Page 1

krant Zo. 17 maart 2013

10 - 17u

OPENDEURDAG IN ZORG & WELZIJN

Extra bijlage n.a.v. Dag van de Zorg met programma en verhalen uit zorg en welzijn

EDITIE oost-vlaanderen BIJLAGE wordt gepubliCeerd door Dag v/D Zorg vzw en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie van De KRANT


02

Uitgave van vzw Dag v/d Zorg

“Resultaatgericht samenwerken loont” “Als provinciebestuur willen wij op het gebied van welzijn en zorg in Oost-Vlaanderen een sterk impulsbeleid voeren. Dat impulsbeleid biedt ons de kans om resultaatgericht nieuwe, innovatieve oplossingen in zorg en welzijn te stimuleren en om nieuwe noden in onze samenleving aan te pakken. In Oost-Vlaanderen doen we dat over de grenzen van de verschillende sectoren van zorg en welzijn heen. Meer nog, ook andere werkvelden zoals wonen, tewerkstelling, onderwijs, politie en justitie zijn heel dikwijls betrokken partij.

Promotie Zorgberoepen. Hier vinden zorg- en welzijnsvoorzieningen, het onderwijs, economische actoren en andere partners elkaar in concrete samenwerkingen. Een mooi initiatief zijn alvast de Oost-Vlaamse zorgambassadeurs, waarover u elders in deze krant meer leest. De behoefte aan zorg stijgt voortdurend, onder meer omdat onze levensverwachting blijft toenemen. Dat is goed nieuws, natuurlijk. Maar het betekent ook dat we onze zorg efficiënt moeten organiseren. Ook de Provincie OostVlaanderen neemt hierin haar verantwoordelijkheid.”

Veel van die sectoroverschrijdende samenwerkingen ontstaan trouwens op de werkvloer zelf. Het zijn de dagelijks verantwoordelijken die voelen waar ze tekortschieten en waar samenwerking kan lonen. De rol van het provinciebestuur is om die waardevolle initiatieven mee op de goede sporen te zetten en waar nodig ook financieel een duwtje in de rug te geven. Hetzelfde gebeurt met het Provinciaal Platform

Eddy Couckuyt, gedeputeerde voor Welzijn en Gezondheid provincie Oost-Vlaanderen

COLOfON Dag van de Zorgkrant is een bijlage naar aanleiding van de tweede editie van de Dag van de Zorg op zondag 17 maart 2013. Redactie: Filip Decruynaere en Commad - Vormgeving: Geert Van Hijfte en dotplus Coördinatie: Els De Smedt - Fotografie: Mine Dalemans, Peter De Schryver, Patrick Holderbeke, Jan Locus, Johan Martens + met dank aan de ingezonden foto’s van de deelnemers Verantwoordelijke uitgever: F. Decruynaere, Lievestraat 6, 9000 Gent. Dag van de Zorg is een uitgave van vzw Dag van de Zorg, Lievestraat 6, 9000 Gent. www.dagvandezorg.be

Met het hele gezin op ontdekking Altijd al eens achter de schermen van een ziekenhuis willen gluren? Benieuwd hoe een modern woonzorg­centrum eruit ziet? Een bezoek aan een farmaceutisch bedrijf, een welzijnsvoorziening, een onderzoekcentrum? Het kan op zondag 17 maart op de Dag v/d Zorg. Ook bij u in de buurt. Trek erop uit met het hele gezin en ontdek hoe zorg en welzijn anno 2013 vorm krijgen. Het volledige programma vindt u in deze krant. Voor eventuele laatste wijzigingen, zie www.dagvandezorg.be. - Het Dag van de Zorgteam

Zorg en welzijn opdracht voor elk van ons “Op de 2de editie van de Dag van de Zorg nodigen alweer vele tientallen organisaties jong en oud uit om van dichtbij kennis te maken met de zorg- en welzijnssector anno 2013. Uiteraard laten al deze voorzieningen zich die dag van hun beste kant zien. Er is dan ook heel wat moois te tonen. Nieuwe initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond en bieden innovatieve antwoorden op snel evoluerende zorgbehoeften. De Dag van de Zorg is voor zorgorganisaties een ideale gelegenheid om al die zorgvernieuwing beter bekend te maken en dichter bij de mensen te brengen. Dat neemt uiteraard niet weg dat er in zorg en welzijn nog werk aan de winkel blijft. Als overheid blijven wij investeren in woonzorginitiatieven voor ouderen, in een hedendaags jeugdbeleid, in de kwaliteit van de ziekenhuizen, in bijkomende plaatsen voor personen met een beperking, in een geestelijke gezondheidszorg dichtbij de mensen en in voldoende kinderopvang. In alle sectoren stimuleren we tegelijk

zorginnovatie, die toelaat om de beperkte middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Zorg en welzijn is echter niet alleen een opdracht voor de overheid, maar voor elk van ons persoonlijk. Vele tienduizenden mantelzorgers en vrijwilligers bieden warme, liefdevolle zorg. Deze zorg, belangeloos aangereikt door partners, kinderen, ouders, buren of vrienden, is het meest nabij en het meest dierbaar. Ze is onvervangbaar. We moeten deze zorg koesteren, ondersteunen en aanmoedigen. Laat Dag van de Zorg dan ook een kans zijn om de vele mooie ontwikkelingen in zorg en welzijn te ontdekken en uw ogen de kost te geven, zonder blind te zijn voor wat u en ik, met ons allen, elk binnen zijn eigen mogelijkheden, nog verder kunnen bijdragen aan goede zorg voor al wie op ons een beroep doet.”

Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Partners Dag van de Zorg is mogelijk dankzij de steun van deze partners:

werken in de zorg Ook iets voor jou?

Dag van de Zorg geniet de steun van de belangrijkste koepelorganisaties uit de zorg- en welzijnssector. Ook de Vlaamse overheid, ambassadeur zorgberoepen Lon Holtzer en de VDAB scharen zich achter het initiatief.

John (38) uit Kessel-Lo krijgt elke dag 25 bonussen. vereniging van de diensten voor gezinszorg van de vlaamse gemeenschap

WWW.VDAB.BE/ZORG www.vdab.be

0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19u)


03 spoedinkom. Het Sint-Vincentiusziekenhuis stelt ook zijn plannen voor het nieuwe dagziekenhuis voor.

Achter het stuur van een MUG In West-Vlaanderen is iedereen welkom in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt en het AZ Koningin Fabiola in Blankenberge. Beide ziekenhuizen stellen o.m. het operatiekwartier en de dienst spoedgevallen open. In AZ Koningin Fabiola kunnen kinderen even plaatsnemen achter het stuur van een MUG of een gipsverband krijgen. Het Sint-Andriesziekenhuis Tielt toont ook zijn nieuwe apotheek en de polikliniek. Je kunt er ook kennismaken met het woonzorgcentrum Sint-Andries. Het UZ Gent toont o.m. Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth, het revalidatiecentrum en het chirurgisch dagcentrum.

Jong en oud welkom op Dag van de Zorg

Ziekenhuizen laten ‘pottenkijkers’ toe Dag van de Zorg biedt een staalkaart van zorg en welzijn anno 2013. Ziekenhuizen mogen in dat plaatje niet ontbreken. In elke provincie kan je met het hele gezin één of meerdere ziekenhuizen bezoeken op Dag van de Zorg. Je komt er op plaatsen waar je normaal geen toegang krijgt. We beginnen onze ronde van Vlaanderen in het UZ Gent. “We hebben recent enkele nieuwe gebouwen in gebruik genomen”, zegt Sandra Buelens van de dienst communicatie. “Denk aan het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth, het revalidatiecentrum of het nieuwe chirurgisch dagcentrum, die allemaal te bezoeken zijn op Dag van de Zorg.” “Wij organiseren verschillende rondleidingen met ook een bezoek aan de radiotherapie, de endoscopische eenheid, de medische beeld-

vorming, de dienst neus, keel en oor, de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie, het centrum voor neurofysiologische monitoring en de spoedgevallendienst. Een mooie mix, met andere woorden. Verspreid over de dag zijn er ook informatiesessies over diverse onderwerpen.” Nog in Oost-Vlaanderen kan je ook een bezoek brengen aan AZ Nikolaas in Sint-Niklaas en aan het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze. AZ Nikolaas toont o.m. de medische mole­culaire beeldvorming, de radiotherapie en de onco­ logie, het kinderdagziekenhuis en het kindvriendelijk operatiekwartier. Kinderen kunnen in AZ Nikolaas trouwens zelf even in de huid van een dokter of een verpleegkundige kruipen! In het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze krijg je een rondleiding met o.m. een bezoek aan de vernieuwde radiologie en de nieuwe

In Antwerpen neemt GZA campus Sint-Augustinus deel aan Dag van de Zorg. Bezoekers krijgen er o.m. een interactieve rondleiding door het oncologisch centrum, de vernieuwde raadplegingen, technische diensten als het labo en de centrale sterilisatie en het chirurgisch dagziekenhuis in aanbouw. In Limburg is iedereen van harte welkom in het RZ Sint-Trudo in Sint-Truiden. Je kunt er o.m. kennismaken met het operatiekwartier en het nieuwe heelkundig dagcentrum. En ook hier is er aan de kinderen gedacht met een aangepast programma. In Vlaams-Brabant, ten slotte, stelt het UZ Leuven zijn deuren open voor het publiek. Ook hier krijgen bezoekers een blik achter de schermen in het operatiekwartier en op andere plaatsen die maar zelden toegankelijk zijn. Niet te missen!

Te bezoeken op Dag van de Zorg UZ Gent, AZ Nikolaas in Sint-Niklaas, SintVincentiusziekenhuis in Deinze, Sint-Andriesziekenhuis in Tielt, Koningin Fabiolaziekenhuis in Blankenberge, GZA campus Sint-Augustinus in Antwerpen, RZ Sint-Trudo in Sint-Truiden en UZ Leuven.

foto Sofie Silbermann

Lisbeth Imbo, VRT-journalist en presentatrice Login op Canvas

“Voor iemand zorgen is superschoon” “De moeder van mijn vader heeft een tijd in een woonzorgcentrum gewoond. Het is fascinerend om te zien hoeveel jonge mensen daar werken. Ze doen hun werk ook echt met goesting. Voor iemand zorgen, is eigenlijk superschoon. Voor je eigen kind of je ouders, spreekt dat vanzelf. Maar je zo hard inzetten voor andere mensen, dat vind ik echt mooi. Daar moet je mensen echt graag voor zien.”

Rode Kruis-Vlaanderen draagt zorg voor de meest kwetsbaren

Verhalen uit de hele wereld Waar de nood het hoogst is, is Rode KruisVlaanderen nabij. De organisatie zamelt bloed in, organiseert eerstehulpopleidingen, biedt hulp bij manifestaties, evenementen en rampen, organiseert aangepaste vakanties enzovoort. Minder bekend is dat het Rode Kruis ook 12 opvangcentra voor asielzoekers runt die plaats bieden aan meer dan 1.500 bewoners. Dag van de Zorg biedt een unieke gelegenheid om van nabij kennis te maken met deze opvangcentra en de mensen die er verblijven. “De basisopdracht van het Rode Kruis is zorg te dragen voor de meest kwetsbare mensen. Asielzoekers behoren absoluut tot deze doelgroep, gezien hun onzekere situatie. Daarom bieden we met onze opvangcentra nu al bijna 25 jaar een tijdelijke thuis voor asielzoekers aan. Het Rode Kruis stelt zich in alles wat het doet neutraal op, ook op het vlak van asieldossiers. Wij nemen geen standpunt in, maar bieden hulp aan iedereen die erom vraagt”, zegt Hilde Van Gastel, manager opvangcentra asielzoekers van Rode Kruis-Vlaanderen. “De opvangcentra in ons land variëren in grootte: van 60 plaatsen in het centrum in Brugge tot 218 plaatsen in Antwerpen en Lanaken. Die eerder beperkte schaal laat ons toe om iedereen die er verblijft, persoonlijk te kennen. Dat is essentieel voor het wederzijdse vertrouwen en een gevoel van veiligheid. Op sommige plaatsen was er aanvankelijk wat weerstand vanuit

de omgeving, maar die ebt snel weg eenmaal een centrum een tijdje open is. Een opvangcentrum zorgt zelden voor overlast. En als er al problemen zijn, dan lossen wij die heel vlug op. “De mensen in de opvangcentra hebben een aanvraag ingediend om erkend te worden als vluchteling. Daar zijn alleenstaanden bij, maar ook koppels en hele gezinnen. Ze komen van overal: Afghanistan, Nepal, Congo... In afwachting van een uitspraak verblijven ze hier. Gemiddeld verblijven ze vier tot zes maanden in het opvangcentrum”, weet Hilde Van Gastel.

Geen Club Med “Volgens de wet mogen de asielzoekers tijdens de eerste zes maanden van de procedure niet werken”, zegt Hilde Van Gastel. “Af en toe or-

“Wie kennis maakt met deze mensen, begrijpt de situatie beter en toont meer begrip.” ganiseren we wel een ontspanningsactiviteit, maar niet dat het hier een Club Méditerranée is. Wel bieden we ondersteuning. Zo geven we uitleg over de asielprocedure, zonder positie in te nemen, zo realistisch mogelijk. De meeste mensen krijgen overigens geen erkenning als

vluchteling. Verder bieden wij medische zorg, zowel op fysiek als op psychisch vlak. Sommige asielzoekers hebben heel wat meegemaakt, anderen zijn perfect gezond. De asielzoekers helpen bij het onderhoud van het opvangcentrum en kunnen daarmee iets bijverdienen. De kinderen lopen school in de omgeving. We proberen de ouders te motiveren om hun kinderen goed op te volgen bij het schoollopen. Ook de volwassenen krijgen kans op vorming: een cursus Nederlands of informatica, bijvoorbeeld, zodat ze hun dagen nuttig kunnen doorbrengen en er achteraf nog iets aan hebben.” “We praten ook veel met de mensen. We tonen interesse voor hun thuisland, voor wie ze zijn en wat ze doen. Op die manier houden we de band met hun thuisland warm, want de meesten

moeten er vroeg of laat toch naar terugkeren.” “In de opvangcentra vind je een ongelooflijke verscheidenheid aan mensen. Van de meesten kennen we alleen de naam en de nationaliteit, soms ook de geboortedatum. Vanuit die basisgegevens proberen we een relatie met die mensen op te bouwen. Dat is een dankbare opdracht. Op Dag van de Zorg willen we de bezoekers die verhalen ook tonen. Ja, het is nodig om te blijven sensibiliseren. Onbekend is onbemind. Wie kennismaakt met deze mensen, begrijpt de situatie beter en toont ook meer begrip”, aldus nog Hilde Van Gastel.

Te bezoeken op Dag van de Zorg Rode Kruisopvangcentra voor asielzoekers over heel Vlaanderen


04

Uitgave van vzw Dag v/d Zorg

Zewopa biedt assistentie in de woonwijk

Kleine ondersteuning maakt wereld van verschil Hoe langer mensen zelfstandig thuis kunnen wonen, hoe beter. Daarover is zowat iedereen het eens. Vaak kan een klein beetje hulp hier een groot verschil maken. Zo biedt Zewopa ondersteuning bij dagelijkse handelingen aan personen met een handicap en sinds kort ook aan ouderen of mensen die revalideren. Het project is ingebed in twee woonwijken in Berchem en op het Kiel, maar krijgt binnenkort uitbreiding. Zewopa is van oorsprong een dienst zelfstandig wonen voor personen met een handicap. De diensten zijn gevestigd in sociale woonwijken in Berchem, Kiel, Lier en Zwijndrecht en assisteren er zeven dagen op zeven mensen bij activiteiten van het dagelijkse leven (ADL). Algemeen directeur Joris Bracquené: “Het gaat om activiteiten zoals hulp bij opstaan, naar bed gaan, verzorging en een aantal huishoudelijke taken. Die hulp maakt het verschil tussen zelfstandig kunnen blijven wonen voor de persoon met een handicap of opgenomen moeten worden in een voorziening. Schertsend worden wij weleens de ‘armen en benen’ van onze gebruikers genoemd. Sinds enkele jaren bieden wij ook PABassistentie en hebben we een vervoerdienst voor minder mobiele mensen. Deze initiatieven laten mensen toe om de regie over hun leven in eigen handen te houden en autonoom te wonen.” Het aanbod dat oorspronkelijk alleen voor mensen met een handicap was bedoeld, wordt sinds kort ook uitgebreid naar senioren en mensen

die revalideren. “In de sociale woonwijk in Berchem en de brede omgeving ervan wonen heel wat ouderen met specifieke behoeftes”, vertelt Joris Bracquené. “Ook zij kunnen met wat hulp langer zelfstandig blijven wonen. Het gebeurt wel vaker dat ouderen met hun steunkousen of hun kleren aan gaan slapen, omdat ze zich niet alleen kunnen behelpen. In die gevallen gaat een medewerker van Zewopa langs om even te helpen. Die ondersteuning kan ervoor zorgen dat de oudere in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen en dat de kwaliteit van zijn leven hoog blijft of zelfs toeneemt.”

Kaartavond “Het initiatief is ontstaan in overleg met onze collega’s van Zorgbedrijf Antwerpen, de ouderenzorg van het OCMW. Ook met de thuiszorgorganisaties is er voortdurend afstemming. Zewopa is vooral actief tussen 18 en 24 uur, buiten de klassieke uren dus. Als een senior een daguitstap maakt of een vaste kaartavond heeft, dan kunnen wij gerust om 22 uur of zelfs later nog even langskomen om hem of haar te helpen bij het slapengaan.” “Organisaties uit zorg en welzijn slaan meer en meer de handen in elkaar om dit soort innovatieve dienstverlening mogelijk te maken”, aldus Joris Bracquené. “Als we de zorgbehoevende centraal stellen, dan verdwijnen de muurtjes tussen de verschillende diensten als vanzelf. De overheid moedigt die samenwerking ook actief aan. Zo bekijken we op dit ogenblik met Zorg-

Joris Bracquené: “Als een senior een daguitstap maakt of een vaste kaartavond heeft, dan kunnen wij gerust om 22 uur of zelfs later nog even langskomen om hem of haar te helpen bij het slapengaan.”

bedrijf Antwerpen hoe we hun expertise in de ouderenzorg ook voor personen met een handicap kunnen inzetten. De middelen zijn beperkt en daarom moeten we met zijn allen proberen om zo efficiënt mogelijk te werken, zodat we zoveel mogelijk mensen een hoge kwaliteit van leven kunnen blijven aanbieden.” De reacties bij de gebruikers zijn alvast heel positief. Zo positief zelfs, dat dit project binnenkort ook in Lier en Zwijndrecht wordt opgestart. Ook hier wordt gekozen voor een wijkwerking. “Een wijk is het ideale niveau om een

netwerk te organiseren dat de autonomie van zorgbehoevende mensen verhoogt, of dat nu mensen met een handicap, ouderen of revaliderende personen zijn. Een wijkwerking biedt ook de mogelijkheid om heel gericht vrijwilligers te betrekken bij de zorgverlening. Met een kleine inspanning van iedereen kunnen we een wereld van verschil maken”, aldus nog Joris Bracquené.

Te bezoeken op Dag van de Zorg Zewopa in Berchem, het Kiel, Zwijndrecht en Lier

Mantelzorgers spelen ook in woonzorgcentrum belangrijke rol

“Wij geven mensen de ruimte om voor elkaar te zorgen” Als een ouder of een partner naar het woonzorgcentrum verhuist, blijft de familie vaak wat verweesd achter. Zeker zij die lange tijd de mantelzorg op zich genomen hebben, kunnen zich wat verloren voelen. “Nochtans spelen mantelzorgers ook binnen het woonzorgcentrum een belangrijke rol”, weet Gil Peeters. Gil Peeters is directeur van de woonzorgcentra De Hoge Heide in Arendonk en De Winde in Laakdal. “Bij een verhuis naar het woonzorgcentrum wordt een deel van de zorg uiteraard

Gil Peeters, Suzy Gebruers en Monique De Vocht.

overgenomen door onze zorgmedewerkers, maar dat betekent allerminst dat de rol van de mantelzorger uitgespeeld is”, zegt hij. “Integendeel. De mantelzorger blijft onvervangbaar, alleen de context wijzigt. Daarom begeleiden wij familieleden van nieuwe bewoners hierin. We roepen hierbij de hulp in van andere mantelzorgers die al ervaring hebben in ons woonzorgcentrum. De ene mantelzorger is de andere niet. Veel mensen hebben nog een dagtaak en wij willen mantelzorgers uiteraard niet opeisen. Aan de andere kant willen wij wel de

nodige ruimte bieden waarin mensen hun betrokkenheid in de zorg kunnen uiten.” “Vaak komen familieleden in het begin wat aarzelend op bezoek op de kamer, alsof het hier een ziekenhuis is”, weet Gil Peeters uit ervaring. “Wij helpen hen de weg te vinden naar de gemeenschappelijke ruimten, naar de tuin of het terras. Een kleine wandeling met zoon of dochter kan ontzettend veel betekenen voor een bewoner. Ook voor familie van personen met dementie proberen we mogelijkheden

“Ik heb moeten leren aanvaarden dat de mensen hier ook maar twee handen hebben.” tot warm contact aan te geven. Samen foto’s bekijken en herinneringen ophalen, bijvoorbeeld. Of een eenvoudige handmassage. Niet de activiteit op zich is belangrijk, maar wel het zorgzame contact dat tot stand komt. Hoe goed onze medewerkers ook hun best doen om warme zorg te bieden, het contact met de eigen kinderen of de partner betekent zoveel meer.”

