Page 1

wave

J E D I N Ý T Ý Ž D E N N Í K O TA N E Č N E J A K LU B OV E J H U D B E N A S LOV E N S K U !

®

WEEKLY

LIESKOVSKY & HUDACEK foto: Nicol Cache

NOVÁ SPOLUPRÁCA A SKVELÝ SOUND

uu

Weekly news l Releases l Global Podcast l Slovak & Czech Sound l Your Parties l Flashback l On Air l Specials l Partylist l Číslo: 3/2012 51. týždeň WWW.WAVEMAG.EU


WELCOME WELCOME Redakcia Redakcia Stiahol som si...

OBSAH

programoch filmoch, programoch Stiaholfilmoch, som si...

a aj knihĂĄch. HudobnĂ­ a aj knihĂĄch. HudobnĂ­ producenti asi vedia producenti asi vedia Pri pĂ­sanĂ­ mojej diplomovej Pri pĂ­sanĂ­ mojej diplomovej Ĺ ĂŠfredaktor: Ĺ ĂŠfredaktor: o Ä?om pĂ­ĹĄem, ale Ä?o prĂĄce tĂ˝kajĂşcej sa etiky prĂĄcev tĂ˝kajĂşcej sa etiky v o Ä?om pĂ­ĹĄem, ale Ä?o Drahoslav Hanzel Drahoslav Hanzel my, internetovĂ­ kon- my, internetovĂ­ konoblasti predaja hudbyoblasti cez predaja hudby cez drahosh@wavemag.eu drahosh@wavemag.eu Zamys- zumenti? Zamysinternet som sa zapodieinternet zumenti? som sa zapodieleli ste sa otĂĄzkou. niekedy leli ste sa niekedy vala jednoduchou otĂĄzkou. vala jednoduchou Inzercia a predplatnĂŠ: Inzercia a predplatnĂŠ: nom? nad tĂ˝m, Ä?o spĂ´sobujeme Ä?o spĂ´sobujeme nom? PreÄ?o sa Äžudia chvĂĄliaPreÄ?o tĂ˝m, sa Äžudia chvĂĄlia tĂ˝m, nad tĂ˝m, Lenka OpĂĄlkovĂĄ Lenka OpĂĄlkovĂĄ DĂ´vodov by bolo na-DĂ´vodov by b cez nelegĂĄlne sĹĽahovanĂ­m cez nelegĂĄlne Ĺže nieÄ?o stiahli? PonĂşknem Ĺže nieÄ?osĹĽahovanĂ­m stiahli? PonĂşknem obchod@wavemag.eu obchod@wavemag.eu viacero.ste Akosajeden strĂĄnky? Zamysleli sa ozaj ozaj zviacero. strĂĄnky? Zamysleli vĂĄm jednoduchĂŠ prirovna- ste lenka@wavemag.eu lenka@wavemag.eu vĂĄm jednoduchĂŠ prirovnaktorĂ˝ som hlavnĂ˝ch, zbanad tĂ˝m, Ĺže hudba kto niekedy hlavnĂ˝ch, nad tĂ˝m, Ĺže hudba nie. KeÄ? ideme do obchodu nie. KeÄ?niekedy ideme do obchodu Grafika: dala aj sama Grafika: je zadarmo? Ĺ koda, dalajeaj sama nie Ĺže je zadarmo? Ĺ koda,naĹžesebe, kĂşpiĹĽ si povedzme roĹžok, kĂşpiĹĽ sinie povedzme roĹžok, Martin BohĂĄÄ? Martin BohĂĄÄ? Ä˝udia nevedo teraz neviete argumentomi terazprostĂĄ neviete nevedomosĹĽ. argumento- prostĂĄ tak si za ten roĹžok zaplatĂ­tak si zamiten roĹžok zaplatĂ­support@wavemag.eu support@wavemag.eu tom, vaĹĽ. Ale asi viem,Ĺže Ä?o by vy vaĹĽ.ste Ale jednoducho asi viem, Ä?ovyrastajĂş by ste vjednoducho me. Je nĂĄm prirodzenĂŠ, me.ĹžeJe nĂĄm prirodzenĂŠ, Drahoslav Hanzel Drahoslav Hanzel nasa nete, vĹĄet„Ale keÄ? mi sa povedali. to Ĺže vĹĄetko vĹĄetko je na „Ale je keÄ? to aĹže zaplatĂ­me za fyzickĂ˝zaplatĂ­me pro- mi povedali. za fyzickĂ˝ prodrahosh@wavemag.eu drahosh@wavemag.eu ko je tam zadarmo. dĂĄ potom, zadarmo ko je tam zad zadarmo stiahnuĹĽ, tak UtĂłpia. dukt. PreÄ?o potom, keÄ?dukt. smePreÄ?o keÄ?stiahnuĹĽ, sme dĂĄ tak VeÄ? je to len sĂşbor v poÄ?Ă­-je to len preÄ?o by som mal za to plaVeÄ? preÄ?o by som mal za to plana internete, tak je nĂĄm na internete, tak je nĂĄm Redakcia: Redakcia: taÄ?i, nemĂĄ Ĺžiadnu tiĹĽ?“ Zadarmo je len tiĹĽ?“ preto, taÄ?i, nemĂĄ Ĺžia Zadarmo to je len preto,hodnotu. takĂŠ prirodzenĂŠ bezprirodzenĂŠ klikaĹĽto bez Martin RoĹĄÄ?ĂĄk, Ladislav Szalai, Dennis Ladislav Martin RoĹĄÄ?ĂĄk, Szalai, Dennis klikaĹĽtakĂŠ Omyl. MĂĄzojedineÄ?nĂş lebo tona sĹĽahujete zo strĂĄnok, Omyl. MĂĄ jedin lebo to sĹĽahujete strĂĄnok, hodnoBartalskĂ˝, Drahoslav Hanzel, Juraj Grafik, rozmýťĞania na download BartalskĂ˝, Drahoslav Hanzel, Juraj Grafik, rozmýťĞania download Lenka OpĂĄlkovĂĄ, Michal Breeth, Styller, Michal tu duĹĄevnej Ä?innosti svojho Lenka OpĂĄlkovĂĄ, Breeth, Styller,nĂĄs, Ĺže atakto ktorĂŠ tento tu duĹĄevnej Ä?i ktorĂŠ tento produkt nelegĂĄla nenapadne nenapadne nĂĄs, produkt Ĺže taktonelegĂĄlpmc, Michal Sekera, JĂĄn pmc, Briatka, MiroSekera, JĂĄn Michal Briatka, Miro stvoriteÄža. Myslite na to, keÄ? Brali stvoriteÄža. Mys zdieÄžajĂş. NelegĂĄlne. Brali okrĂĄdame niekoho, kto sa ne zdieÄžajĂş. okrĂĄdame niekoho, NelegĂĄlne. kto sa ne GĂĄfrik, Michal Dzurko, Jakub Ĺ krovĂĄnek, GĂĄfrik, Michal Dzurko,na Jakub Ĺ krovĂĄnek, budete do najbliŞť ste nieÄ?o od zlodeja re- nieÄ?o od najbliŞťie zlodeja v zadĂĄvaĹĽ re- budete tom internetovomnaprotom byinternetovom pro- byv ste Macho, Milos Fedor, Andrej Amerstein,... Macho, Milos Fedor, Andrej Googlu „free ĂĄlnomrovnako svete? Dva krĂĄt by ste svete? ĂĄlnom Dva krĂĄtdownload“.. by ste Googlu „free d dukteAmerstein,... nadrel rovnako (resp. dukte nadrel (resp. to pekĂĄr rozmysleli, vĹĄak?si Tak to rozmysleli, vĹĄak? Tak aj viac) ako pekĂĄr danĂŠho aj viac) siako danĂŠho Lenka Ĺ ĂŠfredaktor: preÄ?o to pripadĂĄpreÄ?o takĂŠ nĂĄm to pripadĂĄ takĂŠ Lenka roĹžku? Teraz nehovorĂ­m roĹžku? TeraznĂĄm nehovorĂ­m prirodzenĂŠ tom virtuĂĄlprirodzenĂŠ v tom virtuĂĄllen o hudbe, ale o hrĂĄch, len o hudbe, ale o vhrĂĄch,

4

Weekly News

6

Releases

OBJEDNAJ SI NOVÉ VYDANIE MAGAZ�NU WAVE

REDAKCIA

#!  

