Page 1

Mojih 10

Moja akcija Sestavite si svojo akcijo in prihranite Akcijo Mojih 10 lahko aktivirate pri blagajni ali na www.tusdrogerija.si Kuponi veljajo za Ëlane Tuπ kluba v Tuπ drogerijah od 19. 5. do 10. 8. 2014.


2.

Ne p oza b

3.

i!

1.

4. 5.

6. 7.

8. 9.

10.

delke? ov irati iz iv t k a kupon o Kak jljubπih pred a n 0 1 Izreæite π klub kartico æite Tu predlo in jih s nakupa erij m o k t priËe drog ajni Tuπ pri blag ivirajte na kt ali jih a rogerija.si sd u .t www

Da ne pozabim! Te izdelke kupujem s Tuπ klub kartico do 10. 8. 2014. po izjemni akcijski ceni.

Mojih 10 najljubπih:

Izberite, izreæite in prihranite! Poti do dobrega poËutja so razliËne. A prav nobena ne vodi mimo zdravega prehranjevanja. Tempo æivljenja postaja vse hitrejπi, zato je πe bolj pomembno, da telo oskrbimo z energijo, ki nam daje moË in samozavest, da se spopademo z vsakodnevnimi izzivi. Izberite 10 najljubπih izdelkov, jih izreæite in s predloæitvijo Tuπ klub kartice aktivirajte na blagajni Tuπ drogerij. Svoje najljubπe izdelke lahko hitro in enostavno iz domaËega naslanjaËa aktivirate tudi na spletni strani www.tusdrogerija.si.

Bio kokodeviπko sovo

• upo olje rabljam kuhanje , pek o ga za o, prip ravo

Bio

va

• po • po lnje flji • Te lnje ni z rra ni z leπn sana m iko ed • 17 om m 5g

Mo

Re

-20 jih 10 2,1 % 0¤

dn

a ce

na

: 2,6

Mojih 10

-20 %

Vseh 10 kuponov ni potrebno oddati istoËasno, skupaj pa lahko aktivirate najveË 10 izdelkov, ki jih v Tuπ drogerijah kupujete ugodneje kar tri mesece. Izdelke izberite skrbno, saj jih po aktivaciji ni veË mogoËe zamenjati ali izbrisati. Kdo lahko koristi akcijo Mojih 10 najljubπih? Akcija velja ekskluzivno za Ëlane Tuπ kluba ob predloæitvi Tuπ klub kartice. Imate vpraπanja? Piπite nam na tus.klub@tus.si ali pokliËite na brezplaËno tel. πtevilko 080 13 10. Dodatne informacije na www.tusdrogerija.si Obrnite katalog in si izberite 10 najljubπih tudi v trgovinah in franπizah Tuπ!


Mojih 10

Za dobro poËutje Negazirana, izotoniËna brezalkoholna pijaËa

Guarana • prehransko dopolnilo za poveËanje energije in psihofiziËne aktivnosti • Encian • 20 kapsul

• pomaranËa • sadni • limona • Oshee • 750 ml

Mojih 10

-25 % 0,74 ¤ Redna cena: 0,99 ¤

Bio sok • razliËni okusi • Biotta • 500 ml

Mojih 10

-20 %

Mojih 10

-35 % 3,86 ¤ Redna cena: 5,94 ¤

Bio sirotka v prahu

©portni napitek

Beljakovinska ploπËica

• limona • Isostar • 400 g

• kot nadomestilo obroka • Medex • 60 g

Mojih 10

Mojih 10

• ugodno deluje na celotno telo kot dodatek k prehrani ali kot negovalno sredstvo za koæo in lase • Bufo organic • 130 g

Mojih 10

-20 % 5,99 ¤

-20 % 1,59 ¤

-15 % 5,39 ¤

Redna cena: 7,54 ¤

Redna cena: 1,99 ¤

Redna cena: 6,39 ¤

Kuponi veljajo samo v Tuπ drogerijah od 19. 5. do 10. 8. 2014. Ponudba velja do odprodaje zalog.

