Page 1

Sosedove novice

Najugodnejše pri sosedu

EUR

Akcija velja od 30. 1. do 5. 2. 2014 v vseh živilskih prodajalnah Mercator.

6,69

4,99 -25%

10,69

EUR

Hrenovke SQ

Sir Illertaler

v naravnem ovitku, postrežene, cena za kg, MDK

postrežen, cena za kg

6,99 -34%

Plačilo s Pika kartico je možno na

2 obroka

EUR

0,99

Banane cena za kg

Več informacij na www.mercator.si.


Iz domačih krajev. ELI?icionalna sušena a D E V E T ka trad ozi stoletja. Im pke ALI S to ska šun sk

pos rekmur kovala izbrane odvijajo o Da je P ki se je izobli n b r k ko, s a, ki se mesnin ruškasto obli ja in zorenja, h n o e n š značil nja, su , , dimlje : goveje soljenja rju. e mesa u t s m r k v e 3 r vP otrebne ograč p . b a z a dan o Da s vljala n jačina a r iv d ip r p in o sti ila ime. svinjsk preteklo po tem dob v a p e je bujta r šiča in . Da se je o »bujili« pra no olje s o oli« buč in v kolin, k ik t » ursko o Prekm Da je p

P ekaj Pr ekkaj ajen ena en na šu šunk nkaa

Narreje ejenn iz fine bele pše šenič še nič iččne moke, zlate zla tee koruzne moke inn obi o lice drobljenih buč bu uččnih semen.

brezz kost bre kosti ost sti, s koožo žo in slanin sla n o, pak nin pakira akira rana ana na ali a postre pos tre režen ženaa žen Koddila i

EUR

EUR

12,64

1,79

Koru Ko oru uzn znii me meša šani ša nii kru uh z buučn ččnim iimii se im seme meni me eni ni 400 g, g Pek ekarn a a Gros arn Gros rosupl upl plje j je

POPUST 20 %

Vel a za pro Velj pr ddajaalne s pe pečmi. čmi. m

Kaša Ka ša ajddov ovaa

O je Ol j buuččnoo

Olje Ol jee bučno učno uč

1 kg, kg, g M noppek Mli

00,5 ,55 lilitr tra rraa, JJer Jeruza eeruza zalem alem Or Ormož mož m o

0 25 litr 0,2 itraa,, Je uza Jer zzaale llem eem m Or Orm mož o ož

EUR

4,98

3,99

POPUST 19 %

2

15,80

EUR

11,98

10,09

POPUST 15 %

EUR

5,54

4,69

POPUST 15 %


Okusno iz Prekmurja. murja Vabljeni na Dneve Prek ih! tr n e c r to a rc e M ih n ra b v iz ponudili Prekmurju« vam bodo po iši »D h ca jni sto Na lna kmetija gibanico, eko socia o rsk mu ek pr no lič od sušene a zeliščne čaje, olja, Korenika bo ponudil Štesl bo ja eti in začimbe, km pridelke, marmelade in razne ko ov jam semena, vil a čn bu a, olj a vil sta pred pa bo ka domačija Passero vrste likerjev, počitniš sebnost Po e. ot br do ne domače lad ko čo di tu a dil nu po Pomelaj, ki iz razvojne zadruge lci de ko ro di tu do bo za dobro e iz koruznega ličja, elk izd li za ika pr do bo sbeniki. skrbeli prekmurski gla po do bo pa šje du vz Pridite, veselo bo! j Primskovo 30.1.2014 MC Kran a Šiška 1.2.2014 MC Ljubljan or Tabor 4.2.2014 MC Marib tor.si/dogodki več na www.merca

