Page 1

België - Belgique P.B.

VVJ - Ossenmarkt 3 - 2000 Antwerpen ∫ P206352 april 2013 ∫ Jaargang 22 nr. 2 ∫ verschijnt 5x per jaar: feb - apr - jun - sep - dec

2000 Antwerpen Groenplaats

dropzone BC1697

T i jdschrif t voor lok a a l jeugdbeleid

M JP 2 014 -2 01 9

p16

jeugdconsulent neemt het voortouw c ongre s s e n

P12

waar dromen jeugdambtenaren en -schepenen van?

Buiten spelen is fijn! p20


EDITO Edito I h av e a d r e a m ! Niet dat ik hoop ooit even memorabele woorden als Martin Luther King te vinden, of dat ik mijn dromen van eenzelfde relevantie acht. Maar toch, met de Buitenspeeldag (p.20) nog vers in het achterhoofd doemt deze spreuk op in mijn overpeinzingen. Het zou toch fijn zijn om ooit de laatste Buitenspeeldag te mogen meemaken, omdat er overal in Vlaanderen weer massaal en overal buitengespeeld wordt? Natuurlijk fijn dat Ketnet, Nickelodeon en de Vlaamse overheid zich achter dit initiatief zetten, maar nog fijner zou zijn dat dit niet hoefde uiteraard. Dat kinderen kunnen opgroeien in gemeenten waar buitenspelen en kind zijn zomaar normaal zijn, en dit als resultaat van het gevoerde (en logisch geachte) kindvriendelijke beleid. Nog zoiets is de checklist ’50 dingen die je moet gedaan hebben voor je 12 wordt’ (p. 15) die Ketnet begin april lanceerde. Ook dat is zo’n droom(pje). Ik droom dat elk kind die lijst, aangevuld met eigen speeldromen, zonder problemen realiseert, of de dingen op de lijst nu ondeugend, braaf, pedagogisch onverantwoord of gewoon tof zijn…. In afwachting zetten we onze schouders natuurlijk stevig onder deze initiatieven! En over dromen en kindvriendelijkheid gesproken… We zijn intussen enkele maanden ver in deze lokale legislatuur en in de planning van het lokale meerjarenplan. We rekenen er uiteraard stevig op dat tegen 15 januari 2014 dit meerjarenplan overal een stevige kindvriendelijke input bevat. En we rekenen er op dat tijdens deze legislatuur geregeld aan kinderen en jongeren gevraagd wordt wat ze graag willen en hoe zij naar de (lokale) maatschappij kijken. Als dat laatste lukt dan zijn we zeker een stapje dichter bij de laatste Buitenspeeldag…

Jeugd & werk JEUGDB ELEID

04 o v e r v v j 26 C o l o f o n

Verder in deze Dropzone: ∫∫ De dromen van jeugdambtenaren en schepenen over de

28 u i t s m i j t e r

toekomst van hun jeugdbeleid (p. 12)

∫∫ De realisatie van een speelbos van ontwerp tot praktijk (p. 17)

Kaï Van Nieuwenhove directeur VVJ vzw

PS. We zien elkaar eind mei op onze Vormingsdriedaagse! 2

Edito

06


Congressenreeks in woord en beeld JEUGDB ELEID IN HET M JP

06

08

J EUGD B ELEID

Jeugd & werk De crisis zorgt voor een hogere jongerenwerkeloosheid. Welke kleine en grote dingen kan jij ondernemen? J EUGD B ELEID IN HET M J P

Lokale besturen als regisseur van het jeugdbeleid

08 16

15

MJP 2014-2019

Jeugdconsulent neemt het voortouw

ACTUEEL

De Checklist: Wat moet je zeker gedaan hebben voor je twaalfde? Ketnet vroeg het aan kinderen en presenteert nu de ultieme lijst. Zo ben je mee als kinderen bij je komen aankloppen om ‘checks’ te halen.

J EUGD B ELEID IN HET M J P

Wat is jouw droom voor het jeugdbeleid in jouw gemeente? Toekomstmijmeringen van jeugdambtenaren en schepenen

20

INTERVIE W

20

In Herselt is Carmen Van Bedts tijdelijk projectleider voor de BBC

Wat nam jij mee van op ons congres?

12

Buitenspeeldag 2013

18

Praktijkvoorbeeld

Avontuurlijk speelbos Grobbendonk ging voor de realisatie in zee met studenten bouw van de KHK

Inhoud

3

23

24

INTERVIE W

Buitenspeeldag 2013 Wat vinden kinderen zo fijn aan buiten spelen? We vroegen het hen op de man af. Facebook

VVJ en jeugddiensten Blijf offline mee met wat er online beweegt! D a g b o e k va n e e n afdelingshoofd

Isabel Devriendt Kersvers afdelingshoofd jeugd en studenten in Leuven


over

29 mei Kindvriendelijk is mensvriendelijk Kindvriendelijk beleid komt de hele samenleving ten goede VVJ nodigt schepenen van jeugd uit voor een inspiratie- en uitwisselingsdag hierover. Met de centrale rol van de schepen van jeugd voor het jeugdbeleid als uitgangspunt.

Meer info Woensdag 29 mei van 9u30 tot 16u Provinciaal Vormingscentrum, Smekensstraat 61 2390 Malle ¬¬ 80 euro inclusief lunch voor VVJ leden, 110 euro voor niet-leden ¬¬ Schrijf je in via www.vvj.be

Bedankt Maria! Na anderhalf jaar bij VVJ als stafmedewerker praktijkontwikkeling kiest Maria voor een nieuwe wending. Ze gooit zich met haar gekende enthousiasme en gedrevenheid op haar passies: zingen en musicals maken. Wij onthouden van deze bijzondere, goedlachse dame haar stevige inzet ten dienste van thema’s als jeugdwelzijn, het onderzoek naar het welbevinden van jeugdambtenaren en de visietekst over lokaal jeugdbeleid. We wensen haar veel succes in haar nieuwe avontuur!

29, 30 en 31 mei VVJ vormingsdrieda agse

Meer info

De uitnodiging kreeg je net na de paasvakantie in de bus. We hopen jullie massaal te mogen verwelkomen! Rep je om je in te schrijven zodat je je van een plaatsje in de sessie van jouw voorkeur verzekert!

29-31 mei Provinciaal Vormingscentrum, Smekensstraat 61 2390 Malle ¬¬ 250 euro voor VVJ leden voor het volledige programma, inclusief maaltijden en overnachtingen, 100 euro per dag ¬¬ Niet VVJ-leden betalen 350 euro voor het volledige programma en 150 euro per dag. Alle info en inschrijven op www.vvj.be

4

ov er v vj


over

VVJ’s werkingsversl ag 2012

vormingsKALENDER

Zoals elk jaar diende VVJ onlangs het werkingsverslag in, een verslag waarin we weergeven hoe het voorbije jaar eruit zag. En ook al is zo’n verslag een jaarlijks weerkerende processie, het blijft toch ook een moment waarop je vaststelt dat er weer veel gebeurde. De meer dan 300 lokale besturen die VVJ lid zijn zorgden ook nu weer voor een stevige opkomst op VVJ initiatieven. Enkele cijfers:

∫∫ ∫∫ ∫∫ ∫∫

220 deelnemers op Plan-kuren; 42 nieuwe jeugddienstmedewerkers op de starterstweedaagses; 292 deelnemers aan de Vormingsdriedaagse die 59 vormingssessies bevolkten; Op de 20 provinciale bijeenkomsten bereikten we gemiddeld ook 25 deelnemers.

Cijfers waar we trots op zijn, en dan hebben we de CO2 opleiding, de opleiding jeugdconsulent en het open aanbod nog niet eens genoemd. Maar uiteraard doet VVJ meer dan vorming en uitwisseling organiseren. Dropzones werden gevuld, nieuwtjes werden Lopend Vuur-gewijs verspreid, de website werd geactualiseerd en er werd, veel maar nuttig, vergaderd. In meer dan 30 structuren, die meer dan 80 bijeenkomsten hadden was VVJ vertegenwoordigd, dit steeds om de rol van het lokale bestuur als actor in het jeugdbeleid te verdedigen. Het afgelopen jaar zetten we ook meer in op begeleiding op maat. Soms in het kader van ExtremeMakeOver-trajecten van de provincie Vlaams Brabant, soms in het kader van Kindvriendelijke Steden, en soms ook op vraag van lokale besturen. In totaal ging het om 22 begeleidingen. Verder investeerde VVJ in het project Kindvriendelijke Steden, rondden we het onderzoek naar welbevinden van de jeugdambtenaar af, kwam het beleidplan 2014-2017 tot stand en zetten we de congressenreeks ‘lokale besturen als regisseur voor het jeugdbeleid’ in de startblokken. Uiteraard kan u het werkingsverslag opvragen en in detail bekijken wat onze output was in 2012. We hopen alvast dat u er ook tevreden over was en dat we volgend jaar cijfers kunnen voorleggen waar we even trots op kunnen zijn.

