Page 1

ADVENT A FIALOVÁ FARBA Advent (lat. Adventus Domini = Príchod Pána), liturgická príprava na Vianoce, začiatok nového cirkevného roku. Začína 4 nedele (nie 4 týždne) pred 25. dec., vždy v nedeľu po 26. nov. - najneskôr 3. dec., ako tento rok – najkratší možný advent. 4. adventná nedeľa tak teraz pripadne na Štedrý deň. Advent začne 2. dec. 2018, 1. dec. 2019 a 29. nov. 2020. Symbolom Adventu je veniec so štyrmi sviečkami → NZ, Jn (1, 1-14), Jn (8, 12), ktoré sa postupne zapaľujú každú nedeľu. Tieto sviece sú často farebné: tri fialové a jedna ružová – tá sa zapaľuje na 3. nedeľu. Adventný veniec prvýkrát pripravil v roku 1839 luteránsky teológ a zakladateľ Evanjelickej diakónie (1848) Johann Hinrich Wichern (1808–1881) v severnom Nemecku pre chudobné deti z ulice. Tento veniec mal 24 sviečok, neskôr sa ich počet ustálil na štyri. V roku 1925 ho prevzali katolíci (najprv v Kolíne, od roku 1930 v Mníchove). Čoraz väčšej obľube sa tešia aj adventné hudobné kalendáre, kde každý deň majstrovsky zaznieva hudba takých velikánov, ako H. Schütz, J. S. Bach, G. F. Händel a i. Fialová farba vznikne zmiešaním červenej a modrej. Nachádza sa uprostred farebného spektra, medzi žiarivou červenou a pokoj vyvolávajúcou azúrovou modrou. Symbolizuje tak rozvahu a umiernené konanie, rovnováhu medzi nebom a zemou, zmyslami a duchom, vášňou a rozumom, láskou a múdrosťou. Na stredovekých maľbách je Kristus pri svojom utrpení, t.j. pri zavŕšení svojej inkarnácie, znázornený vo fialovom rúchu. Z tohto dôvodu sa v advente a pôstnom čase nosí v katolíckych kostoloch fialové omšové rúcho. Táto farba je aj farbou pokánia. Tretia adventná nedeľa, keď sa blíži príchod Krista, sa nazýva aj nedeľa Gaudete (lat. Radujte sa) – omšové rúcho je ružové. Názov pochádza zo vstupnej antifóny (krátkeho zvolania na začiatku omše) – Gaudete in Domino semper. (Iterum dico: Gaudete!) = Ustavične sa radujte v Pánovi! (Opakujem: Radujte sa!) → NZ, List Filipanom (4, 4). V staroveku však za najkrajšiu a najprestížnejšiu pokladali vzácnu purpurovú farbu. Rímski cisári nosili fialovo-purpurové rúcha. Neskoršie maliari použili túto kombináciu farieb pri znázorňovaní Krista, ako skutočného vládcu sveta. Košický gotický dóm je najvýchodnejší monumentálny v Európe a najkrajší na Slovensku. Bol postavený približne v rokoch 1380 – 1508. Biskupský chrám od roku 1804, → bulletin KOŠICKÝ DÓM ● VADE MECUM → https://issuu.com/vydsorocinj/docs/vadechar. Hlavný oltár so 48 – obrazmi v troch radoch je európske unikum. V stredoveku bolo zvykom maľovať maximálne 36 obrazov v dvoch radoch a v dvoch sekvenciách. Oltár zahŕňa tri cykly – Alžbetínsky (12), Adventný (12) a Pašiový (24) obrazov. Tieto cykly sa v minulosti (!) počas cirkevného roka pravidelne otvárali, takže veriaci a návštevníci dómu ich mohli zažiť v celej ich nádhere... Žiaľ, aj po Novembri´89 vidíme 365 dní v roku iba Alžbetínsky cyklus... STATUS QUO... = Stav sa nemení..., QUI BONO? = Komu to (po)slúži? V posledných rokoch sa u nás, na Slovensku, rozmáha nová tradícia. V centrách miest sa umiestňuje adventný veniec. V Košiciach sa od roku 2010 nachádza medzi dómom a Urbanovou vežou. Uprostred je zvon Urban, ktorý bol poškodený pri veľkom požiari veže v roku 1966. Po oprave vo VSŽ tu bol uložený v roku 1999. D. D. Dat et Dedicat – Dáva a venuje Jozef Soročin Cassoviæ 3 December M M X VII / V Košiciach 3. 12. 2017 E–mail: sorocin23@gmail.com ↔ www.issuu.com/VydSorocinJ

ADVENT A FIALOVÁ FARBA  
ADVENT A FIALOVÁ FARBA  
Advertisement