Door het decor van Dagboek van een Herdershond

Page 1

Door het decor van Dagboek van een Herdershond

Wandelroute ⟶ 6,7 km In en om Eijsden

visitzuidlimburg.nl #visitzuidlimburg


Eind jaren zeventig De succesvolle televisieserie Dagboek van een Herdershond bracht eind jaren zeventig nogal wat teweeg in en rond het Zuid-Limburgse dorpje Eijsden. De opnames vonden hier plaats en het leek wel alsof alle inwoners meededen. In de smalle, lieflijke straten van het dorp werd ruim baan gemaakt voor de regisseur met zijn uiteenlopende eisen. Figuranten werden opgetrommeld, lokale muziek werd gespeeld en zelfs regen werd uit de hemel getoverd.

2

#visitzuidlimburg


Tijdens de wandelroute ‘Door het decor van Dagboek van een Herdershond’ komt de televisieserie tot leven langs de opnamelocaties in en rond Eijsden. Kijk achter de schermen bij de visagie, proef de sfeer van de kermis op de Vroenhof en loop langs het winkeltje van mevrouw Bonte.

Je wandelt zelfs door het decor van het beroemde voorfilmpje waarin de kapelaan van zijn fiets valt: één en al nostalgie!

3


4

#visitzuidlimburg


De televisieserie Eind jaren zeventig zaten velen

Joop van den Ende produceerde de

op maandagavond om 20.25 uur

televisieserie, die werd uitgezonden

samen aan de buis gekluisterd.

bij de KRO. Het verhaal is gebaseerd

Op 16 januari 1978 zond de KRO

eener parochie’ van kapelaan Jacques

de eerste aflevering uit van de

Schreurs. Hierin verwerkte hij zijn eigen

populaire televisieserie 'Dagboek

ervaringen als kapelaan in Geleen, een

van een Herdershond'. Nederland genoot wekelijks van de goedbedoelde, maar onhandige capriolen van de jonge kapelaan

op de driedelige roman ‘Kroniek

landelijk dorpje dat door de komst van de destijds grootste en modernste steenkoolmijn van Europa, de Staatsmijn Maurits, enorm veranderde. Onder regie van Willy van Hemert ontstond de

Erik Odekerke. Onder de vleugels

populaire tv-serie uit eind jaren zeven-

van de conservatieve pastoor

tig, waar in 2022 een spektakelmusical

Bonhomme en met een engel-

over is opgevoerd door Albert Verlinde

bewaarder die hem op het juiste pad probeerde te houden, hielp Odekerke met het hoeden van de katholieke schaapskudde, zoals het een echte herdershond betaamde.

Producties en Toneelgroep Maastricht. Naar aanleiding van de hernieuwde aandacht voor de tv-serie, is de nostalgische wandeling ‘Door het decor van Dagboek van een Herdershond’ uitgezet in en rond Eijsden. Hoewel het oorspronkelijke verhaal zich afspeelde in Geleen, werden de buitenopnames in Eijsden gemaakt. Geleen was door de enorme steenkoolindustrie te modern geworden om opnames te maken voor een serie die zich afspeelde in het begin van de twintigste eeuw. Met keitjes in plaats van asfalt en monumentale huizen in plaats van nieuwbouw, bleek het beschermde dorpsgezicht van Eijsden perfect. Alleen maar de lantaarnpalen en de antennes hoefden worden aangepast!

5


Belangrijkste personages Op de foto een gedeelte van de cast, v.l.n.r. Brûni Heinke (Miete van der Schoor), Jan Teulings (Meneer Van der Schoor), René Soutendijk (Klaasje Weenink), Jo De Meyere (Kapelaan Odekerke) en Rudi Falkenhagen (Kapelaan Lumens).

Kapelaan Erik Odekerke ⟶ Jo De Meyere De jonge en onhandige kapelaan Erik Odekerke is het hoofdpersonage van de serie. Met zijn vrome bedoelingen wilt hij het voor iedereen goed doen, maar dat lukt helaas niet altijd. Zijn Engelbewaarder (ingesproken door Kees Brusse) met wie de kapelaan zo nu en dan in discussie gaat, zorgt voor de nodige zelfreflectie met een humoristisch vleugje cynisme.

