Page 1

Dag van de Zorgmagazine over uitdagingen in zorg en welzijn

Jg 02 | maart 2017

Verschijnt twee keer per jaar | Jg. 2 nr. 04 | Dag van de Zorg vzw, Lievestraat 6, 9000 Gent

19

OPENDEURDAG IN ZORG & WELZIJN 08

EEN GREEP UIT HET AANBOD tijdens Dag van de Zorg

18

ZORGVERHAAL V/H JAAR Voorstelling van de genomineerden

24

BIJ DEZE ORGANISATIES BEN JE WELKOM! Zie pagina 24 tot 48


MOOI WEER OP DAG VAN DE ZORG

Altijd al eens achter de schermen van een ziekenhuis willen gluren? Ooit al een voorziening bezocht voor mensen met een beperking? En ken je het verschil tussen het oude rusthuis en het moderne woonzorgcentrum? Op zondag 19 maart ontvangen meer dan 170 organisaties en bedrijven jou met open armen. Breng gerust je kinderen, familie en vrienden mee, want iedereen is welkom! Het uitgebreide programma voor hét grootste event van de welzijnsen gezondheidszorg in Vlaanderen vind je per provincie van pagina 24 tot en met pagina 48. Per deel­ nemer vind je een samenvatting van het aanbod, adres en openingsuren én icoontjes voor rolstoeltoegankelijkheid en kinderanimatie. Het Dag van de Zorg-team

e zesde editie van Dag van de Zorg staat voor de deur. En die deur gooien we open op zondag 19 maart 2017. Op meer dan 170 locaties kan jij met familie en vrienden achter de schermen kijken bij organisaties uit zorg en welzijn. Op die manier proef je het enthousiasme en de dynamiek van medewerkers uit algemene en psychiatrische ziekenhuizen, woonzorg­ centra, voorzieningen voor mensen met een beperking, thuishulp, kinderopvang, bijzondere jeugdzorg en nog zoveel meer. Mensen helpen mensen in een warme zorgomgeving; in een omgeving in volle evolutie. Zowel op technologisch als innovatief vlak. Een boeiende omgeving waar jij en ik vroeg of laat wel eens mee te maken krijgen. Of je nu zorg of ondersteuning nodig hebt, in Vlaanderen kan je rekenen op een grote ploeg zorgprofessionelen die zich elke dag inzetten. Maar laten we ook de ondersteuning door vrijwilligers en familieleden niet vergeten. Door samen de krachten te bundelen garanderen we de zorg die onze zorgbehoevende medemens nodig heeft. Samen zorgkrachtig vormt dus het ideale thema van deze editie. Geniet van een leerrijke Dag van de Zorg op zondag 19 maart, onder een pril lentezonnetje. Geert Van Hijfte, Voorzitter Dag van de Zorg vzw


INMOTION

SAMEN ZORGKRACHTIG amen zorgkrachtig’ is het thema van deze Dag van de Zorg. We richten hiermee de focus op een van de belangrijkste uitdagingen in deze sector. Nieuwe behandelingen zijn mogelijk en technologische ontwik­ kelingen lokken nieuwe zorgmodellen uit. Er is steeds meer vraag naar goede chronische zorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en thuiszorg. Kwaliteitsvolle zorg wordt tevens meer en meer gemeten aan de mogelijkheden voor de patiënt om zolang mogelijk aan de samen­ leving te kunnen deelnemen. Zorg moet ook vermaatschappelijken. Zowel op federaal als op Vlaams niveau staan daarom belangrijke hervormingen op het getouw. Een van de kritische succesfactoren om deze transities mogelijk te maken is samenwerken. Samenwerken tussen zorgverstrekkers, tussen actoren in de eerste lijn, tussen de ziekenhuizen en voorzieningen, tussen welzijns- en zorgactoren en noem maar op. Flanders’ Care zet alvast resoluut op deze ontwikkelingen in. Innovatieve concepten en goede praktijken tonen concreet hoe stakeholders de uitdaging aangaan. Deze Dag van de Zorg draagt bij tot het versterken van het draagvlak voor deze veranderingen in de zorgorganisatie en demon­ streert aan een breed publiek de dynamiek van de sector. Hierop mogen we best fier zijn! Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

3


4

INHOUD 06 CONGRES SAMEN ZORGKRACHTIG 08 EEN GREEP UIT HET AANBOD TIJDENS DAG VAN DE ZORG 11 PLEIDOOI VOOR WARME ZORG Vulpia stelt warme zorg voorop in woonzorgcentra 12 ALGEMENE ZIEKENHUIZEN IN BEELD 14 WOONZORGCENTRA IN DE KIJKER 17 TECHNOLOGIE IN HET GEZONDHEIDSCONTINUÜM Philips wil de zorg dichter bij de patiënt brengen 18 ZORGVERHAAL VAN HET JAAR Voorstelling van de genomineerden 20 THUISZORG IN DE KIJKER 23 SAMENWERKEN VOOR EFFECTIEVERE INNOVATIE Gentse medische technologie-­

bedrijven wisselen materiaal en kennis uit

24 WELKOM BIJ DEZE ORGANISATIES! Programma van pagina 24 tot 48

53 WETENSCHAP, TECHNOLOGIE EN ZORG GAAN HAND IN HAND Janssen Pharmaceutica

legt klemtoon op preventie en vroegtijdige detectie

55 MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK VOOR RE-INTEGRATIE FPC Gent wil samenleving

inzicht geven in hun werking

56 BLOED GEVEN IS MEELEVEN Jef De Smedt

wil iedereen warm maken om bloed te doneren

58 ZELFSTANDIG INCLUSIEF WONEN 60 GEZOND LEVEN DOEN WE NIET ALLEEN

Vlaamse overheid, VIGeZ en Logo’s gaan volop voor preventie

63 DE APOTHEEK ALS GEZONDHEIDSCENTRUM

De rol van de apotheker in het zorgcircuit

65 VERPLEEGKUNDE ZIT IN JE GENEN Werner keerde na 29 jaar terug naar de zorgsector 66 DIGITALISERING VOOR MEER EFFICIËNTIE EN EENVOUD SD Worx zorgt voor vereenvoudiging

van HR-processen

49 ZONDER ASSISTENTIE ZAT IK AL LANG IN EEN WOONZORGCENTRUM

67 EXTRA AANDACHT VOOR MANTELZORGERS Herstelverblijf Salvator ondersteunt met

51 TOVERTAFEL CREËERT GELUKSMOMENTEN Speels product voor mensen met dementie verbindt

en stimuleert

52 SAMEN WERKEN AAN EEN BETER LEVEN

PC Sint-Jan-Baptist biedt iedereen een perspectief

mantelzorgproject

68 ZORGHUIS GENT EEN WARME THUIS VOOR MENSEN MET KANKER 69 EEN HUIS VOOR ALLE MECHELAARS Sociaal Huis Mechelen stelt deuren open voor iedereen


INMOTION

KRACHTEN

BUNDELEN ZORGKRACHTIG

SAMEN

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Het woord zorgkrachtig bestaat niet. Het woord zegt nochtans perfect wat het is: de kracht van zorg dragen voor elkaar. Het slaat uiteraard ook op de sterkte van de sector. 1 op 6 Vlamingen werkt in zorg en welzijn, waardoor de sector als sterke economische actor fungeert. Zorgkrachtig slaat ook op de veerkracht en de dynamiek die zo eigen is aan de branche. Een sector in volle evolutie, zeg maar. Zorg en ondersteuning 2.0.

Het woord samen is wellicht nog duidelijker. Door de evolutie in de zorg- en welzijnssector is samenwerking tussen de patiënt, cliënt en/of bewoner en mantelzorgers, vrijwilligers en zorgverleners meer dan noodzakelijk. We zien in de praktijk ook samenwerkingsverbanden tussen profit en social-profit, tussen patiënt en overheid en tussen beleid, ondernemers en kennisinstellingen …

SAMEN ZORGKRACHTIG OP DAG VAN DE ZORG Zondag 19 maart is het Dag van de Zorg. Dat is een perfect toonmoment om samen met alle deelnemers de sector te tonen aan het brede publiek. Op een laagdrempelige manier kan ook jij samen met gezin, familie en vrienden op bezoek gaan bij een van de meer dan 170 deelnemers. Over gans Vlaanderen staat ‘samen zorgkrachtig’ die dag centraal als thema van de opendeurdag. Elke organisatie benadert dat thema op haar manier. Vanaf pagina 24 krijg je een mooi overzicht van wat je op welke site kunt bekijken. Voor meer duiding en het volledige programma van Dag van de Zorg verwijzen we graag naar www.dagvandezorg.be

5


14

6

Samen Zorgkrachtig

PRAKTISCH: Wanneer:

Dinsdag 14 maart 2017 van 9u tot 15u45 Waar:

Auditorium KBC Havenlaan 2, 1080 Brussel

MEER INFO & INSCHRIJVEN: www.dagvandezorg.be/ congres-2017

amen zorgkrachtig vormt de rode draad van de derde editie van het DvdZ-congres. Sprekers komen samen rond de draaitafel van Radio Gaga met Joris Hessels als curieuzeneus en plaatjesdraaier van dienst. Radio Gaga als magneet dus. Voor warme en boeiende verhalen rond drie sleutelwoorden: samen, zorg en kracht. Het congrespodium biedt ook plaats voor eeuwige roem. Het Zorgverhaal van het Jaar, de award van Rode KruisVlaanderen en Dag van de Zorg in samenwerking met het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid, krijgt daar zijn laureaat. Ook de publieksprijs wordt er bekend gemaakt. Er zijn slechts 300 plaatsen beschikbaar, zorg dus dat je er bij bent!


INMOTION

7

i.s.m.

Joris Hessels

PROGRAMMA Moderator en gastheer: Joris Hessels, dj van Radio Gaga 09u00 Ontvangst en koffie

Jo Vandeurzen

09u30 Welkomstwoord KBC 09u35 Welkomstwoord: Samen zorgkrachtig Geert Van Hijfte - Voorzitter Dag van de Zorg vzw 09u50 Keynote: Profit en social profit samen over sociaal ondernemen Frans Colruyt - CEO Colruyt Group Paul Ongenaert - Directeur Taborgroep

Frans Colruyt

10u40 Samen werken aan een goed bestuur Karine Moykens - Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin 10u55 Pauze met koffie, thee en ander lekkers 11u30

Samen rond De Tovertafel: presentatie over de co-creatie van een speels product voor ouderen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking Sjoerd Wennekes - Mede-oprichter Active Cues

Paul Ongenaert

11u50 Samen werken aan beleid: aan de draaitafel bij Radio Gaga Jo Vandeurzen - Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid & Gezin Bekendmaking en uitreiking Award Zorgverhaal van het jaar 12u40 Lunchpauze met meer lekkers, zoetigheden en boeiende standen 13u40 Radio Gaga live: op zoek naar mooie verhalen met muziek Joris Hessels

Jeroen Tas

13u55 Keynote: Samen naar de toekomst, over innovaties in de zorg Jeroen Tas - CEO Connected Care & Health Informatics Philips 14u40 Idewe beweegt (met Thomas Vanderplaetsen) 14u50

Keynote: Samen in een krachtig netwerk. Van kanker terug naar topsport, met zus en broer Thomas Vanderplaetsen - Europees Kampioen Tienkamp & winnaar Gouden Spike

Thomas Vanderplaetsen

15u40 Slotwoord Geert Van Hijfte - Voorzitter Dag van de Zorg vzw 15u45 Einde

zorg verhaal v/h jaar


8

EEN GREEP UIT HET AANBOD TIJDENS DAG VAN DE ZORG Tijdens de Dag van de Zorg op zondag 19 maart kan je weer op heel wat plaatsen in Vlaanderen terecht om de zorg- en welzijnssector beter te leren kennen. Bij deze organisaties ben je alvast heel erg welkom!

INFO- EN ZOEKTOCHT IN OCMW ASSE

DRUKKE DAG IN WZC LOZANAHOF

Gasthuisstraat 2, 1730 Asse

Van Schoonbekestraat 54, 2018 Antwerpen

Bij OCMW Asse ontdekken zowel kinde­ ren als volwassenen via een interactieve info- en zoektocht het Sociaal Huis met al haar diensten, het Huis van het Kind, het vernieuwde dagverzorgingscentrum en het woonzorgcentrum.

’s Ochtends is er een ontbijtbuffet met cava, ’s middags een driegangenmenu. Vanaf 11u zijn er rondleidingen, om 14u wordt de fitnesstuin officieel geopend. Doorlopend is er een kidsatelier, een infomarkt, een fototentoonstelling, een ontdekkingstocht voor kinderen én een wafelenbak. Goedgevulde dag dus!

KOFFIE EN TAART IN RESIDENTIE ZILVERHOF Woluwelaan 128, 1831 Diegem Residentie Zilverhof biedt zorgflats voor senioren in een eigentijds lifestyle­ concept. Tijdens Dag van de Zorg gidst het personeel je met veel plezier door de residentie, waarna ze je trakteren op een verse kop koffie en een stukje taart.

GEZONDER LEREN LEVEN BIJ WGC DE VAART Nolet De Brauwerestraat 21, 1800 Vilvoorde Wijkgezondheidscentrum De Vaart leert je gezonder eten en bewegen. Maak kennis met de dokters, verpleegkun­ digen, kinesitherapeut, diëtist, sociaal werker en gezondheidspromotor. Zij tonen je dat kwaliteitsvolle gezondheids­ zorg zonder drempels mogelijk is!

BELEVINGSROUTE BIJ EIGEN THUIS VZW Schildpadstraat 30, 1850 Grimbergen Eigen Thuis vzw, een centrum voor integratie van personen met een han­ dicap, loodst je via een belevingsroute door hun huis. Kinderen kunnen deelnemen aan een tekenwedstrijd of ervaren hoe het is om volksspelen te spelen met of zonder beperking.

ONTDEK ZORGCAMPUS HOF TER SCHELDE August Vermeylenlaan 6, 2050 Antwerpen De splinternieuwe zorgcampus Hof ter Schelde verwelkomt je in hun woonzorgcentrum, dagverzorgings­ centrum, assistentiewoningen, nursingtehuis, ambulante kine­ sitherapie, polikliniek, low care dialysecentrum, ambulancecentrum, huisartsenpraktijk en verpleegkundig consultatiecentrum.

MINIWORKSHOPS BIJ WGK ANTWERPEN

studiemethodes, eten, burn-outs en mindfulness. Daarnaast organiseren ze ook een heuse Welzijnsbeurs.

VERHALENTAPIJT IN MPI OOSTERLO Eindhoutseweg 25, 2440 Geel In het Medisch-Pedagogisch Instituut Oosterlo kan je plaats nemen op een verhalentapijt om de vele verhalen van de cliënten te ontdekken. Bewonder hun vele kunstwerken en laat je meevoeren door multi-sensory storytelling.

OPENINGSRECEPTIE OP DEN BUITEN Broechemsesteenweg 100, 2531 Vremde In het nieuwe dagbestedingscentrum Den Buiten van Katrinahome ontdek je in de voormiddag hoe ze zelf chips en goudbloemzalf maken. In de namiddag geniet je er van een feestelijke openings­ receptie en een wandeling met de ezels.

INFORMATIE EN ANIMATIE IN WZC HET DORP

Nonnenstraat 12/1, 2200 Herentals

’t Dorp 80, 3530 Houthalen-Helchteren

Bij het Wit-Gele Kruis Antwerpen kan je tijdens een van de miniworkshops leren reanimeren, een tillift gebruiken, een babydraagdoek leren knopen en heel wat andere zorgtechnologieën uittesten!

Woonzorgcentrum Het Dorp biedt de perfecte mix van informatie en animatie om er een gezellige familieuitstap van te maken. Je leert er niet enkel de gang van zaken in het centrum kijken, maar geniet er ook van talloze nevenactiviteiten.

WORKSHOPS EN LEZINGEN IN CTW BALANS Antwerpseweg 179, 2340 Vlimmeren Centrum voor Therapie en Welzijn Balans verwelkomt je tijdens Dag van de Zorg graag op hun workshops en lezingen rond ouderkindyoga,

BABYMASSAGE IN SOCIAAL HUIS KUURNE Kortrijksestraat 2, 8520 Kuurne Sociaal Huis Kuurne biedt je een boeiende blik achter de schermen. Ontdek hun budgetbeurs of leg een


INMOTION

Rob Vanoudenhoven

“NA ELK BEZOEK VAN DE KINESISTEN FLEURT EMMA HELEMAAL OP” maatschappelijk werker op de rooster. Kersverse ouders kunnen hun baby trakteren op een massage, iets oudere kinderen kunnen fietslessen volgen.

OP ONTDEKKINGSREIS IN AZ DELTA Brugsesteenweg 90, 8800 Roeselare Wie benieuwd is naar wat er zoal achter de schermen van een ziekenhuis gebeurd, kan zijn of haar hart hele­ maal ophalen tijdens een interactieve ontdekkingsreis doorheen het Algemeen Ziekenhuis Delta in Roeselare.

ONGEDWONGEN VROONSTALLE ONTDEKKEN Evergemsesteenweg 151, 9032 Wondelgem Residentie Vroonstalle laat bezoekers tijdens Dag van de Zorg kennismaken met hun diverse disciplines via tal van demonstraties. Ze maken er een gezellige familiedag met activiteiten en standjes voor kinderen én ouders.

MET DE BUS DOOR WZC SINT-ELIGIUS Sint-Elooistraat 56, 9080 Zeveneken Het team van woonzorgcentrum Sint-Eligius nodigt je uit om samen met hen op de bus te springen en te genieten van een gegidste toer doorheen de hele voorziening. Onderweg ontdek je bovendien heel wat verrassende workshops en infostanden.

ROMMELMARKT IN WZC BOEYÉ Beverse Dijk 5, 9120 Kallo

Al 17 jaar lang zorgt Rob Vanoudenhoven met veel liefde voor zijn motorisch gehandicapte dochter Emma. De televisie­ maker staat er niet alleen voor. Naast haar verblijf in het Sint-Gerardusinstituut in Diepenbeek krijgt Emma elk weekend de hulp van enkele kinesisten in spe. “Fantastische mensen”, aldus Rob. “Het zijn vier jonge studenten uit de buurt. Elk weekend komen ze langs om samen met Emma enkele oefeningen te doen. Dat gaat van stretchen tot fietsen. Emma fleurt er helemaal van op. Het helpt haar om beweeglijker te worden. Als papa is het prachtig om ze bezig te zien. Voor die mensen: een welgemeende dankuwel.”

Woonzorgcentrum Boeyé van OCMW Beveren nodigt iedereen uit om te proeven van het buurtleven in en rond Boeyé, waar mensen elkaar ontmoeten, aanvullen en waarderen. Daarnaast kan je er ook gezellig kuieren op de rommelmarkt.

Ontdek het volledige programma van pagina 24 tot 48. © VTM

9


10

OPEN CAMPUS

INFODAG

zaterdag 11 maart

zaterdag 24 juni

van 13 tot 17 u.

van 9 tot 13 u.

zondag 12 maart van 13 tot 17 u.

BRUGGE 路 KORTRIJK 路 OOSTENDE 路 ROESELARE 路 TORHOUT


INMOTION

PLEIDOOI VOOR

VULPIA STELT WARME ZORG VOOROP IN WOONZORGCENTRA

WARME ZORG

“De vraag waarin ons rusthuis ‘andere’ warme zorg biedt dan andere woonzorgcentra is niet te beantwoorden. De vraag waarin ons rusthuis ‘anders’ warme zorg biedt, is dan wel weer simpel te beantwoorden. Misschien ligt het in het feit dat er nog een zekere ‘plattelandsmentaliteit’ heerst. Of misschien wel in het feit dat bij ons nog met de spreekwoordelijke glimlach betaald kan worden. Alleszins, ons huiselijke rusthuis ademt warmte. En dat voel je”, vertelt Marleen Custers, ergotherapeute bij Vulpia, aanbieder van woonzorg­ centra en assistentiewoningen verspreid over het land.

“In Residentie Aan de Beverdijk voel je dit in de kleine dingen. Het is het personeelslid dat na zijn dienst nog even blijft omdat een bewoner het nodig heeft, het is de directeur die de bewoners met naam begroet en een praatje maakt, het is de vrijwilliger die spontaan een knuffel geeft aan een bewoner. Het zijn echter ook de grotere dingen. Samen de fit-o-meter doen op het rolstoelvrien­ delijke wandelpad dat de vrijwilligers kwamen aanleggen. In de zomer op het terras nagenieten van de wekelijkse dansnamiddag. Nakeuvelen met familieleden van overleden bewoners die nog eens op bezoek komen. Met de bewoners langs de kraampjes op onze kerstmarkt schuimen. Te veel om op te noemen. Onze warme zorg is oprecht en niet te onderschatten.”

Te bezoeken op Dag van de Zorg l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Hoeve Blaret in Sint Genesius Rode Vuerenveld in Wezembeek-Oppem Residentie Parktoren in Antwerpen De Nieuwe Kaai in Turnhout De Veldekens in Berchem Residentie Tombeekheyde in Overijse Poortvelde in Aarschot Residentie De Laak in Aarschot Residentie Demerhof in Aarschot Residentie ‘t Spelthof in Lubbeek Residentie Twee Poorten in Tienen Den Boomgaard in Glabbeek Villa Temporis in Hasselt Aan de Beverdijk in Hamont-Achel Leopoldspark in Leopoldsburg Huis Aan Zee in Blankenberge La Vigie in Koksijde Brugse Vaart in Mariakerke Vroonstalle in Wondelgem

Onze warme zorg is oprecht en niet te onderschatten.

11


12 SINT-DIMPNA ZIEKENHUIS GEEL HEEFT INDRUKWEKKEND REVALIDATIECENTRUM

MULTIDISCIPLINAIR

REVALIDEREN IN GEEL

Studies hebben uitgewezen dan zowat één op vier Belgen gedurende zijn leven te maken krijgt met revalidatie. De dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie van het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel wordt dagelijks in goede banen geleid door een multidisciplinair team dat bestaat uit meer dan 70 medewerkers. Op Dag van de Zorg openen ze de deuren van hun revalidatiecentrum.

r. Tine Logghe, diensthoofd Fysische Geneeskunde en Revalidatie: “Revalidatieartsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, sociaal assistenten en secretariaats­medewerkers: allemaal hebben ze een even belang­rijke plaats binnen ons revalidatiecentrum. Alle therapeuten worden continu bijgeschoold zodat elke patiënt een gespecialiseerde en individueel aangepaste behandeling krijgt in ons revalidatiecentrum van 1900 vierkante meter, uitgerust met de modernste apparatuur. Voor patiënten die nood hebben aan een langere hospitalisatie met intensieve, multidisciplinaire revalidatie hebben we bovendien een gehospitaliseerde revalidatie-afdeling of Sp-dienst met 30 bedden voor loco­motorische en neurologische revalidatie.”