∫ wo 29/05/2013 Inspiratie- en Uitwisselingsdag voor schepenen van jeugd ∫ wo 29 ∫ do 30 ∫ vr 31/05/2013 Vormingsdriedaagse 2013 ∫ do 06/06/2013 2e jaar Opleiding jeugdconsulent Dag 4 - de jeugddienst en de toekomst

∫ di 11/06/2013 VVJ Oost-Vlaanderen ∫ di 11/06/2013 VVJ Vlaams-Brabant ∫ do 13/06/2013 VVJ Antwerpen ∫ do 13/06/2013 VVJ Limburg ∫ do 13/06/2013 VVJ West-Vlaanderen ∫ di 18/06/2013 1e jaar Opleiding jeugdconsulent Dag 7 - Gemeentelijk jeugdwerk

∫ do 20 ∫ vr 21/06/2013 Starterstweedaagse ∫ di 25/06/2013 3e jaar Opleiding jeugdconsulent Dag 4- Time Management

Meer info VVJ Kaï, kvannieuwenhove@vvj.be of 03 821 06 03

ov er v vj

5


jeugdbeleid Jongeren werken. Tieners hebben studentenjobs, heel wat jongeren gaan op hun achttiende aan de slag en anderen doen dat na hun studies. Maar voor veel jongeren is werk vinden en werk behouden geen evidentie. De economische crisis laat zich duidelijk gelden. De federale regering heeft op aanbeveling van de Europese Raad in februari een plan tot invoering van de ‘Jongerengarantie’ goedgekeurd. Jongeren onder de 25 jaar krijgen binnen de vier maanden wachtperiode een stage, job of bijkomende opleiding aangeboden. Hoe kan je hier op lokaal niveau een steentje aan bijdragen? VVJ ging op zoek naar interessante voorbeelden en haalde die zowel bij jeugddiensten als bij andere organisaties. Voorbeelden van een kleine tot een maximale inspanning. Even inspiratie opdoen.

Jeugd & Werk Tekst: Maria Euwema

Beeld: idlphoto

Sint Pieters Leeuw

Eeklo

Infoavond over vakantiewerk

Gids voor schoolverlaters

In samenwerking met o.a. JAC Delta en Groep Intro vzw. In Sint-Pieters-Leeuw zet de jeugddienst in op een informatieavond voor jobstudenten. Ze krijgen tijdens een avond in het jeugdcentrum informatie over hun rechten en plichten: hoeveel dagen mag ik werken, wat doe ik bij ziekte, etc. Tijdens het tweede deel kunnen de jongeren bij de standjes van interim-kantoren en lokale bedrijven informatie krijgen en direct solliciteren. De vorige editie was met ruim 150 aanwezigen een groot succes.

Jeugddienst Eeklo, Meetjesman en Werkwijzer vzw sloegen de handen ineen. Alle Meetjeslandse laatstejaarsscholieren ontvangen twee gedocumenteerde brochures: één voor schoolverlaters en één verderstudeergids. Enerzijds is er de Gids voor schoolverlaters. Als schoolverlater kom je terecht in een doolhof van administratie en regels, en daar wil deze gids een helpende hand bieden. Het boekje omvat actuele informatie over hoe inschrijven bij de VDAB, wachttijd, solliciteren, contracten, werkloosheid enz. De Verderstudeergids loodst de jongeren doorheen de verschillende studie- en opleidingsmogelijkheden. Het boekje bevat ook een aantal tips om een goede studiekeuze te maken, maar geeft bovendien informatie over het kotleven, vervoer, studiebeurs enz. www.eeklo.be > jeugd > JIP > Folders

L i mb u r g

Infobeurs voor jongeren uit BSO, DBSO, leertijd en TSO (praktisch) De Limburgse CLB’s organiseerden op 28 februari 2013 een eerste opleidings- en beroepenbeurs ‘Verruim je horizon’ voor leerlingen uit het BSO, DBSO, leertijd en praktische TSO-opleidingen. Het is bedoeld als tegenhanger van de SID-IN beurzen, waar vooral ASO leerlingen aan hun trekken komen. Leerlingen kunnen kennismaken met allerlei opleidingen, beroepen en werkgevers. Zo kunnen zij een betere beroepskeuze maken of nieuwe ideeën opdoen. Er worden workshops gegeven en ook andere partners zoals de vakbonden zijn aanwezig. www.verruimjehorizon.be

6

Tienen

Degelijke informatie op je website Het hoeft niet altijd een grote actie te zijn: goed doorverwijzen is ook iets waard. Heeft je jeugddienst een eigen website, dan kun je informatie over verschillende thema’s die jongeren bezig houden opnemen met bondige informatie en links naar partners en websites met meer informatie. Duidelijke info en correcte, zo direct mogelijke links maken dat jongeren niet verdwalen in alle informatie. In Tienen maakte de jeugddienst een duidelijk overzicht voor jongeren op zoek naar info. www.jeugd3300.be > jongeren > jongereninfo > werken

jeugdbeleid


T i l b u r g ( NL )

Een half jaar betaalde stage Een opvallend idee in Nederland. In de gemeente Tilburg gaat men binnenkort van start met de ‘Startersbeurs’: jongeren die er zelf in slagen een stageplaats te vinden waar ze kunnen leren en werken, krijgen van de gemeente een half jaar lang € 500 per maand, waarvan € 100 van de werkgever. Samen met de werkgever moet een leertraject worden uitgezet en de jongere mag niet als vervanging voor het bestaand personeel worden ingezet. Er is geen garantie op werk, maar wel de kans om ervaring op te doen. www.tilburg.nl > Wonen > werk en inkomen > werk > startersbeurs

Ant werpen

deze uit te bouwen. Ook een training solliciteren, sociale vaardigheden of werken aan attitudes zijn mogelijkheden De begeleiders zijn steeds bereikbaar voor gewoon een babbel of een gericht gesprek. Ze helpen jongeren in het contact met de VDAB, RVA, CLB, etc. en fungeren zo als coach en brugfiguur. www.jes.be

Lift off: jobbeurs meets festival Op 3 mei 2013 is het tijd voor “Lift Off” een initiatief van 5 ondernemende jongeren die van een jobbeurs geen saai evenement wilden maken maar een hip event. Je armband gechipt met je persoonlijke gegevens suggereert je welke standen je het beste kunt bezoeken. Verder is de sfeer informeel en is er tijd voor muziek en ontspanning – en netwerken met een pintje erbij. Het is eens iets anders. www.jobfestival.be

Jeugdcompetentiecentra Jeugdcompetentiecentra (JCC’s) zijn erop gericht jongeren competenties te laten verwerven, om hen te helpen een plaats in de arbeidsmarkt en maatschappij te veroveren. Actoren vanuit jeugdwerk, onderwijs en tewerkstelling werken hiertoe samen. Jongeren worden zich in de JCC’s bewust van hun competenties, ze verwerven competenties en ontvangen er zoveel als mogelijk een formele erkenning voor. Begeleiders werken vindplaatsgericht, spreken jongeren actief aan en gaan met hen aan de slag, vanuit de leefwereld en vragen van de jongere. Dat kan bijvoorbeeld zijn door samen met hen een cv op te stellen, te kijken wat een geschikte opleiding zou kunnen zijn of hen te stimuleren in hobby’s en

jeugdbeleid

i n s p i r at i e o p d o e n o v e r p r o j e c ten rond jongeren en werk? Kijk eens op de website van Groep Intro. Van fietspunten over buurtrestaurants naar groendiensten. www.groepintro.be

iets doen met het thema werk? Partners om mee samen te werken: VDAB, CLB, Syntra, Groep Intro vzw, JAC/JIP, OCMW.

7


JEUGDBELEID IN HET MJP

Congressenreeks

Lokale besturen als regisseur van het jeugdbeleid Tekst: Leen Bartholomeus

Beeld: Ilse Holvoet, Maria Euwema

De balans: 546 jeugdambtenaren en schepenen van Jeugd van 244 gemeenten en twee derden van de nieuw verkozen schepenen van Jeugd schreef zich in. Wat nemen ze mee uit het congres voor het jeugdbeleid van hun gemeente?

Koen Pattyn

schepen van jeugd Ichtegem Ik onthou dat er niet één recept is voor jeugdbeleid. Het is geen eenheidsworst, elke gemeente heeft zijn eigen dynamiek. Wil je die ontwikkelen, dan is het vooral belangrijk je onder de doelgroep te bewegen. #eigen dynamiek

Griet Van Overschelde

jeugddienst Pittem De toekomst van jeugdbeleid ligt in samenwerking, geïntegreerd jeugdbeleid over de verschillende beleidsdomeinen heen. #geïntegreerd jeugdbeleid

Tanja Rutten

diensthoofd jeugddienst Maasmechelen We moeten afstappen van het doelgroepdenken en kijken naar de burger in al zijn levensfases. Ik onthou ook het ontstaan van een middenveld bij jongeren als trend voor de toekomst. Het benoemt een tendens die wij het laatste jaar ook voelen in onze gemeente en waar nu de vinger op wordt gelegd. Jongeren nemen meer een rol op en wij worden ondersteuners. #DIY trend

Murat Celik

schepen van jeugd, Diest Ik ga de nieuw gelegde contacten met collega schepenen en ambtenaren van andere gemeenten koesteren en ze ook gebruiken. Uit de toelichting over de BBC en het vernieuwde decreet lokaal jeugdbeleid pikte ik heel wat concrete info op. #netwerken

Tom Van den Bossche

stafmedewerker Jeugd & Gezondheid, Gooik Er staat ons een boeiende periode te wachten. Een periode van fundamenten leggen voor een toekomstig jeugdbeleid met aandacht voor de doelgroep in alle beleidsdomeinen die een effect hebben op de leefomgeving en leefwereld van kinderen en jongeren. #leefwereld van kinderen en jongeren 8

jeugdbeleid in he t mjp


JEUGDBELEID IN HET MJP

Lies Smedts

jeugdconsulente Grimbergen Jeugdconsulenten en schepenen samen in een sessie werkt heel verfrissend. En ook al werk ik al enkele jaren op de jeugddienst, ik heb toch nog een aantal nieuwe informatiekanalen ontdekt, de statistische databank van de de provincie en www.lokalestatistieken.be. #wisselwerking ambtenaren en politiek

