Route des Vins Sittard

Page 1

Sittard Wijngaard Fort Sanderbout Vereniging wijngaardfortsanderbout.nl

Wijngaard Fort Sanderbout

Domaine de Winteraecke Wijngenootschap Sint Rosa www.rosawijn.nl

Domaine de Winteraecke

Wijngaard Wanenberg Stichting wijngenootschap ‘Notre Reine’ www.notrereine.nl

Wijngaard Wanenberg

Weten waar je terecht kunt onderweg? Scan de

Tips op en langs de route!

QR code:

Historische binnenstad

uit grove zand en grind. Deze

De wijngaard, uniek gelegen

Landschap en klimaat

dalenlandschap, ontstaan door

De eerste wijngaard lag aan

In 1997 is gestart met de aanleg

erosie. Door de hellingen kent

De gezellige historische bin-

de voet van de Wal en is aange-

bodemsamenstelling zorgt voor

op de Windraak tussen Sittard

Door de zeer gunstige ligging

van Wijngoed Wanenberg aan de

de regio vele microklimaten.

nenstad van Sittard met de

plant in de jaren ‘80. In 2012

een goede waterhuishouding.

en Doenrade, is aangeplant

boven op een heuvel is de

Hoddelsley te Munstergeleen.

Het gunstige microklimaat van

markante monumentale bouw-

Visit Zuid-Limburg Experience SittardGeleen

in 2008. Tot 2019 werden de

wijngaard minder gevoelig

In 1998 zijn de eerste van de

Wijngaard Wanenberg met ho-

werken, ontvangt je met een

Bij de Visit Zuid-Limburg

wijnen gevinifieerd door wijn-

voor voorjaarsvorst en in natte

inmiddels 650 wijnranken Pinot

gere temperaturen en minder

hartelijke gastvrijheid. Op het

Experience in het historische

is deze verplaatst naar de huidige, hoger gelegen locatie

Landschap en klimaat

om plaats te maken voor de

Het microklimaat van de

boer Landsmann uit de Moezel,

periodes droogt deze sneller

Gris aangeplant. 150 Pinot Gris

vorst is door de manier van

sfeervolle marktplein geniet

Kitzraedthuis (Rosmolenstraat 2)

gracht. In 2021 is de wijngaard

wijngaard kenmerkt zich door

daarna is het maken van de

dan wijngaarden die beschut

ranken zijn onderdeel van de

inrichten nog verder versterkt.

je van het bourgondische Lim-

ontvang je toeristische informa-

uitgebreid met het perceel aan-

meer regen en hogere tempe-

wijn overgedragen aan Stan

of in een dal liggen. Wel moet

educatieve wijngaard, die in

tie en maak je op unieke wijze

palend aan de parkeerplaats.

raturen. Beide percelen lopen

Beurskens van Wijndomein

er een goed ‘canopy manage-

2022 is ingericht. Hierin worden

Druivenrassen

burgse leven. De slingerende kleine straatjes blijven je ver-

kennis met het leven in Sittard-

af in de richting van de gracht,

St. Martinus te Vijlen.

ment’ worden toegepast om

op ruim 20 bijzondere manieren

Voor de wijnproductie wordt

rassen met hun vele bijzondere

Geleen en omstreken.

zonnebrand tegen te gaan.

hybride druiven en eetdruiven

uitsluitend de Pinot Gris druif

winkeltjes.

Ontdek de levensverhalen

gekweekt en gesnoeid.

gebruikt. In de aangrenzende

Druivenrassen

wat zorgt voor een goede

In totaal staan op beide velden

afwatering en een natuurlijke

125 Pinot Noir, 175 Pinot Gris en

windstroom.

