Page 1

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА РІДКОМУ ЧИ ГАЗОПОДІБНОМУ ПАЛИВІ П 18-01-2016 - І

Контрольний екземпляр

Затверджено та введено в дію наказом № 1-2016 від 25.01.2016р.

Розробив В.І. Сущенко Львів 2016


ЗМІСТ 1 ПРИЗНАЧЕННЯ...........................................................................................................................................3 2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ........................................................................................................................3 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ .................................................................................................................3 4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ..................................................................................................................4 5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ............................................................................................................................4 6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ КОТЛІВ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ....................................................................................................................4 7 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ КОТЛІВ ЗГІДНО МОДУЛЯ В .........................................5 8 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ КОТЛІВ ЗГІДНО МОДУЛЯ G.........................................8 9 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ КОТЛІВ ЗГІДНО МОДУЛЯ F.11 10 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ...........14 11 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ......................................................15 ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ..........................................................................................................................16

П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 2 з 16


1 ПРИЗНАЧЕННЯ Цей документ встановлює порядок проведення оцінки відповідності водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

(далі – котли) в Органі з оцінки відповідності

«Західний експертно – технічний центр» Державного підприємства «Західний експертно-технічний центр Держпраці» вимогам технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі затвердженого Постановою КМУ від 27.08.2008 № 748, (далі – Технічний регламент, ТР), відповідно до затверджених процедур, сфери акредитації та сфери поширення технічного регламенту. 2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Порядок встановлює єдині вимоги до процесу оцінювання котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі та є обов’язковим для застосування в ООВ «Західний ЕТЦ» під час виконання робіт з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту. 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»; Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»; Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»; Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 20015 р. № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення». Технічний регламент модулів оцінки відповідності, затверджений постановою КМУ від 7 жовтня 2003 р. № 1585 з змінами, внесеними згідно з постановами КМУ №1843 від 27.12.2006; № 920 від 31.08.2011; № 708 від 18.06.2012 Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі, затвердженого постановою КМУ від 27.08.2008 № 748 ДСТУ-Н РМГ 102:2012 Модулі оцінки (підтвердження) відповідності та схеми сертифікації (РМГ 102-2010, IDT) ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів ІSО/IEC 17065:2012 Оцінка відповідності – вимоги для органів, що сертифікують продукцію ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ІSО/IEC 17000:2004) ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2008 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем управління (ISOIEC 17021:2006, IDT). П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 3 з 16


4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ В даному порядку використовуються терміни і визначення у відповідності до Технічного регламенту модулів оцінки відповідності, технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі, стандартів ДСТУ ISO 9000-2007 та ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007. 5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 5.1 Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі розроблений без урахування вимог директив Європейського Співтовариства. 5.2 ООВ «Західний ЕТЦ» виконує оцінку відповідності котлів згідно вимог цього порядку та заявленого вибору модулів юридичними або фізичними особами. 6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ 6.1 Аналізуючи документи подані заявником для проведення процедури оцінки відповідності слід відповісти на запитання: 1) Чи підпадає продукція під дію технічного регламенту? 6.2 Для проведення оцінки відповідності котлів виробник та/або його уповноважена особа, постачальник застосовує за власним вибором наступні комбінації модулів: Блок - схема 1 Модуль В (Перевірка типу)

Модуль С

Модуль E

Модуль F

Модуль D

(відповідність типові за результатами внутрішнього контролю виробництва)

(відповідність типові шляхом забезпечення належної якості продуції)

(відповідність типові за результатами перевірки продукції)

(Відповідність типові шляхом забезпечення належної якості виробництва)

6.3 ООВ «Західний ЕТЦ» самостійно проводить роботи з оцінки відповідності тільки за модулями G, B, F. Процедури оцінки відповідності за модулями E та D проводиться ООВ «Західний ЕТЦ» тільки з залученням акредитованих у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2008 органів та використанням результуючих документів цих організацій. 6.4 Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі посилається на технічний регламент модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585

П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 4 з 16


7 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ В «Перевірка типу» 7.1 Процедуру оцінки відповідності котлів за модулем «В» виробник або його уповноважений представник проводить в призначеному Органі з оцінки відповідності відповідно до процедури вказаної в схемі 1.