Pastoor Bonhomme

Nicolaas Bonte

⟶ Bob Storm

⟶ Ko van Dijk jr.

De traditionele pastoor van het dorp

De rijke boer Nicolaas Bonte heeft

krijgt kapelaan Odekerke toegezonden

zeven zonen en een goedlopend

als hulp. De pastoor woont met zijn

boerenbedrijf. Vanwege zijn liefde

huishoudster Angèle in een statig huis

voor de menselijke geneugtes wordt

waar Frans gesproken wordt en piano

hij ‘De mens’ genoemd. De tempera-

wordt gespeeld. Al bij een eerste

mentvolle boer neemt geen blad voor

bezoek wordt de kapelaan hier danig

de mond en grijpt elke gelegenheid

op de proef gesteld en dat zal altijd

aan om te vertellen dat hij begon

zo blijven.

met niets en door hard werken zijn bedrijf heeft opgebouwd.

6

#visitzuidlimburg


Kapelaan Paulus Lumens

Miete van der Schoor

⟶ Rudi Falkenhagen

⟶ Brûni Heinke

Als een godsgeschenk komt collega-

De mooiste meid van het dorp smelt

kapelaan Lumens ten tonele en stelt

al vanaf de allereerste preek van kape-

zich meteen op als een vriend voor

laan Odekerke. Ze laat haar aanbidding

kapelaan Odekerke. De flamboyante

duidelijk blijken, hetgeen de jonge

kapelaan was liever operazanger

kapelaan nogal eens in verlegenheid

geworden, maar is zo goedhartig zich

brengt. Zelf heeft ze meerdere aanbid-

te ontfermen over zijn jonge collega.

ders, waaronder de ‘dorpsgek’ Gekke

Graag nodigt hij zichzelf uit om te

Bertus en de zoon van de boer, Louis

komen eten bij Odekerke, tot ergernis

Bonte, maar waar twee vechten om een

van huishoudster Cathrien.

been, gaat de derde ermee heen. 7


De route → Start: Ursulinenconvent, Breusterstraat 27, Eijsden → Lengte: 6,7 km → Parkeren: Treffersteeg, Eijsden Kijk op pagina 27 voor de plattegrond met de route.

1 ⟶ Loop vanuit de parkeerplaats aan

1 ⟶ SCÈNE

de Treffersteeg langs het cultureel

Ten val komen met de fiets, dat

centrum in het Ursulinenconvent.

gebeurt kapelaan Odekerke wel vaker… Op weg naar de familie Eussens, komt

Het Ursulinenconvent

hij met zijn fiets in de berg zand terecht waar op dat moment een aanbouw mee wordt gebouwd. Zou er gevloekt

Breusterstraat 27, Eijsden

1 ⟶ ACHTER DE SCHERMEN

worden? ⟶ Sla na het Ursulinenconvent rechtsaf de Breusterstraat in. Loop rechtdoor

Tijdens de opnames van Dagboek

tot op de T-splitsing. Sla hier linksaf

van een Herdershond was het bij het

de Raadhuisstraat in. Je komt uit bij de

Ursulinenconvent in Eijsden een drukte

Vroenhof waar verschillende opnames

van belang. Het was de plek waar de

zijn gemaakt, op het plein, bij Café

acteurs werden geschminkt. Figuranten

De Keizer en in de kerk.

konden zich hier omkleden en kregen hier hun instructies. Achter de kapel en het binnenplein van het klooster lag een oude boerderijwoning, ook hier werden opnames gemaakt.

8

#visitzuidlimburg

Scan de QR-code en bekijk hoe Lou Debije als 12-jarige figurant bij de serie betrokken werd.


2 Scan de QR-code en bekijk de anekdote over de kermis en hoe jenever hielp bij de opnames.

2 ⟶ ACHTER DE SCHERMEN

De Vroenhof

In Eijsden zijn er twee harmonieën: de ‘rode’ Koninklijke Harmonie Sainte

Vroenhof, Eijsden

Cécile Eijsden uit 1880 en de ‘blauwe’ Koninklijke Oude Harmonie Van Eijsden

2 ⟶ SCÈNE

uit 1874. Tijdens de kermisscène speelden er zo’n twintig muzikanten uit

Een van de meest sfeervolle scènes

beide harmonieën. Ze speelden lokale

uit de serie speelt zich af op het

muziek, beter bekend als cramignons.

historische plein Vroenhof. Er is op dat moment kermis en hiervoor zijn de nodige figuranten opgetrommeld.

