Page 1

wave N A J L E P Š I E Č Í TA N I E Z O S V E TA TA N E Č N E J A K L U B O V E J H U D B Y N A S L O V E N S K U

®

WEEKLY

VYHRAJ ALBUM

DAFT PUNK S MAGAZÍNOM WAVE

DAFT PUNK

12

Album Random Access Memories už v predaji

uu

Weekly news l Releases l Global Podcast l Slovak & Czech Sound l Your Parties l Flashback l On Air l Specials l Partylist l Číslo: 19/2013 21. týždeň WWW.WAVEMAG.EU internet music television


leli ste sa niekedy

vala jednoduchou otĂĄzkou.

Inzercia a predplatnĂŠ: niekedy nad tĂ˝m, Ĺže hudba hlavnĂ˝ch, ktorĂ˝ som zb nie. KeÄ? ideme do obchodu PreÄ?o sa Äžudia chvĂĄlia tĂ˝m, nad tĂ˝m, Ä?o spĂ´sobujeme nom Lenka OpĂĄlkovĂĄ kĂşpiĹĽ si povedzme roĹžok, aj sama na sebe, nie je zadarmo? Ĺ koda, Ĺže dala cez DĂ´vo sĹĽahovanĂ­m nelegĂĄlne Ĺže nieÄ?o stiahli? PonĂşknem obchod@wavemag.eu prostĂĄ nevedomosĹĽ. Ä˝ud mi teraz neviete argumentotak si za ten roĹžok zaplatĂ­vĂĄm jednoduchĂŠ prirovna- strĂĄnky? Zamysleli ste sa ozaj lenka@wavemag.eu

Grafika: Martin BohĂĄÄ? support@wavemag.eu Drahoslav Hanzel drahosh@wavemag.eu

OBSAH

v to vaĹĽ. ideme Ale asi Ä?o byniekedy ste jednoducho me. Je nĂĄm prirodzenĂŠ, nie. Ĺže KeÄ? nad tĂ˝m, ĹževyrastajĂş hudba hlav doviem, obchodu Ĺže vĹĄetko je na nete, a vĹĄ mi povedali. „Ale keÄ? sa to zaplatĂ­me za fyzickĂ˝ proGrafika: kĂşpiĹĽ si povedzme roĹžok, nie je zadarmo? Ĺ koda, Ĺže dala Martin BohĂĄÄ? dukt. PreÄ?o potom, keÄ? sme je tamargumentozadarmo. UtĂłp stiahnuĹĽ, mitak pros terazko neviete tak sidĂĄ za zadarmo ten roĹžok zaplatĂ­support@wavemag.eu jedn VeÄ? je to len sĂşbor v po vaĹĽ. Ale asi viem, Ä?o by ste preÄ?o by som mal za to plame. Je nĂĄm prirodzenĂŠ, Ĺže na internete, tak je nĂĄm Redakcia: Drahoslav Hanzel Ĺže v mi povedali. „Ale keÄ? sa to zaplatĂ­me za fyzickĂ˝ protaÄ?i, nemĂĄ Ĺžiadnu hodno tiĹĽ?“ Zadarmo to je len preto, takĂŠ prirodzenĂŠ klikaĹĽ bez Martin RoĹĄÄ?ĂĄk, Ladislav Szalai, drahosh@wavemag.eu Dennis ko je dĂĄ zadarmo stiahnuĹĽ, tak hodn dukt. lebo PreÄ?o keÄ? zo sme Omyl. MĂĄ jedineÄ?nĂş topotom, sĹĽahujete strĂĄnok, BartalskĂ˝, Drahoslav Hanzel, Juraj Grafik, rozmýťĞania na download VeÄ? preÄ?o by mal zaÄ?innosti to pla- svoj na internete, takprodukt je nĂĄm Lenka OpĂĄlkovĂĄ, Michal Breeth, Redakcia: Styller, tu som duĹĄevnej ktorĂŠ tento nelegĂĄla nenapadne nĂĄs, Ĺže takto taÄ?i,k tiĹĽ?“ Zadarmo to je len preto, takĂŠ prirodzenĂŠ klikaĹĽ bez pmc, Michal Sekera, JĂĄn Briatka, Miro RoĹĄÄ?ĂĄk, Ladislav Martin Szalai, Dennis okrĂĄdame niekoho, kto sa ne zdieÄžajĂş. NelegĂĄlne. Brali stvoriteÄža. Myslite na to, Omy lebo to sĹĽahujete zo strĂĄnok, BartalskĂ˝, Drahoslav Hanzel, Juraj Grafik, rozmýťĞania na download GĂĄfrik, Michal Dzurko, Jakub Ĺ krovĂĄnek, na tom internetovom pro- by ste nieÄ?o od zlodeja v re- budete najbliŞťie zadĂĄvaĹĽ Lenka OpĂĄlkovĂĄ, Michal Breeth, Styller, ktorĂŠ tento produkt nelegĂĄl- tu d a nenapadne nĂĄs, Ĺže takto Macho, Milos Fedor, Andrej Amerstein,... dukte (resp. ĂĄlnom svete? Dva krĂĄt by ste Googlu „free download“.. pmc, Michal Sekera, JĂĄnnadrel Briatka,rovnako Miro okrĂĄdame niekoho, kto sa ne zdieÄžajĂş. NelegĂĄlne. Brali stvo si to rozmysleli, vĹĄak? Tak aj viac) ako pekĂĄr danĂŠho Michal Dzurko, Jakub Ĺ krovĂĄnek, od zlodeja v re- bude WeeklyGĂĄfrik, News na tom internetovom pro- by ste nieÄ?o preÄ?o nĂĄm to pripadĂĄ takĂŠ Lenka roĹžku? nehovorĂ­m Macho, Milos Fedor, Andrej Teraz Amerstein,... dukte nadrel rovnako (resp. ĂĄlnom svete? Dva krĂĄt by ste Goo prirodzenĂŠ tom virtuĂĄllen o hudbe, ale o hrĂĄch, si to rozmysleli, vĹĄak? Tak aj viac) ako pekĂĄrv danĂŠho

