П 11 01 2016 Порядок оцінки відповідності (тр SPED)

Page 1

Версія: 1 Дата: 25.01.2016 Сторінка: 1

П 10-01-2016 - І ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ БЕЗПЕКИ ОБЛАДНАННЯ, ЩО ПРАЦЮЄ ПІД ТИСКОМ

Сторінок: 23

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ БЕЗПЕКИ ОБЛАДНАННЯ, ЩО ПРАЦЮЄ ПІД ТИСКОМ

П 10-01-2016 - І

Затвердив: Керівник Органу з оцінки відповідності Погодив: Начальник відділу з оцінки відповідності Розробив: Керівник з якості

Підпис, дата Макар Я.Р. 25.01.2016 Підпис, дата Сущенко В.І. 25.01.2016 Підпис, дата Сущенко В.І. 25.01.2016

79052 ЛЬВІВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 233А


ЗМІСТ 1 ПРИЗНАЧЕННЯ ................................................................................................................................................... 3 2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ..................................................................................................................................... 3 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ............................................................................................................................... 3 4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ................................................................................................................................ 4 5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ........................................................................................................................................ 4 6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ......................................................................................................................................................... 4 7 ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ .................................... 5 8 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ В ............................................................. 6 «ПЕРЕВІРКА ТИПУ» ............................................................................................................................................... 6 9 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ ВB «ПЕРЕВІРКА ТИПУ» ....................... 10 10 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ G «ПЕРЕВІРКА ОДИНИЦІ ПРОДУКЦІЇ» 11 11 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗА МОДУЛЕМ СC (ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПОВІ НА ОСНОВІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПРОДУКЦІЇ ПІД НАГЛЯДОМ ЧЕРЕЗ ДОВІЛЬНІ ІНТЕРВАЛИ ЧАСУ) .................................................................... 15 12 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗА МОДУЛЕМ F ............................................... 18 (ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПОВІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ ПРОДУКЦІЇ)........................................................... 18 13 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ............................................................................ 21 ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ................................................................................................................................. 22 ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ................................................................................................................................. 23

П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 2 з 23


1 ПРИЗНАЧЕННЯ Цей документ встановлює порядок проведення оцінки відповідності обладнання, що працює під тиском (далі – обладнання) в Органі з оцінки відповідності «Західний експертно – технічний центр» Державного підприємства «Західний експертно-технічний центр Держпраці» вимогам технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском затвердженого Постановою КМУ від 19.01.2011, далі – Технічний регламент, відповідно до затверджених процедур, сфери акредитації та сфери поширення технічного регламенту. 2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Порядок встановлює єдині вимоги до процесу оцінювання відповідності та є обов’язковим для застосування в ООВ ДП «Західний ЕТЦ» під час виконання робіт з оцінки відповідності продукції, на яку поширюються вимоги Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском. 3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ Закон України «Про захист прав споживачів» (Закон № 3161-IV від 01.12.2005 р.) Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (Закон № 124-VIII від 15.01.2015) Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 20015 р. № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення» Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності» Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою КМУ від 19 січня 2011 р. N 35 ДСТУ-Н РМГ 102:2012 Модулі оцінки (підтвердження) відповідності та схеми сертифікації (РМГ 102-2010, IDT) ДСТУ ISO 9001:2015 Національний стандарт України. Системи управління якістю ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ІSО/IEC 17000:2004) ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2008 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем управління (ISOIEC 17021:2006, IDT). П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 3 з 23


4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 4.1 В даному порядку використовуються терміни і визначення у відповідності до Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, стандартів ДСТУ ISO 9000-2007 та ДСТУ ІSО/IEC 17000:2007. 5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 5.1 Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском розроблений з урахуванням вимог Директ иви Ради Європи від 29 т равня 1997 р. N 97/23/ЄС про обладнання, що працює під тиском. 5.2 ООВ «Західний ЕТЦ» виконує оцінку відповідності обладнання згідно цього порядку та заявленого вибору модулів (процедур) виробником або уповноваженим представником* та враховуючи можливість застосування модулів згідно вимог технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском. *Під час введення обладнання в обіг виробник або його уповноважений представник - резидент України, або постачальник повинен вжити заходів для проведення процедури оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом безпеки обладнання, що працює під тиском (п.69 ТР).