Lieven Van de Voorde

jeugdconsulent Wortegem-Petegem De actieradius van kinderen en jongeren is lokaal, de toekomst is lokaal. Een belangrijk argument om in te zetten op de leefwereld van kinderen en jongeren in onze gemeente. #toekomst is lokaal

Robbe Bleuze

jeugdconsulent Dienst Vrije Tijd – Jeugd, Harelbeke Het BBC verhaal was zeer aanwezig en brengt een bijzondere dynamiek teweeg. Op het eerste zicht lijkt iedereen er gerust in. Jeugddiensten hebben bagage en ervaring om jeugdbeleid te verankeren. Toch leeft er ook heel wat bezorgdheid. Zal er inspraak zijn? Moeten we ons zorgen maken omdat ons JBP niet integraal als prioritaire doelstelling wordt opgenomen in het meerjarenplan (MJP)? Is het angst voor verandering? Want er waren ook heel wat positieve noten te horen: het MJP opent deuren om bruggen te bouwen tussen de eilandjes waarop verschillende diensten en sectoren zich bevinden. Het is kiezen voor lange termijn denken en stilstaan bij je eigen werking. Wie kan daar nu tegen zijn? #zelfreflectie #MJP bouwt bruggen

Wim Bergé

schepen van Jeugd, Tienen Men spreekt veel meer over de vergrijzing van de bevolking dan over de vergroening. En de toekomst is inderdaad lokaal. Het lokaal bestuur staat immers het dichtst bij de bevolking. Het lokaal bestuur kan het best inspelen op de vragen en de noden van de bevolking. Maar, de financiële draagkracht van de lokale besturen gaat er op achteruit. Er wordt van de lokale overheden (te)veel verwacht (ook van de hogere overheden), zonder dat er genoeg financiële middelen tegen over staan. En als er moet gesnoeid worden, dreigt bovendien de zachte sector (o.a. jeugd) eerst het slachtoffer te worden. Uit een gesprek met een collega-schepen bleek dit ook in zijn gemeente een tendens te zijn. Uit de sessie over “ jeugdbeleid ontrafeld” onthoud ik dat er heel wat cijfergegevens bestaan om een doelgericht beleid te voeren. Wil je een breed gedragen beleid tot stand brengen, dan is participatie onontbeerlijk. #financiële draagkracht #participatie

Annemie Stevens

JC De Klinker, Aarschot Als groentje en financiële medewerker van De Klinker in Aarschot is de BBC voor mij, net als voor andere ambtenaren een hot item. Maar het boezemt onzekerheid in omdat er nog weinig zicht is op de concrete veranderingen. Echt veel nieuws over het jeugdbeleid van de toekomst en de concrete veranderingen voor mijn job binnen het BBC heb ik niet gehoord, maar heb wel een aangename avond gehad, en veel interessante mensen leren kennen. #BBC jeugdbeleid in he t mjp

9


JEUGDBELEID IN HET MJP

Andre De Lathouwer

dienst jeugd, Waasmunster Ik realiseer me dat we in het verleden zelf altijd de snelheid bepaalden van de voorbereidingen en realisaties van de jeugdbeleidsplannen. Het zal even wennen zijn nu dat niet wij maar het managementteam de snelheid van handelen bepaalt. Ik stelde met plezier de interesse en het enthouisasme van de vele aanwezige nieuwe schepenen van Jeugd vast. Het politieke landschap heeft bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen een jeugdigere samenstelling gekregen. Nu is het uitkijken naar nieuwe, jonge accenten in de nog uit te werken BBC. #MAT

Gerda Van Roelen

teamverantwoordelijke team Jeugd- en kinderrechtenbeleid, Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Het verhaal over de geschiedenis van het lokaal jeugdbeleid is een aanrader, vooral om actuele beleidsprioriteiten te kunnen duiden. Zo leerden we dat begin jaren zestig jongeren een plek gingen opeisen voor zichzelf, hoe jongeren met een mening op tafel gingen kloppen bij het gemeentebestuur en hoe de schepen van jeugd de belangenbehartiger werd van het jeugdwerk in het college. De gemeentelijke jeugdambtenaar bouwde een eigen expertise op en ontwikkelde meer en meer horizontale reflexen… ook de niet-georganiseerde kinderen en jongeren kwamen in beeld van het gemeentelijk jeugdbeleid. Vraag is wat hiervan overblijft in het BBC. Zal de geschiedenis zich moeten herhalen? #geschiedenis

Wim Van Leeuwen

VDS Wat mij het meest opviel was het optimisme en de goesting om er samen tegen aan te gaan en alle uitdagingen lokaal vorm te geven. Bij jeugddienstmedewerkers en bij de nieuwe schepenen van jeugd. Inspirerend! #goesting

Arno Arnouts

jeugdconsulent, Deurne Het leuke aan de avond was dat we er vanuit de stad Antwerpen met verschillende districten aanwezig waren. Elk district heeft een eigen jeugddienst en een schepen voor jeugd, terwijl er ook een stedelijke jeugddienst en een schepen voor jeugd voor heel de stad is. Het congres was het eerste ontmoetingsmoment tussen de verschillende jeugdconsulenten en jeugdschepenen over de districten heen zodat je ook de andere schepenen kon ontmoeten. #ontmoeting

An Vanmol

jeugdconsulent Steenokkerzeel Verantwoord risico inbouwen, leefwereldperspectief en geïntegreerd beleid zijn kernbegrippen die ik mee neem uit de sessie ‘ jeugdbeleid verankeren in het strategisch meerjarenplan’. #verantwoord risico

10

jeugdbeleid in he t mjp


JEUGDBELEID IN HET MJP

Annelies Frans

jeugdconsulente, gemeentelijke cultuur-, jeugd- en sportdienst, Duffel We moeten meer inzetten op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren over alle beleidsdomeinen heen: jeugdbeleid moet meer zijn dan een vrijetijdsbeleid – ook zonder extra subsidies van Vlaanderen. Ik onthou ook dat we participatie opzetten als interactief en continu proces: de jeugddienst als ‘participatie-ambassadeur’ die ervoor zorgt dat kinderen en jongeren op verschillende levensdomeinen betrokken worden bij het beleid en geïnformeerd worden. En laten we zoveel mogelijk openbare ruimte bestempelen als plaats om ‘goe te spelen’, met extra aandacht voor avontuurlijk buitenspelen. #MKKJ #participatie #ruimte voor jeugd

Matthias Van den Eynde

jeugdconsulent Laakdal Als nieuweling op de jeugddienst van Laakdal, ik werk er sinds 1 september, vond ik het een boeiende avond. Het wordt een mooie uitdaging hoe we in onze gemeente al deze opgedane informatie gaan vertalen in een lokaal meerjarenplan. We zullen de handen in elkaar moeten slaan en er een strategisch en goed doordacht meerjarenplan van moeten maken, met oog voor alle diensten en alle sectoren in de gemeente. #samenwerken

Luc Colla

schepen van jeugd, Zutendaal Jeugdbeleid heeft raakvlakken met tal van domeinen, maar tegelijk is het iets helemaal anders dan de rest: fris, boordevol dynamiek en mogelijkheden, niet strak in het pak maar out-ofthe-box. Dat straalde het VVJ-congres ook uit, mede dankzij Muziekodroom als perfecte locatie voor deze samenkomst. Als nieuwe schepen van jeugd maakte ik kennis met verschillende insteken om het meerjarenplan op te stellen en verschillende instanties die ons hierbij kunnen helpen. Het meest interessante vond ik uiteindelijk wellicht de kennismaking met een aantal collega’s van andere Limburgse gemeenten. Het maakt het zoveel gemakkelijker om in de toekomst de telefoon te nemen en eens te horen hoe sommige zaken in een andere gemeente worden opgelost. En hoewel elke situatie en context anders is, hoeven we het warm water niet telkens opnieuw uit te vinden. Om het met de woorden van een collega te zeggen: netwerken is ook een beetje net als werken. #netwerken #outof-the-box

Meer info Alle info over de congressen vind je op www.vvj.be/regionalecongressen Meer info bij VVJ Jitske, vorming@vvj.be, 03 821 06 02

jeugdbeleid in he t mjp

11


JEUGDBELEID IN HET MJP

Wat is jouw droom voor het jeugdbeleid in jouw gemeente? VVJ vroeg jeugdambtenaren en schepenen van jeugd naar hun toekomstdroom op de congressen. Een bloemlezing.

