Page 1

riksPrislista 2017


Wallstreets kontor info@wallstreetmedia.se www.wallstreetmedia.se Umeå Storgatan 38, 903 26 Umeå 090-13 69 35 sundsvall Nya Hamngatan 21, 852 29 Sundsvall 060-12 25 22 Göteborg (huvudkontor) Polhemsplatsen 5, 411 11 Göteborg 031-774 38 40 Stockholm Vasagatan 52, 111 20 Stockholm 08-505 581 00 Halmstad Köpmansgatan 2 B, 302 42 Halmstad 035-10 09 58

riksprislista 2017 riksprislista 2014

2 2


D.I. ICA P-hus

Eurosize Digitala skärmar ICA Digital Impact Långsida Påstigning buss Påstigning vagn Superback

Trafikreklam

Superback light Karossfoliering XL XL Impact Bussbaksida Temavagn Förarplats Streamer Dubbelsidig fönsterskylt Väggskylt Stolsrygg

riksprislista 2017 riksprislista 2014

Örnsköldsvik

Varberg/Falkenberg

Umeå

Uddevalla

Trollhättan/Vänersborg

Sundsvall

Strömstad

Stockholm

Stenungsund

Skövde/Skaraborg

Skellefteå

Mariestad

Malmö

Lidköping

Lerum

Laholm

Kungälv

Kungsbacka

Halmstad

Borås

Alingsås/Vårgårda

Ale

Göteborg

Storgöteborg

Riks

Stockholm

Malmö

Göteborg

Skåne

Storgöteborg

Storstockholm

Västa Götaland

Region Öst

Region Väst

Region Syd

Rgion Norr

Riks

Göteborg

Produkter per stad och andra grupperingar

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 3


gränslösa meDierTM Wallstreet grundades 2002 med inriktning på effektiv utomhusreklam mot människor som reser och mot människor som rör sig i city, i och runt kollektivtrafiken. Varför kanske du undrar? Enkelt. Under resor är människor mer mottagliga för kommersiella budskap än på andra platser. Att de har mer tid, hinner se budskapet flera gånger, är nära köptillfället och har få saker som stör är bara några av alla de fördelar som finns.

Innehåll Flygbuss

Utvändigt buss/spårvagn

långsida

6

Karossfoliering

21

stolsrygg

22

PåstigninG buss

7

PåstigninG vagn

8

superback

9

superback premium city stockholm

10

superback premiun göteborg

10

superback take over City stockholm

11

superback flygbuss

11

superback light göteborg

12

superback light stockholm

12

superback light

13

Xl

14

Xl impact

15

Bussbaksida

16

temavagn

17

invändigt buss/spårvagn

Förarplats

18

streamer

19

Dubbelsidig fönsterskylt

20

Parkeringshus

eurosize

23

Digitala medier

Digital impact Digitala skärmar ICA

24 25-26

paket stockholm-göteborg

långsida cityserien stockholm-göteborg

27

Superback premium city stockholm-göteborg

28

Superback light stockholm-göteborg

29

XL Stockholm-göteborg

30

förarplats Stockholm-göteborg

31

allmänna bestämmelser

32


vi kan utomhus! På Wallstreet gillar vi utomhusreklam i alla dess former; på en buss, i kasslinjen på ICA eller varför inte på en stor digital skylt på en vägg inne i stan. Vi har varit jobbat på den svenska utomhusmarknaden i över 13 år. Det gör att vi vågar sticka ut hakan och säga att vi kan utomhus! Långsida

påstigning buss

påstigning vagn

superback

superback light

xl

xl Impact

bussbaksida

karossfoliering

temavagn

förarplats

dubbelsidig fönsterskylt

streamer

stolsrygg

eurosize

Digitala skärmar ICA

digital impact

riksprislista 2017 riksprislista Lokal prislista 2014 2014

5 5


Långsida

Reklamyta på buss- och spårvagnsutsida. Placerad mot trafiken i en ram och synlig för alla som rör sig i stadsmiljö. Format 3068 x 667 mm.

Kommunpop. Kommun Antal serier Antal ytor TryckPris 14 dagar Pris 7 dagar i tusental ** /serie upplaga /serie /serie 923 Stockholms Län 4 375 402 395 000 276 500 335 Stockholms City 1 300 320 480 000 336 000 548 5 142 152 190 000 133 000 t trafiken i en ram och synlig för alla som rörGöteborg sig i stadsmiljö. 108 Borås 2 20 22 26 000 18 200 97 Halmstad 2 25 27 32 500 22 750 79 Kungsbacka 1 19 21 24 700 17 290 42 Kungälv 1 18 20 21 600 15 120 24 Laholm 1 6 8 7 800 5 460 53 Skövde 1 18 20 23 400 16 380 25 Stenungsund Pris 14 dagar 1 7 dagar 10 Tryckpris 12Total kampanj- 13 Share 000 of voice 9 100 Antal serier Antal ytor TryckPris Senast ändrad: 2016-11-15 97 Sundsvall 2 15 16 19 500 /serie upplaga /serie /serie /serie * summa 14 dgr (SOV) /serie 13 650 Trollhättan/Vänersborg 1276 500 30 47 000 32 442 000 39 000 25% 27 300 4 375 95 402 395 000 Uddevalla 1336 000 15 38 000 16 518 000 19 500 100% 13 650 1 300 54 320 480 000 Umeå 2133 000 22 19 500 24 209 500 28 600 20% 20 020 5 142120 152 190 000 Varberg/Falkenberg 1 18 200 20 6 500 22 32 500 26 000 50% 18 200 2 20104 22 26 000 Örnsköldsvik 1 22 750 5 7 200 6 39 700 10 000 50% 7 000 2 25 55 27 32 500 1501 Summa alla orter 24 700 1 040 6 300 1 120 31 000 1 356 600 100% 949 620 1 19 21 17 290 1 18 20 21 600 15 120 6 200 27 800 100% Alla priser är exklusive moms och med8reservation för ändringar. 1 6 7 800 5 460 4 500 12 300 100% Senast ändrad: 2016-11-15 * Cirka tryckkostnad för20 ett motiv. För bokning av flera se380 separat tryckprislista. Outdoor Impact N1, Alla vuxna 18 per stad och 23 400 6 200 Baserat på 29Augusti, 600 100%15+ Pris 71dagar Tryckpris Total kampanjShare of städer voiceeller motiv16 ** SCB 2015 10 2 veckor 1 vecka 1 12 14 dgr 13 000/serie 9 100 Stockholms Län 5 000 18 000 100% /serie /serie * summa (SOV) 2 15000 16000 19 500 13 650 Antal ytor 5 800 25 300 50% 375 st 276 500 47 442 25% 375 st 1 30000 32000 39100% 000 27 300 Målgrupp invånare 7 500 46 500000 100% 336 000 38 518 1 580 1 580 000 1 15500 16500 19 500 13 650 VAC Räckvidd 5 800 25 92,50% 300 100% 133 000 19 209 20% % 84,00% 2 22 24500 28 600 20 020 Netto kontakter 6 600 35 200000 50% 18 200 6 500 32 50% 1 462 1 327 000 Info 1 20 22700 26 000 18 200 VAC Brutto 6kontakter 500 32358 500000 100% 22 750 7 200 39 50% 16 7 358 000 1 10100% 000 7 000 VAC Frekvens 4 300 14 30011,2 100% 5,50 17 290 65300 316000 15 120 6 200 27 800 1 040 1 120 1 356100% 600 949 620 Outdoor Impact Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ N1, Alla vuxna 5 460 Outdoor Impact 4 500 Baserat på 12Augusti, 300 100%15+ Stockholm City 2 veckor 1 vecka veckor 1 vecka 16 380 Stockholms Län 6 200 292 600 100% äder eller9motiv separat tryckprislista. Antal ytor 300 st 300 st 100seAntal 5 000 18 000 100% 375 st ytor 375 st 13 650 Målgrupp invånare 5 800 25 300000 50% Målgrupp invånare 1 580 000 1 580 000 1 580 1 580 000 VAC Räckvidd % 90,80% 81,50% 27 300 VAC Räckvidd 7 500 46 92,50% 500 100%84,00% % Netto kontakter 1 435 000 1 287 000 13 650 Netto kontakter 5 800 25 300 000 100% 1 462 1 327 000 VAC Brutto kontakter 12 847 000 5 712 000 20 020 VAC Brutto6kontakter 600 35358 200000 50% 16 7 358 000 VAC Frekvens 9 4,40 18 200 VAC Frekvens 6 500 32 50011,2 100% 5,50 7 000 4 300 14 300 100% 949 620 Outdoor Impact Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ Stockholm City 2 veckor 1 vecka Outdoor Impact Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ riksprislista 2017 Antal ytor 300 st 300 st Göteborg 2 veckor 1 vecka riksprislista Lokal prislista 2014 2014 Antal ytor 142 st 142 st Målgrupp invånare 1 580 000 1 580 000 VAC Räckvidd % 90,80% 81,50% Målgrupp invånare 730 000 730 000