 #

 

  "

#!  

 #

 

  

 

 

 

 

Global Podcast 3 9

5

3 9

5

 

 

 

10 e ave wavw "

   ! " ! "

 

12

Ak måť znåmych, ktorí Ak nevedia zohnaż Wave, nås nåjdeť na tak nových Wave måť znåmych, ktorítak nevedia zohnażopäż Wave, nås miestach. nåjdeť opäż na nových m Ing. Opålkovå od teraz bude k dispozícii aj vLenka levickom Cocktail a novootvorenom SPY klube v Partiod teraz bude k LV dispozícii aj bare, v levickom LV Cocktail bare, a novootvorenom SPY lenka@wavemag.eu zånskom. Vťetky stånky, v ktorýchVťetky sa magazín webovej strån-na naťej zånskom. stånky,dåv zohnaż ktorýchsú sauvedenÊ magazínna dånaťej zohnaż sú uvedenÊ ke www.wavemag.eu vkesekcii BUY WAVE. Na tejto strånke nåjdeteNa tieŞ kontaktný www.wavemag.eu v sekcii BUY WAVE. tejto strånke formulår, nåjdete tieŞ konta Inzercia a predplatnÊ: cez ktorý si môŞete magazín nechaż poslaż magazín priamo k nechaż våm domov si ho objednaż naalebo celý si ho ob cez ktorý si môŞete poslażalebo priamo k våm domov rok dopredu. rok dopredu. Ing. Lenka Opålkovå obchod@wavemag.eu Magazín nåjdeť aj na týchto miestach: Magazín nåjdeť aj na týchto miestach: lenka@wavemag.eu Techhouse.sk, Bratislava Techhouse.sk, Bratislava

 

  2  21

  2  21

Slovak & Czech Sound

  

 

PredajnĂŠ miesta magazĂ­nu PredajnĂŠ miesta magazĂ­nu ZĂĄstupca:

 

 

Mgr. Drahoslav Hanzel drahosh@wavemag.eu

 

 ; <4

 "/   4 # </

 

 :/< 9

JUDGE JULES

  

 

 

 ; <4

 "/   4 # </

 

 :/< 9

Flashback

16

On Air

 

  " #  9 771338 355001

   

 

 

   

9 771338 355001

14 " # 

JUDGE JULES

titulka01.indd

1

 :0 

6(8* <7.)+  ,-&%$('+% &*$ =   

05

#  /

#  /

titulka01.indd

7.5.2012 4:03:46

6(8* <7.)+  ,-&%$('+% &*$ =   

18

WAVE WAVE

Ĺ ĂŠfredaktor: Ĺ ĂŠfredaktor: Mgr. Drahoslav Hanzel Mgr. Drahoslav Hanzel

Specials

7.5.2012 4:03:46

1

mail: drahosh@wavemag.eu mail: drahosh@wavemag.eu

ZĂĄstupca: Bc. Lenka OpĂĄlkovĂĄ

05

Sound and Light, Bratislava Sound and Light, Bratislava LukĂĄĹĄ Ĺ ebesta Showtechnic, BratislavaShowtechnic, Bratislava obchodcz@wavemag.eu muSICK club, LiptovskĂ˝muSICK MikulĂĄĹĄ club, LiptovskĂ˝ MikulĂĄĹĄ Metroclub, Metroclub, Ĺ aÄža Wave, 2. roÄ?nĂ­k, rok 2012, Ä?Ă­slo 2. 3 roÄ?nĂ­k, rok 2012, Wave, Ä?Ă­slo 3 Ĺ aÄža Grafika: JP Market, Malacky JP Market, Malacky ISSN 1338-3558 ISSN 1338-3558 Barracuda, Nitra Barracuda, Nitra Periodicita: dvojmesaÄ?nĂ­kPeriodicita: dvojmesaÄ?nĂ­k Drahoslav Hanzel Shaka, PĂşchov Cena: 3 â&#x201A;Ź / 100 KÄ? Cena: 3 â&#x201A;Ź / 100 KÄ? Shaka, PĂşchov drahosh@wavemag.eu RoÄ?nĂŠ predplatnĂŠ: 15 â&#x201A;Ź / RoÄ?nĂŠ 500 KÄ?predplatnĂŠ: 15 Groteska Groteska Art Caffe, Poprad â&#x201A;Ź / 500 KÄ?Art Caffe, Poprad Ä&#x152;Ă­slo Min. kultĂşry: EV 4272/11 Club, PartizĂĄnske Spy Club, PartizĂĄnske Ä&#x152;Ă­slo Min. kultĂşry: EV Spy 4272/11 Redakcia: LV Cocktail Bar, Levice LV Cocktail Bar, Levice NĂĄzov a adresa vydavateÄža: NĂĄzov a adresa vydavateÄža: DJ Center, KoĹĄice DJ Center, KoĹĄice Ladislav Szalai, Dennis BartalskĂ˝, Drahoslav Hanzel, Mgr. Drahoslav Hanzel, P.J.Ĺ afĂĄrika 378/17 Mgr. Drahoslav Hanzel, P.J.Ĺ afĂĄrika Stanica, Ĺ˝ilina378/17 Stanica, Ĺ˝ilina Juraj Grafik, Lenka OpĂĄlkovĂĄ, pmc, Rob Leway, Ĺ aÄža Ĺ aÄža Jakub Ĺ krovĂĄnek, Milos Fedor, Andrej Amerstein,... tel. 00421 (0)907 036694,tel. 00421 (0)907 036694, :0 

ZĂĄstupca: Bc. Lenka OpĂĄlkovĂĄ

NĂĄzov a adresa vydavateÄža:

spolupracovali spolupracovali

Mgr. Drahoslav Hanzel, P.J.Ĺ afĂĄrika 378/17 Ĺ aÄža

NĂĄzov a adresa nakladateÄža: NĂĄzov a adresa nakladateÄža: PolygrafickĂŠ centrum PolygrafickĂŠ centrum TomĂĄĹĄikova 26 TomĂĄĹĄikova 26 82101 Bratislava 82101 Bratislava www.polygrafcentrum.sk www.polygrafcentrum.sk

24

Partylist

DistribĂşcia: DistribĂşcia: Mediaprint - Kapa Pressegrosso a.s.,- Kapa Pressegrosso a.s., Mediaprint VajnorskĂĄ 137, P.O.Box 21, 831 04 137, P.O.Box 21, 831 04 VajnorskĂĄ Bratislava Bratislava

editorial.indd 1

editorial.indd 1

ChceĹĄ sa aj ty zĂşÄ?astniĹĽ tvorby Ä?asopisu? 7.5.2012 MĂĄĹĄ zaujĂ­mavĂŠ nĂĄpady? Posielaj nĂĄm svoje tipy na redakcia@wavemag.eu CENNĂ?K INZERCIE VO WAVE WEEKLY

4:31:50


WEEKLY NEWS Ďalšia bitka na Twitteri! DJ Sneak a jeho marketing je naozaj zaujímavý. Všetko to začalo, keď DJ Sneak vyhlásil, že je smutné, keď je Swedish House Mafia platená vysokými honorármi, aby prišla do USA hrať housovú hudbu a pritom ju nehrá. Po

výmene názorov so Steve Angelom, Sneak ešte dodal, že má rád tých správnych ľudí a nerešpektuje DJov - hercov. Do debaty svoje perly pridali aj Dennis Ferrer na strane Sneaka a Felix Da Housecat ako fanúšik

Najlepší darček pre DJa AMERICAN AUDIO

29 €

4

WAVE WEEKLY

Vianoce sa blížia a blížia a predpokladám, že ani jeden z vás nepremýšľa nad pohľadnicou s milým obrázkom, ktorý minimálne pripomína vianočné sviatky. Všetci si povieme “Pche, veď kto bude písať karty, keď máme k dispozícií internet, email a pod”. Avšak, skutočnosť je iná. Stále sa nájdu tí, ktorí by radi zaujali s nie-

Švédov. Sebastian Ingrosso situáciu vnímal ako dobrý marketingový ťah zo strany Sneaka, kedže za jeden týždeň, čo sa pustil do bitky so SHM, získal 6900 nových followers na Twitteri.