6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ 6.1 Аналізуючи документи подані заявником для проведення процедури оцінки відповідності слід відповісти на запитання: 1) Чи підпадає посудина під дію технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском? 2) До якої категорії відноситься обладнання**? 3) Чи використовувались виробником стандарти, включених до переліку національних стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності обладнання вимогам цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів)***? ** Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском класифікує все обладнання за чотирма категоріями позначеними римськими цифрами I, II, III і IV. Перед тим як визначитись з процедурою оцінки відповідності обладнання необхідно встановити його категорію у відповідності до таблиці категорій та критеріїв, вказаних в додатках 1-9 регламенту. Категорія газопроводу визначається відповідно до п.8 Технічного регламенту. В залежності від встановленої категорії виробник або його уповноваженим представник - резидент України чи особа, що відповідає за введення обладнання в обіг встановлює модуль оцінки відповідності. ***У разі коли під час проектування елементів обладнання виробник застосував стандарти, включені до переліку національних стандартів, призначений орган проводить перевірки, необхідні для підтвердження належного застосування таких стандартів. Якщо зазначені стандарти не були застосовані, призначений орган перевіряє відповідність елементів обладнання вимогам Технічного регламенту (п. 58 ТР).

П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 4 з 23


7 ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ 7.1 Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском використовує власні процедури оцінки відповідності (Bb, C, Dd, Ee) та посилається на модулі оцінки відповідності у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585 «Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах», що замінена постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585 «Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності». 7.2 Оцінка відповідності обладнання проводиться з урахуванням його категорії за такими модулями оцінки відповідності або їх комбінаціями:

- I категорія - модуль A або Aa; - II категорія - модуль Aa або Dd, або Ee; - III категорія - модуль B у комбінації із Cc або B у комбінації з E, або Bb у комбінації з D, або Bb у комбінації з F, або H;

- IV категорія - модуль B у комбінації з D або B у комбінації з F, або G, або Hh. Виробник або постачальник в залежності від специфіки продукції може використати для підтвердження відповідності своєї продукції одну з вище перелічених процедур. Допускається обирати модуль, який відповідає вищій категорії, ніж передбачена для певного обладнання.

7.3 ООВ «Західний ЕТЦ» проводить оцінку відповідності продукції згідно модулів B, Bb, F, Сс та G. 7.4 ООВ «Західний ЕТЦ» не проводить процедуру оцінки відповідності за модулями D, Dd (забезпечення якості виробництва), модулями E, Ee (забезпечення якості продукції) та модулями H, Hh (цілковите забезпечення якості), оскільки не акредитований на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17021-1:2008 та не проводить роботи за модулями А та С, оскільки це є прерогативою виробника або уповноваженого представника.

П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 5 з 23


8 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ В «Перевірка типу» 8.1 Процедуру оцінки відповідності виробник або його уповноважений представник проводить в призначеному Органі з оцінки відповідності відповідно до процедури вказаної в схемі 1. 8.2 Виробник або уповноважений представник подає в ООВ «Західний ЕТЦ» заявку згідно Ф 7.201. В таблиці модулів проставляється відмітка навпроти літери «В». До заявки додається технічний файл і інформація про місцезнаходження зразка, який передається на випробування або критичне оцінювання в акредитовану випробувальну лабораторію. Фахівцям ООВ «Західний ЕТЦ» надається можливість самостійно відібрати типовий зразок. 2 8.3 Процедура приймання, реєстрації та розгляду заявки описана в п. 1 – 4 розділу 6.1

М 4.1.2-01. Якщо заявник є уповноваженим представником виробника, то цей факт слід підтвердити долучивши до технічного файлу доручення згідно Ф 7.2-03-ХХ. Процес перевірки заповнення заявки об’єднується з аналізом можливості її виконання. Під

3

час перевірки заповнення заявки перевіряється достатність вказаної інформації для проведення робіт з оцінки відповідності продукції; Під час аналізу перевіряється: 

наявність вказаної продукції в сфері акредитації ООВ «Західний ЕТЦ»;

комплектність технічного файлу (у відповідності до п. 17 Технічного регламенту модулів

оцінки відповідності та п. 53 Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском ); 

наявність заявленої на оцінювання продукції в сфері акредитації власної випробувальної

лабораторії або випробувальних лабораторій з якими заключено субпідрядні угоди. У випадку підтвердження використання виробником обладнання під час виготовлення національних стандартів ООВ «Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведення перевірки (вимірювань, випробувань) з метою з’ясування чи задовольняє обладнання вимогам зазначених національних стандартів. Якщо національні стандарти не застосовувались ООВ «Західний ЕТЦ» проводить оцінку у відповідності до вимог технічного регламенту. 8.4 Виходячи з особливостей поданої для оцінювання продукції начальник БОВ доручає виконання роботи аудитора бюро з оцінки відповідності продукції або створює робочу групу, обираючи фахівців інших відділів у відповідності до Ф 6.1.1.1-01-ХХ і призначає їх до виконання процедури оцінки відповідності. Призначений фахівець, або група фахівців формують, складають номенклатуру, оформляють та зберігають справи у відповідності до розділу 8 М 8.3-01-ХХ. 8.5 Отримані