Tryckpris Total kampanjShare of voice /serie * summa 14 dgr (SOV) /serie Senast ändrad: 2016-11-15 47 000 442 000 25% 38 000 518 000 100% 19 500 209 500 20% 6 500 32 500 50% 7 200 39 700 50% 6 300 31 000 100% 6 200 27 800 100% 4 500 12 300 100% 6 200 29 600 100% 5 000 18 000 100% Outdoor Impact Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ 5 800 25 3002 veckor 50% 1 vecka Stockholms Län 7 500 46 500 375 st 100% Antal ytor 375 st 5 800 25 300 100% 1 580 000 Målgrupp invånare 1 580 000 6 600 % 35 200 92,50% 50% VAC Räckvidd 84,00% 6 500 32 500 100% 1 327 000 Netto kontakter 1 462 000 4 300kontakter 14 300 100% 7 358 000 VAC Brutto 16 358 000 VAC Frekvens

11,2

5,50

Outdoor Impact

Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ Stockholm City 2 veckor 1 vecka Antal ytor 300 st 300 st Målgrupp invånare 1 580 000 1 580 000 VAC Räckvidd % 90,80% 81,50% Netto kontakter 1 435 000 1 287 000 VAC Brutto kontakter 12 847 000 5 712 000 VAC Frekvens 9 4,40

Outdoor Impact

Stockholms Län

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens Outdoor Impact

Stockholm City

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens

Outdoor Impact

Göteborg

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens

Outdoor Impact

Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ 2 veckor 1 vecka Antal ytor 142 st 142 st Målgrupp invånare 730 000 730 000 VAC Räckvidd % 91,90% 85,00% Netto kontakter 671 000 620 000 VAC Brutto kontakter 23 396 000 10 101 000 VAC Frekvens 34,9 16,30

Göteborg

6 6


Påstigning Buss

Reklamyta på bussens instegssida. Placerad i ram och synlig för kollektivresenärer och fotgängare. Format 1400 x 500 mm.

Kommunpop. i tusental ** 335 548 108 97 79 42 53 25 95 54 120 104 1325

Stockholm: 1400 x 700 mm

Kommun

Antal serier

Stockholm City Göteborg Borås Halmstad Kungsbacka Kungälv Skövde Stenungsund Trollhättan/Vänersborg Uddevalla Umeå Varberg/Falkenberg Summa alla orter

1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Antal ytor /serie 250 114 25 25 19 18 18 18 30 15 20 30 582

Tryckupplaga 268 120 30 30 24 24 24 24 36 18 24 36 658

Pris 14 dagar /serie 275 000 88 000 25 000 25 000 19 000 18 000 18 000 18 000 30 000 15 000 20 000 30 000 581 000

Pris 7 dagar /serie 192 500 61 600 17 500 17 500 13 300 12 600 12 600 12 600 21 000 10 500 14 000 21 000 406 700

Tryckpris /serie * 20 500 10 000 5 000 5 000 4 200 4 000 4 000 4 300 5 800 4 500 5 000 5 800

Total kampanjsumma 14 dgr 295 500 98 000 30 000 30 000 23 200 22 000 22 000 22 300 35 800 19 500 25 000 35 800

Share of voice (SOV) /serie 100% 33% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100%

Tryckpris /serie * 12 500

Total kampanjsumma 14 dgr 137 500

Share of voice (SOV) /serie 25%

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar.

Pris 7 dagar /serie 192 500 61 600 17 500 17 500 13 300 12 600 12 600 12 600 21 000 10 500 14 000 21 000 406 700

Outdoor Impact

Stockholm City

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens Outdoor Impact

Göteborg

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens

* Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista.

Outdoor Impact Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ Tryckpris Total kampanjShare of voice Stockholm City 2 veckor 1 vecka /serie * summa 14 dgr (SOV) /serie 20 500 295 500 100% Antal ytor 250 st 250 st 10 000 98 000 33% Målgrupp invånare 1 580 000 1 580 000 5 000 30 000 50% VAC Räckvidd % 78,50% 64,40% 30 000 100% Netto kontakter 1 240 000 1 017 000 Info 5 000 4 200 23 instegssida. 200 100% VAC Brutto kontakter 6 583 000 2 575 000 Reklamyta på spårvagnens Placerad i ram och synlig för kollektivresenärer och fotgängare. 4 000 22 000 100% VAC Frekvens 5,3 2,50 000x 515 mm. 22 000 100% Format 4 2517 Outdoor Baserat vuxna 15+ Outdoor Impact Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ 4 Impact 300 22 på 300Augusti, N1, Alla 100% Stockholm City veckor 1 vecka 5 800 352800 100% Göteborg 2 veckor 1 vecka 4 500 19 500 250 st 100% Antal ytor 114 st 114 st Antal ytor 250 st 5 000 25 000 50% 1 580 000 Målgrupp invånare 730 000 730 000 Målgrupp invånare 1 580 000 5 800 % 35 800 100% 64,40% 35,00% Pris 7 dagar VAC Räckvidd 78,50% Kommunpop. Kommun Antal serierVAC Räckvidd Antal ytor% Tryck-45,10% Pris 14 dagar Netto kontakter 329 000 256 000 Netto kontakter 1 240 000 1 017 000 i tusental ** /serie upplaga /serie /serie VAC Brutto 1 729 000 VAC Brutto kontakter 6 583 000 2 575 000 4 548 Göteborg 100kontakter 108 125 000 599 000 87 500 VAC Frekvens 5,2 2,30 VAC Frekvens 5,3 2,50

** SCB 2015

Påstigning Spårvagn

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar.

