Page 1

Concordia domi, foris pax! Concordia civium, murus urbium. Harmony within, peace without.

Svornosť doma, vonku pokoj!

Eintracht zu Hause, draußen Friede!

Harmony of citizens ist the wall of towns.

Svornosť občanov je múrom miest.

Die Einigkeit der Bürger ist die Ringmauer um die Stadt.

The town’s defensive fortifications today still rank among the best preserved in Slovakia.

Mestské obranné opevnenia aj dnes patria k najzachovalejším na Slovensku.

Bartfelds Stadtbefestigung gehört auch heute noch zu den besterhaltenen Verteidigungsanlagen in der Slowakei.

The Latin word fortificatio literally means “made into a fort”, and the old town here had a system of walls linking as many as 23 bastions. Twelve of these have been preserved, of which nine have been reconstructed, as well as two barbicans (fortifications of the town gates).

Celý fortifikačný (lat. fortificatio = opevnenie, hradby) systém tvorilo až 23 bášt. Z nich sa zachovalo 12. Zrekonštruovaných je 9 bášt a 2 barbakany (opevnenia mestských brán).

Das gesamte Fortifikationssystem (lat. fortificatio = Wehrbau, Schanze) bestand aus bis zu 23 Basteien. Davon sind 12 erhalten geblieben. Rekonstruiert wurden 9 Bastionen und 2 Barbakanen (befestigte Stadttore).

MESTSKé Opevnenie

the town

fortifications

STAdtbefestigung

THE UPPER GATE

HORNÁ BRÁNA

DAS OBERE TOR

This is located on the southern side of the town. The tower gate formed its central part. Travellers crossed the drawbridge, passed through the gate into the barbican, and from there they crossed another bridge to reach the Prešov Road.

Nachádza sa na južnej strane mesta. V jej strede bola umiestnená vežová brána. Po nej sa prechádzalo cez padací most do barbakánu a odtiaľ cez ďalší most na Prešovskú cestu.

Es befindet sich auf der Südseite der Stadt. In der Mitte steht der Torturm. Von hier aus gelangte man über eine Fallbrücke zum Barbakan, über eine weitere Brücke zur Eperiestraße.

  The originally wooden bridge was replaced in 1770 with a five-arched stone bridge. Today the amphitheatre occupies the space below this bridge. (Jirás-kova St. / Rhodyho St.).   This model of the Upper (South) gate is based on the work of Marianna Harčarová, a student of the Secondary Industrial School in Bardejov.   In 2006 it won the Jury’s Special Prize in the national round of the Secondary Schools Project Work competition. The original can be found in the school entrance hall, at Komenského St. 5. Scale: 1: 150.

  Most, pôvodne drevený, bol v roku 1770 nahradený kamenným mostom s piatimi oblúkmi. Dnes je pod ním umiestnený amfiteáter (Jiráskova ul. / Rhodyho ul.).   Tento model Hornej (Južnej) brány bol zhotovený na základe práce študentky Strednej priemyselnej školy v Bardejove Marianny Harčarovej.   V roku 2006 získal na celoslovenskom kole Stredo-školskej odbornej činnosti mimoriadnu cenu poroty. Originál sa nachádza vo vestibule školy, Komenského 5. M 1:150.

  Die Brücke – ursprünglich aus Holz – wurde im Jahre 1770 durch eine Steinbrücke mit fünf Bögen ersetzt. Unter ihr befindet sich heute die Freilichtbühne (Jiráskova-Straße / Rhody-Straße).   Das Modell des Oberen (Süd)tores wurde auf Grundlage einer Arbeit von Marianna Harčarová gefertigt. Die Studentin der Fachmittelschule in Bardejov gewann damit im Jahre 2006 beim Gesamtslowakischen Wettbewerb den Sonderpreis der Jury. Das Original befindet sich im Schulvestibül in der Comenius-Straße 5. M 1:150.

(*) The first known lamp-post in Bardejov from the 14th century.

(*) Prvá známa stĺpová lampa v Bardejove zo 14. st.

(*) Die erste Stehlampe in Bartfeld aus dem 14. Jh.

Pre , Radničné námestie 21, ☎ +421 907 972 763, www.knbj.sk, vydal: Jozef Soročin & Anna Soročinová, www.issuu.com/VydSorocinJ Fotografia: Peter Oláh, administrator@spsbj.sk • Layout: Jozef Soročin, Jr., www.about.me/sorocin • Textový a grafický materiál čiastočne prevzatý z bulletinu UNESCO v Bardejove a Hervartove | 2013 Vydané s finančnou podporou:


400 km

200 km

PL   VIS MEDICATRIX NATURÆ = Liečivá sila prírody Jeden z princípov Hippokratovej školy www.kupele-bj.sk ☎ +421 54 / 477 42 45.