Te bezoeken op Dag van de Zorg Sint-Dimpna Ziekenhuis in Geel

Wouter Deprez

“ELKE DAG THUISVERPLEGERS OP BEZOEK” Stand-upcomedian Wouter Deprez tourt momenteel door Vlaanderen met zijn nieuwe theatershow Bloemen, bijen en borstbollen. Daarin vertelt hij over de borstkanker van zijn vrouw Marjan. Voor verplegers, verzorgers en dokters heeft hij niets dan lof. “De hulpverleners zijn van onschatbare waarde voor Marjan. Thuis­ verplegers kwamen elke dag bij ons thuis voor een injectie om de witte bloedcellen te stimuleren. Zo kon Marjan bij de kinderen blijven en moest ze niet halsoverkop naar het ziekenhuis. Dat thuiszorg erg belang­ rijk is, weet ik door mijn moeder. Zij was heel haar leven bejaardenverzorgster. De patiënten keken er altijd naar uit om met haar een babbeltje te doen.”

APARTE CAMP


INMOTION

MINDFULNESSTRAINING VOOR KINDEREN

ZNA PAKT STRESS BIJ KINDEREN AAN Net als volwassenen hebben ook heel wat kinderen steeds vaker last van stress. In de ZNA Stresskliniek lieten deelnemers van de mindfulnesstraining voor volwassenen meer dan eens vallen dat ze de training al veel eerder hadden willen leren. Zo kwamen ze terecht bij een traject op maat van kinderen. Sheena Van Namen, psycholoog: “Kinderen hebben, net als volwassenen, heel wat prikkels te verwerken. Om met die drukte en in die maalstroom te kunnen leven, kan het een hulp zijn als een kind leert bewuster te reageren op wat gebeurt en ook op gevoelens, gedachten en gepieker. We leggen uit hoe je bijvoorbeeld door angst, gepieker of onzekerheid, jezelf vastdraait, en ook, hoe je weer ruimte kan maken. We doen dit met eenvoudige aandachts­oefeningen die in het leven van alledag ingepast kunnen worden. We vragen ook om thuis elke dag een kwartiertje te oefenen. De training kan een grote hulp zijn voor kinderen die last hebben van angsten, piekeren, slaapproblemen enzovoort.”

Te bezoeken op Dag van de Zorg ZNA Sint-Elisabeth in Antwerpen en ZNA Hoge Beuken in Hoboken

PUS VOOR PLANBARE ZORG

AZ DELTA ZET CAMPUS BRUGSESTEENWEG IN DE SCHIJNWERPERS

Grote veranderingen bij AZ Delta. Binnenkort worden twee campussen in Roeselare vervangen door één nieuwe campus te Rumbeke en zal campus Brugsesteenweg voorbehouden worden voor een gespecialiseerd locomotorisch centrum met tal van consultatiemogelijkheden. Deze campus zetten ze op Dag van de Zorg graag in de schijnwerpers.

eline Ver Eecke, zorgmanager: Tijdens deze editie van Dag van de Zorg, willen we bezoekers graag een blik laten werpen achter de schermen van een ziekenhuis. En dan bedoelen we ook écht achter de schermen: het operatie­kwartier, verloskamers, sterilisatieruimtes, gipskamer, slaaplab, revalidatiezaal, nucleaire geneeskunde … Plekken die iedereen kent, maar waar je niet zomaar binnen kan. Daarnaast willen we mensen ook kennis laten maken met een aantal zorgondersteunende diensten: kwaliteit, bouw & ontwerp, ziekenhuishygiëne en biomedische techniek. Op die manier hopen we mensen iets bij te leren over wat er allemaal komt kijken bij een ziekenhuis.”

Te bezoeken op Dag van de Zorg AZ Delta in Roeselare

13


14

Sabine Hagedoren

“EEN GOED GESPREK WERKT BETER DAN HET BESTE ZALFJE”

© VRT

Sabine Hagedoren verloor vorig jaar haar man Jurgen na een slepende ziekte. Samen met een groep verplegers nam de weer­ vrouw de zorg van haar wederhelft jaren op zich. “Tijdens die periode heb ik veel warme mensen ontmoet”, aldus Sabine. “Ze stonden altijd voor ons klaar. We kregen vaak eenvoudige tips of ze namen de tijd om naar ons te luisteren. Een goed gesprek werkt soms beter dan het beste zalfje. Een zieke mens is ook een lastige mens, dus ik bewonder hoe rustig verzorgers daar mee omgaan. Een echte gave is het. Zeker als je kijkt naar hun lange werkdagen. Vroeger heb ik zelf vakantie­ werk in een rusthuis gedaan, maar ik was telkens doodmoe na elke shift. Voor al die warme verzorgers kan ik alleen maar eindeloos veel respect hebben.”

Foyer de Lork herbergt heel wat ouderen in hun vele seniorencampussen en woonzorgcentra. Samen brachten ze een kookboek uit met als sprankelende titel ‘Kost van toen – voor alledag en zondagnoen’. Het boek staat niet alleen boordevol nostal­ gische gerechten uit de jaren vijftig en zestig maar bevat ook heel wat – al net zo nostalgische – verhalen van bewoners.


INMOTION

15

KOST VAN TOEN VOOR ALLEDAG EN ZONDAGNOEN BEWONERS VAN FOYER DE LORK MAKEN EIGEN KOOKBOEK

“Wat het boek zo uniek maakt, is dat achter elk gerecht een verhaal schuilt. Herinneringen, mijmeringen en gedach­ ten over vroeger van de bewoner die het recept aanbracht. Het maakt van Kost van toen zo veel meer dan gewoon een kook­ boek”, vertelt Sandra Rens, die het hele project in goede banen leidde. “Wij willen onze senioren actief betrekken bij het dagdagelijkse leven in onze voorzienin­ gen. Ouderenzorg is actueler dan ooit en een enorme uitdaging voor morgen. De bewoners van onze 16 woonzorgcentra maakten onze wereld, creëerden onze sociale zekerheid, bouwden ons land

eigen erf, sloegen ze er toch in om elke dag opnieuw een voedzame en smaak­ volle maaltijd op tafel te toveren.”

terug op en zorgden voor een unieke welvaart doorheen het hele land.” “Bij Foyer de Lork willen we onze 1500 bewoners vooral zo gelukkig mogelijk maken. Dit geluk ontstaat bij een glimlach, warme zorg, een gezel­ lige woonomgeving maar ook door het serveren van lekkere maaltijden. Wij maken er dan ook een erezaak van om elke dag vers, lekker en gezond te koken. Dit kookboek is een oude aan onze bewoners, aan hun manier van in het leven staan. Met weinig middelen, verse groenten uit eigen tuin en vlees van

NIEUWBOUW OP MAAT VAN

De vzw wil met dit kookboek ook een statement brengen naar de buitenwereld: “Schrijf de oudere mensen in onze maat­ schappij niet af, maar haal het beste in hen naar boven. Laat ze een bron van inspiratie zijn. Blijf hen betrekken in ons leven.”

Te bezoeken op Dag van de Zorg Seniorencampus Ezeldijk in Diest, Seniorencampus Hof van Gan in Genk en Seniorencampus 3 Eiken in Lanaken

NIEUWE BOUWPROJECTEN VAN ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

SENIOREN

Zorgbedrijf Antwerpen investeert voortdurend in serviceflats en woonzorg­centra. Ook dit jaar staan er heel wat nieuwe bouw­projecten op til. Tijdens Dag van de Zorg zetten ze deze graag extra in de kijker.

Johan De Muynck, algemeen directeur: “Iedereen is welkom om onze nieuwe projecten te ontdekken. De bewoners van woonzorg­centrum Sint Anna / Ruytenburg in Berchem en woonzorgcentrum Sint Bartholomeus zijn onlangs verhuisd naar gloednieuwe gebouwen. Ook bij woonzorgcentrum Gitschotelhof in Borgerhout en bij woonzorgcentrum Melgeshof kan je kennismaken met nieuwe woonzorgcentra die Zorgbedrijf Antwerpen bouwt. In de modelkamer kan je zelf ontdekken hoe het er binnenkort zal uitzien. Wie eerder op zoek of benieuwd is naar een serviceflat, is welkom in de kijkflat in Wilrijk, waar we vlakbij het Middelheimpark tegen het najaar een dienstencentrum en

72 serviceflats bouwen. Ook in Melgeshof in Merksem kan een modelflat in afwerking bezocht worden.”

Te bezoeken op Dag van de Zorg l l

WZC Lozanahof en dienstencentrum Van Schoonbeke in Antwerpen WZC Bilzenhof in Antwerpen WZC Gitschotelhof in Borgerhout WZC Sint Bartholomeus en dienstencentrum De Zeelbaan in Merksem l WZC en serviceflats Melgeshof in Merksem, l WZC Sint Anna / Ruytenburg in Berchem, l Dienstencentrum en serviceflats Oosterveld in Wilrijk l l


© ONS en KBC

MET HAPPY@HOME HEBT U MEER TIJD VOOR WAT VOOR U BELANGRIJK IS. KBC neemt zijn rol op in de samenleving en werkt graag mee aan oplossingen om werk en privé dichter bij elkaar te brengen. Daarom slaan we de handen in elkaar met ONS, een netwerk van organisaties en verenigingen. Samen starten we Happy@Home, een eenvoudige manier om professionele hulp in te roepen van bijvoorbeeld een huishoudhulp, een tuinman of een klusjesman.

kbc.be/happy-at-home


INMOTION

PHILIPS WIL DE ZORG DICHTER BIJ DE PATIËNT BRENGEN

GEZONDHEIDSCONTINUÜM “Gezondheid is een continuüm waarbinnen zowel gezond leven en preventie als diagnostiek, behandeling en thuiszorg verbonden zijn met elkaar.” Dit is het uitgangspunt van Philips; toonaangevend technologiebedrijf dat zich de laatste jaren toelegt op het aanbieden van innovatieve gezondheidstechnologie en oplossingen om gezonder te leven. Dag van de Zorg sprak met Mario Huyghe, CEO van Philips België en Luxemburg, over de technologieën achter het zorgbeleid van vandaag en morgen.

oe kijkt Philips naar de gezondheidssector van vandaag? “Er doet zich overduidelijk een transformatie voor in gezondheidsma­ nagement en gezondheidszorg. Niet enkel in de manier waarop mensen hun ziekte ervaren maar ook in de manier waarop ze omgaan met hun gezond­ heid.”

Hoe past een bedrijf als Philips binnen die veranderende gezondheidszorg? “Philips levert al jaren medische technologie in ziekenhuizen en zorginstellingen, naast gezondheids­ technologie voor thuisbehandeling. Die technologische expertise combi­ neren we nu met digitale innovatie. Enerzijds bieden we vernieuwende oplossingen die toelaten gezonder te leven en gezondheid beter te managen. Anderzijds willen we de gezondheids­ zorg versterken met de meest efficiënte technologieën die de behandeling verbeteren en toelaten de patiënt beter te volgen, wat de levenskwaliteit verbetert. Een aanpak die resulteert in snelle en accurate diagnoses, efficiëntere thera­

pieën, minder complexe nazorg en een grotere patiëntbetrokkenheid.”

Hoe vertaalt dit zich concreet in de zorgsector? “Iedereen wil langer gezond leven. Bij Philips zijn we ervan overtuigd dat een consument die meer aandacht heeft voor zijn gezondheid sneller merkt dat er iets afwijkt van het normale. In dat geval kan hij sneller een zorgverlener raadplegen die ziektes vroegtijdig kan ontdekken en behandelen. Daarom bouwen we producten en oplossingen waarmee de gebruiker verbonden blijft met zijn zorgverleners voor een beter gezond­ heidsmanagement.” “Om dit mogelijk te maken hebben we een gezondheidsplatform ontwik­ keld. HealthSuite Digital Platform laat toe om de gezondheid van patiënten te volgen via wearables en apps in combi­ natie met informatie uit ziekenhuizen en zorg­organisaties. Hiermee willen we personen bewuster hun gezondheid laten managen in hun eigen omgeving, met steun van zorgverleners waar nodig. Zo starten we deze lente in België met thuismonitoring van patiënten met

hartfalen. Zij hebben doorgaans nog een goede levenskwaliteit. Door hen vanop afstand continu te begeleiden, willen we de kans op herhospitalisatie of complicaties verlagen zodat de patiënten minder in het ziekenhuis belanden.” “Met HealthSuite zorgen we ervoor dat gebruikers, patïenten en gezond­ heidswerkers in een veilige gezondheids­ omgeving verbonden zijn. Tegelijk kunnen we de inzichten en kennis inzetten voor gezondheidsanalyse. Dat moet leiden tot meer specifieke, gepersonaliseerde behandeling en verbetering van de gezondheidszorg voor de hele populatie. Op termijn willen we dat onze innovaties als toepassing en HealthSuite als ruggengraat beschikbaar zijn voor iedereen die dat wil. Daarom werken we samen met inno­vatieve startups, gevestigde bedrijven, universiteiten en andere kenniscentra om in samen­ werking nieuwe oplossingen te bouwen. We willen dat ons platform een open hub wordt waar gezondheids­oplossingen en gebruikers samenkomen zodat we innovaties nog sneller en efficiënter kunnen ontwikkelen en beschikbaar maken voor onze gebruikers.”

Mario Huyghe, CEO van Philips België en Luxemburg

TECHNOLOGIE IN HET

17


18

zorg verhaal v/h jaar

VOORSTELLING

VAN DE GENOMINEERDEN

oor de tweede keer op rij organiseren Rode Kruis-Vlaanderen en Dag van de Zorg samen met het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid van KU Leuven het Zorgverhaal van het Jaar. Het Zorgverhaal van het Jaar is een inspirerend, authentiek verhaal van een kleine of grote organisatie die zich elke dag met veel goesting inzet om de beste zorg te bieden aan hun cliënten, patiënten of bewoners. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het Dag van de Zorgcongres op 14 maart en ontvangt een geldprijs van 10.000 euro om het project verder uit te bouwen. De jury ontving in totaal 27 verhalen en selecteerde daaruit hun drie favorieten. Wij stellen hen graag aan u voor.

THUISZORGORGANISATIE FAMILIEHULP ZORGAMBASSADEURS ALS BRUGGENBOUWERS Vanaf januari 2017 gaan Aicha (42 jaar, Kameroense roots) en Mohamad (24 jaar, Syrische roots) bij Familiehulp een jaar lang een werkleertraject volgen. Op zich geen groot nieuws, ware het niet dat beiden uitgekozen zijn als een van de eerste cultuursensitieve zorgambassadeurs in het kader van het project ‘Innovatief wijkzorgmodel op maat van een kwetsbare buurt’.

“In Brussel leven veel mensen met een migratie-achtergrond en ervaring in de zorg”, aldus Martine De Ridder, regiodirecteur Brussel. “Het zijn mantelzorgers, vrijwilligers of mensen die in hun land van herkomst zorgverle­ ners waren. Die mensen beschikken over talent, kennis en ervaring, maar missen de vereiste diploma’s of taalvaardig­ heden om in België te werken in de zorg­ sector. Met dit project gaan we op zoek naar zulke mensen. Via een uitgebreid werkleertraject willen we hen omvormen tot cultuursensitieve zorgambassadeurs die nadien in het superdiverse Brussel aan de slag kunnen in de thuiszorg.”

Via een werkleertraject willen we mensen met een migratie-achtergrond omvormen tot cultuur­ sensitieve zorgambassadeurs


INMOTION

19

PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS SINT-ANNENDAEL ROOMING-IN BIJ ACUTE PSYCHISCHE CRISIS Een ernstige psychische crisis is beangstigend. Het team van de acute herstel- en maatschappijgerichte opname-afdeling Sint-Jan in Ziekenhuis Sint-Annendael biedt daarom de mogelijkheid aan familieleden om bij hun ontredderd familielid te blijven.

“Heel wat mensen op de acute opname-afdeling zijn zo ontregeld dat ze zich tijdelijk niet kunnen aanpassen aan eender welke leefsituatie. Vanuit het behandelende team moeten wij ons aanpassen en de context afstemmen op hen”, zegt Wim Simons, hoofdarts. “Een belangrijk uitgangspunt is dat de cliënt regisseur van zijn eigen leven en zorgtraject blijft. Omgang met een crisis zien we daarbij als cruciale eerste stap. Daarnaast hechten we ook veel belang aan samenspraak met alle betrokkenen in een evenwaardige dialoog. Er wordt geluisterd naar de verschillende perspectieven van de patiënt en diens familie, partner en vrienden. Deze benadering impliceert ook dat we

MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM TEN DRIES OP STAP MET DE ZIEKENHUISMAP Ten Dries is een warme plek in Landegem waar kinderen en adolescenten met een motorische en meervoudige beperking zich thuis voelen. Zij kunnen er zich maximaal ontplooien dankzij het aangepaste onderwijs, de leefgroepswerking, hulpmiddelen en therapie in de twee scholen en het multifunctioneel centrum. Heel wat van hen moeten wel eens een medische ingreep ondergaan; een stresserende gebeurtenis omdat ze niet goed weten wat hen te wachten staat. Daar bedacht het team van Ten Dries een oplossing voor in de vorm van een gepersonaliseerde ziekenhuismap.

“Onze ziekenhuismappen worden op maat gemaakt, rekening houdend met de mogelijkheden en de beperkingen van het kind, zowel op sociaal-emotioneel, motorisch, mentaal, communicatief als visueel vlak”, vertelt Karen Scheire, communicatieverantwoordelijke. “We merken dat de map niet alleen houvast biedt voor het kind zelf, maar ook voor ouders, broers, zussen en klas­genoten. Hierdoor zit iedereen op dezelfde golflengte. Ook het ziekenhuispersoneel maakt gebruik van de map om de communicatie met het kind te onder­ steunen. De ziekenhuismap zorgt voor een verhoogde aandacht voor de stem en de rechten van het kind. Door alle informatie op zijn of haar niveau te formuleren is hij of zij veel meer betrokken, kan gerichte vragen stellen en krijgt meer inspraak.”

De ziekenhuismap zorgt voor een verhoogde aandacht voor de stem en de rechten van het kind.

vrijheidsbeperking zo veel mogelijk vermijden. Sinds kort beschikken we over een prikkelarme flat met een salon, 2 slaapkamers, badkamer en tuin. In plaats van de flat te gebruiken als humanere afzonderingseenheid, gebruiken we deze enkel met open deur en op vraag van de patiënt of onze suggestie.”

Een belangrijk uitgangspunt is dat de cliënt regisseur van zijn eigen leven en zorgtraject blijft.

STEM MEE VOOR DE

PUBLIEKSPRIJS Dit jaar wordt er bovendien ook een publieksprijs uitgereikt van 2.500 euro. Wie de publiek­ strofee mee naar huis neemt, ontdek je ook op het congres. Tot dan kan je zelf stemmen voor je favoriete zorg­verhaal op www.rodekruis.be/stem-voorhet-zorgverhaal-2017.

Stem voor je favoriete zorg­verhaal op www.rodekruis.be/ stem-voor-hetzorgverhaal-2017.


20

KORTRIJKSE ZORGVERSTREKKERS

SLAAN HANDEN IN ELKAAR

WARME MAALTIJDEN MET DE GLIMLACH ZORGBEDRIJF ROESELARE LEVERT WARME MAALTIJDEN EN BABBELS AAN HUIS

Eind vorig jaar lanceerde Zorgbedrijf Roeselare de dienst ‘Warme maaltijden met de glimlach’. Met deze gratis dienst zorgen ze ervoor dat maaltijdbedelers minstens één keer per week mee aan tafel te schuiven bij hun klanten. Het concept speelt in op de confronterende realiteit dat heel wat senioren vaak tot altijd alleen eten en zich daardoor ook soms erg eenzaam voelen.

aurens Deboeuf, centrumleider dienstencentrum Ten Elsberge: “Samen met de medewerkers werd een structuur opgezet waarbij men zich engageerde om een half uur per week extra tijd te maken voor deze nieuwe dienst. Er wordt vervolgens wekelijks beslist bij welke persoon de maaltijdbezorger blijft eten. Dit kan op basis van een directe vraag van de persoon zelf zijn, maar evengoed na overleg met de zorgcoaches wanneer zij vermoeden dat een klant hieraan nood kan hebben. Het doel blijft dat alles zo spontaan mogelijk verloopt.”

Te bezoeken op Dag van de Zorg Dienstencentrum Ten Elsberge in Roeselare

Jaarlijks lopen in ons land zo’n 50.000 personen een nietaangeboren hersenletsel op. Dat kan het gevolg zijn van een ongeval, hersen­bloeding, herseninfarct, tumor of infectieziekte. 15.000 onder hen kampen met ernstige blijvende beperkingen. De problematiek van een NAH blijft voor velen een onbekend gegeven. Daardoor worden heel wat mensen met NAH fout begrepen en vinden ze moeilijk de weg naar gepaste ondersteuning. Om hen optimaal te kunnen begeleiden, werken AZ Groeninge, vzw den achtkanter en revalidatie­centrum Overleie intensief samen.


INMOTION

PARTNERS IN ZORG VOOR PERSONEN MET EEN NIETAANGEBOREN HERSENLETSEL

Twee jaar geleden kreeg Jean-Pierre tijdens het fietsen een hartstilstand. Gelukkig kon hij gereanimeerd worden, maar tijdens de revalidatie werd duide­ lijk dat hij blijvende beperkingen zou overhouden. Om uiteenlopende redenen werd de ambulante revalidatie in het ziekenhuis stopgezet. Na contact met de sociale dienst van vzw den achtkanter kon hij terecht in het dagcentrum Wissel. Hoewel den achtkanter ook therapeutisch onder­ steuning biedt, merkten de begeleiders dat Jean-Pierre nood had aan een meer intensieve vorm. Den achtkanter besprak het probleem met de collega’s van revalidatiecentrum Overleie en dankzij de samenwerking kon Jean-Pierre er al snel twee keer per week terecht voor intensieve revalidatie. Daarnaast werd Jean-Pierre ook doorverwezen naar een neuroloog van het ziekenhuis AZ Groeninge om zijn functioneren te evalueren en de medicatie te optimaliseren.

Te bezoeken op Dag van de Zorg vzw den achtkanter in Kortrijk

SAMENWERKING ALS HEFBOOM

VOOR MEER LEVENSKWALITEIT DE LOVIE EN FAMILIEHULP ZETTEN ZICH IN VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP

De Maalderij in Elverdinge, Korte Torhoutstraat in Ieper en Acacia in Poperinge: het zijn allen woonprojecten van De Lovie, een organisatie die de levenskwaliteit van personen met een handicap wil verbeteren door hen te ondersteunen op het gebied van wonen, leren, werken en vrije tijd. Daarvoor werken ze samen met Familiehulp.

llen Adriaens, sectorverantwoordelijke bij Familiehulp: “We willen een brug slaan tussen laagdrempelige thuiszorg voor personen met een handicap en gespecialiseerde zorg in voorzieningen. Omgaan met mensen met een handicap brengt je zoveel bij. Ik merk dat onze verzorgenden echt openbloeien. Het is geen toeval dat zij bewust kiezen om aan deze projecten mee te werken. Bovendien kunnen ze deze ervaringen meenemen naar andere projecten. Ook voor hen vormt de samenwerking tussen De Lovie vzw en Familiehulp een echte verrijking.” Het is geen toeval dat Familiehulp zich engageert in deze woonprojecten. “Het aantal cliënten met een handicap is de voorbije jaren met ruim een derde toegenomen”, vertelt sectorverantwoordelijke Chantal Van Zieleghem. “Om hen passende zorg te kunnen bieden, hebben we referentiewerkingen uitgebouwd. Door mensen zelfstandiger te laten leven, is er minder nood aan gespecialiseerde begeleiding.”

