Page 1

UtstillingsKATALOG 10. august - 1. september 2019

Peter ESDAILE maleri


«I en tid med større forskjeller og mer splittethet i befolkninger både når det gjelder religiøst, politisk og moralsk ståsted så har jeg personlig i mine siste arbeider vært på leting etter en common ground, tilnærminger man kan enes om, se felles utbytte av, som f.eks det å plante i jorda og ta vare på den. Beplantning og grokraft blir også en målestokk og metafor for trivsel i eget liv, et håp om det å slå røtter og mulig levedyktighet i en ny kultur og et nytt samfunn. Ikke minst, om det å vie seg gode handlinger som har tilbakevirkende kraft.»


Peter Esdaile

Holding my fate in my hands 153 x 190 cm olje pĂĽ lerret 85 000 NOK


Peter Esdaile

Planteskolen 98 x 137 cm olje pĂĽ lerret 48 000 NOK


Peter Esdaile

River pastorale 106 x 170 cm olje pĂĽ lerret 68 000 NOK


Interesserte kjøpere bes kontakte Gulden Kunstverk. Telefon: 32 23 62 80 - 934 02 977 Epost: post@guldenkunstverk.com


Peter Esdaile

The good helpers 116 x 116 cm olje pĂĽ lerret 55 000 NOK


Peter Esdaile

The good helpers II 120 x 125 cm olje pĂĽ lerret 60 000 NOK


Peter Esdaile

Vandrere 152 x 200 cm olje pĂĽ lerret 115 000 NOK


Peter Esdaile

The Haiku with Toucan 177 x 125 cm olje pĂĽ lerret 70 000 NOK


Peter Esdaile

Upstream 127 x 177 cm olje pĂĽ lerret 68 000 NOK


Peter Esdaile

Syk pike (fritt etter Munch) 150 x 118 cm olje pĂĽ lerret 60 000 NOK


Peter Esdaile

The Barn Dance 127 x 175 cm olje pĂĽ lerret 75 000 NOK


Peter Esdaile

Neighbors 142 x 164 cm olje pĂĽ lerret 70 000 NOK


Peter Esdaile

Wealth Management 167 x 130 cm olje pĂĽ lerret 70 000 NOK


Fantasifull, kontemplativ, med et snev av satirisk nikk til både Munch og Hokusai, bringer Peter Esdaile sin egen unike signatur i sitt perspektiv på vårt moderne liv i denne sommerutstillingen. Esdaile’s arbeider fanger opp og avbilder, ofte med surrealistisk magi, vår egen samtid, på samme tid som han utforsker tidløsheten ved vår menneskelige eksistens. Vi lever jo hele tiden i kontekster som vil prege oss, “for better and for worse” som det heter: i familie, samfunn, i parskap med den sjelelige utrustning man håper å inneha. Ja, kort sagt, i et kraftfelt av påtrykk og inntrykk som både preger og former oss. De færreste lever i et vakuum. I en tid med større forskjeller og mer splittethet i befolkninger både når det gjelder religiøst, politisk og moralsk ståsted så har jeg personlig i mine siste arbeider vært på leting etter en common ground, tilnærminger man kan enes om, se felles utbytte av, som f.eks det å plante i jorda og ta vare på den. Beplantning og grokraft blir også en målestokk og metafor for trivsel i eget liv, et håp om det å slå røtter og mulig levedyktighet i en ny kultur og et nytt samfunn. Ikke minst, om det å vie seg gode handlinger som har tilbakevirkende kraft. Skal man ikke ta seg rett til og tid til å hoppe av nå og da, søke sjelefred i f.eks naturen, i musikken? Når ting skjer og endrer seg så raskt rundt oss, mister man evnen til dyptenkning, klarhet og refleksjon. Disse verkene kan forhåpentlig sees på som en kilde til refleksjon over hvordan skape vekst og harmoni og gjøre oss i stand til å stille spørsmålet: «hvordan kan vi som individer og i fellesskap komme til en konsensus om hvordan å skape et samfunn med optimal trivsel for alle?»


Peter Esdaile

The Cathar Couple 182 x 127 cm olje pĂĽ lerret 75 000 NOK


Peter Esdaile

The walls within 86 x 198 cm olje pĂĽ lerret 65 000 NOK


Peter Esdaile

The dryad 163 x 130 cm olje pĂĽ lerret 75 000 NOK


Vesper 127 x 127 cm olje pĂĽ lerret 62 000 NOK


I TILLEGG TIL PRISEN KOMMER 5% BKH INTERESSERTE KJØPERE BES KONTAKTE GULDEN KUNSTVERK TELEFON: 32 23 62 80 - 934 02 977 EPOST: POST@GULDENKUNSTVERK.COM VI SENDER OVER HELE VERDEN! DET TAS FORBEHOLD OM SKRIVEFEIL

Gulden kunstverk

etablert 1985

Profile for Walter N. Welo

Peter Esdaile Deja vu  

Peter Esdaile Deja vu