2 ⟶ ACHTER DE SCHERMEN

Inwoners van het dorp bemensen

Op de Vroenhof werd ook het gouden

onder andere de gebakskraam waar de

Jubileumfeest van pastoor Bonhomme

kapelaan een pop van peperkoek krijgt.

opgenomen. De opnames bleken een

Verder staat er een draaimolen, zijn er

hele klus, telkens ging er iets mis. De

schiettenten, de kop van Jut, een

ene keer kwam er een vliegtuig over,

ballenkraam en alles wat je op een

passeerde er een bus of was iemand

kermis uit die tijd tegen kunt komen.

zijn tekst vergeten. Toen de glazen

Het geheel wordt muzikaal opgeluis-

water van cast en figuranten werden

terd door de harmonie en dansende

vervangen door echte jenever, wilden

dorpsbewoners.

de opnames pas vlotten. 9


3 Café de Keizer Vroenhof 5, Eijsden

3 ⟶ ACHTER DE SCHERMEN

Café de Keizer was geënsceneerd in deze voormalige fruitboerderij. Eenmaal binnen zal de Herdershondfan niets bekends ontdekken, want die opnames werden in de studio in Hilversum opgenomen.

3 ⟶ SCÈNE

De waard Vroemen, gespeeld door Con Meijer, aan het werk. ⟶ Wandel links over de Vroenhof, richting de kerk.

10

#visitzuidlimburg


4 Sint-Christinakerk Vroenhof 12, Eijsden

4 ⟶ ACHTER DE SCHERMEN

Acteurs repeteren samen met de leden van zangkoor Sint Christina Eijsden in de kerk.

4 ⟶ SCÈNE

Kapelaan Odekerke repeteert

Hij rijdt met een kruiwagen de kerk in,

met het zangkoor.

hetgeen niet onopgemerkt blijft voor de priemende ogen van pastoor

4 ⟶ SCÈNE

Van de goede bedoelingen van de ka-

Bonhomme. Kwaad zegt hij: “Vindt u dit voertuig een passend ornament voor het huis Gods, kapelaan?”.

pelaan komt weer niets goeds terecht als hij besluit dat de papieren bloemen op het altaar aan vervanging toe zijn. 11


4 ⟶ SCÈNE

Vlak bij het dorp wordt een enorme steenkoolmijn gebouwd. Op het preekgestoelte spreekt pastoor Bonhomme zijn onrust uit, want wat zullen de

wilt komen. In alle haast haalt de

gevolgen zijn? Onteigening van grond,

kapelaan de sacramenten uit de kerk

een toestroom van niet-katholieke

en neemt Klaartje mee achterop zijn

arbeidskrachten…

fiets. Ondertussen regent het pijpenstelen. De Engelbewaarder van de

4 ⟶ SCÈNE

Kapelaan Odekerke houdt zijn eerste

kapelaan kan zich niet inhouden: “Erik, dit past niet met het allerheiligste op de fiets.”

preek in het dorp: “Toen ik hier, amper een week geleden, aankwam en in dit lieflijke dal uw dorp zag liggen, voelde

4 ⟶ ACHTER DE SCHERMEN

ik mij er thuis.” De kapelaan beleefde

Om het noodweer na te bootsen voor

een vreselijk entree met zijn val op de

deze opnames schoot de brandweer te

fiets en zijn Engelbewaarder fungeert

hulp. Zij stonden met hun brandslangen

op de achtergrond als zijn geweten:

achter de muur van het kerkhof om het

“Lieg niet!”

flink te laten regenen.

4 ⟶ SCÈNE

4 ⟶ SCÈNE

In paniek komt dochter Klaartje aan-

Na zijn ziekbed werd kapelaan Odekerke

gerend bij het huis van de kapelaan:

feestelijk onthaald door de harmonie.

“Vader heeft mij gestuurd”. Ze is in

De kinderen van het dorp en zelfs

paniek, want haar moeder ligt op

pastoor Bonhomme staan langs te

sterven. Of de kapelaan direct mee

kant te zwaaien met vlaggetjes.