Te bezoeken op Dag van de Zorg Familiehulp ondersteuningspunt - regio Gent, Familiehulp - regio Kortrijk, regio Sint-Niklaas en regio Peer

21


INMOTION

GENTSE MEDISCHE TECHNOLOGIE­ BEDRIJVEN WISSELEN MATERIAAL EN KENNIS UIT

Je kan Surgi-Tec en CADskills bezoeken tijdens Dag van de Zorg. Die dag komen ook twee andere bedrijven van MedTech Flanders, een Vlaams consortium van innovatieve medische technologie-bedrijven, zich voorstellen bij hen in het gebouw. Molecubes biedt tafelmodelscanners voor ratten en muizen aan die worden gebruikt bij onderzoek naar nieuwe genees­ middelen en zeldzame ziekten en moveUP ontwikkelt mobile healthoplossingen voor de revalidatie van knieprothesepatiënten

In de Gentse deelgemeente Sint-Denijs-Westrem ligt het bedrijventerrein Poortakker. Poortakker verenigt zo’n zeventigtal bedrijven, waarvan enkele actief zijn in de medische technologieindustrie. Enkele van die bedrijven zijn Surgi-Tec, CADskills en Steerable Instruments. Dag van de Zorg sprak met Karin Scheerlinck, CEO van Surgi-Tec en voorzitter van de raad van bestuur van MedTech Flanders, over de samenwerking tussen deze drie bedrijven.

23

SAMENWERKEN VOOR EFFECTIEVERE

INNOVATIE

urgi-Tec maakt implantaten voor de mond-kaak-en aangezichts­ chirurgie in titanium in serie, CADskills ontwerpt patiënt­ specifieke implantaten in titanium en print deze in 3D en Steerable Instru­ ments ontwerpt chirurgische instrumen­ ten om operaties zo weinig invasief als mogelijk te maken. Drie sterk innoverende bedrijven dus. “Dat we ook nog bijkomend kunnen samenwerken is voor ons allen een gigantisch voordeel”, vertelt Karin Scheerlinck.

Karin Scheerlinck verder. “Daarnaast delen we ook een boekhouder, wisselen we personeel en sollicitanten uit via ons gedeeld human resources management en hebben we één en dezelfde kwaliteits­ consulent. Zeker voor onze producten is zo’n kwaliteitsconsulent moeilijk te vinden vanwege de zeer ingewikkelde materie en regelgeving. Door één persoon aan te werven voor de drie bedrijven, kunnen een aantal procedures gezamenlijk gebruikt worden met een logische kostenbesparing als gevolg .”

“We delen onder meer enkele ma­ chines – die zijn namelijk ontzettend duur en vragen een grote investering. En als de buren dan net dat dure meetin­ strument bezitten dat jij slechts zelden nodig hebt, dan is het inefficiënt om dat zelf te kopen, toch? Maar het gaat verder dan enkel technologie. Zo kunnen we ook steeds bij elkaar terecht voor het delen van onze know how. De ene bezit specifieke kennis over een bepaald onderwerp, de andere weet dan weer alles over een zeker implantaat”, gaat

“Door samen te werken, kunnen we een pak sneller innoveren. En wat nog belangrijker is: we kunnen de producten ook een stuk sneller bij de patiënt brengen. Dat is ten slotte wat we met MedTech Flanders willen bereiken; dat bedrijven elkaar helpen om samen barrières te overwinnen en zo patiënten beter en sneller te kunnen helpen.”

Te bezoeken op Dag van de Zorg Surgi-Tec, CADskills, Molecubes en moveUP in Gent


24 Hoeve Blaret Welkom in Hoeve Blaret

Hier ben je welkom!

Provincie Brussel en Vlaams-Brabant van 10u tot 17u

(tenzij anders vermeld)

Wij nodigen u graag uit om de residentie Hoeve Blaret te komen ontdekken. In de residentie streven we naar een holistische aanpak met aandacht voor zowel de privacy alsook de autonomie van elke resident. Nous vous invitons à venir découvrir la résidence Hoeve Blaret où le respect de la vie privée ainsi que l'autonomie de chaque résident sont de mises.

Zoomlaan 1 1640 Sint Genesius Rode tel. 02/892 02 02 info@hoeve-blaret.be www.vulpia.be

Serviceflat Residentie IUVO vzw

OCMW-ASSE

Opendeur IUVO vzw

Wij nodigen jou uit!

Op de Dag van de Zorg kan u komen ontdekken hoe wij "Samen Zorgkrachtig" zijn! Samen met onze partners, samen met onze bewoners en ook samen met hun familie.

Tijdens de Dag van de Zorg openen we de deuren en jij bent welkom! Een leuke info- en zoektocht voor kinderen en volwassenen laat je het volgende ontdekken:

Vanaf 14u openen wij onze deuren zodat u met uw familie kan ontdekken hoe wij "samen" voor onze bewoners zorgen. Tot dan!

• Het Sociaal Huis met haar: sociale dienst, dienst welzijn, gezins- en aanvullende thuiszorg, sociale zaken en integratie, Huis van het Kind • Het dagverzorgingscentrum • Het woonzorgcentrum

van 14u tot 17u Zoniënwoudlaan 7/0001 1652 Alsemberg info@iuvo.be www.iuvo.be

OCMW Asse Gasthuisstraat 2 1730 ASSE voorzitter@ocmw-asse.be www.ocmw-asse.be

Ons

Thuishulp vzw

CADO en Strijkatelier

BRENG ONS EEN BEZOEKJE!

Landelijke Thuiszorg en Puuur, twee organisaties van Ons hebben de handen in elkaar geslagen om warme zorg dichtbij te brengen. Zij zetten hun deuren open op de Dag van de Zorg. Een nieuwe kleinschalige dagopvang voor thuiswonende hulpbehoevende personen met op hetzelfde adres een strijkatelier waar mensen hun wasgoed kunnen brengen.

Kom langs in onze adviesruimte en ontdek het aanbod over uitlening, verhuur en verkoop van een uitgebreid gamma (para)medische producten voor mobiliteit, lichaamsconditie, revalidatie, telefonie, incontinentiemateriaal, autonomie, baby's woningaanpassing en bandagisterie. Wij heten u van harte welkom!

van 13u30 tot 17u Lenniksestraat 69, 1755 Gooik thuiszorg@ons.be www.landelijkethuiszorg.be puuur@ons.be www.puuur.be

Medishop Grote Markt 38 1800 Vilvoorde medishop@fsmb.be www.fsmb.be


INMOTION

Wijkgezondheidscentrum De Vaart

Residentie Zilverhof

Gezondheidszorg zonder drempels

Bezoek de zorgflats van de toekomst!

Een wijkgezondheidscentrum is een medische praktijk met verschillende zorgdisciplines. Kom langs en leer hoe je gezonder kan eten en bewegen. Maak kennis met onze dokters, verpleegkundigen, kinesitherapeut, diĂŤtist, sociaal werker of gezondheidspromotor. Laat je ervan overtuigen dat kwaliteitsvolle gezondheidszorg zonder drempels voor iedereen mogelijk is.

Residentie Zilverhof biedt mooie eigentijdse flats voor senioren en staat voor zorgeloos en comfortabel wonen. Wij realiseren dit door een uitgebreid diensten-, zorg-, woon- en lifestyleconcept. Op deze dag gidsen wij u met veel plezier door onze residentie en kan u genieten van een lekker kopje koffie met een stukje taart... Iedereen is welkom! Graag tot dan!

Wijkgezondheidscentrum DE VAART Nolet de Brauwerestraat 21 1800 Vilvoorde info@wgcdevaart.be www.wgcdevaart.be

Woluwelaan 128 1831 Diegem liesbet.deheyder@t4q.be www.residentiezilverhof.be

Eigen Thuis vzw

PZ St. Alexius i.s.m. Netwerk GGZ

Eigen Thuis houdt open huis!

Samen Zorgkrachtig!

Op een interactieve manier leiden we je door ons huis en maak je kennis met bewoners, de woonvoorziening, de dagondersteuning en de Dienst Aangepast Vervoer. Ook kinderen komen aan hun trekken met een teken­wedstrijd of kunnen ervaren hoe het is om volksspelen te spelen met of zonder beperking. Honger of dorst? Foodtruck en bar aanwezig. We verwachten jullie!

Wij nodigen u graag uit op onze 'Dag van de Zorg.' Op deze dag gidsen wij u op een leuke en interactieve manier doorheen onze werking. Kom tot rust bij de therapiedieren, proef van de lekkernijen gemaakt door mensen uit ons vluchtelingenproject, bezichtig onze tentoonstelling of leer een 'ervaringsdeskundige' kennen! Voor ieder wat wils! Graag tot dan!

Schildpadstraat 30 1850 Grimbergen info@eigenthuis.be www.eigenthuis.be

PZ St. Alexius Grimbergsesteenweg 40 1850 Grimbergen info@alexiusgrimbergen.be

Woon- en Zorgcentrum Heilig Hart

Vuerenveld

Traditie in zorg

Welkom in Vuerenveld!

Op deze dag schenken wij u een kijkje in het verleden en een blik in de toekomst.

De directie en de medewerkers van het Woonzorgcentrum Vuerenveld nodigen u graag uit op de opendeurdag n.a.v. de 'Dag van de Zorg'. Op deze dag gidsen wij u graag, vergezeld van een hapje en een tapje, doorheen de campus en laten u alzo graag de werking zien van het rusthuis en de assistentiewoningen.

Daarom nodigen we jong en oud uit om met ons het 125-jarig bestaan van ons huis te vieren. Kom zeker eens langs en kijk hoe wij traditie omzetten in dagelijkse totaalzorg. van 13u30 tot 17u Veldkantstraat 30 1850 Grimbergen info@hhg.be www.hhg.be

Vuerenveld Astridlaan 93 1930 Wezembeek-Oppem info@residentievuerenveld.be www.vulpia.be

25


26 WZC ORPEA - Sint-Vincentius

Thuishulp vzw

Kwalitatieve zorg in uniek kader

Breng ons een bezoekje!

Een luxe leefomgeving, een prachtige parktuin, eten in een gerestaureerde kerk: ze vormen de kers op de taart. Kwalitatieve zorg is en blijft echter onze kerntaak. Hoe we dit waarmaken? Niet met holle slogans, maar door getuigenissen van bewoners die hun kamer openstellen om hun verhaal te vertellen en een deskundig team dat u meeneemt in de dagelijkse werking.

Kom langs in onze adviesruimte en ontdek het aanbod over uitlening, verhuur en verkoop van een uitgebreid gamma (para)medische producten voor mobiliteit, lichaamsconditie, revalidatie, telefonie, incontinentiemateriaal, autonomie, baby's woningaanpassing en bandagisterie.

WZC ORPEA - Sint-Vincentius Brabançonnestraat 97 3000 Leuven 016/247 100 sintvincentius@orpea.net

Medishop Schipvaartstraat 18 3000 Leuven medishop@fsmb.be www.fsmb.be

WGC De Ridderbuurt / WGC Caleido

Zorg Leuven

Innovatief werken binnen de eerste lijn

Maakt meer mogelijk

Wijkgezondheidscentra De Ridderbuurt en Caleido zijn actief in de eerstelijnsgezondheidszorg in Leuven. Met een team van artsen, verpleegkundigen, kinesisten, maatschappelijk werkers en vroedvrouwen bieden we een integrale, continue en kwaliteitsvolle zorg aan waar de patiĂŤnt centraal staat. Ontmoet ons enthousiaste team in het vernieuwde gebouw.

Maak kennis met Zorg Leuven, een nieuwe zorgorganisatie, maar wel een met veel ervaring. Ze verenigt namelijk de zorgdiensten van OCMW en stad Leuven om elke Leuvenaar kwaliteitsvolle en betaalbare zorg te kunnen bieden. Gloednieuw, maar toch vertrouwd.

WGC De Ridderbuurt vzw Ierse Predikherenstraat 80 3000 LEUVEN wgc@wgcridderbuurt.be www.wgcridderbuurt.be

Andreas Vesaliusstraat 10 3000 Leuven Tel. 016 55 55 55 aanvraag@zorgleuven.be www.zorgleuven.be

Wij heten u van harte welkom!

Voortaan kan je bij Zorg Leuven terecht voor thuiszorg, ouderenzorg en kinderopvang.

Wijkgezondheidscentrum de Central Multidisciplinaire eerstelijnszorg Tijdens 'De Dag van de Zorg' kan je kennis maken met de multidisciplinaire werking van ons centrum. Je kan de plannen komen inkijken van de locatie-uitbreiding. Daarnaast organiseren we o.a. een 'Geefplein' en lichten we het project 'Tandzorg' toe. Ons volledig programma vind je binnenkort op onze website!

Diestsesteenweg 200 3010 Kessel-Lo info@wgcdecentral.be www.wgcdecentral.be


INMOTION

Tombeekheyde

De wissel - Centrum Molenmoes

Samen naar een toekomst zonder zorgen!

laat je BEWEGEN

In het midden van de prachtige natuur in Overijse vindt u Residentie Tombeekheyde, een nieuw initiatief van Vulpia. Dit woonzorgcentrum bestaat uit 127 bedden en 24 stijlvolle assistentiewoningen, die tot in de kleinste details zijn afgewerkt met duurzame en kwaliteitsvolle materialen. Een ruim aanbod van services en zorg zal altijd binnen handbereik zijn.

We nodigen jullie uit in een unieke omgeving. Ons centrum bruist van bijzondere activiteiten: een sprong van de pamperpaal, een ritje op het paard, samenwerken aan een muzikaal nummer, andere mensen ontmoeten, je laten verwonderen ... Wij dragen zorg voor onze jongeren vanuit een bijzondere en verbindende beweging. Kom zeker eens langs. van 11u tot 17u

Waversesteenweg 331 3090 Overijse Tel. 02 237 04 00 info@tombeekheyde.be www.vulpia.be

Centrum Molenmoes blauwmolenstraat 1a 3111 Wezemaal centrummolenmoes@wissel.be www.wissel.be

Residentie Poortvelde

Assistentiewoningen Residentie De Laak

Welkom in Residentie Poortvelde

Welkom in Residentie De Laak

Zorg zonder zorgen in Residentie Poortvelde! Maak kennis met ons uitgebreid zorg- en dienstverleningsaanbod op zondag 19 maart tussen 10u00-17u00.

In Assistentiewoningen Residentie De Laak kan u komen kijken hoe je comfortabel en luxueus wonen kunt combineren met rust en privacy in een groene omgeving omringd door een aangenaam zorgkader.

We heten jullie van harte welkom voor een rondleiding doorheen ons woonzorgcentrum en onze assistentie­ woningen. Afsluiten doen we met een hapje en drankje. Tot dan!

Vergeet zeker geen bezoekje te brengen aan onze Service Plaza met Bruine Kroeg! Ook kinderen zijn van harte welkom, animatie wordt voorzien. van 13u tot 17u

Residentie Poortvelde Jan Hammeneckerlaan 4 3200 Aarschot info@poortvelde.be www.vulpia.be

Mathildelaan 2-4 3200 Aarschot 0475/398 178 info@residentiedelaak.be www.vulpia.be

Residentie Demerhof

Therapiedier

Samen zorgkrachtig!

Al wat met therapiedieren te maken heeft

Op de ‘Dag van de Zorg’ gidsen wij u doorheen het WZC en stellen wij trots onze troeven voor: onze warme huiselijke inrichting, de plantentuin, de bruine kroeg, en ...

Wij zijn er voor therapiehonden, actieve en passieve therapiedieren en hun baasjes, therapiedierbegeleiders en therapiediertrainers. We streven naar meer bekendheid en erkenning van deze bijzondere dieren bij organisaties, overheid en u! Naast trainingen, diensten en beroeps­ opleidingen in deze sector, bieden we ook een beroeps- en ledenvereniging. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op, we staan u graag te woord!

Nieuwsgierig? Ontdek dit alles samen met ons enthousiaste team dat voor jullie klaar staat met een hapje en een drankje tussen 13u00 en 17u00! van 13u tot 17u Residentie Demerhof Wissenstraat 22 3200 Aarschot 016/26 96 00 www.vulpia.be

Hombergstraat 1 3201 Langdorp info@therapiedier.be www.therapiedier.be

27


28 Residentie 't Spelthof

De Wissel - Afdeling De Switch

Samen werken aan samenwerken!

Welkom in de Barock!

Op de Dag van de Zorg loodsen wij u op een informatieve en interactieve manier door de wereld van de woonzorg en maak kennis met verschillende facetten van onze dienstverlening. U kan eveneens met de aanwezige medewerkers spreken tijdens het nuttigen van een hapje en een drankje. Er worden leuke animatieactiviteiten voorzien voor kinderen en een toffe live-band.

De Switch is een begeleidingscentrum voor adolescente meisjes en hun gezinnen. Ter gelegenheid van de Dag Van de Zorg gooien we de deuren van de 'Barock' open van 13u tot 17u. We ontvangen u graag voor een hapje en een drankje, en geven toelichting over het dagelijks leven in de Switch tijdens een rondleiding. Bezoek zeker ook Centrum Molenmoes, heel dichtbij! van 13u tot 17u

Residentie 't Spelthof Kerkstraat 5 3211 Lubbeek 016/6347 59 www.vulpia.be

De Switch Gravenstraat 54 3220 Sint Pieters rode switch@wissel.be www.wissel.be

WZC OLV Ster der Zee

PZ Sint-Annendael

Zorg aan zet

De cliënt als regisseur

WZC OLV Ster der Zee van de vzw Sint-Annendael Grauwzusters zet zijn deuren open voor alle geïnteresseerden. Maak kennis met onze zorgvormen, activiteiten en materialen.

Medewerkers en cliënten van PZ Sint-Annendael verwelkomen jullie op deze opendeurdag. De herstelvisie is een actuele trend in de psychiatrische hulverlening. Een belangrijk uitgangspunt is dat de cliënt regisseur van zijn eigen levensverhaal en zorgtraject blijft. Op deze dag kan je kennismaken met dit gedachtengoed. Iedereen van harte welkom!

Tijdens een jobbeurs voor zorg- en verpleegkundigen kan men rechtstreeks in gesprek gaan met enkele van onze medewerkers. Graag tot dan!

WZC OLV Ster der Zee Prins Alexanderstraat 55 3270 Scherpenheuvel ster.der.zee@sad.be www.sad.be

PZ Sint-Annendael Vestenstraat 1 3290 Diest info@sad.be www.sad.be

WZC Huize Sint-Augustinus

Seniorencampus Ezeldijk

Zorg aan zet

Kom Ezeldijk ontdekken!

WZC Huize Sint-Augustinus van de vzw Sint-Annendael Grauwzusters zet zijn deuren open voor alle geïnteresseerden. Maak kennis met onze zorgvormen, activiteiten en materialen.

Het Ezeldijk-project is meer dan een seniorencampus. Het is een levendige plek waar jong en oud, koppels en alleenstaanden, elk hun eigen plek vinden. Ezeldijk bruist van het leven én biedt rust voor wie ernaar verlangt.

Tijdens een jobbeurs voor zorg- en verpleegkundigen kan men rechtstreeks in gesprek gaan met enkele van onze medewerkers. Graag tot dan!

Benieuwd naar de sfeer, de faciliteiten, het comfort, ... waarmee we onze bewoners omringen? Wij verwachten u!

WZC Huize Sint-Augustinus Fabiolalaan z/n 3290 Diest sint.augustinus@sad.be www.sad.be

Bogaardenstraat 13 3290 Diest ezeldijk@foyerdelork.be www.ezeldijk.fdl.be


INMOTION

Motion Center

Residentie Twee Poorten

Samen Zorgkracht!

Samen Zorgkrachtig!

Wil je meer bewegen, revalideren of op zoek naar een gezondere levensstijl, therapie op maat... dan ben je bij Motion Center op het goede adres! - Kinesitherapie - Ergotherapie - Voedingsadvies - Logopedie - Psychologie - Audiologie - Personal training

Op de “Dag van de Zorg” loodsen wij u op een informatieve en interactieve manier door de wereld van de woonzorg: laat u rondleiden door het woonzorgcentrum, kruip even in de huid van een resident in de belevingskamer ...

Gilainstraat 63 3300 Tienen 016/88.49 www.motioncenter.be info@motioncenter.be

Residentie Twee Poorten Raeymaeckersvest 30 3300 Tienen 016/76 89 00 www.vulpia.be

Wijkgezondheidscentrum Vierkappes vzw

Alexianen Zorggroep Tienen

Wie zijn we en wat doen we?

Nieuwe woonzorgwijk Passionisten!

Via een uitgestippeld parcours maak je op een interactieve manier kennis met de verschillende disciplines en medewerkers van het wijkgezondheidscentrum. Groot en klein kunnen deelnemen aan een wedstrijd waarmee een leuke prijs te winnen is. Om 14u30, 15u30 en 16u30 krijg je in groep een woordje uitleg over de werking van het wijkgezondheidscentrum. Tot dan!

Tijdens de Dag van de Zorg gidsen wij u doorheen: - de trajecten en het aanbod voor cliënten in de thuissituatie; - het lokaal dienstencentrum, centrum voor dagverzorging en WZC; - het zorg- en vernieuwingsproject-Passionisten; - de multidisciplinaire (zorg)partners.

Wilt u meer weten over dementie, dan kan u een van onze infosessies bijwonen om 11u en om 14u. Graag tot dan voor “Samen Zorgkrachtig!”

Graag tot dan!

van 14u tot 17u Kabbeekvest 77 3300 Tienen info@wgcvierkappes.be www.wgcvierkappes.be

WZC Park Passionisten Aarschotsesteenweg 3 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be

Residentie Den Boomgaard

OCMW Tielt-Winge

Samen Zorgkrachtig

Welkom bij CADO Zonnedries

Op de "Dag van de Zorg" laten wij u graag kennismaken met ons huis en onze werking. Hoe ziet een modern woonzorgcentrum er vandaag uit en welke hulpmiddelen staan ter beschikking voor het comfort van de resident en de zorgverstrekker.

Ter gelegenheid van Dag van de Zorg stellen we onze deuren open voor alle geïnteresseerden. Graag willen wij u kennis laten maken met CADO Zonnedries, onze kleinschalige dagopvang voor ouderen. Tevens tonen wij die dag graag ons ruim aanbod aan thuiszorgdiensten (incl. de nieuwe grootkeuken) en stellen we onze vrijwilligers- en projectwerking aan u voor.

