Vuurbaak-NEEMA Voorjaarsaanbieding 2022

Page 1

voorjaar aanbieding

2022 Herkerken

het werkboek bij de bestseller voor groepen en gemeenten

Hart van Pasen-actie

Het Paasverhaal uit de Bijbel App voor kinderen

Laatbloeiers

de nieuwe roman van Annemieke Reesink

Luisteren naar de wereldkerk

zeven bemoedigende en uitdagende brieven

Eleison

een aangrijpend verhaal over een destructief familiesysteem

The Chosen:

het tweede seizoen op DVD

Liedjesbijbel nr. 2 met 13 nieuwe liedjes en bijbelverhalen


ZEVEN BRIEVEN UIT DE WERELDKERK Bemoediging en uitdaging voor de kerk in Nederland  Onder redactie van Wouter van Veelen

Wouter van Veelen (1982) is predikant van de Magnificatkerk in Tiel en verbonden als promovendus aan de Theologische Universiteit Kampen, waar hij onderzoek doet naar Afrikaanse evangelische theologie. Hiervoor werkte hij als predikant in Anduze (Zuid-Frankrijk) en Loenen aan de Vecht.

De kerk in West-Europa heeft het moeilijk. Lange tijd gold het Westen als een christelijk werelddeel. De kerk speelde een centrale rol in de samenleving. Zendelingen en missionarissen trokken vanuit het Westen de wereld in om het goede nieuws te brengen. Die tijd lijkt voorgoed voorbij. Kerken zijn in zwaar weer terechtgekomen. Geloven in God is niet meer vanzelfsprekend en jongeren haken af. Op andere plekken in de wereld groeit en bloeit de kerk. Wat is het geheim van kerken in Afrika, Azië en Latijns-Amerika? Hoe kijken niet-Westerse christenen tegen de situatie van de kerk in het Westen aan? Wat zouden wij kunnen leren? Heeft de kerk in Nederland nog toekomst? In dit boek komen zeven vertegenwoordigers van de wereldkerk uit het netwerk van GZB, KerkInActie en Verre Naasten aan het woord. In zeven brieven houden ze de kerk in Nederland een spiegel voor: om te bemoedigen, uit te dagen en te inspireren. Belangrijke spiegel voor kerken in Nederland In combinatie met mediacampagne rond Pinksteren 2022 Samenwerking met toonaangevende zendingsorganisaties

ISBN 9789055606030

9 789055

606030

 A

NUR 707

paperback

ca. 128 pagina’s

1 juni 2022

14 x 22 cm

 ca. €14,99


HERKERKEN: HET WERKBOEK  Remmelt Meijer & Peter Wierenga Remmelt Meijer is theoloog, kerkbegeleider en pionier. Peter Wierenga is directeur European Christian Mission, kerkbegeleider en conceptontwikkelaar. Ze ondersteunen geloofsgemeenschappen met processen rond identiteit, beleid, vernieuwing en fusie.

In het boek Herkerken lieten Remmelt Meijer en Peter Wierenga zien hoe een periode van crisis en verandering, die in eerste instantie een kerk(gemeenschap) op scherp zet, met het juiste meebewegen kansen biedt om goed in te spelen op de uitdagingen van vandaag. Herkerken heeft het nodige losgemaakt, met als meest gestelde vraag: hoe dan? Daarom gaat Herkerken: het werkboek een stap verder. Het biedt praktische handvatten en ideeën om bezig te gaan met een proces van gezamenlijke bezinning, keuzes maken en verandering. Het biedt geen dichtgetimmerd plan maar een stapsgewijze aanpak om je, aan de hand van teksten, opdrachten en vragen, als groep en als gemeente te prikkelen. Daarnaast vind je voorbeelden die inspireren.

HERKERKEN

Werkboek naar aanleiding van de succesvolle bestseller

ISBN 9789055605774

Niet alleen gericht aan kerkwerkers, maar geschikt

 €16,99

voor een breed (kerk)publiek Uitermate geschikt voor kringen, groepen en kerkgemeenschappen

9 789055

ISBN 9789055606078

9 789055

606078

 A

NUR 707

paperback

ca. 104 pagina’s

15 mei 2022

14 x 22 cm

 ca. €13,99

605774


HET PAASVERHAAL uit de Bijbel App voor kinderen De Bijbel App van YouVersion is van de populairste en meest gebruikte bijbelapps ter wereld. Hun speciale bijbelapp voor kinderen is een schitterend instrument om jonge kinderen kennis te laten maken met de belangrijkste verhalen uit de Bijbel.