Outdoor Impact

Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ 2 veckor 1 vecka Antal ytor 114 st 114 st Målgrupp invånare 730 000 730 000 VAC Räckvidd % 45,10% 35,00% Netto kontakter 329 000 256 000 riksprislista 2017 VAC Brutto kontakter 1 729 000 599 000 riksprislista 2014 VAC Frekvens 5,2 2,30

* Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista.

Göteborg ** SCB 2015

Outdoor Impact

Göteborg

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens

7 7


Stockholm City

2 veckor 1 vecka Antal ytor 250 st 250 st * Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista. Målgrupp invånare 1 580 000 1 580 000 ** SCB 2015 VAC Räckvidd % 78,50% 64,40% Netto kontakter 1 240 000 1 017 000 VAC Brutto kontakter 6 583 000 2 575 000 VAC Frekvens 5,3 2,50

VAC Frekvens

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar.

Påstigning Spårvagn

Outdoor Impact Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna Reklamyta på spårvagnens instegssida. Placerad i ram15+ och synlig för kollektivresenärer och fotgängare. Göteborg 2 veckor 1 vecka Antal ytor 114 st 114 st Format 2517 x 515 mm. Målgrupp invånare 730 000 730 000 VAC Räckvidd % 45,10% 35,00% Netto kontakter 329 000 256 000 VAC Brutto kontakter 1 729 000 599 000 VAC Frekvens 5,2 2,30 Kommunpop. Kommun Antal serier Antal ytor Trycki tusental ** 548

Göteborg

4

/serie 100

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. * Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista. ** SCB 2015

upplaga 108

Pris 14 dagar /serie 125 000

Pris 7 dagar /serie 87 500

Tryckpris /serie * 12 500

Total kampanjsumma 14 dgr 137 500

Share of voice (SOV) /serie 25%

Outdoor Impact

Göteborg

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens

Info

Outdoor Impact

Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ 2 veckor 1 vecka Antal ytor 100 st 100 st Målgrupp invånare 730 000 730 000 VAC Räckvidd % 90,00% 81,70% Netto kontakter 656 000 596 000 VAC Brutto kontakter 18 837 000 8 048 000 VAC Frekvens 28,7 13,50

Göteborg

riksprislista 2017 riksprislista 2014

8 8


Superback

Helfolierad reklamyta på bussens baksida. Format ca 2400 x 2400 mm. Se respektive mall för exakta mått.

Kommunpop. i tusental** 923 548 108 43 97 54 120 61 55 Info 2009

Kommun Stockholm Göteborg Borås Falkenberg Sundsvall Uddevalla Umeå Varberg Örnsköldsvik Summa alla orter

Möjligt antal bussar 50 40 20 5 31 3 25 4 5 183

Pris/Buss

21 700 21 700 21 700 21 700 21 700 21 700 21 700 21 700 21 700

Tryckpris/buss 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400

Total kampanjsumma 28 dgr 24 100 24 100 24 100 24 100 24 100 24 100 24 100 24 100 24 100

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. Individuella avvikelser kan förekomma mellan städerna. ** SCB 2015

riksprislista 2017 riksprislista 2014

9 9


Superback Premium City Stockholm

Helfolierad reklamyta på bussens baksida.

Format ca 2400 x 2400 mm. Se respektive mall för exakta mått.

Population. i tusental** 335

Stad Stockholm City

Antal bussar 20

Pris totalt

Tryckpris totalt

240 000

36 000

Pris totalt

Tryckpris totalt

240 000

36 000

Total kampanjsumma 28 dgr 276 000

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. Individuella avvikelser kan förekomma mellan städerna. ** SCB 2015

Superback Premium Göteborg

Helfolierad reklamyta på bussens baksida.

Format ca 2400 x 2400 mm. Se respektive mall för exakta mått.

Kommunpop. i tusental** 548

Kommun Göteborg

Antal bussar 15

Total kampanjsumma 28 dgr 276 000

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. Individuella avvikelser kan förekomma mellan städerna. ** SCB 2015

riksprislista 2017 riksprislista 2014

10 10


Superback Take Over City Stockholm

Helfolierad reklamyta på bussens baksida.

Format ca 2400 x 2400 mm. Se respektive mall för exakta mått.

Population. i tusental** 335

Stad Stockholm City

Antal bussar 120

Pris

Begär offert

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. Individuella avvikelser kan förekomma mellan städerna. ** SCB 2015

Superback Flygbuss

Helfolierad reklamyta på bussens baksida. Format ca 2400 x 2400 mm. Se respektive mall för exakta mått.

Kommunpop. i tusental** 548 322 923 1 793

Kommun Göteborg Malmö Stockholm Summa alla orter

Möjligt antal bussar 10 7 44 61

Pris/Buss

23 500 23 500 23 500

Tryckpris/buss 2 400 2 400 2 400

Total kampanjsumma 28 dgr 25 900 25 900 25 900

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. Individuella avvikelser kan förekomma mellan städerna. ** SCB 2015

riksprislista 2017 riksprislista 2014

11 11


Superback light Göteborg

Folierad reklamyta på bussens baksida. Synlig för bilister och övriga trafikanter. Format ca 2400 x 1000 mm. Se respektive mall för exakta mått.

Kommunpop. i tusental ** 548 548

Kommun

Antal serier

Göteborg Göteborg

2 2

Antal ytor /serie 40 20

Tryckupplaga 40 20

Pris 28 dagar /serie 249 000 160 000

Pris 14dagar /serie 174 300 112 000

Tryckpris /serie * 36 000 36 000

Total kampanjsumma 28 dgr 285 000 196 000

Share of voice (SOV) /serie 40% 20%

Alla priser är en månad, exklusive moms och med reservation för ändringar. Individuella avvikelser kan förekomma mellan städerna. ** SCB 2015

Superback light Stockholm

Folierad reklamyta på bussens baksida. Synlig för bilister och övriga trafikanter. Format ca 2400 x 1000 mm. Se respektive mall för exakta mått.

