Page 1


ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ วีรยุทธ อุ้ยเจริญ อ.วรชาติ จิตกำพล จีระยุ จารุติวรกานต์ อัครณี ดวงแก้ว รต.อ.อรัญ สุวรรณชนะ เอกชัย คงเลข ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ปรเมศร์ สินไหม บรรณาธิการอำนวยการ เกศิณี ดวงแก้ว ปณิธาน ธนินธนากรกุล บรรณาธิการบริหาร ณัชฐิภัทร ดวงแก้ว ประสานงานบรรณาธิการ ตรีปกรณ์ บำรุงพงษ์ ธนดล ถาวรรัตน์ กราฟฟิค/ศิลปกรรม ปวินท์ แย้มบุตร ช่างภาพ Love Pixs ธิฆัมพร ช่วยชนะ Oat fotohouse การตลาด ชัยณรงค์ เลิศทองคำ

ติดต่อโฆษณา โทร. 080-8891609

E-mail : magazine.to.u@gmail.com 45/82 ม.2 ซ.ศรีวิชัย 59 ถ.เปรมฤดี ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 84000

06 : Coffee or Tea จะเลือกอะไรดีนะ 08 : หนีความวุ่นวาย พักกายที่ White Choc Cafe & Macaron 10 : จัดระบบให้ธุรกิจง่ายๆ 12 : WANT news 13 : Healthy & Beauty เมื่อสุขกาย ก็สบายใจ 14 : Hit อยากชวนไปเคาท์ดาวน์ด้วยกัน 15 : Relax : รูปของพ่อ...ไม่ว่าบ้านไหน ก็ต้องมี 16-17 : เก็บตกบรรยากาศ งานชักพระ...ในอีกมุม 18 : ย้อนกลับไป...ส่องกล้องถ่ายรูป 19 : Us trendy ชวนครูแดนซ์มาพูดคุย 20-21 : หัวหิน...ถิ่นเที่ยวย้อนยุค 23 : ปักษ์ใต้บ้านเรา...คนมีคม 24 : เดคูพาจ ศิลปะง่ายๆ จากใจคิด 25 : ข้อดีของการจัดบ้านตามฮวงจุ้ย 26-27 : กววน...TEEN 28 : เจอทุกข์บ้าง...จะเป็นไร พบสัญลักษณ์นี้... 29 : Shopping Guide พบกับส่วนลดในเล่ม 30-35 : Fashion cover

จากเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามา WANT ขอขอบพระคุณสำหรับเสียงตอบรับทุกๆแง่ ที่มีส่งมาถึง ทั้งกำลังใจและ ข้อติเตือน ทั้งนีท้ ง้ั นัน้ จากเรือ่ งราวต่างๆ พวกเรา ทีมงาน WANT ขอน้อมรับด้วยความเต็มใจ เพือ่ จะได้ปรับปรุง แก้ไข ให้ ตรงใจชาวสุราษฎร์ฯ ต่อไปนั่นเอง สำหรับเดือนของพ่อเดือนนี้ พวกเราทีมงาน WANT ได้ลงพื้นที่จัดบรรยากาศ “รูปที่มีทุกบ้าน” มาเรียบเรียงเรื่องราวเพื่อนำเสนอมุมเล็กๆ ที่อาจหลงลืมกันไปและในส่วนของงานประเพณี อาจมา ล้าหลังไปหน่อย ฉบับนี้ จึงขอนำมาเสนอในรูปแบบย้อนบรรยากาศในวันนั้น...ที่...ชักพระ มาถ่ายทอดกันอีกสักรอบกับ งานประเพณียิ่งใหญ่ของสุราษฎร์ฯ พร้อมทัง้ คอลัมน์ใหม่ๆ ต้อนรับวันเวลาใหม่ๆ ไปด้วยกันค่ะและสำหรับสิ่งที่ขาดไม่ ได้เลยนั้น คือ ผู้สนับสนุนใจดีทุกท่าน ที่ให้โอกาส WANT Magazine มีพื้นที่เล็กๆ ได้โลดแล่นอยู่มาจนถึงไตรมาสใหม่ สุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย อวยพร อวยชัย ให้ท่านได้มีความเจริญรุ่งเรื่องในกิจการและหน้าที่การงาน คิดสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการ บรรณาธิการ ณัชฐิภัทร ดวงแก้ว

ทักทายพูดคุยกันได้ที่ www.facebook.com/WantMagazine


เมนู Tea Coffee (ชา กาแฟ) ส่วนผสม 1. กาแฟอาราบีก้า lee hu 10 กรัม 2. ชาซีลอน(ศรีลังกา) 20 กรัม 3. นมข้น 30 ml.