Ingrijpende ervaring “Als een ouder of een partner opgenomen wordt in het woonzorgcentrum, is dat altijd een ingrijpende ervaring”, zegt Suzy Gebruers van de sociale dienst. “Uiteraard maken wij de mensen wegwijs in ons huis, maar we weten dat familieleden en mantelzorgers graag ook

even praten met iemand die niet aan de instelling verbonden is. De drempel om over hun gevoelens te praten wordt dan kleiner. Vandaar dat de inbreng van ervaren mantelzorgers enorm belangrijk is.” Eén van die ervaren mantelzorgers is Monique De Vocht. “Mijn beide ouders hebben in De Hoge Heide verbleven”, vertelt zij. “Dagelijks kwam ik langs en zo leerde ik ook familieleden van medebewoners kennen. Na het overlijden van mijn ouders ben ik blijven komen om als vrijwilliger te helpen. Gewoon een luisterend oor bieden is dikwijls al voldoende. Het is niet gemakkelijk om je neer te leggen bij de opname van een geliefd iemand. Ik ben zelf weken lang huilend naar huis gereden. Ik heb moeten leren aanvaarden dat de mensen hier ook maar twee handen hebben. Stilaan heb ik die gevoelens een plaats kunnen geven en in plaats van te klagen bij het personeel, ben ik zelf de gaatjes in de zorg gaan opvullen. Hier wordt bijvoorbeeld in de voormiddag schoongemaakt en dan kan het gebeuren dat er na het avondmaal kruimels onder de tafel blijven liggen. Nu veeg ik die zelf weg, want dat zou ik thuis ook gewoon gedaan hebben. Maar het heeft me tijd gekost om daartoe te komen.” “Ik merk dat veel kinderen van bewoners met schuldgevoelens kampen en vanuit mijn ervaring kan ik dit goed herkennen. Het geeft me voldoening als ik mensen kan helpen om wat meer rust in de situatie te vinden.”

Te bezoeken op Dag van de Zorg wzc De Winde in Laakdal en wzc De Hoge Heide in Arendonk


05 Innovatieve dienstverlening krijgt voet aan de grond

‘bpost op afspraak’ helpt minder mobiele mensen De zorg biedt heel wat uitdagingen en dus ook veel opportuniteiten. bpost heeft dat goed begrepen. Met de dienst ‘bpost op afspraak’ helpt het bedrijf minder mobiele mensen om zelfstandig thuis te blijven wonen. bpost werkt hiervoor samen met lokale zorgpartners en handelaars. “Het werkt eenvoudig”, vertelt Katline Cauwels, Healthcare Solutions Manager bij bpost. “De klant plaatst zijn bestellingen bij de bakker, de slager, de kruidenier of de supermarkt. Dat kan online of per telefoon. De klant neemt contact met bpost en kiest een tijdstip van levering. bpost haalt de bestellingen op en brengt ze op het afgesproken uur aan huis.” “In Turnhout, Sint-Niklaas, Waals-Brabant en Geraardsbergen is ‘bpost op afspraak’ al grondig getest. De klanten appreciëren dat ze het tijdstip van afspraak zelf kunnen kiezen. Gemiddeld zijn er twee bestellingen per afspraak. De top 5 van de handelszaken zijn: supermarkt, fruit en groenten, slager en traiteur, bakkerij en drankencentrale”, aldus nog Katline Cauwels. bpost bouwt deze nieuwe dienstverlening uit in overleg met zorgpartners. In Turnhout wordt

Ex-schrijnwerker koos op zijn 50ste voor de zorg

“Ik ga elke dag met plezier werken” 'bpost op afspraak' komt elke vrijdag bij Martha Geens langs.

samengewerkt met CM, Wit-Gele Kruis, Familiehulp, De Voorzorg, Z-org, AZ Turnhout, HVRT, Landelijke Thuiszorg en softwarepartner Cubigo. Directeur Chantal Van Den Plas van Familiehulp Turnhout is alvast gewonnen voor ‘bpost op afspraak’. “Als dienst voor gezinszorg bieden wij een waaier aan dienstverlening: persoonsverzorging, psychosociale ondersteuning, huishoudelijk werk, het bereiden van maaltijden enzovoort. We doen ook boodschappen, maar dan vooral samen met de cliënt, zodat die nog eens buiten komt, beweging heeft en sociaal contact. Natuurlijk doen we soms ook boodschappen op vraag, zonder dat de cliënt meegaat. Dat kost vrij veel tijd en eigenlijk zouden wij die tijd beter aan meer zorg kunnen besteden. Met de vergrijzing die op ons afkomt, zijn alle creatieve ideeën welkom, ook vanuit de profitsector. Ik hoor trouwens dat de eerste reacties op ‘bpost op afspraak’ positief zijn.”

ker”, vertelt de 55-jarige Martha. “Onze wagen hebben we moeten verkopen en de dichtsbijzijnde winkel is hier vijf kilometer vandaan. De dienst ‘bpost op afspraak’ was voor ons dan ook een geschenk uit de hemel.”

Eén van die tevreden klanten is Martha Geens. Samen met haar ongeneeslijk zieke echtgenoot woont zij in een chalet in Poppel, vlakbij de Nederlandse grens. “Mijn man kan het huis niet meer uit en zelf ben ik al 12 jaar rolstoelgebrui-

Meer informatie over bpost op afspraak: tel. 02 207 56 71 of turnhouttest@bpost.be.

“Elke week komt de postbode op vrijdag tussen twee en vier uur langs met mijn boodschappen. Ik shop bij verschillende winkels: bij de Carrefour voor de grote boodschappen, bij de bakker, bij de kruidenier voor broodbeleg en bij de dierenspeciaalzaak voor mijn hond. Af en toe geef ik ook wasgoed met de postbode mee voor de droogkuis, een week later brengen ze die dan terug mee.” “De leveringen gebeuren stipt. Tijdens de feestdagen rond nieuwjaar is de postbode zelfs eens extra langsgekomen. In principe zijn mijn man en ik allebei helemaal afhankelijk van hulp. Maar dankzij de gezinshulp op dinsdag en de boodschapdienst van bpost kunnen we zelfstandig blijven wonen.”

Te bezoeken op Dag van de Zorg bpost op afspraak, Turnhout

“Dankzij de hulp kan mijn moeder thuis blijven wonen”

Hilde: “Na het overlijden van papa vond ik dat mama zich goed beredderde alleen in haar eigen woning. Soms vergat ze wel iets, maar zonder erg, dacht ik. Tot zo’n twee jaar geleden de huisarts me aansprak. Hij maakte zich zorgen over mijn moeder, vooral op psychisch vlak. Eerst wou ik hem niet geloven, maar toen ik bij mama thuis eens goed rondkeek, botste ik op een aantal verontrustende zaken. Zo vond ik drie vuilniszakken met medicatie en de koelkast zat vol met lang vervallen producten. Ik stelde haar voor om bij mij in te wonen, maar dat wou ze niet. Ze dreigde zelfs zich van kant te maken en ik voelde me emotioneel gechanteerd. Ook gezinshulp wou ze eerst niet, maar ik heb voet bij stuk gehouden.” “Gelukkig was er meteen een goede verstandhouding met de verzorgenden van Familiezorg O.-Vl. Mama gaat nu snel achteruit. Ze heeft Alzheimer. Voor mij is de hulp van de verzorgenden immens belangrijk. Tijdens de week zorgen zij ervoor dat ik tot rust kan komen. Ik

“Begrijp me niet verkeerd, ik heb mijn job als schrijnwerker altijd graag gedaan”, lacht Johan Vercammen. “Ik heb veel winkelinrichtingen gedaan. Maar ik heb altijd een hart voor de zorg gehad. Ik engageer mij graag voor mensen. Vroeger heb ik me ook voor het jeugdhuis ingezet. Acht jaar geleden sloot de firma waar ik werkte de boeken. Ik kon meteen elders aan de slag als schrijnwerker, maar toevallig zag ik in die periode een advertentie over een opleiding tot polyvalent verzorgende bij Familiehulp. Ik was 50 jaar en ik besefte dat het nu of nooit was. Ik heb de stap gezet en ik heb er geen moment spijt van gehad.” “Werken met mensen en voor mensen geeft enorm veel voldoening. Elke dag is anders. Je verleent palliatieve zorg aan iemand die stervende is, maar je doet ook kraamzorg bij een jong gezin. Je maakt van alles mee. Heel mooie dingen, vooral. Zo bewaar ik goede herinneringen aan een man die ondertussen gestorven is aan kanker. Het klinkt wat vreemd, maar het is op een bijzondere manier ook heel mooi als je iemand kunt helpen bij zijn levenseinde.” “Ik ga graag langs bij oudere mensen. Daar zitten veel boeiende mensen bij, die veel te vertellen hebben. Je wordt als zorgkundige ook overal met open armen ontvangen. De mensen zijn blij als je er bent en ze zijn gelukkig als je ze kunt helpen. Natuurlijk is het niet allemaal rozegeur en maneschijn. Je moet echt een hart voor de zorg hebben om dit werk te doen. Ik heb me onlangs bijgeschoold tot zorgkundige. Ik ga elke dag met plezier werken”, aldus nog Johan Vercammen.

Mantelzorg en gezinshulp bundelen krachten

Eliane is een weduwe van 81 jaar. Ze heeft Alzheimer. Haar enige dochter Hilde neemt de zorg voor haar op. Met de hulp van Familiezorg O.-Vl. slaagt ze erin haar moeder voorlopig nog thuis te laten wonen.

Steeds meer mensen kiezen op latere leeftijd bewust voor een loopbaan in zorg en welzijn. Zo ook ex-schrijnwerker Johan Vercammen die acht jaar geleden op zijn 50ste als polyvalent verzorgende bij Familiehulp aan de slag ging. “Het is de beste keuze die ik ooit gemaakt heb”, zegt hij vandaag.

Te bezoeken op Dag van de Zorg

kan dan terug energie opdoen voor mijn werk en om in het weekend de opvang van mijn moeder vol te houden. Tegen de verzorgenden kan ik ook eens kwijt hoe moeilijk het voor mij is, zij begrijpen dat. Andere mensen weten niet altijd wat het is om voor een dementerende moeder te zorgen. Ik zie ook dat zij zeer geduldig met mama omgaan, wat ervoor zorgt dat mama rustiger is als er een verzorgende is.”

Familiehulp, Familiezorg O.-Vl., Landelijke Thuiszorg

“Zonder de hulp van Familiezorg O.-Vl. zou ik mijn moeder niet thuis kunnen houden. Ik weet wel dat er ooit een dag komt dat het thuis niet meer mogelijk zal zijn. Ik heb al contact genomen met een woonzorgcentrum. Maar ik wil dat moment zo lang mogelijk uitstellen.” “Voor mezelf gaat het fysiek voorlopig nog wel, maar je wordt er doodmoe van! Ook al omdat mama weerspannig en onrustig is en voortdurend dreigt met zelfmoord. Als zij in het weekend bij mij komt, dan wijkt ze geen seconde van mijn zijde. Zelfs tot in het toilet zou ze meegaan. Als ik haar vraag om te helpen met aardappelen te schillen, dan is ze heel blij. Ze begint eraan, maar vijf seconden later is het schilmesje verdwenen… Mama vindt niets meer terug. Ze vergeet wat ze gezegd heeft het moment dat ze het zegt en zo krijg ik op een dag wel honderd

keer hetzelfde te horen. Ik bewonder de mensen van Familiezorg O.-Vl. omdat ik zie hoeveel geduld ze hebben met mijn mama.” Om de privacy te respecteren is een fictieve naam gebruikt.

Te bezoeken op Dag van de Zorg Familiehulp, Familiezorg O.-Vl., Landelijke Thuiszorg

Johan Vercammen: “Ik was 50 jaar en ik besefte dat het nu of nooit was. Ik heb de stap gezet en ik heb er geen moment spijt van gehad.”


06

Uitgave van vzw Dag v/d Zorg “Voor een ASO-student biedt verpleegkunde zoveel mogelijkheden... Als ik kon herbeginnen, ik deed precies hetzelfde.”

Heel wat mogelijkheden voor ASO-studenten die verpleegkunde kiezen

“Met verpleegkunde kun je alle kanten uit” ASO-studenten twijfelen soms of een zorgopleiding wel iets voor hen is. Totaal ten onrechte, zo blijkt. Verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers met een ASO-achtergrond zijn immers erg gegeerd als leidinggevenden of in gespecialiseerde functies. En ook in het wetenschappelijk onderzoek is nog flink wat werk aan de winkel. Wij gingen praten met vier ASO-studenten die bewust voor verpleegkunde kozen en daar nog geen seconde spijt van hebben gehad. “Toegegeven, in mijn omgeving vond men het eerst wat vreemd dat ik na de Latijnse voor verpleegkunde koos”, vertelt Koen Van den Heede. “Maar ik was vastbesloten. Zorg bieden leek mij het mooiste wat je kon doen. Na mijn masteropleiding heb ik een jaar in een ziekenhuis in Londen gewerkt. Terug in België kon ik aan de slag in het UZ Leuven. Op een dag kreeg ik de kans om mee te werken aan een onderzoeksproject van het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap. En zo is de bal aan het rollen gegaan. Ik heb ondertussen een doctoraat gemaakt over de relatie tussen het aantal verpleegkundigen en de kwaliteit van zorg. Ik blijf de patiënt centraal stellen, ook in mijn wetenschappelijk werk. Vandaag werk ik in het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in een multidisciplinair team van deskundigen. Een fantastische job! Ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn keuze voor verpleegkunde. De basisopleiding biedt zoveel mogelijkheden: je kunt zorg verlenen, een staf- of een managementfunctie ambiëren of wetenschappelijk werk doen. Je zit nooit in een keurslijf als je kiest voor verpleegkunde.”

Kritische geesten Opleidingscoördinator Patricia Claessens van de Arteveldeschool in Gent is het daar volmondig mee eens: “Ook ik koos voor verpleegkunde omdat ik zorg wou verlenen. Maar tijdens mijn bacheloropleiding werd ik geprikkeld door de theoretische kennis en inzichten over de kwaliteit van zorgverlening. Het heeft me aangezet om een master te volgen. Na mijn studies heb ik in een psychiatrisch ziekenhuis gewerkt, maar vrij snel ben ik betrokken bij een onderzoeksproject en uiteindelijk heb ik een doctoraat

gemaakt over palliatieve zorg. Ik heb ook een periode in een woonzorgcentrum gewerkt als verantwoordelijke voor de paramedische zorg. Vandaag bepaal ik als opleidingscoördinator, samen met het team, de inhoud in de opleiding verpleegkunde en kan ik ook onderzoek doen. Mijn loopbaan bewijst dat je met verpleegkunde veel kanten uit kunt. Kritische geesten op de werkvloer zijn een grote meerwaarde en er is altijd nood aan sterke leidinggevenden. De beroepssatisfactie is bovendien enorm groot. Je kunt veel van je energie kwijt in dit vak en je krijgt er ook ontzettend veel voor terug.” Ook Svin Deneckere van het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap koos na het ASO voor verpleegkunde. “Al heb ik getwijfeld tussen kinesitherapie en verpleegkunde”, vertelt hij. “Maar uiteindelijk hebben de ruime jobmogelijkheden me overtuigd. In die periode liep er een campagne die voor mannen de nadruk legde op de spoedgevallendienst, intensieve zorgen en andere adrenalinejobs. Dat sprak mij sterk aan. Ik heb op verschillende diensten gewerkt tijdens mijn stages, zowel in ziekenhuizen als in woonzorgcentra. Heel boeiend allemaal. Ik heb zelfs een Erasmusproject kunnen doen in Spanje. Vanuit die ervaringen is mijn wetenschappelijke interesse gegroeid. Vooral de relatie tussen het verpleegkundig handelen en de kwaliteit en patiëntveiligheid boeien mij sterk. Na mijn master heb ik een doctoraat gemaakt over het optimaliseren van het teamwork in ziekenhuizen. Vandaag vormen artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en andere deskundigen samen één team in de zorg voor de patiënt. Goede zorg is vandaag immers een teamgebeuren. Elk heeft vanuit zijn expertise zijn plaats in het team. Zo zie je maar: de zorg is een mooie sector met ook intellectueel heel wat uitdagingen.”

Zoveel mogelijkheden Cathy Lodewijckx was al vroeg voor de zorg gewonnen. “Toen ik 12 was, woonde ik een

kundig directeur alsook de professor-pneumoloog waar ik mee samenwerkte, mij aan om een doctoraatbeurs aan te vragen, en in september jl. heb ik met succes mijn doctoraat verdedigd. Mijn volgende uitdaging wacht begin april. Ik heb ervoor gekozen om als hoofdverpleegkundige in een woonzorgcentrum te gaan werken. Voor een ASO-student biedt verpleegkunde zoveel mogelijkheden... Als ik kon herbeginnen, ik deed precies hetzelfde.” ASO-studenten denken nog vaak dat verpleegkunde alleen ‘de was en de plas’ is, maar niets is minder waar. Zowel in de klinische praktijk aan het bed van de patiënt als in het beleid zijn kritische en analytische geesten meer dan welkom om de kwaliteit van de patiëntenzorg continu te verhogen.

“Ik mag Sandra en haar collega’s alles vragen” “Na een operatie vorig jaar in augustus waren er wat verwik­kelingen. Gelukkig kon ik een beroep doen op de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis. De eerste maanden kwamen Sandra en haar collega’s twee keer per dag langs om mijn wonde te verzorgen, nu nog één keer per dag. Binnenkort mag ik gelukkig weer aan het werk. De verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis zullen dan elke dag ’s avonds nog eens langskomen, tussen 20 en 21 uur. Ze doen het met plezier, zeggen ze. En ik geloof hen. Want ik mag hen alles vragen en als ik me zorgen maak, dan stellen ze mij gerust. Het is als je zelf in nood zit, dat je beseft hoe hard we de verpleegkundigen nodig hebben!” Nadine Cuyvers uit Gierle

Te bezoeken op Dag van de Zorg Wit-Gele Kruis van Antwerpen, Rijkevorsel - Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen, Dendermonde - Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, Brugge

Gilles De Coster, presentator De Kruitfabriek

Elke dag weer staan jullie met veel enthousiasme, respect en geduld klaar om iemand te helpen of te verzorgen. Welgemeend bedankt voor alle uitleg, voor het geduld en begrip en alle goede zorgen. Jullie doen dat zeer goed! Isabelle Vermarcke, patiënt Sint-Andriesziekenhuis Tielt

voordracht van het Rode Kruis bij. Later volgde ik een cursus en werd ik ambulancier. Een studie verpleegkunde was bijna vanzelfsprekend. Eens mijn diploma op zak, kon ik aan het werk in het UZ Leuven. Na een jaar al kreeg ik de kans om de specialisatie-opleiding longziekten te volgen. Toen ik wou solliciteren als dagzaalverpleegkundige longtransplantatie, bleek ik hiervoor een masterdiploma nodig te hebben. Met de steun van het ziekenhuis heb ik die masteropleiding gevolgd, terwijl ik deeltijds als nachtverpleegkundige bleef werken. Met mijn masterdiploma kreeg ik weer nieuwe kansen. Ik werd verpleegkundig specialist COPD (chronisch obstructief longlijden) en kon onderzoek doen, lezingen geven en multidisciplinair samenwerken om de zorg op een hoger niveau te brengen. Vervolgens moedigde mijn verpleeg-

“Bewondering voor de mensen die mijn oma met zorg omringen” “Mijn ene oma is nog goed bij de pinken. Alleen wil haar lichaam niet meer zo mee. Mijn andere oma woont sinds een jaar of twee in een serviceflat. Zij is fysiek nog in orde, maar het hoofd laat haar in de steek. Ze vergeet veel, wat de omgang moeilijk maakt.

Foto ‘vier’

Het mentale en het fysieke die uiteengroeien, dat is voor mij ‘de oneerlijkheid van het ouder worden’. Als jonge gast van 32 sta ik daar niet

zo vaak bij stil, maar als ik dat wel doe, is dat confronterend. Gelukkig is mijn oma in haar serviceflat goed omringd. Er wordt voor haar gekookt, ze krijgt hulp bij het wassen en het onderhoud van haar appartement. Ik heb bewondering voor de mensen die dat doen. Met hun hulp kan mijn oma, zolang haar lichaam het toelaat, een stuk van haar zelfstandigheid behouden.”