4

OBJEDNAJ SI NOVÉ VYDANIE MAGAZ�NU WAVE

 #

6

 

 

  ! "  

 

Releases

 2  21

 

8

  ;  <4  "/   4 </ #:/< 9  :0 ! "  

 

  2  21

 # 

  

 roĹžku? Teraz nehovorĂ­m preÄ?o nĂĄm to pripadĂĄ takĂŠ len o hudbe, ale o hrĂĄch, prirodzenĂŠ v tom virtuĂĄl-

Lenk

REDAKCIA

PredajnĂŠ miesta magazĂ­nu

Ak måť znåmych, ktorí nevedia zohnaż Wave, tak nås nåjdeť opäż na nových miestach. Wa magazínu od teraz bude k dispozícii ajPredajnÊ v levickom LV miesta Cocktail bare, a novootvorenom SPY klube v Pa ŠÊfredaktor: måť znåmych, ktorí Wave, na taknaťej nås nåjdeť opäżstrå na zånskom. Vťetky stånky, v Ak ktorých sa magazín dånevedia zohnażzohnaż sú uvedenÊ webovej Mgr. Drahoslav Hanzel od teraz bude k dispozícii aj v levickom LV Cocktail bare, a novootvor ke www.wavemag.eu v sekcii BUY WAVE. Na tejto strånke nåjdete tieŞ kontaktný formul drahosh@wavemag.eu zånskom. sa magazín zohnaż sú uvedenÊ cez ktorý si môŞete magazín nechaż Vťetky poslaż stånky, priamovkktorých våm domov alebodå si ho objednaż na ce ke www.wavemag.eu v sekcii BUY WAVE. Na tejto strånke nåjdete rok dopredu. Zåstupca:

DGE JUGlobal E aj na týchto miestach: UDGnåjdeť JTechhouse.sk, JULES Podcast Magazín Bratislava  

  

 

 

   

10 12

 ; <4  "/   4 # </

cez ktorĂ˝ si mĂ´Ĺžete magazĂ­n nechaĹĽ poslaĹĽ priamo k vĂĄm domov ale rok Ing.dopredu. Lenka OpĂĄlkovĂĄ

JULES

lenka@wavemag.eu

Magazín nájdeš aj na týchto miestach:  

 

  Sound and Light, Bratislava :/< 9

9 771338 355001

 " #

 

  " #!

3 9

5

!  

 

 

 

3 9

5

 

 

 

wavewave  " #

 " #

 

8* <7.)+ 6( ,-&%$('+%  &*$ =   

  

Inzercia a predplatnĂŠ: Techhouse.sk, Bratislava

0 # : /

titulka01.indd

8* <7.)+ 6(  ,-&%$('+% &*$ =  

05

1

7.5.2012 4:03:46

9 771338 355001

titulka01.indd

05

Showtechnic, Bratislava Sound and Light, Bratislava Ing. Lenka OpĂĄlkovĂĄ muSICK club, LiptovskĂ˝ MikulĂĄĹĄ Showtechnic, Bratislava obchod@wavemag.eu Metroclub, Ĺ aÄža muSICK club, LiptovskĂ˝ MikulĂĄĹĄ Wave, 2. roÄ?nĂ­k, rok 2012, Ä?Ă­slo 3 lenka@wavemag.eu Slovak & Czech Sound JP Market, Malacky Metroclub, Ĺ aÄža ISSN 1338-3558 Wave, 2. roÄ?nĂ­k, rok 2012, Ä?Ă­slo 3 LukĂĄĹĄ Ĺ ebesta Barracuda, Nitra JP Market, Malacky Periodicita: dvojmesaÄ?nĂ­k ISSN 1338-3558 obchodcz@wavemag.eu Shaka, PĂşchov Barracuda, Nitra Cena: 3 â&#x201A;Ź / 100 KÄ? Periodicita: dvojmesaÄ?nĂ­k Groteska Art Caffe, PopradShaka, RoÄ?nĂŠ predplatnĂŠ: 15 â&#x201A;Ź / 500 KÄ?Cena: 3 â&#x201A;Ź / 100 KÄ? Grafika:PĂşchov Groteska Art Caffe, Poprad 15Club, â&#x201A;Ź / 500PartizĂĄnske KÄ? Ä&#x152;Ă­slo Min. kultĂşry: EV 4272/11 RoÄ?nĂŠ predplatnĂŠ: Spy Ä&#x152;Ă­slo Min. kultĂşry: 4272/11Bar, Levice Spy Club, Hanzel PartizĂĄnske Drahoslav LVEV Cocktail drahosh@wavemag.eu LV Cocktail Bar, Levice NĂĄzov a adresa vydavateÄža: Vyhraj CD Daft Punk DJ Center, KoĹĄice NĂĄzov a adresa vydavateÄža: DJ Center, KoĹĄice Mgr. Drahoslav Hanzel, P.J.Ĺ afĂĄrika 378/17 Stanica, Ĺ˝ilina Redakcia: #  /

7.5.2012 4:03:46

1

Ĺ aÄža tel. 00421 (0)907 036694, mail: drahosh@wavemag.eu

Mgr. Drahoslav Hanzel, P.J.Ĺ afĂĄrika 378/17 Ĺ aÄža tel. 00421 (0)907 036694, mail: drahosh@wavemag.eu

Ĺ ĂŠfredaktor: Mgr. Drahoslav Hanzel

Ĺ ĂŠfredaktor:

14

ZĂĄstupca: Bc. Lenka OpĂĄlkovĂĄ

16

Stanica, Žilina

WAVE WAVE

OnMgr. AirDrahoslav Hanzel ZĂĄstupca: Bc. Lenka OpĂĄlkovĂĄ

Ladislav Szalai, Dennis BartalskĂ˝, Drahoslav Hanzel, Juraj Grafik, Lenka OpĂĄlkovĂĄ, Veronika ZeiselovĂĄ, Rob Leway, Jakub Ĺ krovĂĄnek, Andrej Amerstein,... NĂĄzov a adresa vydavateÄža:

spolupracovalispolupracovali

Mgr. Drahoslav Hanzel, P.J.Ĺ afĂĄrika 378/17 Ĺ aÄža

NĂĄzov a adresa nakladateÄža: NĂĄzov a adresa nakladateÄža: PolygrafickĂŠ centrum PolygrafickĂŠ centrum TomĂĄĹĄikova 26 TomĂĄĹĄikova 26 Specials 82101 Bratislava 82101 Bratislava www.polygrafcentrum.sk www.polygrafcentrum.sk

DistribĂşcia: DistribĂşcia: Mediaprint - Kapa Pressegrosso a.s., Mediaprint - Kapa Pressegrosso a.s., VajnorskĂĄ 137, P.O.Box 21, 831 04 VajnorskĂĄ 137, P.O.Box 21, 831 04 Bratislava Bratislava Partylist

22

editorial.indd 1

ChceĹĄ sa aj ty zĂşÄ?astniĹĽ tvorby Ä?asopisu? MĂĄĹĄ zaujĂ­mavĂŠ nĂĄpady? Posielaj nĂĄm svoje tipy na redakcia@wavemag.eu

1

7.5

CENNĂ?K INZERCIE VO WAVE WEEKLY


WEEKLY NEWS

Chceš byť na letnej CD kompilácii magazínu Wave? Tak ako minulý rok, aj tento sme v spolupráci s festivalom BeeFree pripravili pre slovenských producentov contest na skladby do letnej kompilácie Wave. Niesť sa bude v rytmoch house music a jedinou podmienkou je slovenský pôvod aspoň jedného z producentov. Keďže sa bude jednať o CD do letného čísla, radi by sme, aby sa aj naša hudobná príloha niesla v duchu slnečných melódií, funky, dobrej nálady a zábavy. Do úvahy sa budú brať len skladby slovenských producentov, prípadne remix slovenskej skladby slovenským producentom. Ak skladba obsahuje vokály, tie samozrejme môžu byť aj v angličtine, príp. aj naspievané zahraničným spevákom/čkou. Skladby budú na CD ako vždy zmixované, pričom bude samozrejme zachovaná ich podstata. Uzávierka trackov je už 1. júna. Posielajte len link na skladbu uploadnutú na váš SoundCloud, MixCloud (alebo iný „cloud“), neposielajte celý track ako súbor do prílohy. Pre bližšie informácie neváhajte a píšte taktiež na redakcia@wavemag.eu. Tešíme sa na všetky vaše výtvory.

„Music should sound global like a mix of styles from thirty different countries but still be harmonic.“ Jean Claude Ades

RIP ROMANTHONY Pred niekoľkými dňami sa médiami rozniesla správa, že ďalšia osobnosť svetovej tanečnej hudby opustila tento svet. Romanthony, ktorý bol populárnym producentom a spevákom naspieval aj vokál do kultového tracku One More Time pre Daft Punk.

ŠVÉDSKA ZÁHADA VYRIEŠENÁ Pred niekoľkými dňami sa objavilo na internete video s formáciou Swedish House Mafia, ktorého hlavnou témou je nostaligická náhrávka „Leave The World Behind“. Fanúšikovia hľadali, čo sa skrýva za videom, a dúfali, že SHM niečo nové pripravujú, avšak skutočnosť je taká, že ide iba o premyslenú kampaň pre nové Volvo XC60 Crossover.

OTRAS! Ak sa vám titulok zdal byť veľmi expresívny, tak vás ubezpečíme, že sa na tomto festivale nebude diať nič otrasné. Všetko sa bude hlavne otriasať, a to už 19 - 20 júla na amfiteátri vo Východnej. Prvý ročník tohto multižánrového festivalu budeme pozorne sledovať, takže sa určite cez Wave weekly dozviete časom oveľa viac.

WORKSHOP V BRATISLAVE Nemáš ešte na 23. mája program? Tak si urob vzdelávací štvrtkový večer a dôjdi do DK Ovsište v Petržalke. DJ Ekg a Slavo C ti odprezentujú produkty z dielne Pioneer, slovenskému trhu bude predstavená nová značka slúchadiel Aiaiai a účastníci budú zaradení aj do súťaží o hodnotné ceny.

WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

WAVE WEEKLY

5


RELEASES HĽADAJ SVOJ ŽÁNER PODĽA FARBY!

HOUSE

DEEP HOUSE

TECHHOUSE

PROGRESSIVE

FRANCESCO ROSSI Paper Aeroplane

DOSEM Avanta

Zo Španielska prichádza opäť čerstvý sound v podobe nového EP producenta, ktorý si hovorí Dosem. Tento techno DJ vydal pred nedávnom album Origin, o ktorom ste si mohli prečítať aj v najnovšom vydaní magazínu Wave. Započúvajte sa do tohto dvojtrackového EP a zistite ako DETROIT SWINDLE znie španielske techno. The Passion EP