วิธีทำ 1. ชงกาแฟให้ได้ปริมาณ 1 ช๊อต 2. แช่ชาทิ้งไว้ 2 นาที 3. ผสมกาแฟ 1 ช๊อต กับชาซีลอน 50 ml นมข้น และ นมสด คนให้เข้ากัน 4. เสิร์ฟพร้อมน้ำแข็ง เมนูนี้คล้ายคนสองบุคลิก ครั้งแรกจะได้ความหอม แบบชาอ่อน ๆ เมื่อกลืนจะได้รสชาติของกาแฟ ขม ๆ เป็นความแตกต่างที่ลงตัวได้ดีทีเดียว

“การชงกาแฟเป็นเรื่องง่าย ๆ มากกว่าที่คุณคิด คุณเองสามารถทำกาแฟหอม ๆ อร่อย ๆ เองได้แม้ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เพียงแค่ต้องเข้าใจพืน้ ฐานของสิง่ ๆ นัน้ บางอย่าง การคิดง่าย ๆ ที่สุด ก็ดีที่สุด” เมล็ดกาแฟจากเกษตรกรบนดอยช้าง Lee Hu Doichang Coffee ลงตัวที่ความ “เรียบง่าย แต่ได้คณ ุ ภาพ” ของกาแฟไม่ตา่ งจากไปดืม่ ในร้านทีม่ ชี อ่ื เสียง... เช่นเดียวกันกับเมล็ด กาแฟของเราที่สร้างสรรค์ด้วยความเรียบง่ายแต่ให้คุณภาพดี เราภูมิใจที่ ได้ส่งกาแฟดี ๆ ให้ คนไทย ได้ดื่ม...

กาแฟไทย (ฑิต รดา) สอนกาแฟฟรี !!!! ให้ผู้ที่มีใจรักและสนใจจริง ๆ want 6


want 7


บางครัง้ ...การเดินทางนัน้ ก็ทำให้ ได้พบเจอกับร้านใหม่ ๆ บรรยากาศดี ๆ น่านัง่ ฉบับนี้ WANT เดินทางผ่านมาพบร้านน่ารัก น่านัง่ สีขาว ตัง้ อยู่ในปัม้ ระหว่างทาง ที่เราจะเดินทางไปหัวหิน ร้านที่ว่านี้คือ White Choc Cafe & Macaron ด้วยบรรยากาศร้านที่เชิญชวนให้คนเดินทางไกล ได้แวะพักกันนั้น ก็ทำให้ลืม การเดินทางที่แสนเหน็ดเหนื่อยไปได้เช่นกัน จุดเด่นของร้าน White Choc Caffee นั้นคือ ขนมที่พร้อมเสิร์ฟ หน้าตา กลม ๆ ทีร่ ออยูเ่ ต็มตู้ นัน้ คือ มาการอง ขนมหน้าตาแบน ๆ สัญชาติฝรัง่ เศสทีค่ ณ ุ มด (เจ้าของร้าน) หลงใหลและหลงรักด้วยความหอม อร่อยและนุม่ ลิน้ เมือ่ สัมผัส จึงเป็น ทีม่ าว่าทำไมจึงเลือกมาการอง เป็น พระเอกของร้าน ^^ นอกจากขนมมาการอง ที่นี่ยังมีกาแฟ นมสด สมูธตี้ เฟรปเป้ และขนมเค้ก ให้เลือกกันอีกหลายเมนู สำหรับใครที่ผ่านไปเส้น 417 สตาร์ทจากเซ็นทรัลไปทาง กองบิน 7 ระหว่างทางร้านสีขาวตั้งอยู่ ในปั้มน้ำมันคาลเทคนั่นเองค่ะ


ระบบการจัดการธุรกิจบริการและร้านอาหาร เชือ่ ได้เลยว่า คุณคงเป็นคนหนึ่งที่ต้องรอคิวนาน ๆ เมื่อไปใช้บริการในร้านอาหารชื่อดัง ที่มีผู้เข้าไปรับประทานอาหารจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือจะเป็นการสัง่ อาหาร แล้วต้องรอนานกว่าจะได้อาหารที่สั่ง ยิ่งถ้าคุณสั่งเพิ่มภายหลังกว่า จะได้อาหารจานนัน้ คุณ อาจจะอิม่ ไปแล้วก็ได้ แถมพอจะเช็คบิลกลับพบว่ามีรายการอาหาร ที่คุณไม่ได้สั่งโผล่มาในบิล ของคุณอีกต่างหาก ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือปัญหาที่ผู้ บริโ ภคต้องประสบกันเป็นประจำ ซึ่งหลายต่อหลายครั้ง ทำให้ไม่ติดกลับไปใช้บริการของร้านค้าที่มีลักษณะดังกล่าวอีกเลย ดังนั้นคุณเป็นผูห้ นึง่ ทีก่ ำลังคิดหรือกำลังดำเนินธุรกิจในการให้บริการต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น สถานบันเทิงอย่าง คาราโอเกะ ผับ บาร์ สนามกอล์ฟ โรงแรม รวมถึงร้านอาหารคุณก็ควรจะหาทาง แก้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นด้วย เพราะนัน่ จะเป็นสาเหตุสำคัญทีท่ ำให้ธรุ กิจของคุณสูญเสียรายได้ไปอย่างไม่ควรเสีย โดย เฉพาะในภาวะที่การแข่งขันทางธุรกิจสูงในยุคนี้ ผู้บริโภคหรือลูกค้าของคุณก็มที างเลือกใน การใช้บริการอยูม่ ากมาย ดังนัน้ ถ้าบริการของคุณยังไม่อาจสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูก ค้า โอกาสที่จะเสียลูกค้าให้กับธุรกิจคู่แข่งก็มีอยู่สูง

