Page 1

09-054 ACHTER cover 11

18-06-2009

16:50

Pagina 1

Ambitie De Waddenacademie heeft de ambitie het waddengebied te (laten) ontwikkelen tot een kraamkamer voor breed toepasbare, integrale kennis over duurzame ontwikkeling van een kustgebied, waar natuurwaarden centraal staan en een dragend onderdeel vormen van de lokale en regionale economie. Het gebied ontwikkelt zich tot een ontmoetingsplaats voor wetenschappers uit binnen- en buitenland, bestuurders, beleidsmakers en beheerders. Samen zoeken zij op basis van interdisciplinaire kennis duurzame en innovatieve oplossingen. In 2020 vormt het trilaterale waddengebied het best gemonitorde en best begrepen kustsysteem in de wereld.

Paleografie van het Waddenzeegebied Een SWOT analyse


09-054 ACHTER cover 11

18-06-2009

16:50

Pagina 2

Postbus 2724

Ontwerp cover: Supernova Ontwerp bNO

8901 AE Leeuwarden

Fotografie: Jan Huneman

Nederland

Druk: Holland Ridderkerk

t 058 233 90 30 e info@waddenacademie.knaw.nl

Š 2009 Waddenacademie

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of open-

ISBN/EAN 978-94-90289-03-4

baar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Volgnummer 2009-11

welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Waddenacademie. De Waddenacademie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.


09-054 ACHTER cover 11

18-06-2009

16:50

Pagina 2

Postbus 2724

Ontwerp cover: Supernova Ontwerp bNO

8901 AE Leeuwarden

Fotografie: Jan Huneman

Nederland

Druk: Holland Ridderkerk

t 058 233 90 30 e info@waddenacademie.knaw.nl

Š 2009 Waddenacademie

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of open-

ISBN/EAN 978-94-90289-03-4

baar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Volgnummer 2009-11

welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Waddenacademie. De Waddenacademie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.


09-054 ACHTER cover 11

18-06-2009

16:50

Pagina 1

Ambitie De Waddenacademie heeft de ambitie het waddengebied te (laten) ontwikkelen tot een kraamkamer voor breed toepasbare, integrale kennis over duurzame ontwikkeling van een kustgebied, waar natuurwaarden centraal staan en een dragend onderdeel vormen van de lokale en regionale economie. Het gebied ontwikkelt zich tot een ontmoetingsplaats voor wetenschappers uit binnen- en buitenland, bestuurders, beleidsmakers en beheerders. Samen zoeken zij op basis van interdisciplinaire kennis duurzame en innovatieve oplossingen. In 2020 vormt het trilaterale waddengebied het best gemonitorde en best begrepen kustsysteem in de wereld.

Paleografie van het Waddenzeegebied Een SWOT analyse

2009-11_Paleografie_van_het_Waddenzeegebied  

Paleografie van het Waddenzeegebied Een SWOT analyse

Advertisement