результати

аналізу

заявки

вказуються

у

протоколі

аналізу

Ф 7.2.1- 01-ХХ. При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 6 з 23


причинами неможливості виконання подальших робіт надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». При позитивних результатах аналізу протокол аналізу прикріпляється до заявки, копія якої передається в бухгалтерсько - сервісний відділ ДП «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та заключення договору. 8.6 На основі поданої в заявці інформації з замовником укладається договір (сертифікаційна угода) за формою Ф 4.1.2.1-01-ХХ. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6-01-ХХ) та затверджених розрахунків вартості робіт. 5 8.7 Усі роботи з оцінювання відповідності продукції проводяться по завчасно підготовленому

плану робіт, який оформляється в формі рішення згідно Ф 7.4.1-06-ХХ. Один примірник рішення передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення. Для того, щоб забезпечити, що будь – які розбіжності у розумінні між ООВ та замовником усунуто один примірник затвердженого рішення надсилається замовнику. Якщо на протязі п’яти робочих днів, з моменту надсилання рішення, від замовника не поступало жодних зауважень або апеляцій ООВ продовжує роботи з оцінки відповідності продукції згідно затвердженого плану. 8.8 У разі необхідності доставити зразок обладнання для оцінювання або випробування замовнику видається рішення для цілей митного оформлення (Ф 7.4.1-02-ХХ). 8.9 У випадку коли замовник не може підтвердити наявність проведених досліджень чи випробувань компонентів, з’єднань або готового обладнання такі випробування слід провести в акредитованій лабораторії, а протоколи випробувань додати до технічного файлу. Отримані протоколи випробувань необхідно проаналізувати у відповідності до М 7.4.4-01-ХХ. 6 8.10 Для повноцінного оцінювання продукції та передачі зразка на випробування проводиться

процедура ідентифікації та відбору згідно М 7.4.1-01. Однин примірник акту відбору Ф 7.4.1-04 та акту ідентифікації Ф 7.4.1-05 передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення, другий примірник залишається замовнику. 7 8.11 Отримана в результаті оцінювання інформація оформляється аудитором або групою

аудиторів в виді звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01. Звіт за результатами оцінки відповідності, в якому міститься вся інформація щодо проведеного оцінювання підписується начальником БОВ та всіма членами робочої групи, які залучались до проведення оцінки відповідності продукції. Один примірник звіту за результатами оцінки передається керівнику ООВ «Західний ЕТЦ» для можливості прийняття рішення за результатами оцінювання згідно Ф 7.6.1-01, П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 7 з 23


другий – замовнику. Один примірник звіту зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ», другий – передається замовнику. 8

8.12 На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01 керівник ООВ

«Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведеного оцінювання відповідності Ф 7.6.1-01. У разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику, дія сертифікату сертифіката призупиняється. Дії ООВ «Західний ЕТЦ» та замовника під час призупинення чи скасування сертифікації вказані в М 7.11-01. 9

8.13 За результатами позитивного оцінювання ООВ «Західний ЕТЦ» видається сертифікат

перевірки

типу

Ф

7.7.1-02

який

реєструється

в

журналі

реєстрації

сертифікатів

Ф 4.1.3.2-01. Сертифікат видається терміном на три років. 10 8.14 Після закінчення процесу оцінки відповідності обладнання з замовником укладається угода про співпрацю Ф 4.1.3.1-01, яка підписується в двосторонньому порядку між замовником і Органом з

оцінки відповідності і діє на протязі терміну, який вказаний в угоді. Угода реєструється в журналі Ф 4.1.3.1-02. 8.15 ООВ «Західний ЕТЦ» зберігає копію сертифіката, технічний файл на протязі 10 років від дати видачі сертифіката.