Het Paasverhaal is een mooi uitgegeven kinderbijbel met vijf

Download de gratis Nederlandstalige app op: http://bible.com/kinderen

bekende verhalen over de lijdenstijd en opstanding van Jezus, gebaseerd op De Bijbel App voor kinderen (YouVersion). Via qr-codes kun je de verhalen en illustraties tot leven laten komen via de bijbehorende filmpjes en zeer complete App. Deze uitgave is een schitterend cadeau voor kinderen van 4-8 jaar om in het gezin, in de kerk of op school kennis te maken met deze belangrijke verhalen uit de Bijbel. Een aanrader om uit te delen in de paastijd!

Met gratis bijbehorende filmpjes en Nederlandstalige App! YouVersion is de meest gebruikte bijbelapp ter wereld Mooi geschenk voor de paastijd

VASTE KORTIN G VAN 3 0%. FL INK MEER K ORTIN G MOGE LIJK DO OR STAFFE L!

ISBN 9789055606047

9 789055

606047

 O

NUR 224

hardback

ca. 64 pagina’s

7 maart 2022

16.5 x 20.5 cm

 €4,99

10+1 - 25+3 - 50+7 -­ 100+15 - 250+45 - ­ ­500+95 - 1000+200


40 VRAGEN VAN JEZUS DIE UITDAGEN  Marien Kollenstaart Marien Kollenstaart is predikant in de PKN, pastor in een multiculturele gemeente en betrokken bij Stichting Geloofsinburgering en de Near East Ministry. Eerder schreef hij Zoals Jezus. Een leven lang leren lijken op Hem. Marien is getrouwd met Mirjam en vader van vijf kinderen.

In ons geloofsleven is er ruimte voor vragen. We hebben niet alleen geloofsvragen over Jezus’ leven, maar in ons gebed stellen we ook vragen aan Hem: ‘Waarom laat U dit toe?’, ‘Wilt U bij mij zijn?’, ‘Wat wilt U dat ik doe?’ Er zijn echter ook vragen van Jezus. Vragen die Hij tijdens zijn tijd op aarde stelde, maar die over de hoofden van zijn tijdgenoten heen via de Bijbel ook ons bereiken. Juist de veertigdagentijd is voor christenen een stimulans om de relatie met Jezus te verdiepen en te luisteren naar zijn vragen. Een periode om stil te worden, om je te bezinnen op je levensstijl, om contact te zoeken met Hem. In dit boek vind je 40 vragen van Jezus, voor elke dag één, die je daar hopelijk bij helpen. Na de vraag van Jezus volgt een korte uitleg of toepassing. Aansluitend staan twee bezinningsvragen en een uitnodiging tot gebed. Er is ook ruimte om jouw antwoord aan Jezus op te schrijven.

Toegankelijke en behapbare meditaties om naar Pasen toe te leven Mooi geschenk tegen een betaalbare prijs Uitermate geschikt voor gezamenlijk gebruik op kring of binnen kerk

ISBN 9789055606054

9 789055

606054

 A

NUR 707

paperback

ca. 96 pagina’s

15 februari 2022

13 x 20 cm

 €12,99


ELEISON Onze ontworsteling uit een destructief familiesysteem  Coen de Hoog

Eleison is een gefictionaliseerd persoonlijk verhaal, gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen, en geschreven onder een pseudoniem. Namen en plaatsen zijn gewijzigd en situaties en personages aangepast. Wat niet is veranderd, zijn de onderliggende systemen, mechanismen en verhoudingen die beschreven zijn tussen de personages en binnen de families.

