Kerststad Valkenburg brochure 2022

Page 1

L A AT J E B E TOV E R E N D O O R D E M AG I E VA N

Spoo

rlaa

Kerststad Valkenburg

STATI O N VA LK ENBU RG n

Br oe kh em

Sta

tio

ns

str

aa

BRO E KH E M

el

OdaparkM argrietlaan

n

Hek

5

at

V I S I T Z U I D - LI M BU RG EXPERI ENC E

at

m

ra

t Cen tru

st rk Ke

MU S EUM VA LK ENBU RG

K A STEEL O O ST

Grote

straa

at

KUUR PA R K

De

n elp

lei

Be

rk

Gre

el

st

ra

Gu

as

co

st

at

ra

at

B

KA STEELR UÏ NE

Pa lan

g

Me

i

at

BERKELPOORT

ur

G EULPA R K

he m

7

1

LO O K F O R T H E M U S I C A N D T H E AT E R P R O G R A M O N CHRISTMASTOWNVALKENBURG.COM

ROU T E D ' A MU SE

THER MAE 20 0 0

etp

ad

K ER STM A R K T F LUW EEL ENG ROT

C AUBERG

4

w

bo

eg

sch

ke

Vo

S U C H E N S I E N AC H D E M M U S I KU N D T H E AT E R P R O G R A M M A U F DIEWEIHNACHTSSTADT.DE

Ge

er m he Da

al

3

Ne

WIN T E R WON D E RL A N D

erh

10

em

8

W I LH ELM I NATO REN

be

F ROST Y FA IRY TA LE & C AVE RN QU E ST

ub

K ER ST I N M ERG EL R I J K

KRIBKE SWA N D E LIN G E N

rgr

WWW.VISITVALKENBURG.NL

be

KA STEELDOMEI N DE C AUBERG

STEENKOLENMI J N

Sib

RECHERCHEZ LE PROGRAMME DE M U S I Q U E E T D E T H É ÂT R E S U R VILLAGEDENOELVALKENBURG.FR

CHRISTMAS TOWN VALKENBURG Get ready for the Christmas spectacle of the year: from 18 November 2022 to 8 January 2023, Christmas Town Valkenburg is buzzing again. Enjoy the many lights, music and all the goodies, both above and below ground. The many stalls, lights, marlstone sculptures and the Christmas story told in various forms make the underground experience unsurpassed. Settle down in Valkenburg for a Christmas in a magical atmosphere! WEIHNACHTSSTADT VALKENBURG Bereiten Sie sich jetzt shon vor auf dat Weihnachtshappening des

Berkelplein

er

P E N DA N T TO U T E L’A N N É E

Va n

tra

s

n

el

t

‘t Centrum

K I J K VO O R H E T M U Z I E K- E N T H E AT E R P R O G R A M M A O P KERSTSTADVALKENBURG.NL

ds jlan

to

ee

He

ng

aa

ber

ty

g ur

em

r te

i ss

str

Cau

ALL YEAR AROUND DA S G A N Z E J A H R H I N D U R C H

Ci

ka

Hol land C asino Kuurpark

Val kenburg

Walram plein

MYSTERY H O U S E

nd

2

L A N DA L CH RISTM A S PA RA D E

at

ra

6

tra

st

ul

raat

ns

rt

jnst

rto

ke

Ge

ewi

Sa

OPENLUCHTTHEATER

en

ine

or

Pl

H.H. NI CO L A A S EN B AR B ARA K ERK

Gos

sto

CH R I STM A S S H A D OW L I G H TS RO UTE

Kle

Ne

HET HELE JAAR DOOR

Zet je schrap voor hét kerstspektakel van het jaar: van 18 november 2022 t/m 8 januari 2023 is het Geulstadje Valkenburg weer van onder tot boven in kerstsferen gehuld. Geniet gezellig en ontspannen van de vele lichtjes, de muziek en al het lekkers, boven- én ondergronds. Vele kraampjes, duizenden lampjes, mergelsculpturen en het kerstverhaal in verschillende vormen verteld, maken de ondergrondse beleving onovertroffen. In Valkenburg strijk je neer, voor een kerst in magische sfeer!