AJDOVA ZLEVANKA Z BUČNIM OLJEM V 6 dc d l ml m ek eka do dobr b o vmeš eša šam mo 1 jaajcce, pol jajc ol žliičkke sol ssoolii in pr pril rililož ožeenno ož mešaani niccoo ajd j ov ovee in bel elee mokee, da dob da obimo gl g adkoo, pr p imerrno gost go s o maso. soo Ve Velilikk ppeeka kač namažeemo na mo z buč u nim nim olje olje j m in ga seg ga egre rejje jemo. Na Na poggreeto oljljee vllijijem em mo prrip ipravl vljjeno masso in pečem moo. Med peččeenjem em se mora zlevvannka ka dvi vign gnnititi,i, da nasta stannej ejoo hribč hri bčkki. Ko je j na pol pe peče č na, jo potr po t ese esem mo z ocvi virrki rki, pokkapljam ljjam mo s ki k sl sloo smeta ettanno inn dobbroo zappe za peče čem moo. Pečemo prib ibliž bližn ž o 20 m nu mi nut pri pri teem mppera erat aturi uri 2000° 0 C do 2 0 °C 22 C. Prili ožnosti Pr sti inn prip ripr prava ZZle levan anke k prir pra prav avljjam mo za z mal alic icoo al ic a i ve veččeerjrjoo. o. Najb ajbooljša ljša š je svvež Nare Na eža r žem ža in top žemoo jo na kvad opla la.. vaadrrate atte,, pra ravvo vok o otn tni n ik k e a al i tr trik r iko o otn t n ni i ke . Zr Z rav a ponudi v e en n l d mo zel a ah h k ko eleenno soola latto zab abbel elje jennoo z bučnim je im olje lje j m.

Doživite Prekmurje

že od 34,50 EUR/osebo,

več o programu na www.mholidays.si

3


4


Nagradna igra

-30%

5


BOGASTVO

VITAMINOV EUR

Ali ste vedeli?

0,69

KF W FM JL P t% B BO BO BT W TF CV B QS FT OP WP VK CJ PU JO B L JT QP EC HB OB ä FM F[ B CF MKB LP WJ O UF SN BO & JO $  JO W JUB N JO F # # 

PomaranÄ?e cena za kg

EUR

0,99

Ananas

EUR

1,10

Kivi cena za kg

zlati, cena za kg

ParadiĹžnik v grozdih, cena za kg

EUR

1,39

EUR

0,55

Slovenski korenÄ?ek Eva pakiran, 750 g, cena za kos

EUR

0,99

CvetaÄ?a ali brokoli cena za kg

EUR

EUR

1,09 6

RadiÄ?

Zelje

rdeÄ?, cena za kg

sveĹže, cena za kg

0,37


Prešernov

Obb sloove O vensske k m kkuult ulttuurrne nem pr praz razznniikkuu so mo mojjsstr tri peeki iz Pe P ka k rn r eG Grrossup u ljje prip prip pr ipra ipra ravi vilii pos oseb eben eb ben en kruh. ruh. ru h. FFiini ni bel eli pššen enič iččni ni mok oki ki in obi bililliici c suuh hihh fig so dod odal alii še al še žliico c kosstaanjjevveegga m meedu edu du, maasl sloo in mleeko k . Jee nek ekoollikko sl slad addka kasstteegga ok okus usa. us sa. a. PPrrililež e e see sam amos osto os t jno, jnoo,, z razzliličn jn čnim čn mi na nama mazi zi, zi, s ssiiro rom, ro om, m jog ogur gurto uurrto tom aalli ob tom ob koz ozar arrcu dob obre breeggaa vinna. a.

kruh

EUR

1,99

Pššen P enični iččni ni bel eli kr kruh h s suuhhiim mii figgaam ami mi 4 0g 40

Na vol v joo ssam mo v pprroda o ja ja nah jal a Meerca caator tor do do 99.. fe febru ebru bruarj ruuarj arja. rjraa..