2 7.2 Виробник або уповноважений представник подає в ООВ «Західний ЕТЦ» заявку згідно Ф 7.2-01. До заявки додається технічний файл у відповідності до п. 17 технічного регламенту модулів оцінки відповідності і інформація про місцезнаходження зразка, який передається на випробування або критичне оцінювання в акредитовану випробувальну лабораторію. Фахівцям ООВ «Західний ЕТЦ» надається можливість відібрати типовий зразок. 7.3 Процедура приймання, реєстрації та розгляду заявки описана в п. 1 – 4 розділу 6.1 М 4.1.2-01. Якщо заявник є уповноваженим представником виробника, то цей факт слід підтвердити долучивши до технічного файлу доручення згідно Ф 7.2-03. Процес перевірки заповнення заявки об’єднується з аналізом можливості її виконання. Під час перевірки заповнення заявки перевіряється достатність вказаної інформації для проведення робіт з оцінки відповідності продукції; Під час аналізу перевіряється: 

наявність вказаної продукції в сфері акредитації ООВ «Західний ЕТЦ»;

комплектність технічного файлу;

наявність заявленої на оцінювання продукції в сфері акредитації власної випробувальної

лабораторії або випробувальних лабораторій з якими заключено субпідрядні угоди. 7.4

Виходячи з особливостей поданої для оцінювання продукції начальник бюро з оцінки

відповідності (далі - БОВ) доручає виконання роботи аудитору БОВ або створює робочу групу, обираючи фахівців інших відділів у відповідності до Ф 6.1.1.1-01 і призначає їх до виконання процедури оцінки відповідності. Склад групи та повноваження всіх членів групи вказується в Ф 7.2.101. Призначений фахівець, або група фахівців формують, складають номенклатуру, оформляють та зберігають справи у відповідності до розділу 8 М 8.3-01.

3 7.5 Отримані

результати

аналізу

заявки

вказуються

у

протоколі

аналізу

Ф 7.2.1- 01. При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними причинами неможливості виконання подальших робіт надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». При позитивних результатах аналізу протокол прикріпляється до заявки, копія якої передається в бухгалтерсько сервісний відділ «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та заключення договору. П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 5 з 16


7.6 На основі поданої в заявці інформації з замовником укладається договір (ліцензійна угода) за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6-01) та затверджених розрахунків вартості робіт.

4 7.7 Усі роботи з оцінювання відповідності продукції проводяться по завчасно підготовленому плану робіт, який оформляється в формі рішення згідно Ф 7.4.1-06.

Один примірник рішення

передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення. Для того, щоб забезпечити, що будь – які розбіжності у розумінні між ООВ та замовником усунуто один примірник затвердженого рішення надсилається замовнику. Якщо на протязі п’яти робочих днів, з моменту надсилання рішення, від замовника не поступало жодних зауважень або апеляцій ООВ продовжує роботи з оцінки відповідності продукції згідно затвердженого плану.

5 7.8 У разі необхідності доставити зразок обладнання для оцінювання або випробування замовнику видається рішення для цілей митного оформлення (Ф 7.4.1-02). 7.9 У випадку коли замовник не може підтвердити наявність проведених досліджень чи випробувань котлів слід провести в акредитованій лабораторії, а протоколи випробувань додати до технічного файлу. Отримані протоколи випробувань необхідно проаналізувати у відповідності до М 7.4.4-01.

6 7.10 Для повноцінного оцінювання продукції та передачі зразка на випробування проводиться процедура ідентифікації та відбору згідно М 7.4.1-01. Однин примірник акту відбору Ф 7.4.1-04 та акту ідентифікації Ф 7.4.1-05 передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення, другий примірник залишається замовнику, третій залишається в ООВ.