Residentie Den Boomgaard Stationsstraat 2A 3380 Glabbeek info@residentiedenboomgaard.be www.vulpia.be

Zonnedrieslaan 24 3390 Tielt-Winge 016 63 93 14 www.ocmw.tielt-winge.be thuiszorg@ocmw.tielt-winge.be

29


30 Zorghuis De Maart

CADO Landelijke Thuiszorg

Jouw zorg en gezondheid begint hier.

De zorgkracht in Kortenaken

De Maart is een zorggroep met een brede waaier aan therapeuten en zorgverstrekkers. Uw zorg- en gezondheidsbegeleiding start hier. Dit maken wij hard door een nauwe samenwerking met andere diensten als huisartsen, sportclubs, scholen, ziekenhuizen, ... Heeft uzelf of in uw gezin een vraag/probleem, aarzel niet om contact op nemen met De Maart.

Cado is een kleinschalige dagopvang voor thuiswonende hulpbehoevende personen. Onze gasten maken er een aangename tijd door. Verzorgenden van Landelijke Thuiszorg staan in voor de opvang, begeleiding en verzorging van onze gasten.

van 14u tot 17u

van 13u30 tot 17u

Maartstraat 12 3400 Landen info@zorghuisdemaart.be Tel: 011/31.32.45 www.zorghuisdemaart.be

CADO Landelijke Thuiszorg Rectorijstraat 12 bus A 3470 Ransberg

WZC Dellebron

OCMW Kortenaken

De zorgkracht in Kortenaken

De zorgkracht in Kortenaken

Dellebron is een uitgestrekte woonzorgcampus in een groene omgeving op wandelafstand van de dorpskern. Ze biedt een waaier aan opvangmogelijkheden voor actieve en zorgbehoevende senioren. Onze medewerkers zorgen voor warme, professionele en familiaal geïnspireerde zorg.

De sociale dienst helpt u bij administratieve vragen en ondersteunt u wanneer het wat moeilijker gaat. Wij bieden de nodige opvang en begeleiding bij problemen van psychisch en sociale aard. De mantelzorgers ondersteunen we met jaarlijkse mantelzorgpremie. We helpen met een waaier aan zorg met onze thuisdiensten: gezinszorg, poetsdienst, klusjesdienst, ...

van 13u30 tot 17u

van 13u30 tot 17u

Mounstraat 21 3470 Kortenaken info@wzcdellebron.be www.wzcdellebron.be

Miskom-dorp 1 3472 Kersbeek-Miskom info@ocmw-kortenaken.be www.kortenaken.be

Evi Hanssen

“FIJN OM TE WETEN DAT MIJN BROER ERGENS NAARTOE KAN”

© Medialaan

Evi Hanssen – je kent haar vast als presentatrice van Mijn Pop-uprestaurant op VTM – heeft een broer met psychologi­ sche problemen. In de voorbije jaren zag ze zijn begeleiding grondig veranderen. “Tegenover tien jaar geleden is er veel meer contact. Vandaag wordt er heel individueel gewerkt en dat schept een zeer hechte band. Daar heb ik veel respect voor. Mijn broer heeft veel aan de mindfullnesstrainingen en groepsgesprekken in jeugdpsychiatrie De Kaap. Het gevoel dat hij ergens naartoe kan, is voor hem heel belangrijk. Het is alleen jammer dat er zo fel bespaard wordt op de zorg­ sector. Dat vind ik echt schandalig. De regering zou er alles aan moeten doen om de zwakkeren in onze samenleving te helpen. Dat is vandaag niet het geval.”


INMOTION

WZC OLV Antwerpen Opendeurdag

Hier ben je welkom!

Provincie Antwerpen

Directie, medewerkers en bewoners van WZC Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen, kortweg OLV Antwerpen, nodigen u graag uit op hun opendeurdag n.a.v. de 'Dag van de Zorg'. Tijdens die dag gidsen wij u op een informatieve manier doorheen onze nieuwbouw met rusthuis, kortverblijf, dagverzorgingscentrum en assistentiewoningen. Tot ziens in de Pieter van Hobokenstraat!

van 10u tot 17u

(tenzij anders vermeld) Pieter van Hobokenstraat 3 2000 Antwerpen info@olvantwerpen.be www.olvantwerpen.be

ZNA Sint-Elisabeth

WZC Apfelbaum-Laub & Harmonie

Welkom bij ZNA

Samen ... een warme thuis

Neem een kijkje achter de schermen van het ZNA Sint-Elisabeth ziekenhuis. - Maak in de ZNA Stresskliniek kennis met de mindfulnesstraining voor volwassenen en de programma's voor kinderen en jongeren. - Ontdek hoe onze revalidatieteams je terug op de been helpen na een ingreep, ongeval of beroerte.

In ons woonzorgcentrum bieden wij zorgbehoevende senioren een nieuwe thuis aan. Op 'de Dag van de Zorg' zetten we onze deuren open. Naast rondleidingen en een ontmoeting met bewoners en medewerkers, kan je die dag samen met ons genieten van activiteiten voor jong en oud: kinderanimatie en grime, sketches van Nele Goossens, Radio Minerva, hapjes en tapjes ...

Het wordt een interactieve dag waarop je kijkt, leert en doet.

ZNA Sint-Elisabeth Leopoldstraat 26 2000 Antwerpen www.zna.be/dagvandezorg

WZC Apfelbaum-Laub & Harmonie Marialei 2 2018 Antwerpen 03/286.76.70

Lozanahof en Van Schoonbeke

DVC Sint-Jozef

Woonzorgcentrum en dienstencentrum

Welkom in DVC Sint-Jozef!

Van 9 tot 11 uur: Ontbijtbuffet met cava Om 12 uur: driegangenmenu Vanaf 11 uur: rondleidingen in het woonzorgcentrum, kamers kortverblijf en zorgflats Om 11 uur: officiële opening fitnesstuin Vanaf 14 uur: rondleidingen serviceflats Doorlopend: kidsatelier, infomarktje, fototentoonstelling Volg je hart want het klopt: ontdekkingstocht voor kinderen

DVC Sint-Jozef biedt eenvoudige en gespecialiseerde diensten voor meer dan duizend mensen met (een vermoeden van) een beperking. Samen met hen en de naaste omgeving realiseren we een zorgaanbod waarin elk individu centraal staat. We hebben een breed palet aan ondersteunings­ vormen; van agogische ondersteuning of assistentie tot (para-) medisch onderzoek en therapie. Welke ondersteuning op welke manier wordt inzet, is de keuze van de cliënt.

Van Schoonbekestraat 54 2018 Antwerpen Tel 03 247 32 11 wzc.lozanahof@zorgbedrijf.antwerpen.be Facebook.com/WoonzorgcentrumLozanahof

Galjoenstraat 2 2030 Antwerpen info@dvcsintjozef.be www.dvcsintjozef.be

31


32 Zorgcampus Hof ter Schelde

Residentie Parktoren

Ontdek onze nieuwe zorgcampus!

Zorgeloos wonen in Residentie Parktoren

Tijdens de Dag van de zorg verwelkomen wij u in onze nieuwbouw. Wij tonen u graag onze zorgcampus met het Woonzorgcentrum, Dagverzorgingscentrum, Kinesitherapie Revarte, Nursingtehuis FAM, Polikliniek GZA, Ambulance­ centrum Antwerpen & Huisartsenpraktijk Gloriant.

Residentie Parktoren omvat 115 erkende assistentiewoningen met een prachtig zicht over Stad Antwerpen. Luxueus wonen en zorg op maat, dat is waar wij voor staan. In Parktoren is het in alle opzicht goed wonen, genieten en ontmoeten. Wij heten u van harte welkom voor een geleide rondgang doorheen onze Residentie. Tot dan!

Daarnaast kan je genieten van een hapje en een drankje met leuke muziek! Allen van harte welkom! van 13u tot 17u August Vermeylenlaan 6 2050 Antwerpen hofterschelde@ hofterschelde.be www.hofterschelde.be

Residentie Parktoren Ellermanstraat 61 2060 Antwerpen Tel. 03/201 26 80 e-mail: info@residentieparktoren.be

Bilzenhof en Seefhoek

Gitschotelhof

Woonzorgcentrum en dienstencentrum

Woonzorgcentrum met nieuwbouw

van 11 tot 14 uur: Driegangenmenu in buurtrestaurant De 7 Schaken Om 10, 11, 14 en 15 uur: rondleiding woonzorgcentrum Bilzenhof en wandeling naar dienstencentrum Seefhoek Van 13 tot 16 uur: kindergrime, leuke activiteiten, muziek met dj Andreas Doorlopend: marktje met curiosa en rommelmarkt, spelletjeshoek, Afrikaanse dans, Tibetaans kinderkoor, muziek

Nieuwbouwproject woonzorgcentrum Gitschotelhof: Bezoek de modelkamer en de werf. Rondleidingen om 10.15, 11, 11.45, 13, 13.45, 14.30, 15.15 en 16 uur

Lange Beeldekensstraat 50 2060 Antwerpen wzc.bilzenhof@zorgbedrijf.antwerpen.be facebook.com/WoonzorgcentrumBilzenhof

Doorlopend: infomarktje, Buurderij Gitschotelhof, lekkernijen, muziek met Frank Mortiers, "Vaderdag surprise" Facebook uitdaging: like onze Facebook-pagina en ontdek onze verrassing bij 500 volgers om 16.30 uur

Lodewijk Van Berckenlaan 361 2140 Borgerhout Tel 03 310 08 11 wzc.gitschotelhof@zorgbedrijf.antwerpen.be facebook.com/WoonzorgcentrumGitschotelhof

Sint Bartholomeus en Zeelbaan

Melgeshof

Woonzorgcentrum en dienstencentrum

Woonzorgcentrum met nieuwbouw

Om 10.30 en 15.30 uur: rondleidingen in het bestaande en nieuwe woonzorgcentrum, dienstencentrum en serviceflats Om 12u: driegangenmenu Om 14 uur: officiĂŤle opening vernieuwd woonzorgcentrum Sint Bartholomeus. Met optredens van Gunther Neefs en Juul Kabas Vanaf 14 uur: zoektocht met Scouts Merksem Doorlopend: dj Danny Van Tichelen, huiskamerconcerten, barbershop, infostanden, tombola in dienstencentrum Zeelbaan

Nieuwbouwproject woonzorgcentrum Melgeshof: bezoek de modelkamer en een modelflat in afwerking. Rondleidingen om 10.30, 11.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur

Jaak de Boeckstraat 6, 2170 Merksem Tel 03 641 77 11 wzc.bartholomeus@zorgbedrijf.antwerpen.be Facebook.com/ Woonzorgcentrumsintbartholomeus

De Lunden 2 2170 Merksem Tel: 03 641 65 11 wzc.melgeshof@zorgbedrijf.antwerpen.be Facebook.com/WoonzorgcentrumMelgeshof

Doorlopend: demonstratie "streetview" fiets volksspelen lekkere Brusselse wafels


INMOTION

Woonzorgcentrum Sint-Vincentius vzw

Wit-Gele Kruis Herentals

Samen zorg dragen voor elkaar

Opendeur met boeiende miniworkshops

We tonen u met trots ons gloednieuwe gebouw en vertellen over onze groei naar een innovatieve, zelforganiserende teamwerking. Programma doorlopend van 13u30-17u. • Rondleiding langs onze faciliteiten • Fototentoonstelling • Vacature-vrijwilligersstand

Kom naar onze opendeurdag en leer reanimeren, een tillift gebruiken, een babydraagdoek knopen, kom zorgtechno­ logieën uittesten ... Voor elk wat wils!

Onze enthousiaste medewerkers, vrijwilligers en bewoners staan te popelen om u met open armen te ontvangen!

Bij een hapje en een drankje beantwoorden we graag ook al je praktische vragen over thuisverpleging, personen­ alarmering, vroedvrouw aan huis, gezinszorg ... én over werken bij het Wit-Gele Kruis natuurlijk.

van 13u30 tot 17u Woonzorgcentrum Sint-Vincentius Molenaarstraat 61 2180 Ekeren sint.vincentius.ekeren@telenet.be www.vincentiusekeren.be

Nonnenstraat 12 bus 1 2200 Herentals herentals@wgkantwerpen.be www.witgelekruis.be

CADO-Westerlo

CADO-Gierle

Dagopvang Westerlo CADO

Welkom in de CADO!

Onze dagopvang voor ouderen te Westerlo, is ingebed in lokaal dienstencentrum Ter Harte. Een tiental ouderen kan op weekdagen bij ons genieten van zorg en begeleiding op maat, een leuke daginvulling in een huiselijke sfeer. Samen eten, spelletjes doen, op uitstap, knutselen, even rusten ... gezelligheid troef!

Onze CADO is een kleinschalige dagopvang voor ouderen en zorgbehoevenden in een mooie huiselijke setting. Op de Dag van de Zorg kan je vrijblijvend komen kennismaken tussen 13u en17u. We voorzien interessante informatie; Vonk3 en Mobilab brengen een overzicht van nieuwe methodieken rond het thema 'Kwaliteitsvol ouder worden, Zorginnovaties uitgelicht'. Tot dan!

Vragen of interesse, neem gerust contact 0471/09.26.12 van 13u tot 16u

van 13u tot 17u

Verlorenkost 22 2260 westerlo Sandy.Ven@iok.be www.welzijnszorgkempen.be

Kloosterstraat 1 2275 Lille Rob.Adams@iok.be 0495/71.67.77 www.welzijnszorgkempen.be

Het GielsBos vzw

WZC Lindelo

Gedreven door buitengewone mensen

Kijkje achter de schermen!

Buitengewone mensen, daar draait het bij ons om. Ze wonen hier, ze logeren, ze werken, ze spelen, ze leven.

WELKOM in Het GielsBos!

Lindelo is een woonzorgcentrum dat weldra plaats biedt aan 150 matig tot zwaar zorgbehoevende senioren. Daarnaast zijn er 5 woongelegenheden kortverblijf. Op de ‘Dag van de Zorg’ gidsen we u op een informatieve manier door een leefafdeling en het logistiek blok. Iedereen is welkom in parochiecentrum Sint-Pieter, waar de rondleiding start. Iedereen welkom!

Vosselaarseweg 1 2275 Gierle info@hetgielsbos.be www.hetgielsbos.be

Kerkplein 20 2275 Lille info@lindelo.be www.lindelo.be

Ben je nieuwsgierig naar een blik achter de schermen? Wil je meer informatie over mogelijke ondersteuning?

33


34 De Nieuwe Kaai

ctw Balans

Zorg zonder zorgen

"Zorg in Balans"

Vulpia Care, directie en medewerkers van woonzorgcentrum De Nieuwe Kaai nodigen u uit om campus De Nieuwe Kaai & campus Aan De Kaai een bezoek te brengen.

Het team van ctw Balans verwelkomt je graag op onze Dag van de Zorg. Je kan deelnemen aan workshops en lezingen, oa. - ouderkindyoga - do's en don'ts van studiemethodes - 'normaal' eten is al moeilijk genoeg - burn-out is meer dan gewoon moe zijn - Mindfulness Kom ook langs op onze Welzijnsbeurs. Volledig programma op onze website www.ctw-balans.be

Graag willen we u kennis laten maken met de leefwereld van onze bewoners en medewerkers. Deze rondleiding start in De Nieuwe Kaai. Deze gaat verder in Aan De Kaai waar we afsluiten met een hapje en drankje.

van 13u tot 18u De Nieuwe Kaai Nieuwe Kaai 5 2300 Turnhout erwin.lafosse@vulpia.be www.vulpia.be

ctw Balans Antwerpseweg 197 2340 Vlimmeren info@ctw-balans.be www.ctw-balans.be

CADO-Vosselaar

MPI Oosterlo vzw

Een kennismaking met...

Een bundel verhalen.

Wordt de zorg voor je partner, ouder, familielid te zwaar? Maar is de stap naar een woon- en zorgcentrum te groot? Kom dan zeker op 19 maart tussen 10-17u kennismaken met de CADO (collectieve autonome dagopvang). Op deze dag kan je bij ons ook terecht voor meer info over het EHBD-koffer (eerste hulp bij dementie) dat anders te vinden is in de bib. Graag tot dan!

MPI Oosterlo gaat samen met kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking een eind op weg in het verhaal van hun leven. Er zijn zoveel gezichten en verhalen als er cliënten zijn. Nestel je op ons verhalentapijt. Laat je meevoeren door onze ‘performers’, bewonder de vele kunstwerken en luister mee naar ‘multi-sensory storytelling’.

Berkenmei 36 bus 1 2350 Vosselaar Eline.Wens@iok.be www.welzijnszorgkempen.be

Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel Uw Zorg is Onze Zorg In het Revalidatiecentrum Kempen kan je steeds terecht om individueel of in groep te werken aan je herstel. De dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie van het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel telt momenteel meer dan 70 medewerkers. Wil je ons revalidatiecentrum beter leren kennen? Kom zeker langs voor een unieke en exclusieve kijk in ons 1900m² groot centrum.

J.-B. Stessensstraat 2 2440 Geel info@ziekenhuisgeel.be www.ziekenhuisgeel.be

MPI Oosterlo vzw Eindhoutseweg 25 2440 Geel info@mpi-oosterlo.be www.mpi-oosterlo.be

VZW Ouderenzorg ZCS campus Huize Nazareth Wonen in de tuin van Pallieter Op de Dag van de Zorg gidsen onze medewerkers u op een ludieke manier door het nieuwe woonzorgcentrum. Iedereen kan proeven van lekkere 'finger foods hapjes' en de kinderen kunnen eendjes vissen en 'zwemmen' in een hoog-laag bad ... Maak kennis met het leven en wonen in het nieuwe woonzorgcentrum. Leer de organisatie van de zorg op een andere manier kennen.

Kriekenstraat 14 2500 Lier directie.huize.nazareth@ouderenzorg-zcs.be www.huize-nazareth.be


INMOTION

Katrinahome vzw

Woonzorgcentrum Kloosterhof

Welkom op Den Buiten!

Ik heb geen andere handen dan de jouwe!

De nieuwste dagbesteding van Katrinahome waar mensen met een verstandelijke beperking actief zijn, zet haar deuren open. In de voormiddag kan je overal een kijkje nemen en zie je hoe we zelf chips en goudbloemzalf produceren en werken met onze ezels. In de namiddag is er een feestelijke openingsreceptie en kan je deelnemen aan een kleine wandeling met de ezels.

We willen voor de bewoners een prettige en open omgeving creëren, een plaats waar zij zich echt ‘thuis’ voelen. Kom kennis maken met onze zorgvoorziening, faciliteiten, bewoners en medewerkers. We tonen u de verschillende aspecten van onze woonomgeving en onze zorgverlening. Hierbij kan u kennis maken met onze visie op wonen en zorg. U bent van harte welkom!

Broechemsesteenweg 100 2531 Vremde 0499/52 92 83 denbuiten@katrinahome.be www.katrinahome.be

Sollevelden 5 a/b 2590 Berlaar 03/216 62 00 info.kh@zusters-berlaar.be www.rusthuizen-zusters-berlaar.be

De Veldekens

Sint Anna / Ruytenburg

Welkom in De Veldekens

Woonzorgcentrum met nieuwbouw

Tijdens de rondleiding zetten onze bewoners hun deur voor u open en zorgen ze voor een warm onthaal! Verder zorgen wij voor animatie voor jong en oud: workshops, volksspelen, gekke kapsels, koffie en gebak, welzijnsmarkt, dementiekoor, kindergrime, hindernissenparcours, ...

Om 10.30, 11.15, 13.30, 14, 14.30, 15, 15.30 en 16 uur: bezoek aan kamer in bestaande gebouw, een bewoonde kamer en huiskamer in het nieuwe gebouw, de Tovertafel en Grand Café Europa

Kortom een niet te missen dag!

Doorlopend: attentie voor Vaderdag en lekkernijen

De Veldekens Grote Weide 2 2600 Berchem info@develdekens.be www.vulpia.be

Floraliënlaan 400, 2600 Berchem Tel 03 280 76 11 wzc.sintanna@zorgbedrijf.antwerpen.be www.facebook.com/ WoonzorgcentrumSintAnnaenRuytenburg

Oosterveld (Middelheim)

Katrinahome vzw - De Stappe

Serviceflats

Kunst met een (H)art!

Nieuwbouwproject serviceflats Oosterveld: bezoek de kijkflat. Rondleidingen van 10 tot 17 uur (elk half uur). Schrijf u in voor uw bezoek via 03 431 31 31 of mail naar klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.be. Omdat het gebouw nog niet is afgewerkt, is er nog geen lift. De kijkflat bevindt zich op de eerste verdieping en is enkel bereikbaar met de trap.

In De Stappe zetten we kunst in de schijnwerpers. In Creatief Centrum De Kretenburg krijgen volwassenen met een ver­ standelijke beperking de kans zichzelf uit te drukken in beeld en woord. Tijdens "Kunst met een (H)art" wordt de kunst van onbekende kunstenaars van De Stappe tentoongesteld, samen met werken die ingezameld werden door Rotary Antwerpen-­ Park. Alle werken worden daarna geveild. Laat u verrassen door deze Kunst met een (H)art in dagcentrum De Stappe.

Groenenborgerlaan 185 2610 Wilrijk Tel: 03 431 31 31 www.zorgbedrijf.antwerpen.be/ serviceflatsoosterveld

De Stappe 35 2640 Mortsel kris.verrelst@katrinahome.be www.katrinahome.be www.kunstmeteenhart.be

Van 14 tot 16 uur: jazzband

35


36 Residentie Rubens

Katrinahome vzw - De HoBo

Leef precies zoals thuis!

De HoBo "binnenshuis"

Bent u op zoek naar net dat ietsje meer? Een plaats waar u zich welkom voelt en waar de zorg centraal staat? Kom dan zeker eens een kijkje nemen in het nieuwe woonzorgcentrum van Orpea op de Dag van de Zorg!

Katrinahome organiseert woonondersteuning voor volwassenen met een verstandelijke beperking ... maar hoe ziet dat er dan uit? We stellen één van onze woningen van De HoBo open. De bewoners ontvangen je graag en kunnen je meer vertellen over hoe ze wonen en welke ondersteuning ze precies krijgen. Zo krijg je een zicht op wat er precies "binnenshuis" gebeurt.

Wij heten u van harte welkom...

Jozef Hermanslei 21 2640 Mortsel 03/630.24.00 c.giraud@orpea.net www.orpea.be

De HoBo Kolonel Harrystraat 22 2660 Hoboken 03/820 91 80 info@katrinahome.be

ZNA Hoge Beuken

Sociaal Huis Mechelen

Welkom bij ZNA

Sociaal Huis in beweging!

Neem een kijkje achter de schermen van het ZNA Hoge Beuken ziekenhuis. - Ontdek hoe onze revalidatieteams je terug op de been helpen na een ingreep, ongeval of beroerte. - Leer meer over chronische pijn en met welke behandelingen het team van het ZNA Pijncentrum deze pijn behandelt.

