Page 1

wave N A J L E P Š I E Č Í TA N I E Z O S V E TA TA N E Č N E J A K L U B O V E J H U D B Y N A S L O V E N S K U

®

WEEKLY

GRAMOPHONEDZIE16

Autor hitu „Why Don’t You“ v rozhovore

Víkendový trip v Holandsku

14

Foto: Photomedia.sk

A STATE OF TRANCE

uu

Weekly news l Releases l Global Podcast l Slovak & Czech Sound l Your Parties l Flashback l On Air l Specials l Partylist l Číslo: 15/2013 17. týždeň WWW.WAVEMAG.EU


vala jednoduchou otĂĄzkou.

leli ste sa niekedy

Inzercia a predplatnĂŠ: niekedy nad tĂ˝m, Ĺže hudba hlavnĂ˝ch, ktorĂ˝ som zb nie. KeÄ? ideme do obchodu PreÄ?o sa Äžudia chvĂĄlia tĂ˝m, nad tĂ˝m, Ä?o spĂ´sobujeme nom Lenka OpĂĄlkovĂĄ kĂşpiĹĽ si povedzme roĹžok, aj sama na sebe, nie je zadarmo? Ĺ koda, Ĺže dala cez DĂ´vo sĹĽahovanĂ­m nelegĂĄlne Ĺže nieÄ?o stiahli? PonĂşknem obchod@wavemag.eu prostĂĄ nevedomosĹĽ. Ä˝ud mi teraz neviete argumentotak si za ten roĹžok zaplatĂ­vĂĄm jednoduchĂŠ prirovna- strĂĄnky? Zamysleli ste sa ozaj lenka@wavemag.eu

Grafika: Martin BohĂĄÄ? support@wavemag.eu Drahoslav Hanzel drahosh@wavemag.eu

OBSAH

v to vaĹĽ. ideme Ale asi Ä?o byniekedy ste jednoducho me. Je nĂĄm prirodzenĂŠ, nie. Ĺže KeÄ? nad tĂ˝m, ĹževyrastajĂş hudba hlav doviem, obchodu Ĺže vĹĄetko je na nete, a vĹĄ mi povedali. „Ale keÄ? sa to zaplatĂ­me za fyzickĂ˝ proGrafika: kĂşpiĹĽ si povedzme roĹžok, nie je zadarmo? Ĺ koda, Ĺže dala Martin BohĂĄÄ? dukt. PreÄ?o potom, keÄ? sme je tamargumentozadarmo. UtĂłp stiahnuĹĽ, mitak pros terazko neviete tak sidĂĄ za zadarmo ten roĹžok zaplatĂ­support@wavemag.eu jedn VeÄ? je to len sĂşbor v po vaĹĽ. Ale asi viem, Ä?o by ste preÄ?o by som mal za to plame. Je nĂĄm prirodzenĂŠ, Ĺže na internete, tak je nĂĄm Redakcia: Drahoslav Hanzel Ĺže v mi povedali. „Ale keÄ? sa to zaplatĂ­me za fyzickĂ˝ protaÄ?i, nemĂĄ Ĺžiadnu hodno tiĹĽ?“ Zadarmo to je len preto, takĂŠ prirodzenĂŠ klikaĹĽ bez Martin RoĹĄÄ?ĂĄk, Ladislav Szalai, drahosh@wavemag.eu Dennis ko je dĂĄ zadarmo stiahnuĹĽ, tak hodn dukt. lebo PreÄ?o keÄ? zo sme Omyl. MĂĄ jedineÄ?nĂş topotom, sĹĽahujete strĂĄnok, BartalskĂ˝, Drahoslav Hanzel, Juraj Grafik, rozmýťĞania na download VeÄ? preÄ?o by mal zaÄ?innosti to pla- svoj na internete, takprodukt je nĂĄm Lenka OpĂĄlkovĂĄ, Michal Breeth, Redakcia: Styller, tu som duĹĄevnej ktorĂŠ tento nelegĂĄla nenapadne nĂĄs, Ĺže takto taÄ?i,k tiĹĽ?“ Zadarmo to je len preto, takĂŠ prirodzenĂŠ klikaĹĽ bez pmc, Michal Sekera, JĂĄn Briatka, Miro RoĹĄÄ?ĂĄk, Ladislav Martin Szalai, Dennis okrĂĄdame niekoho, kto sa ne zdieÄžajĂş. NelegĂĄlne. Brali stvoriteÄža. Myslite na to, News Omy lebo to sĹĽahujete zo strĂĄnok, BartalskĂ˝, Drahoslav Hanzel, Juraj Grafik, rozmýťĞania na download GĂĄfrik, Michal Dzurko, Weekly Jakub Ĺ krovĂĄnek, na tom internetovom pro- by ste nieÄ?o od zlodeja v re- budete najbliŞťie zadĂĄvaĹĽ Lenka OpĂĄlkovĂĄ, Michal Breeth, Styller, ktorĂŠ tento produkt nelegĂĄl- tu d a nenapadne nĂĄs, Ĺže takto Macho, Milos Fedor, Andrej Amerstein,... dukte (resp. ĂĄlnom svete? Dva krĂĄt by ste Googlu „free download“.. pmc, Michal Sekera, JĂĄnnadrel Briatka,rovnako Miro okrĂĄdame niekoho, kto sa ne zdieÄžajĂş. NelegĂĄlne. Brali stvo si to rozmysleli, vĹĄak? Tak aj viac) ako pekĂĄr danĂŠho GĂĄfrik, Michal Dzurko, Jakub Ĺ krovĂĄnek, od zlodeja v re- bude na tom internetovom pro- by ste nieÄ?o preÄ?o nĂĄm to pripadĂĄ takĂŠ Lenka roĹžku? nehovorĂ­m Macho, Milos Fedor, Andrej Teraz Amerstein,... dukte nadrel rovnako (resp. ĂĄlnom svete? Dva krĂĄt by ste Goo prirodzenĂŠ tom virtuĂĄllen o hudbe, ale o hrĂĄch, si to rozmysleli, vĹĄak? Tak aj viac) ako pekĂĄrv danĂŠho

OBJEDNAJ SI NOVÉ VYDANIE MAGAZ�NU WAVE

4 !  