čim novým. S niečím jedinečným a hlavne držať sa tradície. Práve jeden nápad sa zrodil v Innsbrucku. Skupinka ľudí zaoberajúca s vinylami premýšľala ako zlúčiť ilustráciu s hudbou. Výsledok je vinylová pohľadnica! Síce nie je to prvotina, nakoľko vinylové pohľadne boli populárne už v 60 r. Boli to časy, keď výroba klasických vinylov bola v plienkach. Keďže po niekoľkého hrania bol veľmi zlý zvuk sa pohľadnice postupne vytrácali z pultov. Dnešná výroba je oveľa prepracovanejšia a hlavne karty sú stabilnejšie. Pohľadnice majú špeciálny formát, ktorý sa ťažko produkuje. Polomer prvej drážky je 4”, kde je u bežných LP umiestnený štítok, takže nemôžeme očakávať podobný zvuk ako z 12” LP. Ale napriek tomu, to stále dobre znie! Viac TU

WWW.WAVEMAG.EU


„I always mix new and past songs. Music has no expiration date !!” Luis Del Villar

Knife Party proti mediálnym “prostitútkam” Dvojica Gareth McGrillen a Rob Swire zo svetoznámeho zoskupenia Pendulum sa pre magazín Mixmag vyjadrili, že sú proti umelcom, ktorí okolo seba potrebujú neustále vytvárať mediálny ruch, len preto, aby sa o nich hovorilo. Podľa ich slov, hudba je to jediné, čo môže urobiť poriadny rozruch. Pri rozhovore došla téma aj na to, či svojim názvom nepodporujú násilie, ale na toto duo reagovalo tiež veľmi pohotovo a prirovnalo to k videoklipu od Swedish House Mafie s názvom Antidote s tým, že oni asi tiež nepodporujú organizovaný zložin.

DEADMAU5 TO NEVYDRŽAL Potetovaný párik znova v centre pozornosti. Deadmau5 a jeho priateľka Kat Von D sú horúcou témou na Twitteri. To bolo aj miesto, kde sa muž s myšou hlavou vyjadril k svojim citom a požiadal svoju priateľku o ruku. Tá bez váhania súhlasila a z ich svadby sa už teraz stáva sledovaná udalosť.

DJ SHADOW SA STIAHOL DO TIEŇA Ďalší prípad vyhodeného DJa z pódia. DJ Shadow bol v klube Mansion na Miami promotérom vyzvaný, aby skrátil svoj set, lebo sa mu zdal „mätúci“. Situácia bola o to horšia, že sa jednalo o vystúpenie v rámci jeho turné „All Bases Covered“, na ktorom bol headlinerom.

RICHIE HAWTIN VZDELÁVA MLÁDEŽ

Afrika privíta vo februári ikonu. V rámci medzinárodného projektu „Bridges for Music“ zavíta Richie Hawtin do Juhoafrickej republiky, kde sa zúčastní série workshopov po boku domácich DJských hviezd Black Coffee a DJ Fresh, za účelom vzdelávania tamojšej mládeže.

MARC ROMBOY + KEN ISHII = TAIYO Nemecko-japonská spolupráca má prvé ovocie. Aj keď sú z odlišných hudobných aj geografických oblastí, našli si cestu k sebe, a vo februári im vyjde ich spoločný album Taiyo na Marcovom labeli Systematic Recordings. Názov vznikol na počesť skladby, ktorá naštartovala ich úspešnú spoluprácu.

WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

WAVE WEEKLY

5


RELEASES HĽADAJ SVOJ ŽÁNER PODĽA FARBY!

HOUSE

DEEP HOUSE

TECHHOUSE

PROGRESSIVE

BAR9

Before The storm

SLAM

Harem EP

Populárna dvojica z britských ostrovov, ktorú ste mohli v roku 2011 vidieť popíjať Whisky na T-Mobile Music City v Košiciach, vydala nový track. Techhousovo až technová vec s názvom Harem je naozaj vydarená a remixoval ju čoraz viac známejší producent Gary Beck. Celé EP vyšlo vo vydavateľstvo Bek Audio.

DANK & SEAN HAYZ Last Forever

Dank patrí k jedným z tých, ktorí to s bass culture ťahajú prakticky od začiatku. Už približne dvanásť rokov je Dank zanietený producent hrubých basslines a ostrých kickov. Väčšinu svojej hudby vydáva na svojom labeli Funky Element Records, kde však nájdete aj iné žánre ako napr. Progressive House. 6

WAVE WEEKLY

NICKY ROMERO & MARCEL WOODS NERVO & ALLURE Like Home (Remixes)

Ready

O Moombahton remix sa nepostaral nikto iný ako sám Dillon Francis. Je vidieť, že moombahton je stále obľúbenejší aj u house DJov. O melodický house remix sa postaral mladý talent DJ Dannic, a release uzatvára Gregor Salto s jeho silno elektronickým remixom.

Kto je vlastne Allure? Je to starý trance projekt, s ktorým sa najviac spája Tiesto a Showtek. Tieto mená išli svojou cestou, a v projekte ostal iba jeden človek. Allure po comebacku a vydanom albume v r. 2011, a spolupráci s Tiestom v r. 2012, vydáva novú progresívnu vec s Woodsom.

Pseudonym Bar9 je fanúšikom UKF dobre známy, avšak tento krát vydáva svoj nový banger na labeli New State Music. Track má neskutočný drop, ktorý predchádza famózne precítené piano solo. Začiatok refrénu je energický drumstep, po ktorom nasleduje masívna dubstepová pasáž.

HABSTRAKT Tension EP

Francúzsky producent Habstrakt sa rozhodol ukončiť tento rok vo veľkom, a to EPčkom Tension. Nájdete na ňom štyri tracky. Gluttony a Lady sú dubstepové a Tension a Mantis glitchhopové. EP sa na Beatpore umiestnilo v top 2 Glitch Hop Chart a top 8 Dubstep chart, určite zaslúžene. WWW.WAVEMAG.EU


TECHNO, HARDTECHNO

DRUM&BASS

YVES V, LOOPERS BEN CODA & Amok IPCRESS

Smash The House je Shifty EP vydavateľstvo založené Dva skvelé tracky vyšli pánmi Dimitri Vegas vo vydavateľstve Shifty & Like Mike. Nevydáva Disko. Určite však nejde tracky až tak často, no o Disko ako tomu hovorí keď nejaký vydá tak to názov labelu, súčasťou fakt stojí za to. Dôkazom EP sú dve pecky, ktoré toho je aj tento electro by sa dali zaradiť svojim house track. Ak hľadáte zvukom niekde medzi niečo jednoduché a zá- techhouse, progressive roveň silno elektronické až techno. Vypočujte si , toto je tá správna voľ- a posúdte sami. ba.

DUBSTEP

BREAKZ

LAYO & BUSHWACKA!

What Do You Say Now Dvojica, ktorú preslávili tracky ako Love Story, alebo remix Billie Jeana pripravila pre svojich fanúšikov výbornú špecialitu. Je ňou EP s názvom What Do You Say Now, a aby vám urobili ešte väčšie chute, skladbu si nechali zremixovať svetoznámym producentom menom Steve Lawler.

HARDCORE

MINIMAL

MINDSCAPE

Martian Chronicles Drum&bassu sa u našich južných susedov darí, o čom svedčí aj nový album producenta menom Mindscape. Na albume nájdete 14 trackov, na ktorých sa podielali umelci ako Audio, Chris su, MC Coppa a iní. Nás najviac zaujali tracky Truth Hurts, Warp Zone a Critters. A vás?

ALCAZAR

Crying At The Discoteque

TREI

Homecoming Vydavateľstvo State Of Mind Music má vo svojej zbierke vydarenú vec od producenta, o ktorom ste sa mohli dočítať už aj v magazíne Wave. Trei nahral dvojtrackové EP s názvom Homecoming, na ktorom spolupracovala speváčka MC Tali. Jej hlas dodal tracku Homecoming skvelú atmosféru. WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

Swedish House Mafia nie je určite jediná švédska zostava, ktorá obletela svojimi hitmi svet. To, že v Švédsku žijú naozaj nadaní ľudia potvrdzuje aj trojica menom Alcazar, ktorá sa postarala o hit s názvom Crying At The Discoteque. Tento track sa umiestnil na popredných priečkach hitparád v USA, Japonsku či Brazílii. Hitovku Crying At The Discoteque

back in time

TRANCE

si zobrala na mušku aj nemecká dvojica Lissat & Voltaxx a za spolupráci maďarského dua Crazibiza ju oprášili. Ich nový track sa volá In Love a je to nepochybne jedna z top house vecí roku 2012.