EUR

2,91

EUR

2,19 -24%

Loški kruh hlebec, polbeli, postrežen, cena za kg Mlinotest

EUR

s semeni, postrežena, 100 g, cena za kos

0,99

Rženi hlebček Mercator, postrežen, 500 g, cena za kos

0,72

EUR

0,49 -31%

Bombeta Don Don

Preš Preš Pr ešer šer e noov kr kruhh smoo raz azvi azvi v lii v soddel elov ovan van a ju ju s sl slov oven ensk nsskkiim m etn tnol olog ogom om, prof om prrof of. drr. JJaane nezom zom zo Booga g ttaajeem, m, in gaa poiime meeno noova valili po na naše šem n jvvečje na eččje jem pe pesn snik ikku FFrranncceetu etu tu Preše reeše šern rnuu..

EUR

2,39

Štruca bela, postrežena, 1 kg, cena za kos, Žito

1,79

PRIHRANEK

25 %

Torta Karamel 750 g, pakirana, Mlinotest V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

EUR

EUR

0,88

Žemlje Mercator, pakirane, 8 x 45 g

1,24

0,86 -30%

EUR EUR

Krof čokolada - vanilija, postrežen, 90 g Don Don

9,07

6,95

PRIHRANEK

23 % 7


TOP PONUDBA

3,52

2,99 -15%

Mercator, s kostjo, pakiran, 480 g

EUR

Refošk 2012 kakovostno, suho, rdeče vino, 1 liter, Vinakoper

2,79

Svinjski kare

us najbolje k o i n d a s Prijeten lja bogate jedi. sprem

EUR

EUR

EUR

6,99

Mrežna pečenka Minute

Piščanec

pakirana, cena za kg

Mercator, pakiran, cena za kg

3,59

2,79 -22%

najboljši Prsni del jevo juhe. ra za prip mernejša o so najprišenje tj s o k s ra Reb in du za kuhanjesočno in okusno. e n ta s o - meso

EUR

3,99

Mlada goveja prsa ali rebra postrežena, cena za kg različni dobavitelji

EUR

Brancin sveži, 300-400 g, cena za kg

EUR

EUR

Natur, s kostjo in kožo, postrežene ali pakirane, cena za kg Perutnina Ptuj

9,95

7,96 -20%

3,58

Piščančje prsi

Šarenka sveža, beli file, cena za kg

3,49 -20%

Puranje mleto meso pakirano, 550 g Perutnina Ptuj

EUR

10,80

8,64 -20%

EUR

Rdeči okun zamrznjeni, cena za kg

4,39

8,20

6,56 -20%

Ponudba velja od 30. 1. do 5. 2. 2014 v ribarnicah naslednjih prodajaln: Hipermarket Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 33, Hipermarket Rudnik, Jurčkova c. 223, Ljubljana, Hipermarket Šmartinska, Šmartinska 102, Hipermarket Kranj, Cesta Staneta Žagarja 69, Hipermaket Celje, Opekarniška cesta 9, Hipermarket Maribor, Ulica Eve Lovše 1, Hipermarket Slovenj Gradec, Ronkova 4a, Hipermarket Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, Hipermarket Brežice, Tovarniška 10, Hipermarket Koper, Dolinska cesta 1a, Hipermarket Nova Gorica, Industrijska cesta 6, Hipermarket Jesenice, Spodnji Plavž 5, Hipermarket Pobrežje, Puhova 1, Maribor, Hipermarket Velenje, Šaleška cesta 1, Velenje, Hipermarket Kamnik, Kovinarska c. 36, Kamnik - torek od 14.00 do 20.00 ure - četrtek od 8.00 do 13.00 ure - sobota od 8.00 do 13.00 ure, Hipermarket Škofja Loka, Kidričeva 53/b, Škofja Loka - torek od 14.00 do 19.00 ure - četrtek od 8.00 do 13. ure - petek od 14.00 do 19.00 ure, Hipermarket Ptuj, Špindlerjeva ulica 3 - četrtek, petek od 9.00 do 15.00 ure - sobota od 8.00 do 13.00 ure, Supermarket Lesce, Rožna dolina 51 - torek od 14.00 do 19.00 ure - četrtek od 8.00 do 13.00 ure - petek od 14.00 do 19.00 ure, NOVO: Prodaja svežih rib v supermarketih Slovenska bistrica! - četrtek, petek in sobota od 9.00 do 14.00 ure, Nova Gorica - MC Mesto, Prvomajska 35, Maxi, torek od 15.00 do 20.00, četrtek od 9.00 do 14.00, sobota od 10.00 do 15.00 ure.