‘Nog een paar jaar, dan konden we samen helemaal opnieuw beginnen. Los van haar familie, alleen wij met zijn tweeën. Dat was echt wat we geloofden, dat we het verleden achter ons konden laten.’ Wanneer Coen en Femke elkaar tijdens hun studietijd ontmoeten, worden ze op slag verliefd en krijgen ze al snel een relatie. In de daaropvolgende jaren leren ze elkaar niet alleen beter kennen, maar wordt Coen ook in toenemende mate geconfronteerd met de schaduwzijde van het gezin waarin zijn vriendin is opgegroeid. Het heden komt langzaam maar zeker in de greep van Femkes verleden en Coen zet steeds grotere vraagtekens bij de verhoudingen en mechanismen binnen zijn schoonfamilie. Het zet zijn relatie met Femke, maar ook die met de familie en vrienden, steeds meer onder druk. Totdat een ogenschijnlijk onschuldige gebeurtenis de bom definitief doet barsten. Eleison is een aangrijpend, maar ook hoopvol verhaal dat moeilijke vragen niet uit de weg gaat. Hoe kun je met verborgen verdriet betekenis geven aan pijn? Hoe kun je, na jarenlang onderdeel te zijn van een verstikkend familiesysteem, de liefde en ontferming weer terugvinden? Eleison is gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen. Aangrijpend verhaal, gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen Inlevende en realistische weergave van familiesystemen en -mechanismen Belangrijk onderwerp dat weinig wordt besproken

ISBN 9789058041920

9 789058

041920

 A

NUR 402

paperback

ca. 256 pagina’s

april 2022

14 x 22 cm

 €19,99


LAATBLOEIERS Roman  Annemieke Reesink

Annemieke Reesink (1975) is moeder en taaldocent. Eerder schreef zij Zwaartekracht, haar debuutroman, dat veel aandacht kreeg en goed werd ontvangen. Ook schrijft zij regelmatig blogs en verhalen voor Lazarus.nl.

Wanneer de eigenzinnige Elin noodgedwongen weer tijdelijk de kamer betrekt van haar ouderlijk huis, wordt ze onvermijdelijk ook geconfronteerd met oude structuren en verhoudingen: met haar in zichzelf gekeerde broer en haar starre moeder. Ook moet ze leren omgaan met het pijnlijke gat dat haar onlangs overleden vader heeft achtergelaten. Op de dag van de appeloogst lijken de verhoudingen extra op scherp te worden gezet, wanneer ze door een verrassende vondst op zolder niet alleen haar herinneringen aan haar vader opnieuw moet wegen, maar ook moet afrekenen met haar eigen demonen uit heden en verleden. Laatbloeiers is een bloemrijk en treffend verhaal uit het leven zoals het daadwerkelijk is: over mensen die vallen en opstaan in hun pogingen om elkaar te vinden en lief te hebben.

Nieuwe roman van aansprekende en veelzijdige auteur Eerlijk verhaal over elkaar zoeken en liefhebben ondanks verschillen Auteur is bekend van de roman Zwaartekracht en blogs op Lazarus.nl

ISBN 9789058041937

9 789058

041937

 A

NUR 301

paperback

ca. 200 pagina’s

1 mei 2022

14 x 22 cm

 €19,99


LIEDJESBIJBEL NR. 2 Dromen over later  Reinier Sonneveld e.a. Het Liedjesbijbel-collectief bestaat o.a. uit auteur en theoloog Reinier Sonneveld (verhalen en liedteksten), muzikanten Lydia van Maurik, Bas van Nienes en Eljakim Okkerse (liedjes), illustrator Linda Verholt (tekeningen), theatermaker Inez Hage-Lock (audioen videoverhalen) en creative designer Lucas Reinds van Pankra (ontwerp).

Met eigentijdse muziek en toegankelijk taalgebruik wil de Liedjesbijbel in een aantal jaren de belangrijkste bijbelverhalen -- bij elkaar zo’n 150 -- toegankelijk maken voor een nieuwe generatie. De interactieve bijbelverhalen, nieuw geschreven liedjes en moderne illustraties zijn geschikt voor het hele gezin en spreken zowel gelovige als niet-gelovige kinderen aan. In dit tweede deel, Dromen over later, zijn 13 liedjes en verhalen verzameld; van Jozef en Mozes tot de uittocht uit Egypte en de reis van het volk Israël door de woestijn. Daarnaast zijn er veel extra’s om samen te doen en over door te praten binnen gezin, school of kinderclub, zoals gesprekspunten, opdrachten, kleurplaten en weetjes. Niet alleen op het online platform Liedjesbijbel.nl, maar ook op Youtube en Spotify zijn de liedjes en verhalen verzameld.