 #

 

 

 

3 9

5

 

 

 

w8avewave  " #

3 9

5

 

 

 

Releases

  " #! ! "  

 

10GE

  ;  <4  "/   4 </ # 

 

 

   

 ; <4  "/   4 # </

 

 :/< 9

9 771338 355001

 " #

 

 roĹžku? Teraz nehovorĂ­m preÄ?o nĂĄm to pripadĂĄ takĂŠ len o hudbe, ale o hrĂĄch, prirodzenĂŠ v tom virtuĂĄl-

Lenk

REDAKCIA

PredajnĂŠ miesta magazĂ­nu

 

JUD JULES

12 14:/< 9

  

Ak máš známych, ktorí nevedia zohnať Wave, tak nás nájdeš opäť na nových miestach. Wa magazínu od teraz bude k dispozícii ajPredajné v levickom LV miesta Cocktail bare, a novootvorenom SPY klube v Pa Šéfredaktor: Ak máš známych, ktorí nevedia zohnať Wave, na taknašej nás nájdeš opäťstrá na zánskom. Všetky stánky, v ktorých sa magazín dá zohnať sú uvedené webovej  Mgr. Drahoslav Hanzel  od teraz bude k dispozícii aj v levickom LV Cocktail bare, a novootvor ke www.wavemag.eu v sekcii BUY WAVE. Na tejto stránke nájdete tiež kontaktný formul 2 Global Podcast  drahosh@wavemag.eu  21 zánskom. sa magazín zohnať sú uvedené cez ktorý si môžete magazín nechať Všetky poslať stánky, priamovkktorých vám domov alebodá si ho objednať na ce  ke www.wavemag.eu v sekcii BUY WAVE. Na tejto stránke nájdete rok dopredu.  

 ZĂĄstupca: 

 2  21

  ! "

 # 

rok dopredu. E aj na týchto Magazín miestach: UDGnåjdeť JTechhouse.sk, Bratislava JULEandSLight, BratislavaMagazín nåjdeť aj na týchto miestach: Sound

cez ktorĂ˝ si mĂ´Ĺžete magazĂ­n nechaĹĽ poslaĹĽ priamo k vĂĄm domov ale Ing. Lenka OpĂĄlkovĂĄ lenka@wavemag.eu

 Slovak & Czech Sound Showtechnic, Bratislava

1

 " #

 7.5.2012 4:03:46

0 # : /

titulka01.indd

Ĺ ĂŠfredaktor: Mgr. Drahoslav Hanzel

ZĂĄstupca: Bc. Lenka OpĂĄlkovĂĄ

NĂĄzov a adresa nakladateÄža: PolygrafickĂŠ centrum TomĂĄĹĄikova 26 82101 Bratislava www.polygrafcentrum.sk

20

8* <7.)+ 6(  ,-&%$('+% &*$ =  

7.5.2012 4:03:46

1

ASOT - VĂ­kendovĂ˝ trip v Holandsku

16

18

    

05

titulka01.indd

8* <7.)+ 6( ,-&%$('+%  &*$ =   

05

#  /

9 771338 355001

Inzercia a predplatnĂŠ: Techhouse.sk, Bratislava Sound and Light, Ing. Lenka OpĂĄlkovĂĄBratislava muSICK club, LiptovskĂ˝ MikulĂĄĹĄ Showtechnic, Bratislava obchod@wavemag.eu Metroclub, Ĺ aÄža muSICK club, LiptovskĂ˝ MikulĂĄĹĄ Wave, 2. roÄ?nĂ­k, rok 2012, Ä?Ă­slo 3 lenka@wavemag.eu JP Market, Malacky Metroclub, Ĺ aÄža ISSN 1338-3558 Wave, 2. roÄ?nĂ­k, rok 2012, Ä?Ă­slo 3 LukĂĄĹĄ Ĺ ebesta Barracuda, Nitra JP Market, Malacky Periodicita: dvojmesaÄ?nĂ­k ISSN 1338-3558 obchodcz@wavemag.eu Shaka, PĂşchov Barracuda, Nitra Cena: 3 â&#x201A;Ź / 100 KÄ? Periodicita: dvojmesaÄ?nĂ­k Groteska Art Caffe, PopradShaka, RoÄ?nĂŠ predplatnĂŠ: 15 â&#x201A;Ź / 500 KÄ?Cena: 3 â&#x201A;Ź / 100 KÄ? Grafika:PĂşchov Groteska Art Caffe, Poprad 15Club, â&#x201A;Ź / 500PartizĂĄnske KÄ? Ä&#x152;Ă­slo Min. kultĂşry: EV 4272/11 RoÄ?nĂŠ predplatnĂŠ: Spy Ä&#x152;Ă­slo Min. kultĂşry: 4272/11Bar, Levice Spy Club, Hanzel PartizĂĄnske Drahoslav LVEV Cocktail drahosh@wavemag.eu LV Cocktail Bar, Levice NĂĄzov a adresa vydavateÄža: DJ Center, KoĹĄice NĂĄzov a adresa vydavateÄža: DJ Center, KoĹĄice Mgr. Drahoslav Hanzel, P.J.Ĺ afĂĄrika 378/17 Stanica, Ĺ˝ilina Redakcia: Mgr. Drahoslav Hanzel, P.J.Ĺ afĂĄrika 378/17 Stanica, Ĺ˝ilina Ĺ aÄža Ĺ aÄža tel. 00421 (0)907 036694, Ladislav Szalai, Dennis BartalskĂ˝, Drahoslav Hanzel, mail: drahosh@wavemag.eu tel. 00421 (0)907 036694, Juraj Grafik, Lenka OpĂĄlkovĂĄ, Veronika ZeiselovĂĄ,  :0

INTERVIEW - Gramophonedzie mail: drahosh@wavemag.eu

WAVE WAVE

Ĺ ĂŠfredaktor: Mgr. Drahoslav Hanzel ZĂĄstupca: Bc. Lenka OpĂĄlkovĂĄ

On Air

Rob Leway, Jakub Ĺ krovĂĄnek, Andrej Amerstein,... NĂĄzov a adresa vydavateÄža:

spolupracovalispolupracovali

Mgr. Drahoslav Hanzel, P.J.Ĺ afĂĄrika 378/17 Ĺ aÄža

NĂĄzov a adresa nakladateÄža: PolygrafickĂŠ centrum TomĂĄĹĄikova 26 82101 Bratislava www.polygrafcentrum.sk

DistribĂşcia: Specials DistribĂşcia: Mediaprint - Kapa Pressegrosso a.s., Mediaprint - Kapa Pressegrosso a.s., VajnorskĂĄ 137, P.O.Box 21, 831 04 VajnorskĂĄ 137, P.O.Box 21, 831 04 Bratislava Bratislava

24

Partylist

editorial.indd 1

ChceĹĄ sa aj ty zĂşÄ?astniĹĽ tvorby Ä?asopisu? MĂĄĹĄ zaujĂ­mavĂŠ nĂĄpady? Posielaj nĂĄm svoje tipy na redakcia@wavemag.eu