Kommunpop. i tusental** 923

Kommun Stockholm

Möjligt antal bussar 65

Pris/Buss

390 000

Tryckpris/buss 58 500

Total kampanjsumma 28 dgr 448 500

Alla priser är en månad, exklusive moms och med reservation för ändringar. Individuella avvikelser kan förekomma mellan städerna. ** SCB 2015

riksprislista 2017 riksprislista 2014

12 12


Superback light

Folierad reklamyta på bussens baksida. Synlig för bilister och övriga trafikanter. Format ca 2400 x 1000 mm. Se respektive mall för exakta mått.

Kommunpop. i tusental** 28 50 108 43 32 97 79 42 24 40 39 24 25 12 97 53 18 95 54 120 61 55 1196

Kommun Ale Alingsås/Vårgårda Borås Falkenberg Falköping Halmstad Kungsbacka Kungälv Laholm Lerum Lidköping Mariestad* Stenungsund Strömstad Sundsvall Skövde Skara Trollhättan/Vänersborg Uddevalla Umeå Varberg Örnsköldsvik Summa alla orter

Möjligt antal bussar 11 13 17 7 5 43 19 7 16 8 9 2 9 10 11 5 2 22 13 2 5 12 248

Pris/Buss

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Tryckpris/buss 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

Total kampanjsumma 28 dgr 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900

* Mariestad säljs bara i paket med Skara, Skövde och Lidköping. Minimum 2 st bussar. Alla priser är en månad, exklusive moms och med reservation för ändringar. Individuella avvikelser kan förekomma mellan städerna. ** SCB 2015

riksprislista 2017 riksprislista 2014

13 13


e e

XL

Reklamyta på bussens baksida, placerad i ram. Synlig för bilister och övriga trafikanter. Format 1725 x 770 mm.

Kommunpop. i tusental ** 923 548 108 53 95 54 120 1 901

Kommun

Antal serier

Stockholm Göteborg Borås Skövde Trollhättan/Vänersborg Uddevalla Umeå Summa alla orter

3 2 1 1 1 1 2

Antal ytor /serie 400 80 18 18 15 10 12 553

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. * Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista. ** SCB 2015

Info

Outdoor Outdoor Impact Impact

Stockholm Stockholm

Tryckupplaga 428 84 20 20 16 12 14 594

Pris 14 dagar /serie 450 000 149 000 29 000 29 000 24 000 16 000 19 200 716 200

Pris 7 dagar /serie 315 000 104 300 20 300 20 300 16 800 11 200 13 440 501 340

Tryckpris /serie * 37 000 9 800 4 800 4 800 4 300 3 800 4 300

Total kampanjsumma 14 dgr 487 000 158 800 33 800 33 800 28 300 19 800 23 500

Share of voice (SOV) / serie 28% 50% 100% 100% 100% 100% 50%

Outdoor Impact

Stockholm

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens Outdoor Impact

Göteborg

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens

Baserat Baserat på på Augusti, Augusti, N1, N1, Alla Alla vuxna vuxna 15+ 15+ 2 veckor veckor 1 vecka vecka 2 1

Antal Antal ytor ytor Målgrupp Målgrupp invånare invånare VAC VAC Räckvidd Räckvidd % % Netto Netto kontakter kontakter VAC VAC Brutto Brutto kontakter kontakter VAC VAC Frekvens Frekvens

400 400 st st 1 580 1 580 000 000 81,20% 81,20% 1 1 283 283 000 000 9 9 550 550 000 000 7,4 7,4

400 st st 400 1 580 000 1 580 000 68,30% 68,30% 1 1 080 080 000 000 3 3 952 952 000 000 3,70 3,70

Outdoor Impact Impact Outdoor

Baserat på på Augusti, Augusti, N1, N1, Alla Alla vuxna vuxna 15+ 15+ Baserat 2 1 2 veckor veckor 1 vecka vecka Antal ytor ytor 80 st st 80 st st Antal 80 80 Målgrupp 730 730 Målgrupp invånare invånare 730 000 000 730 000 000 VAC Räckvidd Räckvidd % % 45,50% 33,00% VAC 45,50% 33,00% Netto 322 241 Netto kontakter kontakter 322 000 000 241 000 000 VAC Brutto Brutto kontakter kontakter 1 741 741 000 000 547 000 000 VAC 1 547 VAC 5,2 2,30 VAC Frekvens Frekvens 5,2 2,30

Göteborg Göteborg

riksprislista 2017 riksprislista 2014

14 14


e

XL Impact

Åtta reklamytor placerade på spårvagnsutsida. Placerad på 20 spårvagnar för att skapa hög impact i centrum. Format (8x) 1725 x 770 mm.

Kommunpop. i tusental ** 548

Kommun

Antal serier

Göteborg

3

Antal ytor /serie 160

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. * Cirka tryckkostnad per stad och för 1-8 motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista. ** SCB 2015

Tryckupplaga 172

Pris 14 dagar /serie 189 000

Pris 7 dagar /serie 132 300

Tryckpris /serie * 15 500

Total kampanjsumma 14 dgr 204 500

Share of voice (SOV) / serie 33%

Outdoor Impact

Göteborg

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens

Info

Outdoor Impact

Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ 2 veckor 1 vecka Antal ytor 20 st x 8 vagn 20 st x 8 vagn Målgrupp invånare 730 000 730 000 VAC Räckvidd % 80,80% 71,20% Netto kontakter 590 000 519 000 VAC Brutto kontakter 7 022 000 3 039 000 VAC Frekvens 11,9 5,90

Göteborg

riksprislista 2017 riksprislista 2014

15 15


e e

Bussbaksida

Mindre reklamyta på bussens baksida, placerad i ram. Synlig för bilister och övriga trafikanter. Format 1400 x 500 mm.

Kommunpop. i tusental ** 923 548 108 25 95 1 699

Stockholm: 1400 x 700 mm.

Kommun

Antal serier

Stockholm Göteborg Borås Stenungsund Trollhättan/Vänersborg Summa alla orter

1 1 2 1 1

Antal ytor /serie 200 128 25 11 10 374

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar.

Tryckupplaga 216 138 30 12 12 408

Pris 14 dagar /serie 225 000 98 000 25 000 11 000 10 000 369 000

Pris 7 dagar /serie 157 500 68 600 17 500 7 700 7 000 258 300

Tryckpris /serie * 17 500 11 000 5 000 3 300 3 200

Total kampanjsumma 14 dgr 242 500 109 000 30 000 14 300 13 200

Share of voice (SOV) / serie 100% 100% 50% 100% 100%

Outdoor Impact

Stockholm

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens Outdoor Impact

* Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista.

