Åse Pleym Bakken exhibition catalogue

Page 1

UtstillingsKATALOG

2. - 26. mai 2019

Ã…SE

Pleym Bakken maleri


”Kunsten finnes i en verden utenfor oss selv. For å finne frem, må man hengi seg til det åndelige og la alt annet være. Når man lar ubestemte krefter styre, følelsene, hjertet og hengivenheten, da vil det skje noe man oppdager underveis og man blir ført inn i prosessen.” Åse Pleym Bakken


Åse Pleym Bakken

Another day 130 x 130 cm akryl på lerret 26 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Bright and sunny 130 x 130 cm akryl på lerret 26 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Crossroads 100 x 100 cm akryl på lerret 22 000 NOK


Interesserte kjøpere bes kontakte Gulden Kunstverk. Telefon: 32 23 62 80 - 934 02 977 Epost: post@guldenkunstverk.com


Åse Pleym Bakken

Behind 175 x 138 cm akryl på lerret 33 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Feminae 100 x 100 cm akryl på lerret 22 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Holding hands 100 x 100 cm akryl på lerret 22 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Fri 150 x 90 cm akryl på lerret 21 000 NOK


Åse Pleym Bakken maler abstrakt. En ekspresjonistisk og spontan måte som Åse Pleym Bakken gjør at hun ikke vet hva som vil komme. Hun ser på sine malerier som en form for kommunikasjon der hun forsøker å fange et øyeblikks opplevelse. Inspirasjon hentes fra musikk, reiser, møter med mennesker, eller fra noe hun har lest. Det dukker ofte opp setninger, deler av ord eller bare bokstaver. Hun er opptatt av detaljen og å forenkle ting ned til den ”minste bestanddel”, og maler gjerne ”utsnitt av noe” som forstørres. Hun sier det slik: ”Ofte har jeg en idé om noe når jeg starter. Ideen følger meg, men ettersom jeg kommer inn i prosessen blir viljen borte, og bildet tar over.” Prosjektene handler om stillhet og nærhet, kommunikasjon og relasjoner, samtidig som kraft og energi ofte kommer til uttrykk i bildene. Det er historier om kjærlighet, glede og sorg, som springer ut av ting som er opplevd. Åse arbeider for det meste med maleri, collage og grafikk, som monotypi og tresnitt. Åse født 1964 i Trondheim og bor og arbeider i Oslo. Gjennom flere år har hun hatt separat utstillinger, og deltatt på kollektivutstillinger både i hjemlandet, Frankrike og Italia, samt vært representert i Dronning Sonjas KunstStall. I tillegg er hennes arbeider innkjøpt av en rekke offentlige institusjoner. Åse er medlem av Norske Billedkunstnere (NBK) og Buskerud Bildende Kunstnere (BBK). En spennende og dyktig utøver av malergjerningen som også har vært representert av Gulden Kunstverk i en årrekke.


Åse Pleym Bakken

Footprints I 145 x 145 cm akryl på lerret 30 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Footprints II 135 x 135 cm akryl på lerret 28 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Les amis 100 x 100 cm akryl på lerret 22 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Les deux 100 x 100 cm akryl på lerret 22 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Lifelines 100 x 100 cm akryl på lerret 20 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Paris 150 x 150 cm akryl på lerret 32 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Pretty woman 100 x 100 cm akryl på lerret 22 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Relations 100 x 100 cm akryl på lerret 22 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Summertime 100 x 100 cm akryl på lerret 22 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Step by step (Green forest) 120 x 120 cm akryl på lerret 24 000 NOK


Åse Pleym Bakken

The girl in party pants 100 x 100 cm akryl på lerret 22 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Spor 85 x 85 cm akryl på lerret 15 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Sunrise 85 x 85 cm akryl på lerret 15 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Sunset 85 x 85 cm akryl på lerret 15 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Utsikt 85 x 85 cm akryl på lerret 15 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Vinterlys 85 x 85 cm akryl på lerret 15 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Relations I 30 x 30 cm akryl på lerret 5 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Relations II 30 x 30 cm akryl på lerret 5 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Relations III 30 x 30 cm akryl på lerret 5 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Relations IV 30 x 30 cm akryl på lerret 5 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Relations VI 30 x 30 cm akryl på lerret 5 000 NOK


Åse Pleym Bakken

Relations VI 30 x 30 cm akryl på lerret 5 000 NOK


I TILLEGG TIL PRISEN KOMMER 5% BKH INTERESSERTE KJØPERE BES KONTAKTE GULDEN KUNSTVERK TELEFON: 32 23 62 80 - 934 02 977 EPOST: POST@GULDENKUNSTVERK.COM VI SENDER OVER HELE VERDEN! DET TAS FORBEHOLD OM SKRIVEFEIL

Gulden kunstverk

etablert 1985


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.