Page 1

KOŠICKÝ DÓM – Košice Cathedral 48 OBRAZOV– 48 Pictures

ADVENTNÝ CYKLUS – The Advent series

PAŠIOVÝ CYKLUS – The Passion series

© Jozef Soročin, 2018, www.issuu.com/SorocinVydJ © Foto / Photos: Béla Remák

ALŽBETÍNSKY CYKLUS – The Elizabethan series

Košický dóm 3 cykly košice cathedral 3 cycles  

KOŠICKÝ DÓM - 3 cykly -- KOŠICE CATHEDRAL - 3 Cycles

Košický dóm 3 cykly košice cathedral 3 cycles  

KOŠICKÝ DÓM - 3 cykly -- KOŠICE CATHEDRAL - 3 Cycles

Advertisement