Швеції може не поділяти думки, висловлені в огляді.

Огляд законодавчих ініціатив на пленарний тиждень 13-16 березня 2018  

13-16 березня 2018 року Верховна Рада України розгляне 10 законопроектів, які стосуються прав дитини З них 4 законопроектів розглядатимуться...

Огляд законодавчих ініціатив на пленарний тиждень 13-16 березня 2018  

13-16 березня 2018 року Верховна Рада України розгляне 10 законопроектів, які стосуються прав дитини З них 4 законопроектів розглядатимуться...

Advertisement