3


Mojih 10

Za dobro poËutje Slovensko vensko

Enemon Slim

• nadomestni obrok za nadzor telesne teæe • jagoda • paradiænik • korenËek • kakav • vanilija • Jata Emona • 10 x 30 g

Mojih 10

Malinie • malinovi ketoni v kombinaciji z mate in grenko pomaranËo predstavljajo uËinkovit izdelek za izgubo telesne teæe in preoblikovanja telesa • Sensilab • 60 kapsul

Mojih 10

• L’angelica • 20 filter vreËk + 2 gratis

Mojih 10

-30 % 6,19 ¤

-20 % 11,89 ¤

-20 % 3,19 ¤

Redna cena: 8,89 ¤

Redna cena: 14,89 ¤

Redna cena: 3,99 ¤

Slovensko vensko

Rjave morske alge • probiotiËna hrana za celice, zdravje, regeneracijo in zaπËito telesa • Divinita • 60 kapsul

Mojih 10

4

»aj za raven trebuh

Prehransko dopolnilo za nadzor lakote

Kolagen v prahu

• L’angelica • 36 tablet

• za okrepitev las in nohtov • Medex • 150 g

Mojih 10

Mojih 10

-20 % 23,89 ¤

-20 % 10,39 ¤

Redna cena: 29,89 ¤

Redna cena: 12,99 ¤

-20 % 12,54 ¤ Redna cena: 15,68 ¤ Kuponi veljajo samo v Tuπ drogerijah od 19. 5. do 10. 8. 2014. Ponudba velja do odprodaje zalog.


Mojih 10

Za dobro poËutje Bio deviπko kokosovo olje

NOVO

• uporabljamo ga za kuhanje, peko, pripravo raznih namazov, krem ali ga uæivamo presnega. Z njim lahko negujemo tudi lase in koæo • Bufo Organic • 400ml

Bio konopljino oje

Mojih 10

Mojih 10

• uporabljamo ga kot konËni dodatek k vsem vrstam jedi ali pa ga uæivamo samega • Bufo Organic • 250 ml

-20 % 8,79 ¤

-20 % 7,79 ¤

Redna cena: 10,99 ¤

Redna cena: 9,79 ¤

Anti Candida program v 30 dneh • lahko odpravi prekomerno razmnoæeno kandido iz vaπega telesa in omili vse simptome, ki so povezani z njenim razraπËanjem • Sensilab • 30 + 30 + 30 kapsul

Mojih 10

Bio riæevi vaflji • z mleËno Ëokolado • z jogurtom • s temno Ëokolado • Tuπ • 100 g

Mojih 10

-15 %

Slovensko vensko

Kapsule za porjavitev • Braunemon • 60 kapsul

Mojih 10

Bio vaflji • polnjeni z leπnikom • polnjeni z medom • Terrasana • 175 g

Mojih 10

-20 % 23,89 ¤

-30 % 8,64 ¤

-20 % 2,10 ¤

Redna cena: 29,89 ¤

Redna cena: 12,35 ¤

Redna cena: 2,65 ¤

Kuponi veljajo samo v Tuπ drogerijah od 19. 5. do 10. 8. 2014. Ponudba velja do odprodaje zalog.

5


Mojih 10

Za Brez dobro glutenska poËutje prehrana keksi • brez glutena • brez pπenice • brez mleka • brez laktoze • z malinovo - vanilijevo kremo • z limonino kremo • Fenix • 110g

Mojih 10

• brez glutena • brez pπenice • visoka vsebnost prehranskih vlaknin • Fenix • 200g

Mojih 10

Pripravljena zmes nadomestek moke • brez glutena • Fenix • 1 kg

Mojih 10

-25 % 1,94 ¤

-20 % 1,59 ¤

-20 % 2,57 ¤

Redna cena: 2,59 ¤

Redna cena: 1,99 ¤

Redna cena: 3,22 ¤

Keksi O'Chocos

Testenine Mojster Miha

• brez glutena • Fenix • 125 g

• brez glutena • Fun foods • 250 g

Mojih 10

6

Kruh

Mojih 10

-30 % 1,53 ¤

-20 % 1,37 ¤

Redna cena: 2,19 ¤

Redna cena: 1,73 ¤

Koruzne testenine • brez glutena • peresniki • Sam Mills • 500 g

Mojih 10

-20 % 1,35 ¤ Redna cena: 1,69 ¤

Kuponi veljajo samo v Tuπ drogerijah od 19. 5. do 10. 8. 2014. Ponudba velja do odprodaje zalog.

Mojih 10 19 5 10 8 14 drogerije  

http://vsikatalogi.si/tuš-katalog