1

7.5

CENNĂ?K INZERCIE VO WAVE WEEKLY


WEEKLY NEWS Výskum odhalil pravdu o drogách na party Časopis Mixmag robil prednedávnom doposiaľ najväčší prieskum týkajúci sa drogových skúseností clubberov. Na ich dotazník odpovedalo vyše 22 tisíc respondentov z celého sveta, a aby boli výsledky čo najpresnejšie, brali sa do úvahy odpovede len od

respondentov, ktorí za posledný mesiac navštívili party. Najviac zastúpené krajiny boli Veľká Británia a USA. Výsledky sú viac než zaujímavé. V Británii vyskúšalo na party až 79% opýtaných MDMA, čím sa umiestnil na treťom mieste za alkohol a kanabis. MDMA

predbehol také návykové látky ako sú napríklad tabak alebo energetické nápoje. V USA vyskúšalo nad 62% opýtaných LSD a „magické“ huby, čo je dvakrát viac ako vyskúšali clubberi v Británii. Všetky výsledky nájdete na www.mixmag.net

Diplo v Hollywoode 20th Century Fox zakúpilo práva na film o „šialenstve elektronickej tanečnej hudby“. Producentmi filmu budú Diplo a jeho biznis partner Kevin Kusatsu. Film bude o trochu teenageroch, ktorí sa pokúšajú dostať na Diplov festival. Toto ale nie je prvýkrát, čo sa Hollywood pokúša o natočenie podobného filmu. Film „DJ Girl“ však zostal len pri traileri.


I‘m literally high on music. All the fucking time.

Calvin Harris dostal zásah drinkom počas vystúpenia Dostať drinkom po hlave nie je iba výsada slovenských „diskoték“. Stalo sa to aj Calvin Harrisovi, ktorý je jedným z najpopulárnejších DJov súčasnosti. Počas jeho vystúpenia v Project Club v Londýne dostal priamy zásah drinkom. Síce sa tomu určite nepotešil, ale na margo danej veci aspoň zažartoval, že nabudúce si vezme na hranie nepremokavé oblečenie.

Steve Aoki

NOVÝ KLUB V ŽILINE Klubová scéna na Slovensku má nové dieťa. Jeho meno je Enjoy a nachádza sa v Žiline. Jeho súčasťou budú klubové noci zamerané aj na house, progressive a drum&bass parties. Klub otvorí svoje brány už čoskoro a viac sa určite dozviete aj prostredníctvom Wave.

MAURO PICOTTO NA SLOVENSKU

Uži si chat s Paul van Dykom Ak si fanúšikom Paul van Dyka, určite by si si nemal nechať ujsť chat s touto svetovou hviezdou. Paul bude odpovedať na všetky otázky už 25. apríla na jeho Twitteri, kde nájdeš aj všetky podrobnosti o chate.

O tom, že sa na slovenských parties roztrhlo vrece s kvalitnými menami nie je pochýb. Jedným z tých, ktorý by vás mohol zaujať je aj Mauro Picotto, známy staršej generácii svojim eurodance soundom. Tento zvuk už však dávno opustil a na Slovensku predvedie, ako má znieť moderné techno.

DAFT PUNK LÁME REKORDY Tomu, že formácia Daft Punk narobila svojím novým albumom poriadny rozruch nasvedčujú všetky čísla. Singel „Get Lucky“, ktorý sa v obchodoch s tanečnou hudbou objavil tento týždeň sa dostal na prvé priečky mnohých rebríčkov. Singel dokonca zlomil rekord v predajnosti na iTunes v predajnosti všetkých singlov.

TRENTEMOLLER NA SLOVENSKU! Na Slovensko zavíta hviezda svetového formátu. Teamu festivalu Wilsonic sa podarilo na Slovensko pritiahnuť človeka, ktorý svojimi show rozbíja davy po celom svete. Trentemoller sa na Slovensku predstaví už začiatkom júna.

WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

WAVE WEEKLY

7


RELEASES HĽADAJ SVOJ ŽÁNER PODĽA FARBY!

HOUSE

DEEP HOUSE

TECHHOUSE

PROGRESSIVE

EATS EVERYTHING Early Bites EP

MACEO PLEX

Galactic Cinema (DJ-Kicks)

Maceo Plex alebo iným menom Maetrik vydáva nový release v jeho štandardnom kvalitnom sounde. Zvuk, na ktorý ste si už mohli u neho zvyknúť, ale aj napriek tomu vám príde vždy originálny, je charakteristický aj pre tento nový release, ktorý vyšiel na značke K7 Records. JUSTIN JAY Static

8

JEROME ROBINS Something Funky

BLAXX Keep Walking

DEEPDISCO Keep Revenge

TOM GLASS A Lot Of Things

SEBASTIAN WEIKUM Vice City

ALEX KENJI Strong

FIREBEATZ Yeahhhh

SWANKY TUNES, DVBBS, EITRO We Know

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


TRANCE

TECHNO, HARDTECHNO

DRUM&BASS

DUBSTEP

BREAKZ

HARDCORE

MINIMAL

TOOLROOM KNIGHTS Mixed By Umek

TIMO MAAS Lifer

DAVID HERRERO Locomotive EP

JORGE MONTIA My Beat

HARVEY MCKAY Kickback EP

ALEX MINE You Missed EP

RUDIMENTAL Waiting All Night

METRIK, SHOCKONE Lazerbeam

MARK INSTINCT Ctrl

BTK Megahertz

KATHARSYS Loudroom

NELVER Future History

SINGULARITY Into The Sun Remixes

MERSHAK Crisis

ALERT Lotus Operandi

MATTA Stalker

WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

WAVE WEEKLY

9


HOUSE

DEEP HOUSE

TECHHOUSE

PROGRESSIVE

THE BEST OF GLOBAL

PODCAST DRUMCODE

ADAM BEYER

q

Adam Beyer aj tento týždeň pripravil podcast Drumcode, ktorý je záznamom jedného z jeho vystúpení s Alanom Fitzpatrickom. Tieto dve mená hovoria o tom, že pôjde naozaj o kvalitné techno, a ak ste Adama nestihli na Hyperspace tento víkend, tak si dajte aspoň podcast.

PLAY

RA PODCAST 360

SOLOMUN

q

Portál Resident Advisor má svoj celosvetovo populárny podcast, v ktorom nájdete veľa známych mien. Tento týždeň dostal možnosť namixovať podcast známy DJ a producent z Nemecka, ktorý je známy svojimi deep house trackmi.

PLAY

STREAMLINER

LEON BOLIER

q

Nové vydanie tanečného podcastu Streamliner sa nesie v štýle progressive, avšak môžete v ňom počuť aj akustické kúsky. Hneď prvý vás zaujme novučičký Daft Punk, ale aj kúsky od Lazy Rich, Wolfgang Gartner a iných.