12

#visitzuidlimburg


5 Scan de QR-code en bekijk het verhaal van de baby die ‘kleine Johannes’ speelde. ⟶ Sla na de kerk rechtsaf de Sint Christinastraat in. Op de kruising ligt links op de hoek huisnummer 1, de

hem een quatre-mains wil spelen, met

opnamelocatie Brouwerij Lindenheuvel.

z’n tweeën tegelijk op de piano. De

Steek het kruispunt over. Op nummer 2

kapelaan doet zijn uiterste best, maar

ligt de woning van pastoor Bonhomme.

aan de blikken van de pastoor is te zien dat hij niet onder de indruk is.

Woning van pastoor Bonhomme

5 ⟶ ACHTER DE SCHERMEN

In deze prachtige woning woonde Mariaplein 2, Eijsden

pastoor Bonhomme. Weinig mensen wisten dat de binnenopnames in Hilver-

5 ⟶ SCÈNE

sum werden gemaakt. Na de uitzending op tv zag je vele toeristen tevergeefs

Tijdens de kennismaking van kapelaan

door de brievenbus kijken, om te zien

Odekerke met pastoor Bonhomme

hoe het er van binnen uit zag.

vraagt de pastoor of de kapelaan met 13


6 ⟶ Loop verder over het Mariaplein richting de Maas en sla linksaf richting het Bat. Negeer alle zijwegen en loop

Hij stapt af en blijft met zijn rok in de

het Bat uit tot het einde en sla linksaf

ketting van de fiets hangen. Miete

de Diepstraat in. Op nummer 67 ligt

vertelt over de tegenslagen in de

het huis van schoolmeester Bongaerts

brouwerij, dat haar vader de ene

en op nummer 57 de woning van de

lening na de andere afsluit. Het geld

notaris.

van haar Tante Dora is ook al op. Odekerke: “Maar Miete, kan de notaris

Woning schoolmeester Bongaerts

je de schulden niet kwijtschelden?”

Diepstraat 67, Eijsden

Ik heb het gevoel dat ik in drijfzand

Miete: “Nee, de boekhouding klopt allang niet meer.

terecht ben gekomen.” Ze begint te 6 ⟶ SCÈNE

huilen. De kapelaan weet zich geen raad, troost Miete en zegt: “Ik zal wel

Kapelaan Odekerke komt aangereden

met de notaris gaan praten.”

op zijn fiets en ziet Miete van der

Hij pakt haar beide handen en geeft

Schoor staan, de knapste dame van

er een kus op.

het dorp. 14

#visitzuidlimburg


7 Woning notaris Persoon Diepstraat 57, Eijsden

en de notaris arm.” Toen de bevolking hoorde dat de notaris de hypotheken

7 ⟶ SCÈNE

niet wilde verlagen, komen ze massaal naar het huis de notaris om daar te

Bij het huis van notaris Persoon is een

protesteren met ketelmuziek, toeters,

rel ontstaan. De aanleiding hiervan was

ratels en gejoel. Uit onvrede worden

een bezoek van kapelaan Odekerke aan

door het volk lijmpotten en ganzenve-

de notaris, waarin hij verhaal probeerde

ren tegen de gevel gegooid.

te halen over de hoge hypotheeklasten die de notaris oplegde aan de bevol-

⟶ Sla bij de kruising rechts de Graaf

king. De kapelaan vroeg om lasten-

de Geloeslaan in. Sla rechtsaf richting

vermindering, maar daar ging de nota-

Kasteel Eijsden en loop door de

ris niet op in. De notaris beschuldigde

kasteelpoort. Ga net voor het kasteel

de kapelaan ervan dat hij bedelde voor

rechtsaf door het ijzeren hek. Loop

de kerk. Hij krijgt een cheque voor de

hier rechtdoor onder de mooi geknipte

kerk, loopt woedend naar buiten en

haag door. Sla hier linksaf en meteen

verscheurt de cheque. “Vandaar het

weer rechtsaf. Op de T-splitsing sla je

gezegde: de pastoor houdt ze dom

linksaf, negeer een pad van links. 15


⟶ Bij de fontein ga je rechtsaf om onder de haagbeukenberceau te lopen. Aan het einde van deze begroeide tunnel sla je linksaf het riviertje de Voer over. Bij het bruggetje passeer je een oude zaagmolen uit 1729. Sla na het bruggetje linksaf en ga op de kruising rechtsaf. Na het stenen bruggetje met het kunstwerk sla je meteen rechtsaf, de Caestertstegen in. Volg de bestrating in visgraatverband tot op de asfaltweg en sla dan linksaf. Je hebt hier een mooi uitzicht op de Maas.