07 erg uitgebreid. En werkzekerheid is gegarandeerd.” “Met de servicepunten zorg onderstrepen we ook bij de eigen VDAB-medewerkers de urgentie van de uitdaging. We willen als VDAB zelf het initiatief nemen om naar de mensen toe te stappen en niet zomaar afwachten tot er vragen komen. Zo verzamelen we actief de vacatures bij de werkgevers en bundelen we alle praktische informatie over opleidingstrajecten. Met onze expertise kunnen we werkzoekenden en andere geïnteresseerden snel op de goede weg zetten.”

Netwerk

Met de servicepunten zorg brengt de VDAB alle informatie over werken in zorg en welzijn op een laagdrempelige manier tot bij de mensen.

VDAB opent servicepunten zorg over heel Vlaanderen

“Meer mensen ontdekken voordelen van job in zorg en welzijn” De zorg- en welzijnssector heeft de komende jaren veel nieuwe arbeidskrachten nodig. Voor zowat elk talent is er een geschikte job in zorg en welzijn. Om mensen hierover nog beter te informeren, opent de VDAB over heel Vlaanderen servicepunten zorg. Iedereen kan er terecht met vragen over vacatures, zorgberoepen, opleidingen en loopbaanmogelijkheden. “De komende vijf jaar zoeken we 60.000 extra medewerkers in zorg en welzijn”, weet Stefan

Baeyens, strategisch accountmanager social profit van de VDAB. “Met de servicepunten zorg in de Werkwinkels willen we deze opportuniteiten extra onder de aandacht brengen bij de werkzoekenden. Maar we richten ons ook tot het brede publiek en zij die niet actief op zoek zijn naar een nieuwe job. Meer en meer mensen zien namelijk de voordelen van een job in zorg en welzijn en kiezen voor een loopbaanwending, ook op latere leeftijd. De mogelijkheden voor deze ‘zij-instromers’ zijn

“De vergrijzing is een uitdaging voor de hele maatschappij. Niet alleen de werkgevers zoeken mensen die in de zorg willen werken, het is de maatschappij die die mensen nodig heeft. Ook de gemeentebesturen willen dat hun bewoners de zorg krijgen die ze nodig hebben, net als de provincies. Wij werken als VDAB dan ook met al deze partners in netwerk samen. De VDAB speelt met de servicepunten zorg zijn rol als bemiddelaar”, aldus Stefan Baeyens. Alle informatie over de servicepunten zorg in jouw buurt op www.vdab.be/zorg.

Te bezoeken op Dag van de Zorg Servicepunten zorg aanwezig bij Psychiatrisch Ziekenhuis Asster, Sint-Truiden - KATHO, Kort­rijk - Opleidingenbeurs van KHLeuven-Sint Franciscus en UZ Gasthuisberg, Leuven - OTV en Seniorplaza, Willebroek - UZ Gent, Gent

Foto Bart Musschoot

Rudi Vranckx, VRT-journalist en presentator ‘Het verdriet van Europa’

“Zorg als maatstaf voor menselijkheid” “Mijn grootmoeder heeft in een woonzorgcentrum gewoond, mijn moeder heeft een tijd in een psychiatrische kliniek verbleven. Ik zeg niet dat de zorg perfect was, maar ik heb toen wel veel respect gekregen voor iedereen die in een zorginstelling werkt. Door de aard van mijn werk kom ik vaak in landen waar de zorg voor mensen totaal ontbreekt. Dat is bijzonder schrijnend om te zien. Volgens mij kan je het niveau van een samenleving afleiden uit de aandacht die ze besteedt aan zorg. Dat is een maatstaf voor menselijkheid. In conflictgebieden heb ik me al vaak de vraag gesteld: ‘Moet ik deze mensen helpen?’ Ik heb voor mezelf uitgemaakt dat ik dat niet kan. Mijn werk is over hen getuigen. Meestal sta ik trouwens machteloos. Zo groot is de miserie daar. Daarom is het ook zo belangrijk dat een samenleving haar zorg goed organiseert.”

Randstad Medical creëert eigen zorgplatform

“Ik voel me een volwaardige kracht”

Laat uw boodschappen aan huis brengen

Verpleegkundigen leren voortdurend bij, door bijscholing, ervaring en tips van collega’s. Ook Randstad Medical zorgt voor de nodige begeleiding van zijn verpleegkundigen. Het creëerde hiervoor een intern zorgplatform.

Wij helpen u een handje bij het boodschappen doen. Uw postbode bezorgt al uw boodschappen zoals vers vlees, brood, vis en nog veel meer, op afspraak aan huis. Zo helpen wij u om zelfstandig van het leven te genieten!

Bezoek ons op 17 maart tijdens de Dag van de Zorg. Hoe we die zorg uit uw handen nemen, tonen we u graag op zondag 17 maart 2013. Dan zetten wij vanaf 10 uur de deuren van ons servicecentrum open in de Koningin Elisabethlei 113 te Turnhout. Wij bieden u een boeiende kijk achter de schermen van onze nieuwe dienst.

Ontvang 6 flessen Spa Reine aan huis!

Ervaar hoe bpost op afspraak* het boodschappen doen letterlijk een pak lichter maakt! Test het zelf, en ontvang 6 flessen Spa Reine bij uw eerste bestelling.

“Je hebt twee soorten verpleegkundigen in het uitzendwerk”, zegt Doreen Roets, account manager Randstad Medical. “Een groot deel zijn mensen die vast in een voorziening werken en daarnaast geregeld uitzendwerk doen. Maar je hebt ook verpleegkundigen die er bewust voor kiezen om alleen uitzendwerk te doen. In welk systeem je ook werkt, bij Randstad word je goed begeleid. Wij hebben een overlegplatform waar Randstad-verpleegkundigen om de drie maanden in kleine groepen samenkomen. Samen bespreken we dan cases, vertellen we onze ervaringen en leren we van elkaar. We bieden ook vorming en bijscholing aan, zowel over technische vaardigheden als over de jongste evoluties in de gezondheidszorg. Zo waken we erover dat onze Randstad-verpleegkundigen, naast de opleiding die ze vaak krijgen in de voorzieningen waar ze werken, voortdurend bijleren. Bovendien ontstaat zo een motiverend en stimulerend groepsgevoel onder de Randstad-verpleegkundigen, waardoor ze altijd scherp staan.” Eén van die Randstad-verpleegkundigen is Lieve Baelen. Ze werkte voorheen 13 jaar in een psychiatrisch ziekenhuis en 3 jaar in de

Meer info ? 02 253 63 73 *

www.turnhouttestbpost.be

Lieve Baelen: “Ik hou van de flexibiliteit en de afwisseling van het uitzendwerk. Het houdt je geest open als je in verschillende voorzieningen kunt werken.”

Reeds beschikbaar in regio Turnhout, Groot Sint-Niklaas en Waals-Brabant.

02POS0065-00_183X125_Ad_Turnhout.indd 1

04/02/13 11:13

thuisverpleegkunde. Sinds kort werkt ze in een woonzorgcentrum in Wetteren, maar ze kiest ook bewust voor uitzendwerk. “Ik hou van de flexibiliteit en de afwisseling van het uitzendwerk”, vertelt Lieve Baelen. “Het houdt je geest open als je in verschillende voorzieningen kunt werken. Ik heb vrij veel ervaring en overal waar ik kom, voel ik me een volwaardige kracht en niet zomaar een ‘interim’. Het overlegplatform van Randstad Medical is in dat opzicht een goede zaak. Het onderstreept dat je er als uitzendkracht niet alleen voorstaat en dat je ook hier de nodige begeleiding en ondersteuning krijgt. Dat is goed voor ons, als verpleegkundigen, maar uiteraard ook voor de voorzieningen waar wij komen.”


08

Uitgave van vzw Dag v/d Zorg

Mannen en allochtonen vinden (langzaam) weg naar de zorg

“Ik heb het gevoel dat ik iets beteken voor de maatschappij” Op spoedgevallendiensten, diensten intensieve zorg en eerder technische diensten vind je al langer veel mannen in de zorg. Langzaam maar zeker kiezen ook meer mannen voor de thuiszorg of de thuisverpleegkunde. Onder hen ook allochtone mannen, al bijven ze nog een uitzondering. “Toen ik een studiekeuze moest maken, was het als jongen bijna vanzelfsprekend dat ik een stiel zou leren”, vertelt Khalid Aoulad Said, verpleegkundige bij De VoorZorg. “Het werd houtbewerking. Na mijn studies kon ik aan het werk als magazijnier. Ik heb dat bijna vijf jaar gedaan, maar het was geen job naar mijn hart. Toen een Marokkaanse vriend verpleegkunde ging studeren, wekte dat mijn interesse. Ik heb altijd graag met mensen omgegaan, maar ik kende de mogelijkheden van de zorgsector onvoldoende. Voor mij is die vriend een rolmodel geweest. Mijn familie heeft mij altijd gesteund, al vonden ze het eerst niet zo leuk dat ik terug naar school wou terwijl ik al een job had.” “Ik weet nog goed dat ik op mijn eerste dag stage behoorlijk in de war was. Ja, het is raar als je de eerste keer iemand moet wassen of verzorgen. Maar dat went snel.” “Als ik de eerste keer bij een nieuwe cliënt aan huis kom, kijken ze soms raar op dat er een man op de stoep staat. Een Marokkaan dan

nog! Maar ik heb nog nooit vervelende opmerkingen gekregen. Integendeel, de mensen zijn blij dat je komt helpen.” “Wat me het meest aanspreekt is het sociaal contact en de band die je schept met de mensen. Mensen vertellen je hun problemen en hun zorgen, ze delen hun vreugde en hun verdriet. En ze hebben je hulp nodig. Daardoor voel je je heel nuttig. Ik heb nu veel meer het gevoel dat ik iets beteken voor de maatschappij. En dat is een goed gevoel”, aldus Khalid Aoulad Said.

Vrijheid “Vroeger telden we nauwelijks mannen onder onze medewerkers, vandaag is dat ongeveer 2% bij de basismedewerkers”, weet Peter Ocket, diensthoofd stafdienst zorg en comfort bij De VoorZorg. “Dat is nog altijd weinig, maar het gaat erop vooruit. Ook in de huishoudhulp met dienstencheques zijn al een aantal mannen actief. Wat erg opvalt: eens die mannen hier aan de slag zijn, doen ze hun werk ontzettend graag!” “Ook de cliënten onthalen onze mannelijke medewerkers goed. Een man zal rapper de stoelen op tafel zetten om schoon te maken, een bak bier of water naar de kelder brengen of een kleine klus klaren.” “Mannen die voor de thuisverpleegkunde of de thuiszorg kiezen, doen dat bewust”, zegt Peter

Foto Peter Ocket Khalid Aoulad Said: “Als thuisverpleegkundige ben je vaak een echte vertrouwenspersoon. Mensen vertellen je hun problemen en hun zorgen, ze delen hun vreugde en hun verdriet.” Ocket. “In de thuisverpleging heb je een hoge mate van vrijheid. Je bent de hele dag op de baan en je bent grotendeels je eigen baas. Bovendien heb je mooie werkuren.”

men. Met een job in de zorg zit je de komende decennia in elk geval goed wat werkzekerheid betreft!”

Te bezoeken op Dag van de Zorg “We moeten met zijn allen blijven inzetten om meer jongens en meer allochtonen warm te maken voor de zorg. Zeker in de steden is de vraag naar zorg groter dan het aanbod en die vraag zal de komende jaren alleen maar toene-

De VoorZorg Zorg & Comfort, Antwerpen Kinderdagverblijf De VoorZorg, Walem Katarinahof, Arendonk - Bond Moyson, Kortrijk - Thuiszorgcentrum Socialistische Mutualiteit van Brabant, Aarschot

Dag van de Zorg 17 maart 2013 vanaf 10u00 in Hasselt, Brugge, Laarne, Ranst, Beerse en Rotselaar!

Werken bij armonea staat voor werken dicht bij huis, flexibele uurroosters, intense contacten met de residenten, veel kans tot eigen initiatieven, ... Iets voor jou? Kijk snel op jobs.armonea.be voor meer informatie! Wil je ontdekken wat armonea voor jou kan betekenen? Kom dan naar de Dag van de Zorg op 17 maart vanaf 10u00. En breng je partner, kinderen of vrienden gerust mee. Er valt die dag heel wat te beleven bij armonea! Het programma vind je terug op www.dagvandezorg.be In woonzorgcentra Larenshof in Laarne en Millegem in Ranst kan je extra uit te bol gaan met improvisatietheater Inspinazie. Samen met de residenten geniet je een uur lang van ‘woonzorg-improtheater’ van de hoogste plank. Het spektakel begint om 14u00.


09 72 zorgambassadeurs promoten zorg en welzijn

Zorgambassadeurs vliegen uit Tegen eind 2014 zijn er in Oost-Vlaanderen zo’n 30.000 nieuwe medewerkers in zorg en welzijn nodig. Met de steun van de Provincie en de Vlaamse overheid zetten 72 fiere en enthousiaste zorgambassadeurs zich in om de schoonheid en de zinvolheid van hun job onder de aandacht te brengen. Zorgambassadeur Lon Holtzer kreeg van minister Jo Vandeurzen de opdracht om zorg en welzijn te promoten als aantrekkelijke sectoren om in te werken. “Maar de echte ambassadeurs zijn de mensen die vandaag al in de zorg- en welzijnsvoorzieningen werken”, zegt Lon Holtzer. “Wat Oost-Vlaanderen hier presteert, daar neem ik mijn hoed voor af.” Ook gedeputeerde voor welzijn en gezondheid Eddy Couckuyt is trots op de 72 zorgambassadeurs. “Oost-Vlaanderen heeft tegen eind 2014 maar liefst 30.000 extra medewerkers in zorg en welzijn nodig. Dat is hallucinant veel en dat kan alleen maar lukken met een planmatige aanpak. Naar buiten komen met positieve verhalen over zorg en welzijn is hierin een belangrijke stap. De Provincie Oost-Vlaanderen wil een voortrekkersrol spelen en een modelprovincie zijn op het gebied van zorg en welzijn.”

Annelies Boon van het OCMW Sint-Niklaas

“Ons streven naar kwaliteit mag gezien worden” “Ik werk sinds 8 jaar in het OCMW in SintNiklaas. Eerst als maatschappelijk werker binnen de algemene sociale dienst, maar sinds bijna 2 jaar binnen de woonzorgcentra. Ik coördineer er de familieparticipatie. Wij willen de familie zo goed mogelijk betrekken bij het leven in het woonzorgcentrum. Dat maakt deel uit van ons streven naar een hoge kwaliteit van zorg, net zoals we ook werken aan valpreventie, vroegtijdige zorgplanning enzovoort. Ook een goede opvang en begeleiding van studenten en stagiairs hoort daarbij. Wij nodigen opleidingen verpleegkunde en zorg uit de buurt met de klas uit om kennis te komen maken met het OCMW, met de seniorenzorg en met ons kwaliteitsbeleid. Studenten die bij

ons stage lopen, krijgen een uitvoerige introductie, met een grote nadruk op kwaliteitszorg. Verpleegkunde is immers meer dan de ‘was en de plas’. Onze mensen werken met de medicatierobot, maken deel uit van kwaliteitswerk- en stuurgroepen en dragen een grote verantwoordelijkheid. In het OCMW Sint-Niklaas zijn we trots op ons werk en dat willen we ook zo communiceren. Als zorgambassadeur doe ik dat niet alleen maar samen met al mijn collega’s van het OCMW Sint-Niklaas!”

Te bezoeken op Dag van de Zorg Thuiszorgcentrum ’t Punt, Dagverzorgingscentrum De Sprankel en wzc De Spoele OCMW Sint-Niklaas

Heidi Roels van Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

“Ik heb het echt naar mijn zin in mijn job!” “Ik sta al meer dan 17 jaar in de zorgsector. Eerst heb ik in een woonzorgcentrum gewerkt, sinds enkele jaren bij Wit-Gele Kruis. Ik ben gestart met een A2-diploma, maar 2 jaar geleden heb ik mijn bachelor gehaald. Dat toont mijn grote enthousiasme voor de zorg! Vandaag sta ik in de continuïteitsequipe: over de middag en ’s nachts, als mijn collega’s niet aan het werk zijn, ga ik op pad om de continuïteit in zorg te garanderen. Na al die jaren in de zorg is mijn goesting nog altijd even groot. Daarom wil ik me ook engageren als zorgambassadeur, een actie van www.ikgaervoor.be. Ik wil mijn enthousiasme overbrengen op andere mensen en een aanstekelijk voorbeeld zijn. Zelf wist ik al op

mijn 12 jaar dat ik verpleegkundige zou worden. Is er iets leuker dan mensen te helpen en te verzorgen? Dat we hierbij voortdurend innoveren en kwaliteit hoog in het vaandel dragen, is een troef van Wit-Gele Kruis. Binnenkort kunnen we op pad met ons elektronisch verpleegdossier op tablet pc. We werken ook nauw samen met artsen, mantelzorgers en andere zorgverleners. Om nog te zwijgen van mijn fantastische collega’s! Ja, ik heb het echt naar mijn zin in mijn job!”

Te bezoeken op Dag van de Zorg Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen in Dendermonde (van 14 tot 17 uur)

Om voldoende mensen naar zorg en welzijn te leiden, moet het imago van de sector bijgesteld worden. “Werken aan positieve beeld-

vorming begint in de eigen voorzieningen”, zegt Bart Coigniez, voorzitter van het Provinciaal Platform Promotie Zorgberoepen. “De 72 Oost-Vlaamse zorgambassadeurs kunnen bijvoorbeeld voor scholen of andere groepen gaan getuigen over hun beroep. Het hoeft niet bij vertellen te blijven, we kunnen jongeren ook een blik achter de schermen gunnen in onze voorzieningen. Hiermee sluiten we perfect aan bij de inleefmomenten van de actie ‘Ik ga ervoor’. Door jongeren in de praktijk te laten kennismaken met zorg en welzijn, proberen we de juiste mensen aan te trekken, de mensen met een hart voor zorg.” Om de Oost-Vlaamse zorgambassadeurs een hart onder de riem te steken, kwam naast Lon Holtzer ook minister Jo Vandeurzen de zorgambassadeurs persoonlijk feliciteren. “Studies tonen aan dat 90% van de personeelsleden in de zorg heel erg van hun job houdt en hun sector een warm hart toedraagt”, zei minister Vandeurzen tijdens zijn toespraak. Wil je als school of vereniging graag eens een OostVlaamse zorgambassadeur uitnodigen om te komen vertellen over zijn of haar beroep? Of wil je in een voorziening eens kennismaken met zorg en welzijn? Mail dan naar an.de.kryger@oost-vlaanderen.be. Meer informatie over inleefmomenten en de opleidingen in zorg en welzijn vind je op www.ikgaervoor.be.

Johan Vanlauwe van AZ Sint-Vincentius in Deinze

Michael Bosmans van dagcentrum Omega

“Je kunt echt het verschil maken in de zorg”

“Kleinschalig met een open blik”

“Ik ben verpleegkundig diensthoofd in het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze. Dat is een staf- en een lijnfunctie: ik leid enkele afdelingen, maar ik werk ook aan projecten. Een gevarieerde job, waar ook de opvang en begeleiding van studenten en nieuwe medewerkers bij hoort. Het imago van zorg en verpleegkunde is zo ontzettend belangrijk! Met het ziekenhuis werken we hier al jaren aan, onder meer met rondleidingen voor scholen, met snuffelstages en inleefmomenten. Ik was dan ook meteen gewonnen voor het idee om zorgambassadeur te worden. Het past in de cultuur van ons ziekenhuis. Samen willen wij de vele stereotiepen uit de wereld helpen. Zoals de slogan van de campagne ‘Ik ga ervoor’ zegt: een zorgjob da’s werken met je hoofd, handen en hart. Je kunt hier echt het verschil maken voor de mensen. Je kunt letterlijk levens redden. Het is een prachtige sector met heel veel boeiende uitdagingen. En het mooiste is: je krijgt er zoveel voor terug! Als zorgambassadeur ga ik graag spreken voor scholen. In alles wat ik doe, wil ik de eer van ons beroep hoog houden.”

“Ik ben hoofdopvoeder in Omega, een dagcentrum voor volwassen personen met een verstandelijke beperking. Op Dag van de Zorg willen wij onze drie groepen voorstellen. We zullen onze werking op een speelse en creatieve manier aan de bezoekers tonen, onder mee in onze ateliers. Als zorgambassadeur wil ik Omega uiteraard ook profileren op Dag van de Zorg. Wij zijn een kleinschalige voorziening en dat is een troef. We doen veel inspanningen om goede stages aan te bieden en een sterke vrijwilligerswerking uit te bouwen. Voorlopig hebben we geen problemen om vacatures in te vullen. Dat komt o.m. omdat we als dagcentrum goede uurroosters bieden. Als kleinschalig centrum stellen wij ons erg open voor samenwerkingen in een netwerk van zorg en welzijn. We hebben ook goede contacten met de school in Wetteren. Kinderen van de lagere school komen al eens op bezoek in ons atelier. Ik wil als zorgambassadeur alle gelegenheden aangrijpen om de welzijnsberoepen positief onder de aandacht te brengen.”