S PA A NS LEENH O F

G EU LPO O RT MUS EUM ROMEI NS E KATAKOMBEN

K ER STM A R K T G EM EEN TEG ROT

V I S I T VA L K E N B U R G

eg

t Pi e

S A N TA’S VILL AG E

KA STEEL DEN HALDER

9

HOLL AND C A S I NO

Kerststad Valkenburg

K E R ST STA DVA L K E N B U R G . N L D I E W E I H N AC H T SSTA DT. D E

K E R ST STA D VA L K E N B U R G

T heodoor Dorrenplein

e

rw

Sin

sag

ste

ters

nala elmi

Pas

GR ENDELPOORT

17 N OV E M B E R 2023 T/M 7 J A N UA R I 2024

str

laa de tra

an

sts

Oo

A an de Kei

Dr. Erensplein

Wilh P lenker tstraat

09.00 - 17.00

S AV E T H E DAT E

1 8 N OV E M B E R 2022 T/M 8 J A N UA R I 2023

PAR ’COUR S E

Vous n’avez pas encore réservé ? Alors réservez dès maintenant !

M U Z I E K- E N T H E AT E R P R O G R A M M A

eek

n aa in m

len

Po

Noch nicht gebucht? Dann buchen Sie jetzt!

t

I

n

Not booked yet? Then book now! PLANEN SIE IHREN BESUCH AN DER W E I H N AC H T S STA DT I M V O R AU S U N D R E C H T Z E I T I G ! Planen Sie Ihren Besuch im Voraus und buchen Sie online. Wählen Sie das Datum und die Uhrzeit, zu der Sie die Weihnachtshöhlen und Aktivitäten besuchen möchten, und planen Sie Ihren Tag oder Ihre Tage in Valkenburg!

raa

t

laa

Odapark

Par'course

r

g

traa

ard

dst

Lin

rnh

el

Be

ilh

ns

nal

W

Pri

Rei

al

aan

ke

we

erb

lia Ju in

rdl

ng

s B ern ha

ni

P L A N YO U R V I S I T TO C H R I STM A S TOW N I N A DVA N C E A N D I N G O O D T I M E ! Plan your visit in advance and book online. Choose the date and time you want to visit the Christmas caves and activities and plan your day or days in Valkenburg!

nse

Ko

Pri

Nog niet gereserveerd? Boek dan nu!

P L A N I F I E Z V OT R E V I S I T E À L’AVA N C E ET EN TEMPS UTILE ! Les billets pour les différents marchés et activités de Noël sont uniquement disponibles en ligne cette année. Prévoyez donc votre visite à l’avance et réservez en ligne. Choisissez la date et l’heure auxquelles vous souhaitez visiter les grottes et les activités de Noël et planifiez votre journée ou vos journées à Valkenburg !

eg ew w eu

He

ek

aat

ing

o br

an

ixs

la

atr

na

Be

Openingstijden - Opening times Öffnungszeiten - Horaires d’ouverture 12-11-2022 – 09-01-2023 Ma, Mon, Mon, Lun – Za, Sa, Sa, Sam*

t

Pa

VISIT ZUID-LIMBURG EXPERIENCE Votre visite de la ville de Noël de Valkenburg commence par l’expérience Visit Zuid-Limburg. Apprenez à connaître Valkenburg et la région d’une manière particulière et découvrez ce qu’il y a à faire. Vous pourrez y acheter vos billets de Noël, les produits régionaux les plus savoureux et les plus beaux cadeaux de Noël !

raa

ass

VISIT ZUID-LIMBURG EXPERIENCE Ihr Besuch in die Weihnachtsstadt Valkenburg beginnt bei der Visit Zuid-Limburg Experience. Lernen Sie Valkenburg und seine Umgebung auf eine besondere Art und Weise kennen und entdecken Sie, was es alles zu erleben gibt. Hier können Sie Ihre Weihnachtstickets, die leckersten regionalen Produkte und die schönsten Weihnachtsgeschenke kaufen!

es

est

ag e

the tastiest regional products and the nicest Christmas gifts!

ns

STA D H U I S ind

e n g a rd p rm

VISIT ZUID-LIMBURG EXPERIENCE Your visit to Christmas Town Valkenburg starts at the Visit Zuid-Limburg Experience. Get to know Valkenburg and the region in a special way and discover what there is to do. Here you can buy your Christmas tickets,

Plan je bezoek vooraf en op tijd en boek online. Kies de datum en tijden waarop jij de kerstgrotten en activiteiten wilt bezoeken en plan zo je dag of dagen in Kerststad Valkenburg!