สร้างความโดดเด่น ด้วยความแตกต่างด้านบริการที่เหนือกว่า เพื่อนำธุรกิจคุณก้าวสู่ความสำเร็จ ในทุกการแข่งขัน


การอบรมน้ำดื่มสะอาดในโครงการของ สโมสรโรตารี

เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา สโมสรโรตารีสรุ าษฎร์ธานีและสโมสรโรตารีศรีตาปี ได้เข้าร่วม รับฟังการอบรมเรื่องคุณภาพน้ำดื่มสะอาด โดยมีผู้อำนวยการ นักเรียนและตัวแทนชุมชนทั้ง 14 โรงเรียน ใน 10 อำเภอที่ ได้รับเครื่องกรองน้ำ ซึ่งจัดอบรมที่ วัดเขาศรีวิชัย อ.พุนพิน อีกทั้งมีวิทยากรจากกรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมานี้ สโมสรได้ส่งมอบเครื่องกรองน้ำให้กับ โรงเรียนทั้ง 14 ที่เข้า ร่วมโครงการ เป็นทีเ่ รียบร้อย ทัง้ นี้ ได้มงี บประมาณตามมาอีกส่วนหนึง่ จาก ภาค 3330 โรตารีสากล เพือ่ ดำเนินการแก้ไขเรื่องปัญหาน้ำใน จ.สุราษฎร์ธานี อย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญ โรงเรียนในเขตสุราษฎร์ธานี ที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำ ติดต่อขอรับใบสมัครจากสโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี สโมสรโรตารีศรีตาปี และ สโมสรโรตารีเพชรตาปี ได้ที่ คุณโหน่ง 089-733-8138 E-mail: aunchisa2012@hotmail.com

สถาบันในเครือสุราษฎร์เทคโนโลยีทอดกฐิน ณ วัดหน้าเมือง

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ทางสถาบันในเครือสุราษฎร์เทคโนโลยี นำโดยอาจารย์ วรท ศรีไพโรจน์ อาจารย์กมล ศรี ไพโรจน์ และอาจารย์จิราพร ศรีวรรณ ได้เป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน เพื่อซื้อที่ดินจำนวน 3 ไร่ 2 งาน พร้อมทั้งประชาชนทั่วไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษา ณ วัดหน้าเมือง ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึง่ มีผรู้ ว่ มทำบุญกว่า 3 ล้านบาท

want 12


want 13


หลังจากทำงานกันมาทัง้ ปีกค็ งเหนือ่ ยกันไม่นอ้ ยเลย เวลา ก็ชา่ งเดินไวเสียจริง ๆ ไม่ทนั ไรก็จะสิน้ ปีอกี แล้ว แต่ไม่เป็นไร ในเมือ่ เราเหนือ่ ยกันมาทัง้ ปีแล้วก็จะได้พกั ผ่อนยาว ๆ กันอีก สักทีและอีกไม่กี่วันนี้ก็จะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่อกี ด้วย WANT ก็จะขอแนะนำสถานที่สำหรับพักผ่อนและ Countdown มีที่ไหนบ้าง WANT จะพาไป มหัศจรรย์เมือง ขนอม ”ปูเสือ่ กินข้าว เค้านท์ดาวน์รมิ หาด” โดยมีความสมบูรณ์ ทัง้ ทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นภูเขาและทะเลนับได้วา่ เป็น สถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนและสร้างความผูกพันของ สมาธิกภายในครอบครัวอีกทั้งยังมีการแสดงบนเวที การ ปล่อยโคมลอย และจุดพลุฉลองปีใหม่ไปกันต่อทีว่ งเวียนสุรนิ ทร์ ได้ยนิ ชือ่ แล้วอย่าคิดว่าWANT จะพาไปไกลถึงสุรนิ ทร์เชียวนะ ก็วงเวียนสุรนิ ทร์ ทีน่ อ้ี ยูท่ จ่ี งั หวัดภูเก็ตนัน่ เอง