Te bezoeken op Dag van de Zorg Te bezoeken op Dag van de Zorg AZ Sint-Vincentius in Deinze

Omega vzw in Wetteren


10

Uitgave van vzw Dag v/d Zorg

Dienstverleningscentrum Heuvelheem nu ook in hartje Oudenaarde

“Zinvol werk op maat van elk talent” Op 15 maart opent De Benedenburg in hartje Oudenaarde na een inloopperiode officieel zijn deuren. Twee dagen later, op Dag van de Zorg, kan het grote publiek er de verbruikerszaal, het

winkeltje en de ateliers ontdekken. Den Burg is een initiatief van Heuvelheem, een dienstverleningscentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

“Heuvelheem biedt dagbesteding aan 130 mensen, zoveel mogelijk op maat. Daarnaast bieden we ook woonopvang aan 80 cliënten”, zegt directeur Carine Rotsaert. “Het Heuvelheemverhaal begon met een bezigheidshome en een groot dagcentrum in Wannegem-Lede. Hier hebben we o.a. enkele recyclage-ateliers, waar we houten afvalpalletten verwerken tot aanmaakhout. We zamelen ook kurken in, die we vermalen tot kurkkorrels om isolatiemateriaal mee te maken. Plastic doppen van frisdrankflessen en plastic bloempotjes verzamelen we voor een recyclagefirma. Uit afgedankte elektrische kabels halen we dan weer het koper om verder te verkopen. Bij alles wat we doen, hebben we oog voor ecologische waarden. Dat maakt het werk van onze cliënten nog eens zo waardevol.”

Pizza, confituur en soep

In De Benedenburg in het centrum van Oudenaarde kan iedereen terecht voor een hartige hap of koffie met taart. Op de foto: Mia Lepère (hoofd Den Burg), Carine Rotsaert (directeur Heuvelheem) en cliënten van Den Burg Kurt Gabriëls en Nathalie Roman.

“Het dagcentrum in Wannegem-Lede is mooi gelegen, maar heeft zijn beperkingen qua sociale contacten”, aldus Carine Rotsaert. “Er zijn geen winkels en er valt nauwelijks iets te beleven. Daarom zochten we voor ons tweede dagcentrum een locatie in een stad. Met Den Burg in het centrum van Oudenaarde hebben we die gevonden. De ligging vlakbij de Markt van Oudenaarde biedt veel mogelijkheden. Van hieruit kunnen we met onze cliënten gemakkelijk boodschappen doen en ook alle dienstverlening en faciliteiten zijn binnen handbereik.” “We hebben het gebouw in februari vorig jaar betrokken. Samen met onze cliënten hebben we alles opgeknapt, tot en met de oude stoelen toe. Het gelijkvloers hebben we omgedoopt tot ‘Benedenburg’. Hier hebben we een verbruikszaal en een winkeltje ingericht, die met wat ondersteuning en begeleiding gerund worden door onze cliënten. Mensen kunnen er van een kopje

koffie en een stuk taart genieten en ’s middags bieden we kleine maaltijden aan: soep, pizza en spaghetti. Het gebouw is ingericht met veel glas, zodat de bezoekers een inkijk hebben op de pizza-keuken. Tegelijk kunnen onze eigen cliënten zien wie er allemaal over de vloer komt. Het geeft hen een diep gevoel van trots te weten dat ze nuttig werk verrichten en dat de mensen hun producten op prijs stellen. We hebben ook een winkelhoek, waar we spulletjes verkopen uit ons deco-atelier maar ook zelfgemaakte confituur, siropen en citroenjenever. In het strijkatelier worden werkkledij, tafellakens en handdoeken van de verbruikszaal gewassen en gestreken. In een ander atelier zetten we oude dia’s om naar digitale dragers. We maken ook juwelen, kussens, knuffels, kapstokjes, wenskaarten en kleine decoratie-artikelen.” “Op de bovenverdieping hebben we een viertal ateliers ingericht, waaronder een keukenatelier, een strijkatelier en een crea-atelier. Die grote verscheidenheid aan opdrachten in eigen huis is een sterke troef. Wij kunnen onze cliënten een ruime waaier aan zinvol werk aanbieden, rekening houdend met de talenten, de mogelijkheden en de interesses van elkeen.” “De inclusiegedachte is belangrijk voor ons”, vertelt Carine Rotsaert. “Wij willen onze cliënten zo goed mogelijk integreren in de maatschappij. Dat zit soms in kleine dingen, daarom vinden we het contact met de vrijwilligers, met onze klanten en met onze opdrachtgevers goud waard.”

Te bezoeken op Dag van de Zorg Dagcentrum Den Burg in Oudenaarde, dagcentrum in Wannegem-Lede en de woonvoorziening Lindehove in Oudenaarde-Ename en ’t Hoom Bevere in Oudenaarde-Bevere.

Lunchbar en tweedehandswinkel in Lokeren

Wonen, werken en vrije tijd in Alderande

Alderande in Lokeren ondersteunt mensen met een beperking op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Alderande biedt woonondersteuning aan cliënten die in een groepswoning wonen of in een studiocomplex, en creëert ook vervangende tewerkstelling met een lunchbar en een tweedehandskledingszaak. Het realiseren van maatschappelijke meerwaarde staat voorop. “Tot voor kort heetten we ‘Volwassenenwerking Lokeren’”, zegt directeur Rik Charle. “De naam Alderande vonden we beter klinken. Alderande is een Lokerse verbastering van ‘allerlei’ en ‘allerhande’. We gebruikten die naam al enkele jaren voor ons arbeidszorgproject, nu ook voor de woonondersteuning die we bieden aan volwassen personen met een verstandelijke beperking. Kenmerkend voor Alderande is de zorg op maat en de keuze voor inclusieve zorg of zorg geïntegreerd in de maatschappij. Hiervoor werken we nauw samen met andere actoren uit de gehandicaptenzorg, de gezinszorg, de geestelijke gezondheidszorg en tewerkstellingsorganisaties. We kijken over de muurtjes heen en bundelen de krachten.” “Op het vlak van woonbegeleiding kiezen wij bijvoorbeeld bewust voor groepswoningen in gewone rijhuizen en voor een studiocomplex waar bewoners alle comfort en privacy genieten. Uiteraard met de nabijheid van het nodige zorgaanbod. We werken samen met een sociale huisvestingsmaatschappij die appartementen en studio’s verhuurt, terwijl wij ambulante ondersteuning organiseren voor de huurders. We kiezen dus niet voor grote units, maar voor laagdrempelige woongelegenheden.”

“Ons arbeidszorgproject is gegroeid uit het woonproject. Nogal wat mensen die via ons een woning huren, kunnen immers niet terecht in het reguliere arbeidscircuit of in een beschutte werkplaats. Om hier een mouw aan te passen, zijn we op een bepaald ogenblik zelf kleinschalig begonnen met vervangende tewerkstelling aan te bieden. Niet alleen het werk is belangrijk, maar vooral ook de sociale contacten en de structuur die een job biedt. Wie werk heeft, heeft een reden om op te staan ’s morgens en kan op een zinvolle manier de dag doorkomen. Dat is ontzettend belangrijk. We werken vooral met mensen met een vervangingsinkomen uit de ziekteverzekering of de werkloosheid. Ze komen vrijwillig werken, zonder extra inkomsten. Ze doen het voor het contact met de klanten en met de vele vrijwilligers die bij Alderande een handje toesteken.” “In de lunchbar Alderande kan iedereen ’s middags terecht voor een lekker broodje, een slaatje of een spaghetti. In de namiddag is er koffie met een versgebakken koekje. De tweedehandskledingszaak werkt als een kringloopwinkel. Beide zaken worden professioneel gerund. De opbrengsten investeren we opnieuw in het arbeidszorgproject. Op die manier bieden we onze mensen niet alleen structuur en een zinvolle bezigheid, we laten ze ook een bijdrage leveren aan het maatschappelijk leven.” “In totaal biedt Alderande woongelegenheid aan een 40-tal mensen met een beperking. Evenveel mensen zijn actief in ons arbeidszorgproject: mensen met een beperking, maar ook mensen met kansarmoede of met een psychiatrisch verleden. Die mix van mensen met

Rik Charle: "De tweedehandskledingszaak werkt als een kringloopwinkel en wordt professioneel gerund."

een verschillende achtergrond, samen met de contacten met onze vrijwilligers en de klanten, zorgt voor een mooie en warme integratie in de maatschappij.” “Op Dag van de Zorg is de tweedehandswinkel Alderande uitzonderlijk op zondag open. We nemen de bezoekers mee in het inclusieverhaal. Dat klinkt niet altijd spectaculair, maar mensen een plaats en een rol geven in

de maatschappij is ongelooflijk waardevol en zinvol. Wij kunnen heel wat mooie verhalen vertellen daarover. Wij focussen op de talenten en de mogelijkheden van elk individu en proberen daar optimaal op in te spelen. Zo komen we tot mooie resultaten”, aldus nog Rik Charle van Alderande.

Te bezoeken op Dag van de Zorg Alderande in Lokeren


Programma Provincie Oost-Vlaanderen - van 10u tot 17u (tenzij anders vermeld) Diëtistenpraktijk Lotte De Clercq

I.V.V. Sint-Vincentius Gent

International Academy of Osteopathy

Leer meer over voeding en jezelf!

DOE-dag in een school voor verpleegkunde

Osteopathie. Opleiding & behandeling

Kom meer te weten over gezonde voeding aan de hand van kookworkshops van één uur, een voordracht en het afnemen van je lichaamsanalyse, deze is gedurende de hele dag.

Je bent van harte welkom op onze campus Sint-Lievenspoort.

De IAO leidt studenten op tot veilige, competente en onafhankelijke osteopaten. IAO staat voor een hedendaagse academische opleiding die beantwoordt aan de hoogst mogelijke academische en organisatorische kwaliteiten. Osteopathie is een volwaardige medische discipline waarbij de manuele diagnostische en therapeutische aanpak van functiestoornissen centraal staat. Functiestoornissen ontstaan door een bewegingsverlies van om het even welk weefsel.

De eerste workshop begint om 10u30, hier leer je om zelf gezonde hapjes te maken. De tweede workshop begint om 14u. Je leert er zelf gezond broodbeleg te maken en de boterham interessant te houden. De voordracht over gezonde voeding is de afsluiter om 16u30.

Ontdek en ervaar wat de opleiding verpleegkunde inhoudt. Aan de hand van DOE-opdrachten krijg je een beeld van de job en kom je te weten hoe deze aangeleerd wordt: een bloeddruk meten, een steunverband aanleggen, ervaren wat slechtziendheid is, … Leer de kneepjes van het vak en word verpleegkundige voor 1 dag!

Elyzeese Velden 19 9000 Gent info@lottedeclercq.be www.lottedeclercq.be

Campus Sint-Lievenspoort Sint-Lievenspoortstraat 143 9000 Gent ivv@ivv-gent.be www.ivv-gent.be

Masteropleiding Osteopathieschool & clinic Kleindokkaai 3-5 9000 Gent info@osteopathie.eu www.osteopathie.eu

Rode Kruis-Vlaanderen

Seniotel Artevelde

Universitair Ziekenhuis Gent

Ontdek de geheimen van het bloed

Seniotel - serviceresidentie Gent

Topklinische en patiëntgerichte zorg

Wanneer mensen veel bloed verliezen bij een ongeluk, een operatie of een bevalling, kan een zakje bloed letterlijk het verschil betekenen tussen leven en dood. Het doneren zelf is simpel: een naald, een zakje en een prik. Maar wat gebeurt er daarna? Hoe controleren we of bloed wel veilig is? Hoe bewaren we het? En hoe komt het uiteindelijk tot bij de patiënt? Dat kom je op 17 maart in het Bloedtransfusiecentrum Gent te weten.

Seniotel nodigt u en uw familie van harte uit op onze eerste deelname aan de "Dag van de Zorg". Kom langs en maak kennis met de verschillende mogelijkheden van onze serviceresidentie. Zo is er de mogelijkheid om u in te schrijven voor een kort proef- of permanentverblijf. Maak reeds kennis met onze bewoners en geniet van een drankje in ons panoramisch restaurant.

In het UZ Gent gaan spitstechnologie en een menselijke aanpak hand in hand. Medische innovaties vinden snel ingang in de dagelijkse praktijk. Niet alleen op medisch vlak evolueert het UZ Gent razendsnel, ook de infrastructuur ondergaat de laatste jaren een transformatie. Kom zelf een kijkje nemen achter de schermen van het UZ Gent, volg een rondleiding en ontdek nieuwe gebouwen en afdelingen, stel al uw vragen over actuele medische thema’s aan onze specialisten en ontdek ons gevarieerde jobaanbod.

Meer info? www.seniotel.be - info@seniotel.be Tot dan! Bloedtransfusiecentrum Gent Ottergemsesteenweg 413 9000 Gent www.bloedgevendoetleven.be

Hofstaat 11- 49 9000 Gent info@seniotel.be www.seniotel.be

De Pintelaan 185 9000 Gent www.uzgent.be

VDAB - servicepunt Zorg

Familiehulp Gent

WZC Leiehome

Werken in de Zorg. Ook iets voor jou?

Thuiszorg op jouw maat

Leiehome, voor warme zorg

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wil je werken met je hoofd, je handen en je hart? Dan is een job in de zorg iets voor jou. Kom het tijdens de Dag van de Zorg ontdekken in het VDAB-servicepunt Zorg. Je kunt er terecht voor: - informatie over opleidingen in de zorg - vacatures - informatie over de sector.

Woon- en zorgcentrum Leiehome biedt plaats aan 166 ouderen waarvoor 83 éénpersoonskamers, 47 maxikamers (grote gerenoveerde kamers voor 1 persoon), 10 tweepersoonskamers en 9 zorgflats (voor koppels) ter beschikking zijn.

Meer informatie vind je op www.vdab.be/zorg

Lukt het steeds moeilijker om zelfstandig thuis te blijven wonen? Of heb je nood aan zorg of wat extra ondersteuning in huis na een ziekenhuisopname? Dan staat de thuiszorg voor jou klaar. Laat je op 17 maart verrassen in ons kantoor in Gent door heel wat randactiviteiten! Meer weten? Hou dan zeker onze website en facebook-pagina in de gaten. Je kan ter plaatse terecht voor informatie over de verschillende diensten die Familiehulp en Familiezorg O-Vl. in de regio aanbieden.

VDAB-servicepunt Zorg op Dag van de Zorg: UZ Gent De Pintelaan 185 9000 Gent

Charles de Kerchovelaan 17 9000 Gent 09 269 65 20 interregio2@familiehulp.be www.familiehulp.be

WZC Leiehome Kloosterstraat 9 9031 Drongen info@leiehome.be www.leiehome.be

KOC Sint-Gregorius

PZ Sint-Camillus vzw

WZC Zonnehove...

Zorg en Onderwijs!

Gedegen & gedreven psychiatrische zorg

...in woord en beeld

Voor het eerst nemen we als Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Sint-Gregorius deel aan de 'Dag van de Zorg & Onderwijs'.

Psychiatrie, iedereen heeft er ergens al wel eens van gehoord, maar voor velen is het onbekend. Wat gebeurt er wanneer iemand wordt opgenomen in ons psychiatrisch ziekenhuis? En wie is er actief in die zorg? Breng een bezoek aan ons ziekenhuis en gemotiveerde medewerkers gidsen u langs ons uniek parcours. Of schrijf u in voor één van onze lezingen of workshops!

Woonzorgcentrum Zonnehove richt zich tot valide ouderen, fysiek zorgbehoevende ouderen en ouderen met dementie. Met ons multidisciplinair team streven wij naar BEWONERSGERICHTE zorg. Dit trachten wij te realiseren via een huiselijk en gemoedelijk woon- en leefklimaat en een aangepast zorgaanbod. Dit veronderstelt een doorgedreven SAMENWERKING met de vele betrokkenen. BETROKKENHEID geeft mogelijkheden die wij graag in OPENHEID met u delen.

Maak kennis met alle diensten binnen het Multifunctioneel Centrum. Ontdek het aanbod van het Buiten­ gewoon Basisonderwijs en Secundair Onderwijs. Daarnaast organiseren we een heuse expositie met kunstwerken van onze leerlingen. Een foto- en filmtentoonstelling geeft u een andere kijk op zorg.

Jules Destréelaan 67 9050 Gentbrugge Tel. 09 210 00 00 koc.st.gregorius@fracarita.org www.sint-gregorius.be

Leiehome ligt in een groene omgeving te Baarle Drongen en is makkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer en via de E40, afrit nr. 13, Gent West.

Meer info op onze site.

Beukenlaan 20 9051 Sint-Denijs-Westrem dvdz@sint-camillus.be www.sint-camillus.be

Loofblommestraat 4 9051 Sint-Denijs-Westrem tkindtk@zonnehove.zkj.be www.wzczonnehove.be

11


Programma Provincie Oost-Vlaanderen - van 10u tot 17u (tenzij anders vermeld)

12

WZC Sint Pieter

WZC Sint-Eligius

Tanderuis vzw

gedeelde zorg = goede zorg

in een steeds ‘grijzer zorglandschap'

Leer autisme beter kennen!

O.C.M.W.-Lochristi is veel meer dan het woonzorgcentrum en de serviceflats. In het Sociaal Huis kan u ook terecht voor een heel pak diensten die u ondersteunen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Op 17 maart bent u van 14 tot 17 uur van harte welkom om op onze O.C.M.W.-campus te ontdekken hoe ‘zorgen voor’ makkelijker wordt wanneer zorgtaken gedeeld worden.

De WZC's zijn vandaag meer dan ooit noodzakelijk in een maatschappij die vergrijst. Wie zal de zorg voor onze ouderen blijvend op zich kunnen nemen? Welke rol is hierin voor de WZC's weggelegd? Hoe kan samenwerking met diverse zorgactoren leiden tot een betere afgestemde zorg? Hoe evolueert onze regio in de vergrijzinggolf? Dhr. Filip Mallems, directeur WZC St.-Eligius, zal dit thema inleiden voor een panelgesprek met zorgactoren uit de regio.

Tanderuis vzw opent de deuren van haar nieuwe locatie te Melle en u bent van harte welkom!!! * Krijg een rondleiding en kom te weten wat wij allemaal aanbieden. * Doe mee aan een inleefoefening en ervaar hoe mensen met autisme onze wereld beleven. * Zin om vrijwilliger te worden? Wij informeren u graag over ons aanbod! * In een gezellige sfeer, met randanimatie, hapje, drankje en kleine attentie!

Gedeelde zorg is immers goede zorg!

Bosdreef 5B 9080 Lochristi info@ocmwlochristi.be www.ocmwlochristi.be

Wij kijken uit naar uw bezoek! WZC Sint-Eligius Sint-Elooistraat 56 9080 Lochristi - Zeveneken mallemsf@steligius.zkj.be www.wzcsint-eligius.be

Brusselse Steenweg 375 A 9090 Melle Tanderuis@thuisbegeleidingautisme.be www.thuisbegeleidingautisme.be

WZC Kanunnik Triest

Familiezorg O-Vl.

AZ Nikolaas

Welkom in WZC Kanunnik Triest

Thuiszorg nodig? Uw zorg in onze handen.

Kinderdokters gezocht!

Wij willen heel graag een beeld geven van wat er allemaal leeft in een woon en zorgcentrum. En dit gaat dan over de verschillende domeinen waarin wij actief zijn. De werking van het Dagverzorgingscentrum De Bueren wordt voorgesteld. Ook de mogelijkheden binnen Kortverblijf komen aan bod. En uiteraard ook het wonen in onze voorziening. Samen werken in de regio geven we gestalte door te participeren in een regionaal zorgvernieuwingsproject.

U blijft liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Logisch, want niets is beter dan de vertrouwde omgeving. Iedereen kan in een moeilijke situatie verzeilen: gezondheidsproblemen, revalidatie na een ziekenhuisopname, kraamhulp, nood aan extra hulp in het huishouden, … Onze deskundige medewerkers helpen u graag. Een zorgjob: da’s werken met je hoofd, handen en hart.

Dit jaar wordt de site Lodewijk De Meesterstraat in de schijnwerpers geplaatst. We leiden u graag langs enkele hoogtechnologische diensten zoals medische moleculaire beeldvorming, radiotherapie en oncologie. Ook staan het kindvriendelijk operatie­ kwartier en het kinderdagziekenhuis op het programma. De kinderen krijgen de kans om in de huid te kruipen van een echte chirurg, dokter of verpleegkundige met als afsluiter een leuke verrassing!

=> Kom kennis maken met het zorgaanbod van Familiezorg O-Vl. en Familiehulp.

Kloosterstraat 33 9090 Melle buyseg@kanunniktriest.zkj.be www.wzckanunniktriest.be

Te bezoeken bij: WZC Kanunnik Triest Kloosterstraat 33 9090 Melle www.familiezorg.be

L. De Meesterstraat nr. 5 9100 Sint-Niklaas info@aznikolaas.be www.aznikolaas.be

Thuiszorgcentrum 't Punt Sint-Niklaas

WZC De Spoele Sint-Niklaas

Rode Kruisopvangcentrum St-Niklaas

Alles rond thuiszorg

Zorg op maat

Hoe werkt de opvang van asielzoekers?