WAVE WEEKLY

7


EKG DOCUMENTARY Slovenský top DJ EKG prináša trináste pokračovanie dokumentu. Tento krát nesie podtitul Students Clubbing 4 Nitra

8

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


OBJEDN AJ SI MAGAZÍN WAVE NA ROK 2013 IBA TU Z A

12€

SU PE R

CE NY

SÚ ŤA Ž

®

O

O

FREE CD

SCHIMEK

BALATON SOUND

SWANKY TUNES NEZASTAVITEĽNÉ TRIO Z RUSKA

TO NAJLEPŠIE V NAŠOM REGIÓNE

HARDSTYLE

DJ BOOKING

Z MALÝCH KLUBOV AŽ DO LAS VEGAS

AKO TO FUNGUJE VO SVETE?

EDM BIZ

STEVE ANGELLO, ABOVE AND BEYOND, RICHIE HAWTIN A KASKADE NA JEDINEČNEJ KONFERENCII

WYCHITAWACS

ROZHOVOR O SÚČASNEJ SCÉNE

DMC 2012

ERIK ARBORES 14 ROČNÝ HOLANĎAN VYDÁVA HUDBU NA SVETOVÝCH ZNAČKÁCH

..

TIESTO

COOH

VEĽKÁ ČASŤ JEHO HUDBY VZNIKLA V LIETADLE

DRŽITEĽ TITULU NAJLEPŠÍ DJ VŠETKÝCH ČIAS V ROZHOVORE PRE WAVE

JUDGE JULES

SOM SEXY!

ALEX DI STEFANO ALEX DI STEFANO A CHLAP, KTORÝ AMU CHLAP, KTORÝ UKRADOL MU UKRADOL HUDBU HUDBU

NA CESTE OD TRIP2HOUSE K XMAGU

IBIZA

KVAK KVAK KVAK

PAUL OAKENFOLD HUDBA HO BAVÍ AJ PO 30 ROKOCH V BIZNISE

9 771338 355001

Číslo: 2/2012 Marec/Apríl V predaji od: 19.3.2012 Cena: 3 € ISSN 1338-3558 WWW.WAVEMAG.EU

KLUBY, KTORÉ SA OPLATÍ VIDIEŤ 09

05

Číslo: 3/2012 Máj/Jún V predaji od: 15.5.2012 Cena: 3 € ISSN 1338-3558 WWW.WAVEMAG.EU

NEZABUDNUTEĽNÉ LETO V CHORVÁTSKU

DJ

SKVELÉ CENY

Interview  HIGH CONTRAST NOISECONTROLLERS DJ PICO STANA

HĽADÁ INŠPIRÁCIU AJ V TRANCE

LEGENDA Z BBC RADIO 1 V ROZHOVORE PRE WAVE

FREE CD A SÚŤAŽ O

SOM

ALEŠ BLEHA

9 771338 355001

OSTROV PAG 07

Číslo: 4/2012 Júl/August V predaji od: 2.7.2012 Cena: 3 € ISSN 1338-3558 WWW.WAVEMAG.EU

9 771338 355001

TYPY PRE PRODUCENTOV, TECHNICKÉ NOVINKY, CHARTY, A OVEĽA VIAC...

®

HIGH CONTRAST

WWW.WAVEMAG.EU

PREBEHLO NÁRODNÉ KOLO SÚŤAŽE V MIXOVANÍ

NAJLEPŠIE ČÍTANIE ZO SVETA TANEČNEJ A KLUBOVEJ HUDBY NA SLOVENSKU

FREE D MIXEDC BY DJ

THE BEST OF SLOVA SOUND K

N A J L E P Š I E Č Í TA N I E Z O S V E TA TA N E Č N E J A K L U B O V E J H U D B Y N A S L O V E N S K U

NAJLEPŠIE ČÍTANIE ZO SVETA TANEČNEJ A KLUBOVEJ HUDBY NA SLOVENSKU

MAREC, APRÍL 2012

SU PE R

CE NY

®

WAVE

SÚ ŤA Ž

wave wave wave NAJLEPŠIE ČÍTANIE ZO SVETA TANEČNEJ A KLUBOVEJ HUDBY NA SLOVENSKU

wave wave wave NAJLEPŠIE ČÍTANIE ZO SVETA TANEČNEJ A KLUBOVEJ HUDBY NA SLOVENSKU

  ! &" &  

ŠTVRTÉ VYDANIE SLOVENSKÉHO DVOJMESAČNÍKU O TANEČNEJ A KLUBOVEJ HUDBE

WAVE

MICHAL BREETH NIELEN O BALATON SOUNDE 2011

  #"  

 " 

09

11

09

:82,/ /4)-&)1)')-&)1 01)(%+*/(  ).% ;9  

MARC FISHER ŠIALENÝ VÝLET NA UKRAJINU

FEDDE LE GRAND

9 771338 355001

9 771338 355001

Číslo: 1/2012 Január/Február V predaji od: 26.1.2012 Cena: 3 € ISSN 1338-3558 WWW.WAVEMAG.EU

.3)14*)5  

    

D

DLHÁ CESTA ZA ÚSPECHOM

OBYČAJNÝ ŽIVOT NEOBYČAJNÝCH DJOV



C

UMEK

TOKY & BOSS

$  

Číslo: 4/2011 September/Október V predaji od: 7.9.2011 Cena: 3 € ISSN 1338-3558 WWW.WAVEMAG.EU

e

Interview  HIGH CONTRAST COUNTERSTRIKE EELKE KLEIJN GUY J DANIEL STEFANIK ANDREA BERTOLINI NIFRA A mnoho iných...

 %! $ $ #$6 

Fr e

PO PRVÝ KRÁT CENA V KATEGÓRII ELEKTRNICKÁ HUDBA!

Interview  MLADEN TOMIC ALIX PEREZ RIDO GOOD NATURED THREAD

 " 7 

ou s A em nd u re sic a Fio mix rin ed o by

RADIO HEAD AWARDS

vvv " # 

H

Začiatky DMC na Slovensku

vvv

9 771338 355001

   # 6 :7 :  !!!! 

vvv

FREE C MIXED D

MICHAE BY LC

wave Wave wave titulka.dvojstranka.indd 1

28.10.2011 10:48:21

! 1 52 5  

   '   ( &    (      

JEDINÝ MAGAZÍN O TANEČNEJ A KLUBOVEJ HUDBE NA SLOVENSKU

 %     ( %    %   &   

LOVELY EXPERIENCE NAJVÄČŠÍ ELEKTRONICKÝ STAGE TOHTO LETA?

LET IT ROLL

 

  

LONDON ELEKTRICITY AKO JEDEN Z HEADLINEROV

ERICK MORILLO

DVOJDŇOVÝ DRUM&BASS FESTIVAL PRVÝ KRÁT AJ NA SLOVENSKU! Interview  JON RUNDELL WEZ CLARKE DJ SLATER MILOS FEDOR CAFE DEL FUN

ČO ŤAHÁ ŽENY K DJINGU?+

       

:80*- /$" ./8* ./$# ('-#  $, ;   

D

Fr e

e

C

L m et It ix ed Ro by ll v B ipe IF r ID se U le S c A tio K n TIF

%

%% + 4 0.# ., ) #( 0. &! ,# 6)

, %

) # &3# ! "

03

07

Cena: 3 € Číslo: 2/2011 Máj/Jún V predaji od: 2.5.2011 WWW.WAVEMAG.EU

*$"1/-4',%.-&*1'*03$1 2!01$. )-1-7 9 *-

   

9 771338 355001

05

9 771338 355001

""0 34 

:8.(+ 9( 0$0./ ,-#"'&+"  #* ;  

TYPY PRE PRODUCENTOV

!

*/#-1&#2  

 ! !    !    " 

  1-.)*2!

SOUNDCLOUD

9 771338 355001

ROBERT BURIAN

  5++*'$&*%/'%-%

ASOT V BRATISLAVE

$ !

 

ARMIN ONLY

 '5$ -2 #! 0$+ 6 2 0'" #"!