Een goeddraaiende jeugdhuiswerking en speelpleinwerking met veel actieve leden. Cl audine Bonamie

schepen Sint-Laureins

Dat Beveren tijd en middelen blijft vrij maken om kinderen en jongeren jong te laten zijn. Dat kinderen kunnen en mogen spelen in de openbare ruimte en jongeren elkaar kunnen ontmoeten in de gemeente. Met aandacht voor hun cultuur en eigenheid. J e r o e n K e r s s c h o t jeugddienst Beveren

Een uitgewerkt jeugdwelzijnsbeleid L a u r a Va n s l e mb r o u c k

Dat denken vanuit ‘ jeugd’ een reflex wordt

jeugddienst Oostende

J e s s i e C o pp e n s

jeugddienst Wachtebeke

Een realistisch speel- en sportruimtebeleidsplan Ignace De Block

jeugddienst Wetteren

Slagen in een participatief jeugdbeleid, met inspraak van alle doelgroepen, jongeren, maar ook kinderen en kansengroepen J o h a n R o l l e z schepen Zwevegem

Speelpleinwerking en kleuteropvang een beter imago bezorgen, uitwerking van het speelplein nu ze een nieuwe locatie hebben en meer geïntegreerde samenwerking met andere bevoegdheden. A n n e l e e n R i mb a u t

schepen Wichelen

Skatespots en hangplekken G r i e t Va n r y c k e g e m

Een geïnstalleerde jeugdreflex zonder strijd! Met andere woorden: het college kiest voor jeugd!

schepen Menen

Ellen De Grauwe

jeugddienst Dendermonde

Dat in 2014 jeugdbeleid is opgenomen in het bestuursakkoord, geherstructureerd in het organogram en geïntegreerd benaderd in het strategisch meerjarenplan. Met contente collega’s van jeugd en kinderen en jongeren die zich tip top voelen in de stad. C o r n e l i a H a u s p i e jeugddienst Kortrijk 12

Een strategisch meerjarenplan dat vertrekt van een goede analyse die onze gemeente in 2016 de jeugdgemeente van Vlaanderen maakt J e r e m i e Va n e e c k h o u t schepen Anzegem

jeugdbeleid in he t mjp


JEUGDBELEID IN HET MJP Wie kwam er naar onze congressen? Check het op dit kaartje! De lijst van gemeenten vind je op p. 14

Dat kinderen en jongeren onze gemeente ervaren als een fijne gemeente om te wonen en/of naar school te gaan.

Dat de bevlogenheid, de gedrevenheid, het besmettelijk enthousiasme en de dadendrang van de eerste maanden nog steeds springlevend is, bij de schepen en de jeugddienst S t e f a n O o r t s Jeugddienst Ranst

Dorien Marijnissen

jeugddienst Wijnegem

Een gelukkige toekomst voor elke jongere en (oudere) in mijn gemeente :-) S o f i e V e r v o o r t jeugddienst Vorselaar

Voor elke jeugdvereniging een veilig en kindvriendelijk lokaal. Jeroen Kersschot

Jeugddienst Kruibeke

Kinderen en jongeren een ĂŠchte plaats geven binnen elk beleidsdomein!

Lachende kinderen en jongeren op gezellige pleintjes, in speeltuinen en speelbossen, in jeugdverenigingen‌ in de hele stad

De jeugddienst werkt goed samen met de nieuwe schepen, ze vormen samen een sterk team.

De lotto winnen en investeren in het jeugdbeleid

Cl audia Henkens

B e l i n d a K i mp e n

jeugddienst Diest

jeugddienst Hasselt

Voldoende middelen om onze jeugdbeleidsdromen waar te maken

Hanneleen Broeck x

Inge Christiaens

jeugddienst Diepenbeek

kabinetsmedewerker jeugd Antwerpen

Joke Maes

jeugddienst Temse

Een jeugdbeleid voor allen met vooral jeugdruimte voor alle jongeren en kinderen van de gemeente. Christophe Beeckmans

Meer jongeren bereiken. Caroline Medard

jeugddienst Gingelom

Jeugddienst Huldenberg jeugdbeleid in he t mjp

13


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Aalst Aalter Aarschot Aartselaar Affligem Alken Alveringem Antwerpen Anzegem Ardooie Arendonk As Asse Assenede Avelgem Baarle-Hertog Balen Beernem Beerse Beersel Begijnendijk Bekkevoort Beringen Berlaar Berlare Bertem Bever Beveren Bierbeek Bilzen Blankenberge Bocholt Boechout Bonheiden Boom Boortmeerbeek Borgloon Bornem Borsbeek Boutersem Brakel Brasschaat Brecht Bredene Bree

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Brugge Buggenhout Damme De Haan De Panne De Pinte Deerlijk Deinze Denderleeuw Dendermonde Dentergem Dessel Destelbergen Diepenbeek Diest Diksmuide Dilbeek Dilsen-Stokkem Drogenbos Duffel Edegem Eeklo Erpe-Mere Essen Evergem Galmaarden Gavere Geel Geetbets Genk Gent Geraardsbergen Gingelom Gistel Glabbeek Gooik Grimbergen Grobbendonk Haacht Haaltert Halen Halle Ham Hamme Hamont-Achel

kinderspel

91 Harelbeke 135 Koekelare 92 Hasselt 136 Koksijde 93 Hechtel-Eksel 137 Kontich 94 Heers 138 Kortemark 95 Heist-op-den-Berg 139 Kortenaken 96 Hemiksem 140 Kortenberg 97 Herent 141 Kortessem 98 Herentals 142 Kortrijk 99 Herenthout 143 Kraainem 100 Herk-de-Stad 144 Kruibeke 101 Herne 145 Kruishoutem 102 Herselt 146 Kuurne 103 Herstappe 147 Laakdal 104 Herzele 148 Laarne 105 Heusden-Zolder 149 Lanaken 106 Heuvelland 150 Landen 107 Hoegaarden 151 Langemark108 Hoeilaart Poelkapelle 109 Hoeselt 152 Lebbeke 110 Holsbeek 153 Lede 111 Hooglede 154 Ledegem 112 Hoogstraten 155 Lendelede 113 Horebeke 156 Lennik 114 Houthalen- 157 Leopoldsburg Helchteren 158 Leuven 115 Houthulst 159 Lichtervelde 116 Hove 160 Liedekerke 117 Huldenberg 161 Lier 118 Hulshout 162 Lierde 119 Ichtegem 163 Lille 120 Ieper 164 Linkebeek 121 Ingelmunster 165 Lint 122 Izegem 166 Linter 123 Jabbeke 167 Lo-Reninge 124 Kalmthout 168 Lochristi 125 Kampenhout 169 Lokeren 126 Kapelle-op-den-Bos 170 Lommel 127 Kapellen 171 Londerzeel 128 Kaprijke 172 Lovendegem 129 Kasterlee 173 Lubbeek 130 Keerbergen 174 Lummen 131 Kinrooi 175 Maarkedal 132 Kluisbergen 176 Maaseik 133 Knesselare 177 Maasmechelen 134 Knokke-Heist 178 Machelen

179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

Maldegem Malle Mechelen Meerhout Meeuwen-Gruitrode Meise Melle Menen Merchtem Merelbeke Merksplas Mesen Meulebeke Middelkerke Moerbeke Mol Moorslede Mortsel Nazareth Neerpelt Nevele Niel Nieuwerkerken Nieuwpoort Nijlen Ninove Olen Oostende Oosterzele Oostkamp Oostrozebeke Opglabbeek Opwijk Oud-Heverlee Oud-Turnhout Oudenaarde Oudenburg Overijse Overpelt Peer Pepingen Pittem Poperinge Putte Puurs

224 Ranst 267 Vleteren 225 Ravels 268 Voeren 226 Retie 269 Vorselaar 227 Riemst 270 Vosselaar 228 Rijkevorsel 271 Waarschoot 229 Roeselare 272 Waasmunster 230 Ronse 273 Wachtebeke 231 Roosdaal 274 Waregem 232 Rotselaar 275 Wellen 233 Ruiselede 276 Wemmel 234 Rumst 277 Wervik 235 Schelle 278 Westerlo 236 Scherpenheuvel- 279 Wetteren Zichem 280 Wevelgem 237 Schilde 281 Wezembeek-Oppem 238 Schoten 282 Wichelen 239 Sint-Amands 283 Wielsbeke 240 Sint-Genesius-Rode 284 Wijnegem 241 Sint-Gillis-Waas 285 Willebroek 242 Sint-Katelijne-Waver 286 Wingene 243 Sint-Laureins 287 Wommelgem 244 Sint-Lievens- 288 Wortegem-Petegem Houtem 289 Wuustwezel 245 Sint-Martens-Latem 290 Zandhoven 246 Sint-Niklaas 291 Zaventem 247 Sint-Pieters-Leeuw 292 Zedelgem 248 Sint-Truiden 293 Zele 249 Spiere-Helkijn 294 Zelzate 250 Stabroek 295 Zemst 251 Staden 296 Zingem 252 Steenokkerzeel 297 Zoersel 253 Stekene 298 Zomergem 254 Temse 299 Zonhoven 255 Ternat 300 Zonnebeke 256 Tervuren 301 Zottegem 257 Tessenderlo 302 Zoutleeuw 258 Tielt 303 Zuienkerke 259 Tielt-Winge 304 Zulte 260 Tienen 305 Zutendaal 261 Tongeren 306 Zwalm 262 Torhout 307 Zwevegem 263 Tremelo 308 Zwijndrecht 264 Turnhout 265 Veurne 266 Vilvoorde

We speuren met een ruime blik samen met u naar optimale speel- en ontplooiingskansen.

Veiligheidspartner voor speeltuinen

· Naast de wettelijke verplichtingen is advies en ondersteuning ook inbegrepen in ons dienstenpakket · Onze rapporten worden bij een persoonlijk gesprek voor u glashelder uitgelegd · Uitdagend speelplezier voor engeltjes en bengeltjes is onze motivatie

kinderspel is lid van NVCS

Risico-analyse • Controles bij indienststelling en periodiek • Keuring met Europees certificaat • Projectbegeleiding Lampestraat 175 - 8510 Rollegem - info@kinderspel.be - www.kinderspel.be


actueel

De Ketnet Checklist 50 dingen die je echt wil

Op www.ketnet.be vinden kinderen heel wat informatie, tips en filmpjes over de checklist.  1 ¬ mij verkleden op een superzotte manier  2 ¬ een geheim kamp met mijn vrienden hebben  3 ¬ een prijs of een medaille winnen  4 ¬ eens rondlopen in een doolhof  5 ¬ een nieuwe vriend maken  6 ¬ in een hoge boom klimmen  7 ¬ een liedje leren spelen op een instrument  8 ¬ voor één dag een écht beroep uitoefenen  9 ¬ een hele nacht opblijven  10 ¬ een kookexperiment doen

gedaan hebben voor je twaalfde

Ketnet ging samen met kinderen en met de steun van minister van Jeugd en Onderwijs Pascal Smet op zoek naar 50 uitdagingen die ieder kind op zijn tempo en met zijn eigen mogelijkheden kan uitproberen. Alleen of met andere kinderen. De checklist is geen wedstrijd maar wel een ontdekkingstocht.