Pri

ermo

Je bezoek aan Kerststad Valkenburg begint bij de Visit Zuid-Limburg Experience. Leer Valkenburg en de regio op een bijzondere manier kennen en ontdek wat er allemaal te doen is. Je koopt hier je tickets voor alle kerstactiviteiten in Zuid-Limburg en shopt er de lekkerste streekproducten en leukste kerstcadeautjes!

P L A N J E B E ZO E K A A N K E R ST STA D VO O R A F E N O P T I J D !

Polf

VISIT ZUID-LIMBURG EXPERIENCE

ne

Ni

Ge

t

Sprook jesbos in Val kenburg

Jahres Vom 18. November 2022 bis zum 8. Januar 2023 is Weihnachtsstadt Valkenburg wiederum ein einziges großes Erlebnis. Genießen Sie die vielen Lichter, die Musik und die vielen Leckereien, sowohl über als auch unter der Erde. Die vielen Stände, Beleuchtung, Mergelsteinskulpturen und die in verschiedenen Formen erzählte Weihnachtsgeschichte machen das unterirdische Erlebnis unübertroffen. Lassen Sie sich in Valkenburg nieder und erleben Sie Weihnachten in einer magischen Atmosphäre! LE VILLAGE DE NOËL DE VALKENBURG Préparez-vous au spectacle de Noël de l’année: Du 18 novembre 2022 au 8 janvier 2023, le village de Geulstadt de Valkenburg sera couvert de l’esprit de Noël de fond en comble. Profitez des nombreuses lumières, de la musique et de toutes les bonnes choses, en surface et sous terre, dans une atmosphère agréable et détendue. Les nombreux stands, les milliers de lumsières, les sculptures en marne et l’histoire de Noël racontée sous diverses formes rendent l’expérience souterraine inégalée. Installez-vous à Valkenburg pour un Noël dans une atmosphère magique !


2

1

K E R STM A R K T G E M E E N T E G R OT

K E R STM A R K T F LU W E E L E N G R OT De kerstmarkt die elk jaar zijn kraampjes door het eeuwenoude grottenstelsel verspreidt, maakt een bezoek aan deze historische grot nog betoverender. Naast sfeervolle kraampjes met kerstartikelen en vrolijke decoraties zijn ook de historische tekeningen en mergelsculpturen te bewonderen. Geuren van heerlijke lekkernijen verspreiden zich over het ondergrondse horecaplein. C H R I STM A S M A R K E T V E LV E T C AV E The Christmas market spreads its stalls through the winding corridors of these centuries old caves. Besides the decorated stalls with Christmas gifts you can also admire historical charcoal drawings. W E I H N AC H T S M A R K T F LU W E E L E N G R OT Der Weihnachtsmarkt in die Jahrhunderte alte Gänge macht einen Besuch an diese Höhle bezauberend. Schön dekorierte Verkaufsstände mit Weihnachtsartikel lassen Raum für die historischen Holzkohlemalereien.

Bezoek de oudste, grootste en meest bezochte ondergrondse kerstmarkt van Europa. In de sfeervol verlichte mergelgangen van de Gemeentegrot onderaan de Cauberg, geniet je van prachtige decors, duizenden kleine lichtjes en gezellige stands met mooie kersten cadeauartikelen. Ook de welbekende dranken, gerechten, hapjes en delicatessen die thuishoren op een kerstmarkt vind je er terug. C H R I STM A S M A R K E T M U N I C I PA L C AV E Visit the oldest, largest and most visited underground Christmas market. In the marl corridors, you can enjoy beautiful decoration, thousands of small lights and cozy stands in a magical atmosphere.

Bij deze unieke kerstattractie in de grotten van Valkenburg bewonder je indrukwekkende mergelen zandsculpturen, Europa’s grootste tentoonstelling van het kerstverhaal en velewinterse Kerstdorpjes in miniatuur. En een ontroerende kerstfilm van de bekende Zandtovenaar! Bij de 3D grotschilderingen maak je de leukste kerstfoto’s en je maakt er je eigen kerstsouvenir van mergel. Hier kom je pas echt helemaal in kerstsfeer! C H R I STM A S C AV E M E R G E L R I J K There is a lot to experience at the best christmas attraction in the caves.Discover all the stories about the marl caves, by marl and sand sculptures. Visit Europe’s largest diorama of the christmas story and countless. Christmas villages in miniature. Take the best christmas pictures with the unique 3D cave paintings and make your own souvenir from marl.