Ontdek de werking van het Sociaal Huis Mechelen: - hulp en advies bij welzijnsvragen - aanpak kinderarmoede - wat met jongeren na het jeugdzorgtraject - vluchtelingen in Mechelen - begeleiding en activering van mensen met een leefloon - werking van het Huis van het Kind Elke Mechelaar is van harte welkom op onze opendeurnamiddag! Graag tot dan!

Het wordt een interactieve dag waarop je kijkt, leert en doet.

van 14u tot 17u ZNA Hoge Beuken Commandant Weynsstraat 165 2660 Hoboken www.zna.be/dagvandezorg

Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen info@sociaalhuismechelen.be www.mechelen.be/sociaalhuis

Calfit

Dienstencentrum Wijkhuis

7 paramedici onder 1 dak

Mensen zorgen voor mensen

Wanneer doet u beroep op een ergotherapeut? Is een diëtiste er alleen om te vermageren? Nood aan een pedicure en/of podoloog? Een probleem waar u wil over praten? Wanneer naar de seksuoloog? Logo voor de kinderen?

Wij zijn een ontmoetingsruimte waar empowerment, vitaliteit, warmte en welzijn centraal staan. Ontdek onze werking d.m.v. een zoekrally door de gebouwen of maak kennis met ons recreatief, vormend en informatief aanbod. Neem daarom zeker deel aan - de dansworkshop - de voorstelling over gezond eten - het interactief kunstwerk, ...

Tijdens de dag van de zorg kan u een gratis gesprek van 15 min aanvragen met één van onze hulpverleners en krijgt iedereen een goodiebag.

van 11u tot 17u Kerkhofstraat 240 2850 Boom 0473/631342 www.calfit.be

Dienstencentrum Wijkhuis Brechtseweg 29 2990 Wuustwezel info@ocmwwuustwezel.be www.wuustwezel.be


INMOTION

Villa Temporis Net iets anders

Hier ben je welkom!

Provincie Limburg

Wil jij bij ons komen wonen en wil je zorg zonder zorgen dan ben je bij ons op het juiste adres. Wij nodigen je graag uit zodat je je kan inleven op de dag van de zorg. Ons woonzorgcentrum is volledig nieuw en kan 63 bewoners huisvesten. Naast de huisvesting geven wij goede zorg in een veilige omgeving, alsook animatie. Wij heten U van harte welkom.

van 10u tot 17u

(tenzij anders vermeld)

Villa Temporis Excelsiorlaan 8 3500 Hasselt dina.pavone@vulpia.be www.vulpia.be

VZW Salvatorrusthuis

WZC Orpea - Het Dorp

Samen zorgkrachtig, samen superkrachtig!

Het Dorp - BRUIST!

Op zondag 19 maart nemen we jullie graag mee op wandel doorheen de voorziening. Er wordt een wandeling (met wedstrijd voor jong en oud) op eigen tempo voorzien met informatie over het reilen en zeilen van het herstelverblijf en de groep van assistentiewoningen.

Altijd al willen weten hoe het er aan toe gaat in een woonzorgcentrum? Wie er werkt en hoe onze kamers er uit zien? Dan zijn jullie van harte welkom op 19 maart want wij openen onze deuren. Door tal van nevenactiviteiten is dit de perfecte mix van informatie en animatie om er een gezellige familieuitstap van te maken.

Nagenieten kan met een tas koffie, verse wafel en optreden van The Edge in de cafetaria! van 13u tot 17u Ekkelgaarden 17-23 3500 Hasselt info@salvatormundi.be http://www.salvatorrusthuis.be/

WZC ORPEA - Het Dorp ‘t Dorp 80 3530 Houthalen-Helchteren hetdorp@orpea.net www.opea.be

vzw Huize Sint-Vincentius

Campus Corsala

Kom dat zien, kom dat zien!

Een dynamisch hart voor je oude dag

In naam van de Limburgse voorzieningen Jeugdzorg, zet vzw Huize Sint-Vincentius de deuren open voor geïnteresseerde bezoekers! We vertellen u graag wat meer over het aanbod, over de doelgroep en over de werkwijze van een begeleidingsproces en nemen u mee op een interactieve rondleiding door één van de leefgroepen op het domein. Kinderen en jongeren zijn welkom.

De campus verenigt diverse vormen van opvang voor senioren met verschillende zorgbehoeften. Op de 'Dag van de zorg' gidsen wij u graag rond op onze site en kan u volgende diensten bezoeken: - het dagverzorgingscentrum voor dagopvang - de assistentiewoningen "Ter Linden" - het woonzorgcentrum

Dorpsstraat 72 3545 Halen - Zelem dienstencentrum@ huizesintvincentius.be www.huizesintvincentius.be

U bent van harte welkom!

Pater Bellinkxstraat 38-40 3582 Beringen corsala@beringen.be www.ocmwberingen.be

37


38 Campus De Klitsberg

Osteoberx

Samen Zorgkrachtig

Osteoberx opent de deuren!

Op de "Dag van de Zorg" zetten wij onze deuren open. We gidsen je die dag met woord en beeld doorheen: - ons dienstencentrum, - onze serviceflats en bejaardenwoningen, - onze thuiszorgdiensten.

Ons team van kinesisten, osteopaten en voedingsconsulent/ gezondheidscoach is alvast aanwezig. De ideale dag voor alle geïnteresseerden en nieuwsgierigen om even binnen te springen en eventuele vragen te stellen, meer uitleg te vragen over een specifieke behandeling, of misschien twijfel je nog over je verdere studies?

Graag tot dan want "SAMEN ZORGKRACHTIG" Iedereen is welkom, graag tot dan!

LDC de Klitsberg Klitsbergwijk 29 3583 Beringen dienstencentrum@beringen.be www.ocmwberingen.be

Dautenstraat 110 3590 Diepenbeek info@osteoberx.be http://osteoberx.be

Seniorencampus Hof van Gan

Seniorencampus 3 Eiken

Kom Hof van Gan ontdekken!

Kom 3 Eiken ontdekken!

Hof van Gan is meer dan een seniorencampus. Het is een levendige plek waar jong en oud, koppels en alleenstaanden, elk hun eigen plek vinden. Hof van Gan bruist van het leven én biedt rust voor wie ernaar verlangt.

3 Eiken is meer dan een seniorencampus. Het is een levendige plek waar jong en oud, koppels en alleenstaanden, elk hun eigen plek vinden. 3 Eiken bruist van het leven én biedt rust voor wie ernaar verlangt.

Benieuwd naar de sfeer, de faciliteiten, het comfort, ... waarmee we onze bewoners omringen? Wij verwachten u!

Benieuwd naar de sfeer, de faciliteiten, het comfort, ... waarmee we onze bewoners omringen? Wij verwachten u!

Bochtlaan 62 3600 Genk hofvangan@foyerdelork.be www.hofvangan.fdl.be

Drie Eikenstraat 14 3620 Lanaken info@3eiken.be www.3eiken.be

OCMW Tongeren

Residentie Aan de Beverdijk

Welkom op 'Dag van de Zorg'

Zorgkrachtige kwalitatieve zorg

We laten u graag kennis maken met DC De Piepel en WZC De Motten. Ontdek onze professionele zorg- en dienstverlening aan de 159 bewoners en 6 gebruikers in het centrum voor kortverblijf. In het DC De Piepel kunnen thuiswonende ouderen terecht voor sociale hulpverlening, hulp bij de organisatie van het dagelijkse leven, ontmoeting, vorming en tijdsbesteding.

Op "Dag van de Zorg" zetten we onze deuren open voor iedereen. Via korte rondleidingen kan u kennis maken met onze residentie waar zorgkrachtige, professionele en kwalitatieve zorg voorop staan. Maak kennis met OmiVista, een interactieve tafelprojectie geschonken door de Rotary Club. Geniet van de groene omgeving en sluit aan voor een hapje en drankje. Tot dan! van 13u30 tot 17u

DC De Piepel WZC De Motten Dijk 118 & 120 3700 Tongeren katrijn.libens@wzcdemotten.be

Residentie aan de Beverdijk Beverbekerdijk 7 3930 Hamont-Achel info@beverdijk.be www.vulpia.be


INMOTION

Leopoldspark

Familiehulp - regio Peer

Ontdek Leopoldspark

Welkom bij Familiehulp!

In het hart van Leopoldsburg heeft Vulpia Leopoldspark geopend: een multifunctioneel complex met woonzorg­ kamers en assistentiewoningen. Met ook winkels, terrasjes en tuinen lijkt Leopoldspark een dorp op waar iedereen welkom is.

Meestal komen wij bij jou over de vloer, maar op deze Dag van de Zorg draaien we de rollen graag om. Kom zeker een kijkje nemen in ons nieuwe gebouw! We vertellen je meer over onze werking en ons uitgebreid aanbod. Want voor kwaliteitsvolle zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp ben je bij ons aan het juiste adres.

We nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen. van 14u tot 17u Leopoldspark Hertogin Van Brabantplein 27 3970 Leopoldsburg info@leopoldspark.be www.vulpia.be

Burgemeester Dupontplein 3 3990 Peer peer@familiehulp.be www.familiehulp.be

WZC Orpea Prinsenhof Op ontdekking in wzc Prinsenhof

Hier ben je welkom!

Provincie West-Vlaanderen

Op de ‘Dag van de zorg’ nodigen wij u graag uit om op ontdekkingstocht te gaan in ons gloednieuw huis. Tijdens de tocht komt u op een interactieve manier meer te weten over de mensen die er wonen en werken. Daarnaast kunt ook een kijkje nemen in de recent geopende assistentiewoningen. Voor de kinderen is er een actieve zoektocht voorzien, met verrassing. Tot dan!

van 10u tot 17u

(tenzij anders vermeld)

WZC Orpea Prinsenhof Gebroeders Marreytstraat 50 8000 Brugge T. 050/32.91.00 E. prinsenhof@orpea.net

Zorg en Welzijn Zedelgem vzw

SOCIAAL HUIS Knokke-Heist

Welkom op onze opendeurdag...

Samen onder één toren!

We heten u welkom op onze zorgsite Zorg en Welzijn te Zedelgem die bestaat uit 48 assistentiewoningen, een woonzorgcentrum met 135 kamers definitief verblijf, een centrum voor kortverblijf met 10 kamers en een dagverzorgingscentrum voor 15 bezoekers per dag.

Ervaar hoe de verschillende diensten hier in huis samen dagdagelijks het verschil proberen te maken voor iedereen in onze gemeente en in het bijzonder voor personen in een kwetsbare situatie.

Inschrijven noodzakelijk wegens praktische overwegingen, bij voorkeur via mail of anders telefonisch.

Fazantenlaan 89 8210 Zedelgem Tel.: 050/82 66 36 dagvandezorg@zwz.be

Proef van onze projecten die mensen samenbrengen, een positieve boodschap meegeven en isolement doorbreken. Samen in zorg ... samen met en voor elkaar!

Kraaiennestplein 1 8301 Knokke-Heist 050 530 900 sociaalhuis@knokke-heist.be

39


40 Residentie Huis aan Zee - WZC

vzw Duinhelm

Huis aan Zee opent zijn deuren

Gewoon Bijzonder

Het fonkelnieuwe woonzorgcentrum Huis aan Zee ligt vlak achter de zeedijk van Blankenberge, op wandelafstand van het centrum. Het complex telt 123 kamers, perfect afgewerkt en met de nadruk op huiselijkheid. Bovendien kunnen de bewoners gebruik maken van de privétuin, brasserie en wellnessaccomodatie. De bewoners moeten zich hier echt thuis voelen. Thuis aan Zee.

Duinhelm biedt ondersteuning aan mensen met een beperking. We stellen 2 locaties open op Dag van de Zorg: - De Rietmus, waar verschillende vormen van ondersteuning op vlak van wonen, dagbesteding en vrijetijd worden voorgesteld. - De Stuiver, waar u kan kennis maken met de verschillende ateliers ‘werken’ en begeleid werk.

WZC Huis aan Zee Maurice Devriendtlaan 15 8370 Blankenberge www.residentiehuisaanzee.be 050/43 24 70

- Rietmussstraat 24 - Stuiverstraat 377 8400 Oostende info@duinhelm.be www.duinhelm.be

Orpea - WZC Golf by Zilverduin

Solidariteit voor het Gezin

'Net dat ietsje meer'

Welkom in Seniorcity Wenduine

Golf by Zilverduin zorgt voor een warme thuis. Met de helende kracht van zon en zee bieden wij u zorg op maat aan. Tweesterrenchef Yves Mattagne verwent u met een culinair hoogstaande keuken voor fijnproevers. Binnen ons ruim aanbod van assistentiewoningen kunt u genieten van een uniek zeezicht en stemmen wij ons zorgaanbod af op uw wensen.

Seniorcity Wenduine is een uniek woonproject in Wenduine met 47 erkende assistentiewoningen, gelegen in de bruisende badplaats net buiten het centrum, grenzend aan het natuurgebied de Uitkerkse polders.

Golf by Zilverduin Vosseslag 143 8420 De Haan secretariaat.zilverduin@orpea.net www.orpea.be

Seniorcity Wenduine Brugsesteenweg 80-84 8420 Wenduine 078 05 54 00 www.uwassistentiewoning.be

de Bezaan

Familiehulp - regio Kortrijk

Samen lukt het alleen

Welkom bij Familiehulp!

De Bezaan is de nieuwe thuis voor 8 mensen met een beperking en/of autisme en voor 2 residenten. Het woonproject is een initiatief van vzw Ithaka en Rotary Ter Streep. De bewoners verwelkomen je van 10 tot 17 uur in hun appartement en vertellen hoe het is om alleen én samen te wonen. Er is doorlopend kinderanimatie en gelegenheid tot een hapje en een drankje.

Meestal komen wij bij jou over de vloer, maar op deze Dag van de Zorg draaien we de rollen graag om. Kom zeker een kijkje nemen in ons nieuwe gebouw! We vertellen je meer over onze werking en ons uitgebreid aanbod. Want voor kwaliteitsvolle zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp ben je bij ons aan het juiste adres.

Breng ons een bezoek en sta versteld. Want kiezen voor Seniorcity is kiezen voor vrijheid, veiligheid en comfort. Zorgeloos woonplezier is waar wij voor staan.

van 14u tot 17u Lijnzaadstraat 17 8470 Gistel info@debezaan.be www.debezaan.be www.vzw-ithaka.be

Beneluxpark 31 8500 Kortrijk kortrijk@familiehulp.be www.familiehulp.be


INMOTION

vzw den achtkanter Bezoek, proef en beleef! Mensen met een verstandelijke beperking kunnen bij den achtkanter aan de slag in één van de vele ateliers - van kunst over de fruitkeuken tot de chocolaterie - maar ze kunnen er ook terecht voor vorming en therapie. Leer onze manier van werken kennen en geniet na met een hapje en een drankje in de BOkes en het Andere geschenk.

vzw den achtkanter ateliers: Beeklaan 79A de BOkes: Plein 33 8500 Kortrijk www.achtkanter.be

Zonnebloem vzw

Solidariteit voor het Gezin

Zonnebloem vzw in de kijker

Welkom in Seniorcity Kuurne

Zonnebloem vzw is een multifunctioneel centrum voor kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar met een beperking of een vermoeden van een beperking in Heule - Kortrijk. We bieden warme, professionele, handicapspecifieke en basale zorg aan kinderen met specifieke ondersteunings­ noden en hun gezin.

Seniorcity Kuurne is een uniek woonproject in Kuurne met 48 erkende assistentiewoningen, gelegen in het bruisende centrum, dichtbij winkels, openbaar vervoer, … . Breng ons een bezoek en sta versteld. Want kiezen voor Seniorcity is kiezen voor vrijheid, veiligheid en comfort. Zorgeloos woonplezier is waar wij voor staan.

SAMEN. OP WEG. GROEIEN. EEN OPEN HUIS.

Steenstraat 14 8501 Heule mpi@zonnebloem.telenet.be www.zonnebloemvzw.be

Seniorcity Kuurne De Vlaskouter 12 - 22 8520 Kuurne 078 05 54 00 www.uwassistentiewoning.be

Sociaal Huis Kuurne

Dienstencentrum

Ontdek ons veelzijdig aanbod

Ter Groenen Boomgaard

Kom langs voor een boeiende blik achter de schermen en volg ons interactief en goed gestoffeerd aanbod. Ontdek de budgetbeurs, of leg een maatschappelijk werker op de rooster. Kersverse ouders kunnen hun baby trakteren op een gratis babymassage. Je kindje kan een les 'ik leer fietsen' volgen. Dit en nog veel meer te beleven tussen 13.30 u en 17 u.

Maak kennis met het ruime aanbod van diensten voor ouderen en alle mogelijke zorgvragen. We bezorgen je een boeiende rondleiding in het dienstencentrum. Je snuift er de sfeer op van de dagelijkse activiteiten. Breng gerust je kids mee, er is ook kinderanimatie. Nieuwsgierige buur, familielid, vrijwilliger, zorgpartner,... Iedereen welkom van 13.30 u - 17 u.

van 13u30 tot 17u Kortrijksestraat 2 8520 Kuurne Tel. 056 73 70 11 info@sociaalhuiskuurne.be www.sociaalhuiskuurne.be

van 13u30 tot 17u Ter Groenen Boomgaard 23 8520 Kuurne Tel. 056 73 70 12 info@sociaalhuiskuurne.be www.sociaalhuiskuurne.be

41


42 Residentie Hof ter Leie

CM Zorgverblijf Ter Duinen

Kom kennismaken!

"Samen Zorgkrachtig!"

U bent van harte welkom ter kennismaking met residentie Hof ter Leie waarbij u een zicht zal krijgen op het wonen en leven in een assistentiewoning.

Tijdens de "Dag van de Zorg" laten wij u graag kennis maken met ons zorgverblijf: - Multidisciplinaire zorg - Facilitaire diensten - Onze vernieuwde kiné- ruimte - Het nieuwe filiaal van de 'thuiszorgwinkel" . Op interactieve wijze rondleiding doorheen alle diensten. Van harte welkom op zondag 19 maart (10-17u).

U kan ook als resident met een zorgvraag wonen in één van onze assistentieflats. We tonen u hoe de dienstverlening in de zorg georganiseerd wordt en wie onze partners zijn. van 14u tot 17u Koperdraadstraat 11 8560 Wevelgem info@residentiehofterleie.be www.residentiehofterleie.be

Louisweg 46 8620 Nieuwpoort 058/22.33.11 www.terduinen.be

La Vigie

AZ Delta

Kwaliteitsvol en zorgeloos wonen

Op ontdekkingsreis in ons ziekenhuis

Residentie La Vigie opent in maart 2017 zijn deuren. Wij nodigen u van harte uit op de opendeurdag op 19 maart 2017 naar aanleiding van de Dag van de Zorg. Tussen 10.00 en 17.00 u organiseren wij rondleidingen in de assistentiewoningen en de villa La Vigie.

Ben je benieuwd naar wat er achter de schermen van AZ Delta gebeurt? Kom en beleef het zelf tijdens een boeiende en interactieve ontdekkingsreis doorheen het ziekenhuis.

La Vigie = wonen en zorg op maat van uw wensen, vandaag en morgen. U bent van harte welkom!

Neem alvast een kijkje op www.azdelta.be voor het volledige programma.

La Vigie Verdedigingslaan 9 8670 Koksijde 058/511 999 0471/81 51 58

Brugsesteenweg 90 8800 Roeselare sofie.rogiers@azdelta.be www.azdelta.be

Zorgbedrijf Roeselare

Vzw Matthijs

ontmoet jullie graag op Dag van de Zorg

MFC en vergunde zorgaanbieder VAPH

Maak je graag even kennis met onze diensten? We zetten onze deuren met veel plezier voor jullie open. Je kan er informatie vinden over onder andere: • De nieuwe keuken van Ten Elsberge • Onze diensten Thuisverpleging en Thuiszorg • Onze kindzorginitiatieven • Onze 4 woonzorgcentra • ...

Vzw Matthijs biedt dagopvang aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. In een warme omgeving worden ontwikkelingsstimulerende activiteiten georganiseerd of belevingsgerichte ervaringen aangeboden.

Mandellaan 101 8800 Roeselare www.zbroeselare.be

Het zich goed voelen van elk kind, jongere en volwassene is het streefdoel van alle medewerkers.

Vinkenlaan 3 8900 Ieper info@vzwmatthijs.be www.vzwmatthijs.be


INMOTION

FPC Gent Zorg op maat

Hier ben je welkom!

Provincie Oost-Vlaanderen

Op Dag van de Zorg maakt u kennis met FPC Gent, de eerste high security voorziening in België, die zorg op maat levert aan geïnterneerden in een klinische setting. Wij lichten graag de werking toe en nemen u aansluitend mee voor een rondleiding doorheen het centrum. Het aantal bezoekers is beperkt tot 250. Inschrijven kan via www.fpcgent.be/dag-van-de-zorg en is noodzakelijk.

van 10u tot 17u

(tenzij anders vermeld) Hurstweg 9 9000 Gent info@fpcgent.be www.fpcgent.be

Zorgpark Brugse Vaart

Residentie Vroonstalle

Brugse Vaart

Samen Zorgkrachtig!

Graag nodigen wij jullie uit op 19 maart 2017. Onze deuren openen vanaf 10u tot 17u. Wij wensen jullie reeds welkom te heten in ons gloednieuwe zorgpark De Brugse Vaart.

De directie en de medewerkers van Residentie Vroonstalle nodigen u uit op de opendeurdag n.a.v. de 'Dag van de Zorg'. U kan onze Residentie bezichtigen en kennis maken met de verschillende disciplines. We maken er een gezellige familiedag van en voorzien niet alleen activiteiten voor kinderen, maar ook leuke standjes voor de volwassenen en een gratis drankje.

Hopende op jullie talrijke aanwezigheid. Met vriendelijke groeten, Het Brugse Vaart - team

Brugse Vaart Brugsevaart 5 9030 Mariakerke info@brugsevaart.be www.vulpia.be

Residentie Vroonstalle Evergemsesteenweg 151 9032 Wondelgem info@vroonstalle.be www.vulpia.be

Familiehulp

Surgi-Tec

Welkom bij Familiehulp

Implantaten in titanium voor het aangezicht

Meestal komen wij bij jou over de vloer, maar op deze Dag van de Zorg draaien we de rollen graag om. Kom zeker een kijkje nemen in ons nieuwe gebouw! We vertellen je meer over onze werking en ons uitgebreid aanbod. Want voor kwaliteitsvolle zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp ben je bij ons aan het juiste adres.

Surgi-Tec geeft u tijdens de Dag van de Zorg een inkijk in haar activiteiten, onder meer hoe implantaten in titanium met hoogtechnologische machines worden geproduceerd. Bovendien tonen we u ook hoe en waar ze kunnen ingeplant worden in het gebied van de mond, de kaak en het aangezicht.