6

JOBE Red Pill EP

BIG WHITE DOG LOST Sex

ROMAN PUSHKIN Calling

DINO DA CASSINO Im Crazy For Dancing

FERRY CORSTEN F The Bullsh1t

MISHA KITONE Breaking Bad

KLAUSS GOULART & MARK SIXMA Rio

ZIGER Free My Soul

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


TRANCE

TECHNO, HARDTECHNO

DRUM&BASS

DUBSTEP

BREAKZ

HARDCORE

MINIMAL

CRISS SOURCE Hugs N Kisses

KIKO Bakado

MARC FANCIULLI Presets

A45 Genetic Decaying

VARIOUS ARTISTS 5 Years Of Agile Rec

BODYSCRUB Eagle Eyes

NOOKIE TransPhuzion

SUNNY CRIMEA Rainbow Trail Of Memories

JAYBEE Poseidon EP

CHORDS Biting Point

NICKAMAN Frequency

SINCE NOW Be Mine EP

VARIOUS ARTISTS Uprising EP

PHASEONE Take Me Away

KUTZ The Zone EP

BROAD RUSH IS WHOA EP

WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

WAVE WEEKLY

7


HOUSE

DEEP HOUSE

TECHHOUSE

PROGRESSIVE

THE BEST OF GLOBAL

PODCAST DRUMCODE

ADAM BEYER

q

Asi ste si všimli, že podcast Drumcode sa stal pravidelnou súčasťou Wave Weekly. V tejto tradícii pokračujeme aj teraz a prinášame najnovší back 2 back set Adam Beyera a Josepha Capriatiho z Holandska.

PLAY

VARELA & FRIENDS

CRISTIAN VARELA

q

Podcasty sú v kurze a mimo nemôže byť ani jeden z najznámejších španielskych producentov Cristian Varela. Jeho sympatickú angličtinu so španielskym akcentom si vypočujete na začiatku setu a potom sa už započúvate do tohto skvelého podcastu.

PLAY

INOX FESTIVAL

TONY ROMERA

q

Francúzsky producent Tony Romera má naozaj výborný vkus na hudbu. Jeho set sme síce zaradili do žánru house, ale je prepletený tech house až techno prvkami. Posúďte sami jeho set z Inox Festivalu.

8

PLAY

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


TRANCE

TECHNO, HARDTECHNO

DRUM&BASS

DUBSTEP

BREAKZ

HARDCORE

MINIMAL

Každý týždeň to najlepšie z celého sveta

ELECTRIC PLAYGOUND

GREEN VELVET

q

Chlapík, ktorého každý pravý clubber poznal hlavne trackom La La Land, ktorý výborne zremixoval britský producent Dave Clarke, pripravil nový techno set pre podcast Electric Playground. Vypočujte si ho s nami práve teraz.

PLAY

FUTURE SOUND OF EGYPT

ALY & FILA

q

Egyptská dvojica Aly & Fila sa stala na Slovensku svojho času veľmi populárnou, a o svojich schopnostiach nás presvedčili aj v 289. vydaní podcastu Future Sound Of Egypt, ktoré si môžete vychutnať s nami.

PLAY

SUGAR FREE RADIO

RONY SEIKALY

q

Rony Seikaly patrí medzi stálice tanečnej scény a jeho podcast sa stal vyhľadávaným artiklom fanúšikov house music. Jeho nový podcast je plný kvalitnej modernej house music s menami Milk & Sugar, East Cafe, Sascha Braeme a inými.

PLAY

WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

WAVE WEEKLY

9


HOUSE

HĽADAJ SVOJ ŽÁNER PODĽA FARBY!

TECHHOUSE

PROGRESSIVE

SOUND

q

SLOVAK & CZECH

DEEP HOUSE

PLAY

Macho na dvoch nových kompiláciách VIM Records sa dopracovalo v poradí už k 200. releasu. K okrúhlemu výročiu vychádza kompilácia šiestich trackov, a aby to nebolo všetko, Diablo Loco Records odštartovalo novú sériu releasov s názvom Inside the Tech Lab. Na obidvoch kompiláciách nájdete aj slovenskú produkciu. Prvá spomínaná kompilácia sa volá The Many Loves of Jacques Casanova. Nájdete tu breakbeatové tracky od producentov Bl1tz,

10

WAVE WEEKLY

Dj Crime, Blacklist, Captain Capcom, Fisso & Spark a Ronin8. Slovensko zastupuje Macho a Tez Delay. Diablo Loco Records sa venuje aj rovnejším beatom a preto štartuje novú techfunkovú sériu s názvom Inside the Tech Lab. Na prvom EP nájdete tracky od Andy Faze, Cruzdbub, Bl1tz a Macho.

WWW.WAVEMAG.EU


TRANCE

TECHNO, HARDTECHNO

DRUM&BASS

DREADLOCKER Tekken

q

LSDee a.k.a. DreadLocker vydáva o necelé 4 týždne nové EP, na ktorom nájdete okrem tejto drum&bass pecky ešte jeden track s názvom Get Mad!, ktorý má nádych reggae. Release vyjde na labeli Manic PLAY Beats Records.

GREINER & BOYLE You To Know

q

Dvojica, o ktorej už píšeme pravidelne, prichádza opäť s novým trackom. Ich sound sa nesie opäť v melodických housových rytmoch, doplnený príjemným vokálom. Preview tracku si môžete už teraz vypočuť na SoundCloude, a my sa už tePLAY šíme na full verziu a celé EP.

IKA SALI

Everyday (Tommi Oskari remix)

q

Prinášame vám exkluzívny preview deep house tracku, ktorý bude vydaný vo vydavateľstve Sajgon Records patriace DJovi a producentovi, ktorý sa zaslúžil o originálnu náhrávku tohto tracku. O remix sa postaral fínsky producent Tommi OsPLAY kari.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NEW STUFF REMIX MASHUP BOOTLEG

DUBSTEP

BREAKZ

HARDCORE

MIXES

MINIMAL

CLICK & PLA Y

ZWRTOOLKA Sety nahrané iba z vinylov v podobe tohto pána nie sú žiadnou novinkou. Podobne je tomu aj pri tejto nádielke pravej house music.

ERUVIE Veľmi príjemný progressive sound je to, čím je Eruvie známa. Ak teda máte chuť vypočuť si jej podcast Sound Of Spirit, tak klikajte sem.

MIKESELF Do redakcie nám aj teraz prišla dávka soulfull house music od mladého, ale o to aktívnejšieho DJa menom Mikeself. Posúďte sami, či sme vybrali dobre.