Göteborg

** SCB 2015

Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontak VAC Frekvens

Info

Outdoor Impact Outdoor Impact

Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ 2 veckor 1 vecka 2 veckor 1 vecka Antal ytor 200 st 200 st Antal ytor 200 st 200 st Målgrupp invånare 1 580 000 1 580 000 Målgrupp invånare 1 580 000 1 580 000 VAC Räckvidd % 60,80% 39,60% VAC Räckvidd % 60,80% 39,60% Netto kontakter 961 000 626 000 Netto kontakter 961 000 626 000 VAC Brutto kontakter 3 152 000 905 000 VAC Brutto kontakter 3 152 000 905 000 VAC Frekvens 3,3 1,40 VAC Frekvens 3,3 1,40

Stockholm Stockholm

Outdoor Impact Outdoor Impact

Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ 2 veckor 1 vecka 2 veckor 1 vecka Antal ytor 128 st 128 st Antal ytor 128 st 128 st Målgrupp invånare 730 000 730 000 Målgrupp invånare 730 000 730 000 VAC Räckvidd % 50,20% 37,50% VAC Räckvidd % 50,20% 37,50% Netto kontakter 367 000 274 000 Netto kontakter 367 000 274 000 VAC Brutto kontakter 2 527 000 853 000 VAC Brutto kontakter 2 527 000 853 000 VAC Frekvens 6,9 3,10 VAC Frekvens 6,9 3,10

Göteborg Göteborg

riksprislista 2017 riksprislista 2014

16 16


Temavagn

Köp din egen spårvagn och du får samtliga skyltar till ditt förfogande.

Produkt XL Påstigning Förarplats Streamer Väggskylt Dubbelsidig Fönsterskylt

Format i mm 1725 x 770 2517 x 515 500 x 700 1000 x 241 310 x 500 500 x 310

Antal resor **

Kommun

5 300 000

Göteborg

Antal 8st 2st 9st 25st 2st 8st Antal ytor 54

Tryckupplaga 108

Pris 14 dagar 140 000

Tryckpris* 15 000

Totalt kampanj (tryck ingår) *** 155 000

Priset är exklusive tryckkostnad. Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. * Tryckpris avser dubbel upplaga samt valfritt antal motiv. ** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2009 per 14-dgr period. *** Pris avser annonskostnad inkl. uppsättningskostnad.

riksprislista 2017 riksprislista 2014

17 17


Förarplats

Placerad bakom föraren i buss och på spårvagn. Format 500 x 700 mm.

Antal resor

30 454 000**** 8 395 000*** 462 000*** 218 000*** 100 000*** 68 000*** 113 000*** 232 000** 209 000*** 107 000*** 304 000*** 129 000*** 90 000** 40 965 000

Kommun

Stockholm Göteborg Borås Halmstad Kungsbacka Kungälv Skövde Sundsvall Trollhättan/Vänersborg Uddevalla Umeå Varberg/Falkenberg Örnsköldsvik Summa alla orter

Antal serier

2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Antal ytor

/serie 600 250 60 61 15 7 18 40 25 20 15 30 16 1 157

Tryck-

Pris 14 dagar

upplaga 660 275 66 67 17 8 20 44 28 22 16 33 19 1 274

/serie 125 000 109 000 33 000 34 100 12 000 5 600 12 600 22 000 15 000 13 000 12 000 18 000 12 325 423 625

Pris 7 dagar

/serie 87 500 76 300 23 100 23 870 8 400 3 920 8 820 15 400 10 500 9 100 8 400 12 600 8 628 296 538

Tryckpris

Total kampanj-

Share of voice

/serie * 9 000 7 500 4 800 4 900 3 000 2 500 3 200 4 300 3 700 3 300 2 900 4 000 3 100

summa 14 dgr 134 000 116 500 37 800 39 000 15 000 8 100 15 800 26 300 18 700 16 300 14 900 22 000 15 425

(SOV) / serie 33% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100%

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. * Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista. ** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2011 per 14-dgr period. *** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2016 per 14-dgr period. **** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2015 per 14-dgr period.

riksprislista 2017 riksprislista 2014

18 18


Streamer

Placerad mellan fönster och tak i buss och spårvagn. Format 1000 x 241 mm.

Antal resor**

30 454 000*** 8 395 000** 462 000** 218 000** 27 000** 209 000** 107 000** 304 000** 129 000** 40 305 000

Kommun

Stockholm Göteborg buss & spårvagn Borås Halmstad Stenungsund Trollhättan/Vänersborg Uddevalla Umeå Varberg/Falkenberg Summa alla orter

Antal serier

1 7 2 2 2 1 2 2 2

Antal ytor

/serie 2 000 530 100 60 18 60 40 100 30 2 938

Tryck-

Pris 14 dagar

upplaga 2 140 583 110 66 20 66 44 110 33 3 172

/serie 169 000 95 000 28 000 21 000 9 900 21 000 17 000 28 000 15 750 404 650

Pris 7 dagar

Tryckpris

Total kampanj-

Share of voice

/serie 118 300 66 500 19 600 14 700 6 930 14 700 11 900 19 600 11 025 283 255

/serie * 14 000 9 000 6 500 5 500 3 800 5 500 4 700 6 500 4 400

summa 14 dgr 183 000 104 000 34 500 26 500 13 700 26 500 21 700 34 500 20 150

(SOV) / serie 33% 14% 50% 50% 50% 100% 50% 50% 50%

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. * Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista. ** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2016 per 14-dgr period. *** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2015 per 14-dgr period.

riksprislista 2017 riksprislista 2014

19 19


Dubbelsidig Fönsterskylt

Format som syns både in- och utifrån fordonen. Placerad i pendeltåg, spårvagn och buss. Format 500 x 310 mm.

Antal resor **

30 454 000**** 380 000** 7 600 000** 32 000** 462 000*** 218 000*** 100 000*** 68 000*** 10 000** 113 000*** 27 000*** 131 000** 232 000** 209 000*** 107 000*** 304 000*** 129 000*** 90 000** 40 750 000

Kommun

Stockholm Göteborg pendeltåg Göteborg buss/spårvagn Göteborg flygbuss Borås Halmstad Kungsbacka Kungälv Malmö flygbuss Skövde Stenungsund Stockholm flygbuss Sundsvall Trollhättan/Vänersborg Uddevalla Umeå Varberg/Falkenberg Örnsköldsvik Summa alla orter

Antal

Antal ytor

serier 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1

/serie 4 000 138 744 22 50 60 30 18 15 18 26 73 42 50 40 100 40 34 5 500

Tryck-

Pris 14 dagar

upplaga 4 200 152 818 24 55 66 33 20 17 20 29 80 46 55 44 110 44 37 5 850

/serie 179 000 41 400 99 000 9 900 22 500 27 000 13 500 8 100 6 750 8 100 11 700 32 850 18 900 22 500 18 000 37 000 18 000 15 300 589 500

Pris 7 dagar

Tryckpris

Total kampanj-

Share of voice

/serie 125 300 28 980 69 300 6 930 15 750 18 900 9 450 5 670 4 725 5 670 8 190 22 995 13 230 15 750 12 600 25 900 12 600 10 710 412 650

/serie * 40 000 7 000 11 500 3 900 5 000 5 400 4 400 3 300 3 100 3 300 4 400 5 700 4 700 5 000 4 600 6 400 4 600 4 500

summa 14 dgr 219 000 48 400 110 500 13 800 27 500 32 400 17 900 11 400 9 850 11 400 16 100 38 550 23 600 27 500 22 600 43 400 22 600 19 800

(SOV) / serie 50% 100% 100% 50% 50% 50% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 50% 100%

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. * Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista. ** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2011 per 14-dgr period. *** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2016 per 14-dgr period. **** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2015 per 14-dgr period.

riksprislista 2017 riksprislista 2014

20 20


Karossfoliering

Format placerat på karossen på Flygbussarna. Gäller hela karossen på sidorna samt baktill på bussen.