10

PLAY

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


TRANCE

TECHNO, HARDTECHNO

DRUM&BASS

DUBSTEP

BREAKZ

HARDCORE

MINIMAL

Každý týždeň to najlepšie z celého sveta

CLR PODCAST

SPEEDY J

q

Holandský DJ Speedy J namixoval aktuálne vydanie známeho podcastu CLR. Podcast netreba veľmi predstavovať, avšak pre tých, ktorí sa nevyznajú v danej problematike, by mohlo pomôcť uznávané meno Chris Liebing, ktorému tento podcast patrí.

PLAY

AOKIS HOUSE

STEVE AOKI

q

Steve Aoki je chlapík, ktorý je známy najmä neštandardnými vystúpeniami, na ktorých ho môžete vidieť „plávať“ na publiku v raftovom člne, poprípade skákať na trampolíne. Nový set však s najväčšou pravdepodobnosťou namixoval v pokoji svojho štúdia. Započúvajte sa s nami.

PLAY

LIVE @ COACHELLA

WOLFGANG GARTNER

q

Jeden z popredných amerických producentov Wolfgang Gartner odohral svoj set na megaevente Coachella, ktorý sa konalo minulý týždeň v Californii. Jeho set plný progressive zvuku je zavesený na SoundCloude a vypočuť si ho môžete už teraz.

PLAY

WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

WAVE WEEKLY

11


HĽADAJ SVOJ ŽÁNER PODĽA FARBY!

DEEP HOUSE

TECHHOUSE

PROGRESSIVE

SOUND

q

SLOVAK & CZECH

HOUSE

PLAY

GREINER & BOYLE Different Stories EP Dave Boyle je známa postava slovenskej ho- menom Greiner. Dvojica má za sebou prvé dva use scény. Jeho tracky sa nesú v príjemných tracky, ktoré však určite nie sú posledné. Viac si tanečných rytmoch, a inak tomu nie je ani pri vypočujete už po kliknutí na tlačidlo „Play“. novom kúsku, za ktorým stojí spolu s chlapíkom

12

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


TRANCE

TECHNO, HARDTECHNO

DRUM&BASS

HOUSE DOCTORS Natura

q

SoftSet records vydáva nový singel slovenskej producentskej dvojice House Doctors. Na release nájdete house nádielku obohatenú o soulful prvky a vokál ich novej štúdiovej speváčky. Singel si môžete už PLAY teraz stiahnuť na iTunes.

BOLLO

I Need You

q

Slovenský producent Bollo, ktorý sa môže pochváliť remixami skladieb pre Puding Pani Elvisovej, Igora Kmeťa a iných, prichádza so svojim štandardným soundom aj teraz. Track ešte nie je hotový, ale my vám PLAY už teraz prinášame ukážku.

PETER PAVLOVIC Plastic Cube

q

Novým techno releasom sa môže pochváliť slovenský producent Peter Pavlovic, ktorý vydal svoj najnovší singel vo vydavateľstve Essence Recordings Underground. Zvuk, ktorým je charakteristické toto EP na Slovensku tak často nepočujeme, prePLAY to nás o to viac potešil.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NEW STUFF REMIX MASHUP BOOTLEG

DUBSTEP

BREAKZ

HARDCORE

MIXES

MINIMAL

CLICK & PLA Y

ANDROGYN Nový mix čerstvého deepu a housu namixoval DJ Androgyn, ktorého aktuálne sety nájdete na SoundCloude každý mesiac.

WOOJTO Poriadnu dávku elektra a progressive housu namiešal Woojto, ktorý tento set venoval nadchádzajúcej party s názvom Love My Progress

TECHAS Opäť vydarený hodinový set plný tech house a house music si môžete práve teraz stiahnuť zo SoundCloud channelu tohto pánka.

MIKESELF S pravidelnou dávkou house music prichádza aj teraz mladý DJ s výborným hudobným vkusom. Vychutnajte si prvky swingu a jackinu s nami.

DAVID HANC David Hanc známy aj ako Enhancer prichádza s jeho definíciou trance music. To najlepšie, čo vybral do setu si môžete vypočuť práve teraz.

Pošli nám aj ty svoj track, bootleg, mashup alebo set na redakcia@wavemag.eu a možno ti ho uverejníme v najbližšom vydaní!


VÍKENDOVÝ TRIP V HOLANDSKU A STATE OF TRANCE 600 HOLANDSKO, DEN BOSCH 6.4.2013 Rádio show A State of Trance svetoznámeho Armin van Buurena má milióny poslucháčov po celom svete. Pravidelnou súčasťou tejto show sa stali oslavy každej 50-tej epizódy. Jeho tour tento rok s poradovým číslom 600 navštívila niekoľko kontinentov a vypredala každú halu, v ktorej sa konala. Armin s jeho tour navštívil dokonca aj legendárne Madison Square Garden v New Yorku. Ako sa pri tejto tour stáva už zvykom, poslednou destináciou je takzvané „grand finale“ v holandskom meste Den Bosch. Tento krát sa tam na štyroch stageoch vystriedalo viac než 30 najlepších trance DJs z celého sveta, ako napríklad Orjan Nilsen, Cosmic Gate, Beat Service, Heatbeat, John Askew, Simon Patterson, Bryan Kearney a samozrejme samotný Armin Van Buuren. Novinkou bol tento rok stage nazvaný Who‘s Afraid Of 138?!, ktorý zhromaždil iba DJov, ktorí sa venujú primárne rýchlejším trancovým beatom upliftingu a techtrancu, ako napríklad John Askew, Aly & Fila, Indecent Noise alebo Arctic Moon. Práve mená z tohoto stageu boli pre mňa primárnym lákadlom a dôvodom, prečo som navštívil Holandsko.