7 7.11 Отримана в результаті оцінювання інформація оформляється аудитором або групою аудиторів в виді звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01. Звіт за результатами оцінки відповідності, в якому міститься вся інформація щодо проведеного оцінювання підписується начальником БОВ та всіма членами робочої групи, які залучались до проведення оцінки відповідності продукції. Один примірник звіту за результатами оцінки передається керівнику ООВ «Західний ЕТЦ» для можливості прийняття рішення за результатами оцінювання згідно Ф 7.6.1-01, другий – замовнику. Звіт зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ».

8 7.12 На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01 керівник ООВ «Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведеного оцінювання відповідності Ф 7.6.1-01. У разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику.

П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 6 з 16


9 7.13 За результатами позитивного оцінювання ООВ «Західний ЕТЦ» видається сертифікат перевірки

типу

Ф

7.7.1-02

який

реєструється

в

журналі

реєстрації

сертифікатів

Ф 4.1.3.2-01. Сертифікат видається терміном на три роки.

10 7.14 Після закінчення процесу оцінки відповідності обладнання з замовником укладається ліцензійна угода Ф 4.1.3.1-01, яка підписується в двосторонньому порядку між замовником і Органом з оцінки відповідності і діє на протязі терміну, який вказаний в угоді. Угода реєструється в журналі Ф 4.1.3.1-02. 7.15 ООВ «Західний ЕТЦ» зберігає копію сертифіката, технічний файл на протязі 10 років від дати видачі сертифіката.

Схема 1

ОФІЦІЙНЕ ІНФОРМУВАННЯ ЗАМОВНИКА

1

ЗАЯВКА РЕЄСТРАЦІЯ АНАЛІЗ ЗАЯВКИ ТА ТЕХНІЧНОГО ФАЙЛУ

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

РІШЕННЯ

РІШЕННЯ

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ

2

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

3

ДОГОВІР

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 4 ЗА ЗАЯВКОЮ

РІШЕННЯ

ВИДАЧА РІШЕННЯ ДЛЯ 5 МИТНИХ ОРГАНІВ

РІШЕННЯ

АКТ ВІДБОРУ АКТ ВІДБОРУ

ВІДБІР ТА ЦДЕНТИФІКАЦІЯ

6 АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

7

8

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ 9

ВИДАЧА СЕРТИФІКАТА РЕЄСТРАЦІЯ

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

10 Угода про співпрацю

П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ РЕЄСТРАЦІЯ

сторінка. 7 з 16


8 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ G «Перевірка одиниці продукції» 8.1

Процедуру оцінки відповідності виробник котлів виробник або його уповноважений

представник проводить в призначеному Органі з оцінки відповідності відповідно до процедури вказаної в схемі 2.

2

8.2

Виробник або уповноважений представник подає в ООВ «Західний ЕТЦ» заявку згідно

Ф 7.2-01. До заявки додається технічний файл у відповідності до п. 17 технічного регламенту модулів оцінки відповідності і інформація про місцезнаходження зразка, який передається на випробування або критичне оцінювання в акредитовану випробувальну лабораторію. Фахівцям ООВ «Західний ЕТЦ» надається можливість відібрати зразок для критичного оцінювання і випробування. 8.3

Процедура приймання, реєстрації та розгляду заявки описана в п. 1 – 4 розділу 6.1

М 4.1.2-01. Якщо заявник є уповноваженим представником виробника, то цей факт слід підтвердити долучивши до технічного файлу доручення згідно Ф 7.2-03. Процес перевірки заповнення заявки об’єднується з аналізом можливості її виконання. Під час перевірки заповнення заявки перевіряється достатність вказаної інформації для проведення робіт з оцінки відповідності продукції; Під час аналізу перевіряється: 

наявність вказаної продукції в сфері акредитації ООВ «Західний ЕТЦ»;

комплектність технічного файлу (у відповідності до п. 12 Технічного регламенту модулів

оцінки відповідності); 

наявність заявленої на оцінювання продукції в сфері акредитації власної випробувальної

лабораторії або випробувальних лабораторій з якими заключено субпідрядні угоди.