Karossfoliering

Format placerat på karossen på Flygbussarna. Gäller hela karossen på sidorna samt baktill på bussen.

Kommunpop. Kommun Antal i tusental ** bussar Kommunpop. Kommun Antal 923 Stockholm-Flygbussarna 4 i tusental bussar 548 ** Göteborg-Flygbussarna 2 923 Stockholm-Flygbussarna 4 322 Malmö-Flygbussarna 1 548 Göteborg-Flygbussarna 2 1 793 Summa alla orter 7 322 Malmö-Flygbussarna 1 1 793 7 Alla priser är tre månader, exklusiveSumma moms ochalla med orter reservation för ändringar.

Ant ytor /serie Ant 1 ytor /serie 1 1 1 1 3 1 3

Tryckupplaga Tryck4 upplaga 2 4 1 2 7 1 7

Pris 3 mån. /buss Pris mån. 2503 000 /buss 250 000 250 000 000 250 250 000 000 750 250 000 750 000

Pris 6 mån. /buss Pris mån. 4506 000 /buss 450 000 450 000 000 450 450 000 000 1 350 450 000 1 350 000

Pris 12 mån. /buss Pris mån. 85012000 /buss 850 000 850 000 000 850 850 000 000 2 550 850 000 2 550 000

Tryckpris * Tryckpris 68 000 * 68 000 68 000 000 68 68 000 68 000

Total kampanj 12 mån Total 918 kampanj 000 12 000 mån 918 918 000 000 918 918 000 918 000

* Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv, inklusive demontering inom tre månader. Tak samt tryck av invändigt material ingår ej. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista. Alla priser är tre månader, exklusive moms och med reservation för ändringar. ** SCB 2015

* Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv, inklusive demontering inom tre månader. Tak samt tryck av invändigt material ingår ej. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista. ** SCB 2015

Info Invändigt material

Vid köp av karossfolierad buss ingår dessutom de invändiga skyltarna i annonspriset.*

Invändigt material

Vid köp av karossfolierad buss ingårAntal dessutom de invändiga skyltarna i annonspriset.* Produkt bussar Dubbelsidig fönsterskylt 5 Produkt Antal bussar Stolsryggar 46 Dubbelsidig fönsterskylt 5 46 *Stolsryggar Gällandes tryck: För dubbelsidig fönsterskylt samt stolsrygg har vår samarbetspartner satt ett tryckpris till 4000kr. * Gällandes tryck: För dubbelsidig fönsterskylt samt stolsrygg har vår samarbetspartner satt ett tryckpris till 4000kr.

riksprislista 2017 riksprislista 2014

21 21


Stolsrygg

Format placerat på stolsryggen i Flygbussarna. Format 210 x 148,5 mm.

Ant resor** 131 000 32 000 10 000 173 000

Kommun Stockholm Flygbussarna Göteborg Flygbussarna Malmö Flygbussarna Summa alla orter

Antal serier 2 2 2

Ant. ytor /serie 713 325 152 1 190

Tryckupplaga 784 358 167 1 309

Pris 14 dagar /serie 39 900 16 000 9 000 64 900

Pris 7 dagar /serie 27 930 11 200 6 300 45 430

Tryckpris /serie * 2 900 2 200 1 800

Total kampanjsumma 14 dgr 42 800 18 200 10 800

Share of voice (SOV) / serie 50% 50% 50%

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. * Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista. ** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2011 per 14-dgr period.

Samtliga invändiga format: 1st extra motiv: 900.‐. Vid fler motiv än 2st, begär offert! Plus tillägg för ”varannan‐packning" vid flera motiv: 50:‐/motiv + 550:‐/1000ex Överupplagor: 10% upp till 1000ex, 7% upp till 2000ex, 5% upp till 4500ex. Upplagor från 5000ex och däröver 3% överupplaga.

riksprislista 2017 riksprislista 2014

22 22


Eurosize - Nordstan

Målgruppen nås i en miljö med ett starkt begränsat mediabrus. De bakbelysta tavlorna står ut som ett trevligt o färggrannt inslag i parkeringsmiljön. Nordstans parkeringshus är beläget mitt i hjärtat av Göteborg och har öppet dygnet runt! Tips! Används med fördel tillsammans med "Digital Impact Nordstan" för att skapa impact i och runt en av Göteborgs mest trafikerade platser.

Format 118,5 x 175 cm

Antal 36

Serier 1

Pris 40 000

Tryckpris 3 820

Total Kampanjsumma 43 820

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar.

riksprislista 2017 riksprislista 2014

23 23


Digital Impact

Utomhusreklam skall vara enkel och tydlig samtidigt som det digitala mediet med fördel kan utnyttjas för att förstärka budskapet. Det gäller att balansera annonsens budskap med rörelse för att uppnå bästa effekt. Den digitala tekniken ger möjlighet till budskapsförstärkning och rörelse. Med många skärmar följer också lite olika förutsättningar. På alla skärmarna utom på Korsvägen och Nordstan kan du med fördel visa rörliga bilder eller film. Våra riktlinjer för budskapsförstärkningen är därför: • Harmoniska bildväxlingar • Tydliga budskap utan för mycket text • Tänk på att jobba med kontraster

Stockholm Kungsgatan/Sveavägen Göteborg Korsvägen Nordstan Malmö Stockholmsvägen, Malmö

1

ck a Br ut to pr is/ ve

Sp ot tar /tim ma

SO V Ko nt ak ter

10 %

ck a Br ut to pr is/ ve

ma Sp ot tar /tim

SO V Ko nt ak ter

5%

stn ad Ko nt ak tko

ec ka /V Ko nt ak ter

se ku nd er di Sp ot ti

m2 St or lek i

Sk

är m

oc

h

pl ac er in g

Vill ni använda annonskanalen för planerade kampanjer där budskapet ändras under annonstiden, eller som dagstyrt skyltfönster, så erbjuder vi självklart även denna uppdateringstjänst.