100 Auxerrois druivenstokken.

Druivenrassen

van de inwoners of verken het

De wijngaard telt 737 ranken,

Wijnproces

waarvan 95% Pinot Blanc en

De wijnbereiding wordt ver-

Terroir

den hybride druivenrassen op

Onderweg beklim je de

wandelrad. De experience is

5% Pinot Gris. Van deze laatste

zorgd door Wijndomein

Voor de Pinot Gris heeft de

bijzondere manieren gekweekt

Kollenberg met bovenop de

het ultieme startpunt van je bezoek aan de stad en regio!

educatieve wijngaard wor-

Traditie van St. Rosa

groene buitengebied in het

De druivenstokken staan op

Wijnproces

een onderstam, die is gekozen

In de wijngaard wordt met

druif is in 2020 een zeer

St. Martinus. Vergisting en

wijngaard een haast ideaal ter-

als eetdruiven. De unieke

Sint Rosakapel ter ere van

op basis van de vocht en

bio-middelen gewerkt. De

beperkte oplage succesvolle

opvoeding van de wijn vindt

roir. Op een hoogte van circa

snoeimethoden laten zien hoe

Rosa, patroonheilige van

zuurtegraad van het terroir.

wijnbereiding vindt plaats in

“Spätlese” gemaakt.

plaats op roestvrijstalen tanks.

100 meter boven NAP groeit de

op enkele plekken in Europa en

Sittard. In 1668 brak in Sittard

Proeven!

Dat levert een optimale frisheid

druif op een bodem die bestaat

elders in de wereld wijnbouw

een dysenterie-epidemie uit

Tijdens de wandeling passeer

en zuiverheid van de wijnen op.

uit een mix van klei, kiezel, löss,

plaatsvindt.

die veel slachtoffers eiste. Op

je genoeg horecazaken waar je

zand en stuifmergel.

voorspraak van Rosa hield de

een glaasje van de wijngaarden

besmettelijke ziekte op. Het

langs deze route kunt nuttigen.

De vinificatie wordt uitbesteed

stadsbestuur beloofde daarop

Ook leuk: Koop een fles van

roestvrijstalen tanks onder de stadswal in Fort Sanderbout.

Terroir

De wijngaard is gelegen in

Dat levert een optimale frisheid

De wijnranken staan op een 4

Er worden jaarlijks tussen de

de Roerdalslenk. De bodem

en zuiverheid van de wijnen op.

meter dikke bodem van bruine

1200 en 1400 flessen geprodu-

bestaat uit een deklaag van

De resten van de wijnbereiding

en kalkhoudende löss met daar-

1,5 tot 3 meter löss. De onder-

worden hergebruikt als bemes-

onder tot een diepte van 13

De Zuid-Limburgse heuvels

aan een professionele wijnboer

om elk jaar een processie te

eigen bodem en geniet van een

grond bestaat voornamelijk

ting van de wijngaard.

meter grof zand, kiezel en klei.

zijn in feite een opgestuwd

in de Moezel.

houden naar de Sint Rosakapel.

heerlijke picknick.

Terroir

ceerd.

Landschap en klimaat

Wijnproces

Route des Vins ⟶ 10 km

visitzuidlimburg.nl #visitzuidlimburg


Route des Vins Sittard

Wijnregio Zuid-Limburg De wijnen die in Zuid-Limburg

Ook leuk om mee te maken:

geproduceerd worden hebben

de druivenpluk. Help vrijwillig

een bijzondere kwaliteit door

een handje mee met het

het voor Nederland unieke

binnenhalen van de oogst

Een reis langs onze Zuid-Limburgse wijn

samenspel van druivenrassen,

tijdens de plukdagen eind

bodemsamenstelling, geogra-

september en oktober.