ROBERT BURIAN Nedeľné sessions v nitrianskej Pečiatkárni majú niečo do seba. O tom vie aj Robert Burian, ktorý si odohral kvalitný house set.

GABANNA Ak idete na party, na ktorej hrá Gabanna, tak nejdete na drum&bass, ale idete si po zážitok. U nás v redakcii veľmi obľúbený set, takže vrelo odporúčame.

Pošli nám aj ty svoj track, bootleg, mashup alebo set na redakcia@wavemag.eu a možno ti ho uverejníme v najbližšom vydaní!


DAFT PUNK RANDOM ACCESS MEMORIES

Po ôsmych rokoch netrpezlivého čakania vyšiel 20. mája 2013 štvrtý štúdiový album Daft Punk „Random Access Memories“. Prvý singel Get Lucky sa okamžite po vydaní vyšplhal na prvé miesto všetkých digitálnych singlových hitparád, vrátane Slovenska. V rádiových airplay rebríčkoch láme všetky debutové rekordy.

Ako vznikla kapela Daft Punk? Celú situáciu pred 15timi rokmi popísal vyšší a chudší člen kapely Thomas Bangalter slovami: „Stretli sme sa v škole a začali počúvať muziku. Urobili sme nejaké rockové nahrávky, ktoré nás ale nudili a kúpili sme si sampler. Tak sme tu.“ V súčasnom celosvetovom nadšení z nového singla Get Lucky je celkom ľahké zabudnúť, že od vydania Da Funk v máji 1995, má za sebou kapela a jej dvaja členovia, Thomas Bangalter a Guy-Manuel de Homem Christo, (predtým známy pod pseudonymom Gee-Man) dosť bohatú históriu. Ich prvému albumu Homework (názov dostalo CD podľa toho, že ho Daft Punk nahrávali doma) sa darilo veľmi dobre a do dnešného dňa je považovaný za jeden z najvplyvnejších tanečných albumov deväťdesiatych rokov. Z neho pochádza i megahit Around The World, ktorý je preslávený svojimi podmanivo sa opakujúcimi slovami názvu piesne. Aj ďalší album Discovery z roku 2011 sa predával veľmi dobre, kluby a hitparády po celom svete ovládla hitovka One More Time a singel spolu s CD získali niekoľko platinových platní a desiatky zlatých ocenení za predaj. Ich ostatné, radové CD Human After All (v prípade, že nepočítame hodnotný a pre kapelu netypicky orchestrálny soundtrack k filmu TRON: LEGACY), bolo nominované na cenu Grammy v kategórii Dance. Dvojica Daft Punk v roku 1995. Zdroj www.9gag.com

12

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


VYHRAJ ALBUM

DAFT PUNK S MAGAZÍNOM WAVE

Zmenou oproti predchádzajúcim albumom je fakt, že hudba tentoraz nie je postavená na samploch, ale živých nástrojoch a vychádza z hudobných smerov 70. a 80. rokov, kedy svetu vládlo disco a funky. Ďalším faktom, ktorý potvrdili aj samotní Daft Punk, sú spolupracovníci, ktorí na nahrávke spolupracovali: Pharell Williams, Julian Casablancas (frontman kapely The Strokes), Panda Bear, Nile Rodgers, Giorgio Moroder, Paul Williams a Chilly Gonzales. zdroj: Sony Music

RANDOM ACCESS MEMORIES RELEASE DATE: 20.5.2013

Give Life Back To Music The Game Of Love Giorgio By Morodor Within Instant Crush Lose Yourself To Dance Touch Get Lucky Beyond Motherboard Fragments Of Time Doin’ It Right Contact WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

Ak chceš vyhrať nový album legendárnej dvojice Daft Punk, stačí odpovedať na jednoduchú otázku. Na ktorom albume Daft Punk vyšiel kultový track Rollin‘ & Scratchin‘? Správnu odpoveď pošli na adresu sutaz@wavemag.eu do 28.5.2013.

WAVE WEEKLY

13


HVIEZDY DISKOTÉK

LEPORELO_FM

Každý štvrtok 19:00 - 22:00 Rádio Frontinus

Každá nedeľa 00:00 - 02:00 Rádio_FM

Po týždni si vypočujete na Rádiu Frontinus 120 minúť tanečnej hudby. Dozviete sa, aké sú novinky na scéne, či sa Daft Punk udržali na vrchole hitparády a vypočujete si aj hosťovský set, ktorý namixoval DJ Bollo.

V nedeľnom Leporelo_FM na Rádiu_FM predstaví dvojica Milos a Skank novinky z vydavateľstva Tsuba Records, Rrygular a budete počuť aj novú spoluprácu KiNK-a so Sierra Sam. Samozrejme, že počas dvoch hodín relácie toho budete počuť ešte oveľa viac.

SINGLOVE OBRÁTKY LIVE

SIGNAII_FM

Každý piatok 20:00 - 22:00 Beta Rádio

Každá nedeľa 22:00 - 00:00 Rádio_FM

Po týždni je tu opäť 120 minút pre fanúšikov tanečnej hudby. Vypočujete si novinky v podaní Petra Browna, Schillera a iných. Vyhodnotíme hitparádu Top10 a v druhej časti bude nasledovať pokračovanie rubriky Flashdance.

Tento týždeň vyšlo niekoľko zásadných drum&bassových albumov, ktoré Lixx predstaví v pravidelnej show Signall_FM. Okrem nich budú odohrané aj nové počiny od Calibreho či Alixa Pereza, a v rubrike flashback sa vrátime späť hlboko do histórie drum&bassu. Hudobné prekvapenie ponúkne aj rubrika sideline.