2 x 12 m2

10

1 981 750

0,10

49 088

18

4 909

98 175

36

9 818

52 m2 59 m2

15 15

1 001 952 803 250

0,15 0,15

50 098 40 163

12 12

7 515 6 024

100 195 80 325

24 24

15 029 12 049

40 m2

10

362 880

0,10

18 144

18

1 814

36 288

36

3 629

2

3

4

1) Kungsgatan/Sveavägen 2) Korsvägen/Svenska Mässan 3) Nordstan 4) Stockholmsvägen

riksprislista 2017 riksprislista 2014

24 24


Digitala Skärmar ICA

Stora 42-tumsskärmar sitter i kassalinjen på butikerna. 6 st kunder har möjligheten varje vecka med inslag på 15 sekunder. Nya butiker av Maxi, Kvantum, Supermarket eller Nära kan komma att utrustas med skärmar så det totala antalet skärmar växer stadigt.

RIKS 372 butiker - 1 024 skärmar Besökare/vecka

5 881 159

REGION NORR 87 butiker - 195 skärmar Besökare/vecka

1 023 708

REGION SYD 95 butiker - 248 skärmar Besökare/vecka

1 435 491

REGION VÄST 76 butiker - 262 skärmar Besökare/vecka

1 436 091

REGION ÖST 114 butiker - 319 skärmar Besökare/vecka

1 985 870

VÄSTRA GÖTALAND 48 butiker - 173 skärmar Besökare/vecka

988 670

STORSTOCKHOLM 54 butiker - 152 skärmar Besökare/vecka

941 000

STORGÖTEBORG 25 butiker - 85 skärmar

riksprislista Besökare/vecka 2017 riksprislista 2014

572 429

Andel i synbarhetszon 100% 5 881 159 Andel i synbarhetszon 100% 1 023 708 Andel i synbarhetszon 100% 1 435 491 Andel i synbarhetszon 100% 1 436 091 Andel i synbarhetszon 100% 1 985 870 Andel i synbarhetszon 100% 988 670

Andel i synbarhetszon 100% 941 000 Andel i synbarhetszon 100% 572 429

Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 4 116 811 Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 716 596 Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 1 004 844 Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 1 005 264 Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 1 390 109 Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 692 069

Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 658 700 Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 400 700 Andel som

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

minuter 5

Relation

DVAC

minuter 5

1

per vecka 4 116 811

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 716 596

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 1 004 844

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 1 005 264

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 1 390 109

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 692 069

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 658 700

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 400 700

EN VECKA Bruttopris SEK 110 000

CPC SEK 0,03 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 32 000

CPC SEK 0,05 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 46 000

CPC SEK 0,05 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 46 000

CPC SEK 0,05 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 55 000

CPC SEK 0,05 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 45 000

CPC SEK 0,06 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 35 000

CPC SEK 0,06 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 26 000

CPC SEK 0,06 kr

25 25


Besökare/vecka

1 436 091

REGION ÖST 114 butiker - 319 skärmar Besökare/vecka

1 985 870

VÄSTRA GÖTALAND 48 butiker - 173 skärmar Besökare/vecka

988 670

STORSTOCKHOLM 54 butiker - 152 skärmar Besökare/vecka

941 000

STORGÖTEBORG 25 butiker - 85 skärmar Besökare/vecka

572 429 SKÅNE

59 butiker - 160 skärmar Besökare/vecka

riksprislista 2017 riksprislista 2014

911 988

1 436 091 Andel i synbarhetszon 100% 1 985 870 Andel i synbarhetszon 100% 988 670

Andel i synbarhetszon 100% 941 000 Andel i synbarhetszon 100% 572 429 Andel i synbarhetszon 100% 911 988

1 005 264 Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 1 390 109 Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 692 069

Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 658 700 Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 400 700 Andel som uppmärksammar skärmarna 70% 638 392

5

5

1

1 005 264

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 1 390 109

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 692 069

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 658 700

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 400 700

Vistelsetid inom synbarhetszonen

Looplängd

Relation

DVAC

minuter 5

minuter 5

1

per vecka 638 392

46 000

0,05 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 55 000

CPC SEK 0,05 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 45 000

CPC SEK 0,06 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 35 000

CPC SEK 0,06 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 26 000

CPC SEK 0,06 kr

EN VECKA Bruttopris SEK 37 000

CPC SEK 0,06 kr

26 26


e

Senast ändrad: 2016-09-08

Långsida Cityserien Stockholm-Göteborg

Reklamyta på bussarna. Placerad mot trafiken i en ram och synlig för alla som rör sig i stadsmiljö. Format 3068 x 667 mm.

Population i tusental** 335 548

Kommun

Antal serier

Stockholm City Göteborg

1 1

Antal ytor /serie 150 142

Tryckupplaga 160 152

Pris 14 dagar /serie 290 000 190 000

292

312

480 000 432 000

Totalt Stockholm-Göteborg Avgår paketrabatt, -10% Summa totalt

292

Pris 7 dagar /serie 203 000 133 000 336 000 302 400

Tryckpris /serie * 20 500 19 500 37 500 37 500

Total kampanj- Share of voice summa 14 dgr (SOV) /serie 310 500 50% 209 500 20% 517 500 469 500

Outdoor Impact Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontakter VAC Frekvens

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. * Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista.

Info

Outdoor Impact Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontakter VAC Frekvens

riksprislista 2017 riksprislista 2014

Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ 2 veckor 292 st 2 310 000 87,23% 2 015 000 31 516 000 15,64

1 vecka 292 st 2 310 000 76,62% 1 770 000 13 356 000 7,55

27 27


Superback Premium City Stockholm-Göteborg

Helfolierad reklamyta på bussens baksida.

Format ca 2400 x 2400 mm. Se respektive mall för exakta mått.

Population i tusental** 335 548

Kommun SB Premium Stockholm City SB Premium Göteborg Summa totalt Avgår paketrabatt, -10%

Möjligt antal bussar 20 15 35

390 000 240 000

Tryckpris totalt 48 000 36 000

Total kampanjsumma 28 dgr 438 000 276 000

630 000 567 000

84 000 84 000

714 000 651 000

Pris

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar.

riksprislista 2017 riksprislista 2014

28 28


Superback light Stockholm-Göteborg

Folierad reklamyta på bussens baksida. Synlig för bilister och övriga trafikanter. Format ca 2400 x 1000 mm. Se respektive mall för exakta mått.

Population i tusental** 923 548

Kommun SB Light Stockholm SB Light Göteborg Summa totalt Avgår paketrabatt, -10%

Möjligt antal bussar 65 40 105

390 000 249 000

58 500 36 000

Total kampanjsumma 28 dgr 448 500 285 000

639 000 575 000

94 500 94 500

733 500 669 500

Pris/Buss

Tryckpris/buss

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar.

riksprislista 2017 riksprislista 2014

29 29


ice rie

XL Stockholm-Göteborg

Reklamyta på bussens baksida, placerad i ram. Synlig för bilister och övriga trafikanter. Format 1725 x 770 mm.

Population i tusental** 923 548

Kommun

Antal serier

Stockholm Göteborg

1 1

Antal ytor /serie 400 80

Tryckupplaga 428 84

480

512

Summa totalt Avgår paketrabatt, -10% Summa totalt

480

Pris 14 dagar /serie 450 000 149 000 599 000 539 000

Pris 7 dagar /serie 315 000 104 300 419 300 377 300

Tryckpris /serie * 37 000 9 800 45 000 45 000

Total kampanj- Share of voice summa 14 dgr (SOV) / serie 487 000 28% 158 800 50% 644 000 584 000

Outdoor Impact Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontakter VAC Frekvens

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. * Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista.

Info Outdoor Impact Antal ytor Målgrupp invånare VAC Räckvidd % Netto kontakter VAC Brutto kontakter VAC Frekvens

riksprislista 2017 riksprislista 2014

Baserat på Augusti, N1, Alla vuxna 15+ 2 veckor 480 st 2 310 000 69,48% 1 605 000 11 291 000 7,03

1 vecka 480 st 2 310 000 57,18% 1 321 000 4 499 000 3,41

30 30


Förarplats Stockholm-Göteborg

Placerad bakom föraren i bussen i Stockholm och både på buss & spårvagn i Göteborg Format 500 x 700 mm.

Antal resor

30 454 000** 8 395 000*** 38 849 000

Kommun

Stockholm Göteborg Summa totalt: Avgår paketrabatt, -10% Summa totalt:

Antal serier

1 1

Antal ytor

Tryck-

Pris 14 dagar

Pris 7 dagar

Tryckpris

Total kampanj-

Share of voice

/serie 600 250

upplaga 660 275

/serie 125 000 109 000

/serie 87 500 69 300

/serie * 9 000 7 500

summa 14 dgr 134 000 116 500

(SOV) / serie 33% 20%

935

234 000 210 600

191 800 179 200

10 000 10 000

850 850

304 000 266 000

Alla priser är exklusive moms och med reservation för ändringar. * Cirka tryckkostnad per stad och för ett motiv. För bokning av flera städer eller motiv se separat tryckprislista. ** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2015 per 14-dgr period. *** Genomsnitt av antal resor som genomförs enligt trafikhuvudmännens statistik för 2016 per 14-dgr period.

riksprislista 2017 riksprislista 2014

31 31


Bokningar, avbokningar och ändringar Bokning av reklamutrymme sker efter muntlig eller skriftlig beställning från annonsör. Bokning är bindande sedan orderbekräftelse översänts av Wallstreet Media AB (”Wallstreet”) och skriftliga anmärkningar inte framställts mot densamma inom en (1) dag. Orderbekräftelsen ska innehålla uppgifter om antal objekt, format, reklamperiod och pris. Avbokningar och ändringar av kampanj ska vara Wallstreet skriftligen tillhanda senast 42 dagar före kampanjperiodens början. Ersättning och betalningsvillkor Offererade priser inkluderar annons, reklamskatt, upp- och nedmontering av skyltar samt – när så anges – kostnad för tryck. Moms tillkommer. Debitering sker enligt mellan parterna överenskommet pris. Betalningsvillkor tio (10) dagar netto. Vid utebliven betalning utgår ränta enligt räntelagen. Vid önskemål om materialproduktion debiteras detta enligt gällande tryckeris prislista. Tryckpriset avser ett motiv om inget annat anges. Fakturering för tryck sker separat från gällande tryckeri. Reklamationer Anmärkningar mot införda annonser och fakturor ska göras skriftligen inom tio (10) dagar från kampanjperiodens början. Har annonsmaterialet kommit Wallstreet tillhanda efter det datum som anges i orderbekräftelsen kan införd annons ej reklameras. Extra kostnader hänförliga till förseningen debiteras köparen. Eventuell reklamation av tryck görs direkt till gällande tryckeri som fullt ut ansvarar gentemot kund för brister eller fel i trycket. Wallstreet ansvarar ej för tryck. Ansvar för intrång, hantering av olämplig reklam m.m.

Reklambudskap vilket konkurrerar med beställarens reklambudskap och/ eller verksamhet kan förekomma på andra reklamutrymmen. Detta föranleder ej rätt till skadestånd eller reducering av köpeskillingen. Ansvar för fel m.m. Wallstreets ansvar för fel, brist, försening eller utebliven kampanj till följd av händelser utanför Wallstreets kontroll är begränsat till högst annonskostnaden. Annan ersättning, såsom t ex skadestånd för utebliven vinst, utgår ej. Wallstreet ansvarar för att reklamen vidmakthålls i prydligt skick genom att snarast möjligt byta ut eller reparera skadat reklammaterial. Eventuella störningar i pågående kampanj till följd av skadegörelse eller annan åverkan av annan påverkar ej Wallstreets rätt till ersättning. Om Wallstreet av särskilda omständigheter som företaget ej kan råda över, icke omedelbart har möjlighet att byta ut reklammaterial, ger sådant förhållande ej beställaren rätt till annullering, kreditering eller dröjsmål med betalning. Ändring av leverantör Wallstreet förbehåller sig rätten att, med befriande verkan, i sitt ställe sätta annan leverantör av reklamplatser för genomförandet av uppdraget. Uppsättning av material Uppsättning av reklam ombesörjs av Wallstreet. Priset för en kampanjperiod inkluderar en (1) uppsättning om ej annat framgår av ordererbekräftelsen. Begär köparen omtryck/byte av reklambudskap samt omskyltning debiteras kostnaden för detta enligt särskild överenskommelse. Wallstreet äger rätten att påbörja reklamuppsättning senast 48 timmar innan kampanjperiodens start. Material/leverans Färdigt och korrekt digitalt material levereras till gällande tryckeri för tryck senast 15 arbetsdagar före kampanjstart. Materialadress samt materialspecifikation meddelas separat. Wallstreet erbjuder även förmedling av kontakt med produktionsbyrå om sådan hjälp erfordras. Offert för framställning av tryckfärdigt digitalt material presenteras då separat.

Det åligger beställaren att själv undersöka om reklamen gör intrång i annans tillkommande rätt eller strider mot gällande lag. Beställaren skall hålla Wallstreet skadefri i anledning av sådant intrång eller lagbrott. Wallstreet förbehåller sig vidare rätten att förhandsgranska, neka och ta ned reklam som är nedsättande för Wallstreets samarbetspartners eller ej överensstämmer med gällande svensk lag och Internationella Handelskammarens (ICC:s) Regler för reklam och marknadskommunikation.

riksprislista 2017 riksprislista 2014

32 32

Wallstreet Riksprislista 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you