 11 ¬ een supergoede daad doen  12 ¬ op uitstap gaan zonder ouders  13 ¬ ergens optreden (en mijn verborgen talent tonen)  14 ¬ een wereldrecord vestigen  15 ¬ iemand beetnemen of foppen  16 ¬ samen met vrienden rond een kampvuur zitten  17 ¬ mijn kamer zelf inrichten  18 ¬ een film met vrienden maken  19 ¬ iets bouwen waarin ik kan wonen  20 ¬ een death-ride doen

De ‘checklist’ kwam er op basis van een belevingsonderzoek in 25 scholen en organisaties en kinderen tussen 8 en 12 maakten via hun profiel op Ketnet maar liefst 97551 ‘checks’ kenbaar. Het onderzoek leverde een lijst op van 680 items. Op basis van die ideeën én de input op de website stelde Ketnet de uiteindelijke Checklist op, rekening houdend met een aantal overwegingen: ∫∫ Hoge score in het onderzoek ∫∫ Een evenredige verdeling per categorie ∫∫ voor 80% van alle Ketnetters doenbaar ∫∫ grensverleggend maar haalbaar ∫∫ constructief ∫∫ niet kwaadaardig – ethisch verantwoord ∫∫ interessant genoeg om er over te willen praten ∫∫ mix van dingen die makkelijk, moeilijker en ‘heel erg moeilijk’ te doen zijn ∫∫ dingen die je alleen, met twee of in groep kan doen ∫∫ dingen die betrekking hebben op alle domeinen die belangrijk zijn voor kinderen (gezin, school, natuur, cultuur,…)

 21 ¬ een coole party organiseren  22 ¬ eigen planten of groenten kweken  23 ¬ eens leven zoals in een andere tijd  24 ¬ mijn idool een keer in het écht zien  25 ¬ iemand verwennen of verrassen  26 ¬ een nacht in een bos slapen  27 ¬ zelf een kledingstuk ontwerpen en maken  28 ¬ meedoen aan een sportwedstrijd  29 ¬ zelf een vis vangen  30 ¬ een supersmerig gevecht houden  31 ¬ een zwemdag houden met mijn vrienden en familie  32 ¬ op TV komen  33 ¬ een liedje leren zingen in een andere taal  34 ¬ eens door de lucht vliegen  35 ¬ op mijn buik glijden over een zeeppiste  36 ¬ een dier verzorgen  37 ¬ een speciale sprong maken (parachute, spring plank,…)  38 ¬ iets grappigs doen met vrienden op straat of in m’n buurt  39 ¬ een boek maken  40 ¬ iets keihard vernielen dat stuk mag

Een dertigtal items uit de lijst van 680 sprongen er duidelijk uit en werden heel vaak gekozen door de kinderen. Die top-30 kwam grotendeels overeen met de hoogst scorende items van de online inzendingen. De laatste 20 items werden bepaald door de hoge score, een mooie verdeling over de categorieën, originaliteit en morele aanvaardbaarheid. Dit laatste criterium opent een interessante discussie. In onze veilige en geregulariseerde samenleving hebben we soms de neiging om alle risico’s uit te sluiten voor kinderen. Maar misschien moeten we juist zoeken naar een evenwicht tussen ruimte laten om te mogen experimenteren, mislukken en risico’s opzoeken, én de kinderen beschermen tegen zichzelf. Welke risico’s kan je kinderen laten nemen zodat ze zelf verantwoordelijkheid leren nemen? Hoe kan je hen hierin ondersteunen? Het is een discussie die de Checklist niet uit de weg gaat. Sommige vaardigheden kan je nu eenmaal niet leren uit een boek en moet je dus zelf uitproberen. Graag met een volwassene in de buurt die vertrouwt in je mogelijkheden en die je zo nodig kan helpen. a c t u ee l

 41 ¬ een avonturentocht maken  42 ¬ één dag alles omgekeerd doen  43 ¬ zelf m’n eigen snoep maken  44 ¬ naar een groot concert of festival gaan  45 ¬ gaan logeren bij vriend(inn)en  46 ¬ een groot kunstwerk maken  47 ¬ zelf met een tractor, kart of quad rijden  48 ¬ een vlot bouwen dat echt blijft drijven  49 ¬ op een paard of een ander groot dier rijden  50 ¬ een groot kussengevecht houden 15


MJP 2014-2019

De BBC in Herselt

Jeugdconsulent neemt het voortouw Tekst: Carmen Van Bedts , jeugdconsulent Herselt

In Herselt is men volop bezig met de uitwerking van de BBC. Jeugdconsulent Carmen Van Bedts neemt hier tijdelijk een hoofdrol in op. De combinatie jeugdbeleid en de BBC brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.

Ik durf gerust stellen dat Herselt al ver staat met de BBC. De omgevingsanalyse is al enkele maanden afgerond en voorgesteld aan het bestuur. De doelstellingen en acties krijgen stilaan de juiste vorm en de software die de BBC werkbaar moet maken wordt ook geïnstalleerd. Het is mede dankzij de aanwerving van een kwaliteitsmanager dat het project in een versnelling is geraakt. De kwaliteitsmanager is iemand die zich van dag één vastbijt in het BBC- verhaal, van aanpakken weet en een duidelijk stappenplan uitwerkt. Een eerste stap in het najaar van 2012 was de oprichting van een werkgroep. De gemeente Herselt koos ervoor om enkel de administratie te betrekken en geen politieke afvaardiging om het proces te versnellen. Het idee is dat de administratie een voorstel van budget en meerjarenplan uitwerkt en dit voorlegt aan het bestuur. Als jeugdconsulent word je via verschillende vormingen en bijeenkomsten voorbereid op de komst van de BBC. De angst leeft dat het jeugdbeleid dreigt te verdwijnen als kleine entiteit binnen het grote geheel. Het is dan ook de taak van de jeugdconsulent om het jeugdbeleid een plaats te geven in het meerjarenplan. Een boodschap die ik goed begrepen heb en ter harte neem. Het was niet meteen duidelijk op welke manier de werkgroep zou samengesteld worden. De meningen waren verdeeld: een groep met slechts enkele leden (secretaris, ontvanger en kwaliteitsmanager) of een groep met alle diensthoofden, secretaris, ontvanger en jeugdconsulent. Ik liet mij niet afschrikken en motiveerde mijn keuze om deel te nemen aan de werkgroep. Als jeugdconsulent heb ik heel wat expertise die kan bijdragen aan een goed meerjarenplan zoals de ervaring met jeugdbeleidsplannen, het feit dat jeugd geen dienst is maar een doelgroep, gevolgde vormingen en voor mij ook persoonlijke interesse. De neuzen stonden snel in dezelfde richting en er werd gekozen voor een uitgebreide werkgroep.

16

MJP 2 0 1 4 - 2 0 1 9


MJP 2014-2019 De kwaliteitsmanager is de projectleider van de BBC. Zij is er ook van overtuigd dat een jeugdconsulent een meerwaarde betekent voor de werkgroep. Door het opmaken van een jeugdbeleidsplan had ik al ervaring met doelstellingen en acties en een hieraan gekoppeld budget. Want hoewel de BBC een verplicht verhaal is mag het niet als een verplichting gezien worden maar als een meerwaarde voor de werking van de gemeente. Ikzelf ben hier grondig van overtuigd maar de collega’s niet allemaal. Door een heugelijke gebeurtenis (geboorte) dient de projectleider van de BBC drie maanden vervangen te worden. Een taak die ik graag op mij neem en een kans om nog dieper in het BBC-verhaal te duiken. Zo ben ik naast mijn voltijdse taak als jeugdconsulent tijdelijk ook vervangend projectleider. De kwaliteitsmanager trof de nodige voorbereidingen zodat de belasting minimaal is. Maar de doelstellingen, acties en budget moeten tegen begin april opgemaakt worden. Een belangrijke stap in het BBC-project. Ik probeer mijn agenda te herschikken om taken voorzien voor het voorjaar van 2013 vroeger af te werken. Helaas lukt dat niet want een volle agenda krijg je niet nog voller….

Doelstellingen en acties formuleren is een werk van lange adem

We starten met de werkgroep aan de opmaak van de doelstellingen en acties. Geen gemakkelijke oefening. Samen met de cultuurbeleidscoördinator hebben we al enige ervaring met de opmaak van doelstellingen en acties maar de “hoe-doe-je-dat-nu-eigenlijk” is veel moeilijker uit te leggen. Aan de hand van voorbeelden uit andere gemeentes en methodieken zoals de SMARTmethode wordt de theorie duidelijk maar in praktijk blijft het formuleren van doelstellingen en acties een werk van lange adem. De werkgroep komt regelmatig samen om doelstellingen en acties te formuleren, herformuleren, aan te passen, toe te voegen en te schrappen. We proberen zo weinig mogelijk tijd te laten tussen de samenkomsten zodat iedereen bij de les blijft. Het blijft onduidelijk hoe het resultaat er zal uitzien en wat de weerslag wordt op de werking, iets waar weinig aan te veranderen is aangezien de BBC nieuw is. De voorbeelden van de pilootprojecten helpen ons een stap verder maar ondertussen zijn er al heel wat wijzigingen gebeurd waar de piloten nog niet mee te maken kregen. En hoe zal het bestuur reageren? Gaan zij akkoord met het voorstel? Of vegen ze alles van tafel en is ons werk voor niets geweest? Dat wordt het spannendste moment van het project.