want 14

หาดใหญ่ก็ได้จัดงานเค้าท์ดาวน์โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 -31 ธันวาคม บริเวณ ถนนนิพัทธ์อทุ ศิ 3 ถนนเสน่หานุสรณ์ และถนนธรรมนูญวิถี ซึง่ เป็นย่านเศรษฐกิจของชาวหาดใหญ่ อีกทั้งยังมีนกั ท่องเทีย่ วชาวมาเลเซียมาร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ ด้วยเช่นกัน นอกจากนีย้ งั มีทอ่ี า่ วนาง จังหวัดกระบี่ ซึง่ อยูห่ า่ ง จากอยู่ห่างจากหาดนพรัตน์ธาราเพียงแค่ 6 กิโลเมตร เป็น ชายหาดยาว มีการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตา และการจุดพลุ ที่สวยงามตระการตาที่ สำคัญพลาดที่พลาดไม่ได้นั้น ก็คือ เกาะพงัน สุราษฎร์ธานีบ้านเรานี่เอง แม้จะโด่งดังถึงเทศกาล Full Moon ที่พวกเรารู้จักกันดี ทุก ๆ ปีก็จะมีการจัดฉลอง เทศกาลปีใหม่ไม่แพ้ Full Moon กันเลยทีเดียว


พ่อคือพ่อของแผ่นดิน ที่ไม่สิ้นความดีในสยาม ขอให้พ่ออยู่คู่เรานานเท่านาน จนกว่าสยามจะไม่อยู่คู่โลกา ถึงครานั้นพ่อก็ยังจะคงอยู่ ยังคงคู่อยู่ในใจเราทั้วหล้า เมื่อปวงชนยืนอยู่บนผืนพระสุธา ปวงประชาน้อมก้มกราบพ่อของแผ่นดิน http://www.klonthaiclub.com

เนื่องด้วยฉบับนี้ เป็นฉบับแห่งความปลาบปลื้มยินดีเป็น เดือนทีป่ วงชนชาวไทยทัง้ หลาย รอคอย เดือนแห่งการรวมหัวใจ คนไทยทั้งแผ่นดิน WANT จึงขอรวบรวมภาพที่มีอยู่ในบ้าน...ทุกบ้าน ภาพ ที่ไม่ว่าจะเป็นปฏิทินปีไหนๆ ไม่ว่าจะหมดวัน หมดปี ไปแล้ว ภาพที่ถูกแขวนไว้ในกรอบอย่างสวยหรู ภาพที่ติดไว้เพียง กระดาษกาวหรือภาพไหนๆ ภาพทีเ่ อ่ยออกมานัน้ เราต่างก็รู้ อยู่ในใจดีวา่ ภาพนัน้ มีคณ ุ ค่าและมีความสำคัญต่อจิตใจเรา แค่ไหน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บรรณาธิการและพนักงานว้อนท์ แมกกาซีน

want 15


เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานั้น บางครั้งอาจจะเลือนหายไปบ้างในบางส่วน WANT ได้รวบรวมภาพบรรยากาศจากช่างภาพหลายๆท่าน มารวบรวมไว้เพียง บางส่วนเท่านั้น แต่ก็ยังคงมีรูปสวยๆ มุมดีๆ อีกมากมายที่เราไม่สามารถรวบ รวมมาได้ สำหรับใครที่มีภาพที่ถ่ายในประเพณียิ่งใหญ่อย่างประเพณีชักพระ บ้านเรานัน้ เอามาแชร์กนั ได้ทาง Facebook/wantmagazine เพราะเราอยาก ให้คนสุราษฎร์ฯ มีส่วนร่วมในการออกแบบทางความคิดกันครับ

มองมุมกว้าง นายผดุงศักดิ์ สวัสดี

want 16

ทำบุญร้อยวัด

นารายณ์ทรงสุบรรณ

เพื่อความสุข ความเจริญ

เศรษฐวัฒน์ อุดม

ธิฆัมพร ช่วยชนะ

ธิฆัมพร ช่วยชนะ

ร่วมแรงร่วมใจ

เส้นสายปลายแสงไฟ

เงาแห่งศรัทธา

เกรียงไกร แก้วสังข์

นนทวิทย์ อรรถพร

ชัชวาล เดชเกษม

ศึกชิงเจ้า “กรงหัวจุก”

รากเหง้าแห่งศรัทธา

พลังใจจากมวลชน

ด.ต. สมศักดิ์ สุวรรณพัฒน์

นนทวิทย์ อรรถพร

เศรษฐวัฒน์ อุดม


ตามที่เห็นและเป็นอยู่ นายผดุงศักดิ์ สวัสดี

เด็กน้อยเมืองคนดี

1 ในร้อย...พุ่มผ้าป่า

ประพรหมน้ำมนต์

เกรียงไกร แก้วสังข์

เบญจวรรณ สาธร

ประเสริฐศักดิ์ ใหม่แก้ว

แม่ตาปีเปิดศึก

เบื้องหลัง...ธรรมด้วยใจ

เทวานำทาง

ชัชวาล เดชเกษม

ธิฆัมพร ช่วยชนะ

วาสินี สกุณา

บางมุมกับสุขเล็ก ๆ

HOME เธียร์เตอร์...ในวันวาน

ลวดลาย...กลางสายน้ำ

ปวินท์ แย้มบุตร

ปวินท์ แย้มบุตร

เกริกวุฒิ ธิติวรณะ want 17


กล้องบ๊อกซ์ (Box Camera) เป็นกล้องทีม่ คี วามเร็วชัดเตอร์เดียวทีประมาณ 1/60และ ขนาดความกว้างของรูรับแสงจะเป็น 8 หรือ 11 อย่างใดอย่างหนึ่ง ระยะความคมชัด ของภาพตั้งแต่ 6 ฟุตขึ้นไป ใช้ฟิล์มขนาด 120, 127 และ 620 บางชนิดอาจใช้ขนาด 126 ก็ได้ บรรจุฟิล์มสำหรับถ่ายภาพได้ 100 ภาพ และภาพจะมีความกว้าง 6 cm