Info en advies, gezinszorg, warme maaltijden, poetshulp, karweidienst, personenalarm, opleiding polyvalent verzorgende, dienstencentrum, ouderenwoningen, serviceflats, dagverzorging (ook te bezoeken op 17.03) en kortverblijf.

Wonen, zorgen en verzorgen is er zoveel meer. Ook kortverblijf is er mogelijk.

Het Rode Kruisopvangcentrum van Sint-Niklaas vangt 190 asielzoekers op. Mensen die hun land ontvlucht zijn, vinden er een tijdelijke thuis. Het Rode Kruis biedt hen de nodige zorgen in afwachting van de afloop van hun asielprocedure. Wil je weten hoe we hulp organiseren voor mensen uit tientallen verschillende landen en culturen? Werp een blik achter onze schermen!

Maak kennis met onze dementiewerking: • Consult dementie • De dementiewijzer boordevol tips • Levensverhalen en impressies over leven met dementie • Optreden van zanggroep Cantanos

• Rondleidingen • Leefgroepwerking: animatiewerking en maaltijdzorg • Familiewerking • Comfortzorg met vernieuwende projecten: o Hondenervaringsessies o Denk droog-project met demonstratie Bladderscan • Vroegtijdige zorgplanning

Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 778 68 68 info@tpunt.be www.tpunt.be

WZC De Spoele Lamstraat 44, 9100 Sint-Niklaas Voor een opname: tel. 03 778 69 61-62 info@ocmwsintniklaas.be www.ocmwsintniklaas.be

Rode Kruisopvangcentrum Kasteelstraat 8 9100 Sint-Niklaas oc.sint-niklaas@rodekruis.be www.rodekruis.be

WZC Boeyé-Van Landeghem

Alderande

VBVD

Een huis met een warm hart!

Kwaliteit van het bestaan

De diëtist: uw gezondheidspartner

Via het bewegwijzerde parcours kunt u een blik werpen op het dagelijkse leven in het woonzorg­ centrum. Er is een demonstratie rond comfortzorg, een voordracht van Expertisecentrum Dementie Meander en een workshop “zitdansen” voor jong en oud . In de jobcorner “Gezocht: collega’s met een warm hart” kunt u terecht voor informatie over vacatures voor medewerkers of vrijwilligers. Voor een hapje en drankje bent u welkom in het cafetaria.

Alderande ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking bij het uitbouwen van hun leven. Onze uitdaging bestaat erin hun dromen en verlangens te vertalen in concrete realisaties op vlak van wonen, werken en vrije tijd. U maakt op deze dag kennis met deze concrete realisaties: woonbegeleiding in een groepswoning of studiocomplex, arbeidszorg en ons vrijetijdsproject.

Een diëtist is een specialist op het gebied van voeding en voedselpatronen, een gediplomeerd deskundige die uw voedingspatroon op maat bestudeert en zo nodig aanpast. Door middel van adviezen kan deze de lichamelijke gezondheid bevorderen. Tijdens DvdZ kan u langskomen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en lichaamsanalyse.

Alderande Molenbergplein 2 9160 Lokeren info@alderande.be www.alderande.be

Diëtiste Katty Uytersprot Kerkstraat 23 9190 Stekene 03 789 06 51 info@kattyuytersprot.net www.kattyuytersprot.net

Beverse Dijk 5 9120 Kallo www.ocmwbeveren.be


13

Uitgave van vzw Dag v/d Zorg WZC Sint-Jozef

Familiezorg O-Vl.

Gratis infosessie diabetes

Zorgnetwerk Trento

Thuiszorg nodig? Uw zorg in onze handen.

Spring tussen 14u en 17u gerust binnen voor een hapje en een drankje en ontmoet ons enthousiast team van verpleegkundigen! Van 15u30 tot 16u15 geeft onze verpleegkundige, gespecialiseerd in diabetes, meer info over deze ziekte: wat is diabetes precies, wat is de rol van gezonde voeding... We zijn bovendien op zoek naar verpleegkundigen om ons team te versterken! Bezoek dus ook zeker onze jobstand of surf naar www.mijncollegaszijnfantastisch.be!

WZC Sint-Jozef te Moerzeke en WZC De Vliet te Zele doorbreken hun muren om samen één vzw te vormen: vzw Zorgnetwerk Trento. Samen willen we ons op de kaart zetten van het toekomstige zorglandschap door in beide campussen te investeren en te werken aan innovatieve, professionele dienstverlening waarbij de zorgvrager centraal staat.

U blijft liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Logisch, want niets is beter dan de vertrouwde omgeving. Iedereen kan in een moeilijke situatie verzeilen: gezondheidsproblemen, revalidatie na een opname, kraamhulp, nood aan extra hulp in het huishouden,… Onze deskundige medewerkers helpen u graag. Een zorgjob: da’s werken met je hoofd, handen & hart.

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

vzw Zorgnetwerk Trento speelt in op trends in de ouderenzorg. Kom het ontdekken tijdens de Dag van de Zorg.

=> Kom kennis maken met het zorgaanbod van Familiezorg O-Vl., Familiehulp en Landelijke Thuiszorg.

Kerkstraat 36 9200 Dendermonde permanentie@wgkovl.be www.wgkovl.be 052/21 41 53

Molenstraat 11 9220 Moerzeke wzcsintjozef@sintjozefmoerzeke.be

Te bezoeken bij: WZC Sint-Jozef Molenstraat 11 9220 Moerzeke www.familiezorg.be

Home Diepenbroek

DAGCENTRUM OMEGA

WZC De Vliet

Leuke videoclip voor de Dag van de Zorg

HIER KAN IK MEZELF ZIJN!

Zorgnetwerk Trento

Met een eerste teaserfilmpje (zie website) zet Home Diepenbroek de toon. Die toon is positief en assertief. Vol enthousiasme en ambiance deden bewoners en medewerkers van het nursingtehuis voor mensen met een motorische handicap en bijkomende ondersteuningsnoden mee aan een videoclip. Dit leverde leuke beelden op. De videoclip zal doorlopend te zien zijn op de dag van de zorg van 10 tot 17 uur. Elk half uur is er mogelijkheid tot een rondleiding.

Zo verwoordt een cliënt hoe hij zijn verblijf in Omega ervaart. Omega is een kleinschalig dagcentrum voor volwassen personen met een verstandelijke beperking (en bijkomende beperkingen) uit de Wetterse regio. Wij laten u - via een actief en verrassend parcours - kennismaken met atelierwerking, begeleid werk, zorgaanbod voor personen met intensievere zorgvragen, hulpmiddelen op maat van de cliënt. U ontvangt een fijne attentie. Welkom!

WZC Sint-Jozef te Moerzeke en WZC De Vliet te Zele doorbreken hun muren om samen één vzw te vormen: vzw Zorgnetwerk Trento. Samen willen we ons op de kaart zetten van het toekomstige zorglandschap door in beide campussen te investeren en te werken aan innovatieve, professionele dienstverlening waarbij de zorgvrager centraal staat.

Diepenbroek 34 9230 Wetteren karen.vandriessche@sintlodewijk.be www.sintlodewijk.be

Gentsesteenweg 167-169 9230 Wetteren tel 09/3662517 post@omegawetteren.be www.omegawetteren.be

vzw Zorgnetwerk Trento speelt in op trends in de ouderenzorg. Kom het ontdekken tijdens de Dag van de Zorg.

Koevliet 8 9240 Zele wzcdevliet@devliet.be www.devliet.be

Larenshof (Laarne)

Vlaamse beroepsvereniging van diëtisten

Huis van het Kind Zottegem

Stand-up comedy in Laarne!

Eat to be fit

Samen zorg dragen voor kinderen

Als de acteurs en actrices van improvisatietheater Inspinazie het reilen en zeilen in het rusthuis van zijn meest ludieke kant bekijken, weet u meteen of leven en werken in een rusthuis iets voor u is!

Eat to be fit heeft als doel mensen te begeleiden in het optimaliseren van hun eet- en levensstijl. Daarvoor wordt er ingegrepen op een aantal parameters, gaande van voedingssamenstelling, frequentie, beweging en dit in een professioneel kader. Kom meer te weten over de werkwijze op www.eattobefit.be.

Het "Huis van het Kind" brengt organisaties, die ouders en kinderen informatie en ondersteuning bieden, samen onder één dak. Het is dé plaats voor informatie, ondersteuning en ontmoeting voor ouders in Zottegem!

Maar Larenshof heeft nog meer voor u in petto: - parcours langs het woonzorgcentrum met demonstraties - infosessie rond dementie - NIEUW voor de serviceflats: infopunt en woonassistent

Tijdens de "Dag van de Zorg" zetten wij de deuren open! Via een leuke ontdekkingstocht kom je alles over ons aanbod te weten. Uiteraard wordt hierbij het jong(ste) volkje niet vergeten! Leopoldlaan 3/1, 9400 Ninove

Schoolstraat 15 9270 Laarne larenshof@armonea.be www.larenshof.be

info@vbvd.org www.vbvd.org

Kloosterstraat 40a 9620 Zottegem huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be http://www.zottegem.be/hvhk

Heuvelheem - Den Burg

Heuvelheem Lindehove

Heuvelheem 't Hoom Bevere

Talenten van de cliënten in de kijker!

Zorg voor wonen!

Wonen op maat in zijn ultieme vorm!

In Den Burg kan u kennismaken met verschillende vormen van dagbesteding. Op de benedenverdieping - in de kleine verbruikerszaal - laten we u graag proeven van onze zelfgemaakte pizza's en soep. Op de bovenverdieping kan u een kijkje nemen in de diverse ateliers in werking. Via een fotoreportage tonen we u hoe we op deze gezellige werkplek talenten van de cliënten in de kijker plaatsen en zo bijdragen tot een positieve beeldvorming.

Via een rondleiding laten we u kennismaken met het dagdagelijks leven binnen een deel van de woonvoorziening. U gaat langs in een woongroep en via presentaties laten we u de rest van het gebouw en de werking in de andere woonvormen zien. Op de stand van de vrijwilligerswerking krijgt u heel wat informatie over onze samenwerking met vrijwilligers. U kan napraten bij een hapje en een drankje in de cafetaria.

Via een geleide wandeling laten we u kennismaken met het leven in deze entiteit. U krijgt een studio en de gemeenschappelijke ruimtes te zien. U kan ook een blik werpen op het pas geopende project waar 4 cliënten een studio betrekken. Daarnaast verbazen een aantal cliënten u met hun creatieve capaciteiten. Wanneer u over dit alles wil napraten dan kan dit in onze cafetaria.

Heuvelheem - Den Burg Burgschelde 5 9700 Oudenaarde info@heuvelheem.be www.heuvelheem.be

Heuvelheem Lindehove Abdijstraat 14 9700 Oudenaarde - Ename info@heuvelheem.be www.heuvelheem.be

Heuvelheem 't Hoom Bevere Doornikse Heerweg 40 9700 Oudenaarde info@heuvelheem.be www.heuvelheem.be


14

Programma Provincie Oost-Vlaanderen - van 10u tot 17u (tenzij anders vermeld) Heuvelheem - Dagcentrum

Rode Kruisopvangcentrum

Thuiszorg op jouw maat

Dagbesteding op maat!

Hoe werkt de opvang van asielzoekers?

Lukt het steeds moeilijker om zelfstandig thuis te blijven wonen? Of heb je nood aan zorg of wat extra ondersteuning in huis na een ziekenhuisopname? Dan staat de thuiszorg voor jou klaar. Maar dat is niet alles. Wij bieden een brede waaier van diensten aan voor iedereen. Zo kan je bij ons ook terecht voor kraamhulp of voor klusjes in en rond het huis op te knappen. Op de Dag van de Zorg zet Familiehulp Oudenaarde haar deuren open. Je kan er ter plaatse terecht voor informatie over de verschillende diensten die Familiehulp en Familiezorg O-Vl. in de regio aanbieden.

Via een geleide wandeling kan u kennis maken met het aanbod dagbesteding. We laten u graag proeven van de sfeer binnen een leefgroep; daarnaast kan u ook cliënten aan het werk zien binnen diverse ateliers. U kan kennismaken met de Sneukelfiets en iets meer te weten komen over de vormingsactiviteiten. Breng ook een bezoekje aan onze vacature- en vrijwilligersstand. Napraten met een hapje en een drankje kan in onze cafetaria.

Het Rode Kruisopvangcentrum van Deinze vangt 65 asielzoekers op. Mensen die hun land ontvlucht zijn, vinden er een tijdelijke thuis. Het Rode Kruis biedt hen de nodige zorgen in afwachting van de afloop van hun asielprocedure. Wil je weten hoe we hulp organiseren voor mensen uit tientallen verschillende landen en culturen? Werp een blik achter onze schermen!

Familiehulp Oudenaarde Koningin Elisabethlaan 3 9700 Oudenaarde oudenaarde@familiehulp.be www.familiehulp.be

Heuvelheem Dagcentrum Nokerepontweg 1 9772 Wannegem-Lede info@heuvelheem.be www.heuvelheem.be

Rode Kruisopvangcentrum Beekstraat 119 9800 Deinze oc.deinze@rodekruis.be www.rodekruis.be

Familiehulp Oudenaarde

Sint-Vincentiusziekenhuis VZW

WZC Sint-Vincentius

WZC Wielkine

Vernieuwde dienst medische beeldvorming.

Zorg op maat, over de grenzen heen

Dag van de Zorg Nazareth

Wij voorzien een rondleiding doorheen het ziekenhuis met aandacht voor onze vernieuwde dienst medische beeldvorming en spoedinkom. U kan ook de plannen voor het nieuwe dagziekenhuis bekijken. De rondleidingen starten vanaf 10u. U kan zich aanmelden aan het onthaal.

Van 10 tot 17 uur zetten wij onze deuren open voor iedereen die interesse heeft voor ouderenzorg. Heeft u of uw familie nood aan zorg en zoekt u naar mogelijke oplossingen. Bent u op zoek naar een nuttige vrijetijdsbesteding via vrijwilligerswerk? Overweegt u zelf een job in de zorgsector? Wij staan klaar om een antwoord te bieden op al uw vragen. Alle mogelijke zorgvormen voor ouderen zijn op de campus aanwezig en worden voorgesteld.

WZC Wielkine Een woon-en zorgcentrum de 21ste eeuw waardig. Rondleidingen in WZC Wielkine elk uur van 14u00 tot 17u00

Schutterijstraat 34 9800 Deinze info@azstvdeinze.be www.azstvdeinze.be

Ten Bosse 150 9800 Deinze directie@svbejaardenzorg.be www.svbejaardenzorg.be

Zwanestraat 30 9810 Nazareth steven.vandevelde@ocmwnazareth.be

wzc de Lichtervelde

Ten Dries, MPI en BuO

Rode Kruisopvangcentrum Eeklo

"Een huis met een T ervoor..."

Snuif de sfeer in Ten Dries op!

Hoe werkt de opvang van asielzoekers?

Van 13u tot 17u laten we u kennismaken met het leven en werken in ons wzc met 230 WG voor permanent verblijf en 10 WG voor kortverblijf.

MPI en scholen voor kinderen en adolescenten met een motorische of meervoudige beperking stellen graag hun werking en deskundigheid aan u voor. U kan kennis maken met enkele klassen, leefgroepen, therapielokalen, de keuken, GON, ambulante begeleiding en zoveel meer. Geniet mee van een sportdemonstratie Boccia, breng een bezoekje aan onze Ten Dries Shop, … .

Het Rode Kruisopvangcentrum van Eeklo vangt 100 asielzoekers op. Mensen die hun land ontvlucht zijn, vinden er een tijdelijke thuis. Het Rode Kruis biedt hen de nodige zorgen in afwachting van de afloop van hun asielprocedure. Wil je weten hoe we hulp organiseren voor mensen uit tientallen verschillende landen en culturen? Werp een blik achter onze schermen!

Zorgconcepten en bijzondere momenten worden u creatief voorgesteld. Maar ook koken in ‘koude lijn’, een WKK-toestel of de samenwerking met de basisschool krijgen een plaats. Toekomstige medewerkers kunnen er met hun vragen terecht. We maken u ook graag deelgenoot van onze toekomstplannen.

Sociaal Huis Krijgt iedereen nog alle facturen betaald? Uiteenzetting over de werking van de Collectieve Schuldenregeling om 14u30 en om 16u00 in het Sociaal Huis.

We bieden u een versnapering en attentie aan. Voor de kinderen is er een speurtocht. Dennendreef 62 9850 Landegem 09 371 60 66 tendries@tendries.be www.tendries.be

Rode Kruisopvangcentrum Pokmoere 1A 9900 Eeklo oc.Eeklo@rodekruis.be www.rodekruis.be

MedZorg thuisverpleging

WZC Sint-Vincentius

WZC WARMHOF - OCMW Maldegem

Ontdek onze thuiszorgdiensten

MIJN BEELD, MIJN ZORG, MIJN THUIS

warm aanbevolen!!

MedZorg onderscheidt zich in haar kwalitatieve aanpak en oog voor detail bij de verzorging van mensen aan huis. Door de nadruk te leggen op kwaliteit en niet op kwantiteit, krijgt iedere patiënt bij MedZorg de verzorging die hij of zij verdient. Heeft u op een bepaald moment in uw leven nood aan verpleging en/of verzorging aan huis? Of wilt u als collega zorgverlener kennismaken met onze diensten? Kom ontdekken wat MedZorg kan betekenen voor u!

Ontdek het woonzorgcentrum achter de schermen via interactieve rondleidingen. Laat u rondrijden in een rolstoel, probeer de tillift even uit of test het hoog-laagbed. Vanaf 13u30 start er elk half uur een rondleiding. Bewonder ondertussen de werken van 3 fotografen over de bewoners. Spring zeker even binnen in de cafetaria waar u heerlijke gebakjes kan verkrijgen of een glaasje cava. Voor de kleinsten onder ons is er een tekenwedstrijd en grime.

De woonzorgcampus biedt plaats aan meer dan 200 residenten in diverse woonvormen: assistentie­ woningen (bejaardenwoningen en serviceflats) en een woonzorgcentrum (met centrum kortverblijf ). Warmhof is het kloppend hart van deze campus maar werkt ook thuiszorgondersteunend.

Dorp 8 bus 1 9920 Lovendegem info@medzorg.be www.medzorg.be

Vrouwstraat 1 9970 Kaprijke vanpaemelk@stvincentius.zkj.be www.wzcsint-vincentius.be

de Lichterveldestraat 1 9810 Nazareth-Eke vanhouttep@delichtervelde.zkj.be www.wzcdelichtervelde.be

OCMW Maldegem investeert fors in thuiszorg en ouderenzorg. Levenslang wonen in de eigen vertrouwde omgeving en zorg op maat bieden, zijn hierbij steeds de uitgangspunten.

Begijnewater 1 9990 Maldegem wzcwarmhof@ocmwmaldegem.be www.ocmwmaldegem.be


15

Uitgave van vzw Dag v/d Zorg

Janine Bischops, actrice o.m. in Thuis

“Toen je hier was, heb ik geen pijn gevoeld”

© VRT - Phile Deprez

Onlangs was ik uitgenodigd op de palliatieve afdeling van het Sint-Augustinus ziekenhuis in Antwerpen. Ik heb daar veel gebabbeld, met het personeel en de patiënten. We hebben taart gegeten, een wijntje gedronken. Die mensen even gelukkig maken, ik vond dat fantastisch. Een meneer die heel ziek was, zei me: ‘Toen je hier was, heb ik geen pijn gevoeld.’ Wel, dan ga ik gelukkig naar huis. Op de terugweg heb ik me voorgenomen om daar nog langs te gaan, al is het maar een keer per maand. Ik weet nu hoe belangrijk dat is.”

I.V.V. Sint-Vincentius toont verpleegkunde zoals het is

“Voor elke student, jong en oud, het juiste traject” Het Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius neemt actief deel aan Dag van de Zorg, zoals het zich ook actief inspant om samen met de andere Oost-Vlaamse zorgambassadeurs de zorg- en welzijnsberoepen beter bekend – en bemind – te maken. “Heel ons team bestaat uit enthousiaste zorgambassadeurs”, lacht Hilde Van Eeckhout, opleidingscoördinator HBO verpleegkunde. “Verpleegkunde en zorg houden meer in dan de mensen denken. De verantwoordelijkheden zijn niet te onderschatten. Een verpleegkundige diagnose stellen, in team werken met artsen, kinesitherapeuten en andere deskundigen, een goede communicatie met de patiënt en zijn familie... Het is een job vol mooie uitdagingen.” “Het zorgopleidingsaanbod van het I.V.V. SintVincentius is heel gevarieerd. Wat het secundair onderwijs betreft kan je in het beroepsonderwijs kiezen voor de richting ‘Verzorging’, met de mogelijkheid van een 7de specialisatiejaar ‘begeleider in de kinderopvang’ of ‘thuisen bejaardenzorg’. Kies je voor het technisch onderwijs, dan heb je de optie ‘Sociale en technische wetenschappen’, met in de 3de graad de mogelijkheid van ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’.” Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om een 7de specialisatiejaar ‘Leefgroepenwerking’ te volgen.