14

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


S P E C I

A L S

MIX OF THE WEEK

q

JEAN CLAUDE ADES

Jean Claude Ades sa narodil v Taliansku do rodiny Francúza a Nemky. Toto zaujímavé spojenie národností ho predurčuje k tomu, aby jeho zvuk znel ešte originálnejšie. Už jeho prvé tracky, remixy a sety spôsobili rozruch na scéne. Najväčším hitom však bola spolupráca s Dannii Minogue na nahrávke „I Begin To Wonder“, ktorá obsadila popredné miesta v rebríčkoch mnohých krajín. Jean už predal viac než milión nahrávok, vrátane rebríčkových hitov „Some Day“, „Fly Away“, „Shingaling“

16

WAVE WEEKLY

PLAY

alebo „Nite Time“. Stal sa prominentným remixérom pre viaceré hviezdy (Pussycat Dolls či Deadmau5), chodí po tých najväčších festivaloch, kluboch po celom svete a šíri svoju jedinečnú filozofiu. Samozrejme, Jean má aj vlastnú rádiovku s názvom Be Crazy Ibiza, ktorej 140-te pokračovanie si pripravil tento týždeň. Príjemný housík na letné popoludnia, dajte si! autor: Shiwave

WWW.WAVEMAG.EU


EŠTE VIAC KOMPLETE 969€

479€

33 NÁSTROJOV A EFEKTOV VIAC AKO 1200 ZVUKOV A 120GB VZORIEK

65 NÁSTROJOV A EFEKTOV VIAC AKO 16 000 ZVUKOV A 370GB VZORIEK

www.studio.sk Autorizovaný distribútor pre SR SUNTEQ s. r. o. | Vajnorská 105 | Bratislava | T: 02-43 634 664 až 666 info@sunteq.sk | www.studio.sk

| DIGITAL AUDIO AND VIDEO TECHNOLOGIES


S P E C I

A L S

ARTIST OF THE WEEK

q

CALIBRE

Calibre, vlastným menom Dominick Martin, je hudobný producent a DJ pochádzajúci z Belfastu v Severnom Írsku. S produkciou začal v pomerne mladom veku a dlhé roky hľadal svoj zvuk. Je klasicky školený hudobník, hrá na množstvo hudobných nástrojov, no nakoniec sa stáva v oblasti produkcie samoukom. Drum&bass začal produkovať v roku 1995 a jeho prvý release vyšiel v roku 1998 momentálne na už nefunkčnom labele Quadrophonic, ktorý vlastnila kapela U2. Neskôr si ho všimol DJ Fabio a priviedol ho k vlastnej vplyvnej značke Creative Source. Popri štúdiu maliarstva na Belfastskej Univerzite začína sledovať hudobnú tvorbu Johna Cagea, a to ho v roku 2001 posúva k vydaniu svojho prvého albumu „Musique Concrète“. Od tohto vydania bol Dominick známy pre jeho konzistentný rukopis a zvuk, ktorý je veľmi vyhľadávaný pre remixy. Hoci je v kruhoch scény veľmi úspešný, je to pozoruhodne tichý muž. Aj magazín Short Circuits odkazuje na neho, že je „jeden z najpokojnejších ľudí v drum&basse“. Svoje skladby zdieľa len v úzkom okruhu priateľov, nemá vlastný web, blog. V roku 2003 zakladá vlastné vydavateľstvo Signature Recordings,

18

WAVE WEEKLY

PLAY

ktoré sa stalo jeho hlavným prostriedkom pre vydávanie singlov a dlhohrajúcich albumov v digitálnej podobe i na vinyle. O 2 roky neskôr na ňom vydáva svoj druhý album „Second Sun“, ktorý je odbornou verejnosťou označovaný za medzník žánru. Titulná skladba dostáva zvláštnu pochvalu od DJ Baileyho na rádiu BBC1Xtra a stáva sa ústrednou skladbou festivalu Sun and Bass 2008. V roku 2007 vydáva retrospektívny dvojalbum ‚Shelflife‘, kde sa objavuje 21 nevydaných skladieb od roku 1998-2005. Na jar roku 2008 vychádza album „Overflow“, kde vokály naspieval i on sám. Takmer rok potom prichádza retrospektívne „Shelflife Vol.2“, taktiež ako dvojalbum. O pár mesiacov neskôr vydáva „Shine a Light“, ktoré chcel predstaviť skôr, no prednosť dostala 2. časť kompilácie „Shelflife“. Albumy „Even If“ (2010) a „Condition“ (2011) len potvrdzujú Calibreho kvality, ktoré mu pochvaľujú nielen fanúšikovia na celom svete. Tí sa momentálne môžu tešiť z novej produkcie, ktorú Dominick vydáva práve v týchto dňoch (20. máj 2013) na očakávanom albume „Spill“.

WWW.WAVEMAG.EU


KRÍDLA PRE KAŽDÚ VAŠU CHUŤ.

BRUSNICA. LIMETKA. ČUČORIEDKA. A ÚČINOK RED BULLU.


S P E C I

A L S

RELEASE OF THE WEEK VARIOUS ARTISTS

q

t

1605 Music Therapy je na hudobnej scéne už celých 5 rokov, čomu tento label vďačí hlavne fanúšikom, ktorí ho supportujú a pomáhajú mu napredovať. 1605 Musc Therapy založil slovinský kultový techno DJ a producent Umek, ktorý výročnú kompiláciu nabúchal

20

WAVE WEEKLY

PLAY

až 45-timi trackmi v štýloch techno a tech house. Na kompilácii nájdete tracky od Spektre, Stefano Noferini, Mladen Tomic a veľa iných.