П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 8 з 23


ОФІЦІЙНЕ ІНФОРМУВАННЯ ЗАМОВНИКА

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

РІШЕННЯ

РІШЕННЯ

АКТ ВІДБОРУ

ЗАЯВКА РЕЄСТРАЦІЯ

1

АНАЛІЗ ЗАЯВКИ ТА ТЕХНІЧНОГО ФАЙЛУ

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ

2

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

3

ДОГОВІР

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 4 ЗА ЗАЯВКОЮ

РІШЕННЯ

ВИДАЧА РІШЕННЯ ДЛЯ 5 МИТНИХ ОРГАНІВ

РІШЕННЯ

АКТ ВІДБОРУ

ВІДБІР ТА ЦДЕНТИФІКАЦІЯ

6 АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

7

8 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

ВИДАЧА СЕРТИФІКАТА РЕЄСТРАЦІЯ

9

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

10 Угода про співпрацю

УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ РЕЄСТРАЦІЯ

Схема

П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 9 з 23


9 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ Вb «Перевірка типу» 9.1 Оцінка відповідності за модулем Bb проводиться ООВ «Західний ЕТЦ» на всіх стадіях проектування, виготовлення та застосування обладнання з метою оцінки відповідності його конструкції вимогам Технічного регламенту. При цьому ООВ «Західний ЕТЦ»: - проводить експертизу технічної документації щодо конструкції обладнання; - погоджує застосування матеріалів іноземного виробництва та матеріалів, виготовлених за новітніми технологіями, якщо на них не поширюється дія чинних стандартів та вони не входять до переліку дозволених матеріалів, згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів з охорони праці; - з'ясовує, чи проведена атестація технології виконання нерознімних з'єднань та персоналу, який виконує операції з нерознімних з'єднань і неруйнівного контролю, згідно з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці; - проводить перевірку елементів обладнання на відповідність вимогам стандартів, включених до переліку національних стандартів, які у разі добровільного застосування є доказом відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів).

9.2 У разі коли під час проектування елементів обладнання виробник застосував стандарти, включені до переліку національних стандартів, ООВ «Західний ЕТЦ» проводить перевірки, необхідні для підтвердження належного застосування таких стандартів.

9.3 Якщо зазначені стандарти не були застосовані, призначений орган перевіряє відповідність елементів обладнання вимогам Технічного регламенту. 9.4 У разі коли конструкція обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту, ООВ «Західний ЕТЦ» видає заявникові сертифікат перевірки типу конструкції, до якого додається перелік технічної документації. Копія сертифіката зберігається призначеним органом. 9.5 Виробник або його уповноважений представник зберігає протягом 10 років копії сертифікатів перевірки типу конструкції і додатків до них разом з технічною документацією. У разі коли виробник або його уповноважений представник не є резидентами України, зобов'язання щодо зберігання технічної документації та копій сертифікатів перевірки типу конструкції покладається на постачальника. 9.6 Порядок оцінки відповідності є ідентичним як вказано в розділі 7 цього порядку.

П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 10 з 23


10 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ G «ПЕРЕВІРКА ОДИНИЦІ ПРОДУКЦІЇ» 10.1

Процедуру оцінки відповідності виробник або його уповноважений представник

проводить в призначеному Органі з оцінки відповідності відповідно до процедури вказаної в схемі 2. 10.2

Виробник або уповноважений представник подає в ООВ «Західний ЕТЦ» заявку

згідно Ф 7.2-01. В таблиці модулів проставляється відмітка навпроти літери «G». До заявки додається технічний файл і інформація про місцезнаходження зразка, який передається на випробування або критичне оцінювання в акредитовану випробувальну лабораторію. Фахівцям ООВ ДП «Західний ЕТЦ» надається можливість самостійно відібрати типовий зразок. 2

10.3

Процедура приймання, реєстрації та розгляду заявки описана в п. 1 – 4 розділу 6.1

М 4.1.2-01. Якщо заявник є уповноваженим представником виробника, то цей факт слід підтвердити долучивши до технічного файлу доручення згідно Ф 7.2-03. 3

Процес перевірки заповнення заявки об’єднується з аналізом можливості її виконання. Під

час перевірки заповнення заявки перевіряється достатність вказаної інформації для проведення робіт з оцінки відповідності продукції; Під час аналізу перевіряється: 

наявність вказаної продукції в сфері акредитації ООВ «Західний ЕТЦ»;

комплектність технічного файлу (у відповідності до п. 12 Технічного регламенту модулів

оцінки відповідності); 

наявність заявленої на оцінювання продукції в сфері акредитації власної випробувальної

лабораторії або випробувальних лабораторій з якими заключено субпідрядні угоди. У випадку підтвердження використання виробником обладнання під час виготовлення національних стандартів ООВ «Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведення перевірки (вимірювань, випробувань) з метою з’ясування чи задовольняє обладнання вимогам зазначених національних стандартів. Якщо національні стандарти не застосовувались ООВ «Західний ЕТЦ» проводить оцінку у відповідності до вимог технічного регламенту. 10.4