 

755    

,1$/3'$4     

   

IBIZA PO CHORVÁTSKY

+

67 

PAPAYA

Akcia platí pre prvých 50 objednávok. Pre viac info píš na obchod@wavemag.eu alebo volaj na 0948 029 537


HOUSE

DEEP HOUSE

TECHHOUSE

PROGRESSIVE

THE BEST OF GLOBAL

PODCAST DRUMCODE

TECHNASIA

q

Digitally Imported ani minulý týždeň nevynechalo Show Adama Beyera s názvom Drumcode. Už 124. pokračovanie má na svedomí čínsky producent Technasia, a o tom, že nejde o žiadny lacný dovoz sa môžete presvedčiť práve teraz.

PLAY

DANCE DEPARTMENT

GROOVE ARMADA

q

O výborný set sa postarala populárna britská dvojica Groove Armada v podcaste Dance Department (538). Vo veľmi pestrom sete nájdete veci od Crookers, Chris Special, Stacey Pullen a samozrejme aj od Groove Armada.

PLAY

GLOBAL RADIO

CARL COX

q

Pýtate sa, prečo sme opäť zaradili Carl Coxovu show do Weekly? Odpoveď je viac ako jednoduchá - je to proste kvalita! Ako hosťa si teraz pozval populárneho producenta menom Marc Romboy, ktorý sa pred pár rokmi predstavil aj na slovenskom festivale Download.

10

PLAY

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


TRANCE

TECHNO, HARDTECHNO

DRUM&BASS

DUBSTEP

BREAKZ

HARDCORE

MINIMAL

Každý týždeň to najlepšie z celého sveta

CORSTENS COUNTDOWN

FERRY CORSTEN

q

Tak ako väčšina top DJov, ani Ferry Corsten nemohol ostať bez poriadnej radio show. V novom vydaní jeho podcastu si vypočujete množstvo úplných noviniek od producentov ako Chris Lake, W&W, Push a iných. Pripojte sa aj vy ku Corstens Countdown!

PLAY

TRANSITIONS

JOHN DIGWEED

q

V poradí už 433. pokračovanie show Transitions prinieslo opäť kopec kvalitnej hudby presne tak, ako je u Johna zvykom. V najnovšej show si prizval ako hosťa do relácie aj DJa menom Gavin Hardkiss. Obaja páni pripravili nádielku skvelej progressive music.

PLAY

WHITE NOISE

DAVE CLARKE

q

Populárny podcast White Noise nesklamal ani tesne pred Vianocami. Dave Clarke, ktorý stojí za hudobným pozadím tohto podcastu je určite každému známy, a je jasné, že nepôjde o nič pre slabé povahy. Ak máte teda radi techno s prvkami electra určite kliknite na play.

PLAY

WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

WAVE WEEKLY

11


HOUSE

HĽADAJ SVOJ ŽÁNER PODĽA FARBY!

SLOVAK & CZECH

DEEP HOUSE

TECHHOUSE

PROGRESSIVE

SOUND

q

NEW STUFF REMIX MASHUP BOOTLEG

PLAY

LIESKOVSKY & HUDACEK Twist3r (Original Mix) Pred pár dňami sa na internete objavil nový track od slovenskej dvojice Lieskovsky & Hudacek, ktorý si zatiaľ počína veľmi dobre. Na YouTube už viac ako 30 tisíc prehratí hovorí o

12

WAVE WEEKLY

tom, že to nebude nič druhotriedne, a ak ste fanúšikmi videoklipov, určite vás poteší práca chalanov z Cesar Production, ktorí sa o video postarali.

WWW.WAVEMAG.EU


TRANCE

TECHNO, HARDTECHNO

DRUM&BASS

Push The Feeling On (Marcus Cooper 2012 Remix)

q

Talentovaný český producent Marcus Cooper, ktorého určite poznáte aj zo slovenských eventov Free Summer, Oxygen a iných pripravil pred koncom roka výborný remix PLAY kultovej veci od Nightcrawlers.

DAVE BOYLE & DRAHOSH

Go to Good Vibes (Original Mix)

q

Track, ktorý vznikol spojením dvoch vecí v techouse rytme dostal nakoniec deepový nádych, znie veľmi príjemne práve na barové kávičkovanie. Ak by ste sa ale rozhodli, že si naň zatancujete, určite nebude PLAY nikto proti.

LANA DEL REY

Summertime Sadness (Subgate Edit)

q

Český DJ Subgate predstavuje svoj edit veľmi známej veci od Lana Del Rey, ktorá svoj koncert odohrá budúci rok vo VIedni. Track sa nesie v deepovom duchu a určite PLAY sa hodí do warm up setu.

SHM VS. SAMI DEE

Gypsy World Behind (Dave Eremias Mash)

q

Ak je vám pri pohľade von oknom ukrutná zima, určite vás zahreje výborný bootleg s letným feelingom od rezidenta klubu Ministry. Vychutnajte si túto pecku práve PLAY teraz spolu s nami! WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NIGHTCRAWLERS

DUBSTEP

BREAKZ

HARDCORE

MIXES

MINIMAL

CLICK & PLA Y

ALLEX Yearmix od človeka momentálne žijúceho v Anglicku si určite zaslúži pozornosť hlavne vtedy, ak ste na sety zostavené z viacerých žánrov.

TECHAS O tom, že v Čechách je house obľúbený žáner svedčí aj nový set od DJa z Plzne menom Techas. Ak si radi zahopsáte popri práci, tak do toho!

FRANKE Industrialyzer & A Paul, Daniele Crocenzi, Subotic a iní nemôžu chýbať v technovom sete českého DJa, ktorý si hovorí Franke. Listen!

JACOBTIC V redakcii sa nám objavil aj set od mladého začínajúceho DJ-a, ktorý si to pri mixovaní strihol cez veľmi počúvateľný liquid funk.

BEAT SPLITTERZ Česká dvojica, ktorú môžete najčastejšie vidieť hrať v kluboch v Brne namixovala nový set v agresívnom progressive sounde.

LSDEE Mladý „dredatý“ smejko nenechal svojich fanúšikov zaspať a pripravil im veľmi horúcu zimnú zmes jeho obľúbených skladieb. WAVE WEEKLY

