Page 1

PET. 20EK 16

* Postreæno velja v poslovalnicah z mesnico.

2. 12

A B D U N PO

SOBOT A 3. 12. 2 01

NE D 4. 12 EL .2 01 JA 6

6

SAMO ZA S KRATEK CˇA

54

0,

»okolada Alpinella

• jagoda, 100 g • mleËna, 90 g • temna , 90 g • kokos, 90 g

Svinjska golenica s kostjo • vakuumsko pakirano ali postreæno* • cena za 1 kg

SUPER CENA

99

1,

Otroπke -59 % nogavice Simby • vel. 27-38 • fantovske, dekliπke • visok deleæ bombaæa • redna cena: 2,49 ¤

KUPON Enkrat od PETKA, 2. 12. do NEDELJE, 4. 12. 2016 za Ëlane Tuπ kluba

CELOTNEGA NAKUPA VAM VRNEMO KOT D*NAR NA TU© KLUB KARTICO

UnovËite lahko 1 kupon za 1 nakup na 1 Tuπ klub kartico (ali iz letaka ali iz e-obveπËanja ali iz mobilne aplikacije). Kupon je unovËljiv le v trgovinah in franπizah Tuπ. Viπina popusta se razkrije po opravljenem nakupu. Vrednost nakupa ni omejena, maksimalni moæni popust je 500 ¤. D*NAR se ne obraËuna na Bum izdelke, izdelke iz programa lojalnosti, za jedilni pribor Delimano Gourmet, za izdelke iz Tuπ klub akcije Rowenta, na darilne pakete Zvezdar, bone in pakete Select Box, izdelke iz odprodaje, zniæane pred iztekom roka uporabe, za pelete, za tobaËne izdelke, Ëasopise, revije, knjige, plaËilo poloænic, povratno embalaæo, za izdelavo fotografij, darilne in vrednostne kartice, kartice in predplaËniπke pakete mobilnih operaterjev, plinske jeklenke, plin v plinskih jeklenkah. V primeru obroËnega odplaËevanja kupona ni mogoËe uveljavljati. Popust ne velja na druge popuste na nakup oz. se z njimi izkljuËuje. Kupon ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike. % popusta se naloæi kot D*NAR na Tuπ klub kartico. D*NAR se ne upoπteva pri nakupu blaga v franπiznih mesnicah, ki jih le te dajejo v najem in za njih izvajajo storitev blagajne.

00

1, V

SUPERMARKETIH

! E T TI Zaloge I H O P so omejene!


Najbolj nore cene Prπut brez kosti, kosi, rez

Sir edamec Jäger

• Kras • vakuumsko pakirano • redna cena: 20,99 ¤

• 40 % mleËne maπËobe • redna cena: 7,99 ¤

-50 %

-61 %

99

3,

99

7,

Rezina Monte Snack • 4 x 29 g • redna cena: 1,89 ¤

-38 % -50 %

79

0,

94

PijaËa Schweppes Bitter Lemon • gazirano • 1,50 l • redna cena: 1,29 ¤

0,

OB NAKUPU 2 IZDELKOV PREJMETE MONTE LUNCH BOX*

*zaloge lunch boxov so omejene

Medenjaki

Sok Dana

• Ëokoladni preliv • 350 g • redna cena: 2,29 ¤

• jabolko • 0,2 l • redna cena: 0,42 ¤

-40 %

-50 %

25

0, Od SREDE, 30. 11. 2016 do PETKA, 2. 12. 2016

-30% za Ëokolade in praline Milka

Akcija velja od srede, 30. 11., do petka, 2. 12. 2016, oziroma do razprodaje zalog in ne velja za izdelke iz akcije Mojih 10. Popusti se ne seπtevajo, velja pa na redno ceno akcijskih izdelkov. Popust velja na redno ceno akcijskega izdelka in se obraËuna na blagajni.

1,

14

NEDELJA, 4. 12. 2016

-35% za spodnje perilo Decoris Akcija velja v nedeljo, 4. 12. 2016, oziroma do razprodaje zalog in ne velja za izdelke iz akcije Mojih 10. Popusti se ne seπtevajo, velja pa na redno ceno akcijskih izdelkov. Popust velja na redno ceno akcijskega izdelka in se obraËuna na blagajni.