Виходячи з особливостей поданої для оцінювання продукції начальник БОВ доручає

виконання роботи аудитора бюро з оцінки відповідності продукції або створює робочу групу, обираючи фахівців інших відділів у відповідності до Ф 6.1.1.1-01 і призначає їх до виконання процедури оцінки відповідності. Призначений фахівець, або група фахівців формують, складають номенклатуру, оформляють та зберігають справи у відповідності до розділу 8 М 8.3-01. 10.5

Отримані

результати

аналізу

заявки

вказуються

у

протоколі

аналізу

Ф 7.2.1- 01. При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 11 з 23


причинами неможливості виконання подальших робіт надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». При позитивних результатах аналізу протокол аналізу прикріпляється до заявки, копія якої передається в бухгалтерсько - сервісний відділ ДП «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та заключення договору. 4

10.6

На основі поданої в заявці інформації з замовником укладається договір

(сертифікаційна угода) за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6-01) та затверджених розрахунків вартості робіт. 10.7

Усі роботи з оцінювання відповідності продукції проводяться по завчасно

підготовленому плану робіт, який оформляється в формі рішення згідно Ф 7.4.1-06. Один примірник рішення передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення. Для того, щоб забезпечити, що будь – які розбіжності у розумінні між ООВ та замовником усунуто один примірник затвердженого рішення надсилається замовнику. Якщо на протязі п’яти робочих днів, з моменту надсилання рішення, від замовника не поступало жодних зауважень або апеляцій ООВ продовжує роботи з оцінки відповідності продукції згідно затвердженого плану. 5

10.8

У разі необхідності доставити зразок

обладнання для оцінювання або

випробування замовнику видається рішення для цілей митного оформлення (Ф 7.4.1-02). 10.9

У випадку коли замовник не може підтвердити наявність проведених досліджень чи

випробувань компонентів, з’єднань або готового обладнання, такі випробування слід провести в акредитованій лабораторії, а протоколи випробувань додати до технічного файлу. Отримані протоколи випробувань необхідно проаналізувати у відповідності до М 7.4.4-01. 6

10.10

Для повноцінного оцінювання продукції та передачі зразка на випробування

проводиться процедура ідентифікації та відбору згідно М 7.4.1-01. Однин примірник акту відбору Ф 7.4.1-04 та акту ідентифікації Ф 7.4.1-05 передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення, другий примірник залишається замовнику. 7

10.11

Отримана в результаті оцінювання інформація оформляється аудитором або групою

аудиторів в виді звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01. Звіт за результатами оцінки відповідності, в якому міститься вся інформація щодо проведеного оцінювання підписується начальником БОВ та всіма членами робочої групи, які залучались до проведення оцінки відповідності продукції. Один примірник звіту за результатами оцінки передається керівнику ООВ «Західний ЕТЦ» для можливості прийняття рішення за результатами оцінювання згідно Ф 7.6.1-01, П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 12 з 23


другий – замовнику. Один примірник звіту зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ», другий – передається замовнику. 8 10.12

Н На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01

керівник ООВ «Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведеного оцінювання відповідності Ф 7.6.1-01. У разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику, дія сертифікату сертифіката призупиняється. Дії ООВ «Західний ЕТЦ» та замовника під час призупинення чи скасування сертифікації вказані в М 7.11-01. 9

10.13

За результатами позитивного оцінювання ООВ «Західний ЕТЦ» видається

сертифікат відповідності Ф 7.7.1-02 який реєструється в журналі реєстрації сертифікатів Ф 4.1.3.2-01. Сертифікат видається терміном на один рік. 10.14

ООВ «Західний ЕТЦ» зберігає копію сертифіката, технічний файл на протязі 10 років

від дати видачі сертифіката. 10 10.15 Якщо виробник або постачальник має потребу в тому, щоб ООВ «Західний ЕТЦ» оформив та облікував декларацію про відповідність в Реєстрі Органу, то він проставляє відповідну відмітку в заявці на проведення робіт. 10.16

Послідовність дій виробника/уповноваженого представника та ООВ «Західний ЕТЦ»

під час оформлення та обліку декларації про відповідність описані в Розділі 12.