Hélène Dutrieulaan 10/001 9051 Gent www.familiehulp.be

Surgi-Tec Poortakkerstraat 43 9051 Gent

43


44 CADskills

Molecubes

3D geprinte implantaten in Gent

Tafelmodelscanners in het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen

CADskills helpt de individuele patiënt met inzet van spitstechnologie zoals 3D printing van titanium. Het team legt tijdens de Dag van de Zorg uit hoe het tewerk gaat om elk implantaat helemaal op maat te designen en te vervaardigen, en licht een tipje van de sluier over de toekomst van botvervangers.

MOLECUBES is een spin-off van de Universiteit Gent die zich specialiseert in beeldvormingssystemen in het preklinisch onderzoek. De tafelmodel scanners worden ingezet in het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en zeldzame ziekten in het veld van oa oncologie, neurologie en inflammatie. Nieuw en innovatief is de gebruiksvriendelijke en compacte manier om hoge-resolutie en hoge-sensitiviteit moleculaire en anatomische beelden te maken. Hierdoor wordt de technologie dichter bij de biologen en biotechnologen gebracht.

CADskills Poortakkerstraat 43 9051 Gent

MOLECUBES NV Poortakkerstraat 43 9051 Gent

moveUP

PC Sint-Jan-Baptist

moveUP op dag van de zorg

Bij ons begint iedereen met een wit blad

Ter gelegenheid van de dag van de zorg, toont moveUP voor het eerst in het publiek zijn mobile health oplossing voor de revalidatie van knie-prothese patiënten. Als deel van Medtech Flanders, biedt moveUP patiënten en hun familieleden, kinesitherapeuten, chirurgen en ziekenhuizen een zicht op deze innovatieve start up.

Op de 'Dag van de Zorg' gidsen wij u op een informatieve manier doorheen ons centrum. Op 19 maart 2017 begroeten wij iedereen die interesse heeft om nader kennis te maken met onze werking. Graag tot dan!

moveUP Poortakkerstraat 43 9051 Gent kathleen@medtechflanders.be

PC Sint-Jan-Baptist Suikerkaai 81 9060 Zelzate pc.st.jan.baptist@fracarita.org www.pcsintjanbaptist.be

PVT Krekelmuyter

WZC Sint-Pieter

Bij ons begint iedereen met een wit blad

Dag van de Zorg in WZC Sint-Pieter

Op de 'Dag van de Zorg' gidsen wij u op een informatieve manier doorheen onze afdeling PVT Krekelmuyter.

Onze medewerkers geven je tijdens rondleidingen in WZC Sint-Pieter en de assistentiewoningen Hof van Lo graag een woordje uitleg. Aan onze vacaturestand vind je meer info over jobs, examens, stages en vakantiejobs. Ontdek ook meer over het dienstencentrum 't Fazantenhof dat in oktober opent!

Op 19 maart 2017 begroeten wij iedereen die interesse heeft om nader kennis te maken met onze werking. Graag tot dan!

Van harte welkom op 19 maart van 14 tot 17 uur! van 14u tot 16u PVT Krekelmuyter Omer De Bruyckerstraat 2A 9060 Zelzate pc.st.jan.baptist@fracarita.org www.pcsintjanbaptist.be

van 14u tot 17u O.C.M.W.-campus Bosdreef 5A-B 9080 Lochristi info@ocmwlochristi.be www.ocmwlochristi.be


INMOTION

WZC Sint-Eligius

Familiehulp - regio Sint-Niklaas

Samen onderweg

Welkom bij Familiehulp!

Spring mee op onze bus en we gidsen je met veel plezier doorheen onze voorziening.

Meestal komen wij bij jou over de vloer, maar op deze Dag van de Zorg draaien we de rollen graag om. Kom zeker een kijkje nemen in ons nieuwe gebouw! We vertellen je meer over onze werking en ons uitgebreid aanbod. Want voor kwaliteitsvolle zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp ben je bij ons aan het juiste adres.

Geniet onderweg van de interactieve workshops en infostanden. Voor meer info: https://www.facebook.com/WzcSintEligius/

van 14u tot 17u Sint-Elooistraat 56 9080 Zeveneken deraedtn@steligius.zkj.be www.wzcsint-eligius.be

Gasmeterstraat 81 c 9100 Sint-Niklaas sintniklaas@familiehulp.be www.familiehulp.be

Centrale keuken OCMW Sint-Niklaas

Woonzorgcentrum De Ark

Wat schaft de pot vandaag?

Samen gaan voor totaalzorg

Zin om onze moderne grootkeuken te bezoeken die ontkoppelt kookt? Op zondag 19 maart mag u in onze potten komen zien. Ontdek wat er allemaal bij komt kijken om elke dag voor honderden bewoners, gebruikers en kindjes lekkere, gezonde en gevarieerde maaltijden op tafel te toveren. Rondleidingen elk halfuur van 10 tot 16.30 uur. Met een hartig en zoet hapje.

In 2017 bestaat WZC De Ark 20 jaar. Tijdens de dag v/d Zorg laten wij u kennismaken met onze geschiedenis en onze ervaring in persoonsgerichte omkadering voor personen met dementie. In primeur krijgt u ook alle informatie over het gloednieuwe project Karmel dat bestaat uit 37 erkende assistentiewoningen. De bouw van dit project naast De Ark vangt dit jaar aan.

Azalealaan 4 9100 Sint-Niklaas ocmwsintniklaas.be facebook.com/woonzorgnetwerk

Woonzorgcentrum De Ark Kalkstraat 48 9100 Sint-Niklaas info@dearkzc.be www.dearkzc.be

Woonzorgcentrum Het Hof

Zorgwonen vzw

Samen gaan voor totaalzorg

Residentie Alegria te Sint-Niklaas

Wij gidsen u graag doorheen - project Gentse Baan Sint-Niklaas (nieuw wzc & zorgappartement) - verbeterinitiatieven - ouderen en voeding

Zorgwonen vzw staat als beheersinstantie in voor de zorgen dienstverlening naar haar bewoners in de erkende groepen van assistentiewoningen. Tijdens de Dag van de Zorg opent residentie Alegria haar deuren zodat iedereen een assistentiewoning kan bezoeken en kan ontdekken hoe wij zorg dragen voor onze bewoners.

Bezoek ons en ervaar hoe wij samen warme zorg in praktijk brengen. Onze cafetaria zal doorlopend geopend zijn.

Hofstraat 134-138 9100 Sint-Niklaas info@hethof.be www.hethof.be

Residentie Alegria Kuildamstraat 2A 9100 Sint-Niklaas info@zorgwonen.org www.zorgwonen.org

45


46 WZC Boeyé-Van Landeghem

PVT De Warande

Boeyé slaat bruggen

Bij ons begint iedereen met een wit blad

Kom proeven van het buurtleven in en rond Boeyé, waar mensen elkaar ontmoeten, aanvullen en waarderen. Lieven Detavernier vertelt meer over het project 'bruggensteun' en hoe dit zowel voor de bewoners van de voorziening, als voor de maatschappij daarbuiten een unieke meerwaarde creëert. Kom ook genieten van de gezellige rommelmarkt.

Op de 'Dag van de Zorg' gidsen wij u op een informatieve manier doorheen onze afdeling PVT De Warande.

van 14u tot 17u

Op 19 maart 2017 begroeten wij iedereen die interesse heeft om nader kennis te maken met onze werking. Graag tot dan! van 14u tot 16u

Beverse Dijk 5 9120 Kallo 03/570 90 10 www.beveren.be

PVT De Warande Zwaluwlaan 62A 9185 wachtebeke pc.st.jan.baptist@fracarita.org www.pcsintjanbaptist.be

OCMW Hamme

OCMW Hamme

Zorg geven, liefde krijgen

'T Verhoog "Vangnet in nood"

Met een moderne kijk op zorgverlening en het hart op de juiste plaats, zetten wij dag na dag in op kwaliteit. Kom onze handelingen in de zorg voelen en ervaren. We organiseren verschillende inleefoefeningen om je de kans te geven voor even in de huid van een bewoner te stappen. Doorlopend kinderanimatie en voorstellingen van Ron De Rauw en Pat Vanderhaeghe.

In Sociaal Ontmoetingscentrum 't Verhoog organiseren het OCMW- en gemeentebestuur voedselbedeling, opvoedingsondersteuning, vorming en ontmoeting voor mensen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Op 19 maart 2017 kan je bij ons terecht voor informatie over de werking, budgetvriendelijke workshops en leuke randanimatie! Iedereen is welkom van 10 tot 17 uur!

WZC Meulenbroek Marktplein 23 9220 Hamme info@ocmwhamme.be www.ocmwhamme.be

"'t VERHOOG" Hoogstraat 20 9220 Hamme info@ocmwhamme.be www.ocmwhamme.be

Woonzorghuis Molenkouter Het verhaal achter de deur ... Ben je altijd al benieuwd geweest naar het leven in een woonzorghuis? Onze bewoners nemen je mee op ontdekkingstocht. Ze gidsen je door de straten en laten je kennismaken met de bewoners en hun verhalen. Je zal zien, achter de deuren van het woonzorghuis valt er nog veel te beleven. Warm welkom aan iedereen!

Dreefstraat 11a 9260 Wichelen molenkouter@ocmw-wichelen.be www.ocmwwichelen.be


INMOTION

'ter Muren' vzw

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen Zottegem

Samen zorgkrachtig voor jeugd

Goed voor mekaar!

'ter Muren' is een organisatie binnen de jeugdzorg. Op de dag van de zorg gidsen we u op een boeiende manier door de wereld van de jeugdzorg en onze werking. We geven u inzicht in ons pedagogisch project, maar ook in onze toekomstplannen. We bouwen verder aan en voor de toekomst van kinderen en hun gezinnen. Onze medewerkers staan klaar om jullie te verwelkomen.

Van 14u tot 17u. Maak met een hapje en een drankje kennis met de verpleeg- en zorgkundigen van Wit-Gele Kruis in Zottegem. Team Zottegem Noord-West: 09-265 68 47 (24u/24). Team Zottegem Zuid-Oost: 09-265 68 65 (24u/24). Op basis van je woonplaats kan je op www.witgelekruis.be terugvinden welk team in jouw buurt werkt. van 14u tot 17u

Termurenlaan 20 9320 Erembodegem directie@termuren.be www.termuren.be

Kastanjelaan 2 9620 Zottegem www.witgelekruis.be

Senior Homes

Vzw Bejaardenzorg Sint Vincentius

Residentie Keizerhof opent haar deuren

Een hart voor Zorg

Op Dag van de Zorg gidst Senior Homes u graag doorheen de gangen van haar Residentie Keizerhof in Oudenaarde. Wat komt aan bod? Het modelappartement, de fitness/ wellnessruimte en de brasserie. Tijdens de rondleiding geven we ook een extra woordje uitleg over onze erkende assistentiewoningen, die we zelf uitbaten. Graag inschrijven via info@seniorhomes.be

Vooruitstrevende projecten en een uitgebreide waaier aan woonzorgvormen. Daar staan wij voor. Met een geleide wandeling doorheen de nieuwe en bestaande woonzorgcampus maakt u kennis met de werking van het nieuwe LDC-DVC's-CKV- WZC enz. Bezoek één van onze vele hobby- en vrijwilligersgroepen of laat u inspireren door onze opleidingspartners om te werken id zorg.

van 13u tot 17u Residentie Keizerhof Désiré Waelkensstraat 60 9700 Oudenaarde info@seniorhomes.be

Ten bosse 150 9800 Deinze info@svbejaardenzorg.be www.svbejaardenzorg.be

De Nieuwe Ceder vzw

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen team Nevele-Vinkt

Maak kennis met vzw Zorgdorpen Naar aanleiding van de Dag van de Zorg zet de Nieuwe Ceder vzw zijn deuren open en gidsen wij u doorheen de verschillende initiatieven/projecten van vzw Zorgdorpen. Op zoek naar een toffe vrijwilligersjob? Kom dan zeker ons aanbod eens bekijken. Ook voor de kinderen zijn er tal van activiteiten voorzien zoals springkastelen, grime, ...

Goed voor mekaar! Van 14u tot 17u. - Kaart- & bingonamiddag met gratis attentie! - Hapje & drankje. - Maak kennis met de verpleeg- en zorgkundigen van het Wit-Gele Kruis team in Nevele-Vinkt. Voor al jouw vragen over zorg in Nevele & Vinkt: 09-265 69 40 (24u/24). van 14u tot 17u

Parijsestraat 34 9800 Deinze 09/381 58 85 info@deceder.be wwww.deceder.be

Zaal Te Lande Vinktstraat 28 9800 Zeveren nevele.vinkt@wgkovl.be www.witgelekruis.be

47


48 Seniorencentrum het Lindeken

Home Thaleia vzw

Kom - Kijk - Beleef

Studio-wonen met gepaste ondersteuning

Op de site van OCMW Merelbeke wordt reeds 300 jaar zorg aangeboden. Kom een kijkje nemen hoe de zorg vroeger was, beleef hoe de zorg nu is en werp een blik op onze zorg van de toekomst!

Omwille van verstandelijke en bijkomend ook soms motorische beperkingen hebben de bewoners ondersteuning nodig. Ze hebben ook nood aan een uitgebouwd sociaal netwerk. Maak kennis met de unieke wijze waarop wij dit realiseren via studio-wonen, arbeidszorg, coaching, ... Ook stellen wij graag ons nieuw project aan u voor: een nieuwbouw voor 7 personen (2018).

Parcours met voorstelling van de verschillende afdelingen van seniorencentrum het Lindeken, het Lokaal Diensten­ centrum en de dienstverlening van de thuiszorgdiensten. van 13u tot 17u

van 14u tot 17u

Kloosterstraat 24A 9820 Merelbeke info@ocmwmerelbeke.be www.ocmw.merelbeke.be

vzw Home Thaleia Nachtegalenpark 1 9840 De Pinte algemeen@homethaleia.be www.homethaleia.be

Wit-Gele Kruis De Pinte-Zevergem

Ten Dries MFC en BuO

Goed voor mekaar!

Welkom bij Ten Dries!

Van 10u tot 14u. Maak kennis met het verpleegteam van Wit-Gele Kruis in De Pinte & Zevergem.

Ten Dries Bijzonder Onderwijs en Multifunctioneel Cetrum ontvangt u met open armen op Dag van de Zorg. Via een parcours verkent u de klas, leefgroep, therapie­ lokalen, therapiebad, speeltuin en manege. U geniet mee van workshops dans, SMOG, begeleid werken en meer. U maakt kennis met de GON-werking en ambulante begeleiding.

Voor al jouw vragen over zorg in De Pinte & Zevergem: 09-239 53 07 (24u/24) depinte.zevergem@wgkovl.be www.witgelekruis.be

Volledige programma: www.tendries.be

van 10u tot 14u

Gemeentehuis De Pinte Baron De Gieylaan De Pinte

Dennendreef 62 9850 Landegem tendries@tendries.be www.tendries.be

Muis & Co vzw

O.C. Broeder Ebergiste

Samen zorg dragen voor het jonge kind

BORGWAL TOVERT ZORG

Muis & Co vzw zorgt voor een warme en geborgen omgeving waar jonge kinderen opgevangen worden. Onze kijk naar het kind en zijn kunnen wordt zo ruim mogelijk gehouden. Pijlers in ons beleid: gezonde voeding, pedagogische documenteren en creativiteit zowel binnen als buiten.

Onze grootste troefkaart is elke dag kwaliteitsvolle zorg toveren voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Kom op ontdekkingstocht in het groene kasteeldomein Borgwal en beleef hoe we in grote en kleine dingen voor onze cliënten het verschil maken. Neem deel aan een workshop of infosessie, bezoek één van onze woningen, schuif aan rond de tovertafel.

Groepsopvang 't Muizenleven Wingenestraat 25 9880 Aalter muisenco-vzw@skynet.be www.muizenleven.be

Borgwal Leenstraat 31 9890 Vurste oc.br.ebergiste@fracarita.org www.ebergiste.be


INMOTION

Diana Popelier, budgethouder Johan Jaspers, persoonlijk assistent

Je kan het je maar moeilijk voorstellen, maar in de jaren 2000 waren er nog geen wachtlijsten voor het persoonlijk assistentiebudget (ondertussen persoonsvolgend budget). Diana Popelier uit Deurne was een van de eerste budgethouders. Zo stelt ze persoonlijke assistenten tewerk.

ZONDER ASSISTENTIE

ZAT IK AL LANG IN EEN

WOONZORGCENTRUM ANGER THUIS WONEN DANKZIJ ASSISTENTEN EN NETWERK Diana lijdt sinds begin jaren ’80 aan MS. In het begin werkte ze halftijds, maar na enkele jaren lukte dit niet meer. Ze begon met 2 assistenten. Met haar zorg­ behoefte verhoogde ook haar budget, en nam ze meerdere assistenten aan. “Momenteel heb ik 4 assistenten, met elk een eigen achtergrond: Mansoureh doet enkel toegelaten taken met dienstencheques, Geert en Leen werken enkel als persoonlijk assistent en Franciscus en Johan klussen bij als gepensioneerde assistenten. Zij maken mijn eten klaar, houden me gezelschap, helpen me in en uit bed …” “Mocht ik geen assistentie hebben, dan zou ik al lang in een woonzorg­ centrum zitten. Ik zou onmogelijk thuis kunnen wonen.” Diana ergert zich er ook aan dat niet alle gebouwen toegan­ kelijk zijn voor rolstoelgebruikers. “Ik wil heel graag eens vanop het dak van het MAS over Antwerpen kijken.” Diana heeft het geluk dat ze naast haar assistenten ook goede vriendinnen

heeft. Met een van hen gaat ze binnen­ kort op reis met de boot. “Een netwerk is belangrijk. Maar dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.”

JOHAN: NUTTIGE INVULLING TIJDENS PENSIOEN De gepensioneerde Johan Jaspers is een van Diana’s assistenten. Hij getuigt: “Dit werk geeft me voldoening én ik verdien er een centje mee.” Bij Diana heeft hij een heel goed gevoel. “Door mijn pensioen heb ik niet veel meer om handen. Doordat ik 3 avonden per week naar hier kom, heb ik iets te doen en dat geeft me voldoening. En het

voornaamste is dat ik Diana kan helpen. Het mooie hierbij is dat we heel wat interesses delen.”

OPTIMALE BESTEDING VAN BUDGET DANKZIJ T-ZORG Diana stelt haar assistenten en huishoudhulpen tewerk met uitzend­ contracten via t-zorg. Ze is heel tevreden. “Ervoor werkte ik via een vast contract. Mijn toenmalige assistente kreeg een zwaar arbeidsongeval waardoor ik heel veel uit eigen zak moest betalen. Via interim werken is voordeliger.” Ook de combinatie met dienstencheques is financieel interessant. Zo zet je je budget optimaal in.

Op zoek naar een persoonlijk assistent via uitzendarbeid of diensten­cheques? Of wil je werken als persoonlijk assistent? Neem dan contact op met t-zorg: surf naar www.t-zorg.be of mail naar zorg@t-interim.be.

49


INMOTION

51

“Het heeft mij dikwijls ontroerd dat mensen die vaak zo’n doffe blik in hun ogen hebben, beginnen te glinsteren zodra ze met de Tovertafel spelen. Bewoners die in zichzelf zijn gekeerd, reageren ineens weer spontaan!” Elke Gerits, directeur Huyse Elckerlyc

TOVERTAFEL CREËERT

GELUKSMOMENTEN SPEELS PRODUCT VOOR MENSEN MET DEMENTIE VERBINDT EN STIMULEERT

De Active Cues Tovertafel is een speels product voor ouderen in de midden tot late fasen van dementie. Interactieve spellen, bestaand uit lichtprojecties op tafel, reageren op hand- en armbewegingen en stimuleren de ouderen zowel in fysieke activiteit als sociale interactie.

ester Le Rice, CEO en bedenker Tovertafel: “Onze missie is om spellen te ontwikkelen voor mensen met speciale zorgbehoeften. Spelen is meer dan alleen maar leuk; het is cruciaal voor ons mentaal en fysiek welbevinden. Voor mensen die worden uitgedaagd door een lichamelijke of verstandelijke beperking, is spelen echter niet vanzelfspre­ kend. Terwijl het net voor hen erg positief kan bijdragen aan hun gezondheid en kwaliteit van leven. Wij hebben de Tovertafel Original ontwikkeld voor mensen met dementie, gebaseerd op mijn PhD-studie. Met verschillende wetenschappelijke en co-designstudies hebben wij de doelgroep beter leren kennen; de mensen met dementie, de zorgmedewerkers en familie­ leden. Onderzoek en co-design - samen met de doelgroep ontwikkelen - zijn nog steeds erg belangrijke pijlers binnen Active Cues. We willen namelijk producten ontwikkelen die goed aansluiten bij de wensen van de bewoners, maar ook de huidige zorg ondersteunen. Met de Tovertafel bleek dat alvast een erg geslaagde aanpak.” - www.tovertafel.be

Te bezoeken op Dag van de Zorg De Veldekens in Berchem, Den Boomgaard in Glabbeek, Villa Temporis in Hasselt, Huis aan Zee in Blankenberge, Vroonstalle in Wondelgem, Campus Corsala in Beringen en O.C. Broeder Ebergiste in Vurste


52

SAMEN WERKEN AAN EEN

BETER LEVEN PC SINT-JAN-BAPTIST WIL IEDEREEN EEN PERSPECTIEF BIEDEN

Het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist is een dynamisch regionaal psychiatrisch centrum in Zelzate. Vanuit professionaliteit en deskundigheid garanderen artsen en medewerkers er behandeling, begeleiding, zingeving en zorg aan patiënten en bewoners in de doelgroepen verslavingszorg, forensische zorg, ouderenpsychiatrie en het psychiatrisch verzorgingstehuis. ddy Impens, algemeen directeur: “Elke patiënt of bewoner proberen we een perspectief te bieden: zicht op een beter en zinvoller leven en vooral op een eigen leven. Daarbij streven we ernaar om in vertrouwen en via gedeelde verantwoordelijk­heden oplossingen te zoeken. Ook onze medewerkers willen we perspectief bieden. Hun engagement, passie, expertise en deskundigheid zijn essentieel om kwalitatieve zorg te garanderen en te behou­ den. We investeren dan ook graag in mensen die outside the box-denken en verantwoordelijkheid nemen in welke job of opdracht dan ook.”

Te bezoeken op Dag van de Zorg PC Sint-Jan-Baptist in Zelzate, PVT Krekelmuyter in Zelzate, PVT De Warande in Wachtebeke

Sean Dhondt

“BELANGRIJKSTE BEROEP OM HET LEVEN DRAAGLIJKER TE MAKEN” Qmusic-dj Sean Dhondt kwam al veel in contact met ziekenhuizen. Polsbreuken, klierkoorts, te veel om op te noemen. Maar ook als presentator. Zo presenteerde hij een aantal jaar op rij een playbackshow voor VFG De Voorzorg, een vereniging van en voor personen met een beperking. “Dat deed ik telkens met veel liefde”, vertelt hij. “Vooral uit respect voor de zorgverleners die bergen werk verzetten. Het is een van de belangrijkste beroepen om het leven van mensen draaglijker te maken. Zoveel meer dan de entertainment­wereld waarin ik actief ben. Omdat ik naast presentator ook muzikant ben, heb ik een heel flexibele agenda nodig. Een job in de zorgsector zou daarom niets voor mij zijn.” © Medialaan


INMOTION

We staan voor jaren waarin we antwoorden moeten formuleren op zorgvragen die dwars door onze samenleving snijden. Zorg gaat over psychische, emotionele, sociale en lichamelijke zorg, het levensverhaal van de patiënt en zorg voor de zorgende. Maar evenzeer over onderzoek, innovatie en technologie. Gezondheidszorg overstijgt de grenzen van de disciplines, de wetenschapstakken, de bedrijfstakken en de zorgcentra. Om te komen tot oplossingen die de zorg van de toekomst succesvol maken, moeten we samenwerken.