OSVOJI SVOJ

2x BMW 318

SANJSKI avto Z nalepkami do vrhunskega avtomobila BMW od 18. 11. 2016 do 15. 1. 2017

1

1

limuzina

VeË o nagradni igri na: www.tus.si

Izdelki, ki vam prinesejo nalepko

Akcijska ponudba izdelkov na tej strani velja od 2. 12. do 8. 12. 2016.

1

NALEP KA

NALEP KA

1x BMW 316

limuzina

-43 %

NALEP KA

1

NALEP KA

-20 %

-21 % PijaËa Cockta

-29 %

• gazirano • 1,5 l • redna cena: 1,14 ¤

89

0, 1

-20 %

NALEP KA

Nektar breskev

• Fructal • 1 l • redna cena: 1,69 ¤

1,

19

MareliËni cmoki

NALEP KA

-15 %

NALEP KA

• B. Mint draæe Maxi • Extreme • Blackcur • 84 g • redna cena: 2,84 ¤

• 150 g • redna cena: 1,22 ¤

0,

Desert

• Twix Mini bag • Bounty Mini bag • Snickers Mini bag • 170 g • redna cena: 1,79 ¤

1,

PONEDELJEK, 5. 12. 2016

Krema Nivea Soft • 300 ml • redna cena: 5,59 ¤

2,

-25 %

-35 %

63

3,

Dash Baking soda

• gel • 21 pranj • 1,365 l • redna cena: 6,69 ¤

99

4,

PONEDELJEK, 5. 12. 2016

-30%

-20%

za Kinder Ëokolade

za kave Barcaffé

Akcija velja v ponedeljek, 5. 12. 2016, oziroma do razprodaje zalog in ne velja za izdelke iz akcije Mojih 10. Popusti se ne seπtevajo, velja pa na redno ceno akcijskih izdelkov. Popust velja na redno ceno akcijskega izdelka in se obraËuna na blagajni.

1

NALEP KA

79

2,

NALEP KA

49

• 300 g • redna cena: 3,49 ¤

39

1

-16 %

97

1,

1

1

ÆveËilni gumi Airwaves

Flips smoki

89

• Æito • 500 g • redna cena: 3,43 ¤

Pindjur Foodland

Akcija velja v ponedeljek, 5. 12. 2016, oziroma do razprodaje zalog in ne velja za izdelke iz akcije Mojih 10. Popusti se ne seπtevajo, velja pa na redno ceno akcijskih izdelkov. Popust velja na redno ceno akcijskega izdelka in se obraËuna na blagajni.


Jabolka Jonagold • cena za 1 kg

A NEM©K T S O V O KAK

SAMO ZA S KRATEK CˇA

99

3,

Pralni praπek Tedd

SUPER CENA

59

0,

• 3 kg • 30 pranj

-50 %

90

8, V

SUPERMARKETIH

Mini boæiËno drevo z dekoracijo • 40 cm • redna cena: 17,90 ¤

AR MINIB uch o t e n (o nje) odpira

ski Energij A razred

IZDELEK PLA»ATE, MI VAM GA DOSTAVIMO DO VRAT.

NaroËila so moæna od 2. 12. do 4. 12. 2016 oz. do razprodaje zalog. Izdelek v poslovalnici ni na voljo. BrezplaËna dostava po Sloveniji.

Ameriπki Hladilnik Daewoo FRN-Q29FCVI • kombinirani SBS (side-by-side) hladilnik

• Prostornina 509 l (hladilnik 353 l, zmrzovalnik 156 l) • Eco-power hlajenje • dispenzer za vodo in led • LED zaslon s kontrolo na dotik • alarm za padec temperature in izpad elektrike • inverter motor • barva: titanium srebrna • dimenzije: 906 x 1770 x 735 mm

HIPERMARKET Planet Kranj, Planet Koper, Ljubljana BTC, Planet Celje, Planet Maribor, Seæana, Planet Novo mesto, Ljutomer in Grosuplje, Murska Sobota (Bakovska ul.), Ptuj (Puhova), Maribor Pobreæje in Radvanje