П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 13 з 23


ОФІЦІЙНЕ ІНФОРМУВАННЯ ЗАМОВНИКА

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

РІШЕННЯ

РІШЕННЯ

АКТ ВІДБОРУ

ЗАЯВКА РЕЄСТРАЦІЯ

1

АНАЛІЗ ЗАЯВКИ ТА ТЕХНІЧНОГО ФАЙЛУ

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ

2

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

3

ДОГОВІР

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 4 ЗА ЗАЯВКОЮ

РІШЕННЯ

ВИДАЧА РІШЕННЯ ДЛЯ 5 МИТНИХ ОРГАНІВ

РІШЕННЯ

АКТ ВІДБОРУ

ВІДБІР ТА ЦДЕНТИФІКАЦІЯ

6 АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

7

8 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

ВИДАЧА СЕРТИФІКАТА РЕЄСТРАЦІЯ

9

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

10 ДЕКЛАРАЦІЯ

РЕЄСТРАЦІЯ ДЕКЛАРАЦІЇ РЕЄСТРАЦІЯ

ДЕКЛАРАЦІЯ

Схема 2

П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 14 з 23


11 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗА МОДУЛЕМ Сc (відповідність типові на основі внутрішнього контролю виробництва та за результатами проведених випробувань продукції під наглядом через довільні інтервали часу) 11.1

У разі проведення процедури оцінки відповідності за модулем Cc (відповідність

типові на основі внутрішнього контролю виробництва та за результатами проведених випробувань продукції під наглядом через довільні інтервали часу) виробник або його уповноважений представник, або постачальник гарантує і декларує, що обладнання відповідає типу, зазначеному у сертифікаті перевірки типу, та вимогам Технічного регламенту. 11.2

Виробник або його уповноважений представник, або постачальник складає

декларацію про відповідність і наносить на кожний виріб національний знак відповідності. Під відповідальність, ООВ «Західний ЕТЦ» на кожний виріб наноситься також ідентифікаційний номер Органу. 11.3

ООВ «Західний ЕТЦ» проводить перевірку обладнання під своїм наглядом через

довільні інтервали часу, для чого відбирає на місці виробництва зразки кінцевої продукції, проводить дослідження та їх випробування згідно з відповідними стандартами з переліку національних стандартів або рівноцінні випробування для встановлення відповідності зразків вимогам Технічного регламенту. 11.4

У разі коли один чи більше перевірених зразків не відповідають вимогам Технічного

регламенту, ООВ «Західний ЕТЦ» вживає в межах своєї компетенції заходів для приведення обладнання у відповідність з такими вимогами. 11.5

Процес проведення оцінки відповідності нагляду за продукцією, яка пройшла

процедуру оцінки відповідності в ООВ «Західний ЕТЦ» зображена на схемі 3 і проводиться відповідно до І 7.9.1-02. 11.6

Перед початком проведення нагляду керівником БОВ збирається робоча група

аудиторів, які обираються відповідно з Ф 6.1.1.1-01. Очолює групу начальник БОВ, або інший фахівець за його письмовим дорученням. 1 11.7 Керівник групи за участі членів групи розробляє програму нагляду за продукцією Ф 7.9.1-01, в якій вказується вся інформація стосовно проведених робіт з наглядання. Програма нагляду за продукцією підписується в двох примірниках керівником групи за участі членів групи. Програму підписує керівник ООВ «Західний ЕТЦ». Один примірник програми перед початком нагляду надсилається замовнику для ознайомлення та погодження. Разом з програмою замовнику надсилається договір згідно з Ф 4.1.2.1-01 та рахунок. П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 15 з 23


11.8

Після оплати рахунків та відсутності у замовника зауважень до програми нагляду,

фахівці приступають до проведення нагляду. Нагляд за продукцією складається з: •

відбору та ідентифікації зразків відповідно до М 7.4.1-01;

випробування продукції (за необхідності);

оформлення звіту про нагляд за продукцією Ф 7.9.1-03. Під час нагляду за продукцією перевіряється:

наявність/відсутність змін в конструкції продукції, яка пройшла процедуру оцінки відповідності;

наявність документів, що підтверджують відповідність покупних та комплектуючих вузлів й агрегатів, що постачаються субпідрядниками;

наявність/відсутність скарг, або рекламацій;

дотримання вимог описаних в угоді про співпрацю Ф 4.1.3.1-04;

перевірка відповідності продукції вимогам Технічного регламенту.