3 8.1

Виходячи з особливостей поданої для оцінювання продукції начальник БОВ доручає

виконання роботи аудитору бюро з оцінки відповідності продукції або створює робочу групу, обираючи фахівців інших відділів у відповідності до Ф 6.1.1.1-01 і призначає їх до виконання процедури оцінки відповідності. Призначений фахівець, або група фахівців формують, складають номенклатуру, оформляють та зберігають справи у відповідності до розділу 8 М 8.3-01. Склад групи та повноваження всіх членів групи вказується в Ф 7.2.1-01. 8.2

Отримані

результати

аналізу

заявки

вказуються

у

протоколі

аналізу

Ф 7.2.1- 01. При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними причинами неможливості виконання подальших робіт надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». При позитивних результатах аналізу протокол прикріпляється до заявки, копія якої передається в бухгалтерсько сервісний відділ «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та заключення договору. П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 8 з 16


4 8.3

На

основі

поданої

в

заявці

інформації

з

замовником

укладається

договір

(сертифікаційна угода) за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6-01) та затверджених розрахунків вартості робіт.

5

8.4

Усі

роботи з

оцінювання

відповідності

продукції

проводяться

по завчасно

підготовленому плану робіт, який оформляється в формі рішення згідно Ф 7.4.1-06. Один примірник рішення передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення. Для того, щоб забезпечити, що будь – які розбіжності у розумінні між ООВ та замовником усунуто один примірник затвердженого рішення надсилається замовнику. Якщо на протязі п’яти робочих днів, з моменту надсилання рішення, від замовника не поступало жодних зауважень або апеляцій ООВ продовжує роботи з оцінки відповідності продукції згідно затвердженого в рішенні плану. 8.5

У разі необхідності доставити зразок обладнання для оцінювання або випробування

замовнику видається рішення для цілей митного оформлення (Ф 7.4.1-02). 8.6

У випадку коли замовник не може підтвердити наявність проведених досліджень чи

випробувань котлів, такі випробування слід провести в акредитованій лабораторії, а протоколи випробувань

додати

до

технічного

файлу.

Отримані

протоколи

випробувань

необхідно

проаналізувати у відповідності до М 7.4.4-01.

6

8.7

Для повноцінного оцінювання продукції та передачі зразка на випробування

проводиться процедура ідентифікації та відбору згідно М 7.4.1-01. Однин примірник акту відбору Ф 7.4.1-04 та акту ідентифікації Ф 7.4.1-05 передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення, другий примірник залишається замовнику, третій примірник залишається в ООВ «Західний ЕТЦ».

7 8.8

Отримана в результаті оцінювання інформація оформляється аудитором або групою

аудиторів в виді звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01. Звіт за результатами оцінки відповідності, в якому міститься вся інформація щодо проведеного оцінювання підписується начальником БОВ та всіма членами робочої групи, які залучались до проведення оцінки відповідності продукції. Звіт за результатами оцінки передається керівнику ООВ «Західний ЕТЦ» для можливості прийняття рішення за результатами оцінювання згідно Ф 7.6.1-01. Один примірник звіту зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ», другий – передається замовнику.

8

8.9

На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01 керівник

ООВ «Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведеного оцінювання відповідності Ф 7.6.1-01. У разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику.

П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 9 з 16


9

8.10 За результатами позитивного оцінювання ООВ «Західний ЕТЦ» видається сертифікат

відповідності

Ф

7.7.1-02,

який

реєструється

в

журналі

реєстрації

сертифікатів

Ф 4.1.3.2-01. Сертифікат видається терміном на один рік. 8.11 ООВ «Західний ЕТЦ» зберігає копію сертифіката, технічний файл на протязі 10 років від дати видачі сертифіката.