Párty pre mňa a viac než štyridsať Slovákov začínala už v piatok večer, keďže sme do Holandska cestovali Partybusom. Pomerne dlhá cesta však vďaka kvalitnému warm-upu ubehla celkom rýchlo a do Den Bosch sme dorazili okolo 3 hodiny poobede. Po krátkej prehliadke mesta a doplnení síl v jednom z fast foodov sme sa rozhodli ísť na oficiálnu Pre-Party s menami ako napríklad Ferry Tayle alebo Matt Bowdidge, ktorá sa konala v klube priamo v centre mesta. Po príchode do klubu ma čakal menší šok (v pozitívnom zmysle slova), keďže sa tam už o tak skorej hodine „drtil“ čistý a energický uplifting trance! S kamarátmi sme nechápavo na seba pozerali, že či sme správne a nie sme na nejakej afterparty, keďže sa tam naozaj rezalo o sto šesť, no o to viac sa nám to páčilo. Keď sa však pomaly blížila deviata hodina a s ňou aj začiatok hlavnej párty v Brabanthallen, rozhodli sme sa ísť do autobusu, aby sme sa mohli pripraviť na večer. Tam sme stretli partiu naozaj dobre naladených Poliakov, s ktorými sme sa navzájom posilnili rôznymi alkoholickými nápojmi a konečne sa odobrali smerom k hale. Okolie haly a priľahlé parkoviská boli už od skorej hodiny obsadené davmi partypeople, ktorí sa už zjavne nemohli dočkať. Odvšadiaľ bolo počuť Arminove hity ale aj novinky, cítil som sa skoro ako na nejakom festivale. Najviac ma udivila partia neďaleko nášho autobusu, ktorá tu bola podľa ich slov už dva dni. Mali tam rozložený stan, gril a reprosústavu, za ktorú by sa 14

WAVE WEEKLY

nemusel hanbiť snáď ani niektorý zo stageov na ASOT-e. Všade panovala rodinná atmosféra, a práve tá je jedna z vecí, ktoré sa mi na fanúšikoch trancu a elektronickej hudby celkovo, veľmi páči. Pri veľkých akciách ako je táto nikto nepozerá na to odkiaľ pochádzam alebo akým jazykom hovorím, ako vyzerám a koľko mám rokov. Sme tu kvôli jedinej veci a tou je trance, ktorý nás spája do jednej veľkej rodiny. Zaradili sme sa do veľkého davu smerujúceho ku vchodom, kde sa však naša partia na chvíľu musela rozdeliť, keďže ja a ďalší dvaja kamaráti sme mali VIP lístky, a tým pádom sme mali separátny vchod. Podľa slov ostatných sme sa tým vyhli naozaj nepríjemnej tlačenici pri hlavnom vstupe, kde ľudia čakali až 45 minút. Bola spôsobená naozaj dôkladnou kontrolou pracovníkmi SBS, ktorí hľadali hlavne rôzne drogy, keďže na akciu bolo zakázané vnášať akékoľvek omamné látky, vrátane marihuany. Takéto kontroly celkom chápem, no ľuďom WWW.WAVEMAG.EU


také dlhé čakanie mohlo naozaj pokaziť náladu, preto to považujem za jednu z mála chybičiek krásy organizácie tejto akcie, s ktorou som bol inak veľmi spokojný. Po vstupe do priestorov foyer som zostal naozaj ohromený veľkosťou týchto hál. Boli to naozaj rozľahlé priestory, a ak ste chceli navštíviť v noci viacero stageov, bolo to časovo veľmi náročné. Po prvotnej prechádzke a obzretí všetkých stageov ma šokovala ďalšia vec. Tou bol neskutočne skvelý zvuk na každom zo stageov. Známi, ktorí už v Holandsku na akcii boli, mi hovorili, že lepšiu kvalitu zvuku naozaj ešte nikde nepočuli, no niečo až tak skvelé som nečakal. Tuhé basy, ktoré prechádzali celým telom a krásne čisté výšky, aj stredy. Počúvanie hudby na tak skvelom sound systéme bola proste paráda. Bolo už približne 10 hodín, tak som sa rozhodol ísť zapustiť kotvy na pre mňa, ako som už spomínal, najzaujímavejší stage, ktorý sa volal Who‘s Afraid of 138?!. Po ceste som sa ešte zastavil v stánku, kde sa predávajú tokeny, aby som si ich zopár nakúpil a nemusel počas dobrého setu odbiehať, ak by som ich nemal. Týmto chcem aj poďakovať pani za okienkom, ktorá mi vďaka zlému vydávaniu predala tokeny v hodnote 11 eur za 1 euro. :) Práve za cenu 11 eur ste si mohli kúpiť minimálny počet tokenov, dostali ste ich 4. Tokeny sa samozrejme dali aj prepoliť, pretože niektoré nápoje stáli napríklad 1,5 tokena. Ceny boli podľa môjho názoru na to, že to bolo Holandsko prijateľné, 3dcl pivo stálo jeden token, čo je niečo cez 2,5 eura, čiže ani v tejto oblasti sa nemám na čo sťažovať. Iné to už bolo s minerálkou, ktorá stála rovné 2 tokeny, a asi práve kvôli tomu si veľa WWW.FACEBOOK.COM/WAVEWEEKLY

ľudí chodilo vodu načapovať na toalety. Dobrý obchodník sa však nezaprie, a preto okolo druhej v noci organizátori znížili tlak vody, čiže načapovanie fľaše trvalo aj niekoľko minút. No čo, ak treba zarábať, treba zarábať. :) Pred stage som prišiel práve vo chvíli, keď sa spúšťalo intro na mladého poľského DJa menom Tomas Popielarski alebo inak Arctic Moon. Počas jeho setu, ktorý bol plný skvelej Tomasovej produkcie, kedy sme sa pomaly rozohrievali a pripravovali sa na celú noc, som si obzeral celú halu, v ktorej sa stage nachádzal. Bola naozaj veľká, rovnako ako aj stage, ktorý sa skladal z niekoľkých LED stien, obsahoval veľa svetiel, laserov a aj rôzne pyro efekty. Show som síce v živote videl už lepšiu, no som zástancom názoru, že na party sa má chodiť hlavne kvôli hudbe, prípadná svetelná show je len plus. Hala sa pomaly napĺňala a Arctic zatiaľ poriadne prikladal do kotla. Z iných trance parties som bol zvyknutý, že takýto druh trancu môžeme počuť až ku koncu, preto som bol veľmi rád, že Armin prišiel tento rok s takýmto stageom. Určite tým nepotešil len mňa, ale aj tisícky ostatných zástancov rýchlejších beatov. Viac sa dočítate už v ďalšom vydaní Wave Weekly... Autor: Unbeat Foto: Photomedia.sk

WAVE WEEKLY

15


„Jediné na čom záleží je kvalitná hudba.“

Kto je v jednej vete Gramophonedzie? Jeden veľmi lenivý darmožráč, ktorý žije hudbou a miluje dobré jedlo. Odkiaľ pochádzaš? Zo stratenej zeme. Srbsko vyzerá byť krajinou, ktorá začína produkovať zaujímavé mená na scéne. Ako dlho sa venuješ DJingu? Myslím, že skôr nie. Je tu práveže veľa DJov, ktorí sa správajú neprofesionálne. Venujem sa tomu od 19. rokov. Aký je podľa teba najväčší benefit DJingu? Žiť svoj vlastný sen, ktorý som sníval. Cestovať a robiť ľudí šťastnými prostredníctvom mojej hudby. Čo iné detské sny? Chcel si byť niekedy hasič, alebo pilot helikoptéry? Nikdy som sa nechcel stať hasičom, na druhej strane, pilotom helikoptéry sa môžem stále stať. :) Po tvojej hitovke v roku 2010 si mal dve svetové turné a každý víkend cestovanie. Čo ťa priviedlo na myšlienku urobiť ďalšie turné? Nebude to obyčajné turné. Všetko čo som predtým robil bolo síce skvelé, veľké festivaly a davy ľudí, avšak mal som chuť vrátiť sa späť do klubov a cítiť tú atmosféru, ktorá mi je bližšia. Toto turné bude teda o malých kluboch, intímnych nociach a dlhých setoch. Ktoré miesta by si chcel navštíviť? Všetky, na ktorých ma budú chcieť ľudia vidieť. Toto turné bude pre ľudí, ktorí sa chcú baviť a vyznajú sa v hudbe… 16