3

11.9

Для представлення продукції на випробування фахівцями ООВ «Західний ЕТЦ», або

за їх дорученням працівниками лабораторії проводиться відбір і ідентифікація обладнання відповідно до М 7.4.1-01. Відібрані зразки з актами відбору та ідентифікації надсилаються в акредитовану на відповідність ДСТУ EN 17025:2006 випробувальну лабораторію, яка після закінчення випробувань представляє в ООВ «Західний ЕТЦ» протокол з результатами випробувань. 11.10 На основі отриманих результатів нагляду аудиторами готується звіт з нагляду згідно 4 з Ф 7.9.1-03. Звіт підписується експертами (аудиторами), що входили в групу, здійснювали нагляд та затверджується керівником ООВ «Західний ЕТЦ». Один примірник звіту направляється замовнику. 11.11

На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01 керівник

5 ООВ «Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведеного оцінювання відповідності Ф 7.6.1-01. У

разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику, дія сертифікату сертифіката призупиняється. Дії ООВ «Західний ЕТЦ» та замовника під час призупинення чи скасування сертифікації вказані в М 7.11-01.

П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 16 з 23


Схема 3 1

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ НАГЛЯДУ

ДОГОВІР

2 ПРОВЕДЕННЯ НАГЛЯДУ

ПРОГРАМА НАГЛЯДУ

3 ВІДБІР ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ

АКТ ВІДБОРУ АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

4 ЗВІТ З НАГЛЯДУ

ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

НЕГАТИВНЕ РІШЕННЯ

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

5 РІШЕННЯ

сторінка. 17 з 23


12 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗА МОДУЛЕМ F (відповідність типові за результатами перевірки продукції) 12.1 Процес проведення робіт з оцінки відповідності обладнання за модулем F, яке попередньо пройшла процедуру перевірки типу зображена на схемі 3. Перед початком робіт керівником БОВ збирається робоча група аудиторів, які обираються відповідно з Ф 6.1.1.1-01. Очолює групу начальник БОВ, або інший фахівець за його письмовим дорученням. Склад групи та повноваження всіх членів групи вказується в Ф 7.2.1-01. 1 12.2 Отримані

результати

аналізу

заявки

вказуються

у

протоколі

аналізу

Ф 7.2.1- 01. При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними причинами неможливості виконання подальших робіт надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». Негативні результати аналізу можуть бути пов’язані з відсутністю в технічному файлі товаро - супроводжувальної і конструкторської документації та сертифіката перевірки типу. При позитивних результатах аналізу протокол прикріпляється до заявки, копія якої передається в бухгалтерсько - сервісний відділ ДП «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та заключення договору. 12.3 На основі поданої в заявці інформації з замовником укладається договір (сертифікаційна угода) за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6-01) та затверджених розрахунків вартості робіт. 4

12.4 Роботи з оцінювання відповідності типу продукції проводяться по завчасно

підготовленому плану робіт, який оформляється в формі рішення згідно Ф 7.4.1-06. Один примірник рішення передається в акредитовану лабораторію. Для того, щоб забезпечити, що будь – які розбіжності у розумінні між ООВ та замовником усунуто один примірник затвердженого рішення надсилається замовнику. Якщо на протязі п’яти робочих днів, з моменту надсилання рішення, від замовника не поступало жодних зауважень або апеляцій ООВ продовжує роботи з оцінки відповідності продукції згідно затвердженого плану. 5

12.5 У разі необхідності доставити зразок обладнання для оцінювання або випробування

замовнику видається рішення для цілей митного оформлення (Ф 7.4.1-02). 12.6 У випадку коли замовник не може підтвердити наявність проведених досліджень чи випробувань обладнання або його запобіжних комплектувальних виробів слід провести в акредитованій лабораторії, а протоколи випробувань додати до технічного файлу. Отримані протоколи випробувань необхідно проаналізувати у відповідності до М 7.4.4-01. Кожен зразок П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 18 з 23


обладнання необхідно піддати контролю та випробуванням для того, щоб переконатись, що заявлена одиниця обладнання відповідає встановленому типові. 6

12.7Для повноцінного оцінювання продукції та передачі зразка на випробування проводиться

процедура ідентифікації та відбору згідно М 7.4.1-01. Однин примірник акту відбору Ф 7.4.1-04 та акту ідентифікації Ф 7.4.1-05 передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення, другий примірник залишається замовнику, третій залишається в ООВ. Якщо замовник надає на перевірку партії однорідної продукції, він повинен забезпечити однорідність партії встановленому типові а ООВ під час відбору зразків на випробування застосовує метод випадкового відбору. 7

12.8Отримана в результаті оцінювання інформація оформляється аудитором або групою