L E M A R C H É D E N O Ë L D E L A G R OTT E CO M M U N A L E Visitez le marché de Noël souterrain le plus ancien, le plus grand et le plus visité. Dans les couloirs de marne, vous appréciez des belles décorations, des milliers de petites lumières et de stands enjolivés.

W E I H N AC H T S H Ö H L E M E R G E L R I J K Bei dieser schönsten Weihnachtsattraktion in den Höhlen gibt es viel zu erleben. Mit Mergel- und Sandskulpturen, Europas größten Diorama der Weihnachtsgeschichte und unzählige Weihnachtsdörfer im Miniaturformat. Die besten Weihnachtsbilder machen Sie hier mit den einzigartigen 3D-Höhlenmalereien und Sie machen aus Mergel Ihr eigenes Weihnachtssouvenir.

Openingstijden - Opening times Öffnungszeiten - Horaires d’ouverture

Openingstijden - Opening times Öffnungszeiten - Horaires d’ouverture

Volwassenen, Adults, Erwachsenen, Adultes Kinderen, Kids, Kinder, Enfants (5-11) Kinderen, Kids, Kinder, Enfants (0-4) Groepen, Groups, Gruppen, Groupes (> 20 p.)

18-11-2022 - 30-12-2022 Ma, Mon, Mon, Lun – Vrij, Fr, Frei, Ven* 11.00 - 19.00 Za, Sa, Sa, Sam – Zo, Sun, So, Dim* 10.00 - 20.00 *25-12 Gesloten, Closed, Geschlossen, Fermé

K E R ST I N M E R G E L R I J K

W E I H N AC H T S M A R K T G E M E I N D E G R OTT E Besuchen Sie den ältesten, größten und meistbesuchten unterirdischen Weihnachtsmarkt. In den atmosphärischen Mergelgängen genießen Sie schöne Dekoration, tausende kleiner Lichter und gemütliche Stände.

L E M A R C H É D E N O Ë L D A N S L A G R OTT E D E V E LO U R S Le marché de Noël dans la Grotte de Velours Le marché de Noël rend la visite de la Grotte de Velours encore plus féérique. Outre les stands joliment décorés et offrant des articles de Noël, vous pourrez aussi admirer les dessins au fusain et autre arts.

18-11-2022 - 30-12-2022 Ma, Mon, Mon, Lun - Vrij, Fr, Frei, Ven* Za, Sa, Sa, Sam - Zo, Sun, So, Dim* *24-12, 26-12 & 30-12 *25-12 Gesloten, Closed, Geschlossen, Fermé

11.00 - 19.00 10.00 - 19.00 11.00 - 18.00

Entree - Entrance - Eingang - Entrée

Entree - Entrance - Eingang - Entrée Volwassenen, Adults, Erwachsenen, Adultes Kinderen, Kids, Kinder, Enfants (5-11) Kinderen, Kids, Kinder, Enfants (0-4) Groepen, Groups, Gruppen, Groupes (> 20 p.)

3

€8.50 €5.00 €0.00 €8.00

€8.50 €5.00 €0.00 €8.00

S P E C TAC L E D E N O Ë L À M E R G E L R I J K Il y a beaucoup à découvrir dans cette plus belle attraction de Noël dans les grottes Avec des sculptures de marne et de sable, le plus grand diorama de Noël d’Europe et d’innombrables villages de Noël miniatures. Prendre des photos de Noël avec les peintures 3D et fabriquez votre souvenir de marl. Voor informatie over openingstijden en entree, kijk op kerststadvalkenburg.nl For information on opening hours and entrance, please visit christmastownvalkenburg.com Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen finden Sie unter dieweihnachtsstadt.de Pour obtenir des informations sur les heures d’ouverture et l’entrée, veuillez consulter le site villagedenoelvalkenburg.fr

STA RT D E VO O R P R E T, P L A N J E B E ZO E K E N B O E K J E T I C K E T S !