10 8.12 Якщо виробник або постачальник має потребу в тому, щоб ООВ «Західний ЕТЦ» оформив та провів облік декларації про відповідність в Реєстрі Органу, то він проставляє відповідну відмітку в заявці на проведення робіт. 8.13 Послідовність дій виробника/уповноваженого представника та ООВ «Західний ЕТЦ» під час оформлення та реєстрації декларації про відповідність описані в Розділі 10 цього порядку. Схема 2 ОФІЦІЙНЕ ІНФОРМУВАННЯ ЗАМОВНИКА

1

ЗАЯВКА РЕЄСТРАЦІЯ АНАЛІЗ ЗАЯВКИ ТА ТЕХНІЧНОГО ФАЙЛУ

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

РІШЕННЯ

РІШЕННЯ

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ

2

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

3

ДОГОВІР

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 4 ЗА ЗАЯВКОЮ

РІШЕННЯ

ВИДАЧА РІШЕННЯ ДЛЯ 5 МИТНИХ ОРГАНІВ

РІШЕННЯ

АКТ ВІДБОРУ АКТ ВІДБОРУ

ВІДБІР ТА ЦДЕНТИФІКАЦІЯ

6 АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

7

8

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

9

ВИДАЧА СЕРТИФІКАТА РЕЄСТРАЦІЯ

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

10 ДЕКЛАРАЦІЯ

П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

ОБЛІК ДЕКЛАРАЦІЇ РЕЄСТРАЦІЯ

ДЕКЛАРАЦІЯ

сторінка. 10 з 16


9 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗА МОДУЛЕМ F (відповідність типові за результатами перевірки продукції) 9.1

Процес проведення робіт з оцінки відповідності котлів за модулем F, які попередньо

пройшла процедуру перевірки типу зображена на схемі 3. Перед початком робіт керівником БОВ збирається робоча група аудиторів, які обираються відповідно з Ф 6.1.1.1-01. Очолює групу начальник БОВ, або інший фахівець за його письмовим дорученням. Склад групи та повноваження всіх членів групи вказується в Ф 7.2.1-01.

1 9.2

Отримані

результати

аналізу

заявки

вказуються

у

протоколі

аналізу

Ф 7.2.1- 01. При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними причинами неможливості виконання подальших робіт надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». Негативні результати аналізу можуть бути пов’язані з відсутністю в технічному файлі товаро - супроводжувальної і конструкторської документації та сертифіката перевірки типу. При позитивних результатах аналізу протокол прикріпляється до заявки, копія якої передається в бухгалтерсько - сервісний відділ ДП «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та заключення договору. 9.3

На основі поданої в заявці інформації з замовником укладається договір (сертифікаційна

угода) за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6-01) та затверджених розрахунків вартості робіт.

4

9.4

Роботи

з

оцінювання

відповідності

типу

продукції

проводяться

по

завчасно

підготовленому плану робіт, який оформляється в формі рішення згідно Ф 7.4.1-06. Один примірник рішення передається в акредитовану лабораторію.

Для того, щоб забезпечити, що будь – які

розбіжності у розумінні між ООВ та замовником усунуто один примірник затвердженого рішення надсилається замовнику. Якщо на протязі п’яти робочих днів, з моменту надсилання рішення, від замовника не поступало жодних зауважень або апеляцій ООВ продовжує роботи з оцінки відповідності продукції згідно затвердженого плану.

5

9.5

У разі необхідності доставити зразок обладнання для оцінювання або випробування

замовнику видається рішення для цілей митного оформлення (Ф 7.4.1-02). 9.6

У випадку коли замовник не може підтвердити наявність проведених досліджень чи

випробувань котлів слід провести в акредитованій лабораторії, а протоколи випробувань додати до технічного файлу. Отримані протоколи випробувань необхідно проаналізувати у відповідності до М 7.4.4-01. Кожен зразок котла необхідно піддати контролю та випробуванням для того, щоб переконатись, що заявлена одиниця котла відповідає встановленому типові.