กล้องพับ (Folding Camera) เป็นกล้องมีการออกแบบแนว classic คุณภาพทาง optics ของ lens มีความอิม่ ตัวของสี ความคมชัด ความเปรียบต่าง (contrast) และ tone ของ รูป อาจจะแตกต่างจาก lens ทีผ่ ลิตขึน้ ในสมัยนี้ ส่วนสำคัญ ก็คอื bellow ทีต่ อ้ งมีความ อ่อนพอทีจ่ ะพับให้เหลือขนาดเล็กมากได้ แน่นและทึบพอทีจ่ ะกันแสงได้

กล้องรีเฟล็กซ์ (Reflex Camera) หรือกล้อง TLR ได้รบั ความนิยมมากในสมัยกอ่ น โดย กล้องชนิดนีจ้ ะมีเลนส์ดว้ ยกัน 2 ตัว สามารถมองภาพจากข้างบนกลอ้ งเพือ่ ลดกล้องให้ ต่ำลง เพื่อมองภาพจากช่องมองได้สะดวกสบาย อย่างไรก็ตาม เลนส์ทั้ง 2 ตัว ตั้งอยู่ ในแนวดิง่ ซึง่ กันและกัน ดังนัน้ ภาพทีม่ องผ่านเลนส์ตวั บน อาจไม่เหมือนกับภาพทีถ่ า่ ยออก มา อันเกิดจากการผิดเพีย้ นจากการตัดส่วนของภาพ (Parallax) ยิง่ ถ้าถ่ายรูปใกล้ๆบาง ส่วนของภาพก็จะถูกตัดออกไปบ้าง

จากกล้องฟิลม์ ในรูปแบบและความสามารถต่าง ๆ ได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งจนมาเป็นกล้องทีเ่ ราใช้ในปัจจุบนั want 18

ขอบคุณข้อมูลจาก www.rayongwit.ac.th


want 19


ปรับผิวกระจ่างใส พร้อมปกปิด ริ้วรอยและจุดด่างดำดูดซับความมัน ไม่ทำให้หน้าหมองคล้ำด้วย แป้งพรีม่า ดีว่า ทูเดย์ พาวเดอร์ รีะทัชก่อนออกไป เก็บภาพกับ วิน ครับ สอบถามโทร. 081 563 6056 089 605 1542

เหนื่อยล้ากันมาพอสมควรกับปีทผ่ี า่ นมาเจอทัง้ หินทัง้ กรวด ^^ ฉบับนี้ เลย พาเที่ยวย้อนยุคกันนิดที่ “หัวหิน” คิดแล้วนึกถึงเพลงสมัยเด็ก ๆ “หัวหินเป็นถิน่ มีหอย...555+”เอาละครับ Trip Chill Style วิน ฉบับแรก พามาเทีย่ วที่ใกล้ ๆกัน ก่อนนะครับ คาดว่า หลาย ๆ คน คงเคยเดินทางมาเที่ยวและได้เก็บบรรยากาศกันไป บ้างแล้ว ฉบับนี้ วินขออาสาเป็นไกด์นำเทีย่ วพาคุณผูอ้ า่ นทุกท่านไปเก็บบรรยากาศเก่า ๆ อย่าง “เพลินวาน” ที่เที่ยวแรก ที่หมู่นักท่องเที่ยวพูดถึงกันอยู่บ่อยนั่นเอง จุดเด่นของเพลินวาน คงไม่แพ้เรือ่ งของความเก่าโบราณทีย่ อ้ นสมัยซึง่ หลายคน ต่างก็ชอบทีจ่ ะมาเทีย่ ว เพือ่ เก็บภาพบรรยากาศกันใช่ไหมละครับ เพลินวานมา จาก Play and Learn และคำในวันวาน จากจุดเริ่มต้นที่มาจากความรักและ คิดถึงหัวหินในวันก่อนเพลินวานจึงถือกำเนิดขึน้ เพือ่ ให้เป็นศูนย์กลาง พร้อมเป็น จุดหมายการเดินทางแห่งใหม่ของคนหัวหินและนักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือนนัน่ เอง