SUPERMARKET Murska Sobota (Ledavska ul.), Gornja Radgona, Æalec, ©entilj, Novo mesto (Ul. Slavka Gruma), Polzela, Laπko, Slovenska Bistrica, Rogaπka Slatina, Mozirje, KoËevje, Celje (Ljubljanska ul.), Mengeπ, Kozina, Jesenice, Velenje, Krπko, Ruπe, Dravograd, RaËe, Slovenske Konjice, Prevalje, Vojnik, Lesce, Lucija, Idrija, LJ-ViË, Logatec, Domæale, Kamnik-Perovo, Muta, Selnica ob Dravi, LJ-Ruski car, Ilirska Bistrica, Mislinja, Oplotnica, Ravne na Koroπkem, ©oπtanj, Breæice, Krap, Gorice, Resman, LjubeËna, ZreËe, PodËetrtek, ©entjur, KEA ©marje, Lendava, Maja, Ptuj (Osojnikova c.) in vsi Tuπ Hipermarketi.

1.

Izdelek naroËite in plaËate v poslovalnici.

2.

PokliËemo vas in se z vami dogovorimo za termin dostave.

3.

Najkasneje v 10 delovnih dneh od plaËila vam izdelek dostavimo do vrat.

SAMO ZA S KRATEK CˇA

00 , 888

Moænost nakupa na obroke z DINERS CLUB kartico!

Senior ugodnosti, ugodnosti "Ob nakupu 3 vrst sveæega sadja ali zelenjave vam najcenejπo podarimo", kuponov za popust za izdelek po izbiri in kuponov s popustom za nakup ni mogoËe unovËiti pri nakupu izdelkov iz vikend Bum letaka. Ponudba izdelkov velja od 2. 12. do 4. 12. 2016 oziroma do odprodaje akcijskih zalog v tem terminu, v naslednjih Tuπ trgovinah in franπizah (ponudba omejena glede na prodajno politiko posamezne franπize) na obmoËjih: Celje, »eËovlje, Dravograd, Gornja Radgona, Koper, Krmelj, Laπko, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Meæica, Metlika, Miklavæ, Mislinja, MoravËe, Mozirje, Murska Sobota, Muta, Novo mesto, Oplotnica, Ormoæ, PodËetrtek, PoljËane, Polzela, Prevalje, Ptuj, RaËe, Ravne na Koroπkem, Rimske Toplice, Ruπe, Selnica ob Dravi, Sevnica-Boπtanj, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, ©entilj, ©marje, ©oπtanj, Trbovlje, Velenje, Vojnik, Vransko, Zagorje, ZreËe in Æalec. Posamezna prodajalna ima v ponudbi izdelke v obsegu svojega prodajnega asortimenta. Osnova za izraËun viπine popusta so cene po centralnem ceniku podjetja Engrotuπ d.o.o. Redne cene so cene iz centralnega cenika na dan zaËetka veljavnosti akcijskega letaka. Izdelki, oznaËeni z Vedno nizka cena, (VNC) se lahko v obdobju trajanja aktivnosti in ponudbe prodajajo tudi po niæji ceni od oglaπevanih in oznaËenih z VNC na prodajnem mestu v obdobju od 5. 10. 2016 do 31. 1. 2017. Za morebitne napake se opraviËujemo in vas prosimo, da nas pokliËete na brezplaËno telefonsko πtevilko: 080 13 10. Pridræujemo si pravico do sprememb. Dnevna zaloga blaga je omejena, zato si podjetje pridræuje pravico, da ob nepredvideno visokem povpraπevanju po doloËenem izdelku ta izdelek krajπi Ëas v posamezni poslovalnici ne bo na razpolago. Vse slike so simboliËne. Cene so v evrih. Moæen je nakup samo v koliËinah, primernih za gospodinjstva. Engrotuπ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10 a, 3000 Celje. Poπtnina plaËana pri poπti Celje 3102.

Tuš katalog vikend bum 2 4 12 2016  

http://vsikatalogi.si/tuš-katalog