13


FLASHKCAB S t r. 3 4 . W a v e č . 5 / 2 0 1 1

mať rozsiahlu zbierku hudby rozličnej chute. Nuž a predovšetkým mať trpezlivosť držať sa späť a pomaly budovať určité napätie v príprave pre headlinera. Pre oboch ako Lawlera tak i Burridga sa javí úloha warm up DJa rovnako dôležitá ako úloha headlinera. Lawler má otestovaného svojho vlastného warm upera a berie ho so sebou na všetky akcie. „Takže som si istý, že energia a atmosféra bude ako má byť v momente, keď prídem.“ Mnohí z tých chlapcov mi však povedia, že je to práve promotér, kto často krát vyberie DJa ktorý nie je vhodný na splnenie tejto úlohy, alebo ako vraví Burridge, „tiež sa vie o promotéroch ktorý prídu na stage a povedia DJovi, aby na to dupol.“ V každom prípade to však poukazuje na nedostatok pochopenia pre to, ako sa má noc vyvíjať a pripravovať. S kýmkoľvek z DJov EZOTERICKÉ UMENIE WARM UP DJA (2 časť) som sa rozprával o tom, že nech je to kdekoľvek a nervózny promotér Úloha Warm Up DJa, je často krát nielen hlboko podcenená, ale chce vidieť parket naplnený nadokonca neznáma. V pokračovaní jej objasnenia z minulého čísla, pumpovanými ľuďmi so zdvihnutýsa dnes dočítate nielen o tom čo si o tejto úlohe myslia viacerí Top mi päsťami vo vzduchu, od samého začiatku, je to škodlivé pre noc DJi, ale akú úlohu v tom často krát zohrávajú samotní promotéri. ako celok. Ako Richards povedal „Nie je nič horšie ako príliš nabudený chalan, ktorý začína noc. Je to ako polievka, ktorá ti popáli ústa, alebo odchýlený záves ktorý púšťa „Viem, že mnoho mojich priateľov otvárací DJ hral tak intenzívne, vášeň v sete je vždy rozoznateľ- svetlo do vnútra.“ DJov majú fakt zlé skúsenosti z že „Som musel (niekedy) hudbu ná.“ nevhodných, príliš prepálených a kompletne zrušiť, aby som to mo- Craig Richards to povznáša ešte Toto všetko sú však otázky vedúce premotivovaných warm up setov“ hol opäť naštartovať“ o čosi ďalej. „Som si absolútne k promotérovi. Ak už miniete pehovorí Lee Burridge. Má za seistý, že niektorí milovníci hudby niaze na letenky a ubytovanie svebou via ako 25 ročné skúsenosti „Hral som pred mnoho Top mena- by túto prácu zvládli lepšie ako tového DJa, prečo neminúť niečo a vo všeobecnosti je uznávaný mi za tie roky čo som na scéne a samotní DJi.“ Ľudia, ktorí doká- naviac zo svojho času a peňazí a ako jeden z najlepších klubových veľmi dávno som si uvedomil, že žu potlačiť svoje „ego slávy“, pre najať toho najlepšieho a dobrého DJov. Ako hovorí „dobrý warm up tá noc nebola o mne,“ pokračuje moment servírovania správneho warm upera? Vysokým riskom, že DJ chápe, kde hosťovský DJ vo Burridge. „Toto sa javí ako veľmi groovu, akéhosi začiatku všetké- zničí event kvôli nedostatku pochosvojom sete začína – a nie iba to, ťažko akceptovatelné pre väčšinu ho, svojej pocitovosti a viery v to penia úlohy otvárajúceho, je aj to že odohrá dve hodiny svojho setu. prichádzajúcich mladých DJov, čo robia. Najlepšími warm uper- že títo chalani sú často krát naozaj Energia musí ostať otvorená v ta- ktorí sa bezmedzne dožadujú po- mi sú často krát práve ľudia, ktorí neskúsení a dosť často i nedostakom bode, aby sa hosťovský DJ zornosti ľudí. Tento prístup úplne najvnímavejšie cítia hudbu, sú jej točne zaplatení. Promotér môže mohol pohodlne napojiť.“ Burridge narúša gradáciu budovanú počas milovníkmi a zberateľmi širokého minúť tisícky eur na headlinera a hovorí, že v mnohých prípadoch noci ako celku.“ Mnoho mladých žánru, pre jednoduchý dôvod... pokrytie nákladov na neho, avšak DJov vidí otvárací set ako ich šan- že si ju užívajú. Títo DJi pozna- niekedy neminie ani niekoľko stocu ukázať sa, ale výsledkom tejto jú svoju hudbu natoľko dobre, že vák na zaplatenie warm up DJa. snahy je presný opak. Britský DJ akosi intuitívne vedia vytiahnuť Yousef na to hovorí „Ak set otvá- ten správny track pre svoje pub- V skutočnosti je však najväčšou odmenou pre otvárača noci príracieho DJa triafa svojou intenzi- likum. ležitosť objavovania hudobných tou, ako železná päsť do ksichtu návštevníka, či už svojim tempom, Otváranie flooru vyžaduje schop- oblastí, kam headliner zájsť nemôalebo gradáciou titulov, výsledok nosť odosobniť sa od nutkania čo že. Hranie otváracích setov vraví je len jeden. Nedostaneš ďalšiu by som chcel hrať a namiesto toho Craig Richards „dostávaš právo na akciu.“ DJa núti hľadať cestu k tomu, čo kupovanie titulov, o ktorých vieš iba je publikum v danom momente ty ako znejú a kedy je správny čas Na otváracom sete, je však via- schopné prijať a akceptovať. Yo- dať im príležitosť.Šanca počuť tiecero dôležitých faktorov ako len usef k tomu dodáva „Ako dobrý to kúsky na plné gule, je to čo ma držať tempo pod 124 bpm a hrať DJ musíš nájsť správny kompro- stále ženie.“ Hrať deepové, rôzne Lee Burridge deepovú hudbu. Podpisom dob- mis medzi tým čo si myslíš, že ochutené, delikátne pecky v čase majú zmysel je nekonečný „Hral som pred mnoho rého warm up DJa je oddanosť na parkete určite funguje a medzi keď hudbe, ktorú on či ona hrá. Ako tým, aby si ostal sám sebou. Ja pôžitok pre človeka, ktorý hľadá Top menami za tie roky Lawler vysvetľuje, „Viem presne vždy hrám hudbu, ktorú mám na- pochopenie v hudbe a nie pozlátčo som na scéne a veľ- odhadnúť či je warm up DJ, len ozaj rád, avšak som dostatočne ko. Úspešné eventy a akcie vždy kto ide na Beatport a pozrie skúsený na to, aby som vyberal s ocenia to, čo warm up DJ predvemi dávno som si uvedo- niekto si svoju Top 100ku Deep Houso- rozličných žánrov naprieč spektra die: Atmosféru, ktorá je základom mil, že tá noc nebola o vých trackov a o niečo sa pokúša, elektronickej hudby.“ Každý DJ, s každej jednej párty. alebo naopak niekto kto miluje a ktorým som sa rozprával zdôrazmne,“ zbiera hudbu, ktorú hrá. Skrátka nil potrebu pre otvárajúceho DJa autor: Michal Breeth

14

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


SIGNAII_FM

HVIEZDY DISKOTÉK

Každá nedeľa 22:00 - 00:00 Rádio_FM

Každý štvrtok 19:00 - 22:00 Rádio Frontinus

Vianočné vydanie drum&bsss relácie SIGNAII_FM bude patriť slovenskej producentskej dvojici Subtension & Minor Rain, ktorej sa podarilo dostať svoju hudbu na známu značku Samurai Music. Vypočujete si s nimi rozhovor, ich najnovšie tracky a nebude chýbať ani mixovaný set. Moderátor relácie Lixx avizuje aj zaujímavé hudobné novinky zo sveta, aj z domova.

Rôznorodosť relácie Hviezdy Diskoték je značne citeľná a tento krát sa bude niesť v komerčnejšom duchu. Svoj nový track príde do štúdia osobne predstaviť DJ Drozďo. Ak patríte mezi ľudí, ktorí nemajú radi komerciu, určite by ste si mali počkať na set, ktorý odznie v štýle techhouse a minimal. Nebude chýbať ani hitparáda, v ktorej sa nájdu aj slovenské tracky. To, ako sa im darilo tento týždeň sa dozvieme vo štvrtok.

SINGLOVE OBRÁTKY LIVE

LEPORELO_FM

Každá streda a piatok 20:00 - 22:00 Beta Rádio

Každá nedeľa 00:00 - 02:00 Rádio_FM

Súčasťou Singlových Obrátok je každotýždňový chart, v ktorom budú 3 novinky, o ktoré sa postarali slovenskí DJi Drahosh, Dave Eremias a Milan Lieskovsky. V rubrike DJ On The Phone si vypočujete rozhovor s Milanom Lieskovskym a Drahoshom. Nebude chýbať ani súťaž o najnovší album Calvina Harrisa.

Leporelo sa predstaví tak ako každý víkend aj presne v deň Vianoc. Toto sviatočné vydanie bude patriť vedúcej dvojici Milosovi a Skankovi, ktorí nadelia dva hodinové sety plné hitoviek, starých kultových vecí presne tak ako sa na Vianoce patrí. Nezabudnite si ani vy naladiť Leporelo_FM

16

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


S P E C I

A L S

MIX OF THE WEEK

q

SVEN VÄTH

Nemecký techno guru, medzi publikom a kolegami prezývaný aj „papá Sven“, roztočil svoj kolotoč hudby, produkcie a zábavy už v raných rokoch 80-tych minulého storočia, ako jeden zo zástupcov legendárnych labelov Eye Q Records, Harthouse a samozrejme Cocoon Recordings, ktorého je i majiteľom. Niet preto pochýb, že to má naozaj v malíčku. Ako vraví i jeden z jeho priateľov: „Sven má okolo seba ohromnú auru, pri jeho setoch je dôležité všetko, čo vidíte aj počujete. Jeho sety sú ako sedem-chodové menu! Vďaka nemu oldschool nikdy nezanikne už len preto, že stále hrá z vinylov.“

18

WAVE WEEKLY

PLAY

Aj keď má už pomaly 50 rokov, stále je vo víre tanečného priemyslu ako ryba vo vode, neprestáva šíriť dobré meno nemeckého trance a techna po celom svete i napriek tomu, že bol nútený 30. novembra definitívne zavrieť brány svojho klubu Cocoon. Minulý týždeň obletelo svet jeho vystúpenie v Boiler Room Berlin, ktoré si teraz môžete vychutnať práve s nami. autor: past.rascal