Hilde Van Eeckhout: “Het I.V.V. Sint-Vincentius biedt een gevarieerd aanbod aan zorgopleidingen.”

“Het hoger beroepsonderwijs leidt tot het diploma ‘gegradueerde in de verpleegkunde.”

Voor elk het juiste traject “We krijgen ook meer en meer studenten die op latere leeftijd instappen. Ja, zelfs 40-plussers beginnen er nog aan. En waarom niet? De mogelijkheden zijn er. Naast het dagonderwijs heb je ALOV, wat staat voor Anders Lopende Opleiding Verpleegkunde. In dit systeem kan je studeren terwijl je deeltijds werkt. Samen met de VDAB hebben we ook een Zorgportaal voor wie extra ondersteuning nodig heeft, bvb. anderstaligen of mensen die gezin en de opleiding moeilijk kunnen combineren. Meer en meer mensen ontdekken deze mogelijkheden en zijn enorm gemotiveerd.” “Als onderwijsinstelling zoeken wij voor elke student – jong of minder jong – het juiste traject op zijn of haar niveau. Wij doen dat samen met de zorgvoorzieningen, met wie we nauw samenwerken om alle studenten goede en zinvolle stages aan te bieden.” “Op Dag van de Zorg geven we de bezoekers op een actieve manier een realistisch beeld van zorg en verpleegkunde”, aldus nog Hilde Van Eeckhout.

Te bezoeken op Dag van de Zorg I.V.V. Sint-Vincentius in Gent

Thuisbegeleidingsdienst Tanderuis in Melle

Ervaar zelf hoe mensen met autisme onze wereld beleven Tanderuis in Melle heeft reden tot feesten. De thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme viert dit jaar zijn 30-jarig bestaan. Bovendien is Tanderuis eind februari verhuisd naar een gloednieuwe en ruimere infrastructuur in Melle. Reden genoeg dus voor een bezoek op Dag van de Zorg. “Wij werken met vier leeftijdsgroepen”, vertelt directiemedewerkster Christel Cloetens. “Een groep tot 3 jaar, tot 12 jaar, tot 18 jaar en een voor volwassenen. Met een multidisciplinair team van psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, logopedisten en ergotherapeuten bieden wij zowel ambulante ondersteuning in ons centrum als mobiele ondersteuning bij de mensen thuis. Afhankelijk van de leeftijd bieden wij begeleiding op maat.” “Een kleuter met autisme is bijvoorbeeld vaak trager om te leren praten. Wij proberen dan de taalontwikkeling te ondersteunen. We doen dat met ‘joined attention’ – gezamenlijke aandacht – en met het stimuleren van de imitatievaardigheden bij het kind. Hierbij betrekken we altijd de ouders. Het is immers niet onze bedoeling

om taken van de ouders over te nemen, wel om de ouders vaardigheden bij te brengen zodat ze beter met het autisme van hun kind kunnen omgaan”, zegt Christel Cloetens. “Op Dag van de Zorg bieden wij de bezoekers onder meer een inleefoefening aan, zodat ze zelf eens kunnen ervaren hoe mensen met autisme onze wereld beleven. Zo kunnen de bezoekers een puzzel maken met een ‘insteker’. Het grote verschil is dat mensen met autisme visueel sterk zijn, maar zich vooral op details concentreren, op losse elementen, zonder de samenhang te zien. Wie de inleefoefening doet, zal merken dat het voor mensen met autisme veel moeilijker is om te leven en te denken in onze maatschappij. Wij proberen hiermee dan ook te sensibiliseren en te informeren. We moeten met zijn allen meer aandacht, begrip en geduld tonen voor mensen met autisme. Ook zij verdienen immers een kans binnen de maatschappij.”

Te bezoeken op Dag van de Zorg Thuisbegeleidingsdienst Tanderuis in Melle


16

Uitgave van vzw Dag v/d Zorg Vernieuwende dienstverlening, architectuur en HRM

Leiehome kiest voor innovatie Woonzorgcentrum Leiehome biedt in de groene omgeving van Baarle-Drongen plaats aan 166 ouderen. Leiehome stelt zijn expertise echter ook ten dienste van kwetsbare bejaarden thuis. Zo helpt Leiehome ouderen om zo lang mogelijk veilig en comfortabel thuis te wonen. Ook op het gebied van architectuur en HRM trekt wzc Leiehome resoluut de kaart van de innovatie. “Er gebeuren zoveel mooie en innovatieve dingen in de woonzorgcentra vandaag”, vertelt Dirk De Meester, hoofd zorgverlening in Leie­ home. “Vaak in samenwerking met andere partners uit zorg en welzijn. Wzc Leiehome heeft bijvoorbeeld een project dat kwetsbare ouderen helpt om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Het gaat om ouderen die minder mobiel zijn of die lijden aan beginnende dementie. Met de nodige steun kunnen zij toch nog thuis blijven wonen. Vanuit Leiehome stellen we hiervoor onze expertise en onze knowhow beschikbaar. Wij brengen een bezoek aan huis en geven advies en tips op het gebied van ergonomie, psycho-sociaal welzijn en de inrichting van de woning. Bovendien kunnen de mensen bij ons deelnemen aan aangepaste

fitness en geheugentraining. Meteen vinden de mensen bij ons ook het sociale contact waar ze dikwijls naar hunkeren. Veel ouderen die thuis wonen dreigen immers in een sociaal isolement terecht te komen. Thuiszorg en thuisverpleegkunde kunnen hierbij helpen, maar ook zij botsen op grenzen. Daarom bundelen we nu de krachten. Leiehome werkt bijvoorbeeld nauw samen met Familiezorg, Familiehulp, Wit-Gele Kruis en CM. Samenwerken betekent een extra toegevoegde waarde voor de cliënt. We stemmen onze dienstverlening goed op elkaar af, zodat we samen optimale zorg kunnen aanbieden, elk vanuit zijn eigen expertise. Met die gezamenlijke inzet van middelen kunnen we meer bereiken en kunnen we mensen langer op een veilige manier thuis laten wonen.”

“De bezoekers op Dag van de Zorg zullen merken dat het ‘oude rusthuis’ al lang plaats heeft gemaakt voor het ‘hedendaagse woonzorgcentrum’.”

Innovatief in HRM

op maat ingericht, er is veel daglicht, mooie zithoeken enzovoort. De bezoekers op Dag van de Zorg zullen merken dat het ‘oude rusthuis’ al lang plaats heeft gemaakt voor het ‘hedendaagse woonzorgcentrum’.”

Voor mensen die ondanks alle zorg aan huis toch niet meer zelfstandig kunnen wonen, doet wzc Leiehome grote inspanningen om hen een zo comfortabel mogelijk thuisgevoel te geven. “Wij hebben in Leiehome geïnvesteerd in een innovatieve architectuur die aangepast is aan dementerende bejaarden. De leefruimtes zijn

“Ook voor onze medewerkers doen wij inspanningen”, zegt Dirk De Meester. “Sinds jaren werken onze zorgmedewerkers maar één weekend op drie. Hiervoor hebben we acht vaste weekendmedewerkers in dienst, die hier vrij voor kiezen. In 2009 hebben we hiervoor van

de Gezinsbond al het charter ‘Gezinsvriendelijk Bedrijf ’ gekregen en het systeem werkt ook vandaag nog prima. Woonzorgcentra moeten zich aanpassen aan de realiteit en flexibel en innovatief zijn, zowel in de zorgorganisatie voor de bewoners en thuiswonende bejaarden als in het HRM-beleid. Wzc Leiehome heeft alvast goede stappen in die richting gezet.”, aldus nog Dirk De Meester Te bezoeken op Dag van de Zorg wzc Leiehome in Drongen

Ten Dries al bijna 60 jaar pionier

“Wij versterken ouders, maar kunnen ze niet vervangen” Ten Dries in Landegem bestaat al bijna zestig jaar en heeft in de loop der jaren al vaak de bakens verzet. De kinderen die er verblijven hebben een motorische of meervoudige beperking. De organisatie omvat een Medisch Pedagogisch Instituut (MPI) en een lagere en secundaire school voor buitengewoon onderwijs.

Die talenten zetten we in om hun beperkingen te overstijgen, zowel hier als thuis. Want uiteindelijk zijn we een ‘doorgangshuis’: jongens en meisjes kunnen hier onderwijs, begeleiding en behandeling krijgen tot ze 21 jaar zijn. Als er geen andere oplossing voorhanden is, kan het verblijf verlegd worden met maximaal 4 jaar.

“Ten Dries is in de jaren vijftig ontstaan op initiatief van ouders van kinderen met een motorische of meervoudige beperking”, vertelt directeur Jan Van der Biest. “Kinderen met een hersenbeschadiging waren in die jaren een hot item. Internationaal was er een en ander aan het bewegen. Er werden nieuwe methodieken ontwikkeld om kinderen te stimuleren. Een aantal ouders bundelden toen de krachten en begonnen met Ten Dries. De visie en de uitgangspunten van toen worden nog altijd in ere gehouden.” “Zo kiezen wij bewust voor kleinschaligheid. We hechten veel belang aan een familiale, kindvriendelijke sfeer die rust en veiligheid biedt. Dat helpt de kinderen in hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Zowel in de lagere en de secundaire school als in het MPI vertrekken we altijd van de talenten van elk individueel kind.

Pionier “In de loop der jaren zijn vanuit Ten Dries diverse andere initiatieven gegroeid: de beschutte werkplaats Nevelland in Drongen, Home Angèle Verburght als woonvorm voor de volwassenen, de Hulpmiddelencentrale in Deinze, thuisbegeleidingsdienst de Kangoeroe enzovoort. Ten Dries startte als eerste met hippotherapie. De manège ligt hier vlakbij en zal ook op Dag van de Zorg te bezoeken zijn.” “Op het gebied van onderwijs trekken we zoveel mogelijk de kaart van ‘geïntegreerd onderwijs’: we sturen onze kinderen met een beperking liefst naar het gewoon onderwijs. Vanuit Ten Dries begeleiden we 350 kinderen die in scholen verspreid over Oost- en West-Vlaanderen onderwijs volgen. Als iets in het gewone onderwijs niet lukt, dan nemen wij het even over en laten de kinderen dan weer los. Wij leren ze bijvoorbeeld zwemmen of fietsen, iets waar een gewone school voor deze kinderen weinig ervaring mee.” “Ook vandaag nog spelen de ouders een centrale rol in Ten Dries. Ons uitgangspunt is dat wij de ouders ondersteunen en versterken, maar nooit vervangen. Wij willen niet dat ouders van Ten Dries afhankelijk worden. We mogen nooit vergeten dat de kinderen hier maar tijdelijk verblijven”, aldus nog Jan Van der Biest.

vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu

“Kiezen voor bewonersgerichte zorg” Aan Dag van de Zorg nemen verschillende woonzorgcentra van vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu deel. De groep verenigt 13 woonzorgcentra, waaronder wzc Zonnehove in Sint-Denijs-Westrem.

Ten Dries, MPI en Buitengewoon Onderwijs in Landegem

“De 13 woonzorgcentra werken nauw samen”, zegt directeur Tine T’Kindt van wzc Zonnehove. “Elk centrum heeft zijn autonomie, maar we bundelen de krachten op het vlak van de administratie, procedures en visieteksten, het aankoopbeleid enzovoort. Het bespaart veel tijd als niet elk woonzorgcentrum alles afzonderlijk hoeft te doen. Ook de strategische planning van bouwprojecten gebeurt in overleg. Zo starten wij met de bouw van 27 assistentiewoningen en een dagverzorgingscentrum. Met de assistentiewoningen komen we tegemoet aan senioren die hun vaak te grote huis willen verlaten, maar nog te gezond en te fit zijn voor het woonzorgcentrum. Ook het dagverzorgingscentrum is erop gericht om mensen langer thuis te laten wonen, eventueel omringd door mantelzorg. Mantelzorgers hebben vaak een job of willen ook even tot rust komen, en dan is een dagverzorgingscentrum dat zorg, sociaal contact en zinvolle activiteiten aanbiedt, ideaal.”

Jan Van der Biest: “Ten Dries in Landegem is in de jaren vijftig ontstaan op initiatief van ouders van kinderen met een beperking. Ook vandaag nog blijven de visie en de uitgangspunten van toen overeind.”

“Met wzc Zonnehove kiezen we voor bewonersgerichte zorg. Voor nieuwe bewoners wordt in overleg met de bewoner en zijn familie een zorgplan op maat opgesteld. Na enkele weken wordt dat geëvalueerd en waar nodig bijge-

Te bezoeken op Dag van de Zorg

stuurd. Elk jaar opnieuw is er een formele evaluatie. Dan bespreken we ook de vroegtijdige zorgplanning. Bewoners doen er goed aan om tijdig na te denken over hun levenseinde. Wil je nog gereanimeerd worden als er iets gebeurt? Moeten artsen in het ziekenhuis alles in het werk stellen om je te redden? Of wil je als de tijd gekomen is rustig overlijden in het woonzorgcentrum? Dat soort afspraken worden best tijdig gemaakt.” “Bewonersgerichte zorg maken we ook waar door aan een bewoner een aandachtspersoon te koppelen. Deze medewerker geeft extra aandacht aan de bewoner, zoals een gesprek, iets praktisch te regelen, een extraatje op zijn verjaardag. Door deze één-op-één-relatie, kan er sneller een vertrouwensband groeien. De aandachtspersoon verzorgt ook de contacten met de familie.” “Op Dag van de Zorg geven we bezoekers de kans om het woonzorgcentrum door de ogen van een bewoner en van een medewerker te beleven. We tonen ook de bouwplannen voor de assistentiewoningen en het dagverzorgingscentrum, die allebei tegen eind 2014 klaar zouden zijn. Voor de kinderen hebben we gepaste animatie voorzien”, aldus nog Tine T’Kindt.

Te bezoeken op Dag van de Zorg vzw Zorg-Saam met wzc Zonnehove in SintDenijs-Westrem, wzc De Lichtervelde in Nazareth-Eke, wzc Kanunnik Triest in Melle en wzc Sint-Eligius in Lochristi-Zeveneken


17 Kunstuitleendienst IDEA van vzw Oranje

Kunst als brug naar maatschappij Artotheek IDEA in Brugge is een uitleendienst met kunstwerken van kunstenaars met een beperking. De collectie telt meer dan 150 kunstwerken in verschillende technieken. Ze werden gemaakt in het crea-atelier van vzw Oranje. De artotheek wordt ook gerund door mensen met een beperking. Zij zorgen voor het inkaderen, het vernissen, de website en zelfs de boekhouding. De begeleiding van het dagcentrum Oranje is in de buurt, maar blijft zoveel mogelijk op de achtergrond. Meer informatie op www.artotheek.be.

Te bezoeken op Dag van de Zorg vzw Oranje in Brugge

Koen Vander Beken: “Zorgvoorzieningen krijgen meer ruimte, maar ook meer verantwoordelijkheid. Ik geloof wel in die aanpak.”

Multifunctionele centra lossen de verwachtingen in

Ruimte voor creativiteit schept meer aangepaste zorg De introductie van multifunctionele centra (MFC) geeft welzijnsvoorzieningen meer ruimte om flexibel in te spelen op de noden en behoeften van minderjarige personen met een beperking. Algemeen directeur Koen Vander Beken van MFC Sint-Gregorius is alvast gewonnen voor de nieuwe aanpak. “Wij kunnen meer zorg op maat bieden en meer mensen helpen.” Het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum (KOC) Sint-Gregorius in Gentbrugge biedt ondersteuning aan kinderen en minderjarigen met een beperking. Dat kan een auditieve beperking zijn, een autismespectrumstoornis, een motorische beperking of een gedrags- of emotionele stoornis. Sint-Gregorius beschikt hiervoor over een internaat en een semi-internaat, maar biedt ook dagbesteding en mobiele begeleiding aan. Op de campus is ook een school voor buitengewoon basisonderwijs en een voor buitengewoon secundair onderwijs. Beide scholen bieden via het GON begeleiding aan leerlingen in het gewoon onderwijs. De drie instellingen werken nauw samen. Sinds januari 2012 profileert KOC Sint-Gregorius zich als een multifunctioneel centrum (MFC). “Als MFC kunnen we flexibeler inspelen op de noden die zich stellen”, weet Koen Vander Beken. “Tot voor kort was alles strak geregeld. Het was dikwijls alles of niets. Ofwel kreeg je als jongere met een beperking een plaats in het internaat, in het semi-internaat of in de dagopvang. En daar bleef je dan. Het was moeilijk om van de ene context naar de andere over te schakelen, zelfs al was zo’n switch soms aangewezen. Vandaag kunnen we hier met de structuur van een MFC beter op inspelen. We kunnen modulair en op maat werken in plaats van voor een vast pakket te moeten kiezen. Dat is beter voor de kinderen, de jongeren en hun familie. En het zorgt ervoor dat we ook meer personen met een handicap kunnen helpen. Op die manier proberen we tegelijk iets te doen aan de wachtlijsten in de sector.”

Zorg op maat In elke provincie zijn vorig jaar twee voorzieningen geselecteerd als MFC. In deze tien centra kan de nieuwe structuur uitgeprobeerd worden. “Wij hebben ons vol overtuiging kandidaat gesteld voor dit project”, zegt Koen Vander Beken. “Met KOC Sint-Gregorius hebben we al een traditie in zorg op maat. We bieden bvb. ook thuisbegeleiding aan de jongeren. Want de vragen stoppen natuurlijk niet als een jongere vanuit het internaat naar huis gaat, integendeel. Ouders van een kind met een motorische beperking hebben vaak vragen over hulpmiddelen en aanpassingen aan hun woning. En ouders van een jongere met een autismespectrumstoornis vragen zich af hoe ze thuis optimaal voorspelbaarheid kunnen inbouwen. Wij stellen vanuit het KOC vaardigheden en kennis ter beschikking aan ouders. Wij willen die dienstverlening ook uitbreiden naar (ouders van) jongeren die niet in Sint-Gregorius verblijven.” “Ook de samenwerking met de scholen op onze campus biedt mogelijkheden. Zo is het voor kinderen en jongeren met een gedragsstoornis vaak niet aangewezen om volle dagen school te lopen. Wij kunnen vanuit het MFC in samenwerking met de scholen dagbesteding aanbieden.” “Vroeger zochten wij met Sint-Gregorius ook al vormen van samenwerking en zorg op maat. Soms tot tegen de grenzen van de regelgeving. Vandaag hebben we meer ruimte voor creatieve oplossingen die de efficiëntie ten goede komen. Vroeger konden we maximaal 375 jongeren helpen in ons internaat en semi-internaat. Door het modulaire systeem kunnen wij vandaag al 412 cliënten helpen. Vanaf volgend schooljaar willen we ook externen ondersteunen met advies, met dagbesteding en met mobiele begeleiding. Deze evolutie kadert in het ‘Perspectief 2020’ van minister Jo Vandeurzen en geeft de voorzieningen meer ruimte, maar ook meer verantwoordelijkheid. Ik geloof wel in die aanpak.”

Te bezoeken op Dag van de Zorg KOC Sint-Gregorius, Gentbrugge

Dagcentrum Wissel van vzw Den Achtkanter in Kortrijk

Leven na een verkeersongeval Peter De Keyzer (38) raakte vijftien jaar geleden betrokken bij een zwaar verkeersongeval, toen een vrachtwagen inreed op de staart van de file waarin hij stond te wachten. Hij werd zes weken in coma gehouden en daarna volgde een lange en moeizame revalidatie die meer dan twee jaar duurde. Peter moest alles opnieuw aanleren: spreken, stappen, etc. Zoveel jaar later merk je uiterlijk bijna niets aan hem, maar mentaal heeft hij het nog altijd lastig. Door de blijvende schade in zijn hersenen kan hij zich moeilijk concentreren en hij is ook heel snel vermoeid. Na enkele ontgoochelende werkervaringen sukkelde Peter in een diepe depressie. Zijn situatie aanvaarden is een zware opgave, maar hij vindt steun bij zijn familie en bij Wissel, een dagcentrum voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. Vijf halve dagen per week doet hij begeleid werk op vrijwillige basis, bij de politie in Izegem en bij de Rozentuin in Kortrijk. Hij geeft via vzw

Rondpunt ook getuigenissen met het doel jongeren te sensibiliseren om zich veilig te gedragen in het verkeer. “Op die manier heb ik het gevoel dat ik toch nog iets beteken voor de maatschappij. Ik ben blij dat ik een tweede kans gekregen heb en ik probeer steeds mijn grenzen te verleggen. De grootste uitdaging bestaat erin om realistische doelen na te streven,” besluit Peter. Peter brengt zijn volledige getuigenis op de Dag van de Zorg in dagcentrum Wissel van Den Achtkanter, E. Sabbelaan 12 in Kortrijk.

Te bezoeken op Dag van de Zorg Den Achtkanter in Kortrijk


18

Uitgave van vzw Dag v/d Zorg Seniorenzorg Armonea

ontmoeten, samen iets doen. Ook voor onze medewerkers is het fijn om zowel ouderen als kinderen te zien. En ze maken zelf ook graag gebruik van de kinderopvang.”