WAVE WEEKLY

Čo môžeme očakávať po hudobnej stránke? Čím sa chystáš roztancovať ľudí? Veľa subbasov a našlapaných rytmov. Chicago a jackin house… Ale ten pravý. Premýšľal si už o tom, akých hostí si pozveš? Priateľov DJov? Všetci sú vítaní. :) Poďme ale naspäť k tvojej hudbe. Počuli sme, že práve dokončuješ svoje masteringové štúdio. Máš pravdu. Som veľmi šťastný, že sa mi to podarilo, pretože to bol môj ďalší sen. Som tým proste nadšený. Všimli sme si, že sa pomaly pohybuješ smerom k undergroundovému zvuku. Pracuješ teraz na niečom pre nás zaujímavom? Áno. Stále pracujem na niečom novom. Samozrejme treba sledovať moje sociálne siete. Už čoskoro tam nájdete niečo nové. :) Vyzerá to, že máš toho naozaj veľa. Spíš vôbec niekedy? Hehe. Vyzerá to tak. Spať budem až po smrti. :) Ďakujeme ti za rozhovor a tešíme sa na novinky o tvojom turné. Dúfame, že tvoje heslo bude aj naďalej „jediné na čom záleží je kvalitná hudba“. autor: Drahosh

q

Prinášame vám krátky rozhovor s veľmi príjemným chlapíkom, housovým DJom a producentom v jednej osobe. Marko aka Gramophonedzie, a jeho pár odpovedí pre nás.

WWW.WAVEMAG.EU

PLAY


SIGNAII_FM

4ELEMENTS_FM

Každá nedeľa 22:00 - 00:00 Rádio_FM

Každý piatok 22:00 - 00:00 Rádio_FM

Lixx si pre všetkých fanúšikov drum&bass scény pripravil aj teraz výborný program. Hosťa síce tento týždeň vynechá, ale o to viac sa bude hrať. Nové tracky povychádzali vo vydavateľstvách Goodlooking Records, Citrus, Fokuz a iných. Aj to bude súčasťou vydania Signall_FM.

Michal Breeth naservíruje aj tento piatok veľa kvalitnej klubovej hudby. Hosťom relácie bude český techhouse DJ Subgate, o ktorom ste sa mohli dočítať aj v jednom z rozhovorov v našom magazíne. V tomto prípade neostane iba pri slovách, a Subgate odohrá a mixovaný set, ktorý si vypočujete už tento piatok.

SINGLOVE OBRÁTKY LIVE

HVIEZDY DISKOTÉK

Každý piatok 20:00 - 22:00 Beta Rádio

Každý štvrtok 19:00 - 22:00 Rádio Frontinus

Po týždni je tu opäť 120 minúť pre fanúšikov tanečnej hudby. Vypočujete si novinky v podaní Fedde Le Granda, Danzal Parka, Daft Punk a Drahosha. Vyhodnotíme si hitparádu TOP10 tohto týždňa a v druhej časti budeme pokračovať s Flashback Dance Mixom.

Niekedy sa stane, že dohodnutý hosť do relácie z rôznych príčin nepríde a dohodne si náhradný termín. To je príležitosť viac hrať a menej rozprávať. Vypočujete si mnoho klubových peciek a nebude chýbať ani obvyklá Sedmička.

18

WAVE WEEKLY

WWW.WAVEMAG.EU


S P E C I

A L S

MIX OF THE WEEK

q

KNIFE PARTY

Festivalová sezóna v USA je v plnom prúde, čo ste si mohli všimnúť už v minulých vydaniach Wave Weekly, kde sme vám priniesli už viacero live setov z rôznych festivalov. Uplynulý víkend sa v Kalifornii konal obrovský event s názvom Coachella, ktorý pre fanúšikov EDM pravdepodobne nie je taký známy, keďže headlinermi sú väčšinou skupiny zo žánrov rock a pop. Na viacerých stageoch – Coachella Stage, Outdoor Theatre a stany: Gobi, Mojave a Sahara, si mohli užiť hudbu všetkých žánrov. Keďže vonku zúri pravé jarné počasie, a treba trošku zjemniť a odľahčiť, vybrali sme trošku komerčnejšie la-

20

WAVE WEEKLY

PLAY

dený set od austrálskej, electro houseovej a dubstepovej dvojice, ktorej zakladateľmi sú dvaja členovia austrálsko-britského zoskupenia Pendulum, Rob Swire a Gareth McGrillen. V trackliste setu nájdete viacero trackov od samotnej dvojky Knife Party, Showteka, Hardwella či Marcela Woodsa. Tak zvoľnite tempo a zabávajte sa pri počúvaní! autor: Shiwave

WWW.WAVEMAG.EU


EŠTE VIAC KOMPLETE 969€

479€

33 NÁSTROJOV A EFEKTOV VIAC AKO 1200 ZVUKOV A 120GB VZORIEK

65 NÁSTROJOV A EFEKTOV VIAC AKO 16 000 ZVUKOV A 370GB VZORIEK

www.studio.sk Autorizovaný distribútor pre SR SUNTEQ s. r. o. | Vajnorská 105 | Bratislava | T: 02-43 634 664 až 666 info@sunteq.sk | www.studio.sk

| DIGITAL AUDIO AND VIDEO TECHNOLOGIES


S P E C I

A L S

ARTIST OF THE WEEK

q

BONOBO

Simon Green, narodený 30. marca 1976, známy pod pseudonymom Bonobo, je pôvodom anglický muzikant, producent a DJ. Kedysi hrával a tvoril pod menom Barakas, prípadne spoločne s Robertom Luisom z Tru Thoughts ako Nairobi&Barakas. Svoj prvý release ‚Terrapin‘ vydal v októbri roku 1999 na kompilácii ‚When Shapes Join Together‘ labelu Tru Thoughts. V roku 2001 nasledoval prvý album ‚Animal Magic‘, ktorý si sám kompletne produkoval a zaradil sa tak medzi nových downtempo pionierov. V tom istom roku sa upísal labelu Ninja Tune a hneď o 2 roky mu pod touto značkou vyšiel album ‚Dial ‚M‘ for Monkey‘. Neskôr za zapísal do zoznamu umelcov,

