Page 1

Огляд законодавчих ініціатив, що стосуються прав та інтересів дитини здійснюється Жіночим консорціумом України

Сторінка 1 з 8 Огляд розповсюджується у Гуглгрупі Children Rights та на сайті Жіночого консорціуму України Цей огляд підготовлено за фінансової підтримки Уряду Швеції. Відповідальність за зміст лежить виключно на авторах. Уряд Швеції може не поділяти думки, висловлені в огляді.


Огляд законодавчих ініціатив, що стосуються прав та інтересів дитини здійснюється Жіночим консорціумом України

І. Законопроекти, які розглядатимуться на парламентському засіданні: 17-20 квітня 2018 року Дата: 17.04.2018 №

Назва

1.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо виплати грошової компенсації на безоплатне харчування дітей)

Суб’єкт законодавчої ініціатива Арешонков В. та інші

№ 6230 від 23.03.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pl s/zweb2/webproc4_2?id=& pf3516=6230&skl=9 2.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитинисироти, дитини, позбавленої батьківського піклування № 6350 від 12.04.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pl s/zweb2/webproc4_2?id=& pf3516=6350&skl=9

КМУ

Останній етап: Надано на ознайомлення 27.03.2017 р., буде розглядатися у пленарному засіданні (Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористув ання та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи) 17 квітня 2018 Надано на ознайомлення 18.04.2017 р., буде розглядатися у пленарному засіданні (Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення) 17 квітня 2018

Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: діти, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Категорія прав дитини: право на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку (достатній життєвий рівень); право на здоровий розвиток Цільова група: дітисироти, діти, позбавлені батьківського піклування

Огляд законопроекту У законопроекті пропонується внести зміни до статей 29 та 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», якими для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та деяких інших категорій дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, замість безоплатного харчування, передбаченого чинними положеннями вказаних статей, запроваджується грошова компенсація вартості відповідних продуктів харчування.

У законопроекті пропонується внести зміни до статті 182 КЗпП України та статей 17 та 181 Закону України «Про відпустки», які спрямовані на вдосконалення правового регулювання надання відпусток у зв’язку з усиновленням дитини.

Категорія прав дитини: соціальне благополуччя

Сторінка 2 з 8 Огляд розповсюджується у Гуглгрупі Children Rights та на сайті Жіночого консорціуму України Цей огляд підготовлено за фінансової підтримки Уряду Швеції. Відповідальність за зміст лежить виключно на авторах. Уряд Швеції може не поділяти думки, висловлені в огляді.


Огляд законодавчих ініціатив, що стосуються прав та інтересів дитини здійснюється Жіночим консорціумом України 3.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів № 6439-д від 14.12.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pl s/zweb2/webproc4_2?id=& pf3516=6439-%E4&skl=9

Власенко С. та інші

Надано на ознайомлення 15.12.2017 р., буде розглядатися у пленарному засіданні (Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування) 17 квітня 2018

Цільова група: діти з гірських районів Категорія прав дитини: соціальне благополуччя, право на освіту

У законопроекті пропонується:  виокремити в окрему категорію високогірні населені пункти, які розташовані на висоті 600 метрів і вище над рівнем моря, за умови, що не менш як 50% сільськогосподарських угідь у межах населеного пункту розташовані на схилах крутизною 20 градусів і більше;  посилити державні гарантії соціально-економічного розвитку населених пунктів, яким надано статус гірських, зокрема: гарантування державою електрифікації гірських населених пунктів, встановлення пільг з плати за електроенергію, здійснення заходів щодо покращення екологічного стану таких територій, гарантування дотацій та субвенцій з Державного бюджету України відповідно до бюджетного законодавства тощо;  уточнити норми закону щодо надання пільг громадянам, яким надано статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, а також передбачити право осіб, які та/або батьки яких мають такий статус, брати участь у конкурсі за результатами вступних випробувань у вищому навчальному закладі у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів;  при формуванні спроможних об’єднаних територіальних громад враховувати, що кількість навчальних, медичних закладів, закладів культури не може бути меншою, ніж кількість таких закладів, що була до моменту утворення об’єднаної територіальної громади;  доручити Кабінету Міністрів України розробити та подати на розгляд Верховної Ради України державну цільову програму розвитку гірських населених пунктів. Відповідні зміни пропонуються до законів України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», «Про вищу освіту».Метою законопроекту, як зазначається у Пояснювальній записці до нього, «є посилення державних гарантій для населених пунктів, які мають статус гірських та високогірних, покращення соціального захисту громадян України, які проживають в таких населених пунктах,

Сторінка 3 з 8 Огляд розповсюджується у Гуглгрупі Children Rights та на сайті Жіночого консорціуму України Цей огляд підготовлено за фінансової підтримки Уряду Швеції. Відповідальність за зміст лежить виключно на авторах. Уряд Швеції може не поділяти думки, висловлені в огляді.


Огляд законодавчих ініціатив, що стосуються прав та інтересів дитини здійснюється Жіночим консорціумом України встановлення правових основ для забезпечення сталого екологічно збалансованого економічного та соціального розвитку гірських територій в Україні».