JANSSEN PHARMACEUTICA LEGT KLEMTOON OP PREVENTIE EN VROEGTIJDIGE DETECTIE

p het eerste zicht lijkt het te wringen, de harde weten­ schappelijke en technologische wereld en de zachte sector van de zorg”, vertelt Stef Heylen, managing director van Janssen Pharmaceutica. “Ze zijn allebei enorm in beweging. Een opportuniteit om deze werelden in elkaar te schuiven en samen de innovaties waarop de samenleving zit te wachten te versnellen.” “We evolueren naar een geïntegreerd zorgmodel dat onze gezondheid en welzijn tijdens de volledige levenscyclus afdekt. We gaan niet langer wachten tot iemand ziek wordt alvorens in te grijpen, maar kijken naar een combinatie van elementen. Daarvoor starten we bij persoonlijke gezondheidsdata als kern voor meer preventie, betere diagnostiek, gepersonaliseerde behandeling,

opvolging en zorg. De klemtoon komt meer te liggen op preventie en vroeg­ tijdige detectie, gepersonaliseerde behandeling en nieuwe zorgmodellen”, gaat Stef Heylen verder. In Vlaanderen kunnen we steunen op een performante gezondheids­ zorg. Aan de oorsprong hiervan liggen topuniversiteiten en kennisinstellingen, hospitalen, onderzoek, innovatie en opleiding van het hoogste niveau door gedreven zorgverstrekkers, van artsen tot verpleegkundigen en mantelzorgers tot biologen, technologen en ingenieurs. “Stel je voor wat we kunnen bereiken als we de kloof overbruggen, innovaties versneld kunnen integreren in het zorg­ model en de zorgverleners van morgen zo opleiden dat ze de innovaties meteen kunnen toepassen. Zou dat niet mooi zijn?”, besluit Stef Heylen.

WETENSCHAP, TECHNOLOGIE

EN ZORG

GAAN HAND IN HAND

53


54

ASSA ABLOY nv • Heide 9 • 1780 Wemmel • T: +32 (0)2 247 79 11 info@assaabloy.be • www.assaabloy.be

The global leader in door opening solutions


INMOTION

Gezien de specifieke setting is FPC Gent evenwel beperkt in het ‘open gooien’ van hun deuren. Zij werken daarom met voorinschrijvingen en kunnen op Dag van de Zorg maximaal 250 bezoekers ontvangen. Inschrijven kan via www.fpcgent.be.

FPC GENT WIL SAMENLEVING INZICHT GEVEN IN HUN WERKING

MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK

VOOR RE-INTEGRATIE Het forensisch psychiatrisch centrum te Gent is de eerste high security voorziening in België die zorg op maat levert aan geïnterneerden in een klinische setting. Het centrum bekommert zich om mensen die enerzijds een psychiatrische problematiek hebben en anderzijds te maken hebben met rechtspleging en de gevolgen daarvan. Tijdens Dag van de Zorg openen ze hun deuren voor het brede publiek.

PC Gent biedt plaats aan 264 patiënten. Voor de behandeling van forensisch psychiatrische patiënten vormt het gepleegde delict in combinatie met de psychiatrische diagnose de basis voor de behandeling. Risico­ management staat hierin centraal. Dit heeft als doel het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten te verminderen en de achterliggende oorzaken van het delict gedrag weg te nemen of beheersbaar te maken, zodat een (hernieuwd) verblijf in de samenleving veilig en mogelijk is. Op deze manier draagt het centrum bij aan een veiligere samenleving. “Door in het forensisch psychiatrisch centrum ‘buiten’ naar ‘binnen’ te halen, krijgen de patiënten een beeld van het leven buiten en krijgen bezoekers een beeld van het leven binnen”,

klinkt het bij FPC Gent. “Zo kaderen onder meer bezoeken van buitenaf in de resocialisatie van de patiënt. Net daarom ontvangen we regelmatig groepen voor rondleidingen of bv. sportteams voor een amicale wedstrijd met onze patiënten. Op die manier houden we het contact met de buitenwereld in stand. Enerzijds vervreemdt de patiënt hierdoor niet, anderzijds helpt het de samenleving om inzicht te krijgen in wat er gebeurt achter de gesloten muren van een forensisch psychiatrisch centrum. Dit draagt bij aan het maatschappelijk draagvlak voor de re-integratie van geïnterneerden.

Te bezoeken op Dag van de Zorg Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent

55


56

ID-kit Jef De Smedt l Jef De Smedt l Bekend uit Familie l Peter van donorcentrum Leuven l Online ambassadeur van Rode Kruis-Vlaanderen l Bloedgroep A-

Je bent een overtuigd donor, maar wie trok jou ooit over de streep om bloed en plasma te geven? “Een goede vriendin zorgde voor de nodige motivatie. We zagen elkaar veel te weinig en samen doneren leek ons de ideale manier om daar verandering in te brengen. Heel wat mensen uit mijn familie hebben trouwens al bloed nodig gehad. Dat maakt natuurlijk dat je er regelmatig eens extra bij stilstaat. Bovendien neem ik als sporter geregeld deel aan evenementen en daar zie ik dan telkens al die Rode Kruisvrijwilligers staan die zich, vaak in weer en wind, inzetten om iedereen te helpen. Meer redenen heb je niet nodig om donor te worden, toch?”

Bloed geven is meeleven met je medemens. Ik ga zelf geregeld langs in een donorcentrum en ik hoop uit de grond van mijn hart dat jullie mij volgen. Jef De Smedt - acteur in Familie

BLOED GEVEN IS JEF DE SMEDT WIL IEDEREEN WARM MAKEN OM BLOED TE DONEREN Ga jij, net zoals heel wat trouwe donoren, 4 keer per jaar bloed geven? “Ik moet eerlijk toegeven dat dit niet altijd het geval is, al wil ik daar heel graag verandering in brengen. In combinatie met mijn job als acteur is het echter niet altijd makkelijk om me vrij te maken op momenten dat er gedoneerd kan worden in de buurt. Als peter van het donorcentrum in Leuven vind ik het trouwens een beetje mijn plicht om mij daar het vaakst te tonen. Maar eigenlijk zou ik een clubje willen oprichten met vrienden, zodat we samen kunnen doneren in Heverlee.”

Naast peter van een donorcentrum ben je ook online ambassadeur van Rode Kruis-Vlaanderen. Dat betekent dat je geregeld een oproep van de organisatie deelt op jouw sociale mediakanalen. Heb je hierdoor al mensen kunnen overtuigen? “Ik vind het een hele eer om ambassadeur te zijn! Als acteur bereik ik makkelijk veel mensen via sociale media. Dat ik op die manier nog meer mensen kan motiveren om donor te worden, is een gigantisch pluspunt. Als ik een berichtje op Facebook of Instagram plaats over het feit dat ik ga doneren, dan krijg ik daar steeds heel wat positieve reacties op. Veel mensen zijn blij dat ze er op die manier nog eens aan

MEELE herinnerd worden om bloed te gaan geven, anderen laten weten dat ze de week ervoor gedoneerd hebben. Kortom, heel fijn om als ambassadeur mensen te kunnen prikkelen.”

Een reden die vaak aangehaald wordt door mensen die geen donor zijn of willen worden, is dat ze schrik hebben van naalden en bloed. Heb jij daar zelf last van? “Ik ben zelf ook geen held op dat vlak. Ik zal dan ook altijd wegkijken op het moment dat mijn arm geprikt wordt. Het is niet dat ik echt schrik heb, maar ik ga niet gebiologeerd toekijken. Aan de andere kant: het is echt maar een prikje dat je voelt.”

WIST-JE-DAT… iedereen tussen de 4 en 6 liter bloed heeft? l 70% van de bevolking ooit bloed nodig heeft, maar slechts 3% van de mensen doneert? l er in Vlaanderen jaarlijks 265.000 bloeddonaties, 100.000 plasmagiften en 13.000 bloedplaatjesdonaties no­ dig zijn om op elk moment voldoen­ de voorraad te garanderen? l je met 1 bloeddonatie tot 3 patiënten kan helpen. l je 4 keer per jaar bloed mag doneren? l


INMOTION

57

KOM BLOED OF PLASMA GEVEN OP 18 MAART!

TUSSEN 9U EN 15U

Op zaterdag 18 maart geeft Rode Kruis-Vlaanderen ­het startschot van Dag van de Zorg en opent het Rode Kruis-Vlaanderen de deuren van hun 11 donorcentra. Lukt het jou ook niet altijd om tijdens de week bloed of plasma te geven? Dan ben je die dag tussen 9u en 15u meer dan welkom om te doneren! In het (laboratorium)gebouw Sango in Mechelen kan je dan ook een exclusieve rondleiding achter de schermen volgen. Iedereen is welkom maar inschrijven is wel verplicht!

EVEN je plasma of bloedplaatjes om de 2 weken mag geven? l je per bloeddonatie ongeveer 470 ml bloed geeft? l donoren met bloedgroep O- universele donoren zijn die aan iedereen bloed mogen geven? l bloedplaatjes slechts 5 dagen bewaard kunnen worden? l slechts 6% van de Belgische bevolking over dezelfde bloedgroep beschikt als Jef, namelijk A-? Soms roept Rode Kruis-Vlaanderen deze mensen extra op om bloed te geven omdat de voorraad ervan moeilijker op peil te houden is.

RONDLEIDING SANGO Tijdens de rondleiding kan je de weg van het bloed mee volgen. Van de afnamezaal tot in de labo’s. De groepen zijn beperkt, dus schrijf je zeker tijdig in. Schrijf je online in voor deze rondleiding via dagvandezorg.schrijf-me-in.be/ inschrijven.

l

OPROEP Heeft Jef je overtuigd en wil je binnenkort zelf langskomen in een van de elf donorcentra of op een mobiele bloedinzameling in jouw buurt? Surf dan www.rodekruis.be/bloed voor meer info omtrent locaties en data. Extra handig is de zaterdagopening van de donorcentra op 18 maart. Je kan er die dag terecht van 9u tot 15u om bloed of plasma te geven. Rode Kruis-Vlaanderen geeft dan ook meteen het startschot voor de Dag van de Zorg op 19 maart. Meer info vind je op www.rodekruis.be/zaterdagopening.

MAAK EEN AFSPRAAK Wil je nu alvast je bedje reserveren? Maak dan een afspraak: l via https://donorportaal.rodekruis.be l via het gratis nummer 0800 777 00 l via bloed@rodekruis.be

KADERING Of je nu bloedgroep A, B, AB of O hebt: Rode Kruis-Vlaanderen kan jouw gift goed gebruiken en jij kan er het leven van iemand mee redden! Bloed vervult namelijk verschillende belang­ rijke functies in ons lichaam. Plasma en bloedplaatjes zijn dan weer belangrijke onderdelen van ons bloed. Patiënten met leukemie of kankerpatiënten die chemo krijgen, moeten regelmatig bloedplaatjes krijgen. Soms kan hun bloedplaatjesniveau zo laag zakken dat ze spontane bloedingen krijgen en dat is levensgevaarlijk. Ook voor mensen die aan ernstige bloedarmoede lijden of ernstige bloedingen hebben na een ongeval of operatie is het levensnood­ zakelijk dat er steeds voldoende en veilig bloed in voorraad is. Ook jouw bloed(plaatjes) en plasma zijn dus onmisbaar! www.rodekruis.be/bloedcampagne

HIERONDER VIND JE DE LOCATIES VAN ONZE DONORCENTRA Donorcentrum Jette Laarbeeklaan 105, 1090 Jette Donorcentrum Turnhout Rubensstraat 166, 2300 Turnhout Donorcentrum Geel Markt 12, 2440 Geel Donorcentrum Edegem Wilrijkstraat 8, 2650 Edegem Donorcentrum Mechelen Motstraat 42, 2800 Mechelen Donorcentrum Leuven Herestraat 49, 3000 Leuven Donorcentrum Genk Schiepse Bos 4, 3600 Genk Donorcentrum Brugge Stationsplein 10, 8000 Brugge Donorcentrum Kortrijk Doorniksewijk 54, 8500 Kortrijk Donorcentrum Gent Sint-Pietersnieuwstraat 107, 9000 Gent Donorcentrum Aalst Vaartstraat 12, 9300 Aalst


58

ZELFSTANDIG

INCLUSIEF WONEN

IN DE BEZAAN LEVEN MENSEN MET BEPERKING ‘ZO GEWOON MOGELIJK’

VRIJE TIJD

GEWOON BIJZONDER

BRIEK BIEDT VRIJETIJDS­­BEGELEIDING AAN VOLWASSENEN MET BEPERKING

riek is de vrijetijddienst van Duinhelm, een organisatie uit Oostende die begeleiding biedt aan volwassen personen met een beperking. De vrijetijdsdienst brengt leuke activiteiten en reizen binnen het bereik van iedereen met een beperking. In het vrijetijdsloket kunnen geïnteresseerden terecht met al hun vragen, via het rap-op-stap-kantoor kan met een beperkt budget een vakantie of uitstap geboekt worden. Met een breed gamma zoals het jaarlijkse Galabal For Specials, heel wat sportieve activiteiten en culturele uitstappen, vindt iedereen er zijn gading. www.briekoostende.be

Te bezoeken op Dag van de Zorg vzw Duinhelm - De Rietmus en Compagnie De Stuiver in Oostende


INMOTION

De Bezaan biedt een thuis aan 8 volwassenen met een verstande­ lijke beperking en/of autisme en 2 residenten. Er werd bewust gekozen om geen gedeelde keuken of woonkamer te voorzien. Het motto is dan ook ‘zo gewoon mogelijk’. Toch betekent dit niet dat de bewoners geen contact hebben. Ze slaan regelmatig een babbel of trekken er samen op uit. Ze genieten van hun privacy, maar kunnen bij elkaar terecht als ze dat willen. Vaste begeleiding is er niet. Er werd met elke bewoner en diens netwerk samengezeten om een ondersteuningspakket op maat samen te stellen. Belangrijk daarbij is dat er vertrokken wordt vanuit de eigen vragen. In de zoektocht naar antwoorden wordt er creatief samengewerkt over de voorzienings­grenzen heen. www.debezaan.be

Te bezoeken op Dag van de Zorg de Bezaan in Gistel

THERAPIEDIEREN ALS ZORGVERLENERS en therapiedier ondersteunt mensen met epilepsie, autisme en diabetes, maar doet ook dienst ook als sociale ondersteuning, als aaidier of zelfs als hulp om angsten te overwinnen. Afhankelijk van de taak die het dier moet uitoefenen, krijgt het een aangepaste opleiding. Alle dieren worden gekeurd door een professionele gedragskeurmeester, zodat ze veilige zorg kunnen bieden. Therapiedieren zijn niet enkel honden, maar ook katten, konijnen, papegaaien, paarden, ezels … Ze zijn als passief therapiedier onmisbaar in het dagelijkse leven van hun baasje en als actief therapiedier belangrijk in de maatschappij. Helaas worden deze therapie­ dieren (nog) niet erkend, maar daar wil Therapiedier vzw verandering in brengen. www.therapiedier.be

Te bezoeken op Dag van de Zorg Therapiedier in Langdorp

Therapiedieren zijn niet enkel honden, maar ook katten, konijnen, papegaaien, paarden, ezels … Ze zijn als passief therapiedier onmisbaar in het dagelijkse leven van hun baasje en als actief therapiedier belangrijk in de maatschappij.

59


60

GEZOND LEVEN DOEN WE NIET ALLEEN

VLAAMSE OVERHEID, VIGEZ EN LOGO’S GAAN VOLOP VOOR PREVENTIE


INMOTION

amen zorgkrachtig’, het motto van de zesde Dag van de Zorg, straalt het streven van de zorg- en welzijns­sector uit: samen zorg dragen voor iedereen in onze samenleving. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de kwetsbaren. En de tijd van de passieve patiënt die zonder veel vragen voorschriften van meneer doktoor opvolgt, is lang voorbij. Vandaag wil de actieve burger de regie over gezondheid en levensstijl in eigen handen hebben. Hij wil mee beslissen over welke zorg en ondersteuning hij krijgt. Preventie is hier een essentieel onderdeel van. Op de Gezondheidsconferentie Preventie eind vorig jaar stelde Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een ambitieuze doelstelling voor: de Vlaming leeft gezonder in 2025. We vroegen hem en Linda De Boeck, directeur van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, hoe Vlaanderen die doelstelling kan bereiken.

Gezondheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

De uitdaging van de doelstelling is dat iedereen er wel bij vaart. Eenvoudig is dat niet.

Vandeurzen: “Gezondheidszorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is het resultaat van samenwerking tussen alle actoren in de samenleving. Die samenleving verandert snel: niet alleen demografisch, maar ook technologisch. Daarom willen we de zorg meer in de buurt en in de eigen omgeving van de persoon met een zorg­ nood brengen en zo zijn autonomie versterken. Want de cruciale vraag is ook niet hoe lang we leven, maar vooral hoe lang we gezond leven en hoe lang we productief blijven.”

Op de Gezondheidsconferentie drukte u uw collega-ministers nog op het hart: health is in all policies. Wat bedoelt u daar precies mee?

Vandeurzen: “Gezondheid is niet de opdracht van één beleidsdomein en wordt evenmin door individuele keuzes bepaald. Vanuit vele invalshoeken, zoals het gezin, onze vrije tijd, het werk, de school, is het belangrijk om hier gezamenlijk op in te zetten. De hele samenleving moet een steentje bijdragen om voor iedereen in Vlaanderen een gezonder leven te bewerk­stelligen. Als burger inspanningen leveren en dit samen met professionals en vrijwilligers en met al wie een impact heeft op ons gezond­ heidsgedrag. Ook dat is health is in all policies. Scholen en gemeenten kunnen gezonder leven stimuleren door fris­ dranken te bannen en veilige fietspaden aan te leggen. Daarom is het belangrijk dat we praktische voorstellen uitwerken voor de (her)organisatie van woon-, werk- en schoolomgevingen die gezonde keuzes vanzelfsprekender maken. Ook regels, afspraken en financiële stimulansen kunnen bijdragen tot gezonder leven.” De Boeck: “Willen we de Vlaming helpen om gezonder te leven, moeten we inspelen op de drie belangrijkste factoren voor succes. Een fysieke omgeving die je een duwtje in de rug geeft, mensen om je heen die je aanmoedigen en heldere, betrouwbare informatie als kompas in de chaos van gezondheidsaanbevelingen.”

61

Hoe kan het beleid met die principes concreet aan de slag?

Vandeurzen: “We hebben onder meer laagdrempelige instrumenten nodig die zich rechtstreeks naar de burgers richten en hen helpen om gezonder te leven. Dat kan met wetenschappelijk onderbouwde campagnes en methodieken, gezondheids­ apps en individuele ondersteuning op maat. We hebben een breed gamma pro­ jecten ontwikkeld waardoor je als burger ook zelf aan je gezondheid kan werken.” De Boeck: “Samen met onder andere VIGeZ ontwikkelde de overheid heel wat instrumenten waar toegankelijkheid en wetenschappelijk onderzoek hand in hand gaan om de Vlaming te helpen bij dat gezonder leven. Op de Dag van de Zorg bieden de Logo’s je een bloemlezing van projecten en staan ze je daar graag bij te woord.

Wat zijn de Logo’s?

De Boeck: De 15 Vlaamse Logo’s zijn lokale netwerken voor gezondheidsoverleg die zorgen dat (preventie)organisaties overal in Vlaanderen en Brussel meewerken aan een preventief gezondheidsbeleid. Ze brengen lokaal en regionaal mensen samen en maken hun netwerk wegwijs in het aanbod. Bovendien geven ze ook advies en ondersteuning. Waar nodig stemmen ze het aanbod af op de lokale noden. Zo bundelen de Logo’s de inspanningen om de Vlaming gezonder te laten leven.

ENKELE PROJECTEN FIT IN JE HOOFD De langlopende campagne ‘Fit in je hoofd’ staat voor goed in je vel zitten en kunnen rekenen op je eigen veerkracht. De website www.fitinjehoofd.be met informatie en tips, bijhorende app en online coaching is broodnodig, want iedereen kan geconfronteerd worden met mentale moeilijkheden. Voor wie jonger is dan 16 jaar is er www.noknok.be, een website vol informatie, tips en opdrachten op maat


62

van tieners. De website verzamelt ook herkenbare verhalen en een inspiratie­ lijst met activiteiten voor jeugdorgani­ saties om rond dit thema te werken.

ze onvoldoende bewegen helpen hun leefstijl aan te passen. Meer informatie vind je op www.vigez.be/projecten/ bewegen-op-verwijzing of bij je huisarts.

Te bezoeken op Dag van de Zorg l

l

Je goed in je vel voelen daalt met de leeftijd. Zo zegt 79% van de volwassenen tussen 45 en 54 jaar zich goed in zijn vel te voelen. Bij 65-plussers daalt dat cijfer naar 52%. Zestigplussers die graag in groep willen werken aan hun mentale veerkracht kunnen terecht op www.fitinjehoofd.be/zilverwijzer.

GEZOND OPVOEDEN Hoe leer ik mijn kinderen groenten eten? Moet ik mijn kind verplichten om te sporten? Via www.gezondopvoeden.be ­vind je heel wat antwoorden op opvoedingsvragen over hoe je kinderen en jongeren kan stimuleren om gezonde leefgewoonten aan te leren.

l

l

l

STOPPEN MET ROKEN WORDT GOEDKOPER Begin dit jaar startte Vlaanderen met een nieuwe vorm van rookstopbege­ leiding. Wie wil stoppen met roken en daarvoor hulp zoekt bij een tabakoloog betaalt sinds kort slechts een deel van de kosten. Hoeveel je precies moet betalen kan je raadplegen via www.vlaanderen.be/­nl/gezin-welzijnen-gezondheid/­gezond-leven/ rookstopbegeleiding. Jongeren die hulp zoeken bij het stoppen met roken kunnen terecht op www.vigez.be/themas/tabak. Dat is nodig, want drie op vier rokende jongeren wil ook echt stoppen, maar weet niet hoe. Het nieuwe rookstop­ programma SmartStop biedt jongeren de nodige ondersteuning om de sigaret voorgoed achterwege te laten.