22

WAVE WEEKLY

PLAY

ktorí prispeli svojim mixovaným setom do legendárnej série Solid Steel. Jeho 3. album z roku 2006 ‚Days to Come‘, bol zvolený albumom roka poslucháčmi relácie Gillesa Petersona na Radiu BBC. Nasledoval štvrtý album ‚Black Sands‘ v roku 2010, ktorý priniesol nadšené chvály. Simona to posunulo ďalej a do svojej hudby tak zahrnul rôzne hudobné vplyvy zo sveta ako afrobeat, či zvuky stredného východu. Momentálne je na hudobnom svete jeho novinka ‚The North Borders‘, z ktorého prvý singel ‚Cirrus‘ dal Simon voľne k stiahnutiu. autor: past rascal

WWW.WAVEMAG.EU


KRÍDLA PRE KAŽDÚ VAŠU CHUŤ.

BRUSNICA. LIMETKA. ČUČORIEDKA. A ÚČINOK RED BULLU.


S P E C I

A L S

RELEASE OF THE WEEK DUFT PUNK - GET LUCKY

q

t

To, že francúzska skupina Daft Punk vydáva po ôsmych rokoch svoj ďalší album, vie snáď už každý. Marketing tejto formácie funguje na 105%, a ak si otvoríte akýkoľvek magazín zaoberajúci sa tanečnou hudbou, je veľmi pravdepodobné, že narazíte práve na správy o pripravovanom albume. Ako prvý singel

24

WAVE WEEKLY

PLAY

pustili Daft Punk do éteru vec, ktorá sa bez najmenších pochýb stane hitom leta. Track sa volá Get Lucky a znie síce trochu vtieravo, avšak nie otravne. Track si môžete už teraz stiahnuť v každom dobrom obchode s hudbou.

WWW.WAVEMAG.EU


PARTYLIST TVOJ KLUBOVÝ PROGRAM NA NAJBLIŽŠIE TÝŽDNE S WAVE DARKTIDE NIGHT SUBCLUB Bratislava Streda 24.4.2013 Vstupné: 3€ Drum&bass, Dubstep Phentix, iM3, Ls3ke, Illmundie VYTRI PLATŇU SPRING TIME SUBCLUB Bratislava Štvrtok 25.4.2013 Vstupné: 2€ Trap, Electro Nada & Jul, Emonoizboyz, Beatbenders

REPLAY NIGHT SIRIUS Brezno Piatok 26.4.2013 Vstupné: 2,50€ / 3€ / 4€ House, Tech House, Progressive House, Deep House Peetboy, Fresh Clubber, MARREK C FEDDE LE GRAND SASAZU Praha Piatok 26.4.2013 Progressive House, Tech House, Electro House, House, Techno Fedde Le Grand, Brian, Jewelz & Scott Sparks, Michal Poliak, David Novacek OLIVER KLEIN ŽIZKOVSKÁ VÉŽ Praha Piatok 26.4.2013 Vstupné: 500CZK Techno Oliver Klein, Orbith, Enrico, Subgate, Wilda, Marty Fish, Tokatko, Taada, Schwing, Ravic

SUMMIT.23 ART Trnava Piatok 26.4.2013 Vstupné: 2€ / 3€ Drum&bass, Dubstep, Liquid Shaman & Boris Varinsky, Stanlee, Tapir, Bobo & HydroEs MAGNETIC FESTIVAL WARM-UP WHITE NIGHT CLUB Jaklovce Piatok 26.4.2013 Vstupné: 6€ House, Tech House, Progressive House, Electro John Culter, Bon Finix, EKG

26

WAVE WEEKLY

DRUM 4 BASS VOL. 51 RADOSŤ Bratislava Piatok 26.4.2013 Vstupné: 4€ Drum&bass Murte, Zlomis Bakulu & Slight, Felco & Stanlee

QUATTRO FLÉDA Brno Sobota 27.4.2013 Techno, Minimal, Tech House Marco van Buug, Recless Reach, Eccorox, Jocksten, Boar Shaman, Peter Pea, Liner, Fly & Robotech, Navr a.k.a Rvan, Kema BUBOVA NARODENINOVÁ OŽRAVA PUB12 Liptovský Hrádok Sobota 27.4.2013 Vstupné: FREE Drum&bass, Techno, Minimal Un.Inc, Inhuman Terror, Bud Heeck, Spectral TRIBEAT CHECKPOINT Nitra Sobota 27.4.2013 Vstupné: 3€ Drum&bass, House, Electro House Kato, Kukurica, Ero Drummer, Paplon, Faktor, Dark Beast, Andre Tribale, Johny Le, Beaty, Kray, Phu ONE MORE TIME TASSO OF FUN Čadca Sobota 27.4.2013 Vstupné: 3€ Progressive House, Trance, House Michael C, Jacob Cross, Michal Bauer, Seraph vs. Sean Bells SPECIAL PLACE WARM-UP SUBCLUB Bratislava Utorok 30.4.2013 Vstupné: 4€ Drum&bass L Plus, Zlomis Bakulu, Slight, A.M.C.

KLIKA.17 RADOSŤ Bratislava Piatok 3.5.2013 Drum&bass, Dubstep Ero Drummer, Bion, Geši, Špáni, Bunkrra, Neutral MAGNETIC FESTIVAL PVA EXPO Praha Utorok 7.5.2013 Vstupné: 44€ House, Tech House, Progressive House Steve Aoki, Sander van Dorn, Chuckie, Nervo, Showtek, Tommy Trash, John Culter

BUBLIFU*K NU SPIRIT Bratislava Utorok 7.5.2013 Drum&bass, Dubstep, Trap, House, Tech House, Techno B-Complex, Toky, Tibor Holoda, Slight, Sir Bakulu, Pure, Code W&W MINISTRY OF FUN Banská Bystrica Piatok 10.5.2013 Vstupné: 19€ Trance, Progressive House, Tech House, Electro House W&W, Ummet Ozcan, Jaz Von D, Stame, Dave

WWW.WAVEMAG.EU


WAVE

DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE WHITE NIGHT CLUB Jaklovce Piatok 24.5.2013 House, Progressive House Dimitri Vegas & Like Mike, Mike Saxi, EKG