S P E C I

A L S

RELEASE OF THE WEEK ALESSO - CLASH

q

t

Alesso má za sebou veľmi úspešný rok. Po spoločnom tracku so Sebastianom Ingrossom – Calling (Lose my mind), a jeho vlastnom tracku Years, ktorému požičal hlas Matthew Koma a bol k nemu natočený zaujímavý klip, vydáva dlho očakávaný banger s názvom Clash, samozrejme, na Ingrossovom labeli Refune records. Prvé verzie

20 WAVE WEEKLY

PLAY

Clash boli na Youtube už pred pol rokom, no na official release je počuť plno zmien. Tento rozdiel môže pomôcť práve začínajúcim producentom, ktorí majú možnosť si ich porovnať, resp. vidieť čo a ako bolo vylepšené. Clash sa pevne usadil na prvom mieste v Beatport top 10, čo dokazuje, že Alesso to proste „umí“. autor: Rob Leway

WWW.WAVEMAG.EU


www.escapewear.sk


S P E C I

A L S

ARTIST OF THE WEEK

q

LAURENT GARNIER

Tento sympatický chlapík je bezpochyby jeden z najznámejších vývozných artiklov francúzskej tanečnej scény, ktorý ju reprezentuje už 25 rokov. Už ako 10 ročný chlapec mal svoju detskú izbu vyzdobenú ako nočný klub so strobom , svetlami a diskoguľou. Pri tomto všetkom sníval len o jednom, aby ľuďom prinášal radosť z tanca. Laurent je mnohostranný umelec, ktorého vplyv na hudobnej scéne je ďalekosiahly. Ale predovšetkým je to DJ, ktorý sa na začiatku roka 2011 ako jediný Francúz, dostal medzi 35 „najlepších DJ-s všetkých čias“ podľa

22

WAVE WEEKLY

PLAY

časopisu Mixmag. Mnohí si ho určite spoja s labelom F Communications, čo je samozrejme pochopiteľné, veď v súvislosti s tým by sa dalo popísať niekoľko samostatných článkov. Jeho všestrannosť dokazujú viaceré projekty, či už na vlnách rádií, v skladaní filmovej, televíznej a divadelnej hudby, alebo v produkovaní hudby tam, kde ho to baví najviac, na tanečných parketoch a v kontakte s publikom. autor: past.rascal

WWW.WAVEMAG.EU


25þHN€RYi GDU D åN* 5 XNi€ SR0 10GDUþHNRY i GD SR0 XNiåN U SR þHN € *D

XN

R iå Yi ND

*

 LEDGR

.(Ć3È57< =$ýË1$  8ä1$&(67( 9\XåLWHPLPRULDGQXSUtOHåLWRVĢSRWHãLĢVYRMKRSDUWQHUD SDUWQHUNX NDPDUiWRY DOHER VYRMH GHWL GDUþHNRYêP SRXND]RPYKRGQRWH25 / 50 / 100 € VR]ĐDYRX! =ĐDYD QD GDUþHNRYp SRXNiåN\ SODWt GR ! 3RXNiåN\ MH PRåQp SRXåLĢ SUL REMHGQiYNH DNpKRNRĐYHN ]iMD]GX 3DUW\EXVVN &. 63$&(8 V U R SRþDV URNX 9LDF LQIR D REMHGQiYN\ ZZZ7LFNHW]RQDHX

ĆDOãLHSULSUDYRYDQp]iMD]G\SDUW\EXVRP )RWR0LFKDO0LNOtN 0RGHON\*UXSR&DOLHQWHGDQFHFRPSDQ\

,QIR 3UHGDM )DFHERRN <RX7XEH 7ZLWWHU

GĖRYpOHWQp]iMD]G\GR&KRUYiWVNDQDSOiå=UüH XåVH]yQD 0DVWHUVRI+DUGFRUH6HQVDWLRQ 7RPRUURZODQG'HSHFKH0RGHDćDOãLH

ZZZSDUW\EXVVN | LQIR#SDUW\EXVVN | ZZZWLFNHW]RQDHX ZZZIDFHERRNFRPSDUW\EXVVN ZZZ\RXWXEHFRPVSDFHXVORYDNLD ZZZWZLWWHUFRPSDUW\EXVBVN


PARTYLIST TVOJ KLUBOVÝ PROGRAM S LIVE4P RÉVOLUTION-END OF THE WORLD WITH COUNTERSTRIKE RÉV Komárno Piatok 21.12.2012 Vstup: 4€ Minimal, Drum&bass, Deep House Dilemma, Darkbeast, Counterstrike, Dub Zéro, Just Relax, Infrastrukture WINTER BEAT 2012 INFINITY CLUB Žilina Piatok 21.12.2012 Vstup: 2€ Minimal, Tech House, Techno Rusty Fox, Jozef Mihalik, Drahosh, Arab, Marosh, Derma, Slavo C FUNKEN GRUVEN - VIANOCE 2012 CHARISMA CAFÉ & BAR Zvolen Piatok 21.12.2012 House, Breakz Vstup: free Cole A.K.A. Hyricz (Minimatica, Spiral.sk) BBK (Cover Interests, sk) Noks & Good Mood (Spiral.sk)

UNBEATEN - END OF WORLD

EMPIRE CLUB

Bratislava Piatok 21.12.2012 Vstup: 3€ Progressive Trance David Hanc, Martin Michniak, Unbeat, Zolike, Martin Sandtner LE GRANDE HOUSE CLUB LG Modra Piatok 21.12.2012 Vstup: 3€ / 5€ House Charlie Clubber, Tamira, DJ Mista D

24

WAVE WEEKLY

THE END OF WORLD

SLOVAN CLUB Krupina Piatok 21.12.2012 House, Tech house, Techno, Minimal T Mike, Kaffu, Dj Mlyno, Mola, Olix APOCALYPTIC XMASS BASS DOWN LOW BATELIER Bratislava Piatok 21.12.2012 Vstup: 2€ / 3€ Drum&bass, Dubstep, Electro House Deffect And Kingimba, Tefo, Conceptor, Rascalon, Toast Face, Anonym a.k.a Illmundie OTH /// KΘN3C SV3TΔ /// PΔRTY MUSTANG PUB Senec Piatok 21.12.2012 Drum&bass, Dubstep Stanlee And Gleb Schizza, M-Cee, Natty, Alibi NIGHT LOUNGE HOPKIRK Bratislava Piatok 21.12.2012 Vstup: free Downtempo, Deep House Bollo, SouTHboy

THE LAST CHRISTMASS 2012

CLUBBING COMPLEX Nové Zámky Piatok 21.12.2012 Vstup: 3€ /4€ Drum&bass Dubstep Lixx , Mad Sign, Ls3ke, Bion, Ivory EMPIRE OF HARDSTYLE - RESET BE4 XMAS EMPIRE CLUB Bratislava Sobota 22.12.2012 Vstup: 3€ Hardstyle/Hardcore George Crusher, Raweez,

Thoqy, Biksi, Kizzah, Heavy Noizes DOUBLE BASS 15 CHECKPOINT Nitra Sobota 22.12.2012 House, Tech House, Breakbeat, Drum&bass, Deep House M Bass & Neutral, Marco Cobalt, Ero Drummer, Kukurica, Byto, Gesi Brighton Rock, Andre Tribale, Macho, Johny Le

CHRISTMAS PARTY

LUX BAR Oborin Sobota 22.12.2012 House, Minimal, Tech House Progressive, Techno P.G. Soundexpress, Julian LE GRANDE HOUSE CLUBBING COMPLEX Nové Zámky Sobota 22.12.2012 Vstup: 3€ / 4€ House Charlie Clubber, Tamira, Deejay Mickey DREAD THE UNDEAD INTERACTIVE CLUB Spišská Nová Ves 22.12.2012 vstup: free Drum&bass - Drumstep Trap - Music Fatsound a.k.a Dubshock, Streetroll, LSDee a.k.a DreadLocker, Rippa, Flash, Unknown, MC Crew MINIMOZA MUSICK Liptovský Mikuláš Sobota 22.12.2012 Vstup: 2€ drum&bass Shmidoo (CZ), Inhuman Terror Crew

OVERMIND 8TH BIRTHDAY PIXEL MUSIC CLUB Prešov Sobota 22.12.2012 Vstup: 1,5€ Hardstyle/Hardcore, Drum and bass, Dubstep, Jungle, Tekno Overmind soundsystem, APG!, Doktta Octopus PLANET RHYTHM RADOST MUSIC CLUB Bratislava Sobota 22.12.2012 Vstup: 3€ Minimal, Tech House, Techno Bari, Hasky CEEPHAX ACID CREW FUGA Bratislava Sobota 22.12.2012 Vstup: 5€ / 6€ Electro Ceephax Acid Crew Live, Didaktik Em, Ans, Drakh, Jano METRO DEL HOUSE METROKLUB Šaľa Sobota 22.12.2012 Vstup: free House Drahosh, Gala LE GRANDE HOUSE CLUBBING COMPLEX Nové Zámky Sobota 22.12.2012 Vstup: 3€ / 4€ House Charlie Clubber, Tamira, Deejay Mickey

TOASTER WITH TOKY!