Ik mag mijn taken als jeugdconsulent natuurlijk niet vergeten. De voorbereiding voor de Buitenspeeldag, activiteiten in de paasvakantie, de zomervakantie, het opendeurweekend vrijetijdscentrum, wijkdagen, geluidsmeters, de nieuwe geluidsnormen, fuiven, de sollicitaties voor de speelpleinwerking,…. Mijn engagement als jeugdconsulent en vervangend projectleider BBC resulteert in vele overuren en het uitstellen van taken voor het jeugdbeleid. Op korte termijn lijkt dit geen positieve evolutie maar ben ik ervan overtuigd dat de toekomst bij de BBC ligt en dat jeugdbeleid op dit moment even op de tweede plaats hoort.

Aandacht voor jeugd kan je in vele doelstellingen veronderstellen maar wordt vaak niet letterlijk opgenomen

Ik denk dat je jezelf als jeugdconsulent moet ‘opdringen’ om mee te werken aan het BBC-project. Ga eens na bij je secretaris hoever het staat met de BBC, wat de plannen zijn, en hoe het wordt. Stel jezelf en je expertise kandidaat om mee te werken aan de BBC. Want hoewel de BBC overkoepelend wil werken en stimuleert om niet te denken vanuit de diensten zal in praktijk ieder zijn eigen materie verdedigen. De stem van kinderen en jongeren laten klinken in het meerjarenplan en jeugdbeleid een plaats geven is iets wat dus vooral zal moeten gebeuren door de jeugddienst. Want aandacht voor jeugd kan je in vele doelstellingen veronderstellen maar wordt vaak niet letterlijk opgenomen. Het jeugdbeleid dreigt vaak te verdwijnen in acties zoals “Organiseren van activiteiten voor de burgers van X” of “Zorgen voor openbaar groen voor alle inwoners van gemeente X”. Zorg ervoor dat het jeugdbeleid duidelijk in acties terugkomt zoals: “Er wordt een speelterrein aangelegd in wijk X” of “Tijdens de zomervakantie worden er activiteiten georganiseerd voor kinderen van zes tot twaalf jaar met aandacht voor de eigenheid van de doelgroep”. Want het jeugdbeleid heeft een belangenbehartiger nodig!

MJP 2 0 1 4 - 2 0 1 9

Meer info Carmen Van Bedts, jeugdconsulent Herselt carmen.van.bedts@herselt.be, 014 53 90 59

17


Thema t

Speelbos

Gemeente t

Grobbendonk heeft er sinds september vorig jaar een gloednieuw speelbos bij. Studenten Bouw van de Katholieke Hogeschool Kempen dachten in samenwerking met Kempisch Landschap, de gemeente en het Agentschap voor Natuur en Bos een ontwerp uit voor een speelzone met speelelementen en brachten dat in de praktijk. Een blik op deze gesmaakte samenwerking door jeugdconsulent Steven Anthonis.

Grobbendonk

I n w o n e r s t 11038 aantal inwoners, waarvan

2918 jonger dan 25

“Het resultaat: een avontuurlijk stukje bos met hindernissen en schuilplaatsen, ideaal voor bosspelen” Tekst: Steven Anthonis, jeugdconsulent Grobbendonk

Foto’s: JD Grobbendonk

Wat v o o r a f g i n g

Ap r i l 2 0 1 2 - P r o j e c t v o o r s t e l l i n g

Elk jaar kiest de jeugddienst in Grobbendonk een speelruimteproject, ook in 2012 zat men niet stil: in het Philipsbos is een groot stuk avontuurlijk speelbos gecreëerd. Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid verwacht voor bossen groter dan vijf hectare een uitgebreid bosbeheerplan. In 2011 startte de gemeente Grobbendonk met de opmaak van een bosbeheerplan voor de ‘Bouwelse Heide’, een circa 45 hectaren groot gebied. Op vraag van de jeugddienst werd ook een uitgewerkt speelbos in het plan opgenomen. Toen kwam de vraag van de Katholieke Hogeschool Kempen (KHK) naar een opdracht voor studenten Bouwkunde. Met de jeugddienst en milieudienst dachten we al een tijdje aan de aanleg van het speelbos, het was snel beklonken dat dit een ideale opdracht was.

De jeugddienst en de milieudienst gaan op bezoek bij de studenten van de KHK. De twee groepen stellen nu hun project voor. Ze hebben een situatieschets gemaakt met een grondplan, en ze hebben berekend welke en hoeveel materialen ze nodig hebben. We kiezen ervoor om de beste delen van de twee projecten in één project te gieten. Sommige ideeën voor constructies hebben het uiteindelijk niet gehaald. Omdat ze te hoog waren en niet veilig genoeg, te moeilijk of te groot en dus niet realistisch om ze te maken, of niet vandalismebestendig. Eén criterium was bijvoorbeeld dat er constructies bij zijn die kinderen zelf kunnen veranderen. Er zijn tipi’s gemaakt van takken of muren van takken om je te verstoppen. Kinderen kunnen er takken uithalen.

Ma art 2012 - De studenten op bezoek bij de jeugddienst De jeugddienst en de groen- en milieudienst stellen de projectomschrijving voor aan de studenten. We nemen er een plattegrond van het gebied bij en bepalen waar de speelzone een plek krijgt in het bos. Welke vegetatie is er in het bos aanwezig? Welke dode en uitheemse bomen mogen omgehakt? En op basis daarvan: hoeveel hout is er beschikbaar? Je moet ook rekening houden met de richtlijnen van het Agentschap voor Natuur en Bos en stichting Kempens Landschap, je kan immers niet zomaar alles doen in een bos. Het opzet: een natuurlijke speelzone met de materialen die in het bos aanwezig zijn, we willen zo weinig mogelijk materiaal van buitenaf. Alles moet er zo natuurlijk mogelijk uitzien, uiteraard rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften voor speeltuigen. We inspireren hen met beeldmateriaal van andere speelbossen. De studenten worden in twee groepen verdeeld. Zij werken tegen de volgende maand allebei een projectvoorstel uit, het beste project wordt uitgevoerd door de ganse groep.

18

Mei 2012 – Tijd voor de praktische uit voering De studenten maken een bestek op met een beschrijving van de uitvoering van de werken en de kosten van de aankoop en huur van materialen. In de beschrijving geven ze hun project weer, de timing en hoe dit concreet gerealiseerd wordt. In de kostenstaat krijg je een gedetailleerd overzicht van het benodigd materiaal en de prijs. De studenten nemen de voorbereiding van de werken in handen. Welke materialen hebben ze nodig en wat moet de jeugddienst voor hen bestellen ( verf, nagels…)? Welk werkmateriaal hebben ze wanneer nodig? Kunnen ze dit materiaal van de gemeente lenen of moet dit gehuurd worden? De studenten voeren zelf alles uit, bijgestaan door hun docenten. De jeugddienst ging af en toe op werfbezoek, al dan niet samen met de docenten, om waar nodig bij te sturen. Eind mei was het speelbos een feit! De studenten hebben op allerlei fantasierijke manieren een avontuurlijk stukje bos gemaakt waarin kinderen en jeugdbewegingen spelletjes kunnen spelen met allerlei hindernissen en schuilplaatsen, ideaal voor bosspelen.

p r a k t i j k v o o r b ee l d


S e p t e mb e r 2 0 1 2 - T i j d v o o r d e o p e n i n g ! Het bos wordt officieel en feestelijk geopend voor bezoekers. De namiddag start met enkele openingswoordjes: van Kempens Landschap, de gemeente Grobbendonk en de hogeschool. In een blokhut aan de rand van het speelbos, delen we gratis drankjes uit. Kinderen kunnen alleen of samen met hun ouders deelnemen aan een fotozoektocht. De winnaar mag gratis deelnemen aan vijf grabbelpasactiviteiten. In de paddestoelenkring met houten zitpaddestoelen, worden de hele namiddag verhaaltjes voorgelezen over heksen een feeën in het bos. Als kers op de taart deelt de milieuambtenaar verkleed als druïde toversoep uit. Er is zeer veel belangstelling, we zijn erg tevreden over de opkomst!

D e v o o r d e l e n e n d e va l k u i l e n Het grote voordeel is dat je een hele groep jongeren hebt met inspiratie en goesting, terwijl je op de jeugddienst zelf maar alleen of met z’n tweeën zit. Zij bekijken alles ook anders dan iemand die al jaren op een jeugddienst werkt. We moeten ook niet flauw doen over de financiële voordelen. De werkuren zijn gratis, voor de studenten is het een soort ‘stage’ waarbij ze heel wat praktijkervaring opdoen. Valkuilen schuilen vooral in de voorbereiding, je moet goed op voorhand een projectbeschrijving maken en duidelijk stellen wat de bedoeling is. Studenten hebben een afgebakend project nodig, zodat ze weten tussen welke lijnen ze zich mogen bewegen. Spreek goed op voorhand af welke materialen en werkgerei er nodig zijn, en de kostprijs. De gemeente koopt alles aan met bestelbonnen die eerst hun bureaucratische ronde moeten doen op het gemeentehuis, dit moet allemaal klaar zijn voor de werken aanvangen.

Sp e e l b o s / s p e e l z o n e ?