Gemaakt door een team van professionele creatievelingen Zeer veelzijdig project met verhalen, muziek,

LIEDJESBIJBEL NR. 2 ISBN 9789492925664  CAP € 9,99 | PPD 6,20

9 789492

925664

video’s en extra’s Originele Bijbel met frisse illustraties en een vrolijke toon

ISBN 9789055606061

9 789055

606061

 A

NUR 224

hardback

ca. 96 pagina’s

1 mei 2022

21.5 x 21.5 cm

 €14,99

MET STAFFEL KORTING


#POWERBOOK RISING MOMS (ZOMER 2022) Inspiratie & bemoediging voor moeder, vrouw én gezin  Daniëlle Koudijs & Nadine Folkers De #Powerbooks worden geschreven door verschillende schrijvers en professionals die ook allemaal moeder zijn, en staan onder redactie van Daniëlle Koudijs, oprichter van het online platform Power to the Mama’s. Dit is het zesde Powerbook dat verschijnt. Ook verschenen eerder het Kraamjournal, #Powertalks voor Mama’s, het Dank & Gebedsboek en het Koesterboek.

Dicht bij God, jezelf en je gezin blijven is in de tijd waarin we leven essentieel. Maar hoe doe je dat? Op basis waarvan maak je keuzes? Wat voor rol speelt gebed hierin en hoe houd je vol? Opstaan voor wat jij belangrijk vindt, is niet altijd eenvoudig. En door alle meningen en ideeën van andere mensen, kan het ook verwarrend zijn. Met dit #Powerbook dagen we je uit na te denken over wat voor jou écht belangrijk is en geven we je handvatten om dat toe te passen in je leven. We laten je zien hoe je God kunt betrekken bij je leven, waardoor je, meer in verbinding met Hem, keuzes maakt. Je leest ook over de struggles die andere moeders hierin ervaren. Want het is soms moeilijk. Maar als je weet wat voor jou écht belangrijk is, zal dit je helpen om beter in verbinding met God, jezelf en je gezin te leven. Een prachtig geschenk voor mama’s Van de auteur(s) van het succesvolle platform Power to the Mama’s Een goede mix van ervaringsverhalen en bemoediging uit de Bijbel

ISBN 9789058041944

9 789058

041944

 A

NUR 854

paperback

ca. 128 pagina’s

25 april 2022

17 x 24 cm

 €14,99


BIJBELS DAGBOEK 2023 (STANDAARD & GROOT FORMAAT) Kracht voor elke dag  Div. auteurs

o.a. Arthur Alderliesten, Paul Egberts, Willem Griffioen, Lyanne de Haan-Wilts, Karin Koelewijn, Henk Koppelaar, ds. Marc Nabie, Martine Oldhoff, Neeltje Rietveld-de Jong en Jeroen Stomphorst

Succesvolle verkoop van dit dagboek is ieder jaar weer verzekerd; afwisselende onderwerpen, originele teksten en gedegen uitleg waar je in het dagelijks leven wat mee kunt. Soms wordt ingegaan op een bepaald thema, soms wordt ervoor gekozen om een of enkele bijbelboeken door te lopen. Iedere bijdrage bestaat uit een bijbelgedeelte om te lezen, een uitgeschreven kerntekst en een meditatie. Daarbij wordt een psalm, gezang of lied opgegeven om te zingen. Op sommige dagen wordt een bezinningsvraag gesteld om over na te denken en eventueel in gezinsverband te bespreken, of er wordt een gebedspunt aangereikt.

.

Het meest complete dagboek! Verkrijgbaar in twee formaten Ieder jaar weer succesvolle verkoop verzekerd Met nieuw fris binnenwerk

NUR 707

9 789055

378 pagina’s

STANDAARD FORMAAT

paperback  A 23 augustus 2022

606016

9 789055

606023

GROOT FORMAAT

ISBN 9789055606016

ISBN 9789055606023

10,5 x 17 cm

13,5 x 23 cm

 € 11,99

 €14,99


12 LESSEN VAN DE VERVOLGDE KERK IN AZIË Gespreks- en studiemateriaal  Jan Vermeer Jan Vermeer (1978) is achttien jaar werkzaam voor Open Doors en gespecialiseerd in de regio Azië.

Als je geloof verboden wordt. Als je een boete krijgt omdat je anderen over Jezus vertelt. Als je kind bedreigd wordt omdat je christen bent. Hoe sterk sta je dan? Open Doors steunt vervolgde christenen met trainingen die hen leren omgaan met vervolging. In twaalf lessen gaan we in vogelvlucht door delen van dat trainingsmateriaal heen. Je ontdekt onder meer wat de bronnen van vervolging zijn, hoe de kerk verlamd kan raken, maar ook hoe jij je geestelijk kunt wapenen. Verhalen van Aziatische christenen maken dit boek concreet en persoonlijk. Het gespreks- en studiemateriaal is geschikt voor groepen en voor zelfstudie. Bijbelstudies gebaseerd op beproefd trainingsmateriaal Gevierde auteur met kennis en ervaring uit de praktijk Actueel onderwerp dat tot de verbeelding spreekt

ISBN 9789058041906

9 789058

041906

 A

NUR 707, 402

paperback

88 pagina’s

17 januari 2022

15 x 21 cm

 €9,99


HOUD VOL! Bijbelstudies over de brief aan de Hebreeën  Henk van de Kamp

Henk (H.R.) van de Kamp (1951) is emeritus-predikant binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Eerder schreef hij over de brief aan de Hebreeën het commentaar op de brief in de serie Commentaar op het Nieuwe Testament.

Vind je het ook lastig om te geloven in een onzichtbare Heer? Om een toekomst te verwachten waarvan je nog niets kunt zien? Dan is de brief aan de Hebreeën echt iets voor jou!

De Hebreeën (joodse christenen in de eerste eeuw) vonden dat ook moeilijk. De schrijver doet er alles aan om hen aan te vuren. Hij wijst omhoog naar Christus, die het als meelevende hogepriester in de hemel opneemt voor aangevochten christenen. Hij wijst ook vooruit naar de stad van de toekomst, de nieuwe wereld die christenen mogen verwachten. Die twee kijkrichtingen (naar boven en naar voren) zijn belangrijk om het bij dreigende geloofsmoeheid vol te houden. Deze brief verdient een plek in de reisbagage van elke christen. Zeer geschikt voor groepsstudie Aantrekkelijk geprijsd Nieuw deel in sterke bijbelstudieserie

ISBN 9789055606009

9 789055

606009

 W

NUR 707

paperback

ca. 88 pagina’s

1 juni 2022

14 x 22 cm

 €11,99


NEDER LA ONDER NDS TITELD

THE CHOSEN (SEIZOEN 2) Het is niet langer verborgen; het nieuws verspreidt zich dat Jezus de Messias is. Grotere roem brengt groeiende menigten, nieuwe discipelen en meer wonderen. Het brengt ook problemen. Maria wordt geconfronteerd met oude demonen. De spanning tussen Simon en Matteüs loopt hoog op. Jakobus en Johannes strijden met hun vooroordelen en vurige temperament. Maar ze blijven allemaal hartstochtelijk de man aanhangen die ze niet altijd begrijpen, maar wel altijd zullen volgen. Kom en zie seizoen twee van het wereldwijde fenomeen dat met elke nieuwe aflevering tientallen miljoenen mensen verandert. Taal: Engelstalig gesproken / Nederlandstalig ondertiteld Inhoud: 8 afleveringen + bonusmateriaal Kijkwijzer: 12 jaar

THE CHOSEN (SEIZOEN 1) ISBN 9789492925589

Megapopulaire serie die in rap tempo de wereld verovert

 CAP €29,99 | PPD €18,59

Spreekt hele brede doelgroep aan Bonusmateriaal op de DVD

400+ minuten 2DVD-Box 18 maart 2022

9 789492

925619

 CAP €29,99 | PPD €18,59

MET STAFFEL KORTING


NEDER LA ONDER NDS TITELD

THE RED SEA MIRACLE I

Patterns of Evidence: The Red Sea Miracle is de eerste in een tweedelige filmserie van de bekroonde filmmaker van Patterns of Evidence, Timothy Mahoney. In dit onderzoek onderzoekt hij de reis naar de plaats van de overtocht door de Rode Zee, waarbij hij kijkt naar twee concurrerende visies op het wonder bij de Rode Zee. De ene noemt hij de ‘Egyptische benadering’, die in de buurt van Egypte kijkt. De andere noemt hij de ‘Hebreeuwse benadering’, die ver van Egypte kijkt naar de Golf van Akaba, waar duikers hebben gezocht naar de overblijfselen van Farao’s leger op de zeebodem. Het onderzoek roept reusachtige vragen op over de werkelijke plaats van de oversteekplaats en de implicaties daarvan voor uw kijk op God. De antwoorden op deze vragen wijzen op een van twee zeer verschillende realiteiten.

In samenwerking met wetenschappelijk tijdschrift WEET-magazine Onderdeel van bekroonde serie documentaires van Timothy Mahoney Eerste deel van serie (deel 2 volgt in april 2022)

114 minuten DVD 28 januari 2022

9 789492

925640

 CAP €14,99 | PPD €9,30

MET STAFFEL KORTING


NEDER LA ONDER NDS TITELD

THE RED SEA MIRACLE II

The Red Sea Miracle 2 is de epische finale van de gelijknamige documentaire, waarin we grote vragen beantwoorden over de tocht door de Rode Zee en andere bijbelse wonderen. Hoe konden duizenden meters water worden gescheiden bij de Rode Zee? Of werd de zee slechts gescheiden door de werking van de wind op een ondiep Egyptisch meer? Mahoney onderzoekt deze plaatsen om te zien of er een patroon van bewijs is dat overeenkomt met de Bijbel. De antwoorden die hij vindt, kunnen u shockeren, maar zullen uw geloof zeker versterken. Christenen zullen geïnspireerd worden en sceptici zullen veel hebben om over na te denken bij de onthulling van Mahoney’s twee decennia aan documentair onderzoek, inclusief onderzoek naar duikers die zeggen dat ze de overblijfselen van het leger van de farao’s op de zeebodem hebben gevonden! Deze filmische reis brengt hem tot de vraag: ‘Gebeuren wonderen vandaag de dag nog steeds?’

In samenwerking met wetenschappelijk tijdschrift WEET-magazine Onderdeel van bekroonde serie documentaires van Timothy Mahoney Tweede deel van serie (deel 1 wordt in januari 2022 uitgebracht)

142 minuten DVD 29 april 2022

9 789492

925657

 CAP €14,99 | PPD €9,30

MET STAFFEL KORTING


NEDER LA ONDER NDS TITELD

MOUNTAIN TOP

Lang geleden zegde Mike Andrews zijn baan als advocaat vaarwel en werd voorganger in een kleine stad in de Appalachen. Tot hij op een dag bezoek krijgt van een vrouw. Ze vertelt hem dat haar man Mike in een droom gezien heeft, en dat Mike zijn advocaat moest worden. Hoe meer hij betrokken raakt bij de zaak van deze man, hoe meer het met zijn eigen verleden blijkt samen te hangen. Samen met de man besluit hij het gevecht aan te gaan.

Verfilming van een boek van gerenommeerde schrijver Robert Whitlow (Jimmy) Herkenbare cast met o.a. Barry Corbin (No Country for Old Men) en Rachel Hendrix (October Baby) Actuele thema’s: roeping vs carrière en het horen van de stem van God

112 minuten DVD 7 januari 2022

9 789492

925572

 CAP €14,99 | PPD €9,30

MET STAFFEL KORTING


LET OP! In het najaar verschijnt er ook een gloednieuwe LIVE-CD van MOZAIEK WORSHIP! Meer informatie volgt zodra die bekend is.

WIJ DOEN MEE! MOZAIEK WORSHIP KIDS

Wij doen mee! Het eerste album van Mozaiek Worship Kids is nu te bestellen. Een album met 11 nieuwe liederen voor en vooral ook door kids. Liedjes van aanbidding en verlangen. Liedjes die hoop geven, die je blij maken en die je helpen als je verdrietig bent. Met titels als ‘Meer kon U niet geven’, ‘Ik heb het al gemaakt’ en ‘Wees niet bang’.

Bekende naam die staat voor een hoge kwaliteit in muziekproducties Volledig album met alleen maar nieuwe, Nederlandstalige kinderliedjes Veel marketing voor dit album vanuit Mozaiek, op socials en YouTube

Worship CD

MET STAFFEL KORTING

15 december 2021

0 000768

767320

 CAP €12,99 | PPD €8,05


HEALER CASTING CROWNS

Dit nieuwe album zal een verscheidenheid aan emoties veroorzaken bij luisteraars als ze de diepe, doordachte teksten, de opbeurende aanbiddingsliederen en meer ervaren. De nummers bevatten samenwerkingen met bekende artiesten zoals Matthew West, Brooke Ligertwood van Hillsong Worship, en Kristian Stanfill en Brett Younker van Passion en anderen. Casting Crowns blijft nummers afleveren die actueel en relevant zijn voor het leven van hun luisteraars.

Een van de beste christelijke bands van de afgelopen jaren, ook favoriet in Nederland Won diverse GRAMMY’s en Dove Awards en veel van hun albums werden platinum 10e album, zeer geschikt voor een breed publiek

Worship CD 14 januari 2022

0 194398

869025

 CAP €17,99 | PPD €11,16

MET STAFFEL KORTING


WHAT ARE WE WAITING FOR? FOR KING & COUNTRY

Viervoudig GRAMMY® winnaar for KING & COUNTRY heeft de komst aangekondigd van hun gloednieuwe album What Are We Waiting For?, dat uitkomt op vrijdag 11 maart 2022. What Are We Waiting For? is het duo’s eerste album met nieuwe muziek in drie jaar en bevat dertien originele tracks van Joel en Luke Smallbone. Fans kunnen een terugkeer verwachten naar de weelderige en suggestieve popklanken die het duo in de loop der jaren heeft geperfectioneerd. Joel en Luke hebben pen op papier gezet en confronteren op het album relevante kwesties met ‘poise, grace, and groove’, zoals ze zelf zeggen. Het album verschijnt zowel als CD en als LP.

Een van de beste christelijke bands van de afgelopen jaren, ook favoriet in Nederland Won 4 GRAMMY’s, nog veel meer Dove Awards en alle vorige albums werden platina Geschikt voor een breed publiek, teksten zeer maatschappelijk betrokken

0 194646 Pop 11 maart 2022

CD

506429

MET STAFFEL KORTING

 CAP €17,99 | PPD €11,16

0 194646

506412

Vinyl  CAP €29,90 | PPD €18,54


De spellen van NEEMA Games worden goed ontvangen en verkocht. Van deze drie spellen zullen daarom in 2022 de herdrukken verschijnen, zodat ze weer overal beschikbaar zijn.

HERDRUKT WEGENS GROOT SUCCES

KAARTEN OP TAFEL - REISEDITIE Een spel om bij elkaar in de kaart te kijken Leer elkaar kennen of beter kennen met dit spel als ijsbreker, gezelschaps- of kennismakingsspel.

18+

ISBN 9789492925480

2+ spelers

25 januari 2022

 30-120 minuten  spel met kaarten

 CAP €9,99 | PPD €6,20

GEHEIME DIENST Spel of realiteit? Open Doors

Terwijl de agenten van de geheime dienst huiszoekingen uitvoeren, patrouilleren en de grens bewaken, proberen de christenen bijbels te smokkelen en doen ze hun best het evangelie te verspreiden.

9 789492

925480

Wie kun je vertrouwen?


EEN BOEL GEVOEL (SPEL) Het emoji-spel voor gezinnen en professionals!  Noortje Wierenga

In dit spel vind je veertig gevoelens en veertig verschillende vragen. Daarmee kun je spelenderwijs en in alle rust gevoelens bespreken met kinderen.