8


TOP PONUDBA 1,79

EUR

7,99 -30%

Šunka Košaki v ovoju, postrežena, cena za kg

3,84

EUR

Pršut Citterio dimljen, v kockah, pakiran, 130 g V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

1,25 -30%

11,47

EUR

2,49 -35%

Salama Poli pakirana, narezek, dve vrsti: navadna ali lahka, 2 x 100 g Perutnina Ptuj

EUR

Kranjska klobasa Z'dežele postrežena, cena za kg Celjske mesnine

9,27

6,48 -30%

12,52

EUR

7,49 -40%

Prekajeni svinjski vrat polovice, pakiran, cena za kg MDK

ZAMRZNJENE DOBROTE

EUR EUR

Cmoki Hokus zamrznjeni, z jagodnim nadevom, 400 g

3,31

2,29

PRIHRANEK

30 %

EUR EUR

Vitki som Panga fileti, zamrznjen, 1 kg, Delmar

5,99

4,19

PRIHRANEK

30 % 9


TOP PONUDBA

2+1

EUR cena za 3 kose

1,40

Desert Zelene doline

cena za kos 0,70

več okusov, 150 ml

Puding Paula dva okusa: čokolada z vanilijo ali vanilija s čokolado, 4 x 125 g

1,95

EUR

EUR

2,61

25 %

PRIHRANEK

3+1

EUR

2,49

1,99 -20%

Mlečna rezina Kinder hlajeno, 5 x 28 g

EUR cena za 4 kose

2,10

Napitek Mu Vita

cena za kos 0,70

jogurtni, več okusov, 250 g Ljubljanske mlekarne

Sir mozzarella Bella Napoli 250 g Ljubljanske mlekarne

Sir Jošt lahki, 320 g Ljubljanske mlekarne EUR

Sir Zdenka topljeni, več okusov, 140 g 10

1,61

1,27 -10%

EUR

3,73

2,59 -30%

EUR EUR

2,46

1,95

PRIHRANEK

20 %


ć

vi o l i r v a delki G

Iz

EUR

tunina, 95 g

EUR

1,44

1,14 -20%

Skuša Delamaris z zelenjavo, 125 g

EUR

sladka, 170 g

1,16

0,99 -14%

Pašteta Argeta

Koruza Bonduelle

TOP PONUDBA

Akcija velja v vseh živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega prodajnega asortimana. Popust se obračuna na blagajni.

0,69

0,54 -21%

EUR

0,64

0,54 -15%

Grah Natureta 200 g

35popust% 1,53

EUR

1,19 -22%

Paprika Natureta fileti, 530 g

Rezanci Pečjak za juho, jajčni, 500 g

EUR

Juha Podravka tri vrste: z jetrnimi kroglicami, 52 g, zelenjavna, z zdrobovimi kroglicami, 56 g ali z mesnimi in zdrobovimi kroglicami, 52 g

1,25

0,99 -14%

EUR EUR

1,84

1,39

PRIHRANEK

24 % 11


Musli Embi s čokolado, 375 g

EUR EUR

2,78

1,99

PRIHRANEK

28 %

EUR

1,99

1,29 -35%

Čaj aj Te TTeekanne eek ekan kan anne ne 500 g, tri vrste: babičin, gozdni sadeži adeži ali multivitamin multivitamin, 50 g, g filter