Foto Bart Musschoot

Michel Wuyts, sportjournalist Sporza

“De ‘meisjes’ van mijn vader” “Twee jaar geleden heeft mijn vader twee kleine beroertes gehad. Daarna volgde een revalidatie van enkele maanden in de gerontopsychiatrie. En daarna de vraag: wat nu? Een woonzorgcentrum? Dat hebben we uiteindelijk niet gedaan, toen bleek hoezeer mijn vader nog aan zijn thuis verknocht was. Nu komt er twee keer per week een thuis­ hulp langs. Die helpt met het huishouden. In het begin had mijn vader, die weduwnaar is, daar wat gêne voor. Nu vindt hij het geweldig. Op dagen dat zijn ‘meisjes’ komen – zo noemt hij de thuishulpen – mogen we hem zelfs niet uitnodigen bij ons thuis (lacht). Het mooie is dat mijn vader zijn onafhankelijkheid terug heeft. Hij maakt het inmiddels uitstekend, zelfs beter dan in de periode voor zijn toevalletjes. Onlangs heeft hij een traplift laten installeren. Maandag gezegd, woensdag stond ze er.”

“Niets zo leuk om naar te kijken als spelende kinderen” Oudere mensen leven op als er spelende kinderen in de buurt zijn. Meer en meer woonzorgcentra slaan dan ook de brug naar scholen en kinderopvangcentra. Kinderen die komen knutselen in het woonzorgcentrum of die samen met de bewoners het sinterklaasfeest vieren, het is gelukkig geen uitzondering meer. Ook seniorenzorg Armonea kiest voor integratie en baat zelfs een aantal eigen kinderdagverblijven uit. Armonea is een onafhankelijke aanbieder van seniorenzorg met ruim vijftig residenties, serviceflats en woonzorgcentra over het hele land verspreid.

Water is goed voor de gezondheid

Woonzorgcentrum Ter Venne in Sint-MartensLatem opende zijn deuren in juni 2011, drie maanden nadat kinderdagverblijf De Droomtuin er van start ging. “De combinatie van een woonzorgcentrum en een kinderdagverblijf is ideaal”, zegt directeur Hilde de Bruyn van Ter Venne. “De samenwerking groeit als vanzelfsprekend. De animatoren spelen hierin een cruciale rol. Geregeld doen we gezamenlijke activiteiten. Een sinterklaasfeest, bijvoorbeeld, of met Pasen, Valentijn, Halloween of Kerstmis. Het hoeft niet altijd spectaculair te zijn. Integendeel, zowel voor de bejaarden als voor de kinderen mag het allemaal niet te lang duren. Het zit eerder in de kleine dingen. Elkaar

“Als het zomer is en mooi weer, dan heerst hier meteen een vakantiesfeer. De kleintjes wandelen of spelen buiten en de bewoners vrolijken daar meteen van op. Zelfs vanop hun kamer hebben de bewoners uitzicht op het buitenterrein van het kinderdagverblijf. Niets zo leuk om naar te kijken als spelende kinderen! Dat roept op de een of andere manier altijd mooie herinneringen op. Aan vroeger of aan de eigen familie.” “In kinderdagverblijf De Droomtuin komen ook twee kleuters van wie een overgrootouder in Ter Venne woont. Dat is dubbel plezier, natuurlijk. Zeker op een sinterklaasfeest. We hebben in Ter Venne een mooie cafetaria, meer een brasserie eigenlijk. Daar kunnen we leuke activiteiten organiseren. Er hangt direct een goede, gezellige sfeer. Soms komen de kinderen hier knutselen of ze komen er trots hun tekeningen uithangen.” “Geregeld werken we ook samen met de school in de buurt. Zo is een kleuterklasje hier zijn nieuwjaarsbrief komen voorlezen aan onze bewoners. Iedereen genoot met volle teugen. Kinderen van het zesde leerjaar zijn langs geweest verkleed als Zwarte Pieten. De iets oudere jeugd is moeilijker te bereiken, maar binnenkort nodigen we een middelbare school uit om met de bewoners te komen praten. De bewoners hier hebben prachtige verhalen, het zijn boeiende mensen. Ik weet zeker dat het zal klikken met die jonge gasten, aldus nog Hilde de Bruyn.

Te bezoeken op Dag van de Zorg Seniorenzorg Armonea in Hasselt, Brugge, Laarne, Ranst, Beerse en Rotselaar

Inleefparcours in PZ Sint-Camillus

“Mensen die hier voor het eerst komen, trekken vaak hun ogen open”

Natuurlijk mineraalwater, het beste van de natuur De Spa-bronnen bevinden zich in een natuurlijk beschermd gebied van 13.000 ha Dagelijks verliezen we gemiddeld 2,5 liter vocht omdat we zweten, urineren en uitademen. Voldoende water drinken is dan ook erg belangrijk. Eén liter water krijgen we binnen via ons voedsel. En om goed te zijn moeten we daarbovenop ongeveer anderhalve liter water drinken. “Slechts één Belg op vier drinkt voldoende water”, weet Jean-Benoît Schrans, communicatiedirecteur bij Spadel. “Ideaal is om elke dag te starten met een glas water. Hoewel alle soorten water er hetzelfde uitzien, zijn er grote verschillen in behandeling, samenstelling, smaak en kwaliteit. Zo is er water dat van nature drinkbaar is, zoals natuurlijk mineraalwater en bronwater, en water dat eerst chemisch behandeld moet worden, zoals kraantjeswater.” “Natuurlijk mineraalwater is afkomstig uit een ondergrondse waterbron en is van nature zuiver. De bronnen zijn beschermd tegen elke vorm van vervuiling. Het is niet nodig en zelfs bij wet verboden om dit water te behandelen. Het natuurlijk mineraalwater van Spa ont-

springt in een uniek gebied in de Hoge Venen, dat sinds 1889 wordt beschermd en 13.000 ha of 26.000 voetbalvelden beslaat.” “Een belangrijk kenmerk van natuurlijk mineraalwater is zijn constante samenstelling en kwaliteit. Met natuurlijk mineraalwater zoals Spa weet je altijd wat je drinkt. De Spa Reine die wij vandaag drinken zal exact hetzelfde zijn voor onze kleinkinderen over 50 jaar.” “Het Belgische Spa is één van de laagst gemineraliseerde waters en kan door iedereen gedronken worden. Het is specifiek aanbevolen voor zoutarme diëten en voor de bereiding van babyvoeding.” “De flessen Spa Reine zijn ook allemaal 100% recycleerbaar en bevatten, als enige in Europa, 50% gerecycleerde Pet. Het is dus belangrijk om de flessen selectief in te zamelen via de PMD-zak om de recyclage te optimaliseren”, aldus nog Jean-Benoît Schrans. Meer info op www.spa.be.

Voor veel mensen is een psychiatrisch ziekenhuis een grote onbekende. En omdat onbekend vaak ook onbemind is, gunt PZ Sint-Camil­lus in Sint-Denijs-Westrem het publiek een blik achter de schermen op Dag van de Zorg. “Het is niet eenvoudig om mensen uit te leggen hoe het eraan toegaat in een psychiatrisch ziekenhuis”, weet algemeen directeur Marc Vermeire. “Mensen praten sowieso al niet graag over psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg. Daarom organiseren we op Dag van de Zorg een inleefparcours. Elke bezoeker zal het traject van een patiënt kunnen doorlopen, te starten met het onthaal en de opname, tot en met de dagbesteding en de verschillende therapieën. Op die manier willen we de mensen een realistischer beeld geven van de psychiatrie.” “Mensen die hier voor het eerst komen, trekken vaak hun ogen open. Vooraf denken ze dat alle patiënten hier versuft door de medicamenten ronddolen of opgesloten zitten. Of ze geloven dat de patiënten alle contact met de realiteit zijn verloren. Niets is minder waar. Onze patiënten zijn mensen zoals u en ik, die in een moeilijke fase zitten of met een ernstig probleem kampen en daarom enkele weken of maanden opgenomen moeten worden.” “Gelukkig gaat het met de beeldvorming de goede kant op, ook omdat verschillende Bekende Vlamingen zich geuit hebben. Maar er blijft een taboe op rusten. Daarom nemen wij deel aan Dag van de Zorg.” “De geestelijke gezondheidszorg is in volle ontwikkeling en wordt meer en meer in de maatschappij ingebed. Terwijl mensen met een probleem vroeger vrij snel werden opgenomen, proberen we nu zoveel mogelijk mensen thuis

te helpen. Ook PZ Sint-Camillus werkt hieraan mee, samen met tal van andere organisaties. We hebben ook heel gerichte projecten lopen. Zo werken we nauw samen met het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen om oudere patiënten die na een opname in het ziekenhuis terug thuis wonen, van nabij op te volgen en zo te proberen een herval te voorkomen.”

Te bezoeken op Dag van de Zorg PZ Sint-Camillus in Sint-Denijs-Westrem

Marc Vermeire van PZ Sint-Camillus in Sint-DenijsWestrem: “Onze patiënten zijn mensen zoals u en ik, die in een moeilijk fase zitten of met een ernstig probleem kampen en daarom enkele weken of maanden opgenomen moeten worden.”


19 Plaatselijke initiatieven alle kansen geven “Het concept van het Huis van het Kind is de voorbije jaren verfijnd. Vandaag bereiden we een wetgevend kader voor, dat de samenwerking tussen de verschillende diensten in een Huis van het Kind gemakkelijker moet maken. We kiezen bewust voor een open en flexibele regelgeving, omdat we geen enkel initiatief in een keurslijf willen steken. We gaan voor een integrale aanpak die synergieën en plaatselijke initiatieven alle kansen geeft. Naast lokale besturen en middenveldorganisaties zijn hierbij ook vrije beroepen betrokken partij. Verspreid over Vlaanderen zijn er vandaag al een tiental Huizen van het Kind die als inspirerende voorbeelden kunnen dienen.”

Kind plaatselijk de krachten, ten voordele van ouders en aanstaande ouders”, aldus nog Wannes Blondeel. In Zottegem biedt het Huis van het Kind onderdak aan het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW), Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Zonneheuvel, De Katrol, Kind & Gezin, Steunpunt opvoedingsondersteuning, Dienst voor onthaalouders, Zottegems Initiatief Buitenschoolse Opvang (ZIBO), het Zibokaffee en de Zibotheek. Meer informatie op www.huizenvanhetkind.be.

Te bezoeken op Dag van de Zorg Huis van het Kind, Zottegem

Kind & Gezin ontwikkelt in heel Vlaanderen Huizen van het Kind

Waar ouders elkaar vinden Alle ouders stellen zich wel eens vragen over de ontwikkeling, de gezondheid of de opvoeding van hun kind. In de Huizen van het Kind kunnen (aanstaande) ouders terecht voor een luisterend oor, een goed gesprek of een concrete oplossing. Elk Huis van het Kind brengt het bestaande aanbod van preventieve gezinsondersteuning samen. Zo vinden ouders makkelijker hun weg in het aanbod. “In heel Vlaanderen zien we spontaan allerlei initiatieven ontstaan om ouders goed te informeren en te ondersteunen”, vertelt Wannes Blondeel. “Als overheidsdienst willen we hier met Kind & Gezin op inspelen. Enerzijds door deze initiatieven te bundelen en te stroomlijnen, anderzijds door ervoor te zorgen dat op zoveel mogelijk locaties één aanspreekpunt

voor ouders en aanstaande ouders komt, met een breed aanbod aan ondersteuning. De Huizen van het Kind zijn die aanspreekpunten. Het aanbod is gebaseerd op minimaal drie pijlers: preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en sociale cohesie. In een Huis van het Kind heeft ontmoeting tussen ouders een belangrijke functie. Het moet een plaats zijn waar gezinnen kunnen praten met elkaar, leren van elkaar en elkaar steunen. Ook het plaatselijke consultatiebureau van Kind & Gezin wordt geïntegreerd in het Huis van het Kind. Heel wat jonge ouders komen op bezoek in het consultatiebureau en kunnen heel laagdrempelig meteen ook het andere aanbod van het Huis van het Kind leren kennen. Op die manier willen we de mensen beter wegwijs maken in het brede aanbod aan informatie en ondersteuning.”

“Door verschillende organisaties in één huis samen te brengen, willen we ook de afstemming tussen die voorzieningen bevorderen. Hieruit kunnen nieuwe, waardevolle projecten groeien. In Zottegem wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een gezamenlijk beleid voor de vrijwilligerswerking. Zo bundelt elk Huis van het

“Ik heb lang thuis gewoond, niet altijd in even comfortabele omstandigheden. Ik zag er erg tegenop om na 17 jaar in een home te gaan wonen. Achteraf, ben ik hier dankbaar om… Nu wordt mijn gezondheid goed opgevolgd en krijg ik begeleiding voor de dingen die moeilijk lopen. Ik vreesde geen vrijheid meer te hebben, maar niks is minder waar. Ik heb nu een zinvolle dagbesteding en in mijn vrije tijd trek ik erop uit met vrienden.” Guido Eeckhout (39), bewoner Sint-Lodewijk in Wetteren


20

Uitgave van vzw Dag v/d Zorg

Imec bouwt mee aan de medische zorg van morgen Imec is een internationaal gerenommeerd onderzoekscentrum in Leuven. Er werken zo’n 2.000 mensen. Voornamelijk fysici, ingenieurs, biologen en chemici die werken aan de toepassingen van morgen. Bijvoorbeeld: chips die je smartphone nog krachtiger zullen maken; plooibare zonnecellen voor in kleding, rugzakken, ramen of muren; batterijen die veiliger en duurzamer zijn; een camera om sneller en goedkoper voedsel te sorteren. Imec is vooral bekend voor zijn onderzoek naar chips. “We maken chips krachtiger en sneller zodat computers, tablets en smartphones nog beter gaan werken. De nadruk in dit onderzoek ligt vooral op het kleiner maken van elektronische componenten en het laten samenwerken van deze componenten tot een slim systeem”, vertelt Christine Vanherck van imec. “Deze expertise kan ook ingezet worden voor toepassingen in de gezondheidszorg. Prachtige toepassingen worden dan mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de hersenprobes die vandaag gebruikt worden voor Parkinson-patiënten. Imec kan deze neuroprobes veel preciezer maken zodat er minder bijwerkingen zijn. Een andere toepassing waar imec aan werkt, is de lab-op-chip. Het is een instrument ter grootte van een kredietkaart dat zeer snel bloed kan analyseren.” “Imec maakt geen producten”, zegt Christine Vanherck. “Wel leggen we de basis voor mogelijke toepassingen die onze partners – in dit geval medische en farmaceutische bedrijven – verder uitwerken tot producten.”

Onderzoeker Emre Yakzi van imec doet hersenonderzoek bij zebravisjes in een poging onze zintuigen te ontrafelen.

“Op de Dag van de Zorg willen we de mensen graag laten proeven van ons onderzoek naar toepassingen voor de gezondheidszorg. Daarom nodigen we drie van onze toponderzoekers uit om te vertellen over hun onderzoek en de mogelijkheden die het biedt voor een gepersonaliseerde en preventieve gezondheidszorg. Zo maken onderzoeker Chris Van Hoof en zijn team onze gezondheid meetbaar. Draagbare sensoren kunnen je stressniveau, je bloeddruk en je hartslag meten. Op die manier krijg je inzicht in je gezondheid en kan je naar de huisdokter nog voor er echte problemen optreden. Zo kunnen we evolueren van een gezondheids-

zorg waar de nadruk ligt op het behandelen van ziekten naar één waar het managen van je gezondheid centraal staat.” “De tweede onderzoeker die komt spreken, is Ruud Vullers. Hij meet hersengolven. Vandaag worden hersengolven gemeten in ziekenhuizen, bijvoorbeeld voor de diagnose van epilepsie en bij slaaponderzoek. Imec en Holst Centre ontwikkelen een helm met draadloze sensoren voor hersenonderzoek. Dit is comfortabeler voor de patiënt en kan ook buiten een ziekenhuisomgeving gedragen worden. De helm levert metingen op in alledaagse situaties, waardoor er meer kans is op een juiste diagnose.”

“De derde spreker, tenslotte, is Emre Yakzi, die onze zintuigen ontrafelt. Emre werkt bij NERF, een onderzoekscentrum voor fundamenteel hersenonderzoek opgericht door imec, VIB en KU Leuven. Zebravisjes zijn de sterren van zijn lab. Hij onderzoekt hoe hun hersenen prikkels verwerken zoals geur- en smaakstoffen. Op die manier wil hij op lange termijn ook inzicht krijgen in de werking van de menselijke zintuigen.” Wilt u deze onderzoekers graag horen vertellen over hun toekomstplannen? Schrijf u dan in via www.imec.be/dagvandezorg2013. Het aantal plaatsen is immers beperkt.

Laat het ons weten op www.kbc.be/ hetgatindemarkt Een bloemist? Een kinesist? Een crèche? Ontdek waar uw gemeente nood aan heeft of laat ons weten wat u nog mist in uw buurt op www.kbc.be/hetgatindemarkt. Zo brengt u ondernemende mensen op een goed idee waarmee ze in uw gemeente aan de slag kunnen gaan.

KBC. Wij spreken uw taal.

#hetgatindemarkt

5007_Gatinmarkt NL_183x255_DagVanDeZorg.indd 1

6/02/13 09:35


21 Zorg, welzijn, onderwijs, kennisinstellingen en bedrijven vinden elkaar

Flanders’ Care creëert platform voor samenwerking Zorg en welzijn zijn niet los te koppelen van de beleidsdomeinen werk, economie en innovatie. In Flanders’ Care ontmoeten en versterken deze beleidsdomeinen elkaar. Ook op het terrein beweegt een en ander. “Met Flanders’ Care wil de Vlaamse overheid innovatie en ondernemerschap in de zorg stimuleren”, vertelt Flanders’ Care-coördinator Katrien Kimpe. “Het programma is een van de pijlers van Vlaanderen in Actie. Wij willen dit doen door de verschillende partijen dichter bij elkaar te brengen: ondernemers, kenniscentra en zorg- en welzijnsvoorzieningen. Hoe beter deze actoren elkaar kennen, hoe meer innovatie kan groeien. Als een bedrijf een nieuw product wil ontwikkelen, dan kan het beter vooraf even met zorgvoorzieningen en patiënten samenzitten. We stimuleren het opzetten van testomgevingen waarin producten op een gecontroleerde manier getest kunnen worden op kwaliteit en effectiviteit. Op die manier kan het product optimaal afgestemd worden op de reële noden. Dat komt de zorg en de mensen ten goede en het verhoogt de kansen op economisch succes, de ‘vermarkting’ van de innovaties.” “Flanders’ Care creëert op die manier een platform voor samenwerking en zorgt zo voor een hefboomeffect. De beleidsdomeinen economie, innovatie, welzijn en zorg en werk bundelen hier de krachten. Flanders’ Care wordt dan ook gedragen door minister-president Kris Peeters

en de ministers Ingrid Lieten, Jo Vandeurzen en Philippe Muyters.” “Met Flanders’ Care willen we ook nieuwe processen en technologieën beter bekend maken”, zegt Katrien Kimpe. “Het hoeft niet altijd spectaculair te zijn, ook een innovatieve arbeidsorganisatie kan de efficiëntie in de sector verhogen. Een mooi voorbeeld is de inspanning van de overheid om gegevensdeling binnen zorg en welzijn te stimuleren. Op dit ogenblik loopt een aantal proefprojecten met Vitalink, een platform om gegevensdeling te vergemakkelijken. In zo’n proefproject delen huisartsen, apothekers en verpleegkundigen het medicatieschema met elkaar en met de patiënt zelf. Later kunnen ook andere gezondheids- en welzijnsgegevens gedeeld worden en kan Vitalink uitgebreid worden naar woonzorgcentra, ziekenhuizen, Kind & Gezin en andere zorgverleners, zodat één groot netwerk van samenwerking en gegevensdeling ontstaat. Dat is niet alleen efficiënt, het komt ook de patiëntveiligheid ten goede.”

Zorg om talent Een belangrijk onderdeel van Flanders’ Care is ook het luik ‘Zorg om Talent’. Hiervoor is Lon Holtzer aangesteld als Zorgambassadeur. “De instroom van nieuwe medewerkers in de zorgberoepen zit dankzij de inspanningen van de voorbije jaren in stijgende lijn”, zegt Lon Holtzer. “Maar we mogen niet op onze lauweren rus-

Farmaceutische sector deelt in zorg voor zorg Voordat uw huisarts een geneesmiddel op uw maat voorschrijft, gaat daar jarenlang onderzoek aan vooraf. Ook vandaag is de farmaceutische sector een belangrijke speler in ons land. Op economisch gebied, maar uiteraard ook op het vlak van de gezondheidszorg. De sector wil blijven investeren in accurate geneesmiddelen, zegt Leo Neels, algemeen directeur van pharma.be. “Het belang van nieuwe geneesmiddelen wordt soms nog onderschat. Van de 2,8 jaar extra levensverwachting die de Belgische bevolking tussen 2000 en 2009 heeft gewonnen, schrijft een recente internationale studie van het National Bureau of Economic Research er maar liefst twee toe aan farmaceutische innovatie”, zegt Leo Neels. “Dat is een hart onder de riem van noest werkende onderzoekers.” “Het onderzoek voor de verdere verbetering van geneesmiddelen wordt almaar complexer”, weet Leo Neels. “Men zoekt nu in de menselijke cellen en weefsels zelf. Zo komen we er stilaan achter hoe het komt dat sommige patiënten het met een geneesmiddel voor een bepaalde ziekte aanzienlijk beter stellen, terwijl anderen niet naar wens evolueren. We beseffen dat wat eens bijvoorbeeld onder de noemer ‘darmkanker’ werd samengebracht, in werkelijkheid een hele groep licht verschillende aandoeningen vormt. Door in te spelen op kleine varianten binnen ogenschijnlijk identieke ziektebeelden, ontwikkelen onderzoekers geneesmiddelen die de vooruitzichten voor subgroepen patiënten verbeteren. Als men alle betrokken subgroepen samenneemt, wordt duidelijk dat farmaceutische innovatie jaar na jaar het lot van een aanzienlijk aantal mensen verbetert. Deze op maat geknipte benadering heeft het tijdperk van de gepersonaliseerde farmacotherapie ingeluid.”