SIMPEL (MEER) BEWEGEN Voldoende bewegen blijkt niet vanzelfsprekend: meer dan de helft van de Vlamingen beweegt te weinig. Een eenvoudige manier om dit op te lossen, is dagelijks genoeg stappen zetten. Op www.10000stappen.be kan je een stappendagboek bijhouden. Je kan er ook andere activiteiten ingeven en wedstrijdjes onder vrienden of heuse competities organiseren. Beperkte (financiële) kansen verho­ gen de drempel om te bewegen. Het pro­ ject Bewegen op Verwijzing wil mensen die een gezondheidsrisico lopen omdat

Veel kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdzorg, komen uit een moeilijke gezinssituatie. Daardoor hebben zij minder kansen op een goede gezondheid. Gezonde Gasten helpt de jeugdzorg om met gezonde goesting aan gezonde gewoontes te werken. Meer informatie vind je op www.vigez.be/ projecten/gezonde-gasten.

l

l

l

Logo Zenneland, te bezoeken bij PZ St. Alexius in Grimbergen Logo Kempen, te bezoeken bij Sint-Dimpna Ziekenhuis in Geel Logo Oost -Brabant, te bezoeken bij Woonzorgwijk Park Passionisten in Tienen Logo Limburg, te bezoeken bij Dienstencentrum en Woonzorg­ centrum De Motten in Tongeren Logo Brugge-Oostende, te bezoeken bij Sociaal Huis Knokke-Heist in Knokke-Heist Logo Leieland, te bezoeken bij Familliehulp in Kortrijk Logo Gezond +, te bezoeken bij Familiehulp in Gent Logo-Waasland, te bezoeken bij OCMW Hamme - Sociaal Ontmoe­ tingscentrum ’t Verhoog in Hamme

SAMEN SENSIBILISEREN EN GENEZEN Wensen we elkaar aan het begin van het jaar allemaal het beste, dan doen we dat vaak met een glaasje cava. VAD en Stichting tegen Kanker gooien het met www.tourneeminerale.be over een andere boeg. Zij nodigden de bevolking dit jaar voor het eerst uit om de hele maand februari geen alcohol te drinken. Het werd meteen een groot succes. De Week van de Valpreventie is al aan haar zesde editie toe. Het thema dit jaar: blijf in beweging, doe het veilig. De hele week zijn er initiatieven voor senioren in ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuis­ zorgdiensten … Wie precies deelneemt, ontdek je op www.valpreventie.be. Vroegtijdige opsporing van borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker verhoogt de kans op genezing aanzienlijk. Voor elk van deze ziekten organiseert de Vlaamse overheid een gratis bevolkingsonderzoek. Of en hoe je in aanmerking komt voor zo’n onderzoek, kom je te weten via www.bevolkingsonderzoek.be.

We hebben een breed gamma projecten ontwikkeld waardoor je als burger ook zelf aan je gezondheid kan werken.


INMOTION

DE APOTHEEK

ALS GEZONDHEIDSCENTRUM DE ROL VAN DE APOTHEKER IN HET ZORGCIRCUIT

De huisapotheker kan heel wat bereiken voor patiënten. Hij is een eerste aanspreekpunt, laagdrempelig, begeleidt het geneesmiddelengebruik, maakt deel uit van een zorgteam, kan aan preventie en vroegdetectie doen … Dag van de Zorg sprak met Michael Storme van Apotheek Storme in Melsen. at trok je aan in het beroep van apotheker?

Michael Storme: “Als ‘zoon van’ was ik als klein jongetje steeds enorm onder de indruk van mijn vader. Dit niet alleen door zijn tips rond medicatie(gebruik) en gezondheid in het algemeen maar ook, en vooral, omwille van zijn nabijheid en luisterbereidheid. In de loop der jaren is er veel veranderd maar de essentie – de apotheker als vertrouwenspersoon – is steeds gebleven. Net dit gevoel van waardering is en was mijn drijfveer om vol voor het beroep van apotheker te gaan.”

Apothekers spelen een belangrijk rol in een kwalitatief zorgsysteem. Hoe draag je daaraan bij? “Tot enkele jaren terug was de taak van de apotheker voornamelijk georganiseerd rond het geneesmiddel. Gelukkig evolueren apotheken steeds meer naar een soort van ‘gezondheidscentra’ waarbij patiëntopvolging centraal komt te staan. Zo houden we van elke patiënt een farmaceutisch dossier bij met alle medicatie, acuut of chronisch, voorschrift­ plichtig of niet. Ook allergieën en ziektebeelden kunnen hierin opgenomen worden. Dit dossier wordt, mits toestemming van de patiënt, gedeeld over de apotheekgrenzen heen”, zegt

Storme. “Ook in preventie neemt de apotheker een belangrijke rol op. Er komen steeds meer zelftesten op de markt waarbij de apotheker ideaal geplaatst is om het resultaat in een juist perspectief te plaatsen en de patiënt indien nodig door te verwijzen. Het kan een enorme meerwaarde betekenen wanneer patiënten net als bij een huisarts ook zouden opteren voor een vaste apotheker. Preventie binnen de apotheek uit zich verder ook in begeleiding bij rookstop, gezonde voeding en vaccinatiecampagnes.”

Waarvoor kunnen patiënten bij jullie terecht? “In eerste instantie blijft de apotheek de plaats waar patiënten geneesmiddelen afhalen, maar we kunnen ook veel breder werken. Vandaag kan de apotheker de patiënt opvolgen op vlak van correct gebruik en interacties tussen geneesmid­ delen”, vertelt Storme. “Zo begeleiden wij een patiënte met overgebruik van slaapmedicatie. In samenspraak met haar huisarts en psychiater hebben we een afbouwtraject opgesteld. Momenteel brengen we dagelijks de nodige medicatie aan huis. Die aanpak is enorm arbeidsintensief maar werpt wel zijn vruchten af.”

63


IEDEREEN

ER STAAT Uw werknemers vormen de kracht van uw bedrijf. U wilt dan ook dat ze er elke dag staan. Daar kan Mensura u bij helpen. Want samen zorgen we voor de gezondheid van uw medewerkers en een veilige werkomgeving. Van het strikt wettelijke tot zoveel meer. Zo boekt u als werkgever meer resultaat.

www.mensura.be www.mensura.be


INMOTION

VERPLEEGKUNDE WERNER KEERDE NA 29 JAAR TERUG NAAR DE ZORGSECTOR

Toen Werner in 1985 afstudeerde als verpleegkundige, kon hij meteen starten in het Instituut Joseph Lemaire te Tombeek. Dat ziekenhuis werd twee jaar later helaas gesloten ten gevolge van besparingen. Uit angst voor de onzekere sector, ging Werner op zoek naar een andere job. Maar men zegt weleens dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en vandaag werkt hij opnieuw als verpleegkundige.

ZIT IN JE GENEN

a de sluiting van het ziekenhuis, ben ik gestart bij Sabena en van daaruit doorgestroomd naar Brussels Airlines. Het voordeel van zo’n groot bedrijf was dat ik makkelijk van de ene functie naar de andere kon doorgroeien. Ik startte op de adminis­ tratie, stroomde door naar de vracht, en schopte het uiteindelijk tot supervisor van de verkoops- en servicebalie. Daar­ naast ben ik ook nog gaan lesgeven aan toekomstig personeel van de luchtvaart­ maatschappij. Dat heb ik gedaan tot op het moment van de aanslagen in Zaven­ tem”, vertelt Werner Warson uit Limburg. “Ik gaf die dag les in ons hoofd­ kantoor, zo’n 900 meter verderop. Een kwartier ervoor was ik nog langs de balie geweest om mijn collega’s te begroeten. De slachtoffers van de aanslagen die zich nog konden verplaatsen, werden overgebracht naar het hoofd­kantoor. Mensen die niets meer konden horen door de luide ontploffingen, sommigen gewond met stukken glas in hun gezicht, anderen fysiek ongedeerd maar compleet in shock … Op dat moment ben ik overgeschakeld op automatische piloot en heb ik me over hen ontfermd. Achteraf kreeg ik van heel wat mensen te horen dat ze erg onder de indruk

waren van mijn kalme en correcte manier van handelen. Collega’s vertelden me dat ze duidelijk zagen dat ik ooit in de zorg had gewerkt. Ik ben ervan overtuigd dat je geen verpleegkundige kan ‘worden’ – dat zit in je genen.” Uiteindelijk kwam ik via VDAB terecht bij ‘Ik ga ervoor’, een project van de Vlaamse overheid dat mensen helpt ontdekken of de zorgsector iets voor hen is. Dankzij dit project mocht ik een dag meelopen op de geriatrische afdeling van een Genks ziekenhuis. Daar wist ik het meteen. Dit is wat ik wil doen. Alles kwam ook meteen terug, alsof ik niet net 29 jaar in een compleet andere omgeving gewerkt had.” “Om alles nog eens op te frissen, volgde ik een terugkeercursus verpleegkunde ingericht door VDAB en VOVB. Dankzij deze cursus kreeg ik het zelfvertrouwen terug in handelingen die ik reeds lange tijd niet meer uitgevoerd had. Daarnaast kreeg ik er ook een update van nieuwe visies en technieken. Van daaruit heb ik opnieuw stage

65

gelopen in Genk. Een compleet nieuwe ervaring. Als jonge snaak was ik een pak minder perfectionistisch. Nu wil ik alles beter doen, dankzij alle levens­ ervaring die ik intussen bezit. Nu besef ik veel meer dat ik met echte, kwetsbare mensen werk.” “Mijn tweede stage deed ik bij het Wit-Gele Kruis, waar op dat moment ook een jobopening voor een verpleeg­ kundige vrijkwam. Nog voor ik startte met mijn stage, kreeg ik al te horen dat ik er ook een job had. Ik ben nu een maand bezig en ben ontzettend gelukkig. De stresshoofdpijn waar ik vroeger dagdagelijks mee te maken had, is verdwenen als sneeuw voor de zon. En ik ga elke dag met zin naar het werk.” “Ik kan iedereen die twijfelt over een job in de zorg aanraden naar www.ikgaervoor.be te surfen. Ik ben zo dankbaar dat die ene inleefdag mijn leven zo veranderde; dat die ene dag me overtuigd heeft om opnieuw de stap richting verpleegkunde te zetten”, sluit Werner af.


66

DIGITALISERING VOOR MEER

EFFICIËNTIE EN EENVOUD SD WORX ZORGT VOOR VEREENVOUDIGING VAN HR-PROCESSEN

en eerste stap in de digitalisering van HR betreft de verplichte documenten. Zo zijn alvast veel organi­ saties overgestapt naar een digitale loonbrief. Voor de werkgever betekent het een besparing op papier en verdeling, maar ook voor de werknemer is het eenvoudiger. Bovendien kan zo’n online platform ook dienen voor andere hr-documenten. We merken overigens dat ook de overheid hier meer en meer aanstuurt op verdere digitalisering” zegt Lode De Backer, HR partner bij SD Worx. “Wanneer je met een self service systeem ook de me­ dewerkers betrekt, betekent dit een nog grotere stap voorwaarts. Klassieke processen hiervoor zijn planning via zelfroostering, het beheren van persoonlijke gegevens, afwezigheden en verlofaanvragen, opleidingsbeheer en evaluatiegesprekken, enz. SD Worx legt sterk de nadruk op een goede voorbereiding en een vlotte implementatie. We vertrekken vanuit de huidige situatie in een organisatie en luisteren goed naar de noden en verwachtingen. Samen met de klant kijken we of vereen­voudiging mogelijk is en zo zorgen we voor een draagvlak bij de leidinggevenden en de medewerkers. Zonder draagvlak sta je immers nergens.”

Samen kijken we of vereenvoudiging kan en zorgen we voor een draagvlak bij de leidinggevenden en medewerkers.


INMOTION

67

ERFGOEDDAG 2017

IN HET TEKEN VAN ZORG:

MEER DAN ERFGOED De zeventiende editie van Erfgoeddag, op zondag 23 april, is weer dé hoogdag voor het cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Met als thema Zorg organiseren organisaties van binnen en buiten de erfgoedsector gratis activiteiten voor het publiek. Het thema is een mooie kans om bruggen te slaan met de zorg­ sector. Je kan de 750 gratis activiteiten verspreid over Vlaanderen en Brussel vanaf 23 maart ontdekken via www.erfgoeddag.be.

EXTRA AANDACHT VOOR MANTELZORGERS HERSTELVERBLIJF SALVATOR ONDERSTEUNT MET MANTELZORGPROJECT

alvator zorgt voor een tijdelijke opvang van cliënten die na hun ontslag uit het ziekenhuis nog niet naar huis kunnen. Het herstelverblijf dient als brugfunctie tussen het ziekenhuis- en de thuissituatie. Cliënten van alle leeftijden kunnen bij hen terecht voor verzorging, herstel en bijstand. Tijdens het verblijf wordt de thuiskomst samen met de cliënt en mantelzorgers voorbereid. Hanne Boutsen, psycholoog, en Sofie Jeunen, ergotherapeut: “Mantelzorg is een begrip dat steeds populairder wordt. De mantelzorger is een belang­ rijke schakel in het leven van de cliënt die wij graag willen ondersteunen. Daarom hebben we het mantelzorgproject ‘Samen Zorgen’ opgestart. Dit project richt zich op een individuele begeleiding van de mantel­zorger, zodat ze bij ons terecht kunnen met specifieke vragen en moeilijkheden Op deze manier kunnen we de terugkeer naar huis nog beter optimaliseren. Ons doel is dat de cliënt thuis zo zelfstandig en kwaliteitsvol mogelijk kan leven. Van verzorgend personeel tot paramedici en sociale dienst, wij werken allen samen aan het welbevinden van onze cliënten en hun mantelzorgers!”

Te bezoeken op Dag van de Zorg VZW Salvatorrusthuis in Hasselt

WANT JE VINDT OVERAL EEN ZORGVERHAAL!

Onderzoek toont aan dat bezig zijn met cultureel erfgoed een positieve impact heeft op het welzijn van mensen. Tijdens een rondleiding in woonzorgcentrum Residentie Lichtenberg krijg je tijdens Erfgoeddag verhalen te horen over zorg in het verleden. Op de afdeling met dementerenden krijg je een demonstratie van het Magisch Interactief Schilderij. David Pietquin, directeur van Woonzorgcentrum Lichtenberg: “Dankzij het schilderij is het contact tussen de kinderen en de ouders merkwaardig beter. Er is weer iets gemeenschappelijk om over te praten, bijvoorbeeld ‘Ken jij dat pleintje nog?’ Mensen gaan terug in de tijd en kunnen samen met familie herinneringen ophalen.”


68

Zorghuis Gent is een huis dat openstaat voor alle mensen met kanker tijdens of na hun behandeling. Naast een fijne plek waar revaliderende gasten rust vinden, biedt Zorghuis Gent ook een warm onthaal door een team van betrokken coördina­toren en vrijwilligers.

ZORGHUIS GENT

EEN WARME THUIS VOOR MENSEN MET KANKER

e gasten worden ontvangen door een van de vrijwilligers die de klok rond in ploegen aanwezig zijn. De vrijwilligers regelen allerlei praktische zaken zoals boodschappen doen, koken, bezoek ontvangen ... Tegelijkertijd bieden ze steeds een luisterend oor. Voor medische zorg blijft de eigen huisarts of een thuisverpleeg­ kundige aangewezen, maar één ding is zeker: in Zorghuis Gent ben je nooit alleen met je vragen of andere noden. Zorghuis Gent wordt gerund door een hoofd­coördinator en twee halftijdse coördinatoren. Zij zorgen voor de continue werking en het overleg met de arts of hulpverlener bij eventuele vragen of moeilijkheden. Zowel de gasten als de vrijwilligers kunnen steeds bij hen terecht. Daarnaast kunnen

gasten tijdens hun verblijf in het Zorghuis beroep doen op een professionele psycho­sociale hulpverlener. Meer praktische informatie over het verblijf en de kostprijs kan je vinden op www.zorghuisgent.be

ZORGHUIS STEUNEN? Zorghuis Gent vzw is een niet-gesubsidieerd initiatief dat werkt met giften, sponsoring door serviceclubs en bijdragen door de gasten die er verblijven. Zij kunnen dan ook elke gift goed gebruiken. Wie dat wil, kan steeds vrijblijvend een bedrag naar keuze storten op rekeningnummer BE24 1430 8388 9038. Voor giften van minimaal € 40 per jaar ontvang je een fiscaal attest.

Daniël Termont

“DAG EN NACHT STAAN ZE VOOR JE KLAAR” Daniël Termont is niet de man van de platte rust. Als burgemeester van Gent zit zijn agenda overvol. In juni 2015 verdween hij plots van het toneel. De diagnose: darmkanker. Hij werd geopereerd en onderging een chemokuur. Sinds meer dan een jaar is Termont genezen van de ziekte. “Hele dagen in bed liggen. Dat was even wennen”, vertelt hij. “De vriendelijke verzorgers en verplegers maakten gelukkig veel goed. Het is een aangenaam gevoel om te weten dat je constant met de beste zorgen omringd wordt. Daardoor is mijn waardering voor zorgverleners alleen maar groter geworden. Dag en nacht staan die mensen voor je klaar. Daar doe ik als burgemeester mijn hoedje voor af. Elke dag om­ gaan met ziekte, pijn en letsels: het zou niets voor mij zijn.”


INMOTION

69

EEN HUIS VOOR SOCIAAL HUIS MECHELEN STELT DEUREN OPEN VOOR IEDEREEN

ALLE MECHELAARS Het bewustzijn groeit dat we steeds meer dingen samen moeten realiseren, samen met diensten en samen met externe partners. Net daarom richt Sociaal Huis Mechelen zich niet enkel op bepaalde doelgroepen, maar stellen we onze deuren open voor iedereen.

e engageren ons voor een dienstverlening op maat. We zetten meer in op actief informeren van de Mechelaar en verwijzen door indien we zelf niet over de gepaste dienstverlening beschikken”, vertelt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis. Het Sociaal Huis Mechelen koos er consequent voor om hun publieke ruimte te delen met partners en hun dienstverlening. In 2014 waren er dat slechts twee, in 2017 zijn er een twintig­ tal partners actief in het Sociaal Huis. Het Huis van het Kind is een belang­ rijke partner met een vaste stek in het gebouw van het Sociaal Huis. Zij bieden (aanstaande) gezinnen preventieve ondersteuning. In het Huis van het Kind zijn verschillende diensten gehuisvest: de Consultatiebureaus voor het Jonge Kind volgen kinderen tussen 0 en 3 jaar, het prenataal steunpunt biedt hulp aan kwetsbare aanstaande ouders en bij de Opvoedingswinkel kunnen ouders te­ recht met al hun opvoedingsvragen. Het

inloopteam De Nieuwe Weg organiseert ontmoetingen, ouders kunnen er beroep doen op het loket kinderopvang en langskomen voor informatie tijdens het spreekuur ‘Zwangerschap & Geboorte’. “Het Huis van het Kind speelt bovendien een aanvullende rol in de strijd van de stad tegen kinderarmoede. Armoede gaat vaak van de ene generatie op de andere over. Die spiraal kunnen we verbreken door ouders steun te bieden bij hun opvoeding”, zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis. Het GO-team (gezinsondersteuning-­ team) begeleidt op een intensieve manier gezinnen met kinderen in de meest schrijnende omstandigheden. Ze doen dit in samen­werking met de dienst Jeugd- en Gezinsgebonden Politiezorg van de Mechelse politie, lokale basisscholen, CLB’s, De Nieuwe Weg en Kind & Gezin. Het team ontving in 2016 een prijs van het Kinderarmoede­fonds voor het project ‘Uitsluiting uitsluiten en ontwikkeling omarmen’ en wordt nu ook wetenschappelijk opgevolgd.

Ook jongeren blijven niet in de kou staan. Samen met Jeugdzorg Emmaüs en vzw Cachet werkt het Sociaal Huis sinds 2015 samen om jongeren uit de bijzondere jeugdzorg op hun achttiende vlotter de stap naar zelfstandig wonen te laten maken. “Het project, dat de Federale Prijs Armoedebestrijding 2016 kreeg, werd opgericht vanuit de vaststelling dat jongeren met een verleden in de jeugd­ hulp te vaak in de armoede sukkelden of zelfs dakloos werden. Daar wilden wij iets aan doen”, zegt coördinator van vzw Cachet Kris Clijsters.

Te bezoeken op Dag van de Zorg Sociaal Huis Mechelen

Armoede gaat vaak van de ene generatie op de andere over. Die spiraal kunnen we verbreken door ouders steun te bieden bij hun opvoeding.


SAMEN MET JE VRIENDINNEN NAAR EEN GOED GEVULD DAGJE GOED GEVOEL . “Me-time” kende je al, maar nu is er ook “us-time”. Tijd om samen te genieten, op de Goed Gevoel Ladies Fair bijvoorbeeld. Want dat is een heerlijk dagje shoppen, proeven, uitproberen en ontdekken. Een gezellige drukte vol inspiratie, workshops en vooral... veel plezier. Surf zeker eens naar goedgevoelladiesfair.be. Daar ontdek je wat er allemaal te beleven valt en krijg je €4 korting op je toegangsticket via de code GG2017.

24 - 25 - 26 MAART Flanders Expo Gent goedgevoelladiesfair.be

WOONZORGWEB Dé rusthuizen & serviceflats website

Gratis Assessment

Woonzorgweb.be helpt elke maand meer dan 45.000 bezoekers in hun zoektocht naar een passende woonoplossing.

Hoofdverpleegkundigen Zorgmanagers Afdelingshoofden

www.x-care.be

Bezoek nu woonzorgweb.be

inmotion_xcare.indd 1

10/02/17 14:32


Verse producten en lekkere gerechtjes, dat is ook zorgen voor elkaar.

Ontdek al onze recepten en winkels op mijnspar.be

Partners Dag van de Zorg is mogelijk dankzij de steun van deze partners:

COLOFON inMotion is het magazine van Dag van de Zorg vzw. inMotion verschijnt twee keer per jaar. Redactie: Evelien Chiau

Dag van de Zorg is mogelijk dankzij de steun van deze mediapartners:

Vormgeving: Karlien Beaumont en dotplus CoĂśrdinatie: Geert Van Hijfte

Dag van de Zorg geniet de steun van de belangrijkste koepelorganisaties uit de zorg- en welzijnssector. Ook de Vlaamse overheid, ambassadeur zorgberoepen Lon Holtzer en de VDAB scharen zich achter het initiatief.

Werkten mee aan dit nummer: Karlien Beaumont, Nico De Fauw en Els De Smedt Fotografie: Peter De Schryver, met dank voor de ingezonden foto’s Verantwoordelijke uitgever: Geert Van Hijfte, Lievestraat 6, Gent

vereniging van de diensten voor gezinszorg van de vlaamse gemeenschap

Wenst u InMotion toegestuurd te krijgen of een adreswijziging door te geven, contacteer dan Karlien Beaumont, karlien@dagvandezorg.be.


Profile for W247.BE

2017 inmotion maart nr 04  

2017 inmotion maart nr 04  

Profile for w247

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded