Page 1

Kerncijfers Aantal bedden Erkende bedden Posities dagziekenhuis

908 805 103

Activiteiten Aantal opnames 69.563 Klassieke hospitalisatie 29.260 Opnames dagziekenhuis 40.303 Ligdagen 183.010 Gemiddelde verblijfsduur 6,14 Bevallingen 2.556 SpoedpatiĂŤnten 36.243 Ligdagen Sp-diensten 20.836 Palliatief 4.009 Chronisch 8.547 Neurologie 8.280

Heelkundige specialismen Inwendige specialismen Geriatrie Psychiatrie Kinderziekten Materniteit

Opnames Ligdagen Gemiddelde Opnames klassieke ligduur dagziekenhuis hospitalisatie 9.997 46.853 4,69 18.404 11.076 69.196 6,25 21.618 1.778 36.740 15,70 130 801 10.321 12,89 45 2.826 8.130 2,88 106 2.782 11.770 4,23 -

2012 in cijfers


Financieel resultaat Investeren in de toekomst De overgedragen winst bedraagt 0 euro na reservering van het resultaat. De solvabiliteit is licht gedaald. De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen bedraagt 0,98. De liquiditeitsratio bedraagt 1,84. De vaste activa namen toe van 120,2 miljoen euro naar 125,0 miljoen euro. In 2012 lagen de investeringen hoger dan in 2011, er werd voor 19,8 miljoen euro ge誰nvesteerd.

Belangrijke investeringen in 2012 waren: _ nieuwbouwwerken blok Z _ verbouwingen en renovaties: geriatrie, pijnkliniek, palliatieve zorg, verlosafdeling, neonatologie, fertiliteitscentrum _ medische apparatuur: dialyse, labo, medische beeldvorming, radioherapie, PACS, angiografie en operatiekwartier _ informatica: software voor human resourcespakket, digital document management system, datawarehouse en vervangingsinvesteringen hardware

2012 in cijfers


Resultaat 2012 (in 竄ャ 1.000)

2012 in cijfers

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 264.444 Omzet 221.534 Overige bedrijfsopbrengsten 42.911 BEDRIJFSKOSTEN 262.683 Voorraden en leveringen 51.884 Diensten en bijkomende leveringen 90.303 Bezoldigingen en sociale lasten 101.330 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa 14.458 Waardevermindering op vlottend activa: (toevoeging:+, terugname:-) 4 Voorzieningen 1.270 Overige bedrijfskosten 3.433 BEDRIJFSRESULTAAT 1.762 FINANCIテ記E OPBRENGSTEN 4.561 FINANCIテ記E KOSTEN RESULTAAT UIT DE GEWONE ACTIVITEITEN UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

1.875 4.448

UITZONDERLIJKE KOSTEN

1.088

150

FONDSEN 12.611 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0


Bestuursorganen Algemene vergadering

Directiecomité

De Wilde Guido - voorzitter Verheeke Frans - ondervoorzitter Buyckx John - afgevaardigd bestuurder Collin Ludo De Pauw Chantal De Schamphelaere Johan Devos André Fernandez Juan Hendricx Ann Pauwels Mario Smets Jan Vanderhaegen Bert Van Parys Tony

Buyckx John – afgevaardigd bestuurder Bruyneel Siska – adviseur algemene directie Ceriez Bernard – financieel/administratief directeur Colle Trees – verpleegkundig directeur dr. Maes Dirk – medisch directeur Van der Hoogerstraete Christine – directeur personeel & organisatie Van Hove Danny – directeur infrastructuur

Raad van Bestuur De Wilde Guido - voorzitter Verheeke Frans - ondervoorzitter Buyckx John - afgevaardigd bestuurder De Pauw Chantal De Schamphelaere Johan Devos André Fernandez Juan Hendricx Ann Pauwels Mario Smets Jan Vanderhaegen Bert

Medische raad dr. Donck Jan, voorzitter dr. Rijckaert Dirk, ondervoorzitter dr. Van Acker Jos, secretaris dr. De Potter Robert, penningmeester dr. Blomme Yves dr. De Ketelaere Katrien dr. Deruyck Ludwig dr. Hermans Kurt dr. Janssens Birgitte dr. Kint Bernard dr. Klockaerts Katrien dr. Onghena Thierry dr. Petrick Marjan

2012 in cijfers

Kaart jaarverslag 2012 cijfers  
Kaart jaarverslag 2012 cijfers  

AZSL