Kava Barcaffe Classic, instant, 200 g EUR

EUR

4,38 -25%

0,89

Hrustljave ploščice Mercator, 160 g

0,97

EUR

Začimbna mešanica Mercator, za golaž, 50 g

0,69 -28%

EUR

Začimbna mešanica Mercator, za mleto meso, 80 g 12

EUR

Mercator, za fižol, 40 g

0,85 -25%

EUR

Začimbna mešanica Mercator, za špagete Bolognese, 45 g

1,09

0,81 -25%

Začimbna mešanica

1,14

5,85

0,90

0,66 -26%

EUR

Jušna kocka Mercator, tri vrste: kokošja, zelenjavna ali goveja, 110 g

0,59

0,44 -25%


TOP PONUDBA

anke Napolitoni KraĹĄ in bomb

ÄŒips Soletti Brezel, 150 g

EUR

EUR

1,94

0,97

PRIHRANEK

50 %

EUR EUR

ÄŒokolada Gorenjka mleÄ?na, 150 g Ĺ˝ito

1,69

Akcija velja v vseh Ĺživilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoloĹžljivega prodajnega asortimana in ne velja v franĹĄiznih prodajalnah. Popust se obraÄ?una na blagajni.

30popust%

1,00

PRIHRANEK

EUR

40 %  

2,08

1,24 -40%

Pecivo Balconi Trancetto 280 g 

orja Brez sladk ilo ravno slad Vsebuje na

  

EUR

Marelice suhe, 200 g

2,92

1,99 -31%

EUR

Bomboni Herba Ä?rni ribez-ameriĹĄki slamnik, 90 g

0,68

0,54 -20%

EUR

Ĺ˝veÄ?ilni gumi Lotte Xylitol Alpha, dve vrsti: Powermint ali Fresh, 16 g

0,69

0,48 -30% 13


TOP PONUDBA

Pijača Fruc negazirana, dve vrsti: pomaranča - limona ali črni ribez -aronija, 1,5 litra

Smoothie Fructal

0,99

EUR

tri vrste: ananas, breskev ali jagoda, 0,5 litra

0,79 -20%

EUR

1,99

EUR

1,23

PRIHRANEK

38 %

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola lahko škoduje zdravju.

EUR EUR

Voda Oaza rdeče grozdje-rooibos, negazirana, 1,5 litra Radenska 14

0,86

Pivo Pils Union

0,64

PRIHRANEK

25 %

0,5 litra EUR

Coca Coc Co cca Cola Col oa gazirana, dve vrsti: vrstti: navadn navadna adna aali Zero, 1,5 litra

1,25

1,08 -13%

EUR

0,83

0,74 -10%


ranj

1 liter = 25 p

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

*

TOP PONUDBA

Super koncentrat ProMagic za pranje barvastega perila, 1 liter V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

EUR

3,29 9,58

EUR

4,79 -50%

Detergent Somat Detergent Spin

gel, za strojno pomivanje posode, dve vrsti: Vinegar ali Anti-Grease*, 650 ml

2,09

EUR

Osvežilec Bref za osveževanje WC školjk, več vrst, 50 g

1,04 -50%

za ročno pomivanje posode, dve vrsti: Crystal water ali Marine energy, 1 liter V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

Detergent Duel za pranje perila, več vrst, 3 litri

EUR EUR

2,07

1,44

PRIHRANEK

V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

11,13

EUR

Mehčalec Ornel več vrst, 1 liter EUR

6,67 -40%

30 %

2,48

1,48 -40%

Čistilo Ajax univerzalno, več vrst, 1 liter EUR

EUR

1,93

Toaletni papir Paloma 3-slojni, 10 rolic, več vrst

3,59

2,99 -16% 15


TOP PONUDBA Milo Palmolive tekoče, več vrst, 300 ml

EUR

EUR

1,79 2,19

EUR

1,29

PRIHRANEK

27 %

1,49 -31%

Gel Palmolive za prhanje, več vrst, 250 ml Redna cena za 1kos 3,99 .!- *4/4 2 KOSOV ALI 5$È*.2