want 20

เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 11.00 - 24.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามโทร 032-520311 การเดินทาง : หากขับรถส่วนตัวมาก็วิ่งตรงมาเส้นถนนเพชรเกษม มาเรื่อย ๆ พอเห็น index หัวหิน ก็ขับตรงไปอีกสัก 500 เมตร หลังจากนั้นก็เตรียมกลับรถไปฝัง่ ตรงข้ามเพลินวานตัง้ อยูร่ มิ ถนนใหญ่ ฝั่งตรงข้ามพระราชวังไกลกังวล สำหรับใครที่ไม่รถ ก็มาง่าย ๆ นัง่ รถตูส้ ายหัวหิน เซ็นจูรบ่ี อกคนขับ ให้จอดรถแถวเพลินวานก่อนถึงพระราชวังไกลกังวลหลังจากนั้นก็ ข้ามถนนมาได้เลย


เที่ยวมาทั้งวัน ฉบับนี้ วิน ขอนำเสนอที่พักสุดแสนจะ โรแมนติกอย่าง Weranda Resort & Spa รีสอร์ทแนว Hip บูตกิ กับ Archititure Asiam ทันสมัยออกแบบมาเพือ่ ความสะดวกสบายเหมาะสำหรับการพาคูร่ กั และครอบครัว มาผ่อนคลายกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก เดินทางมาถึงที่พักทั้งที จะให้เข้าไปลั้นลาอยู่ในห้อง พักคงไม่ใช่ วิน แล้วหละครับ มาถึงที่พักแสนหรูทั้งทีคง ต้องขอตัวออกไปเดินชมสถานที่มาฝากคุณผู้อ่านกันสัก หน่อยละกัน จะให้บรรยายถึงบรรยากาศคง ไม่เท่ามาสัมผัสเอง เป็นแน่ครับ วิน เลยขอเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ อ่านกันดีกว่า ถ้าใครสนใจ อยากพาคนพิเศษมาพักผ่อน หละก็เชิญได้เลยครับ ส่วนฉบับหน้าไปทีไ่ หนกันนัน้ ติดตาม กันนะครับ ^^

เจอทั ้ ง แดด ทั ้ ง มลภาวะ มาทั้งวันมาเติมความสดชื่น พร้อมบำรุงผิวให้กระจ่าง ใสอีกทั้งช่วยต้านอนุมูล อิ ส ระให้ ผ ิ ว สดชื ่ น ด้ ว ย สเปรย์นำ้ แร่ อุดมด้วยอัญมณีหลากสีทง้ั ทองคำและแร่เงิน สอบถาม โทร. 081 563 6056 089 605 1542

การเดินทาง : วีรันดารีสอร์ท แอนด์ สปา

จากตัวเมืองเพชรบุรี เข้าถนนเพชรเกษม มุ่งหน้าไปทางหัวหิน มาจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 212 จะเห็นทางเข้าตรงปั้มน้ำมัน ปตท. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนภูมิเวช ตรงมาจนสุดซอยแล้วเลี้ยวขวาจุดหมาย ปลายทางเข้าพักของเรา Trip นี้ อยู่ด้านซ้ายมือ นั่นเองครับ

ติดต่อ สอบถาม กันได้เลยครับ

โทร. 032-451461, 032-451462, 032-709000, 032-709001 E-mail : salesbkk@verandaresortandspa.com ขอบคุณเสื้อผ้าจาก ร้านมาตะ (เยื้องมูลนิธิกุศลศรัทธา สุราษฎร์ธานี) want 21


ถ้านึกถึงวิถีชีวิตการดำรงชีพของ ชาวใตน้ น้ ั สิ่งแรก ที่เรานึกถึงนัน้ ก็คอื ชาวใตจ้ ะมี ความมัง่ คัง่ ทางด้านพืชเศรษฐกิจ ในการทำไรท่ ำ สวนอยา่ งแนน่ อน สาเหตุเพราะยางพาราสามารถ เพาะปลูกไดเ้ ฉพาะพื้นที่ทางภาคใตซ้ ึ่งมีลักษณะภูมิอากาศ เป็นเขตร้อนชื้น อีกทั้งบรรพบุรุษ ของเราก็มีการริเริ่มในการ ทำสวนยางพารามา ตัง้ แต่ไหนแตไ่ รแล้ว จนสืบทอดมายังรุ่น

ลูกรุ่นหลานและยางพาราเป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที ่ ส ำคั ญ ของ ประเทศไทยและมีการผลิตเป็นอันดับหนึ่งของโลก ดังนัน้ ยางพาราจึงเป็นเอกลักษณ์ ของชาวใตแ้ ละเป็นทีร่ จู้ กั ข องผู้คนในภาค อื่นๆช่วงเวลาในการกรีดยางพาราจะ กรีดกัน ในเวลา 01.00-4.00 น. เนือ่ งจากเป็นชว่ งเวลาที่ให้ ปริมาณน้ำยางไดม้ ากทีส่ ดุ เมือ่ ถึงฤดูแลง้ ใบไม้จะผลัดใบและ