Een speelbos is een populaire term voor speelzone. Een speelzone is een (deel van een) bos of natuurgebied, dat permanent of gedurende een vaste periode toegankelijk is voor min-18-jarigen en hun begeleiding en voor het jeugdwerk. De erkenning van een (deel van een) bos als speelzone heeft vele voordelen, voor alle partijen:

∫∫ de jeugd krijgt meer zekerheid over de langdurige openstelling van het bos als speelbos ∫∫ de eigenaar is gratis verzekerd voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid indien er zich in het speelbos een ongeval zou voordoen ∫∫ een privé-boseigenaar krijgt subsidies voor het openstellen van zijn bos als speelbos. Meer info en een handleiding om een speelzone te realiseren? Neem een kijkje op www.lne.be/doelgroepen/jeugd/ jerom/groene-ruimte/speelzones

Meer info Steven Anthonis, Jeugd- en sportconsulent Grobbendonk, 014 51 02 41, steven.anthonis@grobbendonk.be www.vvj.be/beleid-en-praktijk/speelbos

p r a k t i j k v o o r b ee l d

19


interview Buiten spelen is goed voor vanalles en nog wat. Dat blijkt uit tal van onderzoeken. Maar wat vinden kinderen er zo leuk aan? VVJ vroeg het aan een paar kinderen op de Buitenspeeldag. We hoorden veel cool en leuk, met hier en daar een mega. En we kwamen ondertussen heel uiteenlopende invullingen van de Buitenspeeldag tegen.

Wat is er zo fijn aan buitenspelen?

“Binnen heb je alles al gezien” Buitenspeeldag De Pinte

Buitenspeeldag Ranst

Voor kinderen én voor ouders

Oldskool ravotten in het bos

“We hebben van de juf buitenspeelwerk gekregen, en geen huiswerk” M i l o ( 6 )

“Buitenspelen is fijn omdat je dingen doet die je binnen niet kan, zoals een kampvuur maken.” L i e n ( 8 )

“Wat ik fijn vind aan buitenspelen is skeeleren en fietsen, want dat kan binnen niet. Ook vuil maken is leuk, maar eigenlijk maak ik mij niet zo graag vuil. “ N i e n ( 8 )

“Binnen heb je alles al gezien, buiten kan je op avontuur gaan.” T o o n ( 7 ) “Buiten is er frisse lucht en kan je échte spelletjes spelen” Wa n n e s ( 7 )

Buitenspeeldag Krugerplein Borgerhout

Stoeien in een statig decor

Buitenspeeldag Nijlen

“Buitenspelen is het allerleukste dat er is! Omdat je dan onder vriendinnen kan zijn en nieuwe vrienden kan maken.” R o m a ï s a e , Y o u s r a e n R o m a ï s a e ( 1 1 )

Van springkastelen tot zakspringkampioenschap en voetbal

“Buitenspelen is leuk omdat het stom is om binnen te zitten als de zon schijnt. Je kan heel veel plezier hebben en spelletjes spelen en je ziet je vrienden.” L e i l a ( 1 0 ) ,

“Binnen valt er weinig te spelen” C o l i n ( 1 0 ) “Buitenspelen is gezonder” T i n k a ( 1 0 )

Nafissa (12), Inea (5) en Dina (5)

“De Buitenspeeldag is leuk omdat er veel activiteiten zijn, maar voetbal blijft het leukste!” M o h a m e d ( 1 2 )

En verder... Berlaar kiest voor speelstraten en ook Lede stelt bewust alleen spelmateriaal ter beschikking. We zagen kinderen in plassen springen. Geen wachtrijen maar ouders die met hun kinderen spelen of vanop een bankje toekijken. Oudenaarde organiseert geen evenement, maar lanceert een campagne die aanzet tot buitenspelen in de gemeente, niet alleen op de buitenspeeldag.

e n N o h a i l ( 1 1)

20

intervie w


interview

Berlaar

Krugerplein, Antwerpen

Krugerplein, Antwerpen

Ranst

Nijlen

Krugerplein, Antwerpen

intervie w

Ranst

21


speeltoestellen • sporttoestellen • parkinrichting • straatmeubilair

Advies • Ontwerp • Realisatie

l

Antwerpen

l

03 482 4067

www.speelprojecten.be


facebook

VVJ en jeugddiensten op Facebook Zolang de echte lente uitblijft, de vogeltjes verweesd zoeken naar eten en de bomen niet durven beginnen aan bloesems, zorgt VVJ voor menselijke warmte via onze online community. Kon je je de voorbije maanden online niet verwarmen aan onze foto’s, filmpjes, vragen of zoektochten, lees dan nu even mee.

Vrijwilligers leven langer en gelukkiger 7 f ebruari 2 0 1 3 ∫ 1 4 u 2 6

foto © Tom & Katrien

Het is nu ook wetenschappelijk bewezen: vrijwilligerswerk verlengt je leven. Hoezee hoera! Terstond riepen wij uit dat jeugddiensten dus prachtig werk verzetten door al die vrijwilligers te ondersteunen, werk te geven en te stimuleren in hun engagement. We kunnen met enige trots zeggen dat wij eigenhandig het leven van heel wat jongeren langer en gelukkiger maken. Als dat geen positieve gedachte is waarmee je zin geeft aan elke werkdag.

Meer info over het welbevinden van de jeugdambtenaar op www.vvj.be/beleid-en-praktijk/welbevinden

Februari = Congresmodus 1 9 f ebruari 2 0 1 3 ∫ 1 8 u 0 0

In februari organiseerden we een congressenreeks in heel Vlaanderen en ook op Facebook en zelfs Twitter ging dat niet onopgemerkt voorbij. We pikten er enkele leuke reacties uit: ∫∫ Maarten Forceville, schepen van jeugd in Herent: ‘Digitalisering: Mandatarissen op Twitter?’ Ik twitter, dus ik ben. ∫∫ Joeri Daenen, jeugdconsulent Zonhoven: ‘Vrije tijd is schaars voor kinderen en jongeren.’ Moeten gemeenten inzetten op ongestructureerde vrije tijd? ∫∫ Suzy Bleys, kabinetsmedewerker Pascal Smet: ‘Ik ben geen schepen van jeugd, maar schepen VOOR jeugd.’ Gehoord op VVJ congres. Goed zo! :-) ∫∫ Sandro Delaere, journalist bij Belga: 2/3 Vlaamse schepenen voor jeugd neemt deel aan VVJ congres. Das veel. Ook op lokaal niveau ziet men de jeugd als de toekomst en het nu! ∫∫ Ruben Desmidt, jeugdconsulent in Torhout: Hebben we iets geleerd uit het verleden? Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Afschaf kinderarbeid vs GASboetes.

Meer info over onze congressen via www.vvj.be/regionalecongressen

Buitenspeeldag in de sneeuw 2 7 maart 2 0 1 3 ∫ 1 3 u 0 0

Op voorhand kregen we heel wat ongeruste telefoons: Buitenspeeldag als het zo koud is buiten? Wat als het sneeuwt? Gaan we het wel laten doorgaan? We stelden iedereen gerust: ook in de sneeuw kan men met veel plezier buiten spelen. En gelukkig dachten jullie daar ook zo over! De mutsen, sjaals en handschoenen werden bovengehaald, de ijsjes geruild voor warme choco en pannenkoeken en de vuurkorven uit de berging genomen. Het werd een prachtige, zonnige dag die weer in het geheugen van heel wat kindjes gegrift zal staan. Merci daarvoor!

Meer info over de Buitenspeeldag op www.buitenspeeldag.be f a ce b o o k

23

We zochten: k ampvervoersreglementen en statuten van jeugdraden 7 f ebruari 2 0 1 3 ∫ 1 4 u 2 6 De ‘zoekfunctie’ van onze Facebookpagina wordt door meer en meer jeugddiensten actief gebruikt, en met succes! Deze keer sprongen twee opdrachten in het oog: ∫∫ We zochten reglementen voor kampvervoer en kregen maar liefst 19 reacties. Allemaal hartelijk bedankt! Goede voorbeelden te vinden bij Kluisbergen, Oostkamp, SintPieters-Leeuw, Eeklo, Beveren, Torhout, Lochristi, Kasterlee, Aartselaar, Duffel, Herentals en Mortels. Een welgemeende merci! ∫∫ Een nieuwe gemeenteraad betekent ook een nieuwe samenstelling jeugdraad en daarom gingen we op zoek naar statuten van jeugdraden die zonder dagelijks bestuur werken. Ook daar werden we goed geholpen: bedankt Kortemark, Ichtegem, Leuven en Zonhoven!

Wil jij ook je vraag stellen via onze Facebookpagina? Mail VVJ Ellen op edeboeck@vvj.be


Uit het dagboek van een afdelingshoofd

Naam

Isabel Devriendt Beroep

afdelingshoofd jeugd en studenten, stad Leuven Amb i t i e

Stad Leuven tot een voorbeeld kind- en jongerenstad maken! het meest trots op

groots event voor 1000 jongeren in het Centraal Station van Antwerpen waar ze mee konden denken, doen en durven over het Vlaams jeugdbeleid (voor de insiders: het KLETS!congres van Vlaamse Jeugdraad) L e u k w e e tj e

In Leuven is ¼ van de bevolking jonger dan 25 jaar. Moesten de budgetten van de stad nu ook zo eens verdeeld zijn :-)!