EUR

2,79

- 30 % 4,49

EUR 9NAM@O@RS@ 2DMRNCXMD® "NLOKDSD/QNSDBSHNM, 75 ml

EUREUR

6,09 6,09

4,99 4,99 -18%

9NAM@ ŏĜDSJ@ 9NAM@ŏĜDSJ@ 2DMRNCXMD® "NLOKDSD/QNSDBSHNM, Soft, Medium * *Velja v supermarketih in hipermarketih

POPUST 18 %

7 days, za telo, več vrst, 250 ml

ewa

Z Robčki

Krema Nivea Soft, 200 ml EUR

4,69 16

EUR

Mleko Garnier

3,59 -20%

25popust%

3,75

PRIHRANEK

20 %

Akcija velja v vseh živilskih prodajalnah Mercator v okviru razpoložljivega prodajnega asortimanaa in ne velja v franšiznih prodajalnah. Popust se obračuna na blagajni.


ZA SPROŠČENE TRENUTKE EUR

Majica za dojenčke

7,19

z dolgimi rokavi, več barv, vel.: od št. 68 do št. 92 SAMO V HIPERMARKETIH

EUR

Jopa za dojenčke Lumpi več barv, vel.: od 6 do 36 mesecev SAMO V HIPERMARKETIH

4,99

EUR

EUR EU UR

9,99

4,79

Hlače za punčke več barv, vel.: od št. 68 do št. 86 SAMO V HIPERMARKETIH

Hlače za dojenčke Lumpi H več barv, vel.: od 6 do 36 mesecev ve SAMO V HIPERMARKETIH

spodnje o k š o r t O ays perilo H

EUR

Majica za dojenčke Lumpi več barv, vel.: od 6 do 36 mesecev SAMO V HIPERMARKETIH

EUR

5,99

4,49

PRIHRANEK

25 %

20popust% Akcija velja v vseh hipermarketih Mercator v okviru razpoložljivega prodajnega asortimana. Slika je simbolična. Popust se obračuna na blagajni.

17


Športne hlače za dečke ali deklice več barv, vel.: št. 134 do št. 164 SAMO V HIPERMARKETIH

EUR

EUR

7,99

Pižama za deklice z dolgimi rokavi, vel.: od 3 do 8 let

10,99

SAMO V HIPERMARKETIH

Pižama za dečke z dolgimi rokavi, vel.: od 3 do 8 let SAMO V HIPERMARKETIH

EUR

Športne hlače

6,99

za dečke, več barv, vel.: št. 98 do št. 128 ali za deklice, več barv, vel.: št. 98 do št. 140 SAMO V HIPERMARKETIH

EUR EUR

Jopa za deklice flis, vel.: od št. 92 do št. 128, več barv SAMO V HIPERMARKETIH

18

9,99

7,99

PRIHRANEK

20 %

EUR EUR

12,99

9,99

PRIHRANEK

23 %


3,89

EUR

2,49 -35%

Športne nogavice Mercator, unisex, bele, vel.: od št. 35 do št. 46, 3 pari V SUPERMARKETIH IN HIPERMARKETIH

EUR

Ženska pižama z dolgimi rokavi, vel.: od št. 38 do št. 56

16,99

SAMO V HIPERMARKETIH

EUR

11,99

Moške športne hlače vel.: od M do XXXL SAMO V HIPERMARKETIH

EUR

EUR

10,99

Moške športne hlače vel.: od M do XXL SAMO V HIPERMARKETIH

nseca

De Fo Copati

9,99

Ženske športne hlače vel.: od S do XL SAMO V HIPERMARKETIH

30popust%

EUR

Moška pižama z dolgimi rokavi, vel.: od M do XXL SAMO V HIPERMARKETIH

15,99

Akcija velja v hipermarketih Mercator v okviru razpoložljivega prodajanega asortimana. Slika je simbolična. Popust se obračuna na blagajni.