L A N DA L C H R I STM A S PA R A D E

BEGINNEN SIE DEN W E I H N AC H T SS PA Β, P L A N E N SIE IHREN BESUCH UND BUCHEN SIE IHRE TICKETS!

CO M M E N C E Z À VO U S A M U S E R , P L A N I F I E Z VOT R E V I S I T E E T R É S E R V E Z VO S B I L L E T S !

5

K E R ST I N W I N T E R WO N D E R L A N D ! Stap binnen in de ondergrondse mergelgangen van de Wilhelminagrot en ervaar het kerstverhaal in de mooiste kerststal van Europa! De reis gaat verder per kabelbaan naar de Wilhelminatoren, de grootste verlichte kerstboom van Limburg! Hier vind je onze kleine culinaire kerstmarkt. Geniet van een glühwein, chocomel of een lekker hapje. In de weekenden en kerstvakantie kun je bij goed weer ook gezellig rodelen en minigolven. C H R I STM A S I N W I N T E R W O N D E R L A N D ! Visit the underground Wilhelmina quarry and experience the Christmas story! Afterwards, take a ride by cable car to the Wilhelmina tower. Here you will find our small culinary Christmas market, toboggan run and mini golf. W E I H N AC H T E N I M W I N T E R W O N D E R L A N D ! Besuchen Sie die Wilhelmina Grotte und erleben Sie die Weihnachtsgeschichte! Anschließend fahren Sie mit der seilbahn zum Wilhelmina Aussichtsturm. Hier finden Sie unseren kleinen kulinarischen Weihnachtsmarkt, rodelbahn und minigolfplatz. NOËL À WINTER WONDERLAND! Visitez la Grotte Wilhelmina et découvrez un Conte de Noël ! Ensuite, vous pourriez faire un tour en téléphérique jusqu’à la Tour Wilhelmina. Ici vous trouverez notre petit marché de Noël, notre piste de luge et notre mini-golf. Openingstijden - Opening times Öffnungszeiten - Horaires d’ouverture 18-11-2022 - 08-01-2023 Ma, Mon, Mon, Lun - Vrij, Fr, Frei, Ven* 11.00 - 17.00 Za, Sa, Sa, Sam - Zo, Sun, So, Dim* 10.30 - 18.00 *25-12 & 01-01 Gesloten, Closed, Geschlossen, Fermé Voor informatie over openingstijden en entree, kijk op kerststadvalkenburg.nl For information on opening hours and entrance, please visit christmastownvalkenburg.com Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen finden Sie unter dieweihnachtsstadt.de Pour obtenir des informations sur les heures d’ouverture et l’entrée, veuillez consulter le site villagedenoelvalkenburg.fr

6

Originele houten chalets vormen een gezellig kerstdorp in hartje Valkenburg. Op de sfeervolle kerstmarkt vind je de leukste kerstaccessoires en kerstcadeautjes. En geniet je van warme wafels, crêpes, warme chocolademelk en Glühwein. S A N TA’S V I L L AG E Original wooden chalets form a cosy christmas village in the heart of Valkenburg. At the atmospheric Christmas market you will find the nicest Christmas accessories and gifts. And you can enjoy hot waffles, crepes, hot chocolate and mulled wine. D A S D O R F V O M W E I H N AC H T S M A N N Originelle Holzchalets bilden ein gemütliches Weihnachtsdorf im Herzen von Valkenburg. Auf dem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt finden Sie die schönsten Weihnachtsaccessoires und Geschenke. Und Sie können heiße Waffeln, Crêpes, heiße Schokolade und Glühwein genießen. L E V I L L AG E D U P È R E N O Ë L Des chalets en bois originaux forment un village de Noël agréable au coeur de Valkenburg. Sur le marché de Noël atmosphérique, vous trouverez les plus beaux accessoires et cadeaux de Noël. Et vous pourrez déguster des gaufres chaudes, des crêpes, du chocolat chaud et du vin chaud. Openingstijden - Opening times Öffnungszeiten - Horaires d’ouverture 18-11-2022 – 31-12-2022 Ma, Mon, Mon, Lun - Di, Tue, Dien, Mar Do, Thu, Don, Jeu Wo, Wed, Mitt, Mer - Vrij, Fr, Frei, Ven* Za, Sa, Sa, Sam Zo, Sun, So, Dim 5, 24 & 31 -12 *Na, After, Nach, Après 23-12