аудиторів в виді звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01. Звіт за результатами оцінки відповідності, в якому міститься вся інформація щодо проведеного оцінювання підписується начальником БОВ та всіма членами робочої групи, які залучались до проведення оцінки відповідності продукції. В звіті обов’язково повинна міститись інформація щодо відповідності або не відповідності перевіреного зразка встановленому типові. Один примірник звіту за результатами оцінки передається керівнику ООВ «Західний ЕТЦ» для можливості прийняття рішення за результатами оцінювання згідно Ф 7.6.1-01, другий – замовнику. Звіт зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». 12.9

Якщо партія продукції відповідає встановленим вимогам, ООВ видає сертифікат

відповідності та наносить на кожний зразок продукції із схваленої партії, за винятком тих зразків, що не відповідають встановленим вимогам, свій ідентифікаційний номер або надає право його нанесення виробникові. Якщо партія продукції не відповідає встановленим вимогам, ООВ застосовує заходи для запобігання її розміщенню на ринку. У разі неодноразового виявлення невідповідності партії продукції встановленим вимогам ООВ припинити перевірки із застосуванням методу випадкового відбору та запровадити перевірки кожного зразка продукції. 8

12.10 На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01 керівник ООВ

«Західний

ЕТЦ»

приймає

рішення

щодо

проведеного

оцінювання

відповідності

Ф 7.6.1-01. У разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику. 9

12.11 За результатами позитивного оцінювання ООВ «Західний ЕТЦ» видається сертифікат

Ф 7.7.1-02 який реєструється в журналі реєстрації сертифікатів Ф 4.1.3.2-01. Сертифікат видається терміном відповідним до терміну дії сертифіката перевірки типу. ООВ «Західний ЕТЦ» зберігає копію сертифіката, технічний файл на протязі 10 років від дати видачі сертифіката. П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 19 з 23


ОФІЦІЙНЕ ІНФОРМУВАННЯ ЗАМОВНИКА

ЗАЯВКА РЕЄСТРАЦІЯ

1

АНАЛІЗ ЗАЯВКИ ТА ТЕХНІЧНОГО ФАЙЛУ

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

РІШЕННЯ

РІШЕННЯ

АКТ ВІДБОРУ

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ

2

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

3

ДОГОВІР

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 4 ЗА ЗАЯВКОЮ

РІШЕННЯ

ВИДАЧА РІШЕННЯ ДЛЯ 5 МИТНИХ ОРГАНІВ

РІШЕННЯ

АКТ ВІДБОРУ

ВІДБІР ТА ЦДЕНТИФІКАЦІЯ

6 АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

АКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

7

8 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

ВИДАЧА СЕРТИФІКАТА РЕЄСТРАЦІЯ

9

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ

СЕРТИФІКАТ

сторінка. 20 з 23


13 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СУ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ Ф 7.2-01 Ф 7.2-03 Ф 6.1.1.1-01 Ф 7.2.1- 01 Ф 4.1.2.1-01 Ф 7.4.1-01 Ф 7.4.1-02 Ф 7.4.1-04 Ф 7.4.1-05 Ф 7.7.1-01 Ф 7.6.1-01 Ф 4.1.3.2-02 Ф 4.1.3.2-01 Ф 4.1.3.1-04 Ф 4.1.3.1-02 Ф 7.9.1-03 Ф 7.2-04 Ф 7.4.1-06 Ф 7.9.1-01 М 4.1.2-01 М 8.3-01 І 4.6-01 М 7.4.1-01 І 7.9.1-02

Типова заявка Типовий бланк доручення Склад, кваліфікація, практичний досвід роботи та повноваження персоналу ООВ ДП «Західний ЕТЦ» Протокол аналізу заявки Типовий договір Типове рішення Рішення для цілей митного оформлення Акт відбору зразків Акт ідентифікації Звіт за результатами оцінювання Рішення за результатами оцінювання Журнал реєстрації сертифікатів Журнал обліку декларацій Угода про співпрацю Журнал реєстрації угод про співпрацю Звіт з проведеного нагляду за виробництвом продукції Заявка Типове рішення перевірки типу Типова програма нагляду за виробництвом продукції Методика аналізування договорів і заявок Методика управління документацією та записами Інструкція визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції Методика відбирання і ідентифікації зразків продукції Інструкція проведення нагляду за продукцією

П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

сторінка. 21 з 23


Лист ознайомлення № п/п

Прізвище Ім’я По батькові

Посада

Дата

Підпис


Лист реєстрації змін Редакція

№ зміни

дата введення в дію

П 10-01-2016-І (версія 1) від 25.01.2016р.

причина внесення змін

короткий зміст

сторінка. 23 з 23