WWW.WAVEMAG.EU


VYHRAJ VSTUP N A

ULTRA EUROPE S MAGAZÍNOM WAVE


PARTYLIST TVOJ KLUBOVÝ PROGRAM NA NAJBLIŽŠIE TÝŽDNE S WAVE DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE WHITE NIGHT CLUB Jaklovce Piatok 24.5.2013 House, Progressive House Dimitri Vegas & Like Mike, Mike Saxi, EKG BE FRESH EMPIRE Bratislava Piatok 24.5.2013 House, Progressive House Marty Fish, Wilda, Taada SUMMIT VOL. 24 ART Trnava Piatok 24.5.2013 Vstupné: 2€ / 3€ Drum&bass LSDEE, Streetroll, Jacobtic, Tappir, Bobo FUNKEN GRUVEN CHARISMA CAFÉ Zvolen Piatok 24.5.2013 Vstupné: FREE Deep House, Tech House Felix, Steamfunk, Noks, Good Mood DEEP HOUSE VOL. 1 ANGEL DRINK Poprad Piatok 24.5.2013 Vstupné: FREE Deep House, Tech House Sensoreal, Zwrtoolka, Petrik aka Deliq, Shoko

DEVICE VOL. 12 EMPIRE Levice Piatok 24.5.2013 Vstupné: FREE House, Tech House, Deep House Bollo, Kaizels, Nevy, Androgyn, Moretto DRUMATIQUE SESSION NUSPIRIT Bratislava Sobota 25.5.2013 Drum&Bass Kasra, Foreign Concept, Gabanna, Svetlux SENSATION WHITE O2 ARENA Praha Sobota 25.5.2013 Vstupné: 1690CZK Trance, Progressive Mr. White, Sebastian Leger, Funkerman, Sunnery James & Ryan Marciano, Bingo Players LE GRANDE HOUSE MASQUERADE Bratislava Sobota 25.5.2013 Vstupné: 4€ / 5€ House, Progressive, Trance Charlie Clubber, Tamira, Mr. & Mr. White REPLAY NIGHT COTTON Piešťany Sobota 25.5.2013 Vstupné: 3€ Deep House, Vocal House, Electro, Progressive, Dance House FreshClubber, DJane MissHell, Bucann, Mike Fojt, Separatik PALICAVONZVRECA: BERLIN SUBCLUB Bratislava Piatok 31.5.2013 Techno, Minimal

22

WAVE WEEKLY

DJ Pete aka Substance, Sleeparchive, Loktibrada, Peal, Teapot IMPORTANT IN THE HOUSE ZOI CAFÉ Nové Mesto nad Váhom Sobota 1.6.2013 House Maggi, ThomasDexter TOMÁŠ HAVERLÍK EMPIRE Bratislava Sobota 1.6.2013 Vstupné: 4€ Progressive Tomáš Haverlík, Norman Snom, LaCerta

Györ Piatok/Sobota 7.-8.6.2013 Vstupné: 4500HUF Minimal, Techno, House, Tech House Sasha Carassi, Gregor Tresher, Egbert, Jay Lumen, Ambivalent, Format B – Jakob, Sikztah... FELLAZ RADOSŤ Bratislava Štvrtok 13.6.2013 House, Tech House, Minimal, Techno Makkatu, Kesho Mnlsh...

DUSTIN ZAHN FLÉDA Brno Piatok 7.6.2013 Vstupné: 200 CZK / 250 CZK Techno Dustin Zahn, Upgrade, Kaisersoze, Orbith, TRANCEFUSION CLUB EDITION SASAZU Praha Sobota 8.6.2013 Vstupné: 590 CZK Trance, Progressive Andy Moor, Tenishia, Bjork Akesson, Nitrous Oxide... WILSONIC FESTIVAL DIVOKÁ VODA AREA Čunovo, Bratislava Piatok/Sobota 7.-8.6.2013 Vstupné: 44€ Minimal, Techno, Electro, House, Tech House Underworld, Trentemøller, Modeselektor, Chromatics, Mala in Cuba, Horror Inc., Mykki Blanco... DUM DUM FESTIVAL MUNDO

NFG NIGHT NFG Dunajská streda Piatok 14.6.2013 Vstupné: 2,50€ House, Tech House Drahosh, Balien & Soldierr, Wazzovski FIRST AID VOL.3 ART Trnava Piatok 14.6.2013 Vstupné: 4€ Drum&bass Traumatik, Smokey Blunts, Carroteater, Dolyx, Creed, Zybex

WWW.WAVEMAG.EU


WAVE

FAMILY OF HARD MUSIC VOL. 4 EMPIRE Bratislava Sobota 15.6.2013 Vstupné: 3€ Hardstyle, Hardtechno, Hardcore Withecker, Heavy Noizes, Kizzah, Project EX IMPORTANT IN THE HOUSE GROTESKA Poprad Sobota 15.6.2013 Vstupné: 3€ House Shifter, ThomasDexter NARI & MILANI MASQUERADE Bratislava Piatok 21.6.2013 Vstupné: 10€ / 12€ House, Tech House, Electro Nari & Milani SVOJŠICE LETNÍ AREÁL SVOJŠICE Pardubice Piatok 21.6.2013 Vstupné: 700 CZK Techno, Tech House Chris Liebing, Ida Engberg, Dosem, Lucca...

Techno, Minimal, Tech House DJ Felipe, Juraj Grafik, Toky, Breeth, Skank

SANDER VAN DOORN WHITE NIGHT CLUB Jaklovce Piatok 28.6.2013 House, Tech House, Progressive House, Trance Sander van Doorn, Michal Poliak, Tamira [[[TRIDENT DUCHONKA Duchonka Piatok-Sobota 28.29.6.2013 Vstupné: FREE Drum&bass Audio, Concord Dawn, Triamer, A.M.C., One Way, B-Complx, Forbidden Society, Was:ted NOISE POISON FESTIVAL REKREAČNÉ STREDISKO ČARADICE Čaradice Piatok-Nedeľa 28.30.6.2013 Vstupné: 70€ Psychadelic Trance Kindzadza, Will O Wisp, Furious Crazy Astronaut, Cosmo ARMIN VAN BUUREN ZLATÉ PIESKY Bratislava Sobota 29.6.2013 Vstupné: 20€ Trance, Progressive House Armin van Buuren, Ashley Wallbridge, Blake