19


Zbiranje nalepk podaljšano do 2. 3. 2014, unovčevanje do 16. 3. 2014

ŠE JE ČAS ZA POPOLNO POSTELJO

... Z BARVITO POSTELJNINO TREND.

3

1 Izberite posteljni set Trend

Ustvarite novo barvno kombinacijo

2 Dokupite prevleko za vzglavnik, rjuho in podrjuho v poljubni barvi

do

50% ceneje *

Ustvarite svojo kombinacijo na www.trend.dormeo.net in z nekaj sreče je lahko barvita posteljnina Trend vaša.

ODDIH Z M HOLIDAYS V PORTOROŽU, MORAVSKIH TOPLICAH IN NA ROGLI.

do

46% ceneje *

*Popust se obračuna na redno ceno in velja ob predložitvi kupona z določenim številom zbranih nalepk. Več informacij na www.mercator.si ter na brezplačni telefonski številki 080 2 080. Slike so simbolne.

Dnevi kopalnic Do 12. 2. 2014 vam nudimo 10% popust na izbrane izdelke za vašo kopalnico. Izdelke najdete na oddelku sezone v HM Ljubljana Šiška, HM Šmartinska Ljubljana, HM Primskovo, Kranj, HM Celje, HM Tabor Maribor, HM Koper. Slikaa je sim Slik simboln b a.

Ponudba označena s tem znakom velja v Mercatorjevih mesnicah.

Letak je natisnjen na ekološkem papirju. Ko letaka ne potrebujete več, ga odvrzite v zabojnike za ločeno zbiranje papirja.

Hipermarketi: Brežice, Tovarniška cesta 10 t Celje, Opekarniška cesta 9 t Domžale, Cesta talcev 4 t Jesenice, Spodnji Plavž 5 t Kamnik, Kovinarska cesta 36 t Koper, Dolinska cesta 1 A t Kranj - Primskovo, Cesta Staneta Žagarja 69 t Kranj - Savski otok, Stara cesta 25 t Ljubljana - Šiška, Cesta Ljubljanske brigade 33 t Ljubljana - Šmartinska, Šmartinska cesta 102 t Ljubljana - Rudnik, Jurčkova cesta 223 t Maribor - Pobrežje, Puhova ulica 1 t MariborTabor II, Ulica Eve Lovše 1 t Murska Sobota, Plese 1 t Nova Gorica, Industrijska cesta 6 t Nova Gorica - mesto, Prvomajska ulica 35 t Novo mesto - Bršljin, Ljubljanska cesta 47 t Postojna, Tržaška cesta 59 t Ptuj, Špindlerjeva ulica 3 t Slovenj Gradec, Ronkova ulica 4 a t Škofja Loka, Kidričeva cesta 43 b t Velenje, Šaleška cesta 1 Supermarketi: Ajdovščina, Vipavska cesta 6 t Bohinjska Bistrica, Trg svobode 1 t Boštanj, Boštanj 80 t Celje - Solidarnost, Iršičeva ulica 2 t Celje - Nova vas Celje, Ulica bratov Vošnjakov 1 t Cerklje, Slovenska cesta 10 t Cerknica, Cesta 4. maja 4 a t Črnomelj, Zadružna cesta 16 t Grosuplje, Brvace 1 A t Idrija, Gregorčičeva ulica 47 t Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 28 t Ivančna Gorica, Vodotučine 18 t Kisovec, Borovniško naselje 1 t Koper - Kolodvorska, Kolodvorska cesta 4 t Koper - Krožna, Krožna cesta 1 t Kranj - Kokrica, Cesta na Brdo 5 t Krško, Cesta krških žrtev 132 a t Lenart v Slovenskih goricah, Industrijska ulica 7 t Lendava, Kolodvorska ulica 2 a t Lesce, Rožna dolina 51 t Litija, Ježa 2 c t Ljubljana - Brdo, Cesta na Brdo 19 t Ljubljana - Poljanska/Mesarska, Mesarska cesta 11 t Ljubljana - Fužine, Nove Fužine 33 t Ljubljana - Štepanjsko naselje, Parmska cesta 2 t Ljubljana - Črnuče, Pot k sejmišču 32 t Ljubljana - Slovenčeva, Slovenčeva ulica 23 t Ljubljana - Zaloška, Zaloška cesta 1 t Ljubljana - Parmova, Parmova ulica 51 t Ljubljana - Koseze, Podutiška cesta 30 t Ljubljana - Nove Jarše, Beblerjev trg 2 t Ljutomer, Ulica Ludvika Bratuša 8 t Logatec, Tržaška cesta 3 t Maribor - Jagoda, Ptujska cesta 155 t Medvode, Medvoška cesta 3 t Nova Gorica - Ledine, Rejčeva ulica 22 t Novo mesto II - Novo mesto, Pod Trško goro 83 t Ormož, Ljutomerska cesta 32 b t Pesnica pri Mariboru - Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43 B t Petrovče - Levec, Levec 71 A t Portorož - Lucija, Obala 142 t Ptuj - Supermesto Ptuj, Ormoška cesta 30 t Ravne na Koroškem - Ravne, Dobja vas 126 t Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 36 t Slovenske Konjice, Slomškova ulica 1 a t Šempeter pri Gorici, Ulica Nikole Tesle 10 t Šempeter v Savinjski dolini - Šempeter, Savinjska ulica 2 t Šentjernej, Trubarjeva cesta 44 t Šentjur pri Celju - Šentjur, Kolodvorska ulica 9 t Škofja Loka - Podlubnik, Podlubnik 139 t Šmarje pri Jelšah - Jelša, Obrtniška ulica 11 t Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 84 c t Tolmin, Na Logu 21 t Trbovlje - HIT Trbovlje, Trg Franca Fakina 2 a t Trebnje, Stari trg 48 t Tržič, Cesta Ste Marie Aux Mines 4 t Velenje - Tržnica Velenje, Kidričeva cesta 45 t Vrhnika, Robova cesta 6 t Zreče, Cesta na Roglo 11 t Žalec, Celjska cesta 7 t Žalec - Žana Žalec, Mestni trg 2 t Železniki, Na kresu 26