16

#visitzuidlimburg


8 Laag-Caestert Odekerke op zoek was naar René De Caestertstegen, Eijsden

Bongaerts, die werd verdacht voor het stichten van de brand in de

8 ⟶ ACHTER DE SCHERMEN

Laag-Caestert is een klein gehucht

hooischuur van boer Bonte. Hij wilde nog even met hem praten voordat de politie hem zou vinden.

dat vroeger onder het beheer van het Kasteel Eijsden stond. Op de Oude Trichterweg in de buurt van de Maas

8 ⟶ ACHTER DE SCHERMEN

werd de grote verhuizing van de

In de serie is dit huisje aan de Caestert-

brikkenbakkers en hun families opgeno-

stegen 12 van Klaasje Weenink, ge-

men. In de serie vertrokken zij gepakt

speeld door Renée Soutendijk. In 2000

en gezakt met paarden en karren vol

kreeg het een grondige renovatie.

huisraad, geiten en ezels naar Stein om daar te gaan werken in de steenkool-

⟶ Loop de Caestertstegen helemaal

mijnen.

uit tot op de T-splitsing en ga hier rechtsaf. Via de De la Margellelaan ver-

8 ⟶ SCÈNE

laten we Eijsden. Ga na de witte huizen met huisnummers 16 en 18 rechtsaf.

Als we hier bij het eerste huis linksaf

Bij nummer 16 aan de rechterzijde ligt

slaan zien we de plek waar kapelaan

de opnamelocatie Reinekenshof. 17


9 Hij verliest niet alleen zijn zoon, maar ook zijn vrouw, die op dezelfde dag is overleden.

9 ⟶ ACHTER DE SCHERMEN

De Reinekenshof

Reinekenshof diende als de schuur van Brouwerij Lindenheuvel uit de serie. De brouwerij was fictief, vernoemd

De La Margellelaan 16, Eijsden

naar een van de meest bekende mijnwerkerswijken uit Geleen.

9 ⟶ SCÈNE

⟶ Loop dezelfde weg terug en ga op

René Bongaerts, de ontaarde zoon

het kruispunt rechtdoor de veldweg

van schoolmeester Bongaerts, is vrij-

(Grub) in. Sla bij de T-splitsing linksaf

gekomen uit de gevangenis. Hij werd

de Kapelkesstraat in. Je loopt Eijsden

verdacht van brandstichting. In de

weer binnen en blijft rechtdoor lopen.

schuur van de brouwerij wacht hij op

Loop na de brug over de Voer nog

Miete om afscheid van haar te nemen.

zo’n 75 meter rechtdoor en sla bij een

Zijn moeder ligt op sterven en hij ziet

veldkruis links de Steegstraat in. Bij

het niet meer zitten. Hij wil zichzelf van

een weg van rechts met het houten

het leven beroven. Als René verdwijnt,

veldkruis loop je rechtdoor. Bij de

gaan Miete en de kapelaan naar hem

stenen brug over de Voer sla je

op zoek, maar ze kunnen hem niet

rechtsaf de Graaf de Geloeslaan in.

vinden. Zij gaan naar de politie, die eenmaal aangekomen bij de schuur de

Bij de ingang van het kasteel loop je

deur forceert. Kapelaan Odekerke wil

rechtsaf tussen betonnen afscheiding

als eerste naar binnen om met René

door, over de brede grindweg door een

te praten voordat hij gearresteerd zou

mooie beukenlaan. Sla op de vijfsprong

worden, maar hij wordt met harde hand

linksaf de Kruisstraat in en houd weer

tegengehouden. Uiteindelijk mag de

links aan voor de Kleteborg. Loop bij

kapelaan toch naar binnen. Hij roept,

de weg van rechts rechtdoor, langs de

maar krijgt geen antwoord. Ze zijn te

Protestantse kerk. Sla bij de kruising

laat: René heeft zich verhangen. Een

links de Diepstraat in. Op huisnummer

treurige dag voor zijn vader, school-

19 ligt de opnamelocatie voor de

meester Bongaerts.

winkel van mevrouw Bonte.