CYKLOTRASY CYCLE TRAILS RADWANDERWEGE Bardejov – Bardejovská Zábava – Kľušov – Hervartov 9 km náročnosť/difficulty/Schwierigkeit: ľahká/eady/leicht Bardejov (červená/red/rot) – Mihaľov – Hervartov a späť 20 km náročnosť/difficulty/Schwierigkeit: stredná/medium/mittel Bardejov (červená/red/rot) – Mihaľov (modrá/blue/blau) – – Kružlov – Krivé – Richvald – Hervartov – – Mihaľov – Bardejov 42 km náročnosť/difficulty/Schwierigkeit: stredná/medium/mittel

Bardej v

TU SA NACHÁDZATE SIE SIND HIER YOU ARE HERE

d a r ý Dlh

7

T U R I S T I C K É T R A S Y HIKING TRAILS WANDERWEGE Bardejov (červená/red/rot) – Mihaľov – Hervartov Dĺžka trasy/Trail length/Weglänge: 11 km čas/time/Zeit: 3 hod./hrs./Std. náročnosť/difficulty/Schwierigkeit: stredná/medium/mittel Bardejov (červená/red/rot) – – Bardejovské Kúpele (žltá/yellow/gelb) Cesta hrdinov SNP – Zborov Dĺžka trasy/Trail length/Weglänge: 18 km čas/time/Zeit: 5 hod./hrs./Std. náročnosť/difficulty/Schwierigkeit: stredná/medium/mittel Bardejov (červená/red/rot) – Bardejovské Kúpele (červená/red/rot) – Stebnická Magura (rázcestie s modrou) červená – Zborov (hrad a vojen. cintorín z 1. sv. vojny) Dĺžka trasy/Trail length/Weglänge: 24 km čas/time/Zeit: 7 hod./hrs./Std. náročnosť/difficulty/Schwierigkeit: stredná/medium/mittel

4

Dlhý rad

a v o l e k c Stö

Františkánsky kostol

7

Židovské suburbium – Dlhý rad / Mlynská ul. Info ☎ +421 54 / 474 40 43 Informačné tabule

i

radb

6

Na h

Malá synagóga

Radničné námestie

5 Františkánov

6

o h é k s n Kome

Stredná priemyselná škola URBS

i

MESTO

výber

Veterná

radb ách

5

1

Na h

Evanjelický a. v. kostol

Stöckelova

4

a v o v a l s o d z e i Hv

Rhodyho

Humanistická škola

Miško vského

3

3

Kláštorská

Bazilika minor sv. Egídia

á tov

2

2

Baš

Radnica

ova Jirásk

1

ách

Na hradbách

h c á b d a r h a

N

THE TOWN

the selection

DIE STADT

die Auswahl

Ingressus in urbem fit ex suburbio per portam super pontem.

Do mesta sa vchádza z predmestia bránou cez most.

The entrance into a town is made out of the suburb, through gate, over the bridge.

In die Stadt geht man aus der Vorstadt durch das Tor über die Brücke.

Porta habet cataractas, pontem versatilem, valvas, claustra & repagula ut & vectes.

Brána má padacie mreže, zdvíhací most, vráta, zámky a závory, ako aj rampy.      (*)

The gate has a portcullis, a draw-bridge, a leaved doors, locks and bolts, as also bars.

Das Tor hat Fallgatter, eine Zugbrücke, Torflügel, Schlösser und Riegel sowie auch Schlagbäume.

J. A. Komenský (1592–1670) Zdroj: JOH. AMOS COMENII, ORBIS SENSUALIUM PICTUS, Neu bearbeitet von Uvius Fonticola, Friedrich Verlagsmedien, D–Frankfurt am Main, Caput CXXII. 3. , korrigierte Auflage, 2012 | (*) Z pripravovaného latinsko-slovenského vydania. Pre , Radničné námestie 21, ☎ +421 907 972 763, www.knbj.sk, vydal: Jozef Soročin & Anna Soročinová, www.issuu.com/VydSorocinJ Layout: Jozef Soročin, Jr., www.about.me/sorocin • Textový a grafický materiál čiastočne prevzatý z bulletinu UNESCO v Bardejove a Hervartove | 2013 Vydané s finančnou podporou:

BARDEJOV: MESTSKÉ OPEVNENIE  

THE TOWN FORTIFICATIONS / STADTBEFESTIGUNG

Advertisement