Дата: 19.04.2018 Назва

№ 1.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" № 7304 від 17.11.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pl s/zweb2/webproc4_2?id=& pf3516=7304&skl=9

Суб’єкт законодавчої ініціатива КМУ

Останній етап: Надано на ознайомлення 21.11.2017 р., буде розглядатися у пленарному засіданні (Комітет з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства) 19 квітня 2018

Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: діти з інвалідністю, які є внутрішньо переміщеними особами Категорія прав дитини: право на житло та майно

Огляд законопроекту Метою поданого законопроекту, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, є «законодавче врегулювання питання надання права взяття на соціальний квартирний облік внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю». Для досягнення цієї мети у законопроекті пропонується внести зміни до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», якими здійснено уточнення вимог соціального житла, яке, крім інших вимог, встановлених у частині четвертій статті 3 Закону, повинно відповідати «будівельним нормам, стандартам і правилам стосовно доступності маломобільних груп населення». Крім цього, пропонується передбачити, що внутрішньо переміщені особи з інвалідністю та члени їх сімей користуються правом взяття їх на соціальний квартирний облік, якщо вони не мають житла на підконтрольній українській владі території, або їх житло зруйноване чи стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції. При цьому вказано, що під час визначення середньомісячного сукупного доходу не враховується вартість майнових прав чи прав власності внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та членів їх сімей на нерухоме майно, що розміщене на тимчасово окупованій території, в населених пунктах, які розташовані на лінії зіткнення або на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, а також на майно, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції (частина друга статті 10 Закону). Також передбачено, що діти з інвалідністю та

Сторінка 4 з 8 Огляд розповсюджується у Гуглгрупі Children Rights та на сайті Жіночого консорціуму України Цей огляд підготовлено за фінансової підтримки Уряду Швеції. Відповідальність за зміст лежить виключно на авторах. Уряд Швеції може не поділяти думки, висловлені в огляді.


Огляд законодавчих ініціатив, що стосуються прав та інтересів дитини здійснюється Жіночим консорціумом України

2.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" щодо захисту житлових прав внутрішньо переміщених осіб № 7304-1 від 01.12.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pl s/zweb2/webproc4_2?id=& pf3516=7304-1&skl=9

Королевська Н., Солод Ю.

Надано на ознайомлення 05.12.2017 р., буде розглядатися у пленарному засіданні (Комітет з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства) 19 квітня 2018

Цільова група: діти з інвалідністю, які є внутрішньо переміщеними особами Категорія прав дитини: право на житло та майно

особи з інвалідністю I і II, які взяті на облік внутрішньо переміщених осіб, мають право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення (статті 11 та 12 Закону). Ціллю і завданням поданого законопроекту, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, є «вирішення житлових проблем внутрішньо переміщених осіб шляхом надання їм права на взяття на соціальний квартирний облік». Для досягнення цієї цілі у законопроекті пропонується внести зміни до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», якими здійснено уточнення вимог соціального житла, яке, крім інших вимог, встановлених у частині четвертій статті 3 Закону, повинно відповідати «будівельним нормам, стандартам і правилам стосовно доступності маломобільних груп населення». Крім цього, пропонується передбачити, що внутрішньо переміщені особи користуються правом взяття їх на соціальний квартирний облік, якщо вони не мають житла на підконтрольній українській владі території, або їх житло зруйновано чи стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції. Також передбачено, що діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I і II групи, які взяті на облік внутрішньо переміщених осіб, мають право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення (статті 11 та 12 Закону). Законопроект є альтернативним до законопроекту реєстр. № 7304 від 17.11.2017, поданого до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України. Відмінність між цими законопроектами полягає в категорії осіб, на яких пропонується розповсюдити положення щодо взяття на соціальний квартирний облік. Так, в основному законопроекті зазначене вище положення стосується тільки внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, тоді як в альтернативному законопроекті – воно стосується усіх внутрішньо переміщених осіб.

Сторінка 5 з 8 Огляд розповсюджується у Гуглгрупі Children Rights та на сайті Жіночого консорціуму України Цей огляд підготовлено за фінансової підтримки Уряду Швеції. Відповідальність за зміст лежить виключно на авторах. Уряд Швеції може не поділяти думки, висловлені в огляді.


Огляд законодавчих ініціатив, що стосуються прав та інтересів дитини здійснюється Жіночим консорціумом України

II. Законопроекти на комітети: Дата: 18.04.2018 Назва

№ 1.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення обов'язковим харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти)

Суб’єкт законодавчої ініціатива Барна О.

Останній етап: Надано на ознайомлення 21.11.2017 р., буде розглядатися у засіданні Комітету з питань освіти і науки 18 квітня 2018

Співвідношення пропонованих змін зі стандартами прав дітей Цільова група: діти шкільного віку Категорія прав дитини: соціальне благополуччя

№ 7314 від 17.11.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pl s/zweb2/webproc4_2?id=& pf3516=7314&skl=9

2.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо харчування дітей, які навчаються № 7314-1 від 01.12.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pl s/zweb2/webproc4_2?id=&

Королевська Н., Солод Ю.