Produkcija: Mercator d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. Vse slike so simbolne. Cene so v EUR z vštetim DDV. Cene veljajo v času akcijske ponudbe le za omejene količine blaga oziroma do razprodaje zalog. Posamezna prodajalna ima v ponudbi akcijske izdelke v obsegu svojega prodajnega sortimenta. Popust, namenjen končnemu potrošniku, velja za običajne količine gospodinjskega nakupa iz zalog prodajnega prostora. Pika popust velja ob nakupu s Pika kartico, pri čemer so do popusta upravičeni vsi imetniki Pika kartice (fizične osebe). Popusti ne veljajo ob nakupu s poslovno Pika kartico. Kupec, ki zahteva izdajo poenostavljenega ali popolnega računa (originalni račun) na naslov, ki ni naslov končnega potrošnika, fizične osebe, tega nakupa ne more poravnati s plačilno-kreditno Pika kartico in ni upravičen do obračuna Pikinih popustov ali do pripisa pik v primeru plačila z gotovino ali drugimi plačilnimi sredstvi. Nekaterim izdelkom iz ponudbe nismo dodatno znižali cene. Izdelki iz akcijske ponudbe so na voljo po akcijskih cenah tudi v spletni trgovini v okviru prodajnega asortimenta. Pridržujemo si pravico do sprememb. Dekoracije na slikah niso vključene v ceno izdelkov, ki so predstavljeni v letaku. Za morebitne napake se opravičujemo in vas prosimo, da nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 2 080. Obiščite našo spletno stran www.mercator.si. in www.facebook.com/Mercator. Januar 2014.

20

Katalog mercator sosedove novice 30 1 5 2 2014  
Katalog mercator sosedove novice 30 1 5 2 2014  

http://vsikatalogi.si/mercator-katalog

Advertisement