7

L A N DA L C H R I STM A S PA R A D E

S A N TA’S V I L L AG E

Tijdens Kerststad Valkenburg trekt twee maal per week een sprookjesachtige optocht door de oude straatjes van het stadje. De historische kern vormt een spectaculair decor voor de lichtstoet met rijkelijk versierde praalwagens en groepen dansers in prachtige kostuums. De lichtjes, dansers, wagens en de aanstekelijke muziek maken de Landal Christmas Parade elk jaar weer tot één van de grote publiekstrekkers van Kerststad Valkenburg. Dit jaar voor de 15e keer! L A N D A L C H R I STM A S PA R A D E Twice a week during Christmas Town Valkenburg, a fairy-tale parade passes through the old streets of the town. The historic centre forms a spectacular backdrop for the light procession with richly decorated floats, catchy music and groups of dancers in beautiful costumes. This year for the 15th time! L A N D A L W E I H N AC H T S PA R A D E Besuchen Sie den ältesten, größten und meistbesuchten unterirdischen Weihnachtsmarkt. In den atmosphärischen Mergelgängen genießen Sie schöne Dekoration, tausende kleiner Lichter und gemütliche Stände. L E PA R A D E D E N O Ë L L A N D A L Deux fois par semaine, pendant le Village de Noël de Valkenburg, un défilé de contes de fées traverse les vieilles rues de la ville. Le centre historique constitue une toile de fond spectaculaire pour la procession lumineuse avec des chars richement décorés, une musique entraînante et des groupes de danseurs aux costumes magnifiques. Cette année pour la 15ème fois !

12.00 - 19.00

Openingstijden - Opening times Öffnungszeiten - Horaires d’ouverture

12.00 - 21.00 11.00 - 21.00 11.00 - 19.00 12.00 - 17.00 12.00 - 19.00

19-11-2022 - 21-12-2022 Elke woensdag, Every Wednesday, Jeden Mittwoch, Chaque mercredi Elke zaterdag, Every Saturday, jeden Samstag, Chaque samedi Zie plattegrond voor de route, See map for route, Sehe Karte für Route, Voyez le plan pour la route

Entree - Entrance - Eingang - Entrée

19.00 - 21.00 19.30 - 21.30

FROSTY FAIRY TALES & CAVERN QUEST

R O U T E D ’A M U S E De Route d’Amuse is al jaren een ongekend succes en het recept is zó eenvoudig. Tijdens je gekozen route krijg je bij vier horecazaken een heerlijke amuse. Elk van de routes laat je een stukje van Kerststad Valkenburg en haar omgeving ontdekken. Deze culinaire wandeling is een ideale invulling voor een middag lekker happen en stappen met familie, vrienden en collega’s. Voor kinderen en vegetariërs wordt voor aangepaste, lekker hapjes gezorgd! ROUTE D’AMUSE During your chosen walking route, you will be served a delicious amuse bouche at four establishments. Each of the routes allows you to discover a part of Christmas Town Valkenburg and its surroundings. This culinary walk is an ideal way to spend anafternoon with family, friends or colleagues. Kids- & vegetarian alternatives offered.

A L S H E T B I J D E PA R A D E E R G D R U K I S, G A DA N N A A R H E T WA L R A M P L E I N .

I F I T I S V E R Y C R OW D E D AT T H E PA R A D E , G O TO ‘ WA L R A M P L E I N ’.

W E N N E S S E H R VO L L I ST B E I D E R PA R A D E , G E H E N S I E Z U M ‘ WA L R A M P L E I N ’.

S’I L Y A B E A U CO U P D E M O N D E À L A PA R A D E , A L L E Z S U R L A ‘ WA L R A M P L E I N ’.

