Page 30

ice rie

XL Stockholm-Göteborg

Reklamyta på bussens baksida, placerad i ram. Synlig för bilister och övriga trafikanter. Format 1725 x 770 mm.

Population i tusental** 923 548

Kommun

Antal serier

Stockholm Göteborg

1 1

Antal ytor /serie 400 80

Tryckupplaga 428 84

480

512

Summa totalt Avgår paketrabatt, -10% Summa totalt

480

Pris 14 dagar /serie 450 000 149 000 599 000 539 000

Pris 7 dagar /serie 315 000 104 300 419 300 377 300

Tryckpris /serie * 37 000 9 800 45 000 45 000

Total kampanj- Share of voice summa 14 dgr (SOV) / serie 487 000 28% 158 800 50% 644 000 584 000

Outdoor Impact Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontakter VAC Frekvens

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. * Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista.

Info Outdoor Impact Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontakter VAC Frekvens

riksprislista 2017 riksprislista 2014

Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ 2 veckor 480 st 2 310 000 69,48% 1 605 000 11 291 000 7,03

1 vecka 480 st 2 310 000 57,18% 1 321 000 4 499 000 3,41

30 30

Wallstreet Riksprislista 2017  
Wallstreet Riksprislista 2017  
Advertisement