П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 11 з 16


6 9.7 Для повноцінного оцінювання продукції та передачі зразка на випробування проводиться процедура ідентифікації та відбору згідно М 7.4.1-01. Однин примірник акту відбору Ф 7.4.1-04 та акту ідентифікації Ф 7.4.1-05 передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення, другий примірник залишається замовнику, третій залишається в ООВ. Якщо замовник надає на перевірку партії однорідної продукції, він повинен забезпечити однорідність партії встановленому типові а ООВ під час відбору зразків на випробування застосовує метод випадкового відбору.

7 9.8 Отримана в результаті оцінювання інформація оформляється аудитором або групою аудиторів в виді звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01. Звіт за результатами оцінки відповідності, в якому міститься вся інформація щодо проведеного оцінювання підписується начальником БОВ та всіма членами робочої групи, які залучались до проведення оцінки відповідності продукції. В звіті обов’язково повинна міститись інформація щодо відповідності або не відповідності перевіреного зразка встановленому типові. Один примірник звіту за результатами оцінки передається керівнику ООВ «Західний ЕТЦ» для можливості прийняття рішення за результатами оцінювання згідно Ф 7.6.1-01, другий – замовнику. Звіт зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». 9.9

Якщо партія продукції відповідає встановленим вимогам, ООВ видає сертифікат

відповідності та наносить на кожний зразок продукції із схваленої партії, за винятком тих зразків, що не відповідають встановленим вимогам, свій ідентифікаційний номер або надає право його нанесення виробникові. Якщо партія продукції не відповідає встановленим вимогам, ООВ застосовує заходи для запобігання її розміщенню на ринку. У разі неодноразового виявлення невідповідності партії продукції встановленим вимогам ООВ припинити перевірки із застосуванням методу випадкового відбору та запровадити перевірки кожного зразка продукції.

8

9.10 На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01 керівник ООВ

«Західний

ЕТЦ»

приймає

рішення

щодо

проведеного

оцінювання

відповідності

Ф 7.6.1-01. У разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику.

9

9.11 За результатами позитивного оцінювання ООВ «Західний ЕТЦ» видається сертифікат

Ф 7.7.1-02 який реєструється в журналі реєстрації сертифікатів Ф 4.1.3.2-01. Сертифікат видається терміном відповідним до терміну дії сертифіката перевірки типу. ООВ «Західний ЕТЦ» зберігає копію сертифіката, технічний файл на протязі 10 років від дати видачі сертифіката.

П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 12 з 16


Схема 3

ОФІЦІЙНЕ ІНФОРМУВАННЯ ЗАМОВНИКА

1

ЗАЯВКА РЕЄСТРАЦІЯ АНАЛІЗ ЗАЯВКИ ТА ТЕХНІЧНОГО ФАЙЛУ

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

РІШЕННЯ

РІШЕННЯ

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ

2

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

3

ДОГОВІР

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 4 ЗА ЗАЯВКОЮ

РІШЕННЯ

ВИДАЧА РІШЕННЯ ДЛЯ 5 МИТНИХ ОРГАНІВ

РІШЕННЯ

АКТ ВІДБОРУ АКТ ВІДБОРУ

ВІДБІР ТА ЦДЕНТИФІКАЦІЯ

6 АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

7

8

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

9

ВИДАЧА СЕРТИФІКАТА РЕЄСТРАЦІЯ

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

сторінка. 13 з 16


10 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІКУ ДЕКЛАРАЦІЙ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ 10.1 Згідно чинного законодавства будь-яка фізична або юридична особа, що вводить обладнання в обіг, далі – виробник, постачальник, зобов’язана супроводжувати котел комплектом технічної документації (паспорт, інструкція з експлуатації) та декларацією про відповідність. 10.2 Постачальник або виробник котлів оформляє декларацію про відповідність продукції вимогам Технічного регламенту самостійно дотримуючись його вимог або залучають призначений Орган з оцінки відповідності. 10.3 Для того, щоб оформити та облікувати декларацію про відповідність виробник або постачальник подає листа у довільній формі. Основними документами, які необхідні для реєстрації декларації є: 