24

In haar vijf jaar lange carrière bij de Vlaamse Jeugdraad werkte Isabel Devriendt mee aan verschillende thema’s van het Vlaamse jeugdbeleid: adviezen over jeugdwerkloosheid, over allochtoon jeugdwerk, over gaming, over cultuureducatie…. Een geweldig leuke en boeiende job. Tot ze goesting kreeg in iets meer en iets anders. En daar kwam de vacature voor afdelingshoofd jeugd en studenten bij de stad Leuven aanwaaien. Sinds november 2012 begeleidt ze er het jeugddienstteam. DAGBO E K


“Van Leuven een voorbeeld kind- en jongerenstad maken!” Maandag

Vanavond Commissie Jeugd in een nieuwe samenstelling, dat vraagt om een voorstelling van de jeugddienst. Pfieuw, ik word serieus onder vuur genomen door de oppositie. Ik moet verantwoording afleggen over keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Niet gemakkelijk voor een groentje. Gelukkig is de schepen er bij om aan te vullen waar nodig. Het is al snel 21u en je merkt aan de gemeenteraadsleden dat ze stilaan naar huis willen. Daarbij komt nog dat het enorm sneeuwt. De commissie wordt dus vroeger beëindigd.

Dinsdag

Dinsdagmorgen is mijn tweewekelijkse afspraak met de schepen. Belangrijkste punt deze keer zijn de klachten van buurtbewoners over de nieuwbouw van een jeugdhuis in een woonbuurt. Ik blijf het moeilijk hebben met het ‘not in my backyard’-idee van mensen: iedereen wil dat jongeren niet doelloos op straat rondlopen en erkent de meerwaarde van jeugdverenigingen en jeugdhuizen, zolang het maar niet in hun buurt is. Zeker in een stad kan je gewoon niet anders dan gemeenschapsvoorzieningen in de buurt onderbrengen. Hun voorstel is om het jeugdhuis een kilometer verder neer te poten, maar van buurtgerichte vrijetijdsactiviteiten blijft er dan niet veel meer over. Frustrerend dus!

Woensdag

Ik neem de trein naar Mechelen voor de conferentie ‘Jong in de stad’. Wat is het leuk om nog eens ‘op het Vlaamse niveau’ te bewegen en oude bekenden tegen te komen. Ik volg een sessie over ‘studenten in je stad’. Blijkbaar voor vele studentensteden geen gemakkelijke opdracht. En ook voor Leuven: in hoeverre kan je je als stad ‘bemoeien’ met het studentenbeleid? Waar kan je een meerwaarde betekenen tegenover de onderwijsinstellingen? Wat kan je als jeugddienst doen? Discussies die ik op het terras van de Lamotsite verder zet met de collega’s van Antwerpen, Gent en Kortrijk.

DAGBO E K

Donderdag

Maart is evaluatietijd! Dat betekent dat ik mijn medewerkers evalueer over hun prestaties van het voorbije jaar. Geen simpele opdracht als je hen nog maar vijf maanden aan het werk gezien hebt. Ik probeer er een tof en constructief gesprek van te maken en neem er mijn tijd voor. En geloof me vrij: mijn collega’s zijn top! ’s Middags is het tijd voor het ‘Joski’. Dit is het overleg met de verschillende afdelingshoofden binnen sociale zaken. In Leuven is bewust gekozen om ‘ jeugd’ in één directie te plaatsen met onderwijs, kinderopvang, integratie, samenleven en diversiteit en buurt- en wijkgerichte werking. De bespreking van de begroting, input voor het bestuursakkoord en discussies in het kader van de BBC staan op de agenda. Stevige discussies die nogal eens uitlopen. Gelukkig is onze directeur er om knopen door te hakken als we dreigen af te dwalen.

Vrijdag

Traditioneel college-dag. Om 11u word ik gebeld of ik een dossier van de agenda toch even wil komen toelichten. Indrukwekkend om de collegezaal van het stadskantoor binnen te komen: je hebt een geweldig uitzicht op Leuven. Maar daarvoor ben ik niet gekomen: ik moet het college overtuigd krijgen van mijn verhaal. Ik zie burgemeester Tobback af en toe fronsen, maar met hulp van mijn directeur krijgen we iedereen overtuigd. We krijgen een ‘go’ voor ons dossier! ’s Avonds voer ik met het buurtcomité actie in onze straat: ‘Red de stoep’. Onze stoep wordt vaak gebruikt als uitwijkmogelijkheid voor auto’s en dat is vaak levensgevaarlijk. Via een speelgoedslinger op de stoep proberen we de stad te overtuigen om hier iets aan te doen. Mijn buurman heeft goed nieuws: de stad belooft dat er paaltjes op de stoep komen zodat de auto’s niet meer op de stoep komen. Zo zie je maar, stad Leuven zorgt voor zijn inwoners! :-)

25


voor u bekeken

Tips en tricks voor een succesvolle jongerenwerking in erfg o e d , k u n s t e n c u ltuur

Werken met het meerjarenpl an en de BBC i n c u lt u u r , c u lt u r e e l erfgoed, jeugd en sport Te bestellen via www.politeia.be, VVSG € 15,00, Niet-leden € 19,00, excl. verzendingskosten Hoe zal het lokaal vrijetijdsbeleid er in de toekomst uitzien? Welke trends en maatschappelijke evoluties komen er op ons af? En vooral: hoe kunnen we er (constructief en pro-actief) op inspelen via het meerjarenplan en de beleids- en beheerscyclus?

Nieuwe Jongerengidsen beschikba ar Bestel via www.jeugdinfotheek.be/ producten/jongerengids, je betaalt enkel de verzendkosten, 5 euro per pakket van 25 gidsen “Kunnen 2 mannen ook kindjes maken?”, “Kan een meisje zwanger worden tijdens haar menstruatie?”, “Is een vakantiejob in het zwart voordeliger dan job met contract?”. Op deze en heel wat andere vragen geeft Jongerengids.be een antwoord. Jongerengids.be dat zijn 3 up-todate en allesomvattende gidsen en websites, opgedeeld in 3 leeftijdscategorieën: kinderen van 8 tot 11 jaar, tieners van 12 tot 15 jaar en jongeren van 16 jaar en ouder. De jongerengidsen werden verdeeld in 90% van alle scholen in Vlaanderen en Brussel.

Deze pocket wil een inspiratiegids en instrument zijn voor lokale politici en gemeentelijke vrijetijdsprofessionals ter ondersteuning van het lokaal cultuur-, (cultureel) erfgoed-, jeugd- en sportbeleid en in het bijzonder van hun engagement daarin. De VVSG bundelde voor deze publicatie de krachten met de respectieve steunpunten en ledenverenigingen/ kenniscentra : LOCUS (cultuur), FARO (cultureel erfgoed), ISB (sport) en VVJ.

26

v o o r u b ekeke n

Download via www.amuseevous.be/ projects/the-young-ones Jongeren betrekken bij een museumwerking of erfgoedorganisatie? Dan vormt The Young Ones, de nieuwste online publicatie van AmuseeVous, het ideale vertrekpunt. De ‘Tips en Tricks voor een succesvolle jongerenwerking’ uit The Young Ones zijn niet enkel nuttig voor musea, maar voor iedereen die met erfgoed en jongeren wil werken. De publicatie biedt een brede waaier aan tips, inspiratie en praktijkvoorbeelden over werken met jongeren en kunst, erfgoed of cultuur.


Colofon Hoofdredactie

Leen Bartholomeus Vormgeving

MadebyHanna.com Redactie

Steven Anthonis Leen Bartholomeus Kristof Bouvard Ellen De Boeck Isabel Devriendt Maria Euwema Ilse Holvoet Sofie Marque Imke Pichal Filip Stallaert Koen Steuperaert Carmen Van Bedts Nathalie Van Ceulebroeck Kaï Van Nieuwenhove Jitske Verwimp

Foto’s

Ilse Holvoet, Maria Euwema, JD Grobbendonk, idlphoto, Tom & Katrien

Coverfoto

iStockphoto.com V. U . K a ï Va n N i e u w e n h o v e REDACTIE

Ossenmarkt 3, 2000 Antwerpen T 03 821 06 06, F 03 821 06 09 E info@vvj.be Dropzone is een tijdschrift van de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw. Abonnementinfo? Mail info@vvj.be

Met steun van


Buitenspeeldag 2.0? Tekst: Filip Stallaert Dinsdagavond 26 maart 20u. Terwijl ik geld uit de muur haal rijdt een klimmuur voorbij, gevolgd door een camionette met aanhangwagen van een verhuurbedrijf voor attracties. Zonder de euro briefjes te laten vallen maar wel mijn frank, leg ik de link met de Buitenspeeldag die in volle voorbereiding is. Pleinen, parkings,sportterreinen worden buitenspeelproof gemaakt. Heel Vlaanderen of toch wie de kou aandurft speelt morgennamiddag buiten. Allez, deze woensdag, toch. Waarom eigenlijk? Omdat het springkasteel megabangelijk oogt? Omdat in een rijtje aanschuiven om geschminkt te worden fijn is? Omdat er volksspelen staan? Omdat het in de sporthal warm is? Omdat de ijsjes vervangen zijn door warme chocomelk? Omdat het terrein omheind is? Omdat mama of opa erbij zijn? Omdat er geen tv is deze namiddag? Omdat er hier morgen terug auto’s staan? Omdat de jeugddienst het organiseert? Omdat kinderen enkel in grote groepen buitenspelen? Omdat er maar 1 plek is waar dit kan? Omdat er massa’s nadarhekken zijn om op te klimmen? Omdat de overweldigende opkomst toont dat het een succes is? Omdat het van 13u tot 17u loopt? … Vrijdagavond lijkt alles , kinderen en euro’s incluis verdwenen. Hoe zit het eigenlijk volgende week woensdag of gewoon dit weekend? Zit alles terug in de kast tot volgend jaar? Of wordt er ook dan lustig buiten gespeeld?

Dropzone april 2013  

Tijdschrift voor lokaal jeugdbeleid

Advertisement