มีการผลิใบใหม่ จะเป็นชว่ งทีช่ าวสวนยางหยุดพักการกรีดยาง เนือ่ งจากมีผลต่อการเจริญเติบโตของใบและตน้ ยาง ในฤดูฝน สามารถกรีดยางชดเชยไดร้ อบละไมเ่ กิน 2 วันติดตอ่ กัน ปัจจุบันเกษตรชาวสวนยางได้ มีการทำปศุสัตวแ์ ละพืชสวนช นิดอืน่ ๆ ภายในสวนยางดว้ ยเชน่ กันเพือ่ ชว่ ยลดคา่ ใชจ้ า่ ยและ เสริมรายไดใ้ หแ้ กค่ รัวเรือนอีกทัง้ ยังเพิม่ มูลคา่ ใหก้ บั ตัวเองอีกด้วย want 23


ขั้นเตรียม...อุปกรณ์ - ชิ้นงานที่เป็นสีขาว - กระดาษ Napkin (ลายที่ชอบ) - กาว PVC (กาวเฉพาะสำหรับงาน) - Vanish (น้ำยาเคลือบงานให้ขึ้นเงา) - แปรงทากาว , ฟองน้ำ - กรรไกร , มีดคัตเตอร์ปลายแหลม - ไดร์เป่าผม (ช่วยให้ชิ้นงานแห้งเร็วขึ้น) อุปกรณ์พร้อม เรามาเริ่มกันเลยค่ะ... 1.เริ่มจากเตรียมพื้นที่บนกระเป๋าให้เป็นสีขาวด้วย น้ำยาสำหรับเปลี่ยนสีชิ้นงาน 2.ทาให้ทั่วบริเวณที่ต้องการ แต่ต้องอาศัยความ ละเอียดนิดนึง เพื่อให้ผลงานที่ออกมาสวยและดูดี นั่นเองค่ะ เมื่อสีแห้งให้ทากาว PVC ลงบนพื้นผิว วัสดุให้ทั่ว แล้วเป่าให้แห้ง 3.ขัน้ ตอนถัดมา ให้นำกระดาษ Napkin ลายทีเ่ ลือกไว้ มาลองทาบกับชิ้นงาน ตามที่เราต้องการ จากนั้น ลอกกระดาษให้เหลือแผ่นบนสุดที่เป็นลาย (ซึ่ง กระดาษมีถึง 3 ชั้นเชียวค่ะ) 4.เมื่อลอกกระดาษได้ตามข้อที่ 3 แล้ว จากนั้นเริ่ม ทากาวอีกครั้ง โดยทาทีละแถวเป็นแนวยาวแล้ว ค่อยๆติดกระดาษกดไล่เบาๆให้กระดาษย่นน้อย ที่สุดทำตามขั้นตอนเดิมไปเรื่อยๆจนหมดทั้งใบ ^^ 5.ติดกระดาษได้ครบหมดทัง้ ใบทีต่ อ้ งการแล้ว จากนัน้ ใช้ไดร์เป่าให้แห้ง 6.ขั้นตอนเก็บชิ้นงาน ใช้คัตเตอร์ปลายแหลมกรีด ลงไปตามแนวขอบ เพือ่ ตัดส่วนทีเ่ กินออกไปนัน่ เอง ค่ะ ขั้นตอนนี้ระวังหน่อยนึงนะคะ หากกดแรงไป อาจทำให้กระเป๋าขาดได้ 7-8.จากนั้นเราจะเคลือบชิ้นงานด้วย Vanish กันค่ะ เพือ่ ให้เกิดผลงานทีเ่ งางามและคงทนนัน่ เอง แปลงโฉมกระเป๋าใหม่ หน้าตา โอเค...ช๊ายยย ป่ะ ^___^ สำหรับใครทีส่ นใจลองทำ พีเ่ ก๋ พีโ่ ดม ยินดีสอนให้เป็นพิเศษค่ะ