паспорт на котел, копії інструкцій з монтажу та експлуатації.

товаросупровідні документи.

результати

випробувань

обладнання

або

протоколи

випробувань

(проведені

лабораторією акредитованою на відповідність ISO/IEC 17025). 10.4 Під час аналізу можливості оформлення та реєстрації декларації про відповідність призначений до виконання робіт аудитор проводить експертизу поданих у листі документів у відповідності до вимог Технічного регламенту. 10.5

У випадку коли особа, що вводить в експлуатацію обладнання не може підтвердити

наявність проведених досліджень чи випробувань котла слід провести в акредитованій вимогам ІSО/IEC 17025:2006 лабораторії, а протоколи випробувань додати до технічного файлу. Отримані протоколи випробувань необхідно проаналізувати у відповідності до М 7.4.4-01. 10.6 У разі відсутності зауважень та наявності в технічному файлі: 

паспорту на котел, копій інструкцій з монтажу та експлуатації;

товаросупровідних документів;

результатів випробувань обладнання або протоколів випробувань (проведених

лабораторією акредитованою на відповідність ISO/IEC 17025; аудитор складає та обліковує в журналі за формою Ф 4.1.3.2-01 декларацію про відповідність з урахуванням вимог додатку 2 до технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі та ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006. Термін дії декларації про відповідність встановлюється у відповідності до терміну дії виданого сертифікату. Термін розгляду і проведення експертизи документації у разі комплектності технічного файлу не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня одержання документів. Інформація про облік декларації розміщається на сайті ООВ «Західний ЕТЦ». 10.7

ООВ «Західний ЕТЦ» зберігає копію декларації, технічний файл на протязі 10 років

П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 14 з 16


11 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ Ф 7.2-01 Ф 7.2-03 Ф 6.1.1.1-01 Ф 7.2.1- 01 Ф 4.1.2.1-01 Ф 7.4.1-01 Ф 7.4.1-02 Ф 7.4.1-04 Ф 7.4.1-05 Ф 7.7.1-01 Ф 7.6.1-01 Ф 4.1.3.2-02 Ф 4.1.3.2-01 Ф 4.1.3.1-04 Ф 4.1.3.1-02 Ф 7.9.1-03 Ф 7.2-04 Ф 7.4.1-06 Ф 7.9.1-01 М 4.1.2-01 М 8.3-01 І 4.6-01 М 7.4.1-01 І 7.9.1-02

Типова заявка Типовий бланк доручення Склад, кваліфікація, практичний досвід роботи та повноваження персоналу ООВ ДП «Західний ЕТЦ» Протокол аналізу заявки Типовий договір Типове рішення Рішення для цілей митного оформлення Акт відбору зразків Акт ідентифікації Звіт за результатами оцінювання Рішення за результатами оцінювання Журнал реєстрації сертифікатів Журнал обліку декларацій Ліцензійна угода Журнал реєстрації ліцензійних угод Звіт з проведеного нагляду за виробництвом продукції Заявка Типове рішення перевірки типу Типова програма нагляду за виробництвом продукції Методика аналізування договорів і заявок Методика управління документацією та записами Інструкція визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції Методика відбирання і ідентифікації зразків продукції Інструкція проведення нагляду за продукцією

П 09-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 15 з 16


Лист реєстрації змін Версія

Дата введення в дію

Причина внесення змін

Tr bed  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you