ELEMENT MUSIC CLUB

Prievidza 23.12.2012 vstup: 3€ Techno, Minimal Toky, Bruno Hausner, Vega, Goyaa, Orex

WWW.WAVEMAG.EU


LE GRANDE HOUSE ♫ X-MAS PARTY DUPLEX

Bratislava Pondelok 24.12.2012 Vstup: 4€ / 6€ House Charlie Clubber, Tamira, Riko CHRISTMAS

EMPIRE CLUB

Bratislava Pondelok 24.12.2012 Vstup: 3€ Tech House, Progressive, Techno Mike Canyrod, Lukas Daloop, E-Semančík, Unbeat, House Smileez XXX-MASS SPECIAL SUBCLUB

Bratislava Pondelok 24.12.2012 Vstup: 3€ / 4€ Drum&bass, Dubstep, Jungle Rida Radar, Sounboy Dub, King “Shabba” Kong, Aircross, Toastface/ B2b Illmundie MÁLO V RADOSTI, NA VIANOCE PRE DETI RADOST MUSIC CLUB

Bratislava Pondelok 24.12.2012 Vstup: 5€ House, Progressive House Stame, Pico, Smoly, Semtex PROJECT X-MAS ROYAL DISCO

Komárno Utorok 25.12.2012 Vstup: FREE House, Tech House, Progressive, Electro Joe Smith, Alex, Roland Ayers, Jay Corzu, Mathias Wolf, Piet NorWWW.FACEBOOK.COM/WAVEMAG.EU

man, Frederie, Mackenzy, IceERA, Sinkovicz, Konicek VIBES

METROCLUB

Šaľa Utorok 25.12.2012 Vstup: 3€ Tech House, Techno Dj Boss, Gala, Miss Rodez, Syphon, Sheka X-MASS BASS

ELEMENT MUSIC CLUB

Prievidza Utorok 25.12.2012 Drum&bass Exorcist, Smote, Huspi, Gesi & Couman, Pronk, Freeman, Clive Jergy, Cenco & Dykman BASS-X 04

PIXEL MUSIC CLUB

Prešov Streda 26.12.2012 House, Drum&bass L Plus, Kelso, Orighami, Duall, Jacobtic Chill & House Stage: Ika Sali, Tomm-E, Eric Trane CONTACT

EMPIRE CLUB

Bratislava Piatok 28.12.2012 Vstup: 3€ Progressive House Casual, Aamon

NOVATION LAUNCHPAD

115 €


Predajné miesta magazínu Wave BÁNOVCE NAD BEBRAVOU M+M TABAK: HM Tesco Námestie Ľ. Štúra BANSKÁ BYSTRICA GG TABAK: Kaufland Nám. Ľ. Štúra TOPPRES: OC Europa

LEVICE GECO TABAK: Tesco

PÚCHOV M+M TABAK: Tesco

LIPTOVSKÝ HRÁDOK GG TABAK: Lidl

REVÚCA MEDIA PRESS: Tesco

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ GECO TABAK: Tesco, GG TABAK: OD Prior

RIMAVSKÁ SOBOTA MEDIA PRESS: Tesco

BARDEJOV GG TABAK: OC Galéria

LUČENEC GG TABAK: Halíčska

BRATISLAVA GG TABAK: Polus City Center, MEDIAPRESS: Aupark, MEDIAPRESS: OC Eurovea, GECO: OC Cubicon, GECO: Avion Shopping Park, M+M TABAK: Tesco – Kamenné námestie

MALACKY GG TABAK: Lidl, GG TABAK: Kaufland, Mediapress: Tesco

BREZNO Geco Tabak: Kaufland ČADCA GG TABAK: Hyper Tesco DETVA GECO: Tesco DOLNÝ KUBÍN GECO: Tesco DUBNICA NAD VÁHOM M+M TABAK: Tesco DUNAJSKÁ STREDA GG TABAK Hypernova, GG TABAK: Kaufland GALANTA GG TABAK: Tesco HLOHOVEC T-PRESS: Kaufland HUMENNÉ M+M TABAK: Tesco KEŽMAROK GG TABAK: Tesco KOMÁRNO GG TABAK: Kaufland, GG TABAK: Tesco KOŠICE GECO TABAK: OC Cassovia, GECO TABAK: OC Optima, GECO TABAK: Kaufland

MARTIN M+M TABAK: Tesco MICHALOVCE M+M TABAK: Tesco MYJAVA UNIVERSALPRESS: Tesco NITRA ROYAL PRESS: OC Centro, ROYAL PRESS: OC Mlyny

ROŽŇAVA GECO TABAK: Tesco RUŽOMBEROK Nástupište SAD, OD JEDNOTA ŠAĽA GECO TABAK: Kaufland SENICA GG TABAK: Tesco SEREĎ GECO TABAK: Kaufland SKALICA GECO TABAK: Tesco SNINA Stánok Strojárska ulica

TRNAVA T-PRESS: OC Max, TPRESS: OC Arkádia VRANOV NAD TOPĽOU GECO TABAK: Tesco ŽIAR NAD HRONOM Nám. Matice Slovenskej ŽILINA GG TABAK: OC Max, GG TABAK: Hyper Tesco, GG TABAK: OC Mirage, TOPAS TABAK: OC Aupark ZVOLEN, GG TABAK: Kaufland, GG TABAK: Tesco, GG TABAK: Lidl, TOPPRES: EUROPA PANTA RHEI Všetky predajné miesta na Slovensku TECHHOUSE Bratislava, Ovsište DJ CENTER Košice

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM GECO TABAK: Tesco

SPIŠSKÁ NOVÁ VES GG TABAK: Tesco, GG TABAK: OC Madaras

NOVÉ ZÁMKY Hlavné námestie

STARÁ LUBOVŇA GECO TABAK: Kaufland

SPY KLUB Partizánske

PARTIZÁNSKE L+M TABAK: Nitrianska cesta

STROPKOV Durkaj Vincent: Námestie SNP, Hlavná 60

GROTESKA ART CAFFE Poprad

PEZINOK GG TABAK: Tesco

ŠTÚROVO GG TABAK: NC Aquario Park

PIEŠŤANY T-PRESS: Aupark, T-PRESS: Tesco

TERCHOVÁ GG TABAK: Lidl

POPRAD NS Podchod, TABAK: Max

TOPOĽČANY M+M TABAK: Tesco

POVAŽSKÁ BYSTRICA GG TABAK: Hyper Tesco

TREBIŠOV MEDIAPRINT: Billa

PREŠOV M+M TABAK: HM Tesco, GECO TABAK: Tesco

TRENČÍN GECO TABAK: OC Laugaricio, BRESMAN s.r.o.: OC Max, BRESMAN s.r.o.: OC Masarycky

PRIEVIDZA GECO TABAK: Tesco, GG TABAK: Kaufland

KLUB SHAKA Púchov

STANICA Žilina- Záriečie MUSICMANIA Žiar nad Hronom KLUB BOSORKA Banská Bystrica

Všetky predajné miesta PNS v zozname boli vybrané magazínom Wave. Nie vždy sa však magazín nachádza v dostatočnom množstve vo zvolených stánkoch, pretože je distribučnou spoločnosťou rozdistribuovaný aj do veľa iných miest, o ktorých však my nemáme prehľad. Za distribúciu časopisov je výhradne zodpovedná distribučná spoločnosť.

Wave Weekly (51. týždeň) 3/2012  

Jediný magazín o tanečnej a klubovej hudbe na Slovensku a v Českej republike. Pre viac info checkuj www.facebook.com/waveweekly alebo www.wa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you