Надано на ознайомлення 05.12.2017 р., буде розглядатися у засіданні Комітету з питань освіти і науки 18 квітня 2018

Цільова група: діти шкільного віку Категорія прав дитини: соціальне благополуччя

Огляд законопроекту У законопроекті шляхом внесення відповідних змін до законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту» та «Про охорону дитинства» пропонується врегулювати деякі питання обов’язкового харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема, пропонується дітей з неповних та багатодітних сімей включити до переліку осіб, яких органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням, а також передбачити організацію обов’язкового харчування учнів 1-11(12) класів закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форм власності за рахунок коштів місцевих бюджетів. Як зазначається у п. 2 Пояснювальної записки, реалізація положень законопроекту дозволить забезпечити дітей шкільного віку необхідним харчуванням, створить умови для суттєвого зміцнення і збереження їх здоров’я та надасть можливість задовольнити потреби кожної дитини в якісному та безпечному харчуванні за місцем її навчання. У законопроекті шляхом внесення відповідних змін до законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту» та «Про охорону дитинства» пропонується врегулювати деякі питання обов’язкового харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема, пропонується учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, дітей з неповних та багатодітних сімей, а також дітей із числа внутрішньо переміщених осіб включити до переліку осіб, яких органи державної

Сторінка 6 з 8 Огляд розповсюджується у Гуглгрупі Children Rights та на сайті Жіночого консорціуму України Цей огляд підготовлено за фінансової підтримки Уряду Швеції. Відповідальність за зміст лежить виключно на авторах. Уряд Швеції може не поділяти думки, висловлені в огляді.


Огляд законодавчих ініціатив, що стосуються прав та інтересів дитини здійснюється Жіночим консорціумом України pf3516=7314-1&skl=9

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти та підвищення рівня соціального захисту інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів) № 7314-2 від 05.12.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pl s/zweb2/webproc4_2?id=& pf3516=7314-2&skl=9

Тимошенко Ю. та інші

Надано на ознайомлення 07.12.2017 р., буде розглядатися у засіданні Комітету з питань освіти і науки 18 квітня 2018

Цільова група: діти шкільного віку

Категорія прав дитини: соціальне благополуччя

влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням. Також пропонується передбачити організацію обов’язкового харчування учнів 5-11 (12) класів закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форм власності за рахунок коштів місцевих бюджетів. Метою прийняття цього законопроекту є створення належних умов для забезпечення окремих категорій дітей, які навчаються, безкоштовним харчуванням, а також харчуванням з частковою оплатою всіх учнів загальноосвітніх навчальних закладів (п. 2 Пояснювальної записки). У законопроекті шляхом внесення відповідних змін до законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про охорону дитинства» та «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам» пропонується врегулювати деякі питання обов’язкового харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема, пропонується інвалідів з дитинства, дітей-інвалідів, дітей із сімей, у яких є члени сім’ї з інвалідністю, дітей з неповних та багатодітних сімей, а також дітей із сімей, які отримували доходи у середньому на одного члена сім’ї за січень-червень перед початком навчального року менше фактичного розміру прожиткового мінімуму у середньому на одну особу, визначеного Міністерством соціальної політики України, включити до переліку осіб, яких органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безоплатним гарячим харчуванням. Також пропонується передбачити організацію обов’язкового харчування учнів 1-11 (12) класів закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форм власності за рахунок коштів місцевих бюджетів із сплатою батьками або особами, які їх замінюють, за харчування дітей у розмірі, що не

Сторінка 7 з 8 Огляд розповсюджується у Гуглгрупі Children Rights та на сайті Жіночого консорціуму України Цей огляд підготовлено за фінансової підтримки Уряду Швеції. Відповідальність за зміст лежить виключно на авторах. Уряд Швеції може не поділяти думки, висловлені в огляді.


Огляд законодавчих ініціатив, що стосуються прав та інтересів дитини здійснюється Жіночим консорціумом України перевищує 50% від вартості харчування, що визначається органами місцевого самоврядування. Основним завданням даного законопроекту є підвищення рівня соціального захисту дітей, особливо з інвалідністю, що дасть можливість не допускати погіршення здоров’я дітей та забезпечувати достатній рівень їх розвитку (п. 2 Пояснювальної записки).

Сторінка 8 з 8 Огляд розповсюджується у Гуглгрупі Children Rights та на сайті Жіночого консорціуму України Цей огляд підготовлено за фінансової підтримки Уряду Швеції. Відповідальність за зміст лежить виключно на авторах. Уряд Швеції може не поділяти думки, висловлені в огляді.

Огляд законодавчих ініціатив на пленарний тиждень 17 20 квітня 2018  

17-20 квітня 2018 року Верховна Рада України розгляне 8 законопроектів, які стосуються прав дитини З них 5 законопроектів розглядатимуться...

Огляд законодавчих ініціатив на пленарний тиждень 17 20 квітня 2018  

17-20 квітня 2018 року Верховна Рада України розгляне 8 законопроектів, які стосуються прав дитини З них 5 законопроектів розглядатимуться...

Advertisement