9 C H R I STM A S S H A D OW L I G H T S R O U T E De ‘Christmas Shadow Lights Route’ toont je t/m 8 januari de highlights van Valkenburg aan de Geul op een feeërieke manier. De speciaal ontworpen lichtboxen spelen met schaduw en licht, waarbij de hoogtepunten van Valkenburg in diverse etalages in Kerststad Valkenburg voorbijkomen. Benieuwd naar de route? Haal de flyer bij de Visit Zuid-Limburg Experience! C H R I STM A S S H A D OW L I G H T S R O U T E The ‘Christmas Shadow Lights Route’ will show you the highlights of Valkenburg aan de Geul in a fairy-tale like way until 8 January. The specially designed light boxes play with shadow and light, whereby the highlights of Valkenburg pass by in various shop windows in Christmas City Valkenburg. Curious about the route? Get the flyer at the Visit Zuid-Limburg Experience!

C H R I STM A S S H A D OW L I G H T S R O U T E Jusqu’au 8 janvier, la ‘Christmas Shadow Lights Route’ vous fait découvrir les points forts de Valkenburg aan de Geul de manière féerique. Les boîtes lumineuses spécialement conçues jouent avec l’ombre et la lumizre, et les points forts de Valkenburg défilent dans les différentes vitrines de la ville de Noël de Valkenburg. Vous êtes curieux de connaître l’itinéraire ? Obtenez le dépliant à l’expérience de Visit Zuid-Limburg ! Openingstijden - Opening times Öffnungszeiten - Horaires d’ouverture 18-11-2022 - 08-01-2023 Dagelijks, Daily, Täglich, Chaque jour

Entree - Entrance - Eingang - Entrée Gratis, Free, Gratis, Gratuit

K R I P P E N WA N D E R U N G Schöne Spaziergänge in und um die Dorfkerne außerhalb Valkenburgs, vorbei an verschiedenen Krippen, Wegkreuzen und Kapellen Abwechslungsreiche Routen durch die Natur und ie Ortskerne mit Einkehrmöglichkeiten entlang der Routen.

10 K R I B K E S WA N D E L I N G E N Tijdens Kerststad kun je in andere kernen van Valkenburg terecht voor prachtige Kribkes-wandelingen: mooie wandelingen in en rondom de dorpskernen langs diverse kribkes, wegkruizen en kapelletjes. Afwisselende routes door de natuur en de dorpskernen met op diverse locaties langs de routes mogelijkheden voor een hapje en een drankje. C H R I STM A S C R I B WA L K Beautiful walks in and around the village centres outside Valkenburg past various Christmas cribs, wayside crosses and chapels. Varied routes through nature and the village centres outside Valkenburg with opportunities along the routes for a snack and a drink.

PROMENADE DE LA CRÈCHE Des belles promenades dans et autour des centres de villages à l’extérieur de Valkenburg, en passant par divers crèches, croix de chemin et chapelles. Des itinéraires variés à travers la nature et les centres des villages avec des possibilités le long des itinéraires pour une collation et une boisson. Verkrijgbaar bij - Available at Verfügbar bei - Disponible à kerststadvalkenburg.nl & Visit Zuid-Limburg Experience

Openingstijden - Opening times Öffnungszeiten - Horaires d’ouverture 6-12-2022 - 06-01-2023 Dagelijks, Daily, Täglich, Chaque jour

Entree - Entrance - Eingang - Entrée Gratis, Free, Gratis, Gratuit

FROSTY FAIRY TALES & CAVERN QUEST Visit Theme Park Sprookjesbos Valkenburg and discover our beautiful fairy tales in Christmas spirit. The park and all our fairy tales will be decorated with hundreds of magical lights and beautiful decorations. Join our Cavern Quest and let us take you on a magical interactive Christmas walk through our marl quarry under the park!

R O U T E D ’A MU S E Während einer der von Ihnen gewählten Routen wird Ihnen in vier Restaurants ein köstliches Amuse Bouche serviert. Auf jeder dieser Routen können Sie einen Teil der Weihnachtsstadt Valkenburg und ihrer Umgebung entdecken. Dieser kulinarische Spaziergang ist ideal, um einen Nachmittag mit Familie, Freunden und Kollegen zu verbringen. Auch Kinder- und vega-Amuses verfügbar. R O U T E D ’A MU S E Au cours de l’itinéraire que vous avez choisi, un délicieux amusebouche vous sera servi dans quatre restaurants. Chacun des itinéraires vous permet de découvrir une partie de la ville de Noël de Valkenburg et de ses environs. Cette promenade culinaire est un moyen idéal de passer un après-midi en famille, entre amis ou entre collègues. Alternatives pour enfants et végétariens disponibles.