want 24


1. หน้าบ้านเป็นส่วนสำคัญที่สุดของบ้าน เพราะเป็นทางผ่านของ โชคลาภ บานประตูหน้าบ้านต้องทำให้แข็งแรงทนทานหากมีสว่ น ใดเสียหายต้องรีบซ่อมแซมให้สมบูรณ์ และควรรักษาความสะอาด ของหน้าบ้านอยู่ตลอดเวลา ทางฮวงจุ้ย ดีก็จะทำเสริมสิริมงคล ให้ตัวบ้านยิ่งขึ้น ในทางปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของคนที่บ้าน 2. การนำภาพน้ำตกมาแขวนไว้ภายในบ้านเพื่อทำให้ผู้อยู่อาศัยมี ความสดชื่น ใจเย็น ทางฮวงจุ้ย เชื่อว่าเป็นการเสริมโชคลาภ และกระแสน้ำต้องไหลในทิศทางที่เข้าสู่ตัวบ้านจึงจะถือว่าเป็น มงคล ถ้ากระแสน้ำไหลออกนอกบ้านจะทำให้โชคลาภไหลออก จากบ้านหมด ในทางปฏิบตั ิ การมีภาพน้ำในบ้าน จะส่งให้คนใน บ้าน ผ่อนคลาย เนือ่ งจากสีของน้ำ หรือสีฟา้ นัน้ ทางจิตวิทยาจะ ส่งผลให้รู้สึกผ่อนคลายนั่นเอง 3. ต้นไม้เป็นสิง่ มีชวี ติ เป็นตัวแทนของพลังชีภ่ ายในบ้าน ดังนัน้ ไม่ควร ปลูกต้นไม้ เช่น ไผ่ กระถิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าอยูช่ ดิ บ้านเกิน ไป นอกจากจะทำให้บ้านทรุดเร็วแล้ว ก็จะทำให้คนที่อยู่ในบ้าน รู้สึกอึดอัดอยู่บ้านไม่สบายเท่าที่ควร ทางปฏิบัติ เนื่องจาก ราก ของต้นไม้จะใหญ่และอาจทิ่มแทงเข้าไปในฐานบ้านได้ 4. สำหรับห้องนอนไม่ควรติดโคมไฟไว้ที่หัวนอน เพราะจะรบกวน การพักผ่อนให้ตั้งไว้มุมห้องและเลือกหลอดที่ ให้แสงสลัวเพื่อ ผ่อนคลาย ในทางฮวงจุ้ย จะทำให้ชีวิตตกอับ ไม่เฟื่องฟูในทาง ปฏิบัตินั้น จะทำให้ผู้อยู่อาศัยหลับไม่สบายเท่านั้นค่ะ


want 26


want 27


want 28


สุขภาพความงาม ไบโอนาโนเฟรช

โทร. 080-521-6532 , 082-427-7797 สถานเสริมความงามสุคนธ์ เยื้องโรงแรมวังใต้ โทร. 077-205667

Aleeza Health & Bauty Club โทร 081-563-6056 , 089-605-1542

เสื้อผ้า - เครื่องแต่งกาย ร้าน By-Sy ตลาดศาลเจ้า เปิด 16.00-21.00 น.

โทร. 085-619-2977 ร้านตัวกลม ในลึกตัดใหม่ เปิด 09.00-20.00 น. โทร. 088-398-4757 , 084-748-2802

บริการ TTS Group ศูนย์ถ่ายเอกสารราคาประหยัด

โทร. 077-960473 , 080-983-8088 Take a wash โทร. 081-751-8400 หัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โทร. 083-649-8543

อาหารเครื่องดื่ม ฑิต รดา กาแฟไท

เปิด 07.00-21.00 น. โทร. 089-509-2406

Hi-Cake โทร. 086-888-1114 สาขา 1 ถนนชนเกษม 16 เปิด 10.00-20.30 น.

อุปกรณ์เครื่องใช้ -ของที่ระลึก ร้านแก้วใส

เปิด 09.00-20.00 น. โทร. 083-526-6331 Lima & Craft หมู่บ้านไทยสมุทร โทร. 083-398-8989 , 081-597-3318

สาขา 2 ถนนดอนนก เปิด 08.30-20.30 น. ทีอ่ ยู่ - ยานพาหนะ White Choc cafe & Macaron ดิเอิร์ธทัวร์ ทรานสปอร์ต เปิด 08.30-20.00 น. โทร. 081-079-8181 เวดดิ้ง - สตูดิโอ ณ เจ้าหญิง เยื้องที่ว่าการอำเภอเมือง

โทร. 077-288989 , 081-477-9800 บริษัท พารา มอเตอร์เซลล์ (สุราษฎร์ธานี) โทร. 077-220722 , 077-220373-5 ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ตลาดล่าง โทร. 089-724-2009

ศิลปะ - ดนตรี การแสดง แดนซ์เซ็นเตอร์ เปิด 10.00-20.00 น.

เทคโนโลยี SBS บริการวางระบบ

โทร. 077-288055

โทร. 081-854-2661 , 089-682-7509 บ้านนางโชว์ เปิด 09.00-20.00 น. โทร. 083-643-1580 , 084-308-1698 BoxFM โทร. 077-264843

โทร 087-400-3501 เสือโมบาย ซอยการบินไทย สีแ่ ยกอนามัย โทร. 077-217058

want 29


Model : พลอยทิพย์ ถาวรรัตน์ Make up : เฉลิมชาติ ฉวาง Hair : ชัชลินทร์ คงกุลทอง Stylist : นนทิวัฒน์ ปิ่นนัย Special thanks : รักเอย เวดดิ้ง แอนด์ สตูดิโอ ร้านแก้วใส Surat Exotic Pet Shop Photographer : Love Pixs


*** ฟรี ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 200,000 บาท ทุกที่นั่ง ตลอดโปรแกรมการเดินทาง


http://www.youtube.com/watch?v=w4xZIYCqbL4

want magazine vol.4  

want magazine free copy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you