6+

ISBN 9789492925459

2-15 spelers

21 februari 2022

ISBN 9789492925237

 20-40 minuten

 CAP €19,99 | PPD €12,39

21 februari 2022

 spel met kaarten

 rollenspel

8+ 2-9 en 10-20 spelers  30-60 minuten

 CAP €19,99 | PPD €12,39

9 789492

925237

9 789492

925459


voorjaar aanbieding

2022

Uitgeverij Vuurbaak is een uitgeverij met een lange geschiedenis. Al vanaf 1965 geeft Vuurbaak boeken uit rondom de bijbel en het christelijk geloof. Het fundament van de uitgeverij ligt in het evangelie van Jezus Christus. Daarnaast put de uitgeverij uit de gereformeerde traditie en bedient ze vele bijbelstudieverenigingen in de kerken. Sommige boeken zijn uitgegroeid tot ware klassiekers: Snuf de Hond bijvoorbeeld, maar ook Brieven van een scepticus.  www.vuurbaak.nl

Uitgeverij Plateau geeft boeken uit over het christelijke leven, die de lezer verder willen helpen in hun geloof in God. Daarbij richt de uitgeverij zich niet op een denominatie, maar veel eerder op de christen die zich wil laten verrassen door verhalen, ideeën en theorieën uit verschillende hoeken van het christelijke spectrum.  www.uitgeverijplateau.nl

Uitgeverij Brandaan geeft uit op het snijvlak van christendom en spiritualiteit. Literatuur, schoonheid in stijl en vormgeving en verwondering zijn belangrijke woorden voor deze uitgeverij. De boeken (en DVD’s) die Brandaan uitgeeft worden zowel gekocht door christenen als niet-gelovigen die graag wat verder willen kijken.  www.uitgeverijbrandaan.nl

De missie van NEEMA is om inspirerende content bij mensen te brengen, zodat zij dichter bij God kunnen komen. NEEMA is de enige, gespecialiseerde, christelijke filmdistributeur in de Benelux. Zij koopt daartoe zelf rechten van ‘faith-based films’ aan, maar selecteert ook films van derden voor distributie naar het christelijk marktsegment.  www.neema.nl


! Onze producten zijn via de gebruikelijke kanalen te bestellen. Bij vragen kunt u contact opnemen via info@vuurbaak.nl of info@neema.nl. NEEMA-Vuurbaak wordt vertegenwoordigd door JWE Support: Jaap Westerink, 06-11063490, verkoop@jwesupport.nl

Als muziekdistributeur vertegenwoordigt NEEMA meerdere internationale muzieklabels zoals Hillsong, Integrity, Bethel Music en Word. Aangevuld met een keur aan zelfstandige artiesten uit het buitenland (denk aan Matt Redman, Brian Doerksen en Adrian Snell) en binnenland (bijvoorbeeld Mozaiek Worship en Mensenkinderen).  www.neema.nl

Als spellenuitgever ontwikkelt NEEMA Games kwalitatief hoogwaardige en originele bord- en kaartspellen voor de nationale en internationale markt. Spellen die willen inspireren en entertainen, de ene keer verdiepend en expliciet, soms ook gewoon voor het plezier. Maar altijd bijbelgerelateerd of gebasseerd op christelijke normen en waarden.  www.neema.nl


€14,99

€13,99

ZEVEN BRIEVEN UIT DE WERELDKERK

HERKERKEN: HET WERKBOEK

Wouter van Veelen

Remmelt Meijer & Peter Wieringa

€12,99 40 VRAGEN VAN JEZUS DIE UITDAGEN

€19,99

€4,99 HET PAASVERHAAL

ELEISON Coen de Hoog

€19,99

€14,99

LAATBLOEIERS

LIEDJESBIJBEL NO.2

Annemieke Reesink

Reinier Sonneveld e.a.

€29,99 THE CHOSEN SEIZOEN 2

Marien Kollenstaart

€14,99 THE RED SEA MIRACLE I

€14,99 THE RED SEA MIRACLE II

€17,99 HEALER Casting Crowns

€17,99 WHAT ARE WE WAITING FOR? for KING & COUNTRY


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.