“Kwalitatief hoogwaardige geneesmiddelen en diensten aanbieden is de kerntaak van de farmaceutische sector. Daarom houden onze bedrijven de vinger aan de pols inzake de noden van de patiënt, onder andere door samenwerking met patiënten­ organisaties. De Dag van de Zorg biedt extra ruimte om de interactie te versterken tussen onze innovatieve activiteiten, de patiënt en de zorgverstrekker.” Sonja Willems, Managing Director Janssen Benelux en voorzitter van pharma.be

“Personaliseren doen we ook door het ontwikkelen van nieuwe toedieningsvormen en toedieningsschema’s: een pil, een prikje, of een pleister... dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks? Steeds meer kan de patiënt in overleg met arts of apotheker de optie kiezen die het best overeenstemt met zijn persoonlijke noden en verwachtingen. Samen met een nauw toezicht op de kwaliteit van de productieprocessen, draagt deze evolutie bij tot een adequate gezondheidszorg. Op die manier blijft de innovatieve geneesmiddelenindustrie in ons land een essentiële partner in het zorggebeuren”, aldus nog Leo Neels. “Daarom zet Janssen Pharmaceutica in Beerse dit jaar voor de Dag van de Zorg zijn deuren open. Het bedrijf Amgen treedt op als supporting partner.”

Te Bezoeken op Dag van de Zorg Janssen Pharmaceutica in Beerse

Flanders' Care-coördinator Katrien Kimpe en Zorgambassadeur Lon Holtzer.

ten. We hebben nog veel mensen nodig de komende jaren. Ja, ook veel mensen met een ASOprofiel. We zullen hiervoor nog nauwer met de scholen samenwerken en de mogelijkheden van de inleefmomenten in zorg en welzijn promoten. Ook op provinciaal niveau beweegt een en ander. Die lokale verankering, met een samenwerking tussen onderwijs, zorg, welzijn en de lokale economie, werkt goed. Ondertussen

neemt ook de zorg- en welzijnssector initiatieven voor een sterker HRM-beleid en een efficiënte organisatie van de zorg. We zijn op heel wat fronten actief, met één gezamenlijk doel: ook in de toekomst zorg en welzijn van goede kwaliteit kunnen aanbieden aan al wie ze nodig heeft.” www.flanderscare.be - www.ikgaervoor.be


22

Programma Dag v/d Zorg Zondag 17 maart / 10u - 17u (tenzij anders vermeld)

Oase vzw Kerkstraat 5, 3211 Binkom Psychiatrische kliniek Broeders Alexianen Liefdestraat 10, 3300 Tienen Landelijke Thuiszorg - CADO Leuvensesteenweg 206, 3390 Tielt-Winge

PROV. WEST-VLAANDEREN PROV. ANTWERPEN WZC Simeon en Hanna Kammenstraat 51, 2000 Antwerpen KOCA vzw Markgravelei 175, 2018 Antwerpen De VoorZorg Zorg & Comfort Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen Zewopa vzw Jan Denucéstraat 11 bus 205, 2020 Antwerpen Rode Kruis-Vlaanderen Opvang Asielzoekers opvangcentrum Linkeroever Beatrijslaan 100, 2050 Antwerpen-Linkeroever Bouwproject Europark Emile Verhaerenlaan 20-22-24, 2050 Antwerpen Dienstencentrum en serviceflats De Olijftak Hollandstraat 21-27, 2060 Antwerpen WZC Bilzenhof Lange Beeldekensstraat 50, 2060 Antwerpen Zewopa vzw Driesheidelaan 15, 2070 Zwijndrecht Dienstencentrum Silsburg Herentalsebaan 597, 2100 Deurne Gallifort: dienstencentrum en serviceflats Bosuil Bosuil 160, 2100 Deurne Kinderdagverblijf De Speelboom (Familiehulp) Reuzenpoort 5, 2140 Antwerpen (Borgerhout) Oscare VZW Van Roiestraat 18, 2170 Merksem WZC Sint-Barbara vzw Dieperstraat 17, 2230 Herselt WZC Pniël VZW Rusthuislaan 21, 2242 Pulderbos bpost - Turnhout Koningin Elisabethlei 113, 2300 Turnhout VBVD - De Laet Sofie Korte Vianenstraat 4 b 69, 2300 Turnhout Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw Drijhoek 25 bus 3, 2310 Rijkevorsel Heiberg - WZC en serviceflats Heibergstraat 17, 2340 Beerse Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Katarinahof I Hovestraat 2, 2370 Arendonk WZC De Hoge Heide De Lusthoven 55, 2370 Arendonk Familiehulp en Landelijke Thuiszorg De Lusthoven 55, 2370 Arendonk De Dennen vzw Nooitrust 18, 2390 Malle WZC De Winde Werfstraat 11, 2431 Laakdal-Veerle Familiehulp Dagverzorging Laakdal Geelsebaan 29, 2431 Laakdal WZC Zusterhof Gerststraat 67, 2440 Geel Familiehulp Dagverzorging Stelenseweg 66, 2440 Geel WZC Ter Kempen Smissestraat 8, 2450 Meerhout Alfons Smet Residenties vzw Oude Markt 1, 2480 Dessel Zewopa vzw Abtsherbergstraat 10 bus 10, 2500 Lier WZC Millegem Herentalsebaan 19, 2520 Ranst Rode Kruis-Vlaanderen Opvang Asielzoekers - opvangcentrum Lint Kapelstraat 1, 2547 Lint VBVD - Carmen Schaalje Goorstraat 2A, 2560 Nijlen Vulpia - Residentie De Veldekens Grote Weide 2, 2600 Berchem Zewopa vzw Binnenplein 18 bus 11, 2600 Berchem GZA Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk WZC Sint-Bavo Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk De Stappe De Stappe 35, 2640 Mortsel Katrinahome vzw Kolonel Harrystraat 22, 2660 Hoboken Dienstencentrum Victor De Bruyne P.H. Spaaklaan 5, 2660 Hoboken WZC Lichtenberg Voorzorgstraat 1, 2660 Hoboken Kinderdagverblijf De VoorZorg Koning Albertstraat 76, 2800 Walem OTV en Seniorplaza Overwinningsstraat 133-135, 2830 Willebroek VDAB - servicepunt Zorg Overwinningsstraat 133-135, 2830 Willebroek

VBVD - Meeusen Nikki Kerkhofstraat 240, 2850 Boom WZC Den Beuk J. Van Cleemputplein 1, 2850 Boom

PROV. LIMBURG Gaerveld - WZC en serviceflats Runkstersteenweg 212, 3500 Hasselt Herstelverblijf Salvator Ekkelgaarden 21, 3500 Hasselt WZC Het Dorpvelt Kleine Hemmenweg 2 A, 3520 Zonhoven Rode Kruis-Vlaanderen Opvang Asielzoekers opvangcentrum Heusden-Zolder Kapelstraat 73 / 2, 3550 Heusden-Zolder WZC De Visserij Visserijstraat 10, 3590 Diepenbeek Orthomed Henry Fordlaan 43, 3600 Genk Familiehulp Dagverzorging Genk Roerdompstraat 5, 3600 Genk Rode Kruis-Vlaanderen Opvang Asielzoekers Lanaken Molenbergstraat 101, 3620 Lanaken WZC Sint Jozef Appelboomgaardstraat 8, 3740 Munsterbilzen PZ Asster Melveren-centrum 111, 3800 Sint-Truiden VDAB - servicepunt Zorg Melveren-centrum 111, 3800 Sint-Truiden Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo Diestersteenweg 100, 3800 Sint-Truiden Rode Kruis-Vlaanderen Opvang Asielzoekers opvangcentrum Overpelt Napoleonweg 51, 3900 Overpelt Familiehulp Dagverzorging Lommel Kliniekstraat 2, 3920 Lommel

PROV. OOST-VLAANDEREN VBVB - De Clercq Lotte Elyzeese Velden 19, 9000 Gent I.V.V. Sint-Vincentius Gent Sint-Lievenspoortstraat 143, 9000 Gent International Academy of Osteopathy IAO Kleindokkaai 3-5, 9000 Gent Rode Kruis-Vlaanderen Bloedtransfusiecentrum Gent Ottergemsesteenweg 413, 9000 Gent Seniotel Artevelde Hofstaat 11-49, 9000 Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185, 9000 Gent VDAB - servicepunt Zorg De Pintelaan 185, 9000 Gent Familiehulp Gent Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent WZC Leiehome Kloosterstraat 9, 9031 Drongen Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Sint-Gregorius Jules Destréelaan 67, 9050 Gentbrugge PZ Sint-Camillus vzw Beukenlaan 20, 9051 Sint-Denijs-Westrem WZC Zonnehove Loofblommestraat 4, 9051 Sint-Denijs-Westrem WZC Sint Pieter Bosdreef 5B, 9080 Lochristi WZC Sint-Eligius Sint-Elooistraat 56, 9080 Lochristi-Zeveneken Tanderuis vzw Brusselse Steenweg 375 A, 9090 Melle WZC Kanunnik Triest Kloosterstraat 33, 9090 Melle Familiezorg Oost-Vlaanderen Kloosterstraat 33, 9090 Melle AZ Nikolaas - Campus Sint-Niklaas L. De Meesterstraat 5, 9100 Sint-Niklaas Thuiszorgcentrum ‘t Punt Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas Woonzorgcentrum De Spoele Lamstraat 44, 9100 Sint-Niklaas Rode Kruis-Vlaanderen Opvang Asielzoekers opvangcentrum Sint-Niklaas Kasteelstraat 8, 9100 Sint-Niklaas WZC Boeyé-Van Landeghem Beverse Dijk 5, 9120 Kallo Alderande Molenbergplein 2, 9160 Lokeren VBVD - Uytersprot Katty Kerkstraat 23, 9190 Stekene Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen Kerkstraat 36, 9200 Dendermonde

WZC Sint-Jozef - campus van Zorgnetwerk Trento Molenstraat 11, 9220 Moerzeke Familiezorg Oost-Vlaanderen Molenstraat 11, 9220 Moerzeke Home Diepenbroek Diepenbroekstraat 34, 9230 Wetteren Omega vzw Gentsesteenweg 167-169, 9230 Wetteren WZC De Vliet - campus van Zorgnetwerk Trento Koevliet 8, 9240 Zele Larenshof - WZC en serviceflats Schoolstraat 15, 9270 Laarne VBVD - Van Der Schueren Marijke Leopoldlaan 3/1, 9400 Ninove Huis van het Kind Zottegem Kloosterstraat 40a, 9620 Zottegem Heuvelheem Den Burg Burgschelde 5, 9700 Oudenaarde Heuvelheem Lindehove Abdijstraat 14, 9700 Oudenaarde (Ename) Heuvelheem ‘t Hoom Bevere Doornikse Heerweg 40, 9700 Oudenaarde (Bevere) Familiehulp Oudenaarde Koningin Elisabethlaan 3, 9700 Oudenaarde Heuvelheem Dagcentrum Nokerepontweg 1, 9772 Wannegem-Lede Rode Kruis-Vlaanderen Opvang Asielzoekers opvangcentrum Deinze Beekstraat 119, 9800 Deinze Sint-Vincentiusziekenhuis vzw Schutterijstraat 34, 9800 Deinze WZC Sint-Vincentius Ten Bosse 150, 9800 Deinze WZC Wielkine Zwanestraat 30, 9810 Nazareth WZC de Lichtervelde de Lichterveldestraat 1, 9810 Nazareth-Eke Ten Dries, MPI en BuO Dennendreef 62, 9850 Landegem Rode Kruis-Vlaanderen Opvang Asielzoekers opvangcentrum Eeklo Pokmoere 1A, 9900 Eeklo MedZorg thuisverpleging Dorp 8 bus 1, 9920 Lovendegem WZC Sint-Vincentius Vrouwstraat 1, 9970 Kaprijke WZC Warmhof Begijnewater 1, 9990 Maldegem

PROV. VLAAMS-BRABANT EN BRUSSEL VBVD - Antonis Nathalie Jan Sobieskilaan 11/b4, 1020 Brussel Sint-Guido-Instituut Sainte-Adresseplein 12, 1070 Anderlecht WZC Zilverlinde Welzijnsweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw Rode Kruis-Vlaanderen Opvang Asielzoekers opvangcentrum Alsemberg Sanatoriumstraat 165, 1652 Alsemberg Vulpia - Residentie Maria Assumpta Henri Moeremanslaan 8, 1700 Dilbeek Focus Eye Clinic Kaasmarkt 97, 1780 Wemmel Landelijke Thuiszorg - CADO Guido Gezellestraat 44, 1800 Vilvoorde WZC Ter Biest Chrysantenlaan 50, 1850 Grimbergen UZ Leuven Herestraat 49, 3000 Leuven Sint-Fransiscusinstituut Herestraat 49, 3000 Leuven KH Leuven Herestraat 49, 3000 Leuven VDAB - servicepunt Zorg Herestraat 49, 3000 Leuven Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt vzw Ierse Predikherenstraat 80, 3000 Leuven CVO Sociale School Heverlee vzw Groeneweg 151, 3001 Heverlee European Sleep Research Institute nv Evenementenlaan 8, 3001 Heverlee Imec Kapeldreef 75, 3001 Leuven Wijkgezondheidscentrum de Central Diestsesteenweg 200, 3010 Kessel-lo WZC De Wyngaert Dijlestraat 48, 3110 Rotselaar Stretch-it, werking van de Wissel vzw Blauwmolenstraat 1A, 3111 Wezemaal Familiehulp Dagverzorging Werchter Werchterplein 21, 3118 Werchter Thuiszorgcentrum Socialistische Mutualiteit van Brabant Zaal Vinea - Poortveldenplein, 3200 Aarschot

Inghelburch - Centrum voor Psychische Revalidatie Sint-Jansstraat 11, 8000 Brugge Rode Kruis-Vlaanderen Opvang Asielzoekers opvangcentrum Brugge Vlamingstraat 55, 8000 Brugge vzw Oranje Bilkske 5, 8000 Brugge Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen Annuntiatenstraat 47, 8000 Brugge Familiehulp Brugge Nieuwstraat 4, 8000 Brugge vzw Cura Thuisverpleging Wingensestraat 10A, 8020 Hertsberge Welzijnservices Wingensestraat 10A, 8020 Hertsberge vzw De Kade Beisbroekdreef 12, 8200 St.Andries-Brugge UNIE-K ONS ERF Chartreuseweg 53, 8200 Brugge-Sint-Michiels Vitalim Pierlapont 50, 8210 Zedelgem Berkenhof - service residentie Daverlostraat 170, 8310 Assebroek Dienstencentrum ‘Ter Leyen’ Kroosmeers 1, 8310 Assebroek AZ Koningin Fabiola Dr. F. Verhaeghestraat 1, 8370 Blankenberge Zorghotel Wellington Nieuwpoortsesteenweg 112, 8400 Oostende Zeepreventorium Koninklijke baan 5, 8420 De Haan Den Achtkanter vzw - 2 locaties Etienne Sabbelaan 12, Plein 33-34, 8500 Kortrijk Ergodôme Sint-Janslaan 19-23, 8500 Kortrijk Opleidingsbeurs Kortrijk Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk Katho Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk Leielandscholen Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk VDAB - servicepunt Zorg Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk Orthovano Universiteitslaan 4, 8500 Kortrijk Bond Moyson West-Vlaanderen President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk Zorggroep H.Hart Budastraat 30, 8500 Kortrijk Zonnebloem vzw Steenstraat 14, 8501 Heule - Kortrijk Sint Anna vzw Bulskampstraat 39, 8630 Veurne Zorgcentrum Maria Ter Engelen Dorpsstraat 4, 8650 Houthulst-Klerken Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 9-11, 8700 Tielt Woonzorgcentrum Deken Darras Schependomstraat 4, 8700 Tielt Rode Kruis-Vlaanderen Opvang Asielzoekers - Wingene Boskapeldreef 6, 8750 Wingene Bodydynamic Wiedouwstraat 8, 8790 Waregem HBO Verpleegkunde Aleydis Vijfseweg 2, 8790 Waregem WZC De Meers Schakelstraat 43, 8790 Waregem Regenboog Roeselare Sint-Michielsstraat 32, 8800 Roeselare Kinderopvang De Paddestoel Ommegang Noord 11, 8840 Staden-Westrozebeke Kerckstede vzw Slijperstraat 3, 8840 Oostnieuwkerke WZC De Oever Meulebroekenlaan 11, 8840 Oostnieuwkerke-Staden Lokaal Dienstencentrum ‘t Scharnier Hospitaalstraat 1, 8840 Staden Open Kring, WZC Sint-Vincentius Kortrijksestraat 58, 8850 Ardooie Familiehulp Roeselare Kortrijksestraat 58, 8850 Ardooie WZC Aksent Izegemsestraat 14, 8860 Lendelede OCMW Izegem Meensesteenweg 74, 8870 Izegem Rode Kruis-Vlaanderen Opvang Asielzoekers opvangcentrum Menen Stationsstraat 15, 8930 Menen VBVD - Goemaere Imke Wittepoortlaan 15, 8940 Geluwe WZC Het Pardoen Akademiestraat 1, 8940 Wervik


www.admb.be - info@admb.be

Een andere kijk op het leven... De Brailleliga, vzw voor hulp aan blinde en slechtziende personen. Actief over het gehele land ondersteunt en helpt de Brailleliga personen met een visuele beperking zelfstandiger te worden met als doel een betere integratie op sociaal, cultureel en professioneel vlak. De Brailleliga biedt een gratis dienstverlening aan meer dan 12.000 personen: - sociale hulp - beantwoorden van vragen rond zorg, wonen & hulpmiddelen, PAB-inschalingen - lessen in verplaatsingstechnieken, braille, koken, ... - beroepsoriëntering en -opleiding, arbeidsbemiddeling - hulpmiddelenadvies - aangepaste Spelotheek - socio-culturele acitiviteiten - BrailleShop - geleidehonden Brailleliga vzw - Hoofdzetel: Engelandstraat 57, 1060 Brussel Lokale huizen te Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Ath, Charleroi, Jambes, Libramont, Liège. www.braille.be - info@braille.be - T. 02 533 32 11

Amgen heeft een grote groep enthousiaste vrijwilligers en de Dag van de Zorg is een ideaal evenement om eens de andere zijde van de gezondheidszorg te ervaren. Wij dragen graag ons steentje bij door in een aantal woonzorgcentra wat ondersteuning te bieden zowel vooraf (meehelpen met het in orde zetten van de te bezoeken ruimtes) als op de dag zelf (opdienen, versnaperingen voorzien)…. Ook vorig jaar hebben we ervaren hoe belangrijk het is om al die medewerkers die dag in dag uit zorg verlenen eens in de ‘bloemetjes’ te zetten…

Amgen nv - Arianelaan 5, 1200 Brussels Tel: +32(0)2 775 27 11 - Fax: +32(0)2 775 27 75 www.amgen.be - adhoore@amgen.com

Tijdens Dag van de Zorg klinkt Radio 2

A/C: M. Martin / Publisher: Sony-Atv Music Publishing Belgium

A hot summer night fell like a net I’ve gotta find my baby yet I need you to soothe my head and turn my blue heart to red Doctor Doctor, gimme the news I got a Bad case of lovin’ you No pill’s gonna kill my ill I got a Bad case of lovin’ you A pretty face don’t make no pretty heart I learned that buddy from the start You think I’m cute, a little bit shy Mama, I ain’t hat kind of guy Doctor Doctor, gimme the news I got a Bad case of lovin’ you No pill’s gonna kill my ill I got a Bad case of lovin’ you I know you like it, you like it on top Tell me mamma, are you gonna stop? You had me down twenty-one to zip Smile of Judas on your lip Shake my fist knock on wood I got it bad, and I got it good Doctor Doctor, gimme the news I got a Bad case of lovin’you No pill’s gonna kill my ill I got a Bad case of lovin’you


...Kom je zondag 17 maart ook naar Dag van de Zorg?

2013 Dag van de zorgkrant Nationaal + Oost-Vlaanderen  
2013 Dag van de zorgkrant Nationaal + Oost-Vlaanderen