DYNAMIC SOUND: MAURO PICOTTO BABYLON Bratislava Sobota 18.5.2013 Vstupné: 17€ / 22€ Techno, Minimal, Tech House, House, Deep House Mauro Picotto, Corvin Dalek, Toky vs. Boss, Tomin Tomovic, Arti, Jeffry Bayker, Eyal Cohen & Israel Shmuel, Sensoreal, DODOman & Wychitavacs, Peter Smak

BE FRESH EMPIRE Bratislava Piatok 24.5.2013 House, Progressive House Marty Fish, Tokátko, Wilda, Taada

DRUMATIQUE SESSION NUSPIRIT Bratislava Sobota 25.5.2013 Drum&Bass Kasra, Foreign Concept, Gabanna, Svetlux

DJ EKG V ŠALI METROKLUB Šaľa Sobota 18.5.2013 Vstupné: 3€ / 5€ House, Progressive House, Tech House EKG, Laydee Sue, Drahosh, Gala, Zig

WWW.FACEBOOK.COM/WAVEMAG.EU

ARMIN VAN BUUREN ZLATÉ PIESKY Bratislava Sobota 29.6.2013 Vstupné: 20€ Trance, Progressive House Armin van Buuren, Ashley Wallbridge, Blake FEDDE LE GRAND MINISTRY OF FUN Banská Bystrica Piatok 5.7.2013 Progressive House, Tech House, Electro House, Fedde Le Grand


Predajné miesta magazínu Wave BÁNOVCE NAD BEBRAVOU M+M TABAK: HM Tesco Námestie Ľ. Štúra BANSKÁ BYSTRICA GG TABAK: Kaufland Nám. Ľ. Štúra TOPPRES: OC Europa

LEVICE GECO TABAK: Tesco

PÚCHOV M+M TABAK: Tesco

LIPTOVSKÝ HRÁDOK GG TABAK: Lidl

REVÚCA MEDIA PRESS: Tesco

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ GECO TABAK: Tesco, GG TABAK: OD Prior

RIMAVSKÁ SOBOTA MEDIA PRESS: Tesco

BARDEJOV GG TABAK: OC Galéria

LUČENEC GG TABAK: Halíčska

BRATISLAVA GG TABAK: Polus City Center, MEDIAPRESS: Aupark, MEDIAPRESS: OC Eurovea, GECO: OC Cubicon, GECO: Avion Shopping Park, M+M TABAK: Tesco – Kamenné námestie

MALACKY GG TABAK: Lidl, GG TABAK: Kaufland, Mediapress: Tesco

BREZNO Geco Tabak: Kaufland ČADCA GG TABAK: Hyper Tesco DETVA GECO: Tesco DOLNÝ KUBÍN GECO: Tesco DUBNICA NAD VÁHOM M+M TABAK: Tesco DUNAJSKÁ STREDA GG TABAK Hypernova, GG TABAK: Kaufland GALANTA GG TABAK: Tesco HLOHOVEC T-PRESS: Kaufland HUMENNÉ M+M TABAK: Tesco KEŽMAROK GG TABAK: Tesco KOMÁRNO GG TABAK: Kaufland, GG TABAK: Tesco KOŠICE GECO TABAK: OC Cassovia, GECO TABAK: OC Optima, GECO TABAK: Kaufland

MARTIN M+M TABAK: Tesco MICHALOVCE M+M TABAK: Tesco MYJAVA UNIVERSALPRESS: Tesco NITRA ROYAL PRESS: OC Centro, ROYAL PRESS: OC Mlyny

ROŽŇAVA GECO TABAK: Tesco RUŽOMBEROK Nástupište SAD, OD JEDNOTA ŠAĽA GECO TABAK: Kaufland SENICA GG TABAK: Tesco SEREĎ GECO TABAK: Kaufland SKALICA GECO TABAK: Tesco SNINA Stánok Strojárska ulica

TRNAVA T-PRESS: OC Max, TPRESS: OC Arkádia VRANOV NAD TOPĽOU GECO TABAK: Tesco ŽIAR NAD HRONOM Nám. Matice Slovenskej ŽILINA GG TABAK: OC Max, GG TABAK: Hyper Tesco, GG TABAK: OC Mirage, TOPAS TABAK: OC Aupark ZVOLEN, GG TABAK: Kaufland, GG TABAK: Tesco, GG TABAK: Lidl, TOPPRES: EUROPA PANTA RHEI Všetky predajné miesta na Slovensku TECHHOUSE Bratislava, Ovsište DJ CENTER Košice

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM GECO TABAK: Tesco

SPIŠSKÁ NOVÁ VES GG TABAK: Tesco, GG TABAK: OC Madaras

NOVÉ ZÁMKY Hlavné námestie

STARÁ LUBOVŇA GECO TABAK: Kaufland

SPY KLUB Partizánske

PARTIZÁNSKE L+M TABAK: Nitrianska cesta

STROPKOV Durkaj Vincent: Námestie SNP, Hlavná 60

GROTESKA ART CAFFE Poprad

PEZINOK GG TABAK: Tesco

ŠTÚROVO GG TABAK: NC Aquario Park

PIEŠŤANY T-PRESS: Aupark, T-PRESS: Tesco

TERCHOVÁ GG TABAK: Lidl

POPRAD NS Podchod, TABAK: Max

TOPOĽČANY M+M TABAK: Tesco

POVAŽSKÁ BYSTRICA GG TABAK: Hyper Tesco

TREBIŠOV MEDIAPRINT: Billa

PREŠOV M+M TABAK: HM Tesco, GECO TABAK: Tesco

TRENČÍN GECO TABAK: OC Laugaricio, BRESMAN s.r.o.: OC Max, BRESMAN s.r.o.: OC Masarycky

PRIEVIDZA GECO TABAK: Tesco, GG TABAK: Kaufland

KLUB SHAKA Púchov

STANICA Žilina - Záriečie MUSICMANIA Žiar nad Hronom KLUB BOSORKA Banská Bystrica CENTRUM MUSIC CLUB Banská Bystrica

Všetky predajné miesta PNS v zozname boli vybrané magazínom Wave. Nie vždy sa však magazín nachádza v dostatočnom množstve vo zvolených stánkoch, pretože je distribučnou spoločnosťou rozdistribuovaný aj do veľa iných miest, o ktorých však my nemáme prehľad. Za distribúciu časopisov je výhradne zodpovedná distribučná spoločnosť.

2013_Wave Weekly (17 týždeň) 15/2013)  

Jediný magazín o tanečnej a klubovej hudbe na Slovensku a v Českej republike. Pre viac info checkuj www.facebook.com/waveweekly alebo www.wa...

2013_Wave Weekly (17 týždeň) 15/2013)  

Jediný magazín o tanečnej a klubovej hudbe na Slovensku a v Českej republike. Pre viac info checkuj www.facebook.com/waveweekly alebo www.wa...

Advertisement