18

#visitzuidlimburg


10 De winkel van mevrouw Bonte, Comistables

en vliegtuigen. De scènes moesten steeds opnieuw uitgevoerd worden. Als de sneeuw te veel vertrapt was,

Diepstraat 19, Eijsden

werd met kruiwagens nieuwe sneeuw aangevoerd. De opnames van het

Rechtsaf in de Diepstraat ligt op num-

interieur van de winkel werden allemaal

mer 19 een woonhuis, in de serie is dit

in de studio in Hilversum opgenomen.

de winkel van mevrouw Bonte. Het was een ouderwetse kruidenierszaak met

⟶ Sla bij de kruising rechtsaf de

groenten en fruit.

Kerkstraat in en na huisnummer 1 ga je rechts over het Prinses Beatrixplein

10 ⟶ ACHTER DE SCHERMEN

door de Constantsteeg. Volg deze slingerende steeg tot op de asfaltweg

Op een dag had het flink gesneeuwd en

en neem links het voetpad langs de

iedereen had het koud. De opnames bij

Schoolhof. Sla na het kunstwerk rechts-

de winkel van mevrouw Bonte duurden

af en loop vervolgens rechtdoor naar

lang door storende geluiden van auto’s

het startpunt. 19


Scan de QR-code en bekijk in de video het ontstaan van het favoriete TV-deuntje.

20

#visitzuidlimburg


11 Mescherberg beproeving van een klapband zendt, Steenbergsweg, Mesch

heeft hij daar een bedoeling mee.

(buiten Eijsden)

Aanvaard dat zonder morren en zonder vloeken.” – Engelbewaarder van

11 ⟶ SCÈNE

Met een idyllisch uitzicht over het dorp Mesch begint elke aflevering van Dag-

kapelaan Odekerke 11 ⟶ MUZIEK UIT DE SERIE

boek van een Herdershond. De jonge

De aanstekelijke muziek die je hoort

en onhandige kapelaan Erik Odekerke

zodra de serie begint, is cramignon-

rijdt op zijn fiets richting het dorp, de

muziek. Het zijn de vrolijke klanken die

Mescherberg af. Een lekke band zorgt

van oudsher worden gespeeld bij het

ervoor dat hij van zijn fiets valt en zijn

dansen van de lokale dans, de cramig-

knie bezeert. Het vrolijke melodietje

non. De melodie werd toevallig ontdekt

maakt verwachtingsvol: welke goedbe-

tijdens de opnames van de televisie-

doelde, maar onhandige capriolen haalt

serie, toen een lid van de harmonie,

de kapelaan deze aflevering weer uit?

‘Pa Partouns’, dit tijdens een pauze speelde. De regisseur vond het zo

“Verdomme - een slecht begin

mooi, dat deze melodie gebruikt is

Odekerke, een slechte entree voor

als de muziek waar de serie telkens

een jonge kapelaan. Als God je de

mee begint. 21


12 Boerderij van Nicolaas Bonte Hoeve Libeek, Libeek 25, Libeek (buiten Eijsden)

12 ⟶ SCÈNE

12 ⟶ ACHTER DE SCHERMEN

De brand in de hooischuur van Nicolaas Bonte werd nagebootst

Tijdens het gouden jubileumfeest

met strategisch opgestelde propaan-

van pastoor Bonhomme komt opeens

gasflessen. De veroorzaker van de

Gekke Bertus aangerend op de Vroen-

brand, René Bongaerts gespeeld door

hof. Hij schreeuwt: “Brand, brand,

Peter Römer, moest de nodige ruitjes

brand!”. De hooischuur van boer Bonte

ingooien voordat de scène er goed

staat in lichterlaaie en het hele dorp

op stond. De ouderwetse brandweer-

komt in actie.

wagen en -spuit werden geleend van de kazerne in Heerlen.