⟶ Startpunt: Wijngaard Fort Sanderbout, Fort Sanderbout 10, Sittard

dat wijnboeren internationaal

Lees er alles over op

prijswinnende wijnen leveren.

wijnregiozuidlimburg.nl

Sittard

Bekijk de route ook online op visitzuidlimburg.nl/

Start

Wijn in Sittard

Fort Sanderbout

Wijngaard Fort Sanderbout

routedesvins-sittard

Domaine de Winteraecke Munstergeleen

kun je een bezoek brengen. De wijnbouw in Sittard-Geleen

Ontdek bijzondere verhalen

is bijzonder te noemen. Zo ligt

tijdens een rondleiding en

er direct naast het historische

proef de passie van de wijn-

Wanneer je aan Sittard denkt,

centrum van Sittard, tegenover

gaardenier tijdens een

dan zijn het vooral de markan-

het voormalig bastion Fort

wijnproeverij.

te monumentale gebouwen,

Sanderbout, de gelijknamige

de gezellige markt, Toon

wijngaard waarbij de wortels

Bekijk

Hermans en de historische

van de druivenranken hun voe-

visitzuidlimburg.nl/

stadswal, die al snel naar

ding halen uit de eeuwenoude

wijnactiviteiten

voren komen. Maar wist jij dat

schootsvelden. De wijngaarden

voor meer info.

er in en rondom Sittard ook

van wijngenootschappen St.

wijngaarden liggen?

Rosa en Notre Reine bevinden

met #visitzuidlimburg en volg via @visitzuidlimburg

De wijngaarden in Zuid-Limburg

Meer wijnwandelen?

Visit ZuidLimburg Shops

In Zuid-Limburg zijn de beweg-

Bezoek de Visit Zuid-Limburg

Deze brochure is samengesteld

wijzerde wijnroutes volop in ont-

Shops in Sittard, Heerlen,

door Visit Zuid-Limburg en

wikkeling. Meer wijnroutes vind

Valkenburg of Gulpen voor tips

Stadslab Sittard-Geleen.

je rondom Eys-Wahlwiller, Noor-

over de regio, de leukste routes

© Visit Zuid-Limburg 2022

beek, Ubachsberg, Winthagen,

en heerlijke streekproducten.

Colofon

Voor toeristische informatie over

Meerssen, Berg en TerblijtHouthem St. Gerlach en Vijlen-

Sittard, Rosmolenstraat 2

Zuid-Limburg en Sittard-Geleen

Holset. Volg de druifjes langs de

Gulpen, Dorpsstraat 27

kun je contact opnemen met

weg en passeer verschillende

Heerlen, Spoorplein 40

Visit Zuid-Limburg:

wijngaarden met verbluffende uit-

Valkenburg, Th. Dorrenplein 5

0900 - 555 9798 (€1,- p.g.)

zichten en leuke wijnweetjes.

info@visitzuidlimburg.nl visitzuidlimburg.nl

Wanenberg met een hoogte

de eeuwen heen uitstekende

van 100 meter boven NAP,

Kies je route, wandel en geniet!

wijnen voort. De Romeinen

die zorgen voor een mooi

• Route des Vins Wahwiller-Eys → 10 km

legden al wijngaarden aan

panorama.

• Route des Vins Ubachsberg → 12 km • Route des Vins Winthagen → 8 km

waren ook de monniken in de

Maak kennis met deze bijzon-

• Wijngaarden wandeling Noorbeek → 7 km

Middeleeuwen ervan overtuigd:

dere wijnranken in en rondom

• Wijngaardwandeling Meerssen → 8 km

Zuid-Limburg is gemaakt voor

Sittard met de bewegwijzerde

• Route des Vins Berg en Terblijt

de wijnbouw.

route van ongeveer 10 km. Ga op pad, proef, leer en geniet!

Wijngoed Wanenberg

Deel jouw mooiste wijnmoment

wijnroutes

Zuid-Limburg brengt door

in deze contreien, en later

Windraak

visitzuidlimburg.nl/

ons op Facebook en Instagram

Tradities en activiteiten Aan veel van deze wijngaarden

zich in Windraak en rondom de

Volg ons

Bekijk alle wijnroutes op:

fie en klimaat. Niet voor niets

– Houthem St. Gerlach → 12 km • Route des Vins Vijlen-Holset → 11 km

vvvsittard-geleen.nl

Bekijk de route ook online ⟶