30 NATVRDO NUSPIRIT Bratislava Sobota 22.6.2013 WWW.FACEBOOK.COM/WAVEMAG.EU

BACK TO HELL KD KOMJATICE Komjatice Nedeľa 30.6.2013 Vstupné: 6€ House, Tech House, Progressive House, Trance Ekg, Robert Burian, Danny, Martin Cehelsky

FEDDE LE GRAND MINISTRY OF FUN Banská Bystrica Piatok 5.7.2013 Progressive House, Tech House, Electro House, Fedde Le Grand


Predajné miesta magazínu Wave BÁNOVCE NAD BEBRAVOU M+M TABAK: HM Tesco Námestie Ľ. Štúra BANSKÁ BYSTRICA GG TABAK: Kaufland Nám. Ľ. Štúra TOPPRES: OC Europa

LEVICE GECO TABAK: Tesco

PÚCHOV M+M TABAK: Tesco

LIPTOVSKÝ HRÁDOK GG TABAK: Lidl

REVÚCA MEDIA PRESS: Tesco

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ GECO TABAK: Tesco, GG TABAK: OD Prior

RIMAVSKÁ SOBOTA MEDIA PRESS: Tesco

BARDEJOV GG TABAK: OC Galéria

LUČENEC GG TABAK: Halíčska

BRATISLAVA GG TABAK: Polus City Center, MEDIAPRESS: Aupark, MEDIAPRESS: OC Eurovea, GECO: OC Cubicon, GECO: Avion Shopping Park, M+M TABAK: Tesco – Kamenné námestie

MALACKY GG TABAK: Lidl, GG TABAK: Kaufland, Mediapress: Tesco

BREZNO Geco Tabak: Kaufland ČADCA GG TABAK: Hyper Tesco DETVA GECO: Tesco DOLNÝ KUBÍN GECO: Tesco DUBNICA NAD VÁHOM M+M TABAK: Tesco DUNAJSKÁ STREDA GG TABAK Hypernova, GG TABAK: Kaufland GALANTA GG TABAK: Tesco HLOHOVEC T-PRESS: Kaufland HUMENNÉ M+M TABAK: Tesco KEŽMAROK GG TABAK: Tesco KOMÁRNO GG TABAK: Kaufland, GG TABAK: Tesco KOŠICE GECO TABAK: OC Cassovia, GECO TABAK: OC Optima, GECO TABAK: Kaufland

MARTIN M+M TABAK: Tesco MICHALOVCE M+M TABAK: Tesco MYJAVA UNIVERSALPRESS: Tesco NITRA ROYAL PRESS: OC Centro, ROYAL PRESS: OC Mlyny

ROŽŇAVA GECO TABAK: Tesco RUŽOMBEROK Nástupište SAD, OD JEDNOTA ŠAĽA GECO TABAK: Kaufland SENICA GG TABAK: Tesco SEREĎ GECO TABAK: Kaufland SKALICA GECO TABAK: Tesco SNINA Stánok Strojárska ulica

TRNAVA T-PRESS: OC Max, TPRESS: OC Arkádia VRANOV NAD TOPĽOU GECO TABAK: Tesco ŽIAR NAD HRONOM Nám. Matice Slovenskej ŽILINA GG TABAK: OC Max, GG TABAK: Hyper Tesco, GG TABAK: OC Mirage, TOPAS TABAK: OC Aupark ZVOLEN, GG TABAK: Kaufland, GG TABAK: Tesco, GG TABAK: Lidl, TOPPRES: EUROPA PANTA RHEI Všetky predajné miesta na Slovensku TECHHOUSE Bratislava, Ovsište DJ CENTER Košice

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM GECO TABAK: Tesco

SPIŠSKÁ NOVÁ VES GG TABAK: Tesco, GG TABAK: OC Madaras

NOVÉ ZÁMKY Hlavné námestie

STARÁ LUBOVŇA GECO TABAK: Kaufland

SPY KLUB Partizánske

PARTIZÁNSKE L+M TABAK: Nitrianska cesta

STROPKOV Durkaj Vincent: Námestie SNP, Hlavná 60

GROTESKA ART CAFFE Poprad

PEZINOK GG TABAK: Tesco

ŠTÚROVO GG TABAK: NC Aquario Park

PIEŠŤANY T-PRESS: Aupark, T-PRESS: Tesco

TERCHOVÁ GG TABAK: Lidl

POPRAD NS Podchod, TABAK: Max

TOPOĽČANY M+M TABAK: Tesco

POVAŽSKÁ BYSTRICA GG TABAK: Hyper Tesco

TREBIŠOV MEDIAPRINT: Billa

PREŠOV M+M TABAK: HM Tesco, GECO TABAK: Tesco

TRENČÍN GECO TABAK: OC Laugaricio, BRESMAN s.r.o.: OC Max, BRESMAN s.r.o.: OC Masarycky

PRIEVIDZA GECO TABAK: Tesco, GG TABAK: Kaufland

KLUB SHAKA Púchov

STANICA Žilina - Záriečie MUSICMANIA Žiar nad Hronom KLUB BOSORKA Banská Bystrica CENTRUM MUSIC CLUB Banská Bystrica

Všetky predajné miesta PNS v zozname boli vybrané magazínom Wave. Nie vždy sa však magazín nachádza v dostatočnom množstve vo zvolených stánkoch, pretože je distribučnou spoločnosťou rozdistribuovaný aj do veľa iných miest, o ktorých však my nemáme prehľad. Za distribúciu časopisov je výhradne zodpovedná distribučná spoločnosť.

2013_Wave Weekly (21 týždeň) 19/2013)  

Jediný magazín o tanečnej a klubovej hudbe na Slovensku a v Českej republike. Pre viac info checkuj www.facebook.com/waveweekly alebo www.wa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you