22

#visitzuidlimburg


23


24

#visitzuidlimburg


Jef van Dalsen de 'Fix-it-man' Jef van Dalsen was een belangrijke man achter de schermen, destijds bekend als de 'fix-it-man'. Als locatiemanager zorgde hij voor alles wat de cast en crew nodig hadden om te kunnen filmen. Met zijn gele Simca mét oranje zwaailicht scheurde hij door heel Eijsden en omstreken om ervoor te zorgen dat alles op zijn plek kwam. Zo kwamen de pony's en paarden die in de serie voorkwamen bijvoorbeeld van het gezin van Dalsen, dat een eigen manage had. Als er sneeuw nodig was om loopsporen uit te wissen, stond hij met een kruiwagen vol sneeuw klaar. Moest het regenen, belde hij de brandweer. Mede door deze stille kracht achter de schermen, werden de opnames van Dagboek van een Herdershond een daverend succes.

25


Colofon

Toeristische informatie

Deze brochure is een uitgave van

Voor toeristische informatie over

Visit Zuid-Limburg en gemeente

Eijsden-Margraten en Zuid-Limburg

Eijsden-Margraten, i.s.m. Marie-Anne

kun je contact opnemen met:

van der Cruijs-Gilissen en Bert Schutte van Stichting Eijsdens Verleden.

Visit Zuid-Limburg

Wij hebben deze brochure met de

Postbus 820

meeste zorg samengesteld. Visit

6300 AV Valkenburg aan de Geul

Zuid-Limburg of gemeente Eijsden-

T. 0900-555 9798 (€ 1,- p.g.)

Margraten staat er niet voor in dat de

info@visitzuidlimburg.nl

verstrekte informatie juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden geen

Of breng een bezoek aan de Visit

aansprakelijkheid voor welke schade

Zuid-Limburg Shops in Gulpen,

dan ook, direct of indirect, die op enige

Valkenburg, Heerlen en Sittard en de

wijze is ontstaan door of voortvloeit

Visit Zuid-Limburg Servicepunten in

uit het gebruik van deze brochure of

gemeente Eijsden-Margraten in

de daarin verstrekte informatie.

Eijsden, Margraten en Noorbeek.

©Visit Zuid-Limburg 2022 Niets uit deze uitgave mag worden

⟶ ontdekeijsden-margraten.nl

verveelvoudigd en/of openbaar

⟶ eijsdensverleden.nl

gemaakt door middel van druk, foto-

⟶ visitzuidlimburg.nl/

kopie, scan of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visit Zuid-Limburg. Coördinatie: Visit Zuid-Limburg en gemeente Eijsden-Margraten/ Team Kunst & Cultuur Teksten: Kohl Tekst Vormgeving: Het Vormlab, Heerlen Fotografie: Stichting Eijsdens Verleden, Mischa van Dalsen Drukwerk: Drukkerij Comar BV

26

#visitzuidlimburg

dagboek-herdershond


START 1 → Ursulineconvent Treffe rstee g

3 → Café de Keizer 2 → De Vroenhof 4 → St. Christinakerk

sters

10 → Winkel van mevrouw Bonte

Wi

lhe

Veld je

lmi

eG

eloe

raat

slaa

n

isst

Kru

nas tra at

traat terts Caes

t raa tst at Ka

sst raa t

Laag-Caestert

Kru i

8 → Laag-Caestert

pe

lke

ss

Gra

tra

af D

ter

es Ca

Ste

eg

Vo

er

gell aan

vo

et

str aat

Hoog-Caestert

pa

d

Mar

Gr

ub

Kape lkess t

raat

De La

9 → De Reinekenshof

en

t straa

7 → Woning Notaris Persoon

at

Prins Hend rik

raat

Kapit telhe renst raat

Sch ool

rietst

Cram ig

stra

Marg

nonst raat

at Diep

traat

Eijsden

stra

6 → Woning schoolmeester Bongaerts

Kerkstraat

Bat

5 → Woning van Pastoor Bonhomme

Breu

27


Meer EijsdenMargraten Smaakt de wandelroute 'Door het decor van Dagboek van een Herdershond' naar meer of wil je Eijsden-Margraten eens op een hele andere manier ontdekken? Wandel of fiets dan eens de volgende routes:


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.