FROSTY FAIRY TALES & CAVERN QUEST Visitez á Noël la forêt des contes de fées, parc d’attractions a Valkenburg et laissez-vous envoûter par un beau parcours dans l’ambiance Noël. Le parque et scènes de contes de fées sont orné de centaines de lumières et des belles décorations. Nous vous emmenons á une promenade de Noël interactif dans les grottes de marne sous le parc.

Openingstijden - Opening times Öffnungszeiten - Horaires d’ouverture

Voor informatie over openingstijden en entree, kijk op kerststadvalkenburg.nl For information on opening hours and entrance, please visit christmastownvalkenburg.com Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen finden Sie unter dieweihnachtsstadt.de Pour obtenir des informations sur les heures d’ouverture et l’entrée, veuillez consulter le site villagedenoelvalkenburg.fr

11.00 - 18.00

Entree - Entrance - Eingang - Entrée

C H R I STM A S S H A D OW L I G H T S R O U T E Die ‘Christmas Shadow Lights Route’ zeigt Ihnen bis zum 8. Januar die Highlights von Valkenburg aan de Geul auf märchenhafte Weise. Die speziell entworfenen Leuchtkästen spielen mit Licht und Schatten, und in den verschiedenen Schaufenstern der Weihnachtsstadt Valkenburg ziehen die Highlights von Valkenburg vorbei. Neugierig auf die Route? Holen Sie sich den Flyer bei Visit Zuid-Limburg Experience!

Kom met kerst naar het Sprookjesbos Valkenburg en laat je betoveren door onze prachtige sprookjesroute in kerstsfeer. Het park en de sprookjestaferelen zijn versierd met honderden feeërieke lichtjes en de mooiste decoraties. In onze mergelgroeve de Cavern Quest nemen we je mee op een magische interactieve kerstwandeling, leuk voor jong en oud!

FROSTY FAIRY TALES & CAVERN QUEST Besuchen Sie zu Weihnachten den Märchenwald in Valkenburg, und lassen Sie sich bezaubern durch unserem wunderbaren Märchen Wanderweg in Weihnachtsstimmung. Der Park und die Märchen-Szenen sind geschmückt mit hunderten reizenden Leuchten und die schönsten Dekorationen. Wir nehmen Sie mit auf eine magische interaktive Weihnachtswanderung (Cavern Quest) In unseren Marl Grotten unter dem Park.

18-11-2022 - 08-01-2023 Dagelijks, Daily, Täglich, Chaque jour*

Gratis, Free, Gratis, Gratuit

8

Volwassenen, Adults, Erwachsenen, Adultes Kinderen, Kids, Kinder, Enfants (5-11)

TICKETS

STA RT T H E C H R I STM A S - F U N , P L A N YO U R V I S I T A N D B O O K YO U R T I C K E T S !

4

€11.95 €11.95

ST I C H T I N G K E R ST STA D VA L K E N B U R G 2022

D OW N LOA D D E K E R ST STA D VA L K E N B U R G A P P

Deze brochure is een uitgave van Stichting Kerststad Valkenburg. De brochure is met de meeste zorg samengesteld. Kerststad Valkenburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik van de brochure of daarin verstrekte informatie en beeldmateriaal.

D I E W I J ST J E D E W E G N A A R A L L E AC T I V I T E I T E N , W I N K E L S, PA R K E E R P L A AT S E N E N V E RT E LT J E WAT E R O P DAT M O M E N T TE DOEN IS.

©STICHTING KERSTSTAD VALKENBURG 2022 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en -of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, scan of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kerststad Valkenburg. COÖRDINATIE, ALGEMENE TEKST: Visit Zuid-Limburg VORMGEVING: James Robinson, Hulsberg PLATTEGROND: Studio BNL, James Robinson DRUKWERK: Drukkerij Comar, Margraten FOTOGRAFIE: Kerststad Valkenburg, Visit ZuidLimburg, Kerstmarkt Gemeentegrot, Kerstmarkt Fluweelengrot, MergelRijk, Attractiepark Kabelbaan Valkenburg, Route d’Amuse, Landal Christmas Parade, Jasper Kroese

KIJK OP

KERSTSTADVALKENBURG.NL/APP